TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, Oulun kaupunki, puh Sisällysluettelo

2 1. YLEISTÄ JÄRJESTÖN TOIMINNAN JOHTO, HENKILÖSTÖ JA TALOUS JÄSENISTÖ YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMIS- JA VIESTINTÄTOIMINTA NÄYTTELYTOIMINTA JA SEN LAAJENTAMINEN IHMISTEN ARKEEN TAITEEN VÄLITYSPALVELUT KEHITTÄMISHANKKEET YHTEISTYÖKUMPPANIT JÄSENYYDET...14 LIITTEET:

3 3 1. YLEISTÄ Oulun Taiteilijaseura -63 ry on Oulun seudun, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella toimiva kuvataiteilijoiden ammatti- ja yhteistyöjärjestö. Sen tavoitteena on kehittää taiteilijoiden yhteistoimintaa, valvoa visuaalisten taiteilijoiden ammatillisia ja sosiaalisia etuja sekä tarjota taiteilijoiden ammatissaan tarvitsemia palveluja. Toiminnallaan seura pyrkii lisäämään visuaalisen taiteen tuntemusta ja kasvattamaan yleisön kiinnostusta kuvataiteisiin. Seura osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja tekee yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa vahvistaen alueen kulttuuriperintöä ja tarjontaa. Seuran jäsenet (vuoden 2013 lopussa 167) edustavat taiteen alueita kuten maalaustaide, monitaide, performance, kuvanveisto, grafiikka, tila-, ympäristö-, video-, valokuva-, yhteisö- ja mediataide. Taiteilijaseura toteuttaa ja suunnittelee koko ajan uusien toimintamuotojen kehittämistä erilaisten itsenäisten toimintamallien ja yhteistyöhankkeiden kautta. Toimintansa toteuttamiseksi seura ylläpitää Taidelainaamo ja myymälä ARToa sekä PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n kanssa Galleria5:ttä osoitteessa Hallituskatu 5, Oulu. Oulun Taitelijaseura on solminut Oulun kaupungin kulttuuritoimen kanssa kumppanuussopimuksen vuoden 2012 alusta. Kumppanuussopimus on solmittu tulevan toimintavuoden 2014 loppuun asti. Uuden Oulun syntymisen myötä seuran toiminta-alue laajeni merkittävästi. Lisäksi seura on solminut uusia yhteistyösopimuksia näyttelytoiminnan jalkauttamiseksi suurelle yleisölle julkisissa ja yritysten tiloissa. Oulun Taitelijaseura on ollut toiminnallaan vaikuttava tekijä Oulun alueen kulttuurin kehittäjänä. Sen toiminta on ollut laajaa ja monipuolista. Seura vaalii myös tulevina vuosina monimuotoisen kulttuuritoimijan roolia ja osallistuu aktiivisesti alueensa vahvan kulttuuriperinnön luomiseen ja kehittämiseen. Seuralle on kehittynyt vahva visio oman toiminnan nostamiseksi osaksi Lasaretinväylän taidehalli- ja residenssihanketta. Hankkeen uudet näkökulmat alueellisen taidekeskuksen suuntaan antavat onnistuessaan monipuolisia mahdollisuuksia toteuttaa seuran sisäisiä kehittämishankkeita ja palvella taiteilijoiden erikoisosaamista. Toimintavuoden painopistealueet ovat: - Näyttelytoiminta ja sen jalkauttaminen ihmisten arkeen - Taidelainaamo ARTon toiminnan kehittäminen ja markkinointi - Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuma ARToulu kehittäminen - Kumppanuus- ja yhteistyösopimukset - Kansainvälistyminen 2. JÄRJESTÖN TOIMINNAN JOHTO, HENKILÖSTÖ JA TALOUS Oulun Taitelijaseuran -63 ry:n toimintaa johdetaan (yhdistyskokous, hallitus, toiminnanjohtaja) sen kotipaikkakunnalla Oulussa, osoitteessa Hallituskatu 5. Syysyhdistyskokous valitsee jäsenistön keskuudesta 2-vuotiskaudeksi puheenjohtajan ja puolet hallituksen jäsenistä sekä kolme varajäsentä vuodeksi. Hallintoa johtaa yhdistyskokouksen valitsema hallitus, joka puolestaan valitsee varapuheenjohtajan ja tarvittavat toimikunnat/vastuuhenkilöt. Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.

4 Toimintavuoden haasteena on ARTon toiminnan kehittäminen ja myynninedistäminen. Vuoden 2014 aikana pyritään lisäämään taidelainojen ja myynnin määrää. 4 HENKILÖSTÖ Seura panostaa jatkossakin taloudellisten resurssien vahvistamiseen, jotta kokoaikaisen, ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi olisi mahdollista. Konkreettisena esityksenä seura budjetoi toimintavuodelle 2014 päätoimisen järjestösihteerin ja osa-aikaisen toiminnanjohtajan. Tällä hetkellä Oulun Taiteilijaseura -63 ry työllistää kolme osa-aikaista työntekijää: toiminnanjohtaja, järjestösihteeri ja lainaamonhoitaja. Järjestösihteerin ja lainaamonhoitajan palkkaukseen seura saa työllistämistukea ja kuntalisää. Toimintavuonna 2013 seuran työntekijänä oli myös Silta-hankekoordinaattori, jonka työsuhde päättyi vuoden 2013 joulukuussa. Taideisännöinti hankkeen toteutuessa palkattaisiin seuralle lisäksi kokoaikainen taideisännöitsijä. Seuran hallituksen jäsenillä on merkittävä rooli hallitustyöskentelyn lisäksi operatiivisessa toiminnassa, jota he ovat tehneet pääosin vapaaehtoisvoimin. Yhteistyössä PROTO Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n kanssa on Galleria 5:een palkattu kokoaikainen gallerian hoitaja. Työnantajaroolin vahvistamiseksi Oulun Taitelijaseuran hallitus on hyväksynyt lähtien henkilöstöstrategian ja ohjelman, ottanut käyttöönsä sovellettavan työehtosopimuksen ja kilpailutuksen kautta valinnut työterveyspalvelut Pohjois-Suomen Työterveys ry:stä. TALOUS Oulun Taiteilijaseuran päätoiminta-alue käsittää Oulun kaupungin lisäksi entiset Kiimingin, Haukiputaan, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat. Vuoden 2013 kuntaliitoksen myötä Uuden Oulun asukasluku nousi :sta :een ja pinta-ala kasvoi 1410km 2 :stä 3029 km 2 :iin. Muutos on ollut suuri haaste niukoilla taloudellisilla resursseilla toimivalle seuralle. Taloudellisena haasteena on lisäksi maakunnallinen toiminta. Oulun Taiteilijaseuran toiminta-alue käsittää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat. Jäseniä seuralla on toiminta-alueen kaikista kunnista. Etäisyydet Oulusta toiminta-alueen kaukaisimpiin paikkoihin ovat lähes 350 kilometriä. Oulun Taitelijaseuran hallitus on hyväksynyt taloussäännön ohjaamaan talouden hoitoa, ulkoistanut kirjanpito- ja palkanlaskentatehtävät sekä vahvistanut osaamistaan taloushallinnon asioissa ja tilintarkastuksessa. Taidelainaamon kassajärjestelmällä hoidetaan taidelainojen, jäsenmaksujen ja muiden saatavien perintä ja seuranta. Seuran talouden perustan muodostavat kumppanuussopimus Oulun kaupungin kanssa, avustukset, jäsenmaksutulot ja oma rahoitus. Toimintavuoden merkittävin avustus tulee kumppanuussopimukseen liittyen Oulun kaupungilta. Valtion Kuvataidetoimikunta on vuosittain avustanut näyttelytoimintaa. Toimintavuoden aikana haetaan avautuvia avustuksia erilaisiin hankkeisiin. Jäsenistön jäsenmaksujen lisäksi jäsenmaksutuottoihin tuo pienen lisän edellisen vuoden aikana käynnistetty kannattajajäsenhankinta. Seuran internet sivuston uudistamisen myötä kannattajajäsenhankintaa tehostetaan vuoden 2014 aikana. Oma rahoitus koostuu jäsenmaksujen lisäksi pääosin taiteen välityspalkkioista, erilaisista osallistumismaksuista ja historiateoksen myynnistä.

5 5 Oulun Taitelijaseuralle on vuonna 2013 perustettu juhlavuoden rahasto, jota kartutetaan jatkossa erilaisilla lahjoituksilla, avustuksilla, testamenteilla ja muilla hallituksen päättämillä tavoilla. 3. JÄSENISTÖ Oulun Taiteilijaseuran jäseneksi hyväksytään anomuksesta pätevyytensä ja toimintansa ammattimaisuuden osoittanut taiteilija hakemuksen, ansioluettelon ja teoskuvien perusteella. Toiminta-alue on Oulun seutu, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Seuran jäsenvalintalautakunta käsittelee jäsenhakemukset soveltaen säännöissä vahvistettuja jäsenkriteereitä ja hallitus hyväksyy jäsenvalinnat. Toimintavuoden alussa seuran jäsenmäärä oli 167. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea taiteilijaseuran toimintaa. Jäsenet toimivat yhdistyksen ylimpänä päättävänä elimenä yhdistyskokousten kautta. Jäsenistöstä valitaan yhdistyksen hallitus. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, joista erovuorossa on vuosittain puolet. Hallituksen varajäsenten toimikausi on yksi vuosi. JÄSENPALVELUT Seuran monipuolisiin jäsenpalveluihin kuuluvat mm. laaja sisäinen tiedotus, jolla jäsenistölle välitetään tietoa työtilaisuuksista, apurahoista ja näyttelyistä. Vuoden 2013 aikana uudistetut seuran internet sivut sisältävät seuran jäsenille suunnattuja jäsenpalveluita kuten keskustelu- ja tiedostuspalstan, joka vaatii kirjautumisen. Jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua seuran järjestämään näyttely- ja teosvälitystoimintaan. Seuran jäsenten omien näyttelyiden markkinointia tuetaan seuran Facebookissa ja Internet-sivujen näyttelykalenterissa. Seuran tarkoituksena on tukea taiteilijoiden toimintaa ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan harjoittaa ammattiaan. Toimiston henkilökunta on käytettävissä ja vastaamassa taidealan kysymyksiin tai ohjaamassa kysymään aiheeseen sopivalta taholta lisätietoa.

6 6 4. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMIS- JA VIESTINTÄTOIMINTA Oulun Taitelijaseura -63 ry on jäsenenä Suomen Kuvataidejärjestöjen liitossa ja Taiteiden yössä. Seuran edustus on ollut kyseisissä järjestöissä edellisinä vuosina ja myös tulevaisuudessa seura pyrkii saamaan edustajansa järjestöjen hallitukseen. Tällä hetkellä Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto (SKjL) hallituksen jäsenenä on Jyrki Poussu ja Oulun taiteiden yö ry:n hallituksen jäsenenä Hanna Holopainen Lisäksi seuran jäseniä aktivoidaan osallistumaan muihin edustamansa taiteenalan valtakunnallisten liittojen toimintaan. Hallitus nimeää edustajat jäsenien edustamien liittojen syys- ja kevätkokouksiin. VIESTINTÄTOIMINTA Seuran ulkoisen tiedotuksen painopiste on seuran internet-sivuilla, jotka sijaitsevat osoitteessa Etusivulla on kaikkien alasivujen logobannerit, josta klikkaamalla käyttäjä pääsee haluamalleen alasivulle: taidelainaamo ARToon (www.arto.artoulu.fi) tai Galleria5:een (www.galleria5.fi). Yhteistyötä Galleria5:n tiedotuksen kanssa tiivistetään ja karsitaan päällekkäisiä toimintoja. Seura esittelee resurssiensa salliessa toimintaansa yleisötilaisuuksissa ja messuilla. Seuran ulkoinen tiedotus kattaa myös sidosryhmien, kulttuurialan tekijöiden ja lehdistön suoran tiedottamisen seuran näyttelyistä ja ajankohtaisista asioista. Näyttelyistä tiedottaminen tapahtuu lisäksi perinteisin julistein sovittuihin paikkoihin. Sekä Oulun Taitelijaseura että Taidelainaamo ARTo kumpikin ovat Facebookissa. Vuonna 2014 ulkoista viestintää tehostetaan. Pääpainona on ARTon myynninedistäminen ja Oulun Taiteilijaseuran tietoisuuden kasvattaminen. Toimijoille tuotetaan täysin uutta markkinointimateriaalia sekä sähköisiin, että painettuun viestintään. Myös ARTo taidelainaamo- ja myymälän sisustuksen visuaalisiin elementteihin kiinnitetään huomiota uusimalla materiaalit teoslapuista ikkunateippauksiin. Tavoitteena on luoda entistä houkuttelevampi taidekokemus, joka alkaa jo ennen kuin asiakas astuu kadulta myymälän sisään. Viestinnän uudistaminen tulee aiheuttamaan toimintavuoden aikana seuralle isoja kustannuksia, mutta lähtökohtana on että taidelainaamisen ja myynnin osuutta saadaan kasvatettua ja investointi maksaisi itsensä takaisin seuraavien toimintavuosien aikana.

7 5. NÄYTTELYTOIMINTA JA SEN LAAJENTAMINEN IHMISTEN ARKEEN PAIKALLINEN NÄYTTELYTOIMINTA Galleria5, Hallituskatu 5 Oulun Taitelijaseura -63 järjestää yhteistyössä PROTOn Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n kanssa näyttelyä vuosittain Galleria 5:ssä. Näyttelyt juryttää näyttelytoimikunta, johon Oulun Taiteilijaseurasta kuuluvat taitelijat Sanna Koivisto ja Anni Arffman. Vuonna 2014 Galleria 5:ssä tullaan järjestämään Turun Taiteilijaseuran vaihtonäyttely. Oulun Taiteilijaseura oli esillä vuonna 2013 Turun Taiteilijaseuran Galleria Å:ssa Valve-galleria, Hallituskatu 7 Kulttuuritalo Valveella järjestetään vuoden 2014 aikana kaksi Oulun Taiteilijaseuran näyttelyä. Elokuussa järjestetään ARToulu taidevälitystapahtuman yhteydessä teosvälitysnäyttely, johon kutsutaan ARTo taidelainaamo- ja myymälän taiteilijoita. Joulukuussa järjestetään Valvegalleriassa uusien jäsenten näyttely, johon kutsutaan vuonna 2012, 2013 ja 2014 jäseneksi hyväksytyt taitelijat, jotka eivät aiemmin ole olleet Oulun taiteilijaseuran jäseniä. Valveella järjestettävistä näyttelyistä on toistaiseksi sovittu kulttuuritalon johtaja Arja Huotarin kanssa vuoden 2014 loppuun saakka. Kulttuuritalo Valveen gallerioissa on vuosittain noin kävijää Katoppa-asukastupa, Kauppurienkatu 23 Näyttelytoimintaa varten on solmittu sopimus vuosille Meritulli-Heinäpään asukastupayhdistyksen kanssa. Sopimuksen mukaisesti näytteilleasettajat vaihtuvat kolmen kuukauden välein, joka mahdollistaa kolmen eri taitelijan näyttelyn vuodessa. Asukastupa järjestää näyttelyn avajaiset. Asukastuvalla on vuosittain noin kävijää Osuuspankin ikkuna Oulun Osuuspankin kanssa on sovittu, että Oulun Taitelijaseuran jäsenillä on mahdollisuus esittäytyä pankin Isokadun konttorin ikkunassa. Näytteilleasettajat vaihtuvat kahden kuukauden välein, joka mahdollistaa kuuden eri taitelijan näyttelyn. Oulun osuuspankin ikkunassa esittäytyvä taiteilija on samalla myös ARTon kauden taiteilija. Oulun osuuspankin omistajajäsenet saavat ARTon taidelainoista ja ostoista 5% alennuksen Ravintola Rauhala, Mannenkatu 4 Ravintola Rauhalan kanssa on tehty kaksivuotinen sopimus näyttelytoiminnan järjestämisestä ravintolaan. Käytössä on kolme eri tilaa, jotka mahdollistavat useamman näyttelyn/taiteilijan/ ARTon esiintymisen.

8 Uuden Muodin näyteikkunat Näyteikkunoiden syystrendit ja paikallinen kuvataide täydentävät toisiaan Uuden Muodin näyteikkunoissa Taiteiden yön ja Oulu-päivien aikana kolmessa liikkeessä: Torikatu 9 ja 14 sekä Asemakatu 15. Näyttely esittäytyy myös toimintavuoden aikana ja on osa Taidepolkua Oulun Kaupunginteatteri Oulun kaupunginteatterin kanssa neuvotellaan näyttely-yhteistyöstä. Kaupunginteatterin tiloissa tultaisiin järjestämään Oulun Taiteilijaseuran näyttelyitä. Näyttelyt saavuttaisivat suuren kohdeyleisön ja oikean kohderyhmänsä Taiteilijatapaamiset Taidelainaamo ARTossa järjestetään taiteilijatapaamisia kutsutuille ja muille kiinnostuneille ryhmille aktiivisesti koko toimintavuoden ajan. Kauden taiteilija esittelee ARTossa tuotantoaan taiteilijalle sopivana ajankohtana heti kauden alussa. Lisäksi taiteilijatapaamisia tullaan järjestämään myös muiden tapahtumien ja näyttelyiden yhteydessä. Katoppa-asukastuvalla taiteilijatapaamiset järjestään yleensä näyttelynavajaisten yhteydessä ALUEELLINEN NÄYTTELYTOIMINTA Oskari Jauhiaisen museo, Kiiminki Vuonna 2014 Oulun Taiteilijaseura esittäytyy kuudennen kerran Kiimingin kaupunginosassa sijaitsevassa Oskari Jauhiaisen museossa. Näyttely on jurytetty seuran jäsenille Teatterikuoppa, Haukipudas Oulun Taiteilijaseura on järjestänyt vuodesta 2011 alkaen näyttelyitä Haukiputaan Teatterikuopalla marras-joulukuussa. Näytteilleasettaja valitaan hakemuksien perusteella seuran jäsenten joukosta. Valinnan suorittaa näyttelytoimikunta Manamansalo Art Oulun Taiteilijaseura on alustavasti neuvotellut syksyn 2013 aikana Vaalan kunnan kanssa pysyvän ympäristötaidenäyttelyn toteuttamisesta Vaalan kuntaan, Manamansalon saareen. Seuran toiminta-alue ulottuu Pohjois-pohjanmaan lisäksi myös Kainuuseen ja myös syrjäseutujen kehittäminen on avainasemassa näyttelytoiminnassa. Manamansalossa vierailee vuosittain kymmeniätuhansia turisteja niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Vuoden 2014 aikana seura tulee kehittämään ympäristötaidetapahtumaa Manamansaloon ja selvittämään rahoituksen ja projektiin osallistuvat taiteilijat. Manamansalo Art tapahtumaa hoitavat yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa Oulun Taitelijaseuran ympäristötaide -työryhmä Pohjoista Voimaa Oulun sähkönmyynnin etuasiakkaat saavat 5% alennuksen ARTon teoslainoista ja -ostoista.

9 9 Oulun Taiteilijaseura tekee yhteistyötä kolmannen kerran pohjoista voimaa kalenterin merkeissä. Oulun Taiteilijaseuran jäsenet saavat ehdottaa kalenteriin töitä. Teokset valitaan seuran nimeämän raadin toimesta. Kalenterin painosmäärä on n kappaletta. Taiteilijoiden teosten ja esittelytekstien lisäksi kalenteri sisältää myös seuran ja ARTon esittely- ja mainostietoja. Pohjoista voimaa kalenteritöistä järjestetään näyttely Kulttuuritalo Valveella toista kertaa myös vuonna Näyttely järjestetään joulukuussa Kahvila Mintun tiloissa Muut lähialueet Vuoden 2014 tärkeä tavoite on etsiä yhteistyökumppaneita Pohjois-pohjanmaan ja Kainuun alueelta. Tähtäimenä on löytää kohteita, joissa esitellä paikallista taidetta ja luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia KANSAINVÄLINEN NÄYTTELYTOIMINTA Oulun Taiteilijaseuran vaihtonäyttely järjestetään Lahden Taiteilijanseuran kanssa siten, että Oulun taiteilijat pitävät näyttelyn Lahden galleriassa vuoden 2014 syksyllä. Vastaavasti Lahden Taiteilijaseura saapuu Ouluun vuonna Tulevien vuosien valtakunnallisesta vaihtonäyttelytoiminnasta on neuvoteltu muun muassa Lappeenrannan kanssa Stockholm Independent Art Fair Oulun taitelijaseura osallistuu helmikuuta 2014 järjestettäville Tukholman Independet Art Fair messuille. Seuralla on käytössä messuosasto, jossa esittellään taiteilijaseuraa, sekä mukana olevia taiteilijoita. Messuille lähtevät taiteilijaseuran taiteilijoina Jaakko Pernu, Kari Södö, Jyrki Poussu ja Jussi Valtakari. Taiteilijavalinnat on suoritettu rahoittajan, eli Taiteen edistämiskeskuksen toimesta. Oulun osaston teemana tulee olemaan puunveisto ja messuilla pyritään järjestään myös puutyöpajoja messukävijöille sekä taiteilijoiden työnäytöksiä. Lisäksi messuille lähtevät seuran toiminnanjohtaja ja Taiteen edistämiskeskukselta visuaalisen taiteen manageri Antti Rundelin KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Oulun Taiteilijaseura kehittää kansainvälistä yhteistyötään vuoden 2014 aikana. Lähtökohtana on etsiä pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita näyttelyvaihtotoimintaan, residenssitoimintaan ja muuhun yhteistyöhön. Seura haki syksyllä 2013 Tukholman Independent Art Fair messuille yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen ja paikallisen visuaalisen taiteen managerin kanssa. Olemme varasijalla. Mikäli meidät hyväksytään messuille, niin osallistumme sinne neljän taiteilijan ja henkilökunnan toimesta. Messujen tavoitteena on sekä esitellä Oulun Taiteilijaseuran toimintaa ja taiteilijoita messuilla, sekä luoda kansainvälisiä kontakteja. Myös muita messuja ja tilaisuuksia kartoitetaan, sekä haetaan rahoitusta matka- ja majoituskustannuksiin sekä päivärahoihin.

10 10 Vuoden 2014 tuotamme myös englanninkielistä markkinointi- ja esittelymateriaalia. Toimintavuoden talousarviossa on huomioitu myös kansainvälistymisestä aiheutuvat kustannukset. Kansainvälistymiseen haetaan ulkopuolista rahoitusta MUU TOIMINTA Taidepolku Aiempina vuosina järjestetyt taidepolku tapahtumat ovat saavuttaneet suuren suosion. Tapahtumassa ihmiset pääsevät tutustumaan taidenäyttelyihin ohjatusti ja tapaamaan näyttelyissä esillä olevia taiteilijoita. Taidepolku tullaan järjestämään muun muassa Taiteiden yön 2014 aikaan Taiteen paikkoja Meritoppilassa -hanke Seura on mukana Oulun Meritoppilan kaupunginosaan sijoittuvassa hankkeessa, jonka lähtökohtana on luoda yhteisöllisyyttä alueelle ja parantaa osaltaan kaupunginosan imagoa. Hanketta koordinoi Kulttuurivoimala ry. Vuoden 2014 aikana Meritoppilassa tullaan järjestämään pajoja, taiteilijatapaamisia ja muita aktiviteetteja paikallisille ja muille kiinnostuneille ihmisille vauvasta vaariin. Meri-Toppilassa asuu paljon maahanmuuttajia, joita emme myöskään hankkeessa unohda Croquis-illat Oulun Taiteilijaseura järjestää jäsenilleen avoimia alastonmalli-iltoja, jotka järjestetään Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston tiloissa. Paikalla on alastonmalli ja illat ovat viikottaisia, mutta niitä ei kuitenkaan järjestetä loma-aikoina. 6. TAITEEN VÄLITYSPALVELUT 6.1. TAIDELAINAAMO /-MYYMÄLÄ ARTO Oulun Taiteilijaseura -63 ry:n vuodesta 2011 alkaen hallinnoiman Taidelainaamo ja -myymälä ARTon tehtävä on välittää Oulun Taitelijaseuran jäsenien töitä suurelle yleisölle. Välitystoiminnan tavoite on lisätä taiteilijoiden työllistymistä ja tehdä oman alueen taidetta ja taiteilijoita tunnetuksi. Teosten välitystoiminta voi tapahtua kolmella tavalla, lainaamalla teos asiakkaalle osamaksulla (sopimus), suoramyynnillä (kauppakirja) tai myymälässä olevalla muun taiteen oheismyynnillä (kortit grafiikka tms). Toiminnan tavoite on saada siitä pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa. Teoksia ja oheistuotteita välitetään myymälässä olevasta jatkuvasta myyntinäyttelystä ja ARTo:n Internet- sivuilla (www.arto.artoulu.fi) olevista teoksista. Teoksia on välitettävänä yli 60:ltä eri taitelijalta noin 350 kappaletta. Kaikista välitettävistä teoksista on tehty välityssopimus taiteilijan kanssa. Seuran uudistuneet internet sivut mahdollistavat entistä paremman teosten selailun ja tukevat myös mobiilikäyttäjien tarpeita. Taidelainaamon markkinoimiseksi Oulun Taitelijaseura jalkautuu ARTon kanssa resurssien mukaan messuille, teosvälitystapahtumiin tms, uusii markkinointimateriaalia ja lisää sähköisten ym. medioiden käyttöä. Sosiaalisista medioista ARTo hyödyntää tällä hetkellä mm. Facebookin tarjoamia mahdollisuuksia. Toistaiseksi Oulun Taitelijaseura on sitoutunut Taidelainaamo ARTon nykyiseen

11 sijaintipaikkaan ja yhteistyöhön Galleria5:stä. Tilanteen uudelleentarkastelu tulee ajankohtaiseksi, jos tilanne muuttuu oleellisesti toimintaympäristössä. 11 Tavoitteena on Taidelainaamon volyymin edelleen nostaminen markkinointia ym keinoja tehostamalla. ARTo uudisti visuaalisen ilmeensä ja internet sivunsa vuonna 2013 ja vuonna 2014 tullaan toteuttamaan isoja muutoksia myös muuhun viestintään. ARTon markkinointimateriaali ja sähköisen viestinnän strategia laaditaan toimimaan nykypäiväinen tekniikka huomioiden. Toimintavuoden suunnitelmassa on kaksinkertaistaa taidelainaamo- ja myymälän tulos. Tavoite on haasteellinen kun huomioidaan yhteiskunnan kehitys ja talouden yleinen tilanne. Tavoitteita kohden edetään tehostamalla markkinointia ja ARTon asiakaspalvelua POHJOISEN TAITEEN TEOSVÄLITYSTAPAHTUMA - ARTOULU Oulun Taiteilijaseura -63 ry järjestää vuosittain Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuman ARToulun yhteistyössä Kulttuuritalo Valveen kanssa. Vuonna 2014 neljäs ARToulu tapahtuma. ARToulu on perinteisestä näyttelystä poikkeava tapahtuma, joka on suunnattu sekä yrityksille että yksityisille taiteen ostajille. Se on avoin yleisölle ja siihen on vapaa pääsy. Tapahtuman yhteydessä järjestetään useita taiteilijatapaamisia, opastettuja näyttelykierroksia, teosesittelyjä ja taideraati. Vaikka kyseessä on myyntitapahtuma, on se samalla myös laaja alueen ammattitaiteilijoiden esittäytyminen ja laaja taidenäyttely. Tapahtuma järjestetään Kulttuuritalo Valveen kanssa yhteistyössä Valvegallerian ja kahvila Mintun tiloissa. Lisäksi ARToulu tapahtuman käytössä on useita Kulttuuritalo Valveen tiloja. ARToulu järjestetään samaan aikaan kun paikkakunnalla on kulttuurisektorin aktiivisin aika, eli elokuussa. Samaan aikaan Oulussa on esimerkiksi Oulu päivät ja Taiteiden yö. Lähtökohtana on saattaa valmiiksi liikkeellä olevat asiakkaat myös ARToulu tapahtuman pariin. ARToulu teosvälitystapahtuma ei ole pelkästään sillä hetkellä myynnissä olevien töiden myyntitapahtuma vaan osa ARTon markkinointistrategiaa ja sillä pyritään edistämään ARTon myyntiä myös muina aikoina YHTEISVASTUU-TEOSVÄLITYSTAPAHTUMA Karjasillan seurakunta on vapaaehtoistensa avulla järjestänyt yli 10 vuoden ajan Yhteisvastuukeräystä yhteistyössä Oulun Taitelijaseuran taiteilijoiden kanssa. Taitelijat ovat lahjoittaneet myynnistä suoraan sovitun osuuden Yhteisvastuukeräykselle. Tapahtuma on ollut taloudellisesti merkittävin Karjasillan srk:n Yhteisvastuu-keräyskohde. Oulun Taitelijaseura on tukenut tapahtumaa antamalla sille mm. viestintä- ja ripustusapua. Karjasillan seurakunta on hakenut vuoden 2014 tapahtumapaikaksi Oulun kaupunginkirjastoa ja Oulun Taiteilijaseura osallistuu tapahtuman järjestämiseen tuomalla paikalle taiteellisen osaamisensa.

12 7 KEHITTÄMISHANKKEET LASARETINVÄYLÄN TAIDEHALLI- JA RESIDENSSI Lasaretinväylän taidehalli- ja residenssihanketta varten perustettiin yhteistyöryhmä, jossa mukana ovat Oulun Taiteilijaseura -63 ry, Pohjoinen valokuvakeskus ry ja PROTO Pohjois-Suomen taideteolliset muotoilijat. Monitaiteellisen residenssiohjelman osalta hanketta koordinoi JoJo Oulun tanssin keskus. Hanke on saanut käänteen alueellisen taidekeskuksen suuntaan. Oulun Taitelijaseuran suunnitelmat (grafiikanpaja, taidetalkkari) sopivat oikein hyvin aikaisempaa monipuolisempaan suunnitelmaan. Hallitus on ollut määrätietoisella kannalla mukana suunnittelutyössä ja nimennyt edellisinä vuosina ohjausryhmään edustajansa. Vuonna 2013 hankkeen taustalle perustettiin yhdistys, joka lähtee hoitamaan taidehalli- ja residenssiohjelman rahoitusta ja muita käytännön asioita. Oulun Taitelijaseura on Lasarentinväylän kulttuuriyhdistys ry:n perustajajäsen. Muita perustaja jäseniä ovat Pohjoinen valokuvakeskus ry, PROTO Pohjois-Suomen muotoilijat ry, JoJo Oulun tanssin keskus ja Oulun sarjakuvaseura ry. Seuran hallitus nimeää edustajansa yhdistyksen hallitukseen myös vuonna TAIDEPAJA-HANKE Keväällä 2009 grafiikan pajan perustamisesta Ouluun on tehty valtuustoaloite, joka on käynyt kulttuurilautakunnassa lausunnolla Lautakunta on päättänyt, että grafiikan pajan osalta perustetaan oma työryhmä, jonka tehtävänä on laatia perusteellinen selvitys grafiikanpajatoiminnasta ja mahdollisista sijoituskohteista Oulun alueella. Oulun Taitelijaseura on tarjonnut apuaan ja asiantuntemustaan asian edistämiseksi. Vuoden 2012 aikana on selvitelty grafiikanpajan mahdollisia sijoituspaikkoja. Mikäli Lasaretinväylän hanke toteutuu, olisi sen turbiinihalli grafiikanpajana oiva paikka ja samalla se voisi olla osa taidehalli- ja residenssihanketta. Sijainti mahdollistaisi jatkossa grafiikan uuden nousun alueellamme uusien käyttäjien ja kansainvälisten vaikutusmahdollisuuksien johdosta. Tila palvelisi mm kurssien järjestämistä (kansalaisopistot, koulut, eri järjestöjen harrastustoiminta ym) alan harrastajien yhteiskäyttöä ja Taidehallin residenssivieraiden työskentelyä. Grafiikan pajan osalta päädyttiin kuitenkin vuoden 2013 aikana pohtimaan ajatusta laajemmasta taidepajasta, joka pitäisi sisällään muutakin kuin grafiikan pajan. Oulun alueella on selkeää tarvetta pajatiloille, jotka olisivat sekä taitelijoiden että esimerkiksi oppilaitosten käytössä. Taidepajan sijainnista on käyty neuvotteluja kaupungin, Hartelan ja useiden yhdistysten kanssa. Jotta aiemmin suunnitteilla olleen grafiikan pajan käyttöaste saadaan mahdollisimman korkealle on ensiarvoisen tärkeää, että tilassa voidaan harjoittaa myös muuta taiteellista toimintaa kuin grafiikkaa. Taidepajasuunnitelmien kehittäminen ja toteuttaminen selkeytyy vuoden 2014 aikana. Tavoitteena on, että toimintavuoden aikana olisi toiminnassa taidepaja, jonka sisältönä olisi muun muassa grafiikan paja ja muita jäsenistön kannalta oleellisia toimintoja.

13 TAIDEISÄNNÖINTI -HANKE Oulun Taiteilijaseuran jäsenistössä on paljon asiantuntijuutta ja potentiaalia kuvataiteen alalla. Sen kartoittamiseen ja valjastamiseen markkinoille on tehty erilaisia esityksiä ja avauksia. Oulun Taitelijaseura on vuoden 2013 luonut hankkeen, joka rahoituksen saatuaan olisi käyttökelpoinen paikallisesti ja valtakunnallisesti. Mikäli hankkeen rahoitus varmistuu niin hanketta viedään eteenpäin suunnitelmien mukaan. Jos rahoitusta ei tulevalle vuodelle saada niin hanketta kehitetään ja sen sisällöistä luodaan yksittäisiä projekteja ja aletaan luomaan taidealalle sopivia konsepteja yksittäisien projektirahoitusten avulla. Taideisännöinti on poikkitaiteellinen hanke, joka alkuvaiheessa yhdistää sekä kirjallisuuden että kuvataiteen. Myöhemmin hankkeeseen voidaan liittää mm. Performanssitaide ja monia muita taiteen sektoreita. Hanketta on suunniteltu ja viedään eteenpäin Läänin taidetoimikunnan kanssa työnimellä Taideisännöinti. Yhteistyökumppaneina hankkeessa on useita paikallisia taiteen ja kulttuurin toimijaa, kuten Taiteen edistämiskeskus, Oulun kaupunginkirjasto, Oulun sarjakuvaseura ry, Osuuskunta Waria ja Huutomerkki ry.

14 14 8. YHTEISTYÖKUMPPANIT Oulun kaupunki / sivistys- ja kulttuuritoimi, Kulttuuritalo Valve, Oulun läänin taidetoimikunta, PROTO-Pohjois-Suomen muotoilijat ry, Oulun Taidemuseo, Oskari Jauhiaisen museo, Haukiputaan teatterikuoppa, Ravintola Rauhala, Oulun Uusi Muoti, Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys, Oulun kaupunginteatteri, Oulun Osuuspankki, Oulun Sähkönmyynti, Pohjoinen Valokuvakeskus, Oulun sarjakuvaseura ry, Kulttuurivoimala ry 9. JÄSENYYDET Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto SKjL ry Taiteiden yö Lasarentinväylän kulttuuriyhdistys ry LIITTEET: Galleria 5:n toimintasuunnitelma 2014

15 15

16 Galleria 5 Hallituskatu 5 PL Oulun kaupunki galleria5.artoulu.fi 16 GALLERIA 5 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TAUSTAA Oulun Taiteilijaseura -63 ry ja PROTO Pohjois-Suomen muotoilijat ry ylläpitävät yhteisvoimin näyttelytoimintaa Oulussa Galleria 5:n tiloissa. Vuonna 2014 galleriassa järjestetään 16 kuvataideja taideteollisuusnäyttelyä. ARTO-taidelainaamo ja -myymälä toimii Hallituskatu 5:ssä Gallerian yhteydessä Galleria 5:n alivuokralaisena. Galleria 5 hallinnoi vuonna solmittuja taidelainaamosopimuksia ja taiteilijatilityksiä. Tällä hetkellä lainojen määrä on 5 kappaletta ja vuoden 2014 loppuun mennessä taidelainoja ei todennäköisesti enää ole. Vuodelle 2014 pyritään saamaan kuvataidetoimikunnalta apurahaa Erik Bruunin kutsunäyttelyn järjestelyihin. Vuonna 2014 Galleria 5 myöntää nuoren taiteilijan stipendin alle 35-vuotiaalle, vastavalmistuneelle tai valmistumassa olevalle taiteilijalle tai suunnittelijalle debyyttinäyttelyn pitämiseen Galleria 5:ssä. Stipendiin kuuluu ilmaisen näyttelytilan lisäksi 500 euroa näyttelyn järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. Vuonna 2014 galleriaa hoitaa edelleen gallerianhoitaja erillisen näyttelysihteerin ja taloudenhoitajan asemesta. Niin ikään markkinointia aiotaan tehostaa nykyisestä tavoitteena saada enemmän näyttelyhakemuksia ja sitä kautta mielenkiintoisia näyttelyitä. Tavoitteena on näyttelyiden kävijämäärän kasvattaminen vetovoimaisilla taiteilijoilla. Lisäksi aiomme panostaa nykyistä enemmän markkinointiin sosiaalisessa mediassa perinteisten medioiden ohella. Taiteellisten tavoitteiden lisäksi pyritään kasvattamaan teosmyyntiä. Vuonna 2014 Galleria 5:llä on uusitut internet-sivut jotka vastaavat paremmin tarpeitamme ja vastaavat visuaaliselta ilmeeltään Internet-sivujen uudistus pitää modernin ilmeen lisäksi sisällään mahdollisuuden esitellä gallerian tiloja sekä tulevia ja nykyisiä näyttelyitä kuvin ja sanoin kattavammin ja houkuttelevammin. Uutena asiana sivustolle tulee myös sähköinen näyttelyhaku web-lomakkeella. Vuonna 2013 Galleria 5:n visuaalinen ilme uudistui. Vuonna 2014 on myös tarkoitus hankkia näyttelytasot jotka vastaavat parhaiten tarpeitamme sekä veistos- että muotoilunäyttelyitä ajatellen. Vuonna 2014 kirjanpidon ja palkanlaskennan hoitaa tilitoimisto J.A. Castren Oy vastaavana kirjanpitäjänä Marko Tulkki ja tilintarkastuksen suorittaa Raili Prokkola.

17 NÄYTTELYKALENTERI Jussi Ranta: maalauksia Ei vielä vahvistettua näyttelyä Elina Maalismaa: vaneriteoksia ja paperiveistoksia PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n kutsunäyttely Erik Bruun, Galleria 5:n kutsunäyttely Pekka Homanen: maalauksia Turun taiteilijaseura, Oulun Taiteilijaseura 63 ry:n vaihtonäyttely Mari Mulari: maalauksia Ei vielä vahvistettua näyttelyä Riikka Laitinen: seripainanta "Muusikot tekevät kuvataidetta": Tommi Liimatta(Absoluuttinen nollapiste), Simo Frangen ja Pasi Heikura(Alivaltiosihteeri), Marjo Leinonen(Balls), Kari Södö(Garbo), Jyrki A. Mäki(Radiopuhelimet), Sami Pennanen(Unidentified Sound Objects), Jukka Hautamäki(Ihokas), Mari Laiho(Thee Ultra Bimboos), Jukka Tarkiainen(Jalla Jalla, Desert Planet) PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n kutsunäyttely Anni Henriksson: muotokuvamaalauksia Liisa Harju: maalauksia Henri Hagman ja Aino Suonio: valokuvia, maalauksia Erkki Perkkiömäki: valokuvia

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan kulttuurin vientihanke Seinäjoki 2006 Tekijä: Hanna Karppi Etukannen kuva: Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat Jussit,

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Lapin taiteilijaseura ry

Lapin taiteilijaseura ry 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Lapin taiteilijaseura ry Kairatie 3 96200 ROVANIEMI 050 406 3632 lapintaiteilijaseura@gmail.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi 2 Lapin taiteilijaseura... 3 Näyttelyt...

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

PORIN VISUAALINEN KESKUS

PORIN VISUAALINEN KESKUS PORIN VISUAALINEN KESKUS Esiselvityshanke 27.11.2006-31.3.2007 LOPPURAPORTTI Essi Lindberg SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1.1 Lähtökohdat Visuaalinen kulttuuri on Satakunnan vahvuus Halu yhteistyöhön Vallitseva

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Anna Talasniemi TAIVEX-kehityshanke 31.10.2011 Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Summary in English: The development

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 2014 V U O S I K E R T O M U S www.taitopohjoiskarjala.fi Taito Pohjois-Karjala ry 1 www.taitopohjoiskarjala.fi 2 SISÄLTÖ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 1 JOHDANTO... 6 2 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT... 8 2.2

Lisätiedot

Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen

Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen TAITEILIJA TAHTOO ELÄÄ TYÖLLÄÄN Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen SISÄLLYSLUETTELO 4 KUVATAIDE SAMANVERTAISEKSI 8 KUVATAITEILIJAN EUROT 12 Palkkaa ja eläkettä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen

KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen 1 Kulttuuri kokoaa KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen TEKIJÄT Kai Artes (Metropolia Ammattikorkeakoulu), Leena Björkqvist (Yrkeshögskolan Novia), Katri Halonen (Metropolia Ammattikorkeakoulu),

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014 Taito Pohjois-Karjala ry SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3 YHTEENVETO HANKKEESTA...

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot