Samråd finskt förvaltningsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Samråd finskt förvaltningsområde"

Transkriptio

1 SIG2000, v4.0, MINNESANTECKNINGAR 1 (6) Helge Artell Samråd finskt förvaltningsområde Plats: Kommunhuset, Matsilver Datum: kl Närvarande: Representanter från föreningarna Märsta finska pensionärer, KIEKU, Svenska kyrkan, andra invånare. Saara Jokinen, Kalervo Kautonen, Tuula Kautonen, Kyllikki Härkönen, Sirkka Nikkanen, Anna-Liisa Haarala, Timo Wahlgren, Anja Nyman, Lauri Kuusinen, Seija Silander, Eliisa Kytölä, Astrid Kurko, Jukka Päivärinta, Terttu Villabona Sigtuna kommun: Helge Artell, Leena Nordlund, Tuula Hokkanen, Sirpa Teini, Sirpa Kramsu, Ulrika Andersson, Anna-Maria Varpenius 1. Val av sekreterare Anna-Maria Varpenius valdes till sekreterare. 2. Val av justerare Eliisa Kytöla och Saara Jokinen valdes till justerare. 3. Kommentarer till minnesanteckningar från förra samrådet 4. Info och frågor till verksamhetsföreträdarna från kommunen Modersmål, modersmålslärare Leena Nordlund Mångkulturella enheten har ca 1000 elever, 48 lärare, 31 språk, 66 elever på finska 16 olika skolor, Lena åker runt på 14 skolor, elevers ålder från förskola (6år) till gymnasiet (andra klass). Eleverna går både på skol- och fritiden, äldre elever får ibland flytta till en annan skola för undervisning.

2 2 (6) Liten ökning sedan Från 2015 gäller nya kursplan, en för nybörjare och en för dem som redan kan. Attityden hos övrig personal har blivit positivare. Starkt önskemål om nya böcker! Kommunen kan stötta barnen och ungdomarna med att delfinansiera olika projekt, skriva blogg, ordna föreställningar, skapa dialog. Förskola, Sirpa Teini, förskolelärare Föräldrarna hittar ofta informationen på nätet, annonserna i tidningen har också hjälpt. I samband med skolval borde informationen om modersmålsundervisningen gå ut till föräldrarna. Augusti 2012 öppnades en tvåspråkig förskoleavdelning på Aspbackens förskola. 4 finsktalande barn började, ett år senare var antalet 12 barn, då öppnades en finskspråkig avdelning, idag är det 10 barn som går, ålder mellan 1-3 år. Aktiva och engagerade föräldrar. Utbildning för personalen har ordnats via finskt förvaltningsområde. Tre personer arbetar på avdelningen, hela förskolan har 6 avdelningar, mycket bra samarbete. Ansökningar äldreomsorgen, Sirpa Kramsu och Ulrika Andersson Biståndshandläggarna jobbar med både barn och äldre samt funktionshindrade. Handläggaren utreder ärendet och tar ett beslut om hjälp och insatser, beslutet går sedan vidare till utföraren. Beslutet kan alltid överklagas. Man kan göra anmälan till biståndshandläggaren om man tror att någon är i behov av hjälp. Man följer alltid upp anmälningarna och även insatserna från utförarna. När insatserna hemma inte är tillräckligt kan man ansöka plats för ett särskilt boende. Efter till exempel sjukhusvistelse kan man ansöka om tillfälligt boende, sk korttidsboende. Regelbunden korttidsboende kan vara aktuell för att avlasta nära anhöriga. Kommunen har två anhörigkonsulenter som jobbar med bland annat Väntjänsten. Två färdtjänsthandläggare utreder ärenden om färdtjänst, landstinget tar beslutet. Kommunen hanterar ärenden snabbt men på landstinget är handläggningstiden ca två månader. För att fastställa avgiften för boendet tar man hänsyn till pensionen och övriga intäkter. Äldre väljer ofta privat utförare av till exempel städning. Då har man större valfrihet när det gäller tider och hur ofta eller sällan man vill utnyttja servicen. Ett antal boendeplatser har upphandlats i andra kommuner. Finsktalande äldre kan placeras på ett boende i Upplands Väsby.

3 3 (6) Det är viktigt att man vid rekrytering anställer personal som kan finska, åtminstone hjälpligt. Det är av en stor betydelse. Det blir lätt missförstånd på grund av brist på gemensamt språk. Kommande evenemang Helge och Anna-Maria informerade om firandet av sverigefinska dagen den 24 februari 2015 då kommunen är värd för vinnare av sverigefinsk kommun Visionen är att festen är för alla, såväl för minoriteten som för majoritet, oavsett vilket språk man förstås och det ska vara en lokal förankring. Ledorden är barnperspektiv, samverkan, välkomnande och glädje. Kulturum är bokat, grunden för programmet är lagd och kommunledningen hålls informerad om projektgruppens arbete. För närvarande jobbar Helge Artell, Anna-Maria Varpenius, Jenny Thorell från kommunikation samt Karin Andén från kultur- och fritidsförvaltningen i projektet. Allt eftersom det behövs kommer flera personer att delta. 5. Representanter informerar Märsta finska pensionärer Programmet för firandet av självständighetsdagen är klart med kungligt besök, inbjudan är skickad. Kommunen planerar att öppna finskspråkig avdelning inom äldreomsorg, det är nu inskrivet i kommunens handlingsplan för Beslut Helge informerade samrådet om att det finns en möjlighet att ansöka om att överskottet av statsbidraget för 2014 skall flyttas till 2015 på grund av extra ordinarie aktiviteter. Med anledning av att Sigtuna kommun innehar utmärkelsen av årets sverigefinska minoritetskommun 2013 och förväntas stå som värdar för utnämningen av nästa års minoritetskommun den 24 februari 2015 så innebär detta en extra kostnadsbelastning för finskt förvaltningsområde Ungefärlig budget för anordnandet av den sverigefinska dagen är beräknad till kr. Utmärkelsen är viktig för att synliggöra och lyfta framgångar och får stor genomslagskraft i hela Sverige. Den sverigefinska delegationen utser årets sverigefinska kommun. Samrådet har efter diskussion beslutat att ansökan skall skickas in för överföring för detta belopp. 7. Avslut Helge tackade alla deltagare och avslutade mötet.

4 4 (6) Neuvonpito suomen kielen hallintoalue Paikka: Kunnan talo, Matsilver Päivämäärä: klo Läsnäolijat: Edustajat seuraavista yhdistyksistä: Märstan suomalaiset eläkeläiset, KIEKU, Ruotsin kirkko. Muita kuntalaisia: Saara Jokinen, Kalervo Kautonen, Tuula Kautonen, Kyllikki Härkönen, Sirkka Nikkanen, Anna-Liisa Haarala, Timo Wahlgren, Anja Nyman, Lauri Kuusinen, Seija Silander, Eliisa Kytölä, Astrid Kurko, Jukka Päivärinta, Terttu Villabona Sigtunan kunta: Helge Artell, Leena Nordlund, Tuula Hokkanen, Sirpa Teini, Sirpa Kramsu, Ulrika Andersson, Anna-Maria Varpenius 1. Sihteerin valinta Anna-Maria Varpenius valittiin sihteeriksi. 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta Eliisa Kytölä ja Saara Jokinen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. 3. Kommentit edellisen neuvonpidon muistiinpanoihin 4. Infoa ja kysymyksiä yksiköitten edustajille kunnassa Äidinkieli, äidinkielen opettaja Leena Nordlund Monikulttuurisessa yksikössä on n oppilasta, 48 opettajaa, 31 kieltä, 66 oppilasta 16:ssa eri koulussa. Leena opettaa 14:ssä eri koulussa, oppilaiden ikä esikoulusta (6 v.) lukioon (toinen luokka). Oppilaat saavat opetusta sekä kouluettä vapaa-aikana, vanhemmat oppilaat joutuvat joskus vaihtamaan toiseen kouluun saadakseen opetusta. Vähän lisäystä vuodesta Vuodesta 2015 tulee voimaan uusi kurssisuunnitelma, yksi vasta aloittaneille ja yksi niille, jotka jo osaavat kieltä. Muun henkilökunnan suhtautuminen on tullut positiivisemmaksi. Toivomme uusia kirjoja! Kunta voi tukea lapsia ja nuoria osallistumalla erilaisten projektien rahoitukseen, pitämällä nettipäiväkirjaa, järjestämällä esityksiä, luomalla keskustelua. Esikoulu, Sirpa Teini, esikoulun opettaja Vanhemmat löytävät usein tietoa verkosta, lehtien ilmoitukset ovat myös auttaneet. Kouluvalinnan yhteydessä vanhempien tulisi saada informaatiota äidinkielen opetuksesta.

5 5 (6) Elokuussa 2012 avattiin kaksikielinen esikouluosasto Aspbackenin esikoulussa. 4 suomenkielistä lasta aloitti tuolloin, vuotta myöhemmin luku oli 12 lasta, silloin avattiin suomenkielinen osasto, tänään esikoulussa on vuotiasta lasta. Aktiiviset ja osallistuvat vanhemmat. Suomen kielen hallintoalue on järjestänyt henkilökunnan koulutuksen. Kolme henkilöä työskentelee osastolla, koko koulussa on kuusi osastoa, erittäin hyvä yhteistyö. Hakemus vanhusten palveluihin, Sirpa Kramsu ja Ulrika Andersson Avuntarpeenarvioijat työskentelevät sekä lasten ja vanhuksien että toimintarajoitteisten kanssa. Arvioija tutkii asian ja päättää avusta ja toimenpiteistä, päätös menee eteenpäin hoidon suorittajalle. Päätöksestä voi aina valittaa. Jos olettaa jonkun olevan avun tarpeessa, asiasta voi ilmoittaa avuntarpeenarvioijalle. Sekä ilmoituksia että hoidon suorittajien työtä seurataan jatkuvasti. Kun palvelut kotona eivät enää ole riittäviä, voi anoa paikkaa erityisasuntoon. Esim. sairaalassa olon jälkeen voi anoa tilapäistä asuntoa, niin sanottua lyhytaikaispaikkaa. Säännöllinen lyhytaikaispaikka voi tulla kysymykseen jos läheinen omainen tarvitsee vuorottajaa. Kunnassamme on kaksi omaiskonsulenttia, jotka työskentelevät mm. ystäväpalvelun kanssa. Kaksi kuljetuspalvelun käsittelijää tutkivat kuljetuspalvelua koskevat asiat, maakäräjät tekevät päätöksen. Kunta käsittelee asian nopeasti, mutta maakäräjien käsittelyaika on n. kaksi kuukautta. Maksua päätettäessä otetaan huomioon eläkkeen suuruus ja muut tulot. Vanhukset valitsevat usein yksityisen palvelun tuottajan esim. siivouspalvelun yhteydessä. Tämä antaa suuremman mahdollisuuden valita mieleinen aika ja kuinka paljon palvelua halutaan. Joitakin asuntopaikkoja on hankittu muista kunnista. Suomenkielisiä vanhuksia voidaan sijoittaa asuntolaan Upplands Väsbyssä. On tärkeää, että työvoiman hankinnan yhteydessä palkataan henkilöitä, jotka osaavat suomea ainakin auttavasti. Tällä on suuri merkitys. Väärinkäsityksiä syntyy helposti yhteisen kielen puuttuessa. Tulevia tapahtumia Helge ja Anna-Maria informoivat ruotsinsuomalaisten päivän vietosta, joka on 24. helmikuuta Silloin kuntamme toimii isäntänä kunnalle, joka voittaa palkinnon ruotsinsuomalaisena kuntana Tarkoituksena on, että juhla on paikallinen ja avoin kaikille, sekä vähemmistöille että enemmistölle huolimatta siitä, mitä kieltä ymmärtää. Avainsanat ovat lapsiperspektiivi, yhteistyö, vieraanvaraisuus ja ilo. Kulturum on varattu, ohjelma on pohjustettu ja kunnan johto saa tietoa projektiryhmän työstä. Tällä hetkellä projektissa työskentelevät Helge Artell, Anna-Maria Varpenius, Jenny Thorell kommunikaatiosta sekä Karin Andén

6 6 (6) kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinnosta. Tarvittaessa saamme lisää henkilöitä projektiin. 5. Osanottajat informoivat Märstan suomalaiset eläkeläiset Itsenäisyyspäivän vieton ohjelma on valmis, siihen sisältyy kuninkaallinen vierailu, kutsu on lähetetty. Kunta suunnittelee avaavansa suomenkielisen osaston vanhustenhoidon piirissä, se on nyt kirjattu kunnan toimintasuunnitelmaan. 6. Päätökset Helge informoi, että olisi mahdollista hakea valtion tuen ylijäämän siirtämistä vuodelta 2014 vuodelle 2015 erityistä toimintaa varten. Koska Sigtuna kommun sai kunniamaininnan vuoden ruotsinsuomalainen vähemmistökunta 2013, meidän odotetaan toimivan isäntinä valittaessa seuraavan vuoden vähemmistökuntaa 24. helmikuuta Tämä merkitsee lisäkustannuksia suomen kielen hallintoalueelle vuoden 2015 aikana. Ruotsinsuomalaisen päivän järjestämiseen on arvoitu menevän noin kruunua. Kunniamaininta on tärkeä näkyvyyden kannalta ja tapahtuma huomioidaan koko Ruotsissa. Ruotsinsuomalainen delegaatio valitsee vuoden ruotsinsuomalaisen kunnan. Neuvonpitoryhmä päätti keskustelun päätteeksi, että anomus aiemmin mainitun summan siirtämisestä lähetetään eteenpäin. 7. Kokouksen päättäminen Helge kiitti kaikkia osanottajia ja päätti kokouksen.

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om

På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om Snart kommer beslut om På Gränsenstaden Inom kort, troligtvis i början av februari, kommer Haparanda kommun att fatta beslut som rör tre tomter intill gränsen mot Tornio. Det handlar om På Gränsenstaden.

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

Minäkin haluan oppia suomea!

Minäkin haluan oppia suomea! EXAMENSARBETE / OPINNÄYTETYÖ FNA 400 15 hp Vårterminen / Kevätlukukausi 2010 Minäkin haluan oppia suomea! Ruotsin peruskoulun suomen opetuksen kartoitus I Want to Learn Finnish Too! A Survey of Finnish

Lisätiedot

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen toimintaedellytysten kartoitus Opetusministeriön julkaisuja 2006:20 Maila Eichhorn Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi välttää Halvfabrikat oundvikliga i stadens storkök

Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi välttää Halvfabrikat oundvikliga i stadens storkök Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/3011 13122010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi.

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi. R PAR I14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2014 SKRIBAN Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta Katso riparivideo osoitteessa: seitsemastaivas.fi Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

Lisätiedot

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet Krist Alli Nro 27.9.2012 2 KD Naiset / KD Kvinnorna Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla KD Naisten kuntavaalitavoitteet 2013-2016 Sivu 4 Lastensuojelun toimijoiden kustanuksia vertailtava Sivu

Lisätiedot

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 9 / 11. 31.8.2009 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla OLEV KARTAU Kaunialaisseura Simmis Granin

Lisätiedot

Putkiremontti on myös mahdollisuus

Putkiremontti on myös mahdollisuus 4 Piha ja parveke viihtyisiksi Taloyhtiön kuntotodistus Husbolagets konditionsintyg Kiinteistönvälittäjä auttaa Putkiremontti on myös mahdollisuus 3 4 6 7 8 12 14 16 18 20 Koti on elämisen keskus Taloyhtiön

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses

Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Albatrossen 3/2009 Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses Laivan arki tallentuu jälkipolville

Lisätiedot

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi w w w. s u o m e n c p t e r a p i a y h d i s t y s. f i teema t e e m a SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 1 Johtokunnan kokoonpano 2005 puheenjohtaja Hannele Merikoski Kaskihalme 4 B

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot

Näin perustimme yrityksen

Näin perustimme yrityksen Näin perustimme yrityksen Helsingin kaupungin opetusviraston henkilöstölehti Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely ovat tulevaisuuden menestystekijöitä Me suomalaiset olemme lähihistoriamme aikana selviytyneet

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin

Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin Avsändare/Lähettäjä: Houtskärs Kulturgille r.f. Pro Houtskär r.f. Sparbanksstiftelsen I Houtskär Houtskärsnämnden/Houtskarin lautakunta Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin Bästa

Lisätiedot

Turun seudun Parkinson-yhdistys ry. Jäsenlehti 2/2014

Turun seudun Parkinson-yhdistys ry. Jäsenlehti 2/2014 Turun seudun Parkinson-yhdistys ry Jäsenlehti 2/2014 Tässä numerossa Pääkirjoitus...3 Samma på Svenska...4 Aluekerhojen yhteystiedot...4 Rehabilitering samt semester på Svenska...5 Viimeinen Parkinson-nuorten

Lisätiedot