Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015"

Transkriptio

1 Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 YLEISTÄ Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf on vuonna 2006 perustettu taideteollisen alan nykytaidetta edistävä ammatillinen ja valtakunnallinen taiteilijajärjestö, jonka kotipaikka on Helsinki. Yhdistys edustaa alan asiantuntemusta kotimaassa ja ulkomailla. Taiteilijat O ry tarjoaa jäsenilleen palveluita ja ajaa ammattikunnan etuja yhteistyössä Teollisuustaiteen Liitto Ornamon ja sen jäsenyhdistysten kanssa. Taiteilijat O ry:lla on yhteinen toimisto Ornamon kanssa, edustaja Ornamon hallituksessa ja taidejaoston johtokunnassa. Yhdessä Ornamon ja sen muiden jäsenyhdistysten kanssa yhdistys pyrkii tukemaan Valtioneuvoston taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutumista. Yhdistys ottaa kantaa ajankohtaisiin ammatillisiin kysymyksiin sekä antaa tarvittaessa lausuntoja ja esityksiä alaan liittyvistä aiheista. Yhdistys pyrkii edistämään jäsentensä yhteistoimintaa sekä kehittämään taideteollisen taiteen asemaa osana suomalaista nykytaidetta. Yhdistyksen järjestämät näyttelyt, tapahtumat ja tiedotus lisäävät taideteollisen nykytaiteen tunnettavuutta. Taiteilijat O ry:n taloudellinen toiminta perustuu pääasiassa jäsenmaksutuloihin ja projektikohtaisesti haettaviin apurahoihin. Taiteilijat O ry:n varainhankintaryhmä ideoi erilaisia rahoituskeinoja yhdistyksen toimintaa tukemaan. HALLINTO Taiteilijat O ry:n asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, joka kokoontuu sääntöjen edellyttämällä tavalla. Sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa. Tarpeen mukaan voidaan kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia. Toimintavuonna kokoonnutaan noin kahdeksan kertaa. Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja hallituksen jäsenistä valittu varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään muuta jäsentä. Hallitus voi halutessaan jakaa tehtäviään työryhmille, joiden muodostamisesta voi päättää joko hallitus tai yleiskokous. Yhdistyksen jäseniä ovat hallituksen taiteellisin kriteerein valitsemat, ammatillisen pätevyytensä osoittaneet taideteollisen alan nykytaiteilijat. Yhdistyksellä on noin 150 jäsentä. TIEDOTUS Taiteilijat O ry tiedottaa toiminnastaan ulospäin omilla kotisivuillaan sekä tiedotusvälineille lehdistötiedottein. Yhdistyksen kotisivulla ylläpidetään luetteloa yhdistyksen jäsenistä, linkkiluetteloa yhdistyksen jäsenten kotisivuista sekä tietoa yhdistyksestä ja sen ajankohtaisista tapahtumista ja toiminnasta suomeksi ja 1

2 englanniksi. Toimintavuoden aikana pyritään lisäämään yhdistyksen tunnettavuutta ja julkisuuskuvaa mediassa. Jäsenten osallistumisesta kansainvälisiin alan näyttelyihin, sijoittumisesta kansainvälisissä kilpailuissa ja saavutetuista palkinnoista tiedotetaan sekä Ornamon jäsentiedotteessa että lehdistötiedotteilla kotimaisille tiedotusvälineille. Yhdistyksen jäsenet ovat mukana Ornamon finnishdesigners.fi -tietokannassa. Yhdistys tiedottaa jäsenilleen ammatillisista tapahtumista, kuten koti- ja ulkomaisista näyttelyistä ja messutapahtumista, kilpailuista, apurahoista, työtilaisuuksista, jatkokoulutuksesta ym. Tiedotus jäsenkunnalle tapahtuu sähköisten jäsenkirjeiden muodossa, Ornamon viikoittaisilla sähköpostitiedotteilla tai Ornamon jäsentiedotteen välityksellä. JÄSENTEN AMMATILLISEN TOIMINNAN EDISTÄMINEN VERKKOGALLERIA Taiteilijat O ry:n kotisivujen verkkogalleriassa esitellään kahden kuukauden välein vaihtuva ajankohtainen ja kiinnostava Kuukauden taiteilija. Verkkogallerian näyttely koostuu Kuukauden taiteilijan teoskuvista, ansioluettelosta, teoksesta / teoksista Designmuseon myymälässä sekä taiteilijan työskentelyn taustojen ja tavoitteiden esittelystä (artist's statement). Näyttelyajan päätyttyä Kuukauden taiteilijoiden näyttelyt jäävät verkkosivuille, niin että niistä muodostuu O ry:n taiteilijoita laajemmin esittelevä verkkogalleria. Kuukauden taiteilijasta on esittely myös Ornamon jäsenlehdessä. JÄSENILLAT Yhdistys pyrkii järjestämään toimintavuonna jäsenillan, jossa keskustellaan mm. ajankohtaisista taideteollisen taiteen alaan liittyvistä kysymyksistä ja tapahtumista sekä nykytaiteen ja taideteollisen taiteen roolista lähiympäristössä ja koko yhteiskunnassa. Tarkoituksena on kutsua iltoihin myös ulkopuolisia eri alojen asiantuntijoita ja toimijoita. GALLERIATOIMINTA Galleriatoiminta on olennaisin osa taideteollisen taiteen näyttelytoiminnan edistämistä ja kehittämistä. Gallerian rooli taiteilijan ansainnan mahdollistamisessa on merkittävä. Se on tärkeässä osassa kansainvälisille markkinoille pääsemisessä ja välttämätön välikäsi esimerkiksi taidemessuille osallistumisessa. Galleria mahdollistaa myös kansainvälisten näyttelyiden tuomisen Suomeen. Vuonna 2014 ryhmä Taiteilijat O ry:n ja Ornamon taiteilijoita perusti Helsinkiin Uudenmaankatu 19-21:een O gallerian. Taiteilijat O ry on ollut mukana tukemassa hanketta allekirjoittamalla galleriatilan vuokrasopimuksen, solmimalla sähkö- ja vakuutussopimukset sekä auttamalla galleriasta aiheutuvien menojen hallinnoinnissa. 2

3 Galleriahankkeelle on saatu avustusta markkinointiin ja tiedotukseen Ornamon kautta Svenska Kulturfondenilta. Hankkeen yleisenä päämääränä ja tavoitteena on raivata maaperää pysyvälle ja ammattimaiselle galleriatoiminnalle. Toimintavuonna Taiteilijat O ry jatkaa hankkeen tukemista mikäli O gallerian toimintaa varten haettu rahoitus toteutuu. NÄYTTELYT JA MUUT TAPAHTUMAT Taiteilijat O ry pyrkii järjestämään näyttelyitä, tapahtumia, ekskursioita ja esitelmätilaisuuksia itsenäisesti sekä yhteistyössä Ornamon, sen jäsenjärjestöjen, Suomen Taiteilijaseura ry:n ja sen jäsenjärjestöjen sekä ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. OHO- OPITAAN YHDESSÄ TYÖPAJAHANKE Työpajahankkeessa kokeillaan ja kehitetään uusia menetelmiä suomen kielen oppimiseen kokemuksellisesti, taiteen ja käsillä tekemisen kautta yhdessä taiteilijoiden ja suomen kielen asiantuntijoiden kanssa. Työpajat on suunnattu erityisesti uus- ja kantasuomalaisille lapsiperheille mahdollistamaan kielellisen ja kulttuurisen kohtaamisen. Hankkeessa hyödynnetään jäsentaiteilijoidemme erityisosaamista: materiaalien tuntemusta ja monipuolista kokemusta opetustyöstä. Hanke kouluttaa ja työllistää jäsentaiteilijoitamme soveltavan taiteen alueelle. Hankkeeseen valittiin vuonna 2014 viisi jäsentaiteilijaa, joille järjestettiin työpajatoimintaan valmentava koulutustilaisuus yhdessä suomen kielen ammattilaisten kanssa. Viisi työpajaa toteutettiin syksyllä 2014 pääkaupunkiseudulla ja yksi Joensuussa. Toteutus tapahtui yhteistyössä kirjastojen ja maahanmuuttajajien kanssa toimivien järjestöjen kanssa. Toimintavuonna järjestetään jäsenilta, jossa esitellään työpajojen toimintaa ja hankkeessa saatuja kokemuksia. Hanke arvioidaan yhdessä suomen kielen asiantuntijoiden kanssa työpajojen raporttien ja palautteiden pohjalta. Arvioinnin jälkeen laaditaan työpajatoiminnan kokemuksista kooste ja jatkossa hyödynnettävä työpajamateriaali. Kartoitetaan ja haetaan työpajatoiminnan mahdollistavaa rahoitusta. OON KAUPUNGISSA 2016 tai 2017 Taiteilijat O ry:n ideoiman Oon kaupungissa -kaupunkitaidetapahtuman tavoitteena on tuoda taide lähemmäksi ihmisten arkea sekä lisätä kaupunkilaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Ensimmäinen Oon kaupungissa 2011 toteutettiin yhteistyössä Ornamon 3

4 kanssa Helsingissä, missä tapahtuman teokset sijoittuivat kantakaupunkiin, metroradan varrelle ja lähiöihin. Vuonna 2012 näyttelykonsepti vietiin Lahden torille ja sen ympäristöön osana Designpääkaupunkivuotta, yhteistyössä Hämeen taidetoimikunnan kanssa. Syksyllä 2014 yhteistyössä Suomen Viron-instituutin kanssa toteutettiin Iso Lasnamäe Oon kaupungissa -tapahtuma Tallinnassa, neuvostoaikana rakennetussa valtavassa Lasnamäen lähiössä, missä esillä oli sekä suomalaisten että virolaisten taiteilijoiden teoksia. Tallinnan avajaisissa syntyi keskustelua tapahtuman viemisestä Yhdysvaltoihin. Toimintavuonna alustavia neuvotteluja käydään Suomen Washingtonin suurlähetystön kanssa. ART BUS ja NORTHERN MEDITATION LIGHT SYMPOSIUM Toimintavuonna 2015 Taiteilijat O ry ja latvialainen kulttuurialan järjestö Creativity Mecca ovat sopineet kansainvälisestä yhteistyöstä kesälle 2015 mikäli yhteistyötahon hakema rahoitus Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä järjestyy. Taiteilijat O ry on lupautunut löytämään suomalaiset osallistujat keramiikka-alan symposiumiin Latviassa sekä avustamaan Art Bus- projektin, Pohjoismaissa ja Baltian maissa kiertävän näyttelyn toteuttamisessa Suomessa. 4

5 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TULOT jäsenmaksut (150 x 20 ) 3000 toimintaan haetut apurahat tulot yhteensä MENOT apurahoihin kohdistuvat menot hallinto (kirjanpito, postitus ym.) 800 kokouskulut (sis. kokouspalkkiot 100 /hallituksen jäsen/vuosi) 1000 matkakulut ja kulukorvaukset 400 tiedotus ja edustus 200 pankkikulut 100 kotisivujen kulut 200 Jäsenillat / ulkopuoliset luennoitsijat 300 menot yhteensä

TAITEILIJAT O ry KONSTNÄRERNA O rf TOIMINTAKERTOMUS 2013

TAITEILIJAT O ry KONSTNÄRERNA O rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAITEILIJAT O ry KONSTNÄRERNA O rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Taiteilijat O (ry) Konstnärerna O (rf) on 13.1. 2006 perustettu taideteollisen alan nykytaidetta edistävä ammatillinen ja valtakunnallinen

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN TOIMINTA 2 LAAJA-ALAINEN YHTEISTOIMINTA 3 NÄYTTELYTOIMINTA 4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TIEDOTUSTOIMINTA

Lisätiedot

Valokuvataiteilijoiden Liitto ry

Valokuvataiteilijoiden Liitto ry Valokuvataiteilijoiden Liitto ry ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 1 NÄYTTELYTOIMINTA 2 Kevään 2015 näyttelyohjelmisto Valokuvagalleria Hippolyte Hippolyte Studio 2 PROJEKTIT Suomalaiset valokuvakirjat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Vuosi 2015 on 1.4.2005 perustetun yhdistyksen kymmenvuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi näkyy yhdistyksen toiminnassa pitkin vuotta. Siihen sisältyy mm. kansainvälinen seminaari keväällä

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN TOIMINTA 2 LAAJA-ALAINEN YHTEISTOIMINTA 3 NÄYTTELYTOIMINTA 4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TIEDOTUSTOIMINTA

Lisätiedot

Suomen arvostelijain liitto ry:n (SARV) toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Suomen arvostelijain liitto ry:n (SARV) toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Suomen arvostelijain liitto ry:n (SARV) toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Suomen arvostelijain liitto (SARV) on eri taiteenalojen arvostelijain ammatillinen järjestö, jonka tarkoituksena on arvostelijain

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäseniään sisustusarkkitehtuurin, teollisen-,

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäsentensä toimintamahdollisuuksia sisustusarkkitehtuurin,

Lisätiedot

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012.

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. Sisällysluettelo AV-ARKIN VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN LINJAUKSET 2 AV-ARKKI

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lapin taiteilijaseura ry Jorma Eton tie 6 96100 ROVANIEMI 050 406 3632 galleria@lapintaiteilijaseura.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi 1 Lapin taiteilijaseuran toimintakertomus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 1 AV-ARKKI RY, TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Yhdistyksen syyskokouksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Ornamon jäsenistö vuosina 1911-2004

Ornamon jäsenistö vuosina 1911-2004 Soile Hovila Ornamon jäsenistö vuosina 1911-2004 Tilastoja digitalisoidusta jäsentiedosta Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO ry O R N A M O N ALENNUSLISTA 18.2.2007 Ornamon jäsenkorttia vastaan myönnettävät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Suomen MG-yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Suomen MG-yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 Suomen MG-yhdistys ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1. TOIMINNAN TARKOITUS Suomen MG-yhdistys ry on vapaaehtoisvoimin toimiva potilasyhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana on Helsinki ja toiminta-alueena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

1. YLEISET PERIAATTEET

1. YLEISET PERIAATTEET Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 1 1. YLEISET PERIAATTEET Kursivoituna muokatut kohdat Sepra on paikallinen kehittämisyhdistys, jonka toiminta-alueeseen kuuluu viisi kuntaa; Hamina, Kotka, Miehikkälä,

Lisätiedot

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus LIITE 3 Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus TEHTÄVÄ JA T OIMINNAN TARKOITUS Yleistä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on arkkitehtuurin alan asiantuntija-,

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Lapin taiteilijaseura ry Valtakatu 26 96200 ROVANIEMI 0504063632 lapintaiteilijaseura@gmail.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi Vuosi 2012 lyhyesti... 3 Kansainvälisiä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lapin taiteilijaseura ry Kairatie 3 96200 ROVANIEMI 0504063632 lapintaiteilijaseura@gmail.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi 2 Lapin taiteilijaseura... 3 Galleria

Lisätiedot