TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2011"
  • Leo Aro
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, Oulun kaupunki, puh

2 1. YLEISTÄ Oulun Taiteilijaseura -63 ry. (jatkossa myös lyhenteellä OTS) on kuvataiteilijoiden ammatillinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kuvataidetta Oulun läänin alueella, valvoa visuaalisten taiteilijoiden ammatillisia ja sosiaalisia etuja sekä tarjota taiteilijoiden ammatissaan tarvitsemia palveluja. OTSin tarkoituksena on myös edustaa kuvataiteilijoita neuvotteluissa Oulun alueen taidehallinnon sekä valtakunnallisten organisaatioiden kanssa sekä kasvattaa yleisön kiinnostusta kuvataiteisiin. Seuran toiminta on nykyisellään varsin laajaa ja monimuotoista. Oulun Taiteilijaseura vaalii myös tulevina vuosina monimuotoisen kulttuutoimijan roolia ja osallistuu aktiivisesti alueensa vahvan kulttuuriperinnön luomiseen ja kehittämiseen. Vuonna 2011 OTS keskittyy perinteisen näyttelytoiminnan ohella Taidelainaamo ARTon toiminnan kehittämiseen, Galleria 5:n toimintaan sekä alkuvuodesta yleisölle avattavan taiteen verkkokaupan käyttöönottoon ja vuonna 2010 pilotoitavan teosvälitystapahtuman uudelleen järjestämiseen. OTSin jäsenistön omaa tuotantoa halutaan esitellä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Yhteistyökuvio Oulun Kulttuuritalo Valveen kanssa mahdollistaa OTSin tuottamaan Valvegalleriaan vuosittain kaksi-kolme näyttelykokonaisuutta, joihin sisältyy myös taiteilijavierailuja ja materiaalia Valvetta ahkerasti käyttävien koululaisten ja opiskelijoiden oppimisen tueksi. Seura toimii myös alueellisesti mm. pyrkimällä aluetaidemuseon järjestämiin kiertonäyttelyihin sekä tekemällä vuosittain yhteistyötä Kiimingissä sijaitsevan Oskari Jauhiaisen Museon kanssa. Oulun Taiteilijaseura laajentaa näyttelytoimintansa vuonna 2011 myös valtakunnalliselle tasolle aloittamalla yhteistyön Suomen muiden taiteilijaseurojen kanssa. Taidelainaamon merkitys Oulun Taiteilijaseuralle on suuri ja tämän vuoksi sen toimintaan on alettu erityisesti panostaa. Lainaamo palautettiin elokuussa 2010 takaisin Galleria 5:n yhteyteen, jossa sen toiminta jatkuu myös vuonna Lainaamo on toiminut tähän asti kahden ja välillä kolmenkin järjestön hallinnassa, mutta vuodesta 2011 lainaamo siirrettäneen kokonaisuudessaan Oulun Taiteilijaseuran hallintaan. Sopimusneuvottelut mahdollisesta siirrosta ovat paraikaa käynnissä. OTS jatkaa lainaamon haltuunoton ja perustoiminnan rinnalla lainaamotoimintaa monipuolistavien ja tukevien projektien toteutusta edelleen vuonna Joulukuussa Oulussa järjestettävän "ARToulu Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuman" avulla tuodaan lainaamotoimintaa voimakkaammin esille, etsitään sille uutta käyttäjäkuntaa ja rikastetaan samalla Oulun kaupungin vuotuista tapahtumatarjontaa. Samoin helmikuuhun 2011 mennessä avattava taiteen verkkokauppa mullistaa lainaamon saavutettavuuden ja edistää osaltaan Oulun Taiteilijaseuran jäsenien työllistymistä. Oulun Taiteilijaseuran ja PROTO Pohjois-Suomen taideteolliset suunnittelijat ry:n ylläpitävät yhdessä Galleria 5:ttä. Koska Galleria 5 ei ole oma yhdistyksensä Gallerian rahaliikenne kulkee toisen järjestön tilin kautta. Rahaliikenne on tähän asti kulkenut PROTOn kautta, eikä se siitä syystä näy Oulun Taiteilijaseuran kirjapidossa. Korostettakoon, että OTSin osuus Galleria 5:n toiminnassa on kuitenkin puolet ja OTS osallistuu Gallerian pyörittämiseen tasavertaisena toimijana PROTOn kanssa. Oulun Taiteilijaseura on tulevinakin vuosina aktiivisesti mukana luomassa ja kehittämässä Oulun alueen vahvaa kulttuuriperintöä. Edellä mainittujen toimintojen rinnalla vuonna 2011 jatkuvat mm. Oulun Grafiikanpaja-hanke sekä Lasaretinväylän kulttuurialueen taidehalli- ja residenssi hanke.

3 Valtakunnallisella tasolla jatkunee jo aiemminkin osaksi toimintaa kirjattu valtakunnallinen ART360 -hanke, kuvataiteen liiketoiminnan ja manageroinnin kehittäminen. Mikäli hankkeen muutoshakemus mahdollistaa toiminnan vuonna 2011 Oulussa järjestetään kevätkaudella koulutuksia seuraaviin teemoihin liittyen; taide&matkailu, tekijänoikeudet, verotus, verkkomatrikkeli, tuotteistaminen ja kansainvälistyminen. 2. JÄRJESTÖ- JA JÄSENTOIMINTA Oulun Taiteilijaseuran jäseneksi voidaan hyväksyä pätevyytensä ja toimintansa ammattimaisuuden osoittanut taiteilija vapaamuotoisen hakemuksen, ansioluettelon ja teoskuvien perusteella. Seuran jäsenvalintalautakunta käsittelee jäsenhakemukset soveltaen jäsenkriteereitä ja hallitus hyväksyy jäsenvalinnat. Seuran jäsenmäärä vuoden 2010 lopulla on 154 henkilöä. Jäsenille tiedotetaan seuran tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista kuten apurahoista, työtiloista ja näyttelymahdollisuuksista pääsääntöisesti sähköisesti, mutta myös jäsenkirjeillä. Taiteilijaseura pitää yleiskokouksia ja järjestää tapaamisia, näyttelyitä, koulutustilaisuuksia sekä esitelmä- ja luentotilaisuuksia. Oulun Taiteilijaseura osallistuu valtakunnallisten liittojen toimintaan lähettämällä edustajansa liittojen kokouksiin ja pyrkii vaikuttamaan liittojen päätöksentekoon niin, että pohjoissuomalaisen taiteilijan asema ja toimintaedellytykset otetaan entistä paremmin huomioon KOKOUKSET Taiteilijaseura pitää vuodessa kaksi sääntömääräistä yleiskokousta: vuosikokous maalishuhtikuussa, syyskokous loka-marraskuussa. Hallitus kokoontuu n. kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi seura järjestää epävirallisia kokoontumisia ja illanviettoja TIEDOTUSTOIMINTA Sisäinen tiedotus Jäsentiedotusta tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti. Sisäisen tiedottamisen painopiste siirtyi vuoden 2010 aikana OTSin voorumiin (intranet), jossa julkaistaan päivittäin ilmestyviä ajankohtaisia tiedotteita sekä jäsenkirjeitä. Taiteilijaseura lähettää jäsenilleen vuodessa n. 2 jäsenkirjettä. Jäsenkirjeiden julkaiseminen ajoitetaan niin, että niiden yhteydessä on samalla syksyn ja kevään yleiskokousten kutsut. Syys- ja vuosikokouskutsut esityslistoineen lähetetään Voorumissa julkaisun lisäksi kaikille jäsenille myös sähköpostina tai tarvittaessa postitse. Tiedotusta jatketaan näissä muodoissaan edelleen vuonna Vuonna 2009 kokeiluna aloitettujen jäsenistölle suunnattujen infotilaisuuksien järjestämistä jatketaan ja kehitetään edelleen. Infotilaisuuksia/vapaamuotoisia iltamia pyritään järjestämään vähintään kaksi kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin. Tilaisuuksissa esitellään ja keskustellaan taiteilijaseuran tapahtuneista, ajankohtaisista sekä tulevista asioista. Taiteilijaseuran toimihenkilöitä, projektien vastuuhenkilöitä ja eri liittojen/organisaatioiden edustajia on tilaisuudessa kertomassa kuulumisia projektien ja organisaatioiden tapahtumista, kokoontumisista ja toimista.

4 Ulkoinen tiedotus Seuran tiedotuksen painopiste on internet-sivuilla, jotka perustettiin vuonna 1997 Arthouse.oulu.net palvelimelle. Internet-verkon kautta tavoitetaan yleisöä suhteellisen pienin kustannuksin - maailmanlaajuisesti. Oulun Taiteilijaseuran verkkosivuilla esitellään seuran toimintaa, lainaamon teostarjontaa sekä Galleria 5:n näyttelyitä. Näiden lisäksi siellä on nähtävänä jäsenten verkkoportfolit, joissa taiteilijat tiedottavat omasta taiteellista toiminnastaan tekstein ja teoskuvin. Oulun Taiteilijaseuran verkkosivuston etusivulla on myös ajankohtaista palsta, jossa julkaistaan tiedotteita jäsenistön näyttelyistä sekä muista kiinnostavista tapahtumista. Verkkosivujen tietoja päivitetään jatkuvasti vuoden 2011 aikana EDUNVALVONTA Edunvalvontatoiminnassa Oulun Taiteilijaseuran keskeisiä yhteistyötahoja ovat olleet valtakunnalliset taiteilijajärjestöt kuten Suomen Taiteilijaseura, Taidemaalariliitto, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Taidegraafikot ry, Muu ry, Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto. Oulun Taiteilijaseura lähettää edustajansa järjestöjen kokouksiin ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon niin, että pohjoissuomalaisen taiteilijan asema ja toimintaedellytykset otetaan entistä paremmin huomioon VERKOSTOT Oulun Taiteilijaseura toimii yhteistyössä monien tahojen kanssa edistääkseen kuvataiteilijoiden toimintaedellytyksiä sekä kehittääkseen paikallista, alueellista, valtakunnalista ja kansainvälistä visuaalista kulttuuria. Yhteistyötä tehdään jo edellä mainittujen valtakunnallisien taiteilijajärjestöjen lisäksi alueellisten organisaatioiden, taiteilijaseurojen, hyväntekeväisyysjärjestöjen ja visuaalisen alan yhdistyksien kanssa. Oulun alueella tärkeät yhteistyökumppanit ovat Oulun läänin taidetoimikunta, PROTO ry, Pohjoinen Valokuvakeskus, Oulun tanssin keskus Jojo, Taiteiden Yö ry ja Saskiat ry. Oulun kaupungin organisaatioista eniten yhteistyötä tehdään Taidemuseon ja Kulttuuritalo Valveen kanssa. Sijainnin johdosta myös Lapin alueen toimijat ja organisaatiot, kuten esim. Lapin läänin taidetoimikunta ja Lapin taiteilijaseura, ovat seuran toiminnassa läheisesti mukana, mutta vuosittain yhteistyötä tehdään myös muualla Suomessa toimivien taiteilijaseurojen kanssa. Yhteistyötä tehdään lähitulevaisuudessa eri hankkeiden ja vaihtonäyttelyiden merkeissä mm. Helsingin, Tampereen, Joensuun, Jyväskylän ja Lahden Taiteilijaseurojen kanssa. Vuonna 2010 järjestettyjen kansainvälisten näyttelyprojektien yhteydessä Oulun Taiteilijaseura verkottui mm. Rovaniemen taidemuseon, Aineen taidemuseon, Berliinin Suomen suurlähetystön, Suomen Saksa-Instituutin, Goethe-instituutin ja Berliinin Suomi- Keskuksen kanssa. 3. TAIDELAINAAMO ARTO Galleria 5:n ylläpitämä taidelainaamotoiminta muuttui vuoden 2009 alusta ARTotaidelainaamo ja -myymäläksi ja muutti Galleria 5:n yhteydestä Oulun Akseliin osoitteeseen Uusikatu 28, OULU. Lainaamon saavutettavuus siellä osottautui kuitenkin heikoksi, joten se siirrettiin takaisin Galleria 5:n yhteyteen elokuussa Taidelainaamon merkitys Oulun Taiteilijaseuralle on suuri ja tämän vuoksi erityisesti sen

5 toimintaan on alettu erityisesti panostaa. Tavoitteena on nyt, että lainaamo siirretään vuonna 2011 kokonaisuudessaan Oulun Taiteilijaseuran hallintaan. Sopimusneuvottelut siirrosta ovat paraikaa käynnissä PROTOn kanssa. Sopimuksen solmisen jälkeen OTS jatkaisi ARTo-taidelainaamo ja -myymälän ylläpitämistä vuoden 2011 alusta yksin. Lainaamon haltuunoton ja perustoiminnan rinnalla OTS jatkaa lainaamotoimintaa monipuolistavien ja tukevien projektien toteutusta edelleen vuonna Taidelainaamon toimintaa on kehitetty ja ajanmukaistettu OTSin toimesta erityisesti vuonna Tällöin pilotoitu Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuma markkinoi lainaamoa ja levittää tietoisuutta sen olemassaolosta suurelle yleisölle. Teosvälitystapahtumasta tehdään vuotuinen ja se järjestetään myös vuonna Taidelainaamon toiminta laajenee vuonna 2011 myös taiteen verkkokauppaan, joka valmistuu valtakunnallisessa yhteistyössä Helsingin- ja Tampereen Taiteilijaseurojen sekä Taidemaalariliiton kanssa. Verkkokauppa mahdollistaa lainaamoon pääsyn maantieteellisestä sijainnista huolimatta ja sitä kautta entistä laajemman asiakaskunnan. 4. GALLERIA 5 Oulun Taiteilijaseura ja PROTO ovat perustaneet Ouluun Visuaalisen keskuksen , jolloin yhteistyösopimus allekirjoitettiin. Vuonna 2009 nimi muutettiin Galleria 5:eksi. Toimialana on Galleria 5:n näyttelytoiminnan ylläpitäminen. Gallerian tilat sijaitsevat Kulttuuritalo VALVEen vieressä osoitteessa Hallituskatu 5, Oulu. Oulun Taiteilijaseuran osuus Galleria 5:stä jakautuu 50% taloudellisesta vastuusta ja 50% päätösvallasta. Galleria 5:n johtoryhmänä toimii PROTO:n ja OTS:n hallitukset, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokousten lisäksi tarpeen vaatiessa. Tällä hetkellä Galleria 5:n rahaliikenne kulkee PROTO ry:n tilin kautta, eikä se siitä syystä näy Oulun Taiteilijaseuran kirjapidossa. Galleria 5 tarjoaa myös pienen toimistotilan molemmille yhdistyksille. Galleria 5:ssä palkattuina työntekijöinä toimivat OTSin ja PROTOn yhdessä palkkaamat kokopäiväinen näyttelysihteeri (palkkatuella palkattu) sekä osa-aikainen sihteeri/ taloudenhoitaja (8h/vko). Galleria 5:ssä esitellään monipuolisesti kuvataidetta ja taideteollisuutta 3 viikon välein vaihtuvissa näyttelyissä. Gallerian näyttelyajat ovat haettavissa vuosittain. Näyttelyt valitsee näyttelytoimikunta, jossa on edustajat Oulun Taiteilijaseurasta ja PROTOsta (2+2). Oulun Taiteilijaseura ja PROTO tarjoavat joka toinen vuosi stipendinäyttelyn nuorelle Oulun läänistä kotoisin olevalle taiteilijalle Galleria 5:ssä. Vuonna 2011 nuoren taiteilijan stipendinäyttely järjestetään Galleria 5:ssä järjestetään vuonna 2011 n. 17 näyttelyä. Oulun Taiteilijaseura ja PROTO järjestävät yhteisen joulumyyntinäyttelyn joulukuussa Myös seuran jäsentaiteilijat järjestävät omia näyttelyitään Galleria 5:ssä. Jäsenet saavat näyttelytilasta 20% alennuksen. Galleria 5:n näyttelyt kevätkaudella 2011 (haku syyskaudelle vielä vireillä): Nuoren taiteilijan stipendi Eija Hirvonen Anja Kurikka Konsti ry Seinäjoki Pilvari Pirtola PROTON kutsunäyttely Minna Mäkelä Raine Körkkö-Jaakko Heikkinen

6 Sampo Kaikkonen Joulukuussa: OTSn ja PROTOn joulumyyntinäyttely 5. NÄYTTELYTOIMINTA 5.1. PAIKALLINEN NÄYTTELYTOIMINTA Galleria 5:n näyttelyt Oulun Taiteilijaseura järjestää omia näyttelyitä seuran kotigalleriassa, Galleria 5:ssä. Vuonna 2011 Oulun Taiteilijaseura järjestää yhdessä Proto ry.n kanssa nuoren taiteilijan stipendinäyttelyn sekä yhteisen joulumyyntinäyttelyn Myös seuran jäsentaiteilijat järjestävät omia näyttelyitä Galleria 5:ssä Valvegallerian näyttelyt Oulun Taiteilijaseura aloitti vuonna 2010 uuden yhteistyömuodon Kulttuuritalo Valveen kanssa. Oulun Taiteilijaseura sitoutuu tuottamaan Kulttuuritalo Valveen ylläpitämään Valvegalleriaan vuosittain näyttelyitä, joihin tuotetaan myös koululaisille suunnattua opetusmateriaalia ja taiteilijatapaamisia. Vuodelle 2011 Kulttuuritalo Valveella sijaitsevassa Valvegalleriassa on seuralle varattuna kaksi näyttelyaikaa. Oulun Taiteilijaseura järjestää vaihtonäyttelyn Joensuun Taiteilijaseuran kanssa (tästä lisää kohdassa ). Joulukuussa Valveella järjestetään Oulun Taiteilijaseuran aktiivijäsenten näyttely ALUEELLINEN NÄYTTELYTOIMINTA Oulun aluetaidemuseo Oulun Taiteilijaseuran tavoitteena on järjestää 2-3 näyttelyä vuodessa eri puolilla Pohjois- Pohjanmaan maakuntaa/oulun lääniä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten kuntien, kirjastojen, museoiden jne. kanssa. Alueellista näyttelytoimintaa pyritään laajentamaan yhteistyössä Oulun taidemuseon aluetaidemuseon kanssa, niin että OTSin näyttelyistä voidaan kehittää aluetaidemuseon kiertonäyttelyitä. Vuonna 2011 on tavoitteena, että Nykytaide näyttely OTSNYT lähtee aluetaidemuseon kiertonäyttelyksi. OTSNYT on jäsenille suunnattu nykytaiteen näyttely joka järjestetään Valvegalleriassa Näyttelyn juryttää Oulun aluetaidemuseotutkija Janne Kauppila Oskari jauhiaisen museo, kiiminki Oulun Taiteilijaseura on esittäytynyt jo neljänä syksynä Kiimingissä, O.Jauhiaisen museossa. Museon kanssa on sovittu yhteistyön jatkumisesta ja vuosittaisesta OTSin näyttelystä. Vuonna 2011 OTS järjestää O.Jauhiaisessa jyrytetyn näyttelyn syyskuussa VALTAKUNNALLINEN NÄYTTELYTOIMINTA Vaihtonäyttelyt Oulun Taiteilijaseura pyrkii toimimaan valtakunnallisesti yhteistyössä eri taiteiljijärjestöjen kanssa mm. vaihtonäyttelyiden kautta.oulun Taiteilijaseuran ja Joensuun Taiteilijaseuran vaihtonäyttelyt vuonna 2011 avaavat OTSin vaihtonäyttelyiden sarjan. Joensuun Taiteilijaseuran jäsenten näyttely on Valvegalleriassa helmikuussa ja vastaavasti Oulun Taiteiljaseuran näyttely on Joensuussa Galleria Ahjossa Vuonna 2011 jatketaan vaihtonäyttelysarjan suunnittelua. Vuodelle 2013 on tulossa vaihtonäyttely Lahden Taiteiljaseuran kanssa.

7 6. TAPAHTUMAT 6.1. ARTOULU, Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuma Oulun Taiteilijaseura pilotoi ARTOULU pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuman Ouluun vuonna Tapahtuma järjestetään jatkossa vuosittain. Vuonna 2011 teosvälitystapahtuma järjestetään edelleen yhteistyössä Kulttuuritalo Valveen kanssa Valvegallerian ja kahvila Mintun tiloissa ajalla Perjantaina on tapahtuman avajaiset, jolloin järjestetään myös kutsuvierastilaisuus yrityksille. Lauantaina ja sunnuntaina tilaisuus on avoinna yleisölle kello ja siihen on vapaa pääsy YHTEISVASTUU TEOSMYYNTITAPAHTUMA Oulun Taiteilijaseura osallistuu vuonna 2011 ev.lut. kirkon Yhteisvastuu toimintaryhmän järjestämään teosmyyntitapahtumaan, joka järjestetään yhdennentoista kerran. Vuonna 2011 tapahtuma järjestetään kirjaston näyttelytilassa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Tilaisuudessa myydään seuran taiteilijoiden teoksia, joiden tuotosta tilitetään YVkeräykseen 40% ja taiteilijalle 60% TAITEIDEN YÖ TAPAHTUMA OULUSSA Oulun Taiteilijaseura osallistuu menneiden vuosien tapaan moninaisesti Taiteiden Yö tapahtumaan Oulussa. Taiteilijat järjestävät Taiteiden Yössä itsenäisesti ohjelmaa eri puolella kaupunkia ja avaavat ovet ateljee-tiloihinsa. Myös OTSin perustama työryhmä suunnittelee ja toteuttaa vuosittain ohjelmaa tähän tapahtumaan. Galleria 5:n osalta osallistumisesta sovitaan yhdessä PROTO ry:n kanssa JOULUMYYNTITAPAHTUMA Oulun Taiteilijaseuran jäsenet osallistuvat Saskiat ry.n järjestämään joulumyyntitapahtumaan marras-joulukuun vaihteessa. Tapahtuman järjestää Saskiat ry. Oulun Taiteilijaseura tiedottaa jäseniään tapahtumasta OPASTETUT TAIDEPOLUT OULUN KESKUSTASSA Oulun Taitelijaseura järjestää tilauksesta opastettuja Taidepolkuja Oulun keskustassa. Taidepolku tuotteistettiin vuonna 2008 maksulliseksi kierrokseksi, jonka ydin muodostuu keskustan gallerioista ja taidemuseon näyttelyistä sekä valikoiduista taiteilijatyöhuoneista. 7. KURSSITOIMINTA Oulun Taiteilijaseura järjestää vuonna 2010 erilaisia koulutustilaisuuksia, jotka ovat suunnattu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenistölle, mutta ovat avoimia myös kaikille alueen taiteilijoille. Lisäksi OTS järjestää maksullisia taidekursseja, jotka ovat tarkoitettu taiteen harrastajille TAITEILIJOIDEN KOULUTUS Taiteilijoiden koulutus toteutetaan vuonna 2011 pääsääntöisesti ART360-hankkeen

8 puitteissa. Näistä lisää kohdassa CROQUIS-ILLAT 1970-luvulta lähtien Oulun Taitelijaseuran toimintaan on kuulunut Croquis-illat. Nämä piirustusillat antavat mahdollisuuden harjoittaa elävän mallin croquis-piirtämistä. Toimintaa jatketaan, jos iltoihin ilmoittautuu ennakkoon tarpeeksi osallistujia. Aikaisemmin iltoja ollaan järjestetty Arkkitehtiosaston piirustussalissa ajalla tammi-toukokuu ja syys-joulukuu. Kurssi on toteutettu itsopiskeluna, eikä valvottua ohjausta ole ollut. Croquis-iltoihin osallistumisesta on peritty 2 euron kertamaksu KURSSI- JA KOULUTUSTOIMINTA Seuraan kuuluvat taiteilijat laativat kurssin ohjelmineen ja opetussisältöineen, huolehtivat opetuksesta, opetustilan hankkimisesta, aikatauluista ja kurssin käytännön vetämisestä. Seura tiedottaa kurssista sekä hoitaa rahoituksen ja yhteydet Kansan sivistysliittoon. Kursseja järjestetään yhteistyössä esim. asukastupien kanssa (tilat). 8. YHTEISTYÖHANKKEET Kulttuuripääkaupunkihankkeen (Oulu 11) myötä Oulussa on herännyt tarve kehittää kaupunkia kulttuurikaupunkina valtakunnalliselle tasolle. Oulu 11 hanke on synnyttänyt isomman sateenvarjohankeen Oulu 15, jolle on saatu EU-rahoitusta. Oulu 15-hankkeen kautta on tavoitteena tukea kultturialan pilotteja (kesto 6-12 kk ja maksimirahoitus 4000 euroa) sekä kehittää infrastruktuuria mm. synnyttämällä Ouluun monimuotoinen kulttuuritalo. Oulun Taiteilijaseura osallistuu kehittämiseen tehostamalla ja laajentamalla omaa toimintaansa, olemalla aktiivinen toimija kaupungin ja maakunnan kulttuurielämässä ja palvelemalla paremmin jäsenistönsä tarpeita. Yksi konkreettinen saavutus on vuonna 2010 pilotoitu Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuma, jota rahoitetaan Oulu15- hankkeesta. Tapahtuma järjestetään toistamiseen vuonna LASARETINVÄYLÄ KULTTUURIALUE, OULUN TAIDEHALLI- JA RESIDENSSIHANKE Oulun taidehalli kansainvälinen monitaiteellinen residenssihanke käynnistyi vuonna 2009 yhteistyössä Hartela-Forum Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismasen kanssa. Hartela- Forum Oy peruskorjaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla Oulujoen suistoalueella Lasaretinväylällä sijaitsevan vuonna 1903 rakennetun entisen energialaitoksen voimalarakennuksen taidehallitilaksi, jonka yhteyteen tulee myös tilat taidelainaamolle ja taiteilijaresidenssille. Oulun taidehalli- ja residenssihanketta varten perustettiin yhteistyöryhmä, jossa mukana ovat Oulun taiteilijaseura 63 ry, Pohjoinen valokuvakeskus ry ja PROTO Pohjois- Suomen taideteolliset suunnittelijat ry. Taidehallin osalta hanketta koordinoi Pohjoinen valokuvakeskus ry. Kansainvälisen monitaiteellisen residenssiohjelman osalta hanketta koordinoi JoJo Oulun tanssin keskus. Oulun taidehallihankkeen tavoitteena on, että tilassa organisoidaan ympärivuotisesti

9 erilaisia nykytaiteen kuvataide, valokuvataide, videotaide, maalaustaide, kuvaveisto, grafiikka, taideteollisuus- ja muotoilu, installaatio, performanssi näyttelyitä ja tapahtumia. Näyttelytiloissa voidaan järjestää myös erilaisia messu- ja myyntinäyttelytapahtumia. Taidehallin toiminnasta vastaamaan perustetaan kuvataidealanorganisaatioiden yhteistyöverkosto, joka vastaa taidehallin näyttelyohjelmistosta ja toiminnan kehittämisestä. Näyttelytilaa vuokrataan koti- ja ulkomaisille näyttelyjärjestäjille, yksittäisille taiteilijoille, työryhmille ja kuraattoreille. Noin 600 m2 näyttelytilaa voidaan vuokrata joko yhtenä tilana tai se voidaan jakaa useamman samanaikaisesti tapahtuvan näyttelyn ja/tai tapahtuman kesken. Taiteilijaresidenssin tiloihin organisoidaan ympärivuotinen kansainvälinen ja monitaiteellinen residenssiohjelma, jonka sisällöstä vastaa eri taiteenalojen organisaatioista koostuva toimikunta. Residenssiohjelman puitteissa solmitaan vaihtosopimuksia, jotka mahdollistavat alueen eri alojen taiteilijoiden residenssijaksot kansainvälisissä residenssiohjelmissa GRAFIIKAN PAJA Suomessa useilla paikkakunnilla toimii yhteiskäyttöisiä grafiikanpajoja, joista hyviä esimerkkejä ovat Jyväskylän kaupungin grafiikanpaja, Arabian taidegraafikot ja grafiikanpaja Himmelblau Tampereella. Oulussa ei ole yhteiskäyttöistä grafiikanpajaa. Oulun Taiteilijaseura teki vuonna 2008 selvityksen grafiikanpajan tarpeellisuudesta ja on vuonna 2009 perustanut erillisen työryhmän selvittämään grafiikanpajan perustamisedellytyksiä Ouluun. Oulun Taiteilijaseuran on vuoden 2009 aikana keskustellut yhdessä eri tahojen mm. taidemuseon johtajan ja Pikisaari 10 -työryhmän kanssa grafiikanpajan perustamisedellytyksistä Ouluun. Keskusteluissa on käyty läpi grafiikanpajan toimintamahdollisuuksia sekä eri sijoituspaikkoja mukaan lukien Hiukkavaara, Toppilan siilo, kulttuuripesula, Tuiran sairaala, ja Pikisaarentie 10. Ydinkysymys siitä, kuka olisi mahdollinen grafiikanpajan operaattori, on keskusteluissa jäänyt avoimeksi. Keväällä 2009 grafiikanpajan perustamisesta Ouluun on tehty valtuustoaloite, joka on käynyt kulttuurilautakunnassa lausunnolla Lautakunta on päättänyt, että grafiikanpajan osalta perustetaan oma työryhmä, jonka tehtävänä on laatia perusteellinen selvitys grafiikanpajatoiminnasta ja mahdollisista sijoituskohteista Oulun alueelle. Oulun Taiteilijaseura tarjoaa apuaan ja asiantuntemustaan asian edistämiseksi. Lisäksi Oulun Taiteilijaseura pyrkii edelleen omalta osaltaan viemään eteenpäin grafiikanpajan perustamista Ouluun GALLERIA 5 Oulun Taiteilijaseura järjestää jatkuvaa näyttelytoimintaa Galleria 5:ssä yhdessä PROTO ry:n kanssa. Gallerian 5:n toimintaa esitellään kohdassa VERKKOKAUPPA-HANKE Verkkokauppa-hankkeen tavoitteena on sähköisen liiketoiminnan kehittäminen järjestöjen taidelainaamo- ja teosvälitystoimintaa varten. Toteuttajina ovat Oulun Taiteilijaseura, Helsingin Taiteilijaseura ja Tampereen Taiteilijaseura sekä valtakunnallinen taiteilijajärjestö Taidemaalariliitto ry.

10 Hankkeessa tuotetaan palveluntarjoajan kanssa taidelainaamotoiminnan erityispiirteet huomioon ottava kokonaisvaltainen sähköinen tietojärjestelmä. Kehitetystä järjestelmästä asennetaan kullekin osatoteuttajalle omat verkkopohjaiset alustansa ja omat tietokannat. Erilliset järjestelmät mahdollistavat kullekin osatoimijalle mahdollisuuden joustavaan toimintaan ja itsenäiseen ohjelmiston jatkokehittelyyn omien tarpeidensa mukaan. Hanke sai jatkoaikaa helmikuuhun 2011 asti, johon mennessä kaikki neljä järjestöä avaavat verkkokauppansa yleisölle. Ensimmäisenä verkkokaupan ottaa käyttöönsä Taidemaalariliitto ja viimeisenä Oulun Taiteilijaseura. Osa taiteilijaseuroista sai OPM:ltä rahoitusta verkkokaupan käyttöönottoon nuoren taiteilijan/luovan työn tekijän palkkausavustuksen muodossa, OTSille kyseistä avustusta ei myönnetty. Alkuvuodesta OTS siis keskittyy niukilla henkilöstöresursseilla verkkokaupan käyttöönottoon. Taiteen verkkokauppa mullistaa lainaamon saavutettavuuden ja edistää osaltaan Oulun Taiteilijaseuran jäsenien työllistymistä ARTHOUSE.OULU.NET Taiteilijaseuran arthouse.oulu.net palvelin on toiminut yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa. OAMK on antanut seuran käyttöön atk-laitteiston, jota seura on täydentänyt. Internetissä on nähtävissä seuran jäsenten kotisivut sekä Galleria 5:n näyttelyt. Tietoja päivitetään jatkuvasti. Myös seuran jäsenet voivat käydä skannaamassa ja polttamassa CD-romille omia kuviaan Galleria 5:ssä. Taiteilijaseuran arthouse.oulu.net palvelin on toiminut yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa. OAMK on antanut seuran käyttöön atk-laitteiston, jota seura on täydentänyt. Internetissä on nähtävissä seuran jäsenten kotisivut sekä Galleria 5:n näyttelyt. Vuoden vaihteen jälkeen yhteistyö OAMKin kanssa on todennäköisimmin päättymässä OAMKin organisatorisista muutoksista johtuen, joten OTSin ja Galleria5:n palvelin kysymyksen ratkominen on nyt ajankohtaista ART360 - KUVATAITEEN LIIKETOIMINNAN JA MANAGEROINNIN KEHITTÄMINEN ART360 on valtakunnallinen kuvataidehanke, jonka päätavoitteena on lisätä kuvataidetoimijoiden käytännönläheistä ja tavoitteelliseen toimintaan tähtäävää managerointi- ja liiketoimintaosaamista.hankkeessa etsitään myös uusia liiketoimintamalleja, joilla voidaan edistää kuvataiteen roolia yhteiskunnan eri alojen kehittäjänä. ART360-hanke on saanut rahoitusta Opetusministeriön hallinnonalaisesta valtakunnallisesta Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen Euroopan Sosiaalirahaston kehittämisohjelmasta. Hanketta rahoittavat myös Etelä-Suomen lääninhallitus sekä Helsingin, Kankaanpään, Oulun, Porin ja Tampereen kaupungit sekä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy. Hanketta koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hankkeen osatoteuttajia ovat AV-arkki ry, Helsingin Taiteilijaseura ry, Kuvasto ry, Oulun Taiteilijaseura -63 ry, PROTO ry, Suomen Taiteilijaseura, Taidemaalariliitto ja Tampereen Taiteilijaseura ry. Oulun Taiteilijaseuran ja PROTO:n hallinnoiman Oulun osahankkeen tavoitteena on tuotteistaa kuvataiteen ja muotoilun palveluja ja edistää kansainvälistymistä.hankkeen puitteissa järjestetään mm. taiteilijoille ja muotoilijoille suunnattuja koulutuksia, toteutetaan CASEprojekteja ja kerätään tietoa hankeverkoston käyttöön. Hankkeessa toimivat vuonna 2010 visuaalisten alojen manageri Taija Leinonen sekä aluekoordinaattoreina Kaisa

11 Nyberg ja Heidi Huovinen. ART360 -hanke ajetaan alas keväällä Hanketta koskien on jätetty muutoshakemus, jonka avulla toimintaa voitaisiin jatkaa vuoden 2011 loppuun. Päätös muutoshakemuksesta tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä. Vuoden 2011 aluekoordinaattori varmistuu myöhemmin ja tuonempana tarkentuvat myös hankkeen nimissä totetuvat projektit ja case-työskentelyt. Mikäli hankkeen muutoshakemus mahdollistaa toiminna vuonna 2011 Oulussa järjestetään kevätkaudella koulutuksia seuraaviin teemoihin liittyen; Taide&Matkailu, Tekijänoikeudet, Verotus, Verkkomatrikkeli, Tuotteistaminen ja Kansainvälistyminen. KUVATAITEEN TEOSVÄLITYSTILAISUUS- KONSEPTIN KEHITTÄMINEN Manageri osallistuu vuonna 2010 OTS:n teosvälitystilaisuuden, ARToulu:n konseptin suunnitteluun ja markkinoinnin toteuttamiseen sekä vuonna 2011 konseptin kehittämiseen, mikäli hankkeelle myönnetään toiminta-aikaa vuoden 2011 loppuuun. ARCTIC HEAT: Lapin ja Oulun taidetoimikuntien ja taiteilijaseurojen sekä PROTO ry:n yhteisprojekti esitteli syksyllä 2010 Berliinissä 18 pohjois-suomalaista taiteilijaa yhteensä viidessä näyttelykokonaisuudessa. Ensimmäiset avajaiset vietettiin ART360-hanke osallistui projektin koordinoimiseen ja toteuttamiseen osana ydinryhmää. Toiminan jatko arvoidaan alkuvuodesta YLEISÖLUENNOT: Yleisöluentoja jatketaan vuonna 2011 mikäli muutoshakemus hyväksytään KUVATAIDEMATKA NELOSTIELLÄ: Oulusta Jyväskylään ja takaisin Kuvataidematka Nelostiellä on Oulun taidemuseon ja Oulun Taiteilijaseuran sekä Jyväskylän taidemuseon ja Jyväskylän Taiteilijaseuran keskinäinen hanke. Oulun ja Jyväskylän välisen Valtatie 4:n eli Nelostien keskeiselle kulkureitille kaivataan virkistäviä visuaalisia kiinnekohtia niin kuntalaisille kuin paikkakunnilla vieraileville ja ohiajaville matkustajillekin. Julkinen kuvataide on Oulun taidemuseon ja kaupungin merkittävä painopistealue, johon 2000-luvulla on panostettu pitkäjänteisesti ja ansiokkaasti valtakunnallisellakin tasolla tarkasteltuna. Kuvataidematka Nelostiellä on linjassa tämän kanssa. Paikalliset taiteilijaseurat linkittyvät luontevasti ammatillisena ja aktiivisena kuvataidekentän toimijoina mukaan suunniteltuun yhteistyöprojektiin. Useiden eri kuntien alueelle ulottuvassa hankkeessa on tärkeää poimia ja kohdentaa selkeät maantieteelliset ja ympäristölliset kiinnekohdat. Tämän tyyppisessä toteutuksessa on mahdollista huomioida myös alueellinen kulttuuri ja paikkasidonnaisuus. Pyrkimyksenä on dynaamisen kolmoiskierteen synnyttäminen, mikä yhdistäisi julkisen sektorin yleishyödylliset toimijat, yritykset ja muut asiantuntijaorganisaatiot laajapohjaisen yhteistyön merkeissä. Suunnitelmien mukaan neljästä kuvataidekohteesta kaksi sijoittuisi akselikaupunkien Oulun ja Jyväskylän moottoritieosuuksille. Ne toimisivat ikään kuin reitin alku- ja loppupään kuvataideportteina. Lisäksi matkan varrelle sijoittuisi vielä kaksi kuvataidekohdetta, joiksi ehdotetaan Pyhäjärveä ja Viitasaarta. Ehdotetut kaupungit poikkeavat toisistaan niin kooltaan kuin laadultaankin. Kuvataideprojektit toteutetaan ajan henkeen sopivalla nykytaiteellisella tasolla.

12 Hanke toteutetaan porrastetusti projektiluontoisena. Esiselvitys- ja suunnitteluvaiheessa toimii oma erillinen taidemuseoiden ja taiteilijaseurojen edustajista koottu alullepaneva työryhmä. Varsinaisen hankkeen käynnistyttyä ja apurahoituksen järjestyttyä palkataan vuodeksi toisen taidemuseon alaisuuteen erillinen projektikoordinaattori. Hänen kanssaan yhteistyössä toimii projektityöryhmä, jonka jäseniin lukeutuu taidemuseoiden ja tarvittaessa teknisten alojen asiantuntijoita. Projektikoordinaattorin johdolla laaditaan viimeistelty työsuunnitelma kustannusarvioineen ja aikatauluineen, jonka jälkeen se esitellään hankkeeseen mukaan pyydetyille tahoille. Mikäli hankkeen käynnistymiselle on myönteiset edellytykset, kootaan taidemuseoiden johdosta sekä kaupunkien ja Tiepiirin edustajista päätösvaltaa ja seurantaoikeutta käyttävä ohjausryhmä. Se tekee lopullisen päätöksen taiteilijavalinnoista kuvataidekilpailun pohjalta. Aikataulullisesti kuvataidehankkeen kokonaiskesto on yhteensä 5-7 vuotta. 9. KANSAINVÄLISTYMINEN OTSilla toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteena edistää kulttuuriyhteistyön mahdollisuuksia ja kulttuurien vuorovaikutusta sekä luoda edellytyksiä kulttuurivaihdolle. OTS pyrkii järjestämään seuraavan kansainvälisen näyttelyn Oulussa vuonna TALOUS JA RESURSSIT Oulun Taiteilijaseuran talouden perustan muodostavat jäsenmaksutulot ja apurahoista kertyvät tulot. Merkittävimmät avustukset seuran omaan toimintaan tulevat Valtion kuvataidetoimikunnalta, (vuonna 2010: erityisavustus 5000 ) ja Oulun kaupungilta (vuonna 2010: ). Avustukset OTSin ja PROTOn pyörittämään Galleria5:n toimintaan saatiin Valtion kuvataidetoimikunnalta (2010: 2000 ) ja Oulun kaupungilta (2010: ). ART360-hankkeelle on saatu ESR:n, OPM:n, Etelä-Suomen lääninhallituksen ja Oulun kaupungin rahoitus. Myös jäsenistön talkootyö lasketaan omaksi varainhankinnaksi, jota ilman seuran näin laaja toiminta ei olisi mahdollista. Talkoopanos ei kuitenkaan riitä paikkamaan sitä lisähenkilöstöresusrssien vajetta, joka tällä hetkellä on akuutti. Vuonna 2010 taiteilijaseuralla oli osa-aikainen toiminnanjohtaja, jonka palkka rahoitettiin Oulun kaupungin toimintatuella. Toiminnanjohtajan johtajan työaika oli kuitenkin vain 9 tuntia viikossa. Toinen osa-aikaisesti palkattu työntekijä on ollut tähän saakka määräaikainen, täysimääräisellä palkkatuella (TVT ja Oulun kaupunki) palkattu järjestösihteeri. Järjestösihteerin työaika on ollut 26 tuntia viikossa. Verrattuna muiden suomalaisten taiteilijaseurojen ja muotoilujärjestöjen avustuksiin OTSin avustukset laahaavat jäljessä. Jotta Oulun Taiteilijaseura pystyy jatkossakin ylläpitämään näin laajaa ja monimuotoista ammattimaista toimintaa, se tarvitsee kipeästi lisärahoitusta erityisesti henkilöstöpuolelle. Varsin maltillista ja perusteltua on OTSin tavoite osaaikaisesta, mutta vakituisesta järjestösihteerin pestistä sekä toiminnanjohtajan tuntien lisääämisestä 9 tunnista 15 viikkotuntiin. Lainaamon pyörittämiseen OTS suunnittelee työllistävänsä palkkatukeen oikeutetun lainaamon hoitajan.

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

MAGENTA

MAGENTA MAGENTA 2011-2013 1 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TAVOITTEET tuottaa ja kehittää pilotoinninja tutkimuksen keinoin Lapin ammattitaiteilijoiden täydennyskoulutuksen malli tutkintojen jälkeinen, työelämälähtöinen

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen Työpaikkatoiminnan määritelmä Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Pitäjänmäki-seura ry:n toimintasuunnitelma 2016 (Hallituksen esitys syyskokoukseen 2015)

Pitäjänmäki-seura ry:n toimintasuunnitelma 2016 (Hallituksen esitys syyskokoukseen 2015) Pitäjänmäki-seura ry:n toimintasuunnitelma 2016 (Hallituksen esitys syyskokoukseen 2015) 1. Yleistä 1.1. Historia Pitäjänmäki-seura ry perustettiin vuonna 1960. Historiatietoja löytyy yhdistyksen nettisivuilta.

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kehitetään n toiminnallisia prosesseja, asiantuntemusta ja roolia tavalla, joka mahdollistaa ja tehostaa kuvataiteen, taidemuseotoiminnan ja kolmannen

Lisätiedot

Nero-rahoitus. Maarit Niva

Nero-rahoitus. Maarit Niva Nero-rahoitus Maarit Niva rahoittaja Oulun kaupunki valtuuston kullekin vuodelle myöntämä määräraha ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin palvelualueelle Huom! ta-päätös tulee joulukuussa v 2012 hyvinvointilautakunta

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho Taiteen edistämiskeskus Erityisasiantuntija Henri Terho henri.terho@minedu.fi www.taike.fi Taiteen edistämiskeskus Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto. Tehtävät: Edistää taidetta

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

Vuosi 2014 on 1.4.2005 perustetun yhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi, jonka aikana valmistaudutaan 10v. juhlavuoteen 2015.

Vuosi 2014 on 1.4.2005 perustetun yhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi, jonka aikana valmistaudutaan 10v. juhlavuoteen 2015. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Vuosi 2014 on 1.4.2005 perustetun yhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi, jonka aikana valmistaudutaan 10v. juhlavuoteen 2015. Vuoden tärkeimpiä teemoja ovat kansainvälisyys ja erilaisissa

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset HAKUTIEDOTE 7.2.2013 22/2013 Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Toiminta-ajatus Olutseura William K. ry perustettiin 25.2.1991 vaalimaan olutkulttuuria, oluttietoutta ja oluen arvostusta llä. Sen lisäksi tavoitteena on jäsenten

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry n kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2009 HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA KOULUTUSHANKE 4013 Suvi-Media koulutushanke

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Lakeuden Ursa ry. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 23. toimintavuosi

Lakeuden Ursa ry. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 23. toimintavuosi Lakeuden Ursa ry. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 23. toimintavuosi Lakeuden Ursa ry. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Kiitos kaikille jäsenille, jotka ovat jaksaneet pysyä mukana toiminnassamme. Erityisesti

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2013 on yhdistyksemme 76. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2012 oli 816. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 TORNION OAY:N TIEDOTE 4.4.2016 OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 1. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ja Tasa-arvotyö on taitolaji -julkaisu 2. TVA-neuvottelijat 3. OPI-tiedote 4. Kevään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma.

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. Rauman Kameraseura ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot