POISTOJEN OIKEA TASO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POISTOJEN OIKEA TASO"

Transkriptio

1 TALOUSHAASTEET Uudet vaatimukset kuntatalouden tasapainosta, poistot = investointien omahankintameno Ovatko Suomen kunnat matkalla Kreikan tielle? Valtionosuuksien määräytymiseen tarvitaan uudistusta Miksi ymmärrän hallituksen muutosvaatimuksia?

2 POISTOJEN OIKEA TASO Kunnan on esitettävä tilinpäätöksessä liitetieto keskimääräisten suunnitelman mukaisten poistojen ja keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintamenojen vastaavuudesta, jos niiden määrät poikkeavat olennaisesti toisistaan KILA:n kuntajaoston yleisohje tuloslaskelman liitetiedoista 13. Lähtökohtana investoinneissa tulisi olla, että merkittävä osuus kunnan investoinneista tulisi kattaa tulorahoituksella eli vuosikatteella. Tätä tulorahoituksen tarvetta osoitetaan kunnan tuloslaskelmassa suunnitelmapoistoilla ja investointivarauksilla. HE 8/2006 Liikekirjanpidon tulkintaympäristön mukaiseen tulkintaan liittyy oletus siitä, että kunnan nettoinvestointien on vastattava kunnan poistoja, jotta voidaan tehdä päätelmiä tulorahoituksen riittävyydestä ja sitä myötä kunnan talouden tasapainosta HTT Lotta-Maaria Sinervo :Kuntatalouden tasapaino monitulkintaisena ilmiönä, väitöskirja 2011, s. 128 Jos vuosikate riittää poistojenkin jälkeen tuottamaan ylijäämää ja poistot noudattavat nettoinvestointien tasoa, niin kuin pitäisi, ei kuntien lainakannan eikä nettovelan pitäisi kasvaa. Eero Laenterä Tuomas Hanhela: Kuntien talouden kehittyminen , Valtiovarainministeriö 2012

3 LIIKEKIRJANPIDON PERIAATTEET 1) REALISOINTIPERIAATE Tulo toteutuu kun vastaava suorite on luovutettu asiakkaalle Meno toteutuu kun suorite on vastaanotettu 2) MENO TULON KOHDALLE PERIAATE Tulon ansaitsemiseksi uhratut menot on asetettava samaan tuloslaskelmaan vastaavien tulojen kanssa. Pysyvien vastaavien hankintameno aktivoidaan taseen vastaaviin ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Tuloilla on jollakin aikavälillä kyettävä kattamaan paitsi käyttömenot myös investoinnit.

4 KUNTATALOUS HARHAPOLULLA- YLIJÄÄMÄ ONKIN ALIJÄÄMÄÄ SK Otsikko perustuu käsitykseen, että kunnan vuosikatteen tulisi kattaa vuotuisten poistonalaisten investointien määrä talouden tasapaino Jos näin olisi, kunnat eivät joutuisi ottamaan lainaa lainkaan. Miksi tällainen tavoite? Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuu: Koulun rakentamiseen 20 vuoden laina Rakennuksen poistoaika 20 vuotta Yrityksen peukalosääntö: poistot kattavat lainojen lyhennykset ja korvausinvestoinnit. Miten lainojen lyhennykset?

5 ESITETTYJÄ MUUTOSTARPEITA Ongelma Tilikauden tuloksen ja poistojen pitäisi olla investointien määräinen Esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja 1) Poistoaikojen lyhentäminen 2) Siirtyminen jälleenhankinta-arvoon poistonalaisten hyödykkeiden arvostuksessa ja jaksotuksessa 3) Tuloslaskelmassa poistojen sijaan poistonalaisten investointien keskimääräisen omahankintamenot 4) Poistokorjauserä korjaamaan suunnitelmapoistojen ja investointien omahankintamenojen erotus Ongelma on keinotekoinen jaesitetyt ratkaisuvaihtoehdot lisäävät työtä ja vaikeuttavat laskelmien ymmärtämistä Meno tulon kohdalle periaate ei enää toteudu

6 VAIHTOEHTO Rahaa tulee toimintatulot, verorahoitus, rahoitustulot tuloslaskelma, rahoituslaskelma (vuosikate) lainan lisäyksistä tase, rahoituslaskelma omaisuuden myynnistä tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma satunnaiset erät tuloslaskelma, rahoituslaskelma Rahaa käytetään käyttömenot, rahoitusmenot tuloslaskelma, rahoituslaskelma (vuosikate) lainojen lyhennyksiin tase, rahoituslaskelma investointeihin tase, rahoituslaskelma satunnaiset erät tuloslaskelma, rahoituslaskelma

7 RAHOITUSLASKELMA Mikäli lainsäädännöllä halutaan vaikuttaa rahoituksen tasapainoon ja hillitä velkaantumista, tulee pääraportiksi nostaa rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa yhdistyvät tuloslaskelma ja taseen erien muutokset Rahoituslaskelma seuraa rahavirtoja, on kansantajuisin Näyttää lainojen lisäykset ja lainojen lyhennykset, jotka näkyvät taseessa vain epäsuorasti ja tuloslaskelmassa eivät ollenkaan Jos niin halutaan, on mahdollista kehittää tunnuslukuja investointien ja lainakannan kehityksen suhteesta

8 SUURET KAUPUNGIT JA KOKO MAA 2010 TILINPÄÄTÖKSET Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Oulu Jyväskylä Lahti Koko maa Asukkaita Lainat /asukas Investoinnit /asukas * Lainakannan lisäys /asukas Rahavarat /asukas Toimintakate /asukas Verorahoitus /asukas Rahoitusmenot/-tulot /asukas Poistot /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus 41,4 26,8 73,0 35,5 43,0 38,3 51,1 74,7 43,9 * bruttoinvestoinnit

9 KUNNAT MATKALLA KREIKAN TIELLE 2010 TILINPÄÄTÖKSET Kunnat, joissa vähemmän Kaupungit, joissa enemmän kuin asukasta kuin asukasta Asukkaita ,3 % ,7 % Lainakanta ,8 % ,2 % Lainat /asukas Investoinnit brutto ,1 % ,9 % /asukas Lainakannan lisäys ,8 % ,2 % /asukas Rahavarat ,9 % ,1 % /asukas Rahoitus- ja korkomenot/ tulot netto ,9 % ,1 % /asukas Poistot, %:a investoinneista ,3 % ,7 % Poistot /asukas

10 MIKÄ YHDISTÄÄ VÄHÄVELKAISIA KUNTIA? Onko muita yhdistäviä tekijöitä kuin hyvä talouden hoito? ON Väestön väheneminen tai hyvin maltillinen kasvu Tiheä asutus/pieni pinta-ala 26 % kunnista, joiden suhteellinen velkaantuneisuus on < 20, saa syrjäisyyslisää, muutama myös saaristolisää ja/tai asukasluvun voimakkaasta vähenemisestä johtuvaa lisää VOS - sairastavuuskerroin vastaa terveyspuntarin (Kela) ikävakioimatonta sairastavuusindeksiä tai on jopa parempi (Vesanto, Juuka, Polvijärvi, Valtimo, Isojoki, Taivalkoski, Ranua, Ylitornio, kursivoidut saavat myös syrjäisyyslisää)

11 Korjaamista vaativat kertoimet Vos - sairastavuuskerroin lasketaan vertaamalla alle 55- vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrää vuotiaisiin kolmivuotiskaudella. Kerroin on 1, jos suhde on sama kuin koko maassa. Ei huomioi todellista sairastavuutta eikä kannusta ennaltaehkäisyyn. Vos päivähoitokerroin = palvelu- ja jalostusaloilla toimivien osuus työllisestä työvoimasta suhteessa koko maan vastaavaan osuuteen. Alkutuotannon osuus alentaa kerrointa ei vastaa päivähoidon tarvetta. Syrjäisyyslisä on kuin lottovoitto ei vastaa palveluiden tuotantokustannusten eroja Lastensuojelukerroin ei kannusta ennaltaehkäisyyn

12 Sairastavuuskertoimen vaikutus Laskettu Hartolan asukasmäärä x 418,67 x vos-kerroin Terveyspuntarin sairastavuusindeksi VOS-sairastavuuskerroin VOS sairastavuuden perusteella Ero saadussa valtionosuudessa Hartola 156,1 1, Isojoki 156,0 1, Kangasniemi 155,9 1, Kesälahti 156,3 1, Kinnula 155,2 1, Merikarvia 156,0 1, Multia 156,9 1, Pudasjärvi 157,0 1, Viitasaari 156,8 1, Koko maa 100,0 1,

13 Sairastavuuskerroin 1.7 kertaa sairaampaa väkeä hoidetaan samalla rahalla VOS-kerroin KELA-indeksi Eurajoki 1, , Hartola 1, , Siilinjärvi 1, , Padasjoki 1, , Sysmä 1, , Koko maa 1, ,0 0 Hartolan asukasluku x 418,67 x vos-kerroin, yhden veroprosentin tuotto Hartolassa on noin euroa.

14 Valtion tilanne Valtion lainakanta vuoden 2010 tilinpäätöksessä /asukas 7,4 -kertainen kuntien asukaskohtaiseen velkaan verrattuna Valtion rahavarat /asukas eli vähemmän kuin Espoolla ja vain euroa enemmän kuin kahdeksalla suurimmalla kaupungilla Velan kasvuvauhti! Vuodesta 2009 vuoteen 2010 kasvoi /as. Kuntien lainakanta kasvoi vain 118 /asukas. Valtio maksoi rahoituskuluja 98 /asukas, kunnat saivat nettorahoitustuloja 53 /asukas

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje 9.2.2011 Kannen kuva: Comma Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101 Helsinki Puh. 09 7711 Faksi 09 771 2291 www.kunnat.net Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 versio: 23.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot