VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu"

Transkriptio

1 VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2007 Tammi syyskuu kehittyi tammi syyskuussa odotusten mukaisesti ja oli 56,5 miljoonaa euroa (tammi syyskuu 2006: 52,6 miljoonaa euroa). Edellisvuoden vastaavan kauden vertailukelpoiseen liikevaihtoon verrattuna liikevaihdon kasvu oli 7 %. Vuoden 2006 vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä myydyn autoteollisuuden anturimoduuliliiketoiminnan liikevaihtoa. Kumulatiivinen liikevoitto oli hieman edellisvuoden vastaavaa kautta korkeampi eli 4,9 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa), mikä on 9 % liikevaihdosta (9 %). Kolmas vuosineljännes (kesä syyskuu) 2007 oli 18,8 miljoonaa euroa (Q3/2006: 17,8 miljoonaa euroa). kasvoi 6 % edellisvuoden vertailukelpoiseen liikevaihtoon verrattuna. Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (Q3/2006 vertailukelpoinen liikevoitto 2,7 miljoonaa euroa) eli 12 % liikevaihdosta (15 %). Liiketoiminnan kassavirta oli 0,6 miljoonaa euroa (-4,0 miljoonaa euroa). Investoinnit olivat 1,9 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa). Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisen IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaisesti. Siinä noudatetaan IAS34:n mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita sekä VTI:n vuosikertomuksessa 2006 kuvattuja kirjanpitoperiaatteita. Katsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. AVAINLUKUJA M Q3/ ,8 1-9/ ,5 Q3/2006(* 17,8 1-9/2006(* 52, (* 67, ,4 Autoteollisuus 16,3 48,6 14,9 45,3 58,2 Sensing Solutions 2,5 7,9 2,9 7,3

2 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -13,1-39,0-11,3-34,1-44,4-47,2 Bruttokate 5,7 17,5 6,5 18,5 23,0 25,2 Tutkimus- ja tuotekehitys- -1,6-6,2-1,8-7,2 - -9,5 kulut Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,9-3,0-1,0-3,3-4,2-4,2 Hallinnon kulut -1,0-3,4-0,9-3,5-4,6-4,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 Liiketoiminnan muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,8 Liikevoitto/ tappio 2,2 4,9 2,7 4,5 4,9 10,5 (* Puhdistettu kertaeristä, mm. ydintoimintoihin kuulumattomasta autoteollisuuden anturimoduuliliiketoiminnan myynnistä. Myydyn autoteollisuuden anturimoduuliliiketoiminnan nykyinen liiketoiminta (vuosimyynti noin 7 milj. euroa, nettovaikutus liikevaihtoon 4,9 milj. euroa) sekä sen vaikutus myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin ja kiinteisiin kuluihin marraskuuhun saakka on myös puhdistettu. Osavuosikatsauksessa Q2/2007 taulukon palstassa " 2006" oli puhdistettu vain kertaerät. TOIMITUSJOHTAJA MARKKU HIRVOSEN KOMMENTTI "VTI:n liikevaihdon kehitys kolmannella vuosineljänneksellä oli odotusten mukainen ja ylitti edellisvuoden vastaavan ajankohdan liikevaihdon. Kannattavuus oli hyvä, mutta jäi hieman vuoden 2006 kolmannen neljänneksen vertailukelpoisesta kannattavuudesta. VTI saavutti kolmannella vuosineljänneksellä tärkeitä tavoitteita sekä Autoteollisuus- että Sensing Solutions liiketoiminnoissa. Autoteollisuudelle tarkoitetun uuden digitaalisen tuotealustan lanseeraus syyskuussa herätti markkinoilla suurta kiinnostusta, ja saimme useita näytetoimituspyyntöjä. Asiakaspalaute on ollut erittäin hyvää, mistä olemme ylpeitä. Olemme vahvistaneet asemaamme myös kulutuselektroniikassa GPS-navigaatiolaitteiden korkeusmittareissa ja barometreissa. Myös uudet sovellukset, kuten De Havilland lentäjänkello avaavat VTI:lle kiinnostavia tulevaisuuden mahdollisuuksia." VTI TAMMI SYYSKUUSSA 2007

3 Tammi syyskuussa liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti ja oli 56,5 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi 7 prosenttia verrattuna edellisvuoden vertailukelpoisiin lukuihin. Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 18,8 miljoonaa euroa (Q3/2006: 17,8 miljoonaa euroa), mikä on 6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Toiseen vuosineljännekseen verrattuna liikevaihto laski hieman, 1 prosentin. M Q3/ ,8 1-9/ ,5 Q3/2006(* 17,8 1-9/2006(* 52, (* 67, ,4 Autoteollisuus 16,3 48,6 14,9 45,3 58,2 63,1 Sensing 2,5 7,9 2,9 7,3 Solutions (* Vuonna 2006 myydyn autoteollisuuden anturimoduuliliiketoiminnan liikevaihdolla oikaistu liikevaihto. Autoteollisuus-liiketoimintayksikön (ABU) liikevaihto tammi syyskuussa oli 48,6 miljoonaa euroa, kasvua 7 prosenttia edellisvuoden vertailukelpoisiin lukuihin. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 16,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2006 kolmannella vuosineljänneksellä myydyn autoteollisuuden anturimoduuliliiketoiminnan liikevaihdolla oikaistu, vertailukelpoinen liikevaihto oli 14,9 miljoonaa euroa, mikä merkitsee vertailukelpoisen liikevaihdon 9 prosentin kasvua edellisvuodesta. Autoteollisuudelle tarkoitetun uuden digitaalisen tuotealustan lanseeraus on tuonut myönteistä palautetta. Tarkempia ja useita mittausalueita käsittävä tuotealustan laajennus on kehitteillä, samaan aikaan kun ensimmäisiä vakiotuotteita toimitetaan lopullisiin asiakastesteihin. Sensing Solutions -liiketoimintayksikön (SES) tammi syyskuun liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja oli 7,9 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa). SES-liiketoimintayksikön kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto säilyi edellisen vuosineljänneksen tasolla, mutta oli 12 prosenttia vuoden 2006 kolmannen neljänneksen liikevaihtoa alempi eli 2,6 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa). Myynnin lisäys tammi syyskuussa johtui sekä antureiden käytön lisääntymisestä uusilla sovellusalueilla että penetraation kasvusta nykyisillä sovellusalueilla. Sydämentahdistimien kiihtyvyysanturien markkinajohtajana VTI lisää markkinaosuuttaan entisestään, vaikkakin markkinoiden kasvu on tilapäisesti hidastunut. Instrumenttiliiketoiminta on kasvanut tasaisesti varsinkin tarkkojen kallistusantureiden osalta. Kannattavuus

4 Kumulatiivinen liikevoitto oli hiukan edellisvuotta korkeampi eli 4,9 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa) eli 9 % liikevaihdosta (9 %). Bruttokate 31 % oli edellisvuotta (35 %) heikompi pääasiassa uuden tuotantokapasiteetin odotettua hitaamman käynnistymisen vuoksi. Kiinteät kulut ovat kehittyneet suotuisasti ja olivat 12,6 miljoonaa euroa (14,0 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa) eli toisen vuosineljänneksen tasolla, mutta pienempi kuin vuoden 2006 kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto. Liikevoittoprosentti oli 12 (15%). Kolmannen vuosineljänneksen bruttokate heikkeni hieman ja oli 5,7 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa). Bruttokateprosentti oli 30 (37 %). Tulos ennen veroja oli 1,7 miljoonaa euroa (2006 kolmannen vuosineljänneksen raportoitu tulos ennen veroja oli 3,2 miljoonaa euroa). Kassavirta ja rahoitus Liiketoiminnan kassavirta tammi syyskuussa oli vahva, 7,8 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa). Investointeihin käytetty kassavirta oli 8,6 miljoonaa euroa (10,3 miljoonaa euroa). Bruttoinvestoinnit olivat 7,0 miljoonaa euroa (10,9 miljoonaa euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä liiketoiminnan kassavirta oli 0,6 miljoonaa euroa (-4,0 miljoonaa euroa). Investointeja jatkettiin aktiivisesti, ja investointeihin käytetty kassavirta oli 1,9 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa). Velkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 24% (42 %) ja omavaraisuusaste 70 % (62 %). Korolliset nettovelat olivat 18,6 miljoonaa euroa (30,0 miljoonaa euroa). Maksuvalmius säilyi hyvänä koko katsauskauden. Tutkimus ja tuotekehitys Tammi syyskuun tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 6,2 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa). Tammi syyskuussa 1,0 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa) kehitysmenoja aktivoitiin taseeseen. Henkilöstö VTI-konsernin kokoaikaisen henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 704 (751), joista 435 työskenteli Suomessa, 240 Meksikossa, 22 Kiinassa, 3 Yhdysvalloissa, 3 Saksassa ja 1 Japanissa. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 681 (772). OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT VTI:n suurin osakkeenomistaja on pääomarahasto EQT III Private Equity Fund (aikaisemmin EQT Northern Europe).

5 Vantaa, VTI Technologies Oy Hallitus LIITTEET: 1. KONSERNIN TULOSLASKELMA 2. KONSERNIN TASE 3. KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA 4. KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 5. AVAINLUVUT Lisätietoja Talousjohtaja Ilkka Virtanen, VTI Technologies Oy, puh Viestintäjohtaja Tiina Olkkonen, VTI Technologies Oy, puh VTI lyhyesti VTI Technologies on pienkiihtyvyysantureiden globaali markkinajohtaja autoteollisuuden sovelluksissa sekä sydämentahdistimissa. Yhtiön liike- ja paineantureiden sovellusalueita ovat autoteollisuus, urheilu ja vapaa-aika, lääketieteelliset sovellukset ja instrumentit sekä kädessä pidettävät päätelaitteet. VTI:n kehittämien ja valmistamien kapasitiiviseen 3D MEMS (MicroElectroMechanicalSystem) teknologiaan perustuvien piipohjaisten antureiden sovellusaloja ovat kiihtyvyyden, kaltevuuden, iskujen, tärinän, kulmanopeuden ja paineen mittaukset. VTI:n omistaa EQT III pääomarahasto. Yhtiön vuoden 2006 liikevaihto oli 72,4 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on noin 700. Kansainväliseen myynti- ja markkinointiverkostoon kuuluvat Suomen pääkonttorin ja maailmanlaajuisen partneriverkoston lisäksi toimistot Saksassa, USA:ssa, Japanissa ja Kiinassa. Vantaan lisäksi VTI:llä on valmistustoimintaa Meksikossa. Yli 99 % yhtiön tuotteista myydään kansainvälisille markkinoille.

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Q3 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261 M-REAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2002 KLO 12.00 1(16) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002 M-realin alkuvuoden tulos edellistä neljännestä parempi M-realin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen tulos

Lisätiedot

pienemmäksi. Uusia tuotteita tuotiin syksyn aikana markkinoille, ja

pienemmäksi. Uusia tuotteita tuotiin syksyn aikana markkinoille, ja 2002-11-08 08:30 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - SYYSKUU 2002 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN TULOS PARANI JA TASE ON EDELLEEN VAHVA Konserni, heinä - syyskuu (3 kk)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 1.8.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät arvopaperin

Lisätiedot

Osavuosikatsaukseen liittyvä esitysaineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen esillä os. http://www.uponor.com/sijoittajat, osiossa IR-aineisto.

Osavuosikatsaukseen liittyvä esitysaineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen esillä os. http://www.uponor.com/sijoittajat, osiossa IR-aineisto. Uponor Oyj Pörssitiedote 26.10. 11:00 OVK : UPONORILLA VAHVA KOLMAS NELJÄNNES - Liikevaihto ja tulos vahvistuivat kolmannella vuosineljänneksellä - Liikevaihto (1-9) 871,1 (769,9) milj. euroa; muutos +13,1

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS) 1 (13) PÖRSSITIEDOTE 6.8. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 6 % ja oli 648,1 milj. euroa. Liikevaihtoa rasitti erityisesti Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

F-SECURE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS HYVÄ KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA, TASAINEN LIIKEVAIHTO

F-SECURE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS HYVÄ KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA, TASAINEN LIIKEVAIHTO F-SECURE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS HYVÄ KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA, TASAINEN LIIKEVAIHTO 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014 KESKEISIÄ TAPAHTUMIA KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ Liikevaihto laski prosentilla

Lisätiedot

Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 22 %. Liiketulos 11,4 miljoonaa euroa. Tulosennustetta nostetaan.

Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 22 %. Liiketulos 11,4 miljoonaa euroa. Tulosennustetta nostetaan. Vaisala Oyj Pörssitiedote 2.8.2012 klo 9:00 Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 22 %. Liiketulos 11,4 miljoonaa euroa. Tulosennustetta nostetaan. Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.4.2013 klo 09.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto ja kannattavuus

Lisätiedot

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 Vaisala Oyj:n osavuosikatsaus tammi -maaliskuu 2014 Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 24.4.2014 klo 14.00 Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 Tammi-maaliskuussa liikevaihto ja liiketulos laskivat,

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 klo 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 klo 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 20.10. klo 9.00 SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. - Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 6,3 milj. euroa, jossa oli muutosta edellisen vuoden vastaavaan jaksoon

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.7.2003 klo 10.00 1 (7)

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.7.2003 klo 10.00 1 (7) EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.7.2003 klo 10.00 1 (7) EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Yhteenveto: - Erittäin vahva toinen vuosineljännes; liikevaihto kasvoi 10,9 % ja liikevoitto 142,4 % verrattuna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 0 (14) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 12.5.2015 klo 8.30 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015: Liikevaihto kasvoi kansainvälisen myynnin tukemana, liiketulos odotusten

Lisätiedot

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012: LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI MERKITTÄVÄSTI AVAINLUKUJA 10-12/2012 10-12/2011

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla

LEHDISTÖTIEDOTE. 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001 M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla Liikevaihto 1 865 miljoonaa euroa (1 109) Liikevoitto oli 175,3 miljoonaa euroa (114,8)

Lisätiedot

Vaisala Q1 2013 24.4.2013. Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Vaisala Q1 2013 24.4.2013. Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Vaisala Q1 2013 24.4.2013 Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Vaisala Oyj Pörssitiedote 24.4.2013 klo 14.00 Vaisala Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Tammi-maaliskuussa 2013

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2014

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2014 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 6.8.2014 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 (Korjattu liitetieto sivulla 18. 6.8.2014

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2009 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2009 (IFRS) 1 (16) Amer Sports Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.10. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 3 % ja oli 1 050,6 milj. euroa (1 081,3). Liikevaihto laski

Lisätiedot

F-SECURE OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.04.2005 KLO 9.00

F-SECURE OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.04.2005 KLO 9.00 F-SECURE OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.04.2005 KLO 9.00 F-SECURE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005 Kasvu jatkui vahvana kaikilla virustentorjunnan ja hyökkäykseneston osa-alueilla (Osavuosikatsaus ja vertailuluvut

Lisätiedot

Cencorp on osa suomalaista Savcor Group Oy konsernia ( Savcor ). Savcor -yhtiöt omistivat 30.9.2013 Cencorpista yhteensä 78,9 %.

Cencorp on osa suomalaista Savcor Group Oy konsernia ( Savcor ). Savcor -yhtiöt omistivat 30.9.2013 Cencorpista yhteensä 78,9 %. CENCORP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU SYYSKUU 2013 Cencorp Oyj:n ( Cencorp ) jatkuvien toimintojen liikevaihto katsauskaudella tammi-syyskuu 2013 oli 8,9 miljoonaa euroa (12,1 miljoonaa euroa vuonna 2012).

Lisätiedot

Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson.

Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. 1 (9) 5.11.2012 FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. Hyvän alkuvuoden

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008. Tammi-Joulukuu

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008. Tammi-Joulukuu SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Tammi-Joulukuu - Liikevaihto 8,5 miljoonaa euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 40,0 % (14,2 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosi katsaus. tammi kesäkuu 2007

Osavuosi katsaus. tammi kesäkuu 2007 Osavuosi katsaus tammi kesäkuu Outotec, aiemmin Outokumpu Technology, on johtava kansainvälinen mineraaleihin ja metalleihin keskittyvä teknologian kehittäjä ja toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia

Lisätiedot

Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi syyskuu 2010

Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi syyskuu 2010 1 (19) Amer Sports Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.10. klo 13.00 Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi syyskuu HEINÄ SYYSKUU Liikevaihto oli 466,9 milj. euroa (410,6). Liikevaihto kasvoi 14. Vertailukelpoisin

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

10.10.2013. Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton (EBIT) olevan positiivinen. Muutos, % 7 9/ 2012

10.10.2013. Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton (EBIT) olevan positiivinen. Muutos, % 7 9/ 2012 Osavuosikatsaus 1 (20) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Automatisointipalvelujen vahva kasvu jatkuu - Liikevaihto 90 300 tuhatta euroa (83 272 tuhatta euroa) kasvua

Lisätiedot