Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros"

Transkriptio

1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Aika klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 3 Asioiden käsittelyjärjestys 7 4 Yhtymähallituksen kokouspaikan ja -ajan määrääminen saakka 5 Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tarkastus ja nähtävilläolo saakka 6 Talousjohtajan viran täyttäminen 11 7 Johtamisjärjestelmän muutokseen perustuvat virkasiirrot ja virkojen lakkauttamiset 8 Kuukausiraportti 25 9 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna Sosiaalihuollon asiakasmaksut alkaen Terveyden ja sairaanhoidon vastuualueen hinnasto vuodelle Selvityksen antaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle suun terveydenhuollon hoitoon pääsystä 13 Hammaslääkäriasema Crossdental Oy:n valinta suun terveydenhuollon palveluntuottajaksi 14 Kuntayhtymän jäsenkunnilta vuokrattujen toimitilojen vuokrasopimukset Varajäsenen valitseminen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan 16 Viranhaltijapäätösten tarkistaminen Tiedoksiannot Toimitusjohtajan asiat Muut asiat

2 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Korolainen Kauko Puheenjohtaja Happonen Suvi Jäsen Saapui klo 16:47 :n 7 aikana Hentilä Leo Jäsen Juuti Satu Jäsen Kauppinen Matti Jäsen Koivunurmi Helena Jäsen Kärkkäinen Ilpo Jäsen Laitinen Pirjo Jäsen Luttinen Helka Jäsen Mustonen Mikko Jäsen Pikkarainen Rauno Varapuheenjohtaja Rytkönen Pirjo Jäsen Poistui klo :n 17 aikana. Tenhunen Jouko Jäsen Toppinen Jouni Jäsen Poissa Väisänen Eero Jäsen Muut Pitkänen Pertti valtuuston pj Miettinen Ulla valtuuston varapj Pekkanen Leila Esittelijä Kärkkäinen Seija Pöytäkirjanpitäjä Huttunen Tarja Va. sosiaalijohtaja Mikkonen Anne Johtava ylihoitaja Niemeläinen Janne Henkilöstöjohtaja Forsberg Janne Va. johtava ylilääkäri Allekirjoitukset Kauko Korolainen Seija Kärkkäinen Leila Pekkanen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 1-6,8- Pöytäkirjanpitäjä 7 Asiat 1-19 Pöytäkirja tarkastettu Satu Juuti Pöytäkirjantarkastaja Matti Kauppinen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja asetettu nähtäville Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kirjaamo,

3 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhall 1 Kutsu yhtymähallituksen kokoukseen on toimitettu yhtymähallituksen jäse nille, toimitusjohtajalle ja muille läsnäolo-oikeutetuille sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Kutsu on lähetetty sähköpostilla tie doksi kuntien hallituksille. Kutsu on lähetetty kuntalain 54 :n mukaisesti vähintään 4 päivää ennen ko kousta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kunnan äänivalta perustuu kunnan asukasluvun osuuteen yhteistoiminta-alueen asukasluvusta. Kunnan äänivalta määritellään val tuusto kau sit tain. Kunnan äänimäärä jaetaan kokouksessa läsnäolevien edus ta jien kesken yhtä suuriin osiin. Asukaslukuna käytetään kunnal lis vaa lia edeltävän vuoden asukaslukua (31.12). Ää nes tys ti lanteis sa päätökset tehdään 60 %:n äänivallan enemmistöllä. Tätä sään nös tä ei sovelleta henki lövaaleissa eikä mikäli lainsäädännöstä muuta johtuu. Ääniluettelo Jäsenkunta % äänistä Äänimäärä % / jäsen Jäsenet Puolue Iisalmi 55,68 Juuti Satu KOK Kauppinen Matti KOK Korolainen Kauko KESK Laitinen Pirjo VAS Rytkönen Pirjo KESK Toppinen Jouni SDP Väisänen Eero PS Kiuruvesi 22,79 Happonen Suvi KESK Koivunurmi Helena KOK Pikkarainen Rauno VAS Tenhunen Jouko KESK Sonkajärvi 11,57 Kärkkäinen Ilpo PS Mustonen Mikko KESK Vieremä 9,96 Hentilä Leo KESK Luttinen Helka KESK Toimitusjohtajan päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhall 2 Päätösehdotus: Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Jäsenet aakkosjärjestyksessä Happonen Suvi Hentilä Leo Juuti Satu Kauppinen Matti Koivunurmi Helena Korolainen Kauko, pj. Kärkkäinen Ilpo Laitinen Pirjo Luttinen Helka Mustonen Mikko Pikkarainen Rauno Rytkönen Pirjo Tenhunen Jouko Toppinen Jouni Väisänen Eero Puolue KESK KESK KOK KOK KOK KESK PS VAS KESK KESK VAS KESK KESK SDP PS Vuorossa ovat aakkosjärjestyksessä Juuti Satu ja Kauppinen Matti sekä varalla Koivunurmi Helena ja Kärkkäinen Ilpo. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juuti Satu ja Kauppinen Matti sekä varalle Koivunurmi Helena ja Kärkkäinen Ilpo.

5 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Asioiden käsittelyjärjestys Yhall 3 Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjes tykseksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Yhtymähallituksen kokouspaikan ja -ajan määrääminen saakka 1/ /2014 Yhall 4 Valmistelija: Kirsi Laitinen, kirsi.laitinen(at)ylasavonsote.fi puh Kuntayhtymän hallintosäännössä todetaan seuraavaa: 2. Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 3. Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille, kuntayhtymän toimitusjohtajalle, yhtymänhallituksen puheenjohtajalle, yhtymähallituksen toimielimeen nimeämälle edustajalle, kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallituksen kokoukset pidetään kerran kuukaudessa alkaen pääsääntöisesti neljän viikon välein tiistaisin. Hallituksen suunnittelukokoukset pidetään kerran kuukaudessa varsinaisten kokousten välisenä aikana, ellei erikseen muuta sovita, alkaen Suunnittelukokous voi olla asioiden kiireellisyyden / tärkeyden vuoksi myös virallinen hallituksen kokous. Kokoukset pidetään klo Iisalmen terveyskeskuksen 2. kerroksen kokoushuoneessa Virta. Hallitus voi päättää erikseen sopimalla muusta kokouspaikasta ja ajasta esim. kiertäen kuntayhtymän toimialueen kunnissa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta hallintosäännön 3 :n määräysten mukaan.

7 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Hallitus voi kokoontua myös muina aikoina mm. kiireellisten asioiden vuoksi puheenjohtajan kutsusta. Tällöin kokouskutsu voidaan toimittaa myös samana päivänä joko kirjallisesti, sähköisesti tai puhelimella. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tarkastus ja nähtävilläolo saakka 2/ /2014 Yhall 5 Valmistelija: Kirsi Laitinen, kirsi.laitinen(at)ylasavonsote.fi puh Kuntayhtymän hallintosäännön 14 :n mukaan pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää, että yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjat tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävillä, mikäli salassapitosäännöksistä ei muuta johdu, kuntayhtymän hallinnon tiloissa niiden aukioloaikana. Pöytäkirjat julkaistaan sähköisesti kuntayhtymän internetsivustolla heti niiden tarkastamisen jälkeen ja pöytäkirjajäljennökset lähetetään tiedoksi jokaisen kuntayhtymän jäsenkunnan kunnanhallitukselle ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista. Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kuntayhtymän kirjaamossa, Pohjolankatu 21, päätöksentekoa seuraavan viikon keskiviikkona ja viikolla 52/2014 tiistaina. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Sote kirjaamo Kuntayhtymän Internet-sivusto Esimiesjakelu Intranet-sivusto, sisäinen tiedotus Toimielinten valmistelijat ja sihteerit

9 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Talousjohtajan viran täyttäminen 445/ /2013 Yhall Yhall 173 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi, puh Kuntayhtymän johtamisjärjestelmän muutoksessa nykyinen talousja hallintojohtaja siirtyy toisen vastuualueen johtajaksi lukien. Muutoksesta johtuen talous- ja hallintojohtajan virka tulisi muuttaa talousjohtajan viraksi ja laittaa virka julkisesti haettavaksi. Talous- ja hallintojohtajan virassa kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä taito ja kokemus talousja johtotehtävistä. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää tehdä esitetyn nimikemuutoksen ja julistaa talousjohtajan viran haettavaksi siten, että valittava talousjohtaja aloittaa virassa lukien. Kelpoisuusvaatimuksena talousjohtajaan virkaan on nykyinen talous- ja hallintojohtajan viran kelpoisuus. Talous- ja halintojohtajan nykyinen toimenkuva hallintosäännön 44 :n mukaan: Talous- ja hallintojohtaja - Vastaa toimialansa toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta sekä laadunhallinnasta - Johtaa hallintokeskusta toimitusjohtajan alaisuudessa ja päättää hallintokeskuksen jakamisesta tarkoituksenmukaisiin yksiköihin ja vahvistaa näiden tehtävät - Toimii yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen ja tilaajatiimin sihteerinä - Vastaa taloussuunnitelman laadinnasta, seurannasta, talousarvion tasapainottamisesta ja tilinpäätöksen laadinnasta - Vastaa rahoituksesta, maksuvalmiudesta, riskienhallinnasta

10 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Vastaa ulkoisesta ja sisäisestä laskentatoimesta sekä laskenta- ja seurantajärjestelmien kehittämisestä, - Vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä - Vastaa prosesseista ja tuotteistuksesta talous-, hallinto- ja tukipalvelujen tehtäväalueilla - Vastaa erityisvaltionosuusasioista - Päättää tilapäisen velan ottamisesta kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä myöntämien valtuuksien puitteissa - Päättää talousarvion puitteissa ja yhtymähallituksen vahvistamissa rajoissa kiinteistöjen vuokralle antamisesta ja ottamisesta - Päättää maksusaatavien poistamisesta kuntayhtymän tileistä, milloin saatavia ei ole ulosottoteitse pystytty perimään tai milloin perintä on muista syistä osoittautunut mahdottomaksi. - Suorittaa viranhaltijan päätösvallassa määrätyt ja muut yhtymähallituksen ja kuntayhtymän johtajan määräämät tehtävät Yhtymähallituksessa käytyjen alustavien keskutelujen pohjalta talousjohtajan toimenkuva painotetaan talouden ohjaukseen ja johtamiseen. Muut hallinnolliset tehtävät, jotka ovat liittyneet hallitojohtajan tehtävään järjestellään uudelleen johtamisjärjestelmän valmistelun yhteydessä. Talousjohtajan toimenkuva, ehdotus Talousjohtajan tehtävänä on 1.Vastata toimitusjohtajan johdolla koko kuntayhtymän talouden sekä rahoituksen suunnittelusta, valmistelusta ja seurannasta; 2.Vastata ulkoisesta ja sisäisestä laskentatoimesta sekä laskenta-ja seurantajärjestelmien kehittämisestä 3.Johtaa hallintokeskusta toimitusjohtajan alaisuudessa ja päättää hallintokeskuksen jakamisesta tarkoituksenmukaisiin yksiköihin ja vahvistaa näiden tehtävät 4.Valmistella yhteistyössä vastuualueiden johtajien kanssa vuotuinen talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus, kuntayhtymän ja kuntien väliset palvelusopimukset sekä tilinpäätös 5.Koordinoida järjestämissuunnitelman valmistelu ja päivitys yhdessä vastuualuejohtajien kanssa 6.Vastata talouden riskienhallinnasta, vakuutusten ottamisesta ja seurantaraportoinnista; 7.Vastata maksuvalmiuden ylläpitämisestä; 8.Päättää tilapäisen velan ottamisesta kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä myöntämien valtuuksien puitteissa 9.Päättää talousarvion puitteissa ja yhtymähallituksen vahvistamissa rajoissa kiinteistöjen vuokralle antamisesta ja ottamisesta 10.Päättää maksusaatavien poistamisesta kuntayhtymän tileistä,

11 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhall milloin saatavia ei ole ulosottoteitse pystytty perimään tai milloin perintä on muista syistä osoittautunut mahdottomaksi 11.Päättää yhtymävaltuuston vahvistamien periaatteiden ja yhtymähallituksen antamien ohjeitten mukaisesti kuntayhtymän kassavarojen sijoittamisesta; 12.Valvoa valtionosuuksien ja -avustuksien ajallaan tapahtuvaa hakemista sekä niitä koskevien tilitysten antamista; 13.Antaa omaan toimenkuvaansa kuuluvia tarpeellisia ohjeita; 14.Suorittaa muut yhtymähallituksen tai kuntayhtymän johtajan määräämät toimialaansa kuuluvat tehtävät Perustelut: Tärkeimpiä taloushallinnon tehtäviä on operatiivinen laskentatoimi ja sen ajantasaisuus. Raportoinnin merkitys korostuu, mutta erityisesti tulevaisuuden ennustaminen. Myös resurssien optimointi ja tarkastelu kuuluvat taloushallinnon tehtäviin. Kuntayhtymän toiminnassa korostuu sekä sisäiset että ulkoiset sidosryhmät ja erityisesti kuntayhtymän jäsenkuntien vaatimukset rahoittajina ajantasaisesta raportoinnista, analyyseistä ja ennusteista. Nk. läpinäkyvyys kuntayhtymän toiminnassa on ensiarvoisen tärkeää, jolloin hiotut taloushallinnon prosessit ja myös riskien hallinta korostuvat. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy talousjohtajan toimenkuvan ja julistaa viran haettavaksi klo mennessä. Viran aukijulistamisen muodoista ja mahdollisesta konsulttiavun käyttämisestä keskustellaan hallituksessa ennen päätöksentekoa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että hakuaikaa jatkettiin kello asti ja toimenkuva tarkentuu johtamisjärjestelmän valmistelun edetessä. Talousjohtajan viran ilmoitus on ollut Savon Sanomissa, Kauppalehdessä, Kuopion Kaupunkilehdessä sekä sähköisissä ilmoitusjärjestelmissä; Kuntarekry ja Mol-sivustoilla sekä kuntayhtymän internet-sivustolla. Kuntalehden ilmestymisen aikataulu ei sopinut ilmoitusaikatauluun. Määräaikaan mennessä virkaan on ollut kaksi hakijaa: - kauppatieteiden maiseteri Jonne Soininen, Joensuu

12 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhall Oikeustieteen maisteri Rauno Maaninka, Oulu Yhteenveto hakijoista esitellään kokouksessa. Hakuajan jälkeen on tullut yhteydenottoja ja kiinnostusta talousjohtajan virkaan. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää jatkaa hakuaikaa saakka. Virkaa mennessä hakeneet otetaan huomioon. Hakuilmoitus julkaistaan myös ilmestyvässä Kuntalehdessä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhall Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh Talousjohtajan viran jatkettu hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä virkaan jätettiin yhteensä yhdeksän hakemusta. Luettelossa on otettu huomioon myös ensimmäisessä haussa hakemuksensa jättäneet: kauppatieteiden maisteri Jonne Soininen, Joensuu oikeustieteen maisteri Rauno Maaninka, Oulu yhteiskuntatieteiden maisteri Esa Hämäläinen, Joensuu yhteiskuntatieteiden maisteri Tuula Luukkonen, Kuopio kauppatieteiden maisteri Ville Sonkamuotka, Espoo hallintotieteiden maisteri Heikki Nykänen, Oulu kolme hakijoista ei halua nimeään julkisuuteen. Yhtymähallitukselle jaetaan yhteeveto hakijoista sekä jokaisen hakijan hakemus ja cv. Hallituksessa käydään keskustelu hakemusprosessin jatkoaikataulusta haastattelut mahdolliset soveltuvuustestit päätösaikataulu

13 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lisäksi hallitus päättää haastatteluun kutsuttavat hakijat. Lisäaineisto: hakijayhteenveto ja hakemukset Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää haastatteluun kutsuttavat. Toimitusjohtaja antaa esityksensä kokouksessa. Lisäksi hallitus päättää valintaprosessin jatkoaikataulusta ja menettelystä sekä valitsee haastatteluryhmän. Päätös: Yhtymähallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: Rauno Maaninka, Heikki Nykänen, Tommi Talasterä ja Juha Tuikkanen. Haastatteluryhmään osallistuvat yhtymähallitus istuntokokoonpanossaan ja toimitusjohtaja. Haastattelut suoritetaan tiistaina kello 9 alkaen. Yhall Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh Yhtymähallitus kutsui haastatteluun neljä hakijoita hakemusten perusteella. Kaikki kutsutut olivat yhtymähallituksen haastateltavina klo välisenä aikana. Lisäksi yhtymähallitus päätti, että haastattelutilanteessa käytetään asiantuntijaa, joka osallistuu haastattelutilanteeseen. Asiantuntijaksi valittiin toimitusjohtajan viranhaltijapäätöksellä tarjousten perusteella Tietotaito Group Suomi Oy ja yrityksen asiantuntijana haastattelussa toimi psykologi Marja Hätinen. Haastatteluryhmänä toimi yhtymähallitus istuntokokoonpanossa sekä toimitusjohtaja. Kunkin hakijan haastatteluun käytettiin ennalta laadittua haastattelurunkoa (puheenjohtajan ja asiantuntijan osuudet) ja haastatteluaikaa annettiin jokaiselle tunti. Haastatteluryhmä esittää haastattelujen perusteella, että soveltuvuusarviointiin valitaan kaksi hakijoista; Tommi Talasterä ja Heikki Nykänen. Soveltuvuusarviointi järjestetään tammikuun alussa

14 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhall 6 ja arvioinnin tulokset ovat hallituksen käytettävissä päätöksenteossa Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus nimeää soveltuvuusarviointiin haastatteluryhmän esityksen mukaisesti Tommi Talasterän ja Heikki Nykäsen. Lopullinen päätös valinnassa tehdään arviointitulosten perusteella Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Talousajohtajan valintaprosessiin liittyvä soveltuvuusarviointi on järjestetty Nykänen ja Talasterä ovat osallistuneet soveltuvuusarviointiin. Arviointiraportti esitellään yhtymähallitukselle ja se on käytettävissä päätöksenteon yhteydessä. Raportti ei ole julkinen. Talousjohtajan viran hakuilmoituksessa on esitetty pätevyysvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä taito ja kokemus talousjohtotehtävistä. Lisäksi arvostamme johtamistaitoa, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja ja aktiivista kehittämisotetta. Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston kokouksessa toimitusjohtaja on esitellyt arviointiraportit. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus valitsee talousjohtajan virkaan hallintotieteen maisteri, emba Heikki Nykäsen. Varalle yhtymähallitus valitsee kauppatieteiden maisteri Tommi Talasterän. Koeajaksi määrätään neljä kuukautta. Vaali on ehdollisen siihen saakka kunnes valittu on toimittanut vaadittavan hyväksyttävän lääkärintodistuksen Valinnan perustelut: Sekä virkaan että varalle esitettävä täyttää kelpoisuusvaatimukset. Molemmilla hakijoilla on vaatimusten mukaisesti riittävä taito ja kokemus talousjohtotehtävistä.

15 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Haastatteluvaikutelman ja soveltuvuusarvioinnin perusteella voidaan todeta, että ko. hakijat ovat osoittaneet edellytettäviä johtamistaitoja, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kehittämistoimintaan. Soveltuvuusarvioinnin ja haastattelun perusteella Heikki Nykäsen osalta johtamis-, neuvottelu-, vuorovaikutus- ja kehittämistoimintataidot soveltuvat kuitenkin parhaiten ko. tehtävään Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Kaikki talousjohtajan virkaa hakeneet johtoryhmä esimiesjakelulla tiedoksi

16 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Johtamisjärjestelmän muutokseen perustuvat virkasiirrot ja virkojen lakkauttamiset 143/ /2013 Yhall 7 Valmistelijat: va. johtava ylilääkäri Janne Forsberg, janne.forsberg(at)ylasavonsote.fi, puh , Johtava ylihoitaja Anne Mikkonen, anne.mikkonen(at)ylasavonsote.fi, puh , Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh , Henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi, puh ja toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh Johtamisjärjestelmään liittyvä virkojen sisäinen haku ja virkasiirrot ilman hakumenettelyä on valmisteltu hallituksen päätöksen mukaisesti. Valmistelusta ovat vastanneet vastuualuejohtajat omalla vastuualueellaan. Johtoryhmä on sopinut myös yhtenäisistä kriteereistä ja menettelystä, joiden perusteella ilmoittautuneiden / virkaan siirrettävien sopivuutta ja kyvykkyyttä tehtäviin on arvioitu. Suurin osa ilmoittautuneista on jo toiminut vastaavissa tehtävissä ja näin ollen kaikkien osalta erillinen haastattelu ei ole ollut tarpeen. Osalle ilmoittautuneista on järjestetty joko ryhmä- tai yksilöhaastattelu. Vastuualuejohtajat ovat yhteensovittaneet esitykset ja esittäneet valmistelijoille/esittelijälle ehdotuksensa. Talousjohtajan virka ja täyttäminen käsitellään erillisenä asiana. Valmistelu on esitelty yhtymähallituksen ja valtuuston puheenjohtajistolle kokouksessa Päätösesitys perustuu valmistelussa päädyttyyn eri osapuolten yhteiseen näkemykseen. Yhtymähallitus on perustanut johtamisjärjestelmän muutokseen liittyen kokouksessaan 236 seuraavat virat: 1.Terveysjohtaja 2.Hoito- ja hoivajohtaja 3.Hyvinvointijohtaja 4.Hallintojohtaja Tehtäväalueiden päälliköt 5.Avovastaanottopalveluiden päällikkö 6.Kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palveluiden päällikkö 7.Asumispalveluiden päällikkö

17 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Kotihoidon päällikkö 9.Vuodeosastopalvelujen päällikkö 10.Perhekeskuspäällikkö 11.Sosiaalityön päällikkö Tulosyksiköiden esimiehet 12.Vammaispalvelujen esimies 13.Ajanvarausvastaanottojen esimies Kiuruvesi, Vieremä ja Sonkajärvi 14.Kotona asumisen tuen esimies 15.Palveluvastaava (asumispalveluiden ostot) Asiantuntijatehtävät 16.Kehittämisasiantuntija 17.Tilapalvelupäällikkö 18.Budjettipäällikkö-controller Virat lukuun ottamatta virkoja 1-4 ja on päätetty laittaa sisäisesti haettavaksi. Muiden virkojen osalta tehtäväjärjestelyt ovat sellaisia, että niissä on tarkoituksenmukaista tehdä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :n mukainen virkasiirto suoraan ilman sisäistä hakumenettelyä. Sisäinen virkahaku: Sisäisesti haettavana oleviin virkoihin saapui määräaikaan ( klo 14:00) mennessä hakemuksia seuraavasti: Avovastaanottopalveluiden päällikkö: Sirpa Marjoniemi, Jarno Rieppo, Eija Jestola Kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palveluiden päällikkö: Eija Tyyskä, Eija Jestola, Terttu Korhonen Asumispalveluiden päällikkö: Eija Tyyskä, Tarja Huttunen, Päivi Airaksinen, Sari Kinnunen Kotihoidon päällikkö: Tarja Huttunen, Hanna Jokinen, Sari Kinnunen Vuodeosastopalvelujen päällikkö: Sirpa Marjoniemi, Tarja Huttunen Perhekeskuspäällikkö: Eija Tyyskä, Tarja Juppi, Eija Jestola, Päivi Airaksinen, Ritva Pääkkönen Sosiaalityön päällikkö: Ritva Pääkkönen Vammaispalvelujen esimies: Tarja Juppi Ajanvarausvastaanottojen esimies Kiuruvesi, Vieremä ja Sonkajärvi: Kaisu Lohilahti, Sari Kinnunen Kotona asumisen tuen esimies: Kirsi Lappalainen, Tiina Kärkkäinen, Paula Luomala, Niina

18 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Lappalainen, Sari Kinnunen Palveluvastaava (asumispalveluiden ostot): Ulla Piippo, Sari Kinnunen, Niina Lappalainen Kehittämisasiantuntija: Eija Tyyskä, Kaija Leskinen, Merja Sahlström Lisäksi Marita Linnilä toimitti hakemuksensa myöhässä ( ) kahteen virkaan (kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palvelujen päällikkö sekä kehittämisasiantuntija). Virkasiirrot: Vastuualuejohtajien, tehtäväaluepäälliköiden ja esimiesten tehtävät on määritetty ja kuvattu hallintosäännössä. Asiantuntijoiden osalta tehtäväkuvat vahvistetaan hallintosäännön määräämässä järjestyksessä. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :n mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Vastuualuejohtajat ovat käyttäneet arvioinneissaan johtoryhmässä yhdessä valmisteltuja kompetenssivaatimuksia, joiden perusteella virkoja hakeneet on arvioitu. Määräaikaisesti valittavien osalta esityksen perusteena on viranhaltijan aiempi määräaikainen valintapäätös (Forsberg ja Rieppo). Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :n perusteella tehdään seuraavat virkasiirrot lukien: Terveysjohtajan virkaan siirretään vs. johtava ylilääkäri Janne Forsberg (määräaikaisesti saakka) Hoito- ja hoivajohtajan virkaan siirretään johtava ylihoitaja Anne Mikkonen Hyvinvointijohtajan virkaan siirretään talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen Hallintojohtajan virkaan siirretään henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen Avovastaanottopalveluiden päällikön virkaan siirretään vs. ylilääkäri Jarno Rieppo (määräaikaisesti saakka) Kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palveluiden päällikön virkaan siirretään ylihoitaja Eija Jestola Asumispalveluiden päällikön virkaan siirretään hoito- ja hoivapalvelupäällikkö Tarja Huttunen

19 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Kotihoidon päällikön virkaan siirretään kotihoidon esimies Hanna Jokinen Vuodeosastopalvelujen päällikön virkaan siirretään ylihoitaja Sirpa Marjoniemi Vammaispalvelujen esimiehen virkaan siirretään vammaispalvelupäällikkö Tarja Juppi Kotona asumisen tuen esimiehen virkaan siirretään kotihoidon palveluohjaaja Kirsi Lappalainen Palveluvastaavan virkaan (asumispalveluiden ostot) siirretään asumispalveluiden esimies Ulla Piippo Kehittämisasiantuntijan virkaan siirretään osastonhoitaja Merja Sahlström Tilapalvelupäällikön virkaan siirretään tukipalvelupäällikkö Unto Maunu Tukipalvelupäällikön virkaan siirretään siivouspalvelupäällikkö Anne-Mari Lappalainen Todetaan, että kaikki viranhaltijat, joiden osalta virkasiirto tehdään, täyttävät uusien virkojen kelpoisuusehdot ja virkoja voidaan pitää heille sopivina ja siirrettyjen viranhaltijoiden asema toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu. Jatkovalmisteluun siirretään seuraavien virkojen täyttäminen: sosiaalityön päällikön virka budjettipäällikkö-controllerin virka ajanvarausvastaanottojen esimiehen virka Kiuruvesi, Vieremä ja Sonkajärvi perhekeskuspäällikön virka Jatkovalmistelun yhteydessä otetaan huomioon virkoihin ilmoittautuneet ja yhteensovitetaan eri vastuualueiden tarpeet. Lisäksi valittavan talousjohtajan näkemys otetaan huomioon tehtäväkuvia tarkennettaessa talouspalveluissa (budjettipäällikkö-controller). Lakkautettavat virat: Edellä tehtyjen virkasiirtojen johdosta esitetään lakkautettavaksi seuraavat virat lukien: Johtava ylilääkäri Johtava ylihoitaja Henkilöstöjohtaja Talous- ja hallintojohtaja Siivouspalvelupäällikkö Kaksi ylihoitajan virkaa Hoito- ja hoivapalvelupäällikkö Vammaispalvelupäällikkö Osastonhoitaja (Merja Sahlström)

20 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (53) Yhtymähallitus Asumispalveluiden esimies Kotihoidon esimies Kotihoidon palveluohjaaja Nimikemuutos Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ylihoitajan tehtäväkuvaa muutetaan johtamisjärjestelmän muutoksen yhteydessä siten, että tehtävä pitää sisällään potilasasiamiehen tehtävät ja hyvinvointipalveluiden vastuualueen hallinnollisia tehtäviä. Tehtävämuutoksista johtuen nimike on perusteltua muuttaa hallintohoitajaksi. Työkykykoordinaattori (palvelussuhde- ja työkykyasiantuntija) Kuntayhtymä on ollut mukana Kevan Kaarilaskuriprojektissa, missä on laskettu työkyvyttömyyden aiheuttamat kustannukset kuntayhtymälle (sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvat varhaiseläkemenoperusteiset maksut). Ottaen huomioon Kevan Kaarilaskurin tulokset, tulisi viran tehtäväkuvan painottua työntekijöiden työkykyyn ja työkyvyn johtamisen tuen asioihin. Palvelussuhdeasioihin esimiehet saavat riittävästi ja kattavasti neuvontaa ja opastusta palkkasihteereiltä, jotka hoitavat käytännön soveltamisen ja tulkinnan KVTES asioissa. Edelleen tarvetta palvelussuhdeasioiden neuvontaan vähentää uudessa johtamisjärjestelmässä esimiehille esimiestehtävän hoitamiseen kohdennettu aika; kaikki esimiehet ovat kokoaikaisia hallinnollisia esimiehiä. Työkykyjohtamisen tukeen kohdennettava työ on työntekijöiden työssä jaksamisen ja työssä pysymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Kaarilaskurin tuloksista voidaan nähdä suoraan kuinka mittavia sekä välittömiä että välillisiä taloudellisia vaikutuksia työkyvyttömyydestä on jo aiheutunut ja on jatkossa uhkana aiheutua ellei kuntayhtymässä panosteta tehokkaasti uusiin toimintatapoihin työkykyasioissa. Tehtäväkuvasta on keskusteltu yhteistyöryhmän kokouksessa ja tehtäväkuvaksi on päätetty esittää seuraavaa: vastaa kuntayhtymässä työkykyjohtamisen prosesseista ja niiden toimivuudesta vastaa henkilöstöstrategian mukaisten linjausten jalkauttamisesta työyksiköihin pääpainona työkykyjohtamiseen liittyvät asiat osallistuu esimiesten tukena kolmikantaneuvotteluihin toimii esimiesten tukena ammatillisen kuntoutuksen tukiprosesseissa osatyökykyisten työntekijöiden osalta

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot