KYLÄTALOKYSELYN TULOKSET 2013 ONNI KUTSUU KYLÄÄN -HANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYLÄTALOKYSELYN TULOKSET 2013 ONNI KUTSUU KYLÄÄN -HANKE"

Transkriptio

1 KYLÄTALOKYSELYN TULOKSET 2013 ONNI KUTSUU KYLÄÄN -HANKE

2 1 TAUSTAA Keväällä 2013 Onni kutsuu kylään-hanke toteutti yhteistyössä Varsinais- Suomen Kylät ry:n kanssa kyselyn, jolla selvitettiin Varsinais-Suomessa maaseudun yhdistysten (esimerkiksi kylä-, pienviljelijäyhdistykset, maamies-, nuoriso- ja urheiluseurat) omistamien tilojen (tässä kylätalojen) kuntoa, tuotteistamista, oheispalveluita, markkinointia ja kehittämistarpeita. Onni kutsuu kylään (www.onnikutsuukylaan.fi) on tiedonvälityshanke, joka toimii Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Varsinais-Suomessa hanketta toteuttaa Turun yliopiston Brahea-keskus. Hanketta toteutetaan ajalla Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maaseudun ja kylien vetovoimaisuutta. Hankkeessa on tiedotettu maakunnan maallemuuton mahdollisuuksista ja maaseutuasumisen vaihtoehdoista sekä kehitetty kylien ja kuntien markkinointia ja profiloitumista. Kylätoimijoille ja kunnille on järjestetty koulutusta ja neuvontaa tiedotuksesta ja markkinoinnista. Hankkeessa nostetaan myös esiin maaseudun vajaakäyttöisten kiinteistöjen ja yhteistilojen potentiaalia, erityisesti kylätalojen osalta. Hankkeen kokemukset ovat osaltaan osoittaneet, että tiedotus ja markkinointi ovat kylätoiminnan osa-alueita, jotka kaipaavat lisää käytännön kehittämistä tukea Varsinais-Suomessa. Kylätalo-kyselyllä haluttiin kartoittaa, miten jatkossa voitaisiin parhaiten edistää kylätalojen käytön kehittämistä, markkinointia ja siten kohteiden saavutettavuutta ja tunnettuutta.

3 2 SISÄLTÖ 1. AINEISTO 3 2. KYLÄTALOJEN KUNTO 5 3. KYLÄTALOJEN PALVELUT 7 4. KYLÄTALOJEN MARKKINOINTIKANAVAT TOIVEET MARKKINOINNIN KEHITTÄMISEKSI JATKOEHDOTUKSIA 16 Lähteet Liitteet

4 3 1. AINEISTO Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki maaseudun yhdistysten omistamat kiinteistöt, joita muun mahdollisen käytön lisäksi vuokrataan ulkopuoliseen käyttöön Varsinais-Suomessa. Aineistosta rajattiin pois pienemmät rakennukset (majat, saunamökit). Kysely toteutettiin Turun, Loimaan, Salon ja Turunmaan seutukunnissa. Vakka- Suomi ja muu Ravakka ry:n toiminta-alue jätettiin kyselyn ulkopuolella, sillä toimintaryhmällä oli samaa aikaan valmisteilla vastaava kartoitus alueella. Saadut vastaukset jakaantuivat seutukunnittain seuraavasti: 16 Vastaukset seutukunnittain Turun seutu Loimaan seutu Salon seutu Saaristo Taulukko 1. Saadut vastaukset seutukunnittain. Haasteeksi muodostui kohteiden tavoittaminen ja erityisesti yhteystietojen löytäminen. Varsinais-Suomessa kylien ja muiden yhdistysten taloille ei ole olemassa yhtenäistä rekisteriä ja monin paikoin yhteystiedot todettiin päivittämättömiksi. Tietoa olemassa olevista kohteista ja näiden yhteystietoja haettiinkin monesta eri lähteestä: kyselylomake postitettiin ja/tai lähetettiin sähköpostilla kiinteistöihin,

5 4 jotka kartoitettiin Seurantalo-rekisteristä (www.seurantalot.fi), Varsinais- Suomen Kylät ry:n rekisteristä sekä kylä- ja muiden yhdistysten omista, tiedossa olevista ja löytyneistä tietolähteistä (kotisivut, Facebook-sivut). Lisäksi kyselystä tiedotettiin Varsinais-Suomen Kylät ry:n sähköpostilistalla sekä paikallislehdissä. Kiinteistöjä ja niiden yhteystietoja löydettiin kaikkiaan 86 kappaletta, ja vastauslomakkeita palautui 38. Näiden lukujen valossa kyselyn vastausprosentti on 44 %. Todellinen vastausprosentti on kuitenkin tätä pienempi, sillä kaikki vastanneet eivät olleet kerätyllä osoitelistalla (joko postiosoite tai sähköposti), vaan löysivät kyselyn muuta kautta (paikallislehdet, sähköpostitieodotus). Vastaukset edustivat monipuolisesti erilaisia yhdistyksiä. Suurimpana vastauryhmänä olivat kyläyhdistykset, mutta myös työväenyhdistyksistä, maamiesseuroista, urheiluseuroista ja pienviljelijäyhdistyksistä saatiin vastauksia. Vastanneiden joukossa löytyi myös joukko yksittäisiä toimijoita (taulukon kohta Muu ), kuten yhdistysten osakeyhtiö, kerho tai VPK. Kaikkiaan vastanneet jakaantuivat taustaorganisaatioltaan seuraavasti:

6 5 Kiinteistöjen omistajat Taulukko 2. Saadut vastaukset kiinteistöjen omistajien mukaan. 2. KYLÄTALOJEN KUNTO Kyselyssä selvitettiin avoimella kysymyksellä millaisia kunnostustöitä ja remontteja kiinteistöissä on tehty ja milloin. Suuressa osassa kohteista oli toteutettu kunnostustöitä ja remontteja sisätiloissa. Yleisiä remontointikohteita ovat olleet wc-tilat, juhlasali ja seinäpinnat. Tyypillistä oli, että kunnostustöitä oli tehty lähivuosien aikana. Toiseksi yleisin kunnostuskohde oli keittiö, joka oli uusittu hieman alle puolessa kohteista. Myös ulkokaton uusiminen mainittiin useammassa vastauksessa, kun taas lämmittyjärjestelmän oli uusinut vain 2 vastanneista. Yhteenvetona voidaan todeta, että 2000-luvulla kohteita on kunnostettu mittavasti, ja kiinteistöt vaikuttavat olevan hyvässä kunnossa ja tarjoavan näin ollen puitteet toiminnan kehittämiselle.

7 Kylätalojen remontit (kpl) Ulkokatto Sisätilat Keittiö Lämmitysjärjestelmä 2 Taulukko 3. Kiinteistöissä toteutetut remontit. Enemmistö kohteista lämpiää sähköllä, mutta myös öljylämmitys on käytössä monessa kohteessa. Ilmalämpöpumppuja käytetään täydentävänä lämmitysmuotona, samoin erilaisia puulämmitteisiä vaihtoehtoja kuten takkoja ja kakluuneja. 25 Talon lämmitysmuodot (kpl) Taulukko 4. Kiinteistöissä käytössä olevat lämmitysmuodot.

8 7 Enemmistö vastaajista kertoi, että talo on käytössä ja sitä vuokrataan myös ulkopuolisten käyttöön ympäri vuoden. Kaksi vastaajista kuitenkin mainitsi, että sydäntalvella käyttöä pyritään välttämään satunnaisen lämmityksen työläyden ja lämmityskulujen vuoksi. Kohteet, jotka eivät olleet käytössä ympäri vuoden, olivat esimerkiksi tanssilavoja tai muita kohteita, joissa ei ollut lainkaan lämmitystä. Talo käytössä ympärivuoden Ei 11 % Kyllä 89 % Taulukko 5. Kiinteistöjen käytön ympärivuotisuus. 3. KYLÄTALOJEN PALVELUT Kyselyllä haluttiin myös selvittää kohteiden valmiutta palvella käyttäjiä. Tiloissa tehtyjen remonttien lisäksi kysyttiin myös kalusteiden ja astiaston määrää ja keittiön varustetasoa. Kalusteiden ja astiaston määrä vastasi hyvin ilmoitettua tilaisuuksien maksimihenkilömäärää. Tilojen maksimihenkilömäärä vaihteli välillä. Keittiön osalta muutamassa vastauksessa mainittiin, ettei suurempien ruokamäärien valmistaminen onnistu keittiössä tai ettei käytössä ole astianpesukonetta.

9 8 Kyselyssä pyydettiin kuvailemaan myös kohteiden pihapiiriä. Pihojen osalta ei vastauksissa noussut esiin pihojen suunnitelmallista kehittämistä, vaan vastauksissa korostuivat talojen luonnonmukainen ympäristö ja parkkialueet. Asiakkaan näkökulmasta pihalla on merkittävä rooli ensivaikutelman syntymisessä ja vetovoimaisuuden ohella pihasuunnittelun avulla voidaan parantaa myös pihapiirin käyttömahdollisuuksia ja turvallisuutta. Kylätalojen kunnostuksen osalta toimenpiteitä voisikin suunnata jatkossa enemmän itse taloista niiden lähiympäristöön. Tilojen turvallisuuden osalta kartoitettiin pelastussuunnitelmien tilannetta kohteissa. Lain mukaan pelastussuunnitelma tulee laatia mm. tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen, kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, messualueille, sekä vastaaviin kokoontumispaikkoihin, yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin, lakien ja asetusten nojalla kulttuuriomaisuutena suojeltuihin rakennuksiin ja kohteisiin sekä yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. (Hussi 2012, Kylätalot käyttöön opas). Kylätalojen osalta pelastussuunnitelma tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi suurempia yleisötapahtumia järjestettäessä. Pelastussuunnitelmaa voi tarvita myös tilat vuokrannut ulkopuolinen taho, tehdessään tilaisuudestaan tapahtumailmoitusta poliisille. Kyselyyn vastanneista enemmistöllä (24 vastaajaa) oli pelastussuunnitelma tehtynä. Kaksi vastaajaa kertoi että suunnitelma oli parhaillaan valmisteilla.

10 9 Pelastussuunnitelma Ei 34 % Kyllä 66 % Taulukko 6. Pelastussuunnitelma tehtynä kiinteistöön. Kyselyssä selvitettiin myös, löytyykö tiloista kokoustekniikka (valkokangas ja dataprojektori). Tavoitteena oli näin kartoittaa tilojen valmiutta kokouskäyttöön. Valkokangas löytyi useammasta kohteesta kuin dataprojektori, ja molemmat varusteet löytyivät kolmannekselta vastaajista. Kokoustekniikka Kyllä 30 % Ei 70 % Taulukko 7. Kokoustekniikka talossa.

11 10 Kyselyssä selvitettiin myös, millaisia oheispalveluita kohteissa on saatavilla tilojen vuokraustoiminnan lisäksi. Monivalintakysymyksessä tarjottiin vaihtoehdoksi majoituspalvelut, ruoka- ja kahvipalvelut, ohjelmapalvelut ja opastukset. Lisäksi vastausta oli mahdollista täydentää muilla mahdollisilla palveluilla kohtaan Muut palvelut. Muutama vastaajista kertoi välittävänsä vuokraajalle tarvittaessa tietoa muiden paikallisten yhdistysten tai yrittäjien palveluista, kuten siivouksesta. Muutamassa vastauksessa mainittiin myös lähialueen kirkon palvelut. Kiinteistön omistava yhdistys itse tarjoaa useimmiten kahvi- ja/tai ruokapalveluita. Ohjelmapalveluissa mainittiin urheiluseurojen osalta erilaiset liikunnalliset päivät ja lajikokeilut. Myös kohteen opastus oli tilattavissa joissakin kohteessa. Muina oheispalveluina mainittiin siivous lisämaksusta sekä saunan vuokraus ja lämmitys. Näyttäisikin siltä, että lisätulojen ja kohteen houkuttelevuuden kannalta kylätaloihin kytkeytyvien palveluiden ja tuotepakettien kehittämistä ja markkinointia voisi lisätä esimerkiksi yhdistysten ja yrittäjien yhteistyönä Oheispalvelut Majoitus Tarjoilut Ohjelma Opastukset Muu Taulukko 8. Kylätalossa tarjottavat palvelut.

12 11 4. KYLÄTALOJEN MARKKINOINTIKANAVAT Kyselyn lähtökohtana oli kartoittaa myös kylätalojen markkinoinnin nykytilannetta ja siihen liittyviä kehittämistarpeita. Enemmistö vastaajista kertoi, että tiloja markkinoidaan. Vastaajista 10 kertoi, ettei kohdetta markkinoida. Syiksi mainittiin resurssien puute ja muutamassa tapauksessa hyvin toimiva puskaradio, joka yksinään takaa riittävän kysynnän. Pääosin markkinoinnin kehittämiselle näyttäisi kuitenkin olevan tarvetta. Kohteen markkinointi Ei markkinoida 28 % Markkinoidaan 72 % Taulukko 9. Kylätalon markkinointi. Vastanneista 23 kertoi, että kohteella on omat kotisivut tai Facebooksivu, tai että kohde on esillä omistavan yhdistyksen sivuilla muun toiminnan ohessa.

13 12 Kotisivut tai Facebook-sivu Ei 38 % Kyllä 62 % Taulukko 10. Kylätalojen markkinointi omilla kotisivuilla tai Facebookissa. Markkinointia toteuttavat nimesivät keskeisimmäksi markkinoinnin keinoksi ja kanavaksi verkkosivut (21 vastaajaa). Tämän voidaan kastoa tarkoittavan kohteen esittelyä sekä omilla että muilla sivustoilla. Esimerkkinä muiden ylläpitämistä sivustoista mainittiin erilaiset hääsivustot. Omille kotisivuille ohjaaminen ja sivujen mainonta onkin olennainen osa itse kohteen markkinointia: kohteen esittely kotisivuilla ei lisää tilojen kysyntää, ellei asiakas löydä sivuille. Asiakkaan tulisi myös löytää sivuilta kaikki oleellinen tieto vuokrauspäätöksen tueksi. Kotisivuja ja Facebook -sivuja on siis määrällisesti monella vastanneista ja ne mainittiin keskeiseksi markkinointiväyläksi. Kylätaloja esittelevien sivujen määrä ei kuitenkaan vielä kerro siitä, kuinka aktiivista markkinointi on, tai miten sivut palvelevat potentiaalista vuokraajaa. Sivujen tarkastelu paljastaakin, että kotisivujen visuaalista ilmettä, sisällön ajantasaisuutta ja asiakasnäkökulmaa tulisi kehittää monien kohteiden osalta.

14 13 Kotisivujen lisäksi lehtimainontaa hyödynnettiin myös jonkin verran (11 kohdetta) tilojen mainonnassa. Muiksi markkinointikanaviksi mainittiin esitteen jakaminen kotitalouksiin ja julkisiin tiloihin sekä mainostaminen ilmoitustauluilla, kunnan tiedostuslehdissä, kyläkirjeissä ja tapahtumissa. Yksi vastaajista kertoi myös markkinoivansa kohdetta avoimien ovien tapahtumalla. Markkinointikanavat Verkkosivustot Lehdet Muu 18 % 28 % 54 % Taulukko 11. Vastaajien käyttämät kanavat kylätalon markkinoinnissa. Kyselyssä kartoitettiin, kuinka monella oli kotisivujen yhteydessä kylätalon ajantasainen varauskalenteri. Vain neljällä vastanneista oli sivuillaan kohteen varaustilanne nähtävillä. Mahdollisuus tarkastaa varaustilanne kotisivuilta palvelisi kiinnostunutta asiakasta ja helpottaisi sopivan tilan löytämistä.

15 14 Varauskalenteri verkossa Kyllä 15 % Ei 85 % Taulukko 12. Kylätalon ajantasainen varauskalenteri esillä verkossa. Sähköistä varauslomaketta ei kenelläkään vastaajista ollut käytössä, vaan tilojen varaus hoidetaan puhelimitse tai sähköpostilla. Jatkossa yhdistysten kannattaisikin pohtia miten kotisivuja voisi kehittää kiinnostunutta asiakasta paremmin palvelevaksi. Nykyinen kotisivutekniikka tarjoaa monia helppokäyttöisiä mahdollisuuksia sivujen sisällön ja varauskäytäntöjen kehittämiseen. 5. TOIVEET MARKKINOINNIN KEHITTÄMISEKSI Lopuksi kyselyssä selvitettiin vastaajien mahdollisia toiveita kohteidensa markkinoinnin kehittämiseksi. Vastaajia pyydettiin valitsemaan hyödyllisiksi kokemansa toimenpiteet seuraavista: 1) päästä vastaavien kohteiden kanssa esille yhdessä verkkoon, 2) päästä vastaavien kohteiden kanssa esille painettuun esitteeseen, 3) toteuttaa vastaavien kohteiden kanssa yhteismarkkinointia tapahtumissa (esimerkiksi messut),

16 15 4) kehittää omaa markkinointiamme (materiaalit, kanavat, osaaminen). Viimeisen vaihtoehdon osalta vastaajaa pyydettiin tarkentamaan, miten omaa markkinointia haluttaisin kehittää. Eniten toivottiin kohteiden esittelyä yhteisellä sivustolla. Tämän sivuston ensimmäinen versio, Kylien vuokratilat, toteutettiinkin heti kyselyn jälkeen Onni kutsuu kylään hankkeen ja Varsinais-Suomen Kylät ry:n yhteistyönä. Vastanneista kohteista laadittiin esittelykortit Varsinais-Suomen kylien kotisivuille ja muita sivustoja pyydettiin lisäämään linkki tälle sivulle omiin hakemistoihinsa. Kävijäseurannan mukaan Kylien vuokratilat on julkaisemisestaan lähtien ollut sivuston vierailluimpia sivuja, ja sivulle löydetään hyvin esimerkiksi sivustolta. Toiseksi hyödyllisimmäksi koettiin yhteisen painetun esitteen koostaminen kohteista. Alkuperäisenä ajatuksena olikin, että Onni kutsuu kylään hankkeesta esite voitaisiin toteuttaa. Hyvälaatuisia (painokelpoisia), kohdetta monipuolisesti esitteleviä valokuvia oli kuitenkin yllättävän vähän saatavilla. Kohteiden valokuvaus olisikin seuraava askel ennen painetun yhteisesitteen tekoa. Samalla tulisi tarkistaa kohteiden hinnoittelu, markkinoitavat tuotteet, palvelupaketit sekä varauskäytännöt. Omia markkinointimateriaalejaan ja osaamistaan haluaa kehittää 18 vastaajaa. Vastausta tarkennettiin nimeämällä kehittämiskohteeksi kotisivujen tai Facebook-sivujen teko tai päivittäminen sekä markkinointimateriaalien uusiminen. Vastaajista vain yksi jätti vastaamatta kysymykseen markkinointitoiveista. Myös ne vastaajat, jotka kertoivat vähäisen markkinoinnin johtuvan riittävästä kysynnästä, olivat kiinnostuneita kehittämään omaa markkinointiaan. Vastauksissa mainittiin myös, että yhdistysten omat resurssit ovat rajalliset, ja

17 16 markkinointiyhteistyössä voidaan olla mukana mikäli kustannukset eivät ole suuria. Toiveet markkinoinnin kehittämiseksi Yhteissivusto Yhteisesite Tapahtumanäkyvyys Oma osaaminen 22 % 36 % 12 % 30 % Taulukko 13. Vastaajien toiveet kylätalojen markkinoinnin kehittämiseksi. 6. JATKOEHDOUKSIA Onni kutsuu kylään hanke on pyrkinyt ottamaan kyselyn tulokset huomioon toiminnassaan. Kuten edellä on kerrottu, kohteista laadittiin esittelykortit Varsinais-Suomen kylien sivuille. Uuden sivusta tiedotettiin muilla organisaatioille ja tahoille, jotka tarjoavat tietoa esimerkiksi juhlapaikkaa etsiville. Onni kutsuu kylään hanke on myös jatkanut markkinoinnin kehittämistä yhteistyössä kiinnostuneiden kylätalokohteiden kanssa. Yhdistysten toiveesta osallistutaan yhteisosastolla tammikuussa 2014 Turun Hää-messuille, jonne laaditaan kohteista esittelyvideo sekä esitteet. Lisäksi kylätalojen kotisivuja on päivitetty ja uusittu ennen messuja. Markkinoinnissa kiinnitetään huomiota myös kylän palveluiden tuotteistamiseen kylätalon ympärille.

18 17 Tulevaisuudessa tulisi jatkaa markkinointisivuston ja muun yhteismarkkinoinnin kehittämistä, ja ennen kaikkea tarjota tukea ja neuvontaa kylätalojen palveluiden ja tuotteiden sekä yhdistysten liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Varsinais-Suomen yhteissivustoa voi jatkossa kehittää edelleen: kohteita voisi olla hyödyllistä hakea sivuilta erilaisilla hakukriteereillä (paikkakunta, saaristo, pitopalvelu, majoitusmahdollisuus). Kohteiden esittelyä havainnollistaisi myös esimerkiksi kohteiden sijoittaminen kartalle. Myös maaseudun kehittämisyhdistys Ravakan toiminta-alueen kohteet tulisi saada sivulle mukaan. Samaan aikaan tulisi varmistaa kylätalokohteiden oman markkinoinnin ajantasaisuus (kotisivut, Facebook, näkyvyys muilla sivuilla, esitemateriaalit). Onni kutsuu kylään hanke on laatinut tarkistuslistan, jonka avulla pääsee alkuun kohteiden markkinoinnin kehittämisessä. (liitteenä). Hanke koostaa jatkossa myös materiaalipankin kylätoimijoiden käyttöön: materiaalipankkiin kootaan valmiita esitepohjia ja kuvitusta kylätoimijoiden omaan markkinointikäyttöön. Markkinoinnin osalta jatkossa tulisi myös seurata, onko toteutettu markkinointi näkynyt lisääntyneenä kysyntänä kylätaloilla (kotisivukäynnit, yhteydenotot, vuokrauskerrat). Kylätalojen tuotekehityksen ja tulevan markkinoinnin tueksi kylätaloilla voisi toteuttaa käyttäjäkyselyitä ja kävijäseurantaa. Suomen kylätoiminta ry:llä (www.kylatoiminta.fi) on ollut valmisteilla valtakunnallinen kylätalo-portaali. Portaalin valmistuessa Varsinais- Suomesta jo kootut kohteet on helppo siirtää myös valtakunnalliseen rekisteriin. Näin tavoitetaan helpommin myös muiden maakuntien potentiaalisia asiakkaita (esimerkiksi naapurimaakunnat, muualle muuttaneet kotiseudulta kokous- tai juhlapaikkaa etsivät).

19 18 Syksyllä 2013 järjestettiin myös kylätalojen käyttöön liittyvä neuvontailta. Illan aikana tarjottiin käytännön neuvoja kylätalojen vuokraukseen, hinnoitteluun, vakuutuksiin, hygieniaan, pihasuunnitteluun ja markkinointiin liittyen. Ilta tavoitti hyvin kylätalo-kyselyyn vastanneet kohteet ja sai positiivista palautetta osallistujilta. Illan jälkeen Onni kutsuu kylään hanke on jatkanut neuvontaa kyläkohtaisesti kotisivujen teon, päivittämisen ja kohteiden markkinoinnin osalta. Jatkossa tulisikin varmistaa, että myös talokohtaista tukea (esimerkiksi neuvontakäynnit, työpajat hinnoittelusta, tuotekehityksestä, yritysyhteistyöstä, kotisivujen teosta) on riittävästi tarjolla yleisten neuvontailtojen lisäksi. Kylätalojen käytön, ja niiden omistajien osaamisen kehittäminen on tärkeä kylätoiminnan osa-alue jatkossakin: Viimeisimmässä kylätoiminnan tilaa ja tulevaisuutta kartoittaneessa tutkimuksessa (Kylätoiminnan tila 2010) todetaan, että kylätoiminnan kehittyminen jatkaa kulkuaan, mutta kahteen suuntaan. Kylätoiminnan ydin on tutkimuksen vastausten valossa myös lähitulevaisuudessa perinteinen: yhteiset tapahtumat, ympäristön kunnostaminen sekä remontti- ja rakentamistalkoot kylätaloineen saavat keskeisen sijan. Pieni vähemmistö kyläyhteisöistä on suuntautumassa uuteen kylätoimintaan, jonka keskiössä ovat hankkeet, kehittämisyhtiöt, osuuskunnat ja palvelujen järjestäminen. (Hyyryläinen et al. 2010, 48 50, 52, 56). Tuoreessa Varsinais-Suomen Kylät ry:n jäsenkyselyssä puolestaan todetaan, että yhdistykset tuottavat monenlaisia palveluja ja ovat jatkossa valmiita kehittämään tätä osa-aluetta, ainakin jonkin verran. Kyselyn mukaan valtaosa kylien palvelutoiminnasta keskittyy yhdistysten omistamien kylätalojen tai vastaavien tilojen, samoin kuin tavaroiden, koneiden ja laitteiden vuokraukseen. (Varsinais-Suomen Kylät ry 2013). Kylätalojen perinteinen käyttömuoto ja tulonlähde, vuokraustoiminta, näyttäisi jo yksinään kaipaavan tukea ja neuvontaa yhdistyksissä.

20 19 Jatkossa tulisi pohtia myös, millaista tukea ja osaamisen kehittämistä yhdistyksissä tarvitaan, jotta myös kaavailut kylätalojen uusista käyttömuodoista (esimerkiksi palvelukeskukset, liiketoiminta) toteutuisivat yksittäisiä esimerkkejä laajemmin. Kylätalojen käytön kehittäminen on joka tapauksessa tarpeen, sillä talojen kunnostukseen on kuluneilla ohjelmakausilla investoitu merkittävästi. Talojen määräkin pysynee vähintään ennallaan, ja pikemmin kasvaa kuin vähenee (uudisrakennukset, julkiselta ja yksityiseltä sektorilta yhdistyksille siirtyvät kohteet).

21 20 Lähteet Hussi, Ilona. Kylätalot käyttöön opas. Sähköinen versio Hyyryläinen, Katajamäki, Piispanen, Pylkkänen, Rouhiainen. Kylätoiminnan tila Helsingin yliopisto. Ruralia-instituutin julkaisuja 22. Varsinais-Suomen Kylät ry. Yhdistyskyselyn 2013 tulokset. Liitteet Markkinoinnin tarkistuslista kylätaloille Kylätalokyselyn lomake

22 21 Liite 1 MARKKINOINNIN TARKISTUSLISTA KYLÄTALOILLE KOHDE ulkoiset puitteet (rakennus, piha) ovat kunnossa kohteen sisäpinnat ja tilat ovat kunnossa kohteen varustelu (kalustus, tekniikka, keittiö, wc) on kunnossa kohteen sisustus on tätä päivää hinnasto on tarkistettu (kate, kilpailukyky) kohteen sopivia käyttäjäryhmiä ja käyttötapoja on mietitty markkinoinnin tueksi KOTISIVUT kotisivut ovat ajan tasalla vuokrattava kohde on selkeästi esillä sivuilla kotisivuja markkinoidaan, jotta asiakkaat löytävät niille sivumme ovat hakukoneoptimoidut (hakusanojen käyttö sivuilla, rakenne) Sivuilta löytyy oleellinen ja päivitetty tieto kohteesta: sijaintitiedot, etäisyydet, kartta varauskalenteri varausohjeet (sähköinen lomake/yhteystiedot) hinnasto kohteen esittely kuvin varustelutason kuvaus tarjottavat oheispalvelut pelastussuunnitelma vuokraajan käyttöön pohjapiirros vuokraajan käyttöön

23 22 MUU MARKKINOINTI yhteystiedot ovat ajan tasalla myös muilla sivustoilla linkki Facebook- tai kotisivuille toimii muilla sivustoilla yhteismarkkinointia hyödynnetään (yritykset, yhdistykset) painettu esite on ajan tasainen esitettä jaetaan aktiivisesti kohde on valokuvattu markkinointitarkoituksiin tienvarsimainonnan mahdollisuudet on selvitetty ja hyödynnetty Markkinoimme kohdettamme aktiivisesti: tarjouskampanjat, jäsenedut sähköpostimainonta kohdennettu mainonta ryhmille (työpaikat, hääparit, harrasteryhmät ) räätälöidyt ohjelmapaketit (kokoukset, tyky, pikkujoulut ) Hallituksessa on sovittu markkinoinnin vastuista ja työnjaosta markkinoinnin budjetista SEURANTA tiedämme kuinka paljon kotisivuilla käydään: sivuilla on kävijäseuranta keräämme asiakaspalautetta käyttäjiltä ja vuokraajilta Kehitettävää & korjattavaa:

24 23 Liite 2 KYSELY: YHDISTYSTEN VUOKRATTAVAT JUHLATILAT VARSINAIS-SUOMESSA 1. PAIKAN YLEISKUVAUS Kohteen nimi: Omistaja: Kohteen osoite: Rakennusvuosi: Tiloja on kunnostettu tai remontoitu seuraavasti (mitä ja milloin): Millaisiin tilaisuuksiin kohde sopii:

25 24 Parkkipaikkojen määrä: Kuvaile pihapiiriä: Matka lähimpiin keskuksiin: Talon lämmitysjärjestelmä: Sopiiko kohde ympärivuotiseen käyttöön: Kyllä Ei Kuinka monelle hengelle kohde on tarkoitettu (maksimi henkilömäärä): Onko kohteessa käytettävissä useampia huoneita/tiloja: Kyllä. Kohteessa on seuraavat erilliset tilat: Ei, käytössä on vain yksi tila

26 25 Onko vuokraajalla käytössä kohteesta laadittu pelastussuunnitelma: (vaaditaan esim. yleisötapahtumien lupakäsittelyssä) Kyllä Ei 2. VARUSTELU JA ASTIAT Rastita kohteesta löytyvä varustelu: Juokseva vesi Lämmin vesi Viemäröinti Astianpesukone Sähköliesi- ja uuni Kahvinkeitin Ruokailuastiasto. Kuinka monelle hengelle: Kahviastiasto. Kuinka monelle hengelle: 3. MUUT TILAT JA TOIMINNOT Kohteessa on: Eteistilat Naulakot Sisävessa Ulkovessa Näyttämö/orkesterilava Äänentoisto Valkokangas Videotykki (dataprojektori)

27 26 Tila on esteetön Tuolit ja pöydät. Kuinka monelle hengelle: Palvelemme seuraavilla kielillä: Tilojen vuokrauksen lisäksi tarjolla on tilauksesta seuraavia palveluita tai tuotteita: majoitusta ohjelmapalveluita kahvi -ja ruokapalvelut opastukset, esittelyt muuta, mitä: 4. VARAUSTIEDOT JA MARKKINOINTI Yhteyshenkilön nimi: Puhelin: Sähköposti: Yhteyshenkilön osoite:

28 27 www-sivut/facebook-sivu: Kohteen varaus onnistuu kotisivuilla: Kyllä Ei Kotisivuilla on nähtävissä ajantasainen varauskalenteri: Kyllä Ei Markkinoidaanko tiloja: Kyllä. Missä ja miten? Ei. Miksi? Kohteesta on julkaisuvapaita valokuvia: Kyllä Ei Valokuvat on liitetty tähän vastaukseen: Kyllä Ei

29 28 Markkinoinnin kehittämiseksi mielestämme olisi hyödyllistä: päästä vastaavien kohteiden kanssa esille yhdessä verkkoon/kotisivuille päästä vastaavien kohteiden kanssa esille yhteiseen painettuun esitteeseen toteuttaa vastaavien kohteiden kanssa yhteismarkkinointia tapahtumissa (esimerkiksi messut) kehittää omaa markkinointimme (materiaalit, kanavat, osaaminen jne.), kuten:

30 29 Yhteystiedot ONNI KUTSUU KYLÄÄN hanke Turun yliopiston Brahea-keskus Eija Eloranta projektipäällikkö Onni kutsuu kylään hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa Hanketta rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset.

Yhdistysten talot seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kyläpäällikkökoulutus 13.10.2015 Mellilä

Yhdistysten talot seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kyläpäällikkökoulutus 13.10.2015 Mellilä Yhdistysten talot seiniä ja palveluja Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kyläpäällikkökoulutus 13.10.2015 Mellilä Yhdistystalojen nykytila Mikä on yhdistystalo? Kylätalo, seurantalo, vanha koulu,

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset 2011-2014 Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Tausta... 2 3 Nyby Kulloo yritysalue... 2 4 Selvityksen toteutus... 3 5

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Perniön Kunnantalo 3.11.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 1. Neuvonta (Neuvontatuella ja yhteydenpidolla vahvistetaan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Kokous- ja juhlatilat

Kokous- ja juhlatilat Murula 50 hengen kokous- ja juhlatila Kartanorakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Dataprojektori, valkokangas ja fläppitaulu Tilavuokra 250 / kokous Tilavuokra 500 / juhlat Kokous- ja juhlatilat Selinin

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Aikuisliikunta seuroissa Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Kyselyyn vastanneet Vastanneita kaikilta alueilta, yhteensä 276 kpl Suurin jäsenmäärä vastanneiden edustamissa seuroissa Millaista

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Projektiryhmä: Suomen ympäristökeskus SYKE Ekokumppanit Oy Ekoleima Ay Suomen ympäristöopisto SYKLI Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa

Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa 30.1.2017 Sisällys Taustaa...2 Selvityksen toteutus...2 Aineistojen digitointi ja saattaminen asiakkaiden ulottuville...

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Aika: 28.1.2016 klo 17.00 18.28 Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Paikka: Kaupungintalo, Kataja Läsnäolijat ( erillinen luettelo) 1. Yhres

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

KYMENLAAKSON KYLÄT RY. Maakunnallinen Kylien Kehittämisohjelma 2011-2013. Potkua ja Vauhtia Kylätoimintaan

KYMENLAAKSON KYLÄT RY. Maakunnallinen Kylien Kehittämisohjelma 2011-2013. Potkua ja Vauhtia Kylätoimintaan KYMENLAAKSON KYLÄT RY Maakunnallinen Kylien Kehittämisohjelma 2011-2013 Potkua ja Vauhtia Kylätoimintaan 2 Sisällysluettelo 2 Alkusanat 3 Maakunnallinen kylien kehittämisohjelma 2011-2013 4 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ Kokoontumis- ja harrastustilat sekä kyläyhdistyksen perustaminen (Harrastus)toiminnan pitää olla uutta, tai toimintaa on laajennettava/uusittava. Kotiseutuliiton ja opetusministeriön varoja kannattaa myös

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi

Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi LÅNGVIK vesihuolto ja kaavoitus kyselyn tulokset Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi Ensimmäisessä vaiheessa 10/2010 kysely jaettiin jokaiseen

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

1. Toiminta ja palvelut

1. Toiminta ja palvelut 1. Toiminta ja palvelut Hotelli Joki on 32-paikkainen huoneistohotelli, jossa on kahdeksan esteetöntä huoneistoa, ja viereisessä siivessä ravintolatilat n. 40 ruokailijalle, sauna ja kesäterassi. Kaikissa

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

PETRA -hanke. Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari

PETRA -hanke. Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari PETRA -hanke Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari 29.11.2016 Merja Ylönen Hanke Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma 17.11.2016 Isosti ja kovaa liikuntaseminaari Päivi Virtanen Liikkuminen varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuslaki Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Via Keski-Pohjanmaa ja Pohjoinen Keski-Suomi Matkailualan nykytilanne ja kehittämisen lähtökohdat -selvitys

Via Keski-Pohjanmaa ja Pohjoinen Keski-Suomi Matkailualan nykytilanne ja kehittämisen lähtökohdat -selvitys Via Keski-Pohjanmaa ja Pohjoinen Keski-Suomi Matkailualan nykytilanne ja kehittämisen lähtökohdat -selvitys Kaustisen seutukunta 3.2.26 Minna Kauppinen Mikko Hänninen 2 Hanke Via Keski-Pohjanmaa ja Pohjoinen

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 23.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kunta: Kunnan osa: Yrjönkuja 7, 91910 Tupos Liminka Tupos Kiinteistötunnus: 425-402-450-6 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Omakotitalo omalla tontilla 5h(4mh+oh)+k+khh+kh+s+kh/wc+erill.wc+vh+parv

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

AKKU Aluekirjastoista koko perheen kulttuurikeskuksia. Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kirjastojen hankepäivä Oulussa 24.9.

AKKU Aluekirjastoista koko perheen kulttuurikeskuksia. Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kirjastojen hankepäivä Oulussa 24.9. AKKU Aluekirjastoista koko perheen kulttuurikeskuksia Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kirjastojen hankepäivä Oulussa 24.9.2014 Hankeidea Taustana viiden kunnan yhdistyminen vuoden 2013 alussa (Oulu,

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 16.06.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Kuovikuja 1, 91800 Tyrnävä Tyrnävä Eskolanpelto Omakotitalo omalla tontilla Muut tilat: Pihavarasto 12m²

Lisätiedot

MYYNTIESITE OMAKOTITALO IMATRAN SIITOLASSA ETELÄ-KARJALAN. ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs LAPPEENRANTA

MYYNTIESITE OMAKOTITALO IMATRAN SIITOLASSA ETELÄ-KARJALAN. ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53101 LAPPEENRANTA 21.01.2015 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi OMAKOTITALO

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti TRAFI//.../ Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti Raportin laatija: Lisätietoja: Kristiina Roivainen asiantuntija, Auditointiosasto kristiina.roivainen@trafi.fi p. 9 3 83 Jukka Hirviranta

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Leena Gunnar 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Eveliina Koivula Tiski piste fi http://tiski.fi puhelin 0400 230 612 Skypessä themarketinglady Twiittaa @evekoivulan

Eveliina Koivula Tiski piste fi http://tiski.fi puhelin 0400 230 612 Skypessä themarketinglady Twiittaa @evekoivulan 1. Asiakkaasi voi helposti levittää sanaa ja suositella palveluitasi eteenpäin omassa verkostossaan. Aktiivi-ikäisistä suomalaisista lähes kaikki käyttävät jotakin some-palvelua vähintään viikottain. 2.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot