JAGUARS SPIRIT ATHLETES. [Author Toimintasuunnitelma 2013 []

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JAGUARS SPIRIT ATHLETES. [Author Toimintasuunnitelma 2013 []"

Transkriptio

1 JAGUARS SPIRIT ATHLETES [Author Toimintasuunnitelma 2013 []

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Seuran tarkoitus Visio vuodelle Johdanto Yleistä Organisaatio Vakaa talous ja varainhankinta Näkyvyyden lisääminen ja mediat Määrällinen kasvu Koulutustoiminta Valmentaja- ja ohjaajakoulutus Hallinnollinen koulutus Jäsenten koulutus Kilpailutoiminta Kansainvälinen toiminta Kansainväliset leirit Huippuleiri PM- ja EM kilpailut, Suomi- Ruotsi maaottelu Tapahtumat Seuran sisäiset tapahtumat Muiden järjestämät tapahtumat Yhteinen toiminta Markkinointi Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Hallinto ja talous Yhteistoiminta muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa

3 JAGUARS SPIRIT ATHLETES Toimintasuunnitelma Seuran tarkoitus Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta- alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu- urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 2 Visio vuodelle 2013 Jaguars Spirit Athletes ry:n ensimmäisen vuoden visiona on kehittää seuran toimintaa vuonna 2011 Jyväskylä Jaguars ry:ssä aloitetun strategian mukaisesti niin, että seuraamme voidaan pitää vuonna 2017 yhtenä Suomen parhaista urheiluseuroista. Tämä vaatii pitkäjänteistä työtä, joten menemme pienin mutta määrätietoisin askelin eteenpäin. Kilpaurheilun saralla tavoitteenamme on tehdä paluuta kansainvälisiin kilpailuihin sekä harrastetoiminnan puolella laajentaa harrastemahdollisuuksien kenttää eri tasoille lapsista aikuisiin seuramme arvoja noudattaen. 3 Johdanto Vuosi 2013 on Jaguars Spirit Athletesin ensimmäinen toimintavuosi, mutta toiminta pohjautuu Jyväskylä Jaguars ry:ssä aikaisempina vuosina aikana tehtyyn kehitystyöhön. Yhdistyksen toiminta perustuu myös vuonna 2013 jäsenistön tarpeisiin ja toiveisiin. Kehitystyö painottuu toiminnan pitkäjänteiseen suunnitelmallisuuteen ja käytännön toteutuksen parantamiseen. Seuramme tarjoaman kilpaurheilutoiminnan tarkoituksena on antaa urheilijalle seurassamme mahdollisuudet kehittää ja parantaa lajitaitojaan sekä samalla viedä seuramme joukkueita kohti maan kärkeä. Harrastustoiminnallamme pyrimme tarjoamaan kaikille halukkaille mahdollisuuden olla mukana lajin parissa sekä harrastaa terveyttä edistävää liikuntaa. Toimihenkilöille ja valmentajille tarjoamamme koulutustoiminnan tarkoituksena on parantaa ja kehittää joukkueiden toimintaedellytyksiä, kehittää toimijoiden henkilökohtaista osaamistasoa sekä samalla muokata seuramme 2

4 toimitapoja paremmin jäseniä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Jaguars Spirit Athletesin perustaminen mahdollistaa entistä paremmin yhdistyksen ja sen toiminnan monipuolisen kehittämisen ja helpottaa tietämme kohti tavoitteitamme. Jyväskylä Jaguars ry:n cheerleading jaosto käynnisti vuonna 2011 strategiatyön, jota jatketaan vuonna 2013 Jaguars Spirit Athletesissa. Strategian tavoitteena on kehittää seuratoimintamme laatua, jotta pystymme palvelemaan jäsenistöämme entistä paremmin, takaamaan huippu- urheilun kehittymisen sekä mahdollistamaan lajin harrastamisen kaikille siitä kiinnostuneille. Näin ollen myös pystymme kasvattamaan jäsenmääräämme ja kehittämään valmentajille välttämätömiä koulutusmahdollisuuksia. Vuoden 2013 painopistealueet ovat seuraavat: 1. Kilpailullinen menestys motivoituneiden ja osaavien valmentajien myötä 2. Lasten, nuorten ja aikuisten harrastustoiminnan laadun parantaminen ja kehittäminen sekä määrän lisääminen 3. Toimivan ja pätevän organisaation kehittäminen palkatun työntekijän avulla pyrkimyksenä monipuolistamaan, laajentamaan ja lisäämään palveluita sekä parantamaan jo olemassa olevien palveluiden laatua. 4. Valmennus- ja vapaaehtoistoiminnan aktivoiminen ja kehittäminen sekä vapaaehtoisten jaksamisen tukeminen 5. Pätevä ja motivoitunut hallinnollinen toiminta, jonka tavoitteena aktiivinen osallistuminen liikuntapäättämiseen myös oman seuran ulkopuolella 4 Yleistä Jaguars Spirit Athletesin toiminta on jaettu kahteen osa- alueeseen: kilpaurheilu ja alkeis- sekä harrastustoiminta. Toiminnan suunnittelu, talouden arviointi ja toiminnan toteuttaminen tapahtuu näiden kahden toimialan puitteissa. 4.1 Organisaatio Jaguars Spirit Athletesin toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus. Hallituksen alaisuudessa toimii vuonna 2013 toiminnanjohtaja sekä muut mahdolliset palkatut työntekijät, 3

5 seuratoiminnan ideointiryhmä, joukkueenjohtajaryhmä, valmennusvastaava ja valmentajat. Toimiryhmien- ja henkilöiden sekä palkatun toiminnanjohtajan avulla nostetaan ja monipuolistetaan Jaguars Spirit Athletesin jäsenilleen tarjoamien palveluiden ja tapahtumien tasoa sekä kehitetään harraste- ja kilpajoukkueiden toimintaa. Laadukkaan harrastetoiminnan kehittämistä jatketaan viisivuotissuunnitelman mukaisesti panostamalla ohjaus- ja valmennustoiminnan laatuun. Seuran arvojen toteutumista seurataan ohjaus- ja valmennustoiminnassa pitämällä säännöllisesti kokouksia valmentajien, joukkueenjohtajien ja muiden vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoistoimintaa jatketaan yhtä aktiivisesti kuin aiemminkin sekä pyritään saamaan joukkueenjohtajat vielä aktiivisemmin mukaan seuran toimintaan. Seuran vapaaehtoisten muistamista ja palkitsemista lisätään aiemmasta. 4.2 Vakaa talous ja varainhankinta Tarkka talouden seuranta on tuottanut tulosta ja sen seurauksena on mahdollistunut seuratoiminnan kehittäminen. Vuoden 2013 tavoitteena on jatkaa yhtä hyvää taloudellista tilannetta kuin tähänkin asti. Yhdistyksemme pääasiallinen tulonlähde on jäseniltä kerättävät maksut eikä tarkoituksena ole tehdä voittoa. Muita tulonlähteitämme ovat talkootyö, avustukset ja yhteistyökumppanit. Jos toiminnallinen tulos jää vuonna 2013 positiiviseksi, niin näillä varoilla rahoitetaan toimintaa asettettujen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyviä käyttökohteita ovat muun muassa valmentajien koulutukseen panostaminen ja harjoitusolosuhteiden kehittäminen. 4.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat Jaguars Spirit Athletesin ensimmäisenä toimintavuotena keskitymme ulkoisessa tiedotuksessa saamaan uuden yhdistyksemme tunnetuksi Keski- Suomen liikuntapiireissä. Väylinä tunnettavuuden lisäämiseen olemme aktiivisesti mukana keskisuomalaisissa tapahtumissa. Uudistamme myös internetsivujemme ilmeen uutta ilmettämme vastaaviksi. Tehostamme myös Facebook- viestintäämme toimintamme tunnettavuuden lisäämiseksi. Näkyvyyttä eri tiedotusvälineissä lisätään tehokkaamman markkinoinnin ja tiedottamisen avulla. Lehdistön osalta olemme aktiivisemmin yhteydessä Keskisuomalaiseen ja muihin paikkakunnalla tunnettuihin lehtiin näkyvyyden lisäämiseksi. Jatkamme myös tarpeen mukaan rekrytointitilaisuuksiamme kouluille ja oppilaitoksille, missä olemme kohderyhmiämme lähellä. Pääpainoina kilpailutulosten tiedottamisen lisäksi ovat seuramme 4

6 imagon vahvistaminen ja vakiinnuttaminen nousevana kilpaurheiluseurana Suomessa. Lisäksi pyrimme monipuolistamaan www- sivujemme laatua, sillä ne ovat nykyään yksi tärkeimmistä tiedonhaun kanavista lajista kiinnostuneille. 4.4 Määrällinen kasvu Jäsenmäärämme on kasvanut vuosittain. Tavoitteena on pitää kasvuvauhtia yllä monipuolistaen toimintatarjontaamme. Syksyllä 2012 SLU:n seuratuen avulla aloitettu hanke cheerleading- erityisliikuntaryhmästä etenee ja ryhmä on tavoitteena saada toimimaan keväällä Tavoitteena vuodelle 2013 on kasvattaa hieman joukkuemääriä. Uusiksi joukkueiksi pyrimme saamaan aikuisikäluokkaan kolmannen, harrastusliikuntaan keskittyvän joukkueen, mini- ikäluokkaan tavoittelemme kolmatta joukkuetta mahdollistamaan harjoittelun eri tavoitetasoilla. Mikrojen ryhmiin pyrimme lisäämään uutena ikäluokkana 4-5- vuotiaiden ryhmän. Pyrimme myös kehittämään harrastetoiminnan laatua ja lisäämään poikien jäsenmäärää seurassamme. Keväällä alkavan aikuisten harrastejoukkueen sekä mikrojen ja erityisryhmän toiminta keskittyy kouluvuoteen ja muilla joukkueilla toiminta on ympärivuotista lukuun ottamatta kolmen viikon kesätaukoa. Joukkueita on tavoitteena olla syyskaudella : kaksi aikuisten kilpajoukkuetta ja yksi aikuisten harrastejoukkue, kaksi junioreiden kilpajoukkuetta ja yksi junioreiden harrastejoukkue, kaksi minien kilpacheerjoukkuetta ja yksi minien cheerharrastejoukkue, yksi minien kilpacheertanssijoukkue, erityisliikunnan ryhmä, 6-8- v. mikrojen joukkue, 4-5- v. mikrojen joukkue sekä syksyllä toimintansa aloittavat minien alkeisjoukkue ja juniori- ja seniorien alkeisjoukkue. SM- tason kilparyhmien jäsenmääräksi pyrimme saamaan noin 30 jäsentä/ ryhmä ja muihin kilparyhmiin 28 jäsentä/ ryhmä. Tällöin kussakin kilpajoukkueessa on myös tarvittava määrä varamiehiä. Seuran tavoittena on myös pitää harrastus- ja kilpailutoiminta kaikille lapsille ja nuorille soveltuvana. Pyrimme siihen, että toimintaan on matala kynnys tulla mukaan ja kuka tahansa voi aloittaa tämän lajin. Tätä tukeekin vuonna 2012 aloittamamme erityisliikuntahanke. Pyrimmekin aktiiviseen yhteistyöhön koulujen kanssa näkyvyyden ja lajitunnettuuden edistämiseksi. 5

7 5 Koulutustoiminta Jaguars Spirit Athletesin koulutustoiminta jakautuu vuonna 2013 kolmeen osa- alueeseen: 1. Valmentaja- ja ohjaajakoulutus, 2. Hallinnollinen koulutus, 3. Jäsenten koulutus. 5.1 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä kasvattaa valmennustoiminnasta kiinnostuneista harrastajista osaavia valmentajia ja ohjaajia. Vuonna 2013 jatkamme valmentajiemme kouluttamista hyväksi havaituilla SCL:n koulutuksilla ja järjestämme itse aihealuekoulutuksia valmentajien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Vuonna 2013 tavoitteenamme on kouluttaa VK1- tasolle kolme uutta valmentajaa sekä tarjota lisäkoulutusta kaikille valmentajillemme. Kaikki uudet kouluttamattomat ohjaajat koulutetaan heidän ensimmäisinä ohjausvuosina kolmivaiheisella ohjaajakoulutuksella. Itse järjestämme ulkopuolisten kouluttajien ja oman seuramme osaajien kautta koreografiakoulutuksen ja psyykkisen valmennuksen koulutuksen. 5.2 Hallinnollinen koulutus Uuden yhdistyksen myötä tavoitteenamme on saada mukaan uusia aktiivisia seuratoimijoita. Toimijoitamme koulutamme tarpeen mukaan koulutuksilla, jotka auttavat heitä seuratoiminnan hoitamisessa ja kehittämisessä. Seuramme sisällä toimii useita valmennustiimejä, joiden johtajille eli päävalmentajille järjestämme johtamiskoulutuksen tiimin johtamista helpottamaan. 5.3 Jäsenten koulutus Jäsenten koulutukset ovat harrastajillemme suunnattuja lajitaitokoulutuksia ja urheilulliseen elämäntapaan ohjaavia koulutuksia. Tavoitteenamme on saada jäsenistämme osallistujia SCL:n minipäiville, kesäleirille, akrobatialeireille ja stuntleirille sekä mahdollisesti muille leireille. Itse järjestämme jäsenillemme kaksi akrobatiakurssia, joihin otetaan mukaan rajallinen määrä osallistujia heidän kiinnostuksensa mukaan. Lisäksi järjestämme kaikille jäsenillemme suunnatun Minustako huippu- urheilija? koulutuksen, jossa teemoina ovat urheilijan elämänrytmi ja elämänhallinta. 6

8 6 Kilpailutoiminta Vuonna 2013 seuramme joukkueet tavoittelevat osallistumista kilpailuihin ja niissä menestymistä seuraavasti: 1. Suomi- Ruotsi maaottelu: a. Naisten kilpajoukkue - tavoitteena puhdas suoritus b. Sekakilpajoukkue - tavoitteena puhdas suoritus c. Junioreiden kilpajoukkue 1 - tavoitteena puhdas suoritus 2. May Madness kilpailut (Aloittelijasarjojen päätapahtuma): a. Junioreiden harrastejoukkue - tavoitteena mukava kilpailukokemus b. Minien harrastejoukkue - tavoitteena mukava kilpailukokemus c. Minien kilpauraa aloittavien joukkue - tavoitteena mukava kilpailukokemus 3. Syyskilpailut 5.10 (Harrastesarjojen kilpailu): a. Minien kilpajoukkue - tavoitteena mukava kilpailukokemus b. Junioreiden kilpajoukkue 2 - tavoitteena mukava kilpailukokemus 4. Super Cheer kilpailut (Minien päätapahtuma ja junioreiden edistyneet sarja) a. Minien kilpajoukkue 1 - tavoitteena mukava kilpailukokemus ja sijoittuminen seitsemän parhaan joukkoon. b. Minien kilpauraa aloittavien joukkue - tavoitteena mukava kilpailukokemus c. Minien tanssijoukkue - tavoitteena mukava kilpailukokemus d. Junioreiden kilpajoukkue 2 - tavoitteena sijoittuminen 3 parhaan joukkoon e. Junioreiden harrastejoukkue - tavoitteena mukava kilpailukokemus f. Aikuisten harrastejoukkue halutessaan - tavoitteena mukava kilpailukokemus 7

9 5. SM- karsintakilpailut 2014 a. Naisten kilpajoukkue - Saavuttaa paikka SM- kilpailuihin b. Sekakilpajoukkue - Saavuttaa paikka SM- kilpailuihin c. Junioreiden kilpajoukkue 1 - Saavuttaa paikka SM- kilpailuihin 6. SM- kilpailut a. Naisten kilpajoukkue - Mitalisija b. Sekakilpajoukkue - Sijoittuminen 5 parhaan joukkoon c. Junioreiden kilpajoukkue 1 - Mitalisija 7. Pienryhmien SM- kilpailut a. Naisten ryhmästunt 2 edustajaa - Sijoittuminen mitaleille vähintään toiselle ryhmälle b. Junioreiden ryhmästunt 2 edustajaa - Sijoittuminen mitaleille vähintään toiselle ryhmälle c. Ryhmästunt seka 1 edustaja - Sijoittuminen mitaleille d. Paristunt 1 edustaja - Hyvä kilpailukokemus Kilpailutoiminnan tavoitteet vuodelle 2013: 1. Saada vähemmän kilpailleille harrastajille mukavia kilpailukokemuksia ja tutustuttaa heidät kilpailukäytäntöihin 2. Saavuttaa SM 2014 kilpailuista edustusoikeudet PM ja EM kilpailuihin mahdollisimman monelle pienryhmälle, sekä yhdelle aikuisten ja yhdelle junioreiden kilpajoukkueelle 3. Suorittaa kilpailuissa onnistuneet, varmat ja omantasoiset ohjelmat kaikilla joukkueilla 4. Tarjota mahdollisuutta kilpailemiseen kaikille kilpailemisesta kiinnostuneille 8

10 6 Kansainvälinen toiminta Kansainvälistä toimintaamme jatkamme Jaguars Spirit Athletesissa hyvin aktiivisesti edellisen seuran tapaan. Kansainvälisen toimintamme päätapahtumat 2013 ovat kansainvälinen leiri kesällä, huippuleiri syksyllä, sekä kansainväliset kilpailut, mikäli olemme saavuttaneet niihin edustusoikeuksia. 7.1 Kansainväliset leirit Järjestämme yhden kansainvälisen leirin vuonna 2013, joka järjestetään kesäkuun alkupuolella. Leirin tarkoituksena on saada syksyn kilpailuohjelmat mahdollisimman pitkälle valmiiksi. Leirin yhteyteen tavoitteenamme on saada myös pienimuotoista koulutusta valmentajillemme liittyen valmentamiseen ja koreografioiden tekoon. Leirille on tavoitteena saada 2-3 valmentajan tiimi. Valmentajien hankkimisessa käytämme apuna Steve Powersia Minnesotasta ja muita edellisvuosilta tuttuja kansainvälisiä valmentajia. Kansainvälisen leirin tavoitteet vuodelle 2013: 1. Parantaa jäsenten lajitaitoja ja saada oppia tekniikoihin 2. Saada ideoita kilpailuohjelmien koreografioihin 3. Kehittää valmentajien osaamista leirivalmentajien esimerkein ja heidän pitämiensä koulutusten myötä. 7.2 Huippuleiri Järjestämme syksyllä 2013 aikuisten ja junioreiden kilpajoukkueille kilpailuihin valmistavan huippuleirin. Huippuleiri järjestetään viikonloppuleirinä urheiluopistolla. Leirille kutsutaan valmentajiksi eurooppalaisia cheerleadingvalmennuksen huippuja. 7.3 PM- ja EM kilpailut, Suomi- Ruotsi maaottelu Osallistumme keväällä 2013 järjestettävään Suomi- Ruotsi maaotteluun yhdellä junioreiden ja kahdella aikuisten kilpajoukkueella. Osallistumme Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin keväällä 2013 sekä European Cheer Unionin järjestämiin EM- kilpailuihin kesällä Skotlannissa, mikäli olemme lunastaneet niihin edustuspaikan suomenmestaruuskilpailuissa. 9

11 7 Tapahtumat Jaguars Spirit Athletes järjestää vuosittain jäsenilleen erilaisia tapahtumia. Seuran sisäisten tapahtumien tarkoituksena on tarjota jäsenillemme ja heidän perheilleen mukavaa toimintaa cheerleadingin parissa sekä luoda jäsentemme keskuuteen hyvä seuran me- henki. Osallistumalla muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin pyrimme taas tuomaan lajiamme ja seuraamme tunnetummaksi. 8.1 Seuran sisäiset tapahtumat Vuonna 2013 järjestämme seuramme jäsenille joukkuekarsinnat, kesäpäivän sekä pikkujoulut. Joukkuekarsinnat järjestämme tammikuussa. Karsinnoissa jaamme jäsenemme iän, taitojen ja omien toiveiden mukaisesti joukkueisiin. Kesäpäivän tarkoituksena on tarjota jäsentemme perheille mahdollisuus tutustua lajiimme ja toimintaamme osallistumalla myös itse esimerkiksi lajikokeiluihin. Järjestämme perinteisen syysnäytöksen seuramme jäsenten vanhemmille ja lähipiirille loka- marraskuussa, jotta SM- karsintoihin kilpailemaan lähtevät joukkueet pääsevät esittämään kilpailuohjelmansa tutuille sekä kaikki seuramme joukkueet saavat lisää esiintymiskokemusta. Pikkujoulut ovat jäsentemme kauden päätöstapahtuma, jossa kaikki jäsenemme pääsevät tapaamaan toisiaan ja pitämään hauskaa rennossa ilmapiirissä. 8.2 Muiden järjestämät tapahtumat Edellisvuosien tapaan osallistumme vuonna 2013 Toukofest tapahtumaan, jossa esittelemme seuramme toimintaa lajiesittelypisteellä ja esitysten muodossa. Näin lähestymällä lajista kiinnostunutta kohderyhmää pyrimme pitämään mukaanliittymiskynnyksen matalana. Vastaavasti pyrimme toimimaan muillakin rekrytoinnin saroilla, kuten lajiesittelytunneilla peruskouluissa. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan myös muihin vastaaviin tapahtumiin. 8 Yhteinen toiminta 9.1 Markkinointi Vuonna 2013 alamme etsiä seurallemme markkinointisuunnitelman tekijää. Mikäli 10

12 löydämme tehtävään sopivan henkilön, aloitamme seuramme markkinointisuunnitelman laatimisen. Markkinointitoimenpiteillä pyrimme saamaan tarvittavan määrän uusia jäseniä seuraamme, jotta jokaiselta ikätasolta (aikuisten-, juniori- ja mini- joukkueista) löytyisi riittävästi harrastajia eritasoisten joukkueiden ylläpitämiseksi. Tavoitteenamme on myös saada lisää poikia mukaan toimintaamme, jotta varmistamme sekajoukkuetoiminnan jatkumisen. Uusien harrastajien rekrytointiin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota ja painottamaan, että markkinoimme kohdistetummin oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. 9.2 Sisäinen viestintä Sisäinen viestintä tapahtuu pääosin sähköisin jäsentiedottein, joita lähetetään jäsenille ja heidän huoltajilleen 6 kpl vuoden 2013 aikana. Seuran sisäisen toiminnan lisäksi sisäisillä tiedotteilla pyritään lisäämään jäsenten tietämystä SCL:n, muiden lajiliittojen, Keski- Suomen Liikunnan ja Jyväskylä kaupungin liikuntapalvelun ajankohtaisista asioista, kuten koulutuksista, leireistä, kilpailuista ja foorumeista. Jäsentiedotteet ovat myös luettavissa www- sivuiltamme jäsenet - osiosta. Seuramme internetsivuilla on salasanalla suojattu toimihenkilöille tarkoitettu materiaalisalkku, josta löytyy muun muassa perehdytysohjeet seuran toimintatapoihin, jäsenlistat, hallinnolliset pöytäkirjat ja kattojärjestöjen tiedotteet. Materiaalisalkku on osoittautunut hyväksi apuvälineeksi valmentajille ja jojoille. Vuonna 2013 internetsivuja uudistetaan ja sivujen päivitystä on tarkoitus jatkaa vielä aiempaa aktiivisemmin. Kokopäiväisen toiminnanjohtajan palkkaaminen 2012 on edesauttanut sisäisen viestinnän kehittymistä. Internetsivut ovat tärkein tiedottamisen kanava suoraan seuramme jäsenille ja samalla ne myös antavat infoa seuramme toiminnasta ulkopuolisille. Internetsivujen tiedotus painottuukin nopeaan tiedottamiseen ja erityisesti seuramme jäsenille suunnattuun tiedotukseen. Vuonna 2013 on tavoitteena www- sivujemme ilmeen päivittäminen ja sisällön monipuolistaminen. 11

13 9.3 Ulkoinen viestintä Tiedotuksen pääpaino vuonna 2013 on edelleen seuran ja lajin imagon parantaminen, positiivisen näkyvyyden lisääminen paikallislehdissä ja muissa paikallismedioissa, sekä tätä kautta syntyvä arvostus seuralle ja lajille. Tähän pyritään vuonna 2013 ammattimaisilla mediatiedotteilla sekä nopealla jälkitiedottamisella (muun muassa kilpailujen tulokset ja kuvat mahdollisimman pian internetsivuillemme). 9.4 Hallinto ja talous Yksi tärkeä syy Jaguars Spirit Athletesin perustamiselle oli tavoite kehittää toiminnan organisaatiorakennetta ja hallintoa mahdollisimman hyvin jatkuvasti kasvavaa jäsenistöä palvelevaksi. Vuonna 2013 seurassa toimii yksi vakituinen kokoaikainen työntekijä: toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja tehostaa ja kehittää seuran toimistopalveluja, valmennuskoulutusta, leiri- ja kilpailutoimintaa sekä tapahtumien järjestämistä yhdessä hallituksen kanssa. Päivittäisen kirjanpidon hoitaa toiminnanjohtaja, mutta tilinpäätöspalveluiden ostamista ulkopuoliselta taholta jatketaan. Tilintarkastus tullaan siirtämään ulkopuoliselle ammattilaiselle. Vuonna 2013 tärkeimpiä kehityskohteita Jaguars Spirit Athletesissa ovat seuran hallinnon ja valmennuksen laadun kehittäminen. Tätä kehittämistä edesauttaa hallituksen jäsenmäärän kasvaminen aiemmasta ja kaiken seuran toiminnan painottuminen cheerleadingiin. Hallituksen roolia seurassa pyritään painottamaan yhä enemmän strategisten linjojen suunnitteluun ja seuratoiminnan kehittämiseen. Hallituksen toimintaa ohjaa vuonna 2013 seuramme viisivuotissuunnitelma. Tavoitteena on parantaa seuramme kilpaurheilullista menestystä, tarjota laadukasta harrastetoimintaa, kehittää organisaatiota toimivammaksi, laajentaa aktiivista vapaaehtoistoimintaa sekä pyrkiä pätevään hallinnolliseen toimintaan. Hallitus myös seuraa uudessa kansallisessa liikunnan kattojärjestössä (toistaiseksi nimetön), SCL:ssa, Jyväskylän kaupungin liikuntatoimissa ja muualla tapahtuvia liikunta- alan muutoksia pysyäksemme ajan tasalla liikuntakentän mullistuksista. Talousarvio vuodelle 2013 on laadittu nollatulokseen. Aiempina vuosina kertynyttä ylijäämää ja seuran pääomaa tarvitaan puskurina seuran toiminnan kasvamiseen sekä viisivuotissuunnitelmassa olevan harjoitushallihankkeen eteenpäin viemiseen. Seuran jäsen- 12

14 ja toimintamaksujen hinnat on tarkistettu talousarviossa ja niihin ei ole edellisvuosiin verrattuna suunnitteilla suuria muutoksia. Valmentajien koulutuksien tukeminen jatkuu voimakkaana. Vuosiavustusta Jyväskylän kaupungilta haetaan vuosittaiseen tapaan. Haemme myös muita tukia ja avustuksia, kuten Pohjola- palkintoa. Vuonna 2013 aloitamme sinettiseura- hankkeen johon haemme seuratukea, mikäli sellaista on vielä mahdollista hakea. Tavoitteenamme on saavuttaa seurallemme Nuoren Suomen sinettiseura laatumerkki keväällä Kaikessa toiminnassa on tavoitteena taloudellisen vakauden ylläpitäminen. Tavoitteet vuodelle 2013: 1. Uuden seuran toiminnan vakauttaminen vastuullisen ja motivoituneen hallinnon avulla 2. Viisivuotissuunnitelman eteenpäin vieminen 3. Vapaaehtoistoiminnan (hallitus, valmentajat ja muut toimihenkilöt) tehostaminen ja tätä kautta motivoitunut ja aktiivinen toimintaympäristö 9.5 Yhteistoiminta muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa Jaguars Spirit Athletesissa odotetaan ensimmäisen toimintavuotensa aikana olevan yli 300 jäsentä. Yhdistyksen rooli on tarjota jäsenilleen laadukasta toimintaa jäsenistön toiveiden mukaisesti. Yhdistyksen hallitus edesauttaa tätä muun muassa pitämällä yhdistyksen toimijat tietoisena siitä, missä koko liikunnan ja urheilun kentällä mennään. Aktiivinen verkostoituminen edesauttaa yhdistyksen toimintaa, joten Jaguars Spirit Athletes pyrkii pitämään aktiivisesti yhteyttä Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluihin, Keski- Suomen Liikuntaan, paikallisiin muihin urheiluseuroihin ja alueen kouluihin. Hyvä yhteydenpito auttaa seuran tunnettuuden kehittymisessä ja yhteistyömahdollisuuksien löytämisessä. Jaguars Spirit Athletes jatkaa yhteistyötä Suomen Terveystalon kanssa terveyspalveluiden osalta ja Palloilukeskus Hutungin kanssa liikuntatilojen osalta. Jaguars Spirit Athletes on aktiivisesti mukana Suomen Cheerleadingliiton toiminnassa. Mahdollisuuksien mukaan 13

15 yhteistyötä tehdään myös muiden, niin suomalaisten kuin ulkomaistenkin cheerleadingseurojen kanssa. Tapahtumakalenteri 2013 Tammikuu Joukkuejaot ja karsinnat Valmentajien kauden starttikoulutus/ perehdytys SCL:n lisenssien eräpäivä Jäsen- ja kausimaksujen eräpäivä SCL ohjauksen perusteet, Tampere SCL akrobatiatekniikka 1, Tampere Helmikuu SCL VK1 osa 1, Vierumäki Joukkueleirit akrobatia (Venus, Neptunus, Jupiter, Saturnus, Merkurius) 4.2. Vaatetilaustapahtuma SCL ryhmä- ja paristuntleiri, Kisakeskus, Fiskars SCL akrobatiatekniikka 2, Järvenpää SCL Ohjauksen perusteet, Seinäjoki SCL stunttitekniikka 1, Seinäjoki Kevätloma, treenitauko Maaliskuu Kevätloma, treenitauko Joukkueleirit - lajitekniikat: (Venus, Neptunus, Jupiter, Saturnus, Merkurius) ohjelman kokoaminen (Tellus, Pluto, Ceres) 9.3. SCL Stunttitekniikka 2, Helsinki 9.3. SCL Mini- ja mikrovalmentajien ideapäivä, Oulu Jäsenten koulutus: Minustako huippu- urheilija?, Jyväskylä SCL minipäivä, Seinäjoki (Merkurius, Pluto, Ceres, Dione) SCL akrobatiatekniikka 1, Helsinki SCL tuomaroinnin workshop, Helsinki 14

16 SCL VK1 osa 2, Vierumäki SCL tanssileiri, Turku Huhtikuu SCL akrobatialeiri, Seinäjoki SCL Lajin tulevaisuus seminaari seurapäättäjille, Vantaa/Espoo SLU/SCL Nappaa mukaan kurssi, Vantaa/Espoo ADT/SCL Antidoping koulutus, Vantaa/ Espoo SCL kevätkokous Vantaa/ Espoo JSA kevätkokous ICU MM- kilpailut, Orlando, Florida Joukkueleirit ohjelman kokoaminen, (Venus, Neptunus, Jupiter, Saturnus, Merkurius) Vappuvapaat, treenitauko Toukokuu SCL tanssivalmentajien workshop, Tampere SCL Suomi- Ruotsi maaottelu, Vantaa SCL May Madness kilpailut, Vantaa AVOIN Kesäkuu Toukofest (oletus ) Kansainvälinen leiri SCL akrobatialeiri, Tampere SCL kokeneiden valmentajien workshop, Tampere Jaguars Spirit Athletes Kesänavauspäivä JSA Kauden puolivälin yhteispalaveri kaikille toimihenkilöille ECU EM- kisat, Skotlanti Heinäkuu Kesäloma, treenitauko SCL Cheerleading kesäleiri, Vierumäki SCL Cheertanssi kesäleiri, Fiskars 15

17 Elokuu JSA toimihenkilöiden virkistyspäivä SCL Ohjauksen perusteet, Helsinki SCL Stunttekniikka 1, Helsinki SCL Tanssitekniikka 1, Helsinki Joukkueiden syysleirit (Venus, Neptunus, Jupiter, Saturnus, Tellus, Merkurius, Pluto, Ceres) Syyskuu 2.9. Syksyn alkeisryhmät alkavat 7.9. SCL kouluttajien virike- ja virkistyspäivä Tanssileiri (Dione) Lokakuu AVOIN AVOIN SCL syyskisat Huippuleiri (Venus, Neptunus, Jupiter, Saturnus) SM- tason syysleiri Marraskuu JSA Kenraalinäytös SCL syyskokous, Jyväskylä SLU/SCL Hyvä seura seminaari, Jyväskylä AVOIN SCL SM- karsintakilpailut Super Cheer kilpailut, Vantaa JSA syyskokous Joulukuu SCL SM- kilpailut, Helsinki JSA Kauden yhteenvetopalaveri toimihenkilöille Johtamiskoulutus 2014 vuoden päävalmentajille JSA pikkujoulut 16

Toimintasuunnitelma 2014. Jaguars Spirit Athletes ry

Toimintasuunnitelma 2014. Jaguars Spirit Athletes ry !"!#!$!%!$!&!!!!'!&!(!)!*!&!*!" Toimintasuunnitelma 2014 Jaguars Spirit Athletes ry +',-'%" Sisältö 1. Seuran tarkoitus... 3 2. Visio 2014... 3 3. Johdanto... 3 4. Organisaatio... 4 Toimihenkilöt... 4

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry +',-'%"!"!#!$!%!$!&!!!!'!&!(!)!*!&!*!" Jäsentiedote 5/2013 Syysterveisiä Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2013 viides jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat paljon tärkeää tietoa

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry +',-'%"!"!#!$!%!$!&!!!!'!&!(!)!*!&!*!" Jäsentiedote 6/2013 Kiitos kaudesta 2013 Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2013 kuudes ja viimeinen jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 4/2015 Syystervehdys kaikille jäsenillemme! Syyskauden startin myötä olemme saaneet seuraamme jälleen paljon uusia jäseniä.

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 4/2014 Syyskausi käynnistyy pian Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2014 neljäs jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat paljon tärkeää

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 1/2015 Kausi 2015 on startannut, Tervetuloa mukaan toimintaamme kaudelle 2015. Tulet jatkossa saamaan kaikille jäsenillemme

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 6/2014 Kiitos kaudesta 2014 Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2014 kuudes ja viimeinen jäsentiedote. Jäsentiedotteista saat

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry Jäsentiedote 2/2013 Kevään kuulumisia Hyvä jäsenemme, tulet jatkossa saamaan jäsentiedotteita noin kuusi kertaa vuodessa. Nämä jäsentiedotteet ovat yhdessä internetsivujemme

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015

Talousarvioesitys 2015 esitys 2015 Yhdistyksen perustehtävä ja toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry KOULUTUKSET 2016 Apuohjaajakoulutus - UUTUUS! 23.1. Helsinki, 20.2. Tampere, 12.3. Oulu, 6.8. Seinäjoki Active Cheer ohjaajakoulutus 9.1. Jyväskylä, 16.1. Pori, 6.2. Helsinki,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 1/2014 Kausi 2014 on startannut, Tervetuloa mukaan toimintaamme kaudelle 2014. Tulet jatkossa saamaan kaikille jäsenillemme

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 3/2014 Aurinkoisia kesäpäiviä! Jyväskylä on hieno kaupunki harrastaa liikuntaa ja urheilua. Varsinkin omatoimiseen liikkumiseen

Lisätiedot

Joukkuejakoinfo 2014

Joukkuejakoinfo 2014 Joukkuejakoinfo 2014 Cheerleadingia voi harjoitella seurassamme neljässä eri ikäluokassa: 4-8- vuotiaat (mikrot), 8-12- vuotiaat (minit), 12-16- vuotiaat (juniorit) ja 16- vuotiaat ja vanhemmat (aikuiset).

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

Avoimet työpaikat 2016

Avoimet työpaikat 2016 Avoimet työpaikat 2016 Osa-aikaisen valmennuspäällikön paikan haku on avoinna 18.11.-2.12.2015 Valmennuspäällikön paikkaa haetaan avoimella hakemuksella, joka tulee lähettää 2.12. klo 16.00 mennessä osoitteisiin:

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 3/2015 Aurinkoisia kesäpäiviä! Jyväskylä on hieno kaupunki harrastaa liikuntaa ja urheilua. Varsinkin omatoimiseen liikkumiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Tervetuloa jäseneksi!

Tervetuloa jäseneksi! Jäsentiedote 1/2013 Tervetuloa jäseneksi! Hyvä :n jäsen, tervetuloa seuramme jäseneksi sen ensimmäiselle toimintavuodelle! Vuoden vaihteessa Jyväskylä Jaguars ry:n cheerleadingtoiminta siirtyi uuden yhdistyksen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry LEIRIKALENTERI 2016 TAMMIKUU 30.-31.1. Coed Camp, Kisakeskus Lohja UUTUUS! HELMIKUU 25.-26.2. Alueellinen Stunttileiri, Kisakeskus Lohja UUTUUS! 26.-28.2. Maajoukkuerinkileiri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Jaguars Spirit Athletes ry

Toimintasuunnitelma Jaguars Spirit Athletes ry Toimintasuunnitelma 2017 Jaguars Spirit Athletes ry Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Seuran tarkoitus... 3 2. Visio vuodelle 2017... 4 3. Organisaatio... 5 3.1 Hallitus... 5 3.2 Toimihenkilöt... 6 3.3 Toimikunnat...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto Talousarvio 2013 Suomen Cheerleadingliitto Kilpailutoiminta / Talousarvio 2013 Kilpailutoiminta Budj/13 Budj/12 May Madness kilpailu Osallistumismaksut 18000,00 15000,00 Pääsylipputulot 11000,00 9000,00

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 2/2014 Kesä tulee kohisten! Kulunut kevät on ollut seurassamme toiminnantäyteinen. Joukkueemme ovat harjoitelleet ja leireilleet

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y.

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Toimintasuunnitelmat 2005-2006 Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Emoseuran toimintasuunnitelma kaudelle 2005-2006 2 1. Yleistä Jyväskylän Hiihtoseura on perustettu Jyväskylään 21.10.1945

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016 JSK Squash ry ver 29.9.2015 JSK:n - toimihenkilöt Johtokunta (+vastuualueet) Jack Westrén-Doll, puheenjohtaja talous jack.westren-doll@granlund.fi Raimo Yliranta,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Oulunsalo Pesäpallojaosto 12.10.2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Ysikaks Nivala. Toimintasuunnitelma Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen

Ysikaks Nivala. Toimintasuunnitelma Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen Ysikaks Nivala Toimintasuunnitelma 2018 Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen Toiminnan arvot - monipuolinen liikunta lajitaitojen harjoittaminen kasvatus yhteistyössä vanhempien, koulujen ja muiden

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Imago kunnossa: pelaajat haluavat pelata seurassa,

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

JSA jäsenkyselyiden koonti koteihin 2014

JSA jäsenkyselyiden koonti koteihin 2014 JSA jäsenkyselyiden koonti koteihin 2014 Keräsimme jäseniltämme, seuratoimijoiltamme ja muilta toiminnassamme, esimerkiksi harrastajan vanhempana mukana olevilta palautetta jäsenkyselyn kautta marraskuussa

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Terveyttä edistävä Vapaaehtoistyötä arvostava TNV:n arvot ja visio Ihmisläheinen ja positiivinen Luotettava ja osaava VANTAAN KAUPUNKI/ LIIKUNTAPALVELUT JÄSENET OHJAAJAT Valo,

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Organisaatio... 3 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta... 4 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat... 4 2.4

Lisätiedot

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita Kysely avoinna www.pesis.fi sivuilla 14.11.- 15.12.2012 Kyselyyn saatiin 93 vastausta Kysely oli osin yhtenevä SLU:n keväällä 2012 järjestämään kyselyyn (vertailukelpoisuus) Kyselyn tavoitteena oli: saada

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Urheilijan polku. Joukkuekaavio cheer: Joukkuekaavio tanssi:

Urheilijan polku. Joukkuekaavio cheer: Joukkuekaavio tanssi: Urheilijan polku Joukkuekaavio cheer: Joukkuekaavio tanssi: Mikrot Epelit, Elves joukkuekoko max. 15-25 / 2-3 valmentajaa motoristen perustaitojen ja perusvalmiuksien opettelu (esim. juokseminen, hyppääminen,

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

JSA Joukkuejakoinfo 2018 cheerleadingjoukkueet

JSA Joukkuejakoinfo 2018 cheerleadingjoukkueet JSA Joukkuejakoinfo 2018 cheerleadingjoukkueet Seurassamme suunnitellaan toimivaksi keväällä 2018 yhteensä 19 cheerleadingryhmää. Tässä infossa esitellään ryhmät ja kerrotaan, miten niihin voi hakeutua

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Kiilat Hockey ry Ståhlberginkatu 10 85800 Haapajärvi TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 Liikuntatoiminta Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman

Lisätiedot

SEURASEMINAARI 30.11.2014

SEURASEMINAARI 30.11.2014 SEURASEMINAARI 30.11.2014 Seurakäynnit 2015 / haku OKM:n seuratuki ja työllistämistuki Liiton tuet kaudelle 2014 2015 Ringetteviikko 24.1. 1.2.2015 Tie huipulle -tapahtuma MM-kisat ja Ringette Festivaali

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Östersundom Idrottsförening rf Östersundomin Urheiluseura ry. Toimintasuunnitelma 2014

Östersundom Idrottsförening rf Östersundomin Urheiluseura ry. Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2 (5) 1. Yhdistystoiminta 2. Junioritoiminta 3. Aikuiset Tavoitteenamme vuodelle on edelleen pystyä muokkaamaan ja sopeuttamaan toimintaamme toimintaympäristömme muutosten mukaan. Tätä

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2008 1. URHEILIJOIDEN TUKEMINEN SEKÄ TOIMINNAN TASON NOSTAMINEN 2. VALMENTAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

Cheerleading lajina Dream Team Cheerleaders DTC ry Seuran organisaatio ja joukkueet Harjoitus- ja toimintamaksut Lisenssit Seurasiirrot

Cheerleading lajina Dream Team Cheerleaders DTC ry Seuran organisaatio ja joukkueet Harjoitus- ja toimintamaksut Lisenssit Seurasiirrot Cheerleading lajina Dream Team Cheerleaders DTC ry Seuran organisaatio ja joukkueet Harjoitus- ja toimintamaksut Lisenssit Seurasiirrot Harjoitustilat Varusteet Keikat, tapahtumat, talkoot DTC Akroklinikat

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 2.4.2015 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

F.C. KASIYSI ESPOO VUOSIKELLO 2017

F.C. KASIYSI ESPOO VUOSIKELLO 2017 2017 JOULUKUU 2017, SIVU 13 TAMMIKUU 2017, SIVU 2 MARRASKUU 2017, SIVU 12 12 1 HELMIKUU 2017, SIVU 3 11 2 LOKAKUU 2017, SIVU 11 10 3 MAALISKUU 2017, SIVU 4 SYYSKUU 2017, SIVU 10 9 4 HUHTIKUU 2017, SIVU

Lisätiedot

egroup 2014 Valmennusryhmä-info

egroup 2014 Valmennusryhmä-info egroup 2014 Valmennusryhmä-info 12.12.2013 Kilpasuunnistajan polku Essussa egroup ja egrouph-valmennusryhmät vastaavat sarjoissa H/D 16-21 kilpasuunnistajana menestymään pyrkivien urheilijoiden valmennuksesta

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus Toiminta-ajatus, visio ja arvot

Keskustelutilaisuus Toiminta-ajatus, visio ja arvot Keskustelutilaisuus 22.10.2017 Toiminta-ajatus, visio ja arvot Espoon Akilles on espoolainen yleisseura, jonka alla toimii aktiivinen suunnistusjaos. Toiminnan pääpaino on kesäsuunnistuksessa. Jaosto tarjoaa

Lisätiedot