Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009"

Transkriptio

1 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009

2 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA ASIAKASPALVELU, 20 ov ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA KAUPAN PALVELU JA MYYNTI, 20 ov ASIAKKUUKSIEN HOITO JA MYYNTITYÖ, 20 ov VISUAALINEN MYYNTITYÖ, 20 ov TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TALOUSPALVELUT, 20 ov TOIMISTOPALVELUT, 20 OV KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS, 10 ov SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI, 10 ov TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS, 10 ov MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT YRITTÄJYYS, 10 ov TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN,... 30

3 1 1.YLEISTÄ Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan ammatillinen perustutkinto. Porvoon kauppaoppilaitos tarjoaa opiskelijoilleen Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma on suomenkielinen. Opetussuunnitelmaa laadittaessa on noudatettu opetushallituksen määräystä 34/011/2009. Opiskelija voi valita tutkinnon osia tai osa-opintoja yli kielirajojen. Opiskelijat luovat itselleen yksilöllisen opinto-polun määräyksen mahdollistamissa rajoissa. Opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito, jota hän kehittää jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa ja toimii työssään osana suurempaa kokonaisuutta. Tavoitteena on myös antaa opiskelijalle valmiudet jatkaa opintoja korkeakoulutasolla. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti ja palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää ja hänellä on edellytyksiä kehittyä myös lähiesimiestehtäviin. Opiskelija voi sijoittua työelämässä esimerkiksi seuraavanlaisiin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelman suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston työvälineitä ja sovellusohjelmia. Opiskelija voi erikoistua kirjanpitoon, tilinpäätöskirjauksiin ja yritysverotukseen tai toimistoassistentin töihin. Tulevia ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö ja rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö. 2.TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET Sekä suomen- että ruotsinkielinen väestö Itä-Uudellamaalla tarvitsee palveluja omalla kielellään. Porvoon kauppaoppilaitos on perustamisestaan (1958) lähtien kouluttanut molemmilla kotimaisilla kielillä kaupan osaajia. Kansainvälistymisen haasteisiin vastaamme englanninkielisellä koulutusohjelmalla. Kolmella kielellä toimiva oppilaitos antaa kaikille - sekä opettajille että opiskelijoille - hyvät mahdollisuudet olla mukana yhteiskunnan kansainvälistymiskehityksessä. Monikulttuurisuus auttaa opiskelijoita sopeutumaan muuttuvan maailman haasteisiin opintojen alusta lähtien. Uudenlaisia työmahdollisuuksia avautuu sekä kansainvälisten ketjujen Suomeen tulon että myös muista maista tulleen väestön kasvun kautta. Yritysten toimintaympäristö sähköistyy ja viestintä digitalisoituu. Hyvät valmiudet tietoteknisessä osaamisessa ovat valtti työmarkkinoilla. Sekä kotimaisten että kansainvälisten verkostojen ylläpito että uudet sosiaaliset mediat edellyttävät nopeita sähköisiä ratkaisuja. Opetusmenetelmiä kehitetään uuden teknologian avulla. Porvoon kauppaoppilaitos toimii näkyvästi yrittäjyyden edistäjänä Itä-Uudellamaalla ja on mukana useissa verkostoissa ja projekteissa. Yrittäjyys on yksi painopistealueistamme. Innovatiivisia palvelualojen pienyrityksiä tarvitaan koko Suomessa niin myös itäisellä Uudellamaalla yhä enemmän. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus valita yrittäjyysopintoja, ja yrittäjyys sisältyy kaikkiin ammatillisiin opintoihin. Alueen yritykset tarjoavat runsaasti työssäoppimispaikkoja, joissa opiskelijat suorittavat vaadittavat ammattiosaamisen näytöt.

4 2 3.TUTKINNON MUODOSTUMINEN Liiketalouden perustutkinto muodostuu alla olevan kaavion mukaisesti. Opiskelijoita kannustetaan valitsemaan opintoja yli kielirajojen. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa yhdistelmätutkinto, yhteistyöoppilaitoksena on Linnankosken lukio. Opiskelija voi valita alueen tarjonnan puitteissa tutkinnon osia myös muista toisen asteen oppilaitoksista. Vapaasti valittavat opinnot opiskelija saa valita omien taipumustensa mukaisesti toisista oppilaitoksista tai valvotusta harrastustoiminnasta. Omassa oppilaitoksessa tarjoamme vapaasti valittavia kursseja sekä etäopintoina että luokkaopetuksena. Johtokunta on hyväksynyt kokouksessaan opetussuunnitelman yhteisen osan liitteineen sekä ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja sisällön määräyksen 34/011/2009 mukaisesti. Ammattitiimi on kokouksessaan hyväksynyt työssäoppimisen ja näyttöjen järjestämissuunnitelman. Suunnitelma on opetussuunnitelman yhteisen osan liitteenä. Tutkinnon rakenne

5 3 4. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA ASIAKASPALVELU, 20 ov AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Ammattitaitovaatimukset valmistautuu palvelutilanteisiin Nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Oppimisen arviointi YRITYSOSAAMINEN Yrityksen toiminta mitä yritystoiminta/yrittäminen on yritys yhteiskunnassa yrityksen prosessit/toiminnot kannattavuus/tavoitteellisuus yritystoiminnassa yritystoiminnan aloittaminen liikeidea yhtiömuodot riskit yritystoiminnassa kilpailuympäristö logistiikka teemapäivän järjestäminen Opinto-ohjaus Lainsäädäntö sopimusoikeus työlainsäädäntö ja työehtosopimus Laajuus 20 ov 7 ov 4 ov selvittää toiminnan kannattavuutta Kannattavuus tuottokäsitteet kustannuskäsitteet katetuotto yrityksen tuloslaskelma katetuottolaskelma katetuoton ja voiton tarve ASIAKASPALVELUOSAAMINEN 4 ov huolehtii työympäristöstä palvelee ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet Asiakaskontaktit markkinoinnin kilpailukeinot asiakaspalvelu kilpailukeinona asiakaspalveluympäristö erilaiset asiakkaat/segmentointi asiakkaan kohtaaminen asiakkaan ongelman kartoittaminen ongelman ratkaiseminen/argumentointi palvelutilanteen loppuun vieminen/myynti kansainväliset asiakkaat kestävä kehitys asiakaspalvelun näkökulmasta hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa Asiakaspalveluruotsi ja englanti tervehtiminen kohteliaisuusfraasit myyntitilanne ja keskustelu

6 4 opastaminen tuote-esittely puhelinkeskustelut valitukset palautukset hinnat, maksutavat ja alennukset ja takuu tavallisimpien tuotteiden nimet TOIMISTOPALVELUOSAAMINEN 4 ov tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä Tekninen osaaminen Windows-käyttöjärjestelmä tekstinkäsittely taulukkolaskenta esitysgrafiikka 3 ov Käytännön sovellukset ohjelmien yhteiskäyttö viestintä ja toimistotyöt TYÖSSÄOPPIMINEN 5 ov Oppimisympäristö: luokka, yritykset, nettiympäristö Oppimismenetelmät: lähiopetus, ryhmätyöskentely, projektit, työssäoppiminen Vuosittain sovittava teemapäivä ja liikeideoiden esittelyyn liittyvä demopäivä kuuluvat asiakaspalveluopintoihin. Arviointi: Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia, opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Opiskelija saa palautetta oppimisen edistymisestä säännöllisin väliajoin. Opiskelijan ammattitaito arvioidaan ammatti-osaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Muun osaamisen arvioinnilla varmistetaan tutkinnon osan ammatillisen kokonaisuuden hallinta (liikeideaan kehittäminen, teemapäivä(t), ECDL Start ajokortista: tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, sähköposti ja Internet) Näyttötodistuksen arvosanan antavat opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä. Päättötodistuksen arvosanan antavat tutkinnon osan opettajat yhdessä, sen jälkeen kun näytön arvosana on valmis. Tutkinnon perusteista löytyvät arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille. AMMATTIOSAAAMISEN NÄYTTÖ Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti palvelutilanteessa. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto jne. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaidon hallintaa. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan, työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan, työn perustana olevan tiedon hallinnasta: asiakaspalvelu yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisesti, työhön ja palvelutilanteeseen vaikuttavien säädösten ja sopimusten noudattaminen, palvelutilanteen edellyttämien laskutoimitusten tekeminen ja palvelutilanteeseen liittyvien toimistotehtävien hoitaminen, elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaisuudessaan. Näyttötilanne: Opiskelija osallistuu esimerkiksi seuraavien tehtävien hoitamiseen: valmistautuu palvelutehtäviin ja huolehtii työympäristöstä palvelee erilaisia asiakkaita ja hyödyntää kielitaitoa (ruotsi, englanti) hoitaa palvelukokonaisuuden alusta loppuun, myös perustoimistotyöt osaa toimia roolissaan asiakaspalvelijana ja yrityksen markkinoijana tietää kannattavuuden osatekijät ja seuraa kannattavuutta

7 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Oman työn suunnittelu (oma-aloitteisuus ja vastuullinen toiminta) Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen 2. TYÖMENETELMIEN, - Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien käyttö VÄLINEIDEN JA MATERI- organisaation ja valmistajan ohjeiden mukaisesti AALIEN HALLINTA Työ- ja viestintävälineet Tietokone ja toimisto-ohjelmat A-ajokorttitasoisesti 3. TYÖN PERUSTANA OLE- VAN TIEDON HALLINTA Tietojen päivittäminen kampanjoista, kilpailuista, tuotteista, asiakasryhmistä Työympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä huolehtiminen Asiakaspalvelu yrityksen palvelukonseptin mukaisesti myös ruotsiksi ja englanniksi Jälkitoimien hoitaminen Toiminnan kannattavuuden selvittäminen Työhön liittyvien toimistotehtävien hoitaminen Työyhteisön säädösten, toimintatapojen ja sopimusten noudattaminen Laskutoimitukset asiakaspalvelussa 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN Oppiminen ja ongelmanratkaisu: toimiminen erilaisissa PERUSTAIDOT tilanteissa, ratkaisujen löytäminen, itsenäinen työskentely, oma-aloitteisuus Vuorovaikutus ja yhteistyö: työyhteisössä toimiminen ja yhteistyötaito Ammattietiikka: eettisten ohjeiden noudattaminen, vaitiolovelvollisuus Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: noudattaa turvallisuusohjeita, huomioi riskejä ja vaaratekijöitä, käyttää turvallisia työmenetelmiä ja huomio ergonomian omassa työssään. Mikäli jotakin työtehtäväkokonaisuuden arvioinnin kohteena olevaa ammattitaitovaatimusta ei voida aidossa työelämätilanteessa osoittaa, tulee opiskelijalle järjestää oppilaitoksessa tilanne, jossa hän voi osaamisensa osoittaa myös kyseisen ammattitaitovaatimuksen osalta, esim. näytössä vaadittava toisen kotimaisen tai vieraan kielen osaaminen. 5

8 6 4.2 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA KAUPAN PALVELU JA MYYNTI, 20 ov AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Ammattitaitovaatimukset valmistautuu palvelutilanteisiin seuraa myynnin kehitystä Nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Oppimisen arviointi KANNATTAVA KAUPPA Suomen vähittäiskauppa - vähittäiskauppa toimintaympäristönä - kaupan ketjut, myymälätyypit, trendit - kaupan kilpailukeinot (liikeidea) - kaupan omat tuotemerkit, brändit - ympäristöohjelmat - ammattialan yritystoiminnan arviointi Kaupan markkinointi ja kannattavat asiakassuhteet - asiakassuhteen eri vaiheet, kanta-asiakkuus - kannattavat asiakassuhteet - kampanjat - palveluviestintä esim. hintamerkinnät Opinto-ohjaus ja opinnäyte Kaupan laskut ja hinnoittelu - kannattavuus - hinnoittelumenetelmät - arvonlisäveron laskeminen - laskutoimitukset myyntitilanteessa Asiakkaan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet - kuluttajansuojalaki - tuoteturvallisuuslaki - tuotevastuulaki Laajuus 20 ov 5 ov hoitaa tuotevastuualueensa palvelee asiakasta ja myy hoitaa maksutapahtuman ja jälkitoimet KAUPAN ARKI Kaupan työtehtävät - tilaaminen ja varastointi - erilaiset tuotteiden esillepanot - hävikki ja hävikin seuranta - kannattavuus ja kiertonopeus - kaupan ohjausjärjestelmät - tuotteiden myynti- ja kassapalvelut (sis. maksuehdot ja tavat) - myynnin seuranta 5 ov Menestystä myyntityöhön - palvelu- ja myyntikonsepti - lisämyynti - jälkimarkkinointi - ongelmatilanteet ja reklamaatiot - tuotetieto (vapaavalintainen tuoteryhmä) tuotetietokansio ja käytännön harjoitukset - hygieniapassi (vapaavalintainen) - Selling with success: customer service- and selling situations in English keskusteluharjoitukset

9 7 Affärssvenska - asiakkaan toivomusten ja tarpeiden tiedusteleminen - tuotteiden myynti- ja neuvottelutilanteet - maksuehdot ja -tavat - ongelmatilanteet Ammattitaitoa asiakaspalveluun - kaupan työehdot - erilaiset työyhteisöt, tiimityömallit, ryhmien toimintaan vaikuttavat tekijät - sosiaaliset taidot ihmissuhdetyössä - ongelmanratkaisu-, neuvottelu- ja päätöksentekotaidot - kaupan työehdot - työelämän etiketti - työ hyvinvointi ja työkyky - osaamisen tuotteistamismahdollisuus - yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi - ammattialan yritystoiminnan arviointi TYÖSSÄOPPIMINEN 10 ov Oppimisympäristö: lähiopetus, tutustumiskäynnit, työssäoppiminen Oppimismenetelmät: ryhmätyöt, projektit, luennot ja harjoitukset sekä työssäoppiminen Arviointi: Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia, opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Opiskelija saa palautetta oppimisen edistymisestä säännöllisin väliajoin. Opiskelijan ammattitaito arvioidaan ammatti-osaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Muun osaamisen arvioinnilla varmistetaan tutkinnon osan ammatillisen kokonaisuuden hallinta (tuotetietokansio, myyntiharjoitukset, hintojen laskeminen ja myynnin kehityksen seuranta) Näyttötodistuksen arvosanan antavat opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä. Päättötodistuksen arvosanan antavat tutkinnon osan opettajat yhdessä, sen jälkeen kun näytön arvosana on valmis. Tutkinnon perusteista löytyvät arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii kaupan arvoketjussa ja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti kaupan asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaidon hallintaa. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi, työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta pois lukien tuotteen hinnan laskenta ja myynnin kehityksen seuranta. Näyttötilanne: Opiskelija osallistuu esimerkiksi seuraavien tehtävien hoitamiseen: asiakaspalvelutehtävät myynnin opettelu/ myyntityö tavaran vastaanottaminen hyllyttäminen varastotyöt myymälän ylläpitoon liittyvät tehtävät kaupan toimistotyöt hoitaa vastuullaan olevat asiakkuudet hoitaa tuotevastuualueensa palvelee asiakasta ja myy hoitaa maksutapahtuman ja käyttää kassaa hoitaa jälkitoimet

10 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Oman työn suunnittelu (oma-aloitteisuus ja vastuullinen toiminta) Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen 2. TYÖMENETELMIEN, - Palvelu ja kassapiste VÄLINEIDEN JA MATERI- AALIEN HALLINTA Tavarantäydennykseen ja tilaamiseen liittyvät tieto- ja viestintätekniset laitteet, välineet ja asiakirjat kaupan ympäristöohjeet ja toimintatavat sekä työmenetelmät 3. TYÖN PERUSTANA OLE- VAN TIEDON HALLINTA Valmistautuminen: toimii huomioiden kaupan liikeidean mukaisen palvelu- ja myyntikonseptin, ottaen huomioon sovitut käyttäytymistavat, tunnistaen ammattialan tyypilliset ilmiöt, hyödyntäen tietojaan tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä sekä kestävästä kehityksestä Hoitaa oman tuotevastuualueen: vastaanottaa tuotteita, kunnostaa ja laittaa esille, huolehtii riittävyydestä, tekee hintamerkinnät, osallistuu tilauksiin ja palautuksiin, estää hävikin syntymistä, hoitaa kampanjoita ja huolehtii myymälän siisteydestä. Asiakaspalvelu ja myynti: toimii kaupan palveluprosessissa eri työpisteissä, palvelee asiakkaita, tekee lisämyyntiä, opastaa asiakasta, tuntee myyntitilanteeseen liittyvät myyjän oikeudet ja velvollisuudet, tekee laskutoimituksia, käyttää kassaa, hyödyntää kanta-asiakasjärjestelmää, tekee jälkitoimia, hoitaa asiakaspalautetta ja osallistuu reklamaatioiden käsittelyyn. Kielitaito: palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hyödyntää ruotsia sekä yhtä vierasta kieltä 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN PERUSTAIDOT Oppiminen ja ongelmanratkaisu: toimiminen erilaisissa tilanteissa, ratkaisujen löytäminen, itsenäinen työskentely, oma-aloitteisuus. Vuorovaikutus ja yhteistyö: työyhteisössä toimiminen, omien näkökulmien ilmaisu. Ammattietiikka: eettisten ohjeiden noudattaminen, vaitiolovelvollisuus- Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: noudattaa turvallisuusohjeita, huomioi riskejä ja vaaratekijöitä, käyttää turvallisia työmenetelmiä ja huomio ergonomian omassa työssään. Mikäli jotakin työtehtäväkokonaisuuden arvioinnin kohteena olevaa ammattitaito-vaatimusta ei voida aidossa työelämätilanteessa osoittaa, tulee opiskelijalle järjestää oppilaitoksessa tilanne, jossa hän voi osaamisensa osoittaa myös kyseisen ammattitaitovaatimuksen osalta 8

11 ASIAKKUUKSIEN HOITO JA MYYNTITYÖ, 20 ov AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Ammattitaitovaatimukset Nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Oppimisen arviointi Laajuus 20 ov TULOKSELLINEN MYYNTITYÖ 9 ov myy palveluja tai tuotanto- ja kulutushyödykkeitä Henkilökohtainen myyntityö - toimialan kehityssuunnat ja erityispiirteet - myynti- ja markkinointikonsepti - yrittäjyys - tuotteiden ja palveluiden SWOT - Yrityksen kilpailukeinot - yrityksen laatujärjestelmät - kestävä kehitys - ammattietiikka ja arvot - markkinatuntemus - sidosryhmät - markkinointisuunnitelma - ostoprosessin ymmärtäminen myyjän kannalta - tuotetieto 4 ov seuraa myyntityönsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta Opinto-ohjaus ja opinnäyte Kannattavuus myyntityössä - hinnoittelu - kannattavuus - henkilökohtainen myyntibudjetti - myyntiraportit - tuloslaskelma, tase - myynnin seuranta - myynnin määrän ja kannattavuuden kehittäminen hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet Asiakassuhteiden hallinta - asiakassuhteet ja jatkuvuus - asiakasrekisterit - uusasiakashankinta - asiakasryhmät - asiakassuhteen ylläpito - asiakasinformaatio B TO B MYYNTI tekee tarjouksia hoitaa jälkitoimet Asiakasviestintä ja myynnin asiakirjat - tietotekniset apuvälineet yhteydenpidossa - toimisto- ja sovellusohjelmat - tiedottaminen tarjouspyyntö - tarjous - sopimukset - maksuehdot ja tavat - toimitusehdot - reklamaatio 6 ov Asiakkaan- ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet - vaitiolovelvollisuus - tietoturva yrityksessä

12 10 myy palveluja tai tuotantotai kestokulutushyödykkeitä Business to business neuvottelut - business pukeutuminen - käyttäytyminen ja etiketti - ajankäyttö ja aikataulut - tiedonhankinta - asiakaskäyntien sopiminen - myyntisuunnitelman laatiminen - käytännön myyntityön tavoitteet - myyntineuvottelu - neuvottelutaidot - esiintyminen - asiakasviestintä - myyntiesittely työvälineohjelmalla - työhyvinvointi - itsensä kehittäminen - toimistoergonomia - ryhmätyötaidot - työturvallisuus Myyntityön ruotsi Myyntityön englanti - ammattialan yritystoiminnan arviointi - yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi TYÖSSÄOPPIMINEN 5 ov Oppimisympäristö: luokkahuone, yritysvierailut ja verkkoympäristö Oppimismenetelmät: luennot, harjoitukset ja projekti- ja ryhmätyöt, työssäoppiminen Arviointi: Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia, opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Opiskelija saa palautetta oppimisen edistymisestä säännöllisin väliajoin. Opiskelijan ammattitaito arvioidaan ammatti-osaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Muun osaamisen arvioinnilla varmistetaan tutkinnon osan ammatillisen kokonaisuuden hallinta (tarjouksen/tarjouspyynnön tekeminen, myyntineuvotteluprosessi) Näyttötodistuksen arvosanan antavat opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä. Päättötodistuksen arvosanan antavat tutkinnon osan opettajat yhdessä, sen jälkeen kun näytön arvosana on valmis. Tutkinnon perusteista löytyvät arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti tekemällä asiakkuuksien hoitoon liittyviä palvelu- tai myyntitehtäviä (esim. pankit tai vakuutusyhtiöt) tai tuotantohyödykkeiden tai kestokulutushyödykkeiden kauppaan liittyviä asiakkuuksien hoidon tai myynnin työtehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta asiakkuuksien hoito, myynti ja myyntityön seuranta elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Näyttötilanne: Opiskelija osallistuu esimerkiksi seuraavien tehtävien hoitamiseen: asiakaspalvelutehtävät

13 hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet myy palveluja tai tuotanto- tai kestokulutushyödykkeitä hoitaa jälkitoimet seuraa myyntityönsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Oman työn suunnittelu, omatoiminen toiminta Työn kokonaisuuden hallinta Yrityksen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja myyntiä edistävä toiminta Asiakkuuksien edistäminen Oman työn arviointi Työhyvinvointi 2. TYÖMENETELMIEN, - Yrityksen asiakastietojärjestelmät VÄLINEIDEN JA MATERI- Kalenteri ja ajanhallinnan välineet AALIEN HALLINTA Tiedonhankintavälineet Tieto- ja viestintävälineet Monipuoliset tieto- ja sovellusohjelmat 3. TYÖN PERUSTANA OLE- Asiakkuuksien hoito VAN TIEDON HALLINTA Uusasiakashankinta Liikeidean mukaiset markkinointisuunnitelmat Asiakasryhmät Kannattava myyntityö Myyntityön ruotsi ja myyntityön englanti 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN Tiedonhankinta ja vaihtoehtoisten toimintatapojen PERUSTAIDOT löytäminen Yhteistyö ja ammattietiikka Vaitiolovelvollisuus Työturvallisuusohjeiden noudattaminen esim. tietoturva yrityksessä Työympäristön turvallisuusjärjestelmien tunteminen Toimisto- tai myymälä ergonomia Mikäli jotakin työtehtäväkokonaisuuden arvioinnin kohteena olevaa ammattitaito-vaatimusta ei voida aidossa työelämätilanteessa osoittaa, tulee opiskelijalle järjestää oppilaitoksessa tilanne, jossa hän voi osaamisensa osoittaa myös kyseisen ammattitaitovaatimuksen osalta. 11

14 VISUAALINEN MYYNTITYÖ, 20 ov AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Ammattitaitovaatimukset Nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Oppimisen arviointi VISUAALINEN MARKKINOINTI MYYMÄLÄSSÄ Laajuus 20 ov 7 ov toteuttaa esillepanon tai kampanjan tuoteryhmäalueellaan seuraa myymäläilmettä ja ylläpitää sitä Visuaalinen myynti - viestintäketju - myymälämielikuva - näyteikkunat - valaistus - hintaviestintä - värienhallinta - myymälän sisäänkäynti - asiakaskierto - myymäläkalusteet ja materiaalit sekä materiaalinhallinta - myyntipöydät - fokuspisteet - tuotteiden esillepano seinälle - myymälän muut esillepanopisteet - mallinuken ja torson pukeminen ja esillepano - kampanjasuunnittelu ja toteutus - promootion suunnittelu ja toteutus - messuosaston suunnittelu ja toteutus 5 ov Opinto-ohjaus ja opinnäyte Markkinointilainsäädäntö - hintamerkinnät - mainonnan kansainväliset perussäännöt Kuluttajalainsäädäntö Opiskelija perehtyy myyntiympäristön ilmeen rakentamiseen sekä esillepanojen ja kampanjasuunnitelmien toteuttamiseen. Hän tuottaa erilaista viestintämateriaalia. tuottaa asiakasinformaatiota ASIAKASINFORMAATION TUOTTAMINEN Myymälämateriaalin tuottaminen - hintalaput ja hinnastot - myymäläjulisteet - mekaanisen myynnin tukimateriaalit - kampanjamateriaalin suunnittelu ja tuottaminen - mainostekstaus 8 ov Printtimainonta - sanomalehti-ilmoituksien suunnittelu ja toteutus - esitteen suunnittelu ja taitto - kuvankäsittely - graafisen ohjeistuksen noudattaminen Työvälineiden ja menetelmien käyttö, sovellusohjelmat - vektorigrafiikka (Illustrator) - sivutaitto (Indesign) 3 ov

15 13 - kuvankäsittely (Photoshop) Äidinkieli Opiskelija käyttää erilaisia työvälineitä ja menetelmiä visualistin työssä. Hän noudattaa toiminnassaan markkinoinnin lainsäädäntöä ja ammattietiikkaa. - ammattialan yritystoiminnan arviointi - yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi TYÖSSÄOPPIMINEN 5 ov Oppimisympäristö: somistamo ja tietokoneluokka, case harjoitukset toteutetaan messuilla tai muissa työympäristöissä Oppimismenetelmät: Visualistin työkalupakki opetusmateriaali teoriaopetuksessa, käytännön harjoitukset ja projektit yksilö- sekä ryhmätyönä, työssäoppiminen. Arviointi: Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia, opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Opiskelija saa palautetta oppimisen edistymisestä säännöllisin väliajoin. Opiskelijan ammattitaito arvioidaan ammatti-osaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Muun osaamisen arvioinnilla varmistetaan tutkinnon osan ammatillisen kokonaisuuden hallinta (työnäytteet) Näyttötodistuksen arvosanan antavat opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä. Päättötodistuksen arvosanan antavat tutkinnon osan opettajat yhdessä, sen jälkeen kun näytön arvosana on valmis. Tutkinnon perusteista löytyvät arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla myymälässä visuaalisessa myyntityössä. Myymälän visuaalisen markkinoinnin tulee olla suunniteltua ja ohjeistettua toteutustyötä varten. Esillepano tai kampanjasuunnitelma toteutetaan myymälätilan osastolla tai näyteikkunassa. Se voi olla seinälle tai lattialla oleviin kalusteisiin tehtävä esillepano tai näyteikkuna somistus. Esillepano tehdään ohjeistuksen pohjalta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallintaa tekee osastolle tai myymälälle asiakasinformaatiota käsin tai tietotekniikkaa hyväksi käyttäen työn perustana olevan tiedon hallinnasta esillepanon tai kampanjan toteuttaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot pois lukien oppiminen ja ongelmanratkaisu. Näyttötilanne: Opiskelija osallistuu esimerkiksi seuraavien tehtävien hoitamiseen: toteuttaa esillepanon tai kampanjasuunnitelman tuoteryhmäalueellaan somistaa näyteikkunan seuraa myymäläilmettä ja ylläpitää sitä tuottaa asiakasinformaatiota Esillepano voidaan tehdä ohjeistuksen pohjalta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammatintaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA oman työn suunnittelu työtehtävän liittyvän ajan hallinta työn kokonaisuuden hallinta ja työn laatu oman työn arviointi ja kehittäminen

16 2. TYÖMENETELMIEN, - somistajan yleisempien työvälineiden käyttö VÄLINEIDEN JA MATERI- somistukseen liittyvien työmenetelmien hallinta AALIEN HALLINTA materiaalituntemus ja materiaalien hallinta esillepanotekniikan hallinta asiakasinformaation tuottamiseen tarvittavien sovellusohjelmien hallinta 3. TYÖN PERUSTANA OLE- esillepanon tai kampanjan toteuttaminen VAN TIEDON HALLINTA myymäläilmeen seuranta ja ylläpito asiakasinformaation tuottaminen 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN oppiminen ja työtilanteisiin liittyvien ongelmien PERUSTAIDOT ratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikan noudattaminen turvallisuusasioiden noudattaminen ja työkyvyn ylläpitäminen. Mikäli jotakin työtehtäväkokonaisuuden arvioinnin kohteena olevaa ammattitaito-vaatimusta ei voida aidossa työelämätilanteessa osoittaa, tulee opiskelijalle järjestää oppilaitoksessa tilanne, jossa hän voi osaamisensa osoittaa myös kyseisen ammattitaitovaatimuksen osalta. 14

17 TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TALOUSPALVELUT, 20 ov (PAKOLLINEN TUTKINNON OSA) AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Ammattitaitovaatimukset kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat laskee tavanomaisen maksettavan palkan osallistuu laskutukseen ja hoitaa myynti- ja ostoreskontraa sekä maksukehotuksia Nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Oppimisen arviointi KIRJANPIDON PERUSTEET Kirjanpito - kirjanpito yritystoiminnassa, kirjanpidon tarkoitus ja kirjanpitovelvollisuus Kirjanpidon käsitteitä - tilikausi - liiketapahtumat - tiliryhmät ja kirjaussäännöt - tilikauden vaiheet - alv Kirjanpidon hoitaminen manuaalisesti - liiketapahtumat, oikaisukirjaukset sekä tuloslaskelma ja tase manuaalisesti Atk-kirjanpito Opinto-ohjaus PALKKOJEN LASKEMINEN - palkkaustavat ja periaatteet - palkasta tehtävät vähennykset - luontoisedut, verovapaat korvaukset yms. - viranomaisraportit Laajuus 20 ov 8 ov 3,5 ov 0,5 ov 3 ov OSTO- JA MYYNTITOIMINTOJEN SEURAAMINEN Osto- ja myyntitoiminnot Ostoreskontra, myyntireskontra ja laskutus Ekonomiförvaltning, svenska English for Financial Administration 4 ov TYÖSSÄOPPIMINEN 5 ov Oppimisympäristö: luokkaopetus, työssäoppimispaikka Oppimismenetelmät: teoriaopetus ja sovellusharjoitukset Arviointi: Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia, opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Opiskelija saa palautetta oppimisen edistymisestä säännöllisin väliajoin. Opiskelijan ammattitaito arvioidaan ammatti-osaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Muun osaamisen arvioinnilla varmistetaan tutkinnon osan ammatillisen kokonaisuuden hallinta (kirjanpito, reskontra, palkanlaskenta). Näyttötodistuksen arvosanan antavat opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä. Päättötodistuksen arvosanan antavat tutkinnon osan opettajat yhdessä, sen jälkeen kun näytön arvosana on valmis. Tutkinnon perusteista löytyvät arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille.

18 16 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Talouspalvelun näyttö toteutetaan aidossa työelämätilanteessa työssäoppimisjakson yhteydessä tai harjoitusyritysympäristössä. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaidon hallintaa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä kuukausittaista kirjanpitoa toimistoympäristössä. Työssäoppimisen aikana opiskelija palvelee sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä sekä hoitaa jotakin taloushallinnon osa-aluetta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta työskentely yhdessä arvioinnin kohteena mainitussa työtehtävässä (liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta, laskutus, myyntireskontra ja maksukehotukset, ostoreskontra) elinikäisen oppimisen perustaidot Näyttötilanne: Opiskelija osallistuu esimerkiksi seuraavien tehtävien hoitamiseen: kirjanpidossa tavanomaiset liike-tapahtumat palkkahallinnon rutiinitehtävät osto- ja myyntireskontrien laatiminen sekä laskutus Arvioinnin kohteet Ammattiosaamisen näyttö 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA oman työn suunnittelu työn kokonaisuuden hallinta tehokas ja tuloksellinen toiminta oman työn arviointi ja kehittäminen 2. TYÖMENETELMIEN, - VÄLINEIDEN JA MATERIAALI- EN HALLINTA 3. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN PE- RUSTAIDOT - toimiston ja taloushallinnon työvälineet ja sovellusohjelmat - toimiston laitteet Näytetään yksi seuraavista: - liiketapahtumien kirjaaminen - palkanlaskenta - laskutus - myyntireskontra ja maksukehotukset - ostoreskontra - palvelutilanne ruotsiksi ja englanniksi - oppiminen ja ongelmanratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - terveys, työturvallisuus ja toimintakyky kuten tietoturva, vaitiolovelvollisuus ja toimiston ergonomia Mikäli jotakin työtehtäväkokonaisuuden arvioinnin kohteena olevaa ammattitaitovaatimusta ei voida aidossa työelämätilanteessa osoittaa, tulee opiskelijalle järjestää oppilaitoksessa tilanne, jossa hän voi osaamisensa osoittaa myös kyseisen ammattitaitovaatimuksen osalta.

19 KIRJANPITO, 20 ov AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Ammattitaitovaatimukset hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa kirjaa tulot ja menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisuerät täsmäyttää rahatilien saldot täsmäyttää osakirjanpidot (reskontrat) pääkirjanpitoon kohdistaa laskentakaudelle kuuluvat tulot ja menot laatii alv-laskelman tai tarkistaa sen oikeellisuuden laatii pienen yrityksen tilinpäätöksen Nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Oppimisen arviointi KÄYTÄNNÖN KIRJANPITO Kirjanpito - hyvä kirjanpitotapa - kirjanpito yritystoiminnassa, asunto-osakeyhtiössä ja yhdistyksessä - eri yritysmuotojen kirjanpitojen eroavaisuudet - kirjanpidossa huomioitava keskeinen lainsäädäntö Kirjanpidossa huomioitava keskeinen lainsäädäntö - kirjanpitolaki ja -asetus, elinkeinoverolaki. Oy-laki, As Oy-laki, ennakonperintälaki laki Ay:stä ja Ky:stä, EUlainsäädäntö, IFSR Alv - arvonlisäverotuksen keskeiset säännökset, erityiskysymykset sekä kirjaustekniikat - viranomaisraportointi Tilinpäätös - päättää tilit tulos- ja tasetileille ja laskee tilikauden tuloksen TALOUSHALLINNON ATK-JÄRJESTELMÄT Reskontra - laskutus - osto- ja myyntireskontra - reskontran integrointi pääkirjanpitoon Palkanlaskenta ja varastonvalvontajärjestelmät Opinto-ohjaus ja opinnäyte - ammattialan yritystoiminnan arviointi - osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi - yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi TYÖSSÄOPPIMINEN Laajuus 20 ov 1 6 ov 4 ov 3 ov 5 ov Oppimisympäristö: luokkaopetus, työssäoppiminen Oppimismenetelmät: teoriaopetus ja sovellusharjoitukset Arviointi: Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia, opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Opiskelija saa palautetta oppimisen edistymisestä säännöllisin väliajoin. Opiskelijan ammattitaito arvioidaan ammatti-osaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Muun osaamisen arvioinnilla varmistetaan tutkinnon osan ammatillisen kokonaisuuden hallinta (kirjanpidon kokonaisuuden hallinta) Näyttötodistuksen arvosanan antavat opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä. Päättötodistuksen arvosanan antavat tutkinnon osan opettajat yhdessä, sen jälkeen kun näytön arvosana on valmis. Tutkinnon perusteista löytyvät arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille.

20 18 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Kirjanpidon näyttö toteutetaan aidossa työelämätilanteessa työssäoppimisjakson yhteydessä tai harjoitusyritysympäristössä. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaidon hallintaa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä kuukausittaista kirjanpitoa toimistoympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta kuukauden kirjanpidon hoitaminen elinikäisen oppimisen perustaidot Näyttötilanne: Opiskelija osallistuu esimerkiksi seuraavien tehtävien hoitamiseen: kirjaa tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisuerät täsmäyttää rahatilien saldot ja tarvittaessa osakirjanpidot pääkirjanpitoon laatii alv-laskelman tai tarkistaa alv-laskelman oikeellisuus kohdistaa laskentakaudelle kuuluvat tulot ja menot ja laatii tilinpäätöksen Arvioinnin kohteet Ammattiosaamisen näyttö 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA oman työn suunnittelu työn kokonaisuuden hallinta laatutavoitteiden mukainen toiminta tehokas ja tuloksellinen toiminta oman työn arviointi ja kehittäminen oman työn suunnittelu työn kokonaisuuden hallinta laatutavoitteiden mukainen toiminta tehokas ja tuloksellinen toiminta oman työn arviointi ja kehittäminen osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi 2. TYÖMENETELMIEN, - - toimiston ja taloushallinnon työvälineet VÄLINEIDEN JA MATERIAALI- ja sovellusohjelmat EN HALLINTA - toimiston laitteet 3. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA - kuukauden kirjanpidon hoitaminen 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN PE- RUSTAIDOT - oppiminen ja ongelma-ratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - terveys, työturvallisuus ja toimintakyky kuten tietoturva, vaitiolovelvollisuus ja toimiston ergonomia Mikäli jotakin työtehtäväkokonaisuuden arvioinnin kohteena olevaa ammattitaito-vaatimusta ei voida aidossa työelämä-tilanteessa osoittaa, tulee opiskelijalle järjestää oppilaitoksessa tilanne, jossa hän voi osaamisensa osoittaa myös kyseisen ammattitaitovaatimuksen osalta.

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Kauppa opiskelijan työsalina -hanke Liiketalouden perustutkinto (merkonomi) Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmassa muodostuu seuraavista tutkinnon osista (kuva alla). Asiakaspalvelun ja myynnin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toimistopalvelut tutkinnon osa (TOPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi 4.3.3 Toimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa (KAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kaupan palvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toimistopalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o hoitaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 3 2.1.1 Asiakaspalvelu, 30 osp... 3 2.2 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala... 5 2.2.1 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp... 5 2.2.2

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(12) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin ja hoitaa tuotevastuualueensa. Hän palvelee asiakasta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat etsivät työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisia ilta-viikonloppu- tai kesätöitä. Olemme opastaneet oppilaita hyödyntämään

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KAUPAN PALVELU JA MYYNTI 30 osp KAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Ammatillisen perustutkinnon perusteet - Uudet ja korjatut osat Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Lausuntopyyntö 2/421/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 Sisältö Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 64/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6. Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi Oppimisosuuskunta Arinom Lukuvuosi 2016-2017 Mitä tutkinnon osia osuuskunnassa voi suorittaa? Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp ja Yrityksessä toimiminen 15 osp tutkinnon osat tulevat yleensä suoritetuksi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov...

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... 10 KAUPAN ASIAKASPALVELIJA 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI

LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI Hyväksytty 1.4.2010 25 Voimassa 1.8.2009 alkaen 1 (154) SISÄLLYSLUETTELO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2014

Liiketalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liiketalouden perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Tieto- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 141/20/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

HELMI HIGHWAY: LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi

HELMI HIGHWAY: LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi HELMI HIGHWAY: LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, PÄIVÄOPINNOT NUORISOKOULUTUKSENA 6 ASIAKASPALVELUN JA

Lisätiedot

Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Näyttöopas Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Oppaan sisältö Johdanto Ohjeistus 3-9 Merkonomiopintojen ammattiosaamisen näytöt A) Asiakaspalvelu B) Asiakaspalvelun ja myynnin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO,

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot