asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja"

Transkriptio

1 asukas invånaren A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

2 Pääkirjoitus l Ledare On aihetta iloon ja juhlaan K ädessäsi on tuttu mutta tavanomaista tuhdimpi A-yhtiöiden tiedotuslehti. Syy on osin A-konsernin lähestyvissä 45-vuotispäivissä. Tätä lehden numeroa toimitetaan normaalijakelun lisäksi useille A-yhtiöiden tärkeille sidosryhmille muualla Suomessa, esimerkkinä porvoolaisesta osaamisesta ja asumisen palveluista. Osin taas runsaampi sivumäärä pakon sanelema juttu: A-yhtiöiden vuosi on ollut toiminnaltaan huikaisevan monipuolinen. Rakennuttajana A-yhtiöt on vuoden 2010 aikana vienyt läpi kaksi eri tavoin haastavaa projektia. Parasta aikaa Palomäen palvelukeskuksessa sekä osin viimeistellään rakennustöitä että jo muutetaan sisään. 12, 5 miljoonan euron palvelukeskus on erikoiskohteena ollut valtava haaste rakentajalleen, A-konsernille. Toivottavasti se palvelee kiitettävästi käyttäjäänsä, Porvoon kaupunkia. Viikinkitie 7-9:n peruskorjaus taas vahvisti entisestään A-yhtiöiden roolia laadukkaana mutta samalla kustannustietoisena peruskorjaajana. Uudisrakentamisessa katseet kohdistuvat jo odottavina Porvoonjoen länsirannalle, johon A-yhtiöiden tavoitteena on rakentaa niin tavallisia Dags för glädje och fest I Din hand har Du ett exemplar av A-bolagens informationstidning, bekant från förr, men fylligare än vanligt. Orsak är till en del det förestående 45-årsjubileet. Detta nummer av tidningen utdelas utöver den normala distributionen till viktiga kontaktgrupper på andra håll i Finland som exempel på vad man kan åstadkomma i Borgå ifråga om boendeservice. Dels är det ökade sidantalet en praktisk konsekvens av att det senaste året för A-bolagen har varit utomordentligt mångsidigt. Som byggherre har A-bolagen under år 2010 genomfört två på olika sätt utmanande projekt. För närvarande håller man i Brandbackens servicecenter på att dels slutföra byggarbetena och dels flytta in. Servicecentret med en kostnad på 12,5 miljoner euro har som specialobjekt varit en väldig utmaning för byggherren, A-koncernen. Förhoppningsvis kommer centret att vara till nytta och glädje för användaren, Borgå stad. Grundsaneringen av Vikingavägen 7-9 förstärkte A-bolagens från förr goda roll och rykte som både kvalitets- och kostnadsmedveten grundsanerare. När det gäller ny byggnation riktas förväntansfulla blickar mot västra stranden av Borgå å, där A-bolagen har som målsättning att bygga asuntoja kuin erityisiä senioriasuntoja. Tuleviin peruskorjauksiin taas varaudutaan jo tehdyin kuntotutkimuksin. Merkittävä lisä toimeliaaseen vuoteen ovat olleet A-isännöinnin ja A-huollon yhteisponnistukset asumisviihtyvyyttä lisäävissä korjauksissa. A-konserni tekee asumisen laadun eteen töitä. Asuminen ei kuitenkaan ole, ikävä kyllä, vain laatukysymys. Tulevien viikkojen suuri haaste on löytää keinot A-yhtiöiden vuokrien korotuspaineiden hillitsemiksi. A-yhtiöt on vaikeinakin vuosina löytänyt ne ja saanut pidettyä vuokratasonsa kohtuullisena ja monia vertaisiaan alempanakin. Nyt ulkopuoliset paineet ovat jälleen kovat. Kuluvan vuoden aikana olen tämän lehden toimittajan roolissa vieraillut A-yhtiöiden erilaisissa projektikohteissa. Ehkä kaikkein lämpimimmät vierailumuistot ovat kuitenkin asukastilaisuuksista, joita A-yhtiöiden vuokralaisten oma asukasyhdistys on järjestänyt. Niiden tunnelma kertoo sen, mihin luvut eivät pysty: A-kodeissa asutaan viihtyen. Kaisa Viitanen både vanliga lägenheter och speciella seniorbostäder. Samtidigt förbereder man sig för framtida grundsaneringar genom gjorda konditionsundersökningar. Ett betydande tillägg under det aktiva året har varit A-disponenternas och A-servicens gemensamma ansträngningar att genom reparationer höja boendetrivseln. A-bolagen jobbar för att höja kvaliteten på boendet. Boendet är, dessvärre, inte endast en kvalitetsfråga. Den stora utmaningen för de närmaste veckorna är att hitta metoder för att dämpa trycket mot hyresförhöjningar hos A-bolagen. Också under svåra år har A-bolagen hittat lösningar och kunnat hålla hyresnivån skälig och t.o.m. lägre än andra motsvarande bostadsförvaltare. Nu är trycket hårt igen en gång. Under innevarande år har jag i egenskap av redaktör för denna tidning gjort besök vid A-bolagens olika projektpunkter. De varmaste minnena har jag i alla fall från de invånarmöten, som har ordnats av A-hyresgästernas egen invånarförening. Stämningen där berättar om det som siffror inte kan beskriva: Man trivs med att bo i ett A-hem. Kaisa Viitanen YHTIÖT - BOLAGEN ASUMISPALVELUJA VAUVASTA VAARIIN - ASUMISEN VAHVA OSAAJA Toimisto Kontor ma-pe / må-fre Vuorikatu Porvoo Berggatan Borgå Puh./tel (019) Fax (019) Asiakaspalvelu Kundbetjäning Päivi Nousiainen asiakaspalvelusihteeri kundbetjäningssekreterare Marjo Hautamäki kiinteistösihteeri fastighetssekreterare Harri Rainio palveluesimies serviceförman Hallinto Administration Mika Vuori toimitusjohtaja VD Lena Kaasinen isännöitsijä disponent Teppo Riski kiinteistöpäällikkö fastighetschef Carola Gustafsson talouspäällikkö ekonomichef Henna Jussila kiinteistösihteeri fastighetssekreterare henkilökohtaiset sähköpostisoitteet Huolto Service Arkisin/vardagar (019) Huoltopäivystys Servicedejour i nödfall A-yhtiöiden tiedotus- ja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Päätoimittaja Toimittaja Svensk text Summary Paino KANNESSA asukas invånaren Mika Vuori Kaisa Viitanen P-H. Nyman Ulla Schröder SLY-Lehtipainot Oy kirjapaino Uusimaa Porvoo 2010 Fredrika Runebergin kadun A-taloja Kuva: Kaisa Viitanen 2

3 A-yhtiöt 45 vuotta l A-bolagen 45 år A-bolagen 45 år A-yhtiöiden toimisto sijaitsee sijaitsee Porvoon ydinkeskustassa, viihtyisässä vanhassa pienkerrostalossa Vuorikadulla. Taustalla näkyy Porvoon kaupungin virastotalo, jossa sijaitsee muun muassa kaupungin asuntotoimisto. A-yhtiöillä 45 vuotta täyteen Asumisen vahvana osaajana Porvoon kaupungin omistama A- yhtiöt täyttää 18. marraskuuta 45 vuotta. Erityisesti 2000-luvun vuodet ovat olleet merkittävää muutoksen aikaa. A-yhtiöt on kehittynyt alkuperäisestä aravavuokrataloyhtiöstä osaavaksi konserniksi, joka osaa rakennuttaa ja peruskorjata vaativiakin kohteita, hallinnoi ja huoltaa monipuolista vuokra-asuntokantaa ja kehittää koko ajan palveluitaan nykyajan ja tulevaisuuden haasteisiin. A-yhtiöiden virallisena syntymäpäivänä vietetään marraskuun 18. päivää, koska Porvoon kaupunki sekä vähemmistöosakkaat, toimitusjohtajat Reijo Mäntyoja ja Ensio Miettinen sekä Vuokralaisten Keskusliitto perustivat kiinteistöosakeyhtiön tuottamaan vuokra-asuntoja Porvooseen. Yhtiön alkuperäinen nimi oli ensimmäisen rakentamansa talon mukaan Kiinteistö Oy Sibeliuksenbulevardi 6. Nimi vaihdettiin vuonna 1990 Porvoon A-asunnot Oy:ksi. Aina 2000-luvulle asti yhtiö toimi puhtaasti aravarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttajana ja omistajana. Kun vanhemmasta kiinteistökannasta alkoi vapautua taloja aravasta ja kun samaan aikaan alettiin yhä selvemmin tajuta yhtiön toiminnan ja Porvoon edun vaativan myös vapaarahoitteisesta vuokra-asuntokannasta huolehtimista, vuonna 2003 syntyi nykyinen A-konserni. Emoyhtiö Porvoon A-asunnot Oy huolehtii edelleen aravavuokraasunnoista sekä lisäksi isännöinnistä, kirjanpidosta, vuokranvalvonnasta ja hallinnosta. Tytäryhtiö Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab huolehtii konsernin vapaarahoitteisista asunnoista. Lisäksi sen alla toimivat koko konsernia palvelevat kiinteistöhuolto, siivous ja asiakaspalvelu. A-yhtiöiden visiona on tarjota asumispalveluja vauvasta vaariin ja olla asumisen vahva osaaja. Työn juhlaa syntymäpäivänä Vaikka 45 vuotta komea ikä, A- yhtiöt viettää tulevan marraskuun syntymäpäivänsä pääosin työn merkeissä. Asukkaitaan A-konserni muistaa tärkeällä arkipäivän lahjalla. A- yhtiöissä on käytössä jokaiselle uudelle vuokralaiselle annettava, erittäin kiitetty Asukasopas. Nykyisen oppaan suomenkielinen painos on loppunut, ja ruotsinkielinen versio on vanhentunut. Asukasoppaan molemmat kieliversiot päivitetään vastaamaan nykytietoja. Uudistetut painokset tulevat tuttuun tapaan kaikkien luettavaksi myös sivuille Ulkoisen viestintänsä tarpeisiin A-yhtiöt on tilannut päivitetyn version vuonna 2005 ilmestyneestä pikkuhistoriikistaan. Varsinaisen juhlakirjan aika on ehkä sitten viiden vuoden päästä. A-yhtiöiden henkilöstölle vuosipäivä on normaali työpäivä loppuiltapäivää lukuun ottamatta, jolloin koko henkilöstö kokoontuu yhteiseen kahvihetkeen. Tilaisuudessa palkitaan henkilöstön kannustinpalkinnon saaja, vuoden 2010 lukaalilainen. Vuodesta 2007 lähtien jaetun palkinnon ovat aiemmin saaneet Eliisa Saarikivi, Tapio Torvinen ja Pentti Vahtera. A-bolagen, som ägs av Borgå stad, fyller den 18 november 45 år. Den 18 november firas som A-bolagens officiella födelsedag eftersom Borgå stad samt minoritetsägarna, verkställande direktörerna Reija Mäntyoja och Ensio Miettinen jämte Hyresgästernas centralförbund den grundade ett fastighetsaktiebolag med uppgift att producera hyresbostäder i Borgå. Ända fram till 2000-talet fungerade Borgå A-bostäder Ab som ett renodlat bolag för byggande och ägande av aravafinansierade hyresbostäder. År 2003 tillkom den nuvarande A-koncernen. Moderbolaget Borgå A-bostäder Ab sköter alltjämt aravahyresbostäderna och därtill disponentverksamhet, bokföring, hyresövervakning och förvaltning. Dotterbolaget Kiinteistö Oy A- Lukaali Ab har hand om koncernens fritt finansierade bostäder. Under det verkar fastighetsskötseln, städningen och kundtjänsten, som betjänar hela koncernens behov. A-bolagen firar sin förestående födelsedag i november i huvudsak i arbetets tecken. För sina kunder låter A-koncernen utarbeta en ny upplaga av Invånarguiden. Den förra finskspråkiga versionen är slut och den svenskspråkiga är delvis förlegad. De förnyade upplagorna kommer också att finnas till påseende för alla på sidorna Med tanke på den utåtriktade informationen har A-bolagen beställt en uppdaterad version av sin historik. För en riktig festskrift är det kanske dags om fem år. För A-bolagens personal är årsdagen en normal arbetsdag frånsett sen eftermiddag, då hela personalen samlas till en gemensam kaffestund. Vid den tillställningen belönas också Årets Lukalist 2010 med ett uppmuntringspris. 3

4 Rakentaminen ja korjaukset l Byggande och reparationer Palomäen palvelukeskuksen toiminta käynnistyy A-yhtiöiden haastava rakennushanke, Palomäen palvelukeskus, on rakennustöiltään viimeistelyvaiheessa ja Porvoon kaupungin toiminnat monipuolisessa rakennuskompleksissa täyttä vauhtia käynnistymässä. Kustannusarvioltaan yhteensä 12,5 miljoonan euron rakennuskompleksin työt aloitettiin marraskuussa Rakennuttajan eli A-yhtiöiden oli alkuperäisen tavoiteaikataulun mukaan tarkoitus valmistua rakennustöiltään elokuun lopussa, mutta useat eri tekijät joista vähäisin ei ollut viime talven ennätysmäinen kylmyys ja lumisuus vaikuttivat siihen, ettei A-konserni voinut ottaa taloa vastaan urakoitsijoilta tavoiteaikataulussa. Palvelukeskuksen suurempi rakennuskokonaisuus, niin kutsuttu päätalo, valmistui rakennustöiltään syys-lokakuun vaihteessa. Pienemmässä erillistalossa tehdään Ensimmäisenä Palomäkeen ehti muuttolaatikoiden kanssa muistipoliklinikka. vielä viimeistelytöitä. Kiinteistön pihatyöt, joiden suunnitelmia muutettiin rakentamisen aikana käyttäjien toiveiden mukaan, valmistuvat loppusyksyn kuluessa. Porvoon entisen paloaseman paikalle Adlercreutzinkadulle rakennettuun palvelukeskukseen tulee 55 tehostetun palveluasumisen asuntoa ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville asiakkaille, joista 24 ryhmäkotipaikkaa on muistisairaille, 5 asuntoa vammaisille sekä 26 erikokoista palveluasuntoa vanhusasiakkaille. Asukkaiden muutto taloon alkaa pääsääntöisesti marraskuun alusta. Palomäen palvelukeskukseen tulee lisäksi monipuolisesti muuta toimintaa. Porvoon muistipoliklinikka aloitti vastaanoton Palomäessä jo 6. lokakuuta. Muita vanhuspalvelun toimijoita keskuksessa ovat päivätoiminta Rosa sekä kotihoidon aluetoimistot. Sosiaalityön tukipalveluista taloon muuttavat Porvoon turvakoti, Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys sekä nuorten kriisisijoituspaikat. Start för Brandbacken Brandbackens servicecenter befinner sig i byggandets slutskede och man drar för fullt i gång Borgå stads verksamhet i det mångsidiga byggnadskomplexet. Det var meningen att projektet på 12,5 miljoner euro skulle ha stått klart i slutet av augusti, men många olika faktorer - inte minst kölden och snömängden senaste vinter - ledde till att A-koncernen inte kunde ta emot huset av entreprenören vid önskad tidpunkt. Den största delen av servicecentret, den sk. huvudbyggnaden, blev färdig vid månadsskiftet september-oktober. I det mindre separata huset pågår ännu endel slutarbeten. Gårdsarbetena blir färdiga under hösten. Servicecentralen vid Adlercreutzgatan omfattar 55 bostäder för intensifierat serviceboende. De boendes inflyttning i huset börjar i huvudsak från början av november. Brandbacken kommer därtill att bedriva en mångsidig verksamhet för äldrevården och socialsidan. Den första som flyttade in i början av oktober var minnespolikliniken i Borgå. 4

5 Panoraamanäkymä Palomäestä Adlercreutzinkadun puolelta. Palomäen palvelukeskuksessa on yhteensä 55 tehostetun palveluasumisen asuntoa ihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Asunnoista yli puolet on pienikokoisia, omalla keittiöllä varustettuja huoneistoja. Ryhmäkodeissa on yhteinen keittiö ja ruokailutila. Palvelukeskuksen yleisilme on pehmein sävyin toteutettu vaaleus. Tehostevärinä on käytetty punaruskeaa. 5

6 Rakentaminen ja korjaukset l Byggande och reparationer Aleksanterinkaaren uudiskohde urakkaneuvotteluihin A-yhtiöiden tulevan uudiskohteen Aleksanterinkaari 6:n valmistelu etenee lähiviikkoina urakoitsijoiden kanssa käytävin neuvotteluin. Porvoonjoen länsirannalla sijaitsevaan monipuoliseen rakennuskokonaisuuteen on suunniteltu tavallisten asuntojen lisäksi invamitoitettuja senioriasuntoja ja tilat Kårkulla Samkommunin käyttöön. Aleksanterinkaari 6:sta pyydetyt urakkatarjoukset on A-yhtiöissä avattu, ja lähiviikkoina neuvotteluja käynnistyvät halvimmat tarjoukset ilmoittaneiden urakoitsijoiden kanssa. Pääurakasta halvimman hinnan antoi Rakennusgemini Oy, LVI- ja sprinkleritöistä Durofix Kodit Oy ja sähkötöistä Sähköurakointi Matti Turunen Oy. Valtion korkotukilainan avulla rakennettavaksi suunniteltu Aleksanterinkaari 6 käsittää kaksi rakennusta, joista toinen tulee kokonaan ruotsinkielisille kehitysvammaisille palveluja tuottavan Kårkulla Samkommunin käyttöön. Aleksanterinkaari 6:n toiseen taloon on suunniteltu yhteensä 32 asuntoa, joista 17 kappaletta on tarkoitus rakentaa erityisiksi senioriasunnoiksi. Aleksanterinkaari 6:n suunnittelusta on vastannut Tytti Tolvanen Kaari Arkkitehdeista. Rakennukset on suunniteltu esteettömiksi. Alexandersbågen 6 har planerats av Tytti Tolvanen vid Kaari Arkkitehdit. Byggnaderna är planerade att fungera utan hinder. Offertförhandling om Alexandersbågen A-bolagens nybyggnadsprojekt vid Alexandersbågen 6 avancerar de närmaste veckorna genom underhandlingar med entreprenörerna. Inom byggnadshelheten kommer utöver vanliga bostäder att ingå invadimensionerade seniorbostäder och utrymmen för Kårkulla samkommun. De offerter som har begärts för Alexandersbågen 6 har öppnats hos A-bolagen och under de närmaste veckorna inleds underhandlingar med de entreprenörer som har lämnat de lägsta anbuden. För huvudentreprenaden gavs det billigaste budet av Rakennusgemini Oy, för VVS och sprinklers Durofix Kodit Oy och för elarbetena Sähköurakointi Matti Turunen Oy. Projektet, som man avser att förverkliga med stöd av statens räntestödslån, omfattar två byggnader, av vilka den ena reserveras helt för Kårkulla samkommun. I det andra huset ingår 32 bostäder, av vilka 17 planeras för seniorboende. 6

7 Peippolankaari uuteen urakkakilpailuun A-yhtiöiden suunnitelmat päästä rakentamaan uudisasuntoja tontilleen Peippolankaaren varrelle jo tänä syksynä eivät toteutune. Aravataloiksi suunnitellun, valtion rahoitusta hakevan kohteen rakennuskustannukset ovat vieläkin liian korkeat, mikä tietää uutta urakkakilpailua, ehkä myös suunnitelmien lisätarkistuksia. A-yhtiöt osti Porvoon kaupungilta viime joulukuussa Tolkkistentien kupeesta, osoitteesta Peippolankaari 2-4, tontin uutta aravatalokohdettaan varten. Porvoonseudun Asuntosäätiön oli ollut alun perin määrä rakentaa tontille, ja tonttikaupan kanssa samaan aikaa A- yhtiöt osti säätiöltä valmiit suunnitelmat rakennuslupineen. Alkuperäiset, jo vuosia sitten tehdyt suunnitelmat todettiin A- yhtiöissä sekä liian kalliiksi että myös osin nykypäivän vaatimuksia vastaamattomaksi. A-yhtiöt uudisti suunnitelmia ja yritti kaikkensa kohteen hinnan saamiseksi valtion korkotukilainan ehtojen mukaiseksi. Tähän ei kevään ja kesän aikana aivan päästy, joten edessä on ainakin uusi urakkakilpailutus, ehkä myös suunnitelmien uusi tarkistuskierros. Peippolankaari 2-4 on haastava kohde valtion korkotukilainan turvin rakentavalle. Tontille on suunniteltu yhteensä viisi luhtitalotyyppistä rakennusta, ja valtaosa 43 asunnosta on kaksioita. Sekä erilliset rakennukset että pienten asuntojen suuri määrä nostavat väkisin rakennuskustannuksia. A-yhtiöt pyrkii kuitenkin löytämään ratkaisut mahdollisimman pian, kohde on niin asumisratkaisujensa kuin hyvän sijaintinsa vuoksi vuokralaiselle houkutteleva. Rivitalotyyppistä vuokra-asumista tarjoava kohde monipuolistaisi myös A-yhtiöiden asuntotarjontaa. Ny offertrunda för Pepotbågen A-bolagens plan på att redan denna höst kunna börja bygga nya bostäder på tomten vid Pepotbågen kommer troligen inte att förverkligas. Byggnadskostnaderna är alltjämt för höga för detta för statlig belåning planerade aravaprojekt, vilket innebär att man måste ta en ny offertrunda och kanske ta en översyn av hela planeringen. I december i fjol köpte A-bolagen av Borgå stad en tomt invid Tolkisvägen på adressen Pepotbågen 2-4 för ett nytt aravaobjekt. Borgånejden Bostadsstiftelse hade ursprungligen för avsikt att bebygga tomten och i samband med tomtköpet köpte A-bolagen av stiftelsen de färdiga byggnadsplanerna och byggnadstillståndet. De ursprungliga, för flere år sedan gjorda planerna konstaterades hos A-bolagen vara alltför dyra och till en del inte mera tidsenliga. A- bolagen moderniserade planerna och gjorde allt för att kostnadsnivån skulle klara av gränserna för statens räntestödslån. Detta lyckades man inte riktigt med under våren och sommaren, så nu förestår åtminstone en ny offertrunda, möjligen också en revidering av kostnadsberäkningarna. Pepotbågen 2-4 är en utmaning för den som som vill bygga med stöd av statens räntestödslån. På tomten har planerats sammanlagt fem hus av lofttyp och de flesta av de 43 lägenheterna är tvårummare. Både de separata husen och och det stora antalet små lägenheter leder till höga byggnadskostnader. A-bolagen försöker i alla fall finna en lösning så snart som möjligt eftersom projektet både ifråga om sina boendelösningar och och den goda geografiska placeringen är ytterst attraktivt för framtida hyresgäster. Ett boende i ett slags radhusvariant skulle också göra A-bolagens utbud av lägenheter bredare än tidigare. Aivan Porvoon ydinkeskustassa sijaitseva Suomentalo on A-yhtiöiden tulevia peruskorjauskohteita. Suomentalo kuntotarkastettiin peruskorjausta varten Yksi näkyvimpiä A-yhtiöiden vuokrataloja on kuusikerroksinen niin kutsuttu Suomentalo aivan Porvoon ydinkeskustassa, Mannerheiminkadun ja Runeberginkadun kulmassa. Ohikulkijat ovat itse talon lisäksi varmasti havainneet myös 1960-luvulta peräisin olevan talon julkisivujen kunnon: seinälaattoja irtoilee usein paikoin. Suomentaloon on tulevina vuosina suunniteltu tehtäväksi peruskorjaus, ja sitä varten talon kunto kartoitettiin elokuussa. Täydellisen raportin valmistumista saadaan vielä odotella, mutta jo alustavat tulokset antavat tiettyä osviittaa. Vaikka julkisivulaatoitus on ilman muuta tulevassa peruskorjauksessa vaihdettava, näyttävät talon rapatut osat, niiden alla olevat eristeet ja itse runko olevan alustavien tulosten mukaan hyvässä kunnossa talon ikään nähden. Tulevassa peruskorjauksessa on ulkopintojen osalta varustauduttava myös muun muassa sokkeleiden korjaustöihin. Ehkä yllättävin löytö näyttää alustavien raporttien mukaan olevan talon parvekkeiden kunto. Vaikka talon parvekkeet ovat sisäänvedettyjä ja nykyisin myös lasitettuja ne ovat hyvin suojassa säiltä ne ovat odotettua huonommassa kunnossa. Suomentalo on valmistunut vuonna 1963, ja talossa on tehty peruskorjaukset vuosina 1985 ja Talo on ollut A-yhtiöiden omistuksessa vuodesta 2003, ja sinä aikana talossa on muun muassa tehty viemärikorjaukset pinnoittamalla. Talossa on yhteensä 38 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Joukahaisentie 3 ja Ilmarisentie 8 Samanlainen kuntokartoitus kuin keskustassa sijaitsevassa Suomentalossa tehtiin kesällä kahdessa Kevätkummun alueen kohteessa, Joukahaisentie 3:ssa ja Ilmarisentie 8:ssa. Niidenkin osalta A-yhtiöt odottelee vielä lopullisia raportteja saapuviksi. Alustavien tietojen mukaan yksi keskeisiä ongelmia oli molempien talokuntien ikkunoiden ja parvekeovien huono kunto, ja siksi molemmissa tehdään ikkunoiden ja parvekeovien vaihto vielä tänä talvena. Sen sijaan alustavien tulosten mukaan talojen betoniosat näyttävät olevan hyvässä kunnossa, ja niillä käytetty pinnoite on kestänyt ajan hyvin. Elementtisaumoja jouduttaneen jatkossa korjaamaan. 7

8 LYHYESTI I KORTHET Lukkojen vaihdot jatkuvat A-yhtiöiden vanhemmissa kiinteistöissä on jo pitkään tehty suunnitelmallista lukitusten vaihtoa vanhoista Abloy-järjestelmistä turvallisimpiin versioihin. Vielä ennen vuodenvaihdetta on tarkoitus vaihdattaa lukot kahdessa A-yhtiöiden kohteessa, Mannerheiminkatu 36:ssa ja Nordenskiöldinkatu 24:ssa. Ensi vuodeksi A-yhtiöiden budjettiin on esitetty rahoitusta lukitusten vaihtoon Tapani Löfvingin kadulla sijaitsevissa A-taloissa. Fortsatta låsbyten I A-bolagens äldsta fastigheter har man redan länge genomfört systematiska låsbyten från gamla Abloysystem till tryggare versioner. Ännu före årsskiftet är det meningen att låta byta ut låsen i två av A-bolagens enheter, Mannerheimgatan 36 och Nordenskiöldsgatan 24. För nästa år har man för avsikt att budgetera utgifter för utbyte av låsanordningarna i A-husen vid Stefan Löfvings gata. Rakentaminen ja korjaukset l Byggande och reparationer Valtion energia-avustuksen avulla Ikkunaremontit seitsemään A-taloon Kaikkiaan 159 A-kodissa asumismukavuus paranee merkittävästi ensi talven aikana, sillä A-yhtiöt vaihdattaa ikkunat ja parvekeovet seitsemässä kerrostalossaan Kevätkummun alueella. Korjauskulut peitetään osin valtion suhdanneluonteisella energia-avustuksella. Ikkunaremontit ovat tulossa Ilmarisentie 8:n, Ilmarisentie 2b:n, Joukahaisentie 3:n ja Jousitie 8:n taloihin. Kaikissa kohteissa vaihdetaan niin ikkunat kuin parvekeovet. Kaikkiin uusiin ikkunoihin asennetaan valmiiksi sälekaihtimet, keittiön tuuletusikkunoihin lisäksi hyttysverkot. - Kaikki nyt remontoitavat kohteet olisivat joka tapauksessa olleet lähivuosina työn alla, mutta kun nyt pystymme hyödyntämään valtion suhdanneluonteista energia-avus- tusta, säästämme myös vuokralaistemme rahoja, A-yhtiöiden kiinteistöpäällikkö Teppo Riski sanoo. Valtion energia-avustus kattaa 15 prosenttia kuluista, eli se on huomattava. A-yhtiöissä vastaavanlaisia ikkunoiden ja parvekeovien uusimisia on lähiaikoina tehty jo Ilmarisentie 4-6:ssa ja Viikinkitie 7-9:ssä. - Kiinteistökantamme ikääntyy, ja vastaavia töitä tarvitaan jatkossakin. Vaikka kyseessä on iso muutos, asumishaitta on pieni. Asuntokohtaiset työt pystytään tekemään pääsääntöisesti kahdessa päivässä: ensimmäisenä päivänä vaihdetaan ikkunat ja toisena viimeistellään homma listoituksin. Nyt remontoitavista kohteista iältään vanhin on vuonna 1977 valmistunut Joukahaisentie 3. Kahden kerrostalon kohteessa Kevätkummun kakkosalueella on 40 asuntoa. Joukaisentie 3:ssa ikkunoiden ja parvekeovien vaihdot alkavat viimeistään joulukuun alussa, ja työt ovat ohi helmikuun lopussa. Kohteen urakoi Karvia Ikkunat ja Ovet Oy. Vuosina valmistuneessa Ilmarisentie 8:ssa ikkunaremontti alkaa viikkoon 45 mennessä malli-ikkunoiden asennuksilla. Vaihtorumba on ohi helmikuun loppuun mennessä. Samoin Kevätkumpu kakkosessa sijaitsevassa Ilmarisentie 8:ssa on yhteensä 40 asuntoa. Kohteen urakoitsija on Pihlavan Ikkuna Oy. Sama yritys urakoi Jousitie 8:n, vuonna 1986 valmistuneen kahden kerrostalon kohteen. Myös Jousitiellä malli-ikkunat asennetaan viikkoon 45 mennessä, mutta varsinainen ikkunoiden vaihto on rytmitetty niin, että valmista on viimeistään toukokuussa Kevätkumpu kolmosessa sijaitsevassa kohteessa on yhteensä 44 asuntoa kahdessa eri talossa. Ilmarisentie 2b:ssä on jo tehty remonttia edeltäviä mittauksia. Vaihdot alkavat viisikerroksisessa talossa tänä syksynä. Vuonna 1980 valmistuneessa talossa on 35 asuntoa. Ilmarisentie 2b:n remontista vastaa Fenestra Oy. Faunatar muutti Suomentaloon Suomentalossa, Mannerheiminkadun ja Runeberginkadun kulmassa oleva eläinkauppa vaihtui. Aeimmin tiloissa toimineen Nelitassun lopetettua toimintansa uudeksi vuokralaiseksi tuli Faunatar. Porvoon liikettä franchising-yrittäjinä vetävät Tuire Kajas ja Sari Niemenmaa. Kaksikolla on jo ennestään vastaavat liikkeet Vantaan Jumbossa ja Helsingin Konalassa. Faunatar aloitti toimintansa 23. syyskuuta. Sju A-hus får fönsterbyte I sammanlagt 159 A-hem kommer hyresgästernas boendetrivsel att genomgå en betydande förbättring under den kommande vintern. A- bolagen kommer nämligen att låta byta ut fönster och balkongdörrar i sju våningshus på Vårbergaområdet. Kostnaderna kommer delvis att täckas med statliga konjunkturbidrag för energi. Fönstersaneringen blir aktuell för husen vid Ilmarinens väg 8, Ilmarinens väg 2b, Joukahainens väg 3 och Pilbågsvägen 8. I samtliga hus byts både fönster och balkongdörrar. Alla nya fönster förses med färdigt inmonterade persienner, kökens vädringsfönster dessutom med myggnät. Reparationerna kommer inte nämnvärt att störa boendet. Bostadsvis kan arbetet utföras i hu- vudsak på två dagar: den första dagen byter man ut fönstren, den andra slutförs arbetet med lister mm. Vid Joukahainens väg 3 inleds bytet av dörrar och balkongfönster senast i början av december och alla arbeten är förbi i slutet av februari. Vid Joukahainens väg 3 utförs arbetet av Karvia Ikkunat ja Ovet Oy. Vid Ilmarinens väg 8 börjar fönsterreparationerna senast vecka 45 med installation av mallfönster. Bytesrumban är slut före februari månads utgång. Arbetet utförs av Pihlavan Ikkuna Oy. Samma företag gör jobbet vid Pilbågsvägen 8. Också där installeras mallfönster vecka 45, arbetet är slutfört senast i maj. Vid Ilmarinens väg 2b inleder man bytet denna höst och allt är klart i februari. För jobbet svarar Fenestra Oy. Urakoitsijat hoitavat asukasinfon Sekä Joukahaisentie 3:n, Ilmarisentie 8:n ja 2b:n ja Jousitie 8:n ikkunaremonteista että Ilmarisentie 4-6:n julkisivuremonteista kyseisten talojen asukkaita infoaa aina työn tekijä eli kohteen urakoitsija. Urakoitsijat hoitavat osan informaatiosta rappuhuonekohtaisin tiedottein, mutta tarpeen mukaan jaetaan myös asuntokohtaista tietoa. Erityisesti ikkunaremonttikohteissa asukkaiden on syytä valppaasti seurata informaatiota, sillä ikkunoiden vaihtaminen vaatii asunnoissa työalueen eli ikkunoiden ja parvekeovien välittömän lähistön raivaamista remonttipäiviksi tavaroista. 8

9 Ilmarisentie 4-6:n uusissa julkisivuissa käytetään harkiten tehosteväreinä ruskean ja tiilenpunaisen sävyjä. Ilmarisentie 4-6 saa uudennäköisen julkisivun Osana valtion energia-avustukseen oikeuttavia korjauksia A- yhtiöissä toteutetaan myös Ilmarisentie 4-6:n julkisivuremontti. Siinä talojen tähän asti levyttämättömille julkisivuosille asennetaan lisälämmöneristys ja sen päälle levytys. Energiataloudellisten muutostöiden yhteydessä raikastetaan Ilmarisentie 4-6:n kahden kerrostalon ilme uudella väriskaalalla. Julkisivu-uudistuksen on suunnitellut A-yhtiöiden isännöitsijä, rakennusarkkitehti Lena Kaasinen, jonka käden jälki on jo näkynyt paljon kiitosta keränneessä Viikinkitien A-talojen uudessa ilmeessä ja väriskaalassa. Ny fasadskepnad vid Ilmarinens väg 4-6 Inom A-bolagen kommer också fasadsaneringen vid Ilmarinens väg 4-6 att kunna utföras inom ramen för statens energibidrag. Där har husen hittills varit nakna, men nu ska de få både värmeisolering och skivbeläggning. I samband med de energiekonomiska ändringsarbetena har man också för avsikt att lansera en ny färgskala för de två våningshusen vid Ilmarinens väg 4-6. Fasadrestaureringen har planerats av A-bostädernas disponent, byggnadsarkitekten Lena Kaasinen, vars talang redan har rönt stor uppskattning i anslutning till den nya image och färgskala som hon gett A-husen vid Vikingavägen. - Efter reparationerna kommer de långa fasaderna, där arbetena nu utförs, att följa samma stil och färgsättning som ändarna av husen, hittills har de varit för starkt avvikande. Fasadarbetena vid Ilmarinens väg 4-6 inleddes i september. För - Remontin jälkeen talojen pitkät julkisivut, joita työt nyt koskevat, noudattavat talojen päätyjen tyyliä ja väritystä. Tähän asti ne ovat olleet liian erilaisia. Ilmarisentie 4-6:n talojen julkisivutyöt alkoivat syyskuussa. Molempien talojen osalta työt valmistuvat vappuun 2011 mennessä. Remontin urakoi Suomen Lähiökunnostajat Oy. Sekä kaikkien seitsemän eri talon ikkunaremontit että Ilmarisentie 4-6:n julkisivutyöt maksavat yhteensä miljoona euroa. Valtion energia-avustus kattaa 15 prosenttia kuluista. bägge husen bör arbetena vara slutförda före 1 maj Reparationerna utförs av Suomen Lähiökunnostajat Oy. Tillsammans kostar fönsterreparationerna i de sju husen och fasadjobbet vid Ilmarinens väg 4-6 en miljon euro. Statens energibidrag täcker 15 procent av kostnaderna. 9

10 Rakentaminen ja korjaukset l Byggande och reparationer Entistä parempia löylyjä Monissa A-yhtiöiden talokunnissa saadaan tätä nykyä nauttia entistä mukavammista saunailloista, sillä saunaremontit ovat olleet merkittävä osa konsernin korjaustoimintaa vuonna Talvella, tammi-maaliskuussa A-yhtiöt remontoi Huhtisissa sijaitsevan Karhupolku 2-4:n kaikki neljä talosaunaa, erityisesti niiden löylyhuoneet. Kesän aikana vastaava työ tehtiin niinikään Huhtisissa sijaitsevassa Kesätuulentie 8:n kiinteistössä. Molemmista remonteista huolehti vankalla ammattitaidollaan A-konsernin oma korjausmies Matti Allen. Loppukeväästä uudistettiin perusteellisesti keskustassa sijaitsevan Suomentalon saunaosasto ja siihen liittyvä entinen kerhohuonetila. Taidolla ja kauttaaltaan uusittu talosauna on talon asukkaiden käytössä normaaleihin viikoittaisiin saunavuoroihin. Suomentalossa käynnistyivät kesällä myös tiistaiillan lenkkisaunavuorot naisille ja miehille. Lisäksi talon saunaosastoa ja tasokkaaksi oleskelutilaksi muutettua entistä kerhohuonetta voivat niin talon omat asukkaat kuin ulkopuoliset vuokrata myös yksityiskäyttöön. Niin uudet saunatilat kuin uusi vuokrauspalvelu ovat saaneet hyvän vastaanoton. Lokakuun alussa löylyhuoneiden remontointi alkoi Huhtisissa Tapani Löfvingin katu 10-14:ssa. Talosaunojen pesutiloja ei kohteessa tarvitse uusia, ne ovat tehtyjen kosteusmittaustenkin mukaan hyvässä kunnossa. Vielä ennen vuoden vaihdetta ehditään korjata yksi talosaunoista osoitteessa Tapani Löfvingin katu 6-8. Loput kohteen saunat laitetaan kuntoon vuoden 2011 puolella. - A-yhtiöiden talosaunat ovat kovalla käytöllä, ja niissä on edelleen kunnostustarvetta. Seuraamme niiden kuntoa ja teetämme korjauksia työsuunnitelmien ja budjetoinnin mukaisesti, isännöitsijä Lena Kaasinen kertoo. Bättre bad än någonsin I många av A-bolagens husenheter får man numera njuta av bättre bastukvällar eftersom bastureparationer har utgjort en betydande del av koncernens saneringsverksamhet under år I vintras, i januari-mars, reparerades samtliga fyra husbastur, särskilt ångdelen, i Huktis vid Björnstigen 2-4. Under sommaren gjordes motsvarande arbete, likaså i Huktis, i fastigheten vid Sommarvindsvägen 8. Bägge arbetena sköttes med stor yrkesskicklighet av A-bostädernas egen reparatör Matti Allen. I slutet av våren förnyade man grundligt bastuavdelningen och det därtill anslutna tidigare klubbrummet i Suomentalo i Borgå centrum. Den med skicklighet genomsanerade husbastun står till hyresgästernas förfogande enligt normala veckovisa bastuturer. I Suomentalo inledde man också under sommaren tisdagsturer för länkbastu för både damer och herrar. Framöver kan bastuavdelningen och det väl inredda tidigare klubbrummet hyras för privata behov både av husets hyresgäster och utomstående. Både de nya bastuutrymmena och uthyrningsprincipen har blivit väl mottagna. I början av oktober har man inlett reparationerna av ångrummen i bastuna vid Stefan Löfvings gata i Huktis. Husbastunas tvättavdelningar behöver inte förnyas, de är enligt utförda fuktighetsmätningar i gott skick. Ännu före årsskiftet kommer man att hinna sanerna en av husbastuna vid Stefan Löfvings gata 6-8. De övriga bastuavdelningarna iordningställs på 2011 års sida. Tapani Löfvingin kadulla asukkaat saavat remontin jälkeen sekä uudet löylyhuoneet että pidentyvät saunavuorot. Tähän asti asti saunavuorot on taloissa jouduttu rajoittamaan 45 minuuttiin. 10

11 Viikinkitien peruskorjaus täydentyy kattokorjauksella A-yhtiöt teki viime talvikaudella erittäin mittavan peruskorjauksen neljässä vapaarahoitteisessa vuokratalossa Kevätkummussa, osoitteessa Viikinkitie 7-9. Vaikka varsinainen saneeraus 1970-luvun alussa rakennetuissa taloissa päättyi jo viime keväänä, rakennusnosturit ovat palanneet tänä syksynä uudelleen pihapiiriin. - Talojen huopakatteet ovat paikoin alkuperäisiä, ja on todettu järkeväksi uusia se nyt kaikissa taloissa kauttaaltaan, ja vielä ennen talven tuloa, kertoo A-yhtiöiden isännöitsijä Lena Kaasinen. Huopakatteiden uusiminen teh- dään talo kerrallaan. Työ käy nopeasti eikä siitä aiheudu asumishaittaa. - Porraskäytäviin voi tulla likaa ja roskaa normaalia enemmän, koska työmiehet kulkevat katolle osin sisäkautta, mutta siivoojat on valmiiksi ohjeistettu asiasta. Viime talven peruskorjaus Viikinkitie 7-9:n taloissa keskittyi vesijohtotöihin ja julkisivuihin. Talojen asuntoja on jo pidemmän aikaa remontoitu asukkaiden vaihtuessa, ja tämä työ jatkuu suunnitelmallisesti. Viikinkitie 7-9:ssä on yhteensä 72 erikokoista asuntoa. Vikingavägen får också nya filtak Suomentalon saunaosasto on laitettu taidolla ja tyylillä kuntoon. Saunaosaston vuokraustoiminta erilaisiin tilaisuuksiin on alkanut lupaavasti. Vuokraustoiminta ei vaikuta talon asukkaiden omiin saunavuoroihin. Saunasäännöt Kaikkien viihtyvyyden takaamiseksi: saunatilat ja on pukuhuone siistittävä käytön jälkeen. erilaisten löylytuoksujen ja vastaavien käyttö on allergiasyistä kielletty. hiustenvärjääminen saunassa on kielletty. laudeliinan käyttö on suositeltavaa. talosaunassa ei voi valmistaa kiuasmakkaraa. omaa saunavuoroaikaa ei saa ylittää. Basturegler För att garantera trivsel för alla: bastuutrymmet och om-klädningsrummet bör städas upp efter användningen. det är av allergiskäl förbjudet att använda dofteffekter och liknande. det är förbjudet att färga håret i bastun. skyddsduk på laven rekommenderas. i husets bastu får man inte tillreda korv på bastuugnen. man får inte överskrida sin egen bastutid. Senaste vinter genomförde A-bolagen en utomordentligt omfattande grundsanering i fyra frittt finansierade hyreshus vid Vikingavägen 7-9 i Vårberga. Trots att den egentliga saneringen i de på 1970-talet byggda husen slutfördes redan i våras har byggnadskranarna igen invaderat gårdsområdet. - Husens filttak är ännu delvis de ursprungliga och det har ansetts klokt att förnya dem genomgående på alla hus, och dessutom innan vintern är här, berättar A-bolagens disponent Lena Kaasinen. Filttaken förnyas ett hus i gången. Arbetet går snabbt och föranleder inga störningar i boendet. - I trapphusen kan det förekomma smuts och skräp mer än normalt eftersom arbetsfolket delvis rör sig trappvägen, men städarna är informerade om vad det gäller. Grundsaneringen senaste vinter i husen vid Vikingavägen 7-9 koncentrerades till vattenledningsrören och fasaderna. Bostäderna i husen har redan en längre tid reparerats i samband med byten av hyresgäster och detta arbete fortsätter planenligt. Vid Vikingavägen 7-9 finns sammanlagt 72 bostäder av olika storlek. 11

12 LYHYESTI I KORTHET Matar man fåglar eller möss? A-bolagens ordningsstadga förbjuder matning av fåglar på fastighetens område, varmed avses både gårdsområden, hyresgästernas balkonger och terasser. Det är fråga om både snygghet och hälsa. Kom ihåg att t.ex. bullsmulor, frön och talgbollar uppfattas som delikatesser lika mycket bland möss och råttor som bland fåglar. Kissa kateissa? Lehtien yleisönosastot ja kauppojen ilmoitustaulut tuntuvat erityisesti loppukesästä ja syksyllä täyttyvän hätäisistä ilmoituksista: Kissa kateissa. Päinvastoin kuin koirien omistajat, jotka osaavat etsiä lemmikkiään hyvin, kissojen emännät ja isännät tuntuvat harvoin tietävän, että Porvoossa toimii kissoja vastaanottava löytöeläintalo. Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistyksen ylläpitämään, alueen kuntien tukemaan Tolkkisten kissataloon tuodaan jatkuvasti kuljeksimasta löydettyjä kissoja. Yhdistyksen sivuilla voi käydä tarkistamassa talossa olevat kissat ja tehdä katoamisilmoituksen. Kissatalo, Massakuja 1, on auki joka ilta klo Kissan irti pito kiinteistön alueella on A-yhtiöiden järjestyssäännöissä kielletty. Vuokraustoiminta l Uthyrning 1415 A-kotia A-yhtiöt omistaa ja huoltaa yhteensä 1415 kappaletta erikoisia vuokra-asuntoja Porvoossa. Konsernin kaikki kohteet sijaitsevat Porvoon keskustaalueella. Valtaosa asunnoista on aravavuokra-asuntoja, mutta A-yhtiöillä on nykyään tarjota myös vapaarahoitteisia vuokraasuntoja. Tavallisten asuntojen lisäksi A-yhtiöillä on valikoimassaan myös muun muassa palveluasuntoja, joiden asukasvalinnan tekee Porvoon sosiaalitoimi. A-yhtiöiden talot ja asunnot on tarkemmin esitelty konsernin www-sivuilla osoitteessa Katthuset - ett hem för kattor I de lokala tidningarnas insändarspalter och på butikernas anslagstavlor hittar man i slutet av sommaren och så här på hösten ofta smått panikartade meddelanden om förvunna kattor. Hundägarna i Borgå brukar hitta bortsprungna djur ganska lätt, medan kissornas mattar och hussar inte tycks veta att det finns en plats som tar emot hittedjur. Borgånejdens djurskyddsförening upprätthåller, med stöd av kommunerna i området Katthuset i Tolkis och där tar man emot kattor som har kommit på avvägar. På föreningens nätsidor kan man få besked om vilka kattor som finns inne och också göra anmälan om bortsprungna djur. Katthusets adress är Massgränd 1 och där är öppet varje kväll kl A-bolagens hyresgäster bör minnas att det enligt ordningsstadgan är förbjudet att ha kattor fria inom fastighetens område. Aravavuokra-asuntoja Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja Palvelukeskus/palveluasuntoja Tulevia rakennuskohteita A-yhtiöiden toimitalo 12

13 13

14 Vuokraustoiminta l Uthyrning Porvoon vuokra-asunnot riittävät vain jos rakentamisesta ja korjauksista pidetään koko ajan huolta Porvoo on vuokra-asujan unelmakaupunkeja. Jos vain sopiva asunto löytyy. Porvoossa on tällä hetkellä 13 vuokra-asuntoa sataa asukasta kohti. Suhdeluku on hieman alhaisempi kuin maan keskiarvo, selvästi alhaisempi kuin kaupungeissa yleensä. Asumisen ammattilaiset, niin Porvoon kaupungin oma asuntoyksikkö kuin kaupunkikonserniin kuuluvat kiinteistöyhtiöt kuten A-konserni, patistavat Porvoon päättäjiä tämän tästä niin vuokra-asuntotonttien kaavoitukseen kuin tonttien myyntiin. Porvoon asuntopäälliköllä Ulf Backmanilla on esittää selvät luvut, miksi näin. Koko Suomessa on keskimäärin noin 15 vuokra-asuntoa aina sataa ihmistä kohden. Porvoossa vastaava luku on 13, kaupungissa on siis vuokra-asuntoja alle maan keskiarvon. Uusmaalaisten vertaistensa joukossa Porvoo pärjää vuokraasuntojen määrässä kohtuullisesti. Lohjalla ja Järvenpäässä on vuokra-asuntoja sataa asukasta kohti tasan yhtä paljon kuin Porvoossa. Hyvinkäällä on vuokra-asuntoja hieman Porvoota enemmän, Nurmijärvellä ja Tuusulassa taas jo selvästi Porvoota niukemmin. Itä-Uudenmaan kuntien keskiarvo on noin 10 vuokra-asuntoa jokaista 100 asukasta kohti. Asuntopäällikkö Ulf Backman arvioi Porvoon suhdelukua lyhyen napakasti: - Just ja just nokka pysyy pinnalla. Ei saisi laskea yhtään, päinvastoin meillä pitäisi olla uutta vuokra-asuntotuotantoa joka vuosi. Porvoolaisesta vuokra-asuntotuotannosta pitävät nykypäivänä huolen ennen muuta yleishyödylliset yhtiöt, erityisesti Porvoon kaupunkikonserniin kuuluvat osaajat, kuten A-yhtiöt. - Porvoossa pitäisi rakentaa joka vuosi ARA-rahoitettua vuokra-asuntoa. Onneksi Porvoossa löytyy lisäksi ihmisiä, joilla on rahaa sijoittaa asuntoihin ja halua vuokrata ne ulos. Jotta vuokra-asuntojen rakentaminen onnistuisi, pitäisi Porvoolla olla valmiuksia koko ajan kaavoittaa maata ja rakentaa sinne kunnallistekniikka. Hyvin tiedetään, ettei tämä ole aina helppoa. Sopivasta tonttimaasta on jatkuva pula, eikä Porvoo ole halunnut käyttää monien muiden kaupunkien harrastamaa ratkaisua: pakkolunastuksia. Kaavoittaminen ja erityisesti kunnallistekniikka maksavat, ja Porvoon kaupungin rahahuolet ovat jokaisen kaupunkilaisen tiedossa. - Kaupungin talousarvion rakentaminen niin, että teknisen ja ympäristösektorin tarpeet tulisivat riittävästi huomioitua, on kieltämättä joskus vaikeaa. Joka vuosi olemme kuitenkin löytäneet ratkaisuja, joilla on menty asioissa eteenpäin, Backman sanoo. Lähivuodet näyttävät täyttävän tavoitteita. Vuoden 2012 loppuun mennessä on Porvooseen laskettu syntyvän vajaat 400 uutta ARA:n lainoittamaa vuokra-asuntoa. Niiden rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 157 miljoonaa euroa, josta valtion korkotukiosuus noin 51 miljoonaa euroa. - Niin sanotun ARA-tuotannon toteuttaminen annetuissa hintarajoissa on tietysti melkoinen temppu. Silti siinä on Porvoossa onnistuttu, me olemme saaneet hankkeitamme hyvin ARA:ssa läpi. Porvoon kaupunkikonserniin kuuluvat aravayhtiöt rakentavat omalla pääomallaan, joten vuokra-asuntojen rakentaminen ei syö kaupungin varoja. Päinvastoin, kaupungin aravayhtiöt voisivat Backmanin mukaan helpottaa osaltaan omistajan rahapulaa. - Porvoon kaupungilla on suorassa omistuksessaan nelisensataa vuokra-asuntoa. Myymällä niistä osan omille yhtiöilleen Porvoon kaupunki voisi helpottaa rahoitustilannettaan. Samalla myös noiden asuntojen kunnossapito paranisi. Nyt niissä on korjaustarvetta. Ja jos ne rapistuvat, niitä ei halua kukaan. Korjaustarve 600 asuntoa/vuosi Korjaustarve ei ole pieni murhe Porvoossa. Asuntopäällikkö Ulf Backmanin mukaan vanhoja, valtion rahoitukseen oikeuttavia asuntoja tulisi Porvoossa korjata noin 600 asunnon vuosivauhdilla. - Korjaustarve korostuu Porvoossa jo siksi, että merkittävä osa asuntotuotannosta on ajalta, jolloin Sköldvik alkoi tuoda ihmisiä tänne. Niiden ikä on sellainen, että ne olisi jo pitänyt korjata. Toki näin on tapahtunutkin, ja juuri nyt on korjaustoiminnassa hyvä vauhti päällä. Korjaaminen ei halpaa, sillä kaiken muun ohella porvoolaiselle kerrostalokiinteistömassalle on leimallista hissien puuttuminen. Backman kertoo taannoin laskeneensa yhdessä ammatti-isännöitsijöiden kanssa, että hissin rakentamisen tarve olisi noin 150 porraskäytävässä. - Hissikauppiaille olisi Porvoossa hyvät markkinat. Jatkuva, monipuolinen korjausrakentaminen on myös avain slummiutumisen estämiseen. - Niin kauan kuin meillä Porvoossa vuokra-asuntoa hakevien on koko ajan näin suuri kuin nyt, asunto otetaan sieltä, mistä se vain saadaan. Mutta tiettyjä merkkejä sosiaalisesta eriytymisestä tai keskittymisestä on jo näkyvissä, ja näiden asioiden kanssa pitää olla koko ajan valppaana, Backman sanoo. Lähes 400 jonottaa A-yhtiöiden vuokralaiseksi A-yhtiöt on Porvoon kaupungin omistamista vuokra-asuntoyhtiöistä suurin. Sillä on yhteensä 1415 asuntoa. Niistä valtaosa, 1196 kappaletta, on aravavuokra-asuntoja, eli sekä asukasvalinnassa että vuokranmäärityksessä noudatetaan Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen ARA:n sääntöjä. Lisäksi A-yhtiöillä on tarjota 219 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. A-yhtiöiden asuntoihin on uudiskohteita lukuun ottamatta jatkuva haku. Hakemuslomakkeen saa joko A-yhtiöiden toimistosta, Vuorikatu 3, tai A-yhtiöiden www-sivuilta osoitteesta Nettisivuilla voi myös tehdä sähköisen hakemuksen. A-yhtiöiden asuntoihin on jatkuvasti jonoa. Viimeisimmän hakijapäivityksen mukaan jonossa oli lähes 400 hakijaa. Kaikkein kysytyimpiä ovat pienet asunnot, yksiöt ja kaksiot. Jos tarvitset apua hakemisessa A- yhtiöiden vuokralaiseksi, ota yhteyttä toimistoon. HAKIJAMÄÄRÄT A-YHTIÖIDEN ASUNTOIHIN Pvm 1 h+k 2 h+k 3 h+k 4-5 h+k yht. palv.as

15 LYHYESTI I KORTHET Asuntopäällikkö Ulf Backmanin mukaan Porvooseen tulisi joka vuosi rakentaa uutta ARA-rahoitettua vuokra-asuntoa. Borgås hyresbostäder under landets medeltal Borgå är på många sätt en drömstad, men att hitta en hyresbostad är inte lätt. I Finland som helhet finns i medeltal ca 15 hyresbostäder per 100 invånare. I Borgå är motsvarande siffra 13. Bland likvärdiga orter i Nyland klarar sig Borgå hyggligt. I Lojo och Järvenpää finns det per hundra personer precis lika många hyresbostäder som i Borgå. Hyvinge har litet fler bostäder än Borgå, i Nurmijärvi och Tusby klart mindre än Borgå. Medeltalet för de östnyländska kommunerna är ca 10 bostäder per 100 personer. Bostadschefen Ulf Backman har för Borgås del en snärtig replik: - Vi hålls just och just med näsan över vattenytan. Bostadsutbudet får inte sjunka alls, tvärtom borde vi ha ny produktion av hyresbostäder varje år. Produktionen av hyresbostäder i Borgå sköts i dag framförallt av allmännyttiga bolag, särskilt inom Borgå stadskoncern. Enligt Backman borde man i Borgå varje år bygga ARA-finansierade hyresbostäder. Det är en lycka att det i Borgå också finns sådana personer som har råd att placera i bostäder och vilja att hyra ut dem. För att byggandet ska lyckas borde Borgå ha beredskap att hela tiden planera mark och bygga ut kommunaltekniken. Det är fortlöpande brist på lämplig tomtmark och Borgå har inte velat ta till lösningar via expropriaton, dvs.tvångsinlösningar. Planering och framförallt kommunalteknik är dyrt och Borgå stads penningbekymmer är bekanta för alla. Det ser till all lycka ut som om man inom de närmaste åren skulle kunna nå målen. Fram till slutet av år 2012 har man kalkylerat med att närmare 400 ARA-finansierade hyresbostäder ska vara färdigställda. Sammanlagt stiger byggnadskostnaderna för detta till 157 milj. euro, varav statens räntestödsandel är ca 51 milj. euro. Borgå stads aravabolag bygger med egna pengar och det tär inte på stadens finanser. Tvärtom, staden kunde enligt bostadschefen lätta på sina egna ekonomiska problem genom att till aravabolagen sälja en del av de hyresbostäder som alltjämt finns i stadens ägo. Enligt Backman borde man i Borgå sanera gamla bostäder, som är berättigade till statlig finansiering i en takt av 600 bostäder per år. Behovet framstår särskilt tydligt eftersom en betydande del av bostadsbeståndet är redan från tiden då Sköldvik drog till sig nya människor från andra håll. Och så finns det i Borgå ett stort antal hus som borde få hiss. Hansatie 4-6:n kylpyhuoneet syyniin A-yhtiöt tarkastaa vielä tämän syksyn aikana kaikki Hansatie 4-6:n talojen kylpyhuoneet. Neljän kerrostalon kohde Kevätkummun ykkösalueella on valmistunut vuosina Vaikka vuosien mittaan taloissa on tehty myös paljon asuntoremontteja, osassa asunnoista on vielä alkuperäinen kylpyhuone. Nyt kaikki ja kaikenikäiset kylpyhuoneet kierretään A-bolagen granskar ännu under den här hösten alla badrum i husen vid Hansavägen 4-6. Helheten omfattande fyra våningshus i Vårberga ettan har färdigställts åren Trots att man under årens lopp har utfört många bostadsreparationer finns det i vissa bostäder ännu badrum i ursprunglig skepnad. Nu skall man göra en grundlig rond och paikan päällä tarkastamassa, jotta tulevat korjaukset voidaan jatkossa suunnitelmallisesti toteuttaa. Hansatie 4-6:n talot on rakennettu aikanaan aravakohteena, mutta talokunnan 72 asuntoa ovat tätä nykyä vapaarahoitteisia ja ne omistaa A-konsernin tytäryhtiö Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab. Badrummen kollas vid Hansavägen 4-6 Huhtisissa sijaitsevan Karhupolku 2-4:n maantasakerrosten asukkaille on tulossa vielä tämän syksyn aikana pienimuotoinen parvekeremontti. Vuonna 1992 valmistuneiden talojen alimpien parvekkeiden reunalevytys on huonokuntoinen ja sen ulkonäkö myös poikkeaa ylempien kerrosten granska alla badrum av alla slag och alla åldrar så att man göra upp en tillförlitlig reparationsplan för framtiden. Hansavägen 4-6 har på sin tid byggts som aravaobjekt, men helhetens 72 bostäder är numera fritt finansierade och ägs av A-koncernens dotterbolag Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab. Karhupolun parvekkeisiin yhtenäinen ilme De som bor på marknivån vid Björnstigen 2-4 i Huktis kommer ännu höst att få uppleva en mindre balkongsanering. I husen som byggdes 1992 är de lägsta balkongernas kantskivor i dåligt skick och de avviker också från balkongskivorna i de parvekelevytyksistä. Asia korjataan vaihtamalla nykyisten sijaan uudet levyelementit. Asukkaille ei vaihdostyöstä aiheudu asumishaittaa. Asukkaita infotaan tarvitaan muutostöiden toteutusajasta henkilökohtaisesti. Enhetliga balkonger vid Björnstigen övre våningarna. Detta ska rättas till och nya skivelement ska installeras. Hyresgästerna kommer inte att störas av ändringsarbetena och de kommer att informeras separat om när arbetet utförs. Karhupolun A-talojen kuluneet ja muista poikkeavat alaparvekkeet saavat uuden levytyksen vielä tänä syksynä. 15

16 Huolto l Service A-yhtiöiden pihapiireissä on ahkeroitu Paikat kuntoon ja ilme siistiksi A-yhtiöiden isännöinti ja huolto ovat kuluneen kesän aikana saaneet isompien korjaustöiden lomassa valmiiksi ison tukun pienempiä, mutta näkyviä kunnostuksia. Lähdepolun A-taloissa viimeistellään parasta aikaa niin asukkaiden kuin pihan siisteydestä vastaavien huoltomiesten jo pitkään toivomaa muutostyötä. Kaikki ulko-oville johtavat pihakäytäväosuudet laatoitetaan, mikä sekä helpottaa niiden puhtaanapitoa että estää entistä paremmin hiekan ja kuran kulkeutumisen koteihin. Tapani Löfvingin katu 10-14:ssa puolestaan asvaltoitiin loppukesästä koko pysäköintialue. Pienempiä asvalttipaikkauksia on tulossa vielä tämän syksyn mittaan hyvin moniin pihoihin. Sitä vaativat jo viime talvikaudella pihoihin asennetut uudet kartonkien syväkeräysastiat. Pihasta ja säiliön asennuspaikasta riippuen niiden ympäristö siistitään syksyn huoltotöiden yhteydessä joko asvaltilla tai nurmi-istutuksin. Sateettoman ja lämpimän kesän aikana ehdittiin myös maalaustöihin. Suurin yksittäinen kohde oli Johannesbergin alueella sijaitsevien Fredrika Runebergin kadun talojen julkisivumaalaus. Puoliympyrään rakennetuissa puisissa pa- ritaloissa on yhteensä 12 isoa perheasuntoa. Niin Mannerheiminkatu 36:n kuin Jousitie 6:n talojen puuosat maalattiin kesän kuluessa. Samoin aivan tämän vuoden työlistan mukaisesti maalattiin Kevätkummussa sijaitsevien Joukahaisentie 3:n ja Hansatie 10:n aidat. Sibeliuksenbulevardi 11-13:n asukkaiden odottama aitakorjaus siirtyy ensi vuoteen. Istutukset siistinä talveen Vaikka mennyt kesä oli suorastaan paahteinen, selvisivät A-yhtiöiden nurmikot ja istutukset kesästä hyvin. - Nurmemme ovat kestävää lajiketta. Joinain kesinä ne ovat tuntuneet menneen paljon huonompaan kuntoon kuin nyt. Kuivuuden takia pystyimme kesän aikana jättämään muutamia nurmikonleikkuita väliin, ja siitä oli taas se etu, että pystyimme keskittymään istutuksiin, A- huollon palveluesimies Harri Rainio kertoo. Yhtenä kesätyöntekijöistä A- yhtiöihin palkattiin tänä vuonna puutarhurin työt hallitseva Hanna Härö, joka nuorten kesätyöntekijöiden avulla peruskunnosti valtaosan A-talojen istutusryhmistä. - Ihan kaikkia, erityisesti suurimpia, istutusalueita ei yhdessä kesässä ehditty kunnostamaan kauttaaltaan, mutta uskon, että muutos Fredrika Runebergin kadun talot saivat uuden maalin lisäksi pintaansa A-yhtiöiden uuden logon. pihoissa on asukkaidenkin silmiin jo nyt näkyvää, Rainio sanoo. Syksyn mittaan pihoissa jatkuvat vielä normaalit syystyöt. Istutuksia leikataan, pihoja haravoidaan ja siistitään ja kesäkalusteita siirretään varastoihin. Muutamia pienehköjä puunkaatoja on vielä ennen talvea tulossa eri pihoihin. Osa poistettavista puista on kuivuneita, osa taas kaadetaan sijaintinsa vuoksi. Puiden kaadot ovat parasta aikaa käynnissä A-kiinteistöissä. Valot ja lämmitys tarkkailun alla Syksyn töihin kuuluvat myös valaistuksen tarkastukset ja korjaukset. - Olemme huoltomiesten kanssa sopineet, että valojen kontrollointi suoritetaan kiinteistöissä pääsääntöisesti perjantaisin. Jos siis asukkaat perjantaisin näkevät valoja palamassa myös valoisaan aikaan, kyse on tästä tsekkauksesta. Lämmityskauden jo nyt alettua talojen lämmitystä ja lämmityslaitteita seurataan tehostetusti. - Erikoiskohteena meillä on Galgbackantie 9, jonka taloissa on muista kiinteistöistämme poiketen lattialämmitys. Käymme tarkistamassa sen toiminnan paikan päällä joka asunnossa. Asukkaita infotaan huollon käynneistä etukäteen. 16

17 LYHYESTI I KORTHET Ny och god ordning och reda Under den gångna sommaren har A-bolagens disponenter och servicefolk vid sidan av större arbeten åstadkommit många mindre, men synliga saneringar. I A-husen vid Källstigen slutför man just nu ett ändringsarbete som har önskats både av hyresgästerna och de ansvariga servicemännen. Alla de gångstigar som leder fram till yttertrapporna kommer att beläggas med plattor, vilket gör det lättare att putsa gården, men kanske framförallt betyder att man släpar in mindre av både småsten och lera i hemmen. Parkeringsområdet vid Stefan Löfvings gata asfalterades i slutet av sommaren. Mindre lappningar av asfalten blir det under hösten på många gårdar. Det krävs redan av de nya djupavfallskärl för kartong som installerades i vintras. Omgivningen antingen asfalteras eller besås med gräs. Under sommaren hann man också med målningsarbeten. Det största enskilda projektet var fasadmålningen av husen vid Fredrika Runebergs gata. På sommaren målades också trädelarna vid både Mannerheimgatan 36 och Pilbågsvägen 6. Likaså målades planken vid Joukahainens väg 3 och Hansavägen 10 i Vårberga. Den plankreparation som man har väntat på vid Sibeliusbulevarden uppskjuts till nästa år. Planteringsputs till vintern Trots att den gångna sommaren var brännhet klarade sig A-bolagens gräsmattor och planteringar väl. En av sommarjobbarna vid A-bolagen Pistääkö silmään? Kun asutaan kaupunkimaisemassa, kun hallitaan isoa kiinteistömassaa ja sitä hoidetaan pitkälti koneiden avulla, aina voi sattua ja tapahtua. - Jonnekin ilmestyy jotakin tahallista töhryä tai rikkomista, joku paikka muuten vain repsottaa. Joku pylväs tai autolämmitystolppa on vinossa, eri pihoissa saattaa olla mukamas samaa asiaa merkitsemässä erilaisia liikennemerkkejä, var i år den trädgårdskunniga Hanna Härö, som tillsammans med de unga sommarmedhjälparna gick igenom och grundsanerade den största delen av A.-bolagens planteringar. Under hösten pågår de för årstiden typiska vanliga arbetena med att klippa buskar, räfsa och städa gårdarna och flytta sommarmöblerna in i lagren. Några träd bör ännu fällas på vissa gårdar före vintern. Somliga träd har torkat bort, somliga står i vägen för någonting annat. Belysning och värme kollas Till höstens serviceuppgifter hör också kontroll av fastigheternas belysning och eventuell reparation. Belysningskontrollen i fastigheterna sker i huvudsak på fredagar. Om hyresgästerna reagerar för att belysningen brinner mitt på dagen en fredag, så är det fråga om kontroll, inte fel. Nu när uppvärmningsperioden har inletts kommer man att noggrant kontrollera uppvärmningen och den tekniska apparaturen. Ett specialobjekt i år är Galgbackavägen 9, som till frånskillnad från andra fastigheter har golvvärme. A-servicen kommer att kontrollera hur det fungerar genom besök i alla lägenheter. Hyresgästerna får förhandsinformation om kontrollbesöket. palveluesimies Harri Rainio luettelee esimerkkejä. A-yhtiöiden huoltomiehet pyrkivät tänä syksynä normaalien töidensä ohella tarkistamaan ja korjaamaan näitä pihapiirien silmäänpistäviä kauneusvirheitä. - Tämä on sellaista hienosäätöä, jolle myös täytyisi löytyä aikaa. Muistathan uudet palovaroitinsäännöt? Syksy on hyvää aikaa tarkistaa asioita myös kotien sisäpuolella. Pelastusalan ammattilaiset muistuttavat säännöllisesti siitä, että kodeissa pakolliset palovaroittimet olisi hyvä muistaa testata joka kuukausi. Samoin he suosittavat, että kaikkiin kodin palovaroittimiin vaihdettaisiin paristot kerran vuodessa. Glöm inte brandvarnarna Hösten är en bra tid för granskning av saker också inne i hemmen. Räddningsbranschens yrkesmän brukar regelbundet påminna om att det skulle vara viktigt att varje månad testa brandvarnarna. Likaså rekommenderar de att batterierna i alla brandvarnare byts en gång i året. Ruokitko lintuja vai hiiriä? A-yhtiöiden järjestyssäännöt kieltävät lintujen ruokinnan kiinteistön alueella. Määritelmä kattaa niin pihaalueet kuin asukkaiden parvekkeet tai terassit. Kyse on sekä siisteydestä Ett av de mera synliga bland A- bolagens hyreshus är det såkallade Suomentalo i det centrala Borgå, i hörnet av Mannerheimgatan och Runebergsgatan. De som går förbi har, i likhet med husets eget folk, lagt märke till i vilket skick fasaderna är på det på 1960-talet byggda huset: väggplattorna lossnar på många håll. Det har de senaste åren varit fråga om att planera en grundsanering och därför granskades huset skick i augusti. En fullständig rapport får vi ännu vänta på, men redan de preliminära resultaten ger besked om vad som förestår. Om också det är självklart att plattorna på fasaderna måste bytas ut förefaller husets rappade delar, den underliggande isoleringen och och själva stommen att vara i gott skick med hänsyn till husets ålder. Inför den förestående grundsaneringen bör man för de yttre ytornas del vara beredd på att också bl.a. socklarna måste restaureras. Det mest överraskande i den förberedande rapporten är det skick som balkongerna befinner sig i. Trots att husets balkonger är indragna och glasade - och därmed väl väderskyd- A-asukas, muistathan, että palovaroittimia koskevat säännöt ovat muuttuneet. Palovaroitin on edelleen pakollinen joka kodissa. Lisäksi palovaroittimia on oltava vähintään yksi kutakin alkavaa 60 neliötä kohti. Jokaisen asunnon jokaisessa kerroksessa on oltava vähintään yksi toimiva palovaroitin. Bästa A-hyresgäst, visst minns Du att reglerna för brandvarnare har förändrats. Brandvarnare är alltjämt obligatorisk i varje hem. Därtill bör det finnas minst en varnare för varje påbörjad 60 m2. Det bör finnas minst en fungerande brandvarnare i varje våning i en bostad. että terveyshaitoista. Muistathan, että esimerkiksi pullanmurut, jyvät tai talipallot ovat aivan yhtä lailla hiirien ja rottien kuin lintujen herkkuja? Suomentalo konditionsgranskades för grundsanering dade - är de i sämre skick än väntat. Suomentalo blev färdigt år 1963 och i huset har utförts grundsaneringar 1985 och A-bolagen har ägt huset sedan 2003 och under den tiden har bl.a. ytbehandling utförts för avloppsledningarnas del. I huset finns sammanlagt 38 fritt finansierade hyreslägenheter. En liknande konditionsundersökning som i det i centrum belägna Suomentalo-huset utfördes under sommaren i två enheter I Vårberga, vid Joukahainens väg 3 och Ilmarinens väg 8. Också ifråga om dem inväntar A-bolagen ännu de slutliga rapporterna. Enligt preliminära uppgifter är ett av de centrala problemen det dåliga skicket ifråga om fönstren och balkongdörrarna i bägge fastigheterna. Därför kommer fönster och balkongdörrar att bytas ut redan under vintern. Däremot verkar, enligt de inledande utredningarna, husens betongdelar vara i gott skick och ytbehandlingen har motstått tidens tand. I fortsättningen blir man tvungen att reparera elementens sömmar. 17

18 Talous l Ekonomi Lämmityksen ja jätehuollon kohonneet hinnat tuovat Korotuspaineita vuokriin A-yhtiöiden vuokralaisten on syytä varautua vuodenvaihteessa tapahtuviin vuokrankorotuksiin. Jo pelkästään kohonneet lämmitys- ja jätehuoltokustannukset aiheuttavat merkittävää painetta vuokrankorotuksiin. A-yhtiöissä valmistellaan parasta aikaa ensi vuoden budjettia. Konsernin omasta toiminnasta johtuvat kustannukset on pyritty tiukasti pitämään tämän vuoden tasolla, mutta useat yhtiön ulkopuoliset kustannusnousut tuovat selvää painetta vuokrien korottamiseen ensi vuoden alusta lukien. Merkittävin yksittäinen kustannusnousu on odotettavissa lämmityskuluihin, sen vaikutus yksin on 9 senttiä kuukaudessa lisää neliövuokraan. - Tässä laskelmassa ei vielä ole mukana uusiutuvan energiaverotuksen vaikutuksia, sanoo A- yhtiöiden talouspäällikkö Carola Gustafsson. A-yhtiöissä on tehty pitkään ja menestyksellä töitä tiettyjen asumiskulujen, kuten juuri lämmityskulujen, pudottamiseksi kulutusta pienentämällä. Nämä toimet eivät kuitenkaan nyt riitä, hinnankorotukset ovat niin suuret. Samoin jätehuollon kustannukset ovat voimakkaassa nousussa. Kustannusnousun vaikutukseksi on A-yhtiöissä laskettu 6 senttiä neliötä kuukaudessa. Muut olennaiset vuokriin vaikuttavat kulut, kuten sähkön ja veden hinta, ovat nousemassa kohtuullisemmin. Myös rahoituskuluissa on vuokrankorotustarvetta aiheuttavaa nousua. - Vaikka lainakorot ovat pysyneet alhaisina, lyhennyssummat vastaavasti kasvavat, joten rahoituskulujen nousun vaikutus on 4 senttiä neliötä kuukaudessa, Carola Gustafsson toteaa. A-yhtiöiden aravavuokralaiset tuntevat varsin hyvin vuokranmääräytymisen perusteet. Aravavuokranantaja ei voi tuottaa voittoa, mutta tappiotakaan ei saa syntyä. Kustannusten nousujen on siis siirryttävä asukkailta perittäviin vuokriin. A-konsernin aravayhtiö Porvoon A-asunnot Oy järjestää tuttuun tapaan aravavuokralaisten edustajille, talokuntien valitsemille asukasluottamushenkilöille, tiedotus- ja keskustelutilaisuuden ensi vuoden budjetista ja vuokrista vielä tässä kuussa. Kaikkia aravavuokralaisia informoidaan ensi vuoden vuokrista sen jälkeen. Vapaarahoitteisissa asunnoissa asuville ilmoitetaan ensi vuoden vuokrista henkilökohtaisesti vuokrat Keskineliövuokra A-yhtiöiden arava-asunnoissa on nyt 9,51 euroa. Konsernin aravatalot on jaettu kahdeksaan tasausryhmään, halvin neliövuokra on 8,50 ja kallein 12,40. Lisätietoa asunnot. Summary A-companies 45 Years On November 18th the A-companies will turn 45. The concern will celebrate its anniversary mainly as any normal working day. The tenants will receive as an anniversary gift a renewed edition of the resident s guide book. Also the companies small history booklet will be updated. For the A-companies personnel the anniversary day is a normal working day, except of the late afternoon, when the whole personnel will gather to a joint coffee break. At this gathering one member of the personnel is rewarded with an incentive price; the lukaali-person of year Palomäki service centre taken into use The building works of Palomäki service centre are mainly completed and the activities of the new centre will start to phase in during the next few weeks. The house has plenty of different service flats and group homes and in addition, for example, a memory clinic, homecare units and the Porvoo shelter. Window renovations in seven A-houses The A-companies will replace windows and balcony doors in seven of their houses in the Kevätkumpu area. The repair costs will partly be covered by the state energy saving aid. The window renovations will be carried out on Ilmarisentie 8, Ilmarisentie 2b, Joukahaisentie 3 and Jousitie 8. In all sites the windows, as well as balcony doors are replaced. The living inconveniences caused by the repairs are small. The repair works in each flat can be completed in two days. The window repairs will start still this autumn. The tenants will be informed about the schedules in detail. Sauna-evenings even better than before Several of the A-companies house communities enjoy even nicer sauna-evenings than before. The renovation of saunas has been a sig- The A-companies have completed a whole bunch of small repairs. The path paving on Lähdepolku A-house s courtyards is nearly finished. nificant part of the concern s repair activity in The A-companies has already repaired the saunas on Karhupolku 2-4, Kesätuulentie 8 and Runeberginkatu 36. In the beginning of October renovations of the sauna steam rooms started in Huhtinen, Tapani Löfvinginkatu There is still time to repair one more sauna on Tapani Löfvinginkatu 6-8, just before the turn of the year Ilmarisentie 4-6 get new facades As a part of the entitled state energy 18

19 Tryck mot hyreshöjning Det finns anledning för A-bolagens hyresgäster att bereda sig på hyresförhöjningar vid årsskiftet. Redan enbart de ökade kostnaderna för uppvärmning och avfallshantering skapar ett betydande tryck mot hyresförhöjningar. Inom A-bolagen bereder man som bäst budgeten för nästa år. Ifråga om den interna verksamheten inom koncernen har man envist försökt hålla sig till samma nivå som i år, men många av bolagens externa utgiftsökningar har skapat ett klart tryck mot hyresförhöjningar från årsskiftet. Den största enskilda kostnadsstegringen väntas ifråga om uppvärmningen, bara den leder till en höjning av hyran med 9 cent per kvadratmeter. I kalkylen ingår då inte ännu verkningarna av beskattningen på förnybar energi. Inom A-bolagen har man länge och med framgång jobbat för att sänka boendekostnaderna genom minskad konsumtion av t.ex. utgifterna för värme. De här åtgärderna saving aid repairs, the A-companies carries out a façade renovation on Ilmarisentie 4-6. Here, the so far lacking wall panelling façade parts are covered with additional heat insulation and panelling. The façade repair works on Ilmarisentie 4-6 started in September and will be finished approximately by the 1st of May, Still a roof repair on Viikinkitie During the last winter season the A-companies carried out significant ground renovations in four of their houses in Kevätkumpu on Viikinkitie 7-9. Although the actual renovations of the houses built in the beginning of 1970 s was completed already last spring, the house s felt roofs will be renewed still this autumn. The work will be swift and will not cause any living inconveniences. Diligent work in the courtyards Alongside the bigger repair works during last summer, the A-companies räcker emellertid inte nu till, kostnadsökningarna är för stora. Likaså ökar utgifterna kraftigt för avfallshanteringen. Verkningarna av stegringen har i A-bolagen kalkylerats till 6 cent per kvadrat. Andra för hyrorna betydelsefulla utgifter, främst el och vatten, kommer att stiga enligt en måttfullare skala. Också inom finansieringsutgifterna märks ett behov av hyreshöjning. Dess verkan är 4 cent per kvadrat i månaden. A-koncernens aravabolag Borgå A-bostäder Ab ordnar för aravahyresgästernas representanter, alltså de av hyresgästerna valda invånarförtroendepersonerna, ett informations- och diskussionsmöte angående nästa års budget och hyror ännu denna månad. Efter det informeras alla aravahyresgäster om nästa års hyror. Till dem som bor i fritt finansierade lägenheter lämnas personliga besked om nästa års hyror. have also completed a whole bunch of smaller, but more visible repairs. The path paving on Lähdepolku A-house s courtyards is nearly finished. On Tapani Löfvinginkatu 10-14, the whole parking area was asphalted at the end of this summer. Smaller asphalt patching works will be carried out yet this autumn in a lot of courtyards. Facades of the houses located in the Johannisberg area on Fredrika Runeberginkatu were painted in the summer. Smaller painting work was carried out in several houses. Although the past summer was sweltering, the A-companies lawns and plantings survived well. During the summer most of the A-house s plant groups were renewed. A-ASUNTOJEN TUNNUSLUVUT A-BOSTÄDERNAS NORMVÄRDEN KÄYTTÖASTE / ANVÄNDNINGSGRAD Keskimääräinen käyttöaste ajalla (asunnot) Genomsnittlig användningsgrad (bostäder) Tuloutetut vuokratuotot 1-6/ ,59 Redovisade hyresintäkter Laskennalliset vuokratuotot 1-6/ ,33 99,87 % Kalkylerade hyresintäkter VAIHTUVUUS / OMSÄTTNING Irtisanomisten määrä (myös as.vaihdot) 80 6,71 % Antal uppsägningar (också bostadsbyten) Asuntojen lukumäärä yhteensä 1192 Totalantal bostäder SAAMISET KIINTEISTÖN TUOTOISTA / HYRESFORDRINGAR (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Vuokra- ja jälkiper.siirretyt saamiset ,52 0,60 /m 2 Hyresfordringar Vuokralla olevat huoneistoneliöt / Uthyrda lokal-kvm ,50 KESKINELIÖVUOKRA / MEDELHYRA PER KVM asunnot, lasketaan huhtikuun mukaan / bostäder, räknas per april Huhtikuun 10 laskenn. vuokratuotot ,36 9,51 /m 2 /kk Kalkylerade hyresintäkter Huoneistoneliöt per / Lägenhets-kvm ,00 KESKIMÄÄRÄISET HOITOKULUT / GENOMSN. SKÖTSELKOSTNAD (myös liikehuoneistot, mukaan ei lasketa pääoma-, korjausja tontinvuokrakuluja / inkl. affärsutrymmen, icke inkl. kostnader för kapitel, reparationer och arrende) Hoitokulut ,64 3,91 /m 2 /kk Skötselkostnader Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,50 KORJAUSKUSTANNUKSET / REPARATIONSKOSTNADER (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Korjauskustannukset Reparationskostnader ,15 0,74 /m 2 /kk Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,50 Näkymä F.E. Sillanpään kadun A-talojen pihasta. 19

20 Asukastoiminta l Invånarverksamhet A-asukkaiden tavarakeräys lähtee jälleen Viroon A-asuntojen asukasaktiivit ovat jo vuosia tehneet kerta kaikkiaan uskomatonta vapaaehtoistyötä. He ovat systemaattisesti keränneet, lajitelleet ja huolella huoltaneet sekä toimittaneet tavaraa Viroon erilaisiin avustuskohteisiin. Avustuskohteet ovat pääosin sijainneet Porvoon ystävyyskaupungissa Viljandissa ja sen lähistöllä. Avustukset alkoivat aikanaan pienestä sikäläisestä alakoulusta, jolla oli tarvetta saada niin koululaisilleen vaatteita kuin ulkoilu- ja urheiluvälineitä. Sittemmin avustuskohteina ovat olleet eritoten erilaiset vanhusten ja vammaisten palvelulaitokset ja järjestöt, joiden tarve on vaihdellut pitokuntoisista olo- ja ulkoiluvaatteista esim. vuodevaatteisiin tai kuntoutus- ja jumppahetkissä käytettyihin mattoihin ja peittoihin. Jälleen on yksi iso kuorma lähdössä Viroon. Vanhusten ja vammaisten tarpeiden ohella tällä kertaa on huomioitu paikallisia vähävaraisia suurperheitä, joita varten on matkaan pakattu sikäläisen yhteistyökumppanin ohjeiden mukaisia avustuspaketteja. Tavarakeräys viedään paikan päälle 23. marraskuuta. Kuskina ja kuljetusauton tarjoajana toimii jälleen kerran Matti Nuutti, joka A- yhtiöiden hallituksen puheenjohtajana on näin kiinteästi ollut jo pitkään mukana A-asukkaiden vapaaehtoistoiminnassa. Jos sinulla on vielä jotakin tavaraa, jonka haluat ehdottomasti mukaan tähän lähetykseen, ota pikaisesti yhteyttä A-asukas Lyyli Hakalaan, numero on Vuokralaispäiviltä uusia ideoita Kuusi A-yhtiöiden asukasaktiivia Veikko Davitsainen, Merja Hokkanen, Aarne Laakso, Eljas Nylund, Jaana Pihlaja ja Aili Väisänen osallistuivat syys-lokakuun vaihteessa Joukahaisentiellä asuva Lyyli Hakala on yksi Viron tavarakeräyksen sieluista ja työmyyristä. Hän on yhdessä Viikinkitiellä asuvien Davitsaisten ja naapurinsa Aili Väisäsen kanssa vastannut valtaosin keräystavaroiden vastaanottamisesta ja niiden lajittelusta. Lajittelupisteenä on toiminut Joukahaisentie 3:n kerhohuone. Vuokralaiset VKL ry:n eli entisen Vuokralaisten Keskusliiton vuokralaispäiville. Kaksipäiväinen seminaari antoi osanottajien mukaan hyviä ideoita myös Porvooseen, eritoten A-yhtiöiden vuokralaisten jo pitkään pohtimiin uudentyyppisiin asukasedustus- ja asukashallintomalleihin. Ostosretki vielä harkinnassa A-asukasyhdistys pyrkii järjestämään vielä ennen joulua ostosretken jonnekin lähiseudulle. Retkikohteesta ja päivämäärästä ilmoitellaan myöhemmin rappukäytävätiedottein. 20

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.porvoona-asunnot.fi www.borgaa-bostader.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.porvoona-asunnot.fi www.borgaa-bostader.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2008 www.porvoona-asunnot.fi www.borgaa-bostader.fi A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju Lataa Kirjailija: Markku Harju ISBN: 9789529364893 Sivumäärä: 147 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.62 Mb Mervi-hirvenvasan tarina on koskettanut satojatuhansia

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi asukas invånaren 1 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Hakalan leivintuvassa oli vanha muurattu leivinuuni. Tupa sijatsi nykyseillä Lumenen tehtaan tontilla tehdasalueella.

Hakalan leivintuvassa oli vanha muurattu leivinuuni. Tupa sijatsi nykyseillä Lumenen tehtaan tontilla tehdasalueella. Oy Emil Halme Ab Emil sai 19 vuotiaana 16 toukokuuta vuonna 1896 leipurin kisällikirjansa, suoritettuaan ammattityönäytteen. Kisällikirjan luovutti Turun Käsityöläisyhdistyksen Valtuusmiehet. Emil fick

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar.

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Kyselyyn osallistuneiden kuntien vastausprosentit, yhteensä 1900 vastausta. 54 % Keskiarvo/Medeltal 67 % Jakobstad (svenskspråkig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 990/2012 vp Ruotsinkieliset tv-ohjelmat Lapissa Eduskunnan puhemiehelle Lapissa on herättänyt laajaa hämmästystä se, että maakunnassa Yleisradion ruotsinkielinen kanava YLE Fem lähettää

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2009 vp Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen aravan rajoituksista vapautuminen Eduskunnan puhemiehelle Hiljattain julkisuudessa kerrottiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 1. Toimintaympäristö Kunnan väestökehitys vuoteen 2040 asti on selvästi laskeva. Kunnan asukasmäärä 30.6.2015 oli 2 775. Asukasluku on vuoden alusta lukien

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu... en toalett?...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 8.3.2013 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 319 11.12.2012 14 04.06.2013 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral

VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral Valmisteltu omistajanvaihdos - Ett planerat ägarskifte VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral timo. vauhkonen@krs.fi Dags för generationsskifte - förberedd

Lisätiedot

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut VALTUUSTOALOITTEET FULLMÄKTIGEMOTIONER 1 28 Loviisanlahden verkkokalastussäännöt Bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken 27 Keskusosoitetietokannan ja yhteisten sähköpostilistojen luominen luottamushenkilöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2008 vp Tehostetun palveluasumisen kriteeristön laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Vuodesta 1995 lähtien palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut 63 prosenttia. Vuonna 1994 asukkailta

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot