ASUKAS INVÅNAREN. Rauhallista Joulua Fridfull Jul. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUKAS INVÅNAREN. Rauhallista Joulua Fridfull Jul. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen."

Transkriptio

1 ASUKAS INVÅNAREN A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Rauhallista Joulua Fridfull Jul A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

2 Pääkirjoitus l Ledare A-yhtiöt rakentaa, kasvaa ja kehittyy strategiansa mukaisesti A-yhtiöiden rakennuttamistoiminta jatkuu vilkkaana. Palomäen palvelukeskuksen rakennustyöt ovat edenneet harjannostajaiskorkeuteen ja Viikinkitie 7-9:n remontit ovat loppuvaiheessaan. Palomäen palvelukeskuksen harjannostajaisissa Porvoon kaupungin puolesta puheen pitänyt asuntopäällikkö Ulf Backman otti esille yhtiön pitkäjänteisen ja hyvän yhteistyön asumisen palveluja kehittämiskeskus ARA:n kanssa. Palomäki, joka käyttäjien edustajien mukaan tulee huutavaan tarpeeseen, on loistava esimerkki yhteistyöstä hengessä, joka palvelee niin ARA:n kuin Porvoon kaupunginkin päämääriä vanhusten asumisolojen kehittämisessä ja parantamisessa. A-yhtiöille kohde on ensimmäinen, jossa kaupungin palvelutuotannon tiloja ja asumista on keskitetty suurehkon kokonaisuuden alle siten, että noin puolet aikanaan valmistuvasta rakennuksesta toimii asumisen ja puolet palvelutuotannon tiloina. Viikinkitie 7-9:n peruskorjauksen vesijohto- ja porraskäytäväurakka valmistuu juuri jouluksi, joten asukkaat pääsevät viettämään joulua ilman talon sisäpuolella tehtäviä korjaustöitä ja vesikatkoja. Korjaukset aiheuttavat aina jonkin verran asumishaittaa, vaikka niitä kuinka pyrittäisiin minimoimaan. Kiitänkin Viikinkitien asukkaita myötämielisestä suhtautumisesta remontteihin. Julkisivutyöt jatkuvat vielä maaliskuuhun, jonka jälkeen uusi siisti yleistiloiltaan peruskorjattu talo on kokonaisuudessaan asukkaiden käytössä. Viikinkitien remontin liikkeelle lähdön toteutumisessa merkittävässä asemassa oli valtion suhdanneavustus, joka on 10% kokonaiskustannuksista. A-yhtiöiden kasvu jatkuu tulevana vuonna strategian mukaisesti. Yhtiölle on varattu tontti Aleksanterinkaarelta, johon tullaan rakentamaan kaksi kerrostaloa, joista toiseen tulee palveluasuntoja vammaisille Kårkulla Samkommunin käyttöön ja toiseen senioriasuntoja ja tavallisia vuokra-asuntoja invamitoituksin. Kohteen suunnittelu on käynnissä ja kilpailutukseen asti päästäneen keväällä Senioriasuntojen rakentaminen perustuu yleisön kysyntään. Kun palveluasuntoihin ei nykyään voi A-yhtiöillä enää hakea vaan hakemukset niihin kulkevat sosiaali- ja terveystoimen kautta, on tarvetta tuottaa asuntoja, joihin hakuperusteena ovat ns. vanhat palveluasuntojen hakuperusteet. Yhtiölle ihan uutena kohteena, mutta paperilla jo vuodesta 2005 valmiina ollut viiden pienkerrostalon rypäs Peippolankaarella on lähdössä kilpailutukseen alkuvuodesta Kohde on rivitalomaisuudellaan hyvä ja täydentävä lisä monipuolistamaan yhtiön asuntotarjontaa tulevaisuudessa. Työntäyteinen vuosi 2009 on kääntymässä lopuilleen ja vilkkaan rakentamisen vuosi 2010 lähdössä kohta liikkeelle. Omasta ja A-yhtiöiden puolesta haluankin kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, henkilökuntaa ja asukkaita menneestä vuodesta ja toivottaa kaikille oikein rauhaisaa joulua ja menestyksellistä uutta vuotta Mika Vuori, toimitusjohtaja A-bolagen bygger, växer och utvecklas enligt sin strategi A-bolagens byggherreverksamhet fortsätter under livaktiga former. Byggnadsarbetena vid Brandbackens servicecenter har redan nått taklagshöjd och vid Vikingavägen 7-9 är fönster- och vattenrörsreparationerna på slutrakan. I samband med taklagsölet på Brandbackens servicecenter betonade bostadschefen Ulf Backman i ett tal på Borgå stads vägnar det långvariga och goda samarbetet med ARA, bostadssektorns service- och utvecklingscentral. Brandbackens servicecenter är ett lysande exempel på den anda som betjänar både ARA:s och Borgå stads målsättning när det gäller att utveckla och förbättra boendeförhållandena för äldre. För A-bolagens del är objektet det första, där utrymmen för stadens serviceproduktion och för bostäder har sammanförts i en större helhet så att hälften av utrymmet fungerar som bostäder, häften för service. Av grundsaneringen vid Vikingavägen 7-9 blir vattenlednings- och trapphusentreprenaden färdig till jul så att hyresgästerna får fira jul utan att störas av interna reparationer eller avbrott i vattendistributionen. Reparationer medför alltid vissa störningar i boendet oberoende hur man försöker minimera dem. Jag vill tacka invånarna vid Vikingavägen för en tålmodig inställning till reparationerna. Fasadarbetena på yttre sidan fortsätter ännu till mars, varefter det grundsanerade huset med nya allmänna utrymmen helt kan tas i bruk av hyresgästerna. För starten av reparationerna vid Vikingavägen var det av väsentlig betydelse att staten beviljade ett konjunkturbidrag, som uppgår till 10 procent av totalkostnaderna. A-bolagens tillväxt fortsätter under nästa år i enlighet med strategin. För bolaget har reserverats en tomt vid Alexandersbågen, där man kommer att bygga två våningshus, av vilka det ena kommer att inrymma servicebostäder för handikappade inom Kårkulla samkommun. I det andra huset blir det seniorbostäder och vanliga hyresbostäder med inva-dimensioner. Planeringen av objektet pågår som bäst. Byggandet av seniorbostäder baserar sig på efterfrågan hos allmänheten. Eftersom man inte mera hos A-bostäderna kan ansöka om servicebostäder, ansökningarna går numera via social- och hälsomyndigheterna, så finns det behov att producerade bostäder till vilka de tidigare ansökningskriterierna för servicebostäder gäller. Ett helt nytt objekt för bolaget, men ett som funnits på pappret redan sedan år 2005, är en klase av fem små våningshus vid Pepotbågen. Det bjuds ut på entreprenad i början av år Objektet, som påminner om radhus, blir en bra komplettering till bolagets framtida bostadsutbud. Det arbetsfyllda året 2009 går mot sitt slut och ett livligt byggnadsår 2010 börjar snart. På egna och A-bolagens vägnar vill jag tacka alla samarbetsparter, personal och hyresgäster för det gångna året och tillönska alla en riktigt fridfull jul och ett framgångsrikt nytt åt Mika Vuori, verkställande direktör YHTIÖT - BOLAGEN ASUMISPALVELUJA VAUVASTA VAARIIN - ASUMISEN VAHVA OSAAJA Toimisto Kontor ma-pe / må-fre Vuorikatu Porvoo Berggatan Borgå Puh./tel (019) Fax (019) Asiakaspalvelu Kundbetjäning Päivi Nousiainen asiakaspalvelusihteeri kundbetjäningssekreterare Marjo Hautamäki kiinteistösihteeri fastighetssekreterare Harri Rainio palveluesimies serviceförman Hallinto Administration Mika Vuori toimitusjohtaja VD Lena Kaasinen isännöitsijä disponent Teppo Riski kiinteistöpäällikkö fastighetschef Carola Gustafsson talouspäällikkö ekonomichef Henna Jussila kiinteistösihteeri fastighetssekreterare henkilökohtaiset sähköpostisoitteet Huolto Service Arkisin/vardagar (019) Huoltopäivystys Servicedejour i nödfall A-yhtiöiden tiedotus- ja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Päätoimittaja Toimittaja Svensk text Summary Paino KANNESSA ASUKAS INVÅNAREN Mika Vuori Kaisa Viitanen P-H. Nyman Ulla Schröder Skandinavia Offset Oy Porvoo 2009 Porvoota talviasussaan Kuva: Erik Lindroth 2

3 Henkilöstö l Personal Vuoden lukaalilaisena palkittu Pentti Vahtera on työskennellyt A-yhtiöissä vuodesta 2002, niistä valtaosan vastuualueenaan Ilmarisentien A-talot. Pentti Vahtera on Vuoden lukaalilainen Kiinteistönhoitaja Pentti Vahtera sai 19. marraskuuta työnantajaltaan merkittävän tunnustuksen. Hänet palkittiin A-yhtiöiden henkilöstön kannustinpalkinnolla vuoden työntekijänä eli vuoden lukaalilaisena. Pentti Vahtera on ollut A-yhtiöiden palveluksessa vuodesta Sitä ennen hän ehti tehdä lähes kolmen vuosikymmenen mittaisen työuran Neste Oy:n palveluksessa. Menneeseen ei Vahtera kaipaa. - Kiinteistönhoitajan homman hyvät puolet on helppo sanoa: yksikään työpäivä ei taatusti ole samanlainen kuin toinen. Myös työn huonot puolet Vahtera tietää, omaan veijarimaiseen tapaansa asian ilmaisten: - Koskaan et osaa pukeutua töihin oikein, on joko kuuma tai kylmä. Viimeiset kuusi vuotta Pentti Vahtera on vastannut Ilmarisentien A-talojen kiinteistönhoidosta. Apunaan hänellä on ollut Kyösti Kalilainen. Asukkaat tuntevat työparin hyvin, kaksikolta sujuvat mainiossa yhteistyössä niin työt kuin sukkelat jututkin. - Kiinteistönhoitajan homma on perusjutultaan hyvin selkeä. Kaikki eteen tulevat hommat on tehtävä, niin hyvin kuin pystyy ja niin nopeasti kuin ehtii. Ja ihmisten kanssa on tultava toimeen. Ja sitten vain toivottava, että edes joku on tyytyväinen. Kaikkia hommia kun ei yksinkertaisesti voi tehdä yhtä aikaa, veistelee Pentti Vahtera. Vuoden lukaalilainen palkinto on A-yhtiöiden tapa kiittää niin yhtiössä kuin työyhteisössä poikkeuksellisen hyvää työtä tehnyttä työntekijää. Palkintoa on jaettu vuodesta 2007 lähtien. Sen ovat aiemmin saaneet kiinteistönhoitaja Elisa Saarikivi ja isännöitsijä Tapio Torvinen. Vuoden lukaalilainen palkinto julkistetaan normaalisti A-yhtiöiden syntymäpäivänä 18. marraskuuta, mutta tänä vuonna julkistamista siirrettiin tarkoituksella päivällä, sillä juhlittiin Palomäen palvelukeskuksen harjannostajaisia ja henkilöstön juhlahetki yhdistettiin siihen. Fastighetsskötaren Pentti Vahtera Årets lukalist Fastighetsskötaren Pentti Vahtera fi ck den 19 november ett betydelsefullt erkännande av sin arbetsgivare. Han premierades med det uppmuntringspris som utdelas inom A-bolagens personal till årets mest uppskattade anställda, alltså Årets lukalist (namnet härlett från dotterbolaget A-lukaali). Pentti Vahtera har varit i tjänst hos A-bolagen sedan år Därförinnan hann han med en trettioårig karriär hos Neste Ab. Men han längtar inte tillbaka. - Den goda sidan med fastighetsskötarjobbet är det lätt att peka på - inte en dag är lik den andra. Men också de dåliga sidorna har Vahtera klara för sig på sitt spjuveraktiga sätt: - Man kan aldrig klä sig rätt - antingen är det för varmt eller för kallt. De senaste sex åren har Pentti Vahtera skött fastighetsservicen vid A-husen på Ilmarinens väg. Han har haft Kyösti Kalilainen som hjälpreda. Hyresgästerna är välbekanta med arbetsparet, samarbetet löper utmärkt både då det gäller arbetet och munhuggningen däremellan. - Jobbet som fastighetsskötare är till sina grundlinjer mycket klart. Alla de jobb som dyker upp skall skötas så gott det går och så snabbt som möjligt. Och så bör man komma överens med folk och så får man hoppas att åtminstone någon är nöjd. Alla arbeten kan man helt enkelt inte utföra samtidigt, funderar Pentti Vahtera. Priset Årets lukalist är A-bolagens sätt att tacka en arbetstagare, som både inom bolaget och inom arbetsgemenskapen har utfört ett gott jobb. Priset har utdelats sedan år Det har tidigare tilldelats fastighetsskötaren Elisa Saarikivi och disponenten Tapio Torvinen. Priset Årets lukalist brukar normalt kungöras på A-bolagens födelsedag den 18 november, men i år sköt man upp det hela med en dag för att låta denna personalceremoni sammanfalla med taklagsölet på Brandbackens servicecenter. 3

4 Rakentaminen l Byggande Palomäen harjannostajaisissa tarjottiin vanhan kunnon perinteen mukaisesti niin vieraille kuin rakennusväelle hernesoppaa. Porvoon kaupungilla ja rakennuttajalla Kiinteistö Oy A-lukaalilla oli marraskuussa aihetta iloiseen juhlaan, kun tulevassa Palomäen palvelukeskuksessa vietettiin harjannostajaisia. Palomäen palvelukeskus harjakorkeudessa Palomäen palvelukeskukseen Adlecreutzinkadun varrelle rakennetaan laaja ja monitoimintainen vanhusten palvelukeskus. Palomäki on valmistuttuaan tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista tarjoava yksikkö, jossa on muun muassa 34 asuntoa ja kaksi ryhmäkotia, joissa on 24 paikkaa. Lisäksi palvelukeskus pitää sisällään tiloja päiväkeskukselle, muistineuvolalle, lääkäreille ja kotisairaanhoidolle. Omana kokonaisuutena Palomäen yhteyteen rakennetaan asianmukaiset tilat turvakoti Nutulle. PALOMÄEN PALVELUKESKUS valmistuu syksyllä 2010, osoite Adlercreutzinkatu rakennuttaja ja omistaja Kiinteistö Oy A-lukaali, rakennetaan Porvoon kaupungin tarpeisiin kokonaiskustannus n. 12,5 miljoonaa euroa huoneistoala 4338 neliötä, josta palveluasunnot 2288,50 neliötä suunnittelijat: Kirsti Siven & Asko Takala Arkkitehdit Oy, Sähköinsinööritoimisto J. Mannonen Oy, Finnmap Consulting Py, Helsingin Karteck Oy JA Spritek Oy rakentajat: pääurakoitsija ja LVI-urakoitsija Durofix Kodit Oy, sähköurakoitsija Matti Turunen Oy, rakennuttajakonsultti JT Rakennuttamispalvelut Oy. Palomäen rakennuttaa Porvoon kaupungin tarpeisiin A-asuntojen tytäryhtiö Kiinteistö Oy A-lukaali. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 12,5 miljoonaa euroa. Palomäen palvelukeskuksella ehti olla ennen liikkeelle lähtöään varsin pitkä ja monimutkainen hankehistoria, ja sitä muisteltiin myös 19. marraskuuta vietettyjen harjannostajaisten puheissa. Niin A-yhtiöiden toimitusjohtaja Mika Vuori kuin Porvoon A- asuntojen ja A-lukaalin hallituksen puheenjohtaja Matti Nuutti tekivät puheissaan juhlavieraille selkoa takavuosien rahoitusneuvotteluista, jotka kaikkien porvoolaisten kannalta onnellisesti päättyivät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n myöntämään korkotukilainaan. Kiitos lopputuloksesta kuuluu niin Porvoon kaupungin myöntämälle investointiavustukselle kuin ylipäänsä hyvälle porvoolaiselle yhteistoiminnalle asiassa. - Palveluasuntojen ja - keskusten rakentaminen on kallista ja niiden rahoittaminen markkinakorkoisin lainoin merkitsee aikamoisia haasteita perittävien vuokrien tasoon. Onkin arvioitu, että saadun tuen turvin tulevat neliövuokrat ovat kuusi euroa eli keskimäärin 190 euroa kuukaudessa asuntoa kohti pienemmät kuin ilman korkotukea. Tämä tuo Porvoolle merkittävän kustannussäästön jatkossa, Nuutti muistutti. - Palvelukeskus parantaa hiukan Porvoon mainetta vanhustenhuollon saralla. Kuntaliiton tekemän tutkimuksen mukaan Porvoolainen vanhustenhuolto kuuluu maan kalleimpien joukkoon. Edullisempien tilojen lisäksi sosiaalitoimi joutuu tarkastelemaan toimintatapojaan entistä kriittisemmin. Myös Porvoon asuntopäällikkö Ulf Backman viittasi omassa puheessaan rahoitusneuvotteluihin. Hänen mukaansa niin tällä kertaa kuin aiemminkin merkittävässä roolissa neuvoteltassa oli sekin, että sekä Porvoon A-asunnoilla että Porvoolla yleensä on ARA:ssa hyvä maine. - Siksi Porvoo on myös saanut läpi ne hankkeet, jotka se on toivonutkin. Backmanin mukaan oli tärkeää, että palvelukeskus pääsi käynnistymään viime vuonna. Hänen mukaansa on epävarmaa, olisiko hanke toteutunut, jos se olisi jäänyt tänä vuonna Suomea puristaneen laman kouriin. Palomäen palvelukeskus valmistuu aikataulunsa mukaisesti syksyllä Kiinnostus sitä kohtaan on jo suuri myös tavallisilla kaupunkilaisilla. Toimitusjohtaja Antero Tuomela Durofi x Kodeista hauskuutti harjakaisväkeä kertomalla, että rakentajat saavat jatkuvasti toimia kohteen markkinoijina, kun ohikulkevat kaupunkilaiset tivaavat lisätietoja rakennuksesta ja tulevista asunnoista. 4

5 Palomäen palvelukeskus tulee valmistuttuaan näyttämään Nordenskiöldinkadun puolella tällaiselta. Keskus istuu hyvin ympäröivään pientalovaltaiseen rakennuskantaan. Brandbacken har nått taklagshöjd Borgå stad och byggherren Kiinteistö Oy A-lukaali kunde i november hålla en glad fest när det fi rades taklagsöl i blivande Brandbackens servicecenter. Brandbackens servicecenter vid Adlercreutzgatan blir en omfattande serviceinstitution med många funktioner avsedda för äldre personer. Brandbacken blir en enhet som kommer att erbjuda effektiverat serviceboende dygnet runt och omfattar bl.a. 34 bostäder och två grupphem med sammanlagt 24 platser. I servicecentret ingår därtill utrymmen för dagcenter, minnesrådgivning, läkare och hemsjukvård. En egen helhet i anslutning till Brandbacken bildar skyddshemmet Nuttu, som får nya ändamålsenliga utrymmen. Byggherre för Borgå stads behov är A-bostädernas dotterbolag Kiinteistö Oy A-lukaali. Totalkostnaden uppskattas till ca 12,5 miljoner euro. Projektet Brandbacken hann genomgå många krångliga procedurer och det påmindes man också om i de tal som hölls vid taklagsölet den 19 november. Både A-bolagens vd Mika Vuori och ordföranden i A-lukaalis styrelse Matti Nuutti redogjorda i sina tal för de finansieringsförhandlingar som har förts de senaste åren och som utmynnade i det lyckliga beslutet att bostadsbyggnadscentralen ARA beviljade ett räntestödslån. Tack kan riktas också till Borgå stad som beviljade ett investeringsstöd och överhuvudtaget till det goda samarbetet i frågan i Borgå. - Att bygga servicebostäder och -centra är dyrt och finansieringen med marknadsräntelån medför ett väldigt tryck på hyresnivån. Man har uppskattat att de kommande kvadratmeterhyrorna är sex euro och därmed de genomsnittliga månadshyrorna 190 euro lägre än utan räntestöd. Detta innebär en betydande kostnadssänkning i framtiden för Borgå, konstaterade Matti Nuutti. - Servicecentret förbättrar i någon mån åldringsvårdens rykte i Borgå. Enligt Kommunförbundets beräkningar anses åldringsvården i Borgå höra till de dyraste i landet. Utöver billigare utrymmen tvingas socialsektorn att alltmer kritiskt granska sina funktioner. Också Borgå stadsbostadschef Ulf Backman hänvisade i sitt tal till fi nansieringsförhandlingarna. Han konstaterade att man både nu och tidigare har haft nytta av att både Borgå A-bostäder och Borgå i allmänhet har gott rykte hos ARA. - Därför har Borgå kunnat förverkliga de projekt som man har hoppats. Enligt Backman var det viktigt att hela projektet gick i gång redan i fjol, i år hade det kanske varit osäkert under den depression landet drabbats av. Enligt tidtabellen färdigställs Brandbacken på hösten Intresset för det är stort bland vanliga stadsbor. Vd Antero Tuomela muntrade upp taklagsgästerna med att berätta hur byggarbetarna ideligen får fungera som marknadsförare när många av dem som passerar byggplatsen vill veta allt om bygget och blivande bostäder. A-yhtiöt rakentaa Peippolankaarelle A-bolagen bygger vid Pepotbågen I december öppnade sig en helt ny utmaning för A-bolagen när bolaget kunde köpa en bostadshyrestomt med färdiga byggnadslov och planer vid Pepotbågen intill Tolkisvägen. Objektet var ursprungligen Borgåbygdens bostadsstiftelses. A-bolagen låter nu bygga ett lofthus med 43 bostäder i fem olika byggnader. Av bostäderna är 36 tvårummare, tre treor och fyra bostäder omfattar fyra rum och kök. De större Viikinkitien talojen putkityöt valmiit Viikinkitie 7-9:n taloissa käynnissä oleva peruskorjaus etenee hienosti aikataulussaan. Taloissa tehdyt mittavat LVItyöt ovat jouluun mennessä valmiit aivan suunnitelmien mukaisesti. Talojen julkisivutyöt valmistuvat A-yhtiöille avautui joulukuussa loistava uusi haasteen paikka, kun yhtiöt pääsi ostamaan Tolkkistentien varresta, Peippolankaarelta, asuinrakennustontin valmiine rakennuslupineen ja suunnitelmineen. Kohde oli alun perin Porvoonseudun asuntosäätiön. A-yhtiöt rakennuttaa tontille luhtitalokohteen, johon tulee 43 asuntoa viiteen eri rakennukseen. Asunnoista on kaksioita 36 kappaletta, kolmioita on 3 ja neljän huoneen ja keittiön asuntoja 4. Isommissa asunnoissa on oma sauna. Kohteen toteuttaa A-konsernin aravavuokrayhtiö Porvoon A-asunnot, ja kohteeseen saadaan korkotukilaina. Urakkatarjouskilpa käynnistyy jo vuoden 2010 alussa, ja kohteen arvioitu valmistumisaika on bostäderna har egen bastu. Projektet genomförs av A-koncernens aravahyresbolag Borgå A- bostäder och projektet har bevijats räntestödslån. En entrenadtävling utlyses i början av år 2010 och objektet beräknas vara klart år A-bolagen köpte i december också en tomt vid Alexandersbågen, där det kommer att byggas både bostäder och utrymmen för Kårkulla samkommuns behov. Tolkkistentie Peippolankaarelle rakennettavat talot sijaitsevat kätevästi keskustan ja palveluiden lähellä mutta jäävät eroon vilkasliikenteiselta Tolkkistentieltä ja runsaiden istutusten suojaan. maaliskuuhun mennessä, joulukuussa töihin päästiin jo viimeisessäkin neljästä talosta. Varsinaisten rakennustöiden jälkeen keväällä tehdään vielä taloissa pihatöitä remontin aiheuttamien vaurioiden korjaamiseksi. 5

6 Talous ja vuokrat l Ekonomi och hyror A-talous tasapainossa Omenamäen palvelukeskuksen aulatilaa. A-ASUNTOJEN TUNNUSLUVUT A-BOSTÄDERNAS NORMVÄRDEN KÄYTTÖASTE / ANVÄNDNINGSGRAD Keskimääräinen käyttöaste ajalla (asunnot) Genomsnittlig användningsgrad (bostäder) Tuloutetut vuokratuotot 1-6/ ,57 Redovisade hyresintäkter Laskennalliset vuokratuotot 1-6/ ,93 99,66 % Kalkylerade hyresintäkter VAIHTUVUUS / OMSÄTTNING Irtisanomisten määrä (myös as.vaihdot) ,47 % Antal uppsägningar (också bostadsbyten) Asuntojen lukumäärä yhteensä 1264 Totalantal bostäder SAAMISET KIINTEISTÖN TUOTOISTA / HYRESFORDRINGAR (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Vuokra- ja jälkiper.siirretyt saamiset ,82 0,44 /m 2 Hyresfordringar Vuokralla olevat huoneistoneliöt / Uthyrda lokal-kvm ,50 KESKINELIÖVUOKRA / MEDELHYRA PER KVM asunnot, lasketaan huhtikuun mukaan / bostäder, räknas per april Huhtikuun 09 laskenn. vuokratuotot ,51 9,25 /m 2 /kk Kalkylerade hyresintäkter Huoneistoneliöt per / Lägenhets-kvm ,00 KESKIMÄÄRÄISET HOITOKULUT / GENOMSN. SKÖSELKOSTNAD (myös liikehuoneistot, mukaan ei lasketa pääoma-, korjausja tontinvuokrakuluja / inkl. affärsutrymmen, icke inkl. kostnader för kapitel, reparationer och arrende) Hoitokulut ,27 3,68 /m 2 /kk Skötselkostnader Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,50 KORJAUSKUSTANNUKSET / REPARATIONSKOSTNADER (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Korjauskustannukset Reparationskostnader ,94 0,85 /m 2 /kk Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,50 Porvoon A-asunnot Oy informoi asukasdemokratialain mukaisesti jo hyvissä ajoin syksyllä aravavuokralaisiaan alkavan vuoden vuokranmäärityksistä. Uutiset olivat hyviä: vuokrankorotukset ovat erittäin maltillisia, monessa talossa neliövuokrat jopa pysyvät samoina kuin tänäkin vuonna. A-yhtiöiden aravavuokratalot on ensi vuonna jaettu seitsemään vuokrantasausryhmään, joissa aravavuokravuokrat ovat edullisimmillaan 8,50 euroa neliötä. Kalleinta aravavuokra-asuminen on vasta vuosi sitten valmistuneessa keskusta-alueen talossa Laamanninpolulla, vuokra 12,40 neliöltä. Aravavuokrien määritys pohjaa tarkkaan budjetointiin, sillä aravavuokrat ovat yhtä suuret kuin kulut, voittoa ei niillä tehdä. - Vuoden 2010 budjetoinnissa ei ole ollut valtavia paineita vuokrankorotuksiin koska rahoitusmarkkinat ovat vakaita. Lähinnä kyse on kulujen noususta, erityisesti sähkö-, vesi- ja jätemaksuista. Näissä ainoa nyt budjetoimaamme isompi nousu näyttää tulevan vesimaksuihin, mutta toisaalta olemme yhtiössä toteuttaneet vedensäästöohjelmaa, joten mahdollinen ylitys voi hyvinkin kompensoitua siinä, sanoo A-yhtiöiden talouspäällikkö Carola Gustafsson. Samanlainen budjetoinnin tarkkuus näkyy päättymässä olevan vuoden taloudessa. Syyskuun lopussa toteutettu kolmen vuosineljänneksen seuranta kertoi, että talous seurasi erittäin tarkkaan budjetoitua. - Vain korjauskuluissa oli ylitystä, mutta sekin tasoittuu vuoden loppuun mennessä, koska loppusyksylle ei ole ollut ohjelmassa normaaleja muuttokorjauksia isompia korjauksia. Sähkökuluissa taas saavutamme pienen alituksen, koska sähkön hinta ei noussut aivan yhtä paljon kuin vuosi sitten budjetoidessamme oletimme. Vuokrarästit ovat kuluvan vuoden aikana olleet ajoin hieman edellisvuoden tasoa korkeampia, mutta Carola Gustafsson uskoo niiden tasaantuvan vuodenvaihteen tilinpäätökseen mennessä, koska esim. työttömyyskorvausten maksussa ollut viive on nyt purkautunut. Porvoon A-asunnot Oy vuokrat alkaen tasausryhmä osoite /jyvitetty m²/kk Utjämn.grupp adress /grad.m²/mån. 1 Ilmarisentie 2b - 8/Ilmarinenvägen 2b - 8 (0,00) 8,50 Joukahaisentie 3/Joukahainenvägen 3 (0,00) Jousitie 8/Pilbågsvägen 8 (0,00) Asunnoissa, joissa on vapaa vuokranmääritys, vuokrantarkistus tehdään vuokrasopimuksen mukaisesti. I de bostäder, som inte längre följer aravabestämmelserna, justeras hyran enligt hyreskontraktet. 2 Jousitie 4 ja 6/Pilbågsvägen 4 och 6 (0,20) 9,10 Joukahaisentie 11/Joukahainenvägen 11 (0,20) Lähdepolku 3-4/Källstigen 3-4 (0,20) Kesätuulentie 8/Sommarvindsvägen 8 (0,20) Karhupolku 2-4/Björnstigen 2-4 (0,20) Tap. Löfvingin k 6-8, 10-14/ St. Löfvings gata 6-8, (0,20) 3 Sammontie 4/Sampovägen 4 (0,20) 9,30 Johannisbergintie 10/Johannisbergsvägen 10 (0,20) Fredrika Runebergin katu 5/ Fredrika Runebergs gata 5 (0,20) 6

7 LYHYESTI I KORTHET KORKO-JA MUUT RAHOITUSKULUT 34 % MUUT HOITOK+ALV 1 % HENKILÖSTÖ-, HOITO JA RAHOITUSKULUT YHTEENSÄ ,08 KORJAUKSET 12 % KIINT.VERO 2 % VUOKRAT 2 % HENKILÖSTÖ 4 % VAHINKOVAK 1 % HALLINTO 2 % JÄTEHUOLTO 3 % HENKILÖSTÖ HALLINTO KÄYTTÖ-JA HUOLTO SIIVOUS LÄMMITYS VESI-JA JÄTEVESI SÄHKÖ JÄTEHUOLTO VAHINKOVAK VUOKRAT KIINT.VERO KORJAUKSET MUUT HOITOK+ALV KORKO-JA MUUT RAHOITUSKULUT A-ekonomin i jämvikt Borgå A-bostäder Ab informerade i enlighet med boendedemokratilagen redan i god tid på hösten om hur hyresutvecklingen blir för aravahyresgästerna under det kommande året. Nyheterna är goda, hyresförhöjningarna är mycket måttfulla, i många hus hålls hyrorna på samma nivå som i år. A-bolagens aravahyreshus har för nästa år uppdelats i sju hyresutjämningsgrupper, där den förmånligaste aravahyran är 8,50 euro per kvm. Dyrast är aravahyresboendet i det senaste år färdigställda huset i centrumområdet vid Lagmansstigen, där hyran är 12,40 per kvm. Fastställandet av aravahyrorna bygger på en noggrann budgetering eftersom aravahyrorna skall Neliövuokran muutos ( ) verrattuna tähän vuoteen kiinteistökohtaisesti suluissa. tasausryhmä osoite /jyvitetty m²/kk Utjämn.grupp adress /grad.m²/mån. 4 Mannerheiminkatu 36/Mannerheimgatan 36 (0,65) 10,00 Nordenskiöldinkatu 24/Nordenskiöldsgatan 24 (0,65) 5 Linjatie 34/Linjevägen 34 (0,40) 10,40 Mannerheiminkatu 25/Mannerheimgatan 25 (0,40) Sibeliuksenbulevardi 11-13/ Sibeliusbulevarden (0,40) Tulliportinkatu 4/Tullportsgatan 4 (0,40) Galgbackantie 9/Galgbacksvägen 9 (0,00) F. E. Sillanpään katu 4/F.E. Sillanpääs gata 4 (0,00) Huuhkajantie 5/Uvvägeb 5 - Kurjentie 6/Tranvägen 6 (0,00) 6 Sibeliuksenbulevardi 6/Sibeliusbulevarden 6 (0,40) 11,40 7 Laamanninpolku 2 / Lagmansstigen 2 (0,20) 12,40 SÄHKÖ 3 % KÄYTTÖ-JA HUOLTO 18 % SIIVOUS 3 % LÄMMITYS 10 % VESI-JA JÄTEVESI 5 % svara exakt mot kostnaderna, någon vinst görs inte. Närmast är det fråga om ökade kostnader, särskilt ifråga om avgifterna för el-, vattenoch avfall. Den enda stegringen som tycks bli högre än budgeterat gäller vattenavgifterna, men å andra sidan har vi i bolaget förverkligat ett vattensparprogram och en överskridning kan kompenseras den vägen, säger ekonomichefen vid A-bolagen Carola Gustafsson. En likadan noggrannhet i budgeteringen återspeglas i ekonomi för det år som går mot sitt slut. Rapporten för de tre första kvartalen i slutet av september gav besked om att ekonomin mycket exakt följde den uppgjorda budgeten. - Endast ifråga om reparationskostnaderna skedde överskridningar, men också det jämnar ut sig vid årsslutet eftersom stora utgifter utöver normala fl yttningsreparationer inte har förekommit under slutet av hösten. Ifråga om elutgifterna klarar vi oss under budget eftersom elpriset inte har stigit så mycket som vi antog då budgeten gjordes för ett år sedan. Hyresresterna har under det gångna året stundvis varit något högre än för föregående år, men Carola Gustafsson tror att det hela jämnar ut sig fram till årsskiftets bokslut eftersom bl.a. besvärligheterna i samband med arbetslöshetsersättningsbetalningarna nu har löst sig. Asukaskokouksia useissa taloissa Syksyn mittaan on useassa A-yhtiöiden aravavuokrakohteessa pidetty asukasdemokratialain mukaisia asukaskokouksia, joissa taloihin on valittu asukasluottamushenkilöitä. Porvoonjoen länsirannan aravatalossa Laamanninpolku 2:ssa on tätä aiemminkin asukastoimintaa varten ollut useampijäseninen asukastoimikunta, ja samalla mallilla jatketaan. Lokakuun lopulla koolla ollut asukaskokous valitsi talon asukastoimintaan Elia Häyhän, Nina Seeckin, Heidi Mattilan, Kaarle Salmisen ja Harri Rainion. Laamanninpolku 2:n asukastoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta. Samalla Laamanninpolulla päätettiin, että talon kerhohuoneeseen järjestetään mahdollisuus pienimuotoiseen askarteluun. Askartelu ei saa estää talon toimintaa eikä huoltoa, ja käyttäjän tulee aina hoitaa siivous työn päätyttyä. Siivousvälineet tätä varten ovat kerhotilassa. Sinivuokossa eli Mannerheiminkatu 25:ssä asukaskokous järjestettiin 16. lokakuuta. Seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi talon asukasluottamushenkilöksi valittiin Aarne Laakso. Sinivuokon asukaskokouksessa vieraili A-yhtiöiden isännöitsijä Lena Kaasinen vastaamassa asukkaiden kysymyksiin. Kesätuulentie 8:n ja Karhupolku 3-4:n asukkaat kokoontuivat 29. lokakuuta. Kesätuulentie 8:n asukasluottamushenkilöksi valittiin Pentti Kurttila. Nordenskiöldinkatu 24:n asukasluottamushenkilöksi puolestaan valittiin 11. marraskuuta pidetyssä kokouksessa Laila Kulojärvi. Vikingavägens rörarbeten är klara Grundreparationerna i husen vid Vikingavägen 7-9 går bra och helt enligt tidtabell. De omfattande VVLarbetena i husen blir klara till jul helt enligt planerna. Husens fasader färdigställs i mars, arbetena kom i gång redan i december med det sista av fyra hus. Efter slutfört egentligt byggarbete kommer man under våren ännu att utföra en hel del gårdsarbeten för att skyla över de skador som byggarbetet har åstadkommit. 7

8 Joulumuistio Joulun ajan muistio A-yhtiöiden vuokralaisille A-yhtiöiden toimisto Vuorikatu 3:ssa palvelee joulun ja vuodenvaihteen aikaan seuraavasti: aatonaattona avoinna klo jouluaattona suljettu välipäivinä avoinna normaalisti uudenvuodenaattona avoinna Toimiston puhelinnumero on (019) , sähköposti Joulusauna A-yhtiöt tarjoaa tuttuun tapaan asukkailleen mahdollisuuden ilmaiseen joulusaunaan. Yhtiön tarjoamat saunavuorot ovat tänä vuonna aatonaattona Ainoa poikkeus ovat Linjatien A-talot, joissa joulusaunasta tiedotetaan erikseen. Joulusaunavuoro varataan erillisellä varauslistalla, joka löytyy kiinteistösaunan ovesta viikolla 51. Niillä asukkailla, joilla keskiviikko on normaali viikkovuoro, on oma tuttu vuoronsa. Ylimääräistä joulusaunavuoroa lukuun ottamatta vakiosaunavuorot ovat joulun aikaankin käytössä normaalin aikataulun mukaisesti. Kaikkien saunojien tulee muistaa, että erilaisten saunatuoksujen ja vastaavien käyttö on talosaunoissa allergiasyistä kielletty. Kiinteistönhoito A-yhtiöiden huolto palvelee asukkaita myös joulun ja vuodenvaihteen aikaan. Arkipäivinä, toimiston aukioloaikoina, asukkaat ottavat huoltoa koskevissa kysymyksissä yhteyttä toimiston numeroon (019) Pyhäpäivisin, iltaisin ja öisin hätätapauksissa palvelee huollon päivystysnumero Kiinteistösiivous Kiinteistösiivous hoidetaan joulun aikaankin arkipäivinä normaalin siivousrytmin mukaisesti. A-yhtiöiden huolto muistuttaa, että koska joulun aikaan osuu arkipyhiä, asukkaiden omalla siisteydellä on iso vaikutus kaikkien asumisviihtyvyyteen. Itse aiheutettu roskaus kuten kuusen sisään tuonnista porraskäytävään tulleet roskat on asukkaan aina itse siivottava. Jätehuolto Jäteastioiden vetoisuus voi olla joulun aikaan koetuksella. Huolellinen lajittelu vähentää sekajäteastioiden kuormitusta. Kiinteistöjen jäteastiat on tarkoitettu ainoastaan normaalille kotitalousjätteelle. Muiden vastaanottopisteiden sijainti, katso www. ita-uudenmaanjatehuolto.fi. Joulukuuset Itä-Uudenmaan Jätehuolto kerää joulukuuset energiahyötykäyttöön viikkojen 2 ja 3 aikana. Kuusen voi laittaa sellaisenaan jäteastioiden viereen. Endrgiahyötykäyttöön kerättäviä kuusia ei saa laittaa muovisäkkeihin. Joulukuusia vastaanotetaan myös jäteasemalla puujätteenä, jota kotitaloudet voivat viedä veloituksetta. Pysäköinti A-yhtiöiden pihojen pysäköintipaikat on pääosin varattu asukkaille, mahdolliset vieraspaikat on merkitty erikseen. Vieraspaikat on tarkoitettu lyhytaikaiseen pysäköintiin. Talon asukkaan paikalle pysäköinti on sallittu vain, jos asukkaat ovat siitä keskenään sopineet. Muualle kuin merkityille paikoille pysäköiminen on pihoissa ehdottomasti kielletty. Paloturvallisuus Kun hankit ja liität joulun sähköisiä koristeita, muista aina paloturvallisuus. Tarkista laitteiden, johtojen ja rasioiden kunto. Älä tee omatoimiasennuksia. Jos parvekkeellasi on pistorasia, voit kytkeä siihen ulkokäyttöön tarkoitettuja valoja tai valosarjoja. Älä koskaan jätä kynttilää palamaan vartioimatta. Polta kynttilöitä vain turvallisessa jalassa tai alustalla. Suojaa omaisuutesi Murrot kiinteistöjen varastokomeroihin ovat joulun alla valitettavan yleisiä. Älä jätä lahjoja varkaille. Varastokomeroissa säilytettävä yksityisomaisuus on aina omistajan vastuulla. Keittiössä Älä jätä jouluruokia valmistumaan liedelle tai uuniin valvomatta. Esimerkiksi kinkkua paistettaessa voi uunista tulvia ulos rasvaa tai kosteutta, joka voi pilata keittiösi lattian. Omasta huolimattomuudesta johtuvat vauriot maksaa asukas itse. Älä missään tapauksessa kaada kinkunrasvaa tai mitään muutakaan rasvaa viemäriin. Rasva jähmettyy ja tukkii viemärin. Anna joulurauha Myös juhlapyhien aikaan on muistettava naapurien oikeus asumisrauhaan ja talon järjestyssäännöt. Tehostettu yörauha on A-yhtiöiden taloissa voimassa klo A-asukas, jos naapurisi häiritsee, sinulla on oikeus ilmoittaa häiriöstä A-yhtiöiden huoltoon, arkisin toimistoaikaan asiakaspalveluun (019) , sen ulkopuolella huollon päivystysnumeroon Palovaroitin on joka kodin lakisääteinen varuste, jonka hankinta ja kunnossapitovastuu kuuluvat asukkaalle. Palovaroittimia koskevat säädökset ovat tänä vuonna muuttuneet. Säännösten mukaan: asunnon jokaiseen kerrokseen on laitettava vähintään yksi palovaroitin asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. A-yhtiöiden asukkaat kokoontuivat yhteisille jouluglögeille sunnuntaina Omenamäen palvelukeskusken saliin. Tilaisuudessa esiintyi Ritva Forsbergin lauluryhmä säestäjänään Juhani Pessala. Montako palovaroitinta ja mihin? Näin esimerkiksi 65 neliön kerrostaloasunnossa on oltava kaksi palovaroitinta. Mahdolliset lisävaroittimet on asennettava mennessä. Eteiseen tai kulkuväylälle asennettavan palovaroittimen lisäksi suositellaan varoittimia jokaiseen makuuhuoneeseen. Palovaroitin on pidettävä toimintakunnossa. Varoittimen toimintakunto on varmistettava säännöllisellä testauksella. 8

9 Vinkkejä joulusiivoukseen Käytä vettä siivouksessa harkiten. Pyyhi mieluummin kostealla tai nihkeällä. Esimerkiksi laminaattilattiat menevät liiasta veden käytöstä piloille. Puhdista kylpyhuoneen siivouksen yhteydessä lattiakaivon kansi. Likainen kansi synnyttää nopeasti mikrobikasvua. Muista kuivata myös kylpyhuoneen pinnat pesun jälkeen. Erilaiset hankausjauheet ja nesteet sekä tehopesut ovat valtaosin aivan liian kovia aineita kodin pinnoille. Myös nykyisin paljon käytetyt hankaavat puhdistustyynyt naarmuttavat monia pintoja. likaisuuttaan tukkoiset tai tiukkaan kiinni olevat Joulu Porvoossa Joulun aikaan Porvoossa tapahtuu paljon. Ohessa muutama poiminta, lisää löytyy esimerkiksi internetistä /fi/jou- lu_porvoossa. Aatonaattona Joulupukkiristeily Porvoonjoella klo ja Lähtö Mannerheiminkadun sillan kupeesta. Jouluaattona Perheiden joulukirkko klo tuomiokirkossa. ilmanvaihtoventtiilit huonontavat kotisi sisäilman laatua. Tarkista venttiilien asento ja puhdista kannet pölystä ja liasta. Jos havaitset kodissasi vian, tee vikailmoitus. Vikailmoituksen voit tehdä joko puhelimitse tai A-yhtiöiden www-sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella, Erilaiset vuodot tulee ilmoittaa aina HETI. Tuuleta tehokkaasti, älä harakoille. Muutaman minuutin tehokas läpituuletus on tehokkaampi ja energiaystävällisempi toimintatapa kuin pitkäaikainen ikkunoiden raollaan pito. Kierrätä, älä roskaa. Erilaisten hyötyjätteiden keräyspisteitä on ympäri Porvoota. Ruotsinkielinen perheiden joulurukous klo tuomiokirkossa. Jouluaaton hartaudet Näsinmäen kappelissa. Ruotsinkieliset klo ja ja suomenkieliset klo ja Joulurauhan julistus klo Raatihuoneentorilla. Joulurauha tulkataan myös viittomakielelle. Jouluaaton hartaudet tuomiokirkossa. Ruotsinkielinen klo 17.00, suomenkielinen klo Jouluyön messu klo ja klo tuomiokirkossa. Joulupäivänä Jouluaamun jumalanpalvelukset tuomiokirkossa. Suomenkielinen klo 6.00, ruotsinkielinen klo Joulumusiikkia tuomiokirkossa klo Borgå kammarkör. Tapaninpäivänä Jumalanpalvelukset tuomiokirkossa. Suomenkielinen radiojumalanpalvelus klo 10.00, ruotsinkielinen klo tuomiokirkossa. Jääpalloa, Akilles-Narukerä -peli klo Porvoon tekojäällä. Sunnuntaina Jumalanpalvelukset tuomiokirkossa. Suomenkielinen klo 10.00, ruotsinkielinen klo Konsertti klo tuomiokirkossa. Borgå svenska pensionärskör. Opastettu kävelykierros: Kertomuksia entisajan joulusta klo Lähtö Raatihuoneentorilta. 9

10 Julens minneslista Julens minneslista för A-bolagens beboare A-bolagens kansli vid Berggatan 3 betjänar under juloch nyårstiden enligt följande: dagen före julafton öppet kl julafton stängt mellandagarna öppet normalt nyårsafton 31,12 öppet Kansliets telefonnummer är (019) , fi Julbastu A-bolagen bjuder enligt gammal och god sed på möjligheten av en kostnadsfri julbastu. De bastuturer som bolaget erbjuder infaller i år dagen före julafton, den Enda undantag utgör husen vid Linjevägen, där särskild info ges om julbastun. Julbastuturerna bokas på en särskild reservationslista, som finns på fastighetens bastudörr under vecka 51. De hyresgäster som har normal bastutur på onsdagar har sin ordinarie tur. Oberoende av julbastuturerna följer man under julhelgen de ordinarie turerna enligt normal tidtabell. Alla som badar bör minnas att användning av allehanda bastudofter mm. i gårdarnas bastur är av allergiskäl strängt förbjudet. Fastighetsskötseln A-bolagens service betjänar hyresgästerna också under julen och årsskiftet. Vardagar, under kansliets öppethållningstider, tar hyresgästerna i servicefrågor kontakt med kansliet per telefon (019) I nödfall, på helgdagar, kvällar och nätter fungerar servicens journummer Fastigheternas städning Fastigheternas städning sköts också under julhelgen enligt normal vardagsrutin. A-bolagens service påminner om att jultidens vardagshelger ställer stora krav också på hyresgästernas ansvar för snygghet och trivsel. Självförvållad nedskräpning t.ex. i samband med att julgranar bärs in bör man själv städa upp. Avfallsservice Det kan bli knappt om utrymme i avfallskärlen under julhelgen. En systematisk sortering av avfallet kan lätta på trycket. Fastigheternas avfallskärl är avsedda endast för normalt hushållsavfall. Ifråga om andra mottagningsstationer, se Insamling av julgranar Östra Nylands Avfallsservice samlar in julgranar för energianvändning under veckorna 1 och 2. Granen kan ställas som den är intill avfallskärlen. Granarna får inte sättas i plastsäckar. Julgranar tas emot också som träavfall vid avfallsstationerna, därifrån ved kan tas hem för bränslebruk. Parkering Parkeringsplatserna på A-bolagens gårdar är i huvudsak reserverade för dem som bor i gården, eventuella gästplatser utmärks särskilt. Gästplatserna är avsedda för kortvarig parkering. Att parkera på en reserverad plats är tillåtet endast om parterna har kommit överens om saken. Att parkera på annan plats på gårdarna än i de markerade rutorna är ovillkorligen förbjudet. Brandsäkerheten När du anskaffar och kopplar elektriska julprydnader bör du alltid tänka på brandsäkerheten. Granska skicket på apparater, ledningar och dosor. Gör inga egna installationer. Om det fi nns ett vägguttag på din balkong kan du koppla till ljus och ljusserier som är avsedda för utebruk. Lämna aldrig ett brinnande ljus obevakat. Tänd ljus endast i trygga stakar eller på ett säkert underlag. Skydda din egendom Beklagligtvis är det mycket vanligt med inbrott i fastigheters förvaringsutrymmen. Lämna inga gåvor åt tjuvarna. Att uppbevara privategendom i lagerutrymmena sker alltid på ägarens eget ansvar. Köket Lämna aldrig julmaten att badda på elplattan eller oövervakad i ugnen. Exempelvis när man steker skinkan kan det ur ugnen fl öda ut fett och vätskor, som kan förstöra hela köksgolvet. Skador som har uppkommit på grund av eget slarv betalas av var och en själv. Häll under inga omständigheter skink- eller något annat fett i avloppet. Fettet stelnar och åstadkommer totalstopp i rören. Glöggtreffen för A-invånare ordnades söndaden den 14 December i Åppelbackens festsal. Ge alla julfrid Också under fest- och helgdagar bör man respektera grannarnas rätt till boendefrid och beakta vad som står i husets ordningsregler. Effektiv nattfrid råder i A-bolagens hus kl Den som störs av en granne har rätt att anmäla om saken till A- bolagens service, till vardags under kanslitid till kundtjänsten (019) , på andra tider till servicens journummer

11 A Christmas-time memorandum to all A-companies tenants The offi ce on Vuorikatu 3, serves during Christmas and turning of the year as follows: on the day before Christmas Eve open from 10 to 16 hrs on Christmas Eve the office is closed on the days between 28. to opened as normal from 10 to 16 hrs on New Year s Eve opened from 10 to 16 hrs Julfreden utlysas kl. 16 på Rådhustorget av stadsfullmäktigens ordförande Mikaela Nylander. I programmet bl.a. Porvoon-Suomenkylän soittokuntas Stilla natt, heliga natt och Det är en ros utsprungen samt Runebergskören BSB sjunger några julsånger. Mera brandvarnare! Brandvarnare hör till den lagstadgade utrustningen i varje hem. Anskaffning och skötsel ankommer på den boende. Reglerna för brandvarnare har ändrats i år och är följande: varje våning i en bostad bör ha minst en egen brandvarnare. för varje påbörjad yta om 60 m2 bör i varje våning finnas minst en brandvarnare. T.ex. i en våningshusbostad på 65 m2 bör det finnas två brandvarnare. Eventuella tilläggsvarnare bör installeras före den Utöver tamburer och korridorer rekommenderas installation av brandvarnare också i varje sovrum. Brandvarnaren bör hållas i skick och dess kapacitet bör regelbundet testas. Office telephone number is (019) , fi. Christmas saunas The A-companies offer their tenants a possibility to enjoy Christmas sauna free of charge. This year the sauna turns offered by the company are on the day before Christmas Eve on the The only exceptions are the A- houses on Linjatie, where information about the sauna turns is given separately. The Christmas sauna turns are reserved on separate lists that will be put on your house s sauna door week 51. Those tenants that have their normal weekly sauna turn on Wednesday keep their customary sauna turns. Except for the additional Christmas sauna turns the regular sauna schedules, even at Christmas time, are in use as normal. Property maintenance In maintenance matters the tenants can contact the office (tel. 019) on weekdays and during office hours. During holidays, in the evening or at night in cases of emergency, contact the on duty- call maintenance number Cleaning of properties On weekdays even at Christmas time the properties are cleaned according to normal cleaning schedules. The A-companies maintenance reminds, since this Christmas ordinary weekdays are celebrated as holidays, the tenants own tidiness has a big impact on everyone s living comfort. Self-inflicted littering such as carrying the Christmas tree through the staircases must always be cleaned by the tenants themselves. Waste disposal At Christmas time the capacity of the waste containers can be stretched to their limit. Careful sorting of waste prevents overloading the waste containers. The property waste containers are only meant for normal household waste. Location of other waste recipients; look up Itä-Uudenmaan Jätehuolto (Itä- Uusimaa Waste Disposal) collets the Christmas trees for energy utilization during weeks 2 and 3. Whole trees can be left by the waste container as such, but trees must not be stuffed into plastic bags. Waste Disposal Stations take in Christmas trees also as waste wood that households can collect free of charge. Fire safety When you acquire and connect electric Christmas decorations, check the condition of the equipment as well as the wires and sockets. Do not make any do-it-yourself installations. If there is a socket on your balcony, you can then connect lights and light series meant for outdoor use. Do not leave a candle burning unattended. Burn candles only in safe candleholders or fireproof mats. A fire alarm is a by law prescribed equipment and it is the residents responsibility to acquire and maintain it. Orders concerning fire alarms have changed this year. Presently for each beginning 60 m2 of a flat there has to be at least one fire alarm. This means that in a 65m2 flat there has to be two fire alarms. The possible additional alarms have to be installed by Protect your belongings Break-ins into storerooms before Christmas are regrettably common. Do not leave presents for thieves. Private property kept in the storerooms is always the owner s responsibility. In the kitchen Do not leave Christmas food on the cooker or in the oven unattended. Grease or steam can pour out of the oven and damage your kitchen floor. Damages caused by the residents own carelessness is always the resident s responsibility. Do not pour melted grease into the drain. Grease stiffens and blocks the drain. Parking The A-companies parking places are mainly reserved for the residents, the possible guest places are marked separately. The guest parking spaces are only meant for short parking time. Parking on a resident s place is only allowed if the residents have agreed about this. Parking elsewhere than on marked spaces in the yard is strictly forbidden. Give Christmas peace Also during Holidays the neighbours right to peaceful living and the house rules must be remembered. Intensified night peace in the A-houses is in force from to hrs. A-tenant, if your neighbour is disturbing, you have the right to report the disturbance to the A-maintenance, on weekdays during office hours to client service (019) , outside office hours to the maintenance on duty-call

12 A-kotitalot: Huuhkajantie 5 ja Kurjentie 6 KUVA 2 Piha vailla vertaa Tarmolassa, Huuhkajantien ja Kurjentien välissä sijaitsee A-yhtiöiden toiseksi vanhin kohde, rakennetut kolme kerrostaloa. Talot ovat takavuosina käyneet läpi yhtiön historian mittavimman peruskorjauksen. Iso ja lapsiystävällinen pihapiiri on aina ollut Kurjentien ja Huuhkajantien asukkaille tärkeä. Pihanäkymiä eri ajoilta. Kun Tarmolan A-taloja 1960-luvun lopulla ryhdyttiin rakentamaan, moni silloinen porvoolainen katseli hanketta hieman kummeksuen: metsäänkö asti pitää ihmisten lähteä asumaan. Vaikka Kurjentien ja Huuhkajantien kulmilta on torille vain pari kilometriä, Porvoon keskusta-alue oli vasta laajenemassa ja sen uudet reunat tuntuivat pikkukaupunkilaisista olevan auttamattoman syrjäseutua. - Taloja ympäri joka puolelta kunnon vanha metsä, ja mikäs pikkupojasta oli sen mukavampaa, kuvaa vuonna 1968 Tarmolan A- taloihin vanhempiensa mukana muuttanut Frank Larsson. Metsä oli kulmakunnan lasten seikkailu- ja leikkipaikka. - Samaan aikaan meidän talojen kanssa olivat rakenteilla myös läheiset rivitalot. Ja sehän oli meille kulmakunnan lapsille vain mukavaa. Metsään rakennettiin koju jos toinenkin, ja rakennustarvikkeita oli niitä varten koko ajan saatavilla. Rakentamispuuhat eivät jää- neet vain kojuihin. Tarmolan ja nykyisen Galgbackan alueen välissä oli iso, sittemmin kuivattu suo. Suolla pystyi hyvin melomaan lautoilla, joiden rakennustarpeet tietysti pihistettiin talorakennusmailta. - Talvella, kun suo jäätyi, siellä myös luisteltiin. Suolla luistelun ohella toinen talven suosikkiharrastus oli hiihto. Kuntoladut kulkivat aivan talojen ohi, ja oli aivan tavallista, että koulupäivän jälkeen viskattiin nopeasti reput kotiin ja lähdettiin hiihtämään kolmen tai viiden kilometrin lenkki. - Ei ollut internetiä, nauraa Frank Larsson. LARSSONIN PERHEEN muuttomatka Tarmolaan ei ollut pitkä, perhe asui sitä ennen Pappilanmäellä. - Jos kertoo jollekin asuneensa Pappilanmäellä, niin ihmisille tulee aina mieleen ihana idylli. Idylliä se oli silloinkin, tosin enimmäkseen kesäisin. Talot lämpisivät puilla, vesi haettiin kaivosta, vessaan oli matkaa kodin ulko-ovelta muutama kymmenen metriä. Kyllä sellaisista asumisoloista lähteneenä osasi arvostaa kerrostalon mukavuuksia. - Lapsena arvostin ehkä kaikkein eniten sitä, että yhtäkkiä oli aivan hirvittävästi kavereita. Ja vielä lyhyt matka hakea kavereita ulos, Frank Larsson lisää. Tarmolan A-taloissa on yhteensä 63 asuntoa. Niistä neljän huoneen ja keittiön asuntoja on 9 kappaletta, kolmioita 27 kappaletta, kaksioita 18 kappaletta ja yksiöitä 9 kappaletta. Talojen valmistuttua lähes joka asunnossa oli vähintään yksi lapsi, monissa kokonainen lapsiparvi. TARMOLAN A-TALOISSA moni lapsista törmäsi elämänsä ensimmäisen kerran käsitteeseen talonmies. - Talonmies piti kuria. Kai jokaisen muistoissa on myös hetkiä, kun ollaan juostu talonmiestä karkuun. Pikkupojille talonmiehestä kuitenkin muodostui ihannoitu roolimalli, kiitos taloissa kiinteistönhoitajana vuonna 1971 aloittaneen Kalevi Sadonkorven. - Kalevi tykkäsi lapsista ja otti meitä pikkupoikia mukaan remonttihommiin. Muistan, että ainakin saunaremontissa olimme Kalevia auttamassa. Saimme myös olla hänen autonsa kyydissä. Hyvät muistot lapsuusajoilta ovat vaikuttaneet myös talon nykyiseen asukasrakenteeseen. Frank Larssonin tapaan moni talojen nykyasukas on paluumuuttaja, lapsuutensa samassa pihapiirissä elänyt. TARMOLAN A-TALOISSA on vuosien mittaan tehty kaksi peruskorjausta, joista jälkimmäinen, vuosina toteutettu on A-konsernin historian mittavin. Siinä muun muassa kaikki asunnot korjattiin uutta vastaaviksi ja taloihin asennettiin hissit. - Pieniä soraääniä lukuun ottamatta asukkaat ovat olleet tyytyväisiä tulokseen, erityisesti hissit ovat 12

13 LYHYESTI I KORTHET Viimeisin peruskorjaus muutti taloja niin ulkoa kuin ennen muuta sisältä. Korjaus myös palkittiin vuoden peruskorjauksena. Invånarmöten i många aravahus Under hösten har man i många av A-bolagens aravahyreshus hållit invånarmöten i enlighet med lagen om invånardemokrati och härvid valt invånarförtroendepersoner. I aravahuset vid Lagmansstigen 2 på västra åstranden har man från förr haft en invånarkommitté med många medlemmar och man fortsätter på samma sätt. Det möte som hölls i slutet av oktober invalde i husets invånarkommitté Elia Häyhä, Nina Seeck, Heidi Mattila, Kaarle Salminen och Harri Rainio. Invånarkommittén har ett tvåårigt mandat. Samtidigt beslöt man vid Lagmansstigen att man i klubbrummet skall ordna möjligheter för hobbyverksamhet i liten skala. Den verksamheten får inte störa husets funktioner eller service och den som syss- lar med någonting måste alltid städa efter sig när man slutar med arbetet Det finns städredskap i klubbrummet. I Blåsippan vid Mannerheimgatan 25 hölls invånarmöte den 16 oktober. Till invånarförtroendeperson för den närmaste tvåårsperioden valdes Aarne Laakso. Blåsippans invånarmöte gästades av A-bolagens disponent Lena Kaasinen, som svarade på de frågor som ställdes av hyresgästerna. Hyresgästerna vid Sommarvindsvägen 8 och Björnstigen 3-4 samlades till möte den 29 oktober. Till förtroendeperson vid Sommarvindsvägen 8 valdes Pentti Kurttila. Den 11 november valdes Laila Kulojärvi till invånarförtroendeperson vid Nordenskiöldsgatan 24. Keijo nyt mukana huoltotiimissa olleet hyvä ratkaisu. Kaikkein eniten kuitenkin kiitosta varmastikin on tullut vuosi sitten kunnostetusta pihasta. Piha on aina ollut näiden talojen asukkaille tärkeä, Frank Larsson sanoo. Nykyisin iso piha leikkialueineen on takavuosia paremmin lasten käytössä, sillä peruskorjauksen valmistuttua taloihin muutti runsaasti lapsiperheitä. Asukaskunnan ikärakenteen nuorentuminen näkyy muutenkin, esimerkiksi lenkkisaunat ovat jälleen tulleet talokunnan viikko-ohjelmaan. - Ainoa asia, joka saneerauksen jälkeen on selvästi närkästyttänyt asukkaita, on ollut autotallivuokrien korotus, jota pidettiin liian isona, yhtenä talokunnan asukaluottamushenkilöistä toimiva Frank Larsson kertoo. - Sen sijaan A-yhtiöiden idea, että talojemme autalleista varattiin tilaa mopojen talvisäilytystä varten, oli mielestäni todella fi ksu juttu ajatellen kaikkia A-asukkaita. Ehkäpä ideaa voisi vielä jatkokehitelläkin. Frank Larsson on lyhyttä katkoa lukuun ottamatta asunut Tarmolan A-taloissa vuodesta 1968 alkaen. Hän toimii talokunnan asukasluottamushenkilönä ja edustaa aravaasukkaita Porvoon A-asunnot Oy:n hallituksessa. Kaikilla auton omistavilla kerrostaloasukkailla on aina ongelma renkaiden säilytyksen kanssa. Entäpä jos ryhtyisimme yhdessä hankkimaan renkaidensäilytystallia tai -tilaa? A-yhtiöiden huoltotiimi sai kesän kynnyksellä erinomaisen lisän, kun Keijo Mikkonen siirtyi A-konsernin palvelukseen. 43-vuotiaalla Keijo Mikkosella on kahden vuosikymmenen monipuolinen kokemus kiinteistöalan töistä eri yhtiöistä. Tätä aiemmin hän ehti työskennellä rakennusalalla. Keijo Mikkosen vastuuhoidettavana ovat Lähdepolku 3-4, Kesätuulentie 8:n ja Karhupolku 2-4:n kiinteistöt, joiden aiempi kiinteistönhoitaja Morris Gorell jäi eläkkeelle huhtikuun lopussa. Älä estä lumitöitä A-yhtiöiden huoltotiimi muistuttelee, että pihoissa tehtävät talviset lumityöt saattavat kärsiä pahan kerran, jos pihojen kulkuväylille tai minne tahansa muualle kuin merkityille paikoille on pysäköity autoja. Samoin huoltotiimi toivoo asukkaiden ymmärtävän sen, että piho- Stör inte snöarbetet A-bolagens serviceteam vill påminna om att det kan vara mycket störande för vinterns snöarbeten om man lämnar en bil stående på gårdarnas vägar eller överhuvudtaget på andra platser än de utmärkta parkeringsplatserna. Samtidigt hoppas servicefolket jen kulkuväylille tai kinoksiin jätetyt polkupyörät, ulkoleikkivälineet ja vastaavat hidastavat ja hankaloittavat suuresti kiinteistönhoitajien työtä. Heitteille jätetyt tavarat saattavat myös vahingossa vaurioitua, lumitöitä tehtäessä kun ei näkyvyys aina ole kovinkaan hyvä. att alla invånare förstår att på gårdarna lämnade cyklar och uteleksaker mm. gör att arbetena går långsammare och illa stör fastighetsskötarnas arbete. Saker som lämnas liggande kan också bli förstörda under snöarbetena, då sikten inte alltid är den bästa. 13

14 Liiketilat l Affarsutrymmen Asuntojen lisäksi A-yhtiöillä on Liiketiloja vuokrattavana A-yhtiöt tunnetaan ennen muuta asuntojen vuokraustoiminnasta, mutta konsernin kiinteistöissä on myös jonkin verran erikokoisia ja erityyppiseen toimintaan sopivia liiketiloja. Eniten vuokrattavia liiketiloja on Suomentalossa Mannerheiminkadun ja Runeberginkadun kulmassa. Porvoon ydinkeskustassa sijaitsevassa talossa on peräti kahdeksan erikokoista liiketilaa. Niistä suurin 407,5 neliötä ja pienin puolestaan 41,5 neliötä. Suomentalon kaksi liiketilaa on parasta aikaa vuokrattavana. Talossa sijaitseva yli 300 neliön tila vapautui tänä vuonna, kun Porvoon kaupungin työterveyshuolto muutti Kuninkaanporttiin. Vuoden 2010 alusta talossa vapautuu myös pienehkö, 55 neliön suuruinen katutason liiketila. Omenamäen palvelukeskuksessa Tulliportinkadulla A-yhtiöllä on kaksi vuokrattavaa liiketilaa. Palvelukeskuksessa sijaitsevat kahvilatilat ovat parasta aikaa vuokrattavina. Lisäksi Omenamäessä on vuokralla pieni, 14 neliön suuruinen kampaamotila. A-yhtiöiden takavuosien toimitilassa Mannerheiminkatu 36:ssa on konsernin toimiston muutettua nykytiloihinsa Vuorikatu 3:een toiminut useita eri vuokralaisia. Tätä nykyä 147 neliön tiloissa vuokralaisena on Luontaiskeskus Marius. Huhtisissa Kesätuulentie 8:ssa on kaksi vuokrattavaa liiketilaa. Niistä toisessa on toiminut jo pitkään parturi-kampaamo Kesätuuli, toisessa on viime vuodet toiminut hierontayrittäjä. Molempiin liiketiloihin on käynti Linnunradan aukion puolelta. A-yhtiöiden vuokrattavat liiketilat tarkemmin, katso oheinen kartta. Vuokraustoimintaa hoitaa A-yhtiöiden toimisto, Vuorikatu 3, (019) ). A-bostäderna kan också erbjuda Affärsutrymmen att hyra A-bolagen igenkänns framförallt för sin uthyrning av bostäder, men i koncernens fastigheter finns också ett antal affärsutrymmen av olika storlek och olika typ för olika ändamål. Mest butiksutrymmen att hyra ut finns det i Suomentalo i hörnet av Mannerheimgatan och Runebergsgatan. I huset, som ligger i kärncentrum, finns hela åtta affärslokaler av olika storlek. Den största är på 407,5 kvm och den minsta på 41,5 kvm. Två av butikslokalerna bjuds just nu ut på hyra. Ett utrymme på 300 kvm friställdes i år när Borgå stads arbetshälsovård flyttade till Kungsporten. Från början av år 2010 blir också en butikslokal på 55 kvm i gatunivån ledig. I Äppelbackens servicecenter vid Tullportsgatan har A-bolaget två lokaler för uthyrning. Servicecet- rets kaféutrymmen bjuds ut just nu. Dessutom finns på Äppelbacken ett litet 14 kvm:s utrymme för en frisersalong. I den lokal där A-bolagen för några år sedan verkade vid Mannerheimgatan 36 har olika hyresgäster förekommit sedan koncernen själv flyttade till Berggatan 3. Det 147 kvm stora utrymmet hyrs nu av naturproduktcentret Marius. I Huktis, vid Sommarvindsvägen 8, finns två affärshyreslokaler. I den ena har barberar- och frisersalongen Kesätuuli sin verksamhet och det andra utrymmet har på sistone hyrts av en massör. Ingången till båda sker från Vintergatans skvär. Närmare om A-bolagens affärshyreslokaler på vidstående karta. Uthyrningen handhas av A- bolagens kansli, Berggatan 3, (019) Pet Point -markkinointiketjuun kuuluva Nelitassu hallitsee Suomentalon suurinta liiketilaa Mannerheiminkadun ja Runeberginkadun kulmassa. Vuokrattavana nyt Suomentalossa: 333 m 2 kahdessa kerroksessa 55 m 2 Runeberginkadulla katutasossa Lisätietoja A-yhtiöiden toimistosta, puh. (019) Suomentalo Runeberginkatu ,5 m 2 Nelitassu 56,5 m 2 Design Keittiöpiste 56,5 m 2 Antikvariaatti Lukeva 50 m 2 Pony-Foto, studio 50 m 2 Porvoo Housing LKV 41,5 m 2 Helsingin Tilikeskus 14

15 LYHYESTI I KORTHET Nyt myös kartonki oman talon keräysastiaan Anne Leppänen on ollut Kesätuulen yrittäjä nyt vuoden. Kesätuulentie 8 49 m 2 Parturi-Kampaamo Kesätuuli 60 m 2 Naturelle, hieronta ja lymfaterapia - tilassa alivuokralaisena Jalkahoitola Tiina Salldén Joulun alla kaikki A-asukkaat saivat merkittävän uutuuden, kun talojen omiin jätepisteisiin lisättiin kartongin keräyspisteet. Uudistuksen taustalla on helmikuun alussa voimaan astuva jätehuollon muutos, jonka mukaan keräyskartonki tulee tietyn kokoisissa kiinteistöissä kerätä kiinteistö- Keräyskartonki Aaltopahvi Maito- ja mehutölkit Kartonkipakkaukset Paperipussit, -kassit, -säkit Pizzalaatikot ja munakennot Kartonkiset kertakäyttöastiat Keräyskartonkia käytetään kartonkisten paperi- ja kangashylsyrullien valmistukseen. kohtaisesti. A-yhtiöissä järjestelmä päätettiin ottaa saman tien käyttöön kaikissa kiinteistöissä, vaikka osa pienemmistä kohteista olisikin jäänyt velvoitteen ulkopuolelle. Samoin A-yhtiöiden kiinteistöissä jatkuu myös paristokeräys edelleen. Alta löydät ohjeet, mitä keräyskartonkiastiaan voi laittaa. Returkartong Wellpapp Mjölk- och saftburkar Kartongförpackningar Papperspåsar, -kassar och -säckar Pizzakartonger och äggfack Engångskärl av kartong Returkartong används för tillverkning av kartonghylsor för pappersoch tygrullar. Hieroja Tuula Rundlöf, Naturelle. Lähde: Itä-Uudenmaan jätehuolto Nu insamlas också kartong Inför julen infördes till A-hyresgästernas fröjd en nyhet i och med att en insamlingspunkt också för kartong fogades till sopstationen. Bakom nyordningen ligger en ändring av reglerna för avfallshantering, enligt vilken också kartong bör insamlas i fastigheter av viss storlek. Inom A-bolagen beslöt man att genast ta i bruk det nya systemet i samtliga fastigheter trots att vissa mindre fastigheter inte hade tvingats till detta. Likaså fortsätter insamlingen av batterier i A-bolagens fastigheter. Ovan finns regler för vad som kan läggas i kartonginsamlingskärlen. Kartta: Porvoon kaupunki, kiinteistö- ja mittausosasto Mopot talteen talveksi Marius on toiminut Mannerheiminkatu 36:ssa marraskuusta lähtien. Mannerheiminkatu m 2 Luontaishoitola Marius Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 14 m 2 Kampaamo Rintala Vuokrattavana nyt: 49 m 2 kahvilatila Lisätietoja A-yhtiöiden toimistosta, puh. (019) A-yhtiöt on muistanut mopoilevia vuokralaisiaan aivan uudenlaisella, varmasti kaivatulla palvelulla. Vuokranantaja on varannut mopoille erillisen, asianmukaisen talvisäilytystilan Tarmolan A-taloista, ja vuokraa sieltä säilytyspaikkoja erittäin kohtuuhinnalla, 50 euroa talvi. Mopeder i vintervila A-bolagen betjänar sina mopedåkande hyresgäster med en ny serviceform. Hyresvärden har reserverat för mopeder ett särskilt, ändamålsenligt utrymme för förvaring över vintern i ett av A-husen i Östermalm och hyr där ut platser till ett rimligt pris, 50 euro för hela vintern. Koska kyseessä on yhteissäilytystila, vuokraajat eivät luonnollisesti saa tilaan avaimia, mutta mopojen tuonti ja haku taas keväällä järjestyvät sovitusti. Lisätietoja asiasta antaa A-yhtiöiden toimisto, (019) Eftersom det är fråga om ett gemensamt utrymme får självfallet inte mopedägarna egen nyckel, men inlämningen och utlämningen på våren avtalar man om. Mera upplysningar i frågan ger A-bolagens kansli, (019) , 15

16 Info asukkaaksi aikovalle Näin haet A-yhtiöiden vuokralaiseksi A-yhtiöillä on tarjolla aravavuokraasuntoja ja vapaarahoitteisia vuokraasuntoja. Asuntoihin on ns. jatkuva haku, eli asuntohakemuksen voi tehdä koska tahansa. Poikkeus ovat valmistuvat uudiskohteet, joiden asunnot julistetaan haettavaksi eri ilmoituksin paikallisissa sanomalehdissä (Uusimaa, Borgåbladet) sekä A-yhtiöiden wwwsivuilla. Haku A-yhtiöiden asuntoihin tapahtuu aina kirjallisesti. Hakulomak- keen saat joko A-yhtiöiden toimistosta, Vuorikatu 3, tai A-yhtiöiden internetsivuilta osoitteesta fi. Tarkista samalla, mitä liitteitä sinun tulee oheistaa haussa. Haku tulee voimaan vasta, kun liitteet on toimitettu. A-yhtiöiden vuokra-asuntoihin on koko ajan jonoa. Erityisesti jonoa on yksiöihin ja kaksioihin. Hakemus on voimassa aina 3 kuukautta, sitten se tulee uusia. Såhär blir du en A-hyresgäst A-bolagen bjuder ut aravahyresbostäder och frifinansierade hyresbostäder. Ansökningstiden är fortlöpande och en bostadsansökan kan göras när som helt. Ett undantag utgör nybyggen som utannonseras i de lokala tidningarna (Uusimaa och Borgåbladet) samt på A-bolagens www-sidor. Ansökan om en bostad hos A- bolagen sker alltid skriftligt. Ansökningsblanketter fås antingen från A-bolagens kansli, Berggatan 3, eller på A-bolagens internetsidor på adressen Kom samtidigt ihåg vilka bilagor som bör bifogas ansökan. En ansökan träder i kraft först efter att bilagorna har levererats. Till A-bolagens hyresbostäder är det kö hela tiden. Särskilt lång är kön efter ettor och tvåor. En ansökan är alltid i kraft tre månader varefter den bör förnyas. HAKIJAMÄÄRÄT A-YHTIÖIDEN ASUNTOIHIN h+k 2 h+k 3 h+k 4-5 h+k yht A-yhtiöiden kotisivut apunasi Miten hakea vuokralaiseksi A- yhtiöille? Missä päin Porvoota A-yhtiöiden asunnot ovat? Onko lähellä koulua, päiväkotia jne? A-yhtiöiden kotisivuilta, löydät kätevästi ohjeet ja lomakkeet asunnonhakua varten sekä runsaasti tietoa asumisesta A- yhtiöiden vuokralaisena. Sivuilla on myös kaikkien konsernin kohteiden esittelyt. Osassa talokohtaisia esittelyjä on jopa mukana erikokoisten huoneistojen pohjapiirustuksia. Edullinen laajakaista A-Yhtiöiden asukkaille! Förmånligt bredband för invånarna i A-Bolagen! Mannerheimink. 16 (019) Ma-pe

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

asukas invånaren Rauhallista Joulua Fridfull Jul A-yhtiöt www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren Rauhallista Joulua Fridfull Jul A-yhtiöt www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 4 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Rauhallista Joulua A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja Fridfull Jul www.a-yhtiöt.fi

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 4 2011 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.porvoona-asunnot.fi www.borgaa-bostader.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.porvoona-asunnot.fi www.borgaa-bostader.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2008 www.porvoona-asunnot.fi www.borgaa-bostader.fi A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan

Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan Tomtledningar - Vad är det - I vilket skick är de - Hur kan man sanera dem Porvoo/Borgå 14.9.2017 Tonttijohdot / Tomtledningar

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2008 vp Tehostetun palveluasumisen kriteeristön laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Vuodesta 1995 lähtien palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut 63 prosenttia. Vuonna 1994 asukkailta

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Hakalan leivintuvassa oli vanha muurattu leivinuuni. Tupa sijatsi nykyseillä Lumenen tehtaan tontilla tehdasalueella.

Hakalan leivintuvassa oli vanha muurattu leivinuuni. Tupa sijatsi nykyseillä Lumenen tehtaan tontilla tehdasalueella. Oy Emil Halme Ab Emil sai 19 vuotiaana 16 toukokuuta vuonna 1896 leipurin kisällikirjansa, suoritettuaan ammattityönäytteen. Kisällikirjan luovutti Turun Käsityöläisyhdistyksen Valtuusmiehet. Emil fick

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning 27.10.2016 Tontin varaus / Reservering av tomt Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 28.2.2017

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Päiväkotirauha Dagisfred

Päiväkotirauha Dagisfred 15.3.2017 varhaiskasvattajille Mia Viljanen ja Maria Stoor-Grenner Päiväkotirauha Dagisfred Kaverisuhteita vahvistava ja kiusaamista ehkäisevä toimintatapa Ett sätt att stärka kompisrelationer och förebygga

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi asukas invånaren 1 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 21.9.2015 alkaen

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 21.9.2015 alkaen Kronoby kommun Kruunupyyn kunta e-bokning s-varaus Hyra och priser Vuokra ja hinnasto f.r.om. 21.9.2015 alkaen Med reservation för ändringar Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Idrottshallen Urheiluhalli

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar.

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Kyselyyn osallistuneiden kuntien vastausprosentit, yhteensä 1900 vastausta. 54 % Keskiarvo/Medeltal 67 % Jakobstad (svenskspråkig

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 1 2009 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde?

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 7 kpl, TULEVAISUUDESSA 5 kpl ja 6 kpl 1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 28 % 33 % I framtiden kommer

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 1.8.2015 alkaen

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 1.8.2015 alkaen Kronoby kommun Kruunupyyn kunta e-bokning s-varaus Hyra och priser Vuokra ja hinnasto f.r.om. 1.8.2015 alkaen Med reservation för ändringar Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Idrottshallen Urheiluhalli

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN www.a-yhtiot.fi 4 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 3 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Stone. Design dsign Vertti Kivi&Co

Stone. Design dsign Vertti Kivi&Co Stone 2 Stone Design dsign Vertti Kivi&Co Olen suunnitellut yli sata toimistotilaa. Maisematilojen suunnittelussa on aina haasteena yhdistää tilan tehokas käyttö sekä keskittymistä vaativa suojaisa työpiste.

Lisätiedot