asukas invånaren Rauhallista Joulua Fridfull Jul A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asukas invånaren Rauhallista Joulua Fridfull Jul A-yhtiöt www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja"

Transkriptio

1 asukas invånaren A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Rauhallista Joulua A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja Fridfull Jul

2 Henkilöstö ja hallinto l Personal och förvaltning Päivi Nousiaisen palkitsivat ja kukittivat vuosijuhlassa kiinteistöpäällikkö Teppo Riski, talouspäällikkö Carola Gustafsson, hallituksen puheenjohtaja Matti Nuutti ja toimitusjohtaja Mika Vuori. Päivi belönad som årets lukalist 2010 Kundservicesekreteraren Päivi Nousiainen har hos A-bolagen utnämnts till Årets lukalist, alltså mottagare av personalpriset för år Päivi fick sitt pris och blomsterhyllades på A-bolagens 45-årsdag den 18 november. A-bolagen premierar årligen en medlem av personalen genom ett uppmuntringspris, en utnämning till Årets lukalist. Kriterier för att få priset är att personen har utfört en föredömlig arbetsinsats, aktivt och samvetsgrant, att mottagarens arbete har varit bolagen till gagn och att feedbacken har varit positiv, såväl från kundernas sida som internt inom arbetsgemenskapen. A-bolagens ledningsgrupp, som årligen utser pristagaren, ansåg att Päivi Nousiainen till alla delar utmärkt fyllde urvalskriterierna. Kundservicesekreteraren Päivi Nousiainen har tjänstgjort hos A-bolagen närmare tjugo år, sedan Priset Årets lukalist har utdelats sedan år Tidigare har uppmuntringspriset tillfallit fastighetsskötaren Eliisa Saarikivi, numera pensionerade disponenten Tapio Torvinen samt fastighetsskötaren Pentti Vahtera. Päivi Nousiainen palkittiin Vuoden lukaalilaisena Asiakaspalvelusihteeri Päivi Nousiainen on A-yhtiöiden vuoden 2010 henkilöstöpalkinnon Vuoden lukaalinen saaja. Päivi palkittiin ja kukitettiin yhtiön 45-vuotisjuhlapäivänä 18. marraskuuta. A-yhtiöt palkitsee vuosittain yhden henkilöstönsä jäsenen Vuoden lukaalilainen kannustinpalkinnolla. Palkinnon kriteereinä on, että henkilö on työskennellyt esimerkillisesti, niin aktiivisesti kuin tunnollisesti, että hänen toimintansa on ollut myönteistä työnantajan kannalta ja että palaute on kiittävää niin asiakkailta kuin työyhteisön sisältä. A-yhtiöiden johtoryhmä, joka palkittavan vuosittain valitsee, katsoi, että Päivi Nousiainen täytti kaikki valintakriteerit erinomaisesti. Asiapalvelusihteeri Päivi Nousiainen on työskennellyt A- yhtiöiden palveluksessa lähes kaksi vuosikymmentä, vuodesta 1992 alkaen. Minulle on tärkeää, että saan olla ihmisten kanssa tekemisissä, ja sitähän tämä minun työni suurelta osalta juuri on. Lisäksi työni on hyvin vaihtelevaa ja itsenäistäkin, koen, että minulla on sekä vapautta että vastuuta tekemisistäni. Merkittävän lisän viihtymiseen on Päivi Nousiaisen mukaan tuonut se, että ilmapiiri A-yhtiöiden henkilöstön parissa on kautta vuosien ollut erittäin sopuisa ja skismaton. Kaikkien muiden tehtäviensä ohella Päivi Nousiainen vastaa yleensä A-yhtiöiden juhlatilaisuuksien käytännön järjestelyistä, ja myös marraskuisissa 45-vuotisjuhlissa Päivin työpanos oli merkittävä. Vuoden lukaalilainen palkintoa on jaettu vuodesta 2007 alkaen. Aiemmin palkinnon ovat saaneet kiinteistönhoitaja Eliisa Saarikivi, nyt jo eläkkeelle siirtynyt isännöitsijä Tapio Torvinen sekä kiinteistönhoitaja Pentti Vahtera. A-yhtiöt kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asukkaitaan kaikista onnitteluista ja muistamisista, joita saimme vastaanottaa 45-vuotisjuhlapäivänämme Toivotamme kaikille lämmintä ja rauhallista Joulun aikaa. A-bolagen tackar sina samarbetspartners och hyresgäster för alla gratulationer och uppvaktningar som vi fick motta på vår 45-årsjubileumsdag den Vi tillönskar alla en angenäm och fridfull juletid. YHTiÖT BOLaGen 2

3 YHTIÖT - BOLAGEN ASUMISPALVELUJA VAUVASTA VAARIIN - ASUMISEN VAHVA OSAAJA Toimisto Kontor ma-pe / må-fre Vuorikatu Porvoo Berggatan Borgå Puh./tel (019) Fax (019) Asiakaspalvelu Kundbetjäning Päivi Nousiainen asiakaspalvelusihteeri kundbetjäningssekreterare Marjo Hautamäki kiinteistösihteeri fastighetssekreterare Harri Rainio palveluesimies serviceförman Hallinto Administration Mika Vuori toimitusjohtaja VD Lena Kaasinen isännöitsijä disponent Teppo Riski kiinteistöpäällikkö fastighetschef Carola Gustafsson talouspäällikkö ekonomichef Henna Jussila kiinteistösihteeri fastighetssekreterare henkilökohtaiset sähköpostisoitteet Huolto Service Arkisin/vardagar (019) Huoltopäivystys Servicedejour i nödfall A-yhtiöiden tiedotus- ja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Päätoimittaja Toimittaja Svensk text Summary Paino KANNESSA asukas invånaren Mika Vuori Kaisa Viitanen P-H. Nyman Ulla Schröder SLY-Lehtipainot Oy kirjapaino Uusimaa Porvoo 2010 Talvinen näkymä Porvoon länsirannalta Kuva: Erik Lindroth Pääkirjoitus l Ledare Energiatehokkuutta etsimässä V uonna 2010 valtion myöntämä suhdanneluontoinen energia-avustus vauhditti korjausrakentamista monessa yhtiössä, A-yhtiöt mukaan lukien. Yhtiössä on vuosien varrella toteutettu erilaisia energiansäästötoimenpiteitä, joissa merkittävimmät säästöt on saatu veden kulutuksessa. Tänä vuonna painopiste oli energiankulutuksessa. Yhtiö teetti kuntotutkimukset Joukahaisentie 3:n ja Ilmarisentie 8:n taloissa. Tutkimusten tulokset olivat oletusten mukaiset. Kohteissa ei ole suurempaa ongelmaa, mutta kohteiden ikkunat ovat käyttöikänsä päässä ja vaihtaminen on ajankohtaista. Kevätkummun kohteissa on vuosien varrella tehty erityylisiä perusparannusremontteja, mutta kaikissa kohteissa oli vielä alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden vaihto on muutoinkin ajankohtainen parin kolmen vuoden sisällä muutamissa kohteissa, mutta valtion myöntämä 15 % kaikista kustannuksista oli perusteltu syy suorittaa ikkunoiden uusiminen muutama vuosi etuajassa. Näitä kohteita oli Jousitie 8 ja Ilmarisentie 2b. Ikkunanvaihtojen energiatehokkuudesta oli jo olemassa olevaa vertailutietoa, kun Ilmarisentie 4:n ja 6:n ikkunat vaihdettiin 2008, saatiin lämmönkulutuksessa säästöä keskimäärin 10 %. Viikinkitiellä vuoden 2009 taitteessa tehdystä julkisivuremontista saatavat energiasäästöhyödyt on jo nyt havaittavissa. Saneerauksessa vaihdettiin sekä ikkunat että lisättiin julkisivuun lisälämmöneriste ja uusi, kehujakin saanut julkisivupinnoite. Vertailemalla pelkästään ensimmäisen yhdeksän kuukauden kulutustuloksia, voidaan todeta lämmön suhteellisen kulutuksen pienentyneen noin 20 %. Tuloksista rohkaistuneena päätettiin suorittaa Ilmarisentie 4:n ja 6:n julkisivulevytys loppuun. Kohteen päädythän lisälämmöneristettiin ja levytettiin jo 90-luvun saneerauksen yhteydessä ja nyt kun energia-avustusta oli tarjolla, päätettiin jatkaa levytys loppuun. Kohteen ikkunat oli jo vaihdettu, joten sisäpuolisia töitä ei remontissa tarvitse tehdä. Kaikissa näissä kohteissa tullaan vielä talven aikana tasapainottamaan lämmitysjärjestelmä. Tasapainotus on oleellinen toimenpide lämmitysjärjestelmän toiminnan tehostamiseksi ja energiakulutuksen minimoimiseksi. Yhtiö uskoo vakaasti, että jo tehdyillä ja nyt käynnissä olevilla korjaustoimenpiteillä saadaan näissä kohteissa keskimäärin % säästö lämmönkulutuksessa. Lämmintä talvea toivottaen, Teppo Riski, kiinteistöpäällikkö På jakt efter energieffektivitet D et av staten år 2010 beviljade konjunkturrelaterade energibidraget satte fart på reparationsbyggandet inom många bolag, inklusive A-bolagen. Inom bolaget har man under årens lopp genomfört olika slags energibesparingsåtgärder och i samband med dem har man nått de största besparingarna i samband med konsumtionen av vatten. I år har tyngdpunkten lagts på energikonsumtionen. Bolaget lät göra ett konditionstest i husen vid Joukahainens väg 3 och Ilmarinens väg 8. Undersökningen gav resultat i överensstämmelse med förväntningarna. Hos objekten fanns inga större problem, men fastigheternas fönster närmade sig slutet och ett byte är därför aktuellt. Vid de olika objekten i Vårberga har man under årens lopp utfört grundsaneringar av olika slag och stil, men för samtliga objekts del finns de ursprungliga fönstren kvar. Ett utbyte av fönstren är också annars aktuellt inom ett par tre år i vissa fastigheter, men statens beviljande av bidrag till 15 procent av alla kostnader blev en motiverad orsak till att man kunde förnya fönstren några år i förskott. De objekt det gällde var Pilbågsvägen 8 och Ilmarinens väg 2 b. Beträffade den energieffektivitet som fönsterbyte förde med sig fanns det redan jämförelsematerial eftersom fönstren vid Ilmarinens väg 4 och 8 byttes ut år 2008 och då nådde man besparingari värmekonsumtionen på i medeltal 10 procent. Redan nu kan man skönja nytta av energis- parandet vid Vikingavägen, där man i början av år 2009 utförde fasadreparationer. Vid saneringen bytte man ut fönstren, men därtill kompletterade man fasadernas tilläggsvärmeisolering och använde ett nytt mycket uppskattat ytbehandlingsmedel för fasader. I en jämförelse av konsumtionsresultaten under endast de nio första månaderna kan man konstatera att den relativa konsumtionen har minskat med ca 20 procent. Uppmuntrade av resultaten beslöt man att slutföra skivbeläggningen av fasaderna vid Ilmarinens väg 4 och 6. Fastigheternas gavlar fick som bekant tilläggsvärmeisolering och skivbeläggning redan i samband med saneringen på 90-talet och när det nu fanns möjligheter att erhålla energibidrag beslöt man att fullfölja skivbeläggningen. Vid dessa objekt hade fönstren redan bytts ut, varför det inte fanns anledning att göra några reparationer inomhus. Vid alla dessa objekt kommer man ännu under vinterns lopp att balansera värmesystemet. Balanseringen är en väsentlig åtgärd för att göra värmesystemet effektivt och minimera energikonsumtionen. Bolaget är övertygat om att det som har gjorts och de reparationer som pågår leder till besparingar i värmekonsumtionen på i medeltal procent. Med önskan om en varm vinter. Teppo Riski, fastighetschef 3

4 LYHYESTI I KORTHET Korjaukset l Reparationer Porvoon virkamiehet A-asuntojen hallitukseen Porvoon A-asunnot Oy:n pääomistaja Porvoon kaupunki vaihtoi edustajansa yhtiön hallituksessa 14. joulukuuta pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Aiempien, poliitikoista koostuneiden hallituksen jäsenten sijaan Porvoon edustajat A-asuntojen hallituksessa ovat nyt korkean tason virkamiehiä: kaupunginjohtaja Juk- ka-pekka Ujula, kaupungin talousjohtaja Raija Vaniala sekä tilakeskuksen päällikkö Börje Boström. Porvoon A-asuntojen hallituksessa on neljä jäsentä. Aarne Laakso jatkaa vuokralaisten edustajana myös uudessa hallituksessa. Uusi hallitus aloitti työskentelynsä välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. A-bostäderna fick tjänstemannastyre Borgå A-bostäders huvudägare Borgå stad bytte ut alla sina representanter i bolagets styrelse vid den extra bolagsstämma som hölls den 14 december. I stället för de politiker som har bildat styrelse består Borgå stads företrädare nu av tjänstemän på hög nivå: stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, stadens ekonomidirektör Raija Vaniala samt lokalcentralens chef Börje Boström. Styrelsen för Borgå A-bostäder har fyra medlemmar. Aarne Laakso fortsätter som hyresgästernas representant i den nya styrelsen. Den nya styrelsen inledde sitt arbete omedelbart efter bolagsstämman. 4 Asuntoja uusiksi Viikinkitiellä A-yhtiöillä on parasta aikaa menossa useita perusteellisia huoneistokorjauksia Viikinkitie 7-9:n taloissa. Remonteissa asunnot laitetaan kauttaaltaan uutta vastaavaan kuntoon. Korjaustoiminta tuli mahdollisiksi, kun useampi Viikinkitien asukas Vid sidan om större reparationer har A-bolagen för ögonblicket på gång ett flertal genomgående lägenhetsreparationer i husen vid Vikingavägen 7-9. Reparationerna möjliggjordes då flere hyresgäster från Vikingavägen på hösten fick flytta till Brandbackens servicecenter. Alla de lägenheter som pääsi syksyllä muuttamaan Palomäen palvelukeskukseen. Vastaavia saneerauksia on taloissa tehty jo usean vuoden ajan aina, kun asuntoja on ollut mahdollista vuokralaisen vaihtuessa pitää remontin vaatiman ajan tyhjillään. Viikinkitien keittiöihin on saatu lisää tilaa ja koko asuntoon ilmavuutta, kun aiempi vaatehuone on otettu osaksi keittiötä. Bostäder förnyas vid Vikingavägen saneras kommer att bli som nya. Motsvarande kvalitativa lägenhetssaneringar har också under tidigare år gjorts i husen vid Vikingavägen 7-9 då det i samband med att hyresgäster har flyttat har varit möjligt att reservera den tid som reparationer kräver. Ilmarisentie 4-6:n julkisivut saavat punaruskean tehostevärin. Fönsterreparationerna går bra i A-husen i Vårberga I sammanlagt sju A-hus i Vårberga pågår eller startar man som bäst storreparationer av fönster och balkongdörrar. Tidtabellen har hållit väl och arbeten har framskridit planenligt. Vid Joukahainens väg 3 inleddes reparationerna den 8 december och kan för bostädernas del avslutas i slutet av januari. Reparationen omfattar utbyte av alla fönster och balkongdörrar mot nya i två hus. Alla innebågar är vita och i alla fönster finns färdigt inmonterade spjälgardiner. Alla tidigare vädringsluckor ändras till vädringsfönster. Vädringsfönstren i köken förses med myggnät. Vid Ilmarinens väg 2b är motsvarande reparation redan på slutrakan. Arbetet är i huvudsak slutfört till julen. Fem lägenheter, som i leveransskedet fick felvända fönster och balkongdörrar, kommer att repareras på nästa års sida. Arbetena har inletts med provinstallationer och mätningar också vid Ilmarinens väg 8 och Pilbågsvägen 8. Också en del arbetsplatsarrangemang görs på gårdarna redan före nyår. På alla platser som berörs av reparationerna kommer hyresgästerna att informeras både genom allmänna meddelanden och informationsblad som utdelas till varje bostad strax innan arbetena igångsätts just i den bostaden. Fönsterreparationerna förorsakar inte de boende stora störningar eller besvär. Arbetena pågår endast ett par dagar i varje bostad och man behöver inte i hemmen friställa andra ytor än den närmaste omgivningen kring fönstren. Entreprenören reserverar också till de boendes disposition papp eller mattor med vilka man skyddar golven på de platser där arbetet sker. I den mån de boende har frågor att ställa angående reparationerna i hemmet finns det i informationsbladen uppgifter om entreprenörernas kontaktpersoner samt deras telefonnummer. Med kontaktpersonerna kan invånaren förhandla direkt också då den tilltänkta reparationstiden av motiverade orsaker inte passar den boende. För fönsterreparationerna i husen i Vårberga har man erhållit statligt energibidrag, som täcker 15 procent av kostnaderna.

5 Ilmarisentie 4-6:n uudet julkisivut alkavat jo näkyä Ilmarisentie 4-6:n taloissa käynnissä oleva julkisivuremontti etenee talven tulosta huolimatta täysin aikataulussaan. Ilmarisentie 6:n kaksi kerrostaloa alkavat jo olla julkissivutöiltään valmiit, ja vuoden vaihteen jälkeen töiden painopiste siirtyy Ilmarisentie 4:n taloihin. Kaikki työt valmistuvat vappuun 2011 mennessä. Remontissa asennetaan tähän asti levyttämättömille pitkille julkisivuosille lisälämmöneritys ja sen päälle levytys. Remontin myötä myös talojen väritys uusiutuu. Energiataloudellisen julkisivuremontin jälkeen Ilmarisentie 4-6:n taloissa tehdään lämmitysjärjestelmän tasapainotus. Ilmarisentie 4-6:n talojen ikkunat ja parvekeovet uusittiin jo pari vuotta sitten. Fasaderna börjar ta form vid Ilmarinens väg 4-6 Den fasadreparation som pågår vid Ilmarinens väg 4-6 avancerar helt enligt tidtabellen trots den tidiga vintern. De två våningshusen vid Ilmarinens väg 6 börjar bli färdiga för fasadernas del och efter årsskiftet läggs tyngdpunkten i arbetet på husen vid Ilmarinens väg 4. Alla arbeten färdigställs före 1 maj år I samband med reparationerna kommer man att göra värmeisolering och ovanpå den beklä väggen med skivor på de långa fadsader som inte hittills har försetts med skivor. I samband med reparationerna kommer man också att ge husen ny färg. Efter den energiekonomiska fasadreparationen kommer man att göra en balansering av värmesystemen i husen vid Ilmarinens väg 4-6. Vid Ilmarinens väg 4-6 förnyades husens fönster och balkongdörrar redan för ett par år sedan. Ikkunaremontit hyvässä mallissa Kevätkummun A-taloissa Kaikkiaan seitsemässä kevätkumpulaisessa A-talossa on parasta aikaa joko käynnissä tai alkamassa ikkunoiden ja parvekeovien uusimisremontti. Remonttiaikataulu on pitänyt erinomaisesti ja työt sujuneet mallikkaasti. Joukahaisentie 3:ssa remontti alkoi 8. joulukuuta ja on asuntojen osalta ohi tammikuun lopulla. Remontissa vaihdetaan kahden talon kaikki ikkunat ja parvekeovet uusiin. Kaikkien sisäpokien väri on valkoinen ja kaikissa ikkunoissa on valmiiksi asennettuna sälekaihtimet. Kaikki aiemmat tuuletusluukut vaihtuvat tuuletusikkunoiksi. Keittiön tuuletusikkunaan asennetaan hyttysverkko. Ilmarisentie 2b:ssa vastaava remontti on jo loppusuoralla. Pääosa töistä on valmis ennen joulua. Viisi asuntoa, joihin tavaratoimituksessa vahingossa tuli vääränkätiset ikkunat ja parvekeovet, remontoidaan ensi vuoden puolella. Työt on jo aloitettu malliasennuksin ja mittauskäynnein myös Ilmarisentie 8:ssa ja Jousitie 8:ssa. Myös tarvittavia työmaajärjestelyjä pihapiireissä tehdään jo ennen vuoden vaihdetta. Kaikissa remonttikohteissa talojen asukkaita informoidaan niin yleistiedottein kuin erikseen joka kotiin muutama päivä ennen juuri sen asunnon töiden alkua jaettavin tiedottein. Ikkunaremontista ei aiheudu asukkaille suurta haittaa tai vaivaa. Työt asuntoa kohti kestävät vain pari päivää eikä remonttia varten tarvitse asunnossa raivata vapaaksi kuin ikkunoiden välitön läheisyys. Urakoitsijat myös varaavat asukkaiden käyttöön pahveja tai mattoja, joilla työskentelyalueen lattia suojataan. Mikäli asukkailla on kysyttävää oman kotinsa remontista, tiedotteista löytyy urakoitsijoiden yhteyshenkilöt ja heidän puhelinnumeronsa. Urakoitsijoiden edustajien kanssa sovitaan suoraan myös silloin, jos suunniteltu remonttiajankohta ei perustellusta syystä sovi asukkaalle. Kevätkummun talojen ikkunaremontteihin on saatu valtion myöntämää energia-avustusta. Se kattaa 15 prosenttia kuluista. Viikinkitien lämmönkulutuksessa jo nyt yli viidenneksen säästö Sekä julkisivujen lisälämmöneristykset että ikkunaremontit ovat erittäin tärkeitä projekteja, kun pyritään energiataloudelliseen asumiseen. Tästä A-yhtiöillä on vakuuttavat näytöt esimerkiksi viimeisimmästä peruskorjauskohteestaan, Viikinkitie 7-9:n taloista. Tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana talojen lämpöenergian kulutus oli peräti 21,5 prosenttia pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna, siis ennen kuin talojen julkisivut korjattiin ja ikkunat uusittiin. Yli viidenneksen säästö talojen lämmönkulutuksessa saavutettiin, vaikka tämän vuoden alkukuukaudet olivat kuten hyvin muistetaan jopa poikkeuksellisen kylmiä. Alla oleva kaavio kertoo kulutuksen muutokset havainnollisesti. 5

6 A-yhtiöt 45 vuotta A-yhtiöiden 45-vuotispäivää vietettiin 18. marraskuuta avoimin ovin konsernin toimitalossa Vuorikadulla. Juhlapäiväksi harmillisesti osuneesta kurjasta säästä huolimatta päivään osallistui lähes sata vierasta. Tunnelma oli leppoisa, ja juhlapöytien antimet aamupäivän reilu soppa, iltapäivän palviporsas sekä kahvit täytekakkuineen keräsivät kiitosta. Kuvavalikoima kertoo juhlapäivän tunnelmista ja tapahtumista. Monien päivään sisältyneiden iloisten hetkien kohokohta oli, kun talouspäällikkö Carola Gustafsson palkittiin Kiinteistöliiton kultaisella ansiomerkillä ja asukasaktiivi Aarne Laakso pronssisella ansiomerkillä. Ansiomerkit jakoivat juhlassa A- yhtiöiden toimitusjohtaja Mika Vuori ja hallituksen puheenjohtaja Matti Nuutti. Vieraat viihtyivät niin toimitalon autotalliin ja pihamaalle järjestetyissä ruokailupisteissä kuin yläkerran kahvipöydässäkin. Yhtiön uusi, juhlapäivään valmistunut historiikki oli luettu teos. 6

7 A-bolagen 45 år A-bolagens 45-årsdag firades den 18 november i form av öppna dörrars dag i bolagets huvudkontor vid Berggatan. Trots det vidriga vädret som råkade infalla just på festdagen hade bolaget ett hundratal gäster. Stämningen var avslappnad och många tackade för trakteringen, en hederlig soppa på förmiddagen och palvad skinka senare på dagen med kompletterande kaffe och fyllkaka. Ett bildsvep berättar om dagens händelser och stämningar. A-bolagen premierade följande personer med koncernens standar: redaktör Kaisa Viitanen, invånaraktivisterna Lyyli Hakala och Sebastian von Etter, Borgå stads bostadschef Ulf Backman, översättarna Per-Henrik Nyman och Ulla Schröder (som saknas på bilden). 7

8 Joulumuistio l Julens minneslista Joulun ajan muistio 8 A-yhtiöiden vuokralaisille Joulusauna A-yhtiöt tarjoaa tuttuun tapaan asukkailleen mahdollisuuden ilmaiseen joulusaunaan. Yhtiön tarjoamat saunavuorot ovat tänä vuonna jouluaattona klo alkaen. Tarkemmat tiedot kiinteistökohtaisista joulusaunavuoroista sekä näitä vuoroja koskevat erilliset varauslistat löytyvät talosaunojen ovista. Asukkaiden vakiosaunavuorot ovat joulun aikaankin käytössä normaalin aikataulun mukaisesti. Kaikkien saunojien tulee joulunakin muistaa, että erilaisten saunatuoksujen ja vastaavien käyttö on talosaunoissa allergiasyistä kielletty. Kiinteistönhoito A-yhtiöiden huolto palvelee asukkaita myös joulun ja vuodenvaihteen aikaan. Arkipäivinä, toimiston aukioloaikoina, asukkaat ottavat huoltoa koskevissa kysymyksissä yhteyttä toimiston numeroon (019) Pyhäpäivisin, iltaisin ja öisin hätätapauksissa palvelee huollon päivystysnumero Kiinteistösiivous Kiinteistösiivous hoidetaan joulun aikaankin arkipäivinä normaalin siivousrytmin mukaisesti. A-yhtiöiden huolto muistuttaa, että joulun aikaankin asukkaiden omalla siisteydellä on iso vaikutus kaikkien asumisviihtyvyyteen. Itse aiheutettu roskaus kuten kuusen sisään tuonnista porraskäytävään tulleet roskat on asukkaan aina itse siivottava. Jätehuolto Jäteastioiden vetoisuus voi olla joulun aikaan koetuksella. Jäteastioiden tyhjennyspäivissä voi myös olla poikkeuksia. Huolellinen lajittelu vähentää sekajäteastioiden kuormitusta. Kiinteistöjen jäteastiat on tarkoitettu ainoastaan normaalille kotitalousjätteelle. Muiden vastaanottopisteiden sijainti, katso Itä-Uudenmaan Jätehuollon www-sivut Joulukuuset A-asukkaiden joulukuuset kerätään energiahyötykäyttöön viikkojen 1 ja 2 aikana. Kuusen voi laittaa sellaisenaan jäteastioiden viereen. Energiahyötykäyttöön kerättäviä kuusia ei saa laittaa muovisäkkeihin. Joulukuusia vastaanotetaan myös jäteasemalla puujätteenä, jota kotitaloudet voivat viedä sinne veloituksetta. Pysäköinti A-yhtiöiden pihojen pysäköintipaikat on pääosin varattu asukkaille, mahdolliset vieraspaikat on merkitty erikseen. Vieraspaikat on tarkoitettu lyhytaikaiseen pysäköintiin. Talon asukkaan paikalle pysäköinti on sallittu vain, jos asukkaat ovat siitä keskenään sopineet. Muualle kuin merkityille paikoille pysäköiminen on pihoissa ehdottomasti kielletty. Paloturvallisuus Jos parvekkeellasi on pistorasia, voit kytkeä siihen ulkokäyttöön tarkoitettuja valoja tai valosarjoja. Kun hankit ja liität joulun sähköisiä koristeita, muista aina paloturvallisuus. Tarkista laitteiden, johtojen ja rasioiden kunto. Älä tee omatoimiasennuksia. Älä koskaan jätä kynttilää palamaan vartioimatta. Polta kynttilöitä vain turvallisessa jalassa tai alustalla. A-yhtiöiden toimisto Vuorikatu 3:ssa palvelee joulun ja vuodenvaihteen aikaan seuraavasti: aatonaattona avoinna klo jouluaattona suljettu avoinna normaalisti uudenvuodenaattona avoinna A-yhtiöiden toimiston puhelinnumero on (019) , sähköposti A-bolagens kansli vid Berggatan 3 betjänar under jul och nyår på följande sätt: dagen före julafton öppet kl. 10, på julafton stängt mellandagarna normalt öppet på nyårsafton öppet Kansliets telefonnummer är (019) , e-post Suojaa omaisuutesi Murrot kiinteistöjen varastokomeroihin ovat joulun alla valitettavan yleisiä. Älä jätä lahjoja varkaille. Muista, että varastokomeroissa säilytettävä yksityisomaisuus on aina omistajan vastuulla. Keittiössä Älä jätä jouluruokia valmistumaan liedelle tai uuniin valvomatta. Esimerkiksi kinkkua paistettaessa voi uunista tulvia ulos rasvaa tai kosteutta, joka voi pilata keittiösi lattian. Omasta huolimattomuudesta johtuvat vauriot maksaa asukas itse. Tärkeää: ei rasvaa viemäriin! Älä kaada kinkunrasvaa tai mitään Porvoon perinteisistä joulutapahtumista tunnetuimpia ja myös suosituimpia on joulurauhan julistus Vanhalla Raatihuoneentorilla jouluaattona kello Tänä vuonna joulurauhan julistuksen kaupunkilaisille lukee kaupunginhallituksen muutakaan rasvaa viemäriin. Rasva jähmettyy ja tukkii viemärin. Vie rasva kotipihasi biojäteastiaan. Anna joulurauha Myös juhlapyhien aikaan on muistettava naapurien oikeus asumisrauhaan ja talon järjestyssäännöt. Tehostettu yörauha on A-yhtiöiden taloissa voimassa klo A-asukas, jos naapurisi häiritsee, sinulla on oikeus ilmoittaa häiriöstä A-yhtiöiden huoltoon, arkisin toimistoaikaan asiakaspalveluun (019) , sen ulkopuolella huollon päivystysnumeroon Joulurauhan julistus kokoaa taas porvoolaiset yhteen puheenjohtaja Kaj Bärlund. Joulun ja vuoden vaihteen aikaan on Porvoossa tarjolla paljon muitakin tapahtumia. Niistä lisätietoa löytyy muun muassa Porvoon kaupungin matkailun www-sivuilta

9 PM i juletid för alla som bor i A-husen Julbastu A-bolagen bjuder som vanligt på möjligheter för hyresgästerna att bada kostnadsfri julbastu. De bastuturer som bolagen bjuder på infaller på julaftonen med början kl Närmare uppgifter om julbastuturerna i de olika fastigheterna och separata reserveringslistor för dessa turer finns på dörrarna till husens bastur. De boendes ordinarie bastuturer är också under julen giltiga enligt normal tidtabell. Alla som badar bör också under julen minnas att användning av olika slags bastudofter och liknande av allergiskäl är förbjuden. Fastighetsskötsel A-bolagens service betjänar hyresgästerna också under jul och nyår. På vardagar, under kanslitid, tar man i servicefrågor kontakt till kansliets telefonnummer (019) Under helgdagar, på kvällar och nätter betjänar servicen i nödfall på journumret Fastighetsstädning Städningen av fastigheterna sköts också under jultiden på vardagar enligt normal rytm. A-bolagens service påminner om att en gemensam strävan från alla att hålla snyggt omkring sig har stor betydelse för allas boendetrivsel. Vid självförvållad nedskräpning - såsom när julgranar bärs in eller ut - bör man själv städa upp efter sig. Avfallsservice Hur mycket tål avfallskärlen när de blir fullproppade i juletid? Endel avvikelser kan ske ifråga om tömningsdagar. En omsorgsfull sortering minskar på belastningen på kärlen för blandat avfall. Fastigheternas avfallskärl är avsedda endast för normalt hushållsavfall. Ifråga om andra mottagningsstationer, titta efter på www-sidan hos Östra Nylands Avfallsservice Julgranarna Julgranar samlas in för energibruk under veckorna 1 och 2. Man kan ställa granen som sådan vid avfallskärlen. Granar för energibruk får inte sättas i plastpåse. Julgranar tas också emot vid avfallsstationen som träavfall, som hushållen kan transportera till platsen kostnadsfritt. Parkering Parkeringsplatserna på A-bolagens gårdar är i huvudsak reserverade för hyresgästerna, eventuella gästplatser är särskilt markerade. Gästplatserna är avsedda för kortvarig parkering. Att parkera på en boendes bilplats är tillåtet endast om man hyresgästerna emellan har kommit överens om saken. Att parkera någon annanstans än på en utmärkt plats är ovillkorligen förbjudet. Brandsäkerhet Om du har ett vägguttag på din balkong kan du koppla till ljus eller ljusserier som är avsedda för utebruk. När du skaffar och kopplar elektriska grannlåter får du aldrig glömma brandsäkerheten. Granska skicket på apparater, ledningar och dosor. Gör aldrig själv några hemlagade installationer. Lämna aldrig ett brinnande ljus utan övervakning. Tänd ljus endast i en trygg ljusstake eller på ett stabilt underlag. Skydda egendomen Beklagligtvis är tiden före jul en livlig tid för inbrott i lagerutrymmen. Lämna inga gåvor åt tjuvarna. Kom ihåg att privat egendom som uppbevaras i vindslager finns där på ägarens eget ansvar. I köket Lämna inte julmat puttrande på spisen eller i ugnen utan övervakning. T.ex. när man steker skinkan kan fett och fukt tränga ut från ugnen och kanske förstöra köksgolvet. Skador som uppkommit av eget slarv betalar den boende själv. Viktigt: inget fett i avloppet! Häll för allt i världen inte skinkfett eller något annat fett i avloppet. Fettet stelnar och bildar en propp i avloppet. För fettet till bioavfallskärlet på gården. Ge julfrid Också under stora helger bör man komma ihåg att grannarna har rätt till boendefrid och att det finns ordningsregler i huset. Absolut nattfrid råder i A-bolagens hus kl Om du som A-hyresgäst upplever att en granne stör har du rätt att anmäla om störningarna till A- bolagens service, till vardags på kanslitid till kundtjänsten (019) , på andra tider till servicens journummer

10 Talous l Ekonomi Vuokriin vain maltillinen korotus A-yhtiöiden tarve nostaa vuokria ensi vuonna jäi huomattavasti pienemmäksi kuin mitä vielä alkusyksystä budjetin ensiversioita laadittaessa pelättiin. Keskimääräinen korotus aravavuokrissa on 20 senttiä neliöltä. Useissa talokunnissa korotusta ei tule lainkaan. A-yhtiöissä ensi vuoden aravavuokrat ovat vuokrantasausryhmästä riippuen 8,80 12,60 euroa neliöltä. Keskimääräinen neliövuokra on A-yhtiöiden arava-asunnoissa edelleen alle kymmenen euroa. Aravavuokriin kohdistuvat kovat korotuspaineet ovat jo pari vuotta olleet valtakunnallisestikin merkittäviä huolenaiheita. Monilla paikkakunnilla on jouduttu toteuttamaan isoja korotuksia kohonneiden kustannusten peittämiseksi. Tänä vuonna alan piirissä on yleisesti puhuttu vähintään 50 sentin korotustarpeesta neliövuokriin. Paineet ovat tuntuneet myös A- yhtiöissä Porvoossa. Alkusyksystä A-yhtiöiden talouspäällikkö Carola Gustafsson ennakoi, että kohoavi- kuvapaikka Vaikka ensi vuodeksi on budjetin korjausrahaa pienennetty, A-yhtiöissä on jo tämän vuoden puolella tehty useita merkittäviä korjauksia ja peruskorjauksia, kuten ikkunoiden uusimisia Ilmarisentiellä. en kustannusten aiheuttama korotuspaine voi äärimmillään tietää 40 sentin korotustarvetta neliövuokriin, jos säästökohteita ei riittävästi löydetä. Olemme saaneet edelleen tehostettua huoltotoimintaamme, ja siitä syntyvä säästö oli toinen merkittävä tekijä. Vielä merkittävämpi oli korjausbudjettimme vähentäminen tähän vuoteen verrattuna eurolla, kertoo Carola Gustafsson. Säästöt eivät syö vuokralaisten asumistasoa ja mukavuutta, sillä esimerkiksi korjaustoiminnassa käytössä on apuna tilinpitoon aiemmin tehty asuintalovaraus. Olemme selvinneet budjetoinnista ja paineista hyvin. Ainoa, mikä voi horjuttaa tilannetta, on kova pakkastalvi. Lämmityskustannukset ovat isoimpia kulueriämme. A-yhtiöillä on budjetoinnissaan yksi merkittävä etu moniin suomalaisiin vuokranantajiin nähden. Niin vuokrarästit kuin erilaiset ilkivallasta johtuvat korjaukset ovat Porvoossa varsin vähäinen ongelma. Ihmiset arvostavat omia kotejaan, ja se poistaa meiltä vuokranantajana monta painetta, Carola Gustafsson sanoo. A-yhtiöiden vapaarahoitteisessa asuntokannassa vuokrankorotukset tehdään henkilökohtaisten vuokrasopimusten mukaisesti, eikä niistä koota arava-asuntojen ta- paista julkista yhteenvetoa. Myös niissä korotukset ensi vuodelle ovat olleet kuitenkin samansuuntaisia kuin aravapuolella. A-yhtiöiden arava-asuntojen neliövuokrat 2011 A-yhtiöissä on käytössä vuokrantasausryhmät, mikä tarkoittaa sitä, että vuokria ei lasketa joka talolle yksitellen, vaan talot muodostavat ryhmiä, joissa maksetaan samaa neliövuokraa. A-yhtiöiden vuokrantasausryhmiä on viime vuosien aikana systemaattisesti lukumääräisesti vähennetty. Vuonna 2011 tasausryhmiä on kuusi. Samalla tasausryhmien sisältöjä on muutettu entistä tarkemmin talojen iän, peruskorjausten ja sijainnin mukaan. Kallein neliövuokra, 12,60 neliöltä, on A-yhtiöiden uusimmassa talossa Laamanninpolku 2. Aravabostädernas kvm-hyror år 2011 Inom A-bolagen tillämpar man ett system med hyresutjämningsgrupper, vilket betyder att hyrorna inte beräknas för ett hus i gången, utan husen bildar grupper inom vilka man betalar en och samma hyra. Under senare år har man systematiskt minskat antalet utjämningsgrupper hos A-bolagen. Under år 2011 är antalet grupper sex. Samtidigt har man korrigerat gruppernas innehåll så att man mer än förr tar i beaktande ålder, grundsaneringar och läge. Den högsta kvadratmetershyran, 12,60 euro per kvadrat, tillämpas i A-bolagens nyaste hus vid Lagmansstigen 2. tasausryhmä osoite /jyvitetty m²/kk Utjämn.grupp adress /grad.m²/mån. 1 Ilmarisentie 2b - 8/Ilmarinenvägen 2b - 8 (0,30) 8,80 Joukahaisentie 3/Joukahainenvägen 3 (0,30) Jousitie 8/Pilbågsvägen 8 (0,30) Asunnoissa, joissa on vapaa vuokranmääritys, vuokrantarkistus tehdään vuokrasopimuksen mukaisesti. I de bostäder, som inte längre följer aravabestämmelserna, justeras hyran enligt hyreskontraktet. 2 Jousitie 4 ja 6/Pilbågsvägen 4 och 6 (0,20) 9,30 Joukahaisentie 11/Joukahainenvägen 11 (0,20) Lähdepolku 3-4/Källstigen 3-4 (0,20) Kesätuulentie 8/Sommarvindsvägen 8 (0,20) Karhupolku 2-4/Björnstigen 2-4 (0,20) Tapani Löfvingin katu 6-8, 10-14/ St. Löfvings gata 6-8, (0,20) Sammontie 4/Sampovägen 4 (0,00) Johannisbergintie 10/Johannisbergsvägen 10 (0,00) Fredrika Runebergin katu 5/ Fredrika Runebergs gata 5 (0,00) 10

11 Endast måttfulla hyresförhöjningar A-bolagens behov att höja hyrorna för nästa år blev betydligt mindre än vad man var rädd för när man i början av hösten gjorde upp de första budgetversionerna. Den genomsnittliga förhöjningen av aravahyrorna är 20 cent per kvadratmeter. I många av husenheterna blir det inga förhöjningar alls. Inom A-bolagen är nästa års aravahyror, beroende på hyresutjämningsgrupp, 8,80-12,60 euro per kvadrat. Den genomsnittliga kvadratmetershyran i A-bolagens aravabostäder är alltjämt under tio euro. De starka förhöjningstrycken på aravahyrorna har redan under ett par år utgjort betydande nationella orosmoment. På många orter har man varit tvungen att verkställa stora förhöjningar för att täcka stegrade kostnader. I år har man inom branschen allmänt talat om att det föreligger ett behov av minst en 50 cents förhöjning per kvadratmeter. Trycket har man känt av också inom A-bolagen i Borgå. I början av hösten förutspådde ekonomichefen Carola Gustafsson att det kostnadstryck som de ökade utgifterna föranleder i värsta fall kan resultera i ett krav på en 40 cents förhöjning, förutsatt att man inte kan hitta tillräckligt många sparobjekt. - Vi har lyckats med att ytterligare effektivera vår serviceverksamhet och den besparingen var den ena betydelsefulla faktorn. Den andra, ännu mera betydelsefulla, var minskningen av vår reparationsbudget med euro i jämförelse med detta år, berättar Carola Gustafsson. Besparingarna kommer inte att tära på hyresgästernas boendekomfort och bekvämlighet eftersom man på reparationssidan kommer att kunna disponera en tidigare i bokföringen gjord bostadshusreservering. - Vi har klarat budgeten och alla tryck väl. Det enda som kan rubba situationen är en sträng köldvinter. Uppvärmningskostnaderna hör till våra största utgiftsmoment. A-bolagen har i sin budgetering en fördel i jämförelse med andra finländska hyresvärdar. Såväl hyresresterna som reparationer på grund av allehanda illdåd utgör i Borgå ett mycket litet problem. - Folk värdesätter sina egna hem och detta faktum avlastar många tryck från oss som hyresvärda. Beträffande A-bolagens frifinansierade hyresbostadsbestånd sker hyresförhöjningar enligt individuella hyresavtal och ifråga om dem görs inte några offentliga sammandrag såsom för aravabostäderna. Också för deras del har dock förhöjningarna skett enligt samma tendenser som på aravasidan. tasausryhmä osoite /jyvitetty m²/kk Utjämn.grupp adress /grad.m²/mån. A-ASUNTOJEN TUNNUSLUVUT A-BOSTÄDERNAS NORMVÄRDEN KÄYTTÖASTE / ANVÄNDNINGSGRAD Keskimääräinen käyttöaste ajalla (asunnot) Genomsnittlig användningsgrad (bostäder) Tuloutetut vuokratuotot 1-9/ ,58 Redovisade hyresintäkter Laskennalliset vuokratuotot 1-9/ ,46 99,87 % Kalkylerade hyresintäkter VAIHTUVUUS / OMSÄTTNING Irtisanomisten määrä (myös as.vaihdot) ,83 % Antal uppsägningar (också bostadsbyten) Asuntojen lukumäärä yhteensä 1192 Totalantal bostäder SAAMISET KIINTEISTÖN TUOTOISTA / HYRESFORDRINGAR (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Vuokra- ja jälkiper.siirretyt saamiset ,24 0,56 /m 2 Hyresfordringar Vuokralla olevat huoneistoneliöt / Uthyrda lokal-kvm ,50 KESKINELIÖVUOKRA / MEDELHYRA PER KVM asunnot, lasketaan huhtikuun mukaan / bostäder, räknas per april Huhtikuun 2010 laskenn. vuokratuotot ,36 9,51 /m 2 /kk Kalkylerade hyresintäkter Huoneistoneliöt per / Lägenhets-kvm ,00 KESKIMÄÄRÄISET HOITOKULUT / GENOMSN. SKÖTSELKOSTNAD (myös liikehuoneistot, mukaan ei lasketa pääoma-, korjausja tontinvuokrakuluja / inkl. affärsutrymmen, icke inkl. kostnader för kapitel, reparationer och arrende) Hoitokulut ,63 3,98 /m 2 /kk Skötselkostnader Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,50 KORJAUSKUSTANNUKSET / REPARATIONSKOSTNADER (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Korjauskustannukset Reparationskostnader ,38 0,82 /m 2 /kk Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,50 3 Mannerheiminkatu 36/Mannerheimgatan 36 (0,60) 10,60 Nordenskiöldinkatu 24/Nordenskiöldsgatan 24 (0,60) Mannerheiminkatu 25/Mannerheimgatan 25 (0,20) Sibeliuksenbulevardi 11-13/ Sibeliusbulevarden (0,20) Tulliportinkatu 4/Tullportsgatan 4 (0,20) 4 Linjatie 34/Linjevägen 34 (0,10) 10,50 Galgbackantie 9/Galgbacksvägen 9 (0,10) F. E. Sillanpään katu 4/F.E. Sillanpääs gata 4 (0,10) Huuhkajantie 5/Uvvägeb 5 - Kurjentie 6/Tranvägen 6 (0,10) 5 Sibeliuksenbulevardi 6/Sibeliusbulevarden 6 (0,20) 11,60 6 Laamanninpolku 2 / Lagmansstigen 2 (0,20) 12,60 Neliövuokran muutos ()) verrattuna tähän vuoteen kiinteistökohtaisesti suluissa. Talvista näkymää Lähdepolun A-talojen pihasta. 11

12 Christmas-time memorandum The office on Vuorikatu 3 serves during Christmas and turning of the year as follows: on Dec. 23, the day before Christmas Eve, open from 10 to 12 hrs on Dec. 24, Christmas Eve the office is closed on days between Dec. 27 to open as normal from 10 to 16 hrs on New Year s Eve open from 10 to 14 hrs Office telephone number: (019) , Christmas saunas In an already familiar fashion the A-companies offers the tenants a possibility to Christmas saunas free of charge. This year the company offered sauna turns are on Christmas Eve starting at a.m. More detailed information for each house s Christmas sauna turns and the separate reservation lists for these are put up on each sauna door. Besides the additional Christmas sauna turns the regular sauna schedules are in use even at Christmas time. Property maintenance In maintenance matters the tenants can contact the office (019) on weekdays and during office hours. In emergency cases during Christmas Holidays, evenings and at nighttime, please contact the on duty-call number Cleaning of properties On weekdays, even at Christmas time the properties are cleaned according to normal cleaning schedules. The A-companies maintenance reminds that the tenants own tidiness has an important impact on everyone s living comfort. Self inflicted littering such as carrying the Christmas tree through the staircases must always be cleaned by the tenants themselves. Waste disposal At Christmas time the capacity of the waste containers is stretched to their limit. The properties waste containers are meant only for normal household waste. Location of other waste recipients: The Christmas trees will be collected for energy utilization during weeks 1 and 2. The Christmas trees can be left by the waste container as such and trees must not be stuffed into plastic bags. Fire safety When you acquire and connect electric Christmas decorations, check the condition of the equipment as well as the wires and the sockets. Do not try to make any do-it-yourself installations. If there is a socket on your balcony, you can connect lights and light series meant for outdoor use. Do not leave candles burning unattended. Burn candles only in safe candleholders or on fireproof mats. Protect your belongings Break-ins into storerooms before Christmas are regrettably common. Do not leave presents for thieves. Private belongings kept in the storerooms are always the owner s own responsibility. In the kitchen Do not leave Christmas food on the cooker or in the oven unattended. Damages caused by the residents own carelessness is always the tenant s responsibility. Please do not pour melted grease into the drain! Grease stiffens and blocks the drain. Parking The A-companies parking places are mainly reserved for the residents, the possible guest places are marked separately. The guest parking spaces are meant only for short time parking. Parking on a resident s place is allowed only if the residents have agreed about this. Parking elsewhere in the yard than on marked spaces is strictly forbidden. Give Christmas Peace Even during Holidays the neighbours right to peaceful living and the house rules must be remembered. Intensified night peace in the A-houses is in force from to hrs. A-tenant; if your neighbour is causing disturbance, you have the right to report the disturbance to the maintenance. 12

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. Rauhallista Joulua Fridfull Jul. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.

ASUKAS INVÅNAREN. Rauhallista Joulua Fridfull Jul. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen. ASUKAS INVÅNAREN 4 2009 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Rauhallista Joulua Fridfull Jul A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN www.a-yhtiot.fi 4 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 4 2011 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.porvoona-asunnot.fi www.borgaa-bostader.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.porvoona-asunnot.fi www.borgaa-bostader.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2008 www.porvoona-asunnot.fi www.borgaa-bostader.fi A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 1 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 792/2006 vp Viisipäiväinen vuosilomaviikko Eduskunnan puhemiehelle Vuosilomalaki on vanhentunut joiltakin osin. Laissa vanhaa perinnettä on se, että ansaittu vuosiloma-aika kuluu myös

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 1 2009 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 3 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 793/2004 vp Uskonnollinen painostus Eduskunnan puhemiehelle Ajatus lähestyvästä poismenosta saa monet ikäihmiset aikaisempaa kiinnostuneemmiksi uskonasioista. Tämä saattaa ikäihmiset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007 FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.07 31.12.07 ÅBO TURKU ST KARINS KAARINA PARGAS/ PARAINEN NAGU/ HOUTSKÄR HOUTSKARI Olofsnäs Kittuis min. Galtby KORPO min. 7 km ~8

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55. SÄHKÖTKNIIKKA JA LKTONIIKKA 2. välikoe.2.22. Saat vastata vain neljään tehtävään! Sallitut: Kako, [r.] laskin, [MAOL], [sanakirjan käytöstä sovittava valvojan kanssa!]. Laske jännite. = V, = 2 Ω,

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 953/2001 vp Kemira Oy:n työpaikkojen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Kemira Oy:n kohdalla ollaan tekemässä omistusjärjestelyjä talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksellä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 4 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja Pääkirjoitus l Ledare Passiivitalot

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut VALTUUSTOALOITTEET FULLMÄKTIGEMOTIONER 1 28 Loviisanlahden verkkokalastussäännöt Bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken 27 Keskusosoitetietokannan ja yhteisten sähköpostilistojen luominen luottamushenkilöille

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 944/2006 vp Työeläkkeen menetyksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Uuden eläkelain voimaan tullessa mahdollistui työeläkkeelle pääsy 63 vuoden iässä ilman, että menettäisi ansaitun

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 4 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja A-yhtiöt toivottaa

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 954/2009 vp Eläkkeiden maksukäytännön muuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen maksupäivä on joitain poikkeuksia lukuun ottamatta pääsääntöisesti kuukauden ensimmäinen pankkipäivä.

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot