Maaseutumatkailun ammattitutkintokoulutus. Kotipesä kuntoon!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutumatkailun ammattitutkintokoulutus. Kotipesä kuntoon! www.matkailukonsultit.fi"

Transkriptio

1 Maaseutumatkailun ammattitutkintokoulutus Kotipesä kuntoon!

2 Suomen Matkailukonsultit Mäntyharjunkatu 4, Kuopio puh Jouni Ortju Erityisosaaminen: Matkailu- ja palvelualojen yritysten liiketoiminnan kehittäminen; tuotteistaminen, laatu, myynti ja markkinointi, asiakaspalvelu, mystery shopping, verkostoituminen, strategiatyöskentely. Tuula Poutanen Erityisosaaminen: Matkailuyritysten ja verkostojen liiketoiminnan kehittäminen: myynti, markkinointi, asiakkuuksien hankinta ja hallinta, kokous- ja kongressi-matkailu, asiakastyytyväisyys- ja sidosryhmäkyselyt, matkailun kehittäminen. Ilkka Lyly Erityisosaaminen: Venäjän kaupan ominais- ja erityispiirteet, kulttuurierojen vaikutus asiakassuhteessa, jakeluketjut. Transaktiot Venäjän pankki- ja online-rahaliikenteessä. Sähköinen asiakastiedon hallinta ja hyödyntäminen, dynaamisen kotisivuston ominaisuudet ja tekniikka. Sähköiset jakelu- ja informaatiokanavat sekä online varaus- ja rahaliikenne. Ulla Huovinen Erityisosaaminen: Matkailualan yritysten juridinen konsultaatio, sopimusjuridiikka, matkaehtojen räätälöinti yritysten tarpeisiin. Kansainvälistymiseen liittyvät sopimukset. Tuoteturvallisuus ja yritysten vastuukysymykset. Koulutus. Verkkopedagogiikka.

3 MAASEUTUMATKAILUN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS Kotipesä kuntoon! Noin vuoden kestävä toteutus koostuu Kotipesä kuntoon! koulutusohjelmasta. Tavoitteena on kehittää matkailuyrittäjän liiketoimintaosaamista, kykyä tuotteistaa palvelunsa ja tuotteensa sekä markkinoida niitä kannattavasti asiakkailleen.

4 Kotipesä kuntoon! koulutus: - kymmenen teemaa/moduulia valittavissa osallistujien kiinnostuksen ja aiemman kokemuksen mukaan. Sisältää kaksi kansainvälistymisen perusteet -päivää Vaiheen aikana koulutuksesta vastaavalle oppilaitokselle ja vastuukouluttajille muodostuu selkeä käsitys yritysten todellisista tarpeista ja odotuksista. Asiakasyritys herätetään ajattelemaan teemapäivien avulla omaa yritystoimintaa ja yrityksen kannattavuutta. Koulutuspäivistä osa pyritään toteuttamaan koulutukseen osallistuvissa yrityksissä.

5 Kotipesä kuntoon! vaiheen valmennuspäivät 1 Liiketoiminnan kehittäminen Palvelua Sydämellä asiakaspalvelukoulutus Hinnoittelu ja kannattavuus Sähköiset myyntikanavat Asiakkuuksien hallinta Tehoa myyntiin -myyntivalmennus Yrityksen kannattavuuden parantaminen palvelumuotoilun kautta Tarinat yrityksen voimavaraksi Yrityksen sopimukset Kansainvälistymisen perusteet 2 päivää

6 1. Liiketoiminnan kehittäminen Kotipesä kuntoon! Valmennuspäivän tavoitteena on yrityksen liiketoiminnan suunnan sekä toimivan ja kannattavan asiakasrakenteen varmistaminen. Ohjelma: liikeidean ja segmentoinnin tarkistaminen liikeidean päivittäminen ja sen tarkastelu, vastaavatko yrityksen palvelut, tuotteet ja puitteet nykyistä liiketoimintaa tavoitteena kannattavuuden varmistaminen segmentointi: yrityksen asiakkaiden tarkasteleminen ja sen varmistaminen, että yrityksellä on kannattavia asiakkaita ja sille oikeita asiakkuuksia case-kuvaus Tavoite: Yrityksen liiketoiminnan suunnan sekä toimivan ja kannattavan asiakasrakenteen varmistaminen Kouluttaja: Jouni Ortju Suomen Matkailukonsultit Oy

7 2. PALVELUA SYDÄMELLÄ -asiakaspalvelukoulutus Ohjelma: Suomi matkailumaana; matkailuelinkeinon taloudellinen merkitys, matkailulliset vetovoimatekijät asiakkaan odotusten ylittäminen, VAU:n aikaansaaminen; palvelun laatu asiakkaan kokemana asiakkaan polku; yrityksen palvelutoiminnot asiakkaan kokemana henkilökohtainen asiakaspalveluosaaminen; asenne ratkaisee! asiakaspalaute, arvokas työkalu toiminnan kehittämiseksi haastavat asiakaspalvelutilanteet; kun kaikki ei onnistu. Tavoite: Yrityksen asiakaspalvelullisen kilpailuedun varmistaminen Kouluttaja: Oppilaitoksen edustaja, Palvelua Sydämellä verkoston auktorisoitu valmentaja

8 3. Hinnoittelu ja kannattavuus Kotipesä kuntoon! Valmennuspäivän tavoitteena on ymmärtää oman yrityksen hinnoitteluun ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät sekä kehittää omaan yritykseen soveltuvat laskentatavat hinnoittelun ja kannattavuuden tehostamiseksi taulukkolaskentaa hyödyntäen. Ohjelma: majoitus- ja ravitsemisalan kustannusten laskeminen hinnoittelu ja ALV tuotepakettien hinnoittelu vuositason kannattavuus Tavoite: Ymmärtää oman yrityksen hinnoitteluun ja kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä tehostaa toimintaa kehittämällä omaan yritykseen soveltuvia laskentatapoja taulukkolaskentaa hyödyntäen Kouluttaja: Kai Selander Kaislander Ky

9 4. Sähköiset myyntikanavat Kotipesä kuntoon! Valmennuspäivän tavoitteena on, että osallistuja saa kokonaiskäsityksen tarjolla olevista matkailutoimialan sähköisistä myynti- ja markkinointikanavista. Osallistuja osaa valita yritykselleen sopivimmat kanavat ja tietää miten niissä menetellään. Ohjelma: online myyntikanavat sähköiset jakelukumppanit omat web-palvelut (kotisivu, sähköpostipalvelut, suora asiakasviestintä) asiakkaiden omankieliset palvelut (case Venäjä) MEK maaportaali Tavoite: Saada kokonaiskäsitys tarjolla olevista matkailutoimialan sähköisistä myynti- ja markkinointikanavista. Valita ja käyttää omalle yritykselleen sopivia myynti- ja markkinointikanavia Kouluttaja: Ilkka Lyly Suomen Matkailukonsultit Oy

10 5. Asiakkuuksien hallinta Kotipesä kuntoon! Valmennuspäivän tavoitteena on osallistujan asiakashallinnan osaamisen varmistaminen yrityksen arjessa Ohjelma: miksi asiakkuuksia kannattaa hallita? miten asiakashallinta on järkevää pienessä matkailuyrityksessä asiakashallintaohjelman (CRM) käyttöönoton suunnittelu CRM-ohjelmien esittely esimerkkeinä Sportum Oy / Travelnet ja OnLine Finland Tavoite: Kehittää yrityksen asiakashallinnan osaamista. Valmentaa ja ottaa käyttöön tärkeitä asiakashallinnan työkaluja Kouluttaja: Jouni Ortju Suomen Matkailukonsultit Oy

11 6. Yrityksen kannattavuuden parantaminen palvelumuotoilun kautta Valmennuspäivän tavoitteena on saada perustiedot markkinoilla erilaistumiseen ja profiloitumiseen palvelumuotoilun kautta. Ohjelma: palvelumuotoilun idea ja metodit liikeidean täsmentäminen palvelumuotoilun näkökulmasta, caset palvelumuotoilun vaikutus mm. tuotteistukseen, yritysilmeeseen, markkinointiin, myyntiin ja myyntikanaviin palvelumuotoilun käynnistäminen yrityksessä Tavoite: Yrityksen erottautuminen markkinoilla, liikevaihdon ja kannattavuuden paraneminen Kouluttaja: Petri Pystynen Nordkapp Creative Oy

12 7. Tarinat yrityksen voimavaraksi Ohjelma Elämyssuunnittelun idea ja metodit Dramaturgisen rakenteen hyödyntäminen elämyspalvelun suunnittelussa Tarinat ja palveluiden tuotteistaminen Yrityksen ydintarinan tunnistaminen. Mitä tarinaa tahdon kertoa asiakkailleni? Oman elämyspalvelun suunnittelun käynnistäminen: miten hyödynnän tarinankerrontaa ja draaman kaarta oman yritykseni elämyspalvelun suunnittelussa? Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on yrityksen oman tarinapotentiaalin tunnistaminen, elämyssuunnitteluun ja tarinoiden hyödyntämiseen liittyvien työkalujen omaksuminen osaksi yrityksen palveluiden ja tuotteiden kehittämistä Kouluttaja: Tarinakone Tmi, Anne Kalliomäki, tarinallisten sisältöjen suunnittelija, tarinakonsultti

13 8. Tehoa myyntiin -myyntivalmennus Valmennuspäivän tavoitteena on, että osallistuja saa varmuuden ja tarvittavan tietotaidon siihen, että pystyy ja osaa itse aktiivisesti myydä omia palvelujaan. Vastaväitteiden hallinta Ohjelma: henkilökohtaiset myyntivalmiudet, asenne ja osaaminen (myyntitekniikka ja -taidot) asiakkaan liiketoimintaan ja tarpeisiin perehtyminen, erilaiset yhteydenottotavat, miten/miksi asiakas ostaa vuorovaikutus ja henkilökohtainen viestintä Tavoite: Lisätä varmuutta ja tarvittavaa tietotaitoa aktiiviseen omien palvelujen myyntiin Kouluttaja: Jouni Ortju Suomen Matkailukonsultit Oy

14 9. Yrityksen sopimukset Kotipesä kuntoon! Valmennuspäivän tavoitteena on, että osallistuja tuntee omaa yritystoimintaansa koskevan lainsäädännön ja tunnistaa sopimusten keskeiset kriteerit Ohjelma: matkailuyrityksen sopimukset tuoteturvallisuus alaa koskeva lainsäädäntö ja sen vaikutus yritystoimintaan uudistunut valmismatkalaki Tavoite: Tuntea omaa yritystoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja tunnistaa sopimusten keskeiset kriteerit Kouluttaja: Ulla Huovinen Suomen Matkailukonsultit Oy

15 10. Kansainvälistymisen perusteet 2 päivää Yritykselle muodostuu käsitys siitä, mitä kansainvälistyminen ja kansainvälinen aktiivinen kauppa käytännössä tarkoittaa. Ohjelman avulla selviää, onko yrityksen tai yritysryhmän järkevää lähteä kansainvälisille markkinoille; onko se taloudellisesti ja tuotannollisesti mahdollista. 1 Kansainvälistymisen peruskysymykset 2 Kansainvälistymisen vaikutukset yrityksen toimintaan Palveluosaaminen - Kansainvälisen viestinnän perusasiat Kansainväliset matkailumarkkinat ja myyntikanavat Kotimaisen ja kansainvälisen matkailun eroavuudet myyntikanavissa ja markkinoinnissa Tuotanto-osaaminen Laatujärjestelmät ja ympäristöohjelmat

16 Vaihtoehtoisia moduuleita ja yrityskohtainen konsultointi Koulutuspäivien sisältöjä voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Jyväskylän toteutuksessa tällaisia päiviä olivat mm. Palvelua Sydämellä asiakaspalvelukoulutus ja Tarinat yrityksen voimavaraksi päivä. Muita mahdollisia aiheita voivat olla mm. sosiaalinen media tuoteturvallisuus tuotteistaminen ja tuotekehitys pk-yrityksen markkinaselvitykset/-tutkimukset kohderyhmäkohtaisia valmennuspäiviä mm. kokous- ja kongressiasiakkaat, harrasteryhmät, yritysasiakkaat, matkailijat Tarjoamme koulutuspäivien aiheista tarvittaessa mielellämme yrityskohtaista konsultointia koulutukseen osallistuvien niin halutessa ja tästä erikseen sovittaessa

17 KOULUTUKSEN RÄÄTÄLÖINTI OPPILAITOKSEN JA ASIAKKAIDEN TARPEISIIN 1. Suomen Matkailukonsultit Oy käy sisältöneuvottelut toteutuksesta kiinnostuneen oppilaitoksen kanssa ja tällöin kartoitetaan myös oppilaitoksen omat kouluttajaresurssit. Samassa yhteydessä sovitaan muista keskeisistä käytännön asioista kuten koulutuksen asiakashankinta sähköinen ennakkokysely sisällön räätälöimiseksi asiakkaita mahdollisimman hyvin palvelevaksi + taustatiedot osallistujista (mm. osaaminen) henkilökohtaistaminen: ennakkokäynnit koulutukseen osallistuvissa yrityksissä käytettävä oppimisympäristö koulutuksen markkinointi (aineistot, infotilaisuudet) ennakko- ja etätehtävien tarkistus ja aikatauluttaminen osapuolten vastuut ja velvoitteet; oppilaitos vastaa tutkinnon suorittamiseen liittyvistä yksityiskohdista kuten näyttöjen järjestämisestä

18 KOULUTUKSEN RÄÄTÄLÖINTI OPPILAITOKSEN JA ASIAKKAIDEN TARPEISIIN 2. Suomen Matkailukonsultit Oy:n tarjous Kustakin toimeksiannosta tehdään aina asiakkaalle/ yhteistyökumppanille yksilöity, räätälöity tarjous, josta ilmenee ohjelman päiväkohtainen sisältö kustannuksineen (sis. kouluttajan matkakulut). Lisäksi tarjouksessa esitetään muut halutut palvelut, vaikkapa asiakashankinnasta tai infotilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset

19 KOULUTUKSEN RÄÄTÄLÖINTI OPPILAITOKSEN JA ASIAKKAIDEN TARPEISIIN 3. Toimeksiantosopimus Kustakin toimeksiannosta tehdään aina myös toimeksiantokohtainen kirjallinen sopimus, josta ilmenee mm. osapuolten vastuut ja velvoitteet (kuten vaikkapa maksatusaikataulu), toimeksiannon sisältö ja aikataulutus, laatuun liittyvät asiat, salassapito ja yhteistyössä sovellettavat ehdot

20 KOULUTUKSEN RÄÄTÄLÖINTI OPPILAITOKSEN JA ASIAKKAIDEN TARPEISIIN 4. Asiakashankinta Mikäli oppilaitos haluaa Suomen Matkailukonsultit Oy:n vastaavan asiakashankinnasta, sovitaan yhdessä tässä käytettävistä keinoista. Tällaisia voivat olla mm. suoramarkkinointi (sähköposti, puhelin) ja infotilaisuuden/ tilaisuuksien järjestäminen. Suoramarkkinointi maksaa oppilaitokselle 5 e/kontakti (alv 0 %, päivitetty 08/10) ja infotilaisuuksien kuluista sovitaan tapauskohtaisesti.

21 KOULUTUKSEN RÄÄTÄLÖINTI OPPILAITOKSEN JA ASIAKKAIDEN TARPEISIIN 5. Infotilaisuus Jyväskylän aikuisopiston kanssa tehdyssä toteutuksessa eräs merkittävä onnistuneeseen koulutukseen osallistujien rekrytointiin vaikuttaneista seikoista oli infotilaisuuden järjestäminen. Tilaisuudessa koulutukseen ilmoittautui heti vajaat 10 osallistujaa. Infotilaisuus toteutettiin siten, että Suomen Matkailukonsultit Oy vastasi tilaisuuden käytännön järjestelyistä oppilaitoksen toimeksiannosta

22 KOULUTUKSEN RÄÄTÄLÖINTI OPPILAITOKSEN JA ASIAKKAIDEN TARPEISIIN 6. Koulutuksen toteutus Suomen Matkailukonsultit Oy vastaa käyttämiensä kouluttajien laadusta, osaamisesta ja asiantuntemuksesta. Koulutukseen osallistujien taustatiedot ja sähköisen ennakkokyselyn tulokset annetaan myös heidän käyttöönsä. Kouluttajat laativat kuhunkin koulutuspäivään ennakkotehtävän, joka auttaa osallistujaa orientoitumaan päivän aiheeseen.

23 KOULUTUKSEN RÄÄTÄLÖINTI OPPILAITOKSEN JA ASIAKKAIDEN TARPEISIIN 6. Koulutuksen toteutus.. jatkuu Annettavat välitehtävät suunnitellaan yhdessä oppilaitoksen kanssa tavoitteena edistää ja helpottaa tutkinnon suorittamisessa tarvittavien aineistojen tekemisessä. Työskentelyssä käytetään pääsääntöisesti oppilaitoksen sähköistä oppimisympäristöä. Kustakin koulutuspäivästä kerätään palaute, jonka oppilaitos saa käyttöönsä.

24 MAASEUTUMATKAILUN AMMATTITUTKINTO- KOULUTUS Kotipesä kuntoon! Lisätietoja: Suomen Matkailukonsultit Oy Jouni Ortju Puh

MATKAILUYRITYKSEN KEHITTÄMISKARTTA Jatkuva toiminnan kehittäminen Matkailuyrityksen kilpailukyky. Päivitetty 28.11.2010

MATKAILUYRITYKSEN KEHITTÄMISKARTTA Jatkuva toiminnan kehittäminen Matkailuyrityksen kilpailukyky. Päivitetty 28.11.2010 MATKAILUYRITYKSEN KEHITTÄMISKARTTA Jatkuva toiminnan kehittäminen Matkailuyrityksen kilpailukyky Päivitetty 28.11.2010 Matkailun laatuyhteistyöryhmä MATKAILUYRITYKSEN KEHITTÄMISKARTTA Jatkuva toiminnan

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Meisenet 1. Workshop päivä: WWW- strategia ja sisältökonsepti 14.5.2013 2. Workshop päivä: Web- käyttäjäkokemus

Lisätiedot

LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA 13.1.2014 TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA

LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA 13.1.2014 TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA 13.1.2014 TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA Verkostoituminen x 2 Ketäs te olette? Etsi täältä joku sellainen henkilö, jota et kenties tunne entuudestaan.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI 1 LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI Esiselvityshankkeen raportti Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma Savonlinnan seudun osaamiskeskus Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy

Lisätiedot

amiedu.fi amiedu amiedu.fi Kaupan osaamiskeskus Osaaminen tuottaa tulosta kaupan alalla - ratkaisuja osaamisen kehittämiseen OSAAMINEN TUOTTAA TULOSTA

amiedu.fi amiedu amiedu.fi Kaupan osaamiskeskus Osaaminen tuottaa tulosta kaupan alalla - ratkaisuja osaamisen kehittämiseen OSAAMINEN TUOTTAA TULOSTA amiedu Amiedun asiakaspalvelu Puhelin 010 80 80 90 asiakaspalvelu@amiedu.fi Vaihde 020 7461 200 amiedu.fi Toimipaikat Valimotie 8, 00380 Helsinki Valimotie 17-19, 00380 Helsinki Hiomotie 6, 00380 Helsinki

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI

KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI Raportti M3/99 Suomen Kaukolämpö ry 1999 ISSN 1239-2707 Viite: Sky-kansio 5/2 KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI Suomen Kaukolämpö ry RAPORTTI

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

Kestävyyden kompassi

Kestävyyden kompassi Kestävyyden kompassi Maaseutumatkailuyrittäj äj Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja ä sikirj kä k r än kä Petra Blinnikka Hanna Hauvala (toim.) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA 192 BLINNIKKA PETRA

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot