Yritysmuodon valinta YRITYKSEN LAKIASIAT. Varatuomari Maija Ranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysmuodon valinta YRITYKSEN LAKIASIAT. Varatuomari Maija Ranta 4.12.2012"

Transkriptio

1 YRITYKSEN LAKIASIAT Varatuomari Maija Ranta Yritysmuodon valinta Yritysmuodon valintaan vaikuttaa mm. päätöksentekoon, vastuuseen ja verotukseen liittyvät kysymykset Perustajien lukumäärä kun perustajia yksi, yksityisenä elinkeinonharjoittajana avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö vaativat vähintään kaksi yhtiömiestä jos suurempi joukko perustajia, osakeyhtiö Pääoman tarve Yksityisestä elinkeinonharjoittajasta osakeyhtiöön 1

2 Yritysmuodon valinta Vastuu Yrittäjä itse vastaa yksityisessä toiminimessä koko omaisuudellaan myös yritystoiminnassa syntyneistä velvoitteista Samoin avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet Osakeyhtiössä osakkaan vastuu rajoittuu sijoitettuun pääomapanokseen Käytännössä varsinkin toiminnan alkuvaiheessa yrityksen luottojen vakuudeksi vaaditaan osakkaiden omaisuutta tai takauksia Myös orgaaniasemassa oleville henkilöille kuten toimitusjohtajalle tai hallituksen jäsenille voi koitua vastuu asemansa perusteella Toiminnan joustavuus Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiessaan yrittäjä tekee päätökset ja ratkaisut itse Osakeyhtiössä pakollista byrokratiaa Yritysmuodon valinta Yrityksen jatkuvuus ja laajenemismahdollisuudet Yksityinen toiminimi haavoittuvaisin Esimerkiksi yrittäjäomistajan kuolema Osakeyhtiössä osakkaiden vaihtuminen ei sellaisenaan vaikuta yrityksen olemassaoloon Voitonjako ja tappion kattaminen Yksityisessä yrityksessä yrittäjä saa yrityksen tuottaman voiton itsensä käyttöön, mutta vastaa yksin myös mahdollisesta tappiosta Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä yhtiömiehet sopivat voiton ja tappion perusteista Osakeyhtiössä voitonjako tapahtuu maksamalla osakkaiden osakkeille osinkoa 2

3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja Yksityisenä elinkeinonharjoittajana voi toimia luonnollinen henkilö Ainoana toimielimenä yrittäjä itse Yrittäjä edustaa itse yritystä Avoin yhtiö Yhtiömiehiä tulee olla vähintään kaksi Luonnollisia henkilöitä tai yhteisöjä Ei pakollisia toimielimiä Voi olla toimitusjohtaja, hallitus ja yhtiömiesten kokous Jokaisella yhtiömiehellä oikeus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimi yhtiön toimialaan kuuluvissa asioissa Voidaan rajoittaa Yhtiömiehillä rajaton henkilökohtainen vastuu 3

4 Kommandiittiyhtiö Yhtiömiehiä vähintään kaksi, joista vähintään yhden oltava vastuunalainen yhtiömies ja vähintään yhden äänetön yhtiömies Ei pakollisia toimielimiä Voi olla toimitusjohtaja, hallitus ja yhtiömiesten kokous Jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä oikeus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimi yhtiön toimialaan kuuluvissa asioissa Voidaan rajoittaa Äänettömällä yhtiömiehellä ei ilman erillistä valtuutusta Osakeyhtiö Osakeyhtiö omistajistaan ja johdostaan erillinen oikeushenkilö Yhtiön puolesta toimivat sen edustajat Toimielimet Hallitus Hallintoneuvosto, jos yhtiöjärjestyksessä määrätty Toimitusjohtaja Yksityisen osakeyhtiön osakepääoman tulee olla vähintään 2500 euroa Osakeyhtiötä edustaa hallitus Toimitusjohtaja voi edustaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti yhtiön juoksevien asioiden hoitamiseen kuuluvissa asioissa 4

5 Osakeyhtiö Vastuu voi toteutua henkilökohtaisesti mm. seuraavissa tilanteissa Osakkeenomistaja sitoutuu yhtiön ohella yhteisvelalliseksi tai antaa yhtiön puolesta takauksen tai pantin Osakkeenomistaja käyttää osakeyhtiötä välineenä velkojien tarkoitukselliseen harhauttamiseen Yhtiön johto voi joutua vastuuseen osakkeenomistajaa tai kolmatta tahoa kohtaan rikkoessaan yhtiöjärjestystä tai osakeyhtiölakia Osakassopimus Osakkaiden välinen sopimus heidän keskinäisistä suhteistaan sekä suhteesta yritykseen Sääntelee päätöksentekoa yrityksessä, voitonjakoa, osakkeiden myyntiä, kilpailukieltoa ym. Voidaan määrätä, että esim. perustajaosakkailla on erityisasema verrattuna muihin 5

6 Sopimukset ja tarjoukset Kirjallisten sopimusten merkitys Aina kuin mahdollista Kirjalliset tarjoukset Tarjouksen sisältö, hinta ja voimassaoloaika Sopimusten voimassaoloaika huomioon Esim. vuokrasopimukset, joissa yleensä tarjotaan pitkää sopimuskautta Työntekijöiltä vaitiolositoumukset, jos tarpeen Monia asioita voidaan säädellä sopimuksin toisin kuin ne muutoin lain mukaan menisi, sopimuksia kannattaa täten räätälöidysti hyödyntää Kuluttajilla tosin vahva suoja lain perusteella, jota ei useinkaan voida sopimuksin heikentää Etämyynti esim. verkkokauppa Etämyynti on kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Kauppa ja sitä edeltävä markkinointi tapahtuu kokonaan sähköpostilla, puhelimella tai muilla viestintävälineillä. Tyypillistä etämyyntiä ovat puhelinmyynti, postimyynti ja verkkokauppa. Etämyynnissä on poikkeussääntöjä normaaliin kaupankäyntiin nähden, esimerkiksi valtaosaa tuotteista koskee kaupan peruuttamisoikeus. Kuluttajalla on oikeus saada etämyyntikaupasta vahvistus. Vahvistuksen on oltava jossakin pysyvässä muodossa, esimerkiksi postitse lähetettynä kirjeenä tai tietokoneelle tallennettavassa muodossa. Vahvistuksessa on oltava tieto kaupan keskeisistä sopimusehdoista. 6

7 Etämyynti esim. verkkokauppa Valtaosalla etämyyntituotteista on 14 päivän peruuttamisoikeus, jonka kuluessa kuluttaja voi perua kaupan ilman erityistä syytä. Tiettyjä rajoituksia esim. palveluissa, jotka on aloitettu ennen peruutusajan päättymistä kuluttajan suostumuksella ja kuluttajalle kerrottu peruutusoikeuden puuttumisesta vahvistuksessa Mikäli palvelun tarjoaminen on aloitettu ennen peruutusajan päättymistä ilman kuluttajan suostumusta, voi syntyä tilanne, ettei kuluttaja ole velvollinen maksamaan palvelusta, mikäli haluaa sen perua Tärkeää itse tunnistaa mikä etämyyntiä ja mikä ei Työsuhteiden lähtökohdat Työsopimus määräaikainen tai voimassa toistaiseksi ekstraajien käyttö Työsopimus kirjallisesti (ei muotovaatimusta) Työaika Ylitöistä sovittavat korvaukset Oman ylityöllistymisen välttäminen Toisen henkilön palkkaaminen turvaamassa yrityksen jatkuvuutta ja asiakkaiden tyytyväisyyttä haavoittuvaisina hetkinä Perhevapaat, sairauspoissaolot, lomat 7

8 Määräaikainen työsopimus Muotoseikoista Määräaikaisen työsuhteen solmimisperuste, sekä alkamis- ja päättymisajankohdat on aina ilmoitettava Voimassaolo ja päättyminen: Työsopimus voimassa vain määräajan tai työn kestoajan ja päättyy määräajan jälkeen ilman erillistä ilmoitusta Koeaika Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus Muotoseikoista Työsuhde päättyy irtisanomisen tai purkamisen kautta Työntekijä voi sanoa irti päättymään irtisanomisajan kuluttua ilman perustetta Työnantaja voi sanoa irti vain asiallisesta ja painavasta syystä Työsuhteen irtisanominen Irtisanomisaikaa koskeva sääntely dispositiivista eli siitä voidaan poiketa sopimuksin Irtisanottavissa toisen osapuolen tietoon saatettavalla irtisanomisilmoituksella Yleiset irtisanomisajat työsopimuslaissa Työntekijällä irtisanomisaikana työntekovelvollisuus, työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus Irtisanomisperusteet jaetaan yleensä yksilöperusteisiin sekä tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin. Koeaika enintään neljä kuukautta, josta sovitaan osapuolten kesken 8

9 Yrityksen vakuutukset Keskeytysvakuutus Keskeytysvakuutus korvaa yritykselle katemenetyksen, joka syntyy kun yrityksen toiminta on omaisuusvahingon takia vaikeutunut tai kokonaan pysähtynyt. Omaisuus tarpeeksi kattavasti vakuutettu (palovahingot yms.) Vastuuvakuutus asiantuntijapalveluissa Työterveyshuoltoon liittyvät vakuutukset Lakisääteisen työterveyshuollon ylittävät palvelut Palveluiden ulkoistaminen Oman osaamisalueen ulkopuolelle kuuluvien palveluiden ulkoistaminen Kirjanpito, asianajopalvelut yms. Asioiden selvittäminen etukäteen aiheuttaa yleensä vähemmän kustannuksia kuin niiden ratkominen jälkeenpäin 9

10 Toimeksiantosopimuspohjan laatiminen Mikäli oma toiminta liittyy palvelun tarjoamiseen tai muuhun toimeen, jota ei luovuteta välttämättä heti asiakkaalle Sovitaan yrittäjän ja asiakkaan välisen oikeussuhteen perusasioista - Hinnan määräytymisen ehdot, aikataulut yms. Helpottaa jäljempänä selvittämään mistä on nimenomaisesti sovittu ja auttaa ratkomaan mahdollisia riitatilanteita Immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet Aineettomilla oikeuksilla suojataan muun muassa tekniikkaa, muotoilua, tavaramerkkejä sekä muita tunnusmerkkejä. Immateriaalioikeus on yksinoikeus, jolla tarkoitetaan sitä, että ainoastaan oikeuden haltija tai joku hänen luvallaan voi käyttää esimerkiksi patentoitua keksintöä tai hyödyllisyysmallia ammattimaisessa toiminnassa. Tekijänoikeus - Tekijänoikeus voidaan määritellä oikeudeksi määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. Teokset ja teoslajit joita voidaan tekijänoikeudella suojata, on lueteltu tekijänoikeuslaissa. - Tekijänoikeus syntyy sille, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Täysin mekaanisesti tai kopioimalla synnytettyjä teoksia ei voida suojata tekijänoikeudella, vaan teoksen on ilmennettävä tekijänsä persoonallisuutta. - Ei vaadi rekisteröintiä 10

11 Immateriaalioikeudet Tekijänoikeudesta - Voi syntyä ainoastaan luonnolliselle henkilölle, mutta voidaan luovuttaa sopimuksella esimerkiksi yritykselle - Tekijänoikeuslain mukaiset lähioikeudet suojaavat mm. esityksiä, valokuvia ja äänitallenteita. Nämä lähioikeudet voivat syntyä myös yrityksille - Esimerkiksi tekijänoikeusjärjestöt, kuten Gramex, Teosto ja Kuvasto, valvovat luovan työn tekijöille syntyviä tekijänoikeuksia näiden puolesta. Järjestöt keräävät yleensä tekijänoikeuskorvauksia ns. sopimuslisenssijärjestelmän kautta - On ajallisesti rajattu muiden immateriaalioikeuksien tapaan - Alkaa siitä, kun suojan kohde on luotu. Voi alkaa myös luonnosteluvaiheessa, jos ylittää teostasovaatimuksen - On voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolinvuodesta Immateriaalioikeudet Tekijänoikeudesta - Kun teoskappale on saatettu yleisön saataviin eli esimerkiksi kirjakauppaan, näitä kappaleita saa edelleen levittää. Teoskappale muuttuu tuolloin normaaliksi kauppatavaraksi - Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa - Tekijänoikeus on lähtökohtaisesti vapaasti luovutettavissa, tekijänoikeuslaissa säännellyin rajoituksin 11

12 Immateriaalioikeudet Tavaramerkki - Tavaramerkki on tavaran tai palvelun tunnusmerkki, joka voi muodostua sanoista, kuvioista tai niiden yhdistelmästä ja jolla myytäväksi tarkoitetut tai muutoin elinkeinotoiminnassa käytetyt tavarat sekä palvelut voidaan erottaa toisista tavaroista sekä palveluista. Tavaramerkki osoittaa sillä varustettujen tavaroiden sekä palveluiden olevan peräisin samasta yrityksestä. - Haetaan rekisteröintiä PRH:lta Immateriaalioikeudet Patentti - Patentti on kielto-oikeus. Patentin haltijalla on oikeus kieltää muilta patenttinsa mukaisen keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö. Ammattimaista hyväksikäyttöä on mm. patentoidun tuotteen valmistus, myynti, käyttö ja maahantuonti tai patentoidun menetelmän käyttö. - Haetaan rekisteröintiä PRH:lta - Kielto-oikeus on alueellisesti rajallinen, se on voimassa niissä maissa, joissa patentti on haettu ja saatu. Kielto-oikeus on voimassa rajoitetun ajan, yleensä korkeintaan 20 vuotta hakemuksen tekemispäivästä. Kielto-oikeus on voimassa vain, jos patentti on voimassa. Jotta patentti pysyisi voimassa, siitä on maksettava vuotuiset ylläpitomaksut, ns. vuosimaksut. - Patentti suojaa sen keksinnön tai ne keksinnöt, jotka on määritelty patenttivaatimuksissa. - Keksintö voi olla esimerkiksi uusi menetelmä, laite, tuote tai tällaisen uusi käyttö. 12

13 Perintöasiat ja testamentin merkitys Kuolemanvaraissuunnittelun merkitys Omaisuudesta helpompi määrätä eläessään Mahdollisuus lahjoittaa omaisuutta eläessään tai tehdä testamentti, jossa määrätään kuinka omaisuus tulee kuoleman jälkeen jakaa - Vähentää usein riitatilanteita kuolemantapauksen jälkeen ja selventää omistussuhteita - Uhkana jakamaton kuolinpesä, jonka hallussa omaisuus turmeltuu Perintöasiat ja testamentin merkitys Testamentilla voidaan määrätä, että omaisuus jakaantuu toisin kuin lakimääräinen perimysjärjestys osoittaisi - toisaalta lakiosa rajoittaa testamentilla määrättävää omaisuutta lakiosaa ei voi testamentilla kaventaa Oikeus perintöön - Perimysjärjestys on järjestetty perillisryhmittäin eli parenteeleittain Perillisryhmiin jako perustuu sukulaisuuden etäisyyteen mitä kauempi sukulaisuussuhde, sitä alempaan parenteeliin kuuluu Testamentissa mahdollista eritellä hallintaoikeuden ja omistusoikeuden saajat - Hallintaoikeuden varaaminen toiselle taholle pienentää omistusoikeuden saajalle lankeavaa perintöveroa 13

14 Perintö- ja lahjavero Perinnöt verottomia euroon saakka Lahjat verottomia euroon saakka (samalta lahjanantajalta yhteensä kolmen vuoden aikana saadut lahjat) Edunvalvontavaltakirja Valtuuttaja määrää tulemaan tämän valtuutuksen voimaan kun hän on itse kykenemätön hoitamaan asioitaan sairauden yms. takia Edunvalvontavaltuutuksella valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa tämän omaisuutta koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa. jollei valtakirjan sisällöstä muuta johdu, kelpoisuus kattaa sekä edustamisen oikeustoimissa että oikeuden käyttää puhevaltaa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa taloudellisten asioiden hoitoon annettu edunvalvontavaltuutus kattaa myös ammatinharjoittamiseen liittyvät asiat, jollei niitä ole poissuljettu erikseen valtakirjassa valtuutus voidaan rajoittaa koskemaan määrättyä oikeustointa, asiaa tai omaisuutta. 14

15 Edunvalvontavaltakirja Valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa myös sellaisissa tämän henkilöä koskevissa asioissa, joiden merkitystä valtuuttaja ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta olisi käytettävä. - Tarkemmin tarkoittaa sitä, että henkilöä koskevissa asioissa valtuutetun edustamisvalta on aina luonteeltaan toissijainen. Jos valtuuttajalla on tilanteen aktualisoituessa riittävä kyky ymmärtää asian merkitys, vain hän itse voi tehdä asiassa päätöksen. - lisäksi valtuutus ei koske ikinä tiettyjä korostetun henkilökohtaisia asioita, kuten naimisiinmenoa, lapseksi ottamista, isyyden tunnustamista, avioehtosopimusta ja testamenttia eikä mitään edellä mainittuihin rinnastettavia korostuneen henkilökohtaisia asioita. - Korostetusti henkilökohtaisia oikeustoimia koskeva säännös on pakottava ja sen vastaisesti annetut määräykset edunvalvontavaltuutuksessa tai sen nojalla tehdyt oikeustoimet ovat mitättömiä Verojärjestelmän perusrakenne Sekä luonnollisten henkilöiden että yritysten tulo lasketaan kolmen tulolähteen puitteissa, joita ovat elinkeinotoiminta, maatalous ja muu toiminta (henkilökohtaisen tulon tulolähde). Jos tulot eivät ole elinkeinotuloa tai maatalouden tuloa, ne kuuluvat muun toiminnan tulolähteeseen. Kunkin tulolähteen tulos lasketaan erikseen ja osin eri tavoin Tulolähdejaolla on erityisesti merkitystä tappioden vähentämisessä Luonnollisten henkilöiden (ja kuolinpesien) tulot jaetaan kahteen ryhmään: ansiotuloihin ja pääomatuloihin 15

16 Henkilöverotus - pääomatulot Suomessa yleisesti verovelvollista henkilöä verotetaan maailmanlaajuisista tuloista Veronalaista pääomatuloa ovat omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja "muu sellainen tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen" Mm. korkotulot, vuokratulot, pörssiosingot, myyntivoitot Pääomatuloista vähennetään niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja muut pääomatuloista tehtävät vähennykset Pääomatuloja verotetaan 30 % verokannan mukaan. Siltä osin kuin veronalaiset pääomatulot ovat yli euroa, verokanta on 32 % Henkilöverotus - ansiotulot Ansiotuloa on kaikki tulo, joka ei selvästi kuulu pääomatuloihin Mm. palkkatulo, luontoisedut, eläkkeet, veronalaiset sosiaalietuudet Ansiotuloista vähennetään tulonhankkimismenot Mm. tulonhankkimisvähennys (620 euroa), matkakulut (omavastuu 600 euroa), työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut, muut tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot siltä osin kuin niiden yhteismäärä ylittää tulonhankkimisvähennyksen Ansiotuloja verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan 16

17 Arvonlisäverotuksen perusteet Yleinen kulutusvero (osuus hyödykkeen hinnasta) Laaja veropohja ja laajat vähennysoikeudet Välillinen vero, joka on tarkoitettu hyödykkeiden kuluttajien maksettavaksi Verovelvollisia hyödykkeitä myyvät yritykset, mutta veron oletetaan myyntihintoihin sisältyvänä vyöryvän sellaisenaan lopullisten kuluttajien rasitukseksi Kukin verovelvollinen vähentää laskentakauden aikana myymistään tavaroista ja palveluista suoritettavasta verosta samana aikana liiketoimintaansa varten hankkimistaan tavaroista ja palveluista suoritettavan veron ja maksaa valtiolle niiden erotuksen Kuluttajahinnassa aina arvonlisäveroa vain säädettyä veroprosenttia vastaava määrä Verovelvollisuus Verovelvollisia ovat tavaroiden ja palvelujen myyjät, jotka lisäävät veron myymiensä hyödykkeiden hintoihin ja tilittävät sen valtiolle Verovelvollisuudella arvonlisäverotuksessa keskeinen merkitys, koska tuo mukanaan velvollisuuden tilittää myynnistä veron ja oikeuden vähentää ostoihin sisältyvän veron Verovelvollisuus riippumaton siitä oikeudellisesta muodosta, jossa myyntiä harjoitetaan. (verovelvollisia ovat esim. osakeyhtiöt, henkilöyhtiöt ja yksityiset toiminimet) 17

18 Lopuksi Sopimukset aina kirjallisina kun mahdollista - Suulliset sopimukset ovat yleensä päteviä, mutta niitä hankala todistaa Moni asia on yritystoiminnassa mahdollista eikä kaikkea tarvitse tehdä kuten muut tekevät sopimusten hyödyntäminen - Jos kuitenkin jonkun asian oikeellisuus tai lainmukaisuus mietityttää kannattaa kysyä asiantuntijalta neuvoa mieluummin etukäteen kuin jälkeenpäin 18

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 HETKY seminaari Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 Eri yritysmuodot Yritystoiminnan muodon valintaan vaikuttaa monesti verotukselliset syyt Eri yritysmuotoja ovat Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot