ASSA ABLOY: Vahvaa etenemistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASSA ABLOY: Vahvaa etenemistä"

Transkriptio

1 1 ASSA ABLOY: Vahvaa etenemistä Keskiviikko :00: Liikevaihto oli miljoonaa SEK (9 356), jossa on kasvua 12 %, josta 5 % orgaanista kasvua, 20 % yritysostojen tuomaa kasvua ja valuuttakurssien vaihtelujen negatiivista vaikutusta -13 %. Vahvaa kasvua Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Kehitys oli hidasta, mutta vakaata kehittyneillä markkinoilla. Liikevoitto (EBIT) kasvoi 7 % ja oli miljoonaa SEK (1 515). Käyttökate oli 15,4 % (16,2), joka sisältää yritysostojen ja valuuttakurssien vaihtelujen aiheuttaman 1,1 prosenttiyksikön laimennusvaikutuksen. Lorentzen & Wettren myynti ABB:lle tarkoittaa, että Cardo-yrityskauppa on valmis. Veroprosentti aleni 22 prosenttiin (24). Nettotulos oli miljoonaa SEK (1 031). Osakekohtainen tulos kasvoi 12 % ja oli 3,07 SEK (2,74). LIIKEVAIHTO JA TULOS Toinen neljännes Alkuvuosi Muutos Muutos Liikevaihto MSEK % % jossa: Orgaaninen kasvu +5 % +5 % Yrityshankinnat +20 % +14 % Valuuttakurssien vaikutus % % Liikevoitto (EBIT), MSEK % % Liikevoittoprosentti (EBIT), % 16,2 15,4 15,9 15,6 Tulos ennen veroja, MSEK % % Nettotulos, MSEK % % Operatiivinen kassavirta, MSEK % % Voitto/osake (EPS), SEK 2,74 3, % 5,10 5, % KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTIT Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin peräti 25 prosenttia, josta 5 % oli orgaanista kasvua ja 20 % yrityshankintojen tuomaa kasvua, sanoo konsernijohtaja Johan Molin. Kasvu oli vahvaa Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, kun taas kehittyneillä markkinoilla kehitys oli hidasta, mutta vakaata. Oli mieluista nähdä, että sähkömekaaniset tuotteet kehittyvät erittäin hyvin, ja niiden kasvu jatkui kaikissa divisioonissa ja kaikilla markkina-alueilla. Erityisen hyvin meni HID:llä, jonka orgaaninen kasvu oli vuosineljänneksellä 19 %. Liikevoitto kasvoi 7 % valuuttakurssien vaihtelun voimakkaasta negatiivisesta vaikutuksesta huolimatta. Volyymin kasvu ja tehokkuus- ja uudelleenjärjestelytoimet vaikuttivat positiivisesti liikevoittoprosenttiin, kun taas yrityshankinnat ja valuuttakurssien vaihtelut laimensivat sitä. On erittäin mieluista, että Cardo-hankinta on nyt loppusuoralla, kun ABB:n kanssa on tehty sopimus Lorentzen & Wettren myynnistä. Tämä tarkoittaa sitä, että Cardon osat, jotka eivät ole pitkällä aikavälillä sopivia ASSA ABLOYlle, saavat teolliset omistajat, jotka antavat niiden jatkuvalle kehitykselle ja kasvulle paremmat mahdollisuudet. Crawfordin integrointi etenee nopeasti ja vaikuttaa äärimmäisen lupaavalta. Vuosineljänneksen aikana ostimme Portafeun, joka on Ranskan johtava palo-ovien valmistaja, ja sen integrointi EMEA-divisioonaan etenee hyvin. Portafeu laajentaa tarjontaamme yhdellä Euroopan tärkeimmistä markkinoista. Haluan tässä yhteydessä toivottaa Portafeun erittäin osaavan henkilöstön tervetulleeksi konserniin.

2 2 Kehittyneillä markkinoilla liiketoimintasyklin odotetaan olevan julkisen puolen leikkausten vuoksi hidas, mutta vakaa, kun taas kehittyvillä markkinoilla kehityksen odotetaan jatkuvan positiivisena. TOINEN VUOSINELJÄNNES Konsernin liikevaihto oli MSEK (9 356), jossa on 12 % kasvua verrattuna vuoteen Vertailukelpoisten yksiköiden orgaaninen kasvu oli 5 % (2). Hankittujen yksiköiden osuus oli 20 % (8). Valuuttakursseilla oli 956 MSEK:n eli -13 %:n (-5) negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Liikevoitto ennen poistoja, EBITDA, ilman uudelleenjärjestelykuluja oli MSEK (1 780). Vastaava EBITDA-prosentti oli 17,7 % (19,0). Konsernin liikevoitto, EBIT, oli MSEK (1 515), jossa kasvua oli 7 %. Käyttökate oli 15,4 % (16,2). Nettorahoituserät olivat -156 MSEK (-152). Konsernin tulos ennen veroja oli MSEK (1 363), jossa oli 7 % parannusta edellisvuoteen verrattuna. Valuuttakursseilla oli 153 MSEK:n negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen ennen veroja. Voittomarginaali oli 13,9 % (14,6). Arvioitu efektiivinen veroprosentti oli 22 %, ja verojen määrä oli 321 MSEK (333). Osakekohtainen tulos oli 3,07 SEK (2,74), jossa kasvua oli 12 %. ENSIMMÄINEN PUOLIVUOTISKAUSI Vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli yhteensä MSEK (17 701), jossa oli kasvua 8 %. Orgaaninen kasvu oli 5 % (-1). Hankittujen yksiköiden osuus oli 14 % (6). Valuuttakursseilla oli MSEK:n eli -11 %:n (-5) negatiivinen vaikutus liikevaihtoon verrattuna vuoden 2010 ensimmäiseen puoliskoon. Puolivuotiskauden liikevoitto ennen poistoja, EBITDA, ilman uudelleenjärjestelykuluja oli MSEK (3 316). Vastaava EBITDA-prosentti oli 18,2 % (18,7). Konsernin liikevoitto, EBIT, ilman uudelleenjärjestelykuluja oli MSEK (2 810), jossa kasvua oli 6 %. Vastaava liikevoittoprosentti (EBIT) oli 15,6 % (15,9). Ensimmäisen vuosipuoliskon osakekohtainen tulos oli 5,60 SEK (5,10), jossa on kasvua 10 %. Puolivuotiskauden operatiivinen kassavirta oli MSEK (2 310). UUDELLEENJÄRJESTELYTOIMET Uudelleenjärjestelyohjelmista aiheutuvat kustannukset vuosineljänneksen aikana olivat 67 MSEK. Uudelleenjärjestelyohjelmia jatkettiin suunnitelman mukaan, ja ne ovat johtaneet henkilöstön vähenemiseen 89 henkilöllä neljänneksen aikana sekä henkilöllä projektien alusta lukien. Henkilöstö vähenee vielä 816 henkilöllä vuoden 2012 loppuun mennessä. Neljänneksen lopussa taseeseen tehtiin 809 MSEK:n varaus ohjelmien loppuosia varten. KOMMENTIT ALUEITTAIN EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) EMEA-alueella vuosineljänneksen liikevaihto oli yhteensä MSEK (3 311), jossa oli orgaanista kasvua -3 % (3). Markkinasuhdanteet pysyivät heikkoina toisen vuosineljänneksen aikana, ja kasvua oli ainoastaan Saksassa, Pohjoismaissa, Itä-Euroopassa ja Israelissa.

3 3 Yritysostojen tuoma kasvu oli 8 %. Liikevoitto oli yhteensä 510 MSEK (525), ja liikevoittoprosentti (EBIT) oli 15,7 % (15,9). Sijoitetun pääoman tuotto oli 20,6 % (19,9). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 429 MSEK (613). AMERICAS (Pohjois- ja Etelä-Amerikka) Americas-alueella vuosineljänneksen liikevaihto oli yhteensä MSEK (2 503), jossa oli orgaanista kasvua 2 % (-4). Liikevaihto kehittyi vuosineljänneksen aikana hyvin, ja kasvua oli Meksikoa lukuun ottamatta kaikissa liiketoimintayksiköissä. Erityisen hyvää tulosta tekivät Electromechanics- ja Residential-liiketoimintayksiköt sekä Etelä-Amerikka. Yritysostojen tuoma kasvu oli 1 %. Liikevoitto oli yhteensä 456 MSEK (493), ja liikevoittoprosentti oli 20,9 % (19,7). Sijoitetun pääoman tuotto oli 23,6 % (21,6). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 482 MSEK (586). ASIA PACIFIC (Aasia ja Kaukoitä) Asia Pacific -alueella vuosineljänneksen liikevaihto oli yhteensä MSEK (1 566), jossa oli orgaanista kasvua 12 % (18). Kasvu oli vahvaa kaikkialla Aasiassa, ja erityisen vahvaa se oli Kiinassa turvaovien osalta. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa liikevaihto laski alueen luonnonkatastrofien ja Australian elvytystoimien vähenemisen seurauksena. Yritysostojen tuoma kasvu oli 2 %. Liikevoitto oli yhteensä 232 MSEK (222), ja liikevoittoprosentti (EBIT) oli 14,3 % (14,2). Sijoitetun pääoman tuotto oli vuosineljänneksen aikana 22,4 % (20,3). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 199 MSEK (57). GLOBAL TECHNOLOGIES Global Technologies -divisioonan vuosineljänneksen liikevaihto oli yhteensä MSEK (1 240), jossa oli orgaanista kasvua 17 % (5). HID kasvoi vahvasti edelleen toisella vuosineljänneksellä, mutta katteeltaan pienempien projektitilausten osuus kasvoi. Hospitality kasvoi vahvasti korjausrakentamisen markkinoiden elpymisen sekä RFID-lukkojen ja energiatehokkuustuotteiden myynnin kasvun seurauksena. Yritysostojen tuoma kasvu oli 14 %. Divisioonan liikevoitto oli 224 MSEK (208) ja liikevoittoprosentti (EBIT) 15,9 % (16,8). LaserCardin ja ActivIdentityn hankinnalla oli 1,1 prosentin laimennusvaikutus liikevoittoprosenttiin. Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,0 % (14,5). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 270 MSEK (204). ENTRANCE SYSTEMS Entrance Systems -divisioonan vuosineljänneksen liikevaihto oli yhteensä MSEK (1 012), jossa oli orgaanista kasvua 5 % (-2). Kasvu oli hyvää kaikissa yksiköissä, mukaan luettuna uudet hankinnat Crawford (aiemmin Cardo) ja FlexiForce. Myös kannattavuus kehittyi myönteisesti kaikissa yksiköissä, ja Crawfordin ja FlexiForcen integrointi eteni tyydyttävästi. Yritysostojen tuoma kasvu oli 135 %. Liikevoitto oli yhteensä 281 MSEK (145), ja liikevoittoprosentiksi muodostui 12,6 % (14,3). Liikevoittoprosenttiin kohdistui 2,4 prosentin laimennusvaikutus pääasiassa Crawfordin (Cardon) hankinnan seurauksena. Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,6 % (13,6). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 166 MSEK (106). YRITYSOSTOT Vuosineljänneksen aikana konsolidoitiin FlexiForce Alankomaissa, Swesafe Ruotsissa, Portafeu Ranskassa ja yksi pienempi yritysosto. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana hankittujen kahdeksan yrityksen kokonaishankintahinta oli ilman luovutettavien erien ryhmiä MSEK, ja alustavat hankinta-analyysit osoittavat, että hankinnan liikearvo ja muut kestoiältään määrittämättömät aineettomat varat ovat MSEK. Hankintahinta on korjattu hankitulla nettovelalla ja arvioiduilla lisäkauppahinnoilla. Arvioidut lisäkauppahinnat ovat 290 MSEK.

4 4 Cardo Entrance Solutionsin hankinta-analyysi on esitetty sivulla 18. Cardon myytävät osat Cardo Flow Solutions ja Lorentzen & Wettre on luokiteltu "myytävänä oleviksi luovutettavien erien ryhmiksi" IFRS 5 -normin "Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot" mukaisesti. Luovutettavien erien ryhmät on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla. ASSA ABLOY ilmoitti 4.7. tehneensä ruotsalais-sveitsiläisen ABB Ltd:n kanssa sopimuksen aiemmin Cardo-konserniin kuuluneen Lorentzen & Wettren myynnistä. Velaton kauppahinta on 750 MSEK. Kauppa odotetaan saatavan valmiiksi vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon aikana. KESTÄVÄ KEHITYS ASSA ABLOY Americasin Security Doors -liiketoimintayksikkö on saanut sekä Indoor Air Quality Certification- että GREENGUARD Children & Schools Certification -sertifikaatit kaikille neljälle tuotemerkilleen, jotka ovat Ceco, Curries, Graham ja Maiman. GREENGUARD Environmental Institute sertifioi terveellisempien sisätilojen tuotteiden ja materiaalien edistämiseksi tuotteita ja materiaaleja, jotka vapauttavat ilmaan mahdollisimman vähän hiukkasia ja kemikaaleja elinkaarensa aikana. EMOYHTIÖ Emoyhtiön ASSA ABLOY AB:n liiketoiminnan muut tuotot puolivuotiskaudelta olivat 877 MSEK (911). Tulos ennen veroja oli 592 MSEK (1 188), ja sen lasku johtui ensisijaisesti tytäryhtiöiden pienemmistä osingoista. Aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehdyt investoinnit olivat 2 MSEK (1). Likviditeetti on hyvä ja omavaraisuusaste oli 36,2 % (50,4). Omavaraisuusaste on laskenut Cardon ostamiseen liittyvän velan vuoksi. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET ASSA ABLOY on käyttänyt IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaista raportointia Euroopan unionin suositusten mukaisesti. Merkittävät tilinpäätöksen laadinta- ja arvostusperiaatteet on esitetty vuoden 2010 vuosikertomuksen sivuilla ASSA ABLOY noudattaa IFRS 5 -standardia "Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot" vuodesta 2011 alkaen. Pitkäaikaiset omaisuuserät on luokiteltu myytävänä oleviksi, jos niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä kertyy pääasiassa niiden myymisestä ja myyntiä pidetään erittäin todennäköisenä. Ne arvostetaan kirjanpitoarvoon tai myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi, jos niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä kertyy pääasiassa niiden myymisestä jatkuvan käytön sijaan ja on erittäin todennäköistä, että myynti tapahtuu. Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS34-standardin (Osavuosikatsaukset) ja tilinpäätöslain mukaan. Emoyhtiön osavuosikatsaus on laadittu tilinpäätöslain ja Ruotsin Kirjanpitolautakunnan RFR 2 -standardin mukaisesti. LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA ASSA ABLOYn ja sen lähipiirin välillä ei ole toteutettu liiketoimia, jotka vaikuttaisivat merkittävästi yhtiön asemaan ja tulokseen. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Koska ASSA ABLOY on laajalle maantieteelliselle alueelle levinnyt kansainvälinen konserni, se on altis monille liiketoiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Liiketoiminnan riskit voidaan jakaa strategisiin, toiminnallisiin ja oikeudellisiin riskeihin. Taloudelliset riskit liittyvät sellaisiin tekijöihin kuin valuuttakurssit, korkokanta, likviditeetti, luotonanto, raaka-aineet ja

5 5 rahoitusinstrumentit. ASSA ABLOYssa riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, ohjata ja pienentää riskejä. Tämä työ alkaa ilmenneiden riskien todennäköisyyden ja niiden konsernille aiheuttaman potentiaalisen vaikutuksen arvioinnista. Riskejä ja riskienhallintaa on kuvattu tarkemmin vuoden 2010 vuosikertomuksessa. Vuosikertomuksessa kuvattujen riskien lisäksi muita merkittäviä riskejä ei ole arvioitu ilmenneen. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT* Pitkän aikavälin näkymät Pitkällä aikavälillä ASSA ABLOY uskoo turvallisuusvaatimusten luoman kysynnän lisääntyvän. Keskittyminen loppukäyttäjille tuotettuun lisäarvoon ja innovointiin sekä ASSA ABLOYn vahvan aseman hyödyntäminen kiihdyttävät kasvua ja lisäävät kannattavuutta. Liikevaihdon orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan hyvänä. Liikevoittoprosentin (EBIT) ja operatiivisen kassavirran odotetaan kehittyvän hyvin. * julkaistut näkymät: Pitkän aikavälin näkymät Pitkällä aikavälillä ASSA ABLOY uskoo turvallisuusvaatimusten luoman kysynnän lisääntyvän. Keskittyminen loppukäyttäjille tuotettuun lisäarvoon ja innovointiin sekä ASSA ABLOYn vahvan aseman hyödyntäminen kiihdyttävät kasvua ja lisäävät kannattavuutta. Liikevaihdon orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan hyvänä. Liikevoittoprosentin (EBIT) ja operatiivisen kassavirran odotetaan kehittyvän hyvin. Yhtiön hallitus ja konsernijohtaja toteavat, että tämä puolivuotisraportti antaa todenmukaisen kuvan emoyhtiön ja konsernin toiminnoista, asemasta ja tuloksesta ja kuvailee emoyhtiön ja konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminnan merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tukholmassa 27. heinäkuuta 2011 Gustaf Douglas Carl Douglas Birgitta Klasén Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Eva Lindqvist Johan Molin Sven-Christer Nilsson Hallituksen jäsen Konsernijohtaja Hallituksen jäsen Lars Renström Hallituksen jäsen Ulrik Svensson Seppo Liimatainen Hallituksen jäsen Henkilöstön edustaja Mats Persson Henkilöstön edustaja KERTOMUS YLEISLUONTEISESTA TARKASTUKSESTA Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti tämän ASSA ABLOYn (publ) katsauksen ajalta Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus on laatia ja esittää tämä osavuosikatsaus IAS 34 -standardin ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän tehtävämme on antaa tästä osavuosikatsauksesta lausunto yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella. Olemme suorittaneet yleisluonteisen tarkastuksen Ruotsin auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin SÖG 2410 mukaan.

6 6 Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekeminen lähinnä taloudesta ja laskennasta vastaavilta henkilöiltä sekä analyyttisten ja muiden yleisluonteisten tarkastustoimenpiteiden suorittaminen. Yleisluonteinen tarkastus on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA) ja muiden Ruotsissa yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastusstandardien mukaan suoritettu tilintarkastus. Yleisluonteisen tarkastuksen yhteydessä suoritetut tarkastustoimenpiteet eivät anna meille varmuutta siitä, että kaikki merkittävät asiat, jotka tilintarkastuksessa olisi voitu havaita, ovat tulleet esille. Tämän vuoksi emme anna tilintarkastajan lausuntoa. Yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat meille aihetta olettaa, ettei konsernin osavuosikatsaus ole kaikilta olennaisilta osiltaan IAS 34 -standardin ja Ruotsin tilinpäätöslain sekä emoyhtiön osavuosikatsaus Ruotsin tilinpäätöslain mukainen. Tukholmassa PricewaterhouseCoopers AB Peter Nyllinge Auktorisoitu tilintarkastaja Päävastuullinen tilintarkastaja TALOUDELLISET TIEDOTTEET Kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaus julkaistaan 28. lokakuuta LISÄTIETOJA ANTAVAT: Johan Molin, konsernijohtaja, puh Tomas Eliasson, talousjohtaja, puh ASSA ABLOY pitää analyytikkojen kokouksen tänään klo Operaterassenilla Tukholmassa. Analyytikkojen kokousta voi seurata Internetissä osoitteessa Kysymyksiä voi esittää puhelimitse soittamalla numeroon , tai Tässä esitetyt tiedot kuuluvat Ruotsin pörssi- ja clearingtoimintoja koskevan lain ja/tai Ruotsin rahoitusinstrumenttien kaupankäyntiä koskevan lain nojalla ASSA ABLOYn ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Tiedot annetaan julkisuuteen 27. heinäkuuta kello Q2 2011

ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti

ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti ASSA ABLOYn osavuosikatsauksen suomennos 28.4.2015 1 (5) ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti 28.4.2015 No. 08/15 Vuosineljänneksen aikana liikevaihto kasvoi 24 % ja oli 15 252 miljoonaa SEK (12 305). Kasvusta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tulos ja kassavirta paranivat 27.4.2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Ensimmäinen neljännes Liikevaihto oli 15 468 (9 521) milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

KESKITTYMINEN JA UUDELLEENJÄRJESTELY

KESKITTYMINEN JA UUDELLEENJÄRJESTELY OM Osavuosikatsaus Tammikuu-kesäkuu Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 2 OM:n osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-kesäkuu on laadittu ja julkistettu ruotsin ja englannin kielellä. Tämä suomenkielinen osavuosikatsaus

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Huhtamäki 2013. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2013. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällys TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2013...1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013...2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2013... 8 Konsernin tuloslaskelma (IFRS)...8 Konsernitase

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus Tilinpäätös Vuoden alusta Kassa ja Taulukko-osa Technologies Networks Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus Liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna;

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004 OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004 Vuosikertomus 2004 Kiistaton ykkönen ruostumattomassa tarkoittaa, että olemme alan Kannattavin Paras asiakassuhteiden hallinnassa Tehokkain tuotantotoiminnassa Suosituin

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa Q2 Osavuosikatsaus 2/ Tammi kesäkuu Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa IT-palveluiden orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa lähes 3 % Hyvä kannattavuuskehitys jatkui poikkeuksellisesta projektikustannuksesta

Lisätiedot

F-SECURE OYJ OSAVUOSIKATSAUS KESKITYMME TIETOTURVAAN VAKAA TALOUDELLINEN TULOS

F-SECURE OYJ OSAVUOSIKATSAUS KESKITYMME TIETOTURVAAN VAKAA TALOUDELLINEN TULOS F-SECURE OYJ OSAVUOSIKATSAUS KESKITYMME TIETOTURVAAN VAKAA TALOUDELLINEN TULOS TAMMIKUU 1 MAALISKUU 31, 2015 Vuoden 2015 alusta lähtien Synchronoss Technologiesille 60 miljoonalla USA:n dollarilla helmikuussa

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot