asukas invånaren

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi"

Transkriptio

1 asukas invånaren A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

2 2 Pääkirjoitus l Ledare A-yhtiöiden vuosi 2009 suunnitelman mukainen A-yhtiöiden vuosi 2009 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti suunnitelmien mukainen. Vuoden 2009 lopussa yhtiöillä oli yhteensä 1196 vuokra-asuntoa, joissa asui 2381 henkilöä. Yhtiöiden vakaan talouden perustana ovat vuokransa hyvin hoitavat asukkaat ja korkea lähes sataa hipova käyttöaste. Tavallista vuokra-asuntoa hakevien jonossa oli vuoden mittaan keskimäärin 425 hakemusta. Vuokrasaamiset ja asumishäiriöt pysyivät alhaisella tasolla. Vuoden aikana ei ollut yhtään asukkaan muuttoon johtanutta häätöpäätöstä. A-yhtiöissä on panostettu kulutuksen seurantaan ja laitteistojen säätöön ja huoltoon, josta on seurannut lämmitysenergian, veden ja sähkön kulutuksen pysyminen hallinnassa. Vuonna 2009 yhtiön kokonaisenergian kulutukset olivat korkeampia kuin vuonna Syynä kulutuksen nousuun olivat yksi uusi talo, erittäin kylmä loppuvuosi sekä autopaikkojen sähköistysten muuttaminen siten, että sisälämmittimien käyttö sallittiin. Yhtiöt ovat perinteiseen tapaan sijoittaneet korjaustoimintaan siten, että asuntojen kunto säilyy hyvänä, jolloin asumisviihtyvyys ja asuntojen vuokrattavuus on saatu pysymään hyvänä. Vuosikorjauksista huoneistokorjaukset muuttojen yhteydessä ovat noin puolet korjausbudjetista. Neljännes käytettiin LVIS- ja kiinteistötekniikkaan ja loput yleisiin tiloihin, pihoihin ja palvelukeskuksen korjauksiin. Menneen ja kuluvan vuoden aikana yhtiöillä oli käynnissä ja valmistui useita huomattavia rakennusprojekteja, niin uudiskohteita kuin perusparannuksiakin. Perusparannuskohteista käynnissä oli Viikinkitie 7 9:n peruskorjaus, joka valmistuu maaliskuun lopussa. Perusparannuksessa kaikkiin taloihin uusittiin käyttövesijohdot, julkisivut, maanalaiset putkistot, porrashuoneet, antenniverkko, lämmönjakohuone sekä tehtiin useita pienempiä kiinteistöjä parantavia asioita. Uudisrakennuskohteista vuoden 2009 alussa otettiin käyttöön länsirannalla oleva Laamanninpolku 2. Kohde on yksi viimeisistä aravalainalla toteutetuista kohteista koko maassa. Uudisrakennuskohteista käynnistyi vuoden 2008 lopulla Palomäen palvelukeskuksen rakentaminen, joka etenee vanhan paloaseman tontilla siten, että kohde valmistuu vuoden 2010 syksyllä. Vuoden 2009 lopulla yhtiö osti Porvoonseudun Asuntosäätiöltä suunnitelmat ja Porvoon kaupungilta tontin osoitteesta Peippolankaari 2-4, jonka käynnistyminen odottaa Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA:n rahoituspäätöstä. Lisäksi yhtiöllä on suunnittelu käynnissä osoitteeseen Aleksanterinkaari 6 tulevaan palvelu- ja senioritalokohteeseen. Kaunista kesää odotellen. Hyvää kevättä kaikille lukijoille! Mika Vuori, toimitusjohtaja Planenligt år 2009 för A-bolagen Året 2009 gick för A-bolagen både verksamhetsmässigt och ekonomiskt helt enligt planerna. I slutet av år 2009 innehade bolaget 1196 hyresbostäder, i vilka det bodde 2381 personer. Basen för bolagens stabila ekonomi är att hyresgästerna sköter sina hyror väl och att bostäderna har en användningsgrad med snudd på 100 procent. I medeltal 425 ansökningar fanns under årets lopp i kön för en vanlig bostad. Hyresfordringarna och störningarna i boendemiljön hölls på en låg nivå. Under året förekom inte ett enda fall av vräkning med flyttning som påföljd. Inom A-bolagen har man satsat på att följa upp konsumtionen och att justera och sköta apparaturen och som en konsekvens av detta har man lyckats hålla i styr konsumtionen av både värmeenergi, vatten och el. Ökningen i konsumtionen berodde på ett nytt hus, på kölden i slutet av året och ändringen i elektrifieringen av bilplatserna så att man tillät användning av innevärme. Bolagen har i enlighet med gammal tradition investerat i reparationsarbeten så att lägenheterna hålls i gott skick och därigenom har boendetrivseln och lägenheternas attraktivitet kunnat bibehållas. Av årsreparationerna utgör saneringarna i samband med flyttning i runt tal hälften av reparationsbudgeten. En fjärdedel åtgick till VVS- och fastighetsteknik och resten till reparationer av allmänna utrymmen, gårdar och servicecentret. Under det gångna året - och vidare detta år - har bolaget byggt och färdigställt många betydelsefulla byggnadsprojekt, både nybyggen och grundsaneringar. Bland grundsaneringarna pågick projektet Vikingavägen 7-9, som blir färdigt inom mars i år. I samband med grundsaneringen förnyades bruksvattenledningarna i alla fastigheter, likaså fasaderna, rören i marken, trapphusen, antennsystemet och värmedfördelningsrummet och därtill många små åtgärder för att höja kvaliteten. Ifråga om nybyggen tog man i början av år 2009 i bruk fastigheten vid Lagmansstigen 2, ett objekt som är ett av de sista aravaprojekten i hela landet. Som nybygge inleddes arbetena på Brandbackens servicecenter i slutet av år 2008 och bygget på den gamla brandstationens plats blir färdigt i slutet av år I slutet av år 2009 köpte bolaget av Bostadsstftelsen i Borgå planerna och av Borgå stad tomten för ett bygge vid Pepotbågen 2-4, vars start nu väntar på finansieringsbeslut från ARA, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Dessutom är bolaget i gång med planerna för ett service och seniorobjekt vid Alexandersbågen 6. I väntan på en vacker sommar. Alla läsare önskas en skön vår! Miika Vuori, verkställande direktör YHTIÖT - BOLAGEN ASUMISPALVELUJA VAUVASTA VAARIIN - ASUMISEN VAHVA OSAAJA Toimisto Kontor ma-pe / må-fre Vuorikatu Porvoo Berggatan Borgå Puh./tel (019) Fax (019) Asiakaspalvelu Kundbetjäning Päivi Nousiainen asiakaspalvelusihteeri kundbetjäningssekreterare Marjo Hautamäki kiinteistösihteeri fastighetssekreterare Harri Rainio palveluesimies serviceförman Hallinto Administration Mika Vuori toimitusjohtaja VD Lena Kaasinen isännöitsijä disponent Teppo Riski kiinteistöpäällikkö fastighetschef Carola Gustafsson talouspäällikkö ekonomichef Henna Jussila kiinteistösihteeri fastighetssekreterare henkilökohtaiset sähköpostisoitteet Huolto Service Arkisin/vardagar (019) Huoltopäivystys Servicedejour i nödfall A-yhtiöiden tiedotus- ja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Päätoimittaja Toimittaja Svensk text Summary Paino asukas invånaren Mika Vuori Kaisa Viitanen P-H. Nyman Ulla Schröder SLY-Lehtipainot Oy kirjapaino Uusimaa Porvoo 2010 KANNESSA Viikinkitie 7-9 Kuva: Kaisa Viitanen

3 Peippolankaari 2-4, kuvassa vaemmalla, sijaitsee Tolkkistentien varressa. Tien toisella puolella on Kokonniemen liikuntakeskus. A-yhtiöiden seuraavaksi suunniteltu rakennuskohde Peippolankaari 2-4 odottaa parhaillaan rahoituspäätöstä Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskukselta ARA:lta. A-konsernissa hankkeen valmistelu on niin pitkällä, että jos rahoituspäätös tulee odotetusti, tavoitteena on päästä töihin jo toukokuussa. Peippolankaaren luhtitalot haluttu lisä A-yhtiöiden asuntotarjontaan Brandbacken klar i sommar Den rekordsnöiga och kalla vintern har försvårat arbetena för många byggare. I det krävande specialobjektet som A-bolagen låter bygga, Brandbackens blivande servicecenter, har man klarat sig undan de problem som vintern fört med sig. Det enda som har medfört endel små bekymmer är rappningen av ytterväggarna, som man inte kunde utföra enligt ursprunglig tidtabell utan var tvungen att skjuta framåt till varmare tider. Servicecentret som reser sig vid Adlercreutzgatan har avancerat enligt uppgjord tidtabell och blir för byggnadsarbetenas del färdigt i slutet av augusti. Huset kommer att tas i bruk planenligt i oktober. A-yhtiöt osti viime joulukuussa Peippolankaaren tontin Porvoon kaupungilta ja sillä jo olleet suunnitelmat rakennuslupineen Porvoonseudun asuntosäätiöltä. A-yhtiöt ei jäänyt vitkastelemaan kohteen kanssa, vaan aravavuokra-asunnoiksi suunnitellulle kohteelle haettiin välittömästi korkotukilainaa ARA:sta, ja sitä odotellessa on kevättalven aikana käyty myös sopimusteknisiä neuvotteluja. Mikäli päätös korkotukilainasta tulee, kuten A-yhtiöissä odotellaan, lähiviikkoina, tavoitteena on päästä rakentamaan jo toukokuussa. Yhteensä viidestä rakennuksesta koostuvan kohteen on suunniteltu valmistuvan vuonna Peippolankaaren talot on suun- niteltu kaksikerroksisiksi luhtitaloiksi, joissa ensimmäisen kerroksen asunnoilla on oma käyttöpiha. Valmistuttuaan kohde tarjoaa hyvin rivitalomaista asumista samaan tapaan kuin jo nyt A-yhtiöillä on tarjolla suositussa Linjatien kohteessa Pappilanmäellä. - Peippolankaari 2-4 monipuolistaa entisestään A-yhtiöiden asuntotarjontaa, toteaa A-yhtiöiden toimitusjohtaja Mika Vuori. Uudistaloihin tulee yhteensä 43 asuntoa. Asunnoista on kaksioita 36 kappaletta, kolmioita on 3 kappaletta ja neljän huoneen ja keittiön asuntoja on 4 kappaletta. Niin talojen ja asuntojen varustelu kuin kohteen sijainti ovat houkuttavia. Isommissa asunnoissa, kolmioissa ja neljän huoneen ja keittiön asunnoissa, on kaikissa huoneistokohtainen sauna. Lisäksi Peippolankaari 2-4:n taloissa on luonnollisesti myös talosauna, pyykinkuivaushuoneita, erilaista varastotilaa sekä asukkaiden yhteinen monitoimitila. Kohde sijaitsee rauhallisella Peippolan alueella, mutta niin kouluja, päiväkoteja, kauppoja kuin esimerkiksi monipuolisia liikuntamahdollisuuksia on aivan lähellä. A-yhtiöissä uskotaan uudiskohteen kiinnostavan valmistuttuaan lapsiperheiden ohella myös nuoria, opiskelevia aikuisia, sillä Porvoon tulevalle kampusalueelle on lyhyt kävelymatka. Brandbackens servicecenter blir färdigt i slutet av augusti. Lofthusen vid Pepotbågen breddar bostadsutbudet A-bolagens nybyggnadsplan på adressen Pepotbågen 2-4 väntar som bäst på besked om finansieringen från ARA, finansierings- och utvecklingscentralen för boende. Inom A-koncernen är planeringen så långt kommen att man kan starta arbetena redan i maj, förutsatt att finansieringsbeslut fås inom beräknad tid. A-bolagen köpte i december senaste år en bostadshustomt jämte färdiga byggnadslov och -planer vid Pepotbågen invid Tolkisvägen. A-bolagen lät ingen tid gå till spillo utan man sökte omedelbart hos ARA om ett räntestödslån för aravahyreshus. I väntan på besked har man under våren fört avtalstekniska förhandlingar. För den händelse att man får räntestödslån inom den närmaste tiden, vilket man inom A-bolagen föutsätter, kan man börja bygga i maj. Man har räknat med att helheten, som totalt omfattar fem hus, skall stå klar år Pepotbågens hus är planerade som lofthus i två våningar, där bostäderna i första våningen disponerar en egen gård. Objektet erbjuder ett radhusliknande boende på samma sätt som A-bolagen har det vid populära Linjevägen bortom Prästgårdsbacken. - Pepotbågen 2-4 ger ytterligare ökad mångsidighet åt A-bolagens bostadsutbud, konstaterar A-bolagens verkställande direktör Mika Vuori. I husen inryms sammanlagt 43 lägenheter, av vilka 36 är tvårummare, 3 trerummare och därtill 4 stycken bostäder på 4 rum och kök. Både bostädernas utrustning och geografiska läge är lockande. I alla trerummarna och fyrarumslägenheterna finns egen bastu. Men därtill har objektet en egen husbastu, torkrum för byk, lagerrum och utrymmen till de boendes disposition. Objektet finns på det lugna Pepotområdet, men nära skolor, daghem, butiker och mångsidiga möjligheter till fysiska övningar. Inom A-bolagen tror man att objektet kommer att utöver barnfamiljer intressera också studerande eftersom det endast är en kort promenadväg till det blivande campusområdet. 3

4 Rakentaminen ja peruskorjaus l Byggande och grundsanering A-yhtiöillä on omistuksessaan Porvoon länsirannalla jo yksi vuokratalo osoitteessa Laamanninpolku 2. Sen seuraksi ja asuntotarjonnan laajentajaksi samalle alueelle kohoaa lähivuosina monipuolinen rakennuskokonaisuus, johon tulee tavallisten asuntojen lisäksi invamitoitettuja senioriasuntoja sekä runsaat tilat Kårkulla Samkommunin käyttöön. Aleksanterinkaaren tuleva kohde perspektiivikuvana. Kuva Kaari Arkkitehdit. Aleksanterinkaaren A-talojen suunnittelu viimeisteltävänä A-yhtiöiden uudiskohde sijaitsee Porvoon länsirantaa halkovan Aleksanterinkaaren varrella Porvoonportin asuinalueen ja S-marketin välissä, osoitteessa Aleksanterinkaari 6. A-yhtiöille varatulla tontilla rakennusoikeutta hieman vajaat 3000 kerrosneliötä. Tontille rakennetaan kaksi rakennusta, joista toinen tulee kokonaan ruotsinkielisille kehitysvammaisille palveluja tuottavan kuntayhtymän Kårkulla Samkommunin käyttöön. Kårkulla saa taloon sekä 12-paikkaisen ryhmäkodin että 11 kappaletta tukiasuntoja. Tontin toiseen rakennukseen tulee yhteensä 32 asuntoa. Niistä 17 kappaletta on suunnitelmissa varattu erityisiksi senioriasunnoiksi. Muuta asunnot ovat normaaleja perheasuntoja. Huoneistojen koot vaihtelevat 40,5 neliöstä 72 neliöön. Pääpaino on kaksioissa. Kaikki asunnot on suunniteltu esteettömiksi ja niissä on huoneistokohtainen sauna. Talot on suunniteltu toteutettavaksi arava-asuntokohteena valtion korkotukilainan avulla. - Aleksanterinkaari 6 on korkotukilainan talousraameissa haastava toteutettava. Kiinteistössä on osin erikoiskohteita. Lisäksi siinä on paljon pieniä asuntoja, ja kun rakennetaan paljon keittiöitä ja kosteita tiloja, se nostaa rakennushintaa. Mutta suunnittelu on sujunut erinomaisesti ja uskon, että myös toteutus onnistuu yhtä lailla, sanoo kiinteistöpäällikkö Teppo Riski A- yhtiöistä. A-yhtiöiden tulevan kohteen arkkitehtisuunnittelusta on vastannut helsinkiläinen Kaari Arkkitehdit ja Tytti Tolvanen, joka on ennenkin tehnyt vastaavia töitä A-konsernille. - Olen suunnitellut nyt A-yhtiöille kolme kohdetta, ja ne kaikki ovat olleet mielenkiintoisia, haastavia ja osin hankaliakin. Niissä on aina jotakin jekkua, ne eivät ole tylsiä. Niin tämäkin. Tolvasen mukaan Aleksanterin- kaaren kohde merkitsee isoa haastetta jo siksi, että alueen asemakaava on tarkistettavana. Vieressä on niin ja 1970-luvulla rakennettu Porvoonportti kuin moderni länsirannan alue. - Olen pyrkinyt sitoutumaan alkuperäöiseen asemakaavaan, jonka mukaan talot ovat pääosin yksivärisen vaaleita. Niissä on kuitenkin mukana pienempinä yksityiskohtina asioita, jotka liittävät ne länsirantaan. Oman haasteensa on tarjonnut myös esteettömyyden suunnittelu. Tontti on kuopassa ja sitä joudutaan täyttämään, jotta sisäänkäynti ilman rappusia onnistuisi. Planerna finslipas nu för Alexandersbågens A-hus A-bolagen är i dag redan ägare av ett hyreshus på västra åstranden på adressen Lagmansstigen 2. På samma område kommer det inom de närmaste åren att komma ett breddat utbud av bostäder i form av en byggnadshelhet, som utöver vanliga bostäder kommer att bestå av seniorbostäder och rymliga utrymmen för Kårkulla samkommuns behov. A-bolagens nya objekt ligger vid Alexandersbågen som skär genom västra åstranden mellan bostadsområdet Borgå port och S-market. Adressen är Alexandersbågen 6. På den för A-bolagen reserverade tomten finns en byggnadsrätt på i det närmaste 3000 m2 våningsyta. På tomten uppförs två byggnader, av vilka den ena helt och hållet disponeras av Kårkulla samkommun, som producerar tjänster för utvecklingsstörda. Kårkulla får i huset ett grupphem med 12 platser och 11 stycken stödbostäder. I den andra byggnaden kommer att finnas 32 bostäder. Av dem har man i planerna reserverat 17 stycken för seniorboende. De övriga är vanliga familjebostäder. Lägenhetsstorleken växlar från 40,5 m2 till 72 m2. Tyngdpunkten har lagts på tvårummare av olika storlek. Alla bostäder har planerats så att de saknar hinder och bastu hör till alla lägenheter. Alexandersbågen 6 förverkligas som ett avarahyresobjekt med hjälp av statligt räntestödslån. - Inom de ekonomiska ramarna för räntestödslån blir Alexandersbågen 6 en intressant utmaning. Fastigheten omfattar delvis speciallösningar. Därtill ingår många små bostäder och när man bygger många kök och våtutrymmen höjer det på byggnadskostnaderna. Men planeringen har gått utmärkt och jag tror att också förverkligandet skall gå bra, säger fastighetschefen Teppo Riski vid A-bolagen. Arkitektplaneringen för projektet har gjors av Kaari Arkkitehdit i Helsingfors. 4

5 Viikinkitien peruskorjaus loppusuoralla A-yhtiöiden neljän kerrostalon mittava peruskorjaus Kevätkummussa, osoitteessa Viikinkitie 7-9, on näinä päivinä itse talojen osalta päättymässä. Lähes vuoden kestänyt suurprojekti maksaa kaikkiaan noin 1,35 miljoonaa euroa. Viikinkitie 7-9:n peruskorjaus keskittyi vesijohtotöihin ja julkisivuihin. Vesijohtotyöt saatiin aivan aikataulussaan valmiiksi jo jouluksi 2009, ja nyt talojen julkisivutyöt ovat loppusuoralla. Julkisivuremontin myötä vuona valmistuneiden talojen ilme on uusiutunut täysin. Julkisivuihin on lisälämmönerityksen päälle asennettu tyylikäs uusi kivilevypinta, lisäksi kaikki talojen ikkunat ja parvekeovet on vaihdettu. - Työt ovat koko ajan sujuneet hyvin, mitään varsinaisia peruskor- jaustöihin liittyviä yllätyksiä ei ole missään vaiheessa tullut, sanoo A- yhtiöiden kiinteistöpäällikkö Teppo Riski. - Ainoa yllätys oli talven lumisuus. Talviolosuhteissa peruskorjaamiseen olimme kyllä varautuneet mutta näin poikkeuksellisen isoon lumimäärään luonnollisesti emme. Lumimäärä koetteli kaikkia kiinteistöjä, mutta Viikinkitiellä piti pysäköintialueille saada mahtumaan autojen lisäksi vielä peruskorjaukseen liittyvää varastointia. On selvää, että ahdasta ja haittojakin oli. - Haluan ihan julkisesti kiittää Viikinkitien asukkaita kärsivällisyydestä niin yleensä peruskorjauksen vuoksi kuin poikkeusolojen aiheuttamissa tilanteissa, Riski sanoo. Heti, kun lumipeite on Viikinkitien pihoista sulanut, alkaa peruskorjauksen jälkien siistiminen, esimerkiksi vaurioituneiden nurmikkoalueiden paikkaukset. Kesän aikana tehdään myös tiettyjä viimeistelytöitä, kuten ulkorakennusten maalauksia. ENNEN JA JÄLKEEN. Viikinkitie 7-9:n talojen ilme oli jo pahasti nuhjaantunut. Päättymäisillään olevassa peruskorjauksessa julkisivut saavat kauttaaltaan tyylikkään kivilevypinnoituksen. Palomäki valmistuu kesän lopulla Ennätysluminen ja kylmä talvi on vaikeuttanut monien rakentajien työtä. A-yhtiöiden rakennuttamassa vaativassa erikoiskohteessa, Palomäen tulevassa palvelukeskuksessa, on kuitenkin poikkeustalven aiheuttamista haasteista selvitty ongelmitta. Ainoa pieniä järjestelyjä aiheuttanut asia on talven mittaan ollut ulkoseinien rappaus, jota ei voitu tehdä alkuperäisen aikataulun mukaan vaan joka siirtyi tehtäväksi kelien lämmetessä. Adlercreutzinkadun varteen kohoava palvelukeskuskokonaisuus on edennyt aikataulussaan ja valmistuu rakennustöiltään elokuun lopussa. Talo otetaan käyttöön aikataulun mukaan lokakuussa. VIIKINKITIEN PERUSKORJAUS peruskorjaus aloitettu kesällä 2009, valmistuu 2010 tilaaja ja suunnittelu: A-yhtiöt kokonaiskustannus n. 1,35 miljoonaa euroa, josta 10 % katetaan valtion suhdanneavustuksella rakentajat: julkisivut Suomen Lähiökunnostajat Oy, ikkunat Fenestra Oy, putkityöt LVI-asiantuntijaliike Welin Oy, antennityöt Antennipalvelu Kurki Oy 5

6 A-kotitalot: Viikinkitie 7-9 Viikinkitien A-talot ovat ehtimässä 40 vuoden ikään. Neljässä vuosikymmenessä taloissa on eletty kolme selvää murrosaikaa luvun alussa totuteltiin ihan uuteen asuinalueeseen ja kerrostaloelämään luvun taitteessa ihmeteltiin hiljentyviä pihoja ja hyvästeltiin kodeista lähteviä lapsia luvulla on otettu vastaan iso joukko taloihin muuttaneita uusia asukkaita. Neljä vuosikymmentä ja kolme isoa muutosta Viikinkitie 7-9:n kerrostalot olivat ensimmäisiä Kevätkumpuun nousseita kohteita. Niihin vuosina 1971 ja 1972 muuttaneet perheet olivat monellakin tapaa uuden edessä. Entinen porvoolaisten marja- ja sienimetsä, Kevätkumpu ykkönen oli yhtä suurta rakennustyötä. Matka kaupungin keskustaan tuntui pitkältä, palveluja Kevätkummun alueella ei vielä ollut pientä elintarvikekioskia lukuunottamatta. Monissa kevätkumpulaisissa kodeissa kaihersi myös koti-ikävä, Porvooseen oli tultu muualta Suomesta töiden perässä. Kerrostalossa asuminen oli useimmille aivan uutta. Kolmekerroksiset Viikinkitie 7-9:n talot olivat Kevätkummun ensimmäisiä rakennuskohteita. Talojen parvekkeet olivat alun perin vihertävän keltaisia ja sokkelit siniharmaita. Väriskaala vaihtui vuoden 1994 peruskorjauksessa. Pian Viikinkitien A-taloihin asettuneet saivat kuitenkin huomata, että hullumminkin olisi voinut valita. Väljästi rakennettu Kevätkumpu oli monine puistoineen ja metsikköineen oikea lasten paratiisi. Lapsirikkaissa Viikinkitie 7-9:n taloissa vanhemmat vahtivat pienempiä yhdessä ja myös vuoroin oman talon hiekkalaatikoilla, tutustuivat ja kotiutuivat. Lähistölle avatut posti, kauppa ja pankin sivukonttori helpottivat elämää. Myös vuokranantaja oli lähellä, A-asuntojen toimistotila sijaitsi Viikinkitie 7:n kellaritilassa. Viikinkitie 7-9:n taloissa on yhteensä 72 asuntoa. Talojen valmis- 6

7 Vikingavägens grundsanering på slutrakan Viikinkitien porraskäytävien katokset rakennettiin vuosituhannen vaihteessa. Kiinteistönhoitaja Kari Lahti Viikinkitiellä pihahommissa 2000-luvun alussa. Possujuhla Viikinkitiellä elokuussa tuessa isoon osaan niistä muutti useampilapsisia perheitä. Parhaimmillaan taloissa asui toistasataa alle 18-vuotiasta. Elämän vakiinnuttua käytiin taloissa läpi erittäin normaali lapsiperhetalojen matka: hiekkalaatikolta kotibileisiin, kolmipyöräisistä mopojen pärinään ja lopulta talojen parkkipaikoilla rassattuihin nuorison ensimmäisiin autoihin luvun saapuessa huomattiin kaksi asiaa. Talojen hiekkalaatikot olivat hiljentyneet ja ensimmäinen erä talojen nuoria oli jo lähtenyt maailmalle. Myös talot olivat jo käytössä nuhjaantuneet ja ikääntyneet. Ensimmäinen peruskorjaus taloissa tehtiin vuonna Toinen merkittävä muutosjakso talojen elämässä osui 2000-luvun alkuun, jolloin talot vapautuivat aravamääräyksistä. Se mahdollisti vuokralaisiksi hakeutumisen myös niille perheille, joiden tulot olivat tuolloisia, varsin tiukkoja, aravatulorajoja isommat. Viikinkitien talot osoittivat houkuttelevuutensa myös vapailla markkinoilla. Taloihin on 2000-luvun kuluessa jätetty erittäin paljon hakemuksia, ja nykyinen asukaskunta onkin valtaosin tällä vuosituhannella pihapiiriin muuttaneita. Jo useita vuosia on Viikinkitie 7-9:n asuntoja muuttojen yhteydessä korjattu laadukkaasti. Nyt päättymässä oleva peruskorjaus uudistaa myös putkistot ja julkisivut. Viikinkitie 7-9 on varsin monerni nelikymppinen kiinteistö. Jo ensimmäisten asukkaiden aikana Viikinkitielle vakiintui sopuisa, naapureita ja omaa kotia kunnioittava asumisen tapa, joka on on ollut leimaa antava talokunnalle läpi vuosien. Hyvä yhteishenki ja oman asuinympäristön kunnioittaminen näkyy myös A-asukkaiden kevättalkoissa. Lähes poikkeuksetta Viikinkitie 7-9 on ollut talkoopäivien ahkerimpia talokuntia. Den omfattande saneringen av fyra av A-bolagens våningshus i Vårberga på adressen Vikingavägen 7-9 håller dessa dagar på att för husens del slutföras. Det nästa årslånga storprojektet kostar sammanlagt ca 1,35 miljoner euro. Grundsaneringen vid Vikingavägen 7-9 koncentrerades på vattenrörsarbetena och fasaderna. Vattenrörsarbetena blev i enlighet med tidtabellen klara till julen 2009 och nu är arbetena med husens fasader på slutrakan. Efter fasadreparationerna har husen, som färdigställdes , genomgått en total förnyelse. Fasaderna har utanpå en tilläggsisolering fått en ny snygg yta av stenplattor och därtill har alla fönster och dörrar i husen bytts ut. - Arbetena har hela tiden avancerat väl, inga för grundsaneringsarbeten typiska problem har uppkommit i något skede, säger A-bolagens fastighetschef Teppo Riski. - Den enda överraskningen var den snörika vintern. Vi var nog beredda på att utföra grundsaneringen i vinterförhållanden, men såhär mycket snö väntade vi oss inte. Snömängden blev en prövning för alla fastigheter, men på Vikingavägens parkeringsplatser skulle man utöver bilarna få också plats för lagerhållning av saneringsmaterial. Dert var klart att det blev trångt och besvärligt. - Jag vill såhär offentligt tacka de boende vid Vikingavägen för deras tålamod i samband med både grundsaneringen och de exceptionella förhållandena, säger Riski. Omedelbart efter att snötäcket har smultit bort på Vikingavägens gårdsområden börjar uppstädningen efter grundsaneringen, bl.a.lappningen av de skadade gräsmattorna. Under sommaren utförs ytterligare endel upputsningsarbeten såsom målning av lagerbyggnaderna. 7

8 Talous l Ekomi Vuosi 2009 oli A-yhtiöille vahvaa Rakentamisen ja korjausten aikaa A-yhtiöiden maaliskuussa valmistunut tilinpäätös vuodelta 2009 kirjaa yksiin kansiin sen, minkä niin konsernin asiakkaat kuin ulkopuolisetkin varmasti havaitsivat. Viime vuosi oli A-konsernilla erittäin vahvaa ja myös menestyksekästä rakentamisen ja korjaamisen aikaa. 8 A-yhtiöt on kaikille porvoolaisille tuttu, asuntojen vuokraukseen ja vuokra-asuntojen rakentamiseen keskittynyt konserni. Sen emoyhtiö Porvoon A-asunnot Oy rakentaa ja hallinnoi konsernin aravavuokra-asuntokantaa. Tytäryhtiö Kiinteistö Oy A-lukaali puolestaan vastaa konsernin vapaarahoitteisesta vuokra-asuntokannasta sekä tuottaa palveluja koko konsernille. A-lukaali omistaa lisäksi kaksi yhtiötä, Asunto Oy Suomentalon ja Kiinteistö Oy Hansatie 10:n. A-yhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi, ja joka kevät tilinpäätös summaa edellisen vuoden toiminnan ja sen myös kustannukset. Vuoden 2009 A-konsernin tilinpäätös kertoo monipuolisesti vahvasta toiminnasta. A-yhtiöille valmistui alkuvuodesta 2009 uusi aravavuokratalo, Porvoon länsirannalla sijaitseva Laamanninpolku 2. Samana vuonna oli käynnissä myös merkittävä uudiskohde, Palomäen palvelukeskus. Lisäksi viime vuonna käynnistettiin Aleksanterinkaarelle länsirannalle tulevien talojen suunnittelu sekä loppuvuonna vielä ostettiin Peippolankaarelle jatkossa tulevien uudistalojen suunnitelmat ja tontti. Uudisrakentamisen lisäksi konsernilla oli käynnissä erittäin mittava perusparannusprojekti Kevätkummussa, Viikinkitie 7-9:n taloissa. Aiemmasta saneerauskohteestaan, Tarmolan vuokrakerrostaloista, konserni sai Porvoon kiinteistöyhdistyksen myöntämän peruskorjauspalkinnon. Huoneistoja kuntoon yli eurolla A-yhtiöt on iso vuokranantaja. Konsernilla on kaikkiaan hieman reilut 1400 vuokrahuoneistoa. Niistä valtaosa, 1196 kappaletta, on aravavuokra-asuntoja. Niissä asui A-yhtiöiden vuokralaisina vuoden vaihteessa yhteensä ihmistä. A-yhtiöt on haluttu vuokranantaja. Yhtiöiden asunnoissa ei ole käytännössä lainkaan tyhjäkäyntiä, päinvastoin asuntoihin oli viime vuonnakin keskimäärin 425 hakemuksen jono. Uudisrakentamisen ja peruskorjausten ohella A-yhtiöt panostaa asuntojensa ja kiinteistöjensä oikeaaikaiseen, suunniteltuun korjaustoimintaan. Kyseessä on iso satsaus, esimerkiksi viime vuonna pelkästään konsernin aravavuokrayhtiön, Porvoon A-asunnot Oy:n kiinteistöjen ja asuntojen korjauksiin kului rahaa yli euroa. Yli puolet summasta, euroa, käytettiin huoneistokorjauksiin. Pääosin korjaukset olivat muuttojen yhteydessä tehtyjä normaaleja pienremontteja, mutta vuoden aikana kymmenkunta aravavuokraasuntoa kävi läpi myös suuremman huoneistokorjauksen. Huoneistokorjauksiin käytettiin viime vuonna yli euroa enemmän kuin vuonna A-asuntojen huoneistojen tyyppijakauma Määrä/kpl HUONEISTOT %-osuus huone+k/kk/tk/kt 17, huonetta+k/kk 50, huonetta+k/kk 24,16 84 * 4 huonetta+k 7, huonetta+k 1, huonetta+k ja isommat 0, Kaikki yhteensä 100 % * sisältää päiväkodit, 4 kpl 4 h+k

9 A-yhtiöiden organisaatiokaavio Porvoon A-asunnot Oy - Borgå A-bostäder Ab Isännöinti Kirjanpito Vuokranvalvonta Hallinto Arava-asuntojen vuokraus Aravatuotannon rakennuttaminen ja rakennusvalvonta Aravakiinteistöjen omistaminen A-asuntojen uusin valmistunut vuokrakerrostalo on Laamanninpolku 2. Kiinteistö Oy A-lukaali Ab Kiinteistöhuolto Siivous Vapaarahoitteisten asuntojen vuokraus Aravasta vapautuneiden omistaminen Asiakaspalvelu A-ASUNTOJEN TUNNUSLUVUT A-BOSTÄDERNAS NORMVÄRDEN KÄYTTÖASTE / ANVÄNDNINGSGRAD Keskimääräinen käyttöaste ajalla (asunnot) Genomsnittlig användningsgrad (bostäder) Tuloutetut vuokratuotot 1-12/ ,21 Redovisade hyresintäkter Laskennalliset vuokratuotot 1-12/ ,41 99,71 % Kalkylerade hyresintäkter Kiinteistö Oy Hansatie 10 Omistaa Hansatie 10:n As Oy Suomentalo Omistaa Runeberginkatu 36:n VAIHTUVUUS / OMSÄTTNING Irtisanomisten määrä (myös as.vaihdot) ,14 % Antal uppsägningar (också bostadsbyten) Asuntojen lukumäärä yhteensä 1264 Totalantal bostäder Vuokranvalvonta tehokasta A-konsernin emoyhtiön Porvoon A- asunnot Oy:n tärkeimpiä taloudellisia tietoja on koottu vieressä olevaan faktalaatikkoon Tunnusluvut. Porvoon A-asunnot Oy on aravavuokranantaja, sen toiminnan on oltava voittoa tavoittelematonta. Mutta vuokrista kertyvän summan on toki katettava kulut. VUOKRASAAMISET/ HUONEISTO , , , , ,33 A-asunnoissa asukkaiden vuokranmaksukuri on hyvä ja toisaalta myös yhtiön vuokranvalvonta toimii tehokkaasti. Monille arvavuokranantajille ongelmalliset vuokrarästit ovat yhtiön tilinpidossa vähäinen ongelma. A-asunnoilla oli vuokrasaamisia vuoden päättyessä ,13 euroa. Jälkiperintään siirrettyjä ja luottotappioihin kirjaamattomia saamisia oli vuoden lopussa 4 167,10 eli rästisumma oli yhteensä ,23 euroa. Luottotappioita yhtiö kirjasi tilikauden aikana yhteensä 7 850,71 euroa. Vuoden 2009 aikana yhtiö kuitenkin sai jälkiperinnällä perittyä yhteensä 6 842,02 euroa saataviaan. Vuoden 2009 aikana Porvoon A- asuntojen ei tarvinnut hakea ainuttakaan häätöpäätöstä. Vuonna 2008 häätöpäätöksiä oli neljä kappaletta. SAAMISET KIINTEISTÖN TUOTOISTA / HYRESFORDRINGAR (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Vuokra- ja jälkiper.siirretyt saamiset ,23 0,43 /m 2 Hyresfordringar Vuokralla olevat huoneistoneliöt / Uthyrda lokal-kvm ,50 KESKINELIÖVUOKRA / MEDELHYRA PER KVM asunnot, lasketaan huhtikuun mukaan / bostäder, räknas per april Huhtikuun 09 laskenn. vuokratuotot ,51 9,25 /m 2 /kk Kalkylerade hyresintäkter Huoneistoneliöt per / Lägenhets-kvm ,00 KESKIMÄÄRÄISET HOITOKULUT / GENOMSN. SKÖTSELKOSTNAD (myös liikehuoneistot, mukaan ei lasketa pääoma-, korjausja tontinvuokrakuluja / inkl. affärsutrymmen, icke inkl. kostnader för kapitel, reparationer och arrende) Hoitokulut ,26 3,68 /m 2 /kk Skötselkostnader Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,50 KORJAUSKUSTANNUKSET / REPARATIONSKOSTNADER (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Korjauskustannukset Reparationskostnader ,13 0,89 /m 2 /kk Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,50 9

10 Talous l Ekomi Året 2009 var för A-bolagen ett starkt år av Byggande och sanering Det bokslut för år 2009 som för A-bolagens del har färdigställts i mars sammanfattar allt det som både koncernens kunder och även utomstående har kunnat notera. Det senaste året var för A-koncernen ett mycket starkt och framgångsrikt år av byggande och sanering. A-bolagen är bekant för alla Borgåbor, en koncern som koncentrerar sig på att hyra ut och bygga hyresbostäder. Moderbolaget Borgå A-bostäder Ab bygger och förvaltar koncernens aravabostadsbestånd. Dotterbolaget Kiinteistö Oy Lukaali ansvarar för sin del för koncernens frifinansierade hyresbostadsbestånd och producerar olika tjänster för hela koncernen. A-lukaali äger därtill två bolag, Bostads Ab Suomentalo och Fastighets Ab Hansavägen 10. Redovisningsperioden för A- bolagen är ett kalenderår och varje vår summeras i bokslutet det senaste årets verksamhet och kostnader. A-koncernens bokslut för år 2009 redovisar för en mångsidigt kraftfull verksamhet. För A-bolagen färdigställdes i början av år 2009 ett nytt aravahyreshus, vid Lagmansstigen 2 på västra åstranden. Under året pågick också arbetena vid ett betydelsefullt nytt projekt, Brandbackens servicecenter. Under fjolåret startade också planeringen av de hus som skall byggas vid Alexandersbågen på västra sidan och i slutet av året inköptes också planer och tomt för kommande nya hus vid Pepotbågen. Utöver nybyggnaderna pågick ett ytterst omfattande grundsaneringsprojekt i Vårberga, i husen vid Vikingavägen 7-9. För sitt tidigare saneringsobjekt, hyresvåningshusen i Östermalm, fick koncernen motta ett grundsaneringspris av Fastighetsföreningen i Borgå. Huoneistokorjauksia tehtiin viime vuonna erityisesti A-yhtiöiden aravavuokra-asunnoissa, mutta myös vapaarahoitteisella puolella pystyttiin joihinkin näyttävinkiin huoneistokorjauksiin. Kuva Suomentalon uusitusta huoneistosta. vuokraustoiminta vuosi UUSIA VUOKRALAISIA ASUNNONVAIHTOJA YHT. vanhoihin uudis- tai perus- vanhoihin uudis- tai perustaloihin korjauskohteisiin taloihin korjauskohteisiin Upprustning för drygt euro A-bolagen är en stor hyresvärd. Koncernen har sammanlagt drygt 1400 hyresbostäder. Den störtsta delen, 1196 stycken, är aravahyresbostäder. I dem bodde som hyresgäster hos A-bolagen vid årsskiftet sammanlagt A-bolagen är en uppskattad hyresvärd. I praktiken sker ingen tomgång inom bolagen, tvärtom stod i genomsnitt 425 sökande i kö för bostad under fjolåret. Vid sidan om nybyggen och grundsaneringar ägnar sig A-bolagen åt välplanerad saneringsverksamhet vid rätt tidpunkt. Det är fråga om en stor satsning, exempelvis i fjol lade man ut över euro på reparationer av fastigheter och lägenheter enbart inom bolagens aravaenhet Borgå A-bostäder Ab Över hälften av den summan, euro, användes för lägenhetsreparationer. I huvudsak var det fråga om normala småreparationer i samband med flyttningar, men under årets lopp genomgick också ett tiotal aravahyreslägenheter en större sanering. För lägenhetsreparationer använde man i fjol över euro mer än år

11 Kulutukset kurissa A-konsernin emoyhtiö Porvoon A-asunnot on aravavuokranantaja, mikä tarkoittaa sitä, että sen toiminta on voittoa tavoittelematonta. Vuokrina kerätään se, mitä kustannukset ovat. Jotta Porvoon A-asuntojen aravavuokrat pysyisivät jatkossakin kohtuullisina, yhtiössä seurataan koko ajan kaikkia kuluja, myös sähkön, lämmityksen ja veden kulutuslukemia. Ne kaikki ovat A-asunnoissa hyvin hallinnassa. Sähkönkulutus nousi vuodesta ,4 prosenttia. Kulutusta on pääosin lisännyt kohteiden lisääntyminen. Uusissa taloissa on ilmanvaihdossa huoneistokohtaiset tulo-poisto järjestelmät. Toinen viime vuonna kulutusta lisännyt seikka oli asukkaiden toivoma autojen sisätilalämmittimien käytön salliminen. Lämmityskulut nousivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Myös tämä nousu selittyy uusilla taloilla, mutta tärkeä on huomata myös se, että vuoden 2009 joulukuu oli kylmä. Vedenkulutuksessa sen sijaan on yhtiössä viime vuosina saavutettu merkittäviä säästöjä. Niihin on päästy asennuttamalla asuntoihin virtausta vähentäviä poresuuttimia ja suihkupäitä sekä järjestelmällisellä vesikalusteiden huollolla. Kontroll på konsumtionen A-koncernens moderbolag Borgå A-bostäder är en aravahyresvärd, vilket innebär att man i verksamheten inte eftersträvar vinst. I hyror uppbärs det som behövs för att täcka kostnaderna. För att aravahyrorna inom Borgå A-bostäder skall kunna hållas måttfulla följer man hela tiden inom bolaget upp alla kostnader, också konsumtionssiffrorna för el, värme och vatten. Samtliga utgifter är under god kontroll. Elkonsumtionen steg med 6,4 procent jämfört med år Konsumtionen har stigit närmast på grund av ökat antal objekt. I de nya husen har man för luftkonditioneringen för varje lägenhet separat till- och frånluft-system. En annan faktor som ökat konsumtionen är rätten att på hyresgästernas begäran tillåta inneuppvärmning för bilar. Också uppvärmningskostnaderna steg med 6,8 procent från föregående år. Också här är förklaringen de nya husen, men det gäller också att notera att december 2009 var en kall månad. Inom vattenförbrukningen har man däremot kunnat notera betydande besparingar. Det har man nått genom att låta installera bubbelmunstycken som minskar strömningen och nya duschtillbehör samt genom systematisk service av vattenarmaturerna. Vedenkulutus m 3 vuosittain Lämmön kokonaiskulutus vuosittain Joulukuun 2009 kylmyys näkyy viime vuoden lämmönkulutuksessa. Poikkeuksellisen kylmä talvi jatkui tänä vuonna tammi-maaliskuussa. Rahaa on palanut lämmitykseen alkuvuonna 2010 huomattavasti budjetoitua enemmän, mikä tiennee paineita vuokrien hintoihin jatkossa. Sähkönkulutus kwh vuosittain 11

12 Huolto ja korjaukset l Service och reparationer Ennätyslumi aiheuttaa paljon Keväthuoltoa pihoissa Menneenä talvena kiinteistöjen huoltomiehet saivat tosissaan tehdä töitä ennätysmäisen lumimäärän kanssa. Ylimääräiset työt eivät lopu vieläkään. Lumi on aiheuttanut paljon vaurioita pihojen istutuksille, ja paljon hoitoleikkauksia on tiedossa nyt keväällä. Menneen talven ennätyskinokset ovat alkaneet sulaa, mutta jo nyt pihoissa on nähtävissä odotettu ilmiö: kevättulvilta ei säästytä. - Me huoltotiimissä teemme ihan kaiken voitavamme, käymme myös koko ajan puhdistamassa kaivoja. Mutta varoituksen sana on paikallaan. Vaikka kevät on vahvasti tulossa, yöt ovat vielä kylmiä, joten hiekoituksista huolimatta pihoissa voi olla ajoin liukasta, muistuttaa A-yhtiöiden huollon palveluesimies Harri Rainio. Sitä mukaa kun lumikasat vajoavat, paljastuu monessa pihassa surullinen totuus. - Kautta linjan ovat istutukset, ennen muuta pensaat, kärsineet ja joudumme tekemään paljon hoitoleikkauksia. Myös nurmikoille on todennäköisesti tullut normaalia enemmän vaurioita. Kiinteistöissä tehtävät keväiset työt eivät rajoitu ainoastaan pihanhoitohommiin. Joissakin kiinteistöissä on lumimassa tuonut katolta mukanaan lumiesteitä, toisissa taas rännejä. Paikattavaa ja korjattavaa riittää. - Poikkeuksellinen talvi aiheuttaa myös sen, että puunkaatoja tehdään pihoissa vasta nyt keväällä. Kaatotyöt oli luonnollisesti ajoitettu talviaikaan, mutta kun pihoissa ei pystynyt edes liikkumaan, työt jäivät kevääseen, palveluesimies Rainio kertoo. Puunkaatoja on luvassa lähinnä Karhupolulle, Tapani Löfvingin kadulle ja Lähdepolulle, muutamia yksittäisiä puita kaadetaan muuallakin. - Ja kun lumi- ja liukkaustilanne sen sallii, alkaa pihoissa tietysti ihan normaali huollon kevättyö, talvisen hiekoitushiekan poisto, Rainio muistuttaa. Kevät sulattaa nyt lumia sillä vauhdilla, että hetkellisiä tulvapaikkoja syntyy pihoille lähes väkisin. Kuva Hansatien A-kiinteistöjen parkkipaikalta. TULE KESÄTÖIHIN A-YHTIÖIHIN KOMM PÅ SOMMARJOBB TILL A-BOLAGEN A-yhtiöt hakee 16 vuotta täyttäneitä henkilöitä kesäkaudella 2010 seuraaviin tehtäviin: piha- ja viheralueet siivous Hakemuksesta tulee ilmetä: - täydelliset henkilötiedot - mahdolliset edelliset työkokemukset - koulutustiedot - tärkeää: ajanjakso, jonka voi tehdä töitä - lisäksi voit kertoa vapaamuotoisesti itsestäsi Hakemukset tulee jättää pe klo mennessä palveluesimies Harri Rainiolle kirjallisesti A-yhtiöiden toimistoon Vuorikatu 3 tai sähköpostilla A-bolagen söker 16 år fyllda personer till följande uppgifter sommaren 2010: gårds- och grönområdesarbeten städning Ur ansökningarna bör framgå: - fullständiga personuppgifter - ev. tidigare arbetserfarenhet - uppgifter om utbildning - viktigt: tidsperiod, när och hur länge - fritt formulerad beskrivning av dig själv Ansökningarna bör inlämnas före: fredagen den kl till serviceförman Harri Rainio skriftligt till A-bolagens kansli vid Berggatan 3 eller per 12

13 Karhupolun saunat uuteen kuosiin Karhupolku 2-4:n saunoissa on nyt ilo kylpeä. Kiinteistön kaikki neljä talosaunaa, erityisesti niiden löylyhuoneet, remontoitiin tammi-maaliskuussa yksi kerrallaan. Karhupolku 2-4:n saunat olivat alkuperäiset, talojen valmistumisvuodelta 1992, ja ne olivat etenkin paneloinneiltaan ja lauteiltaan jo selkeästi uusimista vailla. - Kiinteistössä on tähän asti ollut tätä remonttia ajatellen onneksi sen verran väljää vakiosaunavuoroissa, että pystyimme järjestelemään asukkaille saunavuorot peruutuksitta remontin aikanakin. Nyt kun saunat on laitettu hienoon kuntoon, uskon, että saunojien Bastuutrymmena i ursprungligt skick, från år 1992, var nedslita och krävde sanering, särskilt panelen och annat trävirke. - Hittills har det varit så glest mellan bastuturerna att man nu - tack och lov - kunde omorganisera bastuturerna utan några annulleringar under reparationstiden. Nu när utrymmena är i prima skick tror jag att antalet badande kommer att öka vid Björnstigen, berättar disponen- määrä Karhupolulla saattaa nousta, kertoo isännöitsijä Lena Kaasinen A-yhtiöistä. Taidolla ja tyylillä tehdystä saunaremontista on vastannut A- yhtiöiden oma korjausmies Matti Allen. Karhupolun A-taloissa on joka keskiviikko klo lenkkisaunavuorot naisille ja miehille, joten jos ei ole omaa saunavuoroa, uusittuihin saunoihin voi käydä tutustumassa tuolloin. Vakiosaunavuoroja voi tilata A-yhtiöiden toimistosta, Saunaremontit jatkuvat vielä tänä keväänä Kesätuulentie 8:ssa, jossa niinikään saunat ovat vuodelta Myös muissa kohteissa on vuoden mittaan luvassa pienempiä, lähinnä lauteita koskevia huolto- ja korjaustöitä. Saunavuorojen tilaukset (019) Björnstigens bastur i ny skepnad Nu är det en fröjd att bada bastu vid Björnstigen 2-4. Fastighetens samtliga fyra bastur reparerades, en i gången, i januari-mars. ten vid A-bolagen Lena Kaasinen. A-bolagens egen serviceman Matti Allen har haft ansvaret för att reparationerna har utförts med stil och finess. Vid Björnstigen ordnas varje onsdag kl länkbastuturer för kvinnor och män, så den som inte ännu har en egen bastutur kan då titta in och bekanta sig. Regelbunden bastutur kan beställas via A- bolagens kansli, Bastusaneringarna fortsätter ännu vår vid Sommarvindsvägen 8, där bastuutrymmena också byggdes Också på andra håll har man planer på smärre reparationer och service, närmast ifråga om inredningen i trä. Löylyhuoneissa vanha panelointi ja vanhat lauteet korvattiin remontissa kokonaan uusilla. Löylyhuoneen vanhan oven tilalle asennettiin tyylikäs lasiovi. Karhupolulla kolme saunaa on jo valmiina, kuvassa oleva neljäs valmistuu pääsiäiseksi. Rekordsnön ger orsak till vårlig gårdsservice Under den gångna vintern tvingades fastigheternas servicemän att jobba extra hårt med anledning av den rekordstora snömängden. Och arbetena tar inte ens ännu slut. Snön har åstadkommit mycket skador på gårdarnas planteringar och det blir mycket beskärningsskötsel under vårens lopp. Den gångna vinterns rekordstora snövallar har börjat smälta, men redan nu kan man på gårdarna se det förestående hotet om kommande översvämningar. - Vi i serviceteamet gör allt vi kan och vi rensar också regelbundet upp vattenbrunnarna. Men vi vill komma med ett varningens ord. Trots att våren är på väg är nätterna fortfarande kalla och det kan vara halt på gårdarna också om vi sköter om sandningen, säger A-bolagens serviceförman Harri Rainio. Vartefter som snöhögarna sjunker ihop avslöjas på många gårdar den sorgliga sanningen. - Överallt har planteringarna, särskilt buskarna, lidit och vi kommer att bli tvungna att göra omfattande beskärningar. Också gräsmattorna har förmodligen drabbats av onormalt mycket skador. Fastigheternas vårarbeten begränsar sig inte endast till gårdarna. I vissa fastigheter har snömassorna dragit med sig snöhinder från taken, på andra håll har rännor kommit ner. Det finns hur mycket som helst att lappa och reparera. - Den extrema vinter är också orsaken till att fällningen av träd på gårdarna kan ske först under våren. Fällningarna var planerade för vintern, men man kunde ju inte ens röra sig på gårdarna så arbetena måste skjutas upp till våren. Trädfällning blir det närmast vid Björnstigen, Stefan Löfvings gata och Källstigen och därtill enstaka träd på olika håll. - Och när snön och föret tillåter börjar naturligtvis det regelbundet återkommande vårarbetet med att samla ihop den sandningssand som har spitts ut under vintern, påminner Rainio. 13

14 14 Keräyskartonki LYHYESTI I KORTHET Kartonkiastioiden asennus nyt keväällä Poikkeustalvi näkyy monessa A-konsernin pihapiirissä myös jätepisteen tuntumassa. Kiinteistöjen jätepisteisiin ehdittiin ennen joulua tuoda uudet syväkeräysastiat keräyskartonkia varten, mutta talven kylmyys ja runsas lumi Aaltopahvi Maito- ja mehutölkit Kartonkipakkaukset Paperipussit, -kassit, -säkit Pizzalaatikot ja munakennot Kartonkiset kertakäyttöastiat Keräyskartonkia käytetään kartonkisten paperi- ja kangashylsyrullien valmistukseen. Kartongkärl på kommande Den extrema vintern märks på A- koncernens gårdar också kring avfallsstationerna. Före jul hann man sprida ut nya insamlingskärl för kartong, men på Returkartong Lähde: Itä-Uudenmaan jätehuolto A-asukkaiden perinteiset kevättalkoot pidetään tänä vuonna hieman tavanomaista myöhemmin. Talkoopäivä on lauantai 15. toukokuuta. Talkooväelle tarjotaan syötävää sekä päivän päätteeksi talkoosaunat. Kevättalkoiden tarkoitus on siivota kotipihan ympärillä olevia yleisiä alueita, kuten puistoja ja kevyen liikenteen väylien reunoja niille kertyneistä roskista. Porvoon kaupunki tukee tällaista asukasaktiviteettia. Vårtalko ordnas den 15 maj A-invånarnas traditionsenlig vårtalko ordnas i år något senare än vanligt. Talkodagen är lördagen den 15 maj. Enligt traditionen bjuds talkofolket på smått tilltugg och som avslutning på talkobastu. Idén med talkojippot är att städa upp i de allmänna utrymmen som finns i hemgårdens omgivning, det kan vara parker eller lättrafikleder som har skräpats ner under vintern. Borgå stad ger stöd för en sådan invånaraktivitet. pakottivat siirtämään niiden asennustöitä keväämmäksi. Asennustyöt pyritään saamaan loppuun viipymättä. Muistutuksen vuoksi alla lista keräyskartonkiastiaan sopivasta kotitalousjätteestä. Wellpapp Mjölk- och saftburkar Kartongförpackningar Papperspåsar, -kassar och -säckar Pizzakartonger och äggfack Engångskärl av kartong Returkartong används för tillverkning av kartonghylsor för pappersoch tygrullar. grund av vintern, snön och kölden blev man tvungen att vänta till våren med att ta dem i bruk. Man det är meningen att de kommer i användning praktiskt taget omedelbart. A-asukkaiden kevättalkoot A-yhtiöiden pihoista pitää luonnollisesti huolta konsernin oma huoltohenkilöstö, mutta jos jollakin talokunnalla on halukkuutta yhdistää talkoopäivään joku kiinteistökohtainen tapahtuma, esimerkiksi ulkovälinevarastojen siivous, asia järjestyy ennalta siitä sopien. Tarkempaa tietoa talkoista ja talkookohteista tulee talojen ilmoitustauluille toukokuussa. Koncernens egen servicepersonal sköter naturligtivs om A-bolagens gårdar, men om invånarna i någon fastighet vill förena talkodagen med något evenemang i den egna hemmiljön, t.ex. att städa upp i ett skjul för fritidsredskap, så går det bra, förutsatt att man kommer överens om saken på förhand. Närmare besked om talko och talko-objekten kommer att lämnas på fastigheternas anslagstavlor under maj månad. Asukastoiminta l Invånarverksamhet A-asukkaat valitsivat kokouksessaan Aarne Laakso yhtiön hallitukseen Porvoon A-asuntojen aravavuokralaiset pitivät asukasdemokratialain mukaisen ison asukaskokouksensa 23. maaliskuuta. Kokouksen tiukin ratkaisu käytiin asukkaiden edustajasta A-asuntojen hallituksessa. Mannerheiminkatu 25:ssa asuva Aarne Laakso voitti äänin Tarmolassa asuvan Frank Larssonin. Molemmat miehet ovat aktiivisesti toimineet asukasluottamustoimissa. Aarne Laakso on takavuosina työskennellyt asukasedustajana hallituksessa sekä johtanut talojen asukasluottamushenkilöistä koostuvaa demokratiaryhmää. Viime A-asukasyhdistyksen tapahtumia Ostoksille Tallinnaan ja retki Kotkaan A-asukasyhdistys järjestää tänäkin vuonna asukkaille toivottuja päiväretkiä. Kesäkuussa asukkailla on mahdollisuus matkata yhdistyksen järjestämällä päiväretkellä Tallinnaan. Matkalla on bussikuljetus niin välillä Porvoo-Helsinki kuin myös perillä Tallinnassa. Retken ohjelma on suunniteltu erityisesti shoppailijoita ajatellen. Elo-syyskuun vaihteessa yhdistys kuljettaa retkelle Kotkaan, jossa tutustumiskohteina ovat akvaariotalo Maretarium ja merikeskus Vel- Shopping i Tallinn, utfärd till Kotka A-invånarnas förening ordnar också i år för de boende populära utfärder. I juni kan medlemmarna göra en dagsresa till Tallinn. Det ordnas busstransport både mellan Borgå och Helsingfors och framme i Tallinn. Färden är planerad med särskild tanke på shopping. I slutet av sommaren, i augustiseptember, för invånarföreningen sina medlemmar till Kotka, där man besöker akvariehuset Maretarium och sjöfartscentret Vellamo, som bl.a. omfattar Finlands vuodet hän on keskittynyt vapaamuotoisesta asukastoiminnasta vastaavan A-asukasyhdistyksen vetämiseen. Frank Larsson puolestaan on samoin toiminut asukasdemokratiaryhmässä sekä istunut yhtiön hallituksessa asukkaiden edustajana nyt kaksi vuotta. Virallisesti asukkaiden edustaja valitaan yhtiökokouksessa tällä viikolla, mutta yhtiökokous on aina valinnut edustajan asukaskokouksen ratkaisun mukaan. Toinen äänestystä vaatinut asia kokouksessa oli se, valitsevatko asukkaat itselleen virallisen valvojan, toisin sanoen oman tilintarkastajan seuraamaan yhtiön toimintaa. lamo, jossa sijaitsee muun muassa Suomen merimuseo. Retken ohjelma ja aikataulu suunnitellaan erityisesti ajatellen lapsiperheitä. Molempien päiväretkien hintaa tuetaan asukasyhdistyksen toimintavaroista. Retkistä tulee lisäinfoa talojen ilmoitustauluille lähempänä retkipäivää. A-asukasyhdistys on kaikkien A-yhtiöiden vuokralaisten yhdistys, joka keskittyy vapaamuotoisen ja vapaaehtoisen asukastoiminnan järjestämiseen. sjöfartsmuseum. Resprogrammet uppgörs särskllt med tanke på barnfamiljer. Båda dagsutflykterna kommer att sponsoreras med bidrag ur föreningens egna medel. Tilläggsinformation ges på fastigheternas anslagstavlor när färddatum närmar sig. A-invånarföreningen är en förening för alla hyresgäster hos A- bolagen och den koncentrerar sig på att ordna fri och frivillig invånaraktivitet.

15 Asukasaktiivit Aarne Laakso, vasemmalla, Frank Larsson ja Sebastian von Etter A-asuntojen vuokralaisten isossa asukaskokouksessa Omenamäessä. Äänin asukkaat päättivät, ettei valvojalle ole tarvetta. Valvojaa ei ole ollut myöskään päättyneenä tilikautena. Näitä valintoja lukuunottamatta yli 40 osanottajaa kerännyt asukaskokous sujui rakentavan sopuisasti. Vuokralaiset saivat yhtiön johdolta seikkaperäisen selvityksen niin yhtiön tasapainoisesta taloustilanteesta kuin tulevista rakennusja korjauskohteista. Kokouksessa vieraili myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Nuutti. A-asuntojen asukasdemokratiaryhmää vetävä Sebastian von Etter teki selkoa kuluneesta ja tulevasta asukastoiminnasta. Tervetuloa sopalle! A-asukasyhdistys kutsuu kaikkia A-yhtiöiden vuokralaisia pihatapahtumaan Tarmolassa Huuhkajantie 5:n ja Kurjentie 6:n pihamaalla lauantaina klo Tarjolla perinteistä suomalaista hernerokkaa ja sen tykötarpeita, pienimuotoista ohjelmaa sekä vapaamuotoista viihtymistä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki ja kaikenikäiset A- yhtiöiden vuokralaisina asuvat. Soppkalas i Östermalm A-invånarföreningen inbjuder alla hyresgäster hos A-bolagen till ett gårdsevenemang. I Östermalm på gården vid Uvvägen 5 och Tranvägen 6 lördagen den kl Det bjuds på traditionell finländsk ärtsoppa jämte tillbehör, litet program och full frihet att trivas. Näin haet A-yhtiöiden vuokralaiseksi A-yhtiöillä on tarjolla aravavuokraasuntoja ja vapaarahoitteisia vuokraasuntoja. Asuntoihin on ns. jatkuva haku, eli asuntohakemuksen voi tehdä koska tahansa. Poikkeus ovat valmistuvat uudiskohteet, joiden asunnot julistetaan haettavaksi eri ilmoituksin paikallisissa sanomalehdissä (Uusimaa, Borgåbladet) sekä A-yhtiöiden wwwsivuilla. Haku A-yhtiöiden asuntoihin tapahtuu aina kirjallisesti. Hakulomak- keen saat joko A-yhtiöiden toimistosta, Vuorikatu 3, tai A-yhtiöiden internetsivuilta osoitteesta fi. Tarkista samalla, mitä liitteitä sinun tulee oheistaa haussa. Haku tulee voimaan vasta, kun liitteet on toimitettu. A-yhtiöiden vuokra-asuntoihin on koko ajan jonoa. Erityisesti jonoa on yksiöihin ja kaksioihin. Hakemus on voimassa aina 3 kuukautta, sitten se tulee uusia. Hakijamäärät A-yhtiöiden asuntoihin 1 h+k 2 h+k 3 h+k 4-5 h+k yht Lisätietoa 15

16 Summary House saunas are being renovated All four house saunas on Karhupolku 2-4 have been renovated into excellent shape. The saunas were original shape from year 1992 and clearly needed to be renewed. The sauna renovations will continue still this spring on Kesätuulentie 8, where the saunas also originate from year Smaller sauna maintenances and reparations also in other houses will take place during this year. New and repaired houses and flats The A-companies audit report of year 2009 has been completed. It tells that the concern s economy is in control and that last year was a successful period of building and repairing. A new residential building of the A-companies on Laamanninpolku 2 was completed. The Palomäki service centre is still under construction. Furthermore, last year the planning of the new houses to be built on Viikinkitie 7-9 houses after the gound renovation. Aleksanterinkaari was started and by the end of the year the plans and site for the houses for Peippolankaarentie were bought. In addition the concern had a significant ground renovation project in Kevätkumpu on Viikinkitie 7-9 houses. The A-companies is also investing in smaller reparations of the flats. Last year different small reparations were carried out for over euros. Daytrips for the tenants The A-tenants Association arranges also this year daytrips for the tenants. In June the tenants have the possibility to take a day tour to Tallinn arranged by the Tenants Association. The program of the day tour is planned especially for shoppers. At the turn of August-September the Tenants Association takes the day-trippers to Kotka Maretarium and the sea centre Vellamo. The program and timetable are planned especially for families with children. Both of trip s prices are financially supported from the Tenants Association s funds. Please find more information about the daytrips later on each house s information board. Welcome to soup! The Tenants Association invites all A-companies tenants to a yard event In Tarmola On Huuhkajantie 5 and Kurjentie 6 courtyards Saturday, April from 12 to 14 hrs On the menu are a traditional Finnish pea soup and its garnishes, small scale program and informal entertainment. Welcome are all A-companies tenants of all ages living in A- companies flats. The spring cleaning The A-tenants this year s spring cleaning is taking place on Saturday 15th of May. The main purpose of the event is to clean the surrounding areas of your own yard such as parks, brinks of light traffic lanes of all rubbish gathered during the winter. More specified information about the cleaning event will be put up on the information boards in May. Edullinen laajakaista A-Yhtiöiden asukkaille! Förmånligt bredband för invånarna i A-Bolagen! Avaus - Öppning 0 (norm. 78 ) * Ensimmäinen kk - Första månaden 0 * Kk-maksu alk. 16,90 /kk - Mån.avgift fr. 16,90 /mån * Edellyttää 12 kk:n määräaikaista sopimusta. / Förutsätter 12 mån. tidsbundet avtal. Mannerheimink. 16 / Mannerheimg. 16 Puh./Tel. (019) Avoinna ma-pe / Öppet må-fre

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 3 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 2 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. Rauhallista Joulua Fridfull Jul. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.

ASUKAS INVÅNAREN. Rauhallista Joulua Fridfull Jul. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen. ASUKAS INVÅNAREN 4 2009 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Rauhallista Joulua Fridfull Jul A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 1 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 4 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja A-yhtiöt toivottaa

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 2 2013 www.a-yhtiot.fi A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi 1 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2

Lisätiedot

YHTIÖT. vuosikatsaus 2012 A-YHTIÖT. www.a-yhtiot.fi. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

YHTIÖT. vuosikatsaus 2012 A-YHTIÖT. www.a-yhtiot.fi. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja YHTIÖT vuosikatsaus 2012 A-YHTIÖT Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖIDEN merkittäviä uudistuksia on ollut asukasdemokratian laajentaminen sekä sen organisaation

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion?

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Sisällysluettelo Innehåll Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Varuboden-Oslan toimialue 8 9 Varuboden-Oslas verksamhetsområde Marketkauppa 10

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 49 2/2010 21.8.2010 Kirpputoritapahtuma Lopptorgsevenemang Ledare Då hösten och mörkret sänker sig över vårt land sker en stor förändring.

Lisätiedot

KOKKOLA.fi 150 000 KESÄVIERASTA SOMMARGÄSTER NERISTANIN HENKI RATIAN AITA SUOJELEE ASUKASTA 2 / 2011

KOKKOLA.fi 150 000 KESÄVIERASTA SOMMARGÄSTER NERISTANIN HENKI RATIAN AITA SUOJELEE ASUKASTA 2 / 2011 KOKKOLA.fi 2 / 2011 150 000 KESÄVIERASTA SOMMARGÄSTER NERISTANIN HENKI RATIAN AITA SUOJELEE ASUKASTA 2 14 21 4 tässä numerossa. 1 Pääkirjoitus / Ledare 2 Kokkola vuoden kaupunki 4 KesäKokkolan kulttuuri

Lisätiedot

Personaltidning Henkilöstölehti 1/2009

Personaltidning Henkilöstölehti 1/2009 Personaltidning Henkilöstölehti 1/2009 Pirjo Salon en/gerd Sunngren Vi kavlar upp ärmarna LEDARE År 2009 har börjat i exceptionella omständigheter för världsekonomin. Inte sedan 1930-talet har världsekonomin

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus!

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/20.11. 10.12.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Joulunavaus kaupungintalolla 16.00

Lisätiedot

Våren har kommit till Jakobstad

Våren har kommit till Jakobstad 1 LEDARE, GÖRAN HONGA, stadsdirektör Tack för god budgetdisciplin Foto/kuva: Pirjo Salonen Våren har kommit till Jakobstad med kraft. Jag skriver denna ledare dagen efter första maj och nyss hemkommen

Lisätiedot

Tervetuloa! Välkommen!

Tervetuloa! Välkommen! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Torstaina 8.9.2011 kello 18-21 Psst! Katso liikkeiden

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Lue lisää sivulta 13

Kauniaisten paikallislehti. Lue lisää sivulta 13 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla GSS ARKISTO / ARKIV JUNIORIT PURJEHTIVAT TAAS GALLTRÄSKILLÄ.

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Sisältö Innehåll Kanteleen Voima Oy:n hieman erikoisen nimen taustalla on useita taustoja. Yhtiöhän on perustettu omistajiensa kotimaiseen polttoaineeseen tukeutuvaksi

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjöfartsmässa i Åbo. Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011. M/s Alppila Intiasta Suomeen. M/s Containerships VII Vuosaaressa

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjöfartsmässa i Åbo. Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011. M/s Alppila Intiasta Suomeen. M/s Containerships VII Vuosaaressa MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT Sjöfartsmässa i Åbo Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011 4/2011 M/s Alppila Intiasta Suomeen 4 / 2011 M/s Containerships VII Vuosaaressa

Lisätiedot

ENERGILÖSNINGAR ENERGIARATKAISUJA KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA

ENERGILÖSNINGAR ENERGIARATKAISUJA KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA ENERGILÖSNINGAR ENERGIARATKAISUJA KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA 1 INNEHÅLL / SISÄLTÖ: 4-5 JORDVÄRMEKABLAR I SJÖN + VATTENBURNA SOLPANELER / MAALÄMPÖÄ MERESTÄ + VESIKIERTOISET AURINKOPANEELIT 6-7

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

Autoilijat varokaa, 112 pientä ekaluokkalaista. liikenteessä! Kuutosten MM: Markus Mannström toi kullan kotiin! Nu rör sig gulnäbbar i trafiken

Autoilijat varokaa, 112 pientä ekaluokkalaista. liikenteessä! Kuutosten MM: Markus Mannström toi kullan kotiin! Nu rör sig gulnäbbar i trafiken Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 9/16.8. 5.9.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla JESSICA JENSEN Kauniaisten yrittäjät kovilla

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. s. 12. Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. s. 12. Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin FORUM1/2007 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Vaasa, an international city s. 8 s. 12 Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin Pälsar byttes ut mot reklamkepsar

Lisätiedot

Karate Grani- Koiria päivä 20.5. Tunnelitietä Grani- parannetaan dagen Pizza Plättar 20.5 Lettuja Kurre Pingis SIVU 4 Zumba Tunnelvägen förbättras

Karate Grani- Koiria päivä 20.5. Tunnelitietä Grani- parannetaan dagen Pizza Plättar 20.5 Lettuja Kurre Pingis SIVU 4 Zumba Tunnelvägen förbättras Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 7/18.5. 7.6.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Granidagen 20.5 Poesi Runoja Böcker Karate

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkiopisto viettää 40-vuotisjuhlaa Grankulla musikinstitut firar 40-årsjubileum SIDORNA 6 7 / SIVUT 6 7

Kauniaisten musiikkiopisto viettää 40-vuotisjuhlaa Grankulla musikinstitut firar 40-årsjubileum SIDORNA 6 7 / SIVUT 6 7 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 5/12.4. 2.5.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla VEIKKO SOMERPURO Kaupungin pankeista annetaan

Lisätiedot