3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi yksimielisesti Göran Stenlund.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund."

Transkriptio

1 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 1 3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8:2). Vuosina yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Tuulikki Kouhi ja varapuheenjohtajana Olav Jern. (yht. kn ) Yht. kn.: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi valittiin yksimielisesti Göran Stenlund. Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi valittiin yksimielisesti Tuulikki Kouhi. Tuulikki Kouhi kiitti valtuutettuja ja virkamiehiä kuluneesta kuudesta vuodesta ja toivotti uudet valtuutetut Vähäkyröstä tervetulleiksi. Merkitään, että kokouksen puheenjohtajana toimi tähän saakka Tuulikki Kouhi ja tämän jälkeen Göran Stenlund. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh

2 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 2 4 Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalit vuosiksi Kirkkolain 10 luvun 2 ja 11 luvun 11 :n nojalla yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on näin ollen kaksi vuotta. KL 25 luvun 11 :n mukaan seurakunnan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja sen jälkeenkin, kunnes toinen on valittu hänen sijaansa. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 10 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä vähintään 5 ja enintään 15 muuta jäsentä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään. Kirkkoherraa lukuun ottamatta kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kirkkolain 10 luvun 2 :n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston jäsenten tulee olla seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia. Säännös koskee KL 11 luvun 11 :n nojalla myös yhteisen kirkkoneuvoston jäseniä. Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitu jäsen (KL 7:3). Yhteisen kirkkoneuvoston jäseneksi ei saada valita oman seurakuntayhtymän tai sen seurakunnan viranhaltijaa tai työsopimussuhteessa olevaa työntekijää (KL 8:4). Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran Krister Koskelan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi ajalle Yhteisen kirkkoneuvoston voimaan tulleen ohjesäännön mukaan yhteisessä kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen muuta jäsentä (1 ). Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan yhteisessä kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet (2 ). Kun ohjesäännön 2 :ssä mainitut vaalit on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet (3 ). Määräystä, jonka mukaan jäsenet valitaan seurakuntien väkiluvun suhteessa, ei ole yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä. On kuitenkin luonnollista, että jäsenet valitaan seurakuntien väkiluvun suhteessa, jolloin yhdestätoista valittavana olevasta jäsenestä seitsemän valitaan suomalaisesta seurakunnasta, kolme ruotsalaisesta seurakunnasta ja yksi Vähänkyrön seurakunnasta.

3 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, muut jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi valittiin seuraavasti: : Juha Silander, varapuheenjohtaja Olli Autio Henry Byskata Tarja Launonen Christel Lax Tiina Mäki Matias Mäkynen Merja Piipponen Göran Stenlund Tauno Tuomisto Henk.koht.varajäsenet: Mauri Öljymäki Kai Niemelä Anders Lindberg Riitta Pääjärvi-Myllyaho Elisabet Still Leena Engman Erkki Teppo Mataleena Kalliokoski Erik Sjöberg Kalervo Laaksoharju KL 25 luvun 10a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Määräystä sovelletaan myös jäsenten henkilökohtaisiin varajäseniin. (yht. kn ) Yht. kn.: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee vuosiksi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, 2. yhteisen kirkkoneuvoston kymmenen muuta jäsentä siten, että yhdestätoista valittavana olevasta jäsenestä seitsemän valitaan suomalaisesta seurakunnasta, kolme ruotsalaisesta seurakunnasta ja yksi Vähänkyrön seurakunnasta, 3. yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi sekä näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt: Erik Sjöberg, varapuheenjohtaja Olli Autio Vivian Cederholm Hannu Härö Christel Lax Tiina Mäki Henk.koht.varajäsenet: Henry Byskata Kai Niemelä Margaretha Bast-Gullberg Jorma Halonen Elisabet Still Leena Engman

4 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 4 Matias Mäkynen Merja Piipponen Riitta Pääjärvi-Myllyaho Tauno Tuomisto Mauri Öljymäki Erkki Teppo Mataleena Kalliokoski Tarja Launonen Kalervo Laaksoharju Juha Silander Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh

5 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 5 5 Kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalit vuosiksi Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston antamissa johtosäännöissä (KL 10:4). Kiinteistöjohtokunnan johtosäännön 2 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kiinteistöjohtokuntaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäseniä valittaessa on pyrittävä siihen, että johtokunnassa on edustettuna rakennusalan asiantuntemus. Kiinteistöjohtokuntaan valituista yhden tulee olla jommankumman seurakunnan virassa. Johtokunnan jäsenten vaali suoritetaan yhteisen kirkkovaltuuston ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessa. Johtokunta valitsee vuosittain vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kiinteistöjohtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: : Dick Jungerstam, puheenjohtaja Siv Jern Pertti Kautto Seija Lähdemäki Eeli Marttunen Henk.koht.varajäsenet: Anders Borg Monica Östergårds Kalervo Laaksoharju Tarja Kettunen Oili Airaksinen-Rajala KL 25 luvun 10a :n määräyksen nojalla kiinteistöjohtokunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Määräystä sovelletaan myös jäsenten henkilökohtaisiin varajäseniin. (yht. kn ) Yht. kn: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kiinteistöjohtokuntaan vuosiksi puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi sekä näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 6 Dick Jungerstam, puheenjohtaja Siv Jern Lasse Reinman Seija Lähdemäki Eeli Marttunen Henk.koht.varajäsenet Anders Borg Johanna Backholm Kalervo Laaksoharju Tarja Kettunen Oili Airaksinen-Rajala Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh

7 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 7 6 Sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalit vuosiksi Sairaalasielunhoidon johtosäännön 2 :n mukaan seurakuntien sairaalasielunhoitoa johtaa yhteisen kirkkoneuvoston alainen sairaalasielunhoidon johtokunta, johon yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Kolmen jäsenen ja heidän varajäsentensä tulee edustaa 1 :ssä mainittuja sairaaloita. Johtokunnan jäsenten vaali suoritetaan yhteisen kirkkovaltuuston ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessa. Johtosäännön 1 :ssä mainitut sairaalat ovat Vaasan keskussairaala, Vanhan Vaasan sairaala ja Vaasan kaupunginsairaala. Sairaaloilta on pyydetty ehdotukset sairaaloiden edustajien nimeämiseksi sairaalasielunhoidon johtokuntaan vuosiksi Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan sairaalasielunhoidon johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: Henk.koht.varajäsenet Pekka Räisänen, puheenjohtaja Raija Kujanpää Johanna Söderholm, varapuheenjohtaja Olle Victorzon Jouko Saraste Eija Kasari Carita Mäkelä (Vaasan keskussairaala) Mirjam Holma Marja-Leena Toivonen (Vaasan kaupunginsairaala) Marjo Ketola Marjo Karjanmaa (Vanhan Vaasan sairaala) Arja Honkaniemi KL 25 luvun 10a :n määräyksen nojalla sairaalasielunhoidon johtokunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Määräystä sovelletaan myös jäsenten henkilökohtaisiin varajäseniin. (yht. kn ) Yht. kn.: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee sairaalasielunhoidon johtokuntaan vuosiksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi sekä näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

8 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 8 Henk.koht.varajäsenet Pekka Räisänen, puheenjohtaja Raija Kujanpää Johanna Söderholm, varapuheenjohtaja Olle Victorzon Jouko Saraste Eija Kasari Carita Mäkelä (Vaasan keskussairaala) Mirjam Holma Marjo Ketola (Vaasan kaupunginsairaala) Kirsi Mylläri Marjo Karjanmaa (Vanhan Vaasan sairaala) Arja Honkaniemi Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh

9 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 9 7 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalit vuosiksi Perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön 2 :n mukaan perheasiain neuvottelukeskuksen hallintoa johtaa yhteisen kirkkoneuvoston alainen perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta, johon yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Johtokunnan jäsenten vaali suoritetaan yhteisen kirkkovaltuuston ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessa. Johtokunta valitsee vuosittain vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: Henk.koht. varajäsenet Markku Virkkilä puheenjohtaja Vivian Cederholm Helle Pellinen Tuija Storbacka Stefan Strang Seppo Öhman Borghild Smirnoff Maarit Kujala Tuomo Klapuri Helena Boucht KL 25 luvun 10a :n määräyksen nojalla perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Määräystä sovelletaan myös jäsenten henkilökohtaisiin varajäseniin. (yht. kn ) Yht. kn.: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi sekä näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt: Markku Virkkilä puheenjohtaja Borghild Smirnoff Helle Pellinen Tuija Storbacka Stefan Strang Henk.koht. varajäsenet Seppo Öhman Vivian Cederholm Maarit Kujala Tuomo Klapuri Helena Boucht Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh

10 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 10 8 Hautasijamaksut Vaasan seurakuntayhtymällä on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia siitä, että vaasalaisilla on mahdollisuus tulla haudatuksi seurakuntayhtymän ylläpitämille hautausmaille. Vuoden 2013 alusta lukien yhtymän hautausmaihin kuuluu myös Vähänkyrön hautausmaa. Seurakuntayhtymän tulee turvata hautapaikkojen riittävyys myös tulevaisuudessa rakentamalla uusia hautausmaa-alueita ja ohjaamalla käytössä olevien hautausmaaalueiden käyttöä. Lisäksi on tärkeää vaikuttaa hautausmaiden ympäristön kaavoitusratkaisuihin. Määriteltäessä hautasijamaksun suuruutta tulee ottaa huomioon hautausmaan ja hautasijan rakentamiseen, hoitoon ja peruskunnostamiseen liittyvät kustannukset. Laskennallinen hinta pelkästään rakentamisen osalta on noin 460 euroa yhden arkkuhautasijan osalta. Uurnahautasijan osalta rakennuskustannus on keskimäärin noin 150 euroa ja muistolehdossa noin 50 euroa hautasijalta. Käytössä olevat hautasijamaksut ovat olleet voimassa vuoden 2007 alusta lukien. Niille henkilöille, joiden kotipaikka oli kuolinhetkellä Vaasa, arkkuhautasijan hinta on 90 euroa ja Vähänkyrön seurakunnassa vähäkyröläiseltä peritty maksu on hautausmaan osasta riippuen viidestä 50:een euroa. Hautasijamaksuja koskevassa esityksessä arkkuhautasijasta perittävä maksu on 230 euroa ja uurnahautasijan hinnaksi esitetään 25 euroa, koskien myös muistolehtoja. Tarkemmat hautoja koskevat tiedot ovat esityksen liitteenä. Seurakuntayhtymän hautausmaiden laajentuminen koskemaan myös Vähänkyrön hautausmaata edellyttää myös sitä, että hautasijamaksut yhtymän hautausmailla tulee yhtenäistää. Hautojen hoito- ja palvelumaksujen osalta yhteinen kirkkoneuvosto on jo aiemmin tehnyt vastaavan päätöksen maksujen yhtenäistämisestä. (yht. kn ). Yht. kn.: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että liitteenä 1/8 olevat hautasijamaksut otetaan käyttöön alkaen. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että liitteenä 1/8 olevat hautasijamaksut otetaan käyttöön alkaen. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh

11 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 11 9 Ilmoitusasioita Ei ollut ilmoitusasioita. Puheenjohtaja Göran Stenlund kiitti kaikkia kolmen seurakunnan ensimmäisestä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta. 10 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, liite D. Kokouksen päätteeksi vs. kirkkoherra Tuomo Klapuri luki rukouksen ja lopuksi veisattiin virsi Göran Stenlundin säestyksellä Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on ilmoitettu kirkkolain mukaisesti. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa lähtien. Vaasassa Anneli Dahlbäck toimistopäällikkö

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta.

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta. 1 Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen Seurakuntavaalit 2010 Seurakuntavaaleissa valitaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.10.2012 klo 16.30 Sivu 1 116 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 117

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 26 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Andersson, Jari jäsen Erkkilä, Raimo jäsen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot