ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti"

Transkriptio

1 ASSA ABLOYn osavuosikatsauksen suomennos (5) ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti No. 08/15 Vuosineljänneksen aikana liikevaihto kasvoi 24 % ja oli miljoonaa SEK (12 305). Kasvusta 5 % oli orgaanista kasvua. Kasvu oli vahvaa Americas-, Global Technologies- ja Entrance Systems -divisioonissa sekä hyvällä tasolla EMEA-alueella. Kasvu oli negatiivista Aasian ja Tyynenmeren alueella. Vuosineljänneksen aikana on tehty kaksi yritysostoa, joiden arvioitu vuotuinen liikevaihto on yhteensä noin 340 miljoonaa SEK. Liikevoitto (EBIT) oli miljoonaa SEK (1 857). Käyttökate oli 15,3 % (15,1) liikevaihdosta. Nettotulos oli miljoonaa SEK (1 264). Osakekohtainen tulos kasvoi 28 % ja oli 4,36 SEK (3,41). Kassavirta oli kaudelle normaali, 520 miljoonaa SEK (557). LIIKEVAIHTO JA TULOS Koko vuosi Ensimmäinen vuosineljännes Muutos Muutos Liikevaihto milj. SEK % % jossa orgaaninen kasvu +3 % +5 % yrityshankinnat +9 % +3 % valuuttakurssimuutosten vaikutus % % Liikevoitto (EBIT), milj. SEK (1) % (1) % Liikevoitto (EBIT), % 16,3 (1) 16,3 15,1 15,3 Tulos ennen veroja, milj. SEK (1) % (1) % Nettotulos, milj. SEK (2) % (2) % Operatiivinen kassavirta, milj. SEK % % Voitto/osake (EPS), SEK 14,84 (2) 17, % (2) 3,41 4, % 1) Ilman vuoden 2013 vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat miljoonaa SEK koko vuoden osalta. 2) Ilman vuoden 2013 vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä verojen jälkeen, jotka olivat -721 miljoonaa SEK koko vuoden osalta. KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTIT "Ensimmäinen vuosineljännes oli erittäin positiivinen ASSA ABLOYlle, kun liikevaihto kasvoi 24 % ja liikevoitto parani jopa 25 %", sanoo konsernijohtaja Johan Molin. "On mieluisaa nähdä, että kasvuvauhti jatkaa korkealla tasolla niin Pohjois- ja Etelä-Amerikassa kuin nousevilla markkinoillakin, lukuun ottamatta Kiinaa." "Orgaaninen kasvu oli 5 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja tätä vauhdittivat hyvin vahvat saavutukset Yhdysvalloissa. Americas-, Global Technologies- ja Entrance Systems -divisioonissa kasvu oli vahvaa, kun taas EMEA-alueen kasvuvauhti pysyi vakaana, mutta alemmalla 2 %:n tasolla. Aasian ja Tyynenmeren alueella

2 ASSA ABLOYn osavuosikatsauksen suomennos (5) kasvu oli vahvaa kaikilla muilla alueilla paitsi Kiinassa. Kiinan heikko markkinatilanne yhdessä ASSA ABLOYn tiukan lainapolitiikan kanssa johtivat huomattavasti alentuneeseen myyntiin." "Uudet tuotteet sekä etenkin sähkömekaaniset tuotteet muodostavat tasaisesti kasvavan osuuden myynnistämme. Tämä on mielenkiintoinen suuntaus, kun yhä useammat asiakkaat valitsevat ratkaisuja, joilla heidän lukkonsa ovat yhteydessä Internetiin. ASSA ABLOY on saavuttanut lyhyen ajan kuluessa johtavan aseman digitaalisissa ovilukoissa ja kulunvalvonnassa, joissa on paljon tulevaisuuden potentiaalia sekä yksityisasuntomarkkinoilla että kaupallisella sektorilla." "Vuosineljänneksen aikana ASSA ABLOY teki strategisen yritysoston ostamalla Quantum Securen. Quantum Secure tuo ASSA ABLOYlle mahdollisuuden tarjota asiakkailleen kokonaisvaltainen ratkaisu henkilöturvallisuuden ja kulunhallintakysymyksiin korkean turvallisuustason ympäristöissä, kuten lentokentillä ja muilla julkisilla paikoilla. ASSA ABLOY osti myös chileläisen ODISin. Yritysostot lisäävät liikevaihtoa 0,6 %." "Liikevoiton vahvistuminen jatkui erittäin tyydyttävällä tavalla, ja se kasvoi jopa 25 % vuosineljänneksen aikana. Tähän vaikuttivat etenkin orgaaninen kasvumme, selkeä tehokkuuden paraneminen sekä positiiviset valuuttakurssimuutokset." "Näkemykseni mukaan maailmantalouden kehityssuunta jatkuu heikkona. Vaikka Amerikassa näkyy positiivista kehitystä, Eurooppa ja monet nousevista markkinoista ovat seisahtuneet. Laajentumisstrategiamme nousevilla markkinoilla pysyy muuttumattomana, koska pitkällä aikavälillä niillä odotetaan näkyvän erittäin hyvää taloudellista kasvua. Jatkamme myös panostamista uusiin tuotteisiin erityisesti sähkömekaniikan kasvavalla alueella." ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Konsernin liikevaihto oli miljoonaa SEK (12 305). Vertailukelpoisten yksiköiden orgaaninen kasvu oli 5 % (4). Hankittujen yksiköiden osuus oli 3 % (8). Valuuttakurssimuutoksilla oli miljoonan SEK:n (109) eli 16 %:n (1) positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) oli miljoonaa SEK (2 135). Vastaava EBITDA-prosentti oli 17,4 % (17,3). Konsernin liikevoitto, EBIT, oli miljoonaa SEK (1 857). Käyttökate oli 15,3 % (15,1) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat -145 miljoonaa SEK (-148). Konsernin tulos ennen veroja oli miljoonaa SEK (1 709), jossa oli 28 % parannusta edellisvuoteen verrattuna. Valuuttakurssimuutoksilla oli 226 miljoonan SEK:n positiivinen vaikutus konsernin tulokseen ennen veroja. Voittomarginaali oli 14,3 % (13,9). Arvioitu efektiivinen veroprosentti oli vuositasolla arviolta 26 % (26). Osakekohtainen tulos oli 4,36 SEK (3,41). UUDELLEENJÄRJESTELYTOIMET Kaikista nykyisistä uudelleenjärjestelyohjelmista vuosineljänneksen aikana aiheutuneet kustannukset olivat 90 miljoonaa SEK. Uudelleenjärjestelyohjelmat etenivät suunnitelman mukaan, ja ne ovat johtaneet henkilöstön vähenemiseen 206 henkilöllä vuosineljänneksen aikana sekä henkilöllä projektien alusta lukien. Vuosineljänneksen lopussa taseessa oli 845 miljoonan SEK:n varaus ohjelmien toteutusta varten. KOMMENTIT ALUEITTAIN EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) EMEA-alueella vuosineljänneksen liikevaihto oli yhteensä miljoonaa SEK (3 511), jossa oli orgaanista kasvua 3 % (5). Skandinavian, Suomen, Itä-Euroopan ja Afrikan markkinoilla näkyi vahvaa kasvua. Britanniassa ja Espanjassa kasvu oli hyvää, kun taas myynti oli vakaata Saksassa ja Israelissa. Myynnin kehitys oli negatiivista Benelux-maissa, Ranskassa ja Italiassa. Yritysostojen tuoma kasvu oli 2 % (3). Liikevoitto oli yhteensä 626 miljoonaa SEK (565) eli 15,9 % (16,1) liikevaihdosta (EBIT). Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,1 % (19,8). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 217 miljoonaa SEK (261).

3 ASSA ABLOYn osavuosikatsauksen suomennos (5) AMERICAS (Pohjois- ja Etelä-Amerikka) Americas-divisioonan vuosineljänneksen liikevaihto oli yhteensä miljoonaa SEK (2 673), jossa oli orgaanista kasvua 8 % (2). Kasvu oli vahvaa perinteisissä lukkotuotteissa, ovimarkkinoilla, sähkömekaanisissa tuotteissa, yksityisasuntomarkkinoilla, Meksikossa sekä Etelä-Amerikassa. Kasvu oli tasaista korkean turvallisuustason tuotteissa sekä Kanadassa. Yritysostojen tuoma kasvu oli 2 % (12). Liikevoitto oli yhteensä 772 miljoonaa SEK (563) eli 21,1 % (21,1) liikevaihdosta (EBIT). Sijoitetun pääoman tuotto oli 22,1 % (20,9). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 156 miljoonaa SEK (116). ASIA PACIFIC (Aasia ja Tyynenmeren alue) Asia Pacific -divisioonan vuosineljänneksen liikevaihto oli yhteensä miljoonaa SEK (1 420), jossa oli orgaanista kasvua -3 % (3). Kasvu oli vahvaa Australiassa, Kaakkois-Aasiassa ja Etelä-Koreassa. Uudessa- Seelannissa kasvu oli hyvällä tasolla. Kiinan kehitys oli hyvin negatiivista heikon kotimaisen kysynnän takia. Lisäksi ASSA ABLOY on ottanut käyttöön tiukan lainapolitiikan Kiinassa. Yritysostojen tuoma kasvu oli 10 % (3). Liikevoitto oli yhteensä 189 miljoonaa SEK (151) eli 10,2 % (10,6) liikevaihdosta (EBIT). Sijoitetun pääoman tuotto oli vuosineljänneksen aikana 7,1 % (7,7). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli -212 miljoonaa SEK (-138). GLOBAL TECHNOLOGIES Global Technologies -divisioonan vuosineljänneksen liikevaihto oli yhteensä miljoonaa SEK (1 519), jossa oli orgaanista kasvua 12 % (3). HID Globalin osalta Government ID, tunnistusteknologia (IDT) ja projektimyynti kasvoivat vahvasti. Kulunvalvonta ja looginen kulunvalvonta (IAM) kasvoivat hyvin. Hospitality kasvoi erittäin vahvasti innovatiivisten uusien tuotteiden ansiosta. Yritysostojen tuoma kasvu oli 2 % (2). Divisioonan liikevoitto oli 360 miljoonaa SEK (260) eli 17,4 % (17,1) liikevaihdosta (EBIT). Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,3 % (15,7). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 130 miljoonaa SEK (67). ENTRANCE SYSTEMS Entrance Systems -divisioonan vuosineljänneksen liikevaihto oli yhteensä miljoonaa SEK (3 405), jossa oli orgaanista kasvua 5 % (4). Kasvu oli vahvaa divisioonan Amerikan toiminnoissa sekä oviautomaatiossa, ovikomponenteissa ja nopeissa ovissa. Euroopan teollisuuskäyttöön tarkoitettujen ovien kasvu oli tasaista, mutta Euroopan yksityisasuntomarkkinoille tarkoitettujen ovien sekä Ditecin kasvu oli negatiivista. Yritysostojen tuoma kasvu oli 0 % (17). Liikevoitto oli yhteensä 486 miljoonaa SEK (394) eli 12,0 % (11,6) liikevaihdosta (EBIT). Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,6 % (10,4). Operatiivinen kassavirta ennen korkoja oli 462 miljoonaa SEK (403). YRITYSOSTOT JA MYYNNIT Neljänneksen aikana yhtiön tulokseen konsolidoitiin kaksi yritysostoa. Näiden kahden konsolidoidun yritysoston kokonaishankintakustannukset olivat miljoonaa SEK, ja alustavat hankinta-analyysit osoittavat, että hankinnan liikearvo ja muut kestoiältään määrittämättömät aineettomat varat ovat miljoonaa SEK. Hankintahinta on korjattu hankitulla nettovelalla ja arvioiduilla lisäkauppahinnoilla. Arvioidut lisäkauppahinnat ovat 727 miljoonaa SEK. ASSA ABLOY ilmoitti tehneensä sopimuksen sveitsiläisen MSL:n ostamisesta. MSL on johtava sveitsiläinen innovatiivisten lukkojen tuottaja. Yrityksellä on noin 106 työntekijää, ja sen vuoden 2015 liikevaihdon odotetaan olevan 180 miljoonaa SEK. ASSA ABLOY ilmoitti tehneensä sopimuksen malesialaisen Teamwaren ostamisesta. Yhtiö on lukkojen ja lukituslaitteistojen markkinajohtaja Malesiassa. Yrityksellä on 120 työntekijää, ja sen vuoden 2015 liikevaihdon odotetaan olevan 240 miljoonaa SEK.

4 ASSA ABLOYn osavuosikatsauksen suomennos (5) KESTÄVÄ KEHITYS ASSA ABLOYn Kestävän kehityksen raportti 2014 julkaistiin Raportin mukaan suurin osa keskeisistä tunnusluvuista kehittyy edelleen positiiviseen suuntaan. Erityisesti työsuojelu sekä energian- ja vedenkulutus paranivat huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna. ISO standardin ja muiden vastaavien ympäristösertifiointijärjestelmien mukaisesti sertifioitujen yksiköiden lukumäärä nousi vuoden aikana 108:aan (101). Alemman kustannustason maissa tehtiin 812 kestävän kehityksen arviointia vuonna Vuoden loppuun mennessä aktiivista tuottajaa oli saavuttanut vähimmäisvaatimukset kestävän kehityksen ja laadun osalta, ja ne saivat hyväksynnän. Kestävän kehityksen raportissa mukana olevien raportointiyksiköiden määrä nousi 331:een (327). EMOYHTIÖ Emoyhtiön ASSA ABLOY AB:n Liiketoiminnan muut tuotot olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 244 miljoonaa SEK (299). Tulos ennen veroja oli -300 miljoonaa SEK (-119). Aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehdyt investoinnit olivat 2 miljoonaa SEK (0). Likviditeetti on hyvä ja omavaraisuusaste oli 44,1 % (42,1). TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET ASSA ABLOY on käyttänyt IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaista raportointia Euroopan unionin suositusten mukaisesti. Merkittävät tilinpäätöksen laadinta- ja arvostusperiaatteet on esitetty vuoden 2014 vuosikertomuksen sivuilla Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS34-standardin (Osavuosikatsaukset) ja tilinpäätöslain mukaan. Emoyhtiön osavuosikatsaus on laadittu tilinpäätöslain ja Ruotsin Kirjanpitolautakunnan RFR 2 -standardin mukaisesti. LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA ASSA ABLOYn ja sen lähipiirin välillä ei ole toteutettu liiketoimia, jotka vaikuttaisivat merkittävästi yhtiön asemaan ja tulokseen. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Koska ASSA ABLOY on laajalle maantieteelliselle alueelle levinnyt kansainvälinen konserni, se on altis monille liiketoiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Liiketoiminnan riskit voidaan jakaa strategisiin, toiminnallisiin ja oikeudellisiin riskeihin. Taloudelliset riskit liittyvät sellaisiin tekijöihin kuin valuuttakurssit, korkokanta, likviditeetti, luotonanto, raaka-aineet ja rahoitusinstrumentit. ASSA ABLOYssa riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, hallita ja pienentää riskejä. Tämä työ alkaa ilmenneiden riskien todennäköisyyden ja niiden konsernille aiheuttaman potentiaalisen vaikutuksen arvioinnista. Riskejä ja riskienhallintaa on kuvattu tarkemmin vuoden 2014 vuosikertomuksessa. TILINTARKASTUS Yhtiön tilintarkastaja ei ole tarkastanut vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsausta. TULEVAISUUDENNÄKYMÄT* Pitkän aikavälin näkymät Pitkällä aikavälillä ASSA ABLOY uskoo turvallisuusvaatimusten luoman kysynnän lisääntyvän. Keskittyminen loppukäyttäjille tuotettuun lisäarvoon ja innovointiin sekä ASSA ABLOYn vahvan aseman hyödyntäminen kiihdyttävät kasvua ja lisäävät kannattavuutta. Liikevaihdon orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan hyvänä. Liikevoittoprosentin (EBIT) ja operatiivisen kassavirran odotetaan kehittyvän hyvin.

5 ASSA ABLOYn osavuosikatsauksen suomennos (5) * julkaistut näkymät: Pitkän aikavälin näkymät Pitkällä aikavälillä ASSA ABLOY uskoo turvallisuusvaatimusten luoman kysynnän lisääntyvän. Keskittyminen loppukäyttäjille tuotettuun lisäarvoon ja innovointiin sekä ASSA ABLOYn vahvan aseman hyödyntäminen kiihdyttävät kasvua ja lisäävät kannattavuutta. Liikevaihdon orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan hyvänä. Liikevoittoprosentin (EBIT) ja operatiivisen kassavirran odotetaan kehittyvän hyvin. Tukholmassa 28. huhtikuuta 2015 Johan Molin Konsernijohtaja TALOUDELLISET TIEDOTTEET Toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus julkaistaan 17. heinäkuuta Kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaus julkaistaan 20. lokakuuta Pääomamarkkinapäivä pidetään 18. marraskuuta 2015 Tukholmassa. LISÄTIETOJA ANTAVAT: Johan Molin, konsernijohtaja, puh Carolina Dybeck Happe, talousjohtaja, puh ASSA ABLOY pitää analyytikkojen kokouksen tänään kello Operaterassenilla Tukholmassa. Analyytikkojen kokousta voi seurata myös Internetissä osoitteessa Kysymyksiä voi esittää puhelimitse soittamalla numeroon , tai Tässä esitetyt tiedot kuuluvat Ruotsin pörssi- ja clearingtoimintoja koskevan lain ja/tai Ruotsin rahoitusinstrumenttien kaupankäyntiä koskevan lain nojalla ASSA ABLOYn ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Tiedot annetaan julkisuuteen 28. huhtikuuta kello 8.00.

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen pääkohdat: - Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen laimennettu

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU Metsä Group osavuosikatsaus 1. 1. 31.3..00 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO % liikevaihdosta 2 Markkinoiden kehitys Comptel toimii teleoperaattoreiden ohjelmistomarkkinoilla maailmanlaajuisesti. 75 5 15 1 Teleoperaattoreiden

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot