Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009"

Transkriptio

1 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009

2 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA ASIAKASPALVELU, 20 ov ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA KAUPAN PALVELU JA MYYNTI, 20 ov ASIAKKUUKSIEN HOITO JA MYYNTITYÖ, 20 ov VISUAALINEN MYYNTITYÖ, 20 ov TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TALOUSPALVELUT, 20 ov TOIMISTOPALVELUT, 20 OV KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS, 10 ov SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI, 10 ov TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS, 10 ov MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT YRITTÄJYYS, 10 ov TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN,... 30

3 1 1.YLEISTÄ Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan ammatillinen perustutkinto. Porvoon kauppaoppilaitos tarjoaa opiskelijoilleen Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma on suomenkielinen. Opetussuunnitelmaa laadittaessa on noudatettu opetushallituksen määräystä 34/011/2009. Opiskelija voi valita tutkinnon osia tai osa-opintoja yli kielirajojen. Opiskelijat luovat itselleen yksilöllisen opinto-polun määräyksen mahdollistamissa rajoissa. Opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito, jota hän kehittää jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa ja toimii työssään osana suurempaa kokonaisuutta. Tavoitteena on myös antaa opiskelijalle valmiudet jatkaa opintoja korkeakoulutasolla. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti ja palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää ja hänellä on edellytyksiä kehittyä myös lähiesimiestehtäviin. Opiskelija voi sijoittua työelämässä esimerkiksi seuraavanlaisiin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelman suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston työvälineitä ja sovellusohjelmia. Opiskelija voi erikoistua kirjanpitoon, tilinpäätöskirjauksiin ja yritysverotukseen tai toimistoassistentin töihin. Tulevia ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö ja rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö. 2.TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET Sekä suomen- että ruotsinkielinen väestö Itä-Uudellamaalla tarvitsee palveluja omalla kielellään. Porvoon kauppaoppilaitos on perustamisestaan (1958) lähtien kouluttanut molemmilla kotimaisilla kielillä kaupan osaajia. Kansainvälistymisen haasteisiin vastaamme englanninkielisellä koulutusohjelmalla. Kolmella kielellä toimiva oppilaitos antaa kaikille - sekä opettajille että opiskelijoille - hyvät mahdollisuudet olla mukana yhteiskunnan kansainvälistymiskehityksessä. Monikulttuurisuus auttaa opiskelijoita sopeutumaan muuttuvan maailman haasteisiin opintojen alusta lähtien. Uudenlaisia työmahdollisuuksia avautuu sekä kansainvälisten ketjujen Suomeen tulon että myös muista maista tulleen väestön kasvun kautta. Yritysten toimintaympäristö sähköistyy ja viestintä digitalisoituu. Hyvät valmiudet tietoteknisessä osaamisessa ovat valtti työmarkkinoilla. Sekä kotimaisten että kansainvälisten verkostojen ylläpito että uudet sosiaaliset mediat edellyttävät nopeita sähköisiä ratkaisuja. Opetusmenetelmiä kehitetään uuden teknologian avulla. Porvoon kauppaoppilaitos toimii näkyvästi yrittäjyyden edistäjänä Itä-Uudellamaalla ja on mukana useissa verkostoissa ja projekteissa. Yrittäjyys on yksi painopistealueistamme. Innovatiivisia palvelualojen pienyrityksiä tarvitaan koko Suomessa niin myös itäisellä Uudellamaalla yhä enemmän. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus valita yrittäjyysopintoja, ja yrittäjyys sisältyy kaikkiin ammatillisiin opintoihin. Alueen yritykset tarjoavat runsaasti työssäoppimispaikkoja, joissa opiskelijat suorittavat vaadittavat ammattiosaamisen näytöt.

4 2 3.TUTKINNON MUODOSTUMINEN Liiketalouden perustutkinto muodostuu alla olevan kaavion mukaisesti. Opiskelijoita kannustetaan valitsemaan opintoja yli kielirajojen. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa yhdistelmätutkinto, yhteistyöoppilaitoksena on Linnankosken lukio. Opiskelija voi valita alueen tarjonnan puitteissa tutkinnon osia myös muista toisen asteen oppilaitoksista. Vapaasti valittavat opinnot opiskelija saa valita omien taipumustensa mukaisesti toisista oppilaitoksista tai valvotusta harrastustoiminnasta. Omassa oppilaitoksessa tarjoamme vapaasti valittavia kursseja sekä etäopintoina että luokkaopetuksena. Johtokunta on hyväksynyt kokouksessaan opetussuunnitelman yhteisen osan liitteineen sekä ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja sisällön määräyksen 34/011/2009 mukaisesti. Ammattitiimi on kokouksessaan hyväksynyt työssäoppimisen ja näyttöjen järjestämissuunnitelman. Suunnitelma on opetussuunnitelman yhteisen osan liitteenä. Tutkinnon rakenne

5 3 4. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA ASIAKASPALVELU, 20 ov AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Ammattitaitovaatimukset valmistautuu palvelutilanteisiin Nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Oppimisen arviointi YRITYSOSAAMINEN Yrityksen toiminta mitä yritystoiminta/yrittäminen on yritys yhteiskunnassa yrityksen prosessit/toiminnot kannattavuus/tavoitteellisuus yritystoiminnassa yritystoiminnan aloittaminen liikeidea yhtiömuodot riskit yritystoiminnassa kilpailuympäristö logistiikka teemapäivän järjestäminen Opinto-ohjaus Lainsäädäntö sopimusoikeus työlainsäädäntö ja työehtosopimus Laajuus 20 ov 7 ov 4 ov selvittää toiminnan kannattavuutta Kannattavuus tuottokäsitteet kustannuskäsitteet katetuotto yrityksen tuloslaskelma katetuottolaskelma katetuoton ja voiton tarve ASIAKASPALVELUOSAAMINEN 4 ov huolehtii työympäristöstä palvelee ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet Asiakaskontaktit markkinoinnin kilpailukeinot asiakaspalvelu kilpailukeinona asiakaspalveluympäristö erilaiset asiakkaat/segmentointi asiakkaan kohtaaminen asiakkaan ongelman kartoittaminen ongelman ratkaiseminen/argumentointi palvelutilanteen loppuun vieminen/myynti kansainväliset asiakkaat kestävä kehitys asiakaspalvelun näkökulmasta hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa Asiakaspalveluruotsi ja englanti tervehtiminen kohteliaisuusfraasit myyntitilanne ja keskustelu

6 4 opastaminen tuote-esittely puhelinkeskustelut valitukset palautukset hinnat, maksutavat ja alennukset ja takuu tavallisimpien tuotteiden nimet TOIMISTOPALVELUOSAAMINEN 4 ov tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä Tekninen osaaminen Windows-käyttöjärjestelmä tekstinkäsittely taulukkolaskenta esitysgrafiikka 3 ov Käytännön sovellukset ohjelmien yhteiskäyttö viestintä ja toimistotyöt TYÖSSÄOPPIMINEN 5 ov Oppimisympäristö: luokka, yritykset, nettiympäristö Oppimismenetelmät: lähiopetus, ryhmätyöskentely, projektit, työssäoppiminen Vuosittain sovittava teemapäivä ja liikeideoiden esittelyyn liittyvä demopäivä kuuluvat asiakaspalveluopintoihin. Arviointi: Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia, opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Opiskelija saa palautetta oppimisen edistymisestä säännöllisin väliajoin. Opiskelijan ammattitaito arvioidaan ammatti-osaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Muun osaamisen arvioinnilla varmistetaan tutkinnon osan ammatillisen kokonaisuuden hallinta (liikeideaan kehittäminen, teemapäivä(t), ECDL Start ajokortista: tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, sähköposti ja Internet) Näyttötodistuksen arvosanan antavat opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä. Päättötodistuksen arvosanan antavat tutkinnon osan opettajat yhdessä, sen jälkeen kun näytön arvosana on valmis. Tutkinnon perusteista löytyvät arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille. AMMATTIOSAAAMISEN NÄYTTÖ Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti palvelutilanteessa. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto jne. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaidon hallintaa. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan, työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan, työn perustana olevan tiedon hallinnasta: asiakaspalvelu yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisesti, työhön ja palvelutilanteeseen vaikuttavien säädösten ja sopimusten noudattaminen, palvelutilanteen edellyttämien laskutoimitusten tekeminen ja palvelutilanteeseen liittyvien toimistotehtävien hoitaminen, elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaisuudessaan. Näyttötilanne: Opiskelija osallistuu esimerkiksi seuraavien tehtävien hoitamiseen: valmistautuu palvelutehtäviin ja huolehtii työympäristöstä palvelee erilaisia asiakkaita ja hyödyntää kielitaitoa (ruotsi, englanti) hoitaa palvelukokonaisuuden alusta loppuun, myös perustoimistotyöt osaa toimia roolissaan asiakaspalvelijana ja yrityksen markkinoijana tietää kannattavuuden osatekijät ja seuraa kannattavuutta

7 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Oman työn suunnittelu (oma-aloitteisuus ja vastuullinen toiminta) Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen 2. TYÖMENETELMIEN, - Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien käyttö VÄLINEIDEN JA MATERI- organisaation ja valmistajan ohjeiden mukaisesti AALIEN HALLINTA Työ- ja viestintävälineet Tietokone ja toimisto-ohjelmat A-ajokorttitasoisesti 3. TYÖN PERUSTANA OLE- VAN TIEDON HALLINTA Tietojen päivittäminen kampanjoista, kilpailuista, tuotteista, asiakasryhmistä Työympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä huolehtiminen Asiakaspalvelu yrityksen palvelukonseptin mukaisesti myös ruotsiksi ja englanniksi Jälkitoimien hoitaminen Toiminnan kannattavuuden selvittäminen Työhön liittyvien toimistotehtävien hoitaminen Työyhteisön säädösten, toimintatapojen ja sopimusten noudattaminen Laskutoimitukset asiakaspalvelussa 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN Oppiminen ja ongelmanratkaisu: toimiminen erilaisissa PERUSTAIDOT tilanteissa, ratkaisujen löytäminen, itsenäinen työskentely, oma-aloitteisuus Vuorovaikutus ja yhteistyö: työyhteisössä toimiminen ja yhteistyötaito Ammattietiikka: eettisten ohjeiden noudattaminen, vaitiolovelvollisuus Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: noudattaa turvallisuusohjeita, huomioi riskejä ja vaaratekijöitä, käyttää turvallisia työmenetelmiä ja huomio ergonomian omassa työssään. Mikäli jotakin työtehtäväkokonaisuuden arvioinnin kohteena olevaa ammattitaitovaatimusta ei voida aidossa työelämätilanteessa osoittaa, tulee opiskelijalle järjestää oppilaitoksessa tilanne, jossa hän voi osaamisensa osoittaa myös kyseisen ammattitaitovaatimuksen osalta, esim. näytössä vaadittava toisen kotimaisen tai vieraan kielen osaaminen. 5

8 6 4.2 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA KAUPAN PALVELU JA MYYNTI, 20 ov AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Ammattitaitovaatimukset valmistautuu palvelutilanteisiin seuraa myynnin kehitystä Nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Oppimisen arviointi KANNATTAVA KAUPPA Suomen vähittäiskauppa - vähittäiskauppa toimintaympäristönä - kaupan ketjut, myymälätyypit, trendit - kaupan kilpailukeinot (liikeidea) - kaupan omat tuotemerkit, brändit - ympäristöohjelmat - ammattialan yritystoiminnan arviointi Kaupan markkinointi ja kannattavat asiakassuhteet - asiakassuhteen eri vaiheet, kanta-asiakkuus - kannattavat asiakassuhteet - kampanjat - palveluviestintä esim. hintamerkinnät Opinto-ohjaus ja opinnäyte Kaupan laskut ja hinnoittelu - kannattavuus - hinnoittelumenetelmät - arvonlisäveron laskeminen - laskutoimitukset myyntitilanteessa Asiakkaan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet - kuluttajansuojalaki - tuoteturvallisuuslaki - tuotevastuulaki Laajuus 20 ov 5 ov hoitaa tuotevastuualueensa palvelee asiakasta ja myy hoitaa maksutapahtuman ja jälkitoimet KAUPAN ARKI Kaupan työtehtävät - tilaaminen ja varastointi - erilaiset tuotteiden esillepanot - hävikki ja hävikin seuranta - kannattavuus ja kiertonopeus - kaupan ohjausjärjestelmät - tuotteiden myynti- ja kassapalvelut (sis. maksuehdot ja tavat) - myynnin seuranta 5 ov Menestystä myyntityöhön - palvelu- ja myyntikonsepti - lisämyynti - jälkimarkkinointi - ongelmatilanteet ja reklamaatiot - tuotetieto (vapaavalintainen tuoteryhmä) tuotetietokansio ja käytännön harjoitukset - hygieniapassi (vapaavalintainen) - Selling with success: customer service- and selling situations in English keskusteluharjoitukset

9 7 Affärssvenska - asiakkaan toivomusten ja tarpeiden tiedusteleminen - tuotteiden myynti- ja neuvottelutilanteet - maksuehdot ja -tavat - ongelmatilanteet Ammattitaitoa asiakaspalveluun - kaupan työehdot - erilaiset työyhteisöt, tiimityömallit, ryhmien toimintaan vaikuttavat tekijät - sosiaaliset taidot ihmissuhdetyössä - ongelmanratkaisu-, neuvottelu- ja päätöksentekotaidot - kaupan työehdot - työelämän etiketti - työ hyvinvointi ja työkyky - osaamisen tuotteistamismahdollisuus - yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi - ammattialan yritystoiminnan arviointi TYÖSSÄOPPIMINEN 10 ov Oppimisympäristö: lähiopetus, tutustumiskäynnit, työssäoppiminen Oppimismenetelmät: ryhmätyöt, projektit, luennot ja harjoitukset sekä työssäoppiminen Arviointi: Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia, opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Opiskelija saa palautetta oppimisen edistymisestä säännöllisin väliajoin. Opiskelijan ammattitaito arvioidaan ammatti-osaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Muun osaamisen arvioinnilla varmistetaan tutkinnon osan ammatillisen kokonaisuuden hallinta (tuotetietokansio, myyntiharjoitukset, hintojen laskeminen ja myynnin kehityksen seuranta) Näyttötodistuksen arvosanan antavat opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä. Päättötodistuksen arvosanan antavat tutkinnon osan opettajat yhdessä, sen jälkeen kun näytön arvosana on valmis. Tutkinnon perusteista löytyvät arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii kaupan arvoketjussa ja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti kaupan asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaidon hallintaa. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi, työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta pois lukien tuotteen hinnan laskenta ja myynnin kehityksen seuranta. Näyttötilanne: Opiskelija osallistuu esimerkiksi seuraavien tehtävien hoitamiseen: asiakaspalvelutehtävät myynnin opettelu/ myyntityö tavaran vastaanottaminen hyllyttäminen varastotyöt myymälän ylläpitoon liittyvät tehtävät kaupan toimistotyöt hoitaa vastuullaan olevat asiakkuudet hoitaa tuotevastuualueensa palvelee asiakasta ja myy hoitaa maksutapahtuman ja käyttää kassaa hoitaa jälkitoimet

10 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Oman työn suunnittelu (oma-aloitteisuus ja vastuullinen toiminta) Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen 2. TYÖMENETELMIEN, - Palvelu ja kassapiste VÄLINEIDEN JA MATERI- AALIEN HALLINTA Tavarantäydennykseen ja tilaamiseen liittyvät tieto- ja viestintätekniset laitteet, välineet ja asiakirjat kaupan ympäristöohjeet ja toimintatavat sekä työmenetelmät 3. TYÖN PERUSTANA OLE- VAN TIEDON HALLINTA Valmistautuminen: toimii huomioiden kaupan liikeidean mukaisen palvelu- ja myyntikonseptin, ottaen huomioon sovitut käyttäytymistavat, tunnistaen ammattialan tyypilliset ilmiöt, hyödyntäen tietojaan tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä sekä kestävästä kehityksestä Hoitaa oman tuotevastuualueen: vastaanottaa tuotteita, kunnostaa ja laittaa esille, huolehtii riittävyydestä, tekee hintamerkinnät, osallistuu tilauksiin ja palautuksiin, estää hävikin syntymistä, hoitaa kampanjoita ja huolehtii myymälän siisteydestä. Asiakaspalvelu ja myynti: toimii kaupan palveluprosessissa eri työpisteissä, palvelee asiakkaita, tekee lisämyyntiä, opastaa asiakasta, tuntee myyntitilanteeseen liittyvät myyjän oikeudet ja velvollisuudet, tekee laskutoimituksia, käyttää kassaa, hyödyntää kanta-asiakasjärjestelmää, tekee jälkitoimia, hoitaa asiakaspalautetta ja osallistuu reklamaatioiden käsittelyyn. Kielitaito: palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hyödyntää ruotsia sekä yhtä vierasta kieltä 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN PERUSTAIDOT Oppiminen ja ongelmanratkaisu: toimiminen erilaisissa tilanteissa, ratkaisujen löytäminen, itsenäinen työskentely, oma-aloitteisuus. Vuorovaikutus ja yhteistyö: työyhteisössä toimiminen, omien näkökulmien ilmaisu. Ammattietiikka: eettisten ohjeiden noudattaminen, vaitiolovelvollisuus- Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: noudattaa turvallisuusohjeita, huomioi riskejä ja vaaratekijöitä, käyttää turvallisia työmenetelmiä ja huomio ergonomian omassa työssään. Mikäli jotakin työtehtäväkokonaisuuden arvioinnin kohteena olevaa ammattitaito-vaatimusta ei voida aidossa työelämätilanteessa osoittaa, tulee opiskelijalle järjestää oppilaitoksessa tilanne, jossa hän voi osaamisensa osoittaa myös kyseisen ammattitaitovaatimuksen osalta 8

11 ASIAKKUUKSIEN HOITO JA MYYNTITYÖ, 20 ov AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Ammattitaitovaatimukset Nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Oppimisen arviointi Laajuus 20 ov TULOKSELLINEN MYYNTITYÖ 9 ov myy palveluja tai tuotanto- ja kulutushyödykkeitä Henkilökohtainen myyntityö - toimialan kehityssuunnat ja erityispiirteet - myynti- ja markkinointikonsepti - yrittäjyys - tuotteiden ja palveluiden SWOT - Yrityksen kilpailukeinot - yrityksen laatujärjestelmät - kestävä kehitys - ammattietiikka ja arvot - markkinatuntemus - sidosryhmät - markkinointisuunnitelma - ostoprosessin ymmärtäminen myyjän kannalta - tuotetieto 4 ov seuraa myyntityönsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta Opinto-ohjaus ja opinnäyte Kannattavuus myyntityössä - hinnoittelu - kannattavuus - henkilökohtainen myyntibudjetti - myyntiraportit - tuloslaskelma, tase - myynnin seuranta - myynnin määrän ja kannattavuuden kehittäminen hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet Asiakassuhteiden hallinta - asiakassuhteet ja jatkuvuus - asiakasrekisterit - uusasiakashankinta - asiakasryhmät - asiakassuhteen ylläpito - asiakasinformaatio B TO B MYYNTI tekee tarjouksia hoitaa jälkitoimet Asiakasviestintä ja myynnin asiakirjat - tietotekniset apuvälineet yhteydenpidossa - toimisto- ja sovellusohjelmat - tiedottaminen tarjouspyyntö - tarjous - sopimukset - maksuehdot ja tavat - toimitusehdot - reklamaatio 6 ov Asiakkaan- ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet - vaitiolovelvollisuus - tietoturva yrityksessä

12 10 myy palveluja tai tuotantotai kestokulutushyödykkeitä Business to business neuvottelut - business pukeutuminen - käyttäytyminen ja etiketti - ajankäyttö ja aikataulut - tiedonhankinta - asiakaskäyntien sopiminen - myyntisuunnitelman laatiminen - käytännön myyntityön tavoitteet - myyntineuvottelu - neuvottelutaidot - esiintyminen - asiakasviestintä - myyntiesittely työvälineohjelmalla - työhyvinvointi - itsensä kehittäminen - toimistoergonomia - ryhmätyötaidot - työturvallisuus Myyntityön ruotsi Myyntityön englanti - ammattialan yritystoiminnan arviointi - yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi TYÖSSÄOPPIMINEN 5 ov Oppimisympäristö: luokkahuone, yritysvierailut ja verkkoympäristö Oppimismenetelmät: luennot, harjoitukset ja projekti- ja ryhmätyöt, työssäoppiminen Arviointi: Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia, opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Opiskelija saa palautetta oppimisen edistymisestä säännöllisin väliajoin. Opiskelijan ammattitaito arvioidaan ammatti-osaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Muun osaamisen arvioinnilla varmistetaan tutkinnon osan ammatillisen kokonaisuuden hallinta (tarjouksen/tarjouspyynnön tekeminen, myyntineuvotteluprosessi) Näyttötodistuksen arvosanan antavat opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä. Päättötodistuksen arvosanan antavat tutkinnon osan opettajat yhdessä, sen jälkeen kun näytön arvosana on valmis. Tutkinnon perusteista löytyvät arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti tekemällä asiakkuuksien hoitoon liittyviä palvelu- tai myyntitehtäviä (esim. pankit tai vakuutusyhtiöt) tai tuotantohyödykkeiden tai kestokulutushyödykkeiden kauppaan liittyviä asiakkuuksien hoidon tai myynnin työtehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta asiakkuuksien hoito, myynti ja myyntityön seuranta elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Näyttötilanne: Opiskelija osallistuu esimerkiksi seuraavien tehtävien hoitamiseen: asiakaspalvelutehtävät

13 hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet myy palveluja tai tuotanto- tai kestokulutushyödykkeitä hoitaa jälkitoimet seuraa myyntityönsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Oman työn suunnittelu, omatoiminen toiminta Työn kokonaisuuden hallinta Yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja myyntiä edistävä toiminta Asiakkuuksien edistäminen Oman työn arviointi Työhyvinvointi 2. TYÖMENETELMIEN, - Yrityksen asiakastietojärjestelmät VÄLINEIDEN JA MATERI- Kalenteri ja ajanhallinnan välineet AALIEN HALLINTA Tiedonhankintavälineet Tieto- ja viestintävälineet Monipuoliset tieto- ja sovellusohjelmat 3. TYÖN PERUSTANA OLE- Asiakkuuksien hoito VAN TIEDON HALLINTA Uusasiakashankinta Liikeidean mukaiset markkinointisuunnitelmat Asiakasryhmät Kannattava myyntityö Myyntityön ruotsi ja myyntityön englanti 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN Tiedonhankinta ja vaihtoehtoisten toimintatapojen PERUSTAIDOT löytäminen Yhteistyö ja ammattietiikka Vaitiolovelvollisuus Työturvallisuusohjeiden noudattaminen esim. tietoturva yrityksessä Työympäristön turvallisuusjärjestelmien tunteminen Toimisto- tai myymälä ergonomia Mikäli jotakin työtehtäväkokonaisuuden arvioinnin kohteena olevaa ammattitaito-vaatimusta ei voida aidossa työelämätilanteessa osoittaa, tulee opiskelijalle järjestää oppilaitoksessa tilanne, jossa hän voi osaamisensa osoittaa myös kyseisen ammattitaitovaatimuksen osalta. 11

14 VISUAALINEN MYYNTITYÖ, 20 ov AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Ammattitaitovaatimukset Nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Oppimisen arviointi VISUAALINEN MARKKINOINTI MYYMÄLÄSSÄ Laajuus 20 ov 7 ov toteuttaa esillepanon tai kampanjan tuoteryhmäalueellaan seuraa myymäläilmettä ja ylläpitää sitä Visuaalinen myynti - viestintäketju - myymälämielikuva - näyteikkunat - valaistus - hintaviestintä - värienhallinta - myymälän sisäänkäynti - asiakaskierto - myymäläkalusteet ja materiaalit sekä materiaalinhallinta - myyntipöydät - fokuspisteet - tuotteiden esillepano seinälle - myymälän muut esillepanopisteet - mallinuken ja torson pukeminen ja esillepano - kampanjasuunnittelu ja toteutus - promootion suunnittelu ja toteutus - messuosaston suunnittelu ja toteutus 5 ov Opinto-ohjaus ja opinnäyte Markkinointilainsäädäntö - hintamerkinnät - mainonnan kansainväliset perussäännöt Kuluttajalainsäädäntö Opiskelija perehtyy myyntiympäristön ilmeen rakentamiseen sekä esillepanojen ja kampanjasuunnitelmien toteuttamiseen. Hän tuottaa erilaista viestintämateriaalia. tuottaa asiakasinformaatiota ASIAKASINFORMAATION TUOTTAMINEN Myymälämateriaalin tuottaminen - hintalaput ja hinnastot - myymäläjulisteet - mekaanisen myynnin tukimateriaalit - kampanjamateriaalin suunnittelu ja tuottaminen - mainostekstaus 8 ov Printtimainonta - sanomalehti-ilmoituksien suunnittelu ja toteutus - esitteen suunnittelu ja taitto - kuvankäsittely - graafisen ohjeistuksen noudattaminen Työvälineiden ja menetelmien käyttö, sovellusohjelmat - vektorigrafiikka (Illustrator) - sivutaitto (Indesign) 3 ov

15 13 - kuvankäsittely (Photoshop) Äidinkieli Opiskelija käyttää erilaisia työvälineitä ja menetelmiä visualistin työssä. Hän noudattaa toiminnassaan markkinoinnin lainsäädäntöä ja ammattietiikkaa. - ammattialan yritystoiminnan arviointi - yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi TYÖSSÄOPPIMINEN 5 ov Oppimisympäristö: somistamo ja tietokoneluokka, case harjoitukset toteutetaan messuilla tai muissa työympäristöissä Oppimismenetelmät: Visualistin työkalupakki opetusmateriaali teoriaopetuksessa, käytännön harjoitukset ja projektit yksilö- sekä ryhmätyönä, työssäoppiminen. Arviointi: Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia, opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Opiskelija saa palautetta oppimisen edistymisestä säännöllisin väliajoin. Opiskelijan ammattitaito arvioidaan ammatti-osaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Muun osaamisen arvioinnilla varmistetaan tutkinnon osan ammatillisen kokonaisuuden hallinta (työnäytteet) Näyttötodistuksen arvosanan antavat opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä. Päättötodistuksen arvosanan antavat tutkinnon osan opettajat yhdessä, sen jälkeen kun näytön arvosana on valmis. Tutkinnon perusteista löytyvät arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla myymälässä visuaalisessa myyntityössä. Myymälän visuaalisen markkinoinnin tulee olla suunniteltua ja ohjeistettua toteutustyötä varten. Esillepano tai kampanjasuunnitelma toteutetaan myymälätilan osastolla tai näyteikkunassa. Se voi olla seinälle tai lattialla oleviin kalusteisiin tehtävä esillepano tai näyteikkuna somistus. Esillepano tehdään ohjeistuksen pohjalta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallintaa tekee osastolle tai myymälälle asiakasinformaatiota käsin tai tietotekniikkaa hyväksi käyttäen työn perustana olevan tiedon hallinnasta esillepanon tai kampanjan toteuttaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot pois lukien oppiminen ja ongelmanratkaisu. Näyttötilanne: Opiskelija osallistuu esimerkiksi seuraavien tehtävien hoitamiseen: toteuttaa esillepanon tai kampanjasuunnitelman tuoteryhmäalueellaan somistaa näyteikkunan seuraa myymäläilmettä ja ylläpitää sitä tuottaa asiakasinformaatiota Esillepano voidaan tehdä ohjeistuksen pohjalta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammatintaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA oman työn suunnittelu työtehtävän liittyvän ajan hallinta työn kokonaisuuden hallinta ja työn laatu oman työn arviointi ja kehittäminen

16 2. TYÖMENETELMIEN, - somistajan yleisempien työvälineiden käyttö VÄLINEIDEN JA MATERI- somistukseen liittyvien työmenetelmien hallinta AALIEN HALLINTA materiaalituntemus ja materiaalien hallinta esillepanotekniikan hallinta asiakasinformaation tuottamiseen tarvittavien sovellusohjelmien hallinta 3. TYÖN PERUSTANA OLE- esillepanon tai kampanjan toteuttaminen VAN TIEDON HALLINTA myymäläilmeen seuranta ja ylläpito asiakasinformaation tuottaminen 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN oppiminen ja työtilanteisiin liittyvien ongelmien PERUSTAIDOT ratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikan noudattaminen turvallisuusasioiden noudattaminen ja työkyvyn ylläpitäminen. Mikäli jotakin työtehtäväkokonaisuuden arvioinnin kohteena olevaa ammattitaito-vaatimusta ei voida aidossa työelämätilanteessa osoittaa, tulee opiskelijalle järjestää oppilaitoksessa tilanne, jossa hän voi osaamisensa osoittaa myös kyseisen ammattitaitovaatimuksen osalta. 14

17 TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TALOUSPALVELUT, 20 ov (PAKOLLINEN TUTKINNON OSA) AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Ammattitaitovaatimukset kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat laskee tavanomaisen maksettavan palkan osallistuu laskutukseen ja hoitaa myynti- ja ostoreskontraa sekä maksukehotuksia Nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Oppimisen arviointi KIRJANPIDON PERUSTEET Kirjanpito - kirjanpito yritystoiminnassa, kirjanpidon tarkoitus ja kirjanpitovelvollisuus Kirjanpidon käsitteitä - tilikausi - liiketapahtumat - tiliryhmät ja kirjaussäännöt - tilikauden vaiheet - alv Kirjanpidon hoitaminen manuaalisesti - liiketapahtumat, oikaisukirjaukset sekä tuloslaskelma ja tase manuaalisesti Atk-kirjanpito Opinto-ohjaus PALKKOJEN LASKEMINEN - palkkaustavat ja periaatteet - palkasta tehtävät vähennykset - luontoisedut, verovapaat korvaukset yms. - viranomaisraportit Laajuus 20 ov 8 ov 3,5 ov 0,5 ov 3 ov OSTO- JA MYYNTITOIMINTOJEN SEURAAMINEN Osto- ja myyntitoiminnot Ostoreskontra, myyntireskontra ja laskutus Ekonomiförvaltning, svenska English for Financial Administration 4 ov TYÖSSÄOPPIMINEN 5 ov Oppimisympäristö: luokkaopetus, työssäoppimispaikka Oppimismenetelmät: teoriaopetus ja sovellusharjoitukset Arviointi: Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia, opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Opiskelija saa palautetta oppimisen edistymisestä säännöllisin väliajoin. Opiskelijan ammattitaito arvioidaan ammatti-osaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Muun osaamisen arvioinnilla varmistetaan tutkinnon osan ammatillisen kokonaisuuden hallinta (kirjanpito, reskontra, palkanlaskenta). Näyttötodistuksen arvosanan antavat opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä. Päättötodistuksen arvosanan antavat tutkinnon osan opettajat yhdessä, sen jälkeen kun näytön arvosana on valmis. Tutkinnon perusteista löytyvät arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille.

18 16 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Talouspalvelun näyttö toteutetaan aidossa työelämätilanteessa työssäoppimisjakson yhteydessä tai harjoitusyritysympäristössä. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaidon hallintaa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä kuukausittaista kirjanpitoa toimistoympäristössä. Työssäoppimisen aikana opiskelija palvelee sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä sekä hoitaa jotakin taloushallinnon osa-aluetta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta työskentely yhdessä arvioinnin kohteena mainitussa työtehtävässä (liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta, laskutus, myyntireskontra ja maksukehotukset, ostoreskontra) elinikäisen oppimisen perustaidot Näyttötilanne: Opiskelija osallistuu esimerkiksi seuraavien tehtävien hoitamiseen: kirjanpidossa tavanomaiset liike-tapahtumat palkkahallinnon rutiinitehtävät osto- ja myyntireskontrien laatiminen sekä laskutus Arvioinnin kohteet Ammattiosaamisen näyttö 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA oman työn suunnittelu työn kokonaisuuden hallinta tehokas ja tuloksellinen toiminta oman työn arviointi ja kehittäminen 2. TYÖMENETELMIEN, - VÄLINEIDEN JA MATERIAALI- EN HALLINTA 3. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN PE- RUSTAIDOT - toimiston ja taloushallinnon työvälineet ja sovellusohjelmat - toimiston laitteet Näytetään yksi seuraavista: - liiketapahtumien kirjaaminen - palkanlaskenta - laskutus - myyntireskontra ja maksukehotukset - ostoreskontra - palvelutilanne ruotsiksi ja englanniksi - oppiminen ja ongelmanratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - terveys, työturvallisuus ja toimintakyky kuten tietoturva, vaitiolovelvollisuus ja toimiston ergonomia Mikäli jotakin työtehtäväkokonaisuuden arvioinnin kohteena olevaa ammattitaitovaatimusta ei voida aidossa työelämätilanteessa osoittaa, tulee opiskelijalle järjestää oppilaitoksessa tilanne, jossa hän voi osaamisensa osoittaa myös kyseisen ammattitaitovaatimuksen osalta.

19 KIRJANPITO, 20 ov AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Ammattitaitovaatimukset hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa kirjaa tulot ja menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisuerät täsmäyttää rahatilien saldot täsmäyttää osakirjanpidot (reskontrat) pääkirjanpitoon kohdistaa laskentakaudelle kuuluvat tulot ja menot laatii alv-laskelman tai tarkistaa sen oikeellisuuden laatii pienen yrityksen tilinpäätöksen Nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Oppimisen arviointi KÄYTÄNNÖN KIRJANPITO Kirjanpito - hyvä kirjanpitotapa - kirjanpito yritystoiminnassa, asunto-osakeyhtiössä ja yhdistyksessä - eri yritysmuotojen kirjanpitojen eroavaisuudet - kirjanpidossa huomioitava keskeinen lainsäädäntö Kirjanpidossa huomioitava keskeinen lainsäädäntö - kirjanpitolaki ja -asetus, elinkeinoverolaki. Oy-laki, As Oy-laki, ennakonperintälaki laki Ay:stä ja Ky:stä, EUlainsäädäntö, IFSR Alv - arvonlisäverotuksen keskeiset säännökset, erityiskysymykset sekä kirjaustekniikat - viranomaisraportointi Tilinpäätös - päättää tilit tulos- ja tasetileille ja laskee tilikauden tuloksen TALOUSHALLINNON ATK-JÄRJESTELMÄT Reskontra - laskutus - osto- ja myyntireskontra - reskontran integrointi pääkirjanpitoon Palkanlaskenta ja varastonvalvontajärjestelmät Opinto-ohjaus ja opinnäyte - ammattialan yritystoiminnan arviointi - osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi - yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi TYÖSSÄOPPIMINEN Laajuus 20 ov 1 6 ov 4 ov 3 ov 5 ov Oppimisympäristö: luokkaopetus, työssäoppiminen Oppimismenetelmät: teoriaopetus ja sovellusharjoitukset Arviointi: Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia, opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Opiskelija saa palautetta oppimisen edistymisestä säännöllisin väliajoin. Opiskelijan ammattitaito arvioidaan ammatti-osaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Muun osaamisen arvioinnilla varmistetaan tutkinnon osan ammatillisen kokonaisuuden hallinta (kirjanpidon kokonaisuuden hallinta) Näyttötodistuksen arvosanan antavat opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä. Päättötodistuksen arvosanan antavat tutkinnon osan opettajat yhdessä, sen jälkeen kun näytön arvosana on valmis. Tutkinnon perusteista löytyvät arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille.

20 18 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Kirjanpidon näyttö toteutetaan aidossa työelämätilanteessa työssäoppimisjakson yhteydessä tai harjoitusyritysympäristössä. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaidon hallintaa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä kuukausittaista kirjanpitoa toimistoympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta kuukauden kirjanpidon hoitaminen elinikäisen oppimisen perustaidot Näyttötilanne: Opiskelija osallistuu esimerkiksi seuraavien tehtävien hoitamiseen: kirjaa tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisuerät täsmäyttää rahatilien saldot ja tarvittaessa osakirjanpidot pääkirjanpitoon laatii alv-laskelman tai tarkistaa alv-laskelman oikeellisuus kohdistaa laskentakaudelle kuuluvat tulot ja menot ja laatii tilinpäätöksen Arvioinnin kohteet Ammattiosaamisen näyttö 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA oman työn suunnittelu työn kokonaisuuden hallinta laatutavoitteiden mukainen toiminta tehokas ja tuloksellinen toiminta oman työn arviointi ja kehittäminen oman työn suunnittelu työn kokonaisuuden hallinta laatutavoitteiden mukainen toiminta tehokas ja tuloksellinen toiminta oman työn arviointi ja kehittäminen osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi 2. TYÖMENETELMIEN, - - toimiston ja taloushallinnon työvälineet VÄLINEIDEN JA MATERIAALI- ja sovellusohjelmat EN HALLINTA - toimiston laitteet 3. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA - kuukauden kirjanpidon hoitaminen 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN PE- RUSTAIDOT - oppiminen ja ongelma-ratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - terveys, työturvallisuus ja toimintakyky kuten tietoturva, vaitiolovelvollisuus ja toimiston ergonomia Mikäli jotakin työtehtäväkokonaisuuden arvioinnin kohteena olevaa ammattitaito-vaatimusta ei voida aidossa työelämä-tilanteessa osoittaa, tulee opiskelijalle järjestää oppilaitoksessa tilanne, jossa hän voi osaamisensa osoittaa myös kyseisen ammattitaitovaatimuksen osalta.

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014

FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014 Näyttötutkinnon perusteet FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014 Määräys 23/011/2014 Määräykset ja ohjeet 2014:23 Määräykset ja ohjeet 2014:23 Näyttötutkinnon perusteet FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014 Määräys

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SYKSY 2014 AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä

PIEKSÄMÄKI SYKSY 2014 AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä AIKUISKOULUTUSTA Pieksämäellä Työelämän koulutuskori Syksy 2014 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen yksikköön! Tähän esitteeseen olemme koonneet opintokokonaisuuksia eri aloilta.

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat etsivät työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisia ilta-viikonloppu- tai kesätöitä. Olemme opastaneet oppilaita hyödyntämään

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot