PORIN TAITEILIJASEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN TAITEILIJASEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 1 Porin Taiteilijaseura ry P-galleria Yrjönkatu 3, Pori Portait-työhuone Antinkatu 33 A, Pori Puhelin PORIN TAITEILIJASEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Porin Taiteilijaseura ry valvoo ja ajaa jäsenistönsä etuja maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Yhdistys kuuluu Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:een ja Porilaiset Kulttuurijärjestöt ry:een. Yhdistys pitää omaa P-galleriaa Porissa sekä vuokraa Portait-työhuonetta omille jäsenilleen työtilaksi. Galleriassa järjestetään sekä yhdistyksen omia että kolmen viikon välein vaihtuvia näyttelyitä. Galleriaa käytetään poikkitaiteellisiin tapahtumiin. Yhteistyötä eri taideyhdistysten ja kulttuurijärjestöjen, Porin kaupungin, Satakunnan taidetoimikunnan sekä muiden Satakunnan kulttuuritoimijoiden kanssa jatketaan ja kehitetään mahdollisuuksien mukaan. Pyritään tiiviiseen kanssakäymiseen Porissa vaikuttavien yliopistojen kanssa sekä alueellisten taidekoulujen ja taideopetusta painottavien oppilaitosten kanssa. Porin Taiteilijaseura ry ylläpitää Latvian Riikaan luotuja ystävyyssuhteita. Yhdistys kehittää ja ylläpitää myös suhteita muihin Porin ystävyyskaupunkeihin sekä tutkii mahdollisuuksia luoda yhteistyötä Pohjoismaisten taiteilijajärjestöjen kanssa. Vuonna 2013 aloitettua yhteistyötä varsovalaisten taiteilijoiden kanssa jatketaan. Porin Taiteilijaseura suuntaa toimintaansa eri kohderyhmille ja kehittää kuvataiteen saavutettavuutta. Taiteen, sen tekijöiden ja yleisön kohtaamista edistetään pitämällä P-gallerian ja Porin taidelainaamon helppo

2 2 saavutettavuus yllä. Saavutettavuutta palvelevat sijainti, aukioloajat, taiteilijatapaamiset ja P-galleriaan hankittu invaluiska. Porin pääkirjaston yhteydessä toimiva taidelainaamo palvelee Satakunnan alueen taiteilijajyhdistyksiin kuuluvia taiteilijoita ja yleisöä. Toiminnassa huomioidaan muun muassa lapset ja nuoret tekijöinä ja yleisönä yhteistyössä Porin taidekoulun ja Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkoston kanssa. Eri kohderyhmiä pyritään tavoittamaan tiedotusta kehittämällä. Toiminnasta tiedotetaan nettisivuilla, lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa. Seura pyrkii tiedottamaan ja tekemään tunnetuksi jäsenistölle ja kulttuuri- ja rakennusmäärärahoista päättäville henkilölle prosenttiperiaatetta. Porin Taiteilijaseuran toimintaa ja jäseniä pyritään tekemään tunnetuksi ja näkyväksi eri tapahtumien kautta. Seura pyrkii laajaan yhteistyöhön eri yritysten, laitosten, taideoppilaitosten, paikallisten taiteilijoiden, taidejärjestöjen, kuvataiteen läänintaiteilijan, paikallisten korkeakoulujen, valtakunnallisten ammattiliittojen ja -järjestöjen kanssa. HALLINTO Porin Taiteilijaseuran päättävä elin on vuosikokous, joka pidetään kahdessa osassa. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun ja syyskokous ennen marraskuun loppua. Hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä, kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos sitä vähintään kaksi hallituksen jäsentä vaatii. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi ja molemmat varajäsenet. Vuosittain vaihtuvat näyttelytoimikunta ja hallitus vastaavat yhdessä gallerian toiminnasta ja jurytettävistä näyttelyistä. Tarvittaessa valitaan muita pienempiä työryhmiä tai toimikuntia sekä kutsutaan ulkopuolisia asiantuntijoita. JÄSENET Yhdistyksessä on 87 taiteilijajäsentä, pääosin Satakunnan alueelta. Uusia jäseniä yhdistykseen valitaan vapaamuotoisten hakemusten perusteella ympäri vuoden. Vuonna 2015 jäsenmäärän odotetaan pysyvän entisen suuruisena. Jäsenille kuuluu liittymis- ja jäsenmaksuvelvollisuus, joiden suuruuksista päätetään vuosittain syysvuosikokouksessa. Jäsenten

3 3 toivotaan osallistuvan aktiivisesti seuran järjestämään toimintaan ja tukevan hallitusta toiminnan suunnittelu- ja järjestämisvastuussa. Jäsenille kuuluu tarvittaessa myös gallerian valvontavelvollisuus. Jäsentaiteilijoiden on mahdollista tarjota teoksia yhdistyksen vuosinäyttelyihin sekä Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton jäsenyhdistysten taiteilijoille tarkoitettuihin näyttelyihin. Jäsenet pääsevät mukaan yhdistyksen laajasti eri lähteistä poimitun tiedotuksen piiriin. Jäsenillä on mahdollisuus linkittää omat kotisivunsa yhdistyksen jäsenluettelon kautta sivuilla ja lainata omaan käyttöönsä yhdistyksen digikameraa. Jäsenet voivat kokoontua galleriatiloissa, kuitenkin siten, että käyttö ei saa haitata gallerian näyttelytoimintaa. HENKILÖKUNTA Rekrytointi ja palkkahallinto on hoidettu Porilaiset kulttuurijärjestöt ry:n, Taiteen edistämiskeskuksen, Taiteilijaseura NYTE ry:n ja Porin Taiteilijaseuran yhteistyönä. Eri tahojen yheistyöllä on voitu työllistää nuoria tai vaikeasti työllistyviä gallerian valvontatehtäviin. Työllistämistä on tarkoitus jatkaa vuonna 2015 työministeriöstä saatavien rahoitusten antamissa puitteissa. Työllistämistä koordinoi Porilaiset kulttuurijärjestöt ry erityisen Konttuuri-projektin kautta. P-GALLERIA Porin Taiteilijaseura ylläpitää osoitteessa Yrjönkatu 3 P-galleria-nimistä näyttelytilaa. Noin 40 m2 kokoisiin näyttelytiloihin liittyy lisäksi pieni toimistohuone ja wc. Saavutettavuutta on parannettu hankkimalla vuonna 2014 invaluiska galleriaan. Kivijalassa sijaitseva näyttelytila on otettu käyttöön Vuonna 2015 näyttelyperiodi on noin kolme viikkoa sisältäen näyttelyripustuksen ja -purun. Haku on kaksi kertaa vuodessa. Keväälle 2015 on saapunut poikkeuksellisen paljon korkeatasoisia hakemuksia sekä kotimaasta että ulkomailta. P-galleria on selvästi saavuttanut valtakunnallista tunnettuutta. P- GALLERIAN KEVÄÄN 2015 NÄYTTELYT Jonna Lepistö & Milla Tuomiluoma Sirpa Ojala Merilii Simonen

4 Anne Lehtelä Anna Ruth Nina Pörn & Mari Syrén-Fawaz Susanna Kekkonen & Anna- Sofia Berner Keith How & Debra Stone Peen Kesä Mari Hokkanen PORTAIT-TYÖHUONE Porin Taiteilijaseura ylläpitää Portait-työhuonetta osoitteessa Antinkatu 33 A. Seura vuokraa työhuonetilaa yhdistyksen jäsenille. Työhuonetilat ovat aktiivisessa käytössä ja vuoden 2015 työhuonetilat jaetaan kysynnän mukaan. Vapautuvista tiloista tiedotetaan yhdistyksen jäsenille. Portaittyöhuoneelle on sijoitettuna myös yhdistyksen lähiarkisto ja varasto. Pääarkisto on sijoitettuna Harjavaltaan Emil Cedercreutzin museon tiloihin. NÄYTTELYTOIMINTA Porin Taiteilijaseura järjestää näyttelytoimintaa P-galleriassa sekä muualla Porissa, Satakunnassa, Suomessa sekä ulkomailla. Näyttelytoiminta järjestetään P-gallerian tiloissa hakemusten perusteella. Näyttelynpitäjät valitsee hallitus näyttelytoimikunnan ehdotusten perusteella. Näyttelytoimintaa koordinoi yhdistyksen näyttelysihteeri. Yhdistys järjestää vuonna 2015: Kolmen viikon välein vaihtuvat jäsenten, vierailevien taiteilijoiden ja ryhmien näyttelyt P-galleriassa Kansainvälisen Plein Air- ulkoilmatyöskentelyn työpajan ja työpajan aikana syntyneiden teosten näyttelyn Yhdistyksen kesänäyttelyn heinäkuussa P-galleriassa. Vuonna 2015 näyttely tulee olemaan kuratoitu, kuraattoriksi on pyydetty amanuenssi Jari- Pekka Vanhala Kiasmasta. TAIDELAINAAMO Porin Taidelainaamo on aloittanut toimintansa Porin pääkirjaston kahvilassa Lainaamo palvelee kirjaston aukioloaikoina ja sieltä voi vuokrata tai ostaa taidetta Porin Taidelainaamon taiteilijoilta. Toiminnasta vastaa Porin Taiteilijaseura ry, jonka taidelainaamotyöryhmä huolehtii käytännön järjestelyistä ja kehittää taidelainaamoa. Vuonna 2015

5 5 taidelainaamo on siihen osallistuville taiteilijoille ilmainen. Porin kaupunginkirjasto toimii vuokranantajana. Kahvilan henkilökunta avustaa asiakaspalvelussa. Vuonna 2015 taidelainaamossa vaihtelevat runsaat, ison taiteilijajoukon ripustukset muutaman taiteilijan muodostaman kuukauden taiteilija - kokonaisuuden kanssa. Porin taidelainaamon ja läänintaiteilijahankkeena perustetun, netissä toimivan Taidesatama.fi:n yhteistyötä kehitetään niin, että ne palvelevat toinen toisiaan. TOIMINTA JA TAPAHTUMAT Kansainvälinen toiminta Porin taiteiljiaseura järjestää kesäkuusa 2015 kansainvälisen Plein Air -ulkoilmatyöskentelyn työpajan. Työpajaan osallistuu viisi varsovalaista taiteilijaa Irmina Irmina Dubaniowska-Kutekin johdolla sekä taiteilijat Keith How ja Debra Stone Bakewellista Englannista. How ja Stone pitävät myös näyttelyn P- galleriassa. Työpaja järjestetään pienessä Preiviikin kylässä kymmenen kilometria Porista. Kylässä sijaitsee vanha nuorisoseuran talo Jukola, joka soveltuu työpajakeskukseksi. Työpajan ohjaajana toimii taidemaalari Tiina Heiska ja mahdollisesti muita vierailevia taiteilijoita. Seitsemän päivän mittainen työpaja koostuu ulkoilmassa tapahtuvasta, havaintoon perustuvasta itsenäisestä ja ohjatusta työskentelystä. Työskentelyn osana ovat yhteiset arviointi- ja keskustelutilaisuudet. Työpaja järjestää myös yleisölle avoimen luennon suomalaisen maiseman ja kuvataiteen suhteesta, luennoitsijaksi on pyydetty Turun yliopiston maisemantutkimuksen professori Maunu Häyrystä. Plein Air- viikon lopuksi järjestetään Jukolassa työpajan aikana syntyneistä maalauksista näyttely ja avajaisten yhteydessä kyläläisille avoimet vanhanaikaiset Iltamat. Iltamien ohjelmassa on musiikkiesityksiä ja taidearpajaiset, tanssia sekä kahvi- ja pullatarjoilu. Porin taiteilijaseura on mukana suunnittelemassa yhdessä läänintaiteilija Mollu Heinon kanssa Planet Solitude- projektia islantilaisten ja färsaarelaisten taiteilijoiden kanssa. Projektiin liittyy mahdollisesti näyttely P- galleriassa vuonna 2016.

6 6 Toimintaa Satakunnan alueella järjestetään jäsentapaamisia ja jäsenmatkoja järjestetään taidearpajaisia eri näyttelyjen ja tapahtumien yhteydessä järjestetään taiteilijatapaamisia näyttelyiden yhteydessä järjestetään työhuonevierailuja eri kohderyhmille pidetään pienimuotoisia taidekursseja ja -luentoja yhdistyksen toimitiloissa tai muualla Satakunnassa luodaan tilaisuuksia poikkitaiteelliseen toimintaan yhdistyksen tiloissa järejstetään PimeäKävely marraskuun viimeisenä viikonloppuna osallistutaan Porin lastenkulttuurikeskuksen tapahtumiin osallistutaan Viikkarin kyläjuhlat -tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistutaan Taavin tulet -tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen TIEDOTUS Tiedotuksesta vastaavat sovitusti yhdistyksen verkkotiedottaja, puheenjohtaja, sihteeri, näyttelysihteeri ja galleriavalvoja tai toiminnanhoitaja. Yhdistyksen tiedotus muodostuu jäsentiedotteista, verkkotiedottamisesta yhdistyksen omilla kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa, juliste- ja kutsutiedotuksesta sekä kalenteritiedotuksesta. Suuri osa tiedotuksesta pyritään hoitamaan sähköisesti, joka vähentää huomattavasti postituskuluja. Vuonna 2015 tiedotuksessa pyritään erityisesti laadukkaaseen materiaaliin ja nopeaan tiedonkulkuun sekä huomioimaan eri kohderyhmät. Jäsentiedotteet. Jäsenet saavat vuoden aikana tarvittaessa n. 5 7 jäsenkirjettä sähköisesti ja/tai paperisena. Verkkotiedotus. Yhdistyksen ajankohtaiset asiat tiedotetaan omilla verkkosivuilla osoitteessa Porin Taiteilijaseuralla on myös omat Facebook-sivut, joita tykkäämällä saa tietoja ajankohtaisista asioista. Facebook-sivuilla toimii myös seuran jäsenille tarkoitettu suljettu keskusteluryhmä. Verkkosivujen päivitystä hoitaa hallituksessa valittu ryhmä sihteerin ja näyttelysihteerin avustuksella. Kalenteritiedotus. Yhdistyksen näyttelysihteeri vastaa viikoittaisesta

7 7 kalenteri- ja menovinkkitiedotuksesta paikallisiin medioihin. Juliste- ja kutsukorttitiedotus. Näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvässä juliste- ja kutsukorttimuotoisessa tiedotuksessa materiaalin tuottamisvastuu on kulloisellakin näyttelynpitäjällä. Yhdistyksen omissa tapahtumissa ja näyttelyissä toteuttajat valitaan hallituksen toimesta. Yhdistyksen toiminnanhoitaja ja näyttelysihteeri vastaavat julisteiden levittämisestä. EDUSTUKSET Porin Taiteilijaseura kannustaa yhdistyksen jäseniä paikallisten ja valtakunnallisten kuvataidejärjestöjen päätöksentekijöiksi. Jäsentaiteilijat pyrkivät edustamaan seuraa kaikissa kontakteissa Suomessa ja ulkomailla ja myös tarvittaessa Porin kaupunkia ja Satakuntaa erityisesti ystävyyskaupunkitoiminnassa sekä muussa kansainvälisessä toiminnassa. Henkilöjäsentensä kautta yhdistys on välillisesti edustettuna muun muassa Kuvasto ry:ssä, Digikuvasto ry:ssä, Valtion kuvataiteen näyttöapurahalautakunnassa ja Suomen Kuvataidejärjestöjen liitossa. Porin taiteilijaseuralla on edustus RaumArs-taiteilijavierasohjelman hallituksessa.

PORIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 P-galleria Yrjönkatu 3, 28100 PORI 044 770 3773

PORIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 P-galleria Yrjönkatu 3, 28100 PORI 044 770 3773 1 PORIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 P-galleria Yrjönkatu 3, 28100 PORI 044 770 3773 www.porintaiteilijaseura.fi porin.taiteilijaseura@gmail.com YLEISTÄ Vuosi 2014 oli Porin Taiteilijaseura

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN TOIMINTA 2 LAAJA-ALAINEN YHTEISTOIMINTA 3 NÄYTTELYTOIMINTA 4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TIEDOTUSTOIMINTA

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN TOIMINTA 2 LAAJA-ALAINEN YHTEISTOIMINTA 3 NÄYTTELYTOIMINTA 4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TIEDOTUSTOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lapin taiteilijaseura ry Jorma Eton tie 6 96100 ROVANIEMI 050 406 3632 galleria@lapintaiteilijaseura.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi 1 Lapin taiteilijaseuran toimintakertomus

Lisätiedot

Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 YLEISTÄ Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf on vuonna 2006 perustettu taideteollisen alan nykytaidetta edistävä ammatillinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Tule mukaan: Porin Taiteilijaseura Viikkarin kyläjuhlilla lauantaina 16. toukokuuta 2015: PICADO-viirityöpaja ja Julkimaalaustempaus

Tule mukaan: Porin Taiteilijaseura Viikkarin kyläjuhlilla lauantaina 16. toukokuuta 2015: PICADO-viirityöpaja ja Julkimaalaustempaus Keväinen tervedys Taiteillijaseurasta! tulee tässä sähköisenä. Liitteenä tulostettava versio. Tule mukaan: Porin Taiteilijaseura Viikkarin kyläjuhlilla lauantaina 16. toukokuuta 2015: PICADO-viirityöpaja

Lisätiedot

Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015

Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015 Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015 KUTSU Helsingin Taiteilijaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2015 Aika Maanantai 30.3.2015 klo 17.00 Paikka Annantalon auditorio, Annankatu 30, 00100 Helsinki ESITYSLISTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

Monitaideyhdistys Piste ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Monitaideyhdistys Piste ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Monitaideyhdistys Piste ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Toimintasuunnitelmaa olivat työstämässä Joonas Martikainen, Marjo Selin, Matti Selin, Outi-Maria Takkinen, Riikka Vuorenmaa ja Mette Ylikorva.

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ s. 2 2. ORGANISAATIO JA HALLINTO s. 2 2.1. Jäsenet s. 2 2.2. Hallitus ja työryhmät s. 3 2.3. Liiton kokoukset s. 3 2.4. Jäsenet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Ki Ken Tai Icchi ry. Toimintasuunnitelma 2014. Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014

Ki Ken Tai Icchi ry. Toimintasuunnitelma 2014. Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014 Ki Ken Tai Icchi ry Toimintasuunnitelma 2014 Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014 1. Johdanto 2. Seuran järjestämät tapahtumat 2.1. Leirit ja muut tapahtumat 2.1.1. Kendoleirit 2.1.2. Jodoleirit 2.1.3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. HALLINTO Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä, ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 2010 Hallitus SISÄLTÖ Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

Jäsenkirje 2/09 13.3.2009

Jäsenkirje 2/09 13.3.2009 SUOMEN TAIDEGRAAFIKOT ry Pieni Roobertinkatu 10, 00120 Helsinki, puh. 09 700 285 02, info@taidegraafikot.fi, www.taidegraafikot.fi Puheenjohtaja Teija Immonen, puh. 045 113 8077, teija.immonen@taidegraafikot.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Lapin taiteilijaseura ry Valtakatu 26 96200 ROVANIEMI 0504063632 lapintaiteilijaseura@gmail.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi Vuosi 2012 lyhyesti... 3 Kansainvälisiä

Lisätiedot

Valokuvataiteilijoiden Liitto ry

Valokuvataiteilijoiden Liitto ry Valokuvataiteilijoiden Liitto ry ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 1 NÄYTTELYTOIMINTA 2 Kevään 2015 näyttelyohjelmisto Valokuvagalleria Hippolyte Hippolyte Studio 2 PROJEKTIT Suomalaiset valokuvakirjat

Lisätiedot

Nuorisoseura Motora ry TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2015 31.8.2016

Nuorisoseura Motora ry TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2015 31.8.2016 Nuorisoseura Motora ry TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2015 31.8.2016 1. YLEISTÄ Nuorisoseura Motora ry:n sääntöjen (2 ) mukaan toiminnan päämääränä on herättää ja pitää vireillä kiinnostusta kansallisen ja erityisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Karjalainen Nuorisoliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisältö 1. YLEISTÄ... 4 2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET VUOSILLE 2012 2016... 5 2.1. Karjalainen Nuorisoliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma

Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma Humanistinen Ammattikorkeakoulu Jyväskylän/Kauniaisten kampus Kulttuurituotannon koulutusohjelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Saunaseura ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Marraskuu 2013 Suomen Saunaseura ry 2 (9) SUOMEN SAUNASEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. YLEISTÄ 1.1. Seuran tarkoitus ja tavoitteet Suomen Saunaseura

Lisätiedot