Putkiremontti on myös mahdollisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Putkiremontti on myös mahdollisuus"

Transkriptio

1 4 Piha ja parveke viihtyisiksi Taloyhtiön kuntotodistus Husbolagets konditionsintyg Kiinteistönvälittäjä auttaa Putkiremontti on myös mahdollisuus

2 Koti on elämisen keskus Taloyhtiön kuntotodistus kertoo talosi kunnon Ammattimaista isännöintiä taloyhtiöille Kuusamo näyttää mallia muille Majakka - uuden ajan asumispalvelua Uutta & Ajankohtaista Putkiremontti on myös mahdollisuus Viherrakentaja saa pihan hymyilemään Kiinteistönvälittäjä takaa onnistuneen asuntokaupan Mitä minun pitäisi tietää Jani Nieminen toimii SKV Isännöinnin liiketoimintajohtajana. 2 Julkaisija : SKV Isännöinti Oy, Panuntie 4, Helsinki, Päätoimittaja: Jaana Painilainen, puh Painosmäärä: kpl Kaikki artikkelit luettavissa Osoitelähteet: SKV:n asiakasrekisteri ja Blue Book Osoitteenmuutokset:

3 Koti on elämisen keskus Asunto on usein yksittäisen ihmisen suurin investointi, jonka arvon säilymiseen ja kehittymiseen tulee kiinnittää huomiota. Suomen kiinteistökannan ikääntyessä taloyhtiöiden osakkaat edellyttävät oikeutetusti mahdollisuutta osallistua aiempaa monipuolisemmin yhtiön toimintaan ja saada aktiivisemmin tietoa omaisuutensa hallinnasta*. Tämä muuttaa isännöintiä. Isännöinti elää nyt murrostilassa, josta selviävät vain aktiiviset, kuluttajakäyttäytymistä ennakoivat ja kehittyvät isännöitsijät. SKV Isännöinti on alan suurin toimija Suomen markkinoilla. Asemamme edellyttää edelläkävijyyttä ja ennakkoluulottomuutta. Me tahdomme kehittyä ja kehittää markkinoita yhä palvelevampaan ja kuluttajaystävällisempään suuntaan. Tahdomme haastaa perinteistä käsitystä isännöitsijän toimenkuvasta ja taata asiakasyhtiöillemme ja sen asukkaille yhä monimuotoisempia asumisen palveluita. Kuluvana vuonna SKV Isännöinti avaa sähköiset isännöinnin ja asumisen palvelut asiakasyhtiöilleen ja näissä oleville kotitalouksille. SKV Isännöinnin Majakka -käyttöliittymä mahdollistaa isännöinnin ja taloyhtiön asioiden hoitamisen 24/7. Majakka -palvelun kautta asukas voi muun muassa seurata omaisuutensa hoitoa, lukea kiinteistöön liittyviä ajankohtaisia tiedotteita, seurata energiankulutusta, tehdä vikailmoituksia ja tilata asumiseen liittyviä laadukkaita ja luotettavia palveluita, kuten vaikkapa kotisiivouspalvelua. Aiheesta lisää lehden sivulla 8. Tahdomme varmistaa alan parhaan osaamisen ja palvelutoiminnan myös tulevaisuudessa. Syksyllä käynnistyvä SKV Akatemia on Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen kanssa yhteistyössä järjestetty koulutusohjelma, joka takaa laajan ja monipuolisen tietotaitopohjan isännöitsijän muuttuvaan ja kehittyvään toimintaan. Osa uudistumistamme ja kehittymistämme on myös tämä lehti. Haluamme jatkossa käsitellä kotiin, taloyhtiöön ja isännöintiin liittyviä asioita entistä selkeämmin asumisen kautta. Ammattimaisuus isännöinnin tulevaisuudessa on paitsi varallisuuden hoitamista, myös asumisen helpottamista moninaisin palveluin sekä informaation tarjoamista helposti ymmärrettävässä muodossa. * SKV Isännöinti Oy; valtakunnallinen asiakastyytyväisyystutkimus, isännöintiasiakkaat. Toteutus joulukuu Hemmet är livets centrum Den egna bostaden är ofta den enskilda individens största investering, och då är det viktigt att den omhuldas och utvecklas så att den behåller sitt värde. När det finska fastighetsbeståndet blir äldre, förutsätter aktieägarna i husbolagen helt berättigat att de ges en möjlighet att på ett mångsidigare sätt delta i bolagets verksamhet. De kräver också aktivare information om hur den egna egendomen förvaltas*. Det här gör att disponentarbetet står inför stora förändringar och är följaktligen inne i en brytningstid, där endast de aktiva disponenterna, som kan förutse konsumentbeteendet och som vidareutvecklar sig, klarar sig. SKV Isännöinti är den största aktören inom branschen på den finska marknaden. Vår ställning förutsätter banbrytaranda och fördomsfrihet. Vi vill utveckla oss och marknaderna med inriktning allt mer på kundservice och konsumentvänliga produkter. Vi vill utmana den traditionella uppfattningen om en disponents uppgifter och garantera våra kundbolag och dessas invånare allt mångsidigare tjänster inom boendet. SKV Isännöinti öppnar i år elektroniska disponent- och boendetjänster för sina kundbolag och hushållen i dessa. SKV Isännöintis Majakka -bruksanslutning gör det möjligt att sköta disponentoch andra husbolagsärenden 24/7. Via Majakka kan invånarna bl.a. följa hur deras egendom sköts, läsa aktuella meddelanden i anslutning till fastigheten, följa energiförbrukningen, göra felanmälningar och beställa högklassiga och tillförligtliga tjänster i anslutning till boendet så som exempelvis städning. Mer om detta på sidan 10. Vi vill säkerställa den bästa kompetensen och servicen inom branschen även i framtiden. SKV Akademin (SKV Akatemia), som inleder sin verksamhet nästa höst, är ett utbildningsprogram som ordnas i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningscentral och som garanterar en omfattande och mångsidig knowhow som grund för det förnyade disponentarbetet som ständigt utvecklas. Även denna tidning utgör en del av förnyelsen och utvecklingen. Vi vill i fortsättningen behandla frågor som hänför sig till hemmet, husbolagen och disponentarbetet på ett allt tydligare sätt utgående från boendet. Disponentens yrkeskunskap kommer i framtiden att omfatta förutom egendomsförvaltning, även åtgärder för bekvämare boende genom att erbjuda tillgång till en mångfald olika tjänster samt information i lättbegriplig form. * SKV Isännöinti Oy; en riksomfattande kundenkät, disponentkunder. Utförd i december 2006.

4 Taloyhtiön kuntotodistus ker too talosi kunnon Vuonna 2005 käynnistynyt taloyhtiön kuntotodistushanke on valmis. Kuntotodistus kertoo asunnon ostajalle ja taloyhtiön osakkaille kiinteistön kunnon ja tulossa olevien remonttien kustannusvaikutukset. SKV Isännöinnin asiakkaat saavat alennusta kuntotodistuksen hinnoista. Tulevan vuosikymmenen aikana suureen osaan Suomen taloyhtiöistä kohdistuu merkittäviä korjausrakentamispaineita. Korjaustarpeista aiheutuvat kustannukset askarruttavat monen taloyhtiön osakkaan mieltä. Hankalin tilanne on taloyhtiöstä asunnon ostamista harkitsevilla tulevilla osakkeenomistajilla. Miten huomioida kauppahinnassa tulevien korjausten kustannuksia, jos taloyhtiön todellisesta kunnosta ei ole luotettavaa kuvaa? Huhtikuussa Asuntomarkkinat 07 messujen yhteydessä julkistettava taloyhtiön kuntotodistus kertoo sekä huoneiston omistajalle että mahdolliselle ostajalle, kuinka paljon kiinteistön eri rakennusosien kunto on heikentynyt ja mitä korjauksia on tulossa. Näin ostaja voi turvallisemmin verrata eri kohteita, ja myös osakkaat saavat kokonaisvaltaisemman kuvan taloyhtiönsä kunnosta. Tämä helpottaa taloyhtiön päätöksentekoa väistämättömien korjausten tekemiseksi. Tähdet, tähdet... Taloyhtiön kunto arvioidaan viisiportaisella tähtiluokituksella. Kuntotodistus perustuu kuntoarvioon, jossa eri rakennusosille (julkisivut, katto, lämmitysjärjestelmä, vesi- ja viemärijärjestelmä jne.) määritellään niiden kuntoluokka laadittujen luokitusohjeiden mukaan. Kukin rakennusosa arvioidaan erikseen 1 5 tähdellä, ja rakennusosien painotettu keskiarvo kertoo yhteenvetona koko taloyhtiön tähtimäärän. Taloyhtiön korjaustoiminnan suunnitelmallisuus vaikuttaa 20 % painoarvolla kokonaisarvosanaan. Taloyhtiön saamaa tähtimäärää arvioitaessa on huomioitava, että rakennuksen ikääntyessä sen tekninen kunto heikkenee, vaikka kunnossapitoa ei olisikaan laiminlyöty. Yleistäen voidaan todeta, että kuntoluokitus viidestä kolmeen tähteen on melko suorassa suhteessa rakennuksen ikään. Mikäli tähtiä on tätä vähemmän, taloyhtiölle on mitä ilmeisimmin kasaantunut tekemättömiä korjauksia ja ns. korjausvelkaa. Eurot vain suuntaa-antavia Tulossa olevien korjausten arvioidut kustannusvaikutukset seuraavien 10 vuoden aikana esitetään kuntotodistuksessa eur/m 2 -lukuna. Todistuksen taulukko-osa erittelee korjauskustannusten karkean kohdentumisen vuosittain ja rakennusosittain. Tiedot perustuvat kuntoarvioijan näkemykseen korjaustarpeesta ja yleiseen korjauskustannustasoon samantyyppisissä kiinteistöissä. Todistuksen lukijan on tietenkin huomioitava, että lopullisiin kustannuksiin vaikuttavat olennaisesti taloyhtiön päättämä korjaustapa, korjausten laajuus ja toteutusaikataulu. Laatijoina ammattilaiset Kuntotodistuksen voi laatia vain tarvittavan pätevyyden hankkinut henkilö tai yritys. Todistuksen laatimiseen tarvitaan kuntoarviointikokemusta ja ymmärrystä kiinteistön kunnossapidon suunnitelmallisuudesta. Kiinteistöliitto ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö vastaavat kuntotodistusjärjestelmään liittyvän hallinnoinnin ja koulutuksen järjestämisestä. Kuntotodistuksen hankkiminen on taloyhtiöille vapaaehtoista, ja sen hinnan on arvioitu asettuvan noin euron tasolle. 4

5 Konditionsintyg över husbolagets skick Projektet med att utveckla ett system med konditionsintyg för husbolag inleddes 2005 och har nu slutförts. Intyget ger köpare och aktieägare information om fastighetens skick och om kostnadseffekterna av kommande renoveringar. I en stor del av de finska husbolagen kommer reparationsbehovet att vara betydande under de närmaste tio åren. Mången aktieägare bekymrar sig över dessa renoveringskostnader. Besvärligast är situationen för blivande aktieägare, som funderar på att köpa en bostad. På vilket sätt ska man kunna beakta kostnaderna för kommande reparationer i köpesumman, om man inte har en realistisk uppfattning om husbolagets verkliga kondition? Konditionsintyget för husbolag, som kommer att offentliggöras i samband med Bostadsmarknadsmässan 07 i april, informerar både bostadsägare och eventuella köpare om hur mycket olika delar av byggnaden har försvagats, och vilka reparationer som är att vänta. Det blir därmed möjligt för köpare att på ett tillförlitligare sätt jämföra olika objekt, och även aktieägarna får en bättre helhetsbild av sitt husbolags skick. Även beslutsfattandet när det gäller oundvikliga reparationer underlättas. Stjärnor Ett husbolags skick utvärderas genom en femstegs stjärnklassificering. Konditionsintyget baserar sig på en utvärdering, där skicket på de olika delarna av byggnaden (fasader, tak, uppvärmingssystem, vattenoch avlopp osv.) har klassificerats enligt fastställda klassificeringsanvisningar. Varje del av byggnaden utvärderas skilt för sig i en skala från 1-5 stjärnor, och medeltalet av de olika delarnas klassificering anger i sammandrag antalet stjärnor för hela husbolaget. En systematisk planering av husbolagets reparationer inverkar med 20 procents effekt på helhetsvitsordet. När man tolkar ett husbolags stjärnklassificering bör man beakta, att en byggnads tekniska skick försvagas med stigande ålder, även om dess underhåll inte skulle ha försummats. Helt allmänt kan konstateras, att en klassificering från tre till fem stjärnor i det stora hela står i korrelation till byggnadens ålder. Om stjärnorna är färre, är det uppenbart att husbolaget belastas av en hel del outförda renoveringar, en s.k. reparationsskuld. Beloppen i euro endast riktgivande De uppskattade kostnadseffekterna av reparationer som skall utföras under de närmaste tio åren framställs i intyget i euro/m2. I intygets tabelldel specificeras reparationskostnaderna grovt taget per år och byggnadsdel. Uppgifterna grundar sig på utvärderarens uppfattning om reparationsbehovet och den allmänna kostnadsnivån på reparationsarbeten i liknande fastigheter. Den som läser intyget bör givetvis beakta, att de slutliga kostnaderna i väsentlig grad påverkas av på vilket sätt husbolaget beslutat att reparationerna ska utföras, samt av deras omfattning och tidtabell. Klassificeringen handhas av yrkesmän Konditionsintyg kan utfärdas endast av en person eller ett företag som skaffat sig behövlig kompetens. För kompetensen krävs erfarenhet av att utvärdera skicket samt kunskap i planmässigt fastighetsunderhåll. Fastighetsförbundet (Kiinteistöliitto) och Fastighetsbranschens Utbildningsstiftelse (Kiinteistöalan koulutussäätiö) ansvarar i administrativt hänseende för systemet och ordnar nödvändig utbildning. Det är frivilligt för husbolagen att skaffa konditionsintyg och priset för ett intyg uppskattas bli euro. 5

6 Ammattimaista isännöintiä taloyhtiölle Yhä useampi taloyhtiö valitsee ammatti-isännöitsijän hoitamaan taloyhtiön hallintoa. Kiinteistönpidon kasvaneet vaatimukset ja lisääntyvä saneeraustarve ovat keskeisiä tekijöitä tässä kehityksessä. Suomen Isännöintiliiton mukaan Suomessa on yli taloyhtiötä, joista arvioidaan tarvitsevan ammattimaista isännöintiä. 3,9 3,85 3,8 3,75 3,7 3,65 3,6 Isännöitsijä -indeksi 3,87 3,80 3,71 3,78 Isännöinniltä odotetaan yhä useammin taloyhtiön järjestelmällistä kehittämistä ja osakkaiden omaisuuden arvon turvaamista. Enää ei riitä myöskään se, että yhtiön kuitit kannetaan vuoden lopuksi kirjanpitotoimistoon tilinpäätöksen laatimista varten. Yhtiön taloushallinnon on oltava jatkuvasti ajan tasalla, jotta hallituksella on aina käytettävissään mahdollisimman tuoretta tietoa yhtiön taloudellisesta asemasta. Nykyaikaisista kiinteistönhallintajärjestelmistä onkin mahdollista saada monipuolisia raportteja päätöksenteon tueksi. Korjausrakentamishankkeet puolestaan vaativat isännöitsijältä ja isännöitsijätoimistoilta laajaa teknistä osaamista. Yhä useammassa toimistossa on nykyään erillinen, saneeraushankkeisiin erikoistunut tekninen isännöitsijä tai ainakin joku toimiston isännöitsijöistä on saanut teknisen alan koulutuksen. Hyvä esimerkki ammatti-isännöinnin eduista on talo-yhtiöiden valmius digitaalisten televisiolähetysten vastaanottamiseen. Isännöintiliiton helmikuussa 2007 tekemän tutkimuksen mukaan ammattiisännöitsijöiden hoidossa olevista kohteista peräti 96,5 %:a on digivalmiudessa. Isännöintitehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii isännöitsijän oman kokemuksen ja koulutuksen ohella asiantuntevaa taloushallintoa ja toimistohenkilökuntaa. Isännöitsijää valittaessa kannattaakin kiinnittää huomiota isännöitsijän osaamisen ja koulutuksen ohella myös koko isännöitsijätoimiston palvelutasoon ja -tarjontaan. Isännöinnin asiakastyytyväisyys Vuosittain isännöitsijätoimistoissa tehtävän yleisen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan keskeisiä haasteita isännöinnin palvelujen kehittämisessä ovat kunnossapidon suunnittelu, korjaushankkeiden organisointi ja taloyhtiön pitkäjänteinen kehittäminen. Isännöinniltä kaivattiin myös sähköisten kanavien hyödyntämistä. SKV Isännöinti menestyi tutkimuksessa hienosti, sillä kaikilla isännöintityön osa-alueilla SKV:n tulokset olivat alan keskiarvoa paremmat. Ero näyttää jopa hiukan kasvaneen viime vuosina. Erityisen ilahduttavaa oli, että aikaisemmin vaatimattomia arvosanoja saaneissa kohdissa oli tapahtunut merkittävää kehittymistä. Asiakastyytyväisyyden suhteen on jatkossakin odotettavissa hyviä tuloksia SKV Isännöinnin panostaessa voimakkaasti taloyhtiön sähköisten palveluiden kehittämiseen Majakka -käyttöliittymän puitteissa. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus SKV 2006 SKV 2005 Muut toimijat 2006 Muut toimijat ,9 3,85 3,8 3,75 3,7 3,65 3,6 3,7 3,65 3,6 3,55 3,5 3,45 3,4 3,5 3,45 3,4 3,35 3,3 3,25 3,2 Isännöitsijätoimisto -indeksi 3,84 3,80 3,72 3,71 Isännöintipalvelut kokonaisuutena -indeksi 3,69 3,66 3,59 3,66 Kiinteistön ylläpito -indeksi 3,49 3,46 3,33 3,31 6

7 Kuusamo näyttää mallia muille SKV Isännöinnin Kuusamon isännöitsijät saivat huippuarvosanat valtakunnallisessa isännöintitoimistojen asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Laatu ja luotettavuus ovat Koillismaalla kohdallaan. Kuusamon SKV-isännöitsijät Vuokko Kurvinen ja Tarja Nissi-Paloniemi huolehtivat noin 50 asunto-osakeyhtiön teknisistä, taloudellisista ja juridisista asioista. Työkenttä on maantieteellisestikin laaja. Siihen kuuluvat Ruka ja Kuusamo, Taivalkoski, Kemijärvi ja Posio. Hoidettavana on sekä liiketaloja että kerros- ja rivitaloja. Rukalla on paljon loma-asuntoja. Niiden omistajat asuvat eri puolilla maata ja käyttävät huoneistoaan ehkä vain muutaman kerran vuodessa. Tämä tuo omat erityispiirteensä isännöitsijän työhön ja taloyhtiön päätöksentekoon, Vuokko Kurvinen kertoo. Me käymme paikan päällä säännöllisesti, ja vaihdamme muun muassa palovaroittimen paristot. Isännöitävät taloyhtiöt ovat niin uusia, että esimerkiksi putkiremontteihin ei ole vielä tarvetta. Pienempiä korjauksia ulkona ja sisällä tehdään tarpeen mukaan. Ulkotyöt päästään pohjoisessa aloittamaan toukokuussa, kun lumet ovat sulaneet. Sana pitää, työ sujuu Asiakkaat taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet arvioivat asiakastyytyväisyystutkimuksessa (Promenade Research 12/06) sekä isännöintitoimistoaan että isännöitsijänsä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Valokeilassa olivat nykyaikaisuus ja palveluhenkisyys, tehokkuus ja luotettavuus sekä ammattitaitoa mittaavat tekijät, esimerkiksi valmistelu-, johtamis- ja yhteistyötaidot. Vuokko Kurvinen on toiminut SKVisännöitsijänä vuodesta 1994, aluksi Rovaniemellä ja viimeiset kuusi vuotta synnyinseudullaan Kuusamossa. Hyvän pohjan vastuullisiin tehtäviin antoivat työvuodet rakennusliikkeessä, jossa Kurvinen vastasi rakennusaikaisesta isännöinnistä. Isännöitsijä on pantu paljon haltijaksi, toimiihan hän asunto-osakeyhtiön toimitusjohtajana. Työ on ympärivuotista huolenpitoa taloyhtiön hyvinvoinnista. Mikä on Kuusamon isännöitsijöiden menestyksen salaisuus? Teemme työt niin kuin on sovittu, mahdollisimman pian ja jämäkästi. Pidämme tästä ihmisläheisestä työstä ja tulemme hyvin toimeen myös keskenämme, Kurvinen vastaa. Vaatimukset kasvavat Kiinteistö- ja isännöintiala kehittyy voimakkaasti. Rutiinien hoitamisen ohella isännöitsijällä tulisi olla aikaa myös taloyhtiön suunnitelmalliseen kehittämiseen. Isännöitsijältä vaaditaan yhä enemmän. Meillä on oltava aina alan uusin tieto käytössämme. Esimerkiksi EU vaikuttaa määräyksillään taloyhtiöiden toimintaan. SKV järjestää säännöllisesti ammattitaitoa syventävää koulutusta, ja me isännöitsijät pidämme yhteyttä keskenämme. Parasta tässä ammatissa ovat asiakkaat, he tekevät työpäivistä vaihtelevia ja mielenkiintoisia. Nautin tehtävistä, jotka antavat haasteita. Tiedätkö asuntosi arvon? Oikea hinnoittelu on perusta uuden asunnon hankinnalle sekä tulevaisuuden suunnitelmille. Se on myös onnistuneiden kauppojen edellytys. Kun haluat teitää asuntosi todellisen arvon, pyydä meidät arviokäynnille! Toimipisteemme löydät osoitteesta:

8 Majakka uuden ajan asumispalvelua Taloyhtiö / Hallitus Asukas Taloyhtiön historiatieto Taloyhtiön korjaushistoria Taloyhtiön tietopankki Vikailmoitushistoria Kulutusseurantatiedot Taloyhtiön asiakirjat Taloyhtiön tiedotteet Taloyhtiön pöytäkirjat Kuntotodistus Energiatodistus Palveluntuottajien seuranta Kunnossapitosuunnitelmat Korjaussuunnitelmat Asukas Kodinhoidon palvelut Asukas Siivouspalvelut Asukas Kodin pienet remontit Asukas Laitteiden asennuspalvelut Asukas Etuudet palveluntuottajilta Asukas Vaivattomuus - helppous Asukas Asiakirjatilaukset Asukas Varaukset mm. autopaikka, sauna Asukas Energiankulutustiedot Asumisen opas Asumisen artikkelit Taloyhtiön tiedotteet Tiedotuskanava Taloyhtiön tiedotuskanava 8

9 SKV Isännöinti, alan suurimpana toimijana Suomessa, uudistaa voimakkaasti isännöinnin toimintamalleja. SKV Isännöinnin kehittämä sähköinen Majakka -palvelu tuo ammattimaisten kiinteistönomistajien työkalut taloyhtiömaailmaan ja palvelee asukkaita asumisen arjessa. Majakka -käyttöliittymä on SKV Isännöinnin kehittämä tiedon hallinta- ja välitysohjelma, jolla vastataan asukkaiden peräänkuuluttamaan tarpeeseen saada taloyhtiöiden asioiden hoito avoimemmaksi, aktiivisemmaksi ja informatiivisemmaksi. Majakka toimii taloyhtiön kotisivustona ja tiedotuskanavana helpottaen kiinteistönomistajan, hallituksen sekä isännöitsijän arkea. Se mahdollistaa asukkaiden vaivattoman osallistumisen kiinteistön asioiden hoitoon sekä päätöksentekoon entistä joustavammin. Avoin ja ajan tasalla Majakka rekisteröi automaattisesti SKV Isännöinnin tietojärjestelmistä taloyhtiön seuranta- ja raportointitiedot piirtäen selkeän kuvan kiinteistön tilanteesta. Majakka sisältää tietokannat mm. energian kulutuksesta graafisessa muodossa. Lämmön, veden ja sähkön kulutuksen reaaliaikainen ja avoin seuranta mahdollistavat avoimen keskustelun energiankulutuksesta sekä parantavat mahdollisuutta aiempaa suunnitelmallisemmalle energiankulutukselle. Majakka -palvelussa ylläpidetään taloyhtiön asiakirjoja, sopimuksia, LVIS- ja pohjapiirustuksia, rakennemuutostietokantoja, kokousmuistiota ja kaikkea sitä dokumentoitua tietoa, joka oleellisesti liittyy kiinteistöön. Tiedot ovat aina ajan tasalla ja asukkaiden nähtävissä silloin, kun niihin tutustuminen on asukkaalle sopivinta. Perinteisesti taloyhtiöstä saatavan tiedon määrä on ollut hyvin rajallinen. Pyydettäessä asukkaille on toimitettu kiinteistöön liittyviä asiakirjoja, muun tiedon ollessa lähinnä taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän käytettävissä. Hallitustyöskentelyyn ovat osallistuneet vuodesta toiseen samat henkilöt, jotka tuntevat kiinteistön historian ja muistavat tehtyjen päätösten taustat ja vaikuttimet. Nuoren ikäpolven edustajia on ollut vaikea saada kiinnostumaan taloyhtiöiden hallitustyöskentelystä. Nyt tilanteeseen tulee muutos. Jatkossa kaikki tiedot ovat tallessa yhdessä paikassa ja paremmin asukkaiden saatavilla. Asukaspalvelua ja viestintää 24 h/7 pv Majakka on ajantasaisen ja avoimen tietopankin lisäksi aktiivinen ja kahdensuuntainen palvelu- ja viestintäkanava. SKV Isännöinti kilpailuttaa ja valitsee asumiseen liittyviä palveluntarjoajia asukkaiden elämän helpottamiseksi. Asukas voi tilata vaikkapa ovisilmän tai turvalukon asentamisen tai kotisiivouksen Majakka -käyttöliittymän kautta. Kaikki palveluntarjoajat ovat luotettavia ammattilaisia, jotka ovat sitoutuneet Majakka -taloyhtiöiden palvelemiseen ja tarjoavat asukkaille monimuotoisia palveluitaan sähköisesti, ympäri vuorokauden. Kaikki toimenpiteet tarjouspyynnöistä tilaukseen voidaan hoitaa keskitetysti selainpalvelun avulla ja SKV Isännöinti seuraa palvelun laadukkuuden toteutumista ja mittaa asukkaiden asiakastyytyväisyyttä. Tukea hallitustyöskentelyyn ja isännöitsijälle Majakka helpottaa myös taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän arkea. Hallitus voi käydä valmistelevaa vuoropuhelua netin yli ja keskittyä kokouksissaan päätösten tekemiseen. Suljetussa hallituksen työskentelylle rajatussa osiossa voidaan säilyttää tarjouspyynnöt, selvitykset sekä luottamukselliset tiedot. Isännöitsijä voi puolestaan seurata ja tarvittaessa tehdä ehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä ylläpitävät asiakirjoja ja voivat tiedottaa asukkaille kiinteistön asioista helposti ja vaivattomasti. Reaali-aikaisuus ja 24/7 käytettävyys ovat tänä päivänä palveluedellytyksiä, myös kiinteistön hallinnan alueella. Sähköinen Majakka -palvelu 24 tuntia 7 päivänä viikossa Asunto on sijoituskohde Taloyhtiön tilanne kiinnostaa jokaista asunnon omistajaa, onhan kyseessä heidän sijoituksensa hoito ja sen arvon säilyttäminen tai nostaminen. Uutta kotia etsiville taloyhtiön selainpohjainen tietokanta on erinomainen markkinointikanava. Asuntoihin sijoittavia kiinnostaa aiempaa tarkemmin kiinteistön kunto ja sen hoito, sillä Suomen kiinteistökanta on ikääntymässä ja korjaus- ja muutostöiden määrät runsaassa kasvussa. Hyvin hoidettu kiinteistö aktiivisesti ja avoimesti tiedottavassa taloyhtiössä, joka oikeasti palvelee asukastaan, on haluttu sijoituskohde. Majakka -taloyhtiöissä isännöitsijä ja hallitus voivat keskittyä oleelliseen; kiinteistön johtamiseen ja palveluntuottajien toiminnan seuraamiseen. Asukkaat puolestaan saavat laadukasta ja palvelevaa asumista. Majakka varmistaa yhteisen edun valvonnan, toiminnan suunnitelmallisuuden sekä tietojen säilymisen ja antaa loistavat edellytykset kiinteistön arvon ja toiminnan kehittämiselle. Uusi Majakka -palvelu on tulevaisuuden itsestäänselvyys asunnon omistajille tai sitä suunnitteleville. 9

10 Majakka Att leda husbolag i framtiden Husbolagets verksamhet leds av styrelsen och disponenten tillsammans. Att leda ett husbolag i dag innebär allt mer att leda informationen. Av tradition har samtliga avtal som hänför sig till hur den löpande verksamheten ordnats samt uppgiftsbeskrivningar osv. handhafts av disponenten. Disponenten har även övervakat de olika serviceproducenternas (bl.a. servicebolagens) verksamhet. Majakka -tjänsten gör nu denna information tillgänglig även för styrelsen. Majakka erbjuder en systematisk metod för husbolagen att i elektronisk form få felanmälningarna från invånarna och anhållandena om service inregistrerade, samt därigenom möjligheten att centralt följa med hur skötseln av ärendena framskrider. Det blir också möjligt att följa standarden på serviceproducenternas kundtjänst på ett systematiskt sätt och i realtid, vilket för sin del möjliggör ingripande i rätt tid om verksamheten haltar. Majakka erbjuder även husbolagens styrelser möjligheten att följa felanmälningar och serviceanhållanden. Styrelsen har genom Majakka tillgång till husbolagets hela dokumentmaterial (avtal, servicebeskrivningar, protokoll, utredningar, ritningar osv.) samt uppgifter om enerhusbolagets och invånarnas SKV Isännöintis elektroniska Majakka -tjänst erbjuder husbolagen redskap som används av professionella fastighetsägare och hjälper invånarna med ärenden som hör till boendets vardag. För professionella fastighetsägare är frågornas prioritet helt klar: fastighetsledningens viktigaste uppgift är att säkerställa att fastighetens värde bibehålls. Trots att finländarnas tillgångar är bundna i fastighetsegendom, har denna enkla sanning inte alltid gått in hos aktörerna inom husbolagssektorn. Först i och med att vårt fastighetsbestånd håller på att bli allt äldre, har en livlig diskussion väckts om det reparationsansvar som ligger och pyr i husbolagen. Den reparationsboom vi har framför oss under kommande år har äntligen gjort oss medvetna om att det faktum, att man ständigt skjuter upp reparationer på framtiden, är sämsta möjliga fastighetspolitik. Utom att ett systematiskt underhåll av fastigheten alltid varit en självklarhet Elektronisk Majakka -tjänst 24 timmar 7 dagar per vecka för professionella fastighetsägare, har de även haft de rätta datatekniska redskapen för planeringen och uppföljningen av underhållet till sitt förfogande. Kostnaderna för dessa system är minimala med tanke på vilken nytta man har av dem. SKV Isännöinti håller i egneskap av största aktör inom branschen på med en omfattande förnyelse av verksamhetsmodellerna för disponentarbetet. SKV tar i sina samtliga husbolag, där de sköter disponentskapet, i bruk ett datasystem, som registrerar fakta i elektronisk form gällande såväl husbolagets felanmälningar, energiförbrukning som reparationer. Därtill samlar Majakka -tjänsten ihop bl.a. husbolagets handlingar (avtal, protokoll, ritningar osv.) samt informationen till aktieägarna och invånarna till en elektronisk databank för husbolaget. Majakka kan utvidgas till att omfatta även en elektronisk servicekalender, servicebok och långsiktsplan för fastigheten. Majakka -tjänstens elektroniska handläggning av felanmälningar samt husbolagets elektroniskt lagrade data gör tillsammans att fastighetsunderhållet kan höjas till helt nya nivåer. En noggrann uppföljning av värme-, el- och vattenåtgång är till stor hjälp både när det gäller energihushållning, identifiering av dolda fel och planering av inbesparande reparationsprojekt. 10

11 eget informationssystem giåtgång. Via Majakka får husbolagets styrelse även en klarare uppfattning om disponentens verksamhet för skötseln av det egna husbolagets ärenden. Majakka utgör dessutom en effektiv elektronisk kanal för information till aktieägarna och invånarna. Styrelsen kan föra ömsesidig elektronisk korrespondens inom Majakka -tjänstens styrelsesektor, där korrespondensen dessutom lagras. I framtiden kommer även en del av styrelseärendena att kunna beredas och beslutas i nätet. Alla ovan nämnda faktorer underlättar skötseln av styrelsens tillsyns- och informationsåligganden. Möjligen lockar Majakka -tjänstens moderna egenskaper, och de möjligheter systemet erbjuder, med också en yngre generation aktieägare i styrelsearbetet! Majakka är till stor hjälp för invånarna Via Majakka -tjänsten kan invånarna på ett naturligt sätt sköta sina löpande ärenden med disponentbolaget då det passar dem bäst, även på kvällar och veckoslut. Olika slags dokumentbeställningar, reserveringar och anmälningar sköts bekvämt via Majakka. Systemet styr informationen alltid automatiskt till rätt mottagare och den kommer inte bort på vägen. I den databank som är avsedd för invånarna hittar både aktieägarna och invånarna all den information de behöver i anslutning till husbolaget. Dokumentmaterialet finns i lätt tillgänglig form. I Majakka finns både nya och äldre meddelanden sparade och kontaktuppgifterna är alltid uppdaterade. En regelbundet uppdaterad information om energiförbrukningen gör att uppföljningen av åtgången lyfts fram som en gemensam fråga för invånarna i bolaget. Majakka -tjänsten möjliggör även en utvidgning av de tjänster som disponentbolaget erbjuder till att omfatta helt nya områden. En väsentlig del av disponentens yrkeskompetens utgörs av hans förmåga att leda och effektivt utnyttja det nätverk av serviceproducenter som husbolaget behöver. I denna roll är disponenten proffs när det gäller inköp och konkurrensutsättning. Med hjälp av Majakka kommer denna kunskap även aktieägarna och invånarna till del. Via Majakka kan aktieägarna och invånarna till ett fördelaktigt pris beställa tjänster, som produceras av olika samarbetsparter. SKV Isännöinti koordinerar och upprätthåller detta servicenätverk, konkurrensutsätter tjänsteproducenterna och följer kvaliteten på servicen. Typiska tjänster är bl.a. städning, fönstertvätt, hemvård, mindre reparationer, lägenhetsrenoveringar eller exempelvis datortjänster. Disponenten kan koncentrera sig på det väsentliga All den information som ingår i Majakka -tjänsten produceras av disponentbyrån med hjälp av SKV:s eget disponentsystem, varifrån uppgifterna automatiskt överförs till husbolagets egna Majakka -sidor. På det sättet är uppgifterna alltid uppdaterade och står genast till styrelsens och invånarnas förfogande. Genom att Majakka tjänsten alltid automatiskt styr invånarnas e-post till rätt adress, innebär det att ärendena blir snabbare och säkrare omskötta. Majakka gör det även möjligt för disponenten att koncentrera sig på det väsentliga arbetet med styrelsen, uppföljningen av serviceproducenternas verksamhet samt övervakningen av större renoverings- och reparationsprojekt så att de framskrider enligt överenskommelse. 11

12 U u t t a & A j a n k o h t a i s t a U u t t a & A j a n k o h t a i s t a U u t t a & & Uutta Ajankohtaista Kevät on uudistumisen aikaa. Ohessa uutuustuotteita, jotka saavat hyvälle mielelle. Muistathan tarkistaa myös alkusammutusvälineiden kunnon! L i t t l e - B r o t h e r LINNUNPÖNTTÖ Voit seurata lintujen pesimistä pihapiirin lintupöntössä television kautta. Infrapunakamera ja mikrofoni toistavat lintupöntön tapahtumat aidosti, myös pimeällä. 2,8 cm lentoaukolla (sini-, hömö-, töyhtö- ja kuusitiainen) tai 3,2 cm lentoaukolla (kirjosieppo, tali- ja lapintiainen) Mitat: 14 cm x 14 cm x 40 cm Hinta: 99 e (hinta ei sisällä tv-monitoria) Myynti: K-Rauta Lielahti, Tampere Ainutlaatuisia tositv -hetkiä ja luontoelämyksiä koko perheelle! Little- Brother linnunpönttö Tiesitkö Hellävaraiset, hajusteettomat ja väriaineettomat LV-tuotteet on kehitetty yhteistyössä ihoasian- 12 tuntijoiden sekä Allergia- ja Astmaliiton kanssa. infrapunakameralla. LV-sarja tarjoaa hellävaraista puhtautta pyykinpesusta ja astianpesusta henkilökohtaiseen hygieniaan sekä hiusten hoitoon. Tuotteet sopivat vauvasta vaariin, herkkäihoisille, allergisille ja atoopikoille. Tuoksuttomina ne sopivat sekä miehille että naisille, paljon urheileville ja liikkuville - kaikille, joilla iho joutuu kovalle koetukselle. LV-pesujauheet ovat zeoliitittomia.

13 A j a n k o h t a i s t a U u t t a & A j a n k o h t a i s t a U u t t a & A j a n k o h t matkailuautossakin. uutuudet tuovat aistikkuutta ja jännitystä kylpyhuoneeseen P u h t i a KEVÄTSIIVOUKSEEN CREATE! Mosaiikki on rajaton sisustuselementti, joka antaa mahdollisuuden luoda minkälaisen kuvion tai muodon tahansa. Voit toteuttaa räätälöityjä seinäratkaisuja tai sisällyttää mosaiikkikuvioita arkkitehtuurisiin rakenteisiin - vain mielikuvitus on rajana. Hinnat: 2548 e/valmis kuva 210 x 150 cm (1,2 x 1,2 cm mosaiikista) TAIGA jännitystä kylpyhuoneen seinään vaikka käärmeennahkakuosilla. Hinnat: 68,80 e/m 2 Lisätietoja Muistathan! 6 kg:n jauhesammutin on kiinteistöihin sopiva alkusammutusväline. Kodin saa kesäkuntoon kunnon työvälineillä. Pirteät värit ja herkulliset kuvioinnit antavat inspiraation. Kukalliset siivoushansikkaat 5,90 e/kpl, Etola. Rikkalapio ja harja 7,80 e/kpl, Etola. Jauhe sammuttaa erityyppiset palot tehokkaasti. Hinta n. 80 e Huoltopisteet löydät osoitteesta Sammutuspeite on hyvä olemassa niin kotona, mökillä, veneessä kuin Hanki tarpeeksi isokokoinen peite esim. 120x180 cm. Hinta: 20 e 13

14 P utkiremontti on myös mahdollisuus Putkiremontti tulee taloon kuin taloon noin 50 vuoden iässä luvun elementtitaloissa putkiston uusimisen tarve saattaa syntyä jo paljon aiemmin. Huolellinen hallitus tai isännöitsijä tilaa taloyhtiöön kuntoarvion korjauksen tarpeen määrittelemiseksi. Usein sen perusteella joudutaan esimerkiksi putkistosta tekemään tarkempia kuntotutkimuksia. Niiden perusteella voidaan käynnistää rakennuksen tervehdyttämisohjelma. Suunnittelu kunniaan Onnistuneen peruskorjaushankkeen edellytyksenä on riittävän laaja hankesuunnittelu, joka kattaa sekä hallinnolliset että tekniset ja taloudelliset toteutustavat. SKV Isännöinnin aluejohtaja Kai Haarma korostaa, että suunnitteluun on varattava yhtä paljon aikaa kuin urakan toteutukseen. Virallisten päättävien elinten rinnalle kannattaa perustaa valmisteleva ja neuvoa antava työryhmä, joka osallistuu hankkeen suunnitteluun. Siihen kuuluvat hallituksen ja omistajien edustaja, vuokralaisten edustaja ja isännöitsijä. Myös huoltoyhtiön edustajan olisi monissa tilanteissa hyvä olla mukana suunnittelussa. Hallituksen ja isännöitsijän on tietysti kannettava päävastuu projektin läpiviemisestä, mutta osakkaiden ja asukkaiden aktiivisella kuulemisella säästytään monelta erimielisyydeltä, Haarma sanoo. Päätöksenteon pohjaksi on saatava riittävän laajat tekniset selvitykset putkiston ja muiden LVI-järjestelmien kunnosta. Samassa yhteydessä kannattaa selvittää myös muiden taloteknisten järjestelmien kunto. Esimerkiksi sähkö-, antenni- ja tietoliikennekaapelien uusiminen, ilmanvaihdon perusparannus ja hissien rakentaminen kannattaa monessa tapauksessa tehdä samaan aikaan putkisaneerauksen kanssa. Hankesuunnitteluvaiheessa urakalle laaditaan mahdollisimman realistinen aikataulu. Siloitatko vanhaa vai sijoitatko uuteen? Putkisaneeraushankkeissa on useita toteuttamistapoja. Erilaiset pinnoittamismenetelmät ja muut pintoja rikkomattomat korjaustavat ovat tulleet näkyvästi markkinoille. Keskeistä hankesuunnittelussa onkin toteuttamistavan valinta ja korjausten laajuudesta päättäminen. Jos vain pinnoitetaan putket, vanhat rakenteet jäävät korjaamatta. Ne jatkavat rapistumistaan. Tilapäisten pinnoitusten iäksi arvioidaan vuotta, perusteellisella putkiremontilla päästään 50 vuoteen. Avainkysymys kuuluu: halutaanko taloyhtiössä nostaa samalla asumisen tasoa? Putkiremontti tarjoaa tähän erinomaisen mahdollisuuden. Lisäksi osakkaat voivat samaan aikaan itse remontoida huoneistojaan. Mitä maksaa, kuka rahoittaa? Putkisaneerauksen hinta vaihtelee merkittävästi sen mukaan, miten laajana ja laadukkaana hanke on päätetty toteuttaa. Rahoituskustannusten selvittämiseksi on tarpeen jo perussuunnitteluvaiheessa neuvotella pankin kanssa rahoitusvaihtoehdoista. Kai Haarma suosittelee rahoituslaitosten kilpailutusta. On myös hyvä miettiä, onko taloyhtiöllä omaisuutta, jonka myyntituloja voitaisiin käyttää hankkeen osittaiseen rahoittamiseen. Valtiolta ja kunnilta on myös mahdollisuus saada avustuksia kuntoarvion tekemiseen ja saneeraushankkeen toteuttamiseen. Hallituksen kannattaa jo suunnitteluvaiheessa kartoittaa, ketkä osakkaat ovat halukkaita maksamaan lainaosuutensa heti pois. Maksamisen vaihtoehdot on mainittu yhtiöjärjestyksessä tai niistä päätetään yhtiökokouksessa. Hallituksen tehtävä on varmistaa, että lainanlyhennysohjelma on osakkaille kohtuullinen ja että heitä kohdellaan yhdenvertaisesti. Peruskorjaushankkeen toteutta- 14

15 Hyvin suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu putkistosaneeraus takaa kestävän lopputuloksen. Se nostaa kiinteistön teknistä tasoa, taloyhtiön varallisuutta ja asuntojen hintaa. miseen liittyy useita juridisesti haastavia kysymyksiä. Asunto-osakeyhtiölain pääsääntö on kuitenkin selvä. Jos korjaushanke vastaa kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia, hankkeesta voidaan päättää yhtiökokouksessa normaalilla enemmistöpäätöksellä. Sopimukset kuntoon pilkkuja myöten Haarma korostaa, että kaikki hankkeeseen liittyvät sopimukset ja tarjousasiakirjat tulee laatia kirjallisena. Suunnittelusta, valvonnasta ja rakennusurakoista tehdään erilliset sopimukset, joiden laatimisessa kannattaa käyttää asiantuntijan apua. Kokonaisurakka on taloyhtiölle helpoin hallinnoitava, vaikka se tulisikin hieman kalliimmaksi. On myös tärkeää, että hankkeelle palkataan valvojaksi ulkopuolinen rakennusalan asiantuntija, joka ei ole sidoksissa urakoitsijaan. Valvojana voi toimia myös isännöitsijä, mutta tehtävästä on sovittava erikseen. Muutoin isännöitsijä hoitaa putkiremontissa yleisvalvontaa, Haarma sanoo. Hallituksen jäsenillä ei yleensä ole kokemusta tällaisten hankkeiden valvonnasta eikä myöskään aikaa jatkuvaan seurantaan. Ulkopuolinen valvonta on olennaisen tärkeää, siinä ei kannata säästää. Tiedota avoimesti ja ajoissa Asukkaiden on saatava hyvissä ajoin luotettavaa tietoa siitä, miten remontti etenee ja millaisia haittoja se aiheuttaa. Remontin aikana on ehdottoman tärkeää tiedottaa kiinteistön kaikille käyttäjille avoimesti hankkeen eri vaiheista. Osakkaiden lisäksi myös vuokralaisten, huoltoyhtiön, siivoojan ja muiden talossa säännöllisesti asioivien on oltava ajan tasalla työn etenemisestä ja vaikutuksista. Tehokkaan tiedottamisen avulla saadaan kaikki osapuolet sitoutumaan hankkeeseen ja samalla ehkäistään turhia riitoja. Tiedotusvastuut on hyvä kirjata jo urakkasopimukseen. Jokaisessa peruskorjaushankkeessa joudutaan tekemään muutoksia toteuttamisaikatauluihin. Varsinkin näistä muutoksista on muistettava antaa ajoissa tietoa asukkaille. Ohi on vai onko? Haarma muistuttaa, että työ jatkuu vielä urakan valmistumisen jälkeen. Isännöitsijän tehtäviin kuuluu muun muassa korjaushankkeen jälkeisten reklamaatioiden kerääminen ja toimittaminen urakoitsijalle. Isännöitsijä myös järjestää asianmukaiset takuutarkastukset ja pitää yhdessä valvojan kanssa huolta siitä, että työn jälki vastaa sovittua laatutasoa. Taloyhtiö ei voi vaatia urakoitsijalta enempää kuin on sovittu. Kaikille osapuolille onkin tehtävä selväksi jo työtä aloitettaessa, mitä urakkaan ja takuuseen kuuluu ja mitä ei. Ammattimaisen isännöinnin välttämättömyys tulee näkyviin viimeistään silloin, kun urakkasuorituksessa havaitaan virheitä tai puutteellisuuksia. Ne liittyvät usein aikatauluviivästyksiin. Isännöitsijän tulee olla jämpti ja jämäkkä jälkitöiden hoitamisessa, Haarma sanoo. On tärkeää, että raskas remontti myös palkitsee asukkaat. Sen lopputuloksen tulee näkyä aidosti ja kauniisti huoneistoissa. Pidempi artikkeli luettavissa 15

16 Viherrakentaja V saa pihan Kaunis ja kestävä piha syntyy viheralan ammattilaisten yhteistyönä. Hoidettu tontti nostaa koko kiinteistön arvoa. Kutsuuko sinun taloyhtiösi piha asukkaita viihtymään? hymyilemään Kun kerrostalon piha on vanhuuttaan ja huolenpidon puutteessa nuukahtanut, tarttis tehdä jotain. Mutta mitä, miten ja milloin? Suunnitteluhortonomi AMK, puutarhuri Kalle Malm on oikea mies vastaamaan. Hän toimii yrittäjänä ja viherrakentaja Rainset Oy:n yhteistyökumppanina. Ihannetilanteessa käyn katsomassa ja valokuvaamassa pihan kesällä tai syksyllä. Vihersuunnitelma valmistuu useiden luonnosvaiheiden jälkeen talvella, päätökset tehdään taloyhtiön yhtiökokouksessa tai hallituksessa ja isännöitsijä pyytää urakkatarjoukset. Kun toimenpideluvat ovat kunnossa, pihatöihin päästään heti alkukeväällä. Vaativimmatkaan saneeraukset eivät vie paria kuukautta kauempaa, joten uusi piha tuottaa iloa jo ensimmäisenä kesänä. Vihersuunnittelija tutustuu piha-alueeseen ja taloyhtiön suunnitelmiin yleensä hallituksen edustajien kanssa. Kun lähtökohdat ja toiveet on kartoitettu, asemapiirrokseen ja julkisivukuviin pohjaava suunnittelu voi alkaa. Ideoista versoo vihersuunnitelma Ensimmäiseksi luonnokseen on sijoitettava pihan perustoiminnot eli esimerkiksi paikoitusalueet, jäteastioiden paikka ja hätätiet. Roska-autoille ja hälytysajoneuvoille on varattava riittävästi esteetöntä liikkumistilaa. Tämän jälkeen työ etenee yksityiskohtaiseksi vihersuunnitelmaksi. Kaikki materiaalit nimetään ja niiden määrät lasketaan. Kasveista yksilöidään lajit, määrät, taimien koot ja istutusetäisyydet. Taloyhtiön kannattaa tilata suunnittelijalta myös vihertyöselitys. Kun se lähetetään viherrakentajille tarjouspyynnön mukana, tarjoukset ovat vertailukelpoisia. Urakkatarjoukseen sisältyy yleensä takuuhoito joko kahdeksi vuodeksi tai siihen asti, kunnes kasvuunlähtötarkastus on tehty. Jos joku kasvi ei ole lähtenyt kasvamaan sille ominaisella tavalla, urakoitsija vaihtaa sen uuteen. Istutukset juurtuvat tehtäviinsä Kalle Malm sanoo, että pihaistutuksilla on suunnittelijan näkökulmasta monta tehtävää. Silmänilon lisäksi ne toimivat näkösuojana, pölysuojana, auringonsuojana, tilan rajaajina ja kulunohjaajina. Kerrostalot ovat järkälemäisiä. Pensaat ja puut tuovat pihaan ihmisen mittakaavan. Vihreys tekee hyvää luvulla rakennettujen kerrostalojen pihat ovat yleensä peruspihoja, joilla kasvaa enintään nurmikkoa luvun puolivälissä pihojen merkitys jo ymmärrettiin. Arkkitehdit alkoivat suunnitella kerrostalojen ympärille asukkaiden erilaisiin tarpeisiin jäsenneltyjä piha-alueita. Pihan hoito kuuluu useimmiten huoltoyhtiön tehtäviin. Malm suosittelee ammattilaisten käyttöä ainakin pensasryhmien ja puiden leikkaamiseen. Väärin tehty leikkaus koituu kasveille kohtalokkaaksi. Piha puhkeaa uuteen kukoistukseen Arto Kontion ja Henri Schalinin omistama Rainset Oy on erikoistunut pihan perustustöihin: viherrakentamiseen, kivitöihin ja kastelujärjestelmiin. Kun menemme työmaalle, pyrimme tekemään urakan kerralla valmiiksi. Työskentelemme työpareina, työkoneenkuljettaja kolmantena. Puutarhuri vastaa kylvö- ja istutustöistä, kiveysten ammattilainen Arto Kontio sanoo. Moni kerrostalon piha kaipaa uudistusta. Alueiden rajat ovat kuluneet, tontille on syntynyt oikopolkuja. Ne voidaan virallistaa kauniilla ja kestävällä kiveyksellä. Vihertyöselityksen mukainen saneeraus käynnistyy yleensä tontin kosteuseristyksen uusimisella. Vanhat maa-ainekset poistetaan, kiveykset ja muurien pohjat perustetaan. Ehkä myös valaistusta muutetaan tai täydennetään, sehän lisää sekä 16

17 viihtyisyyttä että turvallisuutta. Sitten siirrytään vaativaan käsityöhön, esimerkiksi kiveyksien ladontaan ja saumaukseen. Mullan levityksen jälkeen perustetaan nurmikot ja istutetaan kasvit. Leikkipaikkojen kunnostus alkaa laitteiden ja turvaetäisyyksien tarkistamisesta. Huollamme tai uusimme leikkivälineet. Valamme turva-alustat kumimassasta tai käytämme pestyä turvahiekkaa. Usein taloyhtiössä tehdään tai on juuri tehty muutakin remonttia. Ajoitus on järkevä ja säästää uutta pihaa. Taloyhtiöt panostavat nykyisin laadukkaisiin pihamateriaaleihin. Graniittia, liuskekiveä ja hiekkapuhallettua kiveä käytetään paljon, Kontio kertoo. ISTUTA KESÄ PARVEKKEELLE Pienikin parveke muuntuu helposti aisteja hiveleväksi kesäkeitaaksi. Käytä kekseliäisyyttäsi, anna mielikuvituksen lentää. Parvekkeiden kukkaloisto kaunistaa kerrostalon julkisivua. Arvioi, miten paljon aikaa ehdit ja haluat käyttää parvekekasvien hoitoon. Kiireinen keskittyy helppohoitoisiin. Valitse ja sijoita kasvit parvekkeen tuuli- ja valo- Kasvit janoavat sadettimen vettä Automaattinen kastelujärjestelmä pitää isonkin pihan vaivattomasti vehreänä. Sen ohjauskeskus sijoitetaan tekniseen tilaan. Kasteluvesi otetaan myös teknisestä tilasta vesimittarin jälkeen esimerkiksi pannuhuoneesta. Muoviputket sijoitetaan tontille cm syvyyteen. Sadettimet nousevat maasta ja alkavat toimia ohjauskeskuksen käskyjen mukaan. Rainsetin väki tyhjentää linjaston syksyllä paineilmalla ja vastaa järjestelmän huollosta. olosuhteiden mukaan. Leiki väreillä: hennoilla ja voimakkailla, mystisillä ja hehkuvilla. Yhdistele rohkeasti. Käytä riittävän suuria ja syviä alta kasteltavia ruukkuja ja laatikoita. Kasvien juuristo tarvitsee multatilaa. Laadukas multa, säännöllinen kastelu ja riittävä lannoitus saavat parvekepuutarhan kukoistamaan. Keskitä ruukkuistutukset yhteen paikkaan näyttäväksi vihreäksi kokonaisuudeksi. Reilun metrin korkea, kesäkukkien ympäröimä pilarimainen havupensas vangitsee katseen. Anna yksivuotisten köynnöskasvien esimerkiksi köynnöskrassin, tuoksuherneen tai päivänsinen kiivetä silmän iloksi kevytrakenteisia säleikköjä pitkin. Perusta parvekkeelle hyötykasvitarha. Vihannekset ja yrtit viihtyvät laatikoissa, ruukuissa ja viljelysäkeissä. Amppelimansikoita voit ostaa valmiina istutuksina. Jos haluat ihailla perhosia parvekkeellasi, kasvata auringonkukkia, heliotrooppeja, koristetupakkaa, ruusuja ja yrttejä. Taimimyymälän asiantuntijoilta saat hyviä neuvoja ja ideoita kesähuoneesi suunnitteluun. 17

18 iinteistönvälittäjä takaa onnistuneen asuntokaupan Kodinvaihtaja arvostaa kaupanteossa kahta asiaa ylitse muiden: turvallisuutta ja vaivattomuutta. Huoneistokeskuksen asiantuntijat vastaavat hänen odotuksiinsa. Asuntokauppa on useimmille elämän suurin kauppa, jossa liikutellaan suuria rahoja ja suuria tunteita. Sekä myyjä että ostaja kokevat asuntokaupan turvalliseksi, kun siitä huolehtii ja vastaa tunnettu ja luotettava kolmas osapuoli. Huoneistokeskuksen myyntineuvottelijat ovat koulutettuja asiantuntijoita. He ovat suorittaneet työn ohessa noin puolitoista vuotta kestävät perusopinnot Huoneistokeskuksen koulutuskeskuksessa ja saavat säännöllisesti lisäkoulutusta muun muassa juridisissa kysymyksissä. Jokainen alalle tuleva saa kummikseen vanhemman kiinteistönvälittäjän, joka vastaa hänen perehdyttämisestään. Kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat ovat meille tuttuja, sillä teemme vuosittain n asuntokauppaa. Myyntineuvottelijoiden ja asiakkaiden tukena ovat talon omat lakimiehet, jotka ovat erikoistuneet kodinvaihdon juridisiin kysymyksiin, Huoneistokeskuksen pääkaupunkiseudun aluejohtaja Merja Siivonen sanoo. Myyntineuvottelija hankkii ja tarkastaa kaikki kaupanteossa tarvittavat asiakirjat. Hän selvittää kaava-asiat ja myyntikohdetta koskevat suunnitelmat. Kiinteistönvälittäjällä on lain mukaan selonotto- ja tiedonantovelvollisuus. Lainsäädäntö muuttuu ja tarkentuu koko ajan. Kiinteistönvälittäjän asiantuntemusta asuntokaupan oikeellisuuden varmistajana tarvitaan yhä enemmän. Olemme tasapuolisesti sekä myyjän että ostajan asialla, Merja Siivonen korostaa. Emme jätä mitään luulon varaan. Meidän tehtävämme on ottaa selvää. Tavoitteena paras hinta Vain ammattilainen pystyy arvioimaan realistisesti myytävän asunnon arvon ja oikean hinnan. Luotettava arvio johtaa onnistuneeseen myyntiin sovitussa aikataulussa. Huoneistokeskus on toiminut yli 50 vuotta. Meillä on laaja kontaktiverkosto ja arvokas asiakaskortisto, josta ostaja saattaa löytyä vaikka heti. Tehokkaalla markkinoinnilla luomme myytävälle kohteelle mielenkiintoa ja kysyntää. Ja mitä enemmän kysyntää, sitä paremman hinnan asunnosta saa. Kun asiakas on tehnyt Huoneistokeskuksen kanssa myyntisopimuksen, tieto välittyy yli 70 toimipisteeseen kautta maan. Pelkästään pääkaupunkiseudulla toimii noin 250 Huoneistokeskuksen asiantuntijaa. Myyntiverkostossa on voimaa. Myynnin yksityiskohdat sovitaan aina asiakkaan kanssa. Esittelyt voidaan hoitaa hiljaisesti, jolloin tieto myytävästä kohteesta ei tule lainkaan julkisuuteen. Mark- 18

19 Vain lopputulos merkitsee Me Huoneistokeskuksessa tavoittelemme jokaisessa kaupassa parasta lopputulosta asiakkaillemme. Siksi asuntoasi myy henkilökohtaisen välittäjän lisäksi kaikki muutkin ammattilaisemme. Yhdistämällä voimamme saamme asunnollesi enemmän huomiota ja ostajaehdokkaita - yhteyshenkilösi huolehtiessa, että kaikki toiveesi huomioidaan. kinoinnin välineitä on paljon: Huoneistokeskuksen omat internet-sivut vetävät viikoittain yli eri kävijää. Tämän lisäksi käytettävissä ovat mm. asuntomarkkinoiden sähköiset pääportaalit, näyttävät sanomalehti-ilmoitukset, oma Kodinvaihtosanomat sekä vaikkapa lähitaloihin jaettavat mainoskirjeet. Jokainen toimeksianto räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Käytämme paljon aikaa asiakkaan todellisten tarpeiden kartoittamiseen. Välityspalkkio määritellään sovitun kokonaispalvelun mukaan. Jos asiakas on myynyt kauan asuntoaan itse ja se on ostajien silmissä kulunut, käytämme uusia myyntimenetelmiä. Meidän käsissämme kohde uusiutuu. Huolenpitoa myös kaupanteon jälkeen Asuntokauppa on usein osa pitkää ketjua, jossa kymmeniä askelmerkkejä sovitellaan toisiinsa. Myyntineuvottelijamme keksivät hyviä ratkaisuja, joiden avulla ostajat ja myyjät voivat välttää turhia kuluja ja turhia muuttoja. He voivat myös neuvotella pankin kanssa rahoitus- ja vakuusasioista. Tällaista palvelua voi tarjota vain asuntokaupan ammattilainen. Jokainen Huoneistokeskuksen asiakas saa kaupantekijäisinä Etukortin, jolla saa merkittäviä alennuksia lukuisista kodinvaihtoon liittyvistä tuotteista ja palveluista. Myyntineuvottelijoiden työn laatua valvotaan päivittäin. Taloustutkimuksen tutkija kartoittaa sekä ostajan että myyjän kokemuksia siitä, miten yhteistyö Huoneistokeskuksen kanssa sujui. Myyntineuvottelija varmistaa heiltä noin viikon kuluttua kaupanteosta, jäikö jotakin epäselväksi. Joskus asunnossa saattaa ilmetä piileviä vikoja, joista kukaan ei ole tiennyt. Me hoidamme asiaa ostajan ja myyjän puolesta. Huoneistokeskuksen asiantuntijat huolehtivat asiakkaistaan myös kaupanteon jälkeen. Kokonaisvaltaista palvelua Räätälöimme palvelupakettimme tarpeittesi ja toiveittesi mukaan. Asiantuntemusta ja ammattitaitoa Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti hallitsemaan asuntokaupan muuttuvia käytäntöjä ja lainsaadäntöä. Myyntivoimaa ja valikoimaa Yhdellä välityspalkkiolla saat oman yhteyshenkilösi lisäksi lähes 600 ammattilaisen tuen. Tutkittua luotettavuutta Huoneistokeskus sai jälleen ykkössijan Taloustutkimus Oy:n Pääkaupunkiseudun kiinteistönvälitysliikkeet -tutkimuksessa lokakuussa Kehitystyötä sinun eduksesi Kysy asiantuntijoiltamme rohkeasti lisää esim. Sinun Kaupat -tarvekartoituksestamme. Unique -arvoasuntopalvelustamme sekä Huom! -palvelustamme pienten asuntojen myyjille ja ostajille. Katso lähin toimipisteemme huoneistokeskus.fi 19

20 asunto-osakeyhtiömme hallituksen uutena jäsenenä Mitä? I. Hallituksen jäsen osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden valvojana Kun henkilö valitaan yhtiökokouksessa hallituksen jäseneksi, ehkä tärkein muistettava asia on se, että hallituksen jäsenen tehtävänä on toimia kaikkien osakkeenomistajien edut huomioiden. Tätä kutsutaan osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteeksi. Hallituksen jäsen ei voi ajaa hallituksessa myöskään omaa etuaan, ja tässä suhteessa onkin muistettava, että jos hallituksessa tulee käsittelyyn asia, jossa hallituksen jäsenellä on oma etu valvottavana, tulee hallituksen jäsenen jäävätä itsensä tarpeen vaatiessa eikä osallistua päätöksentekoon tällaisessa asiassa. II. Mikä on yhtiökokouksen, hallituksen ja isännöitsijän työnjako? Juridiikan kannalta katsottuna hallituksen jäsenen pitää tuntea yhtiökokouksen, hallituksen ja isännöitsijän toimivallan jakoa koskevat asunto-osakeyhtiölain periaatteet, eli mitkä asiat kuuluvat yhtiökokouksen päätettäväksi, mitkä hallitukselle, ja mitkä ovat taas isännöitsijän tehtävät. III. Mitkä asiat kuuluvat yhtiökokoukselle? Asunto-osakeyhtiössä yhtiökokous on ns. yleistoimivaltainen elin, mikä tarkoittaa sitä, että yhtiökokoukselle kuuluu päätösvalta kaikissa sellaisissa asioissa, joita ei ole määrätty hallitukselle tai isännöitsijälle. Ei ole kenenkään etujen mukaista, että huoltoyhtiön valinta viedään yhtiökokoukseen, kun se kuuluu hallituksen jäsenten töihin. Sen sijaan yhtiökokous voi tehdä periaatepäätöksen siitä, pysytäänkö talonmiesjärjestelmässä vai siirrytäänkö huoltoyhtiöön. 20 Yhtiökokous vahvistaa vuosittain menneen tilikauden tilinpäätöksen, sekä tulevan tilikauden talousarvion ja sitä kautta hoitomenotasot sekä vastaavasti osakkeenomistajille määrättävien vastikkeiden suuruudet. Yhtiökokous päättää luonnollisesti myöskin rakennusten peruskorjauksista sekä niiden rahoittamisesta. IV. Hallituksen tehtävänä on valmistella ja visioida, sekä valvoa ja toimeenpanna asioita ja hankkeita Lain sanamuodon mukaan hallituksen tehtävänä yleisellä tasolla on huolehtia yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan järjestämisestä. Hallituksen jäsenet vastaavat siitä, että yhtiökokouksen päättämät asiat pannaan täytäntöön. Yhtä tärkeää olisi, että jokainen hallitus valmistelisi yhtiölle pitkän aikavälin suunnitelman toimintatavoitteineen. Lisäksi yhtiökokouksen päätettäväksi menevien hankkeiden valmistelusta huolehtiminen kuuluu hallituksen tehtäviin. Hallituksella tulisi olla aina yhtiökokoukselle oma perusteltu esityksensä, mikä tietysti edellyttää asioihin paneutumista. Liian usein näkee vielä tänäkin päivänä tilanteita, joissa hallitus tuo yhtiökokoukseen asiakokonaisuuden päätettäväksi siten, ettei hallituksella ole selvää omaa ehdotusta, vaan osakkaat laitetaan kokouksessa tekemään asiatietojen perusteella omia ehdotuksia, joista sitten päätetään. Niin uuden hallituksen jäsenen kuin vanhojenkin kannattaa ottaa ohjenuoraksi, että hyvä asioiden valmistelu on kaiken perusta. Ei kannata viedä kiireellä ja huonosti valmisteltuja asioita yhtiökokoukseen. minun pitäisi tietää Uuden hallituksen jäsenen tultua valituksi yhtiökokouksessa, on yhtiön hallinto ja toiminta järjestetty yleensä valmiiksi tietyllä tavalla. Näin ollen uuden hallituksen jäsenen onkin ensimmäiseksi saatava selville se, miten yhtiön hallinto ja toiminta on käytännössä järjestetty tässä yhtiössä. Käytännössä puhutaan silloin seuraavista asioista: 1. Hallituksen tehtävänä huolehtia Miten yhtiön talouden ja taloushallinnon valvonta on järjestetty, ja miten se käytännössä toimii Kirjanpito ja taloushallintotehtävät kuuluvat lähes poikkeuksetta isännöitsijätoimistolle. Hallituksen jäsen saa tai tulisi saada suoraan isännöitsijältä ne työvälineet, joiden avulla käytännössä hallituksen jäsenet pystyvät seuraamaan ja valvomaan vuosittain vahvistetun talousarvion toteutumista, poikkeamia, sekä maksuvalmiustilannetta. Hyvä tapa olisi, että hallituksen kokouksissa olisi säännöllisesti esimerkiksi neljän kuukauden välein katsaus taloudelliseen tilanteeseen isännöitsijän käydessä läpi välituloslaskelman, taseen ja talousarvion toteutumisen. Yhtä tärkeää on tietysti niin tulopuolella kuin menoissa tapahtuviin poikkeamiin reagoiminen, mikä kuuluu usein isännöitsijän tehtäviin kuitenkin siten, että tieto kulkee hallitukselle.

21 Aluksi on välttämätöntä korostaa sitä, että asunto-osakeyhtiön hallinnossa eli asioiden järjestämisessä hallituksella on hyvin keskeinen asema. Hallituksen jäsenet vastaavat nimenomaan osakkeenomistajille siitä, että yhtiön asiat hoidetaan paitsi voimassa olevia lakeja noudattaen myöskin siten, että yhtiön asiat hoidetaan osakkeenomistajien kannalta katsottuna asianmukaisesti. 2. Hallituksen tehtävänä huolehtia Miten yhtiön kiinteistönpidon ja huollon valvonta on järjestetty ja miten se toimii käytännössä Kiinteistönpidon ja -huollon järjestäminen mukaan lukien sen valvonta kuuluu käytännössä yleensä isännöitsijän tehtäviin. Uuden hallituksen jäsenen on hyvä saada perustietopaketti siitä, miten nämä asiat on järjestetty ja toimivat käytännössä. Jos kiinteistössä on käytössä huoltokirja, miten se käytännössä toimii ja miten hallitus voi hyödyntää sitä suunnitellessaan tulevien aikojen hankkeita? Olemassa olevien sopimusten keskeisen sisällön tunteminen on tietysti myös yksi lähtökohta. Uuden hallituksen jäsenen on hyvä ehdottaa hallituksen jonkun kokouksen asialistalle keskeisten sopimusten ja niistä keskeisten asioiden läpikäynnin, jolloin on mahdollisuus käydä keskustelu myöskin siitä, miten valvonta on järjestetty. Esimerkiksi SKV Isännöinti on ottanut käyttöönsä nettipohjaisen MajakkaTM -palvelun, johon kirjautuu hyvin paljon sellaista tietoa, jonka avulla juuri näitä asioita voidaan valvoa ja vielä siten, että kaikki hallituksen jäsenet pääsevät suoraan itse katsomaan näitä tietoja. Jos hallituksen jäsen ei tiedä, mistä asioista on olemassa sopimuksia, ja erityisesti, mitä niihin ei sisälly, se saattaa vaikeuttaa päätöksen tekemistä. Huoltoyhtiön, siivousliikkeen ja muut yhteistyökumppanit valitsee tänä päivänä edelleen pitkälti hallitus isännöitsijän valmistelusta. Näiden toiminnan valvominen ei kuulu enää hallituksen jäsenille, vaan jää isännöitsijän organisoitavaksi. 3. Hallituksen jäsenen hyvä tietää Mitä isännöitsijä tekee Hallituksen jäsenen on hyvä tietää myöskin isännöitsijän ja hallituksen työnjaon periaatteet niin yleisellä tasolla kuin etenkin siinä omassa yhtiössä. Isännöitsijänsopimuksen liitteeksi on lähes aina tänä päivänä otettu isännöitsijän tehtäväluettelo, missä isännöitsijän tehtävät on ryhmitelty helposti luettavalla tavalla. Isännöitsijä hoitaa juoksevia käytännön asioita, ja hallituksen jäsenet katsovat niin sanotusti päältä. Toisinaan yhtiön hallituksen jäsenet ottavat hoitaakseen esimerkiksi huoltomiehen töiden valvonnan, jolloin ollaan menty perinteisen toimivallan jaon ulkopuolelle. Tämäkin on tietysti mahdollista, jos hallitus nimenomaan niin päättää, mutta silloin on hyvä muistaa, etteivät vellit ja puurot mene sekaisin. Uuden hallituksen jäsenen on hyvä tietää myös se, mikä ei kuulu isännöitsijän niin sanotun kuukausiveloituksen piiriin kuuluviin työtehtäviin, sillä taloyhtiössä on paljon tehtäviä, joiden järjestämisestä ja hoitamisesta sovitaan erikseen ja samalla sovitaan myös laskutusperusteet. Korjausten organisoiminen on yksi tällainen osa-alue, toisinaan myös vesi- ja kosteusvahinkoihin liittyvät hallintotoimenpiteet menevät isännöintisopimuksen ulkopuolelle, samaten osakkeenomistajien huoneistoissaan teettämiin muutostöihin liittyvät asiat, joissa isännöitsijä on ns. virkansa puolesta mukana. Tähän asiakokonaisuuteen löytyvät vastaukset suoraan isännöitsijätoimistolta. 4. Hallituksen jäsenen hyvä tietää Miten energian ja veden kulutuksen tarkkailu on järjestetty Lämmitysenergia ja vesi muodostavat tänä päivänä melko suuren osan yhtiön hoitomenoista. Uuden hallituksen jäsenen onkin hyvä tietää ja selvittää, miten lämmön, sähkön ja veden kulutusta seurataan yhtiössä. Mikä on meidän talon kulutuksen taso suhteessa samanlaisiin kiinteistöihin ja jos poikkeamia ylöspäin on, mitkä ovat syyt. Tätäkin asiakokonaisuutta varten isännöitsijätoimistoilla on käytössään nettipohjaisia järjestelmiä, joiden avulla hallituksen jäsenet saavat energian kulutuksista reaaliaikaista tietoa, ja tiedon siitä, kuinka tätä tarkkaillaan. 21

22 5. Hallituksen jäsenen hyvä tietää Mitkä ovat yhtiötä koskevat keskeiset sopimukset ja niiden keskeinen sisältö siltä osin kuin se vaikuttaa hallituksen työskentelyyn Hallitukseen tulevan uuden jäsenen on hyvä selvittää itselleen, minkälaisia sopimuksia yhtiöllä on olemassa ainakin niiden asioiden osalta, jotka kuuluvat hallituksen päätösvaltaan. Hyvä on tietää niin ikään, minkä tyyppisiä vakuutuksia yhtiöllä on, ja onko hallituksen jäseniä varten vastuuvakuutus. 6. Hallituksen jäsenen hyvä tietää Kiinteistön kuntoon ja suunnitelmalliseen kunnossapitoon liittyvät asiat niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä Kiinteistön suunnitelmallinen kunnossapito niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä on varmasti hallituksen ja sen jäsenten yksi tärkeimpiä ja laajakantoisia tehtäviä. Jos yhtiön rakennuksista on tehty peruskuntoarvio tai kuntotutkimuksia, on uuden hallituksen jäsenen syytä tutustua näihin. Jos tällaisia ei ole tehty, etkä ole itse rakennusalan asiantuntija, kannattaa tässä käyttää hyväkseen isännöitsijän ammattitietämystä ja muutakin teknistä konsultointiapua, jotta pystyy selvittämään itselleen yhtiön tämän hetkisen tilanteen ja tulevaisuuden korjaustarpeet niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä. Pitkänaikavälin korjaussuunnitelman laadituttaminen on yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä. 7. Mistä hallituksen jäsen saa lisätietoa Tänä päivänä isännöitsijätoimistolta ja isännöitsijältä voidaan edellyttää ajan tasalla olevan tiedon saamista yhäti muuttuvassa toimintaympäristössä, joten isännöitsijä on yksi tällainen kanava, jonka puoleen uusi hallituksen jäsen voi kääntyä. Isännöitsijältä saa siis tiedon siitä, mistä on mahdollista hankkia ja saada sitä erityistietoa, jota kussakin asiassa tarvitaan. 8. Hallituksen jäsenyys vaatii myös aikaa Hallituksen jäsenen on syytä ottaa huomioon myös se, että tämä tehtävä vie myös vapaa-aikaa, sillä hallituksen jäsenen joutuu paneutumaan taloyhtiön asioihin paljon laajemmin kuin osakkeenomistaja. Matti Ruohonen lakimies SKV Isännöinti Läs artikeln på svenska: 22

23 Ammattitaitoista isännöintiä Majakka TM yhteys taloyhtiöösi Isännöimme asuntoyhtiötä, joissa suomalaista kotia. Toimimme 80 paikkakunnalla 840 asumisen ammattilaisen voimin. Meiltä saat vastauksen isännöinnin niin suuriin kuin pieniinkin kysymyksiin. Kun tarvitset luotettavan ja osaavan yhteistyökumppanin isännöintiasioissa, soita meille. SKV Isännöinti Oy Anjalankoski, Paperitehtaantie Espoo Niittykumpu, Niittykummuntie Tapiola, Pohjantie Eura, Käräjämäentie Forssa, Hämeentie Haapajärvi, Puistokatu Hamina, Kaivokatu Hanko, Bulevardi Helsinki Vänrikki Stoolin katu Mannerheimintie Eevankatu Hyvinkää, Hämeenkatu Hämeenlinna, Saaristenkatu Iisalmi, Riistakatu Ilmajoki, Kauppatie Inkoo, Rantatie Joensuu, Malmikatu Jyväskylä, Yliopistonkatu Jämsä, Keskuskatu Järvenpää, Mannilantie Kajaani, Koivukoskenkatu Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu Karhula, Karjalantie Karjaa, Keskuskatu Karkkila, Huhdintie Kausala, Kauppakatu Kemi, Keskuspuistokatu Kiuruvesi, Kiurukatu Kokkola, Rantakatu Kotka, Kauppakatu Kouvola, Kauppalankatu Kuopio, Kauppakatu Kuusamo, Kitkantie Lahti, Kauppakatu 6 A Lappeenranta, Valtakatu Lapua, Asemakatu Lohja, Harjukatu Mikkeli, Hallituskatu Nummela, Tuusantie Oulu, Tyrnäväntie Perniö, Haarlantie Pieksämäki, Kauppakatu Pietarsaari, Kanavapuistikko Pori Eteläkauppatori Antinkatu Porvoo, Lundinkatu Rauma, Valtakatu Riihimäki, Hämeenkatu Rovaniemi, Rovakatu Salo, Helsingintie Seinäjoki Koulukatu Keskuskatu Sodankylä, Jäämerentie Sotkamo, Kainuuntie Tammisaari, Asematie Tampere, Kauppakatu Tornio, Hallituskatu Turku Käsityöläiskatu Läntinen Rantakatu Vaasa, Rauhankatu Vammala, Puistokatu Varkaus, Pirnankatu Äänekoski, Kauppakatu

24 Nordea Pankki Suomi Oyj Nuku hyvin Korkokaton alla, myös taloyhtiössä Voit nukkua yösi rauhassa, kun valitset asuntolainamme, jossa on korkokatto. Sinun lainasi viitekorko ei korkokaton voimassaoloaikana nouse yli sovitun tason, vaikka korot muuten nousisivatkin. Korkotason laskiessa saat kuitenkin siitä täyden hyödyn. Kysy meiltä Korkokattoa myös taloyhtiön lainaan. Soita ja varaa aika keskusteluun. Henkilöasiakkaana soita (pvm/mpm) ma-pe Asuntoosakeyhtyön edustajana soita (pvm/mpm) ma-pe Teemme sen mahdolliseksi nordea.fi A

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS MAANMITTAUSLAITOKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Maastotietoa vuonna 2030 HISSILLÄ omalle kiinteistölle Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ TÄSSÄ NUMEROSSA MAANMITTAUSLAITOKSEN

Lisätiedot

LUe MYÖS: tässä NUMeroSSA: MUKANA MYÖS: - Pirkon puhdistukselle palvelusertifikaatti - Kotkan Kiinteistöpalvelu johtaa Laakissa

LUe MYÖS: tässä NUMeroSSA: MUKANA MYÖS: - Pirkon puhdistukselle palvelusertifikaatti - Kotkan Kiinteistöpalvelu johtaa Laakissa LUe MYÖS: - Pirkon puhdistukselle palvelusertifikaatti - Kotkan Kiinteistöpalvelu johtaa Laakissa SH-Palveluverkko Oy:n jäsenyritykset 1/2012 tässä NUMeroSSA: Uudet pelastussuunnitelmat laadittava kesäkuun

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Yt-neuvottelut puhuttavat työterveysvastaanotoilla Sisätautien vuodeosasto Raisiosta A-sairaalaan

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet Krist Alli Nro 27.9.2012 2 KD Naiset / KD Kvinnorna Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla KD Naisten kuntavaalitavoitteet 2013-2016 Sivu 4 Lastensuojelun toimijoiden kustanuksia vertailtava Sivu

Lisätiedot

ja satakunta kolottavat? rovaniemeläistä. Mikä auttaa, kun Kaameimmat joululaulut. Lue ja kauhistu. Alvar Aalto nivelet kuluvat ja Numero

ja satakunta kolottavat? rovaniemeläistä. Mikä auttaa, kun Kaameimmat joululaulut. Lue ja kauhistu. Alvar Aalto nivelet kuluvat ja Numero Numero Perjantai 12.12.201412 MP2 Itella Oyj 8 Mikä auttaa, kun Alvar Aalto nivelet kuluvat ja ja satakunta kolottavat? rovaniemeläistä. 10 26 Kaameimmat joululaulut. Lue ja kauhistu. Valtias Valtteri

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

Näin perustimme yrityksen

Näin perustimme yrityksen Näin perustimme yrityksen Helsingin kaupungin opetusviraston henkilöstölehti Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely ovat tulevaisuuden menestystekijöitä Me suomalaiset olemme lähihistoriamme aikana selviytyneet

Lisätiedot

V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 7. ilmastonmuutosta vastaan pienin ekoteoin. Asukasyhteistyöllä. asumismukavuutta

V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 7. ilmastonmuutosta vastaan pienin ekoteoin. Asukasyhteistyöllä. asumismukavuutta V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 7 ilmastonmuutosta vastaan pienin ekoteoin Asukasyhteistyöllä asumismukavuutta pääovi Asukasyhteistyöstä jokaiselle oma juttu - yhteisöllisyyttä ja edunvalvontaa

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

julkisivusaneeraukset rappaus-/levykohteet Samatec asentaa, huoltaa, myy luotettavat Beka-max keskusvoitelujärjestelmät Pirkanmaan alueella.

julkisivusaneeraukset rappaus-/levykohteet Samatec asentaa, huoltaa, myy luotettavat Beka-max keskusvoitelujärjestelmät Pirkanmaan alueella. YRITYSMAAILMA 1 Tampere Maaliskuu 1/2010 ST-LIIKUNTAPALVELUT Samatec asentaa, huoltaa, myy luotettavat Beka-max keskusvoitelujärjestelmät Pirkanmaan alueella. Kari Niskakangas 0400 665 088 Juha-Pekka Keisala

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 3. Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ

YHDENVERTAISUUS 3. Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ YHDENVERTAISUUS 3 Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI JULKAISUN PÄIVÄMÄÄRÄ 7.4.2014 TEKIJÄT (TOIMIELIMESTÄ,

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi w w w. s u o m e n c p t e r a p i a y h d i s t y s. f i teema t e e m a SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 1 Johtokunnan kokoonpano 2005 puheenjohtaja Hannele Merikoski Kaskihalme 4 B

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Taloustilanne johti yt-neuvotteluihin Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Kesäteatterista

Lisätiedot

REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI PARTNERIT

REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI PARTNERIT UUDET NETTISIVUT OVAT NYT AUKI! REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI ELOKUU/2011 PARTNERIT UUSI REALPROJEKTI Markku. Uudet tuulet, kokeneet osaajat Toimitusjohtaja Markku Hietala kuuluu neljän partnerin muodostamaan

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

kaupungissa Hommat hoidossa myös

kaupungissa Hommat hoidossa myös via DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2012 Hommat hoidossa myös kaupungissa Liikenneviraston Juhani Tervala toivoo yhteistyötä jo suunnitteluun Rataopisto kouluttanut tuhansia iliitu on ammattilaisen tietopankki

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot