2015, Mercury Marine. 520 Bravo -perävetolaitteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2015, Mercury Marine. 520 Bravo -perävetolaitteet"

Transkriptio

1 2015, Mercury Mrine 520 Brvo -perävetolitteet 8M fin

2 fin

3 Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc,, WI USA Vltuutettu edustj: Brunswick Mrine EMEA, Inc. Prc Industriel de Petit-Rechin B-4800 Verviers, Belgi Pkoksupäästöjen rvioinnist ilmoituksen snut litos: Det Norske Verits AS Veritsveien 1 Hovik, 1322, Norj Tunnusnumero: 0575 Pkoksupäästöjen vtimustenmukisuuden rvioinniss käytetty moduuli: H Muut soveltuvt yhteisön direktiivit: Sähkömgneettinen yhteensopivuusdirektiivi 2004/108/EY Tämän vtimustenmukisuusvkuutuksen kttmien moottoreiden tunnistus Moottorin mlli ti tuoteryhmä Liite I.A - Erityinen moottorin tunnusnumero ti tuoteryhmän koodi Moduulin H sertifiointinumero: 520 Aloittv srjnumero: 0M RCD-H-2 versio 4 Stndrdit A.5 Asennusvtimukset X Liite 1.B Pkoksupäästöt Muu normisikirj/menetelmä B.1 Moottorin tunnus X B.2 Pkoksupäästöjen vtimukset B.3 Kestävyys X Tekninen tiedosto Määrittele trkemmin (* = pkollinen stndrdi) ISO 8846:1993 Suojus ympäröivän syttyvän ksun syttymiseltä ISO 15584:2001 Moottoriin sennetut polttoine- j sähkökomponentit X * EN ISO :1996 B0,4 Omistjn käsikirj X ISO 8665:2006 Liite 1.C Melupäästöt Ktso sen veneen vtimustenmukisuusvkuutus, johon moottorit on sennettu. fin i

4 Tämän vtimustenmukisuusvkuutuksen kttmien sisäperämoottorijärjestelmien tunnistus Sisäperämoottori Erityinen sisäperämoottorin tunnusnumero EY:n tyyppi (trkstustodistuksen ti tyyppihyväksyntätodistuksen numero) Brvo- integroitu peräpeili (ITS) Liite 1.A.5.4 Ohjusjärjestelmä Stndrdit Aloittv srjnumero: 0M Muu normisikirj/menetelmä B.1 Vetolitteen tunnistus X B.2 Ohjusjärjestelmän vtimukset B.3 Kestävyys X B0,4 Omistjn käsikirj X X Tekninen tiedosto HSSMECR002 j IGP MECR002 Tiedot ISO 10592:1995 Pienet veneet hydruliohjusjärjestelmät Tämä vtimustenmukisuusvkuutus on nnettu vlmistjn yksinomisell vstuull. Vkuutn moottorivlmistjn puolest, että moottorit täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutosdirektiivin 2003/44/EY pkoksupäästöjä koskevt vtimukset, kun moottorit sennetn huviveneeseen moottorinvlmistjn toimittmien ohjeiden mukisesti, j ettei näitä moottoreit s ott käyttöön, ennen kuin huvivene, johon ne sennetn, on julistettu edellä minittujen direktiivien vtimukset täyttäväksi. John Pfeifer Pääjohtj Mercury Mrine, Fond du Lc, WI, Yhdysvllt Säädösyhteyshenkilö: Engineering - Regultions Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI USA Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull voit huolett nutti tämän tuotteen käytöstä mont veneilykutt. Prhn suorituskyvyn j huolettomn käytön vrmistmiseksi pyydämme sinu lukemn tämän oppn läpikotisin. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj sisältää erityisiä tuotteesi käyttöä j huolto koskevi ohjeit. Ehdotmme, että tämä ohjekirj pidetään trpeen vrlt tuotteen mukn, kun olet vesillä. Kiitos, että olet ostnut yhden Mercury Mrine -tuotteistmme. Toivomme vilpittömästi, että veneilysi on miellyttävää! ii fin

5 Tkuuilmoitus! VAARA Käyttäjä (kuljettj) on vstuuss oikest j turvllisest veneen käytöstä, veneessä olevst litteistost j kikkien mtkustjien turvllisuudest. Suositmme vkvsti, että käyttäjä lukee tämän Käyttö-, huoltoj tkuuohjekirjn j ymmärtää täysin moottorin j kikkien sen lisälitteiden toimint koskevt ohjeet ennen veneen käyttöä. Ostmsi tuotteeseen pätee rjoitettu tkuu, jonk on ntnut Mercury Mrine; tkuuehdot esitetään tämän oppn kohdss Tkuutiedot. Tkuuselitys sisältää kuvuksen siitä mikä on tkuun kttm, mikä ei ole tkuun kttm, ktteen kestojn, kuink prhiten sdn tkuukte, tärkeitä vstuuvputuslusekkeit j vhinkojen rjoitukset j muit tkuuseen liittyviä tietoj. Käy läpi nämä tärkeät tiedot. Turvllisuusohjeet j -ilmoitukset Tässä julkisuss käytetään vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-! symbolin knss ) kiinnittämään käyttäjän j meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist ti toimenpiteistä, jotk voivt oll vrllisi, jos ne suoritetn väärin ti huolimttomsti. Noudt näitä turvllisuusohjeit huolellisesti. Näiden turvllisuusohjeiden noudttminen ei poist ilmoitetun vrn mhdollisuutt kokonn. Näiden erikoisohjeiden trkk noudttminen j terveen järjen käyttö ovt prhit keinoj onnettomuuksien ehkäisemiseksi huolto suoritettess.! VAARA Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAROITUS Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht lievään ti keskiviken vmmn, jos sitä ei vältetä. HUOMAUTUS Osoitt tilnteen, jok voi joht moottorin ti muun tärkeän osn rikkoutumiseen, jos sitä ei vältetä. TÄRKEÄÄ: Merkitsee tieto, jok on tärkeää tehtävän onnistumiselle. HUOMAUTUS: Merkitsee tieto, jok utt ymmärtämään tiettyä vihett ti toiminto.! VAARA Tämän tuotteen moottorin pkoksut sisältävät kemiklej, joiden Klifornin osvltioss tiedetään iheuttvn syöpää, syntymävikoj j muit suvunjtkmiseen liittyviä vurioit. Tvrmerkkiä j tekijänoikeutt koskevt tiedot MERCURY MARINE. Kikki oikeudet pidätetään. Ohjekirjn ti sen osn kopiointi ilmn lup on kielletty. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, M j llot ympyrässä -logo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury j llot -logo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter j We're Driven to Win ovt Brunswick Corportionin rekisteröityjä tvrmerkkejä. Pro XS on Brunswick Corportionin tvrmerkki. Mercury Product Protection on Brunswick Corportionin rekisteröity plvelumerkki. fin iii

6 fin iv

7 Tkuutiedot Tkuurekisteröinti USA j Knd... 1 Tkuun siirto... 1 Mercury Rcing Divisionin khden vuoden rjoitettu tkuu... 1 Hllituksen virstoille myydyt tuotteet... 3 Tkuu korroosiot vstn (milmnljuinen)... 3 Mercury Rcingin sisäperämoottorien tkuusuoj j sen ulkopuolelle jäävät kohteet... 3 Klifornin päästöjenhllinnn tkuuilmoitus... 4 Klifornin päästöjenhllinnn tkuuilmoituksen mukiset oikeudet j velvollisuudet... 6 E.P.A. päästöjenhllint... 7 Yleistietoj Ennen veneen käyttöä... 9 Veneen sopiv moottoriteho... 9 Pikveneen j suuritehoisen veneen jo... 9 Siipirts j veden lämpötil nturit Nrullinen hätäktkisin Veneen perävunukuljetus Vedessä olevien ihmisten suojminen Pkoksupäästöt Perältojen j vnvesien yli hyppiminen Vedenlisiin esteisiin osuminen Käyttö mtlikoiss Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Vrstettu moottori Tekniset tiedot Moottorin tunnistustiedot Polttoinevtimukset Vähäisen läpäisyn polttoineletkuvtimus Kmpikmmion öljy Tilvuudet Moottorin yleiset tiedot Moottorin käyttörjoitukset Moottorin totutusjo Totutusjojkson jälkeen Käyttö Mittristo Vroitusjärjestelmä Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus Kukosäätimet (konsoliin sennettvt Zero Effort mllit) Käynnistys, vihteenvihto j pysäytys Käyttötulukko Käyttö pkksell Tyhjennystulpp j pilssipumppu Vesillelsku j veneen kunnosspito fin v

8 Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum Veneen pohj Kvittio Kuplint Potkurin vlint Moottorin suorituskykyä lentvt olosuhteet Huolto Huoltovstuut Huoltovrost Tee se itse huoltoehdotuksi Suuren hevosvoimn moottoreiden huoltminen Moottorin huoltotulukot Brvo vetolitteen huoltotulukot Nestetsojen trkistus Suljettu jäähdytysjärjestelmä Nesteiden vihtminen Voitelu Potkurit Moottorin huuhtelu Öljynjäähdyttimen merivesi (rkvesi) osston puhdistminen Positiivisen kmpikmmion tuuletusventtiilin vihtminen Liekinsmmuttimen puhdistus Apulitehihn Veden erottv polttoineensuodtin Korroosio j korroosionsuojus Akku Veneen pohj Trkstus j huolto Trvittvt toimet uppomisen jälkeen Kylmällä säällä tphtuv ti pitkäikinen säilytys Merivesijärjestelmän tyhjennys Tyhjennysjärjestelmän tunnistus Ilmkäyttöinen yhden kohdn tyhjennysjärjestelmä Käsinvlutusjärjestelmä Veden tyhjentäminen Cool Fuel moduulist Akun säilytys Moottorin uudelleenkäyttöönotto vi fin

9 Vinetsintä Moottori ei pyöri Moottori pyörii mutt ei käynnisty Moottori on vike käynnistää, se käy epätsisesti, pätkii j/ti jälkisytyttää Moottorin jäähdytysnesteen lämpötil lhinen (suljettu jäähdytys) Huono suorituskyky Riittämätön moottorin lämpötil Moottorin lämpötil korke Alhinen moottoriöljynpine Akku ei ltudu Hydrulinen jokulmn säätö ei toimi (moottori ei käy) Hydrulinen jokulmn säätö ei toimi (moottori toimii mutt vetolite ei liiku) Sähköisen nlogisen trimmimittrin virhetoimint Kukosäätimen käyttö vike, tkeltelu, liillist välystä ti epätvllisi ääniä Ohjuspyörän kääntö vike ti nykivää Meriveden pine on ohjervon lpuolell Meriveden pine on ohjervon yläpuolell Omistjn huoltopu Huoltotiedot Mercury Mrinen siksplvelun yhteystiedot Huoltoloki. Huoltoloki fin vii

10 fin viii

11 Tkuurekisteröinti USA j Knd Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell Trkist piklliselt mhntuojlt. 1. Voit tehdä osoitteenmuutoksen milloin thns, myös tkuuvteen yhteydessä, soittmll Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle ti lähettämällä kirjeen ti fksin, joss on nimesi, vnh osoitteesi j uusi osoitteesi sekä moottorin srjnumero. Myyntiliike voi myös välittää nämä muuttuneet tiedot. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi HUOMAUTUS: Mercury Mrinen j Yhdysvlloiss myytävien veneilytuotteiden myyjien on ylläpidettävä rekisterilistoj siltä vrlt, että omistjille on lähetettävä ilmoitus tuotteen tkisinkutsust liittovltion turvllisuuslkien perusteell. 2. Myyntijnkohtn jälleenmyyjän ti veneen vlmistjn tulee täyttää tkuurekisteröinti j lähettää se välittömästi Mercury Mrinelle MercNETin, sähköpostin ti postin välityksellä. Vstnotettun tkuurekisteröinnin Mercury Mrine kirj sen. TÄRKEÄÄ: Tkuusuojsi lk myyntihetkellä, mutt tkuukorvushkemuksi ei void käsitellä, ennen kuin tuote on rekisteröity Mercury Mrinell. Tkuun siirto Rjoitettu tkuu voidn siirtää seurvlle ostjlle, mutt inostn sen käyttämättä jääneeltä oslt. Tämä ei koske tuotteit, joit on käytetty kupllisiin sovelluksiin. Voit siirtää tkuun seurvlle omistjlle lähettämällä ti fksmll kopion ostokuitist ti -sopimuksest, uuden omistjn nimen j osoitteen sekä moottorin srjnumeron Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle. Postitusosoite Yhdysvlloiss j Kndss: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Tkuun siirto käsitellessään Mercury Mrine lähettää rekisteröintivhvistuksen postitse tuotteen uudelle omistjlle. Tästä plvelust ei veloitet. TAKUUTIEDOT Jos tuote on ostettu Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään Mrine Power Service Centeriin. Mercury Rcing Divisionin khden vuoden rjoitettu tkuu MITÄ TAKUU KATTAA Mercury Mrine tk, että sen uusiss tuotteiss (j peruskorjtuiss tuotteiss, joit myydään kuppnimellä "Pcemker") ei ole mterili- j vlmistusvirheitä ll ilmoitettun tkuuikn. fin 1

12 TAKUUN KESTOAIKA Tämä rjoitettu tkuu nt tkuusuojn khden (2) vuoden jksi joko tuotteen myyntipäivästä lukien tuotett vp-jn käyttöön käyttävälle vähittäisostjlle ti siitä päivästä lukien, jolloin tuote otetn ensimmäisen kerrn käyttöön (kumpi tulee ensin). Tkuuikn suoritettu osien korjus, vihto ti huoltotehtävä ei pidennä tkuuik sen lkuperäistä päättymispäivää edemmäksi. Jäljellä olev tkuusuoj voidn siirtää seurvlle huvivenekäyttöostjlle rekisteröimällä tuote sinmukisesti uudelleen. EHDOT, JOTKA ON TÄYTETTÄVÄ TAKUUSUOJAN SAAMISEKSI Tkuun voivt sd inostn vähittäismyyntisikkt, jotk ostvt tuotteens myyntimss Mercury Mrinen vltuuttmn tuotteen jälleenmyyjänä toimivlt myyntiliikkeeltä j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Epätrkt huvivenekäyttöä koskevt tkuurekisteröintitiedot ti myöhemmin tphtuv muutos huvivenekäytöstä kuplliseen käyttöön voivt mitätöidä tkuun Mercuryn Mrinen yksinomisen hrkinnn perusteell. Käyttö- j huolto-oppiss kuvttu rutiinihuolto pitää suoritt jlln tkuuoikeuden ylläpitämiseksi. Mercury Mrine pidättää oikeuden tehdä tkuusuojn riippuvksi sinmukisen huollon todisteist. MITÄ MERCURY TEKEE Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn villisen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury-tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury vr oikeuden tehdä ik join prnnuksi ti muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITEN TAKUUSUOJAN SAA Asikkn pitää järjestää Mercurylle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen käsiksi pääsy tuotteeseen tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi toimitt tuotett tälliselle jälleenmyyjälle, Mercurylle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Me huolehdimme sitten tuotteen trkstuksest j tkuun kttmn korjustyön suorittmisest. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli tkuu ei kt suoritettu huolto, ostj mks kikki selliseen liittyvät työ- j mterilikustnnukset sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercurylle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. MITÄ TAKUU EI KATA TAKUUTIEDOT Tämä rjoitettu tkuu ei kt rutiinihuoltokohteit, virityksiä, säätöjä eikä normli kulumist. Tämä rjoitettu tkuu ei myöskään kt seurvien iheuttmi vurioit: väärinkäyttö, epänormli käyttö, potkurin ti välityssuhteen käyttö, jok ei slli moottorin käyntiä sen suositeltvll täysksun kierroslukulueell, tuotteen käyttö tvll, jok ei vst käyttö- j huolto-ohjekirjn toimint/käyttöjksoosn suosituksi, liminlyönti, onnettomuus, uppominen, väärä sennus (sinmukiset sennusmääritykset j -menetelmät on selostettu tuotteen sennusohjeiss), siton huolto, sellisen vrusteen ti osn käyttö, jot emme ole vlmistneet ti myyneet, käyttö sellisten polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss, jotk eivät sovellu käytettäviksi tuotteen knss, osien muuttminen ti poistminen, veden pääsy moottoriin polttoineen syötön, imusrjn ti pkoputkiston kutt, jäähdytysjärjestelmän tukoksest johtuv riittämätön jäähdytysvesi, moottorin käyttäminen poiss vedestä, moottorin sennus liin korkelle peräpeiliin ti veneen jminen moottorin olless liin kuksi trimmttun. Tämä tkuu ei kt vesiltä nostoon, vesille lskuun, hinukseen, säilytykseen, puhelimen käyttöön, vuokrn, iheutuneeseen hittn, liturimksuihin, vkuutuksen hnkintn, linn mksuihin, jn hukkn, nsioiden menetykseen ti mihin thns muun tyyppiseen stunnis- ti seurnnisvhinkoon liittyviä kustnnuksi. Lisäksi veneen suunnittelust johtuvn veneen rkenteiden ti mterilin poistoon j/ti vihtoon liittyvät kulut, jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi, eivät ole tämän tkuun kttmi. 2 fin

13 TAKUUTIEDOT Tuotteen kupllinen käyttö, joksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns tulo tuottv käyttö, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin, mitätöi tkuun. Tuotteen käyttö kisoihin ti muuhun kilpilutoimintn missään viheess, jop edellisen omistjn toimest, mitätöi tkuun. Mercury Mrine ei ole ntnut kellekään yksilölle ti yhteisölle, mukn lukien Mercury Mrinen vltuutetut jälleenmyyjät, vltuuksi nt muit vkuutuksi, esityksiä ti tkuit tuotteest kuin niitä, jotk sisältyvät tähän rjoitettuun tkuuseen, j jos sellisi on tehty, ne eivät ole knnekelpoisi Mercury Mrine vstn. Lisätietoj tämän tkuun kttmist tphtumist j olosuhteist sekä niistä, joit tkuu ei kt, on käyttö- j huolto-ohjekirjn tkuusuoj käsittelevässä osss, jok tässä minittun muodost osn tästä tkuust. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET Konkludenttiset tkuut tuotteen kupttvuudest j sopivuudest tiettyyn trkoitukseen suljetn erityisesti pois. Konkludenttiset tkuut rjoittuvt, siinä määrin kuin niitä ei void sulke pois, nimenomisen tkuun tkuu-ikn. Tämä tkuu ei kt stunnis- j seurnnisvhinkoj. Eräissä osvltioiss j miss ei sllit edellä yksilöityjä vstuuvpus-, rjoitus- j poissulkemisluseit. Ne eivät siten ehkä koske sinu. Tämä tkuu nt sinulle määrättyjä lillisi oikeuksi, j sinull voi oll myös muit lillisi oikeuksi, jotk vihtelevt osvltiost j mst riippuen. Hllituksen virstoille myydyt tuotteet Pyydä Mercury Rcingin myyntiosstolt hllituksen virstoille trkoitettu tkuupkettisrj, joss selitetään ehdot, jotk hllituksen virstojen on täytettävä sdkseen tkuun ostessn Mercury Rcingin perä- ti sisäperämoottorin. Mercury Rcingin myyntiossto N7840 County Rod UU Fond du Lc, WI Fksi Tkuu korroosiot vstn (milmnljuinen) TÄRKEÄÄ: Korroosiotkuu ei ole stviss tälle tuotteelle. Mercury Rcingin sisäperämoottorien tkuusuoj j sen ulkopuolelle jäävät kohteet Tämän osn trkoituksen on korjt joitkin yleisimpiä tkuuseen liittyviä väärinkäsityksiä. Seurvss on selitetty joitkin huoltotyyppejä, joit tkuu ei kt. Seurvss esitetyt ehdot muodostvt tässä minittuin osn seurvist Mercury Rcing Divisionin tkuusopimuksist: kolmen vuoden rjoitettu tkuu korroosion iheuttmi vurioit vstn, Mercury Rcing Divisionin 90 päivän, kuuden kuukuden j yhden vuoden rjoitetut tkuut. Huomioi, että tkuu ktt tkuujn kuluess trvittvt mterili- j vlmistusvioist iheutuvt korjukset. Asennusvirheet, onnettomuudet, tvllinen kuluminen j monet muut tuotteeseen vikuttvt sit eivät kuulu tkuun piiriin. Tkuu rjoittuu mterili- j vlmistusvikoihin, mutt tkuusuojn voivt sd inostn vähittäismyyntisikkt, jotk ostvt tuotteens myyntimss Mercury Mrinen vltuuttmn tuotteen jälleenmyyjänä toimivlt myyntiliikkeeltä j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Jos sinull on kysyttävää tkuusuojst, ot yhteys vltuutettuun jälleenmyyjään. Hän vst mielellään kikkiin kysymyksiisi. YLEISET TAKUUN RAJOITUKSET 1. Pienet säädöt j viritykset, joihin kuuluvt sytytystulppien ti sytytyskomponenttien trkistus, puhdistus j säätö, ksuttimen ti EFI:n setukset, suodttimet, hihnt, hllintlitteet sekä normlihuoltojen yhteydessä tehtävä voitelun trkistus. 2. Asennusvirheet, onnettomuudet, normli kuluminen j mlin hlistuminen. fin 3

14 TAKUUTIEDOT 3. Huollon puutteest johtuvt vuriot. 4. Vesiltä nosto j vesille lsku, hinusmksut sekä kikki sin liittyvät kuljetusmksut j/ti mtkustusik jne. 5. Asikkn pyytämät lisähuoltotyöt, jotk ylittävät tkuuvelvollisuuden täyttämiselle välttämättömät työt. 6. Muun kuin vltuutetun jälleenmyyjän suorittmt työt kuuluvt tkuun piiriin vin seurviss olosuhteiss: Kun ne suoritetn hätätilnteess sillä ehdoll, ettei lueell ole vltuutettu myyjää, jok voi suoritt trvittvn työn ti jok pystyy nostmn veneen vesiltä tms. j että tehds on ntnut tämän liikkeen suorittmille töille etukäteen hyväksynnän. 7. Muiden kuin Mercury Precision ti Quicksilver -osien käyttö tkuukorjuksiss. 8. Moottorimelu ei välttämättä ole merkki vkvst moottorivist. Jos vinmäärittely viitt vkvn sisäiseen moottorivikn, jok voi iheutt rikkoutumisen, melu synnyttävä vik pitää korjt tkuun puitteiss. 9. Vedenlisiin esineisiin osumisen lyksikölle j/ti potkurille iheuttmi vurioit pidetään veneilyvrn. 10. Käynnistysmoottoriss on vettä. 11. Käynnistysmoottorit j/ti nkkuri- ti kenttäkäämisennelmt, jotk ovt plneet ti joiden johto on irronnut kommutttorist liin pitkän pyörityksen tki. 12. Kulumisen vuoksi trvittv venttiilien ti venttiiliukkojen hiont. Klifornin päästöjenhllinnn tkuuilmoitus ESITTELY Klifornin ilmvrntolutkunt (Cliforni Air Resources Bord) on julkissut ilmnssteiden päästömääräykset sisä- j sisäperämoottoreille. Määräykset koskevt kikki sisä- j sisäperämoottoreit, jotk on vlmistettu mllivuodeksi 2003 j sitä myöhemmin. Näiden määräysten mukisesti Mercury Rcing nt tämän rjoitetun tkuun päästöjenhllintjärjestelmille (ktso seurvss lueteltvt päästöjenhllintjärjestelmien ost) j tk lisäksi, että sisä- ti sisäperämoottori on suunniteltu, rkennettu j vrustettu noudttmn kikki voimss olevi Klifornin ilmvrntolutkunnn omksumi sääntöjä sen työturvllisuuslin (Helth nd Sfety Code) lukujen 1 j 2, osn 5, joksen 26 ntmien vltuuksien nojll. Tietoj rjoitetust tkuust, jok koskee päästöihin liittymättömiä perämoottorin osi, st perämoottoriisi kuuluvst rjoitetun tkuun ilmoituksest. MITÄ TAKUU KATTAA Mercury Rcing tk, että sen uusien mllivuoden 2009 j myöhempien suuritehoisten sisäperämoottorien, jotk on sertifioitu Kliforniss j rekisteröity Kliforniss suville sikkille, päästöjenhllintjärjestelmien osiss (ktso seurv päästöjenhllintjärjestelmän osien luettelo) ei ole mterili- ti vlmistusvikoj, jotk iheuttvt tkuunlisen osn poikkemisen kikiss olennisiss suhteiss Mercury Rcingin Klifornin ilmvrntolutkunnlle jättämässä sertifiointihkemuksess kuvtust osst jnjksoksi j ehdoill, jotk ilmoitetn myöhempänä. Tkuuvin määrityksen hint kuuluu tkuun piiriin, jos tkuukorvushkemus hyväksytään. Tkuun lisen osn vioittumisen iheuttmt vuriot muille moottorin osille korjtn myös tkuun lisin. 4 fin

15 TAKUUN KESTOAIKA Tämä rjoitettu tkuu koskee päästöjenhllintjärjestelmän komponenttej. Uusien suuritehoisten, yli 500 hevosvoimn sisäperämoottorien tietyillä päästöjenhllintosill on kolmen (3) vuoden ti 480 tunnin tkuu sen mukn, kumpi tulee ensin (moottorin ECM-integroidun käyttötuntimittrin mukisesti), sähköisille päästöihin liittyville osille mukn lukien, mutt näihin rjoittumtt, nturit (esim. hppinturit, ilmvirtusmss-nturit, kmpikselin sentonturit jne.), solenoidit (esim. polttoineen ruiskuttimet, tyhjäkäynnin säätöventtiilit, pineensäätimet jne.), sytytysjärjestelmän ost, voimnsiirron ohjusmoduulit sekä seurvt: ktlysttorit, ksuttimet, polttoinepumput, hihtumisost (mukn lukien vähäisen läpäisyn letkut), pkoksujen uudelleenkierrätys sekä muut suorpäästölitteet. Uusien suuritehoisten sisäperämoottorien meknisill päästöjenhllintosill mukn lukien, mutt näihin rjoittumtt, moottorilohko, kmpikseli, nokk-kseli, yhdystngot, venttiilit, imuputket, pyörivät ost, männät j turbohtimet/htimet, on yhden (1) vuoden ti 150 tunnin tkuu (moottorin ECM-integroidun käyttötuntimittrin mukisesti) sen mukn, kumpi tulee ensin, kun moottorin teho on yli 500 hevosvoim j enintään 650 hevosvoim, j yhden (1) vuoden ti 50 tunnin tkuu (moottorin ECM-integroidun käyttötuntimittrin mukisesti) sen mukn, kumpi tulee ensin, kun moottorin teho on yli 650 hevosvoim. Päästöihin liittyvät normlin kunnosspidon kohteet, kuten sytytystulpt j suodttimet, jotk ovt tkuunlisten osien listll, on tttu vin niiden ensimmäiseen vdittvn vihtoon sti. Ktso tämän oppn koht Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit j Huoltoiktulu. Tkuuikn suoritettu osien korjus, vihto ti huoltotehtävä ei pidennä tkuuik sen lkuperäistä päättymispäivää edemmäksi. Voimss olev tkuuik voidn siirtää seurvlle ostjlle. Ktso tämän oppn koht Tkuun siirto. MITEN TAKUUSUOJAN SAA Asikkn pitää järjestää Mercury Rcingille kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen käsiksi pääsy tuotteeseen tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Jos ostj ei voi toimitt tuotett selliselle jälleenmyyjälle, ilmoit sist Mercury Rcingille, jolloin Mercury Rcing järjestää trkstuksen j tkuunliset korjukset. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli tkuu ei kt suoritettu huolto, ostj mks kikki selliseen liittyvät työ- j mterilikustnnukset sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercury Rcingille ilmn Mercury Rcingin nimenomist pyyntöä. MITÄ MERCURY RACING TEKEE Mercury Rcingin yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitetusti, omll kustnnuksellmme j vlintmme mukn korjt ti viht villiset ost uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti korvt Mercury-tuotteest mksettu hint. Mercury vr oikeuden tehdä ik join prnnuksi ti muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITÄ TAKUU EI KATA TAKUUTIEDOT Tämä rjoitettu tkuu ei kt rutiinihuoltokohteit, virityksiä, säätöjä, normli kulumist, vurioit, jotk johtuvt väärinkäytöstä, epänormlist käytöstä, sellisen potkurin ti välityssuhteen käytöstä, jok ei nn moottorin käydä sille suositetull täysksun kierroslukulueell (ktso koht Tekniset tiedot), tuotteen käytöstä tvll, jok ei noudt suositeltvi käyttötoimenpiteitä, liminlyönnistä, onnettomuudest, veteen uppomisest, virheellisestä sennuksest (sinmukiset sennust koskevt tekniset tiedot j menettelyt ovt tuotteen sennusohjeiss), epäsillisest huollost, suihkupumpun siipipyöriä j putki, polttoineit, öljyjä ti voiteluineit, jotk eivät sovi tuotteen knss käytettäviksi (ktso koht Tekniset tiedot) ti osien muuntmist ti poisto. Vesiltä pois ottmiseen, vesille lskuun, hinukseen, säilytykseen, puhelimen käyttöön, vuokriin, iheutuneeseen vivn, liturimksuihin, vkuutuksen hnkintn, linn mksuihin, jn hukkn, nsioiden menetykseen ti mihin thns muun tyyppisiin stunnis- ti seurnnistppioihin liittyvät kustnnukset eivät ole tämän tkuun kttmi. Lisäksi veneen suunnittelust johtuvn veneen rkenteiden ti mterilin poistoon j/ti vihtoon liittyvät kulut, jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi, eivät ole tämän tkuun kttmi. fin 5

16 Tkuuseen kuulumttomn päästöjenhllintlitteiden j -järjestelmien kunnosspidon, vihdon ti korjuksen s suoritt mikä thns venemoottorien korjusliike ti -henkilö. Muiden kuin Mercury Rcingin osien käyttö tkuuseen kuulumttomn kunnosspitoon j korjukseen ei ole peruste muiden tkuunlisten töiden kieltämiseen. Lisäosien (kuten Klifornin sääntökokoelmn nimikkeen 13 kohdss 1900 (b)(1) j (b) (10) on määritelty) ti muutettujen osien käyttö, joit Klifornin ilmvrntolutkunt ei ole sllinut, voi oll iheen tkuuvteen kieltämiseen Mercuryn Rcingin hrkinnn mukn. Sllimttomien lisäosien ti muutettujen osien iheuttmt tkuunlisten osien vit eivät kuulu tkuun piiriin. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. ERÄISSÄ OSAVALTIOISSA/MAISSA EI SALLITA YLLÄ YKSILÖITYJÄ VASTUUVAPAUS-, RAJOITUS- JA POISSULKEMISLAUSEKKEITA. NE EIVÄT SITEN EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. Jos sinull on kysyttävää tkuut koskevist oikeuksistsi j velvollisuuksistsi, ktso yhteystiedot kohdst Omistjn huoltopu. Klifornin päästöjenhllinnn tkuuilmoituksen mukiset oikeudet j velvollisuudet TAKUUTA KOSKEVAT OIKEUTESI JA VELVOLLISUUTESI Klifornin ilmvrntolutkunt selittää mielellään mllivuoden sisäperämoottorien päästöjenhllintjärjestelmän tkuun. Kliforniss uudet sisäperämoottorit täytyy suunnitell, rkent j vrust täyttämään osvltion nkrt svusumu estävät normit. Mercury Rcingin täytyy nt tkuu sisäperämoottorisi päästöjenhllintjärjestelmälle ll lueteltviksi joiksi edellyttäen, ettei sisäperämoottorisi ole käytetty väärin, liminlyöty ti huollettu kelvottomsti. Moottorin päästöjenhllintjärjestelmään voi kuulu sellisi osi kuin ksutin ti polttoineen ruiskutusjärjestelmä, sytytysjärjestelmä ti ktlysttori. Siihen voi myös sisältyä letkuj, hihnoj, liittimiä j muit päästöihin liittyviä sennelmi. Missä tkuun linen vik esiintyy, Mercury Mrine korj sisäperämoottorisi ilmn sinulle koituvi kuluj, mukn lukien vinmääritys, ost j työ. VALMISTAJAN TAKUUSUOJA TAKUUTIEDOT Vuosimllin 2009 j myöhempien sisäperämoottorien tietyillä elektronisill päästöjenhllintosill on kolmen (3) vuoden ti 480 tunnin tkuu sen mukn, kumpi tulee ensin. Tietyillä meknisill päästöjenhllintosill on yhden (1) vuoden ti 150 käyttötunnin tkuu sen mukn, kumpi tulee ensin, kun moottorin teho on yli 500 hevosvoim j enintään 650 hevosvoim, j yhden (1) vuoden ti 50 tunnin tkuu sen mukn, kumpi tulee ensin, kun moottorin teho on yli 650 hevosvoim. Käyttötunteihin perustuv tkuusuoj sllitn kuitenkin vin moottoreille, jotk on vrustettu s 2441()(13):ss määritellyillä ti niitä vstvill käyttötuntimittreill. Jos jokin päästöihin liittyvä moottorisi os vioittuu tkuun olless voimss, Mercury Rcing korj ti viht kyseisen osn. OMISTAJAN TAKUUTA KOSKEVAT VELVOLLISUUDET Sinä olet sisäperämoottorin omistjn vstuuss omistjn käsikirjss vdittvien huoltojen suorittmisest. Mercury Rcing suosittelee, että pidät tlless kikkien sisäperämoottoriisi liittyvien huoltotöiden kuitit, mutt Mercury Rcing ei voi kieltää tkuut pelkästään kuittien puutteen vuoksi ti sen tki, ettet ole vrmistnut kikkien iktulun mukisten huoltotöiden suorittmist. Sisäperämoottorin omistjn sinun pitäisi oll tietoinen siitä, että Mercury Rcing voi kieltää sinult tkuusuojn, jos sisäperämoottorisi ti sen os on vioittunut väärinkäytön, liminlyönnin, kelvottomn kunnosspidon ti hyväksymättömien muutoksien tki. 6 fin

17 Olet velvollinen viemään sisäperämoottorisi Mercury Mrine -jälleenmyyjälle heti, kun ongelm esiintyy. Tkuukorjukset suoritetn loppuun kohtuullisess jss, jok ei ylitä 30 päivää. Jos sinull on kysyttävää tkuuseen liittyvistä oikeuksistsi ti velvollisuuksistsi, ot yhteys Mercury Rcingin numeroon (USA). E.P.A.-päästöjenhllint ESITTELY Asetuksen 40 CFR kppleen 1045, lkppleen B luomien velvoitteiden mukisesti Mercury Mrine nt vähittäissikklle kolmen (3) vuoden ti moottorin 480 käyttötunnin (sen mukn, kumpi tulee ensin) päästötkuun päästöjenhllintjärjestelmän sähköosille sekä yhden (1) vuoden ti moottorin 150 käyttötunnin (sen mukn, kumpi tulee ensin) päästötkuun päästöjenhllintjärjestelmän meknisille osille. Moottori on suunniteltu, rkennettu j vrustettu niin, että se noudtt myyntijnkohtn ilmnsuojelusetuksen (Clen Air Act) pykälän 213 nojll voimss olevi sääntöjä eikä moottoriss ole mterili- ti vlmistusvikoj, jotk estäisivät moottori täyttämästä voimss olevi määräyksiä. PÄÄSTÖJENHALLINTAJÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT Päästötkuu koskee kikki osi, joiss esiintyvä vik lisäisi moottorin säädettävien osien päästöjä, mukn lukien seurvt: 1. Polttoineen nnostelujärjestelmä. Ksutin j sisäiset ost (ti polttoineen pineensäädin ti polttoineen ruiskutusjärjestelmä) b. Ilm/polttoinesuhteen tkisinkytkentä- j hllintjärjestelmä c. Kylmäkäynnistyksen rikstusjärjestelmä d. Imuventtiilit 2. Imuilmjärjestelmä. Hllittu kuumilminen imujärjestelmä b. Imusrj c. Ilmnsuodtin d. Turbohdinjärjestelmät e. Kuumilmn nousuputken venttiilisennelm 3. Sytytysjärjestelmä. Sytytystulpt b. Mgneetto- ti elektroninen sytytysjärjestelmä c. Kipinänohjusjärjestelmä d. Sytytyskäämi ti ohjusyksikkö e. Sytytysjohdot 4. Voitelujärjestelmä. Öljypumppu j sisäiset ost b. Öljynruiskuttimet c. Öljymittri 5. Positiivinen kmpikmmion tuuletusjärjestelmä (PCV). PCV-venttiili b. Öljyn täyttöukon tulpp 6. Pkoksujärjestelmä. Pkosrj b. Pkoputken mutk c. Pkoputken välimutk d. Alempi pkoputki TAKUUTIEDOT fin 7

18 TAKUUTIEDOT e. Peräputki 7. Ktlysttori- ti lämpörektorijärjestelmä. Ktlysttori b. Lämpörektori c. Pkosrj d. Pkoventtiilit 8. Hihtumisjärjestelmä. Hiilisäiliö b. Polttoinesäiliöt c. Poistoventtiili 9. Edeltävissä järjestelmissä käytettävät sekliset ost. Letkut, kiristimet, liittimet, putket, tiivisteet ti tiivistyslitteet sekä kiinnitysost b. Hihnpyörät, hihnt j välipyörät c. Tyhjiö-, lämpö-, suunt- j ikherkät venttiilit j ktkisimet. d. Elektroniset säätimet HUOMAUTUS: EPA-päästötkuu ei koske osi, joiss esiintyvä vik ei lisäisi moottorin säädeltäviä päästöjä. 8 fin

19 Ennen veneen käyttöä Lue tämä ohjekirj huolellisesti. Turvllisuus- j käyttöohjeiden noudttminen sekä niiden ohell terveen järjen käyttö voivt utt estämään henkilövmmoj j tuotevurioit. Jos sinull on kysyttävää, ot yhteys jälleenmyyjään. Tässä ohjekirjss sekä moottoriss oleviss turvtrroiss käytetään turvllisuusvroituksi, joiden trkoituksen on kiinnittää huomiosi erityisiin turvllisuusohjeisiin, joit on noudtettv.! VAARA Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAROITUS Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht lievään ti keskiviken vmmn, jos sitä ei vältetä. TÄRKEÄÄ: Osoitt tietoj ti neuvoj, jotk ovt välttämättömiä oike käyttöä j/ti huolto vrten. HUOMAUTUS: Merkitsee tieto, jok utt ymmärtämään jotkin vihett ti toiminto. Veneen sopiv moottoriteho YLEISTIETOJA! VAARA Veneen suurimmn nimellisteholukemn ylittäminen voi iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Veneen ylirsittminen stt vikutt veneen hllint- j kelluntominisuuksiin ti rikko peräpeilin. Älä senn moottori, jok ylittää veneen suurimmn nimellisteholukemn. Älä käytä liin tehokst moottori ti kuormit venettäsi liik. Useimmiss veneissä on kilpi, jost näkyy suurin hyväksytty teho j kuormitus tiettyihin määräyksiin perustuvn vlmistjn ilmoituksen mukn. Jos jokin on epäselvää, ot yhteyttä jälleenmyyjääsi ti veneen vlmistjn. U.S. COAST GUARD CAP ACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Jos moottorisi käytetään pikveneessä ti suuritehoisess veneessä, jok ei ole sinulle ennestään tuttu, suosittelemme, ettet j sitä koskn huippunopeudell pyytämättä ensin lustv opstust j tutustumisjo jälleenmyyjältä ti toiselt kuljettjlt, joll on kokemust vene/moottoriyhdistelmästä. Lisätietoj on lehtisessä Suuritehoisen veneen jo jonk st jälleenmyyjältä, mhntuojlt ti Mercury Mrinelt. fin 9

20 Siipirts- j veden lämpötil-nturit Siipirttit ei voi käyttää veneissä, jotk pystyvät kulkemn yli 80 km/h (50 mph). Veden lämpötil-ntureit ei voi liittää Rce-sisäperämoottoreihin, joiss on propulsionohjusmoduuli (PCM). PCM käyttää veden lämpötil-nturiliitäntää moottoriöljyn lämpötiln vlvomiseen. Nrullinen hätäktkisin YLEISTIETOJA Hätäktkisimen tehtävänä on smmutt moottori, kun kuljettj poistuu jjn piklt (esim. sinkoutuu vhingoss pois kuljettjn piklt). Nrullisen hätäktkisimen lähellä olev trr muistutt käyttäjää kiinnittämään nrun henkilökohtiseen kellukkeeseen ti rnteeseen. ATTACH LANYARD b RUN OFF c b - c - Hätäktkisimen nrun kiinnike Nrun trr Nrullinen hätäktkisin Vhingoss heittymiset, kuten putominen yli lidn, tphtuvt todennäköisimmin: Mtllitiset urheiluveneet Klstusveneet Moottoriurheiluveneet Ulospiskutumisi voi tphtu myös huonojen käyttötpojen seuruksen, esimerkiksi: istuminen istuimen tkosss ti veneen lidll plnusnopeuksill Seisominen plnusnopeuksill jminen plnusnopeuksill mtlss ti esteikköisessä vedessä Päästäminen irti ohjuspyörästä sen vetäessä jompnkumpn suuntn veneen ohjminen lkoholin ti huumeiden käytön jälkeen käännösten tekeminen suurell veneen nopeudell Nrun pituus on yleensä cm (48 60 in.) suorksi vedettynä. Sen toisess päässä on ltt, jok työnnetään ktkisimeen, j toisess päässä on kiinnike, jok kiinnitetään kuljettjn henkilökohtiseen kellukkeeseen ti rnteeseen. Hätäktkisimen nru on kierteinen, jott se on lepotilss niin lyhyt kuin mhdollist eikä sotkeudu lähellä oleviin esineisiin. Se on venyvä, jott minimoidn todennäköisyys sen ktivointiin vhingoss, jos kuljettj siirtyilee trkoituksell kuljettjn normlin pikn lähettyvillä. Jos hlutn lyhyempi hätäktkisinnru, kierrä nru kuljettjn rnteen ti säären ympäri ti tee nruun solmu. Hätäktkisimen ktivointi pysäyttää moottorin välittömästi, mutt veneen eteneminen jtkuu jonkin mtk riippuen nopeudest j mhdollisest kääntökulmst smmutushetkellä. Vene voi itsestään liikkuessn iheutt sen kulkureitillä oleville vmmoj, jotk ovt yhtä vkvi, kuin veneen kulkiess moottorin voimll. 10 fin

21 Opet in muille veneessä oleville sinmukiset käynnistys- j jomenettelyt siltä vrlt, että he joutuvt käyttämään moottori hätätilnteess (jos kuljettj piskutuu vhingoss ulos veneestä).! VAARA Vältä hllitsemttomn veneen iskun iheuttmt vmmt ti kuolem. Jos nrullist hätäktkisint ei käytetä j sinä kuljettjn piskudut ulos veneestä, riski hllitsemttomn veneen iskust ksv huomttvsti. Käytä kuljettjn in nrullist hätäktkisint, jok pysäyttää moottorit utomttisesti, jos piskudut ulos veneestä ti pois kuljettjn piklt. Ktkisimen ktivoituminen vhingoss ti thttomsti normlin jon ikn on myös mhdollist. Tämä voi iheutt jonkin ti kikki seurvist, mhdollisesti vrllisist tilnteist: Veneessä olevien eteenpäin piskutuminen eteenpäinliikkeen odottmttomsti pysähtyessä erityinen huolenihe veneen etuosss oleville mtkustjille, jotk sttvt lentää keuln yli j jäädä mhdollisesti potkuri- ti ohjuskomponenttien runtelemiksi. Tehon j ohjuksen hllinnn menetys kovn merenkäynnin, voimkkn virrn ti kovn tuulen vllitess. Hllinnn menetys lituriin jettess.! VAARA Vältä äkillisten hidstusvoimien iheuttm vkv vmm ti kuolem, jok johtuu hätäktkisimen ktivoitumisest vhingoss ti thttomsti. Nrullinen hätäktkisin on suunniteltu pysäyttämään vene nopesti, kun se ktivoidn. Vro nrullisen hätäktkisimen ktivoimist vhingoss. Veneen perävunukuljetus Venettä voidn kuljett perävunuss vetoyksikön olless ylös- ti ls-sennoss. Tien j vihteistokotelon evän välissä on oltv riittävä etäisyys, kun vetolitett kuljetetn perävunuss lssennoss. Jos riittävä mvr on ongelm, set vetoyksikkö täysin ylös-sentoon. Vedessä olevien ihmisten suojminen KUN RISTEILET YLEISTIETOJA Vedessä olevn ihmisen on vike väistää nopesti lähestyvää venettä, vikk se liikkuisi hitstikin Hidst vuhti j ole äärimmäisen vrovinen in veneillessäsi vesillä, joill stt oll ihmisiä. Veneen liikkuess (itsestään) vihdevivun olless vpll, veden voim riittää pyörittämään potkuri. Tämä potkurin vp pyöriminen voi iheutt vkvn vmmn. fin 11

22 VENEEN OLLESSA PAIKOILLAAN! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti mikä thns veneeseen kiinnitetty kov esine stt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn uimreille. Pysäytä moottori välittömästi, jos joku on vedessä veneesi läheisyydessä. Vihd vp-sentoon j smmut moottori, ennen kuin nnt kenenkään uid ti oleskell vedessä veneesi lähellä. Pkoksupäästöt VARO HÄKÄMYRKYTYSTÄ YLEISTIETOJA Häkä (CO) on tppv ksu, jot esiintyy kikkien polttomoottoreiden pkoksuiss, mukn lukien moottorit, jotk liikuttvt veneitä, j generttorit, jotk ntvt teho veneiden lisävrusteille. Sellisenn CO on hjuton, väritön j muton ksu, mutt jos voit hist ti mist moottorin pkoksuj, hengität itse siss häkää (CO). Häkämyrkytyksen lkuoireisiin, jotk ovt smnkltisi merisirus- ti humltumisoireiden knss, kuuluvt päänsärky, huimus, uneliisuus j phoinvointi.! VAARA Moottorin pkoksujen hengittäminen voi iheutt häkämyrkytyksen, jost voi oll seuruksen tjuttomuus, ivovurio ti kuolem. Vältä ltistust hä'älle. Pysyttele loitoll pkoksulueist moottorin käydessä. Pidä vene hyvin tuuletettun sekä sen seistessä pikoilln että jon ikn. PYSYTTELE LOITOLLA PAKOKAASUALUEISTA Moottorin pkoksut sisältävät hitllist häkää. Vältä lueit, joill on konsentroituj moottorin pkoksuj. Kun moottori käy, pidä uimrit loitoll veneestä, älä istu, mk ti seiso uintilustll ti sisääntulotikkill. Kun olet mtkll, älä nn mtkustjien oll välittömästi veneen tkn (lustlt roikkuminen, linelutilu/ bodysurffus). Sen lisäksi, että tämä vrllinen toimint sett kyseisen henkilön lueelle, joss on erittäin korke moottorin pkoksukonsentrtio, se myös ltist hänet vrlle loukkntu veneen potkurist. HYVÄ TUULETUS Tuulet mtkustjien pikk, v sivuverhot ti etupään luukut ksujen poistmiseksi. 12 fin

23 YLEISTIETOJA Esimerkki hyvästä ilmn virtuksest veneen läpi: HUONO TUULETUS Tietyissä jo- j/ti tuuliolosuhteiss pysyvästi ktetut ti purjeknkll ktetut hytit ti ohjmot, joiss on riittämätön tuuletus, voivt vetää sisään häkää. Asenn veneeseen yksi ti usempi häkäilmisin. Hrvinisiss tpuksiss, erittäin tyynellä säällä, uimrit j mtkustjt, jotk ovt piklln seisovn veneen voimell lueell, joss ti jonk lähellä käy moottori, sttvt ltistu vrlliselle häkätsolle. 1. Esimerkkejä huonost tuuletuksest veneen seistessä piklln: b b - Moottorin käyttö, kun vene on htss lituripikss Kiinnitettynä pikkn, joss on lähellä toinen vene, jonk moottori käy 2. Esimerkkejä huonost tuuletuksest veneen liikkuess: b b - Veneen jokulm, joss keul on liin korkell Veneen jminen etupään luukkuj vmtt (frmriutoilmiö) fin 13

24 YLEISTIETOJA Perältojen j vnvesien yli hyppiminen Huviveneiden jminen ltojen j vnvesien yli kuuluu veneilyyn. Mikäli tätä tehdään sellisell nopeudell, että veneen runko nousee osittin ti kokonn vedestä, syntyy tiettyjä vroj, etenkin veneen pltess veteen. Suurin vr on se, että vene muutt suunt kesken hyppyä. Sellisess tpuksess lskeutuminen voi iheutt veneen rjun suunnnmuutoksen. Tällinen äkkinäinen suunnnvihdos voi heittää mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli.! VAARA Perältojen ti vnvesien yli hyppiminen voi iheutt vkvn vmmn ti kuolemn, kosk se voi heittää mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Vältä mhdollisuuksien mukn llon ti vnveden iheuttmi hyppyjä. Veneesi päästessä törmäämään ltoon ti vnveteen on olemss toinenkin hrvinisempi vrllinen seurus. Jos veneen ilmss olless keul koukk trpeeksi syvään lspäin, se stt veteen koskettessn tunkeutu vedenpinnn lle j sukelt hetken jksi. Tämä pysäyttää heti veneen lähes täysin j heittää veneessä olijt eteenpäin. Vene voi myös ohjutu jyrkästi sivusuuntn. Vedenlisiin esteisiin osuminen TÄRKEÄÄ: Veneen käyttö mtlikoiss voi vurioitt venettä ti moottori vkvsti. Aj venettä turvllisell vähimmäisnopeudell mtlikoiss ti lueill, joill on vedenlisi esteitä. Vähennä nopeutt j jtk vrovsti in, kun jt veneellä mtlss vedessä ti lueill, joill epäilet olevn vedenlisi esteitä, joihin sisäperämoottori ti veneen pohj voivt osu. Tärkein kelluvien ti vedenlisten esteiden iheuttmien vmmojen ti törmäysvurioiden vähentämiskeino on veneen nopeuden rjoittminen. Tällisiss olosuhteiss veneen nopeuden tulee oll vähimmäisplnusnopeus km/h (15 25 mph) Kelluvn ti vedenliseen esineeseen osuminen voi joht lukemttomiin eri tilnteisiin. Jotkut näistä tilnteist voivt iheutt seurv: Sisäperämoottorin os ti koko moottori stt irrot j iheutt vkvn vmmn ti venevurion. 14 fin

25 Vene voi yhtäkkiä viht suunt. Tällinen äkillinen suunnnvihdos voi heittää mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Vene voi hidstu nopesti. Tämä heittää mtkustjt eteenpäin ti jop veneen lidn yli. Törmäys vurioitt sisäperämoottori j/ti venettä. Pidä mielessä, että tärkein vmmojen ti törmäysvurioiden vähentämiskeino on veneen nopeuden rjoittminen. Veneen nopeus tulee rjoitt vähimmäisplnusnopeuteen, kun jetn vesillä, joill tiedetään olevn vedenlisi esteitä.! VAARA Jos käytetään venettä ti moottori, joss on törmäyksen iheuttmi vurioit, seuruksen voi oll tuotevurio, vkv vmm ti kuolem. Jos lus joutuu minkäänliseen törmäykseen, pyydä vltuutettu Mercury Mrine -jälleenmyyjää trkstmn j korjmn lus ti moottori. Vedenliseen esineeseen osumisen jälkeen moottori pitää smmutt mhdollisimmn pin j on trkistettv, ettei osi ole rikkoutunut ti löystynyt. Jos vurioit näkyy ti epäillään, sisäperämoottori pitää viedä vltuutetulle jälleenmyyjälle perusteellist trkstust j trvittvi korjuksi vrten. Pitää myös trkst, ettei veneessä ole runko- ti peräpeilimurtumi ti vuotoj. Vurioituneen sisäperämoottorin käyttäminen voi iheutt lisävurioit perämoottorin muille osille ti vikutt veneen hllintn. Jos käyttöä on välttämätöntä jtk, tee niin huomttvsti pienemmillä nopeuksill. Käyttö mtlikoiss YLEISTIETOJA HUOMAUTUS Aluksen käyttö mtlikoss voi iheutt vkvi moottorivurioit tukkiutuneiden vedenottoukkojen tähden. Vrmist, ettei vihteistokotelon vedenottoukkoihin pääse hiekk, lietettä eikä muit roski, jotk voivt rjoitt ti lkkutt moottoriin tulevn jäähdytysveden. On oltv äärimmäisen vrovinen, kun jetn mtlikoss veneellä, joss on vin mtlll sijitsevt vedenottoukot. Johtuen vedenoton kokonislueen pienestä määrästä vedenotoiss on suuri imu. Nämä vedenotot tukkeutuvt helposti pohjkosketuksess j ne voivt tukkeutu jettess mtlikoiss ti ruohoisill lueill. Vihteisto, jonk vedenotot sijitsevt mtlll - Mtlll sijitsevt vedenottoukot fin 15

26 YLEISTIETOJA Kksoisvedenottovihteiston rkenne vähentää moottorin vedensyötön rjoittmisen ti sulkemisen riskiä, mutt vrovisuutt on silti noudtettv jettess mtlikoss ti ruohoisess vedessä. KAKSOISVEDENOTTOVAIHTEISTON SELVITTÄMINEN 1. Aj vene syvälle tyhjäkäynnillä. 2. St vene plukseen, mutt j keskivertovuhdill, kunnes moottorin lämpötil j lohkon vedenpine plvt normliin. HUOMAUTUS: Moottorilohkon pine stt silti oll mtl mittriss, jos mittriin tulev letku on tukoss. b Kksoisvedenottovihteisto - Ottoreiät b - Mtlll sijitsevt vedenottoukot 7759 Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Jott voit turvllisesti nutti vesistöistä, tutustu pikllisiin j muihin hllituksen veneilysäännöksiin j - rjoituksiin sekä hrkitse seurvi ehdotuksi. Käytä kelluntvälineitä. Vr jokiselle veneessä olevlle henkilölle hyväksytyn mllinen, sopiv koko olev (lin vtim) kelluntväline, jok on helposti stvill. Älä ylikuormit venettä. Useimmille veneille on ilmoitettu j vhvistettu todisteell mksimikuormn (pinon) kntokyky (ktso veneesi kntokykyä osoittv kilpeä). Jos olet epävrm, ot yhteys jälleenmyyjääsi ti veneen vlmistjn. Suorit turvtrkstukset j vdittvt huollot.. Noudt säännöllistä iktulu j vrmist, että kikki korjukset tehdään kunnoll. Trkist veneessä olevt turvlitteet. Seurvss on ehdotuksi eri turvvälineistä, joit knntt pitää mukn veneiltäessä: Hyväksytty plonsmmutin; mel ti iro. Merkinntovälineitä: tskulmppu, rkettej ti vlommuksi, lippu j vihellyspilli ti torvi. Vrpotkuri, pinenvt j sopiv vin. Pikkukorjuksiss trvittvt työklut; ensiputrvikkeet j -ohjeet. Ankkuri, ylimääräinen nkkurinru; vesitiiviitä säilytysstioit. Käsikäyttöinen pilssipumppu j ylimääräisiä tyhjennystulppi; kompssi j lueen krtt ti merikortti. Ylimääräiset käyttölitteet; kkuj, polttimoj, sulkkeit jne. Trnsistorirdio j juomvettä. Tunne merkit sään muutoksest j vältä veneilyä huonon sään j kovn merenkäynnin ikn. Kerro jollekulle, mihin olet menoss j milloin iot plt. Tunne kikki veneilysäännöt j -lit j noudt niitä vesistöillä. Veneen kuljettjien pitää suoritt veneilyturvllisuuskurssi. Yhdysvlloiss tällisi kurssej trjovt: 16 fin

27 1. U.S. Cost Gurd Auxiliry (USA:n rnnikkovrtiosto) 2. Power Squdron 3. Puninen Risti 4. Veneilyä vlvovt poliisivirnomiset Osoit kikki tiedustelut Bot U.S. Foundtionille numeroon BOAT (2626). Suosittelemme voimkksti, että kikki moottoriveneen käyttäjät osllistuvt jollekin näistä kursseist. Lue myös NMMA:n kirjnen "Sources of Wterwy Informtion". Siinä luetelln lueittin turv-, risteily- j nvigointineuvoj ntvt lähteet, j se on stvn mksutt osoitteest: Sources of Wterwy Informtion Ntionl Mrine Mnufcturers Assocition 410 N. Michign Avenue Chicgo, IL U.S.A. Vrmist, että jokinen istuu veneessä sinmukisesti. Älä nn kenenkään istu ti oleskell missään veneen osss, jot ei ole trkoitettu tälliseen käyttöön. Tähän kuuluvt istuimien selkänojt, lidt, peräpeili, keul, knnet, kohotetut klstustuolit j kikki kääntyvät klstustuolit; sekä kikki selliset pikt, joist äkillinen odottmton kiihdytys, äkkipysähdys, veneen hllinnn odottmton menetys ti äkillinen veneen liike voi iheutt henkilön piskutumisen lidn yli ti veneen sisälle. Älä koskn veneile lkoholin ti huumeiden vikutuksen lisen (se on litont).. Alkoholin ti huumeiden käyttö heikentää hrkintkykyä j hidst huomttvsti regointikykyä. Tunne veneilyvesistö j vältä vrllisi pikkoj. Opet veneen käyttöä myös muille. Opet inkin yhdelle veneessä olevlle henkilölle moottorin käynnistyksen j käytön sekä veneen käsittelyn perustiedot siltä vrlt, että kuljettj tulee kyvyttömäksi ti puto yli lidn. Mtkustjien nousu veneeseen. Pysäytä moottori in, kun mtkustji tulee veneeseen, stuu pois veneestä ti oleskelee veneen tkosn (perän) lähellä. Pelkkä moottorin vihtminen vplle ei riitä. Ole trkkvinen. Veneen kuljettjll on liss määrätty velvollisuus tähystää j kuunnell ympäristöä jtkuvsti. Kuljettjll pitää oll esteetön näkyvyys vrsinkin eteenpäin. Mtkustjt, lsti ti klstustuolit eivät s estää kuljettjn näkyvyyttä, kun venettä jetn tyhjäkäyntiä nopemmin. Älä koskn j venettäsi suorn vesihiihtäjän tkn, kosk hiihtäjä stt ktu. Jos esimerkiksi veneesi nopeus on 40 km/h (25 MPH), se svutt 61 m (200 ft) päähän eteesi ktuneen hiihtäjän 5 sekunniss. Vro ktuneit hiihtäjiä. Kun käytät venettä vesihiihtoon ti vstviin hrrstuksiin, pidä ktunut hiihtäjä in veneen kuljettjn puolell, kun plt uttmn häntä. Kuljettjn pitää in säilyttää näköyhteys ktuneeseen hiihtäjään, eikä hän s peruutt hiihtäjän ti kenenkään muun vedessä olijn luo. Ilmoit onnettomuuksist. Veneen kuljettj vditn lin mukn lähettämään veneilyonnettomuusrportti osvltions veneilylin vlvontvirnomisille, kun vene joutuu tietynlisiin onnettomuuksiin. Veneilyonnettomuus on rportoitv, jos kyseessä on: 1. hengenmenetys ti todennäköinen hengenmenetys 2. henkilövmm, jok vtii lääkärin hoito ensivun lisäksi 3. veneeseen ti muuhun omisuuteen kohdistuv vurio, jonk rvo on yli 500,00 USD 4. veneen täydellinen menetys. TÄRKEÄÄ: Pyydä piklliselt vesipoliisilt perusteellinen luettelo säännöistä j säädöksistä. Vrstettu moottori YLEISTIETOJA Jos moottorisi vrstetn, ilmoit välittömästi poliisivirnomisille j Mercury Mrinelle mlli j srjnumerot sekä kenelle tkisin sdust moottorist tulee ilmoitt. Nämä vrstetun moottorin tiedot pidetään tlless Mercury Mrinell uttmn poliisivirnomisi j myyntiliikkeitä löytämään vrstetut moottorit. fin 17

28 Moottorin tunnistustiedot TEKNISET TIEDOT Kirj muistiin seurvt tiedot tulev trvett vrten: Moottorin mlli/hevosvoim: Moottorin srjnumero: Peräpeilisennelmn srjnumero: Potkurin numero j nousu: Sisäperämoottorin srjnumero j välityssuhde: Pyöriminen: Rungon tunnistenumero: Veneen mlli j pituus: SMARTPHONE-LINKKI Ktso pikiset tuotetiedot tietotrrn yläreunss olevst smrtphone-linkistä. Polttoinevtimukset Käytä tunnettu, mieluiten lkoholitont lyijyttömän bensiinin merkkiä. Mercury Mrine suosittelee polttoineit, jotk sisältävät ruiskutussuuttimen puhdistusinett puhtuden lisäämiseksi.! VAARA Polttoinevuoto muodost tuliplo- ti räjähdysvrn, jok voi iheutt vkvn tpturmn ti kuolemn. Trkst säännöllisesti, j etenkin vrstoinnin jälkeen, kikki polttoinejärjestelmän ost vuotojen, pehmenemisen, kovettumisen, pisumisen ti korroosion vrlt. Jos vuodon ti hurstumisen merkkejä ilmenee, os on vihdettv ennen kuin moottori käytetään enempää. 18 fin

29 HUOMAUTUS Vääränlisen polttoineen käyttäminen voi iheutt moottorille vkvi vurioit. Väärän polttoineen käytöstä iheutuvt vuriot ktsotn moottorin väärinkäytöksi, eikä rjoitettu tkuu kt niitä. Käytä moottoriss vin suositeltu polttoinett. OKTAANIVAATIMUKSET (USA/KANADA) POLTTOAINETYYPPI TEKNISET TIEDOT PIENIN NÄYTETTY OKTAANILUKU Lyijytön tvllinen (R+M) 2 = 87 ti RON = 91* HUOMAUTUS: *Tutkimuksess stu oktnilukem OKTAANIVAATIMUKSET (YHDYSVALTOJEN JA KANADAN ULKOPUOLELLA) POLTTOAINETYYPPI PIENIN NÄYTETTY OKTAANILUKU Lyijytön tvllinen 1. (R+M) 2 = 87 ti RON = 91* HUOMAUTUS: *Tutkimuksess stu oktnilukem REFORMULOITUJEN (HAPETETTUJEN) POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ (VAIN YHDYSVALLAT) Tämäntyyppistä polttoinett edellytetään tietyillä lueill Yhdysvlloiss. Näissä polttoineiss käytetään kht hpetintyyppiä: lkoholi (etnoli) ti eetteriä (MTBE ti ETBE). Jos omll lueellsi stvn polttoineen hpettimen käytetään etnoli, ktso Alkoholi sisältävä polttoine olevill ohjeill. Näiden reformuloitujen polttoineiden käyttö Mercuryn moottoriss on hyväksyttävää. ALKOHOLIA SISÄLTÄVÄ POLTTOAINE Jos lueellsi myytävä polttoine sisältää joko metnoli (metyylilkoholi) ti etnoli (etyylilkoholi), sinun on syytä oll tietoinen sen mhdollisist hittvikutuksist. Nämä hittvikutukset ovt vkvmpi metnolin iheuttmin. Polttoineen lkoholiprosentin lisääminen voi myös phent näitä hittvikutuksi. Eräät näistä hittvikutuksist iheutuvt siitä, että polttoineess olevn lkoholiin imeytyy ilmst kosteutt, mistä seur veden/lkoholin erottuminen polttoinesäiliössä olevst polttoineest. Mercury-moottorisi polttoinejärjestelmän ost kestävät korkeintn 10 % lkoholi sisältävää bensiiniä. Me emme tiedä, minkä prosenttimäärän veneesi polttoinejärjestelmä kestää. Alkoholi sisältävä polttoine stt lisätä seurvi: Metlliosien syöpyminen. Kumi- ti muoviosien rppeutuminen. Polttoineen tunkeutuminen kumiletkujen läpi. Käynnistys- j toimintvikeuksi. TÄRKEÄÄ: Mercury Mrine -moottorin käyttö lkoholi sisältävällä bensiinillä iheutt inutltuisi ongelmi, kosk veneitä säilytetään usein pitkiä ikoj käyttämättöminä. Alkoholisekoitteiset polttoineet käytetään utoiss yleensä ennen kuin niihin ehtii imeytyä niin pljon vettä, että syntyy ongelmi. Veneet sen sijn seisovt usein käyttämättöminä niin pitkään, että nesteet ehtivät erottu. Lisäksi lkoholi voi pestä pois sisäisten komponenttien öljyklvon iheutten syöpymistä. TÄRKEÄÄ: Polttoineess käytettävän lkoholin mhdollisten hittvikutusten johdost suositelln lkoholittomn polttoineen käyttöä mikäli mhdollist. Jos stviss on vin lkoholi sisältävää bensiiniä ti jos ei tiedetä, onko bensiinissä lkoholi, vuotoj j epänormlej tphtumi pitää trkkill tvllist usemmin. 1. Mercury Rcing ei suosittele lyijyä sisältävän bensiinin käyttöä. Lyijyä sisältävä bensiini on hyväksyttävä lueill, joill lyijytöntä bensiiniä ei ole stviss; pkoksuteihin j/ti polttokmmioihin voi kuitenkin kertyä lyijyhiukksi. fin 19

30 Vähäisen läpäisyn polttoineletkuvtimus Vähäisen läpäisyn polttoineletku on sennettv kikkiin sisäperämoottoreihin, jotk on vlmistetn myyntiin, myydään ti trjotn myyntiin Yhdysvlloiss. Yhdysvltin ympäristönsuojeluvirsto (EPA) vtii, että jälkeen vlmistetuiss sisäperämoottoreiss on vähäisen läpäisyn polttoineletku polttoinesäiliön j moottorin välisenä ensiöletkun. Vähäisen läpäisyn letku on tyypin B1-15 ti tyypin A1-15 USCG-letku, jok ei ylitä 15/gm²/24 h CE10- polttoineell lämpötiln olless 23 C,kuten stndrdiss "SAE J 1527 veneiden polttoineletkut" on määritetty. Kmpikmmion öljy ÖLJYSUOSITUKSET TEKNISET TIEDOT Suositetut öljyt Mercury Rcingin nelithtiöljy, 25W-50 Synthetic Blend- ti 25W-40-sisäperä-/ sisämoottoriöljy Vihd uusi öljynsuodtin in öljynvihdon ikn NMMA:n luokitus FC-W TÄRKEÄÄ ÖLJYTIETOA Älä käytä Yksisteisi öljyjä Pesemättömiä öljyjä Kiinteitä lisäineit sisältäviä öljyjä Muit kuin suositeltuj monisteisi öljyjä Huonoltuisi öljyjä Älä sekoit Eri öljymerkkejä, yksisteisi ti monisteisi öljyjä Eri pinoisi yksisteisi ti eripinoisi monisteisi öljyjä. Tilvuudet Yksikkö Yksikön tilvuus Kmpikmmion öljytilvuus uuden suodttimen knss 1. Brvo - Vetolitteen öljytilvuus (säiliön knss) Brvo III XR - Vetolitteen öljytilvuus (säiliön knss) Suljettu jäähdytysjärjestelmä 7,6 l (8 U.S. qt) 2,65 l (2.8 U.S. qt) 2,8 l (3 U.S. qt) 13 l (14 U.S. qt) 1. Käytä in mitttikku trvittvn öljymäärän täsmälliseen määrittämiseen. 20 fin

31 Moottorin yleiset tiedot TEKNISET TIEDOT Kmpikselin hevosvoim kw, 520 hv Iskutilvuus Sylinterijärjestely Sylinterin läpimitt Iskunpituus Puristussuhde 8.6:1 Lturi Akkuvtimukset Sähköjärjestelmä Sytytyksen tyyppi Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Polttoinejärjestelmä Päästöjenhllintjärjestelmä Brvo-moottorin pituus (peräpeilin kiinnikkeestä moottorin etupuolelle) Leveys Korkeus (öljypohjn lreunst moottorin korkeimpn kohtn, jok voisi oll pkojärjestelmä) Pino 8,57 l (523 cid) V8 116 mm (4.560 in.) 102 mm (4.00 in.) 95 A /1238 W Ryhmä 31M, 1150 CCA (minimi) 12 voltti, miinusmdoitus PCM virrnjkjton, WSC-kipinänohjus NGK BKR6ES 0,9 mm (0.035 in.) Vsemmnpuoleinen sekventilinen elektroninen polttoineenruiskutus Elektroninen moottorinhllint (EC) 869 mm (34.2 in.) 843 mm (33.2 in.) 843 mm (33.2 in.) 552 kg (1218 lb) 1. Kilowtti-/hevosvoimlukem täyttää SAE J1228/ISO stndrdin vtimukset. Vihteess syntyvät häviöt vähentävät käyttöteho. fin 21

32 Moottorin käyttörjoitukset TEKNISET TIEDOT Suurin täysksun (WOT) kierrosluku Kierrosluvun rj 1. Kierrosluku tyhjäkäynnillä, vihde päällä Kierrosluku tyhjäkäynnillä, vpll Polttoinejärjestelmän suurin virtusnopeus Polttoineen pine tyhjäkäyntitilss Polttoineen pine täysksull Jäähdytysnesteen termosttti vutuu luksi rvoss: Jäähdytysnesteen termosttti on täysin uki rvoss: Moottorin pienin vedenpine täysksull Moottorin suurin vedenpine täysksull Öljyn vähimmäispine tyhjäkäynnillä (kuum) Öljyn vähimmäispine täysksull (kuum) /min /min 700 1/min 800 1/min 155 l/h (41 gls/hr) kierrosnopeudell /min 300 kp (43.5 psi) 270 kp (39.2 psi) 62 C (143 F) 70 C (158 F) 172 kp (25 psi) 345 kp (50 psi) kp (20-30 psi) kp (48-55 psi) b b Moottorin j veneen etupuoli b - Suihkutusjärjestys Moottorin totutusjo TÄRKEÄÄ: Jos moottorin totutusjomenettelyä ei noudtet, seuruksen stt oll huono suorituskyky koko moottorin elinkren jn sekä moottorivurio. Noudt in totutusjomenettelyä. 1. Moottoreiss on sytytysjärjestelmä, joss on sisäinen /min kierrosluvun rjoitin. Moottori toimii normlisti, jos se ei ylitä tätä kierrosluku. 22 fin

33 TEKNISET TIEDOT Ann moottorin lämmetä sekunti. Älä ylitä 3/4 ksu. Vältä kiihdytystä täysksull tyhjäkäynnistä. Vihtele in ksusetust. 5 tunnin totutusjomenettely Käytä moottori suurimmn osn ik välillä /min. Trkist moottoriöljyn tso usein. Lisää öljyä trpeen mukn. Suuri öljyn kulutus totutusjokuden ikn on normli. Totutusjojkson jälkeen Jott Mercury Mrine -veneesi moottori sisi mhdollisimmn pitkän käyttöiän, suosittelemme seurv: 5 tunnin totutusjomenettelyn jälkeen Käytä potkuri, jok nt moottorin toimi ohjervojen mukisen enimmäiskierroslukulueen yläpäässä ti sen lähellä (ktso lisätietoj kohdst Tekniset tiedot ), kun jetn täysksull veneen normlikuormll. Älä lisää ksu, ennen kuin moottori käy tsisesti tyhjäkäynnillä j veden lämpötil on vähintään 54 C (130 F). Älä käytä moottori täydellä ksull, ennen kuin sen öljyn lämpötil on 60 C (140 F). Noudt tämän ohjekirjn huoltoiktulu. fin 23

34 Mittristo Mercury Rcing edellyttää seurvien moottorin tärkeiden toimintojen vlvomist: Öljynpine Moottorin kierrosluku Veden lämpötil Järjestelmän jännite Engine Gurdin -vikilmoitukset SmrtCrft-mittreill voidn näyttää kikki edellä minitut tärkeät moottorin toiminnot j myös muit toimintoj. SmrtCrft-mittrit näyttävät tietoj myös voimnsiirron nturivioist j Gurdin-järjestelmän ktivoinnist. Vroitusjärjestelmä Moottorin vroitusjärjestelmään kuuluu äänimerkki, jonk nt ruorin johtosrjss olev torvi, sekä Engine Gurdin -järjestelmä. Älä yritä muunt vroitusjärjestelmää mitenkään ti poist sitä käytöstä. ENGINE GUARDIAN -VALVONTAJÄRJESTELMÄÄ Engine Gurdin -vlvontjärjestelmä vlvoo moottorin ntureit j ilmoitt vrhisess viheess mhdollisist ongelmist. Jos nturi osoitt vin, järjestelmä regoi ongelmn ntmll äänimerkin j, riippuen vin tyypistä, stt vähentää moottorin teho sen suojelemiseksi vurioilt. Ktso yksityiskohtist tieto VesselView-oppst. Kun virt-vin on kytketty ON-sentoon, vroitustorvi nt yhden äänimerkin sen toiminnn vrmistmiseksi. Viktyyppi j siihen liittyvä vroitussignli Jos vroitusvill on kksi vihett, vihe 1 tulee ensin. Jos vik pysyy ktiivisen, vihe 2 käynnistyy. Jos useit vikoj on ktiivisin, käyttäjää vroitetn ensimmäiseksi vkvimmst vist. Jos viheen 2 ikn ilmenee toinen yhtä vkv vik, torvi lk jälleen nt viheen 1 signli. Trkkile, onko VesselViewnäytössä vroitusilmoituksi. Huomio: 1 sekunti päällä j 1 pois päältä 6 jkson jn OBD-M-vihe 1: 5 sekunti päällä 1 jkson jn j sen jälkeen 60 sekunti pois päältä. OBD-M-vihe 2: 0,5 sekunti päällä j 0,5 sekunti pois päältä 1 jkson jn j sen jälkeen 60 sekunti pois päältä. Vkv vihe 1: 6 sekunti päällä j 6 sekunti pois päältä 2 jkson jn j sen jälkeen 59 sekunti pois päältä. Vkv vihe 2: 0,5 sekunti päällä j 0,5 sekunti pois päältä 2 jkson jn j sen jälkeen 59 sekunti pois päältä. Voit pysäyttää vroitusäänen smmuttmll moottorin. Jos vroitusääni kuuluu uudelleenkäynnistämisen jälkeenkin, järjestelmä on hvinnut uuden vin. Pyydä Mercury Mrine - jälleenmyyjää korjmn vik mhdollisimmn pin. Jos vroitusääni ei kuulu uudelleen, ongelm ei trvitse hoit välittömästi, mutt sinun on pyydettävä Mercury Mrine -jälleenmyyjää määrittämään j korjmn vik. Jos propulsionohjusmoduuli (PCM) hvitsee moottorinturist tulevn viksignlin, se kirj ylös vikkoodin. Tietokonevinmääritysjärjestelmä (CDS) trvitn erityisten ongelmkoodien noutmiseksi PCM:stä. KALIFORNIASSA OLEVAT MOOTTORIT Edellä minitun ktiivisten vikojen poistomenettelyn lisäksi Klifornin ilmvrntolutkunt (C.A.R.B.) edellyttää erityistä poistomenettelyä tietyille vroitusvioille. Näitä vikoj ovt: MAPR_TPS1Rtionlity j TPS2 TPS1_ETC_NoAdpt, TPS2, TPS3, TPS4 TPS1_RngeLow, TPS2, TPS3, TPS4 KÄYTTÖ 24 fin

35 KÄYTTÖ TPS1_RngeHigh, TPS2, TPS3, TPS4 BroRnge Injector1_OutputFult, Injector2, Injector3, Injector4, Injector5, Injector6, Injector7, Injector8 Horn_OutputFult MAP_Angle_RngeHigh MAP_Angle_RngeLow SysVolt_RngeHigh SysVolt_RngeLow IAT_RngeHigh IAT_RngeLow StbdECT_RngeHigh StbdECT_RngeLow EncoderFult CrnkCmTrigger HUOMAUTUS Moottorin on loitettv vin poistminen seurvll menettelyllä. Vin poistmist vrten moottori on käynnistettävä kolme kert. Jos äänimerkki kuuluu vielä kolmen käynnistysjkson jälkeen, vik on edelleen järjestelmässä. Pyydä Mercuryn vltuutettu jälleenmyyjää korjmn ongelm j poistmn vik. Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus Jos sähköistä ylikuormitust esiintyy, sulke pl ti utomttisulke ktkisee piirin. Syy täytyy etsiä j korjt, ennen kuin sulke vihdetn ti utomttisulke plutetn. HUOMAUTUS: Kun joudut käyttämään moottori hätätilnteess etkä pysty löytämään suuren virrnkulutuksen syytä, smmut ti kytke irti kikki moottoriin j mittreihin kytketyt lisälitteet. Plut utomttisulke. Jos utomttisulke pysyy uki, sähköistä ylikuormitust ei ole poistettu. Ot yhteys vltuutettuun jälleenmyyjään. Automttisulke suoj moottorin johtosrj j kojetulun virtjohdint. Automttisulkkeen testus ti nollus: Noll utomttisulke pinmll puninen pinike tkisin koteloon. fin 25

36 KÄYTTÖ HUOMAUTUS: Automttisulke sijitsee moottorin tkosss oikell puolell sähkökeskuksess A:n sulke, jok sijitsee käynnistinsolenoidin suuress nvss, suoj moottorin johtosrj sähköisen ylikuormituksen tphtuess fin

37 KÄYTTÖ Neljä sulkett suojvt päävirt, polttoinepumppu, sytytystä j lisävrustepiirejä. Neljä 10 mpeerin sulkett suoj O2 -ntureit. Ne sijitsevt 14-npisen johtosrjliittimen lähellä. - b - c - d - e - f - g - Ehjä sulke Villinen sulke Lturi j polttoinepumpun piiri - 20 A:n sulke 14-piikkiseen ruorin johtosrjn tulev teho - 20 A:n sulke ECM-ohjinteho, polttoinepumpun rele, puolt j käynnistysmoottorin rele (DTS) - 20 A:n sulke Alstrimmusrele (DTS), ylöstrimmusrele j ruiskutuspiiri - 20 A:n sulke Vrsulke e c f b g d Moottorin käynnistyskkuun liitetty puhds virtjohtosrj vähentää sähköjärjestelmän jännitteenlsku, j sitä suojtn 5 mpeerin sulkkeell. b c d e - b - c - d - e - Siipirts j säiliötson liitin Dignostiikkliitin 14-piikkisen johtosrjn liitin Puhtn virtjohtosrjn liitin Peräpeilin johtosrjn liitin fin 27

38 KÄYTTÖ 15 A:n lisävrustesulke suoj lisävrustepiirejä. Sulke sijitsee moottorin tkpuolell. b c - b - c - Sulkkeen knsi 15 A:n sulke Lisävrustejohtosrj Päästöjenhllintjärjestelmän suojn on puhtss johtosrjss sijitsev 5 A:n sulke. b c b - c - 5 A:n sulke Akun plusnp (johtosrjn johto j sulke) Akun miinusnp 28 fin

39 KÄYTTÖ Virt-vimen I-nvn johtimess stt oll sähköjärjestelmän suojmiseksi 20 A:n sulke. Trkist, onko sulke plnut, jos moottori ei käynnisty eikä utomttisulke ole luennut. mc Ajokulmn hydrulist säätöä suojtn ylikuormitukselt sekä 110 mpeerin sulkkeell että hydrulipumpuss olevll 20 A:n lttsulkkeell. Trimmipumpuss stt myös oll piirisulkesuojlite hydrulisen jokulmn säädön positiivisess johdoss lähellä kkukytkintä ti kkukytkentää. b b - 20 A:n lttsulke 110 A:n sulke fin 29

40 KÄYTTÖ Quicksilverin kolmipinikkeinen hydrulisen jokulmn säädön ohjuspneeli on suojttu 20 A:n piirisulkkeell. mc Quicksilver MerCthode -järjestelmässä on 5 A:n piirisulke, jok on vlvontyksikön positiiviseen (+) npn menevässä johdoss. Jos sulke on plnut, järjestelmä ei toimi eikä sitä suojt syöpymiseltä. Kukosäätimet (konsoliin sennettvt Zero Effort -mllit) 1. Vihd vihdett vin moottorin olless tyhjäkäynnillä. Siirry hlutulle vihteelle in nopell, vrmll liikkeellä. 2. Ksun kukosäätimen khvn kitk voidn säätää 5/16 tuumn kuusioknt-vimell; kitk lisätään myötäpäivään kiertämällä. c - b - Trimmiktkisin Vsemmnpuoleinen kitksäätö c - Oikenpuoleinen kitksäätö b Käynnistys, vihteenvihto j pysäytys! VAARA Moottoritilss olevt räjähtävät höyryt voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Ennen kuin käynnistät moottorin, käytä pilssituuletint ti tuulet moottoritil vähintään viisi minuutti. UUDET MOOTTORIT TAI SÄILYTYKSESTÄ OTETUT MOOTTORIT Ktso tämän oppn koht Moottorin uudelleenkäyttöönotto. TÄRKEÄÄ: Huomioi seurv: Älä käynnistä moottori, ennen kuin olet päästänyt vettä merivesipumppuun (näin estetään pumpun ti moottorin vuriot). Älä koskn vihd vetolitteen nopeutt, ellei moottori ole tyhjäkäynnillä. Tee seurvt trpeen mukn: Trkist kikki ost, jotk on lueteltu kohdss Käyttötulukko. Suorit kikki muut trpeelliset trkstukset, jotk myyntiliike ti veneen omistjn ohjekirj neuvoo suorittmn. Aset vetolite ivn ls/sisään. 30 fin

41 KÄYTTÖ Aset kukosäätimen khv vplle. KYLMÄ TAI LÄMMIN MOOTTORI EFI-moottorit eivät edellytä ksun lisäämistä käynnistyäkseen. Venettä voidn käyttää, kun moottori on käynnistynyt j on tsisesti tyhjäkäynnillä. HUOMAUTUS: Jos moottori ei ole käynnistetty pitkään ikn ti jos sen polttoineensuodtin on vihdettu, se ei ehkä jtk käymistä muutmn ensimmäisen käynnistysyrityksen jälkeen. Älä lisää ksu moottorin käynnissä pitämiseksi. Jtk moottorin käynnistysyrityksiä, kunnes se käy tsisesti tyhjäkäynnillä, mikä on merkkinä siitä, että polttoinejärjestelmä on rikstettu. Ann moottorin lämmetä 54 C:een (130 F) ennen ksun lisäämistä. Älä käytä moottori täydellä ksull, ennen kuin sen öljyn lämpötil on 60 C (140 F). TULVIVA MOOTTORI Ennen kuin yrität käynnistää uudelleen, trkist, että kku on ldttu täyteen (13,8 14,2 V). Siirrä säätö-/ ksuvipu täydelle ksulle. Vrudu lskemn moottorin nopeus tyhjäkäynnille heti, kun moottori käynnistyy. KÄYNNISTYSMENETTELY 1. Käännä virtlukko START-sentoon. Vput vin j nn virtlukon plutu käyntisentoon. 2. Trkist öljynpinemittri heti, kun moottori käynnistyy. Jos öljynpine on lle vähimmäistson, ktso koht Tekniset tiedot, smmut moottori välittömästi j selvitä syy. 3. Jos moottori on kylmä, vrmist, että se käy tsisesti tyhjäkäynnillä ennen veneellä jmist. 4. Trkist jäähdytysnesteen lämpötilmittrist, ettei moottorin lämpötil ole epätvllisen korke. Jos on, smmut moottori välittömästi j selvitä syy. 5. Vrmist, että ltusjärjestelmä toimii oikein. 6. Trkst, onko moottoriss polttoine-, öljy-, vesi- ti pkoksuvuotoj. Käyttötulukko 1. Ennen käynnistystä Av moottorin luukku. Kytke kkukytkin päälle (ON), jos vrusteen. Käytä pilssituulettimi, jos vrusteen. Av polttoineen sulkuventtiili. Av merivesihn, jos vrusteen. Suorit kikki muut trkistukset, jotk jälleenmyyjä j/ti veneveistämö on määritellyt. 2. Käynnistyksen jälkeen 3. Ajon ikn Trkkile kikki mittreit moottorin kunnon trkistmiseksi. Jos epänormli, smmut moottori. Trkist, ettei järjestelmässä ole polttoine-, öljy-, vesi-, neste-, pkoksu- ym. vuotoj. Trkist vihde- j ksusäätimen toimint. Trkist ohjuksen toimint. Trkkile kikki mittreit moottorin kunnon trkistmiseksi. 4. Pysäytyksen jälkeen fin 31

42 Vihd vplle. Käännä virt-vin OFF-sentoon. Kytke kkukytkin pois päältä (OFF), jos vrusteen. Sulje polttoineventtiili. Sulje pohjventtiili. Huuhtele jäähdytysjärjestelmä, jos olln suolisess vedessä. Käyttö pkksell TÄRKEÄÄ: Jos venettä käytetään pkksell, vrmist, että suljetun järjestelmän jäähdytysneste on sopiv lämpötil-lueelle, joll sitä käytetään. Moottorin merivesiossto on tyhjennettävä käytön jälkeen jäätymisen estämiseksi. Jäätymisen iheuttm vhinko ei ole Mercury Rcingin rjoitetun tkuun kttm. Tyhjennystulpp j pilssipumppu On luonnollist, että veneesi moottoritiln kertyy vettä. Tämän vuoksi veneet vrustetn normlisti tyhjennystulpll j/ti pilssipumpull. On hyvin tärkeää trkist nämä kohteet säännöllisesti sen vrmistmiseksi, ettei vedenpint nouse moottorin tsolle. Moottorikomponentit vurioituvt, jos ne jäävät veden lle. Uppomisen iheuttm vhinko ei ole Mercury Rcingin rjoitetun tkuun kttm. Vesillelsku j veneen kunnosspito KÄYTTÖ HUOMAUTUS Jotkin veneen liikkeet voivt sd vettä moottoriin pkojärjestelmän kutt j iheutt vkvi moottorivurioit. Ole vrovinen poistesssi venettä perävunust, hidstesssi nopesti, peruuttesssi nopesti ti pysähtyessäsi äkillisesti. Edellä minituiss tilnteiss veden pääseminen moottoriin voisi iheutt vkvi moottorivurioit. Ktso Trvittvt toimet uppomisen jälkeen tämän oppn kohdst Huolto. 32 fin

43 Pinojkum Pinon (mtkustjien j vrusteiden) jkmisell veneen sisällä on seurvt vikutukset: Pinon siirtäminen tkse (perään) stt: Lisätä nopeutt j moottorin kierrosluku. Sd veneen pomppimn. Aiheutt keuln hyppimistä llokoss. Lisätä perällon veneeseen loiskhtmisvr plnuksest pois tultess. Pinon siirtäminen eteen (keuln) stt: Prnt plnust. Prnt jo kovss llokoss. Aiheutt veneen ohjutumisen edestkisin (keulohjus). Veneen pohj Jott mksiminopeus säilyisi, vrmist että veneen pohj on: Puhds eliöistä j vesiksvillisuudest. Kieroutumton j lähes tsinen veden kosketuskohdss Suor j sileä edestä j tk. Veneen olless lituriss voi kerääntyä vesiksvillisuutt, jok voi tukki vedenottoukot j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Vesiksvillisuus on poistettv ennen veneen käyttöä. Kvittio Kvittiot tphtuu, kun vesivirt ei pysty myötäilemään nopesti liikkuvn vedenlisen kohteen, kuten lvihteiston ti potkurin, pinnn muoto. Kvittio päästää potkurin kiihtymään, vikk veneen nopeus hidstuu. Kvittio voi syövyttää phoin lvihteiston ti potkurin pint. Tvllisi kvittion syitä ovt: Potkuriin ti vihteistokoteloon tkertuneet ruohot ti muut roskt. Tipunut potkurin lp ti vurioitunut vihteistokotelon evä. Potkuriss ti vihteistokoteloss koholl olevt särmät ti terävät reunt. Kuplint Kuplint iheutuu, kun potkurin ympärille kertyy pintilm ti pkoksuj, mistä seur potkurin pyörimisnopeuden lisääntyminen j veneen nopeuden väheneminen. Liillinen kuplint on kiusllist j sen tvllinen syy on: Vetolite on trimmttu liin kus. Vurioitunut potkuri ti vihteistokotelo, jok päästää pkoksuj potkurin j vihteistokotelon väliin. Vetolite on sennettu peräpeiliin liin korkelle. Potkurin vlint TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT SEIKAT TÄRKEÄÄ: Oiken potkurin vlint mhdollist moottorin käymisen määritetyllä täysksun enimmäiskierrosluvull. Käytä trkk huoltokierroslukumittri moottorin käyttökierrosluvun mittukseen. Veneen vlmistj j/ti myyntiliike on vstuuss siitä, että moottori vrustetn oikell potkurill. Moottorin määritetty täysksu- (WOT) j käyttökierroslukulue on esitetty kohdss Tekniset tiedot. TÄRKEÄÄ: Kikki Mercury Rcingin moottorit on vrustettu kierrosluvun rjoittimell, jok on setettu ylemmälle (ti rjoitetulle) kierrosluvulle. Tämä rj on hiemn yli moottorin normlin käyttölueen j on suunniteltu estämään liillisen kierrosluvun iheuttm moottorivhinko. Kun kierrosluku lskee suositeltvlle käyttölueelle, moottori lk jälleen toimi normlisti. Vlitse potkuri, jonk vull moottori pystyy toimimn suositeltvn täysksun kierroslukulueen yläpuoliskoll veneen kntess normlikuorm (ktso Tekniset tiedot). fin 33

44 Jos täysksukäyttö on suositetun lueen lpuolell, vihd potkuri, jott estetään suorituskyvyn menetys j mhdollinen moottorivurio. Toislt moottorin käyttö suositetun kierrosluvun yläpuolell iheutt normli suuremp kulumist ti vhinko. "Potkurit on tvllisesti suunniteltu niin, että seurv nousukoko muutt moottorin kierrosluvun 300:st 500:n. Ain kun nousu muuttuu yhdellä tuumll, sen vikutus kierroslukuun on 200 1/min." Kierrosluvun leneminen stt edellyttää siirtymistä pienemmän nousun potkuriin seurvist syistä: Käyttö lämpimämmällä säällä j suuremmss kosteudess. Käyttö korkemmll sijitsevill lueill. Käyttö villisell potkurill ti kun veneen pohj on likinen. Käyttö lisääntyneellä kuormll ti pinoll (lisämiehistö, vesihiihtäjän veto jne.). Moottorin suorituskykyä lentvt olosuhteet Seurvt tilt lskevt moottorin suorituskykyä, eikä niitä void kompensoid moottorin polttoineen- ti elektronisill hllintjärjestelmillä: Merenpinnn yläpuoliset korkeudet. Korke lämpötil. Alhinen ilmkehän pine. Suuri kosteus. Edellä minitut tilt lentvt moottorin ilmn tiheyttä, mikä puolestn lent seurvi: Ahdinmoottoreiden tehostinpine. Hevosvoim j vääntö koko kierroslukulueell. Huippukierrosluku. Käynnistyksenikinen puristuspine. ESIMERKKI: Noin 2,4 kilometrin korkeudell käytettävässä moottoriss tphtuu yli 30 %:n tehohäviö j moottoritehon häviö kuumn j kosten päivänä voi oll jop 14 %. Nämä häviöt koskevt sekä normliimu- että hdinmoottoreit. Tehohäviöolosuhteiden kompensoiminen: Siirry lemmn nousukulmn potkuriin. Vihd välityssuhdett. TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT SEIKAT Veneen suorituskykyä voidn plutt osittin vihtmll lemmn nousukulmn potkuriin, mutt moottorin suorituskyky pysyy edelleen lempn. Joskus välityssuhteen lskeminen stt utt enemmän. Jott moottorin suorituskyky voidn optimoid, tue moottori niin, että se pystyy toimimn suositellull huippukierroslukulueell ti sen lähellä jettess täysksull j normlill veneen kuormll. 34 fin

45 HUOLTO Huoltovstuut OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET Omistjn/käyttäjän vstuull on huolehti seurvist: Tehdä kikki turvtrkstukset. Plutt lite Mercury Mrinen vltuutetulle jälleenmyyjälle määräikistrkstust vrten. Moottorin sinmukinen huolto j hoito vrmistvt optimisuorituskyvyn j luotettvuuden j pitävät käytön kokoniskustnnukset mhdollisimmn lhisin. Kysy vltuutetult Mercury Mrine -jälleenmyyjältä huolto helpottvist trvikkeist. JÄLLEENMYYJÄN VELVOLLISUUDET Yleisesti jälleenmyyjän velvollisuuksiin sikst kohtn kuuluvt luovutust edeltävä trkstus j vlmistelu. Jälleenmyyjän tulisi: Tkuurekisteröintikortin täyttäminen j sen lähettäminen tehtlle välittömästi uuden tuotteen myynnin yhteydessä. Vrust vene oikein. Vrmist ennen luovutust, että Mercury Mrinen moottori j muut litteet ovt sinmukisess toimintkunnoss. Tehdä kikki trvittvt säädöt mksimitehokkuuden svuttmiseksi. Opstuksen ntminen sikklle veneessä olevist litteist. Selittää j esitellä moottorin j veneen käyttö. Ant Luovutust edeltäväs trkistuslist ennen luovutust. Huoltovrost! VAARA Vältä tuliplo- ti räjähdysvr. Mercury Mrinen tuotteiss olevt sähkö-, sytytys- j polttoinejärjestelmien ost on vlmistettu niin, että ne täyttävät Yhdysvltin j knsinväliset määräykset tuliplo- j räjähdysvrn minimoimiseksi. Älä käytä sellisi sähkö- ti polttoinejärjestelmän vrosi, jotk eivät täytä näitä stndrdej. Kun huolletn sähkö- j polttoinejärjestelmiä, kikki ost on sennettv j kiristettävä sinmukisesti. Venemoottorien odotetn toimivn suurimmn osn käyttöiästään täysksull ti lähes täysksull. Niiden odotetn myös toimivn sekä mkeiss että suolisiss vesissä. Nämä olosuhteet vtivt lukuisi erikoisosi. Venemoottorin osi vihdettess pitää oll vrovinen, sillä tekniset vtimukset poikkevt vrsin pljon tvllisist uton moottoreist. Esimerkiksi yksi tärkeimmistä j mhdollisesti vähiten epäiltävistä erikoisvrosist on sylinteriknnen tiiviste. Kosk suolinen vesi on hyvin syövyttävää, utoiss esiintyvää terästiivistettä ei voi käyttää. Venemoottorin sylinteriknnen tiivisteessä käytetään erikoismterilej, jotk kestävät syöpymistä. Kosk venemoottorien täytyy pystyä käymään enimmäkseen täydellä ti lähes täydellä kierrosluvull, kestävyyden j huippusuorituskyvyn svuttminen vtii erikoisi venttiilijousi, venttiilinostimi, mäntiä, lkereit, kmpikseleit j muit järeitä liikkuvi osi. Nämä ovt vin muutmi esimerkkejä erikoispiirteistä, joit Mercury Mrine -moottoreilt vditn kestävyyden j luotettvn suorituskyvyn vrmistmiseksi. Tee-se-itse-huoltoehdotuksi Jos olet tee-se-itse-ihmisiä, tässä on sinulle ehdotuksi. Nykypäivän veneilylitteet, kuten Mercury Mrine -moottori, ovt erittäin teknisiä koneit. Elektroninen sytytys j erikoiset polttoineen syöttöjärjestelmät svt ikn premmn polttoinetlouden mutt ovt monimutkisempi kouluttmttomlle meknikolle. fin 35

46 Älä ryhdy mihinkään korjuksiin, joit ei ole selitetty tässä ohjekirjss, ellet ole perillä vrotoimenpiteistä j vdittvist toimenpiteistä. Turvllisuutesi on meille tärkeää. Mikäli yrität huolt tuotett itse, knntt tilt kyseisen mllin huolto-ohjekirj. Tässä ohjekirjss nnetn oiket ohjeet, joit noudtt. Se on kirjoitettu koulutetulle meknikolle, joten siinä voi oll toimenpiteitä, joit et ymmärrä. Älä yritä suoritt korjuksi, jollet ymmärrä toimenpiteitä. Tiettyihin korjuksiin trvitn erityistyökluj j -litteit. Älä yritä tehdä tällisi korjuksi, ellei sinull ole näitä erikoistyökluj j/ti -litteit. Voit vurioitt tuotett j joutu mksmn enemmän, kuin jälleenmyyjä olisi veloittnut sinu korjuksest. Jos purt moottorin ti vetolitteen osittin etkä pysty korjmn sitä, jälleenmyyjän meknikon on koottv ost j testttv lite ongelmn määrittelemiseksi. Tämä tulee klliimmksi kuin koneen vieminen suorn jälleenmyyjälle ongelmn ilmetessä. Ongelm voi korjutu hyvin yksinkertisell säädöllä. Älä soit jälleenmyyjälle, huoltokonttoriin ti tehtseen trkoituksen sd heidät määrittelemään ongelm ti pyytää korjusmenettelyä. Heidän on vike määritellä ongelm puhelimess. Mercury Mrinen vltuutettu myyntiliike on käytettävissä moottorin huoltmiseksi. Siellä on pätevät tehtn kouluttmt meknikot. Mercury Mrine suositt, että pyydät jälleenmyyjää tekemään määräjoin moottorillesi huoltotrkstuksi. Pyydä häntä settmn moottori syksyllä tlviteloille j huoltmn se ennen veneilykutt. Näin ongelmien mhdollisuus vähenee veneilykudell, kun hlut nutti ongelmttomst veneilystä. TÄRKEÄÄ: Ktso huoltotulukost (seurvill sivuill) täydellinen luettelo kikist suoritettvist määräikishuolloist. Omistj/käyttäjä voi itse suoritt joitkin näistä, mutt vltuutetun Mercury Mrine - jälleenmyyjän on suoritettv muut huollot. Ennen kuin yritetään huolto- ti korjusmenettelyjä, joit ei käsitellä tässä ohjekirjss, Mercury Mrine suositt Mercury Mrine -huolto-ohjekirjn hnkkimist j lukemist. Suuren hevosvoimn moottoreiden huoltminen Kikki suurtehomoottorit edellyttävät tiheää huoltoväliä j trkstusiktulu näiden tuotteiden äärimmäisten käyttöjksojen j niihin liittyvän rsituksen tähden. Jos Mercury Mrinen ilmoittmi huolto- j korjusvälejä ei noudtet, seuruksen stt oll vkv moottorivik j lisääntyneet kulut. Moottorin huoltotulukot HUOLTO HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt huoltotoimet. Väli Trkist ennen jokist käyttöä j sen jälkeen 3 käyttötunnin välein. Jokisen käytön jälkeen murtovedessä ti suolisess ti minerlipitoisess vedessä. 25 käyttötunnin välein ti kerrn 30 päivässä sen mukn, kumpi tulee ensin. Tehtävä Moottorin kmpikmmion öljy - trkist tso. Moottori - trkst. Merivedensuodtin - trkist roskt j vuodot. Ohjustehostinneste - trkist tso. Huuhtele jäähdytysjärjestelmän merivesiossto. Kmpikmmion öljy j suodtin - vihto. Trkist öljyn määrä merivesipumpuss/ polttoinepumpuss j trkst polttoineen likntuminen. Akku - trkist veden määrä j trkst, esiintyykö vurioit. Polttoinepumpun trkkiluputki - vrmist, ettei siinä näy polttoinett. Höyry ti kondenstio on hyväksyttävää. 36 fin

47 HUOLTO Väli 50 tunnin ti yhden vuoden välein sen mukn, kumpi tulee ensin. Käyttö mkess vedessä: Kksi kert vuodess. Käyttö suolisess vedessä: 50 käyttötunnin välein ti kerrn 60 päivässä sen mukn, kumpi tulee ensin. 100 käyttötunnin välein ti kerrn vuodess sen mukn, kumpi tulee ensin. 100 käyttötunnin välein ti vrstost uudelleen käyttöönoton jälkeen. 100 käyttötunnin välein ti kerrn kudess ti kun epäillään, että meriveden virtus on riittämätön (jos käyttölämpötil koho normlin yläpuolelle). 150 käyttötunnin välein. 200 käyttötunnin välein. Tehtävä Trkist moottorin jäähdytteen tso. Suorit kikki 25 käyttötunnin huoltotoimenpiteet. Apulite- j vetolitehihnt (kikki) - trkst kunto j kireys. Jäähdytysjärjestelmän letkut j kiristimet - trkst vuriot j heikentyminen. Trkist kiristimien kireys. Sähköjärjestelmä - trkist, onko siinä löysiä ti villisi johtoj. Mdoituspiiri - trkist, onko osiss löysiä liitäntöjä ti rikkinäisiä ti purkutuneit johtoj. Ksukpeli j -vivusto - voitele j trkst, onko niissä löysiä, villisi ti puuttuvi osi. Moottorin pkojärjestelmä - trkst, onko siinä vurioit, heikentymistä ti esteitä. Trkist kiristimien kireys. Vedenerottimen suodtin - trkst (jos sennettu veneeseen). Moottorin ulkopinnt - ruiskut ruosteenestoineell. Moottorin ulkopinnt - ruiskut ruosteenestoineell. Moottorin ulkopinnt - puhdist j ml. Trkist moottorin sylinterin puristus. Moottorin j ohjustehostimen öljynjäähdyttimet - puhdist merivesiossto. Liekinsmmutin j kmpikmmion tuuletusletku - trkst, puhdist ti vihd. Moottorin linjus - trkist. Pkojärjestelmä - trkist, näkyykö siinä merkkejä vesivuodoist. Pkojärjestelmän sisäiset j ulkoiset sulkuläpät - trkst. MerCthode-järjestelmä - test lähtö. Polttoineensuodttimet - vihd. Merivesipumppu pur j trkst. Vihd positiivinen kmpikmmion tuuletusventtiili (PCV). Sytytysjärjestelmä - puhdist j trkst kunto. Säädä ti vihd sytytystulpt trvittess. fin 37

48 HUOLTO Väli 5 vuoden välein. Tehtävä Huuhtele suljettu jäähdytysjärjestelmä j lisää jäähdytysnestettä. Brvo-vetolitteen huoltotulukot HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt huoltotoimet. Väli Trkist ennen jokist käyttöä j sen jälkeen 3 käyttötunnin välein. 25 käyttötunnin välein ti kerrn 30 päivässä sen mukn, kumpi tulee ensin. Käyttö suolisess vedessä: 50 käyttötunnin välein ti kerrn 60 päivässä sen mukn, kumpi tulee ensin. 50 tunnin ti yhden vuoden välein sen mukn, kumpi tulee ensin. 100 käyttötunnin välein ti kerrn vuodess sen mukn, kumpi tulee ensin. Tehtävä Vetolite, peräpeili j potkuri - trkst Vihteistokotelon vedenottoukot - trkist vesiksvillisuus j roskt. Anodit - trkst mhdollinen syöpyminen. Sisäperämoottorin öljy - trkist tso. Trimmipumppu - trkist öljytso. Potkurikseli - voitele. Suorit kikki 25 käyttötunnin huoltotoimenpiteet. Vihdekpeli j -vivusto - voitele j trkst, onko niissä löysiä, villisi ti puuttuvi osi. Vetolevy j ristinivelen kselirihlt j O-renkt - voitele. Sisäperämoottori - vihd öljy. Sisäperämoottorin ristinivelten lkerit - trkst j voitele. Kippirenkn kiristysruuvit - kiristä uudelleen rvoon Nm (50 55 lb-ft). Tukilkeri - voitele. Peräpeilin kiinnitysrunkosennelmn kääntökseli j tukilkeri - voitele. Moottorin vetokseli - voitele (vetokselistomllit). Moottorin voimnottokselin lkerit - voitele (vetokselistomllit). Tulokselin/tkvoimnsiirron lkerin tukilohko - voitele (vetokselistomllit). Ohjusjärjestelmä - voitele j trkst, onko siinä löysiä, villisi ti puuttuvi osi. Potkurikseli - trkst, onko se vääntynyt. Moottorin ulkopinnt - puhdist j ml. Ohjustehostimen pää j kukosäädin - trkst j voitele. Vetolitteen plkeet j kiristimet - trkst. 38 fin

49 HUOLTO Väli Tehtävä Potkurikselin lkeri - trkst mittmll kselin pinum. Vetolitteen lkerituki - trkist, näkyykö ukoss merkkejä potkurikseliin hnkutumisest. Tkvoimnsiirron lkerin tukilohko - trkist linjus (vetokselistomllit). Nestetsojen trkistus KAMPIKAMMION ÖLJY Moottorin kmpikmmion öljytso on trkistettv kohdss Huoltotulukko minituin välijoin. HUOMAUTUS: Öljynkulutus riippuu suuresti moottorin nopeudest. Kulutus on suurimmilln täysksull j vähenee huomttvsti moottorin vuhdin hiljentyessä. Suurilohkoisille j suuritehoisille moottoreille on tvllist kulutt noin litr öljyä 1 5 tunniss, jos moottori käytetään jtkuvsti kierroslukulueen ylärjll. Smmut moottori. Ann öljyn vlu öljypohjn noin viisi minuutti. Veneen pitää oll liikkumtt vedessä. 1. Poist mitttikku, pyyhi se puhtksi j senn se mitttikun putkeen. 2. Poist mitttikku j trkist öljyn tso. Öljyn pinnn tulee oll FULL- j ADD-merkkien välillä. ADD FULL TÄRKEÄÄ: Älä lisää kmpikmmioon liik öljyä. fin 39

50 HUOLTO 3. Jos öljytso on ADD-merkin lpuolell, poist öljyntäyttökorkki. Lisää määritettyä öljyä, kunnes öljytso svutt mitttikun FULL-lueen merkin mutt ei ylitä sitä. - Täyttökorkki 7899 Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 25W50 Synthetic Blend Rcing - nelithtimoottoriöljy OHJAUSTEHOSTIMEN PUMPPU Moottorin kmpikmmio 8M Smmut moottori j set vetolite suorn tksesentoon. TÄRKEÄÄ: Jos säiliössä ei näy nestettä, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. 1. Irrot täyttöukon korkki /mitttikku j trkist tso. Öljymäärän on oltv lmerkin kohdll moottorin olless kylmä j ylämerkin kohdll moottorin olless lämmin. - b - Korkki/mitttikku Ohjustehostimen pumpun säiliö 114 b fin

51 HUOLTO Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 114 Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste Ohjustehostimen pumppu Q1 2. Lisää ohjustehostinnestettä trvittess. 3. Asenn täyttökorkki/mitttikku. VETOLAITTEEN ÖLJY HUOMAUTUS: Öljytso vihtelee käytön ikn. Öljytso tulee trkist ennen käynnistystä moottorin olless kylmä. 1. Trkist vihteistoöljysäiliön öljytso; pidä öljytso COLD FILL -merkin kohdll ti sen lähellä. 2. Jos säiliön pohjll on vettä j/ti jos öljy näyttää mitomiselt, ot välittömästi yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään; kumpikin til osoitt, että vetolitteess on vesivuoto. TÄRKEÄÄ: Jos moottorin täyttämiseen trvitn enemmän kuin 59 ml vihteistoöljyä, tiiviste stt vuot. Sisäperämoottori voi vurioitu voitelun puutteest. Sovi huollost vltuutetun Mercury MerCruiser - jälleenmyyjän knss. - b - Vihteistoöljysäiliö COLD FILL -rj b COLD FILL Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero SAE 85W90 Mercury Rcing Ger Oil Vihteistoöljysäiliö 8M HYDRAULISEN AJOKULMAN SÄÄTÖPUMPUN NESTE 1. Aset vetolite ivn ls/sisään. 2. Irrot täyttöukon korkki säiliöstä j trkist nestetso. Tson pitää oll täyttökuln pohjn tsll, mutt ei sen yli. fin 41

52 HUOLTO HUOMAUTUS: Vrmist, että suojtulpp on irrotettu j setettu syrjään täyttökulst ensimmäisellä käyttökerrll. - Suojtulpp Putkilon viitenro 114 Kuvus Käyttökoht Osnumero Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste Power trim -pumpun säiliö Q1 3. Lisää Power Trim- j ohjusnestettä trvittess, jott tso ulottuu täyttökuln lreunn. 4. Asenn täyttökorkki. HUOMAUTUS: Täyttökorkiss on ilmusukko; trkist usein, että ukko on uki j esteetön. - Säiliön korkki 7981 Suljettu jäähdytysjärjestelmä JÄÄHDYTYSNESTEVAATIMUKSET HUOMAUTUS Propyleeniglykolipkksnesteen käyttö suljetuss jäähdytysjärjestelmässä voi vurioitt jäähdytysjärjestelmää ti moottori. Täytä suljettu jäähdytysjärjestelmä etyleeniglykolipkksnesteellä, jok on sopiv limmss lämpötilss, jolle moottori ltistuu. HUOMAUTUS: Kikki tehtll sennetut suljetut jäähdytysjärjestelmät ovt toimitettess täynnä Extended Life -jäähdytys/pkksnestettä. Tämä pkksneste on tyhjennettävä j vihdettv viiden vuoden ti 1000 käyttötunnin välein (kumpi tulee ensin). Pkksneste in ornssinväristä. Järjestelmään s lisätä vin Extended Life -jäähdytys/pkksnestettä. 42 fin

53 HUOLTO Putkilon viitenro 122 Kuvus Käyttökoht Osnumero Pitkäikäinen pkks-/ jäähdytysneste Suljettu jäähdytysjärjestelmä K1 JÄÄHDYTYSNESTEEN TASON TARKISTUS! VAROITUS Äkillinen pinehäviö voi iheutt kuumn jäähdytysnesteen kiehumisen j rjun purkutumisen, mikä voi iheutt vkvi plovmmoj. Ann moottorin jäähtyä ennen jäähdytysnesteen pinekorkin irrottmist. TÄRKEÄÄ: Kun sennt jäähdytysnestesäiliön korkin uudelleen, vrmist, että kiristät sen tiuksti. Moottorin olless kylmä jäähdytysnesteen on oltv säiliön Full-merkin kohdll SULJETUN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN TÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: Jott seurv toimenpide voidn suoritt oikein, moottorin on jäähdyttävä ympäristön lämpötiln. HUOMAUTUS Propyleeniglykolipkksnesteen käyttö suljetuss jäähdytysjärjestelmässä voi vurioitt jäähdytysjärjestelmää ti moottori. Täytä suljettu jäähdytysjärjestelmä etyleeniglykolipkksnesteellä, jok on sopiv limmss lämpötilss, jolle moottori ltistuu. Suljetun jäähdytysjärjestelmän jäähdytysnesteos on täytettävä seoksell, joss on 50/50 Extended Life - jäähdytys/pkksnestettä j tislttu vettä. fin 43

54 HUOLTO Putkilon viitenro 122 Kuvus Käyttökoht Osnumero Pitkäikäinen pkks-/ jäähdytysneste Suljettu jäähdytysjärjestelmä K1 HUOMAUTUS: Jäähdytysnesteosn tilvuus on likimääräinen. 8.2-mllit Tilvuus Nestetyyppi Suljettu jäähdytysjärjestelmä 17,4 l (18.4 US qt) Pitkäikäinen pkks-/ jäähdytysneste! VAROITUS Äkillinen pinehäviö voi iheutt kuumn jäähdytysnesteen kiehumisen j rjun purkutumisen, mikä voi iheutt vkvi plovmmoj. Ann moottorin jäähtyä ennen jäähdytysnesteen pinekorkin irrottmist. TÄRKEÄÄ: Kun jäähdytysos täytetään sen jälkeen, kun se on tyhjennetty kokonn, moottorin tulee oll vksuorss ti vuhtipyöräpää hiukn lempn. 1. Irrot pinekorkki jäähdytysnestesäiliöstä. 2. Täytä säiliö Full-merkkiin sti suositeltvll jäähdytysnesteellä. 3. Kun täytät jäähdytysos uudelleen sen jälkeen, kun se on tyhjennetty kokonn, lisää nestettä, kunnes se on 12 mm (0.50 in.) säiliön kulst, ennen kuin käynnistät moottorin. 4. Pne pinekorkki tkisin. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että veden imuukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. 5. Yhdistä jäähdytysvesi moottoriin. 6. Trkist moottorin käydessä letkuliitännät, kiinnitysost j tiivisteet vuotojen vrlt. Trkkile myös moottorin lämpömittri j vrmist, että moottorin käyttölämpötil on normli. Jos mittri osoitt liin korke lämpötil, smmut moottori välittömästi j määritä syy.! VAROITUS Äkillinen pinehäviö voi iheutt kuumn jäähdytysnesteen kiehumisen j rjun purkutumisen, mikä voi iheutt vkvi plovmmoj. Ann moottorin jäähtyä ennen jäähdytysnesteen pinekorkin irrottmist. 7. Kun moottori on jäähtynyt kokonn, trkist jäähdytysnesteen määrä uudelleen j lisää jäähdytysnestettä trvittess. 8. Jos säiliö on tyhjennetty kokonn jäähdytysnesteestä, jäähdytysjärjestelmässä on merkittävä määrä ilm. Täytä säiliö FULL-merkkiin sti, toist lämmitys-/jäähdytysjkso j trkist jäähdytysnesteen määrä uudelleen. 9. Pidä säiliön jäähdytysnesteen tso FULL-merkin kohdll ti lähellä moottorin olless kylmä. TYHJENNYS Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. PUHDISTUS Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. 44 fin

55 HUOLTO Nesteiden vihtminen Ktso kohdst Huoltotulukko voiteluineen vihtotiheys. Voiteluine on vihdettv ennen kuin vene pnnn säilytykseen. Power trim- j ohjustehostinnesteitä ei trvitse viht. KAMPIKAMMION ÖLJY JA SUODATIN (VENE VEDESSÄ) TÄRKEÄÄ: Kun vihdt öljyä, vrmist, että moottori on käyttölämpötiln lähellä. Käytä vin suositeltv moottoriöljyä (ktso lisätietoj kohdst Tekniset tiedot). 1. Kun moottori on smmutettun mutt normliss käyttölämpötilss, poist mitttikku. 2. Asenn kmpikmmion öljypumppu mitttikun putkeen. 3. Pne kmpikmmion öljypumpun letkun pää sopivn stin j pumpp khvst, kunnes kmpikmmio on tyhjä. b - b - Kmpikmmion öljypumppu Kmpikmmion öljypumpun letku Poist kmpikmmion öljypumppu. 5. Aset sti öljynsuodttimen lle. HUOMAUTUS: Jott öljy pääsee vlumn suodttimest, löysää suodtint vin sen verrn, että sisäinen lipine häviää. Ann öljyn vlu tkisin järjestelmään 15 minuutti ennen suodttimen poistmist kokonn. - Kmpikmmion öljynsuodtin Poist öljynsuodtin sovittimest j hävitä vnh suodtin j vnh tiivisterengs. 7. Sivele uuden suodttimen tiivisterengs moottoriöljyllä j senn uusi tiivisterengs j suodtin. 8. Kiristä suodtin tiuksti. Älä kiristä liik. 9. Irrot öljyn täyttöukon tulpp. Lisää öljyä, kunnes öljytso svutt mitttikun FULL-merkin mutt ei ylitä sitä. TÄRKEÄÄ: Käytä in mitttikku määritelläksesi täsmälleen, pljonko öljyä trvitn. - Kmpikmmion öljyn täyttökorkki 7899 fin 45

56 HUOLTO Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 25W50 Synthetic Blend Rcing - nelithtimoottoriöljy Kmpikmmio 8M KAMPIKAMMION ÖLJY JA SUODATIN (VENE POISSA VEDESTÄ)! VAARA Testien tekeminen moottorin käydessä stt iheutt potkurin pyörimisen j siten vkvn vmmn ti kuolemn. Noudt vrovisuutt, kun suoritt testiä, jonk ikn moottorin on käytävä, j poist potkuri vmmojen välttämiseksi. HUOMAUTUS Moottorin käyttäminen kuivll mll suurill nopeuksill muodost imun, jok voi litistää vedensyöttöletkun j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Älä käytä moottori yli /min kuivll mll j ilmn riittävää jäähdytysvesimäärää. TÄRKEÄÄ: Vihd öljy vin, kun moottori on käytöstä lämmin. Käytä inostn suositettv moottoriöljyä. Ktso lisätietoj kohdst Tekniset tiedot.. 1. Johd jäähdytysvettä moottoriin. 2. Aset kukosäädin vplle j käynnistä moottori. Käytä moottori tyhjäkäynnillä ti vpll, kunnes se svutt normlin käyttölämpötiln. 3. Pysäytä moottori, sulje vesi j irrot huuhtelusovitin. 4. Poist pilssitulpp. Öljyntyhjennysletku on kiinnitetty tulppn. b c d e b - c - d - e - Pilssin tyhjennystulpp Vetolnk Öljyntyhjennystulpp Pilssin tyhjennyslipp Öljyn tyhjennysletku 5. Vedä öljyntyhjennysletku pilssin tyhjennyslipn läpi. 6. Aset sopiv sti suorn öljyntyhjennysletkun lle. 7. Käytä kht vint j irrot öljyntyhjennystulpp öljyntyhjennysletkust j nn kmpikmmion öljyn vlu kokonn pois. 8. Aset sti öljynsuodttimen lle. HUOMAUTUS: Jott öljy pääsee vlumn suodttimest, löysää suodtint sen verrn, että sisäinen lipine häviää. Ann öljyn vlu tkisin järjestelmään 15 minuutti ennen suodttimen poistmist kokonn. 46 fin

57 HUOLTO 9. Poist öljynsuodtin sovittimest j hävitä vnh suodtin j vnh tiivisterengs. 10. Sivele uuden suodttimen tiivisterengs moottoriöljyllä. Asenn uusi tiivisterengs j suodtin. Kiristä suodtin tiuksti. Älä kiristä liik. 11. Käytä kht vint j liitä öljyntyhjennystulpp öljyntyhjennysletkuun j set se tkisin veneeseen. 12. Kiristä pilssin tyhjennystulpp. 13. Irrot öljyn täyttöukon tulpp. Lisää öljyä, kunnes öljytso svutt mitttikun FULL-merkin mutt ei ylitä sitä. TÄRKEÄÄ: Käytä in mitttikku määritelläksesi täsmälleen, pljonko öljyä trvitn. - Kmpikmmion öljyn täyttökorkki 7899 Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 25W-50 Synthetic Blend Rcing - nelithtimoottoriöljy Kmpikmmio 8M VETOLAITTEEN ÖLJY (BRAVO ONE XR -MALLIT) Mercury Rcing Ger -öljyä on nyt stvill vetolitettsi vrten. Tämä öljy lisää vetolitteen käyttöikää muihin öljyihin verrttun. Älä sekoit Mercury Rcing Ger -öljyä muiden öljyjen knss. 1. Irrot potkuri, set vetolite kokonn ls, irrot öljyn täyttö-/tyhjennysruuvi j tiivisteluslevy j vlut öljy pois. - Öljyn täyttö-/tyhjennysruuvi Irrot öljytiln ilmruuvi j tiivisteluslevy. Ann öljyn tyhjentyä kokonn. fin 47

58 HUOLTO TÄRKEÄÄ: Jos öljyn täyttö-/tyhjennysukost tulee vettä ti jos öljy näyttää mitomiselt, vetolite vuot j se tulee trkistutt välittömästi vltuutetull Mercury MerCruiser -jälleenmyyjällä. - b - Tiivisteluslevy Öljytiln ilmruuvi b Säädä vetolitett siten, että potkurin kseli on vksuorss. 4. Täytä vetolite öljyn täyttö-/tyhjennysukon kutt Mercury Rcing Ger -öljyllä, kunnes ilm sisältämätöntä voiteluinett lk virrt öljyn tuuletusukost. - Öljyn täyttö-/tyhjennysruuvi 7988 Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero SAE 85W90 Mercury Rcing Ger Oil Vetolite 8M Irrot putki öljyn täyttö-/tyhjennysukost. Asenn nopesti tiivisteluslevy j öljyn täyttö-/ tyhjennysruuvi. Kiristä ruuvi tiuklle. 6. Lisää määritettyä vihteistoöljyä säiliöpulloon. 48 fin

59 HUOLTO 7. Kun öljyä lk tull ulos öljyn ilmusreiästä, set vetolitteen öljyn ilmusruuvi j tiiviste tkisin. Kiristä ruuvi tiuklle. - b - Vihteistoöljysäiliöpullo COLD FILL -rj b COLD FILL Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero SAE 85W90 Mercury Rcing Ger Oil Vihteistoöljysäiliöpullo 8M Jtk vihteistoöljyn lisäämistä, kunnes öljytso on pullon COLD FILL -lueen ylärjll. 9. Voitele O-renkn kul Mercury Rcing -vihteistoöljyllä sennuksen j korkin poistmisen helpottmiseksi. 10. Asenn täyttökorkki vroen kiristämästä sitä liik. TÄRKEÄÄ: Trkist säiliöpullon öljytso ensimmäisen käytön jälkeen. 11. Sivele runssti Extreme-rsv potkurikseliin. Asenn potkuri tkisin j kiristä mutteri ilmoitettuun tiukkuuteen Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero SAE 85W-90 Mercury Rcing Ger Oil O-renkn kul vihteistoöljysäiliössä 8M fin 49

60 HUOLTO Extreme-voiteluine Potkurikselin rihlt 8M Kuvus Nm lb-in. lb-ft Potkurin mutteri TÄRKEÄÄ: Vihteistoöljysäiliössä olevn öljyn tso koho j lskee vetolitteen käytön ikn. Trkist öljyn määrä vetolitteen olless jäähtynyt j moottorin olless smmutettu. Voitelu VETOLAITE JA PERÄPEILISARJA TÄRKEÄÄ: Irrot nopeusmittrin letkuliitin vetokselin kotelost ennen sisäperämoottorin irrottmist, jott liitin ei vurioidu. TÄRKEÄÄ: Sisäperämoottori on irrotettv ristinivelten voitelemist vrten. Sovi huollost vltuutetun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjän knss. HUOMAUTUS: Moottorin yhteet j kselirihlt rsvtn vetolevyn rihlrsvll. Ristinivelet rsvtn PTFE:tä sisältävällä 2-4-C-voiteluineell. Voitele tukilkeri PTFE:tä sisältävällä 2-4-C-voiteluineell. - Tukilkerin rsvnipp mc Putkilon viitenro 95 Kuvus Käyttökoht Osnumero PTFE:tä sisältävä 2-4- C Tukilkeri Q 1 50 fin

61 VETOLEVY HUOLTO Voitele moottorin vetolevy j kselirihlt vetolevyn rihlrsvll Putkilon viitenro 91 Kuvus Käyttökoht Osnumero Yhdistimen rihlojen rsv Moottoriyhdistin j kselin rihlt 8M VETOAKSELIN JATKEELLA VARUSTETUT MALLIT Voitele vetokselin rsvnipt peräpeilipäässä PTFE:tä sisältävällä 2-4-C-voiteluineell fin 51

62 95 HUOLTO 8016 Putkilon viitenro 95 Kuvus Käyttökoht Osnumero PTFE:tä sisältävä 2-4- C Vetokselin rsvnipt Q 1 Potkurit BRAVO 1 XR -MALLIN POTKURIT! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnnestolevyn väliin. HUOMAUTUS Jos moottori käytetään löysällä potkurill, seuruksen voi oll potkurin, vetolitteen ti vetolitteen osien vurioituminen. Kiristä in potkurin mutteri ti mutterit määrittelyjen mukisesti j trkist niiden kireys säännöllisesti sekä vdittuin huoltoväleinä. Asennus 1. Sivele seurv voiteluinett koko potkurikselin pljlle pinnlle: Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Extreme-voiteluine Potkurikselin pljs lue 8M fin

63 HUOLTO 2. Asenn Brvo XR- vihdettvt potkurinvn komponentit seurvss järjestyksessä: c e g b d f b - c - d - e - f - g - Potkurikseli Potkurinp-sennelm Potkurisennelm Aluslevy Belleville-luslevy Aluslevy Lukkomutteri 3. Ensimmäisen käytön jälkeen: Kiristä potkurin mutteri uudelleen. Kuvus Nm lb-in. lb-ft Potkurin mutteri fin 53

64 HUOLTO Irrotus 1. Aset puuplikk potkurin lvn j kvittiolevyn väliin pyörimisen estämiseksi. - b - Puuplikk Potkurin mutteri b Irrot potkurin mutteri. 3. Poist luslevyt j potkuri potkurinp-sennelmn knss. c e g b d f b - c - d - e - f - g - Potkurikseli Potkurinp-sennelm Potkurisennelm Aluslevy Belleville-luslevy Aluslevy Lukkomutteri 54 fin

65 HUOMAUTUS: Jotkut vurioituneet potkurit voidn korjt. Ot yhteys vltuutettuun Mercury Mrine - jälleenmyyjään. Moottorin huuhtelu Seurvss esitetään, kuink sisäperämoottori huuhdelln sen vedenottoukkojen kutt. HUUHTELULAITTEET HUOLTO Huuhtelulite Q 2 Kiinnittyy vedenottoukkoihin j muodost mken veden liitännän jäähdytysjärjestelmää huuhdeltess ti moottori käytettäessä Kksoisvedenoton huuhtelulitteen vihteiston tiivistesrj K 1 Sulkee etuvedenottoukot vihteistokoteloiss, joiss on kksoisvedenottoukot Huuhteluvälinesrj T Käytetään sellisten vihteistokotelojen huuhtelemiseen, joiss on mtlll sijitsevt vedenottoukot. Huuhtelulite A01 Kiinnittyy vedenottoukkoihin j muodost mken veden liitännän jäähdytysjärjestelmää huuhdeltess ti moottori käytettäessä fin 55

66 PERÄVETOLAITTEEN VEDENOTOT HUOLTO Mercury MerCruiser -perävetolitteiss on kolme eri tyyppistä vedenotto: mtl vedenotto, kksoisvedenotto j sivuvedenotto. Kksoisvedenotot trvitsevt huuhtelulitteen ( Q 2) j huuhtelun tiivistesrjn ( K 1). Suuritehoinen vetolite, jonk vedenotot ovt lhll, trvitsee huuhtelulitteen ( T 1) j SportMster-vetolite, jonk vedenotot ovt lhll, trvitsee huuhtelulitteen ( A01). Sivuvedenottoj vrten trvitn huuhtelulite ( Q 2) Kksoisvedenotto SportMster-vetolite, jonk vedenotot ovt lhll HUOMAUTUS: Huuhtelu trvitn inostn murtovedessä j suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä jettess. Huuhtelu suositelln jokisen käytön jälkeen. 56 fin

67 HUOMAUTUS Moottorin huuhtelu veneen olless vedessä voi sd merivettä virtmn sisään moottoriin iheutten moottorivurion. Sulje pohjventtiili ennen moottorin huuhtelemist. Pidä pohjventtiili suljettun, kunnes moottori käynnistetään. 1. Tyhjennä jäähdytysjärjestelmän merivesiossto. 2. Jos huuhtelet jäähdytysjärjestelmää veneen olless vedessä:. Nost perävetolite perävunukuljetussentoon. b. Asenn sopivt huuhtelulitteet vihteistokotelon vedenottoukkojen päälle. c. Lske perävetolite kokonn ls/sisään.! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnnestolevyn väliin. 3. Jos huuhtelet jäähdytysjärjestelmää veneen olless pois vedestä:. Lske perävetolite kokonn ls/sisään. b. Irrot potkuri. c. Asenn sopivt huuhtelulitteet vihteistokotelon vedenottoukkojen päälle. 4. Kiinnitä letku huuhtelulitteen j vesilähteen väliin. 5. Av vesilähde osittin (noin 1/2 mksimist) sisäperämoottorin olless normliss toimintsennoss. 6. Aset kuko-ohjin vplle joutokäynti-sentoon j käynnistä moottori. HUOMAUTUS Moottorin käyttäminen kuivll mll suurill nopeuksill muodost imun, jok voi litistää vedensyöttöletkun j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Älä käytä moottori yli /min kuivll mll j ilmn riittävää jäähdytysvesimäärää. 7. Käytä moottori tyhjäkäynnillä vpll noin 10 minuutti ti kunnes ulos tulev vesi on kirkst. 8. Pidä silmällä veden lämpömittri vrmistksesi, että moottori toimii normlill lueell. 9. Smmut moottori. 10. Sulje vesi j irrot huuhtelulite. Öljynjäähdyttimen merivesi (rkvesi) -osston puhdistminen HUOMAUTUS Jos merivesisiivilä ti -hn on uki joidenkin huolto- ti korjustoimenpiteiden ikn, veneeseen voi päästä vettä, mikä voi iheutt venevurion ti veneen uppomisen. Sulje merivesipumpun, vedenottoletkun ti hnn vedensyöttö in jäähdytysjärjestelmää huollettess ti korjttess. Öljynjäähdyttimen merivesiossto on puhdistettv vähintään kerrn vuodess ti in, kun hvitn jäähdytystehon vähenemistä. MOOTTORIÖLJYN JÄÄHDYTIN HUOLTO HUOMAUTUS: Moottoriöljyn jäähdytin sijitsee moottorin tkosss ylhäällä. fin 57

68 HUOLTO 1. Poist päätylevyt j tiivisteet Päätylevyt (2) 2. Puhdist öljynjäähdytin sopivll hrjll. 3. Huuhtele knvt mkell vedellä. 4. Trkst, ettei tiivisteissä ole vurioit, j vihd ne trvittess. 5. Asenn tiivisteet j päätylevyt. Kiristä ruuvit tiukkn. OHJAUSTEHOSTIMEN JÄÄHDYTIN HUOMAUTUS: Ohjustehostimen jäähdytin sijitsee moottorin vsemmss losss. 1. Löysää vesiletkun kiristimiä j irrot letkut, jos jäähdytin joudutn trkstmn ti puhdistmn. TÄRKEÄÄ: Jos öljyletkut on poistettv jäähdyttimestä, vrudu settmn niihin korkki ti tulpp, jott ohjusnestesäiliö ei tyhjene Letkunkiristimet (2) 2. Asenn jäähdytin j kiristä letkunkiristimet pitävästi. 3. Trkist ohjustehostimen nestemäärä. 4. Käynnistä moottori j trkst, onko jäähdytysjärjestelmässä vuotoj. Positiivisen kmpikmmion tuuletusventtiilin vihtminen Tässä moottoriss on positiivinen kmpikmmion tuuletusventtiili (PCV). Vihd venttiili 150 käyttötunnin välein. Vedä venttiili ulos imusrjst j irrot venttiili letkust. 58 fin

69 HUOLTO Asenn uusi PCV-venttiili letkuun j senn se imusrjn. Vrmist, että venttiili settuu tiiviisti imusrjn. Käytä vin Mercury MerCruiserin vrosi. Liekinsmmuttimen puhdistus! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on off-sennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi. 1. Löysää liekinsmmuttimen kiinnitin j irrot liekinsmmutin. b b - Liekinsmmutin Liekinsmmuttimen kiinnitin 2. Puhdist liekinsmmutin liuottimell j kuiv se pineilmll ti jätä se kuivumn itsestään. 3. Asenn liekinsmmutin piklleen j tiukk kiristin määrittelyjen mukisesti. Kuvus Nm lb-in. lb-ft Liekinsmmuttimen kiinnitin Asenn vimennin. fin 59

70 HUOLTO Apulitehihn TARKASTUS! VAARA Hihnojen trkstminen moottorin käydessä voi iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Smmut moottori j poist virt-vin, ennen kuin trkstt hihnoj. b f d c g e h b - c - d - e - f - g - h - Lturin hihnpyörä Tukipyörä Ohjustehostimen pumpun hihnpyörä Vesipumpun hihnpyörä Kmpikselin hihnpyörä Hihnn kiristyspyörä Merivesipumpun hihnpyörä Hihnn reitityskvio 60 fin

71 TARKASTUS HUOLTO Trkst vetohihnst seurvt: Oike hihnn pinum Liillinen kuluminen Hlkemt Purkutuminen Kiillottuneet pinnt Oike kireys Pin peukloll kohtuullisesti khden hihnpyörän välisen pisimmän etäisyyden puolivälistä. Kuvus Pinum 13 mm (1/2 in.) HUOMAUTUS: Pienet, poikittiset hlkemt (hihnn leveyssuuntn) voivt oll hyväksyttäviä. Pituussuuntiset hlkemt, jotk yhtyvät poikittisiin hlkemiin, eivät ole hyväksyttäviä VAIHTO TÄRKEÄÄ: Jos hihn käytetään uudelleen, se on sennettv smn pyörimissuuntn kuin ikisemmin. Hihnkiristin toimii liikelueell, jot rjoittvt vletut pysäyttimet, kun hihnn pituus j geometri ovt oiket. Jos kiristin koskett jompkump vlettu pysäytintä toiminnn ikn, trkist kiinnittimet j hihnn pituus. Löysät ti rikkoutuneet kiinnittimet, pulitteen siirtyminen, väärä hihnpituus ti hihnn rikkoutuminen voivt sd kiristimen koskettmn vlettuj pysäyttimiä. Sovi vltuutetun MerCruiser-jälleenmyyjän knss huollost, jos tällisi vikoj esiintyy.! VAROITUS Jos hihnnkiristin vputetn äkillisesti ti päästetään plutumn nopesti, se voi iheutt vmmoj ti tuotevurioit. Vput jousen jännitys hitsti. 1. Päästä jännitys purkutumn kiristimestä käyttämällä sorkkrut j sopiv hylsyvint. Käännä kiristintä poispäin hihnst, kunnes se pysähtyy. fin 61

72 HUOLTO 2. Poist hihn tukipyörältä j vput jännitys hitsti sorkkrudn vull. d c b b - c - d - Hihnn kiristyspyörä Liitin j sorkkrut Vesipumpun hihnpyörä Tukipyörä 3. Poist vnh hihn j reititä uusi hihn reitityskvion mukn. 4. Vput kiristin huolellisesti j vrmist, että hihn pysyy oikess pikss. 5. Trkist hihnn kireys. Kuvus Pinum mm (½ in.) Veden erottv polttoineensuodtin! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on off-sennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi.! VAROITUS Jos polttoinejärjestelmästä ei vputet pinett, polttoinett suihku ulos, mistä voi oll seuruksen tuliplo ti räjähdys. Ann moottorin jäähtyä täysin j vput kikki pine polttoinejärjestelmästä ennen järjestelmän osien huoltmist. Suoj in silmät j iho pineenliselt polttoineelt j höyryiltä. 1. Pin peukloll kohtuullisesti khden hihnpyörän välisen pisimmän etäisyyden puolivälistä. 62 fin

73 HUOLTO GEN III -MALLIT c d e - b - c - d - e - f - g - h - Cool Fuel -moduuli Cool Fuel -moduulin johtosrj Suodttimen korkki Suodtinsennelmn kiinnitysruuvi Polttoineensuodttimen pnos Suodttimen kuppi Cool Fuel -moduulin suodtinsäiliö O-rengs b h f g 8837 Irrotus 1. Ann moottorin jäähtyä. HUOMAUTUS: Mercury MerCruiser suositt, että moottori smmutetn 12 tunnin jksi ennen suodttimen irrottmist. 2. Sulje polttoineventtiili, jos vrusteen. 3. Irrot Cool Fuel -moduulin johtosrj moottorin johtosrjst. 4. Käännä virtlukko käynnistyssentoon j nn käynnistimen toimi viisi sekunti. 5. Käännä virtlukko "OFF"-sentoon. 6. Löysää jokist suodtinsennelmn kiinnitysruuvi, kunnes ruuvi irto Cool Fuel -moduulist. Älä irrot kiinnitysruuvej suodttimen korkist. 7. Irrot suodtinsennelm pikltn vetämällä sen khvst ylöspäin. Älä vielä irrot suodtinsennelm Cool Fuel -moduulist. 8. Ann suodtinsennelmss mhdollisesti olevn polttoineen vlu ulos suodtinsennelmn pohjst Cool Fuel -moduulin suodtinsäiliöön. 9. Irrot suodtinkuppi suodttimen korkist kiertämällä korkki myötäpäivään j pitämällä smll suodtinkuppi liikkumtt. 10. Irrot käytetty veden erottvn polttoineensuodttimen pnos suodtinkupist j set se puhtseen, hyväksyttyyn stin. fin 63

74 HUOLTO 11. Hävitä suodtinkupiss mhdollisesti olev vesi ti roskt. Asennus 1. Asenn uusi veden erottvn polttoineensuodttimen pnos suodtinkuppiin. Työnnä pnos kunnoll piklleen kuppiin. 2. Asenn uusi O-rengs suodtinkupin päälle. 3. Kiinnitä suodttimen korkki suodtinkuppiin kiertämällä korkki vstpäivään j pitämällä smll suodtinkuppi liikkumttomn, kunnes korkki lukittuu tiuksti piklleen. 4. Asenn polttoineensuodtinsennelm hitsti Cool Fuel -moduuliin, jott polttoinett ei läiky, j kohdist suodtinkupin kiinnitysruuvit Cool Fuel -moduulin reikiin. Kiristä suodtinsennelmn kiinnitysruuvit käsin. 5. Trkist, että suodtinkuppi on lujsti Cool Fuel -moduuli vsten j kiristä jokinen suodtinsennelmn kiinnitysruuvi. Kuvus Nm lb-in. lb-ft Suodtinsennelmn kiinnitysruuvi Av polttoineventtiili, jos vrusteen. 7. Liitä Cool Fuel -moduulin johtosrj moottorin johtosrjn. 8. Tuulet moottoritil hyvin. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että veden imuukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. 9. Yhdistä jäähdytysvesi moottoriin. 10. Käynnistä moottori. Trkist, ettei polttoineensuodtinsennelmn ympärillä ole bensiinivuotoj. Mikäli vuotoj esiintyy, smmut moottori välittömästi. Trkist suodttimen sennus uudelleen, puhdist läikkynyt polttoine j tuulet moottoritil hyvin. Jos vuodot jtkuvt, pysäytä moottori välittömästi j ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser - jälleenmyyjään. Korroosio j korroosionsuojus Kun kksi ti usempi erilisi metllej (esim. sisäperämoottoriss esiintyviä) on sähköä johtvss liuoksess, kuten suolisess, ssteisess ti runssti minerlej sisältävässä vedessä, tphtuu kemillinen rektio, jok s ikn sähkövirrn metllien välille. Sähkövirt iheutt kemillisesti ktiivisimmn eli nodisen metllin syöpymistä. Tätä kutsutn glvniseksi korroosioksi, j mikäli sitä ei estetä, se tekee jn mittn trpeelliseksi moottorin osien vihdon. Ktso korroosiot koskev tieto Quicksilverin kirjsest Everything You Need to Know About Mrine Corrosion. HUOMAUTUS Mgnesiumnodien käyttö suolisess vedessä iheutt sähkökemillisen rektion vetolitteen metllipinnll, mistä seur mlin irtominen vetolitteen pinnlt j korroosiovurio. Käytä mgnesiumnodej vin mkess vedessä. 64 fin

75 TÄRKEÄÄ: Mercury Mrine suositt MerCthode-järjestelmän ti korroosionsuojsrjn sentmist in käytettäessä ruostumttomst teräksestä vlmistettu potkuri ti jos veneessä on ruostumttomst teräksestä vlmistettuj osi, jotk ovt vedenpinnn lpuolell j liitettyinä moottorin mdoitusjärjestelmään. Jos moottorin tktsot on vlmistettu ruostumttomst teräksestä, kuhunkin on sennettv suuri nodi lisääntyneen glvnisen korroosiomhdollisuuden käsittelemiseksi. Vihd suoj-nodit, jos ne ovt syöpyneet vähintään 50 %. Mercury Mrine suosittelee vin Mercury Precision Prtsin myymiä nodej. Joidenkin muiden vlmistjien lumiininodeiss käytetään metlliseoksi, jotk eivät ole riittävän puhtit suojmn tärkeitä vetolitteen osi trpeeksi hyvin nodien odotetun käyttöiän jn. MERCATHODE-JÄRJESTELMÄ HUOLTO MerCthode-järjestelmä on testttv riittävän tehon vrmistmiseksi. HUOMAUTUS: Testi tulee suoritt veneen lituripikss käyttäen vertiluelektrodi j mittri. Sovi testistä vltuutetun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjän knss. - b - MerCthode Elektrodisennelm b 9322 SUOJA-ANODIT Suoj-nodit uttvt suojmn moottori glvniselt korroosiolt nten omn metllins syöpyä moottorin metlliosien semst. Nämä nodit on sennettu moottorisi eri kohtiin. fin 65

76 HUOLTO 1. Vihd nodit, kun ne ovt syöpyneet 50 % lkuperäisestä koost. c b d b - c - d - Roiskelevynodi Säätöevänodi Ohjinvivun nodi Vihteistokotelon ylänodi 66 fin

77 HUOLTO 2. Vihteistokotelo j integroitu roiskelevyn nodi - sijitsee roiskelevyssä, ivn potkurien yläpuolell XR Brvo One - Vihteistokotelon nodi XR Brvo Three 3. SportMster-roiskelevynodi - sijitsee roiskelevyssä, jok on kiinnitetty vihteistokoteloon ivn potkurin yläpuolelle. SportMster-vihteistokotelo - Roiskelevynodi 9329 fin 67

78 HUOLTO 4. Anodiplsrj (vlinninen) - kiinnitetty veneen peräpeiliin. Toimii suoj-nodin. Vihd trpeen mukn. - Anodipl Trimmisylinterin nodit - on kiinnitetty kuhunkin trimmisylinteriin. Trimmisylinterien nodien vihtminen:. Poist kksi ruuvi kustkin nodist. b. Asenn uudet nodit j kiristä ne kunnoll. b Ruuvit (2) b - Trimmisylinterien nodit (2) 6. Lkerituen nodi (XR Brvo One) - sijitsee potkurin edessä, potkurin etupuolen j vihteistokotelon välissä. Ktso tämän oppn koht Potkurit lisätietoj potkurin irrottmisest j sentmisest. Lkerituen nodin vihtminen:. Irrot potkuri. b. Poist kksi ruuvi nodist. c. Asenn uusi nodi j kiristä se kunnoll. 68 fin

79 HUOLTO d. Asenn potkuri tkisin. Ktso koht Potkurin sennus oike kiristysmenettely. - Lkerituen nodi 5644 VENEEN RUNGON TAI PERÄPEILIN MAALAAMINEN 1. Jos ksvillisuudeneston suojust trvitn veneen runkoon ti veneen peräpeiliin, kupri- ti tinpohjisi mlej voidn käyttää, mikäli lki ei niitä kiellä. fin 69

80 HUOLTO 2. Jos käytät kupri- ti tinpohjisi ksvillisuudenestomlej, vältä kikke sähköistä yhteyttä Mercury Mrine -tuotteen, nodiplojen j mlin välillä j suorit mlus jättäen veneen peräpeiliin vähintään 40 mm:n (1.5 in.) mlmton lue näiden kohteiden ympärille. b b - Ksvillisuudenestomli Mlmton lue TÄRKEÄÄ: Korroosiovurio, jok iheutuu virheellisestä ksvillisuudenestomlin käytöstä, ei ole rjoitetun tkuun kttm. HUOMAUTUS: Älä ml nodej ti MerCthode-järjestelmän vertiluelektrodi j nodi, sillä tämä tekee ne tehottomiksi glvnisen korroosion estämisessä. PERÄVETOLAITTEEN TAI PERÄPEILIASENNELMAN MAALAUS Ml vetolite j peräpeili hyvältuisell vene- ti ksvillisuudenestomlill, jok ei sisällä kupri, tin ti mitään muut sähkövirt mhdollisesti johtv inett. Älä ml tyhjennysukkoj, nodej äläkä mitään veneen vlmistjn nimeämiä kohteit. MUITA KORROOSIONESTOVINKKEJÄ 1. Suihkut veneen sisällä olevt moottorin ost khden ti kolmen viikon välein Corrosion Gurd - ineell pintojen suojmiseksi himmentymiseltä j korroosiolt. Moottorin ulko-ost voidn myös suihkutt. 70 fin

81 HUOLTO Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 120 Corrosion Gurd Moottori Q55 2. Kikki voitelukohteet, vrsinkin ohjusjärjestelmä j vihde- j ksuvivustot, tulee pitää hyvin voideltuin. 3. Huuhtele meriveden jäähdytysjärjestelmä jokisen käytön jälkeen, jos venettä käytetään murtovedessä ti suolisess ti minerlipitoisess vedessä. Akku Kikki lyijy/hppokut purkutuvt käyttämättöminä. Lt päivän välein ti kun ominispino puto kun vlmistjn ohjervoj lemmksi. Ktso kun mukn tulevi erityisohjeit j vroituksi. Jos näitä tietoj ei ole stviss, noudt seurvi:! VAARA Käytössä ti ldttvn olev kku tuott ksu, jok voi syttyä j räjähtää, suihkutten rikkihppo, jok voi iheutt vkvi plovmmoj. Tuulet kun ympärillä olev lue j käytä suojvrusteit kkuj käsitellessäsi ti huoltesssi.! VAARA Heikon kun ltminen veneessä ti pukäynnistyskpeleiden j lisäkun käyttäminen moottorin käynnistämiseen stt iheutt vkvn vmmn ti tuotevurion tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Poist kku veneestä j lt se tuuletetull lueell kipinöistä j vutulest loitoll. Veneen pohj Jott mksiminopeus säilyisi, vrmist että veneen pohj on: Puhds; siinä ei ole eliöitä j vesiksvillisuutt. Kieroutumton. Pohjn tulee oll lähes tsinen veden kosketuskohdss. Suor j sileä edestä j tk. Vesiksvillisuutt voi kertyä, kun vene on lituriss. Ksvillisuus pitää poist ennen käyttöä. Se voi tukki vedenottoukot j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Trkstus j huolto Trkst moottori usein j säännöllisesti, mikä utt ylläpitämään sen huippusuorituskyvyn. Korj mhdolliset ongelmt ennen niiden tphtumist. Koko moottori on trkstettv huolellisesti, mukn lukien kikki moottorin ost, joihin pääsee käsiksi. 1. Trkist, onko löysiä, vioittuneit ti puuttuvi osi, letkuj j kiristimiä; kiristä ti vihd trvittess. 2. Trkst, etteivät pistoke- j sähköjohdot ole vioittuneet. 3. Irrot j trkst potkuri. Jos se on kolhiintunut, tipunut ti murtunut, ot yhteys vltuutettuun Mercury Mrine -myyntiliikkeeseen. 4. Korj moottorin ulkopinnn kolhut j syöpymisvuriot. Trvittvt toimet uppomisen jälkeen Ot ennen ylösnosto yhteys vltuutettuun Mercury Mrine -jälleenmyyjään. Noston jälkeen trvitn välitöntä Mercury Mrinen vltuutetun myyntiliikkeen ntm huolto, jott vältetään moottorin vkvt vuriot. fin 71

82 KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ TAPAHTUVA TAI PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS Merivesijärjestelmän tyhjennys! VAROITUS Vettä voi päästä pilssiin tyhjennysjärjestelmän olless uki, mikä voi vurioitt moottori ti iheutt veneen uppomisen. Ot vene pois vedestä ti sulje merivesihn, irrot j tulpp meriveden syöttöletku j vrmist, että pilssipumppu toimii, ennen kuin tyhjennät järjestelmän. Älä käytä moottori, jos tyhjennysjärjestelmä on uki. TÄRKEÄÄ: Tyhjennä vin suljetun jäähdytysjärjestelmän merivesiossto. TÄRKEÄÄ: Veneen on oltv mhdollisimmn vksuorss, jott vrmistetn jäähdytysjärjestelmän täydellinen tyhjennys. Moottorisi on vrustettu tyhjennysjärjestelmällä. Ktso Tyhjennysjärjestelmän tunnistus jott voit päättää, mitkä ohjeet soveltuvt moottoriisi. TÄRKEÄÄ: Moottori ei s käyttää tämän tyhjennystoimenpiteen missään viheess. Tyhjennysjärjestelmän tunnistus ILMAKÄYTTÖINEN YHDEN KOHDAN TYHJENNYSJÄRJESTELMÄ b - Käsikäyttöinen pineenvputusventtiili b - Kierteitetty korkki ilmliitännälle c - Vihreät ilmisimet c fin

83 KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ TAPAHTUVA TAI PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS b b - Oiken puolen ilmll toimivn ukon sijinti Vsemmn puolen ilmll toimivn ukon sijinti fin 73

84 KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ TAPAHTUVA TAI PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS KÄSINVALUTUSJÄRJESTELMÄ b b - Oiken puolen siniset tyhjennystulpt Vsemmn puolen sininen tyhjennystulpp Ilmkäyttöinen yhden kohdn tyhjennysjärjestelmä VENE VEDESSÄ HUOMAUTUS: Tämä menettely on trkoitettu tehtlt moottorin mukn toimitetulle ilmpumpulle. Mitä thns ilmlähdettä voidn kuitenkin käyttää. 1. Sulje merivesihn (jos vrusteen) ti irrot j sulje vedenottoletku tulpll. 2. Ot ilmpumppu esiin. 3. Irrot kierteitetty korkki ilmliitännästä. 4. Vrmist, että ilmpumpun päällä olev vipu on khv vsten (vksuorss). 5. Asenn ilmpumppu ilmliitäntään. 6. Vedä ilmpumpun vipu pystyyn pumpun kiinnittämiseksi liittimeen. 74 fin

85 KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ TAPAHTUVA TAI PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS 7. Pumpp ilm järjestelmään kunnes molemmt vihreät ilmisimet työntyvät ulos j vettä vluu moottorin molemmilt puolilt. Vsen puoli lk vlu ennen oike puolt. b c - b - Käsikäyttöinen vputusventtiili Ilmpumpun vipu (lukoss) c - d - e - Ilmpumppu Ilmliitäntä Vihreät osoittimet ojennettuin d e Trkist, että vettä vluu jokisest ukost. Jos ei, käytä Käsinvlutusjärjestelmä -kohdn ohjeit. b b - Oiken puolen ilmll toimivn ukon sijinti Vsemmn puolen ilmll toimivn ukon sijinti fin 75

86 KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ TAPAHTUVA TAI PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS 9. Ann järjestelmän tyhjentyä vähintään viisi minuutti. Pumpp ilm trpeen mukn vihreiden ilmisimien pitämiseksi ojennettuin. 10. Lukise DTS-moottorien hätäktkisin (jos vrusteen) ti estä sytytyspiirin toimint poistmll sulke, joss lukee "CD". 11. Pyöräytä hiemn moottori käynnistimellä merivesipumppuun mhdollisesti jääneen veden poistmiseksi. Älä nn moottorin käynnistyä. 12. Irrot ilmpumppu ilmliitännästä j plut se kiinnikkeeseen. 13. Mercury MerCruiser suositt tyhjennysjärjestelmän jättämistä uki veneen mkuljetuksen jksi ti muit huoltotehtäviä suoritettess. Tämä utt vrmistmn, että kikki vesi tyhjenee. 14. Vedä ennen veneen vesillelsku käsikäyttöinen vputusventtiili ylös. Trkist, että vihreät ilmisimet eivät ole enää ojennettuin. b - Käsikäyttöinen pineenvputusventtiili b - Kierteitetty korkki ilmliitännälle c - Vihreät ilmisimet c Av pohjventtiili, jos vrusteen, ti v j kytke vedenottoletku tkisin ennen moottorin käyttämistä. VENE POISSA VEDESTÄ HUOMAUTUS: Tämä menettely on kirjoitettu moottoriin kiinnitettyä ilmpumppu vrten. Mitä thns ilmlähdettä voidn kuitenkin käyttää. 1. Aset vene tsiselle lustlle j vrmist sen v'itus. 2. Ot ilmpumppu esiin. 3. Vrmist, että pumpun päällä olev vipu on khvn tsll (vksuorss). 4. Asenn ilmpumppu ilmliitäntään. 5. Vedä ilmpumpun vipu pystyyn pumpun kiinnittämiseksi ilmliitäntään. 76 fin

87 KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ TAPAHTUVA TAI PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS 6. Pumpp ilm järjestelmään kunnes molemmt vihreät ilmisimet työntyvät ulos j vettä vluu moottorin molemmilt puolilt. Vsen puoli lk vlu ennen oike puolt. b c - b - Käsikäyttöinen vputusventtiili Ilmpumpun vipu (lukoss) c - d - e - Ilmpumppu Ilmliitäntä Vihreät osoittimet ojennettuin d e Trkist, että vettä vluu jokisest ukost. Jos ei, käytä Käsinvlutusjärjestelmä -kohdn ohjeit. b b - Oiken puolen ilmll toimivn ukon sijinti Vsemmn puolen ilmll toimivn ukon sijinti fin 77

88 KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ TAPAHTUVA TAI PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS 8. Ann järjestelmän tyhjentyä vähintään viisi minuutti. Pumpp ilm trpeen mukn vihreiden ilmisimien pitämiseksi ojennettuin. 9. Lukise DTS-moottorien hätäktkisin (jos vrusteen) ti estä sytytyspiirin toimint poistmll sulke, joss lukee "CD". 10. Pyöräytä hiemn moottori käynnistimellä merivesipumppuun mhdollisesti jääneen veden poistmiseksi. Älä nn moottorin käynnistyä. 11. Irrot ilmpumppu ilmn jkoputkistost j plut se kiinnikkeeseen. 12. Mercury MerCruiser suositt tyhjennysjärjestelmän jättämistä uki veneen mkuljetuksen jksi ti muit huoltotehtäviä suoritettess. Tämä utt vrmistmn, että kikki vesi tyhjenee. 13. Vedä ennen veneen vesillelsku käsikäyttöinen vputusventtiili ylös. Trkist, että vihreät ilmisimet eivät ole enää ojennettuin. b - Käsikäyttöinen pineenvputusventtiili b - Kierteitetty korkki ilmliitännälle c - Vihreät ilmisimet c Käsinvlutusjärjestelmä VENE VEDESSÄ HUOMAUTUS: Käytä tätä menettelyä, jos ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä ei toimi. HUOMAUTUS: Letkuj voidn joutu nostmn, tivuttmn ti lentmn, jott vesi pääsee vlumn kokonn pois, kun letkut irrotetn. 1. Sulje merivesihn (jos vrusteen) ti irrot j sulje vedenottoletku tulpll. 78 fin

89 KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ TAPAHTUVA TAI PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS 2. Irrot kksi sinistä tyhjennystulpp merivesipumpust (edessä, oikell puolell). b b - Oiken puolen siniset tyhjennystulpt Vsemmn puolen sininen tyhjennystulpp 3. Trkist, että vettä vluu jokisest ukost. 4. Ann järjestelmän tyhjentyä vähintään viisi minuutti. Mercury MerCruiser suositt tyhjennysjärjestelmän jättämistä uki veneen mkuljetuksen jksi ti muit huoltotehtäviä suoritettess, jott kikki vesi tyhjenee vrmsti. 5. Lukise DTS-moottorien hätäktkisin (jos vrusteen) ti estä sytytyspiirin toimint poistmll sulke, joss lukee "CD". 6. Pyöräytä hiemn moottori käynnistimellä merivesipumppuun mhdollisesti jääneen veden poistmiseksi. Älä nn moottorin käynnistyä. 7. Sulje tyhjennysjärjestelmä ennen veneen vesillelsku ti moottorin käynnistämistä sentmll neljä sinistä tyhjennystulpp. 8. Av pohjventtiili, jos vrusteen, ti v j kytke vedenottoletku tkisin ennen moottorin käyttämistä. VENE POISSA VEDESTÄ HUOMAUTUS: Käytä tätä menettelyä, jos ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä ei toimi. HUOMAUTUS: Letkuj voidn joutu nostmn, tivuttmn ti lentmn, jott vesi pääsee vlumn kokonn pois, kun letkut irrotetn. 1. Aset vene vksuorlle pinnlle vrmistksesi järjestelmän tyhjenemisen kokonn. 2. Irrot vsemmnpuoleinen sininen tyhjennystulpp. fin 79

90 KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ TAPAHTUVA TAI PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS 3. Irrot kksi sinistä tyhjennystulpp merivesipumpust (edessä, oikell puolell). b b - Oiken puolen siniset tyhjennystulpt Vsemmn puolen sininen tyhjennystulpp 4. Trkist, että vettä vluu jokisest ukost. 5. Ann järjestelmän tyhjentyä vähintään viisi minuutti. Mercury MerCruiser suositt tyhjennysjärjestelmän jättämistä uki veneen mkuljetuksen jksi ti muit huoltotehtäviä suoritettess, jott kikki vesi tyhjenee vrmsti. 6. Lukise DTS-moottorien hätäktkisin (jos vrusteen) ti estä sytytyspiirin toimint poistmll sulke, joss lukee "CD". 7. Pyöräytä hiemn moottori käynnistimellä merivesipumppuun mhdollisesti jääneen veden poistmiseksi. Älä nn moottorin käynnistyä. 8. Sulje tyhjennysjärjestelmä ennen veneen vesillelsku ti moottorin käynnistämistä sentmll kksi sinistä tyhjennystulpp. Veden tyhjentäminen Cool Fuel -moduulist Mercury MerCruiser suosittelee veden tyhjentämistä Gen 3 Cool Fuel -moduulist, jos siinä on tyhjennystulpp. 1. Irrot tyhjennystulpp Gen 3 Cool Fuel -moduulist j nn veden tyhjentyä moduulist kokonn. 2. Trkst, onko tyhjennystulpss j O-renkss vurioit. Vihd ne trvittess. 80 fin

91 KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ TAPAHTUVA TAI PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS 3. Aset O-rengs tyhjennystulppn j levitä Perfect Sel -tiivisteinett kierteille. Asenn tyhjennystulpp moduulin tyhjennysukkoon. Kiristä tyhjennystulpp käsin. c b b - c - Gen 3 Cool Fuel -moduuli Tyhjennystulpp O-rengs Putkilon viitenro 19 Perfect Sel - tiivistysine Kuvus Käyttökoht Osnumero Tyhjennystulpn kierteet Q02 Akun säilytys Ain kun kku säilytetään pitkän ik, kennojen on oltv täynnä vettä j kun täyteen ldttun sekä hyvässä toimintkunnoss. Sen on oltv puhds j vuotmton. Noudt kun vlmistjn säilytysohjeit. Moottorin uudelleenkäyttöönotto 1. Vrmist, että kikki jäähdytysjärjestelmän letkut on liitetty sinmukisesti j letkunkiristimet ovt tiukss.! VAROITUS Akkukpelien irrottminen ti liittäminen väärässä järjestyksessä stt iheutt sähköiskust johtuvn vmmn ti vurioitt sähköjärjestelmää. Irrot kun miinuskpeli ( ) in ensin j liitä se viimeiseksi. 2. Asenn täyteen ldttu kku. Puhdist kun kpelikengät j nvt j kytke kpelit uudelleen. Kiristä kummnkin kpelin liitin luotettvsti sitä liitettäessä. 3. Päällystä npojen liitännät kun nvoille trkoitetull korroosionsuoj-ineell. 4. Tee kikki trkistukset, jotk on minittu srkkeess Ennen käynnistystä kohdss Käyttötulukko. fin 81

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite)

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite) 2016, Mercury Mrine HP662 SCi (NXT¹- j NXT6-vetolite) 8M0114944 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI 54937-9385

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 540 Brvo -perävetolitteet 8M0112135 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0112149 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siinä on lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2016, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2016, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0122517 216 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. 520 Bravo -perävetolaitteet

2016, Mercury Marine. 520 Bravo -perävetolaitteet 2016, Mercury Mrine 520 Brvo -perävetolitteet 8M0119933 116 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen 2015, Mercury Mrine Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Tkuu Mnulinen 25/30 EFI nelithtinen 8M0112163 815 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti litteen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus Nelithtiset huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 Pioneer

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133 Vtimustenmukisuusvkuutus - Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP700 SCi-, NXT¹- ja NXT6-vetolaite

2016, Mercury Marine. HP700 SCi-, NXT¹- ja NXT6-vetolaite 2016, Mercury Mrine HP700 SCi-, NXT¹- j NXT6-vetolite 8M0122533 216 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siinä on lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 135/150/175/ Pro XS OptiMax 90-8M

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 135/150/175/ Pro XS OptiMax 90-8M Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus 15, 20 hp, 25, 30 hp EFI huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite:

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit 1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimllit Tunnisteet Srjnumerot ovt vlmistjn vimi moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt sinun Cummins MerCruiser Diesel -moottorisi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser

Lisätiedot

Turvallisuuden integroinnin periaatteet (1.1.2) EN 292 1; EN 292 2; EN 1050 Melu (1.5.8) ICOMIA 39/94 Tärinä ICOMIA 38/94

Turvallisuuden integroinnin periaatteet (1.1.2) EN 292 1; EN 292 2; EN 1050 Melu (1.5.8) ICOMIA 39/94 Tärinä ICOMIA 38/94 Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito on olennist, jott tuote pysyy huippukunnoss j tk prhn suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi vivttomn

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä.

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä. Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Tämän tuotteen hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2010, Mercury Marine 200/225/250 OptiMax C !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2010, Mercury Marine 200/225/250 OptiMax C ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j hevosvoimt Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 613 Vihteistomlli (sisämoottori)

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Tässä julkaisussa sekä moottorissasi käytetään varoituksia, huomautuksia ja ilmoituksia yhdessä vaarasymbolin

Tässä julkaisussa sekä moottorissasi käytetään varoituksia, huomautuksia ja ilmoituksia yhdessä vaarasymbolin Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolen- j kunnosspidon vull voit nutti tämän tuotteen

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN , SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EY; standardit EN , SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

Bensiinimoottorit perävetolaitteelliset MPI-mallit

Bensiinimoottorit perävetolaitteelliset MPI-mallit Bensiinimoottorit perävetolitteelliset MPI-mllit 0001.06 Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden

Lisätiedot

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito on olennist, jott tuote pysyy huippukunnoss j tk prhn suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi vivttomn

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien direktiivien

Lisätiedot

*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j teho Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 1206 Vihteistomlli (sisämoottori) Välityssuhde

Lisätiedot

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot