TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, Oulun kaupunki, puh

2 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ JÄRJESTÖN TOIMINNAN JOHTO, HENKILÖSTÖ JA TALOUS JÄSENISTÖ YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMIS- JA VIESTINTÄTOIMINTA NÄYTTELYTOIMINTA JA SEN LAAJENTAMINEN IHMISTEN ARKEEN TAITEEN VÄLITYSPALVELUT KEHITTÄMISHANKKEET YHTEISTYÖKUMPPANIT JÄSENYYDET LIITTEET:... 11

3 3 Vuosi 2013 on Oulun Taitelijaseura -63 ry:n 50. toimintavuosi. 1. YLEISTÄ Oulun Taiteilijaseura -63 ry on Oulun seudun, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella toimiva kuvataiteilijoiden ammatti- ja yhteistyöjärjestö. Sen tavoitteena on kehittää taiteilijoiden yhteistoimintaa, valvoa visuaalisten taiteilijoiden ammatillisia ja sosiaalisia etuja sekä tarjota taiteilijoiden ammatissaan tarvitsemia palveluja. Toiminnallaan seura pyrkii lisäämään visuaalisen taiteen tuntemusta ja kasvattamaan yleisön kiinnostusta kuvataiteisiin. Seura osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja tekee yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa vahvistaen alueen kulttuuriperintöä ja tarjontaa. Seuran jäsenet (noin 160) edustavat taiteen alueita kuten maalaustaide, monitaide, performance, kuvanveisto, grafiikka, tila-, ympäristö-, video-, valokuva-, yhteisö- ja mediataide. Taiteilijaseura toteuttaa ja suunnittelee koko ajan uusien toimintamuotojen kehittämistä erilaisten itsenäisten toimintamallien ja yhteistyöhankkeiden kautta. Toimintansa toteuttamiseksi seura ylläpitää Taidelainaamo ja myymälä ARToa sekä PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n kanssa Galleria5:ttä osoitteessa Hallituskatu 5, Oulu. Oulun Taitelijaseura on solminut Oulun kaupungin kulttuuritoimen kanssa kumppanuussopimuksen vuoden 2012 alusta. Uuden Oulun syntymisen myötä seuran toiminta-alue laajenee merkittävästi. Lisäksi seura on solminut uusia yhteistyösopimuksia näyttelytoiminnan jalkauttamiseksi suurelle yleisölle julkisissa ja yritysten tiloissa. Toimintavuosi 2013 on Oulun Taiteilijaseura -63 ry:n 50. toimintavuosi. Merkkivuoden aikana seuran näyttelyt esittelevät laajasti koko 50-vuotisen taipaleen jäsenistön töitä. Juhlavuosi käynnistyy juhlaseminaarilla, jossa pohditaan kansainvälistymisen merkitystä taidekenttään. Juhlavuoden aikana julkaistaan seuran 50-vuotishistoria ja järjestetään Oulun taidemuseon kanssa yhteistyössä ympäristötaidetapahtuma. Seura on vaihtonäyttelyvuorossa Virossa ja Turussa. Oulun Taitelijaseura on ollut toiminnallaan vaikuttava tekijä Oulun alueen kulttuurin kehittäjänä. Sen toiminta on ollut laajaa ja monipuolista. Seura vaalii myös tulevina vuosina monimuotoisen kulttuuritoimijan roolia ja osallistuu aktiivisesti alueensa vahvan kulttuuriperinnön luomiseen ja kehittämiseen. Seuralle on kehittynyt vahva visio oman toiminnan nostamiseksi osaksi suunniteltua Lasaretinväylän taidehalli- ja residenssihanketta. Hankkeen uudet näkökulmat alueellisen taidekeskuksen suuntaan antavat onnistuessaan monipuolisia mahdollisuuksia toteuttaa seuran sisäisiä kehittämishankkeita ja palvella taiteilijoiden erikoisosaamista. Toimintavuoden painopistealueet ovat: - Juhlavuoden tapahtumat - Näyttelytoiminta ja sen jalkauttaminen ihmisten arkeen - Taidelainaamo ARTon toiminnan kehittämisen jatkaminen - Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuma ARToulu kehittämisen jatkaminen - Kehittämishankkeet - Kumppanuus- ja yhteistyösopimukset

4 4 2. JÄRJESTÖN TOIMINNAN JOHTO, HENKILÖSTÖ JA TALOUS Oulun Taitelijaseuran -63 ry:n toimintaa johdetaan (yhdistyskokous, hallitus, toiminnanjohtaja) sen kotipaikkakunnalla Oulussa, osoitteessa Hallituskatu 5. Syysyhdistyskokous valitsee jäsenistön keskuudesta 2-vuotiskaudeksi puheenjohtajan ja puolet hallituksen jäsenistä sekä kolme varajäsentä vuodeksi. Hallintoa johtaa yhdistyskokouksen valitsema hallitus, joka puolestaan valitsee varapuheenjohtajan ja tarvittavat toimikunnat/vastuuhenkilöt. Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Toimintavuoden haasteellisuus huomioiden (juhlavuosi ja ensimmäinen Uuden Oulun kumppanuusvuosi) työryhmien aktiivisuus on merkittävässä asemassa tavoitteiden saavuttamisessa. HENKILÖSTÖ Laajentuneen toiminta-alueen johdosta (Uusi Oulu) ja kilpailukyvyn saamiseksi vastaaviin järjestöihin, seura panostaa jatkossa taloudellisten resurssien vahvistamiseen, jotta kokoaikaisen, ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi olisi mahdollista. Konkreettisena esityksenä seura budjetoi toimintavuodelle 2013 päätoimisen järjestösihteerin ja osa-aikaisen toiminnanjohtajan. Tällä hetkellä Oulun Taiteilijaseura -63 ry työllistää kolme osa-aikaista työntekijää: toiminnanjohtaja/pääsihteeri, järjestösihteeri ja lainaamonhoitaja. Kahden viimeksi mainitun palkkaukseen seura saa työllistämistukea ja kuntalisää. Seuran hallituksen jäsenillä on merkittävä rooli hallitustyöskentelyn lisäksi operatiivisessa toiminnassa, jota he ovat tehneet pääosin vapaaehtoisvoimin. Yhteistyössä PROTO Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n kanssa on Galleria 5:een palkattu kokoaikainen gallerian hoitaja. Työnantajaroolin vahvistamiseksi Oulun Taitelijaseuran hallitus on hyväksynyt lähtien henkilöstöstrategian ja ohjelman, ottanut käyttöönsä sovellettavan työehtosopimuksen ja kilpailutuksen kautta valinnut työterveyspalvelut Pohjois-Suomen Työterveys ry:stä. TALOUS Vuosi 2013 tuo talouteen uusia haasteita. Perinteinen toiminta-alue laajenee Uuden Oulun myötä. Uusi Oulu käsittää Oulun kaupungin lisäksi Kiimingin, Haukiputaan, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat. Sen asukasluku nousee :sta :een ja pinta-ala kasvaa 1410km 2 :stä 3029 km 2 :iin. Muutos on suuri haaste niukoilla taloudellisilla resursseilla toimivalle seuralle. 50-vuotisjuhlavuoden tarjonta poikkeaa normaalista toimintavuodesta laajempana ja laajaalaisempana. Taloudellisia resursseja lisäävät mm. juhlaseminaari, -näyttely, historian julkaiseminen, ympäristötaidetapahtuma Uuden Oulun kunniaksi ja vaihtonäyttely Tarttoon. Oulun Taitelijaseuran hallitus on hyväksynyt taloussäännön ohjaamaan talouden hoitoa, ulkoistanut kirjanpito- ja palkanlaskentatehtävät sekä vahvistanut osaamistaan taloushallinnon

5 5 asioissa ja tilintarkastuksessa. Taidelainaamon kassajärjestelmällä hoidetaan taidelainojen, jäsenmaksujen ja muiden saatavien perintä/seuranta. Seuran talouden perustan muodostavat avustukset, jäsenmaksutulot ja oma rahoitus. Toimintavuoden merkittävin avustus tulee kumppanuussopimukseen liittyen Oulun kaupungilta. Valtion Kuvataidetoimikunta on vuosittain avustanut näyttelytoimintaa. Toimintavuoden aikana haetaan avautuvia avustuksia erilaisiin hankkeisiin. Jäsenistön jäsenmaksujen lisäksi jäsenmaksutuottoihin tuo pienen lisän edellisen vuoden aikana käynnistetty kannattajajäsenhankinta. Oma rahoitus koostuu jäsenmaksujen lisäksi pääosin taiteen välityspalkkioista, erilaisista osanottomaksuista ja historiateoksen myynnistä. Juhlavuoden johdosta hallitus esittää yhdistyskokoukselle perustettavaksi juhlavuoden rahaston, jota kartutetaan jatkossa erilaisilla lahjoituksilla, avustuksilla, testamenteillä ja muilla hallituksen päättämällä tavalla. Rahaston pääomaksi ohjataan juhlavuoden onnittelut. 3. JÄSENISTÖ Oulun Taiteilijaseuran jäseneksi hyväksytään anomuksesta pätevyytensä ja toimintansa ammattimaisuuden osoittanut taiteilija hakemuksen, ansioluettelon ja teoskuvien perusteella. Toiminta-alue on Oulun seutu, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Seuran jäsenvalintalautakunta käsittelee jäsenhakemukset soveltaen säännöissä vahvistettuja jäsenkriteereitä ja hallitus hyväksyy jäsenvalinnat. Toimintavuoden alussa seuran jäsenmäärä oli 163. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea taiteilijaseuran toimintaa. Jäsenet toimivat yhdistyksen ylimpänä päättävänä elimenä yhdistyskokousten kautta. Jäsenistöstä valitaan yhdistyksen hallitus. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, joista erovuorossa on vuosittain puolet. Hallituksen varajäsenten toimikausi on yksi vuosi. JÄSENPALVELUT Seuran monipuolisiin jäsenpalveluihin kuuluvat mm. laaja sisäinen tiedotus, jolla jäsenistölle välitetään tietoa työtilaisuuksista, apurahoista ja näyttelyistä. Jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua seuran järjestämään näyttely- ja teosvälitystoimintaan. Seuran jäsenten omat näyttelyt markkinointia tuetaan Facebookissa ja Internet-sivujen näyttelykalenterissa. 4. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMIS- JA VIESTINTÄTOIMINTA Oulun Taitelijaseura -63 ry on jäsenenä Suomen Kuvataidejärjestöjen liitossa ja Taiteiden yössä. Seuran edustus ko järjestöissä: Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto (SKjL). - Mary Gregory hallituksen jäsen Jyrki Poussu: Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto kansainvälisten suhteiden edustaja 2010-

6 6 Taiteiden yö: -Hanna Holopainen hallituksen jäsen Lisäksi seuran jäseniä aktivoidaan osallistumaan muihin edustamansa taiteenalan valtakunnallisten liittojen toimintaan. Avustuksista päättävissä elimissä päättyy Oulun Taiteilijaseuran edustajan Jussi Valtakarin kausi Valtion kuvataidetoimikunnassa samoin Moosa Myllykankaan sekä Juha Laakson kausi Oulun läänin taidetoimikunnassa. Lisäksi hallitus nimeää edustajat jäsenien edustamien liittojen syys- ja kevätkokouksiin. VIESTINTÄTOIMINTA Seuran ulkoisen tiedotuksen painopiste on seuran internet-sivuilla. Niiden uusi osoite on Etusivulla on kaikkien alasivujen logobanneri, josta klikkaamalla käyttäjä pääsee haluamalleen alasivulle: taidelainaamo ARToon (www.arto.artoulu.fi) tai Galleria5:een (www.galleria5.artoulu.fi). Yhteistyötä Galleria5:n tiedotuksen kanssa tiivistetään ja karsitaan päällekkäisiä toimintoja. Seura esittelee resurssiensa salliessa toimintaansa yleisötilaisuuksissa ja messuilla. Seura hakee toimintavuodelle avustusta, jotta seuran kotisivujen kokonaisvaltainen uudistaminen olisi mahdollista. Seuran ulkoinen tiedotus kattaa myös sidosryhmien, kulttuurialan tekijöiden ja lehdistön suoran tiedottamisen seuran näyttelyistä ja ajankohtaisista asioista. Näyttelyistä tiedottaminen tapahtuu lisäksi perinteisin julistein sovittuihin paikkoihin. Sekä Oulun Taitelijaseura että Taidelainaamo ARTo kumpikin ovat Facebookissa. 5. NÄYTTELYTOIMINTA JA SEN LAAJENTAMINEN IHMISTEN ARKEEN 5.1. PAIKALLINEN NÄYTTELYTOIMINTA Galleria5, Hallituskatu 5 Oulun Taitelijaseura -63 järjestää yhteistyössä PROTOn Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n kanssa näyttelyä vuosittain Galleria 5:ssä. Näyttelyt juryttää näyttelytoimikunta, johon Oulun Taiteilijaseurasta kuuluvat taitelijat Sanna Koivisto ja Anni Arffman. Galleria 5:n toimintavuoden aloittaa Oulun Taiteilijaseuran 50-vuotisjuhlanäyttely. Näyttelyn laajuuden johdosta toinen osa on esillä samanaikaisesti Valve-galleriassa

7 Valve-galleria, Hallituskatu 7 Juhlavuoden toinen näyttely järjestetään Valve-galleriassa. Näyttelyssä on esillä vuosilta laaja kirjo teoksia perustajajäseniltä ja nuorilta jäseniltä. Juhlanäyttelyt jyryttää kuvataitelija Jyrki Poussu. Valveella järjestettävistä näyttelyistä on toistaiseksi sovittu kulttuuritalon johtaja Arja Huotarin kanssa vuoden 2013 loppuun saakka Katoppa-asukastupa, osoite Näyttelytoimintaa varten on solmittu sopimus vuosille Meritulli-Heinäpään asukastupayhdistyksen kanssa. Sopimuksen mukaisesti näytteilleasettajat vaihtuvat kolmen kuukauden välein, joka mahdollistaa neljän eri taitelijan näyttelyn vuodessa. Asukastupa järjestää näyttelyn avajaiset. Asukastuvalla on vuosittain noin kävijää Osuuspankin ikkuna Oulun Osuuspankin kanssa on sovittu, että Oulun Taitelijaseuran jäsenillä on mahdollisuus esittäytyä pankin Isokadun konttorin ikkunassa. Näytteilleasettajat vaihtuvat kolmen kuukauden välien, joka mahdollistaa neljän eri taitelijan näyttelyn Ravintola Rauhala, Mannenkatu 1 Ravintola Rauhalan kanssa on tehty kaksivuotinen sopimus näyttelytoiminnan järjestämisestä ravintolaan. Käytössä on kolme eri tilaa, jotka mahdollistavat useamman näyttelyn/taiteilijan/ ARTon esiintymisen Uuden Muodin näyteikkunat Näyteikkunoiden syystrendit ja paikallinen kuvataide täydentävät toisiaan Uuden Muodin näyteikkunoissa Taiteiden yön ja Oulu-päivien aikana kolmessa liikkeessä: Torikatu 9 ja 14 sekä Asemakatu 15. Näyttely esittäytyy myös toimintavuoden aikana ja on osa ympäristötaidetapahtumaa Taidelinjat Taiteilijatapaamiset Joka kuukauden toinen sunnuntai on Taidelainaamo ARTossa taitelijatapaaminen ALUEELLINEN NÄYTTELYTOIMINTA Ympäristötaidetapahtuma yhteistyössä Oulun aluetaidemuseon kanssa (OMA) Oulun Taitelijaseura ja Oulun Taidemuseo täyttävät kumpikin toimintavuonna 50-vuotta. Toimintavuoden aikana elo-syyskuussa järjestetään ympäristötaidetapahtuma työnimellä Taidelinjat. Taide jalkautuu bussien ja pysäkkien avulla uuden Oulun alueille. Tapahtuma

8 8 on Oulun Taitelijaseuran lahja Uudelle Oululle. Oulun Taitelijaseuran edustajana suunnittelutyöryhmässä ovat Hanna Schroderus, Helena Kaikkonen ja Jussi Valtakari Oskari Jauhiaisen museo, Kiiminki Juhlavuonna Oulun Taiteilijaseura esittäytyy viidennen kerran Uuteen Ouluun liittyvässä Kiimingin kunnassa sijaitsevassa Oskari Jauhiaisen museossa. Näyttely on jyrytetty seuran jäsenille Teatterikuoppa, Haukipudas Oulun Taiteilijaseura on järjestänyt vuodesta 2011 alkaen uuden jäsenen näyttelyn Haukiputaan Teatterikuopalla marras-joulukuussa. Vuoden 2013 näytteilleasettajan valitsee seuran jäsenvalintalautakunta seuran tuoreimpien jäsenten joukosta Muut lähialueet Kuntaliitoksen myötä taiteilijaseura etsii uusia yhteistyökumppaneita uuden Oulun alueelta (Yli-Ii, Oulunsalo, Kiiminki, Haukipudas) resurssien niin salliessa VAIHTONÄYTTELYTOIMINTA Valtakunnallinen Juhlavuoden vaihtonäyttely pidetään Turussa Oulun Taiteilijaseura esittäytyy Galleria Å:ssa.Turun Taiteilijaseuran näyttely on sovittu vastaavasti Ouluun vuodelle KANSAINVÄLINEN Tarton taiteilijaliitto järjesti kesällä 2012 miniatyyrinäyttelyn Oulussa Galleria5:ssä Oulun Taitelijaseuran vieraana. Sopimuksen mukaisesti Oulun Taitelijaseura matkustaa vastavuoroisesti pitämään näyttelyä Tartossa syksyllä Alustavasti on vuodelle 2014 sovittu näyttely Ruotsin Luulajassa sijaitsevan taidehallin Kulturen Huus kanssa. JUHLAVUODEN 2013 NÄYTTELY- JA TAPAHTUMAKALENTERI Juhlavuoden seminaari Lokalisaatio/ Globalisaatio Perustajajäsenet/uudet Valve ja Galleria Ravintola Rauhala, Katoppa - asukastupa, Osuuspankin ikkuna kolmen kuukauden välein vaihtuvat näyttelyt kuukauden joka toinen sunnuntai Taitelijatapaaminen Taidelainaamo ARTossa maaliskuu 2013 mukana Karjasillan srk:n Yhteisvastuu- teosmyyntinäyttelyssä kaupungin kirjastossa elokuu 2013 Taiteiden Yö: OTS:n taidetta Keskustan näyteikkunat/taidepolku elo-syyskuu Uuden Oulun Ympäristötaidetapahtuma Taidelinjat, Vaihtonäyttely Turussa, Galleria Å, syys-lokakuu OTS:n vaihtonäyttely Tartossa

9 9 syyskuu: O. Jauhiaisen museo, Kiiminki, OTS:n yhteisnäyttely marraskuu: Uuden jäsenen näyttely, Teatterikuoppa, Haukipudas joulukuu: Teosvälitystapahtuma ARTOulu ja OTS:n yhteisnäyttely Valveella, Valvegalleria 6. TAITEEN VÄLITYSPALVELUT 6.1. TAIDELAINAAMO /-MYYMÄLÄ ARTO Oulun Taiteilijaseura -63 ry:n vuodesta 2011 alkaen hallinnoiman Taidelainaamo ja -myymälä ARTon tehtävä on välittää Oulun Taitelijaseuran jäsenien töitä suurelle yleisölle. Välitystoiminnan tavoite on lisätä taiteilijoiden työllistymistä ja tehdä oman alueen taidetta ja taiteilijoita tunnetuksi. Teosten välitystoiminta voi tapahtua kolmella tavalla, lainaamalla teos asiakkaalle osamaksulla (sopimus), suoramyynnillä (kauppakirja) tai myymälässä olevalla muun taiteen oheismyynnillä (kortit grafiikka tms). Toiminnan tavoite on saada siitä pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa. Teoksia ja oheistuotteita välitetään myymälässä olevasta jatkuvasta myyntinäyttelystä ja ARTo:n Internet- sivuilla (www.arto.artoulu.fi) olevista teoksista. Teoksia on välitettävänä 60 eri taitelijalta noin 350. Kaikista välitettävistä teoksista on tehty välityssopimus taiteilijan kanssa. Seuran uusiessa internet-sivustonsa, huomioidaan optio verkkokauppamahdollisuudesta taloudellisten resurssien puitteissa. Taidelainaamon markkinoimiseksi Oulun Taitelijaseura jalkautuu ARTon kanssa resurssien mukaan messuille, teosvälitystapahtumiin tms, uusii markkinointimateriaalia ja lisää sähköisten ym. medioiden käyttöä. Toistaiseksi Oulun Taitelijaseura on sitoutunut Taidelainaamo ARTon nykyiseen sijaintipaikkaan ja yhteistyöhön Galleria5:stä. Tilanteen uudelleentarkastelu tulee ajankohtaiseksi, jos tilanne muuttuu oleellisesti toimintaympäristössä. Tavoitteena on Taidelainaamon volyymin edelleen nostaminen markkinointia ym keinoja tehostamalla POHJOISEN TAITEEN TEOSVÄLITYSTAPAHTUMA - ARTOULU Oulun Taiteilijaseura -63 ry järjestää vuosittain Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtuman ARToulun yhteistyössä Kulttuuritalo Valveen kanssa. Juhlavuonna järjestetään kolmas peräkkäinen ARToulu tapahtuma. ARToulu on perinteisestä näyttelystä poikkeava tapahtuma, joka on suunnattu sekä yrityksille että yksityisille taiteen ostajille. Se on avoin yleisölle ja siihen on vapaa pääsy. Tapahtuman yhteydessä järjestetään useita taiteilijatapaamisia, opastettuja näyttelykierroksia, teosesittelyjä ja taideraati. Vaikka kyseessä on myyntitapahtuma, on se samalla myös laaja alueen ammattitaiteilijoiden esittäytyminen ja laaja taidenäyttely. Tapahtuma järjestetään Kulttuuritalo Valveen kanssa yhteistyössä Valvegallerian ja kahvila Mintun

10 10 tiloissa. Tavoite. Kehitetään tulevia tapahtumia palautepalaverin avulla 6.3. YHTEISVASTUU-TEOSVÄLITYSTAPAHTUMA Karjasillan seurakunta on vapaaehtoistensa avulla järjestänyt 10 vuoden ajan Yhteisvastuukeräystä yhteistyössä Oulun Taitelijaseuran taiteilijoiden kanssa. Taitelijat ovat lahjoittaneet myynnistä suoraan sovitun osuuden Yhteisvastuukeräykselle. Tapahtuma on ollut taloudellisesti merkittävin Karjasillan srk:n Yhteisvastuu-keräyskohde. Oulun Taitelijaseura on tukenut tapahtumaa antamalla sille mm. viestintä- ja ripustusapua. 7 KEHITTÄMISHANKKEET 7.1. LASARETINVÄYLÄN TAIDEHALLI- JA RESIDENSSIHANKE Lasaretinväylän taidehalli- ja residenssihanketta varten perustettiin yhteistyöryhmä, jossa mukana ovat Oulun Taiteilijaseura -63 ry, Pohjoinen valokuvakeskus ry ja PROTO Pohjois-Suomen taideteolliset muotoilijat. Monitaiteellisen residenssiohjelman osalta hanketta koordinoi JoJo Oulun tanssin keskus. Taitelijaseura oli mukana Taiteen Keskustoimikunnalle tehdyssä Katapultti-avustushakemuksessa yhtenä allekirjoittajana. Anomuksesta tuli toimintavuoden aikana hylkäävä päätös. Avustusanomus uusitaan. Hanke on saanut käänteen alueellisen taidekeskuksen suuntaan. Oulun Taitelijaseuran suunnitelmat (grafiikanpaja, taidetalkkari) sopivat oikein hyvin aikaisempaa monipuolisempaan suunnitelmaan. Hallitus on ottanut määrätietoisen kannan olla mukana suunnittelutyössä ja nimeää ohjaustyöryhmään edustajaksi vuoden 2013 hallituksesta nimetyn jäsenen GRAFIIKANPAJA-HANKE Keväällä 2009 grafiikan pajan perustamisesta Ouluun on tehty valtuustoaloite, joka on käynyt kulttuurilautakunnassa lausunnolla Lautakunta on päättänyt, että grafiikan pajan osalta perustetaan oma työryhmä, jonka tehtävänä on laatia perusteellinen selvitys grafiikanpajatoiminnasta ja mahdollisista sijoituskohteista Oulun alueella. Oulun Taitelijaseura on tarjonnut apuaan ja asiantuntemustaan asian edistämiseksi. Vuoden 2012 aikana on selvitelty grafiikanpajan mahdollisia sijoituspaikkoja. Mikäli Lasaretinväylän hanke toteutuu, olisi sen turbiinihalli grafiikanpajana oiva paikka ja samalla se voisi olla osa taidehalli- ja residenssihanketta. Sijainti mahdollistaisi jatkossa grafiikan uuden nousun alueellamme uusien käyttäjien ja kansainvälisten vaikutusmahdollisuuksien johdosta. Tila palvelisi mm kurssien järjestämistä (kansalaisopistot, koulut, eri järjestöjen harrastustoiminta ym) alan harrastajien yhteiskäyttöä ja Taidehallin residenssivieraiden työskentelyä. Toimintavuoden aikana Oulun Taitelijaseura työskentelee sen eteen, että grafiikanpaja saataisiin osaksi tulevaa Lasaretinväylän hanketta TAIDEISÄNNÖINTI -HANKE Oulun Taiteilijaseuran jäsenistössä on paljon asiantuntijuutta ja potentiaalia kuvataiteen alalla. Sen kartoittamiseen ja valjastamiseen markkinoille on tehty erilaisia esityksiä ja avauksia. Oulun

11 11 Taitelijaseuralla olisi intoa pilotoida hanketta, joka onnistuessaan olisi käyttökelpoinen valtakunnallisesti. Hanketta viedään eteenpäin Läänin taidetoimikunnan kanssa työnimellä Taideisännöinti.. 8. YHTEISTYÖKUMPPANIT Oulun kaupunki/kulttuuritoimi, Kulttuuritalo Valve Oulun läänin taidetoimikunta PROTO-Pohjois-Suomen muotoilijat ry Oulun Taidemuseo, Oskari Jauhiaisen museo, Haukiputaan teatterikuoppa Ravintola Rauhala, Oulun Uusi Muoti, Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys Oulun Osuuspankki, Oulun Sähkönmyynti, Pohjoinen Valokuvakeskus, Tanssin Keskus JoJo 9. JÄSENYYDET Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto SKjL ry Taiteiden yö LIITTEET: Vastuualueet Galleria 5:n toimintasuunnitelma 2013

12 12 HALLITUS 2013: LIITE Puheenjohtaja: Jussi Valtakari Varapuheenjohtaja: Jäsenet: Mary Gregory, Markku Siekkinen, Sakari Matinlauri, Hanna Holopainen ja Christelle Mas Varajäsenet: Kaija Hinkula, Hanna Schroderus ja Marjo Helenius VASTUUALUEET/ TYÖNJAKO : 1.OULUN KAUPUNGIN KUMPPANUUSKOHTEET : 1.1. Näyttelytoiminta alueella: Uudet jäsenet Valve, Yhteisvastuunäyttely, O. Jauhiaisen museo, Uuden jäsenen näyttely Teatterikuoppa, Haukipudas ja Valve joulukuu Hanna Schroderus, Hanna Holopainen ja Christelle Mas Taiteiden yö: Hanna Holopainen ARTOulu Pohjoisen taiteen teosvälitystapahtumaa: Johanna Huhtamaa, Kaija Hinkula, Hanna Schroderus, Hanna Holopainen, Christelle Mas, sihteerinä Minna Mukari OTS:n edustajat Galleri5:n näyttelytoimikunnassa: Anni Arffman ja Sanna Koivisto 1.2. Vaihtonäyttelytoiminta, Tartto ja Turku: Kaija Hinkula, Hanna Schroderus, Marjo Helenius, Hanna Schrodetus 1.3. Grafiikanpajatoiminnan kehittäminen ja Lasaretinväylän-hanke mennessä uudesta hallituksesta 1.4. Taidelainaamotoiminnan kehittäminen Markku Siekkinen, Kaija Hinkula, Artossa myyviä taiteilijoita 2.YHTEISTYÖSOPIMUS PROTON KANSSA Galleria 5:n hallitus, kaikki hallituksen jäsenet 4. JUHLAVUOTEEN LIITTYEN YHTISTYÖSSÄ 50-vuotisjuhlatoimikunta Juhlavuoden tapahtumien suunnittelu ja toteutus, 50-vuotishistorian ohjaus, Mary Gregory, Anja Kurikka, Jyrki Poussu JA Tiedotustoiminta Toiminnanjohtaja, Sampo Kaikkonen, Hanna Holopainen 5. HALLINTO- JA TALOUS Henkilöstöasiat, rekrytointi: puheenjohtajat Käytännön asiat valtakirjalla toiminnanjohtaja Taloussäännön mukainen johtoryhmä: puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja Sopimusneuvottelut: puheenjohtajat Viralliset nimenkirjoittajat: puheenjohtajat 6. JÄSENASIAT Jäsenvaalilautakunta: Marjo Helenius, Kaija Hinkula ja Niilo Komulainen Jäsentoiminta: (virkistys, muistamiset yms) Kaija Hinkula, Hanna Schroderus

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lapin taiteilijaseura ry Jorma Eton tie 6 96100 ROVANIEMI 050 406 3632 galleria@lapintaiteilijaseura.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi 1 Lapin taiteilijaseuran toimintakertomus

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN TOIMINTA 2 LAAJA-ALAINEN YHTEISTOIMINTA 3 NÄYTTELYTOIMINTA 4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TIEDOTUSTOIMINTA

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN TOIMINTA 2 LAAJA-ALAINEN YHTEISTOIMINTA 3 NÄYTTELYTOIMINTA 4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TIEDOTUSTOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Lapin taiteilijaseura ry Valtakatu 26 96200 ROVANIEMI 0504063632 lapintaiteilijaseura@gmail.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi Vuosi 2012 lyhyesti... 3 Kansainvälisiä

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. HALLINTO Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä, ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012.

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. Sisällysluettelo AV-ARKIN VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN LINJAUKSET 2 AV-ARKKI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lapin taiteilijaseura ry Kairatie 3 96200 ROVANIEMI 0504063632 lapintaiteilijaseura@gmail.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi 2 Lapin taiteilijaseura... 3 Galleria

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma

Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma Humanistinen Ammattikorkeakoulu Jyväskylän/Kauniaisten kampus Kulttuurituotannon koulutusohjelma

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Valokuvataiteilijoiden Liitto ry

Valokuvataiteilijoiden Liitto ry Valokuvataiteilijoiden Liitto ry ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 1 NÄYTTELYTOIMINTA 2 Kevään 2015 näyttelyohjelmisto Valokuvagalleria Hippolyte Hippolyte Studio 2 PROJEKTIT Suomalaiset valokuvakirjat

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 YLEISTÄ Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf on vuonna 2006 perustettu taideteollisen alan nykytaidetta edistävä ammatillinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020

NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020 STRATEGIA 2011-2020 NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020 Nuori Kulttuuri on nuorten omaehtoista taiteen tekemistä tukeva organisaatio, joka tukee uutta ja kokeilevaa kulttuuria. Nuori Kulttuuri tarjoaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot