På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om"

Transkriptio

1 Snart kommer beslut om På Gränsenstaden Inom kort, troligtvis i början av februari, kommer Haparanda kommun att fatta beslut som rör tre tomter intill gränsen mot Tornio. Det handlar om På Gränsenstaden. Att utveckla området är helt i enighet med Vision 2020 som säger att HaparandaTornio ska bli en spännande handels- och besöksplats. I visionen säger vi också att det är viktigt med gränslös kunskap och livsmiljö, att företagsamheten ska vara dynamisk och att Haparanda- Tornio ska vara en logistisk nod, ett centrum mitt i Barentsområdet. INTERNATIONELL MÖTESPLATS

2 Nya jobb och framtidstro HaparandaTornios läge är unikt - vid världens fredligaste gräns och mitt i Barentsområdet där tillväxten väntas bli stor under de kommande åren. Gränsen är vår framtid och vår unika möjlighet! Vi ska skapa en internationell mötesplats som välkomnar besökare från när och fjärran. Byggandet av På Gränsenstaden med affärskomplex, hotell, gymnasieskola och en arena som en allmän mötes- och samlingsplats kommer att bidra till att skapa den expansion och fler jobb som vi så väl behöver i regionen. Vi har idag cirka 3 miljoner besökare i HaparandaTornio. Folk drar folk! Med ett attraktivare HaparandaTornio och fler arbetstillfällen får vi fler att vilja stanna kvar och att bosätta sig här. Befolkningsutvecklingen är helt avgörande för vår framtid. Men det är inte kommunen som ska göra investeringen. Vi har bjudit in intresserade anbudsgivare till att rita och komma med förslag på hur man vill att På Gränsenstaden ska se ut. Då kommunen ska vara hyresgäst i en gymnasieskola samt en multiarena under delar av året, så måste en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling ske. Det beslutet fattades i Kommunfullmäktige i december Vi är just nu inne i en upphandlingsprocess. När Kommunstyrelsens arbetsutskott utser en anbudsgivare så kommer vi att vara öppna och informera om projektet, lyssna och berätta om konsekvenser. Före det gäller sekretess och vi får inte yttra något. Läs mer om detta längre fram i detta informationsblad och på vår hemsida. Tillsammans med dig och alla andra medborgare skapar vi tillväxt och ett positivt klimat i HaparandaTornio. Nu fortsätter vi resan in i framtiden; med fler jobb och attraktivare städer! Låt oss bjuda på en välkomnande attityd till alla som besöker vår region och därmed bidra till utvecklingen av våra städer som en internationell mötesplats! Haparanda, november 2012 Gunnel Simu, kommunalråd

3 Tryggve Kenttä, kommunfullmäktiges ordförande Multiarena på gränsen En multiarena på gränsen är möjligheten för Haparanda- Tornio att bli en internationell mötesplats mitt i Barents. Med olika sport- och kulturevenemang tillsammans med stora konferenser, mässor och andra möten får vi fler besökare, nya företag och arbetstillfällen till HaparandaTornio. Kring- effekterna av en multiarena är dessutom många då det ger underlag för ett större utbud av restauranger, eventarrangörer, fler gäster på hotellen och ännu fler som passar på att handla och uppleva HaparandaTornio. I HaparandaTornio kommer att finnas något för alla. Janne Lind, Haparanda företagare Om upphandling och konkurrens Att driva ett företag innebär i de flesta fall att man lever i en konkurrensutsatt värld. Information om konkurrenterna som deras priser, volymer, planer och kontakter med mera är väldigt viktigt. Att en etablering/upphandling omgärdas av sekretess är inget ovanligt. Kontroll av information vid sådana processer är en självklarhet för en företagare. Kåre Strömbäck, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden Gymnasieskola på gränsen En skola på gränsen ger oss unika möjligheter att utveckla ett gränsöverskridande och verklighetsbaserat lärande i samverkan med näringslivet i två länder. Vi ska ge våra ungdomar chans till framgångsrika studier och skapa en bra grund för en fortsatt positiv utveckling i HaparandaTornio. Många av dem väljer att studera på gymnasier i andra kommuner vilket kostar oss sju miljoner kronor. Vi ska återta vår tidigare roll som en attraktiv gymnasieort och erbjuda moderna lokaler med senaste teknik som möjliggör modern pedagogik. Vi måste rusta våra ungdomar för framtiden. Raimo Ronkainen, Stadsdirektör i Tornio Viktig pusselbit Vi vill fortsätta att förverkliga visionen om HaparandaTornio som en internationell mötesplats mitt i Barents. Byggandet av På Gränsenstaden är en viktig pusselbit i detta.

4 Konkurrenspräglad dialog i korthet. Konkurrenspräglad dialog är ett sätt att göra upphandlingar när uppdragsgivaren, i det här fallet Haparanda kommun, vet vilket resultat som ska uppnås men inte vilka möjligheter som finns för att uppnå bästa resultat. Haparanda kommun presenterar projektet, På Gränsenstaden i olika sammahang där entreprenörer kan se informationen. Entreprenörerna kan då begära att få delta i upphandlingen och lämnar en intresseanmälan. Haparanda kommun bjuder därefter in till dialog, enskilt med de entreprenörer som man väljer ut. Dialogen handlar enbart om den enskilde entreprenörens förslag. Dialogen fortsätter tills det finns en eller flera acceptabla lösningar. Det ligger sedan till grund för det slutgiltiga och bindande anbudet som entreprenören ska lämna in. När dialogfasen stängs får inte fortsatta förhandlingar ske. Därefter lämnar anbudsgivarna in skriftliga anbud som Haparanda kommun utvärderar och beslutar om. Visst vill du veta mer om På Gränsenstaden! Redan nu kan du få ytterligare information på vår hemsida där vi berättar mer ingående om konkurrenspräglad dialog, Vision 2020 och allteftersom om kommande informationsmöten. Varje fredag klockan kan du också träffa kommunpolitiker i det Politiska vardagsrummet och ställa frågor till dem om På Gränsenstaden.

5 Kilpailupainotteinen vuoropuhelu lyhyesti. Kilpailupainotteinen vuoropuhelu on tapa tehdä hankintoja kun rakennuttaja, tässä tapauksessa Haaparannan kunta, tietää mikä lopputulos on saavutettava, mutta ei mitä mahdollisuuksia on saavuttaa paras mahdollinen tulos. Haaparannan kunta esittelee kohteen, Rajallakaupungin, eri yhteyksissä, missä yrittäjät voivat nähdä informaation. Yrittäjät voivat sitten pyytää lupaa osallistua hankintaan ja toimittavat siitä ilmoituksen. Tämän jälkeen Haaparannan kunta esittää kutsun vuoropuheluun, yksityisesti valittujen yrittäjien kanssa. Vuoropuhelu käsittelee tällöin ainoastaan kyseessäolevan yrittäjän ehdotusta. Vuoropuhelut jatkuvat kunnes jäljellä on yksi tai useampia hyväksyttäviä ratkaisuja. Ne ovat sitten perustana lopulliselle ja sitovalle tarjoukselle, jonka yrittäjä toimittaa. Neuvotteluja ei saada enää jatkaa kun vuoropuheluvaihe loppuu. Tämän jälkeen tarjouksen toimittajat jättävät kirjalliset tarjoukset, jotka Haaparannan kunta arvioi ja tekee päätöksen. Haluathan tietää lisää Rajallakaupungista! Jo nyt voit saada lisätietoja kotisivuiltamme missä kerromme tarkemmin kilpailupainotteisesta vuoropuhelusta, Visiosta 2020 ja tulevista tiedotustilaisuuksista. Joka perjantai kello voit myös tavata kunnallispoliitikkoja Poliittisessa olohuoneessa ja esittää heille kysymyksiä Rajallakaupungista.

6 Tryggve Kenttä, kunnanvaltuston puhenjohtaja Multiareena rajalla Multiareena rajalla on HaparandaTornion mahdollisuus tulla kansainväliseksi kohtauspaikaksi keskellä Barentsin aluetta. Erilaisilla urheilu- ja kulttuuritapahtumilla yhdessä isojen konferenssien, messujen ja muiden kokousten kanssa saamme lisää vierailijoita, uusia yrityksiä ja työpaikkoja Haparanda- Tornioon. Multiareenan sivuvaikutukset ovat moninaiset, koska se luo pohjan suuremmalle ravintola- ja tapahtumajäjestäjien tarjonnalle, lisää vierasmäärää hotelleissa, lisää kävijöitä, jotka tekevät ostoksia ja kokevat elämyksiä HaparandaTorniossa. HaparandaTorniosta löytyy jokaiselle jotakin. Janne Lind, Haparanda yrittäjät Hankinnasta ja kilpailusta Yritystoiminta tarkoittaa useimmissa tapauksissa elämistä kilpailumaailmassa. Tiedot kilpailijoista ja heidän hinnoistaan, määristään, suunnitelmistaan ja yhteyksistään ovat erittäin tärkeitä. Eikä siinä ole mitään epätavallista, että yrityksen aloitusta / hankintaa ympäröi salassapitovelvollisuus. Tietojen tarkistaminen tällaisissa prosesseissa on itsestäänselvää yrittäjälle. Kåre Strömbäck, Lapsi- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Lukiokoulu rajalla Lukiokoulu rajalla antaa meille ainutlaatuiset mahdollisuudet kehittää rajan ylittävää ja todellisuuteen perustavaa oppimista yhteistyössä kahden maan elinkeinolämän kanssa. Meidän on annettava nuorille mahdollisuus menestyä opinnoissa ja luotava hyvä perusta HaparandaTornion jatkuvalle myönteiselle kehitykselle. Monet nuorista valitsevat opinnot lukioissa muissa kunnissa, mikä maksaa meille 7 miljoonaa kruunua. Meidän on saatava takaisin entinen asemamme houkuttelevana lukiopaikkakuntana ja tarjottava nykyaikaiset tilat ja viimeisin tekniikka, joka mahdollistaa nykyaikaisen opetuksen. Meidän täytyy varustaa oppilaamme uusimmalla tekniikallla tulevaisuutta varten. Raimo Ronkainen, Tornion kaupunginjohtaja Tärkeä palapelin osa Haluamme jatkaa HaparandaTornion vision toteuttamista kansainvälisenä kohtauspaikkana keskellä Barentsin aluetta. Rajallakaupungin rakentaminen on tärkeä palapelin osa tässä

7 Uusia työpaikkoja ja uskoa tulevaisuuteen HaparandaTornion paikka on ainutlaatuinen: maailman rauhallisimmalla rajalla ja keskellä Barentsin aluetta, missä kasvusta odotetaan suurta tulevien vuosien aikana! Raja on tulevaisuutemme ja ainutlaatuinen mahdollisuutemme! Meidän on luotava kansainvälinen kohtauspaikka, joka toivottaa kävijät läheltä ja kaukaa tervetulleiksi. Rajallakaupungin ja siihen kuuluvien liikekeskuksen, hotellin, lukiokoulun ja areenan rakentaminen yleiseksi kokous- ja kohtauspaikaksi auttaa luomaan laajentumista ja uusia työpaikkoja, joita niin hyvin tarvitsemme. Meillä käy tällä hetkellä noin 3 miljoonaa vierasta HaparandaTorniossa. Ihmiset tuovat lisää ihmisiä! Vetovoimaisemmalla HaparandaTorniolla ja uusilla työpaikoilla saamme lisää ihmisiä, jotka haluavat jäädä ja asua täällä. Väkiluvun kehitys on tulevaisuutemme kannalta aivan ratkaiseva. Mutta kunnan tehtävä ei ole investointien tekeminen. Olemme kutsuneet asiasta kiinnostuneita yrityksiä piirtämään ja toimittamaan esityksiä siitä, miltä he haluaisivat Rajallakaupungin näyttävän. Koska kunta tulee olemaan vuokralaisena lukiokoulussa ja osan vuotta multiareenassa, täytyy yleisen hankintalain mukainen menettely tehdä. Tämän päätöksen teki Kunnanvaltuusto joulukuussa Olemme juuri nyt keskellä hankintaprosessia. Kun Kunnanhallituksen työvaliokunta valitsee tarjouksen toimittajan, tulemme avoimesti tiedottamaan hankkeesta, kuuntelemaan ja kertomaan vaikutuksista. Sitä ennen asiaa koskee salassapitovelvollisuus, emmekä saa lausua asiasta mitään. Tästä voit lukea enemmän jäljempänä tästä esitteestä ja kotisivuiltamme. Yhdessä Sinun ja kaikkien muiden asukkaiden kanssa luomme kasvuedellytyksiä ja positiivisen ilmapiirin HaparandaTorniossa. Nyt jatkamme matkaa tulevaisuuteen; uusilla työpaikoilla ja vetovoimaisimmilla kaupungeilla! Myönteisellä asenteella, millä kaikki alueellamme vierailevat toivotetaan tervetulleiksi, edistetään kaupunkiemme kehitystä kansainvälisenä kohtauspaikkana! Haaparanta marraskuussa 2012 Gunnel Simu, kunnanneuvos

8 Päätös Rajallakaupungista tulee kohta Aivan kohta, todennäköisesti helmikuun alussa Haaparannan kunta tekee päätöksen rajalla olevasta kolmesta tontista Torniota vastapäätä. Kyseessä on Rajallakaupunki. Alueen kehittäminen tapahtuu täysin Vision 2020 mukaisesti, missä todetaan, että HaparandaTorniosta tulee jännittävä ostos- ja vierailupaikka. Visiossa todeamme myös, että rajaton tieto ja elinympäristö on tärkeää, että yrittäjyys on dynaamista ja että HaparandaTornio on logistinen keskus, keskellä Barentsin aluetta. INTERNATIONELL MÖTESPLATS

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

Samråd finskt förvaltningsområde

Samråd finskt förvaltningsområde SIG2000, v4.0, 2012-09-24 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 2014-11-11 Helge Artell helge.artell@sigtuna.se Samråd finskt förvaltningsområde Plats: Kommunhuset, Matsilver Datum: 2014-11-11 kl.17.30 Närvarande:

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin

Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin Avsändare/Lähettäjä: Houtskärs Kulturgille r.f. Pro Houtskär r.f. Sparbanksstiftelsen I Houtskär Houtskärsnämnden/Houtskarin lautakunta Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin Bästa

Lisätiedot

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi välttää Halvfabrikat oundvikliga i stadens storkök

Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi välttää Halvfabrikat oundvikliga i stadens storkök Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/3011 13122010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi

Lisätiedot

Putkiremontti on myös mahdollisuus

Putkiremontti on myös mahdollisuus 4 Piha ja parveke viihtyisiksi Taloyhtiön kuntotodistus Husbolagets konditionsintyg Kiinteistönvälittäjä auttaa Putkiremontti on myös mahdollisuus 3 4 6 7 8 12 14 16 18 20 Koti on elämisen keskus Taloyhtiön

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling 2020

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling 2020 Kommunikationsministeriet Ministry of Transport and Communications Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling

Lisätiedot

Näin perustimme yrityksen

Näin perustimme yrityksen Näin perustimme yrityksen Helsingin kaupungin opetusviraston henkilöstölehti Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely ovat tulevaisuuden menestystekijöitä Me suomalaiset olemme lähihistoriamme aikana selviytyneet

Lisätiedot

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi.

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi. R PAR I14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2014 SKRIBAN Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta Katso riparivideo osoitteessa: seitsemastaivas.fi Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi w w w. s u o m e n c p t e r a p i a y h d i s t y s. f i teema t e e m a SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 1 Johtokunnan kokoonpano 2005 puheenjohtaja Hannele Merikoski Kaskihalme 4 B

Lisätiedot

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet Krist Alli Nro 27.9.2012 2 KD Naiset / KD Kvinnorna Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla KD Naisten kuntavaalitavoitteet 2013-2016 Sivu 4 Lastensuojelun toimijoiden kustanuksia vertailtava Sivu

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS MAANMITTAUSLAITOKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Maastotietoa vuonna 2030 HISSILLÄ omalle kiinteistölle Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ TÄSSÄ NUMEROSSA MAANMITTAUSLAITOKSEN

Lisätiedot

M Itella Oyj 3/2011. Uusateismin uskontokritiikki ei horjuta kristinuskoa. Vapaaehtoisena vaikutat. Kuva: Anne Lagerstedt. Kierrätys Återvinning

M Itella Oyj 3/2011. Uusateismin uskontokritiikki ei horjuta kristinuskoa. Vapaaehtoisena vaikutat. Kuva: Anne Lagerstedt. Kierrätys Återvinning M Itella Oyj 3/2011 Uusateismin uskontokritiikki ei horjuta kristinuskoa Vapaaehtoisena vaikutat Kierrätys Återvinning 2 Tässä lehdessä: NNKY:n kalenteri 2011 Pääkirjoitus Kuva: Mari Hyttinen Kierrätys

Lisätiedot

Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses

Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Albatrossen 3/2009 Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses Laivan arki tallentuu jälkipolville

Lisätiedot

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Suomen työpaikoista Euroopan mestareita Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 34/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-995-8 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 14 ANU PIETILÄINEN: Laivan nimi ei ole läpihuutojuttu s. 5 7 ANU PIETILÄINEN: Båtens namn är ingen rutinsak s. 8 9 Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse

Lisätiedot

MIKSI HÄN HYÖTYY, SINÄ ET?

MIKSI HÄN HYÖTYY, SINÄ ET? Geenit selittävät eroja Nuoret tutkivat myös öisin Hyväntekeväisyys palkitsee SYÖPÄTUTKIMUS NYT 2013 MIKSI HÄN HYÖTYY, SINÄ ET? Henkilökohtainen lääketiede löytää vastauksia syövän vaikeimpiin kysymyksiin.

Lisätiedot

O M A K O T I A S U M I N E N S U O M E S S A

O M A K O T I A S U M I N E N S U O M E S S A O M A K O T I O M A K O T I A S U M I N E N S U O M E S S A Euroopan rakennusperintöpäiviä vietetään vuosittain kaikissa Euroopan maissa. Päivien tarkoituksena on edistää paikallisen kulttuuriperinnön

Lisätiedot

Minäkin haluan oppia suomea!

Minäkin haluan oppia suomea! EXAMENSARBETE / OPINNÄYTETYÖ FNA 400 15 hp Vårterminen / Kevätlukukausi 2010 Minäkin haluan oppia suomea! Ruotsin peruskoulun suomen opetuksen kartoitus I Want to Learn Finnish Too! A Survey of Finnish

Lisätiedot