212, TEKLTK :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "212, TEKLTK 4.12.2013 17:00"

Transkriptio

1 212, TEKLTK :00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös:

2 213, TEKLTK :00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan huom! perjantaina Tarkastusvuorossa ovat Kennet Kangas ja Eva Lillmangs. Teknisen lautakunnan päätös:

3 214, TEKLTK :00 ST: 3/2010 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan esitetyn muotoisena. Teknisen lautakunnan päätös:

4 215, TEKLTK :00 ST: 4/2013 ILMOITUSASIAT (BN/JI) - Teknisen johtajan päätöspöytäkirja Tierakennusmestarin päätöspöytäkirja Rakennustarkastajan päätökset ja Ilmoitus, rakennustarkastajan päätökset ELY-keskus; päätös , metsäkeskuksen metsälain 14b :n mukainen ilmoitus kiinteistöstä Aluehallintovirasto/Länsi- ja Sisä-Suomi; ympäristönsuojelulain mukainen päätös , hakija Metsä Board OYJ. - Mustasaaren kunta/länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja ELY-keskus; päätös poikkeusluvan myöntämisestä Stora Enso Packaging Oy:lle. - Länsirannikon ympäristöyksikkö/kristiinankaupungin osasto; kuulutus ympäristöluvasta tehdystä valituksesta. - Teuvan kunta/jätelautakunta; pöytäkirja pidetystä kokouksesta. - Kristiinankaupunki jätti ELY-keskukselle oikaisuvaatimuksen tulvavahingon korvauspäätöksestä. - Aluehallintovirasto/ Länsi- ja Sisä-Suomi; päätös 94/2013/ , Tiukanjoen ruoppaus Lervikissä. Teknisen johtajan ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Teknisen lautakunnan päätös

5 215, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1879_001 Tekniska direktören o Vägbyggm beslu

6 215, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1879_001 Tekniska direktören o Vägbyggm beslu

7 215, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1879_001 Tekniska direktören o Vägbyggm beslu

8 215, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1882_001 Byggnadsinspektörens beslut och anmä

9 215, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1882_001 Byggnadsinspektörens beslut och anmä

10 215, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1882_001 Byggnadsinspektörens beslut och anmä

11 215, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1882_001 Byggnadsinspektörens beslut och anmä

12 215, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1882_001 Byggnadsinspektörens beslut och anmä

13 215, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1882_001 Byggnadsinspektörens beslut och anmä

14 215, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1882_001 Byggnadsinspektörens beslut och anmä

15 215, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1882_001 Byggnadsinspektörens beslut och anmä

16 216, TEKLTK :00 ST: 5/2013 PÄÄTÖS ASIOISTA, JOTKA YLEMPI TOIMIELIN VOI OTTAA KÄSITELTÄVIKSEEN (BN/JI) - Teknisen johtajan päätöspöytäkirja Tierakennusmestarin päätöspöytäkirja Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, ettei yllä mainittuja asioita oteta käsittelyyn. Teknisen lautakunnan päätös

17 216, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1880_001 (3) Högreorgan 8.13p

18 216, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1880_001 (3) Högreorgan 8.13p

19 217, TEKLTK :00 TEKN: 250/2013 ANOMUS KIINTEISTÖN M601 LOHKOMISESTA; SIDEBY JAKTFÖ- RENING RF (JI/JI) Sideby Jaktförening r.f. / Mikael Appel anoo teknisen lautakunnan suostumusta siihen, että maanmittauslaitos lohkoo tontin M601, vaikka se on kooltaan pienempi kuin mitä kaupungin rakennusjärjestys sallii. Asiakirjoihin liitetyn maanmittauslaitoksen pöytäkirjan mukaan on olemassa kaksi vaihtoehtoa: ensimmäisen vaihtoehdon mukaan ostetaan lisämaata siten, että alueen kooksi tulee 2000 m 2 ja toisen vaihtoehdon mukaan tekninen lautakunta antaa suostumuksensa tontin lohkomiseen, vaikka se alittaa 2000 m 2. Sideby jaktförening r.f. on neuvotellut kyseisen lohkomattoman alueen rajanaapurin kanssa lisämaan lunastamisesta, mutta tuloksitta. Tämä käy ilmi asiaan liitetystä metsästysyhdistyksen anomuksesta. Koska yhdistys ei saa ostaa lisämaata, jäljelle jää vain se vaihtoehto, että tekninen lautakunta antaa suostumuksensa lohkomiseen. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Sideby Jaktförening r.f.:n anomuksen ja antaa suostumuksensa tontin lohkomiseen, vaikka sen koko alittaa 2000 m 2. Teknisen lautakunnan päätös

20 217, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1764_001 Sideby jaktförening rf ansökan

21 217, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1765_001 Bilaga till Sideby Jaktförenigns ansökan

22 217, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1765_001 Bilaga till Sideby Jaktförenigns ansökan

23 218, TEKLTK :00 ST: 144/2013 VALTUUSTOALOITE LAPVÄÄRTINJOEN JATKORUOPPAUKSESTA (NB/LS-B/JI) Hans Ingvesgård ym. vaativat, että kaupunki tekee aloitteen ja anoo valtiolta varoja Lapväärtinjoen ruoppauksen toisen vaiheen aloittamiseen, joka ulottuu aina kirkonkylän Holmforseniin saakka. Lapväärtinjoen alajuoksun ruoppaus valmistuu vuoden 2013 aikana. Parhaillaan keskustellaan vilkkaasti ja selvitetään suojavallien rakentamista Lapväärtinjoen varrelle, myös ruoppaustarpeesta keskustellaan vilkkaasti. Ollaan yksimielisiä siitä, että jotain on tehtävä tulvien ehkäisemiseksi ja kalan vaelluksen turvaamiseksi jatkossa. Tulvien kohteena ovat olleet Lapväärtinjoki, Tiukanjoki Lervikenissä ja Härkmerenjoen jokisuu. Uusia hankkeita tai ojitusyhtiöitä muodostetaan Lapväärtinjoen, Tiukanjoen ja Härkmerenjoen tulvien ehkäisemiseksi. Kyseisten alueiden osallisista muodostetaan hankeryhmiä. ELY-keskuksen tulee toimia hankkeiden vetäjänä - vrt. Lapväärtinjoessa parhaillaan suoritettavaan ruoppaukseen. Lapväärtin hankeryhmä voisi koostua Lapväärtinjoen alajuoksun nykyisen ruoppauksen osallisista. ELY-keskuksen edustajat 2 Kristiinankaupungin edustajaa Hankeryhmä keskustelee siitä, mitkä muut osalliset tulisi osallistua hankeryhmään. Valtion rahoituksen anominen ja tulvia ehkäisevien toimenpiteiden merkityksen korostaminen on erittäin tärkeää. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen olevan huomioitu ja että 1. Kristiinankaupunki tekee ELY-keskukselle aloitteen hankkeiden ja ojitusyhtiöiden muodostamisesta Lapväärtinjoelle ja Tiukanjoelle Lapväärtinjoen, Tiukanjoen ja Härkmerenjoen tulvimisen ehkäisemiseksi. 2. Hankkeiden tueksi asetetaan luottamushenkilöistä koostuva toimikunta, jonka tehtävänä on auttaa laajoissa selvityksissä ja byrokratiassa sekä pitää yhteyttä viranomaisiin, tehdä lobbausta hankkeiden puolesta. Teknisen lautakunnan päätös:

24 218, TEKLTK :00 / Pykälän liite: motion_lappfjärdså

25 218, TEKLTK :00 / Pykälän liite: aloite_lapväärtinjoki23nimeä

26 219, TEKLTK :00 TEKN: 209/2013 POIKKEUSLUPAHAKEMUS LOMA-ASUNNON RAKENTAMISTA VARTEN; BERTEL ÖHMANIN KUOLINPESÄ/STUBER-ÖHMAN MARINA, GRANNAS DISA JA ÖH- MAN ROSITA (AJM/JI) Hakija anoo poikkeuslupaa loma-asunnon rakentamista varten osalle kiinteistöä , NYHAMN. Suunnitellulla rakennuspaikalla ei ole rakennusoikeutta. Rantayleiskaavan määräykset ja rakennusoikeus Kaupunginvaltuuston hyväksymässä rantayleiskaavassa suunniteltu rakennuspaikka on merkitty M-1 -alueeksi, katso oheinen rantayleiskaavan ja kaavamääräysten ote. Hakija ei ole perustellut hakemustaan. Naapureita on kuultu poikkeuslupa-asiassa. Yksi (1 kpl) muistutus on jätetty. Vastinetta on pyydetty Vastine jätettiin Teknisen johtajan ehdotus: Teknisen johtajan lausuntoehdotuksen mukaan anottua poikkeuslupaa ei myönnetä, koska se on kaavamääräysten vastainen ja rakennushanke aiheuttaa haittaa kaavan toteutukselle tai alueen käytön muulle järjestelylle. Teknisen lautakunnan päätös:

27 219, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1785_001 Öhman B db Nyhamn omgivningskarta

28 219, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1786_001 Öhman B db situationsplam Nyhamn

29 219, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1787_001 Öhman B db utdrag ut strandgeneralpla

30 219, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1787_001 Öhman B db utdrag ut strandgeneralpla

31 220, TEKLTK :00 TEKN: 208/2013 POIKKEUSLUPAHAKEMUS LOMA-ASUNNON RAKENTAMISTA VARTEN RA- ALUEELLE; BERTEL ÖHMANIN KUOLINPESÄ/STUBER-ÖHMAN MARINA, GRANNAS DISA JA ÖHMAN ROSITA (AJM/JI) Hakija anoo poikkeuslupaa loma-asunnon rakentamista varten osalle kiinteistöä :95, RÄVVIK. Suunnitellulla rakennuspaikalla ei ole rakennusoikeutta, koska tämän kiinteistön yläpuolella olevat naapurit ovat käyttäneet rantayleiskaavan mukaisen rakennusoikeuden. Alueella, jolle on anottu lupaa rakentaa lomaasunto, on ennestään kaksi rakennusta. Rantaviivan tuntumassa on vanhempi venevaja, n. 92 m 2, joka on välttävässä/huonossa kunnossa. Lisäksi ylempänä rantaviivasta on lato/varasto, n. 15 m 2, joka on välttävässä/huonossa kunnossa. Molempien rakennusten arvioidaan olevan peräisin 1900-luvun puoliväliltä. Suunnitellulle rakennuspaikalle on rakennettu tie. Tieoikeutta ei ole selvitetty. (ks. liite 1) Rantayleiskaavan määräykset ja rakennusoikeus Kaupunginvaltuuston hyväksymässä rantayleiskaavassa suunniteltu rakennuspaikka on merkitty RA-alueeksi, katso liite 2, rantayleiskaavan ja kaavamääräysten ote. Alueella on kaksi (2 kpl) rakennusoikeutta. Hakija on perustellut hakemustaan. Naapureita on kuultu poikkeuslupa-asiassa. Kaksi (2 kpl) muistutusta on jätetty. Vastinetta on pyydetty Vastine jätettiin Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen johtaja ehdottaa lausunnoksi, että anottu poikkeuslupa myönnetään. Alueella on ennestään 2 rakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala on n. 107 m 2. Ne on rakennettu ennen kuin voimassa oleva rantayleiskaava sai lainvoiman. Poikkeuslupa myönnetään sillä ehdolla, että rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on 107 m 2. Jo käytettyyn kerrosalaan lasketaan venevaja ja lato/varasto. Rakennusoikeus myönnetään Kristiinankaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 5.2 mukaisesti sillä poikkeuksella, että yhteenlaskettu rakennusoikeus on edelleen 107 m 2. Loma-asunnon ja mahdollisen saunarakennuksen rakennusala rajoitetaan hakemuksessa rakennuspaikaksi osoitetulle alueelle. Mahdollinen uusi venevaja ja lato/varasto voidaan rakentaa nykyisten rakennusten paikalle, kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä noudattaen. Teknisen lautakunnan päätös:

32 220, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1788_001 Öhman B db Rävvik omgivningskarta

33 220, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1789_001 Öhman B db Rävvik situationsplan

34 221, TEKLTK :00 TEKN: 244/2013 POIKKEUSLUPAHAKEMUS LOMA-ASUNNON LAAJENNUSTA VARTEN; AALTO PIA TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄTÖS KRISTIINANKAUPUNKI Annettu julkipanon jälkeen Lapväärtintie 163 A Kristiinankaupunki Tekltk 221/ Puh faksi Dnro 244/2013 Asia Poikkeuslupahakemus rakentamista varten Hakija Aalto Pia Töölöntullinkatu 5A HELSINKI Hakemus Rakennuspaikka Kiinteistötunnus: Krs. donationsjord 14:0, kuvio nro 996/1 Osoite: Korkeasaarentie KRISTIINANKAUPUNKI Rakennushanke ja -toimenpide Loma-asunnon laajennus: 1 Kerrosten lukumäärä: 1 Kerrosala m 2 : 10 Rakennusrajoitus Rantayleiskaavamääräykset - Loma-asunnon laajennus, nykyinen koko on 140 m 2. - Yhteenlasketun rakennusoikeuden ylittäminen, tällä hetkellä rakennusoikeus on 160 m 2. Lähtötilanne Rakennettu tontti oikeusvaikutteisella rantayleiskaava-alueella. Kiinteistöllä on lomamökki, 140 m 2 ja sauna, 20 m 2. Käytetty rakennusoikeus on 160 m 2. Rantayleiskaavan määräykset ja rakennusoikeus Kaupunginvaltuuston hyväksymässä rantayleiskaavassa kiinteistö on merkitty RA-alueeksi, loma-asuntojen alueeksi. Rakennusoikeus on 150 m 2. Rakennuspaikalle saa rakentaa lomamökin, 80 m 2, vierastuvan, 30 m 2, saunarakennuksen, 35 m 2, ja talousrakennuksen.

35 221, TEKLTK :00 TEKN: 244/2013 Alun perin 1800-luvulla rakennettu lomamökki on saatujen tietojen mukaan toiminut karanteenisairaalana. Hakemuksen mukaan mökkiä aiotaan korjata ja sitä on korjauksen yhteydessä suunniteltu laajennettavaksi tarkoituksenmukaisilla pesu- ja WC-tiloilla sekä niihin liittyvällä tuulikaapilla. Kuuleminen Naapureita ei ole kuultu MRL 133 :n mukaisesti, koska ainoa naapuri on Kristiinankaupungin kaupunki. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta myöntää anotun poikkeusluvan, koska toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haittaa ympäristölle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Perustelu Rantayleiskaavamääräykset eivät voi tässä yksittäisessä tapauksessa kokonaan ohjata rakentamista, koska sallittu rakennusoikeus ja käytetty rakennusoikeus poikkeavat jo nyt paljon toisistaan. Lisäksi voidaan pitää perusteltuna laajentaa rakennusta nk. kosteilla tiloilla tyyppihyväksyttyä materiaalia käyttäen ja erikseen muista rakenteista sijoitettuina. Yhteenlasketun rakennusoikeuden ylitystä voidaan pitää vähäisenä. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 mom. 1, 172 ja 173. Teknisen lautakunnan päätös Voimassaoloaika Ennen minkäänlaisen rakennustoimenpiteen aloittamista hakijalla tulee olla paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa. Tämä lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä. Rakennuslupa on haettava tänä aikana. Muutoksenhaku Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallintooikeuteen. Valitusosoitus oheistetaan. Tekninen johtaja Joakim Ingves Valmistelija Ari-Johan Myllyniemi

36 221, TEKLTK :00 TEKN: 244/2013 Liitteet Asemapiirros Ympäristökartta Jakelu ja maksu Päätös hakijalle Maksu 390 euroa Aalto Pia Töölöntullinkatu 5A HELSINKI Maksuton jäljennös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Koulukatu 19 PL VAASA Kristiinankaupungin rakennusvalvontatoimisto Lapväärtintie 163 A KRISTIINANKAUPUNKI

37 221, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1790_001 Aalto Pia omgivningskarta

38 221, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1791_001 Aalto Pia situationsplan

39 221, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1792_001 aalto Pia utdrag ur strandgeneralplan o.

40 221, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1792_001 aalto Pia utdrag ur strandgeneralplan o.

41 222, TEKLTK :00 TEKN: 233/2013 POIKKEUSLUPAHAKEMUS LIIKE- JA ASUINRAKENNUKSEN MUUTTAMISTA ASUIN- RAKENNUKSEKSI JA LAAJENNUSTA VARTEN; JOSEFSGÅRDEN AB TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄTÖS KRISTIINANKAUPUNKI Annettu julkipanon jälkeen Lapväärtintie 163 A Kristiinankaupunki TL 222 / Puh faksi Diaarinro 233/2013 Asia Poikkeuslupahakemus rakentamista varten Hakija Josefsgården Ab Kauppatori KRISTIINANKAUPUNKI Hakemus Rakennuspaikka Kiinteistötunnus: Rakennuspaikan pinta-ala: 1111 m 2 Osoite: Rantakatu KRISTIINANKAUPUNKI Rakennushanke ja -toimenpide Rakennus: 1 Kerrosten lukumäärä: 2 Kerrosala m 2 : 48 Rakennusrajoitus Asemakaavamääräykset - Asuinhuoneiden rakentaminen ullakkokerrokseen - Julkisivun muutokset Lähtötilanne Rakennettu rakennuspaikka asemakaavoitetulla alueella. Asemakaavan määräykset ja rakennusoikeus Kaupunginvaltuuston hyväksymässä asemakaavassa kiinteistö on merkitty AL/s-alueeksi, asuin-, liike- ja konttorirakennusten korttelialueeksi, jolloin /s ilmaisee, että alue on säilytettävä. Rakennus on suojeltu (sr). Alueella suurin sallittu kerrosmäärä on yksi (1). Asemakaavamääräykset ja asemakaavan ote liitteenä 1.

42 222, TEKLTK :00 TEKN: 233/2013 Lähtötilanne/nykytilanne Lausuntoa on pyydetty aikaisempiin suunnitelmiin perustuvista toimenpiteistä ja lausunto on päivätty , liite 2. Lausunto perustuu paljon laajempiin toimenpiteisiin mitä tulee rakennuksen ulkomuotoon ja asuinhuoneiden rakentamiseen ullakkokerrokseen. Nyt ajankohtaista olevaa hakemusta varten ei ole pyydetty uutta lausuntoa, vaan toimenpiteet on suunniteltu uudelleen merkittävi en julkisivumuutosten välttämiseksi. Julkisivuun on tehty toimenpiteitä aikai semmin, koska mm. kadunpuoleinen julkisivu on epäsymmetrinen. Lähes kaikki ikkunat ja ovet on uusittu. Ulkoportaat on uusittu. Kuuleminen Naapureita on kuultu sekä rakennusluvan että poikkeusluvan osalta. Muistutuksia ei ole jätetty. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta myöntää anotun poikkeusluvan, koska toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haittaa ympäristölle eikä vaikeuta luonnonsuojelua eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Perustelu Yhteenlaskettu rakennusoikeus ei ylity. Asuinhuoneiden rakentaminen ullakkokerrokseen ei aiheuta muutoksia rakennuksen vaippaan. Päärakennuksen kattoprofiili säilytetään eivätkä talonpuoleiselle ja tienpuoleiselle julkisivulle suunnitellut toimenpiteet pilaa rakennuksen arvokasta luonnetta. Suurten liiketilan ikkunoiden poistaminen sekä 70/80-luvun ikkunoiden korvaaminen sisään-/ulos kääntyvillä vanhantyylisillä ikkunoilla parantaa rakennuksen rakennustaiteellista kokonaisvaikutelmaa. Kuvia nykytilanteesta liite 3. Ks. myös liite 4. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 mom. 1, 172 ja 173. Teknisen lautakunnan päätös Voimassaoloaika Ennen minkäänlaisen rakennustoimenpiteen aloittamista hakijalla tulee olla paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa. Tämä lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä. Rakennuslupa on haettava tänä aikana. Muutoksenhaku Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallintooikeuteen.

43 222, TEKLTK :00 TEKN: 233/2013 Valitusosoitus oheistetaan. Tekninen johtaja Joakim Ingves Valmistelija Ari-Johan Myllyniemi Liitteet Asemapiirros Ympäristökartta Asemakaavamääräykset Lausunto/museovirasto Kuvat Lisäselvitys Jakelu ja maksu Päätös hakijalle Maksu 390 euroa Josefsgården Ab Kauppatori KRISTIINANKAUPUNKI Maksuton jäljennös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Koulukatu 19 PL VAASA Kristiinankaupungin rakennusvalvontatoimisto Lapväärtintie 163 A KRISTIINANKAUPUNKI

44 222, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1793_001 Josefsgården omgivningskarta

45 222, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1794_001 Josefsgården situationsplan

46 222, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1795_001 Josefsgården utdrag ur detaljplanebestä

47 222, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1795_001 Josefsgården utdrag ur detaljplanebestä

48 222, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1795_001 Josefsgården utdrag ur detaljplanebestä

49 222, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1795_001 Josefsgården utdrag ur detaljplanebestä

50 222, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1843_001 Josefsgården Talotuuman lisäselvitys

51 223, TEKLTK :00 TEKN: 35/2013 KORTTELIN 1056 TONTTIJAKO (TÖ/JI) Ehdotus tonttijaoksi on laadittu 10. kaupunginosan korttelille Ehdotus noudattaa voimassa olevaa asemakaavaa. Kaupunki omistaa korttelialueen, minkä vuoksi ehdotusta ei tarvitse asettaa yleisesti nähtäväksi MRA 39 :n 3. momentin mukaisesti. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy tonttijaon Nro Ti 510. Teknisen lautakunnan päätös:

52 223, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1825_001 Omgivningskarta TI

53 223, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1834_001 Ti 510 tomtindelningskarta

54 224, TEKLTK :00 TEKN: 35/2013 KORTTELIN 1057 TONTTIJAKO (TÖ/JI) Ehdotus tonttijaoksi on laadittu 10. kaupunginosan korttelille Ehdotus noudattaa voimassa olevaa asemakaavaa. Kaupunki omistaa korttelialueen, minkä vuoksi ehdotusta ei tarvitse asettaa yleisesti nähtäväksi MRA 39 :n 3. momentin mukaisesti. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy tonttijaon Nro Ti 511. Teknisen lautakunnan päätös:

55 224, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1840_001 Omgivningskarta Ti

56 224, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1835_001 Ti 511 Tomtindelningskarta

57 225, TEKLTK :00 TEKN: 35/2013 KORTTELIN 1083 TONTTIJAKO (TÖ/JI) Ehdotus tonttijaoksi on laadittu 10. kaupunginosan korttelille Ehdotus noudattaa voimassa olevaa asemakaavaa. Maanomistajia on kuultu valmisteluvaiheessa MRL momentin mukaisesti. Ehdotus on ollut yleisesti nähtävänä MRA 39 :n mukaisesti Ehdotusta vastaan ei ole jätetty muistutuksia. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy tonttijaon Nro Ti 512. Teknisen lautakunnan päätös:

58 225, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1825_001 Omgivningskarta TI

59 225, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1836_001 Ti 512 tomtindelnignskarta

60 226, TEKLTK :00 TEKN: 35/2013 KORTTELIN 1098 TONTTIJAKO (TÖ/JI) Ehdotus tonttijaoksi on laadittu 10. kaupunginosan korttelille Ehdotus noudattaa voimassa olevaa asemakaavaa. Asianomaisia maanomistajia ja -haltijoita on kuultu valmisteluvaiheen aikana MRL momentin mukaisesti. Ehdotus on ollut yleisesti nähtävänä MRA 39 :n mukaisesti Ehdotusta vastaan ei ole jätetty muistutuksia. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy tonttijaon Nro Ti 513. Teknisen lautakunnan päätös:

61 226, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1825_001 Omgivningskarta TI

62 226, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1838_001 Ti 513 Tomtindelningskarta

63 227, TEKLTK :00 TEKN: 35/2013 KORTTELIN 247 TONTTIJAKO (TÖ/JI) Ehdotus tonttijaoksi on laadittu 2. kaupunginosan korttelille 247. Ehdotus on laadittu päivätyn hakemuksen mukaisesti. Tarkoituksena on muodostaa kaksi uutta tonttia tontista nro 7 nykyisen omistussuhteen mukaisesti. Kauppakirjassa on sovittu ajoyhteydestä tonttiin nro 11 ja sitä varten perustetaan rasite tontinlohkomistoimituksessa. Maanomistajia on kuultu valmisteluvaiheessa MRL momentin mukaisesti. Ehdotus on ollut yleisesti nähtävänä MRA 39 :n mukaisesti Ehdotusta vastaan ei ole jätetty muistutuksia. Tulevassa asemakaavan muutoksessa tontin nro 11 merkintä muutetaan myös vastaamaan todellista käyttöä ja tontin nro 12 tehokkuuslukua korotetaan 1.00:aan. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy tonttijaon Nro Ti 514. Teknisen lautakunnan päätös:

64 227, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1826_001 Omgivningskarta Ti 514

65 227, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1839_001 Ti 514 Tomtindelningskarta

66 228, TEKLTK :00 TEKN: 255/2013 SANTAMÄKI JOHANNA; ANOMUS EROSTA MITTAUSTEKNIKON VIRASTA (BN/JI) Mittausteknikko Johanna Santamäki anoo eroa teknisen keskuksen mittausteknikon virasta lähtien, irtisanomisilmoitus on saatu sähköpostitse Santamäki on siirtynyt toiseen virkaan. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä anomuksen. Teknisen lautakunnan päätös:

67 228, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Santamäki Johanna uppsägning

68 229, TEKLTK :00 TEKN: 256/2013 MITTAUSTEKNIKON PALKKAAMINEN TEKNISEEN KESKUKSEEN (BN/JI) Tekninen keskus anoo kaupunginhallitukselta lupaa palkata mittausteknikko teknisen keskuksen palvelussuhteeseen. Mittausteknikon kelpoisuusvaatimuksena on insinöörin ammattikorkeakoulututkinto suuntautumisvaihtoehtona maanmittaus. Virkaan vaaditaan hyvää ruotsin ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä mahdollisuutta käyttää omaa autoa. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät teknisen henkilöstön kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan (palkkaryhmä II). Tekninen lautakunta palkkaa mittausteknikon ja virkaan sovelletaan sopimuksen mukaista koeaikaa. Palkkamääräraha on varattu tämän vuoden talousarvioon, joten ylimääräistä määrärahaa ei tarvita. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lupaa mittausteknikon palkkaamiseen. Teknisen lautakunnan päätös:

69 230, TEKLTK :00 TEKN: 142/2012 KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN TEKNISEEN KESKUKSEEN Tekltk 79/ (JI/JI) Tekninen keskus on pyytänyt kaupunginvaltuustolta lupaa virkasuhteisen kiinteistöpäällikön palkkaamiseen. Kiinteistöpäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennustekniikan insinöörin tutkinto (AK). Virkaan vaaditaan hyvää ruotsin ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät teknisen henkilöstön kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tekninen lautakunta palkkaa kiinteistöpäällikön ja virkaan sovelletaan sopimuksen mukaista koeaikaa. Toimi on julistettu haettavaksi lehti-ilmoituksissa, Internetissä ja kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla. Hakemusasiakirjojen jättämisen määräaika päättyy Kaksi kiinteistöpäällikön viran kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöä on hakenut virkaa, he ovat Niklas Brandt ja Kurt Westerlund. Ehdotus annetaan kokouksessa. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen johtaja selosti asiaa. Kurt Westerlund on ilmoittanut peruvansa hakemuksensa, koska hänen palkkavaatimustaan ei voida täyttää. Tekninen johtaja ehdotti, että Niklas Brandt valitaan kiinteistöpäälliköksi, että tehtäväkohtainen palkka vahvistetaan 2899,98 euroksi kuukaudessa, että koeaika on 6 kuukautta ja, että vaali on ehdollinen ja vahvistetaan kun hyväksyttävä lääkärintodistus on jätetty. Sitä seuranneen keskustelun jälkeen puheenjohtaja Per-Erik Englund ehdotti, että asia palautetaan, jotta voidaan tutkia mahdollisuuksia laajentaa yhteistyötä ja koordinoida virka Kristiinankaupungin asunnot -yhtiön kanssa. Asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi teknisen lautakunnan kesäkuun kokouksessa. Bror Eriksson ja Tarja Nummela kannattivat Englundin ehdotusta. Lautakunta pääsi yksimielisyyteen ja hyväksyi Englundin ehdotuksen. Puheenjohtaja totesi, että tekninen lautakunta on yksimielisesti päättänyt palauttaa asian Per-Erik Englundin ehdotuksen mukaisesti. Liite 79. (JI/JI) Tekltk 96/ Asia palautettiin sen selvittämiseksi, onko mahdollista yhteen sovittaa kiinteistöpäällikön virka KRS Asuntojen toiminnan kanssa. Tekninen johtaja ja KRS Asuntojen TJ ovat tutkineet mahdollisuuksia. KRS Asuntojen TJ ja tekninen johtaja katsovat, että yhteistyön jatkaminen ja laajentaminen on paras mahdollinen ratkaisu kiinteistöpäällikön osaamisen hyödyntämistä ajatellen. Tällä hetkellä teknisen keskuksen ja KRS Asuntojen yhteistyö toimii hyvin. Yhteistyömalli on paras vaihtoehto nyt

70 230, TEKLTK :00 TEKN: 142/2012 kun valtuusto on hyväksynyt uudet konserniohjeet. Konserniohjeiden hyväksymisen myötä yhteistyötä tehostetaan entisestään. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen johtaja ehdottaa, että Niklas Brandt valitaan kiinteistöpäälliköksi, tehtäväkohtainen palkka vahvistetaan 2899,98 euroksi kuukaudessa, koeaika on 6 kuukautta ja vaali on ehdollinen ja vahvistetaan kun hyväksyttävä lääkärintodistus on jätetty. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen johtaja selosti aisaa ja tiedotti, että Niklas Brandt oli ilmoittanut peruvansa hakemuksensa ja totesi, että virkaan ei enää ole hakijoita. Tekninen lautakunta totesi, että kiinteistöpäällikön vaalia ei voida toteuttaa koska virkaan ei enää ole hakijoita. Tekltk 230/ (JI/JI) Tehtävä on julistettu haettavaksi lehti-ilmoituksin, Internetissä ja kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla. Hakemusasiakirjojen jättöaika päättyy klo Kiinteistöpäällikön virkaa on hakenut kuusi henkilöä, joista yksi jätti hakemuksensa liian myöhään ja kaksi henkilöä ei täytä kelpoisuusehtoja. Seuraavat kolme hakijaa täyttävät kelpoisuusehdot: Lasse Myllykangas, Johnny Heikkilä ja Ros-Marie Engvall. Kooste hakijoista oheistetaan. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti sen, että Lasse Myllykangas, Johnny Heikkilä ja Ros-Marie Engvall kutsutaan haastatteluun ja että tekninen johtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja teknisen lautakunnan jäsen Margareta Utter osallistuvat haastatteluihin. Lasse Myllykangas ilmoitti sähköpostitse vetävänsä hakemuksensa takaisin. Johnny Heikkilä ja Ros-Marie Engvall oli kutsuttu haastatteluun Raatihuoneella Teknisen johtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. Teknisen lautakunnan päätös:

71 230, TEKLTK :00 TEKN: 142/2012

72 230, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1592_001Kuulutus

73 230, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1591_001Kungörelsen

74 230, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Fastighetschef sammanställning okt 2013 Sammanställning över sökande till fastighetschef Yhteenveto kiinteistöpäällikön hakijoista Namn/ Nimi Myllykangas Lasse Mathias,f.1975 Ort/ Paikkakunta Kristinestad Examen/ Tutkinto Ingenjör inom byggnadsteknik 2003 Heikkilä Johnny, Kristinestad Ingenjör inom energiteknik/vvs-teknik, 1998 Arbetsplatser/ Työpaikat Rautaruukki Oyj, Seinäjoki, platschef > PPTH-Asennus Oy, teräsrunkoasentaja Warrantor bygg Ab, timmerman Olika tider under åren HTG-Bolagen, timmerman olika tider somrarna Steel-Wood, timmerman Närpes Stad, timmerman Tempero Oy, egen företagare, projektledare > Avecon Oy, projektingenjör Interconsult ASA; projektingenjör VVS-planering Avecon Oy, projektingenjör, 1998 Bilaga/ Liite Språkkunskaper/ Kielitaito Modersmål;svenska Goda skriftliga och muntliga kunskaper i finska Goda muntliga engelska/ Nöjaktigt skriftlig engelska Modersmål;svenska Goda skriftliga och muntliga kunskaper i finska Goda kunskaper i engelska. Övrigt/ Muuta Olika kurser Engvall Ros-Marie, f Kaskö Gymnasieingenjör/ Tekniska linjen 1974 Kaskö Stad, byggmästare, > Kaskö Stad, byggmästare Rakennusliike K.E Nyman, työnjohtaja ,; kustannuslaskija ; yhdyshenkilö Staden Jakobstad, byggmästare Byggnbyrå T.Nygren 6 Co, byggarbetare, Modersmål: svenska Finska språkintyg, Olika kurser 1

75 230, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Fastighetschef sammanställning okt 2013 Sammanställning över sökande till fastighetschef Yhteenveto kiinteistöpäällikön hakijoista Rajala Pasi, f Martins João Espoo Spain Rakennusinsinööri, talonrakennustekniikka, Tampere 1995 Teknikko/talonrakennustekniikka,Hämeenlinna 1990 A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, rakennusvalvoja > Kauniaisten kaupunki, rakennustarkastaja Rak.liike Henry kataja Oy, työnjohtaja Rak.toimisto Promigo Oy,työpäällikkö, SKv Insännöintipuisto Oy,isännöitsiijä Kirkkonummen Huolto Oy, isännöitsijä Teräsbetoni Oy, tuotantoinsinööri, YIT-Yhtymä Oy, työnjohtaja Rak.liike Hartiatalo Oy,työnjohtaja Polar Rakenusosakeyhtiö, työnjohtaja 1989 Rak.osakeyhtiö Hartela, työnjohtoharjoittelija 1988 Suomalainen Ins.toim. Oy, laborantti Espoon kaupunki, maankairaaja,rak.tarkkailija Bilaga/ Liite Ansökan inkommit till stadens server kl Ans.tiden utgick kl Jorge João Diogo Oliveira Neto Portugal. 2

76 230, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Fastighetschef sammanställning okt 2013 Sammanställning över sökande till fastighetschef Yhteenveto kiinteistöpäällikön hakijoista Bilaga/ Liite

77 231, TEKLTK :00 TEKN: 41/2009 SÄHKÖISEEN KOKOUSMENETTELYYN SIIRTYMINEN JA KOKOUSKUTSU Tekltk 7/ (BN/JI) Kristiinankaupungin hallintosäännön 53 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun mukana. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus. Kutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että 1. kutsu lähetetään kirjallisena postitse tai sähköpostitse, kiireellisissä tapauksissa kutsu voidaan myös toimittaa lähetin välityksellä; 2. kokouskutsu lähetetään postitse kuusi päivää ennen kokousta ja lähetin välityksellä neljä päivää ennen kokousta. Molemmissa tapauksissa kutsumisaikaan luetaan kutsun antamispäivä sekä kokouspäivä; 3. kokouskutsussa mainitaan käsiteltävät asiat ja esityslista oheistetaan kutsuun. Kiireellisissä tapauksissa voidaan asioiden kirjallinen esittely jakaa kokouksessa. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen kohtien 1-3 mukaisesti. Tekltk 231/ (BN/JI) Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto päättivät ja ottaa käyttöön sähköisen kokousmenettelyn. Teknisellä lautakunnalla on myös mahdollisuus siirtyä sähköiseen kokousmenettelyyn, mutta siitä on tehtävä päätös. Lautakunnan esityslistat on jo kahden vuoden ajan laadittu sekä paperiversioina että sähköisessä muodossa. Sähköiseen kokousmenettelyyn siirtymisestä on päätettävä teknisessä lautakunnassa. Teknisen lautakunnan päättäessä siirtyä sähköiseen kokousmenettelyyn, kokouskutsu ja esityslista toimitetaan jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus vähintään neljä päivää ennen kokousta kirjallisena tai julkaisemalla esityslista liitteineen luottamushenkilöiden extranetsivuilla ja ilmoittamalla julkaisemisesta sähköpostilla. Teknisen johtajan ehdotus: 1. Tekninen lautakunta päättää siirtyä sähköiseen kokousmenettelyyn lähtien. 2. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus vähintään neljä päivää ennen kokousta kirjallisena tai julkaisemalla esityslista liitteineen luottamushenki-

78 231, TEKLTK :00 TEKN: 41/2009 löiden extranetsivuilla ja ilmoittamalla julkaisemisesta sähköpostilla. Teknisen lautakunnan päätös

79 232, TEKLTK :00 TEKN: 106/ JA 5. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekltk 71/ (SS/SS) Sataman itäpuolella sijaitsevan ent. rautatiealueen tonteista on kysyntää ja siksi asemakaava on muutettava LR-alueen osalta. Muutoksen johdosta myös teollisuusalueeksi ilmoitettu 92. korttelia on tarkasteltava. 5. kaupunginosan TTV-alueet on muutettava pientaloalueeksi. Sataman läheisyyteen suunnitellut teollisuusalueet eivät täytä tämän päivän vaatimuksia, koska sataman merkitys vähenee. Koko alueen tarkistus on ajankohtainen ja se tulee voimassa olevan lainsäädännön mukaan aloittaa inventoinneilla. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että 4. ja 5. kaupunginosien määräosien asemakaava on muutettava karttaliitteen mukaisesti. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen johtaja selosti asiaa. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Liite 71. Tekltk 49 / Kaavoitusprosessi aloitettiin käymällä keskusteluja alueen kiinteistönomistajien kanssa Tilaisuudessa omistajat saivat esittää muutoksia koskevia toivomuksia sekä ratkaisuehdotuksia kaavoitettavien alueiden osalta. Keskustelujen pohjalta laadittiin osallisuus- ja arviointisuunnitelma ( ) sekä asemakaavan muutosluonnos ( ), jotka olivat nähtävinä MRA 30 :n mukaisesti Kirjallisia kommentteja on jätetty. Kaavan laatija on antanut vastineita kommenttien ja lausuntojen johdosta , liite. Göran Eriksson ym. huomauttavat, että korttelin 506 läpi kulkeva pintavesijohto on otettava huomioon kaavoituksessa muodostamalla rasite tai siirtämällä se yleiselle alueelle. Johtoa varten voidaan muodostaa rasite, mutta siihen tarvitaan tontinomistajan lupa. Veronica Höijer-Kalliomäki ym. korttelin 502 tontin nro 10 omistajat vastustavat korttelissa 502 sijaitsevien naapuritonttien 9 ja 13 yhdistämistä yhdeksi tontiksi. Viitataan siihen, että kaupunki on antanut luvan siihen, että tontin johdot kulkevat muodostettavan uuden tontin halki. Alueen jätevesijohdon rakentamisen yhteydessä on laadittu liittymissopimus silloisten omistajien Bo Höijerin ja Oy Krs-Metall Ab:n kanssa Satamakadun alueen vesi- ja jätevesijohtojen liittymiskohdasta. Kiinteistönomistajat rakensivat yhteisen tonttijohdon Oy Krs-Metall Ab:n vuokratontin kautta Bo Höijerin tontille. Kaupungin ja KRS Veden puolelta sopi-

80 232, TEKLTK :00 TEKN: 106/2006 mus on yksiselitteinen. KRS Vedellä ei ole mitään tekemistä tonttijohdon kanssa, joka on tonttien 9, 10 ja 13 yksityisomaisuutta. Höijer-Kalliomäki viittaa siihen, että vesi- ja viemärijohtojen tulee sijaita tontin välittömässä läheisyydessä. Näin myös on, koska tontti 10 rajautuu idässä Teollisuuskadulle päin vesi- ja viemärijohtoihin, mutta kiinteistönomistaja halusi liittyessään ratkaista liittymisen nykyisellä tavalla. Vesi- ja viemärijohtoja varten voidaan myöntää rasite tontinomistajan luvalla. Jätettyjen kommenttien pohjalta laaditaan ehdotus asemakaavan muutokseksi. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että luonnos ja kaavan laatijan vastine voivat olla asemakaavaehdotuksen laadinnan perustana, jolloin otetaan huomioon mm. seuraavat asiat: 1. Vanhatalon, Jokisen, Lindforsin ja Rosenbackin kommentit on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan ja on laadittava kompromissi, jolloin huomioidaan kaupungin tarpeet; 2. Kaavaan piirretään venesatamia; 3. Göran Erikssonin ym. kirjelmä on otettava huomioon ja asia on ratkaistava ennen kuin asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville; 4. Veronica Höijer-Kalliomäki ym. kirjelmä rasitteen muodostamisesta voidaan ottaa huomioon, jos tonttien 9 ja 13 omistajat hyväksyvät rasitteen muodostamisen. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen johtaja selosti asiaa. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen kohtien 1-4 mukaisesti. Liite 49 (Kaupunginhallitus ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että tekninen johtaja Sven Söderlund osallistui kutsuttuna asiantuntijana tämän asian käsittelyyn. Merkitään, että Ingmar Rosenback ei osallistunut tämän asian käsittelyyn esteellisyyden takia. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään oikaisuna kaavamääräyksiin, että suomenkielisessä tekstissä sanotaan virheellisesti, ettei rakenteita, jotka saattavat vaurioitua kastuessaan, saada sijoittaa alle +1,60 tason (N 60 ). Oikean korkeuden tulee olla + 2,0 m (N 60 ). Merkitään myös, että hinnoittelua varten arvioidaan kaavalla muodostettavien kortteleiden sekä 509 ja 511 tonttien lisäalueet.

81 232, TEKLTK :00 TEKN: 106/2006 Tekninen johtaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä. Liite 102 Tekltk 75/ (SS/SS) päivätty ehdotus osayleiskaavaksi on ollut uudelleen julkisesti nähtävillä MRL 65 :n ja MRA 19, 27 :ien mukaisesti ja ja lausuntoa on pyydetty asianomaisilta viranomaisilta. Kooste lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoittajan vastineet käyvät ilmi kaavaselostuksen liitteistä. Muistutusten ja lausuntojen pohjalta tehdyt korjaukset käyvät ilmi päivätystä asemakaavakartasta. Muutokset on myös ilmoitettu tiedoksi muistutusten jättäjille. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että 4. ja 5. kaupunginosien asemakaavaehdotus (päiv ) hyväksytään. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen johtaja selosti asiaa. Sitä seuranneessa keskustelussa Margareta Utter ehdotti asian palauttamista erityisesti puistoalueita ja venepaikkoja koskevia lisäselvityksiä varten. Tekninen johtaja ilmoitti, että päätösehdotukseen lisätä kaksi kohtaa; Albininkadun eteläosaan lisätään yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu pumppuasemalle saakka ja lisäksi lisätään, että Satamatien linjaus jatkuu kaava-alueen rajalle asti Kristiinakadun yhteyden mahdollistamiseksi. Jatkokeskustelun aikana kannatti myös Nygård kaavan palauttamista ja myös Englund ehdotti palauttamista, jotta saadaan aikaan sopimus tontinomistajien välillä. Häntä kannatti Antfolk. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että tekninen lautakunta on sopinut kaavan palauttamisesta lisäselvityksiä varten. Liite 75. Tekltk 28/ (SS/SS) Jouko ja Lise-Lott Vanhatalo ovat peruuttaneet aikaisemman asemakaavan muutoksen johdosta tekemänsä huomautuksen ja kannattavat kaavanlaatijan ehdotusta päiv , koska se mahdollistaa sen, että kaikki Albininkadun asukkaat voivat käyttää kaupungin puistoaluetta ja kaupungilla on pääsy pumppuasemalle. He kannattavat yleistä puistoaluetta (VP) ja suunniteltujen venesatamien säilyttämistä ehdotuksen mukaisesti. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus (päiv ) 4. ja 5. kaupunginosan määräosille hyväksytään seuraavin muutoksin: 1. Albininkadun eteläpään ajoyhteys (ajo) muutetaan seuraavaksi För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område där servicet-

82 232, TEKLTK :00 TEKN: 106/2006 rafik är tillåten - Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jossa huoltoajo on sallittu (pp/h); sekä 2. Satamakadun linjaus jatkuu aina kaava-alueen rajalle saakka yhteyden mahdollistamiseksi tulevaisuudessa, kun kaava-aluetta laajennetaan etelään. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän ehdotuksen kohtien 1-2 mukaisesti. Liite 28. (Kaupunginhallitus ) Kaupunginhallituksen ehdotus: Asia esitellään kokouksessa ja kaupunginhallitus keskustelee jatkovalmistelusta ajatellen mm. alueen liikennejärjestelyjä ja ranta-alueelle muodostettavien lisäalueiden hinnanmuodostusta. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että tekninen johtaja Sven Söderlund osallistui kutsuttuna asiantuntijana tämän asian käsittelyyn ja että hän selosti asiaa. Söderlund totesi mm, että Albininkadun eteläpuolella sijaitsevan pumppaamon huoltoliikenteen ratkaisemiseksi on olemassa uusi ehdotus. Ajo muutetaan merkinnäksi pp/h ja se kulkisi vinottain Albininkadulta pumppaamolle. Hans Nybond totesi, että kortteleissa asuvilla tulisi olla mahdollisuus ajaa autolla mm. Meriuimalalle ja ettei Kristiinakatua voi sulkea, vaan sen tulisi jatkua etelään. Nybond korosti myös, että rannalla ja sen läheisyydessä sijaitsevat lisäalueet tulisi hinnoitella käyvän arvon mukaan ja että tulee selvittää, ollaanko halukkaita lunastamaan lisäalueita. Söderlund totesi, että korttelin 430 kaavamerkintä pp/h voidaan muuttaa katualueeksi. Kristiinakatua tulee pidentää siten, että asemakaava noudattaa yleiskaavaa, mikä voidaan toteuttaa tarkistamalla ja siirtämällä asemakaava-alueen itärajaa länteen. Hallintopäällikkö totesi, että kauppakamarin tavarantarkastaja voi suorittaa lisäalueiden hinnoittelun. Paavo Rantala huomautti, että korttelin tulevat asukkaat eivät välttämättä halua läpikulkuliikennettä kortteleihinsa. Siksi läpikulkuliikenne tulisi ohjata Kristiinakadun kautta. Anna-Lena af Hällström korosti, että hinnoittelussa tulisi myös ottaa huomioon Kristiinankaupungin hintataso. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Nybond totesi kaupunginhallituksen päättäneen yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Liite 81 (Kaupunginhallitus ) Luonnos 4. ja 5. kaupunginosien asemakaavaehdotuksen muutokseksi siltä osin kuin se koskee korttelin 508 tontteja 5 ja 6 oheistetaan. Luonnos perustuu käytyihin keskusteluihin. Tontit ulottuvat rantaan saakka ja LV-aluetta on hieman pienennetty ja pysäköinti on mahdollista järjestää korttelin 508

83 232, TEKLTK :00 TEKN: 106/2006 tontin nro 6 etelänpuoleisella VL-alueella. Kujan nimeä ehdotetaan muutettavaksi Novellonkujaksi, jolloin huomioidaan nuorisoneuvoston aloite kadun nimeämisestä Italian ystävyyskunnan mukaan. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy 4. ja 5. kaupunginosien asemakaavaehdotuksen muuttamisen liitteen mukaisesti ja palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uuden ehdotuksen laatimiseksi siihen liittyvine asiakirjoineen ja toimenpiteineen sekä valmistelun laatimiseksi kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyä varten. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että Carina Storhannus ei osallistunut asian käsittelyyn esteellisyyden takia. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Nybond totesi kaupunginhallituksen päättäneen yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Liite 97 Tekltk 85/ (JI/JI) Kaavaa on laadittu seitsemän vuotta ja se on nyt siinä vaiheessa, että asemakaavanmuutos voidaan viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavaa esiteltiin 4. ja 5. kaupunginosan asukkaille klo raatihuoneella, 11 henkilöä osallistui. 4. ja 5. kaupunginosan asemakaavan muutosta on nyt tarkistettu kaupunginhallituksen , 97 tekemän päätöksen mukaisesti. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. ja 5. kaupunginosan määräosien asemaakaavan muutoksen. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen johtaja selosti asiaa. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen mukaisesti. Liite 85. (Kaupunginhallitus ) Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheisen 4. ja 5. kaupunginosan asemakaavan muutosehdotuksen (päiv ).

84 232, TEKLTK :00 TEKN: 106/2006 Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian tekniselle lautakunnalle nähtäväksi asettamista varten. Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 179 Tekltk 232/ (JI/JI) Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle nähtäväksi asettamista varten. Kaava on ollut nähtävänä Kaksi lausuntoa on jätetty. Vastine ja päivitetyt asiakirjat oheistetaan. Muilta osin asemakaavaan ei ole tehty oleellisia muutoksia. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. ja 5. kaupunginosan asemaakaavan muutoksen. Teknisen lautakunnan päätös:

85 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: kaava_hyvaksyttavaksi Sd 4 o 5 nov.2013 j Z DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET tadsfjärden lv-1 kt 1310/1 lv-1 lv-1 lv-1 W W lv-1 4 Simstrand Uimaranta W 21 lv W lv-1 8 lv-1 lv lv lv kt ar kt AO-1 kt 7 lu½ e=0.25 ar II 3 ts 6 lv kt J 24 lv-1 sm s J J J J J var 1336/ ar J yr 1349/1 kt 1 J J J 10 4 LV 5 9 rp kt 6 5 kt kt 287:5:502:5:M :5:504:1 M kt kt 1 ar ar kt 509 ar 507 II lv ar II AO kt 3 7 Albinsgatan Albininkatu kt ÅndalsnesgatanÅndalsnesinkatu kt 13 kt I ar 4 e=0.25 II 3 j 5 VP 3 kt ar sr-1 ar ar 1347/1 ras. serv. AO-1 lu½ e= ajo 4 5 ajo 11 ÅNDALSNESGATAN ar II 8 kt kt :5:504:1 M 505 serv var kt pumppuas. pumpst. J 1336/ var ras. 17 ar 15 TY-1 II e= ALBININKATU 12 ajo s ajo serv ar kt 3 6 kt serv. ras. serv. ar ar M502 VP AO ajo s j 1 ras. 8 J J J ar kt 5 kt J Z ts 9 kt ar 5 ts Z J J Tjärhovsvägen Z Hamngatan Satamakatu 8 287:5:504:1 M :5:132:1 VL ET ajo ajo ALBINSGATAN pp/h p j I 3 e=0.25 j 7 ajo 8 3 ajo VP p 4 1 ras. ajo 9 ajo Z kv Industrigatan Teollisuuskatu 3 14 ar ajo NOVELLOGRÄND NOVELLONKUJA INDUSTRIGATAN ajo ar II kt 56 ajo 4 kt ÅNDALSNESINKATU var 3 AO I u½ e= TJÄRHOVSVÄGEN ts ar 4 18 TEOLLISUUSKATU Z ar 2 5 rp ar 4 J ar ar 424 kt ar ar ar J 5 kt J kt 7 8 J ar ar ar 15 ar 18 3 ar J 6 kt J 1 ar 490 J 5 4 ar ar kt ar J J 8 ar 2 kt 13 J 1 ar II 11 ar kt J kt ar ar kt J 4 10 kt kt ar kt J kt J 4 ar ar ar 8 17 kt 1 2 ar 13 4U kt 3 kt J Z Tervahovintie Z Z TY 20 kv 2 VP / I e= AR I u½ e= AO 3 8 TY I e= TERVAHOVINTIE HAMNGATAN I e= BÅTMANSGATAN HORNSLETGATAN ar VP AO 25 II e= serv. ras. SM :0 VP 5 3 AO 20 kv AO 1 SM SM AO I e= I 1 e= I e= FARTYGSGATAN 5 AO I e= AO I e= AO II e=0.25 AO I e=0.25 AO I e= AO I e= Z Z SATAMAKATU LAIVANKATU PURSIMIEHENKATU HORNSLETINKATU pp/h Z 1 JÄRNVÄGSGATAN AO 3 II e= :0 20 kv 13 VP 492 Z ET pp/h 3 RAUTATIENKATU Z AO II e=0.25 VP 20 kv Z Z Z AO II e=0.25 Järnvägsgatan 1 6 Z 6 ar z KUNINGATTARENKATU z 2 1 DROTTNINGGATAN Z Z Z VP MAGASINSGATAN MAKASIINIKATU z BRÄDGÅRDSGATAN z 9429 Z Z AO II e= LAUTATARHANKATU 94 Z z AO II e= kv Drottninggatan Per Brahegatan J KRISTINAGATAN m KRISTIINANKATU Z Z Kasarminkatu J : Kristinagatan Kristiinankatu ar 8 J AR AO AO-1 TY TY-1 VP VL-1 LV ET W SM ALBINSGATAN I e=0.25 pp/h j ajo sm s sr-1 lv-1 Småbåtshamn. Venesatama. Område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Vattenområde. Vesialue. Fornminnesområde. Muinaismuistoalue. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Gräns för delområde. Osa-alueen raja. Riktgivande tomtgräns. Ohjeellinen tontin raja. Kvartersnummer. Korttelin numero. Nummer på riktgivande tomt/byggnadsplats. Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero. Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område. Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens yta. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. Byggnadsyta. Rakennusala. Del av område som skall planteras. Istutettava alueen osa. Gata. Katu. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER: Linje 3 m utanför planområdets gräns. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Stadsdelsnummer. Kaupunginosan numero. För ledning reserverad del av område. Johtoa varten varattu alueen osa. Körförbindelse. Ajoyhteys. Arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull byggnad. Enligt 57, 2 mom. i MBL bestäms att byggnaden inte får rivas och att ändrings- och ombyggnadsarbeten som fördärvar exteriörens eller interiörens konstnärliga eller historiska värden inte får utföras. Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. MBL 57, 2 mom. perusteella määrätään, ettei rakennusta saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat ulkokuoren tai sisätilojen taiteellisia tai historiallisia arvoja. Riktgivande del av område reserverad för en båtsplats. Ohjeellinen venevalkamaa varten varattu alueen osa. På AO-tomt med strandlinje får utanför byggnadsytan uppföras en bastubyggnad på 2 högst 35 m. Avståndet till strandlinjen skall dock överstiga 15 m. Konstruktioner som skadas när de blir våta får inte placeras uncer nivån +2,0 m (N-60). Områdets tomter skall anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Avståndet mellan två bostadsbyggnader skall vara minst 8 m och avståndet byggnader i övrigt 4 m. YLEISET MÄÄRÄYKSET: Kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Kvartersområde för fristående småhus. Erillispientalojen korttelialue. Kvartersområde för fristående småhus. På tomten får uppföras fristående småhus med en bostad. Erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yksiasuntoisia erillispientaloja. Kvartersområde för industribyggnader där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art. På området får uppföras byggnader för sådan industri som inte orsakar buller, förorening av luften, vattnet eller marken, tung trafik eller andra miljöstörningar och som sålunda kan placeras i bostädernas omedelbara närhet. Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueelle voidaan rakentaa rakennuksia sellaiselle teollisuudelle, joka ei aiheuta melua, ilman, veden tai maaperän saastumista, raskasta liikennettä tai muita ympäristöhäiriöitä ja joka siten voi sijoittua asuntojen välittömään läheisyyteen. Kvartersområde för industribyggnader där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art. På området får uppföras byggnader för sådan industri som inte orsakar buller, förorening av luften, vattnet eller marken, tung trafik eller andra miljöstörningar och som sålunda kan placeras i bostädernas omedelbara närhet. I anslutning till övriga byggnader får uppföras en bostadsbyggnad på högst 150 m2 vy. Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueelle voidaan rakentaa rakennuksia sellaiselle teollisuudelle, joka ei aiheuta melua, ilman, veden tai maaperän saastumista, raskasta liikennettä tai muita ympäristöhäiriöitä ja joka siten voi sijoittua asuntojen välittömään läheisyyteen. Tilojen yhteyteen saa rakentaa enintään 150 k-m2 asunnon. Park. Puisto. Område för närrekreation, skog. Området bör vårdas på så sätt att dess skogskaraktär bevaras. Befintliga ädellövträd bör bevaras inom området. Lähivirkistysalue, metsä. Alue tulee hoitaa siten, että sen metsäinen luonne säilyy. Alueella olemassa olevat jalot lehtipuut tulee säilyttää. Riktgivande gräns för område eller del av område. Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Stadsdelsgräns. Kaupunginosan raja. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område där servicetrafik är tillåten. Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jossa huoltoajo on sallittu. Del av område, på vilket det finns enligt lagen om fornminnen fredad fornlämning. Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Område, där åtgärder som ändrar områdets naturtillstånd inte är tillåtna. Åtgärder som är nödvändiga för att bevara områdets skyddsvärden är dock tillåtna. Alueen osa, jolla ei saa suorittaa sen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä. Alueella saa kuitenkin suorittaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen suojeluarvon säilyttämiseksi. 2 AO-tonteilla, joilla on rantaviivaa, on mahdollista rakentaa korkeintaan 35 m rakennusalan ulkopuolelle. Etäisyyden rantaan on kuitenkin oltava vähintään 15 m. Kosteudesta vaurioituvia rakenteita ei saa sijoittaa tason +2,0 (N-60) alapuolelle. Alueen tontit on liitettävä kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Kahden asuinrakennuksen välisen etäisyyden on oltava vähintään 8 m, ja rakennusten välimatkan on muutoin oltava vähintään 4 m. saunarakennus KRISTINESTAD KRISTIINANKAUPUNKI DETALJPLANEÄNDRING ASEMAKAAVAMUUTOS SKALA 1:2000 MITTAKAAVA 1:2000 DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER: Stadsdelarna 4-5 och kvarteren 492, 502, 503, och 511 samt rekreations-, vatten-, trafik-, special- och gatuområden i anslutning till dessa. MED DETALJPLANEÄNDRINGEN BILDAS: Kvarteren och del av kvarteren 425 och 490 i stadsdel 4 samt kvarteren 502, 503, 505, 508, 509, 511 och i stadsdel 5 samt rekreations-, vatten-, skydds-, trafik-, special- och gatuområden i anslutning till dessa. På området görs separat tomtindelning. ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE: Kaupunginosia 4-5 ja kortteleita 492, 502, 503, ja 511 sekä niihin liittyviä virkistys-, vesi-, liikenne-, erityis- ja katualueita. ASEMAKAAVAMUUTOKSELLA MUODOSTUVAT: Kaupunginosan 4 korttelit ja osa kortteleista 425 ja 490 sekä kaupunginosan 5 korttelit 502, 503, 505, 508, 509, 511 ja sekä niihin liittyvät virkistys-, vesi-, suojelu-, liikenne-, erityis- ja katualueet. Alueelle tehdään erillinen tonttijako. Närpes/Närpiö , rev./tark. St. Karins/Kaarina , , rev./tark. Åbo/Turku , Leena Joki-Korpela arkitekt, SAFA arkkitehti, SAFA Kristinestads fullmäktige godkände detaljplanen Jukka Liikari DI, SNIL YKS-121 Kristiinankaupungin valtuusto on hyväksynyt tämän asemakaavan ras. SKALA 1:2 000 MITTAKAAVA 1:2 000 _._. ( _ ) 1 serv.

86 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: OAS_KRS_2013, nov sd 4 o. 5 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu , tark Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti: "Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä." Tarkoituksena on siis kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa ja päivitetään työn edetessä ja se pidetään nähtävillä teknisessä keskuksessa sekä kaupungin internetsivuilla asemakaavan valmistelun ajan. Kuva 1 Kaava-alueen likimääräinen sijainti KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4 5 AIRIX YMPÄRISTÖ OY, 21801YK00

87 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: OAS_KRS_2013, nov sd 4 o. 5 2(6) 1. SUUNNITTELUALUE JA SUUNNITTELUTILANNE Asemakaavamuutos koskee kortteleita 492, 502, 503, ja 511 kaupunginosissa 4 ja 5. Kaavoitettava alue sijaitsee Kaupunginlahden itäpuolella n. 1 km kaupungin keskustasta. Kaava-alue on n. 52 ha. 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET Tarkoituksena on lähinnä luoda uusia asuintontteja. Alue on nykyisessä asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastotoimintojen alueeksi. Kaavallisina haasteina alueella on mm. tarkoituksenmukaisesti hyödyntää meren läheisyyttä ja sopeuttaa uudet alueet olemassa oleviin toimintoihin. 3. ALUEEN KUVAUS, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT Kaava-alueen (Tervahovintien) länsipuolella sijaitsee sisäsatama, teollisuusalue ja lounaisosissa uusi asuinalue. Alueen keskeisimpiin osiin, kortteliin Teollisuuskadun itäpuolelle on rakennettu korjaamoja ja varastoja. Muuten alueella kasvaa sekametsää. Alue on asemakaavoitettu. Kuva 2 Ote maakuntakaavasta Alueella on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä ja ympäristöministeriön vahvistama Pohjanmaan maakuntakaava. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu osin taajamatoimintojen alueen (A merkintä) tuntumaan kaupunkikehittämisen vyöhykkeen (kk-4) sisäpuolelle. Vuonna 1999 Lena Bylund laatisi luontoinventoinnin kaava-alueen pohjoisosissa, ja Patrik Bylund teki luontoinventoinnin Snellmansudden-alueella vuonna Rantayleiskaavan laatimisen yhteydessä Pohjanmaan museo antoi vuonna 1990 lausuntonsa Snellmansuddenista sekä kaava-alueen pohjoisosissa sijaitsevista puolustusvalleista. KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4 5 AIRIX YMPÄRISTÖ OY, 21801YK00

88 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: OAS_KRS_2013, nov sd 4 o. 5 3(6) Valtuusto on hyväksynyt voimassa olevan yleiskaavan Kaavalla ei ole oikeusvaikutuksia. Yleiskaavassa alue on pääosin osoitettu asuinalueeksi. Kaavamerkinnät: AO = Erillispientalojen korttelialue AR = Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue VP = puisto T = teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue LV = venesatama/venevalkama Kuva 3 Ote yleiskaavasta 4. OSALLISET Keskeisinä osallisina voidaan pitää seuraavia: - Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat - Kaava-alueen vaikutusalueen asukkaat sekä elinkeinonharjoittajat - Kristiinankaupungin hallintokunnat - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus - Pohjanmaan liitto - Pohjanmaan museo - Museovirasto - Fortum - TeliaSonera Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Osallisten luetteloa voidaan työn edetessä täydentää. 5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavaa laadittaessa työstetään rinnakkain sekä kaavakarttaa että kaavaselostusta. Kaavaselostuksessa arvioidaan ratkaisun vaikutuksia luonnonympäristöön sekä rakennettuun ympäristöön ja rakennussuojeluun. Lisäksi arvioidaan liikenteellisiä vaikutuksia. Arvioinnin suorittaa kaavoittaja toimistonsa asiantuntemuksella ottaen huomioon osallisten ja viranomaisten palautteen. Suunnittelutyön lähtökohtana käytetään seuraavat: 1. Ympäristövaikutukset (melu, pohjavesi, maaperä, maisema, kasvillisuus ja eläimistö) 2. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 3. Liikenteelliset vaikutukset 4. Taloudelliset vaikutukset (elinkeinoelämä ja kunnallistekniikan kustannukset: vesihuolto, tiet ja kadut, kaukolämpö, sähkö- ja puhelinverkostot yms.) 5. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4 5 AIRIX YMPÄRISTÖ OY, 21801YK00

89 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: OAS_KRS_2013, nov sd 4 o. 5 4(6) 6. TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN Kaavoitukseen liittyvä julkinen aineisto kootaan tutustuttavaksi kaavoituksen eri vaiheissa nähtävilläolojen ajaksi teknisen keskuksen ilmoitustaululle. Kaavoituksen käynnistäminen, syksy 2006 Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella Syd-Österbottenissa ja Suupohjan Sanomissa sekä kaupungin ilmoitustauluilla. Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitetaan kirjeitse kaava-alueen osallisille. OAS on julkisesti nähtävillä teknisessä keskuksessa ja kaupungin Internet-sivuilla. Kaavaluonnoksesta pyydetään tarvittaessa lausunnot viranomaisilta. Osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön. Luonnosvaihe, tavoiteaikataulu kevät 2007 Kaavoituksen tavoitteiden, perusselvitysten ja alustavien luonnosten pohjalta laaditaan luonnos sekä siihen liittyvä alustava selostus. Luonnos asetetaan nähtäväksi teknisessä keskuksessa ja kaupungin kotisivuilla vähintään 14 pv:n ajaksi. Nähtävilläolosta kuulutetaan Syd-Österbottenissa ja Suupohjan Sanomissa sekä osallisille kirjeitse. Luonnoksesta pyydetään tarvittavat viranomaisosallisten kommentit. Osalliset voivat määräajassa esittää kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kaavaehdotusvaihe, tavoiteaikataulu vuodenvaihde 2007 / 2008 Kaavaluonnoksen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi kunnanvirastolle sekä kunnan internetsivuille. Nähtävilläolosta tiedotetaan Suupohjan sanomissa ja Syd-Österbottenissa sekä osallisille kirjeitse. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta ja kunnan hallintokunnilta. Osalliset voivat määräajassa jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Kaavan hyväksyminen, tavoiteaikataulu 2013 Suunnittelutyön tuloksena saadaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaavakartta ja -selostus. Kaavan hyväksyy Kristiinankaupungin kaupunginvaltuusto. KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4 5 AIRIX YMPÄRISTÖ OY, 21801YK00

90 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: OAS_KRS_2013, nov sd 4 o. 5 5(6) 7 YHTEYSTIEDOT Kristiinankaupunki Sven Söderlund AIRIX Ympäristö Oy (konsultti) Anna-Karin Pensar, maanmittausins. (AMK) Tark Joakim Ingves puh osoite: Lapväärtintie 163 A KRISTIINANKAUPUNKI Jouni Kiimamaa puh osoite: PL TURKU KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4 5 AIRIX YMPÄRISTÖ OY, 21801YK00

91 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: OAS_KRS_2013, nov sd 4 o. 5 VOIMASSA OLEVAT ASEMAKAAVAT KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4 5 AIRIX YMPÄRISTÖ OY, 21801YK00

92 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: bemotande, sd 4 o. 5 nov Kristinestad AIRIX Miljö Ab 2013 Detaljplaneändringen för stadsdel 4 och 5 Förslag till påseende under tiden Utlåtande i kort samt bemötande på dem Närings-, trafik- och miljöcentralen PDB är 5 år gammalt och borde revideras. - PDB revideras. Staden saknar en rättsverkande generalplan som skulle ge bättre möjligheter att göra sådana strategiska bedömningar som krävs, när man behöver anvisa nya bostadsområden samt flytta hamn- och industriverksamhet med åtföljande konsekvenser för trafik och miljö. - Inom planprocessen har områdets förhållande till omgivande områden undersökts. Naturinventeringarna är år gamla, omfattar inte hela planområdet och saknar uppgifter om förekomsten av flygekorre, fladdermus och åkergroda. - Planprocessen ha pågått för många år; i början av planprocessen ansåg man att de befintliga inventeringarna är tillräckliga. Planen är i godkännandeskede. Enligt stadens beslut. Planläggningen saknar en utredning över kulturmiljön. Museiverket har gett utlåtande år 2007 och konstaterat att uppgifter om skyddsobjekt samt kulturmiljö saknas. Det finns tre kulturhistoriskt intressanta sommarvillor och en försvarsanläggning från år Man borde begära utlåtande av Österbottens museum. - En av villorna har fått en skyddsbeteckning. Det tidigare utlåtandet av Österbottens museum bifogas i planbeskrivningen. Försvarsanläggningarna har anvisats som skyddsobjekt. Enligt stadens beslut. Så fall uppfyller förslaget inte markanvändnings- bygglagens krav på detaljplanens innehåll. Tomterna för egnahemshus är stora och hela området är glest planerat. NTM-centralen rekommenderar en undersökning av kostnaderna för infrastruktur, alternativa planlösningar med tätare samhällsstruktur och en markundersökning. - Inom planläggningen har man använt befintliga inventeringar. Alternativa planlösningar har man undersökt under utkastskede. Gatorna borde dimensioneras med tanke på lättrafikleder och trafiksäkerhet. - Dimensioneringen har reviderats något från de tidigare utkastskedena. Några kvarter har många körförbindelser genom parkområden i stället av gatuanslutningar. - Genom tomterna och huvudgatan har anvisats ett brett parkbälte med hänsyn till miljöförhållanden.

93 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: bemotande, sd 4 o. 5 nov Man borde redogöra för de konsekvenser som industri- och hamnverksamhet medför bostadsområdet. Den enda föreslagna arrangemangen är de planterade områdena intill Tjärhovsvägen. - De miljökonsekvenser som industrin kan orsaka har man begränsat med lämpliga planbeteckningar och -bestämmelser (TY, TY-1). Eftersom några tomter har utvidgats ända ner till strandlinjen, är den likvärdiga behandlingen av markägare vid stranden oklar. Man borde reda ut tillgängligheten för alla till strandlinjen. Egna bryggor och båtsplatser borde ersättas med en gemensam småbåtshamn. - Det finns även en gemensam båtplats vid stranden. Alternativa planlösningar har man undersökt under utkastskede. Enligt ett lagförslag kommer kommunen att ansvara för dagvattenhanteringen på detaljplanområden och kommer att uppgöra dagvattenplaner. - Planbeskrivningen revideras. Österbottens förbund I handlingarna framkommer inte hur man har bedömt naturutredningarnas aktualitet. - Behovet för inventeringar har man undersökt under planens utkastskede. I beskrivningen omnämns inte huruvida det på området finns någon gällande generalplan. Ifall det inte finns någon gällande generalplan med rättsverkningar, är det landskapsplanen som direkt styr detaljplaneringen. - Kapitel i planbeskrivningen: Generalplan Generalplanen för området godkändes av fullmäktige Planen har uppgjorts utan rättsverkningar. Planeändringen efterlever generalplanen. Stycket där man beskriver regionplanens innehåll, borde tas bort. - Planbeskrivningen revideras.

94 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov STADEN KRISTINESTAD / KRISTIINANKAUPUNKI ÄNDRING AV DETALJPLAN I DELAR AV STADSDELARNA 4-5 ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 BESKRIVNING SELOSTUS AIRIX Miljö Ab 2013

95 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER Identifikationsuppgifter Planeområdets läge Planens benämning och syfte... 4 SAMMANDRAG Planeprocessens olika skeden Detaljplan UTGÅNGSPUNKTER Utredning av förhållandena på planeområdet Beskrivning av området Naturmiljön Den byggda miljön Markägoförhållanden Planens förhållande till annan planering DETALJPLANENS OLIKA SKEDEN Områdets behov av planering Påbörjandet av planeringen Deltagande och samarbete Intressenter Anhängiggörande Deltagande och växelverkan Myndighetssamarbete Planens målsättningar Alternativ BESKRIVNING AV PLANEÄNDRINGEN Planens uppbyggnad Områdesreserveringar Ändringar och revideringar på planförslaget efter påseendet Planens konsekvenser Konsekvenser för befolkningsstrukturen och utvecklingen Konsekvenser för samhällsstrukturen och den byggda miljön Verkningar på servicestrukturen och -nivån Ekonomiska konsekvenser Verkningar på naturen och landskapet Sociala konsekvenser Kulturella och övriga konsekvenser Trafikmässiga konsekvenser Teknisk service Planebeteckningar och bestämmelser PLANENS FÖRVERKLIGANDE Förverkligande och tidtabell Uppföljning av förverklingsskedet... 20

96 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus YHTEENVETO Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuva Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Vaihtoehdot ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Aluevaraukset Korttelialueet Muutokset ja tarkistukset kaavaehdotukseen nähtävilläolon jälkeen Kaavan vaikutukset Vaikutukset asukasrakenteeseen ja -kehitykseen Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen sekä rakennettuun ympäristöön Vaikutukset huoltorakenteeseen ja -tasoon Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset luontoon ja maisemaan Sosiaaliset vaikutukset Vaikutukset kulttuuriin ja muut vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Tekninen huolto Kaavamerkinnät ja -määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta... 37

97 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter STAD: Kristinestad STADSDEL: 4 och 5 KVARTER: Detaljplaneändringen gäller kvarter 492, 502, 503, och 511 samt rekreations-, vatten-, trafik-, special- och gatuområden i anslutning till dessa. Med detaljplaneändringen bildas kvarteren och 490 i stadsdel 4 samt kvarteren 502, 503, 505, 508, 509, 511 och i stadsdel 5 samt rekreations-, vatten-, skydds-, trafik-, special- och gatuområden i anslutning till dessa. Denna beskrivning gäller den daterade och , , , och reviderade plankartan. 1.2 Planeområdets läge Planeområdet ligger i Kristinestad på Östra sidan, öster om Stadsfjärden, ca 2 km från stadens centrum. Planeområdet är ca 59,69 ha stort. CENTRUM PLANEOMRÅDE Bild 1 Planeområdets ungefärliga läge 1.3 Planens benämning och syfte Syftet med planeändringen för stadsdelarna 4-5 är att ändra områdets huvudsakliga markanvändningsändamål från industriområde till bostadsområde. Planeändringen har aktualiserats, eftersom hamnområdet i västra delen av planeområdet inte utvecklats till så betydelsefullt område som det vid tidigare planläggning förutspåtts. Nuvarande hamnverksamhet på området flyttas och har redan delvis flyttats till Björnön. I planeringen beaktas befintligt byggnadsbestånd, kommunalteknik och befintliga vägar.

98 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov SAMMANDRAG 2.1 Planeprocessens olika skeden Inledande möte hölls Planeringsmöte hölls och Möte med markägarna på området hölls Program för deltagande och bedömning färdigställdes Anhängiggörande kungjordes i juni Planeutkast framlagt till påseende under tiden (MBL 62, MBF 30 ). Planförslag framlades till påseende under tiden och (MBL 65, MBF 19 ). Stadsstyrelsen godkände några ändringar på planförslaget den ( 97). Planförslag framlades till påseende på nytt under tiden (MBL 65, MBF 19 ). Stadsstyrelsen förordade detaljplanens godkännande för stadsfullmäktige _._. ( ) Fullmäktige godkände planen _._. ( ) 2.2 Detaljplan Öster om Industrigatan och Tjärhovsgatan ändras den huvudsakliga markanvändningen från industriområde till bostadsområde.

99 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov UTGÅNGSPUNKTER 3.1 Utredning av förhållandena på planeområdet Beskrivning av området Området består på Industrigatans östra sida av ett kvarter med verkstads- och lagerbyggnader (kvarter 503 och 505). Väster om Industrivägen finns befintliga egnahemshusbyggnader (kvarteren 506, 507, 508, 509 och 511). Norr om bostadsbyggnaderna ligger ett befintligt område med verkstäder och hallar. Området öster om Tjärhovsgatan och Industrigatan är i övrigt obebyggt och består av blandskog. Bild 2 Industrikvarteret öster om Industrigatan Bild 3 Vy längs Albinsgatan norrut Bild 4 I kvarter 503 finns en gammal transformator byggd av tegel Naturmiljön De norra delarna av planeområdet (norr om Hamngatan) har inga speciella naturvärden som bör beaktas vid planering. Området öster om banvallen domineras av tall. Väster om banvallen består vegetationen av hög buskvegetation. De nordostliga delarna av området består av ekonomiskog. Det obebyggda området söder om hamngatan består av ekonomiskog. För planeområdets norra del, Kristinestads bangårdspark och dess omgivning, har en naturutredning utarbetats år 1999 (Leena Byholm). Området som berörs av utredningen gränsar till Hamngatan, mao utredningen omfattar planeändringens norra del av Hamngatan. Enligt utredningen är områdets största värden av landskapsmässig typ. Området konstateras, i.o.m. sin närhet till staden, fungera bra

100 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov som rekreations- och grönområde och detta borde tas i beaktande vid planläggningen. Speciellt områdena 1 och 6 vore enligt naturutredningen med sin parklika atmosfär specifikt lämpliga för rekreationsbruk. Av dessa områden är område 6 beläget inom planeändringsområdet och har i huvudsak bibehållits i rekreationsbruk. Förutom rekreationsvärdet och några större träd har enligt utredningen inga sådana naturvärden påträffats på området vilka specifikt skulle begränsa planeringen av områdets användning. Bild 5 Karta visande Kristinestads bangårdspark och dess omgivning i naturutredningen.

101 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Snellmansudden är värdefullt vad gäller växtlighet, fågelliv och trädbestånd. För området har år 1998 Snellmannsuddens naturutredning utarbetats (Patrik Byholm), i samband med beredning av Snellmans delgeneralplan. Naturutredningen omfattar planeändringsområdets södra del, på västra sidan om Andalsnesgatan. Snellmansuddens värdefullaste områden (Romarvikens strandäng och Snellmans allund) placerar sig utom planeändringsområdet, i Snellmansuddens östra del. Öster om Tjärhovsvägen, på en terrassering som den gamla järnvägen korsar, finns ett befästningsområde från 1. världskriget Den byggda miljön Kvarteren 506, 507, 508, 509 och 511 är delvis bebyggda med bostadshus. I kvarteren finns totalt åtta obebyggda bostadstomter. I kvarter 509 är Töttermans villa, som i tidigare planer klassats som skyddsobjekt, belägen. Dessutom finns det två andra villabyggnader från den samma tidsperioden, ungefär 1870-talet. Industritomterna både öster och väster om Industrigatan är bebyggda med hallar och verkstäder. I övrigt är området obebyggt. Öster om Tjärhovsvägen har under åren verkat ett företag med namnet Osuuspuu (senare Sotka Oy), vars verksamhet misstänkts ha förorsakat förorening av marken. Kontakt har tagit till Kristinestads hälsovårdsmyndigheter. Staden har låtit undersöka markens föroreningsgrad. I samband med provtagning konstaterades inga tecken på förorening, förutom vid provgropar i mittersta och södra delen av kvarter 426. I dessa provgropar konstaterades via sinnesförnimmelser eventuell oljeförorening. Vid laboratorieanalys konstaterades dock inte föroreningsgraden överstiga tröskel- eller gränsvärden stadgade i förordning 214/2007. Vid undersökningen konstaterades att planeområdet, för de kontrollerade områdena, lämpar sig väl för det planerade användningsändamålet och att det undersökta området inte är i behov av saneringsåtgärder. Eftersom undersökningarna begränsades till ett mindre område och antalet provtagningspunkter var, i förhållande till områdets storlek, relativt få till antalet, bör man vid byggnadsskedet och vid eventuella grävningsarbeten noggrant iaktta markgrundens kvalitet. Såvida indikationer på att markgrunden är förorenad påträffas bör kompletterande markgrundsundersökningar utföras. Bild 6 Typisk bebyggelse i de befintliga egnahemshuskvarteren Markägoförhållanden Bostadstomterna väster om Industrigatan (kvarter 506, 507, 508, 509 och 511) är privatägda. Staden området i övrigt.

102 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Planens förhållande till annan planering Planer, beslut och utredningar som berör planeområdet. Riksomfattande mål Statsrådet stadgade den om de riksomfattande markanvändningsmålsättningarna. Enligt markanvändnings- och byggnadslagens moment bör man vid planläggning av områdesanvändning ombesörja att de riksomfattande markanvändningsmålsättningarna beaktas ås att deras förverkling främjas. Detta förpliktar juridiskt alla planläggning. Den beslöt statsrådet revidera de riksomfattande markanvändningsmålsättningarna. Revideringsobjekt utgjorde då statsrådets beslut taget år Beslutet har reviderats med avseende på målsättningarnas innehåll (avsnitt ), ikraftträdande och verkställande (avsnitt 8) samt ändringsansökning (avsnitt 9). För övriga delar, såsom delarna gällande rättsgrund och rättsverkan, förblir beslutet från år 2000 i kraft. De riksomfattande markanvändningsmålsättningarna behandlar följande helheter: 1. fungerande regionstruktur 2. enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön 3. kultur- och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser 4. fungerande förbindelsenät och energiförsörjning 5. specialfrågor i Helsingforsregionern 6. helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer Planeändringen av stadsdelarna 4-5 lyder under punkt två: enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön. Hamnverksamhet som förflyttas och som redan delvis förflyttats och industriverksamhet i anslutning till denna ersätts med bosättning. Avståndet från planeändringsområdet till Kristinestads centrum är ca två (2) kilometer, varmed området väl stöds av befintlig service och enhetliggör samhällsstrukturen samt upplyfter levnadsmiljöns kvalitet för invånarna inom området. Målsättningarna motsvarar de riksomfattande måsättningarnas principer bl.a. genom att stöda enhetligare samhällsstruktur och kommunaltekniska nätverks funktion och användning. I närheten av planeområdet belägna hamn- och industriområdes, som flyttas och delvis redan flyttats, miljökonsekvenser har beaktats vid planering av kvarter 426 och 435 genom att föreskriva ett planterat område intill Tjärhovsvägen. Landskapsplan För området gäller Österbottens landskapsplan, godkänd av landskapsfullmäktige den och fastställd av miljöministeriet den Enligt landskapsplanen är planeområdet delvis anvisat invid område för tätortsfunktioner (Amarkering), inom zonen för stadsutvecklingsområde (kk-4).

103 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Planebeteckningar: A = område för tätortsfunktioner Bild 7 Utdrag ur landskapsplanen Generalplan Generalplanen för området godkändes av fullmäktige Planen har uppgjorts utan rättsverkningar. Planeändringen efterlever generalplanen. Bild 8 Utdrag ur generalplanen.

104 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Detaljplan Gällande detaljplaner är godkända i fullmäktige , , , , och Området är anvisat som kvartersområde för fristående bostadshus (AO- och AO-1 beteckningar), kvartersområde för industribyggnader (TT beteckning), kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T-1 ja T-2 beteckningar), kvartersområde för kombinerade industri- och lagerbyggnader (TTV beteckning), område för transformator (VM beteckning), område för järnväg (LR beteckning), småbåtshamn (LV beteckning), område för allmän parkering (LP beteckning) och parkområde (P ja VP-1 beteckningar), närrekreationsområde (skog) (VL-1 beteckning) samt vattenområde (W beteckning). Bild 9 Utdrag ur detaljplanen.

105 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov DETALJPLANENS OLIKA SKEDEN 4.1 Områdets behov av planering Syftet med planeändringen för stadsdelarna 4-5 är att ändra områdets huvudsakliga markanvändningsändamål från industriområde till bostadsområde. Planeändringen har aktualiserats, eftersom hamnområdet i västra delen av planeområdet inte utvecklats till så betydelsefullt område som det vid tidigare planläggning förutspåtts. Nuvarande hamnverksamhet på området flyttas och har redan delvis flyttats till Björnön. 4.2 Påbörjandet av planeringen Detaljplaneändringen påbörjades i januari 2007 med ett möte med ett diskussionstillfälle med markägarna. Efter mötet klargjordes planeområdets avgränsning. Därefter uppgjordes program för deltagande och bedömning (PDB). Programmet var framlagt till påseende under planeringen gång. 4.3 Deltagande och samarbete Intressenter Som intressenter i planeändringen har följande hänförts: - Markägare på och i anslutning till planeområdet - Boende och företagare som påverkas av planen - Stadens förvaltning - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten - Österbottens förbund - Museiverket - Elbolag - Telefonbolag Anhängiggörande Staden tog i juni 2006 beslut angående ändring av detaljplan Deltagande och växelverkan Program för deltagande och bedömning och utkastet var framlagt till påseende Under denna tidsperioden inlämnades tio (10) åsikter, till vilka planekonsulten uppgjorde genmälen. Åsikterna är iakttagna i planeförslaget. Planeförslaget var framlagt till påseende under tiden , och Under denna tidsperiod inlämnades anmärkningar och utlåtanden, till vilka planläggningskonsulten skrev genmälen. Anmärkningarna och utlåtandena har beaktats i det reviderade detaljplaneförslaget (se 5.3) Myndighetssamarbete I förslags- och utkastsskedet inbegärs utlåtanden från myndigheterna. 4.4 Planens målsättningar Planeändringens målsättning är att genom att planera bostadstomter öster om Industrigatan och Tjärhovsgatan bättre motsvara kommande behov, vilket betyder ändring av hamn- och industriell användning till bosättningsanvändning. I planeändringen beaktas befintlig bebyggelse, vägar och kommunalteknik.

106 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Alternativ Tomternas ungefärliga antal och placering har granskats genom uppgörande av tre alternativa handgjorda skisser. Bebyggelsen anvisas i anslutning till nuvarande bebyggelse. Vid utarbetningen av alternativen har områdets omfattning, terräng och vägförbindelser iakttagits. Bild 10 Alternativ i beredningens begynnelseskede.

107 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov BESKRIVNING AV PLANEÄNDRINGEN 5.1 Planens uppbyggnad Genom detaljplaneändringen bildas 80 byggplatser för egnahemshus och tre byggplatser för radhus. AO-tomternas storlek varierar mellan m² och radhustomterna är ca m². Exploateringstalet för tomterna är e=0.25. Våningstalet för bostadstomterna är i huvudsak I, men på några tomter tillåts två eller 1,5 våningar. Befintliga industritomter och bostadstomter har beaktats i planen och beteckningar och bestämmelser har uppdaterats enligt nuvarande lagstiftning. I vissa fall har också tomtgränser och exploateringstal ändrats. Strandtomterna har utvidgats ända till strandlinjen och på tomterna tillåts byggande av småbåtsplatser. Planeområdets totala areal är totalt ca. 60,80 ha, varav kvartersområden för bostadshus är ca. 18,20 ha och kvartersområden för industri är ca. 9,13 ha. Som grönområden har ca. 23,50 ha anvisats. Området stöder sig på servicen i stadens centrum, och därför har inga nya områden för service anvisats. Bild 11 Vy längs Tjärhovsvägen norrut, där radhustomter planeras 5.2 Områdesreserveringar Som kvartersområde för radhus (AR) har anvisats tre tomter på östra sidan om Tjärhovsvägen. Kvarterets ytareal är 1,52 ha. Exploateringstalet för AR-kvarteren är e=0.25, mao byggnadsrätten uppgår till 3803 k-m². Största tillåtna våningstal är I. Som kvartersområde för små fristående småhus (AO, AO-1) har anvisats 80 tomter. Områdets totala ytareal är 16,67 ha. Exploateringstalet för AO-kvarteren är e=0.25, mao byggnadsrätten uppgår till totalt v-m². Våningstalet är beroende på kvarter I, Iu½ eller II. Som kvartersområde för industribyggnader som ställer särskilda krav på verksamhetens art (TY och TY-1) har ett befintligt kvarter på vardera sidan om Industrigatan anvisats. Den totala arealen är 9.13 ha och byggrätten är v-m² (e=0.40). Högsta tillåtna våningsantal väster om Industrigatan är II och på östra sidan I.

108 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov På området får uppföras byggnader för sådan industri som inte orsakar buller, förorening av luften, vattnet eller marken, tung trafik eller andra miljöstörningar och som sålunda kan placeras i bostädernas omedelbara närhet. Som område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning ET har två områden vars totala areal är 385 m² anvisats. På området, mellan kvarter 507/508 och 509, har ett område för småbåtshamn (LV) anvisats. För varje strandtomt har en egen riktgivande småbåtshamn (lv-1) anvisats. Gatuområden Fortsättningar på Järnvägsgatan och Drottninggatan har anvisats norrifrån till kvarteren Från Hamngatan förgrenar sig Fartygsgatan söderut. Gatuområdens totala ytareal uppgår till 4,44 ha. Skyddsområden Ett område där det finns fornminnen har betecknats med sm (del av område, på vilket det finns enligt lagen om fornminnen fredad fornlämning) och tre försvarsvallar har anvisats som fornminnesområde (SM). Två områden har betecknats med s (område, där åtgärder som ändrar områdets naturtillstånd inte är tillåtna). Ett område har betecknats med sr-1 (arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull byggnad). Rekreationsområden Områden som lämnas fri från annan markanvändning anvisas som parkområde som samtidigt fungerar som skyddsgrönområden och rekreationsområde. Grönområdens totala ytareal uppgår till 23,50 ha. 5.3 Ändringar och revideringar på planförslaget före det sista påseendet Planförslaget omarbetades enligt följande eftersom under påseendet och i myndighetsbehandlingen uppkom några revideringsbehov: - Reservering för förlängning av Kristinagatan anvisades på plankartan - Den södra delen av den nuvarande Tjärhovsvägen anvisades som gatuområde - Drottninggatan sträcktes ut ända till Hamngatan, och en del av gångoch cykelväg /parkområde anvisades som gatuområde (Drottninggata). - Hamngatan fortsattes mot öster - De små båtplatsbeteckningarna som huvudsakligen finns inom AO-kvartersområdena, anvisades som riktgivande områdesdelar reserverade för båtplatser - Två sådana båtplatsreserveringar på parkområde togs bort - Gatuområdet för Båtmansgatan samt områdesgränserna och tomtindelningen för kvarteren 516 och 517 reviderades på grund av befintliga vatten- och avloppsledningar - Kvartersgränserna reviderades vid gatuslutet på Albinsgatan, och ett kvarter delades i två - Kvartersnumren reviderades - Stadsdelsgränsen reviderades - Några gatuområdesgränser reviderades (tekniska ändringar) - Några skrivfel och inexaktheter i planbestämmelserna reviderades.

109 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Kvarter 509 visades som en tomt - Rikgivande tomterna 8 och 9 i kvarter 508 utvidgades mot stranden - LV-område söder om kvarter 508 förminskades - Gatunamnet Båthamnsgränd ändrades till Novellogränd.

110 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Planens konsekvenser Konsekvenser för befolkningsstrukturen och utvecklingen I planen anvisas ca 60 nya tomter för bostadsbebyggelse och tre nya radhustomter. Om planen förverkligas ökar befolkningen betydligt på området. Enligt uppskattning kan nya invånare, jämfört med dagsläget, etablera sig på området (2,7-3,3 invånare/ny tomt). Av södra Österbottens befolkning utgörs 11,2 % av åldersklassen 0-9-åriga. På basen av detta kommer barn i daghemsålder att flytta till området. Av invånarna som flyttar in till det nya egnahemshusområdet är antagligen andelen 0-9- åriga sannolikt större än medeltalet vid äldre bostadsområden Konsekvenser för samhällsstrukturen och den byggda miljön Området är beläget i anslutning till nuvarande samhällsstruktur. Planeändringens väsentligaste motivering är hamnverksamhetens förflyttning från planeområdet till Björnön. När hamnen med tillhörande verksamhet ändras till bostadsområde, ökar områdets trevnad. Även befintliga tomters värde stiger då industrin i närheten avvecklas Verkningar på servicestrukturen och -nivån Detaljplanen kompletterar den befintliga bebyggelsen och vid förverkligandet stärks köpkraften på området och förutsättningarna för bibehållen servicenivå stärks. Områdets ytvatten hanteras enligt stadens dagvattenplaner Ekonomiska konsekvenser Områdets läge i förhållande till Kristinestads centrum inverkar på efterfrågan och beständighet av serviceutbudet i centrum. Omedelbara kostnader förorsakas av utbyggnad av kommunalteknik samt styckningen av tomter på området. Dessutom förorsakar underhåll av områdets samhällsteknik och trafiknät fasta utgifter. Å andra sidan inbringar tomter och anslutningsavgifter inkomster. Eventuell utveckling av serviceutbudet i centrum, i och med ökat invånarantal, har positiva inverkningar även för stadens ekonomi Verkningar på naturen och landskapet Planen inverkar i ringa mån på natur och landskap. Obebyggt område, utan naturvärden, tas i bruk för bebyggelse. Området är i dagsläget delvis bebyggt och nya kvarter och tomter är planerade så, att nya vägar och ny kommunalteknik krävs i minsta möjliga mån. Således eftersträvas att bibehålla naturen i möjligast ursprungligt tillstånd. Områdets östra del har placerats separat från mjuka och fuktiga markområden så, att områdets vattenförhållanden förändras möjligast lite. För planeområdets norra del, Kristinestads bangårdspark och dess omgivning, har en naturutredning utarbetats år 1999 (Leena Byholm). Området som berörs av utredningen avgränsar till Hamngatan, m.a.o. utredningen omfattar planeändringens norra del av Hamngatan. Enligt utredningen är områdets största värden av landskapsmässig typ. Området konstateras, i.o.m. sin närhet till staden, fungera bra som rekreations- och grönområde och detta borde tas i beaktande vid planläggningen. Speciellt områden 1 och 6 vore enligt naturutredningen med sin parklika stämning specifikt lämpliga för rekreationsbruk. Av dessa områden är område 6 beläget inom planeändringsområdet och har i huvudsak bibehållits i rekreationsbruk.

111 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Den vidsträckta industriområdesreservationen, invid befintlig bebyggelse, har inte förverkligats. I den nya planändringen har begränsningar i.o.m. industriverksamheten beaktats. På kvartersområdet för industribyggnader får enligt planen uppföras byggnader för sådan industri som inte orsakar buller, förorening av luften, vattnet eller marken, tung trafik eller andra miljöstörningar och som sålunda kan placeras i bostädernas omedelbara närhet. Med detta har syftet varit att säkra befintlig och framtida boendekvalitet och bevarande av natur Sociala konsekvenser Vid förverkling av planen ändras områdets sociala struktur, eftersom nuvarande markanvändning förändras. Nybyggnation på området ökar i sinom tid antalet skolelever. Av södra Österbottens befolkning utgörs 11,2 % av åldersklassen 0-9-åriga. På basen av detta kommer barn i daghemsålder att flytta till området. Av invånarna som flyttar in till det nya egnahemshusområdet är antagligen andelen 0-9- åriga sannolikt större än medeltalet för äldre bostadsområden Kulturella och övriga konsekvenser Planen inverkar i ringa mån på kulturen. Öster om Tjärhovsvägen, på en terrassering som den gamla järnvägen korsar, finns ett befästningsområde från 1. världskriget, vilken Pentti Risla har gett utlåtande om vid tidigare planläggning i Kristinestad. I planen har befästningsområdet och utgrävningar i anslutning till detta beaktats som fornminnesområde (SM beteckning). Töttermans villa, som är skyddad, är belägen i kvarter 509. Töttermans villa är en kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefull byggnad. Byggnaden är i planen betecknad med sr-1 beteckning (Byggnadskonstmässigt och kulturhistoriskt värdefull byggnad. Enligt MBL 57, 2 mom. stadgas att byggnaden inte får rivas; ej heller får sådana reparations- och ändringsarbeten utföras som förstör exteriören eller interiörens estetiska eller historiska värden.). Töttermans villatomt gränsar, i norr och öster, till närrekreationsområde (VL-1) och tomten sträcker sig ända till strandlinjen. Planen har inga väsentliga konsekvenser på hälsa eller säkerhet, olika befolkningsgrupper, sociala förhållanden eller kultur Trafikmässiga konsekvenser Förverkligande av planen ökar trafiken till området. Nya vägar har planerats så att de möjligast smidigt ansluts till nuvarande vägar. Tjärhovsvägen, Järnvägsgatan och Drottninggatan har fortsatts söderut och Industrigatan har fortsatts norrut. Trafikmängder i huvudledens riktning kan beräknas stiga, jämfört med nuläge, med ca 6 bilar/dgn för vardera ny tomt. Förmedlingskapacitet för nuvarande väg tolererar detta. Den lätta trafiken bör, refererande till trafiksäkerhet, separeras från motorfordonstrafik. Vid ökad trafikmängd bör korsningen Tjärhovsvägen och Lapfjärdsvägen undersökas; Vid betydande trafikmängdsökning bör vid ifrågavarande korsning övervägas t.ex. en rondell, för att kunna garantera säkerheten för både den lätta trafiken som motorfordonstrafiken. Leder för lätt trafik bör byggas från de nya tomterna till skolor och service. Områdets tunga trafik kommer att minska till följd av reducerade industriområden.

112 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Teknisk service Området ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 5.5 Planebeteckningar och bestämmelser Planbeteckningar och -bestämmelser finns på plankartan.

113 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov PLANENS FÖRVERKLIGANDE 5.1 Förverkligande och tidtabell Staden Kristinestad ansvarar för förverkligandet av nya tomter. Planelösningen möjliggör förverkling av området under en längre tidsperiod. Förverkningen av detaljplanen kan påbörjas då planen erhållit lagkraft. Vid förverkling av vägnät bör fotgängare och cyklister tas i beaktande genom att inom området bygga tillräckligt och smidigt nät av leder för lätt trafik och beakta förbindelser från planläggningsområdet till omgivande områden. 5.2 Uppföljning av förverklingsskedet Staden bör följa upp områdets förverkling och vid behov överväga förändringar och justeringar i planen. Byggandet bör styras i tillräcklig mån, så att området formas till ett trevligt, tryggt och sunt område. Närpes , rev. St. Karins , , , Åbo , Beskrivningen rev AIRIX Miljö Ab Leena Joki-Korpela Arkitekt SAFA Jukka Liikari DI, SNIL YKS-121 Bilaga1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Program för deltagande och bedömning Planen som upphävs Utlåtanden Utredning över förorenade markområden Naturutredning för Snellmansudden Naturutredning för bangårdsparken och dess omgivning i Kristinestad Österbottens museums utlåtande gällande Snellmansudden och befästningsanordningar öster om Kristinestadsfjärden Blankett för uppföljning av detaljplanen

114 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: Kristiinankaupunki KAUP.OSAT: 4 ja 5 KORTTELIT: Asemakaavamuutos koskee kortteleita 492, 502, 503, ja 511 sekä niihin liittyviä virkistys-, vesi-, liikenne-, erityis- ja katualueita. Asemakaavamuutoksella muodostuvat kaupunginosan 4 korttelit ja 490 sekä kaupunginosan 5 korttelit 502, 503, 505, 508, 509, 511 ja sekä niihin liittyvät virkistys-, vesi-, suojelu-, liikenne-, erityisja katualueet. Tämä selostus koskee päivittyä ja , , , ja tarkistettua kaavakarttaa. 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaavamuutos koskee aluetta, joka sijaitsee Kristiinankaupungin itäpuolella, pohjoislahden itäpuolella, n. 2 km kaupungin ydinkeskustasta. Kaava-alueen pinta-ala on n. 59,69 ha. KESKUSTA KAAVA-ALUE Kuva 1 Kaava-alueen likimääräinen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaupunginosien 4-5 asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa alueen pääasiallinen maankäyttö teollisuusalueesta asuinalueeksi. Kaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi, sillä satama-alue kaava-alueen länsipuolella sijaitseva satama-alue ei ole muodostunut niin merkittäväksi kuin aluetta aiemmin kaavoitettaessa arvioitiin. Nykyinen alueella sijaitseva satamatoiminta on siirtymässä ja jo osittain siirtynyt Karhusaareen. Kaavoituksessa huomioidaan nykyinen rakennuskanta, tiet ja kunnallistekniikka.

115 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov YHTEENVETO 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloituskokous pidettiin Keskustelutilaisuus maanomistajien, kaupungin edustajien ja kaavoittajan kesken pidettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Kaavan vireilletulo ilmoitettiin kesäkuussa Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62, MRA 30 ). Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja (MRL 65, MRA 19 ). Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotukseen joitakin muutoksia ( 97). Kaavaehdotus oli uudelleen julkisesti nähtävillä (MRL 65, MRA 19 ). Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle asemakaavan hyväksymistä _._. ( ) Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan _._. ( ). 2.2 Asemakaava Kaava-alueen pääasiallinen maankäyttö on muutettu teollisuusalueesta asuinalueeksi.

116 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuva Teollisuuskadun itäpuolella on kaksi korttelia, joilla sijaitsee korjaamo- ja varastorakennuksia (korttelit 503 ja 505). Teollisuuskadun länsipuolella on olemassa oleva, suhteellisen uusi omakotitaloalue (korttelit 506, 507, 508, 509 ja 511). Omakotitaloalueen pohjoispuolella on olemassa oleva korjaamo-/hallialue. Alue Teollisuuskadun itäpuolella on rakentamatonta aluetta ja koostuu siellä kasvavasta sekametsästä. Kuva 2 Teollisuuskortteli Teollisuuskadun Kuva 3 Näkymä Albininkatua pitkin pohjoiseen. itäpuolella. Kuva 4 Korttelissa 503 on vanha tiilirakenteinen muuntaja Luonnonympäristö Alueen pohjoisosissa ei ole erityisiä luontoarvoja, jotka suunnittelussa tulisi huomioida. Vanhan ratavallin itäpuolella on mäntyvaltaista aluetta. Ratavallin länsipuolella kasvillisuus koostuu korkeasta pensaikosta ja vesakosta. Koillisessa kasvaa talousmetsää. Kaavamuutosalueen pohjoisosaan on tehty Kristiinankaupungin ratapuiston ja sen ympäristön luontoselvitys vuonna 1999 (Leena Byholm). Luontoselvitystä koskeva alue rajoittuu Satamakatuun eli selvitys käsittää Satamakadun pohjoispuolisen osan kaavamuutosalueesta. Selvityksen mukaan tutkitun alueen suurimmat arvot ovat maisemallisia. Alueen todetaan toimivan kaupunginläheisyytensä ansiosta hyvin virkistys- ja viheralueena ja tämä kannattaisi ottaa kaavoituksessa huomioon.

117 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Erityisesti alueet 1 ja 6 olisivat luontoselvityksen mukaan puistomaisine tunnelmineen erityisen sopivia virkistyskäyttöön. Näistä alueista alue 6 sijaitsee kaavamuutosalueella ja se on pääosin jätetty virkistyskäyttöön. Virkistysarvoa ja muutamia suuria puita lukuun ottamatta alueella ei selvityksen mukaan ole todettu sellaisia luontoarvoja, jotka erityisesti rajoittaisivat alueen käytön suunnittelua. Kuva 5 Kartta Kristiinankaupungin ratapuiston ja sen ympäristön luontoselvityksestä. Snellmaninkärki on arvokas alue kasvillisuuden, linnuston ja puuston suhteen. Alueelle on tehty Snellmaninniemen luontoselvitys vuonna 1998 (Patrik Byholm) Snellmaninniemen osayleiskaavaa varten. Luontoselvitys käsittää vireillä olevasta asemakaavamuutoksen alueesta eteläisimmän kärjen Andalsnesinkadun länsipuolella.

118 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Snellmaninniemen luonnoltaan arvokkaimmat alueet (Romarvikenin rantaniitty ja Snellmanin leppälehto) sijoittuvat vireillä olevan kaava-alueen ulkopuolelle Snelmaninniemen itäosaan. Tervahovintien itäpuolella vanhan rautatien leikkaamalla terassilla sijaitsee 1. maailmansodan taisteluasema Rakennettu ympäristö Korttelit 506, 507, 508, 509 ja 511 ovat osin asuinrakennettuja. Kortteleissa on yhteensä kahdeksan rakentamatonta asuintonttia. Korttelissa 509 sijaitsee Töttermannin huvila, joka on suojeltu jo aiemmissa kaavoissa. Lisäksi kaksi muuta huvilarakennusta on samalta ajalta, noin 1870-luvulta. Muutama teollisuustontti Teollisuuskadun itäpuolella on rakennettu; tonteilla sijaitsee halleja ja korjaamoja. Muuten alue on rakentamaton. Tervahovintien itäpuolella on toiminut Osuuspuu niminen yritys (myöh. Sotka Oy), jonka toiminnan jäljiltä maa-aineksen on epäilty olevan saastunutta. Asiasta on oltu yhteydessä Kristiinankaupungin terveysviranomaisiin. Kaupunki on tutkituttanut maaperän pilaantuneisuuden. Näytteenoton yhteydessä ei todettu merkkejä maaperän pilaantuneisuudesta, lukuun ottamatta korttelin 426 keskimmäisessä ja eteläisimmässä kaivettuja koekuoppia. Näissä koekuopissa todettiin aistinvaraisesti merkkejä mahdollisesta öljypilaantuneisuudesta. Laboratoriokokeissa ei kuitenkaan todettu analysoitujen haitta-aineiden asetuksen 214/2007 kynnys- tai ohjearvopitoisuuksien ylityksiä. Tutkimuksessa todetaan, että tutkituilta osin kaavoitettu alue soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseen eikä tutkitulla alueella ole tarvetta maaperän kunnostukseen. Koska tutkimukset kuitenkin rajoittuivat vain suppealle alueella ja tutkimuspisteiden määrä oli tutkimusalueen kokoon nähden varsin pieni, on alueen rakentamisen ja mahdollisten kaivutöiden yhteydessä syytä kiinnittää huomiota maaaineksen laatuun. Mikäli merkkejä maa-aineksen pilaantuneisuudesta havaitaan, on syytä tehdä tarkentavia tutkimuksia. Kuva 6 Tyypillistä rakentamista olemassa olevalla omakotitaloalueella Maanomistus Asuinrakennustontit Teollisuuskadun länsipuolella (korttelit 506, 507, 508, 509 ja 511) ovat yksityisomistuksessa. Muun alueen omistaa kaupunki.

119 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset. Valtakunnalliset tavoitteet Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n 2 momentin mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistuksen kohteena oli valtioneuvoston vuonna 2000 tekemä päätös. Päätöstä on tarkistettu tavoitteiden sisällön (luvut ), voimaantulon ja toimeenpanon (luku 8) sekä muutoksenhaun (luku 9) osalta. Muilta osin, kuten tavoitteiden oikeusperustan ja oikeusvaikutusten osalta, vuoden 2000 päätös jää voimaan. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Kaupunginosien 4-5 asemakaavamuutos kuuluu kohdan kaksi alle: eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu. Alueelta väistyvä ja osittain jo väistynyt satamatoiminta ja siihen liittyvä teollisuustoiminta korvataan asutuksella. Kaavamuutosalueelta on noin kaksi (2) kilometriä Kristiinankaupungin ydinkeskustaan, joten alue tukeutuu hyvin olemassa oleviin palveluihin eheyttäen yhdyskuntarakennetta ja nostaen alueella asuvien elinympäristön laatua nykyisestään. Tavoitteisiin on vastattu VAT:n periaatteiden mukaisesti tukemalla mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä kunnallisteknisten verkostojen toimivuutta ja käyttöä. Suunnittelualueen lähellä sijaitsevan poistuvan ja jo osittain poistuneen satama- ja teollisuusalueen ympäristövaikutukset on pyritty huomioimaan kortteleiden 426 ja 435 suunnittelussa määrittämällä istutettava alue Tervahovintien varrelle. Maakuntakaava Alueella on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä ja ympäristöministeriön vahvistama Pohjanmaan maakuntakaava. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu osin taajamatoimintojen alueen (A merkintä) tuntumaan kaupunkikehittämisen vyöhykkeen (kk-4) sisäpuolelle.

120 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Kaavamerkinnät: A = taajamatoimintojen alue Kuva 7 Ote maakuntakaavasta. Yleiskaava Alueella on voimassa hyväksytty yleiskaava. Yleiskaava ei ole lainvoimainen. Kaavamuutos toteuttaa yleiskaavaa. Kuva 8 Ote yleiskaavasta.

121 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Asemakaava Alueella ovat voimassa , , , , ja hyväksytyt asemakaavat. Alue on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO- ja AO-1 merkinnät), teollisuusrakennusten ja laitosten korttelialueeksi (TT merkintä), teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-1 ja T-2 merkinnät), yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TTV merkintä), muuntaja-alueeksi (VM merkintä), rautatiealueeksi (LR merkintä), pienvenesatamaksi (LV merkintä), yleiseksi pysäköintialueeksi (LP merkintä), ja puistoksi (VP merkintä), puistoalueeksi (P ja VP-1 merkinnät), lähivirkistysalueeksi (metsä) (VL-1 merkintä) sekä vesialueeksi (W merkintä). Kuva 9 Ote asemakaavasta.

122 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaupunginosien 4-5 asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa alueen pääasiallinen maankäyttö teollisuusalueesta asuinalueeksi. Kaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi, sillä satama-alue kaava-alueen länsipuolella sijaitseva satama-alue ei ole muodostunut niin merkittäväksi kuin aluetta aiemmin kaavoitettaessa arvioitiin. Nykyinen alueella sijaitseva satamatoiminta on siirtymässä ja jo osittain siirtynyt Karhusaareen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavoitustyö aloitettiin tammikuussa 2007 pitämällä keskustelutilaisuus maanomistajien kanssa. Kokouksen jälkeen selvisi kaava-alueen rajat. Tämä jälkeen laadittiin osallistumisja arviointisuunnitelma (OAS). OAS oli nähtävillä kaavoitusprosessin aikana. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisiksi kaavamuutoksessa on katsottu seuraavat tahot: - Suunnittelualueen sekä siihen rajautuvien alueiden kiinteistöt ja asukkaat - Suunnittelualueella sijaitsevat yritykset ja niiden työntekijät - Kaupungin hallintokunnat - Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Pohjanmaan liitto - Museovirasto - Sähköyhtiö - Puhelinyhtiö Vireilletulo Kaupunki päätti kesäkuussa 2006 kaavamuutoksen laatimisesta Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos olivat julkisesti nähtävillä Tänä aikana jätettiin kymmenen (10) mielipidettä, joihin kaavanlaatija kirjoitti vastineet. Mielipiteet on huomioitu kaavaehdotuksessa. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä , ja Tänä aikana suunnitelmasta jätettiin huomautuksia ja lausuntoja, joihin kaavanlaatija kirjoitti vastineet. Huomautukset ja lausunnot on huomioitu tarkistetussa asemakaavaehdotuksessa (katso 5.3) Viranomaisyhteistyö Luonnos- ja ehdotusvaiheissa pyydettiin viranomaisilta lausunnot. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Kaavamuutoksella pyritään mahdollistamaan nykyistä tarvetta vastaava maankäyttö, joka tarkoittaa satama- ja teollisuuskäytön muuttamista asuinkäyttöön. Suunnittelussa otetaan huomioon alueella olevat rakennuskannat, kunnallistekniikka sekä rakennetut kadut.

123 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Vaihtoehdot Tonttien likimääräinen määrä ja sijoittaminen on tarkistettu käsintehdyillä luonnoksilla. Rakentaminen osoitetaan nykyisen rakentamisen yhteyteen. Vaihtoehtoja on punnittu alueen laajuus, maasto ja tieyhteydet huomioiden. Kuva 10 Työn alkuvaiheen vaihtoehtoja.

124 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaavamuutoksella muodostuu 80 omakotitalotonttia ja kolme rivitalotonttia. AO-tonttien pinta-alat vaihtelevat m² välillä. Rivitalotonttien pinta-ala on n m². Tehokkuusluku asuintonteilla on e=0.25. Kerrosluku asuintonteilla on pääosin I, mutta joillain tonteilla sallitaan rakentamista kahdessa tai puolessatoista kerroksessa. Olemassa olevat teollisuustontit ja asuintontit on huomioitu kaavoituksessa ja merkinnät ja määräykset on päivitetty nykyisen lainsäädännön mukaisiksi. Joissakin tapauksissa tonttirajoja ja tehokkuuslukuja on muutettu. Rantatontteja on laajennettu rantaviivaan asti ja tonteille sallitaan venevalkaman rakentaminen. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on n. 60,80 ha, josta asuinaluekortteiden pinta-ala on n. 18,20 ha ja teollisuusalueen pinta-ala noin 9,13 ha. Viheralueeksi osoitetun alueen pintaala on noin 23,50 ha. Alue tukeutuu kaupungin keskustan palveluihin. Tämän takia alueelle ei ole osoitettu uusia palvelualueita. Kuva 11 Näkymä Tervahovintietä pitkin pohjoiseen, jonne suunnitellaan rivitalotontteja. 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Rivitalojen korttelialueeksi (AR) on osoitettu kolme tonttia Tervahovintien itäpuolelle. Korttelin pinta-ala on 1,52 ha. Tehokkuusluku AR-korttelissa on e=0.25 eli rakennusoikeutta on 3803 k-m². Suurin sallittu kerrosluku on I. Erillispientalojen korttelialueeksi (AO, AO-1) on osoitettu 80 tonttia. Alueen yhteenlaskettu pinta-ala on 16,67 ha. Tehokkuusluku AO-kortteleissa on e=0.25 eli rakennusoikeutta on yhteensä k-m². Kerrosluku on korttelista riippuen I, Iu½ tai II. Teollisuusrakennusten korttelialueet, joilla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY ja TY-1), ovat olemassa olevia kortteleita. Alueet sijaitsevat

125 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Teollisuuskadun molemmin puolin. Yhteenlaskettu pinta-ala on 9,13 ha ja rakennusoikeutta on k-m² (e=0.40). Korkein sallittu kerrosluku Teollisuuskadun länsipuolella on II ja itäpuolella I. Teollisuusrakennusten korttelialueille voidaan rakentaa rakennuksia sellaiselle teollisuudelle, joka ei aiheuta melua, ilman, veden tai maaperän saastumista, raskasta liikennettä tai muita ympäristöhäiriöitä ja joka siten voi sijoittua asuntojen välittömään läheisyyteen. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita (ET) on kaksi. Alueiden yhteispinta-ala on 385 m². Alueelle on osoitettu yksi pienvenesatama-alue (LV) kortteleiden 507/508 ja 509 välille. Kullekin rantatontille on osoitettu oma ohjeellinen pienvenevalkama (lv-1). Katualueista Rautatienkatua ja Kuningattarenkatua on jatkettu etelään ja niiltä on osoitettu liikenne kortteleille Satamakadulta haarautuu Laivankatu etelään. Katualueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 4,44 ha. Alue, jolla on muinaismuistoja, on osoitettu suojelualueeksi (sm; alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös). Alueella on kolme juoksuhautaa, jotka ovat osoitettu muinaismuistoalueiksi (SM). Kahdelle alueelle on osoitettu s-merkintä (alueen osa, jolla ei saa suorittaa sen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä). Alueella on myös sr-1 merkinnällä merkitty rakennus (Töttermanin huvila, joka on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus). Virkistysalueet Alueet, jotka ovat jääneet vapaaksi muusta maankäytöstä, on osoitettu puisto- ja lähivirkistysalueiksi (VP- ja VL-1 merkinnät). Virkistysalueiden yhteenlaskettu pintaala on 23,50 ha.

126 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Muutokset ja tarkistukset kaavaehdotukseen ennen viimeisintä nähtävilläoloa Kaavaehdotusta muokattiin seuraavasti nähtävilläolon ja viranomaiskäsittelyn yhteydessä esiin tulleiden tarkistustarpeiden vuoksi: - Varaus Kristiinankadun jatkeelle osoitettiin kaavakartalle - Eteläinen osa nykyisestä Tervahovintiestä osoitettiin katualueeksi - Kuningattarenkatua ulotettiin Satamakadulle asti, ja osa jalankulku- ja pyörätiestä/puistoalueesta osoitettiin katualueeksi (Kuningattarenkatu) - Satamakatua jatkettiin itäsuuntaan - Pääasiassa AO-korttelialueilla olevat pienet venevalkamamerkinnät osoitettiin ohjeellisina venevalkamiksi varattuina alueenosina - Kaksi tällaista venevalkamavarausta poistettiin puistoalueelta - Pursimiehenkadun katualuetta sekä korttelien 516 ja 517 aluerajoja ja tonttijakoa tarkistettiin olevien vesi- ja viemärijohtojen vuoksi - Korttelirajoja tarkistettiin Albininkadun päässä, jolloin muodostui yhden sijaan kaksi korttelia - Korttelinumeroita tarkistettiin - Kaupunginosarajaa tarkistettiin - Joitakin katualuerajoja tarkistettiin (teknisiä muutoksia) - Joitakin kaavamääräysten kirjoitusvirheitä ja epätarkkuuksia tarkistettiin. - Kortteli 509 esitettiin yhtenä tonttina - Ohjeelliset tontit 8 ja 9 korttelissa 508 laajennettiin rantaan - LV-aluetta korttelin 508 eteläpuolella kavennettiin - Kadunnimi Pursimiehenkuja muutettiin Novellonkujaksi.

127 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Kaavan vaikutukset Vaikutukset asukasrakenteeseen ja -kehitykseen Kaavassa on osoitettu n. 60 uutta erillispientalojen tonttia ja kolme rivitalotonttia. Kaavan toteutuessa lisääntyy alueen asukasmäärä merkittävästi. Alueelle voidaan arvioida sijoittuvan asukasta lisää nykytilanteeseen verrattuna (2,7-3,3 henkilöä/uusi tontti). Etelä-Pohjanmaan väestöstä alle 0-9-vuotiaita on 11,2 %. Tämän perusteella uusia päivähoitoikäisiä lapsia sijoittuisi alueelle lasta. Uudelle omakotialueelle sijoittuvista asukkaista 0-9-vuotiaiden osuus on todennäköisesti muiden vanhempien asuinalueiden keskiarvoa suurempi Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen sekä rakennettuun ympäristöön Alue sijaitsee nykyisen yhdyskuntarakenteen yhteydessä. Kaavamuutoksen olennaisena perusteena on satamatoiminnon siirtyminen kaavamuutosalueelta Karhusaareen. Satamaa ja siihen liittyvää teollisuutta palvelleen alueen muuttuessa asuinalueiksi, kohenee alueen viihtyisyys sen rakentuessa. Myös nykyisten erillispientalojen tonttien arvo nousee teollisuuden väistyessä tonttien läheisyydestä Vaikutukset palvelurakenteeseen ja -tasoon Asemakaava täydentää olemassa olevaa rakentamista. Kaavan toteutuminen voimistaa alueen ostosvoimaa ja edellytykset palvelutason säilyttämiseen turvataan. Alueelta kertyvät pintavedet käsitellään kaupungin hulevesisuunnitelmien mukaisesti Taloudelliset vaikutukset Alueen keskeinen sijainti Kristiinankaupungin keskustan suhteen vaikuttaa keskustan alueen palvelujen pysyvyyteen ja kysyntään. Välittömiä kustannuksia aiheuttaa kaava-alueen kunnallistekniikan toteuttaminen ja tonttien lohkominen. Lisäksi alueen yhdyskuntatekniikan ja liikenneverkoston kunnossapito aiheuttavat pysyviä menoja. Toisaalta tonttien myynnistä ja kunnallistekniikan liittymämaksuista saadaan tuloja. Keskustan palveluiden mahdollinen kehittyminen mahdollisesti lisääntyvän väestön myötä vaikuttaa positiivisesti myös kaupungin talouteen Vaikutukset luontoon ja maisemaan Kaavan toteutumisen vaikutukset luontoon ja maisemaan ovat vähäiset. Rakentamatonta aluetta, jolla ei ole luontoarvoja, otetaan rakentamisen käyttöön. Alue on nykyisellään osittain rakennettu ja uuden korttelit ja tontit ovat suunniteltu siten, että uutta teitä ja kunnallistekniikkaa tarvitaan mahdollisimman vähän. Näin pyritään säilyttämään luontoa mahdollisimman paljon ennallaan. Alueen itäosan rakentaminen on sijoitettu irralleen pehmeistä ja kosteista maa-alueista siten, että alueen vesiolosuhteet muuttuvat mahdollisimman vähän. Kaavamuutosalueen pohjoisosaan on tehty Kristiinankaupungin ratapuiston ja sen ympäristön luontoselvitys vuonna 1999 (Leena Byholm). Luontoselvitystä koskeva alue rajoittuu Satamakatuun eli selvitys käsittää Satamakadun pohjoispuolisen osan kaavamuutosalueesta. Selvityksen mukaan tutkitun alueen suurimmat arvot ovat maisemallisia. Alueen todetaan toimivan kaupunginläheisyytensä ansiosta hyvin virkistys- ja viheralueena ja tämä kannattaisi ottaa kaavoituksessa huomioon. Erityisesti alueet 1 ja 6 olisivat luontoselvityksen mukaan puistomaisine tunnelmineen erityisen sopivia virkistyskäyttöön. Näistä alueista alue 6 sijaitsee kaavamuutosalueella ja se on pääosin jätetty virkistyskäyttöön luontoselvityksen suosituksen mukaisesti.

128 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Laaja teollisuusaluevaraus ei ole toteutunut olevan asumisen vieressä. Nykyisellä kaavalla on huomioitu jäävän teollisuustoiminnon rajoitukset: Teollisuusrakennusten korttelialueille voidaan asemakaavamuutoksen mukaan rakentaa rakennuksia sellaiselle teollisuudelle, joka ei aiheuta melua, ilman, veden tai maaperän saastumista, raskasta liikennettä tai muita ympäristöhäiriöitä ja joka siten voi sijoittua asuntojen välittömään läheisyyteen. Tällä on pyritty turvaamaan olevan ja tulevan asumisen laatu ja luonnon säästyminen Sosiaaliset vaikutukset Asemakaavan toteutuessa alueen sosiaalinen rakenne muuttuu, koska nykyinen maankäyttö muuttuu. Alueella tapahtuva rakentaminen lisää ajan myötä koululaisten määrää. Etelä-Pohjanmaan väestöstä alle 0-9-vuotiaita on 11,2 %. Tämän perusteella uusia päivähoitoikäisiä lapsia sijoittuisi alueelle lasta. Uudelle omakotialueelle sijoittuvista asukkaista 0-9-vuotiaiden osuus on todennäköisesti muiden vanhempien asuinalueiden keskiarvoa suurempi Vaikutukset kulttuuriin ja muut vaikutukset Kaavan toteutumisen vaikutukset kulttuuriin ovat vähäiset. Tervahovintien itäpuolella vanhan rautatien leikkaamalla terassilla sijaitsee 1. maailmansodan taisteluasema, jos maakunta-arkeologi Pentti Risla on antanut lausunnon liittyen Kristiinankaupungin aiempaan kaavoitukseen. Kaavassa on huomioitu taisteluasema ja siihen liittyvät kaivannot muinaismuistoalueena (SM merkintä). Korttelissa 506 sijaitsee Töttermanin huvila, joka on suojeltu. Töttermanin huvila on kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti arvokas rakennus. Rakennus on merkitty kaavassa sr-1 merkinnällä (Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. MBL 57, 2 mom. perusteella määrätään, ettei rakennusta saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat ulkokuoren tai sisätilojen taiteellisia tai historiallisia arvoja.). Töttermanin huvilarakennuksen tontti rajautuu pohjoisessa ja idässä lähivirkistysalueeseen (VL-1) ja tontti ulottuu rantaviivaan saakka. Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen, eri väestöryhmiin, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin Liikenteelliset vaikutukset Kaavan toteutuminen aiheuttaa lisää liikennettä alueelle. Uudet tiet ovat suunniteltu mahdollisimman sujuvasti nykyisiin teihin liittyviksi. Tervahovintietä, Rautatienkatua ja Kuningattarentietä on jatkettu etelään ja Teollisuuskatua on jatkettu pohjoiseen. Liikennemäärien päätien suuntaan voidaan laskea lisääntyvän nykytilanteeseen noin 6 autoa/vrk kutakin uutta tonttien kohden. Nykyinen tien välityskyky kestää sen. Kevytliikenne tulee eriyttää moottoriliikenteestä liikenneturvallisuuden takia. Liikennemäärien lisääntyessä tulee tutkia Tervahovintien ja Lapfjärdintien risteystä; liikennemäärien kasvaessa merkittävästi, tulee kyseiseen risteykseen harkita esim. kiertoliittymää, jotta voidaan taata sekä kevyen- että moottoriliikenteen turvallisuus. Kevyen liikenteen väylät tulee rakentaa uusilta tonteilta kouluihin ja palveluihin. Alueen raskas teollisuuteen liittyvä liikenne tulee vähenemään entisestään teollisuusalueiden supistuessa nykytilanteesta.

129 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov Tekninen huolto Alue liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. 5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavamerkinnät ja -määräykset on osoitettu kaavakartassa.

130 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Beskrivning_selostus, sd 4 o. 5 nov ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus Alueen uusien tonttien toteuttamisesta vastaa Kristiinankaupungin kaupunki. Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen toteuttamisen pitkälläkin aikavälillä. Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kuin kaava on saanut lainvoiman. Asemakaavan tiestön toteutuksessa tulee huomioida kävelijät ja pyöräilijät rakentamalla riittävä ja sujuva kevyenliikenteen verkosto alueelle ja huomioitava yhteydet suunnittelualueelta edelleen ympäröiviin alueisiin (vrt. valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet koskien jalankulun ja pyöräilyn riittäviä verkostoja). 6.2 Toteutuksen seuranta Kaupungin tulee seurata alueen toteutumista ja tarvittaessa harkita muutoksia ja tarkennuksia kaavaan. Rakentamista tulee ohjata riittävästi, jotta alueesta muodostuu viihtyisä, turvallinen ja terveellinen asuinalue. Närpiö , tark. Kaarina , , Turku , Selostus tark AIRIX Ympäristö Oy Leena Joki-Korpela Arkkitehti SAFA Jukka Liikari DI, SNIL YKS-121 Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Poistuva kaava Lausunnot Selvitys saastuneista maa-alueista Snellmaninniemen luontoselvitys Kristiinankaupungin ratapuiston ja sen ympäristön luontoselvitys Pohjanmaan museon lausunnot Snelmaninniemestä ja Kristiinanlahden itäpuolisista linnoituslaitteista Asemakaavan seurantalomake

131 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1910_001 Airix vastine marraskuu 2013 ko 4 ja 5

132 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1910_001 Airix vastine marraskuu 2013 ko 4 ja 5

133 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1908_001 Ely lausunto ko 4 ja 5 marraskuu 2013

134 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1908_001 Ely lausunto ko 4 ja 5 marraskuu 2013

135 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1909_001 pohjanmaan liitto lausunto marraskuu 2

136 232, TEKLTK :00 / Pykälän liite: 1909_001 pohjanmaan liitto lausunto marraskuu 2

137 233, TEKLTK :00 ST: 214/2013 ANOMUS OSAYLEISKAAVAN LAATIMISESTA HÄRKMEREN ARSTU TUULIVOIMA- ALUEELLE; O2 VINDKOMPANIET I FINLAND (JI/JI) O2 Vindkompaniet AB filial i Finland on lähettänyt Kristiinankaupungille anomuksen siitä, että kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin osayleiskaavan laatimiseksi Härkmeren (Arstu) tuulivoimapuiston rakentamista varten. Tekninen johtaja vastaanotti anomuksen Alueen sijainti käy ilmi liitteistä. Aluetta varten tarvittavat vuokrasopimukset on solmittu maanomistajien kanssa. Vaihemaakuntakaava 2:n tarkistuksessa alue on merkitty maa-alueeksi, joka soveltuu tuulivoimaloiden rakentamiseen. Kaupunki voi edistää tuulivoiman rakentamista aloittamalla osayleiskaavan laadinnan kyseiselle alueelle ja siten, kuten myös lupavaiheessa, vaikuttaa hankkeen toteuttamisaikatauluun. O2 Vindkompaniet Ab filial i Finland vastaa kaikista osayleiskaavan laatimiskustannuksista. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että: 1. Kaupunki aloittaa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnan mahdollistaakseen tuulivoimapuiston rakentamisen Härkmereen (Arstu). 2. Kaupunki ei osallistu osayleiskaavan laatimiskustannuksiin, vaan O2 Vindkompaniet AB i Finland vastaa kaikista kustannuksista. 3. O2 Vindkompaniet AB i Finland -yhtiötä kehotetaan tekemään yhteistyötä muiden tuulivoimatoimijoiden kanssa sähkönsiirrossa tuulivoimaalueelta Kristiinankaupungissa sijaitsevaan Fingridin kytkentäasemaan. Teknisen lautakunnan päätös:

138 233, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Anhållan Delgeneralplan Härkmeri O2 Vindkompaniet AB filial i Finland William Ruuthin katu 2 ANHÅLLAN FI Kotka Kristinestads stad PB Kristinestad HÄRKMERI (ARSTU) VINDKRAFTVERKSOMRÅDE I KRISTINESTAD O2 Finland OY anhåller det hövligaste att stadsstyrelsen gör beslut om uppgörande gällande delgeneralplanen för Härkmeri vindkraft för högst 31 st. vindkraftverk. Områdets läge finns i bilaga 1. För området pågår tecknande av arrendeavtal med markägarna. Nödvändiga miljöutredningar för området kommer att genomföras parallellt med arbetet med delgeneralplanen. KONTAKUPPGIFTER: O2 Finland, Projektdirektör, Egon Nordström, , Högaktningsfullt, O2 Finland Egon Nordström BILAGA 1 Karta

139 233, TEKLTK :00 / Pykälän liite: Härkmeri kilometer Skala (A4):1: Teckenförklaring Härkmeri Kartrubrik PROJEKTOMRÅDE Projekt Härkmeri Kristinestad kommun Regionsförvaltningen i Västra och Inre Finland Filnamn Projektområde_Härkmeri_ pdf Upphovsman o2f_fresva Datum Ekvidistans 10 m Koordinatsystem Lantmäteriet M2013 EUREF FIN TM35FIN

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4.12.2013

Tekninen lautakunta 4.12.2013 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 4.12.2013 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Keskiviikko 4.12.2013 klo. 17.00 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone, Lapväärtintie

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.9.2014

Tekninen lautakunta 17.9.2014 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 17.9.2014 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta 17.9.2014 klo 17.00 Paikka Raatihuoneen istuntosali Asiat 89 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.5.2016 Kaava-alueen nimi Mittarikatu 4c, asemakaavan muutos Dnro JARVENPAA 1059/2016 Kaavatunnus 070054 Aloite tai hakija

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.6.2012

Tekninen lautakunta 19.6.2012 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 19.6.2012 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Tiistaina 19.6.2012 klo. 17.00 Paikka Kesäravintola Pavis, HUOM! Asiat 65 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 KITEE SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE MAANTIE 15524 (LEPIKONTIEN) POHJOISPUOLELLA OLEVAA ORIVEDEN RANTAAN ULOTTUVAA 288 HA:N SUURUISTA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, kortteli 601 Asemakaavan muutos

SEPÄNKYLÄ, kortteli 601 Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 20.4.2017, täydennetty 16.8.2017 SEPÄNKYLÄ, kortteli 601 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.2.2015

Tekninen lautakunta 18.2.2015 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 18.2.2015 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta 18.2.2015 klo. 17.00 Paikka Raatihuoneen istuntosali Asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka 4331/10.02.03/2013 127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 412008, 33. kaupunginosa Soukka Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Aalto, puh. 050 553 2886 etunimi.o.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 PITKÄJÄRVI (107) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 2 JA VL-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE

ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE ROVANIEMEN KAUPUNKI 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2015 Sivu 1 / 1 2905/2015 10.02.03 192 Tillinmäki, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 420605, 43. kaupunginosa Vanttila Valmistelijat

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 11.12.2014

Tekninen lautakunta 11.12.2014 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 11.12.2014 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Paikka 11.12.2014 klo. 16.00 HUOM! Pärus café, Lapväärtintie 1227, Perus Asiat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd.

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd. LIITE 6 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE ALOITE Asemakaavan muutos 0714 Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto ,

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , Liite A OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014, 3.2.2017 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELEISSA 4, 7 JA 12 OAS, Asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 .

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 . 4::7 4::60 4::66 4::67 4::68 4:: 4::69 4::7 4::76 :: 4:6:44 Luuko Peltoniemenraitti0 k 4 LUUKONTE AO AR e=00 e=00 YK PELTONEMENRATT / 009 AR e=00 0% 9 k 6 VP e=00 vk VP 7 74 7 7 7 7 69 0 4 89 48 8 8 76

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.3.2015

Tekninen lautakunta 17.3.2015 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 17.3.2015 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Huom! Tiistai 17.3.2015 klo 17.00 Paikka Raatihuoneen kokoussali Asiat 16 KOKOUKSEN

Lisätiedot