ASSA ABLOY: Vahva neljännes, liikevaihto ja tulos ennätystasolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASSA ABLOY: Vahva neljännes, liikevaihto ja tulos ennätystasolla"

Transkriptio

1 (5) Julkaistu: 08:00 CET /Thomson Reuters /Lähde: ASSA ABLOY /XSTO: ASSAB /ISIN: SE ASSA ABLOY: Vahva neljännes, liikevaihto ja tulos ennätystasolla Neljäs jakso Liikevaihto kasvoi vuosineljänneksen aikana kokonaiset 22 % ja oli miljoonaa SEK (9 648). Kasvusta 4 % oli orgaanista kasvua. Kasvu oli vahvaa Aasiassa ja Afrikassa sekä Global Technologies- ja Entrance Systems -divisioonissa, kun taas Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinat pysyivät vakaina. Albany Door Systemsin ja Securistylen ostot vietiin loppuun ja Dynacon ostamisesta tehtiin sopimus. Näiden yritysten vuositason liikevaihto on yhteensä miljoonaa SEK, missä on 5 % kasvua. Liikevoitto (EBIT) oli miljoonaa SEK [1] (1 606), missä on kasvua 17 %. Liikevoitto oli 16,0 %[1] (16,6) liikevaihdosta. Nettotulos oli 118 miljoonaa SEK[2] (1 071). Osakekohtainen tulos kasvoi 20 % ja oli 3,43 SEK[3] (2,86). Uudelleenjärjestelyohjelmasta aiheutuvat kustannukset olivat miljoonaa SEK. Ennätyssuuri operatiivinen kassavirta oli miljoonaa SEK (2 085). Koko vuosi Liikevaihto kasvoi 13 %, mistä orgaanista kasvua oli 4 %, ja oli miljoonaa SEK (36 823). Liikevoitto (EBIT) oli miljoonaa SEK [1] (6 046), missä on kasvua 10 %. Liikevoitto oli 15,9 %[1] (16,4) liikevaihdosta. Nettotulos oli miljoonaa SEK[2] (4 080). Osakekohtainen tulos kasvoi 13 % ja oli 12,30 SEK[3] (10,89). Operatiivinen kassavirta oli vahva, miljoonaa SEK (6 285). Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 4,50 SEK (4,00) osaketta kohti. [1] Ilman vuoden 2011 uudelleenjärjestelykuluja, jotka olivat miljoonaa SEK vuosineljänneksen ja koko vuoden osalta. [2] Ilman uudelleenjärjestelystä johtuvia ja muita kertaluonteisia eriä vuoden 2011 nettotulos oli miljoonaa SEK vuosineljänneksen osalta ja miljoonaa SEK koko vuoden osalta. [3] Ilman vuoden 2011 uudelleenjärjestelykuluja ja kertaluonteisia kuluja, jotka olivat miljoonaa SEK vuosineljänneksen osalta ja -736 miljoonaa SEK koko vuoden osalta. LIIKEVAIHTO JA TULOS Neljäs jakso Koko vuosi Muutos Muutos Liikevaihto MSEK, jossa: % % Orgaaninen kasvu +4 % +4 % Yrityshankinnat +20 % +17 % Valuuttakurssien vaikutus % % Liikevoitto (EBIT), MSEK[1] % % % liikevaihdosta[1] 16,6 16,0 16,4 15,9 Tulos ennen veroja, MSEK[1] % % Nettotulos, MSEK[2] Operatiivinen kassavirta, MSEK % % Voitto/osake (EPS), SEK[2] 2,86 3, % 10,89 12, % [1] Ilman vuoden 2011 uudelleenjärjestelykuluja, jotka olivat miljoonaa SEK vuosineljänneksen ja koko vuoden osalta. [2] Ilman uudelleenjärjestelystä johtuvia ja muita kertaluonteisia eriä vuoden 2011 nettotulos oli miljoonaa SEK vuosineljänneksen osalta ja miljoonaa SEK koko vuoden osalta.

2 (5) KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTIT "Olen erittäin tyytyväinen, että voin kertoa viimeisen neljänneksen rikkoneen ennätykset sekä liikevaihdon että tuloksen osalta", kertoo konsernijohtaja Johan Molin. Liikevaihto kasvoi peräti 22 %, kun taas liikevoitto kasvoi 17 %. On erityisen hienoa, että kehittyvien markkinoiden kasvava osuus konsernin toiminnasta tuotti peräti 4 prosentin orgaanisen kasvun kehittyneiden markkinoiden heikosta kysynnästä huolimatta. Vuoden aikana lanseerattiin lukuisia uutuuksia sekä mekaanisissa että sähkömekaanisissa tuotteissa, ja uusien tuotteiden osuus liikevaihdosta nousi yli 20 prosenttiin eli lähes kaksinkertaiseksi aiempaan verrattuna. Lisäksi tämänvuotisten ActivIdentityn ja LaserCardin yrityshankintojen ansiosta konserni pystyy nyt tarjoamaan kehittyneitä henkilötunnistuksen kokonaisratkaisuja. Crawfordin strategisen oston ansiosta ASSA ABLOY otti johtavan aseman kulunvalvonta-automatiikan kasvavalla alalla. Koko vuoden liikevoitto kasvoi 10 %, mitä tehostamistoimet ja tuotannon jatkuva siirtäminen edullisen kustannustason maihin tukevat. Operatiivinen kassavirta jatkui vahvana ja oli yli 100 % tuloksesta ennen veroja. "Yrityshankintoja jatkettiin aktiivisesti vuoden aikana, ja loppuun vietiin yhteensä 18 yritysostoa, joiden yhteenlaskettu vuositason liikevaihto on miljoonaa SEK, mikä kasvattaa liikevaihtoa 18 prosenttia. Suurin vuoden aikana tehty kauppa oli Cardon hankinta ja Cardo Flow Solutionsin ja Lorentzen & Wettren myynti sen jälkeen. Tammikuussa vietiin loppuun Albany Door Systemsin osto Amerikassa ja Securistylen hankinta Britanniassa. Lisäksi tehtiin sopimus belgialaisen Dynacon hankinnasta. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2012 strategiseksi tavoitteeksi asetettu 5 prosentin vuotuinen kasvu yrityshankinnoista on jo saavutettu. Vuoden 2012 osalta näkemyksemme on, että hyvä kasvu jatkuu kehittyvillä markkinoilla mutta edellisvuotta hitaampana. Kehittyneillä markkinoilla kehityksen odotetaan olevan vakaata ja liikevaihdon odotetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja monien maiden budjettileikkaukset vaikuttavat edelleen liiketoimintasykliin, ja tämän vaikutukset kohdistuvat pääasiassa julkisesta rahoituksesta riippuvaisiin markkinasegmentteihin. NELJÄS JAKSO Kaikki tulosta kuvaavat luvut on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, joiden vaikutus oli miljoonaa SEK liikevoittoon (EBIT) ja miljoonaa SEK nettotulokseen. Konsernin liikevaihto oli MSEK (9 648), jossa on 22 % kasvua verrattuna vuoteen Vertailukelpoisten yksiköiden orgaaninen kasvu oli 4 % (6). Hankittujen yksiköiden osuus oli 20 % (9). Valuuttakursseilla oli 195 MSEK:n eli -2 %:n (-5) negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Liikevoitto ennen poistoja, EBITDA, oli MSEK (1 851). Vastaava EBITDA-prosentti oli 18,3 % (19,2). Konsernin liikevoitto, EBIT, oli MSEK (1 606), jossa kasvua oli 17 %. Liikevoitto oli 16,0 % (16,6) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat -158 MSEK (-201). Konsernin tulos ennen veroja oli MSEK (1 405), jossa oli 23 % parannusta edellisvuoteen verrattuna. Valuuttakursseilla oli 38 MSEK:n negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen ennen veroja. Voittomarginaali oli 14,7 % (14,6). Arvioitu efektiivinen veroprosentti oli vuositasolla 23 %. Osakekohtainen tulos oli 3,43 SEK (2,86), jossa kasvua oli 20 %. KOKO VUOSI Kaikki tulosta kuvaavat luvut on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, joiden vaikutus oli miljoonaa SEK liikevoittoon (EBIT) ja -736 miljoonaa SEK nettotulokseen. Vuoden 2011 liikevaihto oli yhteensä MSEK (36 823), jossa on 13 % kasvua verrattuna vuoteen Orgaaninen kasvu oli 4 % (3). Hankittujen yksiköiden osuus oli 17 % (8). Valuuttakursseilla oli liikevaihtoon MSEK:n negatiivinen vaikutus. Liikevoitto ennen poistoja, EBITDA, oli MSEK (7 041). Vastaava EBITDA-prosentti oli 18,3 % (19,1). Konsernin liikevoitto, EBIT, oli MSEK (6 046), jossa kasvua oli 10 %. Liikevoitto oli 15,9% (16,4) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos nousi ja oli 12,30 SEK (10,89). Operatiivinen kassavirta oli MSEK (6 285). UUDELLEENJÄRJESTELYTOIMET Syksyllä 2011 ilmoitettu uudelleenjärjestelyohjelma käynnistyi vuosineljänneksen aikana. Yhteensä 17 tuotantolaitosta suljetaan ja näiden lisäksi monen muun toiminta muuttuu kokonaistuotannosta loppukokoonpanoksi. Negatiivinen tulosvaikutus oli MSEK brutto ja MSEK netto Cardo-kaupan myyntivoiton jälkeen. Takaisinmaksuajan odotetaan olevan hieman yli kolme vuotta.

3 (5) Uudelleenjärjestelyohjelmista aiheutuvat kustannukset vuosineljänneksen aikana olivat 183 MSEK. Kaikki uudelleenjärjestelyohjelmat etenivät suunnitelman mukaan, ja ne ovat johtaneet henkilöstön vähenemiseen 145 henkilöllä neljänneksen aikana sekä henkilöllä projektien alusta lukien. Henkilöstö vähenee vielä henkilöllä vuoden 2014 loppuun mennessä. Neljänneksen lopussa taseessa oli MSEK:n varaus ohjelmien toteutusta varten. KOMMENTIT ALUEITTAIN EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) EMEA-alueella vuosineljänneksen liikevaihto oli yhteensä MSEK (3 364), jossa oli orgaanista kasvua 1 % (2). Markkinatilanne parani jonkin verran vuosineljänneksen aikana, ja kasvua oli Skandinaviassa, Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Itä-Euroopassa. Liikevaihto pysyi vakaana Ranskassa ja Belgiassa, kun taas Etelä-Euroopassa, erityisesti Espanjassa ja Italiassa, suuntaus oli negatiivinen. Yritysostojen tuoma kasvu oli 5 %. Liikevoitto oli yhteensä 640 MSEK (604) eli 18,2 % (18,0) liikevaihdosta, mikä on divisioonan ennätys. Sijoitetun pääoman tuotto oli 25,4 % (26,3). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 851 MSEK (858). AMERICAS (Pohjois- ja Etelä-Amerikka) Americas-alueella vuosineljänneksen liikevaihto oli yhteensä MSEK (2 291), jossa oli orgaanista kasvua 0 % (6). Institutionaalisessa segmentissä uudisrakentaminen oli alkuvuotta vakaampaa, ja varmuuslukkojen ja sähkömekaanisten tuotteiden myynti kehittyi hyvin. Residential-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi hyvin. Samaan aikaan Security Doors -yksikön ja Latinalaisen Amerikan kehitys oli heikkoa. Yrityshankintojen tuoma kasvu oli alle 1 %. Liikevoitto oli yhteensä 450 MSEK (459) eli 20,2 % (20,1) liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,9 % (21,0). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 525 MSEK (492). ASIA PACIFIC (Aasia ja Kaukoitä) Asia Pacific -alueella vuosineljänneksen liikevaihto oli yhteensä MSEK (1 766), jossa oli orgaanista kasvua 9 % (12). Kasvu oli hyvää Kiinassa, Koreassa, Kaakkois-Aasiassa ja Intiassa. Kaupallisen segmentin kysynnän heikkeneminen vaikutti negatiivisesti Australiaan, ja maanjäristysten aiheuttama negatiivinen trendi jatkui Uudessa- Seelannissa. Yritysostojen tuoma kasvu oli 4 %. Liikevoitto oli yhteensä 280 MSEK (246) eli 14,1 % (13,9) liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli vuosineljänneksen aikana 26,0 % (27,3). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 617 MSEK (561). GLOBAL TECHNOLOGIES Global Technologies -divisioonan vuosineljänneksen liikevaihto oli yhteensä MSEK (1 325), jossa oli orgaanista kasvua 7 % (18). HID kasvoi vahvasti kulunvalvonnan, loogisen kulunvalvonnan ja älykorttien turvallisen myöntämisen osalta, mutta e-government ja tunnistustekniikka kehittyivät vaimeammin vuosineljänneksen aikana. Suuria pienikatteisia projektitilauksia toimitettiin viranomaisille muun muassa Indonesiassa ja Romaniassa. Hospitality jatkoi ennätysvahvaa kasvuaan hotellimarkkinoiden uudisrakentamisen matalasta tasosta huolimatta. NFC-pohjaisten lukkojen kysyntä oli erittäin voimakasta, ja niiden osuus oli yli 70 % tämän kategorian uusmyynnistä. Yritysostojen tuoma kasvu oli 9 %. Divisioonan liikevoitto oli 237 MSEK (224) eli 15,7 % (16,9) liikevaihdosta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus ja LaserCardin sekä ActivIdentityn ostot heikensivät liikevoiton osuutta liikevaihdosta 1,2 prosenttiyksiköllä. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,7 % (15,4). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 430 MSEK (359). ENTRANCE SYSTEMS Entrance Systems -divisioonan vuosineljänneksen liikevaihto oli yhteensä MSEK (1 118), jossa oli orgaanista kasvua 7 % (-2). Kasvu oli hyvää Besamin, Crawfordin ja FlexiForcen osalta sekä yleisesti palvelusektorilla. Eteläisen Euroopan negatiivinen kehitys vaikutti Diteciin ja asuntomarkkinoiden vähentynyt kysyntä Normstahliin. Yritysostojen tuoma kasvu oli 141 %. Liikevoitto oli yhteensä 449 MSEK (198) eli 16,6 % (17,7) liikevaihdosta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus ja Crawfordin (Cardon) hankinta heikensivät liikevoiton osuutta liikevaihdosta 1,2 prosenttiyksiköllä. Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,6 % (18,0). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 713 MSEK (141). YRITYSOSTOT Vuosineljänneksen aikana konsolidoitiin Metalind Kroatiassa ja useita pienempiä yritysostoja. Tämä tarkoittaa, että vuoden aikana ostettiin ja konsolidoitiin yhteensä 18 yritystä. Näiden 18 yrityksen kokonaishankintahinta oli ilman luovutettavien erien ryhmiä MSEK, ja alustavat hankinta-analyysit osoittavat, että hankinnan liikearvo ja muut kestoiältään määrittämättömät aineettomat varat ovat MSEK. Hankintahinta on korjattu hankitulla nettovelalla ja arvioiduilla lisäkauppahinnoilla. Hankintahetken arvioidut lisäkauppahinnat ovat 446 MSEK.

4 (5) ilmoitettiin, että ASSA ABLOY on vienyt loppuun amerikkalaisen Albany Door Systemsin, joka on nopeiden teollisuuskäyttöön tarkoitettujen ovien maailmanlaajuisia markkinajohtajia, hankinnan. Yrityksellä on noin 700 työntekijää, ja sen vuoden 2012 liikevaihdon odotetaan olevan MSEK ilmoitettiin, että ASSA ABLOY oli solminut sopimuksen belgialaisen Dynacon ostamisesta, joka on nopeiden automaattiovien johtaja ja erikoistunut myyntiin maailmanlaajuiselle jälleenmyyjäverkostolle. Yrityksellä on 140 työntekijää, ja sen vuoden 2012 liikevaihdon odotetaan olevan 450 MSEK ilmoitettiin, että ASSA ABLOY oli ostanut brittiläisen Securistylen. Securistylen toiminta painottuu ikkunoiden varusteisiin, ja sen tuotetarjonta sisältää korkealaatuisia saranoita, kahvoja ja ikkunalukkoja. Yrityksellä on 205 työntekijää, ja sen vuoden 2012 liikevaihdon odotetaan olevan 225 MSEK. KESTÄVÄ KEHITYS Hotelleille lukkoja ja kassakaappeja toimittava ASSA ABLOY Hospitality on lopettanut messingin käytön kokonaan myydyimmässä tuotteessaan. Pinnoitettu messinki on korvattu samannäköisellä ruostumattomalla teräksellä. Ruostumaton teräs on paljon ympäristöystävällisempää kuin pinnoitettu messinki, mikä johtuu osittain koko pinnoitusprosessin jäämisestä pois. Se on myös merkittävästi edullisempaa ja vaatii vähemmän kuljetuksia ja varastoja. Ruostumattomaan teräkseen vaihtamisen on arvioitu vähentäneen messingin kulutusta 72 tonnia. Yhtiökokouksen yhteydessä huhtikuussa 2012 julkaistaan vuoden 2011 Kestävän kehityksen raportti, jossa kerrotaan konsernin tavoitteista ja annetaan muuta tietoa kestävästä kehityksestä. EMOYHTIÖ Emoyhtiön ASSA ABLOY AB:n Liiketoiminnan muut tuotot olivat koko vuoden aikana MSEK (1 623). Tulos ennen veroja oli MSEK (954). Aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehdyt investoinnit olivat 116 MSEK (11), mistä hankitun varallisuuden osuus oli 114 MSEK (-). Likviditeetti on hyvä ja omavaraisuusaste oli 39,3 % (52,9). OSINGONJAKO JA YHTIÖKOKOUS Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkoa 4,50 SEK (4,00) osaketta kohti. Yhtiökokous pidetään TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET ASSA ABLOY on käyttänyt IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaista raportointia Euroopan unionin suositusten mukaisesti. Merkittävät tilinpäätöksen laadinta- ja arvostusperiaatteet on esitetty vuoden 2010 vuosikertomuksen sivuilla ASSA ABLOY noudattaa IFRS 5 -standardia "Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot" vuodesta 2011 alkaen. Pitkäaikaiset omaisuuserät on luokiteltu myytävänä oleviksi, jos niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä kertyy pääasiassa niiden myymisestä ja myyntiä pidetään erittäin todennäköisenä. Ne arvostetaan kirjanpitoarvoon tai myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi, jos niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä kertyy pääasiassa niiden myymisestä jatkuvan käytön sijaan ja on erittäin todennäköistä, että myynti tapahtuu. Tilinpäätös on laadittu IAS34-standardin (Osavuosikatsaukset) ja tilinpäätöslain mukaan. Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu tilinpäätöslain ja Ruotsin Kirjanpitolautakunnan RFR 2 -standardin mukaisesti. LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA ASSA ABLOYn ja sen lähipiirin välillä ei ole toteutettu liiketoimia, jotka vaikuttaisivat merkittävästi yhtiön asemaan ja tulokseen. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Koska ASSA ABLOY on laajalle maantieteelliselle alueelle levinnyt kansainvälinen konserni, se on altis monille liiketoiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Liiketoiminnan riskit voidaan jakaa strategisiin, toiminnallisiin ja oikeudellisiin riskeihin. Taloudelliset riskit liittyvät sellaisiin tekijöihin kuin valuuttakurssit, korkokanta, likviditeetti, luotonanto, raaka-aineet ja rahoitusinstrumentit. ASSA ABLOYssa riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, ohjata ja pienentää riskejä. Tämä työ alkaa ilmenneiden riskien todennäköisyyden ja niiden konsernille aiheuttaman potentiaalisen vaikutuksen arvioinnista. Riskejä ja riskienhallintaa on kuvattu tarkemmin vuoden 2010 vuosikertomuksessa. Vuosikertomuksessa kuvattujen riskien lisäksi muita merkittäviä riskejä ei ole arvioitu ilmenneen. TULEVAISUUDENNÄKYMÄT* Pitkän aikavälin näkymät Pitkällä aikavälillä ASSA ABLOY uskoo turvallisuusvaatimusten luoman kysynnän lisääntyvän. Keskittyminen loppukäyttäjille tuotettuun lisäarvoon ja innovointiin sekä ASSA ABLOYn vahvan aseman hyödyntäminen kiihdyttävät kasvua ja lisäävät kannattavuutta.

5 (5) Liikevaihdon orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan hyvänä. Liikevoittoprosentin (EBIT) ja operatiivisen kassavirran odotetaan kehittyvän hyvin. * julkaistut näkymät: Pitkän aikavälin näkymät Pitkällä aikavälillä ASSA ABLOY uskoo turvallisuusvaatimusten luoman kysynnän lisääntyvän. Keskittyminen loppukäyttäjille tuotettuun lisäarvoon ja innovointiin sekä ASSA ABLOYn vahvan aseman hyödyntäminen kiihdyttävät kasvua ja lisäävät kannattavuutta. Liikevaihdon orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan hyvänä. Liikevoittoprosentin (EBIT) ja operatiivisen kassavirran odotetaan kehittyvän hyvin. Tukholmassa 10. helmikuuta 2012 Johan Molin Konsernijohtaja TALOUDELLISET TIEDOTTEET Ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus julkaistaan Yhtiökokous pidetään Moderna Museetissa Tukholmassa. LISÄTIETOJA ANTAVAT: Johan Molin, konsernijohtaja, puh Tomas Eliasson, talousjohtaja, puh ASSA ABLOY pitää analyytikkojen kokouksen tänään klo Operaterrassenilla Tukholmassa. Analyytikkojen kokousta voi seurata myös Internetissä osoitteessa Kysymyksiä voi esittää puhelimitse soittamalla numeroon , tai Tässä esitetyt tiedot kuuluvat Ruotsin pörssi- ja clearingtoimintoja koskevan lain ja/tai Ruotsin rahoitusinstrumenttien kaupankäyntiä koskevan lain nojalla ASSA ABLOYn ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Tiedot annetaan julkisuuteen 10. helmikuuta kello 8.00.

ASSA ABLOY: Vahva loppu vuodelle 2010

ASSA ABLOY: Vahva loppu vuodelle 2010 1 7. helmikuuta 2011 ASSA ABLOY: Vahva loppu vuodelle 2010 Neljäs jakso Liikevaihto oli 9 648 MSEK (8 799), jossa on kasvua 10 %, josta 6 % orgaanista kasvua, 9 % yritysostojen tuomaa kasvua ja valuuttakurssien

Lisätiedot

ASSA ABLOY: Vahvaa etenemistä

ASSA ABLOY: Vahvaa etenemistä 1 ASSA ABLOY: Vahvaa etenemistä Keskiviikko 27.7.2011 08:00:00 +0200 Liikevaihto oli 10 502 miljoonaa SEK (9 356), jossa on kasvua 12 %, josta 5 % orgaanista kasvua, 20 % yritysostojen tuomaa kasvua ja

Lisätiedot

27.7.2012 ASSA ABLOYn tiedotteen suomennos 1 (6) ASSA ABLOYn kasvu ja tulos vahvalla tasolla

27.7.2012 ASSA ABLOYn tiedotteen suomennos 1 (6) ASSA ABLOYn kasvu ja tulos vahvalla tasolla 27.7.2012 ASSA ABLOYn tiedotteen suomennos 1 (6) ASSA ABLOYn kasvu ja tulos vahvalla tasolla Liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 11 997 miljoonaa SEK (10 502). kasvusta 3 % oli orgaanista kasvua. Kehitys parani

Lisätiedot

ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti

ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti ASSA ABLOYn osavuosikatsauksen suomennos 28.4.2015 1 (5) ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti 28.4.2015 No. 08/15 Vuosineljänneksen aikana liikevaihto kasvoi 24 % ja oli 15 252 miljoonaa SEK (12 305). Kasvusta

Lisätiedot

ASSA ABLOYn vuosi jatkuu vahvana

ASSA ABLOYn vuosi jatkuu vahvana ASSA ABLOYn osavuosikatsauksen suomennos 17.7.2015 1 (7) No. 15/15 ASSA ABLOYn vuosi jatkuu vahvana Vuosineljänneksen aikana liikevaihto kasvoi 22 % ja oli 17 082 miljoonaa SEK (13 964). Kasvusta 4 % oli

Lisätiedot

ASSA ABLOYn kannattavuus hyvä, markkinat vakautumassa USA:a lukuun ottamatta

ASSA ABLOYn kannattavuus hyvä, markkinat vakautumassa USA:a lukuun ottamatta 1 (6) ASSA ABLOYn kannattavuus hyvä, markkinat vakautumassa USA:a lukuun ottamatta Julkaistu 28.10.2009 klo 8.30 (CET) Liikevaihto oli 8 425 MSEK (8 722), jossa laskua 3%. Orgaanista kasvua -13%, yritysostojen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tulos ja kassavirta paranivat 27.4.2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Ensimmäinen neljännes Liikevaihto oli 15 468 (9 521) milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014 kuu kuu Vakaa tulos YHTEENVETO KOLMANNESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 2,0 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelma käynnistyi hyvin Kolmas neljännes: Liikevaihto kasvoi 2 % 567,2 miljoonaan euroon (558,3) valuuttakurssimuutosten suotuisan

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 1 (12) 6.2.2007 TILINPÄÄTÖS 2006 VAHVA KASVU JATKUI

PÖRSSITIEDOTE 1 (12) 6.2.2007 TILINPÄÄTÖS 2006 VAHVA KASVU JATKUI TILINPÄÄTÖS 2006 VAHVA KASVU JATKUI PÖRSSITIEDOTE 1 (12) Tilikauden liikevaihto kasvoi 16 % ja oli 226,6 MEUR (I-IV/05: 196,1 MEUR). Neljännen kvartaalin liikevaihto nousi 10 % viime vuodesta ja oli 49,2

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

Kannattavuus parani ja orgaaninen liikevaihto säilyi ennallaan

Kannattavuus parani ja orgaaninen liikevaihto säilyi ennallaan Osavuosikatsaus kuu Kannattavuus parani ja orgaaninen liikevaihto säilyi ennallaan Yhteenveto kolmannesta vuosineljänneksestä Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 1.1. 31.12.2014

Huhtamäki Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 1.1. 31.12.2014 Huhtamäki Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12. Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12. Hyvä liikevaihdon kasvu ja liikevoitto Joulukuun lopussa myyty Films-liiketoimintasegmentti esitetään tässä raportissa

Lisätiedot

TietoEnatorin osavuosikatsaus 4/2007 (1.1. 31.12.2007)

TietoEnatorin osavuosikatsaus 4/2007 (1.1. 31.12.2007) TietoEnator Oyj PÖRSSITIEDOTE 6.2.2008, klo 8.00 1 (22) TietoEnatorin osavuosikatsaus 4/2007 (1.1. 31.12.2007) Katsauksen pääkohdat Uusi strategia ja toimitusjohtajan vaihtuminen julkistettiin 16.10. Hannu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT /2011 keskeiset tapahtumat: Liikevaihto 181,6

Lisätiedot

TeliaSonera tammi syyskuu 2012

TeliaSonera tammi syyskuu 2012 Osavuosikatsaus tammi kuu. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi kuu Osakekohtainen tulos säilyi vakaana ja näkymät pysyvät ennallaan Kolmas vuosineljännes

Lisätiedot

KONE ja World Design Capital

KONE ja World Design Capital MuSIIKKITALO, HELSINKI KONE ja World Design Capital KONEen tilaustyönä valmistetut ratkaisut takaavat konserttivieraiden, muusikkojen ja opiskelijoiden joustavan liikkumisen. Musiikkitalo on yksi monista

Lisätiedot

TeliaSonera tammikuu syyskuu 2006

TeliaSonera tammikuu syyskuu 2006 TeliaSonera tammikuu syyskuu Yhdeksän kuukauden jakso Liikevaihto kasvoi 67 873 milj. Ruotsin kruunuun (64 785). Nettotulos kasvoi 14 745 milj. kruunuun (10 352), ja osakekohtainen tulos nousi 2,89 kruunuun

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2009 kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN MARKKINAT ELPYIVÄT JA TULOS PARANI

OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN MARKKINAT ELPYIVÄT JA TULOS PARANI OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2008 klo 13.00 1 (25) OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN MARKKINAT ELPYIVÄT JA TULOS PARANI Ensimmäinen neljännes lyhyesti

Lisätiedot

Liikevoitto parani toisella vuosineljänneksellä. Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2015

Liikevoitto parani toisella vuosineljänneksellä. Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2015 Liikevoitto parani toisella vuosineljänneksellä Q2 2 Liikevoitto parani toisella vuosineljänneksellä Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. TOINEN

Lisätiedot

Huhtamäki 2012. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2012. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2012 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 2012...1 Tilinpäätös ja toimintakertomus...2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2012... 8 Konsernin

Lisätiedot

Neste Oil Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 4.2.2015

Neste Oil Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 4.2.2015 Neste Oil Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 4.2.2015 Neste Oilin tilinpäätöstiedote 2014 Vahva koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto ennätyksellisen viimeisen neljänneksen ansiosta Vuosi 2014 lyhyesti: Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Saadut tilaukset, liikevoitto ja kassavirta paranivat toisella vuosineljänneksellä. Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Saadut tilaukset, liikevoitto ja kassavirta paranivat toisella vuosineljänneksellä. Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Saadut tilaukset, liikevoitto ja kassavirta paranivat toisella vuosineljänneksellä Q2 2 Saadut tilaukset, liikevoitto ja kassavirta paranivat toisella vuosineljänneksellä Ellei toisin mainita, suluissa

Lisätiedot

TeliaSonera tammi maaliskuu 2012

TeliaSonera tammi maaliskuu 2012 Osavuosikatsaus tammi kuu. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi kuu Ydinliiketoiminta pysyi vakaana hintakilpailusta huolimatta Liikevaihto paikallisissa valuutoissa

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 kuu kuu Edistystä ja haasteita YHTEENVETO ENSIMMÄISESTÄ VUOSINELJÄNNEKSESTÄ Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,5 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna

Lisätiedot

PÖYRY Oyj - 6.2.2013. Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2012

PÖYRY Oyj - 6.2.2013. Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2012 PÖYRY Oyj - 6.2.2013 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu PÖYRY OYJ Tilinpäätöstiedote 6.2.2013 klo 8.30 VUOSI PETTYMYS TOIMENPITEISIIN RYHDYTTY KANNATTAVUUDEN PALAUTTAMISEKSI KESKEISET TUNNUSLUVUT 10-12/

Lisätiedot

Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008

Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008 SERVICE LIGHT LIFTING INDUSTRIAL CRANES PROCESS CRANES PORT AND SHIPYARD CRANES LIFT TRUCKS YARD INFORMATION TECHNOLOGY Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008 Tilaukset ennätystasolla, vahva tulosparannus

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus Q1 Tammi- maaliskuu 2015

Osavuosi- katsaus Q1 Tammi- maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus Q1 Tammimaaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2015 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Selvä parannus liikevoitossa parantuneen

Lisätiedot