ASSA ABLOYn kannattavuus hyvä, markkinat vakautumassa USA:a lukuun ottamatta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASSA ABLOYn kannattavuus hyvä, markkinat vakautumassa USA:a lukuun ottamatta"

Transkriptio

1 1 (6) ASSA ABLOYn kannattavuus hyvä, markkinat vakautumassa USA:a lukuun ottamatta Julkaistu klo 8.30 (CET) Liikevaihto oli MSEK (8 722), jossa laskua 3%. Orgaanista kasvua -13%, yritysostojen tuomaa kasvua 2% ja valuuttakurssien vaikutusta 8%. Aasia palasi kasvu-uralle vuosineljänneksen kuluessa, ja Euroopan laskusuhdanne lieveni. Pohjois-Amerikan markkina jatkoi heikkenemistään. Koko konsernissa toteutetuista uudelleenjärjestelyohjelmista ja kapasiteettien sopeuttamisesta saadut jatkuvat ja huomattavat tehostamiset vaikuttivat hyvään tulokseen ja tuottivat hyvin vahvan kassavirran. Liiketulos (EBIT) oli MSEK (1 435), missä oli laskua 6%. Liikevoittoprosentti oli 16.0% (16.5). Konsernissa on aloitettu jäljellä olevien tuotantoyksikköjen kartoitus. Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 800 MSEK (katso kommentti jäljempänä). Nettotulos oli 888 MSEK (709). Osakekohtainen tulos oli SEK 2.36 (2.38), missä on laskua 1%. LIIKEVAIHTO JA TULOS Kolmas vuosineljännes Tammi syyskuu Muutos Muutos Liikevaihto, MSEK % % jossa Orgaaninen kasvu -13% -13% Yrityshankinnat +2% +3% Valuuttakurssien vaikutus % % Tulos (EBIT), MSEK 1 435* % 4 056* 4 014* -1% Liikevoitto (EBIT), % 16.5* * 15.3%* Tulos ennen veroja, MSEK 1 227* % 3 470* 3 486* 0% Nettotulos, MSEK Operatiivinen kassavirta, MSEK % % Voitto/osake (EPS), SEK 2.38* % 6.76* 6.81* +1% * Ilman uudelleenjärjestelykuluja, jotka olivat vuoden 2008 Q3:n (3. vuosineljänneksen) aikana 247 MSEK ja vuoden 2009 Q1:n aikana 109 MSEK. KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTIT: Positiivista tällä vuosineljänneksellä oli, että Aasia palasi kasvu-uralle samalla kun Euroopan laskusuhdanne lieveni. Kuitenkin pohjoisamerikkalainen markkina jatkoi heikkenemistään vähentyneen kaupallisen rakentamisen seurauksena. Erityisen ilahduttavaa on tulostason säilyminen korkeana sekä äärimmäisen hyvä kassavirta tuotannon ja käyttöpääoman sopeuttamisen ja erittäin menestyksekkään uudelleenjärjestelyohjelman ansiosta. Jotta voisimme hyödyntää nopean muutoksen voimaa ja vahvistaa konsernin tulevaisuuden kilpailukykyä, olen tällä vuosineljännekselle käynnistänyt uuden

2 2 (6) tuotantoyksikköjen kartoituksen. Se tulee käsittämään vielä 15 yksikön uudelleenjärjestelyä tai sulkemista. Olen myös hyvin tyytyväinen siihen, että olemme onnistuneet viemään läpi kiinalaisen Pan Pan yhtiön strategisen hankinnan. Hankittu yhtiö antaa meille erittäin hyvät kasvuedellytykset Kiinan vahvasti laajenevilla markkinoilla. Odotukset säilyvät muuttumattomina, että vuoden 2009 viimeisestä neljänneksestä tulee haastava sekä liikevaihdon että tuloksen osalta, etenkin koska tärkeän USA:n markkinan ennustetaan heikkenevän edelleen konsernijohtaja Johan Molin sanoi. KOLMAS VUOSINELJÄNNES Konsernin liikevaihto oli MSEK (8 722), missä on laskua 3% verrattuna vuoteen Vertailukelpoisten yksiköiden orgaaninen kasvu oli -13% (1), ja hankittujen yksiköiden osuus 2% (6). Valuuttakursseilla oli 783 MSEK:n eli 8%:n (-2) positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Tulos ennen poistoja, EBITDA, uudelleenjärjestelykustannukset pois lukien, oli MSEK (1 669). Vastaava voittomarginaali EBITDA oli 18.8% (19.1). Konsernin liikevoitto, EBIT, oli MSEK (1 435), jossa on laskua 6%. Liikevoittoprosentti uudelleenjärjestelykustannukset pois lukien oli 16.0% (16.5). Nettorahoituserät olivat 159 MSEK (207), mikä vastaa 4%:n keskimääräistä nettokorkoa. Konsernin tulos ennen veroja, uudelleenjärjestelykustannukset pois lukien, oli SEK M (1 227), jossa oli laskua 3%. Valuuttakursseilla oli SEK 187 MSEK:n positiivinen vaikutus konsernin tulokseen ennen veroja. Voittomarginaali, uudelleenjärjestelykustannukset pois lukien, oli 15.4% (14.1). Konsernin verojen kokonaismäärä oli 300 MSEK (271). Osakekohtainen tulos ilman uudelleenjärjestelykustannuksia oli SEK 2.36 (2.38), missä on laskua 1%. TAMMI - SYYSKUU Vuoden 2009 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli SEK M (25 451), joka on 3% enemmän kuin vastaavana aikana vuonna Orgaaninen kasvu oli -13% (2). Hankittujen yhtiöiden vaikutus liikevaihtoon oli 3% (4). Valuuttakursseilla oli MSEK:n eli 13%:n positiivinen vaikutus, verrattuna vuoden 2008 Tulos ennen poistoja, EBITDA, ilman uudelleenjärjestelykustannuksia, oli SEK M (4 744). Vastaava käyttökateprosentti oli 18.2% (18.6). Konsernin liikevoitto, EBIT, ilman uudelleenjärjestelykustannuksia, oli SEK M (4 056). Vastaava liikevoittoprosentti (EBIT) oli 15.3% (15.9). Osakekohtainen tulos oli uudelleenjärjestelykustannukset pois lukien SEK 6.81 (6.76). Operatiivinen kassavirta oli SEK M (2 852). UUDELLEENJÄRJESTELYTOIMENPITEET Toimintaohjelmasta aiheutuneet kustannukset olivat 147 MSEK vuosineljänneksen aikana.

3 3 (6) Vuosien 2006 and 2008 uudelleenjärjestelytoimenpiteiden edistyminen Vuosina 2006 ja 2008 käynnistetyt uudelleenjärjestelyohjelmat ovat ylittäneet kustannussäästöodotukset ja johtaneet henkilöstövähennyksiin suuruudeltaan sekä henkilöä, yhteensä 4 240, ohjelmien alusta lähtien laskettuna. Vuoden 2010 loppuun mennessä konsernin henkilöstövahvuudesta poistuu lisäksi 925 henkilöä. Konsernin taseesta on otettu syrjään 955 MSEK:n suuruinen summa kattamaan kaikki ohjelmasta aiheutuvat kustannukset. Alkava 2009 uudelleenjärjestely positiivisen sysäyksen hyödyntämiseksi Vuosien 2006 ja 2008 uudelleenjärjestelyohjelmat ovat olleet erittäin menestyksekkäitä ja tuoneet merkittäviä säästöjä. Nyt olemme käynnistäneet konsernin jäljellä olevien tuotantoyksikköjen uuden tarkastelun. Sen tavoite on muuttaa vielä 15 tuotantoyksikköä kokoonpanoyksiköiksi tai luopua niistä. Kokonaiskustannuksiksi on alustavasti arvioitu 800 MSEK. Puolet näistä 15 yksiköstä tullaan sulkemaan ja loput muuttamaan kokoonpanotehtaiksi. Ohjelma on tarkoitus aloittaa vuoden 2009 viimeisen vuosineljänneksen aikana ja sen ennustetaan johtavan henkilön vähennykseen korkean kustannustason maissa. Kustannusten odotetaan realisoituvan vuoden 2009 lopussa. Henkilöstövähennykset kokonaisuudessaan Maailmantalous alkoi heiketä vuoden 2007 loppua kohden, ja henkilöstövahvuuden sopeuttamistoimet käynnistettiin tuolloin. Vuoden 2007 neljänneltä vuosineljännekseltä vuoden 2009 kolmannen neljänneksen loppuun konsernista lähti kaikkiaan henkilöä (sisältäen henkeä vuonna 2009 syyskuun loppuun) eli 24% koko henkilöstömäärästä tehtyjen kapasiteettimuutosten ja uudelleenjärjestelyohjelmien toimeenpanon tuloksena henkilöstä poistui edellä mainittujen uudelleenjärjestelyohjelmien seurauksena ja muiden tehokkuusohjelmien ja meneillään olevien kapasiteettimuutosten seurauksena. KOMMENTIT ALUEITTAIN EMEA (Eurooppa, Lähi-Itä, Afrikka) EMEA-alueen myynti vuosineljänneksen aikana oli MSEK (3 308), jossa orgaanista kasvua -11%. Taantuma laantui tärkeimmillä markkina-alueilla Pohjois- ja Keski-Euroopassa, mutta jatkui Italiassa, Espanjassa ja Itä-Euroopassa. Yritysostojen tuoma kasvu oli 1%. Tulos oli 476 MSEK (552), joka vastaa liikevoittoprosenttia (EBIT) of 15.0% (16.7). Uudelleenjärjestelyohjelmien ja muiden tehokkuustoimenpiteiden tulokset kompensoivat laskevien myyntivolyymien vaikutuksia suurelta osin. Sijoitetun pääoman tuotto ilman uudelleenjärjestelykuluja ja kertakustannuksia oli 16.5% (19.6). Sijoitetun pääoman tuottoon vaikutti pääasiassa pienempi tulos. Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 779 MSEK (543).

4 4 (6) AMERICAS (Pohjois- ja Etelä-Amerikka) Vuosineljänneksen liikevaihto Americas-alueella oli MSEK (2 737), jossa -22% orgaanista kasvua. Kaikkiin yksiköihin vaikutti talouden laskusuhdanne ja rakennustoimialan hiljeneminen. Kanada, Mexiko ja Etelä-Amerikka kärsivät tilanteesta Yhdysvaltoja vähemmän. Yritysostojen tuoma kasvu oli 1%. Uudelleenjärjestelyn ja kapasiteetin sopeuttamisten avulla liikevoittoprosentti säilyi hyvin vahvana ollen 19.7% (20.6). Tulos oli 475 MSEK (563). Sijoitetun pääoman tuotto, uudelleenjärjestelykustannukset pois lukien, oli 21.7% (26.7). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 789 MSEK (593). ASIA PACIFIC (Aasia ja Kaukoitä) Vuosineljänneksen liikevaihto oli MSEK (892), jossa 0% orgaanista kasvua. Australian ja Uuden-Seelannin markkina-alueet osoittivat vakautumista, kun taas Kiinan markkinalla kasvu oli positiivista. Euroopan ja Pohjois-Amerikan vientiin tarkoitettu tuotanto väheni merkittävästi. Yritysostojen tuoma kasvu oli 3%. Tulos oli 139 MSEK (107), joka vastaa liikevoittoprosenttia (EBIT) 13.6% (12.0). Vuosineljänneksen sijoitetun pääoman tuotto, uudelleenjärjestelykustannukset pois lukien, oli 19.6% (16.4). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 124 MSEK (141). GLOBAL TECHNOLOGIES Vuosineljänneksen liikevaihto oli MSEK (1,254), jossa orgaanista kasvua -19%. Pohjois-Amerikan markkina-alueen rakennustoimialan hiljentyminen vaikutti enenevässä määrin Global Technologiesin toimintaan, ja liikevaihto laski kaikissa yksiköissä. Yrityshankintojen ja poistojen nettovaikutus oli 0%. Divisioonan liiketulos oli 187 MSEK (208), vastaten liikevoittoprosenttia (EBIT) 16.7% (16.6). Sijoitetun pääoman tuotto, uudelleenjärjestelykustannukset pois lukien, oli 12.8% (15.7). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli SEK 321 M (173). ENTRANCE SYSTEMS Entrance Systems raportoi vuosineljännekseltä 896 MSEK:n (766) liikevaihdon, jossa oli orgaanista kasvua -2%. Huoltopalveluiden myynnin jatkuminen hyvänä kompensoi suurelta osin uusien tuotteiden myynnin laskua. Yritysostojen tuoma kasvu oli 12%. Tulos oli 135 MSEK (110), joka vastasi liikevoittoprosenttia (EBIT) of 15.0% (14.3). Sijoitetun pääoman tuotto, uudelleenjärjestelykustannukset pois lukien, oli 14.6% (13.5). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli SEK 101 M (61). YRITYSOSTOT Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden kuluessa yhtiön tulokseen konsolidoitiin viisi yritysostoa ja suoritettiin maksu korealaisen irevon viimeisistä vähemmistöosuuksista. Näiden yritysostojen kokonaishankintakustannukset olivat suuruudeltaan 900 MSEK, ja alustavien hankinta-analyysien mukaan hankintojen goodwill ja muut kestoiältään määrittämättömät aineettomat varat ovat 600 MSEK. Hankintahinta on korjattu hankitulla nettovelalla ja arvioiduilla lisäkauppahinnoilla. Kiinalaisen Pan Pan nimisen yhtiön yritysostosta on allekirjoitettu sopimus (erillinen lehdistötiedote: Pan Panin liikevaihtoennuste vuodelle 2009 on

5 5 (6) MSEK ja yrityksessä työskentelee yli henkilöä. Yritysosto viedään päätökseen vuoden 2009 viimeisen neljänneksen kuluessa. KESTÄVÄ KEHITYS ASSA ABLOY konserniyhtiö, Yhdysvaltojen Iowassa sijaitseva CURRIES on saanut vuoden 2008 Governor's Environmental Excellence Awardin erityistunnustuksena energiatehokkuudestaan ja uusiutuvan energian käytöstään. Governor's Environmental Excellence Awards on Iowan osavaltion korkein ympäristötunnustus, jollainen jaetaan organisaatioille, yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka ovat toiminnassaan osoittaneet johtajuutta, neuvokkuutta ja ympäristötietoisuutta luonnonvarojen vastuullisessa käytössä. CURRIES on ottanut ovilehtien kuivatuksessa käyttöön uuden valmistusmenetelmän, jolla saavutetaan 33 prosentin vähennys tehtaan vuosittaisessa luonnonkaasun käytössä. Menetelmän ansiosta vuosittainen hiilidioksidipäästö on vähentynyt 349 tonnilla. EMOYRITYS Emoyhtiön ASSA ABLOY AB:n Liiketoiminnan muut tuotot olivat vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 834 MSEK (1 231). Tulos ennen veroja oli MSEK (1,361). Aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehdyt investoinnit olivat SEK 1 M (0). Likviditeetti on hyvä ja omavaraisuusaste oli 58.3% (47.1). ORGANISAATIO Vuosineljänneksen aikana Jonas Persson nimitettiin Executive Vice Presidentiksi, Asia Pacific alueen johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Jonas tulee ruotsalaisesta Scancoin-yrityksestä. Hän on työskennelyt uransa aikana lisäksi Nolatolla ja Alfa Lavalilla. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET ASSA ABLOY on käyttänyt IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaista raportointia Euroopan Unionin suositusten mukaisesti. Merkittävät tilinpäätöksen laadinta- ja arvostusperiaatteet on esitetty vuoden 2008 vuosikertomuksen sivuilla ASSA ABLOY on ottanut myöhemmin käyttöön tarkistetun Kansainvälisen kirjanpitostandardin IAS 1, joka astui voimaan 1. tammikuuta Tämä muutos merkitsee, että aiemmin oman pääoman muutoksissa ilmoitettuja eriä on konsernin tuloslaskelmassa siirretty uuteen kohtaan Other comprehensive income. ASSA ABLOY on ottanut käyttöön myös IFRS 8 -standardin, joka sisältää säännöt tilinpäätöstietojen esittämisestä liiketoiminta-alueittain. ASSA ABLOY ilmoittaa samat toimintasegmentit kuin aiemminkin. Konsernin välitilinpäätökset on laadittu IAS 34 -standardin mukaan. Emoyhtiö noudattaa Ruotsin Kirjanpitolautakunnan RFR 2.2 -standardia. LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA ASSA ABLOYn ja sen lähipiirin välillä ei ole toteutettu liiketoimia, jotka vaikuttaisivat merkittävästi yhtiön asemaan ja tulokseen.

6 6 (6) RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Laajalle maantieteelliselle alueelle levinneenä kansainvälisenä konsernina ASSA ABLOY on altis monille liiketoiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Liiketoiminnan riskit voidaan jakaa strategisiin, toiminnallisiin ja oikeudellisiin riskeihin. Taloudelliset riskit liittyvät sellaisiin tekijöihin kuin valuuttakurssit, korkokanta, likviditeetti, luotonanto, raaka-aineet ja rahoitusinstrumentit. ASSA ABLOYssa riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, ohjata ja pienentää riskejä. Tämä työ alkaa tapahtuvien riskien todennäköisyyden ja niiden konsernille aiheuttaman potentiaalisen vaikutuksen arvioinnista. Katso tarkempi riskien ja riskienhallinnan kuvaus Vuoden 2008 vuosikertomuksen sivuilla Vuosikertomuksessa kuvattujen lisäksi muita merkittäviä riskejä ei ole arvioitu tapahtuneen. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Pitkän tähtäimen näkymät Pitkällä aikavälillä ASSA ABLOY uskoo turvallisuusvaatimusten luoman kysynnän lisääntyvän. Keskittyminen loppukäyttäjille tuotettuun lisäarvoon ja innovointiin sekä ASSA ABLOYn vahvan aseman hyödyntäminen kiihdyttävät kasvua ja lisäävät kannattavuutta. Liikevaihdon orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan hyvänä. Tuloksen (EBIT) ja operatiivisen kassavirran odotetaan kehittyvän hyvin. Tämän vuoden näkymät Vuosi 2009 tulee olemaan haasteellinen, sillä talouskriisillä on ollut hyvin negatiivinen vaikutus rakennusinvestointeihin. Sen vuoksi ASSA ABLOYlle odotetaan tänä vuonna negatiivista orgaanista kasvua. Tukholmassa, 28. lokakuuta 2009 Johan Molin Konsernijohtaja TILINTARKASTAJIEN TARKASTUSKERTOMUS Yhtiön tilintarkastaja ei ole tarkastanut välitilinpäätöstä. TALOUDELLISET TIEDOTTEET ASSA ABLOY järjestää pääomamarkkinapäivän Lontoossa 24. marraskuuta Kutsu on nähtävissä sivuilla Loppuvuoden ja neljännen vuosineljänneksen välitilinpäätös julkaistaan 12. helmikuuta Analyytikkojen kokous pidetään samana päivänä ASSA ABLOn pääkonttorilla Tukholmassa. LISÄTIETOJA Johan Molin, konsernijohtaja, Puh: Tomas Eliasson, rahoitusjohtaja, Puh: ASSA ABLOY pitää analyytikkojen kokouksen tänään (paikallista aikaa) osoitteessa Klarabergsviadukten 90, Tukholma. Analyytikkojen kokousta voi seurata myös Intenstissä Kysymyksiä voi antaa puhelimitse: , or Tässä esitetty informaatio kuuluu Ruotsin pörssi- ja clearingtoimintoja koskevan lain ja/tai Ruotsin rahoitusinstrumenttien kaupankäyntiä koskevan lain nojalla ASSA ABLOYn ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Tiedot annetaan julkisuuteen 28. lokakuuta klo

ASSA ABLOY: Vahvaa etenemistä

ASSA ABLOY: Vahvaa etenemistä 1 ASSA ABLOY: Vahvaa etenemistä Keskiviikko 27.7.2011 08:00:00 +0200 Liikevaihto oli 10 502 miljoonaa SEK (9 356), jossa on kasvua 12 %, josta 5 % orgaanista kasvua, 20 % yritysostojen tuomaa kasvua ja

Lisätiedot

ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti

ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti ASSA ABLOYn osavuosikatsauksen suomennos 28.4.2015 1 (5) ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti 28.4.2015 No. 08/15 Vuosineljänneksen aikana liikevaihto kasvoi 24 % ja oli 15 252 miljoonaa SEK (12 305). Kasvusta

Lisätiedot

ASSA ABLOYn vuosi jatkuu vahvana

ASSA ABLOYn vuosi jatkuu vahvana ASSA ABLOYn osavuosikatsauksen suomennos 17.7.2015 1 (7) No. 15/15 ASSA ABLOYn vuosi jatkuu vahvana Vuosineljänneksen aikana liikevaihto kasvoi 22 % ja oli 17 082 miljoonaa SEK (13 964). Kasvusta 4 % oli

Lisätiedot

TeliaSonera tammi maaliskuu 2012

TeliaSonera tammi maaliskuu 2012 Osavuosikatsaus tammi kuu. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi kuu Ydinliiketoiminta pysyi vakaana hintakilpailusta huolimatta Liikevaihto paikallisissa valuutoissa

Lisätiedot

TeliaSonera tammikuu syyskuu 2006

TeliaSonera tammikuu syyskuu 2006 TeliaSonera tammikuu syyskuu Yhdeksän kuukauden jakso Liikevaihto kasvoi 67 873 milj. Ruotsin kruunuun (64 785). Nettotulos kasvoi 14 745 milj. kruunuun (10 352), ja osakekohtainen tulos nousi 2,89 kruunuun

Lisätiedot

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014 kuu kuu Vakaa tulos YHTEENVETO KOLMANNESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 2,0 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Kannattavuus parani ja orgaaninen liikevaihto säilyi ennallaan

Kannattavuus parani ja orgaaninen liikevaihto säilyi ennallaan Osavuosikatsaus kuu Kannattavuus parani ja orgaaninen liikevaihto säilyi ennallaan Yhteenveto kolmannesta vuosineljänneksestä Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna

Lisätiedot

RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2009

RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2009 RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2009 Q1 TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI Englanninkielinen tiedotustilaisuus on yhteinen tiedotusvälineille ja analyytikoille

Lisätiedot

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 kuu kuu Edistystä ja haasteita YHTEENVETO ENSIMMÄISESTÄ VUOSINELJÄNNEKSESTÄ Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,5 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna

Lisätiedot

Käyttökateprosentti ja kassavirta paranivat

Käyttökateprosentti ja kassavirta paranivat Osavuosikatsaus kuu 2013 Käyttökateprosentti ja kassavirta paranivat Yhteenveto ensimmäisestä vuosineljänneksestä Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laski 0,9 prosenttia.

Lisätiedot

TeliaSonera tammi syyskuu 2012

TeliaSonera tammi syyskuu 2012 Osavuosikatsaus tammi kuu. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi kuu Osakekohtainen tulos säilyi vakaana ja näkymät pysyvät ennallaan Kolmas vuosineljännes

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3 Tammi-syyskuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 27.10.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella

Lisätiedot

Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008

Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008 SERVICE LIGHT LIFTING INDUSTRIAL CRANES PROCESS CRANES PORT AND SHIPYARD CRANES LIFT TRUCKS YARD INFORMATION TECHNOLOGY Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008 Tilaukset ennätystasolla, vahva tulosparannus

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

2009 Good Design Award -voittaja. seuraavaa vuosisataa. KONE viettää satavuotisjuhlaansa palvellen asiakkaitaan maailmanlaajuisesti.

2009 Good Design Award -voittaja. seuraavaa vuosisataa. KONE viettää satavuotisjuhlaansa palvellen asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. KONE signalisaatio, 2009 Good Design Award -voittaja Kohti KONEen seuraavaa vuosisataa. KONE viettää satavuotisjuhlaansa palvellen asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. KONE Q1 Osavuosikatsaus tammi maaliskuulta

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

TietoEnatorin osavuosikatsaus 4/2007 (1.1. 31.12.2007)

TietoEnatorin osavuosikatsaus 4/2007 (1.1. 31.12.2007) TietoEnator Oyj PÖRSSITIEDOTE 6.2.2008, klo 8.00 1 (22) TietoEnatorin osavuosikatsaus 4/2007 (1.1. 31.12.2007) Katsauksen pääkohdat Uusi strategia ja toimitusjohtajan vaihtuminen julkistettiin 16.10. Hannu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelma käynnistyi hyvin Kolmas neljännes: Liikevaihto kasvoi 2 % 567,2 miljoonaan euroon (558,3) valuuttakurssimuutosten suotuisan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 Rakennettu kestämään Outokummun ruostumaton teräs koristaa Chrysler-rakennuksen julkisivua New Yorkissa. 319 metriä korkea rakennus oli valmistuttuaan 1930 maailman korkein rakennus.

Lisätiedot

Huhtamäki 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2011 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2011 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 2011...1 Tilinpäätös ja toimintakertomus...2 Hallituksen toimintakertomus...2

Lisätiedot

Huhtamäki 2013. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2013. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällys TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2013...1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013...2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2013... 8 Konsernin tuloslaskelma (IFRS)...8 Konsernitase

Lisätiedot

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2009 Toiminnan tehostamisen ja rakenteellisten muutosten vuosi vaikeassa markkinatilanteessa

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2009 Toiminnan tehostamisen ja rakenteellisten muutosten vuosi vaikeassa markkinatilanteessa Cargotecin tilinpäätöstiedote 2009 Toiminnan tehostamisen ja rakenteellisten muutosten vuosi vaikeassa markkinatilanteessa Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammikuu joulukuu 2008

Osavuosikatsaus. Tammikuu joulukuu 2008 Osavuosikatsaus Tammikuu joulukuu 2008 Stora Enson viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2008 tulos Heikko tulos mutta vahva liiketoiminnan nettorahavirta tehokkaiden tuotannonrajoitusten seurauksena,

Lisätiedot

4.2.2010. Tilinpäätöstiedote

4.2.2010. Tilinpäätöstiedote 4.2.2010 Tilinpäätöstiedote Neste Oilin tilinpäätöstiedote vuodelta 2009 - Tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto 116 miljoonaa (2008: 602 milj.) - Neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto

Lisätiedot

TeliaSoneran tilinpäätöstiedote Tammi joulukuu 2014

TeliaSoneran tilinpäätöstiedote Tammi joulukuu 2014 kuu kuu Perusta luotu ja toteutus aloitettu YHTEENVETO NELJÄNNESTÄ VUOSINELJÄNNEKSESTÄ Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 2,2 prosenttia. Raportointivaluutassa

Lisätiedot

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2008 (1.1. - 31.12.

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2008 (1.1. - 31.12. Ramirent Oyj Y-tunnus: FI09771354 Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2008 (1.1. - 31.12.2008) 2(98) Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tecnotree Tilinpäätöstiedote

Tecnotree Tilinpäätöstiedote 2013 Tecnotree Tilinpäätöstiedote TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 (TILINTARKASTAMATON) 5.2.2014 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka

Lisätiedot

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON)

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 12. toukokuu, 2011 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON) Aldatan liikevoitto positiivinen ja vahva kassavirta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 SERVICE LIGHT LIFTING INDUSTRIAL CRANES PROCESS CRANES PORT CRANES LIFT TRUCKS YARD INFORMATION TECHNOLOGY MACHINE TOOL SERVICE Vankka suoritus vaikeassa markkinatilanteessa Ellei

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 1 (15) 6.2.2009 klo 10.00

PÖRSSITIEDOTE 1 (15) 6.2.2009 klo 10.00 PÖRSSITIEDOTE 1 (15) TILINPÄÄTÖS 2008 ENNÄTYSLIIKEVAIHTO JA -TULOS HAASTAVANA VUONNA Neljännen kvartaalin liikevaihto oli 50,9 MEUR (IV/07:53,7 MEUR). Tilikauden liikevaihto kasvoi hieman ja oli 243,0

Lisätiedot