TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2011"
  • Leo Aro
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, Oulun kaupunki, puh

2 1. YLEISTÄ Oulun Taiteilijaseura -63 ry. (jatkossa myös lyhenteellä OTS) on kuvataiteilijoiden ammatillinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kuvataidetta Oulun läänin alueella, valvoa visuaalisten taiteilijoiden ammatillisia ja sosiaalisia etuja sekä tarjota taiteilijoiden ammatissaan tarvitsemia palveluja. OTSin tarkoituksena on myös edustaa kuvataiteilijoita neuvotteluissa Oulun alueen taidehallinnon sekä valtakunnallisten organisaatioiden kanssa sekä kasvattaa yleisön kiinnostusta kuvataiteisiin. Seuran toiminta on nykyisellään varsin laajaa ja monimuotoista. Oulun Taiteilijaseura vaalii myös tulevina vuosina monimuotoisen kulttuutoimijan roolia ja osallistuu aktiivisesti alueensa vahvan kulttuuriperinnön luomiseen ja kehittämiseen. Vuonna 2011 OTS keskittyy perinteisen näyttelytoiminnan ohella Taidelainaamo ARTon toiminnan kehittämiseen, Galleria 5:n toimintaan sekä alkuvuodesta yleisölle avattavan taiteen verkkokaupan käyttöönottoon ja vuonna 2010 pilotoitavan teosvälitystapahtuman uudelleen järjestämiseen. OTSin jäsenistön omaa tuotantoa halutaan esitellä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Yhteistyökuvio Oulun Kulttuuritalo Valveen kanssa mahdollistaa OTSin tuottamaan Valvegalleriaan vuosittain kaksi-kolme näyttelykokonaisuutta, joihin sisältyy myös taiteilijavierailuja ja materiaalia Valvetta ahkerasti käyttävien koululaisten ja opiskelijoiden oppimisen tueksi. Seura toimii myös alueellisesti mm. pyrkimällä aluetaidemuseon järjestämiin kiertonäyttelyihin sekä tekemällä vuosittain yhteistyötä Kiimingissä sijaitsevan Oskari Jauhiaisen Museon kanssa. Oulun Taiteilijaseura laajentaa näyttelytoimintansa vuonna 2011 myös valtakunnalliselle tasolle aloittamalla yhteistyön Suomen muiden taiteilijaseurojen kanssa. Taidelainaamon merkitys Oulun Taiteilijaseuralle on suuri ja tämän vuoksi sen toimintaan on alettu erityisesti panostaa. Lainaamo palautettiin elokuussa 2010 takaisin Galleria 5:n yhteyteen, jossa sen toiminta jatkuu myös vuonna Lainaamo on toiminut tähän asti kahden ja välillä kolmenkin järjestön hallinnassa, mutta vuodesta 2011 lainaamo siirrettäneen kokonaisuudessaan Oulun Taiteilijaseuran hallintaan. Sopimusneuvottelut mahdollisesta siirrosta ovat paraikaa käynnissä. OTS jatkaa lainaamon haltuunoton ja perustoiminnan rinnalla lainaamotoimintaa monipuolistavien ja tukevien projektien toteutusta edelleen vuonna Joulukuussa Oulussa järjestettävän "ARToulu Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuman" avulla tuodaan lainaamotoimintaa voimakkaammin esille, etsitään sille uutta käyttäjäkuntaa ja rikastetaan samalla Oulun kaupungin vuotuista tapahtumatarjontaa. Samoin helmikuuhun 2011 mennessä avattava taiteen verkkokauppa mullistaa lainaamon saavutettavuuden ja edistää osaltaan Oulun Taiteilijaseuran jäsenien työllistymistä. Oulun Taiteilijaseuran ja PROTO Pohjois-Suomen taideteolliset suunnittelijat ry:n ylläpitävät yhdessä Galleria 5:ttä. Koska Galleria 5 ei ole oma yhdistyksensä Gallerian rahaliikenne kulkee toisen järjestön tilin kautta. Rahaliikenne on tähän asti kulkenut PROTOn kautta, eikä se siitä syystä näy Oulun Taiteilijaseuran kirjapidossa. Korostettakoon, että OTSin osuus Galleria 5:n toiminnassa on kuitenkin puolet ja OTS osallistuu Gallerian pyörittämiseen tasavertaisena toimijana PROTOn kanssa. Oulun Taiteilijaseura on tulevinakin vuosina aktiivisesti mukana luomassa ja kehittämässä Oulun alueen vahvaa kulttuuriperintöä. Edellä mainittujen toimintojen rinnalla vuonna 2011 jatkuvat mm. Oulun Grafiikanpaja-hanke sekä Lasaretinväylän kulttuurialueen taidehalli- ja residenssi hanke.

3 Valtakunnallisella tasolla jatkunee jo aiemminkin osaksi toimintaa kirjattu valtakunnallinen ART360 -hanke, kuvataiteen liiketoiminnan ja manageroinnin kehittäminen. Mikäli hankkeen muutoshakemus mahdollistaa toiminnan vuonna 2011 Oulussa järjestetään kevätkaudella koulutuksia seuraaviin teemoihin liittyen; taide&matkailu, tekijänoikeudet, verotus, verkkomatrikkeli, tuotteistaminen ja kansainvälistyminen. 2. JÄRJESTÖ- JA JÄSENTOIMINTA Oulun Taiteilijaseuran jäseneksi voidaan hyväksyä pätevyytensä ja toimintansa ammattimaisuuden osoittanut taiteilija vapaamuotoisen hakemuksen, ansioluettelon ja teoskuvien perusteella. Seuran jäsenvalintalautakunta käsittelee jäsenhakemukset soveltaen jäsenkriteereitä ja hallitus hyväksyy jäsenvalinnat. Seuran jäsenmäärä vuoden 2010 lopulla on 154 henkilöä. Jäsenille tiedotetaan seuran tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista kuten apurahoista, työtiloista ja näyttelymahdollisuuksista pääsääntöisesti sähköisesti, mutta myös jäsenkirjeillä. Taiteilijaseura pitää yleiskokouksia ja järjestää tapaamisia, näyttelyitä, koulutustilaisuuksia sekä esitelmä- ja luentotilaisuuksia. Oulun Taiteilijaseura osallistuu valtakunnallisten liittojen toimintaan lähettämällä edustajansa liittojen kokouksiin ja pyrkii vaikuttamaan liittojen päätöksentekoon niin, että pohjoissuomalaisen taiteilijan asema ja toimintaedellytykset otetaan entistä paremmin huomioon KOKOUKSET Taiteilijaseura pitää vuodessa kaksi sääntömääräistä yleiskokousta: vuosikokous maalishuhtikuussa, syyskokous loka-marraskuussa. Hallitus kokoontuu n. kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi seura järjestää epävirallisia kokoontumisia ja illanviettoja TIEDOTUSTOIMINTA Sisäinen tiedotus Jäsentiedotusta tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti. Sisäisen tiedottamisen painopiste siirtyi vuoden 2010 aikana OTSin voorumiin (intranet), jossa julkaistaan päivittäin ilmestyviä ajankohtaisia tiedotteita sekä jäsenkirjeitä. Taiteilijaseura lähettää jäsenilleen vuodessa n. 2 jäsenkirjettä. Jäsenkirjeiden julkaiseminen ajoitetaan niin, että niiden yhteydessä on samalla syksyn ja kevään yleiskokousten kutsut. Syys- ja vuosikokouskutsut esityslistoineen lähetetään Voorumissa julkaisun lisäksi kaikille jäsenille myös sähköpostina tai tarvittaessa postitse. Tiedotusta jatketaan näissä muodoissaan edelleen vuonna Vuonna 2009 kokeiluna aloitettujen jäsenistölle suunnattujen infotilaisuuksien järjestämistä jatketaan ja kehitetään edelleen. Infotilaisuuksia/vapaamuotoisia iltamia pyritään järjestämään vähintään kaksi kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin. Tilaisuuksissa esitellään ja keskustellaan taiteilijaseuran tapahtuneista, ajankohtaisista sekä tulevista asioista. Taiteilijaseuran toimihenkilöitä, projektien vastuuhenkilöitä ja eri liittojen/organisaatioiden edustajia on tilaisuudessa kertomassa kuulumisia projektien ja organisaatioiden tapahtumista, kokoontumisista ja toimista.

4 Ulkoinen tiedotus Seuran tiedotuksen painopiste on internet-sivuilla, jotka perustettiin vuonna 1997 Arthouse.oulu.net palvelimelle. Internet-verkon kautta tavoitetaan yleisöä suhteellisen pienin kustannuksin - maailmanlaajuisesti. Oulun Taiteilijaseuran verkkosivuilla esitellään seuran toimintaa, lainaamon teostarjontaa sekä Galleria 5:n näyttelyitä. Näiden lisäksi siellä on nähtävänä jäsenten verkkoportfolit, joissa taiteilijat tiedottavat omasta taiteellista toiminnastaan tekstein ja teoskuvin. Oulun Taiteilijaseuran verkkosivuston etusivulla on myös ajankohtaista palsta, jossa julkaistaan tiedotteita jäsenistön näyttelyistä sekä muista kiinnostavista tapahtumista. Verkkosivujen tietoja päivitetään jatkuvasti vuoden 2011 aikana EDUNVALVONTA Edunvalvontatoiminnassa Oulun Taiteilijaseuran keskeisiä yhteistyötahoja ovat olleet valtakunnalliset taiteilijajärjestöt kuten Suomen Taiteilijaseura, Taidemaalariliitto, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Taidegraafikot ry, Muu ry, Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto. Oulun Taiteilijaseura lähettää edustajansa järjestöjen kokouksiin ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon niin, että pohjoissuomalaisen taiteilijan asema ja toimintaedellytykset otetaan entistä paremmin huomioon VERKOSTOT Oulun Taiteilijaseura toimii yhteistyössä monien tahojen kanssa edistääkseen kuvataiteilijoiden toimintaedellytyksiä sekä kehittääkseen paikallista, alueellista, valtakunnalista ja kansainvälistä visuaalista kulttuuria. Yhteistyötä tehdään jo edellä mainittujen valtakunnallisien taiteilijajärjestöjen lisäksi alueellisten organisaatioiden, taiteilijaseurojen, hyväntekeväisyysjärjestöjen ja visuaalisen alan yhdistyksien kanssa. Oulun alueella tärkeät yhteistyökumppanit ovat Oulun läänin taidetoimikunta, PROTO ry, Pohjoinen Valokuvakeskus, Oulun tanssin keskus Jojo, Taiteiden Yö ry ja Saskiat ry. Oulun kaupungin organisaatioista eniten yhteistyötä tehdään Taidemuseon ja Kulttuuritalo Valveen kanssa. Sijainnin johdosta myös Lapin alueen toimijat ja organisaatiot, kuten esim. Lapin läänin taidetoimikunta ja Lapin taiteilijaseura, ovat seuran toiminnassa läheisesti mukana, mutta vuosittain yhteistyötä tehdään myös muualla Suomessa toimivien taiteilijaseurojen kanssa. Yhteistyötä tehdään lähitulevaisuudessa eri hankkeiden ja vaihtonäyttelyiden merkeissä mm. Helsingin, Tampereen, Joensuun, Jyväskylän ja Lahden Taiteilijaseurojen kanssa. Vuonna 2010 järjestettyjen kansainvälisten näyttelyprojektien yhteydessä Oulun Taiteilijaseura verkottui mm. Rovaniemen taidemuseon, Aineen taidemuseon, Berliinin Suomen suurlähetystön, Suomen Saksa-Instituutin, Goethe-instituutin ja Berliinin Suomi- Keskuksen kanssa. 3. TAIDELAINAAMO ARTO Galleria 5:n ylläpitämä taidelainaamotoiminta muuttui vuoden 2009 alusta ARTotaidelainaamo ja -myymäläksi ja muutti Galleria 5:n yhteydestä Oulun Akseliin osoitteeseen Uusikatu 28, OULU. Lainaamon saavutettavuus siellä osottautui kuitenkin heikoksi, joten se siirrettiin takaisin Galleria 5:n yhteyteen elokuussa Taidelainaamon merkitys Oulun Taiteilijaseuralle on suuri ja tämän vuoksi erityisesti sen

5 toimintaan on alettu erityisesti panostaa. Tavoitteena on nyt, että lainaamo siirretään vuonna 2011 kokonaisuudessaan Oulun Taiteilijaseuran hallintaan. Sopimusneuvottelut siirrosta ovat paraikaa käynnissä PROTOn kanssa. Sopimuksen solmisen jälkeen OTS jatkaisi ARTo-taidelainaamo ja -myymälän ylläpitämistä vuoden 2011 alusta yksin. Lainaamon haltuunoton ja perustoiminnan rinnalla OTS jatkaa lainaamotoimintaa monipuolistavien ja tukevien projektien toteutusta edelleen vuonna Taidelainaamon toimintaa on kehitetty ja ajanmukaistettu OTSin toimesta erityisesti vuonna Tällöin pilotoitu Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuma markkinoi lainaamoa ja levittää tietoisuutta sen olemassaolosta suurelle yleisölle. Teosvälitystapahtumasta tehdään vuotuinen ja se järjestetään myös vuonna Taidelainaamon toiminta laajenee vuonna 2011 myös taiteen verkkokauppaan, joka valmistuu valtakunnallisessa yhteistyössä Helsingin- ja Tampereen Taiteilijaseurojen sekä Taidemaalariliiton kanssa. Verkkokauppa mahdollistaa lainaamoon pääsyn maantieteellisestä sijainnista huolimatta ja sitä kautta entistä laajemman asiakaskunnan. 4. GALLERIA 5 Oulun Taiteilijaseura ja PROTO ovat perustaneet Ouluun Visuaalisen keskuksen , jolloin yhteistyösopimus allekirjoitettiin. Vuonna 2009 nimi muutettiin Galleria 5:eksi. Toimialana on Galleria 5:n näyttelytoiminnan ylläpitäminen. Gallerian tilat sijaitsevat Kulttuuritalo VALVEen vieressä osoitteessa Hallituskatu 5, Oulu. Oulun Taiteilijaseuran osuus Galleria 5:stä jakautuu 50% taloudellisesta vastuusta ja 50% päätösvallasta. Galleria 5:n johtoryhmänä toimii PROTO:n ja OTS:n hallitukset, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokousten lisäksi tarpeen vaatiessa. Tällä hetkellä Galleria 5:n rahaliikenne kulkee PROTO ry:n tilin kautta, eikä se siitä syystä näy Oulun Taiteilijaseuran kirjapidossa. Galleria 5 tarjoaa myös pienen toimistotilan molemmille yhdistyksille. Galleria 5:ssä palkattuina työntekijöinä toimivat OTSin ja PROTOn yhdessä palkkaamat kokopäiväinen näyttelysihteeri (palkkatuella palkattu) sekä osa-aikainen sihteeri/ taloudenhoitaja (8h/vko). Galleria 5:ssä esitellään monipuolisesti kuvataidetta ja taideteollisuutta 3 viikon välein vaihtuvissa näyttelyissä. Gallerian näyttelyajat ovat haettavissa vuosittain. Näyttelyt valitsee näyttelytoimikunta, jossa on edustajat Oulun Taiteilijaseurasta ja PROTOsta (2+2). Oulun Taiteilijaseura ja PROTO tarjoavat joka toinen vuosi stipendinäyttelyn nuorelle Oulun läänistä kotoisin olevalle taiteilijalle Galleria 5:ssä. Vuonna 2011 nuoren taiteilijan stipendinäyttely järjestetään Galleria 5:ssä järjestetään vuonna 2011 n. 17 näyttelyä. Oulun Taiteilijaseura ja PROTO järjestävät yhteisen joulumyyntinäyttelyn joulukuussa Myös seuran jäsentaiteilijat järjestävät omia näyttelyitään Galleria 5:ssä. Jäsenet saavat näyttelytilasta 20% alennuksen. Galleria 5:n näyttelyt kevätkaudella 2011 (haku syyskaudelle vielä vireillä): Nuoren taiteilijan stipendi Eija Hirvonen Anja Kurikka Konsti ry Seinäjoki Pilvari Pirtola PROTON kutsunäyttely Minna Mäkelä Raine Körkkö-Jaakko Heikkinen

6 Sampo Kaikkonen Joulukuussa: OTSn ja PROTOn joulumyyntinäyttely 5. NÄYTTELYTOIMINTA 5.1. PAIKALLINEN NÄYTTELYTOIMINTA Galleria 5:n näyttelyt Oulun Taiteilijaseura järjestää omia näyttelyitä seuran kotigalleriassa, Galleria 5:ssä. Vuonna 2011 Oulun Taiteilijaseura järjestää yhdessä Proto ry.n kanssa nuoren taiteilijan stipendinäyttelyn sekä yhteisen joulumyyntinäyttelyn Myös seuran jäsentaiteilijat järjestävät omia näyttelyitä Galleria 5:ssä Valvegallerian näyttelyt Oulun Taiteilijaseura aloitti vuonna 2010 uuden yhteistyömuodon Kulttuuritalo Valveen kanssa. Oulun Taiteilijaseura sitoutuu tuottamaan Kulttuuritalo Valveen ylläpitämään Valvegalleriaan vuosittain näyttelyitä, joihin tuotetaan myös koululaisille suunnattua opetusmateriaalia ja taiteilijatapaamisia. Vuodelle 2011 Kulttuuritalo Valveella sijaitsevassa Valvegalleriassa on seuralle varattuna kaksi näyttelyaikaa. Oulun Taiteilijaseura järjestää vaihtonäyttelyn Joensuun Taiteilijaseuran kanssa (tästä lisää kohdassa ). Joulukuussa Valveella järjestetään Oulun Taiteilijaseuran aktiivijäsenten näyttely ALUEELLINEN NÄYTTELYTOIMINTA Oulun aluetaidemuseo Oulun Taiteilijaseuran tavoitteena on järjestää 2-3 näyttelyä vuodessa eri puolilla Pohjois- Pohjanmaan maakuntaa/oulun lääniä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten kuntien, kirjastojen, museoiden jne. kanssa. Alueellista näyttelytoimintaa pyritään laajentamaan yhteistyössä Oulun taidemuseon aluetaidemuseon kanssa, niin että OTSin näyttelyistä voidaan kehittää aluetaidemuseon kiertonäyttelyitä. Vuonna 2011 on tavoitteena, että Nykytaide näyttely OTSNYT lähtee aluetaidemuseon kiertonäyttelyksi. OTSNYT on jäsenille suunnattu nykytaiteen näyttely joka järjestetään Valvegalleriassa Näyttelyn juryttää Oulun aluetaidemuseotutkija Janne Kauppila Oskari jauhiaisen museo, kiiminki Oulun Taiteilijaseura on esittäytynyt jo neljänä syksynä Kiimingissä, O.Jauhiaisen museossa. Museon kanssa on sovittu yhteistyön jatkumisesta ja vuosittaisesta OTSin näyttelystä. Vuonna 2011 OTS järjestää O.Jauhiaisessa jyrytetyn näyttelyn syyskuussa VALTAKUNNALLINEN NÄYTTELYTOIMINTA Vaihtonäyttelyt Oulun Taiteilijaseura pyrkii toimimaan valtakunnallisesti yhteistyössä eri taiteiljijärjestöjen kanssa mm. vaihtonäyttelyiden kautta.oulun Taiteilijaseuran ja Joensuun Taiteilijaseuran vaihtonäyttelyt vuonna 2011 avaavat OTSin vaihtonäyttelyiden sarjan. Joensuun Taiteilijaseuran jäsenten näyttely on Valvegalleriassa helmikuussa ja vastaavasti Oulun Taiteiljaseuran näyttely on Joensuussa Galleria Ahjossa Vuonna 2011 jatketaan vaihtonäyttelysarjan suunnittelua. Vuodelle 2013 on tulossa vaihtonäyttely Lahden Taiteiljaseuran kanssa.

7 6. TAPAHTUMAT 6.1. ARTOULU, Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuma Oulun Taiteilijaseura pilotoi ARTOULU pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuman Ouluun vuonna Tapahtuma järjestetään jatkossa vuosittain. Vuonna 2011 teosvälitystapahtuma järjestetään edelleen yhteistyössä Kulttuuritalo Valveen kanssa Valvegallerian ja kahvila Mintun tiloissa ajalla Perjantaina on tapahtuman avajaiset, jolloin järjestetään myös kutsuvierastilaisuus yrityksille. Lauantaina ja sunnuntaina tilaisuus on avoinna yleisölle kello ja siihen on vapaa pääsy YHTEISVASTUU TEOSMYYNTITAPAHTUMA Oulun Taiteilijaseura osallistuu vuonna 2011 ev.lut. kirkon Yhteisvastuu toimintaryhmän järjestämään teosmyyntitapahtumaan, joka järjestetään yhdennentoista kerran. Vuonna 2011 tapahtuma järjestetään kirjaston näyttelytilassa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Tilaisuudessa myydään seuran taiteilijoiden teoksia, joiden tuotosta tilitetään YVkeräykseen 40% ja taiteilijalle 60% TAITEIDEN YÖ TAPAHTUMA OULUSSA Oulun Taiteilijaseura osallistuu menneiden vuosien tapaan moninaisesti Taiteiden Yö tapahtumaan Oulussa. Taiteilijat järjestävät Taiteiden Yössä itsenäisesti ohjelmaa eri puolella kaupunkia ja avaavat ovet ateljee-tiloihinsa. Myös OTSin perustama työryhmä suunnittelee ja toteuttaa vuosittain ohjelmaa tähän tapahtumaan. Galleria 5:n osalta osallistumisesta sovitaan yhdessä PROTO ry:n kanssa JOULUMYYNTITAPAHTUMA Oulun Taiteilijaseuran jäsenet osallistuvat Saskiat ry.n järjestämään joulumyyntitapahtumaan marras-joulukuun vaihteessa. Tapahtuman järjestää Saskiat ry. Oulun Taiteilijaseura tiedottaa jäseniään tapahtumasta OPASTETUT TAIDEPOLUT OULUN KESKUSTASSA Oulun Taitelijaseura järjestää tilauksesta opastettuja Taidepolkuja Oulun keskustassa. Taidepolku tuotteistettiin vuonna 2008 maksulliseksi kierrokseksi, jonka ydin muodostuu keskustan gallerioista ja taidemuseon näyttelyistä sekä valikoiduista taiteilijatyöhuoneista. 7. KURSSITOIMINTA Oulun Taiteilijaseura järjestää vuonna 2010 erilaisia koulutustilaisuuksia, jotka ovat suunnattu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenistölle, mutta ovat avoimia myös kaikille alueen taiteilijoille. Lisäksi OTS järjestää maksullisia taidekursseja, jotka ovat tarkoitettu taiteen harrastajille TAITEILIJOIDEN KOULUTUS Taiteilijoiden koulutus toteutetaan vuonna 2011 pääsääntöisesti ART360-hankkeen

8 puitteissa. Näistä lisää kohdassa CROQUIS-ILLAT 1970-luvulta lähtien Oulun Taitelijaseuran toimintaan on kuulunut Croquis-illat. Nämä piirustusillat antavat mahdollisuuden harjoittaa elävän mallin croquis-piirtämistä. Toimintaa jatketaan, jos iltoihin ilmoittautuu ennakkoon tarpeeksi osallistujia. Aikaisemmin iltoja ollaan järjestetty Arkkitehtiosaston piirustussalissa ajalla tammi-toukokuu ja syys-joulukuu. Kurssi on toteutettu itsopiskeluna, eikä valvottua ohjausta ole ollut. Croquis-iltoihin osallistumisesta on peritty 2 euron kertamaksu KURSSI- JA KOULUTUSTOIMINTA Seuraan kuuluvat taiteilijat laativat kurssin ohjelmineen ja opetussisältöineen, huolehtivat opetuksesta, opetustilan hankkimisesta, aikatauluista ja kurssin käytännön vetämisestä. Seura tiedottaa kurssista sekä hoitaa rahoituksen ja yhteydet Kansan sivistysliittoon. Kursseja järjestetään yhteistyössä esim. asukastupien kanssa (tilat). 8. YHTEISTYÖHANKKEET Kulttuuripääkaupunkihankkeen (Oulu 11) myötä Oulussa on herännyt tarve kehittää kaupunkia kulttuurikaupunkina valtakunnalliselle tasolle. Oulu 11 hanke on synnyttänyt isomman sateenvarjohankeen Oulu 15, jolle on saatu EU-rahoitusta. Oulu 15-hankkeen kautta on tavoitteena tukea kultturialan pilotteja (kesto 6-12 kk ja maksimirahoitus 4000 euroa) sekä kehittää infrastruktuuria mm. synnyttämällä Ouluun monimuotoinen kulttuuritalo. Oulun Taiteilijaseura osallistuu kehittämiseen tehostamalla ja laajentamalla omaa toimintaansa, olemalla aktiivinen toimija kaupungin ja maakunnan kulttuurielämässä ja palvelemalla paremmin jäsenistönsä tarpeita. Yksi konkreettinen saavutus on vuonna 2010 pilotoitu Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuma, jota rahoitetaan Oulu15- hankkeesta. Tapahtuma järjestetään toistamiseen vuonna LASARETINVÄYLÄ KULTTUURIALUE, OULUN TAIDEHALLI- JA RESIDENSSIHANKE Oulun taidehalli kansainvälinen monitaiteellinen residenssihanke käynnistyi vuonna 2009 yhteistyössä Hartela-Forum Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismasen kanssa. Hartela- Forum Oy peruskorjaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla Oulujoen suistoalueella Lasaretinväylällä sijaitsevan vuonna 1903 rakennetun entisen energialaitoksen voimalarakennuksen taidehallitilaksi, jonka yhteyteen tulee myös tilat taidelainaamolle ja taiteilijaresidenssille. Oulun taidehalli- ja residenssihanketta varten perustettiin yhteistyöryhmä, jossa mukana ovat Oulun taiteilijaseura 63 ry, Pohjoinen valokuvakeskus ry ja PROTO Pohjois- Suomen taideteolliset suunnittelijat ry. Taidehallin osalta hanketta koordinoi Pohjoinen valokuvakeskus ry. Kansainvälisen monitaiteellisen residenssiohjelman osalta hanketta koordinoi JoJo Oulun tanssin keskus. Oulun taidehallihankkeen tavoitteena on, että tilassa organisoidaan ympärivuotisesti

9 erilaisia nykytaiteen kuvataide, valokuvataide, videotaide, maalaustaide, kuvaveisto, grafiikka, taideteollisuus- ja muotoilu, installaatio, performanssi näyttelyitä ja tapahtumia. Näyttelytiloissa voidaan järjestää myös erilaisia messu- ja myyntinäyttelytapahtumia. Taidehallin toiminnasta vastaamaan perustetaan kuvataidealanorganisaatioiden yhteistyöverkosto, joka vastaa taidehallin näyttelyohjelmistosta ja toiminnan kehittämisestä. Näyttelytilaa vuokrataan koti- ja ulkomaisille näyttelyjärjestäjille, yksittäisille taiteilijoille, työryhmille ja kuraattoreille. Noin 600 m2 näyttelytilaa voidaan vuokrata joko yhtenä tilana tai se voidaan jakaa useamman samanaikaisesti tapahtuvan näyttelyn ja/tai tapahtuman kesken. Taiteilijaresidenssin tiloihin organisoidaan ympärivuotinen kansainvälinen ja monitaiteellinen residenssiohjelma, jonka sisällöstä vastaa eri taiteenalojen organisaatioista koostuva toimikunta. Residenssiohjelman puitteissa solmitaan vaihtosopimuksia, jotka mahdollistavat alueen eri alojen taiteilijoiden residenssijaksot kansainvälisissä residenssiohjelmissa GRAFIIKAN PAJA Suomessa useilla paikkakunnilla toimii yhteiskäyttöisiä grafiikanpajoja, joista hyviä esimerkkejä ovat Jyväskylän kaupungin grafiikanpaja, Arabian taidegraafikot ja grafiikanpaja Himmelblau Tampereella. Oulussa ei ole yhteiskäyttöistä grafiikanpajaa. Oulun Taiteilijaseura teki vuonna 2008 selvityksen grafiikanpajan tarpeellisuudesta ja on vuonna 2009 perustanut erillisen työryhmän selvittämään grafiikanpajan perustamisedellytyksiä Ouluun. Oulun Taiteilijaseuran on vuoden 2009 aikana keskustellut yhdessä eri tahojen mm. taidemuseon johtajan ja Pikisaari 10 -työryhmän kanssa grafiikanpajan perustamisedellytyksistä Ouluun. Keskusteluissa on käyty läpi grafiikanpajan toimintamahdollisuuksia sekä eri sijoituspaikkoja mukaan lukien Hiukkavaara, Toppilan siilo, kulttuuripesula, Tuiran sairaala, ja Pikisaarentie 10. Ydinkysymys siitä, kuka olisi mahdollinen grafiikanpajan operaattori, on keskusteluissa jäänyt avoimeksi. Keväällä 2009 grafiikanpajan perustamisesta Ouluun on tehty valtuustoaloite, joka on käynyt kulttuurilautakunnassa lausunnolla Lautakunta on päättänyt, että grafiikanpajan osalta perustetaan oma työryhmä, jonka tehtävänä on laatia perusteellinen selvitys grafiikanpajatoiminnasta ja mahdollisista sijoituskohteista Oulun alueelle. Oulun Taiteilijaseura tarjoaa apuaan ja asiantuntemustaan asian edistämiseksi. Lisäksi Oulun Taiteilijaseura pyrkii edelleen omalta osaltaan viemään eteenpäin grafiikanpajan perustamista Ouluun GALLERIA 5 Oulun Taiteilijaseura järjestää jatkuvaa näyttelytoimintaa Galleria 5:ssä yhdessä PROTO ry:n kanssa. Gallerian 5:n toimintaa esitellään kohdassa VERKKOKAUPPA-HANKE Verkkokauppa-hankkeen tavoitteena on sähköisen liiketoiminnan kehittäminen järjestöjen taidelainaamo- ja teosvälitystoimintaa varten. Toteuttajina ovat Oulun Taiteilijaseura, Helsingin Taiteilijaseura ja Tampereen Taiteilijaseura sekä valtakunnallinen taiteilijajärjestö Taidemaalariliitto ry.

10 Hankkeessa tuotetaan palveluntarjoajan kanssa taidelainaamotoiminnan erityispiirteet huomioon ottava kokonaisvaltainen sähköinen tietojärjestelmä. Kehitetystä järjestelmästä asennetaan kullekin osatoteuttajalle omat verkkopohjaiset alustansa ja omat tietokannat. Erilliset järjestelmät mahdollistavat kullekin osatoimijalle mahdollisuuden joustavaan toimintaan ja itsenäiseen ohjelmiston jatkokehittelyyn omien tarpeidensa mukaan. Hanke sai jatkoaikaa helmikuuhun 2011 asti, johon mennessä kaikki neljä järjestöä avaavat verkkokauppansa yleisölle. Ensimmäisenä verkkokaupan ottaa käyttöönsä Taidemaalariliitto ja viimeisenä Oulun Taiteilijaseura. Osa taiteilijaseuroista sai OPM:ltä rahoitusta verkkokaupan käyttöönottoon nuoren taiteilijan/luovan työn tekijän palkkausavustuksen muodossa, OTSille kyseistä avustusta ei myönnetty. Alkuvuodesta OTS siis keskittyy niukilla henkilöstöresursseilla verkkokaupan käyttöönottoon. Taiteen verkkokauppa mullistaa lainaamon saavutettavuuden ja edistää osaltaan Oulun Taiteilijaseuran jäsenien työllistymistä ARTHOUSE.OULU.NET Taiteilijaseuran arthouse.oulu.net palvelin on toiminut yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa. OAMK on antanut seuran käyttöön atk-laitteiston, jota seura on täydentänyt. Internetissä on nähtävissä seuran jäsenten kotisivut sekä Galleria 5:n näyttelyt. Tietoja päivitetään jatkuvasti. Myös seuran jäsenet voivat käydä skannaamassa ja polttamassa CD-romille omia kuviaan Galleria 5:ssä. Taiteilijaseuran arthouse.oulu.net palvelin on toiminut yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa. OAMK on antanut seuran käyttöön atk-laitteiston, jota seura on täydentänyt. Internetissä on nähtävissä seuran jäsenten kotisivut sekä Galleria 5:n näyttelyt. Vuoden vaihteen jälkeen yhteistyö OAMKin kanssa on todennäköisimmin päättymässä OAMKin organisatorisista muutoksista johtuen, joten OTSin ja Galleria5:n palvelin kysymyksen ratkominen on nyt ajankohtaista ART360 - KUVATAITEEN LIIKETOIMINNAN JA MANAGEROINNIN KEHITTÄMINEN ART360 on valtakunnallinen kuvataidehanke, jonka päätavoitteena on lisätä kuvataidetoimijoiden käytännönläheistä ja tavoitteelliseen toimintaan tähtäävää managerointi- ja liiketoimintaosaamista.hankkeessa etsitään myös uusia liiketoimintamalleja, joilla voidaan edistää kuvataiteen roolia yhteiskunnan eri alojen kehittäjänä. ART360-hanke on saanut rahoitusta Opetusministeriön hallinnonalaisesta valtakunnallisesta Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen Euroopan Sosiaalirahaston kehittämisohjelmasta. Hanketta rahoittavat myös Etelä-Suomen lääninhallitus sekä Helsingin, Kankaanpään, Oulun, Porin ja Tampereen kaupungit sekä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy. Hanketta koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hankkeen osatoteuttajia ovat AV-arkki ry, Helsingin Taiteilijaseura ry, Kuvasto ry, Oulun Taiteilijaseura -63 ry, PROTO ry, Suomen Taiteilijaseura, Taidemaalariliitto ja Tampereen Taiteilijaseura ry. Oulun Taiteilijaseuran ja PROTO:n hallinnoiman Oulun osahankkeen tavoitteena on tuotteistaa kuvataiteen ja muotoilun palveluja ja edistää kansainvälistymistä.hankkeen puitteissa järjestetään mm. taiteilijoille ja muotoilijoille suunnattuja koulutuksia, toteutetaan CASEprojekteja ja kerätään tietoa hankeverkoston käyttöön. Hankkeessa toimivat vuonna 2010 visuaalisten alojen manageri Taija Leinonen sekä aluekoordinaattoreina Kaisa

11 Nyberg ja Heidi Huovinen. ART360 -hanke ajetaan alas keväällä Hanketta koskien on jätetty muutoshakemus, jonka avulla toimintaa voitaisiin jatkaa vuoden 2011 loppuun. Päätös muutoshakemuksesta tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä. Vuoden 2011 aluekoordinaattori varmistuu myöhemmin ja tuonempana tarkentuvat myös hankkeen nimissä totetuvat projektit ja case-työskentelyt. Mikäli hankkeen muutoshakemus mahdollistaa toiminna vuonna 2011 Oulussa järjestetään kevätkaudella koulutuksia seuraaviin teemoihin liittyen; Taide&Matkailu, Tekijänoikeudet, Verotus, Verkkomatrikkeli, Tuotteistaminen ja Kansainvälistyminen. KUVATAITEEN TEOSVÄLITYSTILAISUUS- KONSEPTIN KEHITTÄMINEN Manageri osallistuu vuonna 2010 OTS:n teosvälitystilaisuuden, ARToulu:n konseptin suunnitteluun ja markkinoinnin toteuttamiseen sekä vuonna 2011 konseptin kehittämiseen, mikäli hankkeelle myönnetään toiminta-aikaa vuoden 2011 loppuuun. ARCTIC HEAT: Lapin ja Oulun taidetoimikuntien ja taiteilijaseurojen sekä PROTO ry:n yhteisprojekti esitteli syksyllä 2010 Berliinissä 18 pohjois-suomalaista taiteilijaa yhteensä viidessä näyttelykokonaisuudessa. Ensimmäiset avajaiset vietettiin ART360-hanke osallistui projektin koordinoimiseen ja toteuttamiseen osana ydinryhmää. Toiminan jatko arvoidaan alkuvuodesta YLEISÖLUENNOT: Yleisöluentoja jatketaan vuonna 2011 mikäli muutoshakemus hyväksytään KUVATAIDEMATKA NELOSTIELLÄ: Oulusta Jyväskylään ja takaisin Kuvataidematka Nelostiellä on Oulun taidemuseon ja Oulun Taiteilijaseuran sekä Jyväskylän taidemuseon ja Jyväskylän Taiteilijaseuran keskinäinen hanke. Oulun ja Jyväskylän välisen Valtatie 4:n eli Nelostien keskeiselle kulkureitille kaivataan virkistäviä visuaalisia kiinnekohtia niin kuntalaisille kuin paikkakunnilla vieraileville ja ohiajaville matkustajillekin. Julkinen kuvataide on Oulun taidemuseon ja kaupungin merkittävä painopistealue, johon 2000-luvulla on panostettu pitkäjänteisesti ja ansiokkaasti valtakunnallisellakin tasolla tarkasteltuna. Kuvataidematka Nelostiellä on linjassa tämän kanssa. Paikalliset taiteilijaseurat linkittyvät luontevasti ammatillisena ja aktiivisena kuvataidekentän toimijoina mukaan suunniteltuun yhteistyöprojektiin. Useiden eri kuntien alueelle ulottuvassa hankkeessa on tärkeää poimia ja kohdentaa selkeät maantieteelliset ja ympäristölliset kiinnekohdat. Tämän tyyppisessä toteutuksessa on mahdollista huomioida myös alueellinen kulttuuri ja paikkasidonnaisuus. Pyrkimyksenä on dynaamisen kolmoiskierteen synnyttäminen, mikä yhdistäisi julkisen sektorin yleishyödylliset toimijat, yritykset ja muut asiantuntijaorganisaatiot laajapohjaisen yhteistyön merkeissä. Suunnitelmien mukaan neljästä kuvataidekohteesta kaksi sijoittuisi akselikaupunkien Oulun ja Jyväskylän moottoritieosuuksille. Ne toimisivat ikään kuin reitin alku- ja loppupään kuvataideportteina. Lisäksi matkan varrelle sijoittuisi vielä kaksi kuvataidekohdetta, joiksi ehdotetaan Pyhäjärveä ja Viitasaarta. Ehdotetut kaupungit poikkeavat toisistaan niin kooltaan kuin laadultaankin. Kuvataideprojektit toteutetaan ajan henkeen sopivalla nykytaiteellisella tasolla.

12 Hanke toteutetaan porrastetusti projektiluontoisena. Esiselvitys- ja suunnitteluvaiheessa toimii oma erillinen taidemuseoiden ja taiteilijaseurojen edustajista koottu alullepaneva työryhmä. Varsinaisen hankkeen käynnistyttyä ja apurahoituksen järjestyttyä palkataan vuodeksi toisen taidemuseon alaisuuteen erillinen projektikoordinaattori. Hänen kanssaan yhteistyössä toimii projektityöryhmä, jonka jäseniin lukeutuu taidemuseoiden ja tarvittaessa teknisten alojen asiantuntijoita. Projektikoordinaattorin johdolla laaditaan viimeistelty työsuunnitelma kustannusarvioineen ja aikatauluineen, jonka jälkeen se esitellään hankkeeseen mukaan pyydetyille tahoille. Mikäli hankkeen käynnistymiselle on myönteiset edellytykset, kootaan taidemuseoiden johdosta sekä kaupunkien ja Tiepiirin edustajista päätösvaltaa ja seurantaoikeutta käyttävä ohjausryhmä. Se tekee lopullisen päätöksen taiteilijavalinnoista kuvataidekilpailun pohjalta. Aikataulullisesti kuvataidehankkeen kokonaiskesto on yhteensä 5-7 vuotta. 9. KANSAINVÄLISTYMINEN OTSilla toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteena edistää kulttuuriyhteistyön mahdollisuuksia ja kulttuurien vuorovaikutusta sekä luoda edellytyksiä kulttuurivaihdolle. OTS pyrkii järjestämään seuraavan kansainvälisen näyttelyn Oulussa vuonna TALOUS JA RESURSSIT Oulun Taiteilijaseuran talouden perustan muodostavat jäsenmaksutulot ja apurahoista kertyvät tulot. Merkittävimmät avustukset seuran omaan toimintaan tulevat Valtion kuvataidetoimikunnalta, (vuonna 2010: erityisavustus 5000 ) ja Oulun kaupungilta (vuonna 2010: ). Avustukset OTSin ja PROTOn pyörittämään Galleria5:n toimintaan saatiin Valtion kuvataidetoimikunnalta (2010: 2000 ) ja Oulun kaupungilta (2010: ). ART360-hankkeelle on saatu ESR:n, OPM:n, Etelä-Suomen lääninhallituksen ja Oulun kaupungin rahoitus. Myös jäsenistön talkootyö lasketaan omaksi varainhankinnaksi, jota ilman seuran näin laaja toiminta ei olisi mahdollista. Talkoopanos ei kuitenkaan riitä paikkamaan sitä lisähenkilöstöresusrssien vajetta, joka tällä hetkellä on akuutti. Vuonna 2010 taiteilijaseuralla oli osa-aikainen toiminnanjohtaja, jonka palkka rahoitettiin Oulun kaupungin toimintatuella. Toiminnanjohtajan johtajan työaika oli kuitenkin vain 9 tuntia viikossa. Toinen osa-aikaisesti palkattu työntekijä on ollut tähän saakka määräaikainen, täysimääräisellä palkkatuella (TVT ja Oulun kaupunki) palkattu järjestösihteeri. Järjestösihteerin työaika on ollut 26 tuntia viikossa. Verrattuna muiden suomalaisten taiteilijaseurojen ja muotoilujärjestöjen avustuksiin OTSin avustukset laahaavat jäljessä. Jotta Oulun Taiteilijaseura pystyy jatkossakin ylläpitämään näin laajaa ja monimuotoista ammattimaista toimintaa, se tarvitsee kipeästi lisärahoitusta erityisesti henkilöstöpuolelle. Varsin maltillista ja perusteltua on OTSin tavoite osaaikaisesta, mutta vakituisesta järjestösihteerin pestistä sekä toiminnanjohtajan tuntien lisääämisestä 9 tunnista 15 viikkotuntiin. Lainaamon pyörittämiseen OTS suunnittelee työllistävänsä palkkatukeen oikeutetun lainaamon hoitajan.

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012.

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. Sisällysluettelo AV-ARKIN VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN LINJAUKSET 2 AV-ARKKI

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

A R S I S 1/08. Alueelliset taidetoimikunnat Kulttuuritalot Tujaus taidekasvatusta ja mediaoppia

A R S I S 1/08. Alueelliset taidetoimikunnat Kulttuuritalot Tujaus taidekasvatusta ja mediaoppia A R S I S 1/08 Alueelliset taidetoimikunnat Kulttuuritalot Tujaus taidekasvatusta ja mediaoppia ARSIS 1/2008 ALUEELLISET TAIDETOIMIKUNNAT 1 Pääkirjoitus: Hallinnonuudistuksesta uutta voimaa taiteenedistämiseen

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan kulttuurin vientihanke Seinäjoki 2006 Tekijä: Hanna Karppi Etukannen kuva: Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat Jussit,

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

PORIN VISUAALINEN KESKUS

PORIN VISUAALINEN KESKUS PORIN VISUAALINEN KESKUS Esiselvityshanke 27.11.2006-31.3.2007 LOPPURAPORTTI Essi Lindberg SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1.1 Lähtökohdat Visuaalinen kulttuuri on Satakunnan vahvuus Halu yhteistyöhön Vallitseva

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Valtakunnalliset kotiseutupäivät Järjestämisopas Uudistettu ja toimitettu laitos 2013 Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Sisällys Oppaan käyttäjälle ------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Anna Talasniemi TAIVEX-kehityshanke 31.10.2011 Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Summary in English: The development

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. HALLINTO Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä, ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia SISÄLLYS 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2013...4 2 Kuopion Rouvasväenyhdistys

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015

Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015 Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015 KUTSU Helsingin Taiteilijaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2015 Aika Maanantai 30.3.2015 klo 17.00 Paikka Annantalon auditorio, Annankatu 30, 00100 Helsinki ESITYSLISTA

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 01.04.2013 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Toiminnan perusta... 3 2.2 Perustoiminta... 3 2.3 Kehittämisen painopisteet... 4 2.4 Jäsenjärjestöt... 4 2.5 Nuotan valtionapu

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot