Kansanopistojen talouspäivät 2009 Ajankohtaista rahoituksesta ja tiedonkeruusta Helsinki Raakel Tiihonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansanopistojen talouspäivät 2009 Ajankohtaista rahoituksesta ja tiedonkeruusta. 18.11.2009 Helsinki Raakel Tiihonen"

Transkriptio

1 Kansanopistojen talouspäivät 2009 Ajankohtaista rahoituksesta ja tiedonkeruusta Helsinki Raakel Tiihonen

2 Valtionosuuksien yhdistäminen, ns. yhden putken malli Yhden putken valtionosuudet Opetus- ja kulttuuritoimen yhden putken ulkopuolelle jäävä rahoitus Terveydenhuolto - ikärakenne 0-6 v v v v. 85 v.- - olosuhdetekijät Sosiaalihuolto -ikärakenne 0-6 v v v v. 85v.- - olosuhdetekijät Laskennalliset kustannukset Opetus- ja kulttuuritoimi -esi- ja perusopetus -ikäryhmä 6-15 v. -olosuhdetekijät -porrastukset - kirjasto, kulttuuri ja taiteen perusopetus - e/as., kuten nykyisin Yleinen valtionosuus - olosuhdetekijät - lukiokoulutus - ammatillinen koulutus - ammattikorkeakoulut - vapaa sivistystyö - museot, teatterit ja orkesterit - liikunta- ja nuorisotyö - aamu- ja iltapäivätoiminta - taiteen perusopetus, e/opetustunti rahoitettava Kuntien tasasuuruinen rahoitusosuus Kuntien valtionosuus +/- Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus +/- Eräät valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset

3 Esi- ja perusopetuksen valtionosuudet (VM) Rahoituksen peruste euroa/ 6-15 vuotiaat kunnan asukkaat (vuonna 2010 noin euroa/as) Perushintaa porrastetaan: 6-vuotiaat 7-12 vuotiaat vuotiaat ruotsinkieliset 6-15 asukkaat vieraskieliset 6-15 asukkaat asukastiheys kaksikielisyys saaristoisuus Valtionosuusprosentti noin 34,04 % Asukkaat varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden lopussa

4 Esi- ja perusopetuksen rahoitus (OPM) Rahoituksen peruste: (Rahoitusprosentti 100 %) pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden lisärahoitus, e/opp pidennetyn oppivelvollisuuden 5-v, 16-v ja 17-vuotiaiden rahoitus, e/opp lisäopetuksen rahoitus, e/opp (1,21 x sijaintikunnan kotikuntakorvauksen perusosa) maahanmuuttajien valmistava opetus, e/opp (2,39 x sijaintikunnan kotikuntakorvauksen perusosa) muiden kuin oppivelvollisten opetus, e/opp (1,35 x sijaintikunnan kotikuntakorvauksen perusosa) joustavan perusopetuksen lisä, e/opp (talousarvion rajoissa) aineopetus, e/opp (talousarvion rajoissa) toiminnan aloittaminen (yksityiset), e/opp sisäoppilaitoslisä, e/opp (26 % amm.koul.keskihinnasta) koulukotikorotus, e/opp Lisäksi kehittämisavustuksia, yksityisten ylimääräiset ja järjestelmämuutoksesta johtuvat avustukset

5 Kotikuntakorvaukset Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset liittyvät VM:n rahoittamaan osaan Koskee vuotiaita oppivelvollisuuttaan suorittavia oppilaita Maksuvelvollisuus määräytyy varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden lopun mukaan Kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan iän ja kotikunnan mukaan Opetuksen järjestäjät voivat lisäksi sopia muista korvauksista

6 Kotikuntakorvaukset, jatkuu Valtio maksaa kotikuntaa vailla olevien ja Ahvenanmaalla asuvien oppilaiden kotikuntakorvaukset Sairaalaopetuksessa, koulukotiopetuksessa ja lastensuojelun vuoksi sijoitettujen oppilaiden opetuksessa kotikuntakorvauksen lisäksi erillinen todellisiin kustannuksiin perustuva lisäosa VM vahvistaa varainhoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä Valtiokonttorin maksatuksessa otetaan huomioon (clearing)

7 Keskimääräiset yksikköhinnat 2010 Kunnat Alv Yksityiset Muutos vuoteen 09 Perusopetuksen perushinta (VM) 6 604,64 - Lukiokoulutus 6 039,54 3, ,94 2,6 Ammatillinen koulutus ,48 5, ,01 2,66 Humanistinen ja kasvatusala ,75 5, ,14 2,65 Kansanopisto 274,04 5,88 290,15 2,6

8 Rahoitusjärjestelmän tiedonkeruut Perustietojen keruu Opetushallituksen toimesta: 1. vapaan sivistystyön opiskelijaviikot tilastointi 2. ammatillisen koulutuksen opiskelijatietojen tilastointi ja ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien tilastointi lukiokoulutuksen opiskelijatilastointi ja Perustietojen keruu TK:n toimesta 1. perusopetuksen oppilastilastointi 20.9.? Kustannustiedonkeruu maalis-huhtikuussa edellistä vuotta koskien (sis. myös suoritetietoja) OPH 1. vapaa sivistystyö ja maksullinen palvelutoiminta 2. ammatillinen perus- ja lisäkoulutus sekä maksullinen palvelutoiminta 3. perusopetus 4. lukiokoulutus

9 Perustietoja käytetään rahoitusjärjestelmässä Kansanopistotoiminnassa suoritepäätösten valmisteluun Ammatillisessa peruskoulutuksessa sekä yksikköhinta- että rahoituspäätösten valmisteluun Ammatillisessa lisäkoulutuksessa suoritepäätösten valmisteluun Perusopetuksessa sekä VM:n että Opm:n rahoituspäätösten valmisteluun Lukiokoulutuksessa sekä yksikköhinta- että rahoituspäätösten valmisteluun

10 Kustannustietoja käytetään Keskimääräisten yksikköhintojen määrittämisessä 1. yksikköhinnat (PO: perushinta) lasketaan toteutuneiden kustannusten perusteella joka neljäs vuosi 2. Ammatillisessa koulutuksessa myös alakohtaisten hintojen määrittämisessä Rahoituksen kehittämisessä Koulutuksen arviointi- ja kehittämishankkeissa Kansainvälisissä koulutusjärjestelmävertailuissa Koulutuksen järjestäjien keskinäisessä vertailussa Tiedot julkaistaan internetissä

11 Tietojen oikeellisuus Tiedot todennettavissa koulutuksen järjestäjien oppilashallinnon tietojärjestelmistä ja taloushallinnon seuranta- ja kirjanpitojärjestelmistä Ilmoitettujen perustietojen oikeellisuus rahoituksessa Tietojen analysointi ja koulutuksen järjestäjien keskinäinen vertailu Kustannusten jakoperusteet Tulosrahoitustietojen ilmoittaminen

12 Vapaa sivistystyö Ammatillinen koulutus Perusopetus Lisäkoulutus Kansanopisto Mapa Peruskoulutus MAPA Opetus Menot Omaehtoinen Opetus ja tulot Kiinteistöt Poistot Kiinteistöt Henkilöst ö Lääninhallitusten rahoittama Majoitus ja kuljetus Majoitus Majoitus Menot Palvelut ja tuotteet ja tulot Ruokailu Ruokailu Ruokailu Koulutuksen myynti Muu oppilashuolto Hallinto ja Yhteiset yhteiset Muu mapa toiminnot toiminnot Hallinto Investoinnit Hallinto Lukiokoulutu s Työvoimapoliittinen Opetus Opetus Kiinteistöt Majoitus ja kuljetus Ruokailu Muu oppilashuolto Hallinto Kiinteistöt Pienet Maanvuokra Poistot Poistot Poistot Pienet hankkeet hankkeet Muut kustannu kset ja tulot Tulot Poistot Poistot Poistot Kansainväline n toiminta Investoinnit Varaukset ja siirrot rahastoihin

13 Vapaa sivistystyö Amm. peruskoulutus Amm. lisäkoulutus Perusopetu s Lukio Opetustunnit Mapan opetustunnit Opetustuntien lukumäärä Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä Opiskelijatyövuodet ja opiskelijamäärät Opetustunnit Opetustunnit Tutkinnot Mapan opetustun nit Mapan opetustun nit Opiskelijaviikot -vaikeasti vammaisille järjestetyt opiskelijaviikot -lyhytkurssien opiskelijaviikot -ulkopuolella asuvien opiskelijaviikot -opintokirjeet -avoin korkeakoulutus, opisk.viikot -etäopetus, opisk.viikot Mapan opiskelijaviikot Huoneistopinta-alat -omat tilat - josta lähiopetustunnit ops-perusteisessa koulutuksessa - josta lähiopetustunnit näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa Suoritetut opintoviikot - josta ops-perusteisessa suoritetut pintoviikot -josta työssäoppimisen opintoviikot Ammattiosaamisen näyttötilaisuuksien lukumäärä Hyväksytysti suoritetut ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näyttöihin osallistuneiden lukumäärä Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut opintoviikot Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit -vuokratilat Huoneistopinta-alat -omat tilat -vuokratilat

14 Tuloksellisuusrahoitus

15 Nykyinen ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitusmittaristo MITTARIT TULOSINDEKSI VAIKUTTA -VUUS (55 %) PROSESSIT (28 %) Sijoittuminen työelämään Sijoittuminen työelämään (40%) (40%) Sijoittuminen jatko-opintoihin Sijoittuminen jatko-opintoihin (15 %) (15 %) Keskeyttämisaste (15 %) Keskeyttämisaste (15 %) Tutkintojen läpäisyaste Tutkintojen läpäisyaste (13%) (13%) T U L O S I N D E K S I TULOSRAHOITUKSEN TULOSRAHOITUKSEN SAAJAT SAAJAT 1. koulutuksen järjestäjä 1. koulutuksen järjestäjä n n 2. koulutuksen järjestäjä 2. koulutuksen järjestäjä m m x. koulutuksen järjestäjä x. koulutuksen järjestäjä f f HENKILÖSTÖ (17 %) Muodollinen kelpoisuus Muodollinen kelpoisuus (11 %) (11 %) Henkilöstön kehittäminen (6 %) Henkilöstön kehittäminen (6 %)

16 Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoituksen muutosesitys; toteutus 2011 alusta (HE) Koulutuksen järjestäjien tietyn ajankohdan opiskelijoiden sijoittuminen noin kolmen vuoden seurantajakson jälkeen Kaikki ko. mittareissa käytetty tieto perustuu Tilastokeskuksen henkilötason aineistoihin Opiskelijoiden poiminta Sijoittumisen tarkasteluperiodi x 200x 200x 200x Kaikki koulutuksen järjestäjien toiminnan laatua kuvaavat mittarit samalla tarkastelujoukolla

17 Esitys; opiskelijoille määritellään seurantaperiodin päätteeksi viisi vaihtoehtoista tilannetta KORI KUVAUS 1. Työllisyys Suorittanut seurantajaksolla ammatillisen perustutkinnon ja on seurantajakson lopussa työllinen 2. Jatkoopiskelu Suorittanut seurantajaksolla ammatillisen perustutkinnon ja on seurantajakson lopussa jatko-opiskelija tai suorittanut jo korkeamman tutkinnon 3. Läpäisy Suorittanut seurantajaksolla ammatillisen perustutkinnon, mutta ei ole on seurantajakson lopussa työllinen tai täytä jatko-opiskelukuvausta 4. Aktiivisuus Ei ole suorittanut seurantajaksolla ammatillista perustutkintoa, mutta on seurantajakson lopussa aktiivinen 5. Keskeytys Ei ole suorittanut seurantajaksolla ammatillista perustutkintoa eikä ole seurantajakson lopussa aktiivinen Kukin opiskelija kuuluu yhteen ja vain yhteen koriin Korien järjestys kuvaa tulemien paremmuusjärjestystä

18 Esitys kontrolloitavista taustatekijöistä Opiskelijoiden ominaisuudet Tutkinnon ominaisuudet Aluetekijät

19 Erot nykyiseen mittaristoon Koulutuksen järjestäjien vertailtavuus parempaa (äitiyslomalla olevat, koulutusalakohtaiset erot jne.) Kokonaiskuva koulutuksen järjestäjien tuloksellisuudesta läpinäkyvämpi 4/5 osaa saisi tuloksellisuusrahoitusta Tulosrahoituksen osuus 3 % Ohjausinformaatiota toiminnan tueksi aiempaa enemmän Henkilöstön kehittämismittari ja opettajien kelpoisuusmittari säilyisivät tulosindeksin laskennassa

20 Tulosrahoitus ammatillisessa lisäkoulutuksessa 2010 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Opetusministeriön työryhmämuistio tulosrahoituksesta 2008:26 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus 2009:11 (toinen väliraportti) Ammatillisessa lisäkoulutuksessa käyttöön tuloksellisuusrahoitus Tuloksellisuuden määräytymisperusteeksi suoritetut tutkinnot Tuloksellisuuden osuus enintään 3 % valtionosuuden laskennallisesta perusteesta Valtionosuuden kokonaismäärästä vähennetään 3 %, joka jaetaan tutkintojen määrillä ja maksetaan järjestäjille tutkintokohtaisen euromäärän perusteella Tuloksellisuusrahoitus lasketaan erikseen oppilaitos- ja oppisopimusmuotoiseen koulutukseen Rahoitus kohdennetaan valmistavan koulutuksen järjestäjille

21 Tulosrahoitus ammatillisessa lisäkoulutuksessa Ensimmäinen vaihe 2010, - mukana laskennassa valmiit tutkinnot Toinen vaihe 2012 lähtien - mukana laskennassa myös tutkinnon osat - laadulliset kriteerit

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015 Jaana Simola (toim.) PÄIJÄTHÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 20092015 Maakunnallinen lukioverkkoselvitys Kirjasto ja tietopalvelustrategia Taiteen perusopetuksen selvitys PÄIJÄTHÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

TOIMINNAN TULOKSELLISUUS MUSEOIDEN, TEATTEREIDEN JA ORKESTEREIDEN VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄSSÄ

TOIMINNAN TULOKSELLISUUS MUSEOIDEN, TEATTEREIDEN JA ORKESTEREIDEN VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄSSÄ TOIMINNAN TULOKSELLISUUS MUSEOIDEN, TEATTEREIDEN JA ORKESTEREIDEN VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄSSÄ Tavoite Kulttuuripolitiikan keskeinen tavoite on kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2013

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2013 Koulutus 2015 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2013 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,27 miljoonaa Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot

Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot Valtiontalouden tarkastusvirasto Tuloksellisuustarkastus Työpaperi Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot Liittyy tarkastukseen: Erityisopetus perusopetuksessa Tekijät: Tanja Kirjavainen

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden. tarkistamiseksi. Kunnat

Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden. tarkistamiseksi. Kunnat Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden tarkistamiseksi Kunnat SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 52/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.12.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot