TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2011"
  • Leo Aro
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, Oulun kaupunki, puh

2 1. YLEISTÄ Oulun Taiteilijaseura -63 ry. (jatkossa myös lyhenteellä OTS) on kuvataiteilijoiden ammatillinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kuvataidetta Oulun läänin alueella, valvoa visuaalisten taiteilijoiden ammatillisia ja sosiaalisia etuja sekä tarjota taiteilijoiden ammatissaan tarvitsemia palveluja. OTSin tarkoituksena on myös edustaa kuvataiteilijoita neuvotteluissa Oulun alueen taidehallinnon sekä valtakunnallisten organisaatioiden kanssa sekä kasvattaa yleisön kiinnostusta kuvataiteisiin. Seuran toiminta on nykyisellään varsin laajaa ja monimuotoista. Oulun Taiteilijaseura vaalii myös tulevina vuosina monimuotoisen kulttuutoimijan roolia ja osallistuu aktiivisesti alueensa vahvan kulttuuriperinnön luomiseen ja kehittämiseen. Vuonna 2011 OTS keskittyy perinteisen näyttelytoiminnan ohella Taidelainaamo ARTon toiminnan kehittämiseen, Galleria 5:n toimintaan sekä alkuvuodesta yleisölle avattavan taiteen verkkokaupan käyttöönottoon ja vuonna 2010 pilotoitavan teosvälitystapahtuman uudelleen järjestämiseen. OTSin jäsenistön omaa tuotantoa halutaan esitellä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Yhteistyökuvio Oulun Kulttuuritalo Valveen kanssa mahdollistaa OTSin tuottamaan Valvegalleriaan vuosittain kaksi-kolme näyttelykokonaisuutta, joihin sisältyy myös taiteilijavierailuja ja materiaalia Valvetta ahkerasti käyttävien koululaisten ja opiskelijoiden oppimisen tueksi. Seura toimii myös alueellisesti mm. pyrkimällä aluetaidemuseon järjestämiin kiertonäyttelyihin sekä tekemällä vuosittain yhteistyötä Kiimingissä sijaitsevan Oskari Jauhiaisen Museon kanssa. Oulun Taiteilijaseura laajentaa näyttelytoimintansa vuonna 2011 myös valtakunnalliselle tasolle aloittamalla yhteistyön Suomen muiden taiteilijaseurojen kanssa. Taidelainaamon merkitys Oulun Taiteilijaseuralle on suuri ja tämän vuoksi sen toimintaan on alettu erityisesti panostaa. Lainaamo palautettiin elokuussa 2010 takaisin Galleria 5:n yhteyteen, jossa sen toiminta jatkuu myös vuonna Lainaamo on toiminut tähän asti kahden ja välillä kolmenkin järjestön hallinnassa, mutta vuodesta 2011 lainaamo siirrettäneen kokonaisuudessaan Oulun Taiteilijaseuran hallintaan. Sopimusneuvottelut mahdollisesta siirrosta ovat paraikaa käynnissä. OTS jatkaa lainaamon haltuunoton ja perustoiminnan rinnalla lainaamotoimintaa monipuolistavien ja tukevien projektien toteutusta edelleen vuonna Joulukuussa Oulussa järjestettävän "ARToulu Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuman" avulla tuodaan lainaamotoimintaa voimakkaammin esille, etsitään sille uutta käyttäjäkuntaa ja rikastetaan samalla Oulun kaupungin vuotuista tapahtumatarjontaa. Samoin helmikuuhun 2011 mennessä avattava taiteen verkkokauppa mullistaa lainaamon saavutettavuuden ja edistää osaltaan Oulun Taiteilijaseuran jäsenien työllistymistä. Oulun Taiteilijaseuran ja PROTO Pohjois-Suomen taideteolliset suunnittelijat ry:n ylläpitävät yhdessä Galleria 5:ttä. Koska Galleria 5 ei ole oma yhdistyksensä Gallerian rahaliikenne kulkee toisen järjestön tilin kautta. Rahaliikenne on tähän asti kulkenut PROTOn kautta, eikä se siitä syystä näy Oulun Taiteilijaseuran kirjapidossa. Korostettakoon, että OTSin osuus Galleria 5:n toiminnassa on kuitenkin puolet ja OTS osallistuu Gallerian pyörittämiseen tasavertaisena toimijana PROTOn kanssa. Oulun Taiteilijaseura on tulevinakin vuosina aktiivisesti mukana luomassa ja kehittämässä Oulun alueen vahvaa kulttuuriperintöä. Edellä mainittujen toimintojen rinnalla vuonna 2011 jatkuvat mm. Oulun Grafiikanpaja-hanke sekä Lasaretinväylän kulttuurialueen taidehalli- ja residenssi hanke.

3 Valtakunnallisella tasolla jatkunee jo aiemminkin osaksi toimintaa kirjattu valtakunnallinen ART360 -hanke, kuvataiteen liiketoiminnan ja manageroinnin kehittäminen. Mikäli hankkeen muutoshakemus mahdollistaa toiminnan vuonna 2011 Oulussa järjestetään kevätkaudella koulutuksia seuraaviin teemoihin liittyen; taide&matkailu, tekijänoikeudet, verotus, verkkomatrikkeli, tuotteistaminen ja kansainvälistyminen. 2. JÄRJESTÖ- JA JÄSENTOIMINTA Oulun Taiteilijaseuran jäseneksi voidaan hyväksyä pätevyytensä ja toimintansa ammattimaisuuden osoittanut taiteilija vapaamuotoisen hakemuksen, ansioluettelon ja teoskuvien perusteella. Seuran jäsenvalintalautakunta käsittelee jäsenhakemukset soveltaen jäsenkriteereitä ja hallitus hyväksyy jäsenvalinnat. Seuran jäsenmäärä vuoden 2010 lopulla on 154 henkilöä. Jäsenille tiedotetaan seuran tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista kuten apurahoista, työtiloista ja näyttelymahdollisuuksista pääsääntöisesti sähköisesti, mutta myös jäsenkirjeillä. Taiteilijaseura pitää yleiskokouksia ja järjestää tapaamisia, näyttelyitä, koulutustilaisuuksia sekä esitelmä- ja luentotilaisuuksia. Oulun Taiteilijaseura osallistuu valtakunnallisten liittojen toimintaan lähettämällä edustajansa liittojen kokouksiin ja pyrkii vaikuttamaan liittojen päätöksentekoon niin, että pohjoissuomalaisen taiteilijan asema ja toimintaedellytykset otetaan entistä paremmin huomioon KOKOUKSET Taiteilijaseura pitää vuodessa kaksi sääntömääräistä yleiskokousta: vuosikokous maalishuhtikuussa, syyskokous loka-marraskuussa. Hallitus kokoontuu n. kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi seura järjestää epävirallisia kokoontumisia ja illanviettoja TIEDOTUSTOIMINTA Sisäinen tiedotus Jäsentiedotusta tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti. Sisäisen tiedottamisen painopiste siirtyi vuoden 2010 aikana OTSin voorumiin (intranet), jossa julkaistaan päivittäin ilmestyviä ajankohtaisia tiedotteita sekä jäsenkirjeitä. Taiteilijaseura lähettää jäsenilleen vuodessa n. 2 jäsenkirjettä. Jäsenkirjeiden julkaiseminen ajoitetaan niin, että niiden yhteydessä on samalla syksyn ja kevään yleiskokousten kutsut. Syys- ja vuosikokouskutsut esityslistoineen lähetetään Voorumissa julkaisun lisäksi kaikille jäsenille myös sähköpostina tai tarvittaessa postitse. Tiedotusta jatketaan näissä muodoissaan edelleen vuonna Vuonna 2009 kokeiluna aloitettujen jäsenistölle suunnattujen infotilaisuuksien järjestämistä jatketaan ja kehitetään edelleen. Infotilaisuuksia/vapaamuotoisia iltamia pyritään järjestämään vähintään kaksi kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin. Tilaisuuksissa esitellään ja keskustellaan taiteilijaseuran tapahtuneista, ajankohtaisista sekä tulevista asioista. Taiteilijaseuran toimihenkilöitä, projektien vastuuhenkilöitä ja eri liittojen/organisaatioiden edustajia on tilaisuudessa kertomassa kuulumisia projektien ja organisaatioiden tapahtumista, kokoontumisista ja toimista.

4 Ulkoinen tiedotus Seuran tiedotuksen painopiste on internet-sivuilla, jotka perustettiin vuonna 1997 Arthouse.oulu.net palvelimelle. Internet-verkon kautta tavoitetaan yleisöä suhteellisen pienin kustannuksin - maailmanlaajuisesti. Oulun Taiteilijaseuran verkkosivuilla esitellään seuran toimintaa, lainaamon teostarjontaa sekä Galleria 5:n näyttelyitä. Näiden lisäksi siellä on nähtävänä jäsenten verkkoportfolit, joissa taiteilijat tiedottavat omasta taiteellista toiminnastaan tekstein ja teoskuvin. Oulun Taiteilijaseuran verkkosivuston etusivulla on myös ajankohtaista palsta, jossa julkaistaan tiedotteita jäsenistön näyttelyistä sekä muista kiinnostavista tapahtumista. Verkkosivujen tietoja päivitetään jatkuvasti vuoden 2011 aikana EDUNVALVONTA Edunvalvontatoiminnassa Oulun Taiteilijaseuran keskeisiä yhteistyötahoja ovat olleet valtakunnalliset taiteilijajärjestöt kuten Suomen Taiteilijaseura, Taidemaalariliitto, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Taidegraafikot ry, Muu ry, Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto. Oulun Taiteilijaseura lähettää edustajansa järjestöjen kokouksiin ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon niin, että pohjoissuomalaisen taiteilijan asema ja toimintaedellytykset otetaan entistä paremmin huomioon VERKOSTOT Oulun Taiteilijaseura toimii yhteistyössä monien tahojen kanssa edistääkseen kuvataiteilijoiden toimintaedellytyksiä sekä kehittääkseen paikallista, alueellista, valtakunnalista ja kansainvälistä visuaalista kulttuuria. Yhteistyötä tehdään jo edellä mainittujen valtakunnallisien taiteilijajärjestöjen lisäksi alueellisten organisaatioiden, taiteilijaseurojen, hyväntekeväisyysjärjestöjen ja visuaalisen alan yhdistyksien kanssa. Oulun alueella tärkeät yhteistyökumppanit ovat Oulun läänin taidetoimikunta, PROTO ry, Pohjoinen Valokuvakeskus, Oulun tanssin keskus Jojo, Taiteiden Yö ry ja Saskiat ry. Oulun kaupungin organisaatioista eniten yhteistyötä tehdään Taidemuseon ja Kulttuuritalo Valveen kanssa. Sijainnin johdosta myös Lapin alueen toimijat ja organisaatiot, kuten esim. Lapin läänin taidetoimikunta ja Lapin taiteilijaseura, ovat seuran toiminnassa läheisesti mukana, mutta vuosittain yhteistyötä tehdään myös muualla Suomessa toimivien taiteilijaseurojen kanssa. Yhteistyötä tehdään lähitulevaisuudessa eri hankkeiden ja vaihtonäyttelyiden merkeissä mm. Helsingin, Tampereen, Joensuun, Jyväskylän ja Lahden Taiteilijaseurojen kanssa. Vuonna 2010 järjestettyjen kansainvälisten näyttelyprojektien yhteydessä Oulun Taiteilijaseura verkottui mm. Rovaniemen taidemuseon, Aineen taidemuseon, Berliinin Suomen suurlähetystön, Suomen Saksa-Instituutin, Goethe-instituutin ja Berliinin Suomi- Keskuksen kanssa. 3. TAIDELAINAAMO ARTO Galleria 5:n ylläpitämä taidelainaamotoiminta muuttui vuoden 2009 alusta ARTotaidelainaamo ja -myymäläksi ja muutti Galleria 5:n yhteydestä Oulun Akseliin osoitteeseen Uusikatu 28, OULU. Lainaamon saavutettavuus siellä osottautui kuitenkin heikoksi, joten se siirrettiin takaisin Galleria 5:n yhteyteen elokuussa Taidelainaamon merkitys Oulun Taiteilijaseuralle on suuri ja tämän vuoksi erityisesti sen

5 toimintaan on alettu erityisesti panostaa. Tavoitteena on nyt, että lainaamo siirretään vuonna 2011 kokonaisuudessaan Oulun Taiteilijaseuran hallintaan. Sopimusneuvottelut siirrosta ovat paraikaa käynnissä PROTOn kanssa. Sopimuksen solmisen jälkeen OTS jatkaisi ARTo-taidelainaamo ja -myymälän ylläpitämistä vuoden 2011 alusta yksin. Lainaamon haltuunoton ja perustoiminnan rinnalla OTS jatkaa lainaamotoimintaa monipuolistavien ja tukevien projektien toteutusta edelleen vuonna Taidelainaamon toimintaa on kehitetty ja ajanmukaistettu OTSin toimesta erityisesti vuonna Tällöin pilotoitu Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuma markkinoi lainaamoa ja levittää tietoisuutta sen olemassaolosta suurelle yleisölle. Teosvälitystapahtumasta tehdään vuotuinen ja se järjestetään myös vuonna Taidelainaamon toiminta laajenee vuonna 2011 myös taiteen verkkokauppaan, joka valmistuu valtakunnallisessa yhteistyössä Helsingin- ja Tampereen Taiteilijaseurojen sekä Taidemaalariliiton kanssa. Verkkokauppa mahdollistaa lainaamoon pääsyn maantieteellisestä sijainnista huolimatta ja sitä kautta entistä laajemman asiakaskunnan. 4. GALLERIA 5 Oulun Taiteilijaseura ja PROTO ovat perustaneet Ouluun Visuaalisen keskuksen , jolloin yhteistyösopimus allekirjoitettiin. Vuonna 2009 nimi muutettiin Galleria 5:eksi. Toimialana on Galleria 5:n näyttelytoiminnan ylläpitäminen. Gallerian tilat sijaitsevat Kulttuuritalo VALVEen vieressä osoitteessa Hallituskatu 5, Oulu. Oulun Taiteilijaseuran osuus Galleria 5:stä jakautuu 50% taloudellisesta vastuusta ja 50% päätösvallasta. Galleria 5:n johtoryhmänä toimii PROTO:n ja OTS:n hallitukset, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokousten lisäksi tarpeen vaatiessa. Tällä hetkellä Galleria 5:n rahaliikenne kulkee PROTO ry:n tilin kautta, eikä se siitä syystä näy Oulun Taiteilijaseuran kirjapidossa. Galleria 5 tarjoaa myös pienen toimistotilan molemmille yhdistyksille. Galleria 5:ssä palkattuina työntekijöinä toimivat OTSin ja PROTOn yhdessä palkkaamat kokopäiväinen näyttelysihteeri (palkkatuella palkattu) sekä osa-aikainen sihteeri/ taloudenhoitaja (8h/vko). Galleria 5:ssä esitellään monipuolisesti kuvataidetta ja taideteollisuutta 3 viikon välein vaihtuvissa näyttelyissä. Gallerian näyttelyajat ovat haettavissa vuosittain. Näyttelyt valitsee näyttelytoimikunta, jossa on edustajat Oulun Taiteilijaseurasta ja PROTOsta (2+2). Oulun Taiteilijaseura ja PROTO tarjoavat joka toinen vuosi stipendinäyttelyn nuorelle Oulun läänistä kotoisin olevalle taiteilijalle Galleria 5:ssä. Vuonna 2011 nuoren taiteilijan stipendinäyttely järjestetään Galleria 5:ssä järjestetään vuonna 2011 n. 17 näyttelyä. Oulun Taiteilijaseura ja PROTO järjestävät yhteisen joulumyyntinäyttelyn joulukuussa Myös seuran jäsentaiteilijat järjestävät omia näyttelyitään Galleria 5:ssä. Jäsenet saavat näyttelytilasta 20% alennuksen. Galleria 5:n näyttelyt kevätkaudella 2011 (haku syyskaudelle vielä vireillä): Nuoren taiteilijan stipendi Eija Hirvonen Anja Kurikka Konsti ry Seinäjoki Pilvari Pirtola PROTON kutsunäyttely Minna Mäkelä Raine Körkkö-Jaakko Heikkinen

6 Sampo Kaikkonen Joulukuussa: OTSn ja PROTOn joulumyyntinäyttely 5. NÄYTTELYTOIMINTA 5.1. PAIKALLINEN NÄYTTELYTOIMINTA Galleria 5:n näyttelyt Oulun Taiteilijaseura järjestää omia näyttelyitä seuran kotigalleriassa, Galleria 5:ssä. Vuonna 2011 Oulun Taiteilijaseura järjestää yhdessä Proto ry.n kanssa nuoren taiteilijan stipendinäyttelyn sekä yhteisen joulumyyntinäyttelyn Myös seuran jäsentaiteilijat järjestävät omia näyttelyitä Galleria 5:ssä Valvegallerian näyttelyt Oulun Taiteilijaseura aloitti vuonna 2010 uuden yhteistyömuodon Kulttuuritalo Valveen kanssa. Oulun Taiteilijaseura sitoutuu tuottamaan Kulttuuritalo Valveen ylläpitämään Valvegalleriaan vuosittain näyttelyitä, joihin tuotetaan myös koululaisille suunnattua opetusmateriaalia ja taiteilijatapaamisia. Vuodelle 2011 Kulttuuritalo Valveella sijaitsevassa Valvegalleriassa on seuralle varattuna kaksi näyttelyaikaa. Oulun Taiteilijaseura järjestää vaihtonäyttelyn Joensuun Taiteilijaseuran kanssa (tästä lisää kohdassa ). Joulukuussa Valveella järjestetään Oulun Taiteilijaseuran aktiivijäsenten näyttely ALUEELLINEN NÄYTTELYTOIMINTA Oulun aluetaidemuseo Oulun Taiteilijaseuran tavoitteena on järjestää 2-3 näyttelyä vuodessa eri puolilla Pohjois- Pohjanmaan maakuntaa/oulun lääniä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten kuntien, kirjastojen, museoiden jne. kanssa. Alueellista näyttelytoimintaa pyritään laajentamaan yhteistyössä Oulun taidemuseon aluetaidemuseon kanssa, niin että OTSin näyttelyistä voidaan kehittää aluetaidemuseon kiertonäyttelyitä. Vuonna 2011 on tavoitteena, että Nykytaide näyttely OTSNYT lähtee aluetaidemuseon kiertonäyttelyksi. OTSNYT on jäsenille suunnattu nykytaiteen näyttely joka järjestetään Valvegalleriassa Näyttelyn juryttää Oulun aluetaidemuseotutkija Janne Kauppila Oskari jauhiaisen museo, kiiminki Oulun Taiteilijaseura on esittäytynyt jo neljänä syksynä Kiimingissä, O.Jauhiaisen museossa. Museon kanssa on sovittu yhteistyön jatkumisesta ja vuosittaisesta OTSin näyttelystä. Vuonna 2011 OTS järjestää O.Jauhiaisessa jyrytetyn näyttelyn syyskuussa VALTAKUNNALLINEN NÄYTTELYTOIMINTA Vaihtonäyttelyt Oulun Taiteilijaseura pyrkii toimimaan valtakunnallisesti yhteistyössä eri taiteiljijärjestöjen kanssa mm. vaihtonäyttelyiden kautta.oulun Taiteilijaseuran ja Joensuun Taiteilijaseuran vaihtonäyttelyt vuonna 2011 avaavat OTSin vaihtonäyttelyiden sarjan. Joensuun Taiteilijaseuran jäsenten näyttely on Valvegalleriassa helmikuussa ja vastaavasti Oulun Taiteiljaseuran näyttely on Joensuussa Galleria Ahjossa Vuonna 2011 jatketaan vaihtonäyttelysarjan suunnittelua. Vuodelle 2013 on tulossa vaihtonäyttely Lahden Taiteiljaseuran kanssa.

7 6. TAPAHTUMAT 6.1. ARTOULU, Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuma Oulun Taiteilijaseura pilotoi ARTOULU pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuman Ouluun vuonna Tapahtuma järjestetään jatkossa vuosittain. Vuonna 2011 teosvälitystapahtuma järjestetään edelleen yhteistyössä Kulttuuritalo Valveen kanssa Valvegallerian ja kahvila Mintun tiloissa ajalla Perjantaina on tapahtuman avajaiset, jolloin järjestetään myös kutsuvierastilaisuus yrityksille. Lauantaina ja sunnuntaina tilaisuus on avoinna yleisölle kello ja siihen on vapaa pääsy YHTEISVASTUU TEOSMYYNTITAPAHTUMA Oulun Taiteilijaseura osallistuu vuonna 2011 ev.lut. kirkon Yhteisvastuu toimintaryhmän järjestämään teosmyyntitapahtumaan, joka järjestetään yhdennentoista kerran. Vuonna 2011 tapahtuma järjestetään kirjaston näyttelytilassa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Tilaisuudessa myydään seuran taiteilijoiden teoksia, joiden tuotosta tilitetään YVkeräykseen 40% ja taiteilijalle 60% TAITEIDEN YÖ TAPAHTUMA OULUSSA Oulun Taiteilijaseura osallistuu menneiden vuosien tapaan moninaisesti Taiteiden Yö tapahtumaan Oulussa. Taiteilijat järjestävät Taiteiden Yössä itsenäisesti ohjelmaa eri puolella kaupunkia ja avaavat ovet ateljee-tiloihinsa. Myös OTSin perustama työryhmä suunnittelee ja toteuttaa vuosittain ohjelmaa tähän tapahtumaan. Galleria 5:n osalta osallistumisesta sovitaan yhdessä PROTO ry:n kanssa JOULUMYYNTITAPAHTUMA Oulun Taiteilijaseuran jäsenet osallistuvat Saskiat ry.n järjestämään joulumyyntitapahtumaan marras-joulukuun vaihteessa. Tapahtuman järjestää Saskiat ry. Oulun Taiteilijaseura tiedottaa jäseniään tapahtumasta OPASTETUT TAIDEPOLUT OULUN KESKUSTASSA Oulun Taitelijaseura järjestää tilauksesta opastettuja Taidepolkuja Oulun keskustassa. Taidepolku tuotteistettiin vuonna 2008 maksulliseksi kierrokseksi, jonka ydin muodostuu keskustan gallerioista ja taidemuseon näyttelyistä sekä valikoiduista taiteilijatyöhuoneista. 7. KURSSITOIMINTA Oulun Taiteilijaseura järjestää vuonna 2010 erilaisia koulutustilaisuuksia, jotka ovat suunnattu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenistölle, mutta ovat avoimia myös kaikille alueen taiteilijoille. Lisäksi OTS järjestää maksullisia taidekursseja, jotka ovat tarkoitettu taiteen harrastajille TAITEILIJOIDEN KOULUTUS Taiteilijoiden koulutus toteutetaan vuonna 2011 pääsääntöisesti ART360-hankkeen

8 puitteissa. Näistä lisää kohdassa CROQUIS-ILLAT 1970-luvulta lähtien Oulun Taitelijaseuran toimintaan on kuulunut Croquis-illat. Nämä piirustusillat antavat mahdollisuuden harjoittaa elävän mallin croquis-piirtämistä. Toimintaa jatketaan, jos iltoihin ilmoittautuu ennakkoon tarpeeksi osallistujia. Aikaisemmin iltoja ollaan järjestetty Arkkitehtiosaston piirustussalissa ajalla tammi-toukokuu ja syys-joulukuu. Kurssi on toteutettu itsopiskeluna, eikä valvottua ohjausta ole ollut. Croquis-iltoihin osallistumisesta on peritty 2 euron kertamaksu KURSSI- JA KOULUTUSTOIMINTA Seuraan kuuluvat taiteilijat laativat kurssin ohjelmineen ja opetussisältöineen, huolehtivat opetuksesta, opetustilan hankkimisesta, aikatauluista ja kurssin käytännön vetämisestä. Seura tiedottaa kurssista sekä hoitaa rahoituksen ja yhteydet Kansan sivistysliittoon. Kursseja järjestetään yhteistyössä esim. asukastupien kanssa (tilat). 8. YHTEISTYÖHANKKEET Kulttuuripääkaupunkihankkeen (Oulu 11) myötä Oulussa on herännyt tarve kehittää kaupunkia kulttuurikaupunkina valtakunnalliselle tasolle. Oulu 11 hanke on synnyttänyt isomman sateenvarjohankeen Oulu 15, jolle on saatu EU-rahoitusta. Oulu 15-hankkeen kautta on tavoitteena tukea kultturialan pilotteja (kesto 6-12 kk ja maksimirahoitus 4000 euroa) sekä kehittää infrastruktuuria mm. synnyttämällä Ouluun monimuotoinen kulttuuritalo. Oulun Taiteilijaseura osallistuu kehittämiseen tehostamalla ja laajentamalla omaa toimintaansa, olemalla aktiivinen toimija kaupungin ja maakunnan kulttuurielämässä ja palvelemalla paremmin jäsenistönsä tarpeita. Yksi konkreettinen saavutus on vuonna 2010 pilotoitu Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuma, jota rahoitetaan Oulu15- hankkeesta. Tapahtuma järjestetään toistamiseen vuonna LASARETINVÄYLÄ KULTTUURIALUE, OULUN TAIDEHALLI- JA RESIDENSSIHANKE Oulun taidehalli kansainvälinen monitaiteellinen residenssihanke käynnistyi vuonna 2009 yhteistyössä Hartela-Forum Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismasen kanssa. Hartela- Forum Oy peruskorjaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla Oulujoen suistoalueella Lasaretinväylällä sijaitsevan vuonna 1903 rakennetun entisen energialaitoksen voimalarakennuksen taidehallitilaksi, jonka yhteyteen tulee myös tilat taidelainaamolle ja taiteilijaresidenssille. Oulun taidehalli- ja residenssihanketta varten perustettiin yhteistyöryhmä, jossa mukana ovat Oulun taiteilijaseura 63 ry, Pohjoinen valokuvakeskus ry ja PROTO Pohjois- Suomen taideteolliset suunnittelijat ry. Taidehallin osalta hanketta koordinoi Pohjoinen valokuvakeskus ry. Kansainvälisen monitaiteellisen residenssiohjelman osalta hanketta koordinoi JoJo Oulun tanssin keskus. Oulun taidehallihankkeen tavoitteena on, että tilassa organisoidaan ympärivuotisesti

9 erilaisia nykytaiteen kuvataide, valokuvataide, videotaide, maalaustaide, kuvaveisto, grafiikka, taideteollisuus- ja muotoilu, installaatio, performanssi näyttelyitä ja tapahtumia. Näyttelytiloissa voidaan järjestää myös erilaisia messu- ja myyntinäyttelytapahtumia. Taidehallin toiminnasta vastaamaan perustetaan kuvataidealanorganisaatioiden yhteistyöverkosto, joka vastaa taidehallin näyttelyohjelmistosta ja toiminnan kehittämisestä. Näyttelytilaa vuokrataan koti- ja ulkomaisille näyttelyjärjestäjille, yksittäisille taiteilijoille, työryhmille ja kuraattoreille. Noin 600 m2 näyttelytilaa voidaan vuokrata joko yhtenä tilana tai se voidaan jakaa useamman samanaikaisesti tapahtuvan näyttelyn ja/tai tapahtuman kesken. Taiteilijaresidenssin tiloihin organisoidaan ympärivuotinen kansainvälinen ja monitaiteellinen residenssiohjelma, jonka sisällöstä vastaa eri taiteenalojen organisaatioista koostuva toimikunta. Residenssiohjelman puitteissa solmitaan vaihtosopimuksia, jotka mahdollistavat alueen eri alojen taiteilijoiden residenssijaksot kansainvälisissä residenssiohjelmissa GRAFIIKAN PAJA Suomessa useilla paikkakunnilla toimii yhteiskäyttöisiä grafiikanpajoja, joista hyviä esimerkkejä ovat Jyväskylän kaupungin grafiikanpaja, Arabian taidegraafikot ja grafiikanpaja Himmelblau Tampereella. Oulussa ei ole yhteiskäyttöistä grafiikanpajaa. Oulun Taiteilijaseura teki vuonna 2008 selvityksen grafiikanpajan tarpeellisuudesta ja on vuonna 2009 perustanut erillisen työryhmän selvittämään grafiikanpajan perustamisedellytyksiä Ouluun. Oulun Taiteilijaseuran on vuoden 2009 aikana keskustellut yhdessä eri tahojen mm. taidemuseon johtajan ja Pikisaari 10 -työryhmän kanssa grafiikanpajan perustamisedellytyksistä Ouluun. Keskusteluissa on käyty läpi grafiikanpajan toimintamahdollisuuksia sekä eri sijoituspaikkoja mukaan lukien Hiukkavaara, Toppilan siilo, kulttuuripesula, Tuiran sairaala, ja Pikisaarentie 10. Ydinkysymys siitä, kuka olisi mahdollinen grafiikanpajan operaattori, on keskusteluissa jäänyt avoimeksi. Keväällä 2009 grafiikanpajan perustamisesta Ouluun on tehty valtuustoaloite, joka on käynyt kulttuurilautakunnassa lausunnolla Lautakunta on päättänyt, että grafiikanpajan osalta perustetaan oma työryhmä, jonka tehtävänä on laatia perusteellinen selvitys grafiikanpajatoiminnasta ja mahdollisista sijoituskohteista Oulun alueelle. Oulun Taiteilijaseura tarjoaa apuaan ja asiantuntemustaan asian edistämiseksi. Lisäksi Oulun Taiteilijaseura pyrkii edelleen omalta osaltaan viemään eteenpäin grafiikanpajan perustamista Ouluun GALLERIA 5 Oulun Taiteilijaseura järjestää jatkuvaa näyttelytoimintaa Galleria 5:ssä yhdessä PROTO ry:n kanssa. Gallerian 5:n toimintaa esitellään kohdassa VERKKOKAUPPA-HANKE Verkkokauppa-hankkeen tavoitteena on sähköisen liiketoiminnan kehittäminen järjestöjen taidelainaamo- ja teosvälitystoimintaa varten. Toteuttajina ovat Oulun Taiteilijaseura, Helsingin Taiteilijaseura ja Tampereen Taiteilijaseura sekä valtakunnallinen taiteilijajärjestö Taidemaalariliitto ry.

10 Hankkeessa tuotetaan palveluntarjoajan kanssa taidelainaamotoiminnan erityispiirteet huomioon ottava kokonaisvaltainen sähköinen tietojärjestelmä. Kehitetystä järjestelmästä asennetaan kullekin osatoteuttajalle omat verkkopohjaiset alustansa ja omat tietokannat. Erilliset järjestelmät mahdollistavat kullekin osatoimijalle mahdollisuuden joustavaan toimintaan ja itsenäiseen ohjelmiston jatkokehittelyyn omien tarpeidensa mukaan. Hanke sai jatkoaikaa helmikuuhun 2011 asti, johon mennessä kaikki neljä järjestöä avaavat verkkokauppansa yleisölle. Ensimmäisenä verkkokaupan ottaa käyttöönsä Taidemaalariliitto ja viimeisenä Oulun Taiteilijaseura. Osa taiteilijaseuroista sai OPM:ltä rahoitusta verkkokaupan käyttöönottoon nuoren taiteilijan/luovan työn tekijän palkkausavustuksen muodossa, OTSille kyseistä avustusta ei myönnetty. Alkuvuodesta OTS siis keskittyy niukilla henkilöstöresursseilla verkkokaupan käyttöönottoon. Taiteen verkkokauppa mullistaa lainaamon saavutettavuuden ja edistää osaltaan Oulun Taiteilijaseuran jäsenien työllistymistä ARTHOUSE.OULU.NET Taiteilijaseuran arthouse.oulu.net palvelin on toiminut yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa. OAMK on antanut seuran käyttöön atk-laitteiston, jota seura on täydentänyt. Internetissä on nähtävissä seuran jäsenten kotisivut sekä Galleria 5:n näyttelyt. Tietoja päivitetään jatkuvasti. Myös seuran jäsenet voivat käydä skannaamassa ja polttamassa CD-romille omia kuviaan Galleria 5:ssä. Taiteilijaseuran arthouse.oulu.net palvelin on toiminut yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa. OAMK on antanut seuran käyttöön atk-laitteiston, jota seura on täydentänyt. Internetissä on nähtävissä seuran jäsenten kotisivut sekä Galleria 5:n näyttelyt. Vuoden vaihteen jälkeen yhteistyö OAMKin kanssa on todennäköisimmin päättymässä OAMKin organisatorisista muutoksista johtuen, joten OTSin ja Galleria5:n palvelin kysymyksen ratkominen on nyt ajankohtaista ART360 - KUVATAITEEN LIIKETOIMINNAN JA MANAGEROINNIN KEHITTÄMINEN ART360 on valtakunnallinen kuvataidehanke, jonka päätavoitteena on lisätä kuvataidetoimijoiden käytännönläheistä ja tavoitteelliseen toimintaan tähtäävää managerointi- ja liiketoimintaosaamista.hankkeessa etsitään myös uusia liiketoimintamalleja, joilla voidaan edistää kuvataiteen roolia yhteiskunnan eri alojen kehittäjänä. ART360-hanke on saanut rahoitusta Opetusministeriön hallinnonalaisesta valtakunnallisesta Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen Euroopan Sosiaalirahaston kehittämisohjelmasta. Hanketta rahoittavat myös Etelä-Suomen lääninhallitus sekä Helsingin, Kankaanpään, Oulun, Porin ja Tampereen kaupungit sekä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy. Hanketta koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hankkeen osatoteuttajia ovat AV-arkki ry, Helsingin Taiteilijaseura ry, Kuvasto ry, Oulun Taiteilijaseura -63 ry, PROTO ry, Suomen Taiteilijaseura, Taidemaalariliitto ja Tampereen Taiteilijaseura ry. Oulun Taiteilijaseuran ja PROTO:n hallinnoiman Oulun osahankkeen tavoitteena on tuotteistaa kuvataiteen ja muotoilun palveluja ja edistää kansainvälistymistä.hankkeen puitteissa järjestetään mm. taiteilijoille ja muotoilijoille suunnattuja koulutuksia, toteutetaan CASEprojekteja ja kerätään tietoa hankeverkoston käyttöön. Hankkeessa toimivat vuonna 2010 visuaalisten alojen manageri Taija Leinonen sekä aluekoordinaattoreina Kaisa

11 Nyberg ja Heidi Huovinen. ART360 -hanke ajetaan alas keväällä Hanketta koskien on jätetty muutoshakemus, jonka avulla toimintaa voitaisiin jatkaa vuoden 2011 loppuun. Päätös muutoshakemuksesta tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä. Vuoden 2011 aluekoordinaattori varmistuu myöhemmin ja tuonempana tarkentuvat myös hankkeen nimissä totetuvat projektit ja case-työskentelyt. Mikäli hankkeen muutoshakemus mahdollistaa toiminna vuonna 2011 Oulussa järjestetään kevätkaudella koulutuksia seuraaviin teemoihin liittyen; Taide&Matkailu, Tekijänoikeudet, Verotus, Verkkomatrikkeli, Tuotteistaminen ja Kansainvälistyminen. KUVATAITEEN TEOSVÄLITYSTILAISUUS- KONSEPTIN KEHITTÄMINEN Manageri osallistuu vuonna 2010 OTS:n teosvälitystilaisuuden, ARToulu:n konseptin suunnitteluun ja markkinoinnin toteuttamiseen sekä vuonna 2011 konseptin kehittämiseen, mikäli hankkeelle myönnetään toiminta-aikaa vuoden 2011 loppuuun. ARCTIC HEAT: Lapin ja Oulun taidetoimikuntien ja taiteilijaseurojen sekä PROTO ry:n yhteisprojekti esitteli syksyllä 2010 Berliinissä 18 pohjois-suomalaista taiteilijaa yhteensä viidessä näyttelykokonaisuudessa. Ensimmäiset avajaiset vietettiin ART360-hanke osallistui projektin koordinoimiseen ja toteuttamiseen osana ydinryhmää. Toiminan jatko arvoidaan alkuvuodesta YLEISÖLUENNOT: Yleisöluentoja jatketaan vuonna 2011 mikäli muutoshakemus hyväksytään KUVATAIDEMATKA NELOSTIELLÄ: Oulusta Jyväskylään ja takaisin Kuvataidematka Nelostiellä on Oulun taidemuseon ja Oulun Taiteilijaseuran sekä Jyväskylän taidemuseon ja Jyväskylän Taiteilijaseuran keskinäinen hanke. Oulun ja Jyväskylän välisen Valtatie 4:n eli Nelostien keskeiselle kulkureitille kaivataan virkistäviä visuaalisia kiinnekohtia niin kuntalaisille kuin paikkakunnilla vieraileville ja ohiajaville matkustajillekin. Julkinen kuvataide on Oulun taidemuseon ja kaupungin merkittävä painopistealue, johon 2000-luvulla on panostettu pitkäjänteisesti ja ansiokkaasti valtakunnallisellakin tasolla tarkasteltuna. Kuvataidematka Nelostiellä on linjassa tämän kanssa. Paikalliset taiteilijaseurat linkittyvät luontevasti ammatillisena ja aktiivisena kuvataidekentän toimijoina mukaan suunniteltuun yhteistyöprojektiin. Useiden eri kuntien alueelle ulottuvassa hankkeessa on tärkeää poimia ja kohdentaa selkeät maantieteelliset ja ympäristölliset kiinnekohdat. Tämän tyyppisessä toteutuksessa on mahdollista huomioida myös alueellinen kulttuuri ja paikkasidonnaisuus. Pyrkimyksenä on dynaamisen kolmoiskierteen synnyttäminen, mikä yhdistäisi julkisen sektorin yleishyödylliset toimijat, yritykset ja muut asiantuntijaorganisaatiot laajapohjaisen yhteistyön merkeissä. Suunnitelmien mukaan neljästä kuvataidekohteesta kaksi sijoittuisi akselikaupunkien Oulun ja Jyväskylän moottoritieosuuksille. Ne toimisivat ikään kuin reitin alku- ja loppupään kuvataideportteina. Lisäksi matkan varrelle sijoittuisi vielä kaksi kuvataidekohdetta, joiksi ehdotetaan Pyhäjärveä ja Viitasaarta. Ehdotetut kaupungit poikkeavat toisistaan niin kooltaan kuin laadultaankin. Kuvataideprojektit toteutetaan ajan henkeen sopivalla nykytaiteellisella tasolla.

12 Hanke toteutetaan porrastetusti projektiluontoisena. Esiselvitys- ja suunnitteluvaiheessa toimii oma erillinen taidemuseoiden ja taiteilijaseurojen edustajista koottu alullepaneva työryhmä. Varsinaisen hankkeen käynnistyttyä ja apurahoituksen järjestyttyä palkataan vuodeksi toisen taidemuseon alaisuuteen erillinen projektikoordinaattori. Hänen kanssaan yhteistyössä toimii projektityöryhmä, jonka jäseniin lukeutuu taidemuseoiden ja tarvittaessa teknisten alojen asiantuntijoita. Projektikoordinaattorin johdolla laaditaan viimeistelty työsuunnitelma kustannusarvioineen ja aikatauluineen, jonka jälkeen se esitellään hankkeeseen mukaan pyydetyille tahoille. Mikäli hankkeen käynnistymiselle on myönteiset edellytykset, kootaan taidemuseoiden johdosta sekä kaupunkien ja Tiepiirin edustajista päätösvaltaa ja seurantaoikeutta käyttävä ohjausryhmä. Se tekee lopullisen päätöksen taiteilijavalinnoista kuvataidekilpailun pohjalta. Aikataulullisesti kuvataidehankkeen kokonaiskesto on yhteensä 5-7 vuotta. 9. KANSAINVÄLISTYMINEN OTSilla toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteena edistää kulttuuriyhteistyön mahdollisuuksia ja kulttuurien vuorovaikutusta sekä luoda edellytyksiä kulttuurivaihdolle. OTS pyrkii järjestämään seuraavan kansainvälisen näyttelyn Oulussa vuonna TALOUS JA RESURSSIT Oulun Taiteilijaseuran talouden perustan muodostavat jäsenmaksutulot ja apurahoista kertyvät tulot. Merkittävimmät avustukset seuran omaan toimintaan tulevat Valtion kuvataidetoimikunnalta, (vuonna 2010: erityisavustus 5000 ) ja Oulun kaupungilta (vuonna 2010: ). Avustukset OTSin ja PROTOn pyörittämään Galleria5:n toimintaan saatiin Valtion kuvataidetoimikunnalta (2010: 2000 ) ja Oulun kaupungilta (2010: ). ART360-hankkeelle on saatu ESR:n, OPM:n, Etelä-Suomen lääninhallituksen ja Oulun kaupungin rahoitus. Myös jäsenistön talkootyö lasketaan omaksi varainhankinnaksi, jota ilman seuran näin laaja toiminta ei olisi mahdollista. Talkoopanos ei kuitenkaan riitä paikkamaan sitä lisähenkilöstöresusrssien vajetta, joka tällä hetkellä on akuutti. Vuonna 2010 taiteilijaseuralla oli osa-aikainen toiminnanjohtaja, jonka palkka rahoitettiin Oulun kaupungin toimintatuella. Toiminnanjohtajan johtajan työaika oli kuitenkin vain 9 tuntia viikossa. Toinen osa-aikaisesti palkattu työntekijä on ollut tähän saakka määräaikainen, täysimääräisellä palkkatuella (TVT ja Oulun kaupunki) palkattu järjestösihteeri. Järjestösihteerin työaika on ollut 26 tuntia viikossa. Verrattuna muiden suomalaisten taiteilijaseurojen ja muotoilujärjestöjen avustuksiin OTSin avustukset laahaavat jäljessä. Jotta Oulun Taiteilijaseura pystyy jatkossakin ylläpitämään näin laajaa ja monimuotoista ammattimaista toimintaa, se tarvitsee kipeästi lisärahoitusta erityisesti henkilöstöpuolelle. Varsin maltillista ja perusteltua on OTSin tavoite osaaikaisesta, mutta vakituisesta järjestösihteerin pestistä sekä toiminnanjohtajan tuntien lisääämisestä 9 tunnista 15 viikkotuntiin. Lainaamon pyörittämiseen OTS suunnittelee työllistävänsä palkkatukeen oikeutetun lainaamon hoitajan.

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus:

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus: NÄYTTELYSOPIMUS Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: 2. ( Galleria ), y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: Osapuolet sopivat tällä asiakirjalla taideteosten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

1950 Kaarina Sillankorvantie 23a

1950 Kaarina Sillankorvantie 23a ANU TUOMI ANU VAISTO 1950 Kaarina Sillankorvantie 23a taidemaalari 21380 Aura www.anutuomi.fi 0449064950 Taidemaalariliiton jäsen Arte ry:n kunniajäsen Arten gallerioiden Joe s ja Titanik perustajajäsen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 YLEISTÄ Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf on vuonna 2006 perustettu taideteollisen alan nykytaidetta edistävä ammatillinen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

MAGENTA

MAGENTA MAGENTA 2011-2013 1 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TAVOITTEET tuottaa ja kehittää pilotoinninja tutkimuksen keinoin Lapin ammattitaiteilijoiden täydennyskoulutuksen malli tutkintojen jälkeinen, työelämälähtöinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 11.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 11.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueellisen taidekokoelmapoliittisen ohjelman loppuunsaattaminen 2. Keskisuomalaiseen taiteeseen liittyvän uuden tiedon tuottaminen ja saavutettavuus

Lisätiedot

PORIN TAITEILIJASEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PORIN TAITEILIJASEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 Porin Taiteilijaseura ry P-galleria Yrjönkatu 3, 28100 Pori Portait-työhuone Antinkatu 33 A, 28130 Pori www.porintaiteilijaseura.fi porin.taiteilijaseura@gmail.com Puhelin +358 44 770 3733 PORIN TAITEILIJASEURA

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Asia: Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus: yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta selvittäneen työryhmänmuistio (VM 31/2009 )

Asia: Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus: yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta selvittäneen työryhmänmuistio (VM 31/2009 ) Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, 00230 Valtioneuvosto Asia: Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus: yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta selvittäneen työryhmänmuistio (VM 31/2009 ) Viite: Lausuntopyyntö

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

1969 1974 Taideteollinen Oppilaitos (nyk. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu)

1969 1974 Taideteollinen Oppilaitos (nyk. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu) 1 / 4 Ulla-Maija Vaittinen ullamaija.vaittinen@gmail.com Puh 050 33 827 86 Hilda Flodininkuja 2 A 7, 00300 HELSINKI OPINNOT 1969 1974 Taideteollinen Oppilaitos (nyk. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Uudistunut aluehallinto ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä -seminaari Helsinki 30.3.2010 Merja Leinonen Mitä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä on?

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Naivistien Ystävät ry Puh. 050 3132207 (pj.) c/o Naivistit Iittalassa Hollajantie 2 14500 Iittala www.naivistienystavat.fi naivistienystavat@gmail.com rek 14.5.2012. No: 207.968.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 17/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Miten ja mistä julkisen taiteen työmahdollisuuksia taiteilijalle? Hanna Hannus, projektisuunnittelija

Miten ja mistä julkisen taiteen työmahdollisuuksia taiteilijalle? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Miten ja mistä julkisen taiteen työmahdollisuuksia taiteilijalle? Hanna Hannus, projektisuunnittelija YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖ Kuka julkista taidetta tilaa? Kuka siitä päättää? Miten voin parantaa mahdollisuuksiani?

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kehitetään n toiminnallisia prosesseja, asiantuntemusta ja roolia tavalla, joka mahdollistaa ja tehostaa kuvataiteen, taidemuseotoiminnan ja kolmannen

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä

KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä Arja Huotari kulttuuritalon johtaja Sivistys- ja kulttuuripalvelut Oulun kaupunki 7.2.2018 Kulttuuritalo Valve

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 SISÄLLYS yhteiskuntavaikuttaminen ja yhteistyö koulutustoiminta tiedotustoiminta jäsenpalvelutoiminta vapaa-aika ja harrastustoiminta tapahtumat hallitustoiminta huomionosoitukset

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 24.4.2017 Kyse on paikallisesta kehittämisestä erilaisilla alueilla Kansalaisista ja yhteisöistä

Lisätiedot

Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 YLEISTÄ Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf on vuonna 2006 perustettu taideteollisen alan nykytaidetta edistävä ammatillinen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta mennessä. PL 50, 36201 Kangasala Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura /

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 HALLITUKSEN ESITYS VUOSIKOKOUKSELLE

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 HALLITUKSEN ESITYS VUOSIKOKOUKSELLE 1 HELSINGINTAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA2013 HALLITUKSENESITYSVUOSIKOKOUKSELLE 1.YLEISTÄ HelsinginTaiteilijaseurary:ntarkoituksenaonedistääjavalvoahelsinkiläistenkuvataiteilijoidenyleisiä jayhteisiäammatillisia,taloudellisiajasosiaalisiaetujasekäedistääsuurenyleisönkuvataiteen

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa.

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa. ORTODOKSINEN OPISKELIJALIITTO ORTODOXA STUDENTFÖRBUNDET ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Ortodoksinen Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet ry. Liiton

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot