KYLÄTALOKYSELYN TULOKSET 2013 ONNI KUTSUU KYLÄÄN -HANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYLÄTALOKYSELYN TULOKSET 2013 ONNI KUTSUU KYLÄÄN -HANKE"

Transkriptio

1 KYLÄTALOKYSELYN TULOKSET 2013 ONNI KUTSUU KYLÄÄN -HANKE

2 1 TAUSTAA Keväällä 2013 Onni kutsuu kylään-hanke toteutti yhteistyössä Varsinais- Suomen Kylät ry:n kanssa kyselyn, jolla selvitettiin Varsinais-Suomessa maaseudun yhdistysten (esimerkiksi kylä-, pienviljelijäyhdistykset, maamies-, nuoriso- ja urheiluseurat) omistamien tilojen (tässä kylätalojen) kuntoa, tuotteistamista, oheispalveluita, markkinointia ja kehittämistarpeita. Onni kutsuu kylään (www.onnikutsuukylaan.fi) on tiedonvälityshanke, joka toimii Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Varsinais-Suomessa hanketta toteuttaa Turun yliopiston Brahea-keskus. Hanketta toteutetaan ajalla Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maaseudun ja kylien vetovoimaisuutta. Hankkeessa on tiedotettu maakunnan maallemuuton mahdollisuuksista ja maaseutuasumisen vaihtoehdoista sekä kehitetty kylien ja kuntien markkinointia ja profiloitumista. Kylätoimijoille ja kunnille on järjestetty koulutusta ja neuvontaa tiedotuksesta ja markkinoinnista. Hankkeessa nostetaan myös esiin maaseudun vajaakäyttöisten kiinteistöjen ja yhteistilojen potentiaalia, erityisesti kylätalojen osalta. Hankkeen kokemukset ovat osaltaan osoittaneet, että tiedotus ja markkinointi ovat kylätoiminnan osa-alueita, jotka kaipaavat lisää käytännön kehittämistä tukea Varsinais-Suomessa. Kylätalo-kyselyllä haluttiin kartoittaa, miten jatkossa voitaisiin parhaiten edistää kylätalojen käytön kehittämistä, markkinointia ja siten kohteiden saavutettavuutta ja tunnettuutta.

3 2 SISÄLTÖ 1. AINEISTO 3 2. KYLÄTALOJEN KUNTO 5 3. KYLÄTALOJEN PALVELUT 7 4. KYLÄTALOJEN MARKKINOINTIKANAVAT TOIVEET MARKKINOINNIN KEHITTÄMISEKSI JATKOEHDOTUKSIA 16 Lähteet Liitteet

4 3 1. AINEISTO Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki maaseudun yhdistysten omistamat kiinteistöt, joita muun mahdollisen käytön lisäksi vuokrataan ulkopuoliseen käyttöön Varsinais-Suomessa. Aineistosta rajattiin pois pienemmät rakennukset (majat, saunamökit). Kysely toteutettiin Turun, Loimaan, Salon ja Turunmaan seutukunnissa. Vakka- Suomi ja muu Ravakka ry:n toiminta-alue jätettiin kyselyn ulkopuolella, sillä toimintaryhmällä oli samaa aikaan valmisteilla vastaava kartoitus alueella. Saadut vastaukset jakaantuivat seutukunnittain seuraavasti: 16 Vastaukset seutukunnittain Turun seutu Loimaan seutu Salon seutu Saaristo Taulukko 1. Saadut vastaukset seutukunnittain. Haasteeksi muodostui kohteiden tavoittaminen ja erityisesti yhteystietojen löytäminen. Varsinais-Suomessa kylien ja muiden yhdistysten taloille ei ole olemassa yhtenäistä rekisteriä ja monin paikoin yhteystiedot todettiin päivittämättömiksi. Tietoa olemassa olevista kohteista ja näiden yhteystietoja haettiinkin monesta eri lähteestä: kyselylomake postitettiin ja/tai lähetettiin sähköpostilla kiinteistöihin,

5 4 jotka kartoitettiin Seurantalo-rekisteristä (www.seurantalot.fi), Varsinais- Suomen Kylät ry:n rekisteristä sekä kylä- ja muiden yhdistysten omista, tiedossa olevista ja löytyneistä tietolähteistä (kotisivut, Facebook-sivut). Lisäksi kyselystä tiedotettiin Varsinais-Suomen Kylät ry:n sähköpostilistalla sekä paikallislehdissä. Kiinteistöjä ja niiden yhteystietoja löydettiin kaikkiaan 86 kappaletta, ja vastauslomakkeita palautui 38. Näiden lukujen valossa kyselyn vastausprosentti on 44 %. Todellinen vastausprosentti on kuitenkin tätä pienempi, sillä kaikki vastanneet eivät olleet kerätyllä osoitelistalla (joko postiosoite tai sähköposti), vaan löysivät kyselyn muuta kautta (paikallislehdet, sähköpostitieodotus). Vastaukset edustivat monipuolisesti erilaisia yhdistyksiä. Suurimpana vastauryhmänä olivat kyläyhdistykset, mutta myös työväenyhdistyksistä, maamiesseuroista, urheiluseuroista ja pienviljelijäyhdistyksistä saatiin vastauksia. Vastanneiden joukossa löytyi myös joukko yksittäisiä toimijoita (taulukon kohta Muu ), kuten yhdistysten osakeyhtiö, kerho tai VPK. Kaikkiaan vastanneet jakaantuivat taustaorganisaatioltaan seuraavasti:

6 5 Kiinteistöjen omistajat Taulukko 2. Saadut vastaukset kiinteistöjen omistajien mukaan. 2. KYLÄTALOJEN KUNTO Kyselyssä selvitettiin avoimella kysymyksellä millaisia kunnostustöitä ja remontteja kiinteistöissä on tehty ja milloin. Suuressa osassa kohteista oli toteutettu kunnostustöitä ja remontteja sisätiloissa. Yleisiä remontointikohteita ovat olleet wc-tilat, juhlasali ja seinäpinnat. Tyypillistä oli, että kunnostustöitä oli tehty lähivuosien aikana. Toiseksi yleisin kunnostuskohde oli keittiö, joka oli uusittu hieman alle puolessa kohteista. Myös ulkokaton uusiminen mainittiin useammassa vastauksessa, kun taas lämmittyjärjestelmän oli uusinut vain 2 vastanneista. Yhteenvetona voidaan todeta, että 2000-luvulla kohteita on kunnostettu mittavasti, ja kiinteistöt vaikuttavat olevan hyvässä kunnossa ja tarjoavan näin ollen puitteet toiminnan kehittämiselle.

7 Kylätalojen remontit (kpl) Ulkokatto Sisätilat Keittiö Lämmitysjärjestelmä 2 Taulukko 3. Kiinteistöissä toteutetut remontit. Enemmistö kohteista lämpiää sähköllä, mutta myös öljylämmitys on käytössä monessa kohteessa. Ilmalämpöpumppuja käytetään täydentävänä lämmitysmuotona, samoin erilaisia puulämmitteisiä vaihtoehtoja kuten takkoja ja kakluuneja. 25 Talon lämmitysmuodot (kpl) Taulukko 4. Kiinteistöissä käytössä olevat lämmitysmuodot.

8 7 Enemmistö vastaajista kertoi, että talo on käytössä ja sitä vuokrataan myös ulkopuolisten käyttöön ympäri vuoden. Kaksi vastaajista kuitenkin mainitsi, että sydäntalvella käyttöä pyritään välttämään satunnaisen lämmityksen työläyden ja lämmityskulujen vuoksi. Kohteet, jotka eivät olleet käytössä ympäri vuoden, olivat esimerkiksi tanssilavoja tai muita kohteita, joissa ei ollut lainkaan lämmitystä. Talo käytössä ympärivuoden Ei 11 % Kyllä 89 % Taulukko 5. Kiinteistöjen käytön ympärivuotisuus. 3. KYLÄTALOJEN PALVELUT Kyselyllä haluttiin myös selvittää kohteiden valmiutta palvella käyttäjiä. Tiloissa tehtyjen remonttien lisäksi kysyttiin myös kalusteiden ja astiaston määrää ja keittiön varustetasoa. Kalusteiden ja astiaston määrä vastasi hyvin ilmoitettua tilaisuuksien maksimihenkilömäärää. Tilojen maksimihenkilömäärä vaihteli välillä. Keittiön osalta muutamassa vastauksessa mainittiin, ettei suurempien ruokamäärien valmistaminen onnistu keittiössä tai ettei käytössä ole astianpesukonetta.

9 8 Kyselyssä pyydettiin kuvailemaan myös kohteiden pihapiiriä. Pihojen osalta ei vastauksissa noussut esiin pihojen suunnitelmallista kehittämistä, vaan vastauksissa korostuivat talojen luonnonmukainen ympäristö ja parkkialueet. Asiakkaan näkökulmasta pihalla on merkittävä rooli ensivaikutelman syntymisessä ja vetovoimaisuuden ohella pihasuunnittelun avulla voidaan parantaa myös pihapiirin käyttömahdollisuuksia ja turvallisuutta. Kylätalojen kunnostuksen osalta toimenpiteitä voisikin suunnata jatkossa enemmän itse taloista niiden lähiympäristöön. Tilojen turvallisuuden osalta kartoitettiin pelastussuunnitelmien tilannetta kohteissa. Lain mukaan pelastussuunnitelma tulee laatia mm. tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen, kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, messualueille, sekä vastaaviin kokoontumispaikkoihin, yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin, lakien ja asetusten nojalla kulttuuriomaisuutena suojeltuihin rakennuksiin ja kohteisiin sekä yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. (Hussi 2012, Kylätalot käyttöön opas). Kylätalojen osalta pelastussuunnitelma tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi suurempia yleisötapahtumia järjestettäessä. Pelastussuunnitelmaa voi tarvita myös tilat vuokrannut ulkopuolinen taho, tehdessään tilaisuudestaan tapahtumailmoitusta poliisille. Kyselyyn vastanneista enemmistöllä (24 vastaajaa) oli pelastussuunnitelma tehtynä. Kaksi vastaajaa kertoi että suunnitelma oli parhaillaan valmisteilla.

10 9 Pelastussuunnitelma Ei 34 % Kyllä 66 % Taulukko 6. Pelastussuunnitelma tehtynä kiinteistöön. Kyselyssä selvitettiin myös, löytyykö tiloista kokoustekniikka (valkokangas ja dataprojektori). Tavoitteena oli näin kartoittaa tilojen valmiutta kokouskäyttöön. Valkokangas löytyi useammasta kohteesta kuin dataprojektori, ja molemmat varusteet löytyivät kolmannekselta vastaajista. Kokoustekniikka Kyllä 30 % Ei 70 % Taulukko 7. Kokoustekniikka talossa.

11 10 Kyselyssä selvitettiin myös, millaisia oheispalveluita kohteissa on saatavilla tilojen vuokraustoiminnan lisäksi. Monivalintakysymyksessä tarjottiin vaihtoehdoksi majoituspalvelut, ruoka- ja kahvipalvelut, ohjelmapalvelut ja opastukset. Lisäksi vastausta oli mahdollista täydentää muilla mahdollisilla palveluilla kohtaan Muut palvelut. Muutama vastaajista kertoi välittävänsä vuokraajalle tarvittaessa tietoa muiden paikallisten yhdistysten tai yrittäjien palveluista, kuten siivouksesta. Muutamassa vastauksessa mainittiin myös lähialueen kirkon palvelut. Kiinteistön omistava yhdistys itse tarjoaa useimmiten kahvi- ja/tai ruokapalveluita. Ohjelmapalveluissa mainittiin urheiluseurojen osalta erilaiset liikunnalliset päivät ja lajikokeilut. Myös kohteen opastus oli tilattavissa joissakin kohteessa. Muina oheispalveluina mainittiin siivous lisämaksusta sekä saunan vuokraus ja lämmitys. Näyttäisikin siltä, että lisätulojen ja kohteen houkuttelevuuden kannalta kylätaloihin kytkeytyvien palveluiden ja tuotepakettien kehittämistä ja markkinointia voisi lisätä esimerkiksi yhdistysten ja yrittäjien yhteistyönä Oheispalvelut Majoitus Tarjoilut Ohjelma Opastukset Muu Taulukko 8. Kylätalossa tarjottavat palvelut.

12 11 4. KYLÄTALOJEN MARKKINOINTIKANAVAT Kyselyn lähtökohtana oli kartoittaa myös kylätalojen markkinoinnin nykytilannetta ja siihen liittyviä kehittämistarpeita. Enemmistö vastaajista kertoi, että tiloja markkinoidaan. Vastaajista 10 kertoi, ettei kohdetta markkinoida. Syiksi mainittiin resurssien puute ja muutamassa tapauksessa hyvin toimiva puskaradio, joka yksinään takaa riittävän kysynnän. Pääosin markkinoinnin kehittämiselle näyttäisi kuitenkin olevan tarvetta. Kohteen markkinointi Ei markkinoida 28 % Markkinoidaan 72 % Taulukko 9. Kylätalon markkinointi. Vastanneista 23 kertoi, että kohteella on omat kotisivut tai Facebooksivu, tai että kohde on esillä omistavan yhdistyksen sivuilla muun toiminnan ohessa.

13 12 Kotisivut tai Facebook-sivu Ei 38 % Kyllä 62 % Taulukko 10. Kylätalojen markkinointi omilla kotisivuilla tai Facebookissa. Markkinointia toteuttavat nimesivät keskeisimmäksi markkinoinnin keinoksi ja kanavaksi verkkosivut (21 vastaajaa). Tämän voidaan kastoa tarkoittavan kohteen esittelyä sekä omilla että muilla sivustoilla. Esimerkkinä muiden ylläpitämistä sivustoista mainittiin erilaiset hääsivustot. Omille kotisivuille ohjaaminen ja sivujen mainonta onkin olennainen osa itse kohteen markkinointia: kohteen esittely kotisivuilla ei lisää tilojen kysyntää, ellei asiakas löydä sivuille. Asiakkaan tulisi myös löytää sivuilta kaikki oleellinen tieto vuokrauspäätöksen tueksi. Kotisivuja ja Facebook -sivuja on siis määrällisesti monella vastanneista ja ne mainittiin keskeiseksi markkinointiväyläksi. Kylätaloja esittelevien sivujen määrä ei kuitenkaan vielä kerro siitä, kuinka aktiivista markkinointi on, tai miten sivut palvelevat potentiaalista vuokraajaa. Sivujen tarkastelu paljastaakin, että kotisivujen visuaalista ilmettä, sisällön ajantasaisuutta ja asiakasnäkökulmaa tulisi kehittää monien kohteiden osalta.

14 13 Kotisivujen lisäksi lehtimainontaa hyödynnettiin myös jonkin verran (11 kohdetta) tilojen mainonnassa. Muiksi markkinointikanaviksi mainittiin esitteen jakaminen kotitalouksiin ja julkisiin tiloihin sekä mainostaminen ilmoitustauluilla, kunnan tiedostuslehdissä, kyläkirjeissä ja tapahtumissa. Yksi vastaajista kertoi myös markkinoivansa kohdetta avoimien ovien tapahtumalla. Markkinointikanavat Verkkosivustot Lehdet Muu 18 % 28 % 54 % Taulukko 11. Vastaajien käyttämät kanavat kylätalon markkinoinnissa. Kyselyssä kartoitettiin, kuinka monella oli kotisivujen yhteydessä kylätalon ajantasainen varauskalenteri. Vain neljällä vastanneista oli sivuillaan kohteen varaustilanne nähtävillä. Mahdollisuus tarkastaa varaustilanne kotisivuilta palvelisi kiinnostunutta asiakasta ja helpottaisi sopivan tilan löytämistä.

15 14 Varauskalenteri verkossa Kyllä 15 % Ei 85 % Taulukko 12. Kylätalon ajantasainen varauskalenteri esillä verkossa. Sähköistä varauslomaketta ei kenelläkään vastaajista ollut käytössä, vaan tilojen varaus hoidetaan puhelimitse tai sähköpostilla. Jatkossa yhdistysten kannattaisikin pohtia miten kotisivuja voisi kehittää kiinnostunutta asiakasta paremmin palvelevaksi. Nykyinen kotisivutekniikka tarjoaa monia helppokäyttöisiä mahdollisuuksia sivujen sisällön ja varauskäytäntöjen kehittämiseen. 5. TOIVEET MARKKINOINNIN KEHITTÄMISEKSI Lopuksi kyselyssä selvitettiin vastaajien mahdollisia toiveita kohteidensa markkinoinnin kehittämiseksi. Vastaajia pyydettiin valitsemaan hyödyllisiksi kokemansa toimenpiteet seuraavista: 1) päästä vastaavien kohteiden kanssa esille yhdessä verkkoon, 2) päästä vastaavien kohteiden kanssa esille painettuun esitteeseen, 3) toteuttaa vastaavien kohteiden kanssa yhteismarkkinointia tapahtumissa (esimerkiksi messut),

16 15 4) kehittää omaa markkinointiamme (materiaalit, kanavat, osaaminen). Viimeisen vaihtoehdon osalta vastaajaa pyydettiin tarkentamaan, miten omaa markkinointia haluttaisin kehittää. Eniten toivottiin kohteiden esittelyä yhteisellä sivustolla. Tämän sivuston ensimmäinen versio, Kylien vuokratilat, toteutettiinkin heti kyselyn jälkeen Onni kutsuu kylään hankkeen ja Varsinais-Suomen Kylät ry:n yhteistyönä. Vastanneista kohteista laadittiin esittelykortit Varsinais-Suomen kylien kotisivuille ja muita sivustoja pyydettiin lisäämään linkki tälle sivulle omiin hakemistoihinsa. Kävijäseurannan mukaan Kylien vuokratilat on julkaisemisestaan lähtien ollut sivuston vierailluimpia sivuja, ja sivulle löydetään hyvin esimerkiksi sivustolta. Toiseksi hyödyllisimmäksi koettiin yhteisen painetun esitteen koostaminen kohteista. Alkuperäisenä ajatuksena olikin, että Onni kutsuu kylään hankkeesta esite voitaisiin toteuttaa. Hyvälaatuisia (painokelpoisia), kohdetta monipuolisesti esitteleviä valokuvia oli kuitenkin yllättävän vähän saatavilla. Kohteiden valokuvaus olisikin seuraava askel ennen painetun yhteisesitteen tekoa. Samalla tulisi tarkistaa kohteiden hinnoittelu, markkinoitavat tuotteet, palvelupaketit sekä varauskäytännöt. Omia markkinointimateriaalejaan ja osaamistaan haluaa kehittää 18 vastaajaa. Vastausta tarkennettiin nimeämällä kehittämiskohteeksi kotisivujen tai Facebook-sivujen teko tai päivittäminen sekä markkinointimateriaalien uusiminen. Vastaajista vain yksi jätti vastaamatta kysymykseen markkinointitoiveista. Myös ne vastaajat, jotka kertoivat vähäisen markkinoinnin johtuvan riittävästä kysynnästä, olivat kiinnostuneita kehittämään omaa markkinointiaan. Vastauksissa mainittiin myös, että yhdistysten omat resurssit ovat rajalliset, ja

17 16 markkinointiyhteistyössä voidaan olla mukana mikäli kustannukset eivät ole suuria. Toiveet markkinoinnin kehittämiseksi Yhteissivusto Yhteisesite Tapahtumanäkyvyys Oma osaaminen 22 % 36 % 12 % 30 % Taulukko 13. Vastaajien toiveet kylätalojen markkinoinnin kehittämiseksi. 6. JATKOEHDOUKSIA Onni kutsuu kylään hanke on pyrkinyt ottamaan kyselyn tulokset huomioon toiminnassaan. Kuten edellä on kerrottu, kohteista laadittiin esittelykortit Varsinais-Suomen kylien sivuille. Uuden sivusta tiedotettiin muilla organisaatioille ja tahoille, jotka tarjoavat tietoa esimerkiksi juhlapaikkaa etsiville. Onni kutsuu kylään hanke on myös jatkanut markkinoinnin kehittämistä yhteistyössä kiinnostuneiden kylätalokohteiden kanssa. Yhdistysten toiveesta osallistutaan yhteisosastolla tammikuussa 2014 Turun Hää-messuille, jonne laaditaan kohteista esittelyvideo sekä esitteet. Lisäksi kylätalojen kotisivuja on päivitetty ja uusittu ennen messuja. Markkinoinnissa kiinnitetään huomiota myös kylän palveluiden tuotteistamiseen kylätalon ympärille.

18 17 Tulevaisuudessa tulisi jatkaa markkinointisivuston ja muun yhteismarkkinoinnin kehittämistä, ja ennen kaikkea tarjota tukea ja neuvontaa kylätalojen palveluiden ja tuotteiden sekä yhdistysten liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Varsinais-Suomen yhteissivustoa voi jatkossa kehittää edelleen: kohteita voisi olla hyödyllistä hakea sivuilta erilaisilla hakukriteereillä (paikkakunta, saaristo, pitopalvelu, majoitusmahdollisuus). Kohteiden esittelyä havainnollistaisi myös esimerkiksi kohteiden sijoittaminen kartalle. Myös maaseudun kehittämisyhdistys Ravakan toiminta-alueen kohteet tulisi saada sivulle mukaan. Samaan aikaan tulisi varmistaa kylätalokohteiden oman markkinoinnin ajantasaisuus (kotisivut, Facebook, näkyvyys muilla sivuilla, esitemateriaalit). Onni kutsuu kylään hanke on laatinut tarkistuslistan, jonka avulla pääsee alkuun kohteiden markkinoinnin kehittämisessä. (liitteenä). Hanke koostaa jatkossa myös materiaalipankin kylätoimijoiden käyttöön: materiaalipankkiin kootaan valmiita esitepohjia ja kuvitusta kylätoimijoiden omaan markkinointikäyttöön. Markkinoinnin osalta jatkossa tulisi myös seurata, onko toteutettu markkinointi näkynyt lisääntyneenä kysyntänä kylätaloilla (kotisivukäynnit, yhteydenotot, vuokrauskerrat). Kylätalojen tuotekehityksen ja tulevan markkinoinnin tueksi kylätaloilla voisi toteuttaa käyttäjäkyselyitä ja kävijäseurantaa. Suomen kylätoiminta ry:llä (www.kylatoiminta.fi) on ollut valmisteilla valtakunnallinen kylätalo-portaali. Portaalin valmistuessa Varsinais- Suomesta jo kootut kohteet on helppo siirtää myös valtakunnalliseen rekisteriin. Näin tavoitetaan helpommin myös muiden maakuntien potentiaalisia asiakkaita (esimerkiksi naapurimaakunnat, muualle muuttaneet kotiseudulta kokous- tai juhlapaikkaa etsivät).

19 18 Syksyllä 2013 järjestettiin myös kylätalojen käyttöön liittyvä neuvontailta. Illan aikana tarjottiin käytännön neuvoja kylätalojen vuokraukseen, hinnoitteluun, vakuutuksiin, hygieniaan, pihasuunnitteluun ja markkinointiin liittyen. Ilta tavoitti hyvin kylätalo-kyselyyn vastanneet kohteet ja sai positiivista palautetta osallistujilta. Illan jälkeen Onni kutsuu kylään hanke on jatkanut neuvontaa kyläkohtaisesti kotisivujen teon, päivittämisen ja kohteiden markkinoinnin osalta. Jatkossa tulisikin varmistaa, että myös talokohtaista tukea (esimerkiksi neuvontakäynnit, työpajat hinnoittelusta, tuotekehityksestä, yritysyhteistyöstä, kotisivujen teosta) on riittävästi tarjolla yleisten neuvontailtojen lisäksi. Kylätalojen käytön, ja niiden omistajien osaamisen kehittäminen on tärkeä kylätoiminnan osa-alue jatkossakin: Viimeisimmässä kylätoiminnan tilaa ja tulevaisuutta kartoittaneessa tutkimuksessa (Kylätoiminnan tila 2010) todetaan, että kylätoiminnan kehittyminen jatkaa kulkuaan, mutta kahteen suuntaan. Kylätoiminnan ydin on tutkimuksen vastausten valossa myös lähitulevaisuudessa perinteinen: yhteiset tapahtumat, ympäristön kunnostaminen sekä remontti- ja rakentamistalkoot kylätaloineen saavat keskeisen sijan. Pieni vähemmistö kyläyhteisöistä on suuntautumassa uuteen kylätoimintaan, jonka keskiössä ovat hankkeet, kehittämisyhtiöt, osuuskunnat ja palvelujen järjestäminen. (Hyyryläinen et al. 2010, 48 50, 52, 56). Tuoreessa Varsinais-Suomen Kylät ry:n jäsenkyselyssä puolestaan todetaan, että yhdistykset tuottavat monenlaisia palveluja ja ovat jatkossa valmiita kehittämään tätä osa-aluetta, ainakin jonkin verran. Kyselyn mukaan valtaosa kylien palvelutoiminnasta keskittyy yhdistysten omistamien kylätalojen tai vastaavien tilojen, samoin kuin tavaroiden, koneiden ja laitteiden vuokraukseen. (Varsinais-Suomen Kylät ry 2013). Kylätalojen perinteinen käyttömuoto ja tulonlähde, vuokraustoiminta, näyttäisi jo yksinään kaipaavan tukea ja neuvontaa yhdistyksissä.

20 19 Jatkossa tulisi pohtia myös, millaista tukea ja osaamisen kehittämistä yhdistyksissä tarvitaan, jotta myös kaavailut kylätalojen uusista käyttömuodoista (esimerkiksi palvelukeskukset, liiketoiminta) toteutuisivat yksittäisiä esimerkkejä laajemmin. Kylätalojen käytön kehittäminen on joka tapauksessa tarpeen, sillä talojen kunnostukseen on kuluneilla ohjelmakausilla investoitu merkittävästi. Talojen määräkin pysynee vähintään ennallaan, ja pikemmin kasvaa kuin vähenee (uudisrakennukset, julkiselta ja yksityiseltä sektorilta yhdistyksille siirtyvät kohteet).

21 20 Lähteet Hussi, Ilona. Kylätalot käyttöön opas. Sähköinen versio Hyyryläinen, Katajamäki, Piispanen, Pylkkänen, Rouhiainen. Kylätoiminnan tila Helsingin yliopisto. Ruralia-instituutin julkaisuja 22. Varsinais-Suomen Kylät ry. Yhdistyskyselyn 2013 tulokset. Liitteet Markkinoinnin tarkistuslista kylätaloille Kylätalokyselyn lomake

22 21 Liite 1 MARKKINOINNIN TARKISTUSLISTA KYLÄTALOILLE KOHDE ulkoiset puitteet (rakennus, piha) ovat kunnossa kohteen sisäpinnat ja tilat ovat kunnossa kohteen varustelu (kalustus, tekniikka, keittiö, wc) on kunnossa kohteen sisustus on tätä päivää hinnasto on tarkistettu (kate, kilpailukyky) kohteen sopivia käyttäjäryhmiä ja käyttötapoja on mietitty markkinoinnin tueksi KOTISIVUT kotisivut ovat ajan tasalla vuokrattava kohde on selkeästi esillä sivuilla kotisivuja markkinoidaan, jotta asiakkaat löytävät niille sivumme ovat hakukoneoptimoidut (hakusanojen käyttö sivuilla, rakenne) Sivuilta löytyy oleellinen ja päivitetty tieto kohteesta: sijaintitiedot, etäisyydet, kartta varauskalenteri varausohjeet (sähköinen lomake/yhteystiedot) hinnasto kohteen esittely kuvin varustelutason kuvaus tarjottavat oheispalvelut pelastussuunnitelma vuokraajan käyttöön pohjapiirros vuokraajan käyttöön

23 22 MUU MARKKINOINTI yhteystiedot ovat ajan tasalla myös muilla sivustoilla linkki Facebook- tai kotisivuille toimii muilla sivustoilla yhteismarkkinointia hyödynnetään (yritykset, yhdistykset) painettu esite on ajan tasainen esitettä jaetaan aktiivisesti kohde on valokuvattu markkinointitarkoituksiin tienvarsimainonnan mahdollisuudet on selvitetty ja hyödynnetty Markkinoimme kohdettamme aktiivisesti: tarjouskampanjat, jäsenedut sähköpostimainonta kohdennettu mainonta ryhmille (työpaikat, hääparit, harrasteryhmät ) räätälöidyt ohjelmapaketit (kokoukset, tyky, pikkujoulut ) Hallituksessa on sovittu markkinoinnin vastuista ja työnjaosta markkinoinnin budjetista SEURANTA tiedämme kuinka paljon kotisivuilla käydään: sivuilla on kävijäseuranta keräämme asiakaspalautetta käyttäjiltä ja vuokraajilta Kehitettävää & korjattavaa:

24 23 Liite 2 KYSELY: YHDISTYSTEN VUOKRATTAVAT JUHLATILAT VARSINAIS-SUOMESSA 1. PAIKAN YLEISKUVAUS Kohteen nimi: Omistaja: Kohteen osoite: Rakennusvuosi: Tiloja on kunnostettu tai remontoitu seuraavasti (mitä ja milloin): Millaisiin tilaisuuksiin kohde sopii:

25 24 Parkkipaikkojen määrä: Kuvaile pihapiiriä: Matka lähimpiin keskuksiin: Talon lämmitysjärjestelmä: Sopiiko kohde ympärivuotiseen käyttöön: Kyllä Ei Kuinka monelle hengelle kohde on tarkoitettu (maksimi henkilömäärä): Onko kohteessa käytettävissä useampia huoneita/tiloja: Kyllä. Kohteessa on seuraavat erilliset tilat: Ei, käytössä on vain yksi tila

26 25 Onko vuokraajalla käytössä kohteesta laadittu pelastussuunnitelma: (vaaditaan esim. yleisötapahtumien lupakäsittelyssä) Kyllä Ei 2. VARUSTELU JA ASTIAT Rastita kohteesta löytyvä varustelu: Juokseva vesi Lämmin vesi Viemäröinti Astianpesukone Sähköliesi- ja uuni Kahvinkeitin Ruokailuastiasto. Kuinka monelle hengelle: Kahviastiasto. Kuinka monelle hengelle: 3. MUUT TILAT JA TOIMINNOT Kohteessa on: Eteistilat Naulakot Sisävessa Ulkovessa Näyttämö/orkesterilava Äänentoisto Valkokangas Videotykki (dataprojektori)

27 26 Tila on esteetön Tuolit ja pöydät. Kuinka monelle hengelle: Palvelemme seuraavilla kielillä: Tilojen vuokrauksen lisäksi tarjolla on tilauksesta seuraavia palveluita tai tuotteita: majoitusta ohjelmapalveluita kahvi -ja ruokapalvelut opastukset, esittelyt muuta, mitä: 4. VARAUSTIEDOT JA MARKKINOINTI Yhteyshenkilön nimi: Puhelin: Sähköposti: Yhteyshenkilön osoite:

28 27 www-sivut/facebook-sivu: Kohteen varaus onnistuu kotisivuilla: Kyllä Ei Kotisivuilla on nähtävissä ajantasainen varauskalenteri: Kyllä Ei Markkinoidaanko tiloja: Kyllä. Missä ja miten? Ei. Miksi? Kohteesta on julkaisuvapaita valokuvia: Kyllä Ei Valokuvat on liitetty tähän vastaukseen: Kyllä Ei

29 28 Markkinoinnin kehittämiseksi mielestämme olisi hyödyllistä: päästä vastaavien kohteiden kanssa esille yhdessä verkkoon/kotisivuille päästä vastaavien kohteiden kanssa esille yhteiseen painettuun esitteeseen toteuttaa vastaavien kohteiden kanssa yhteismarkkinointia tapahtumissa (esimerkiksi messut) kehittää omaa markkinointimme (materiaalit, kanavat, osaaminen jne.), kuten:

30 29 Yhteystiedot ONNI KUTSUU KYLÄÄN hanke Turun yliopiston Brahea-keskus Eija Eloranta projektipäällikkö Onni kutsuu kylään hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa Hanketta rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset.

KYLÄTALOT VARSINAIS-SUOMESSA

KYLÄTALOT VARSINAIS-SUOMESSA KYLÄTALOT VARSINAIS-SUOMESSA Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset Kysely keväällä

Lisätiedot

Kylätalo seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I

Kylätalo seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I Kylätalo seiniä ja palveluja Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I Kylätalojen nykytila Mikä on kylätalo? Seurantalo, vanha

Lisätiedot

Yhdistysten talot seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kyläpäällikkökoulutus 13.10.2015 Mellilä

Yhdistysten talot seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kyläpäällikkökoulutus 13.10.2015 Mellilä Yhdistysten talot seiniä ja palveluja Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kyläpäällikkökoulutus 13.10.2015 Mellilä Yhdistystalojen nykytila Mikä on yhdistystalo? Kylätalo, seurantalo, vanha koulu,

Lisätiedot

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa?

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Kylätalot käyttöön Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Anna Kulmakorpi 9.10.2013 Kylätalo-opas idea Kylätalot kuntoon hankkeesta, tarve kyselyn pohjalta toteutus 2011 KyläNyt-hankkeessa,

Lisätiedot

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 23.9.2014 Eija Eloranta Yhdistyksen viestinnän tehtävänä: persoonallisuuden esilletuominen, erottautuminen, omaleimaisuus = mielenkiinnon herättäminen! Olipa

Lisätiedot

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Hattula, Hämeenlinna (sekä kantakaupunki että liitoskunnat), Janakkala Toteutus: Linnaseutu ry / Pitäjärinki-hanke

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Olipa yhdistyksen asia, kohderyhmä tai kanava mikä tahansa, viestinnässä keskeistä on yhdenmukaisuus: - yhtenäisyys

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset 2011-2014 Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA KYLÄTOIMINNASSA POHJOIS-SAVOSSA

AJANKOHTAISTA KYLÄTOIMINNASSA POHJOIS-SAVOSSA AJANKOHTAISTA KYLÄTOIMINNASSA POHJOIS-SAVOSSA Kylärekisteri ja kylätalorekisteri Muistakaa ilmoittaa kylärekisteriin yhteystietojen muutokset. Kylärekisterin kautta teemme kaiken tiedotuksen teidän kylien

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä.

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Tiina Perämäki Projektipäällikkö Kylämatkailu Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän, kylän matkailuyritysten ja kylän matkailua

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Miten kyläsuunnitelma voi tukea kylän asukashankintaa? 6.4.2014

Miten kyläsuunnitelma voi tukea kylän asukashankintaa? 6.4.2014 Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset Miten kyläsuunnitelma voi tukea kylän asukashankintaa?

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Opastetilaisuus 8.10.2014 Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Teijon kansallispuistosta kasvun eväät hanke 2014-2015 Opastetilaisuuden yhteenveto 8.10.2014 Tilaisuudessa keskusteltiin saavutettavuudesta

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tapahtumanjärjestäjälle

Tapahtumanjärjestäjälle Tapahtumanjärjestäjälle Näin pääset alkuun Näin pääset alkuun Työ kannattaa aloittaa hyvissä ajoin työryhmän kokoamisella oman yhteisösi tai järjestösi edustajista. Tapahtuman toteuttamisessa kannattaa

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Tausta... 2 3 Nyby Kulloo yritysalue... 2 4 Selvityksen toteutus... 3 5

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Vaskion kyläkyselyn tuloksia

Vaskion kyläkyselyn tuloksia Vaskion kyläkyselyn tuloksia ke 15.10.2014 Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (134 vast.) Kumio 8 % Pampari - Toivila 37 % Vaskion kirkko - Ruotsala 24 % Sahala Perälä - Kuttila 9 % Heinäsuo 9 % Kierla

Lisätiedot

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Perniön Kunnantalo 3.11.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 1. Neuvonta (Neuvontatuella ja yhteydenpidolla vahvistetaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY

KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY 26.5.2009 Hyvä kylätoiminta-aktiivi! Tämän kyselyn tarkoituksena on koota tietoa Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n toiminta-alueella sijaitsevista kylistä ja niillä toimivista yhdistyksistä.

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Nuorisokeskus Anjala on yksi kymmenestä opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta ja valvomasta valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta.

Nuorisokeskus Anjala on yksi kymmenestä opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta ja valvomasta valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta. on yksi kymmenestä opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta ja valvomasta valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta. n elämyksellinen, turvallinen ja luonnonläheinen kartano- ja joenrantamiljöö sijaitsee

Lisätiedot

Yleistä kyselystä. Tässä ovat RyhmäRengin Resurssikyselyn tulokset huviksi ja hyödyksi, olkaa hyvä. Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Yleistä kyselystä. Tässä ovat RyhmäRengin Resurssikyselyn tulokset huviksi ja hyödyksi, olkaa hyvä. Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Tässä ovat RyhmäRengin Resurssikyselyn tulokset huviksi ja hyödyksi, olkaa hyvä. Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille! RyhmäRengin emäntä Verkkosivut: https://kirsialastalo.wordpress.com/ FB-sivut:

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA 2015 Painoarvot Someron kaupungin markkinointia vuonna 2015 tullaan painottamaan uusasukashankintaan sekä nykyisten yritysten kasvun tukemiseen. Markkinoinnissa digitaalisen median

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Hyvässä seurassa on turvallista liikkua. Turvallisuuskoulutus

Hyvässä seurassa on turvallista liikkua. Turvallisuuskoulutus Hyvässä seurassa on turvallista liikkua Turvallisuuskoulutus Onko Suomi turvallinen maa? Sisäasianministeriö listasi uhkakuvat Suomessa seuraavalle 10 vuodelle! Terveys, kunto, uusavuttomuus, ikääntyminen

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi vaiheeksi on osoittautunut

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Talotietojen päivittäminen

Talotietojen päivittäminen Talotietojen päivittäminen www.seurantalot.fi-sivustolle Pikaohje seurantalojen omistajayhdistyksille 17.6.2015 Suomen Kotiseutuliitto 1 Ohjeen sisältö Palveluun kirjautuminen s. 3 Talosivu s. 4 Tietojen

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Konferenssin järjestämisopas. Kuva: Ms free

Konferenssin järjestämisopas. Kuva: Ms free Konferenssin järjestämisopas Kuva: Ms free Tavoitteiden ja sisällön suunnittelu Mikä on konferenssin tavoite? Entä kohderyhmä? Onko aiempaa kokemusta konferenssin suunnittelusta? Jos konferenssi on järjestetty

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Toimiala: Autopurkamot Yritys: Kymppitien Vaihto-osa Asiakkaat löytävät palvelumme paremmin, kysyntää ja asiakkaita tulee nyt koko Suomen

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Vuokrattavia savusaunoja

Vuokrattavia savusaunoja Sivu 1/5 Vuokrattavia savusaunoja HANGASLAHDEN SAUNA/Tampereen Saunasäätiö Pirkankatu 10-12, 33230 Tampere Internet: www.saunasaatio.fi Varaukset Hotelli Victoria Itsenäisyydenkatu 1, 33100 Tampere puh.

Lisätiedot

Omakotitalo. Kaarina, Hulkkio Kohdenumero h,k,ph,s,khh,erill.wc, 101,5 m²/101,5 m² Kov Energialuokka C Mh.

Omakotitalo. Kaarina, Hulkkio Kohdenumero h,k,ph,s,khh,erill.wc, 101,5 m²/101,5 m² Kov Energialuokka C Mh. Omakotitalo Kaarina, Hulkkio Kohdenumero 600774 4h,k,ph,s,khh,erill.wc, 101,5 m²/101,5 m² Kov. 2018 Energialuokka C Mh. 261 500,00 Kaijalankatu 7. NYT HELPOSTI JA VAIVATTOMASTI UUTEEN OMAKOTITALOON ilman

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 1 Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 Ari Sainio/Selkokeskus 2015 Selkokeskus teki keväällä 2015 yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa kunnille kyselyn selkokielen tarpeesta. Kyselyllä

Lisätiedot

Museon avain Satakunnan Museo

Museon avain Satakunnan Museo Museon avain Satakunnan Museo Tuotteistettava palvelu: MUSEON AVAIN yritysten ja yhteisöjen vuosikortti sisäänpääsy museon neljään toimipisteeseen (myös vierasryhmän kanssa) viisi opastuskierrosta kokoustilojen

Lisätiedot

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä Turvallisuuden ja hyvinvoinnin TKI-foorumi 16.3. SataKylät ry Kyläasiamies Hanna Ruohola Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä Miksi hanke suunniteltiin? Kylien lähipalvelujen

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Kokous- ja juhlatilat

Kokous- ja juhlatilat Murula 50 hengen kokous- ja juhlatila Kartanorakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Dataprojektori, valkokangas ja fläppitaulu Tilavuokra 250 / kokous Tilavuokra 500 / juhlat Kokous- ja juhlatilat Selinin

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia Angelniemen kyläkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, VASTAAJAT (118 vast.) Vartsalan suunta 3 % Toppjoen suunta 13 % Saaren puolella 45 % Kokkilan taajama 29 % Pöylän suunta 10 % Vastausaktiivisuus Lähettyjä

Lisätiedot

Kyläyhdistykset palvelukumppaneina

Kyläyhdistykset palvelukumppaneina Kyläyhdistykset palvelukumppaneina Kotipalvelujen kasvava markkina uudet ratkaisut 15.6.17 Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa kyläkoordinaattori Tuula Palojärvi Pohjois-Savon Kylät ry Pohjoissavolaisten

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Kiinteistölle on osoitenumerokyltti: kyllä ei (Viranomainen täyttää)

Kiinteistölle on osoitenumerokyltti: kyllä ei (Viranomainen täyttää) KIINTEISTÖTIETOJEN ILMOITUSLOMAKE / HAJA-ASUTUSALUE 1 / 5 KIINTEISTÖN (MAA-ALUEEN) TIEDOT, 1 TONTTI / LOMAKE Kiinteistötunnus: 831- Katuosoite: Kiinteistölle on osoitenumerokyltti: kyllä ei (Viranomainen

Lisätiedot

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa?

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Toteutimme syksyllä 2013 yhdessä Taloustutkimuksen kanssa laajan selvityksen, jossa kartoitimme palveluun liittyviä odotuksia ja mieli

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa

Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa 30.1.2017 Sisällys Taustaa...2 Selvityksen toteutus...2 Aineistojen digitointi ja saattaminen asiakkaiden ulottuville...

Lisätiedot

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää.

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Yrityksesi markkinointitoimet ovat nyt hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen työpöydän kautta, myös mobiilisti. Meedion avulla nykyiset ja uudet

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Lieto, Vanhalinna, Nenämäki Kohdenumero h,k,ph,s,khh,wc(+laaj.mahd.yläk.), 100,0 m²/100,0 m² Kov Energialuokka C Mh.

Lieto, Vanhalinna, Nenämäki Kohdenumero h,k,ph,s,khh,wc(+laaj.mahd.yläk.), 100,0 m²/100,0 m² Kov Energialuokka C Mh. Omakotitalo Lieto, Vanhalinna, Nenämäki Kohdenumero 601691 4h,k,ph,s,khh,wc(+laaj.mahd.yläk.), 100,0 m²/100,0 m² Kov. 2018 Energialuokka C Mh. 251 000,00 Nenärengas 26. NYT HELPOSTI JA VAIVATTOMASTI UUTEEN

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot