JAGUARS SPIRIT ATHLETES. [Author Toimintasuunnitelma 2013 []

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JAGUARS SPIRIT ATHLETES. [Author Toimintasuunnitelma 2013 []"

Transkriptio

1 JAGUARS SPIRIT ATHLETES [Author Toimintasuunnitelma 2013 []

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Seuran tarkoitus Visio vuodelle Johdanto Yleistä Organisaatio Vakaa talous ja varainhankinta Näkyvyyden lisääminen ja mediat Määrällinen kasvu Koulutustoiminta Valmentaja- ja ohjaajakoulutus Hallinnollinen koulutus Jäsenten koulutus Kilpailutoiminta Kansainvälinen toiminta Kansainväliset leirit Huippuleiri PM- ja EM kilpailut, Suomi- Ruotsi maaottelu Tapahtumat Seuran sisäiset tapahtumat Muiden järjestämät tapahtumat Yhteinen toiminta Markkinointi Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Hallinto ja talous Yhteistoiminta muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa

3 JAGUARS SPIRIT ATHLETES Toimintasuunnitelma Seuran tarkoitus Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta- alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu- urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 2 Visio vuodelle 2013 Jaguars Spirit Athletes ry:n ensimmäisen vuoden visiona on kehittää seuran toimintaa vuonna 2011 Jyväskylä Jaguars ry:ssä aloitetun strategian mukaisesti niin, että seuraamme voidaan pitää vuonna 2017 yhtenä Suomen parhaista urheiluseuroista. Tämä vaatii pitkäjänteistä työtä, joten menemme pienin mutta määrätietoisin askelin eteenpäin. Kilpaurheilun saralla tavoitteenamme on tehdä paluuta kansainvälisiin kilpailuihin sekä harrastetoiminnan puolella laajentaa harrastemahdollisuuksien kenttää eri tasoille lapsista aikuisiin seuramme arvoja noudattaen. 3 Johdanto Vuosi 2013 on Jaguars Spirit Athletesin ensimmäinen toimintavuosi, mutta toiminta pohjautuu Jyväskylä Jaguars ry:ssä aikaisempina vuosina aikana tehtyyn kehitystyöhön. Yhdistyksen toiminta perustuu myös vuonna 2013 jäsenistön tarpeisiin ja toiveisiin. Kehitystyö painottuu toiminnan pitkäjänteiseen suunnitelmallisuuteen ja käytännön toteutuksen parantamiseen. Seuramme tarjoaman kilpaurheilutoiminnan tarkoituksena on antaa urheilijalle seurassamme mahdollisuudet kehittää ja parantaa lajitaitojaan sekä samalla viedä seuramme joukkueita kohti maan kärkeä. Harrastustoiminnallamme pyrimme tarjoamaan kaikille halukkaille mahdollisuuden olla mukana lajin parissa sekä harrastaa terveyttä edistävää liikuntaa. Toimihenkilöille ja valmentajille tarjoamamme koulutustoiminnan tarkoituksena on parantaa ja kehittää joukkueiden toimintaedellytyksiä, kehittää toimijoiden henkilökohtaista osaamistasoa sekä samalla muokata seuramme 2

4 toimitapoja paremmin jäseniä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Jaguars Spirit Athletesin perustaminen mahdollistaa entistä paremmin yhdistyksen ja sen toiminnan monipuolisen kehittämisen ja helpottaa tietämme kohti tavoitteitamme. Jyväskylä Jaguars ry:n cheerleading jaosto käynnisti vuonna 2011 strategiatyön, jota jatketaan vuonna 2013 Jaguars Spirit Athletesissa. Strategian tavoitteena on kehittää seuratoimintamme laatua, jotta pystymme palvelemaan jäsenistöämme entistä paremmin, takaamaan huippu- urheilun kehittymisen sekä mahdollistamaan lajin harrastamisen kaikille siitä kiinnostuneille. Näin ollen myös pystymme kasvattamaan jäsenmääräämme ja kehittämään valmentajille välttämätömiä koulutusmahdollisuuksia. Vuoden 2013 painopistealueet ovat seuraavat: 1. Kilpailullinen menestys motivoituneiden ja osaavien valmentajien myötä 2. Lasten, nuorten ja aikuisten harrastustoiminnan laadun parantaminen ja kehittäminen sekä määrän lisääminen 3. Toimivan ja pätevän organisaation kehittäminen palkatun työntekijän avulla pyrkimyksenä monipuolistamaan, laajentamaan ja lisäämään palveluita sekä parantamaan jo olemassa olevien palveluiden laatua. 4. Valmennus- ja vapaaehtoistoiminnan aktivoiminen ja kehittäminen sekä vapaaehtoisten jaksamisen tukeminen 5. Pätevä ja motivoitunut hallinnollinen toiminta, jonka tavoitteena aktiivinen osallistuminen liikuntapäättämiseen myös oman seuran ulkopuolella 4 Yleistä Jaguars Spirit Athletesin toiminta on jaettu kahteen osa- alueeseen: kilpaurheilu ja alkeis- sekä harrastustoiminta. Toiminnan suunnittelu, talouden arviointi ja toiminnan toteuttaminen tapahtuu näiden kahden toimialan puitteissa. 4.1 Organisaatio Jaguars Spirit Athletesin toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus. Hallituksen alaisuudessa toimii vuonna 2013 toiminnanjohtaja sekä muut mahdolliset palkatut työntekijät, 3

5 seuratoiminnan ideointiryhmä, joukkueenjohtajaryhmä, valmennusvastaava ja valmentajat. Toimiryhmien- ja henkilöiden sekä palkatun toiminnanjohtajan avulla nostetaan ja monipuolistetaan Jaguars Spirit Athletesin jäsenilleen tarjoamien palveluiden ja tapahtumien tasoa sekä kehitetään harraste- ja kilpajoukkueiden toimintaa. Laadukkaan harrastetoiminnan kehittämistä jatketaan viisivuotissuunnitelman mukaisesti panostamalla ohjaus- ja valmennustoiminnan laatuun. Seuran arvojen toteutumista seurataan ohjaus- ja valmennustoiminnassa pitämällä säännöllisesti kokouksia valmentajien, joukkueenjohtajien ja muiden vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoistoimintaa jatketaan yhtä aktiivisesti kuin aiemminkin sekä pyritään saamaan joukkueenjohtajat vielä aktiivisemmin mukaan seuran toimintaan. Seuran vapaaehtoisten muistamista ja palkitsemista lisätään aiemmasta. 4.2 Vakaa talous ja varainhankinta Tarkka talouden seuranta on tuottanut tulosta ja sen seurauksena on mahdollistunut seuratoiminnan kehittäminen. Vuoden 2013 tavoitteena on jatkaa yhtä hyvää taloudellista tilannetta kuin tähänkin asti. Yhdistyksemme pääasiallinen tulonlähde on jäseniltä kerättävät maksut eikä tarkoituksena ole tehdä voittoa. Muita tulonlähteitämme ovat talkootyö, avustukset ja yhteistyökumppanit. Jos toiminnallinen tulos jää vuonna 2013 positiiviseksi, niin näillä varoilla rahoitetaan toimintaa asettettujen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyviä käyttökohteita ovat muun muassa valmentajien koulutukseen panostaminen ja harjoitusolosuhteiden kehittäminen. 4.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat Jaguars Spirit Athletesin ensimmäisenä toimintavuotena keskitymme ulkoisessa tiedotuksessa saamaan uuden yhdistyksemme tunnetuksi Keski- Suomen liikuntapiireissä. Väylinä tunnettavuuden lisäämiseen olemme aktiivisesti mukana keskisuomalaisissa tapahtumissa. Uudistamme myös internetsivujemme ilmeen uutta ilmettämme vastaaviksi. Tehostamme myös Facebook- viestintäämme toimintamme tunnettavuuden lisäämiseksi. Näkyvyyttä eri tiedotusvälineissä lisätään tehokkaamman markkinoinnin ja tiedottamisen avulla. Lehdistön osalta olemme aktiivisemmin yhteydessä Keskisuomalaiseen ja muihin paikkakunnalla tunnettuihin lehtiin näkyvyyden lisäämiseksi. Jatkamme myös tarpeen mukaan rekrytointitilaisuuksiamme kouluille ja oppilaitoksille, missä olemme kohderyhmiämme lähellä. Pääpainoina kilpailutulosten tiedottamisen lisäksi ovat seuramme 4

6 imagon vahvistaminen ja vakiinnuttaminen nousevana kilpaurheiluseurana Suomessa. Lisäksi pyrimme monipuolistamaan www- sivujemme laatua, sillä ne ovat nykyään yksi tärkeimmistä tiedonhaun kanavista lajista kiinnostuneille. 4.4 Määrällinen kasvu Jäsenmäärämme on kasvanut vuosittain. Tavoitteena on pitää kasvuvauhtia yllä monipuolistaen toimintatarjontaamme. Syksyllä 2012 SLU:n seuratuen avulla aloitettu hanke cheerleading- erityisliikuntaryhmästä etenee ja ryhmä on tavoitteena saada toimimaan keväällä Tavoitteena vuodelle 2013 on kasvattaa hieman joukkuemääriä. Uusiksi joukkueiksi pyrimme saamaan aikuisikäluokkaan kolmannen, harrastusliikuntaan keskittyvän joukkueen, mini- ikäluokkaan tavoittelemme kolmatta joukkuetta mahdollistamaan harjoittelun eri tavoitetasoilla. Mikrojen ryhmiin pyrimme lisäämään uutena ikäluokkana 4-5- vuotiaiden ryhmän. Pyrimme myös kehittämään harrastetoiminnan laatua ja lisäämään poikien jäsenmäärää seurassamme. Keväällä alkavan aikuisten harrastejoukkueen sekä mikrojen ja erityisryhmän toiminta keskittyy kouluvuoteen ja muilla joukkueilla toiminta on ympärivuotista lukuun ottamatta kolmen viikon kesätaukoa. Joukkueita on tavoitteena olla syyskaudella : kaksi aikuisten kilpajoukkuetta ja yksi aikuisten harrastejoukkue, kaksi junioreiden kilpajoukkuetta ja yksi junioreiden harrastejoukkue, kaksi minien kilpacheerjoukkuetta ja yksi minien cheerharrastejoukkue, yksi minien kilpacheertanssijoukkue, erityisliikunnan ryhmä, 6-8- v. mikrojen joukkue, 4-5- v. mikrojen joukkue sekä syksyllä toimintansa aloittavat minien alkeisjoukkue ja juniori- ja seniorien alkeisjoukkue. SM- tason kilparyhmien jäsenmääräksi pyrimme saamaan noin 30 jäsentä/ ryhmä ja muihin kilparyhmiin 28 jäsentä/ ryhmä. Tällöin kussakin kilpajoukkueessa on myös tarvittava määrä varamiehiä. Seuran tavoittena on myös pitää harrastus- ja kilpailutoiminta kaikille lapsille ja nuorille soveltuvana. Pyrimme siihen, että toimintaan on matala kynnys tulla mukaan ja kuka tahansa voi aloittaa tämän lajin. Tätä tukeekin vuonna 2012 aloittamamme erityisliikuntahanke. Pyrimmekin aktiiviseen yhteistyöhön koulujen kanssa näkyvyyden ja lajitunnettuuden edistämiseksi. 5

7 5 Koulutustoiminta Jaguars Spirit Athletesin koulutustoiminta jakautuu vuonna 2013 kolmeen osa- alueeseen: 1. Valmentaja- ja ohjaajakoulutus, 2. Hallinnollinen koulutus, 3. Jäsenten koulutus. 5.1 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä kasvattaa valmennustoiminnasta kiinnostuneista harrastajista osaavia valmentajia ja ohjaajia. Vuonna 2013 jatkamme valmentajiemme kouluttamista hyväksi havaituilla SCL:n koulutuksilla ja järjestämme itse aihealuekoulutuksia valmentajien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Vuonna 2013 tavoitteenamme on kouluttaa VK1- tasolle kolme uutta valmentajaa sekä tarjota lisäkoulutusta kaikille valmentajillemme. Kaikki uudet kouluttamattomat ohjaajat koulutetaan heidän ensimmäisinä ohjausvuosina kolmivaiheisella ohjaajakoulutuksella. Itse järjestämme ulkopuolisten kouluttajien ja oman seuramme osaajien kautta koreografiakoulutuksen ja psyykkisen valmennuksen koulutuksen. 5.2 Hallinnollinen koulutus Uuden yhdistyksen myötä tavoitteenamme on saada mukaan uusia aktiivisia seuratoimijoita. Toimijoitamme koulutamme tarpeen mukaan koulutuksilla, jotka auttavat heitä seuratoiminnan hoitamisessa ja kehittämisessä. Seuramme sisällä toimii useita valmennustiimejä, joiden johtajille eli päävalmentajille järjestämme johtamiskoulutuksen tiimin johtamista helpottamaan. 5.3 Jäsenten koulutus Jäsenten koulutukset ovat harrastajillemme suunnattuja lajitaitokoulutuksia ja urheilulliseen elämäntapaan ohjaavia koulutuksia. Tavoitteenamme on saada jäsenistämme osallistujia SCL:n minipäiville, kesäleirille, akrobatialeireille ja stuntleirille sekä mahdollisesti muille leireille. Itse järjestämme jäsenillemme kaksi akrobatiakurssia, joihin otetaan mukaan rajallinen määrä osallistujia heidän kiinnostuksensa mukaan. Lisäksi järjestämme kaikille jäsenillemme suunnatun Minustako huippu- urheilija? koulutuksen, jossa teemoina ovat urheilijan elämänrytmi ja elämänhallinta. 6

8 6 Kilpailutoiminta Vuonna 2013 seuramme joukkueet tavoittelevat osallistumista kilpailuihin ja niissä menestymistä seuraavasti: 1. Suomi- Ruotsi maaottelu: a. Naisten kilpajoukkue - tavoitteena puhdas suoritus b. Sekakilpajoukkue - tavoitteena puhdas suoritus c. Junioreiden kilpajoukkue 1 - tavoitteena puhdas suoritus 2. May Madness kilpailut (Aloittelijasarjojen päätapahtuma): a. Junioreiden harrastejoukkue - tavoitteena mukava kilpailukokemus b. Minien harrastejoukkue - tavoitteena mukava kilpailukokemus c. Minien kilpauraa aloittavien joukkue - tavoitteena mukava kilpailukokemus 3. Syyskilpailut 5.10 (Harrastesarjojen kilpailu): a. Minien kilpajoukkue - tavoitteena mukava kilpailukokemus b. Junioreiden kilpajoukkue 2 - tavoitteena mukava kilpailukokemus 4. Super Cheer kilpailut (Minien päätapahtuma ja junioreiden edistyneet sarja) a. Minien kilpajoukkue 1 - tavoitteena mukava kilpailukokemus ja sijoittuminen seitsemän parhaan joukkoon. b. Minien kilpauraa aloittavien joukkue - tavoitteena mukava kilpailukokemus c. Minien tanssijoukkue - tavoitteena mukava kilpailukokemus d. Junioreiden kilpajoukkue 2 - tavoitteena sijoittuminen 3 parhaan joukkoon e. Junioreiden harrastejoukkue - tavoitteena mukava kilpailukokemus f. Aikuisten harrastejoukkue halutessaan - tavoitteena mukava kilpailukokemus 7

9 5. SM- karsintakilpailut 2014 a. Naisten kilpajoukkue - Saavuttaa paikka SM- kilpailuihin b. Sekakilpajoukkue - Saavuttaa paikka SM- kilpailuihin c. Junioreiden kilpajoukkue 1 - Saavuttaa paikka SM- kilpailuihin 6. SM- kilpailut a. Naisten kilpajoukkue - Mitalisija b. Sekakilpajoukkue - Sijoittuminen 5 parhaan joukkoon c. Junioreiden kilpajoukkue 1 - Mitalisija 7. Pienryhmien SM- kilpailut a. Naisten ryhmästunt 2 edustajaa - Sijoittuminen mitaleille vähintään toiselle ryhmälle b. Junioreiden ryhmästunt 2 edustajaa - Sijoittuminen mitaleille vähintään toiselle ryhmälle c. Ryhmästunt seka 1 edustaja - Sijoittuminen mitaleille d. Paristunt 1 edustaja - Hyvä kilpailukokemus Kilpailutoiminnan tavoitteet vuodelle 2013: 1. Saada vähemmän kilpailleille harrastajille mukavia kilpailukokemuksia ja tutustuttaa heidät kilpailukäytäntöihin 2. Saavuttaa SM 2014 kilpailuista edustusoikeudet PM ja EM kilpailuihin mahdollisimman monelle pienryhmälle, sekä yhdelle aikuisten ja yhdelle junioreiden kilpajoukkueelle 3. Suorittaa kilpailuissa onnistuneet, varmat ja omantasoiset ohjelmat kaikilla joukkueilla 4. Tarjota mahdollisuutta kilpailemiseen kaikille kilpailemisesta kiinnostuneille 8

10 6 Kansainvälinen toiminta Kansainvälistä toimintaamme jatkamme Jaguars Spirit Athletesissa hyvin aktiivisesti edellisen seuran tapaan. Kansainvälisen toimintamme päätapahtumat 2013 ovat kansainvälinen leiri kesällä, huippuleiri syksyllä, sekä kansainväliset kilpailut, mikäli olemme saavuttaneet niihin edustusoikeuksia. 7.1 Kansainväliset leirit Järjestämme yhden kansainvälisen leirin vuonna 2013, joka järjestetään kesäkuun alkupuolella. Leirin tarkoituksena on saada syksyn kilpailuohjelmat mahdollisimman pitkälle valmiiksi. Leirin yhteyteen tavoitteenamme on saada myös pienimuotoista koulutusta valmentajillemme liittyen valmentamiseen ja koreografioiden tekoon. Leirille on tavoitteena saada 2-3 valmentajan tiimi. Valmentajien hankkimisessa käytämme apuna Steve Powersia Minnesotasta ja muita edellisvuosilta tuttuja kansainvälisiä valmentajia. Kansainvälisen leirin tavoitteet vuodelle 2013: 1. Parantaa jäsenten lajitaitoja ja saada oppia tekniikoihin 2. Saada ideoita kilpailuohjelmien koreografioihin 3. Kehittää valmentajien osaamista leirivalmentajien esimerkein ja heidän pitämiensä koulutusten myötä. 7.2 Huippuleiri Järjestämme syksyllä 2013 aikuisten ja junioreiden kilpajoukkueille kilpailuihin valmistavan huippuleirin. Huippuleiri järjestetään viikonloppuleirinä urheiluopistolla. Leirille kutsutaan valmentajiksi eurooppalaisia cheerleadingvalmennuksen huippuja. 7.3 PM- ja EM kilpailut, Suomi- Ruotsi maaottelu Osallistumme keväällä 2013 järjestettävään Suomi- Ruotsi maaotteluun yhdellä junioreiden ja kahdella aikuisten kilpajoukkueella. Osallistumme Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin keväällä 2013 sekä European Cheer Unionin järjestämiin EM- kilpailuihin kesällä Skotlannissa, mikäli olemme lunastaneet niihin edustuspaikan suomenmestaruuskilpailuissa. 9

11 7 Tapahtumat Jaguars Spirit Athletes järjestää vuosittain jäsenilleen erilaisia tapahtumia. Seuran sisäisten tapahtumien tarkoituksena on tarjota jäsenillemme ja heidän perheilleen mukavaa toimintaa cheerleadingin parissa sekä luoda jäsentemme keskuuteen hyvä seuran me- henki. Osallistumalla muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin pyrimme taas tuomaan lajiamme ja seuraamme tunnetummaksi. 8.1 Seuran sisäiset tapahtumat Vuonna 2013 järjestämme seuramme jäsenille joukkuekarsinnat, kesäpäivän sekä pikkujoulut. Joukkuekarsinnat järjestämme tammikuussa. Karsinnoissa jaamme jäsenemme iän, taitojen ja omien toiveiden mukaisesti joukkueisiin. Kesäpäivän tarkoituksena on tarjota jäsentemme perheille mahdollisuus tutustua lajiimme ja toimintaamme osallistumalla myös itse esimerkiksi lajikokeiluihin. Järjestämme perinteisen syysnäytöksen seuramme jäsenten vanhemmille ja lähipiirille loka- marraskuussa, jotta SM- karsintoihin kilpailemaan lähtevät joukkueet pääsevät esittämään kilpailuohjelmansa tutuille sekä kaikki seuramme joukkueet saavat lisää esiintymiskokemusta. Pikkujoulut ovat jäsentemme kauden päätöstapahtuma, jossa kaikki jäsenemme pääsevät tapaamaan toisiaan ja pitämään hauskaa rennossa ilmapiirissä. 8.2 Muiden järjestämät tapahtumat Edellisvuosien tapaan osallistumme vuonna 2013 Toukofest tapahtumaan, jossa esittelemme seuramme toimintaa lajiesittelypisteellä ja esitysten muodossa. Näin lähestymällä lajista kiinnostunutta kohderyhmää pyrimme pitämään mukaanliittymiskynnyksen matalana. Vastaavasti pyrimme toimimaan muillakin rekrytoinnin saroilla, kuten lajiesittelytunneilla peruskouluissa. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan myös muihin vastaaviin tapahtumiin. 8 Yhteinen toiminta 9.1 Markkinointi Vuonna 2013 alamme etsiä seurallemme markkinointisuunnitelman tekijää. Mikäli 10

12 löydämme tehtävään sopivan henkilön, aloitamme seuramme markkinointisuunnitelman laatimisen. Markkinointitoimenpiteillä pyrimme saamaan tarvittavan määrän uusia jäseniä seuraamme, jotta jokaiselta ikätasolta (aikuisten-, juniori- ja mini- joukkueista) löytyisi riittävästi harrastajia eritasoisten joukkueiden ylläpitämiseksi. Tavoitteenamme on myös saada lisää poikia mukaan toimintaamme, jotta varmistamme sekajoukkuetoiminnan jatkumisen. Uusien harrastajien rekrytointiin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota ja painottamaan, että markkinoimme kohdistetummin oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. 9.2 Sisäinen viestintä Sisäinen viestintä tapahtuu pääosin sähköisin jäsentiedottein, joita lähetetään jäsenille ja heidän huoltajilleen 6 kpl vuoden 2013 aikana. Seuran sisäisen toiminnan lisäksi sisäisillä tiedotteilla pyritään lisäämään jäsenten tietämystä SCL:n, muiden lajiliittojen, Keski- Suomen Liikunnan ja Jyväskylä kaupungin liikuntapalvelun ajankohtaisista asioista, kuten koulutuksista, leireistä, kilpailuista ja foorumeista. Jäsentiedotteet ovat myös luettavissa www- sivuiltamme jäsenet - osiosta. Seuramme internetsivuilla on salasanalla suojattu toimihenkilöille tarkoitettu materiaalisalkku, josta löytyy muun muassa perehdytysohjeet seuran toimintatapoihin, jäsenlistat, hallinnolliset pöytäkirjat ja kattojärjestöjen tiedotteet. Materiaalisalkku on osoittautunut hyväksi apuvälineeksi valmentajille ja jojoille. Vuonna 2013 internetsivuja uudistetaan ja sivujen päivitystä on tarkoitus jatkaa vielä aiempaa aktiivisemmin. Kokopäiväisen toiminnanjohtajan palkkaaminen 2012 on edesauttanut sisäisen viestinnän kehittymistä. Internetsivut ovat tärkein tiedottamisen kanava suoraan seuramme jäsenille ja samalla ne myös antavat infoa seuramme toiminnasta ulkopuolisille. Internetsivujen tiedotus painottuukin nopeaan tiedottamiseen ja erityisesti seuramme jäsenille suunnattuun tiedotukseen. Vuonna 2013 on tavoitteena www- sivujemme ilmeen päivittäminen ja sisällön monipuolistaminen. 11

13 9.3 Ulkoinen viestintä Tiedotuksen pääpaino vuonna 2013 on edelleen seuran ja lajin imagon parantaminen, positiivisen näkyvyyden lisääminen paikallislehdissä ja muissa paikallismedioissa, sekä tätä kautta syntyvä arvostus seuralle ja lajille. Tähän pyritään vuonna 2013 ammattimaisilla mediatiedotteilla sekä nopealla jälkitiedottamisella (muun muassa kilpailujen tulokset ja kuvat mahdollisimman pian internetsivuillemme). 9.4 Hallinto ja talous Yksi tärkeä syy Jaguars Spirit Athletesin perustamiselle oli tavoite kehittää toiminnan organisaatiorakennetta ja hallintoa mahdollisimman hyvin jatkuvasti kasvavaa jäsenistöä palvelevaksi. Vuonna 2013 seurassa toimii yksi vakituinen kokoaikainen työntekijä: toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja tehostaa ja kehittää seuran toimistopalveluja, valmennuskoulutusta, leiri- ja kilpailutoimintaa sekä tapahtumien järjestämistä yhdessä hallituksen kanssa. Päivittäisen kirjanpidon hoitaa toiminnanjohtaja, mutta tilinpäätöspalveluiden ostamista ulkopuoliselta taholta jatketaan. Tilintarkastus tullaan siirtämään ulkopuoliselle ammattilaiselle. Vuonna 2013 tärkeimpiä kehityskohteita Jaguars Spirit Athletesissa ovat seuran hallinnon ja valmennuksen laadun kehittäminen. Tätä kehittämistä edesauttaa hallituksen jäsenmäärän kasvaminen aiemmasta ja kaiken seuran toiminnan painottuminen cheerleadingiin. Hallituksen roolia seurassa pyritään painottamaan yhä enemmän strategisten linjojen suunnitteluun ja seuratoiminnan kehittämiseen. Hallituksen toimintaa ohjaa vuonna 2013 seuramme viisivuotissuunnitelma. Tavoitteena on parantaa seuramme kilpaurheilullista menestystä, tarjota laadukasta harrastetoimintaa, kehittää organisaatiota toimivammaksi, laajentaa aktiivista vapaaehtoistoimintaa sekä pyrkiä pätevään hallinnolliseen toimintaan. Hallitus myös seuraa uudessa kansallisessa liikunnan kattojärjestössä (toistaiseksi nimetön), SCL:ssa, Jyväskylän kaupungin liikuntatoimissa ja muualla tapahtuvia liikunta- alan muutoksia pysyäksemme ajan tasalla liikuntakentän mullistuksista. Talousarvio vuodelle 2013 on laadittu nollatulokseen. Aiempina vuosina kertynyttä ylijäämää ja seuran pääomaa tarvitaan puskurina seuran toiminnan kasvamiseen sekä viisivuotissuunnitelmassa olevan harjoitushallihankkeen eteenpäin viemiseen. Seuran jäsen- 12

14 ja toimintamaksujen hinnat on tarkistettu talousarviossa ja niihin ei ole edellisvuosiin verrattuna suunnitteilla suuria muutoksia. Valmentajien koulutuksien tukeminen jatkuu voimakkaana. Vuosiavustusta Jyväskylän kaupungilta haetaan vuosittaiseen tapaan. Haemme myös muita tukia ja avustuksia, kuten Pohjola- palkintoa. Vuonna 2013 aloitamme sinettiseura- hankkeen johon haemme seuratukea, mikäli sellaista on vielä mahdollista hakea. Tavoitteenamme on saavuttaa seurallemme Nuoren Suomen sinettiseura laatumerkki keväällä Kaikessa toiminnassa on tavoitteena taloudellisen vakauden ylläpitäminen. Tavoitteet vuodelle 2013: 1. Uuden seuran toiminnan vakauttaminen vastuullisen ja motivoituneen hallinnon avulla 2. Viisivuotissuunnitelman eteenpäin vieminen 3. Vapaaehtoistoiminnan (hallitus, valmentajat ja muut toimihenkilöt) tehostaminen ja tätä kautta motivoitunut ja aktiivinen toimintaympäristö 9.5 Yhteistoiminta muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa Jaguars Spirit Athletesissa odotetaan ensimmäisen toimintavuotensa aikana olevan yli 300 jäsentä. Yhdistyksen rooli on tarjota jäsenilleen laadukasta toimintaa jäsenistön toiveiden mukaisesti. Yhdistyksen hallitus edesauttaa tätä muun muassa pitämällä yhdistyksen toimijat tietoisena siitä, missä koko liikunnan ja urheilun kentällä mennään. Aktiivinen verkostoituminen edesauttaa yhdistyksen toimintaa, joten Jaguars Spirit Athletes pyrkii pitämään aktiivisesti yhteyttä Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluihin, Keski- Suomen Liikuntaan, paikallisiin muihin urheiluseuroihin ja alueen kouluihin. Hyvä yhteydenpito auttaa seuran tunnettuuden kehittymisessä ja yhteistyömahdollisuuksien löytämisessä. Jaguars Spirit Athletes jatkaa yhteistyötä Suomen Terveystalon kanssa terveyspalveluiden osalta ja Palloilukeskus Hutungin kanssa liikuntatilojen osalta. Jaguars Spirit Athletes on aktiivisesti mukana Suomen Cheerleadingliiton toiminnassa. Mahdollisuuksien mukaan 13

15 yhteistyötä tehdään myös muiden, niin suomalaisten kuin ulkomaistenkin cheerleadingseurojen kanssa. Tapahtumakalenteri 2013 Tammikuu Joukkuejaot ja karsinnat Valmentajien kauden starttikoulutus/ perehdytys SCL:n lisenssien eräpäivä Jäsen- ja kausimaksujen eräpäivä SCL ohjauksen perusteet, Tampere SCL akrobatiatekniikka 1, Tampere Helmikuu SCL VK1 osa 1, Vierumäki Joukkueleirit akrobatia (Venus, Neptunus, Jupiter, Saturnus, Merkurius) 4.2. Vaatetilaustapahtuma SCL ryhmä- ja paristuntleiri, Kisakeskus, Fiskars SCL akrobatiatekniikka 2, Järvenpää SCL Ohjauksen perusteet, Seinäjoki SCL stunttitekniikka 1, Seinäjoki Kevätloma, treenitauko Maaliskuu Kevätloma, treenitauko Joukkueleirit - lajitekniikat: (Venus, Neptunus, Jupiter, Saturnus, Merkurius) ohjelman kokoaminen (Tellus, Pluto, Ceres) 9.3. SCL Stunttitekniikka 2, Helsinki 9.3. SCL Mini- ja mikrovalmentajien ideapäivä, Oulu Jäsenten koulutus: Minustako huippu- urheilija?, Jyväskylä SCL minipäivä, Seinäjoki (Merkurius, Pluto, Ceres, Dione) SCL akrobatiatekniikka 1, Helsinki SCL tuomaroinnin workshop, Helsinki 14

16 SCL VK1 osa 2, Vierumäki SCL tanssileiri, Turku Huhtikuu SCL akrobatialeiri, Seinäjoki SCL Lajin tulevaisuus seminaari seurapäättäjille, Vantaa/Espoo SLU/SCL Nappaa mukaan kurssi, Vantaa/Espoo ADT/SCL Antidoping koulutus, Vantaa/ Espoo SCL kevätkokous Vantaa/ Espoo JSA kevätkokous ICU MM- kilpailut, Orlando, Florida Joukkueleirit ohjelman kokoaminen, (Venus, Neptunus, Jupiter, Saturnus, Merkurius) Vappuvapaat, treenitauko Toukokuu SCL tanssivalmentajien workshop, Tampere SCL Suomi- Ruotsi maaottelu, Vantaa SCL May Madness kilpailut, Vantaa AVOIN Kesäkuu Toukofest (oletus ) Kansainvälinen leiri SCL akrobatialeiri, Tampere SCL kokeneiden valmentajien workshop, Tampere Jaguars Spirit Athletes Kesänavauspäivä JSA Kauden puolivälin yhteispalaveri kaikille toimihenkilöille ECU EM- kisat, Skotlanti Heinäkuu Kesäloma, treenitauko SCL Cheerleading kesäleiri, Vierumäki SCL Cheertanssi kesäleiri, Fiskars 15

17 Elokuu JSA toimihenkilöiden virkistyspäivä SCL Ohjauksen perusteet, Helsinki SCL Stunttekniikka 1, Helsinki SCL Tanssitekniikka 1, Helsinki Joukkueiden syysleirit (Venus, Neptunus, Jupiter, Saturnus, Tellus, Merkurius, Pluto, Ceres) Syyskuu 2.9. Syksyn alkeisryhmät alkavat 7.9. SCL kouluttajien virike- ja virkistyspäivä Tanssileiri (Dione) Lokakuu AVOIN AVOIN SCL syyskisat Huippuleiri (Venus, Neptunus, Jupiter, Saturnus) SM- tason syysleiri Marraskuu JSA Kenraalinäytös SCL syyskokous, Jyväskylä SLU/SCL Hyvä seura seminaari, Jyväskylä AVOIN SCL SM- karsintakilpailut Super Cheer kilpailut, Vantaa JSA syyskokous Joulukuu SCL SM- kilpailut, Helsinki JSA Kauden yhteenvetopalaveri toimihenkilöille Johtamiskoulutus 2014 vuoden päävalmentajille JSA pikkujoulut 16

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Organisaatio... 3 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta... 4 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat... 4 2.4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 Suomen Cheerleadingliitto SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Yleistä 4 2.1 Organisaatio 4 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta 5 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat 5 2.4 Määrällinen kasvu

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013

Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013 Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013 Toimintakäsikirja 1. Johdanto 4 2. Seuratoimintamme perusteet 4 2.1. Yhdistyksen perustiedot 4 2.2. Toiminta-ajatus 4 2.3. Visio Suomen paras seura 2017

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Rantaperkiön Isku voimistelujaosto Sivu 1 Sisältö 1. YLEISTÄ SEURASTA 2. VOIMISTELUJAOSTO 3. TOIMISTO 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 4.1. Painopisteet

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry

TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry Päivitetty 3.5.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN PERIAATTEET... 4 1.1 TOIMINTA-AJATUS... 4 1.2 ARVOT, MISSIO JA VISIO... 4 1.3 LÄHITULEVAISUUDEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 Suomen Squashliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu SISÄLTÖ 1 1. Strategia ja toiminnan painopisteet 2 2. Lasten ja nuorten squash 2 2.1. Juniorikampanja ja VOK-hanke 3 2.2. Lasten ja nuorten kilpailutoiminta

Lisätiedot

Toimintalinja 2013. Grani Tenniksen Toimintalinja 2013. Sisällysluettelo. Johdanto

Toimintalinja 2013. Grani Tenniksen Toimintalinja 2013. Sisällysluettelo. Johdanto Toimintalinja 2013 Grani Tenniksen Toimintalinja 2013 Johdanto Grani Tennis ry. on kauniaislainen tennisseura, joka on perustettu 1974. Seuran jäsenmäärä on vuoden 2012 lopussa noin 740 jäsentä, jolla

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YLEISTÄ Vuosi 2015 on Suomen melonta- ja soutuliitto ry:n neljäs toimintavuosi. Toiminta-ajatus Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on Suomessa toimivien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 1 Suomen Squashliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 sivu SISÄLTÖ 1 1. Strategia ja toiminnan painopisteet 2 2. Lasten ja nuorten squash 2 2.1. Juniorikampanja ja VOK-hanke 3 2.2. Lasten ja

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN SEURATOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 2010 Hallitus SISÄLTÖ Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

Laatukäsikirja 3.8.2007

Laatukäsikirja 3.8.2007 Laatukäsikirja 3.8.2007 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Se perustuu seuran toimintaa vuosina 1993-2005 ohjanneeseen EBT-tietopakettiin. Laatukäsikirjan tekeminen aloitettiin toukokuussa

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT URHEILUSEURA AJO, 1963 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES, 1963 SOUKKION JYSKE, 1913 URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN KIISTO,

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ... 3 MELONNAN JA SOUDUN OPERATIIVINEN TOIMINTA VUONNA 2012... 4 Harraste-, kunto-, retki- ja tapahtumatoiminta (A)... 4 KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Helsinki Athletics Cheerleaders HAC ry. - Toimijan käsikirja

Helsinki Athletics Cheerleaders HAC ry. - Toimijan käsikirja Helsinki Athletics Cheerleaders HAC ry - Toimijan käsikirja 1 Sisällys 1. Helsinki Atheltics Cheerleaders HAC ry 1.1. Toiminta-ajatus 1.2. Toiminnan arvot ja visio 2. Seuran organisaatio 2.1. Seuratoimijat

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TUKITOIMINTA... 5 2.1 Talous ja markkinointi... 5 2.2 Viestintä... 6 2.3 Tietotekninen toiminta... 7 2.4 Lajipalvelut... 8 3. OLOSUHDEVALIOKUNTA...

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto

Suomen Cheerleadingliitto Suomen Cheerleadingliitto Vuosikertomus 2012 Suomen Cheerleadingliitto - SCL ry Vuosikertomus 2012 Sisällys Järjestötoiminta Jäsenistö Hallinto ja valiokunnat Järjestötoiminta Strategia ja visio Tiedotus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista...4 Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013 30.9.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013 30.9.2014 TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013 30.9.2014 Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2013 20134 (1.10.2013 30.9.2014) Pankkiyhteys: Pohjois-Savon Osuuspankki Tilinumero: FI82 5600 0520 3935 57 Y:tunnus: 2428670-1

Lisätiedot

Ki Ken Tai Icchi ry. Toimintasuunnitelma 2014. Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014

Ki Ken Tai Icchi ry. Toimintasuunnitelma 2014. Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014 Ki Ken Tai Icchi ry Toimintasuunnitelma 2014 Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014 1. Johdanto 2. Seuran järjestämät tapahtumat 2.1. Leirit ja muut tapahtumat 2.1.1. Kendoleirit 2.1.2. Jodoleirit 2.1.3.

Lisätiedot