Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin"

Transkriptio

1 Avsändare/Lähettäjä: Houtskärs Kulturgille r.f. Pro Houtskär r.f. Sparbanksstiftelsen I Houtskär Houtskärsnämnden/Houtskarin lautakunta Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin

2 Bästa mottagare! (Huom! Suomenkielinen versio kääntöpuolella) Houtskär har idag en ganska väl utbyggd service på många områden. Här finns skola och sjukvård, äldreboende, bibliotek, bank, post, medicinskåp, restauranger, hyggliga vägar och färje- och förbindelsebåtstrafik mm. Föreningsverksamheten är livlig. Men det som är bra kan bli bättre. Och ingenting är garanterat för framtiden. Då staten och kommunerna sparar och då befolkningen tyvärr minskar kan Houtskär få problem. Genom att uppgöra en sockenplan försöker vi utreda hur Houtskär kan utvecklas som en livskraftig och attraktiv bygd. Denna undersökning är en viktig bakgrund för sockenplanen. Allas åsikter och förslag behövs. Svaren är också viktiga då vi i olika sammanhang för Houtskärs talan. Frågorna nedan kan gärna besvaras av hela familjen tillsammans. Alla svar behandlas givetvis konfidentiellt. Det meddelas inte vem som har svarat. Bland alla som svarat lottas ett antal presentkort ut. Sänd era svar per post (vik ihop enkäten, svarsadress och frankering färdigt tryckt på ena sidan) eller lämna in dem till Houtskärs områdeskontor, gärna inom juni månad. Om ni vill kan ni också fylla i enkäten på nätet via länk på Pargas stads hemsida: Närmare upplysningar om undersökningen och sockenplanen ger vid behov Bengt Backman, tel , e-post Houtskär den 27 maj 2014 Houtskärs Kulturgille r.f. Pro Houtskär r.f. Sparbanksstiftelsen i Houtskär Houtskärsnämnden UPPGIFTER OM SVARAREN 1. I vårt hushåll finns personer. 2. Vi bor i Houtskär som fast boende under semestern några månader om året. Hur många? 3. I vilken by i Houtskär bor ni? 4. Om ni är sommargäster/ deltidsboende, skulle ni vara intresserade av att bli fast bosatta i Houtskär? ja nej Om ni svarar ja, vad skulle krävas för ett beslut att bli fast bosatt?

3 5. Om ni är fast bosatta, vilket påstående passar in på er familj? Båda är uppvuxna här En är uppvuxen här, en har flyttat in Båda är inflyttade Jag är ensamstående, uppvuxen här inflyttad Om någon i hushållet är inflyttad, vilka är de viktigaste orsakerna till att du/ni flyttade hit? Om du/ni är återflyttare efter en längre bortavaro, vilken var den främsta orsaken till att du/ni flyttade tillbaka till Houtskär? 6. Vår inkomst kommer från jord- och skogsbruk specialodlingar annat företag lönearbete pension annat, vad? 7. Utkomsten/arbetsplatsen är i Houtskär för personer och på annan ort för personer. Vilken/vilka orter? SERVICEN I HOUTSKÄR 8. Kryssa för i nedanstående lista enligt din/er åsikt fem (5) mycket viktiga, fem (5) viktiga och fem (5) mindre viktiga serviceformer i Houtskär. Nämn också utöver dessa vad du/ni tycker saknas. Mycket viktig Viktigt Mindre viktigt Träsk skola Daghemmet Äldreomsorgen Sjukvården Biblioteket Butikerna Restaurangerna Gästhamn Camping Uthyrningsstugor Medborgarinstitutet Båtmuseet

4 Kyrkan/Församlingen Bussförbindelserna Taxi Bank Post Medicinskåp Alkoleveransservice Frivillig brandkår Annat, vad: Vad saknas? Finns det enligt er åsikt problem och brister med den nuvarande servicen? I så fall vilka? Och vad kunde göras? 9. Har ni behov av följande serviceformer som levereras/kunde levereras av företagare i Houtskär? Ja Nej Byggnation och renoveringar Vatten och avlopp Elinstallationer Båtförvaring och båtservice Reparation och service av bilar, traktorer, motorer mm Fällning av träd, beskärning av äppelträd mm Transporter Bokföring IT-stöd Frisör Skönhetsvård Bageri Café Snickeri Annat, vad? Förslag till arbetsplatser som kunde utlokaliseras till Houtskär:

5 Förslag till nya företagsideér: Är ni villiga att hjälpa till med företagskontakter? Om, ja, meddela kontaktuppgifter. TRIVSEL OCH FRITIDSSYSSELSÄTTNINGAR 10. Vilka är de viktigaste trivselfaktorerna i Houtskär? Välj tre alternativ. Havet och naturen Grannarna Byagemenskapen Lugn och ro Aktivt föreningsliv Jakt- och fiske Fungerande basservice Annat, vad? 11. Är det lätt att komma med i byagemenskapen och få hjälp av grannar vid behov? Lätt ganska lätt neutralt ganska svårt svårt 12. Vilka fritidssysselsättningar är ni intresserade av att delta i? Allmogesegling Bollsporter Minigolf Långfärdsskridskoåkning Motionsidrott Friidrott Gym Fiskefärder Fotografi Exkursioner Allsång Författarkvällar Museiverksamhet Kursverksamhet Föreningsliv Jakt Annat, vad? 13. Är ni villiga att delta i frivilligt arbete, talko eller att leda någon fritidsverksamhet? ja nej I så fall vilken/vilka? Meddela ert/era namn så att vi kan kontakta er 14. Vad är bäst inom föreningsverksamheten i Houtskär Hur kunde man utveckla föreningsverksamheten? INFORMATION 15. Får ni tillräcklig information om vad som händer i Houtskär? ja nej 16. Får ni Houtskär-Nytt? ja nej Är ni nöjd med infobladet eller hur kan det förbättras?

6 17. Hur kunde informationen i allmänhet förbättras? BOENDE 18. Om ni är fastighetsägare, är ni villig att sälja eller arrendera tomter och hus till nya inflyttare? ja nej har inget att hyra ut Svarar ni ja så ber vi att ni meddelar detta till Petra Öhman på områdeskontoret, tel , 19. Är förtursrätten för fastboende på färjorna viktig? ja nej UTVECKLINGSFÖRSLAG Här kan ni anteckna olika förslag till hur Houtskär kunde utvecklas till en ännu bättre och livskraftigare bygd. Om utrymmet inte räcker till kan ni gärna fortsätta på ett skilt papper. TACK för era svar! Bland alla som svarat lottas ut ett antal presentkort. Vill ni delta i lottningen ber vi att ni ger era kontaktuppgifter här: Namn Telefon Epost Uppgifterna behandlas konfidentiellt!

7 Nimi: Puhelin: TIEDONKULKU 15. Saatteko tarpeeksi tietoa Houtskarin tapahtumista? Kyllä Ei Saatteko tarpeeksi tietoa suomeksi Houtskarin tapahtumista? Kyllä Ei 16. Tuleeko teille Houtskär Nytt? Kyllä Ei Oletteko tyytyväinen infolehteen vai voisiko sitä jotenkin parantaa? Miten tiedonkulkua yleensä voisi parantaa? ASUMINEN 17. Jos olette kiinteistönomistaja, oletteko halukas myymään tai vuokraamaan tontteja ja taloja tänne muuttaville? Kyllä Ei ei ole mitään vuokrattavana Jos vastaatte kyllä, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä Petra Öhmaniin aluekonttorilla, puh , 18. Onko vakituisten asukkaiden lautoille saama etuajo-oikeus tärkeä? Kyllä Ei KEHITTÄMISEHDOTUKSIA Alle voitte kirjoittaa ehdotuksia siitä, miten Houtskaria voitaisiin kehittää vielä paremmaksi ja elinvoimaisemmaksi alueeksi. Voitte jatkaa erilliselle paperille, jos tila ei riitä. KIITOS vastauksistanne! Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan muutamia lahjakortteja. Jos haluatte osallistua arvontaa, täyttäkää yhteystietonne tähän: Sähköposti: Käsittelemme tiedot luottamuksellisesti!

8 Ehdotuksia työpaikoista, joita voitaisiin sijoittaa Houtskariin: Ehdotuksia uusiksi yrityksiksi: Haluaisitteko auttaa yrityskontaktien luomisessa? Jos haluatte, täyttäkää yhteystietonne. VIIHTYISYYS JA VAPAA-AJANVIETTOMAHDOLLISUUDET 10. Mitkä ovat tärkeimmät viihtyisyyteen vaikuttavat tekijät Houtskarissa? Valitse kolme vaihtoehtoa. Meri ja luonto Naapurit Kyläyhteisö Rauha ja hiljaisuus Aktiivinen yhdistystoiminta Metsästys ja kalastus Toimivat peruspalvelut Muu, mikä: 11. Onko kyläyhteisöön helppo päästä mukaan ja onko naapureilta helppo saada apua tarvittaessa? Helppoa Melko helppoa Ei helppoa eikä vaikeaa Melko vaikeaa Vaikeaa 12. Mihin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin olette kiinnostuneita osallistumaan? Talonpoikaispurjehdus Palloilulajit Minigolf Pitkänmatkanluistelu Kuntoliikunta Yleisurheilu Kuntosali Kalastusretket Valokuvaus Retket Yhteislaulu Kirjailijaillat Museotoiminta Kurssitoiminta Yhdistystoiminta Metsästys Muu, mikä: 13. Haluaisitteko osallistua vapaaehtoistoimintaan, talkoisiin tai ohjata jotain vapaa-ajantoimintaa? Kyllä Ei Jos vastasitte kyllä, mihin haluaisitte osallistua? Ilmoittakaa nimenne, että voimme ottaa yhteyttä 14. Mikä on parasta Houtskarin yhdistystoiminnassa? Kuinka yhdistystoimintaa voisi kehittää? _

9 Kansalaisopisto Venemuseo Kirkko/seurakunta Bussiyhteydet Taksi Pankki Posti Lääkekaappi Alkon toimituspalvelu Vapaaehtoinen palokunta Muu, mikä: Mikä palvelu tai mitä palveluita puuttuu? Onko sinun/teidän mielestä nykyisissä palveluissa ongelmia ja/tai puutteita? Mainitse mitä ongelmia/puutteita? Miten ne voitaisiin korjata? 9. Käytättekö seuraavia palveluita, joita houtskarilaiset yrittäjät tuottavat/voisivat tuottaa? Kyllä Ei Rakentaminen ja remontointi Vesi- ja viemärityöt Sähköasennukset Veneiden säilytys ja huolto Autojen, traktoreiden, moottoreiden jne. korjaus ja huolto Puiden kaato, omenapuiden leikkaaminen Kuljetuspalvelut Kirjanpito IT-tuki Parturi- ja kampaamopalvelut Kauneudenhoitopalvelut Leipomo Kahvila Puusepäntyöt Muu, mikä?

10 Träsk skola (koulu) Päiväkoti Vanhustenhoito Terveydenhuolto Kirjasto Kaupat Ravintolat Vierasvenesatama Camping Vuokramökit 5. Jos asutte täällä vakituisesti, mikä seuraavista sopii teidän perheeseenne? Molemmat ovat varttuneet täällä Toinen on varttunut täällä, toinen on muuttanut tänne Molemmat ovat muuttaneet tänne Asun yksin, varttunut täällä muuttanut tänne Jos joku taloudessanne on tänne muuttanut, mitkä olivat tärkeimmät syyt muuttoon? Jos olet/olette paluumuuttajia pidemmän muualla vietetyn ajan jälkeen, mikä oli tärkein syy Houtskariin takaisin muuttamiseen? 6. Saamme tulomme maa- ja metsätaloudesta erityisviljelystä muusta yritystoiminnasta palkkatyöstä eläkkeestä muusta, mistä? 7. Taloudessamme hengen työpaikka on Houtskarissa ja hengen työpaikka muulla paikkakunnalla. Millä paikkakunnalla/paikkakunnilla? PALVELUT HOUTSKARISSA 8. Valitse rastittamalla alla olevista vaihtoehdoista sinun mielestäsi/teidän mielestänne viisi (5) erittäin tärkeää, viisi (5) tärkeää ja viisi (5) ei niin tärkeää palvelua Houtskarissa. Mainitse myös näiden lisäksi mitä täältä mielestäsi/mielestänne puuttuu. Erittäin tärkeä Tärkeä Ei niin tärkeä

11 muutamia kuukausia vuodessa. Kuinka monta? Paras vastaanottaja! (Obs! Vänd på bladet för en svensk version) Houtskarissa on tällä hetkellä suhteellisen hyvä palvelutaso monella osa-alueella. Meillä on muun muassa koulu ja terveydenhoitopalvelut, vanhainkoti, kirjasto, pankki, posti, lääkekaappi, ravintoloita, kohtuulliset tiet sekä lautta- ja yhteysalusliikenne. Yhdistystoiminta on vilkasta. Hyvästä voi kuitenkin tehdä entistä parempaa. Ja mikään ei ole täysin varmaa tulevaisuutta ajatellen. Valtion ja kuntien säästäessä ja väestön valitettavasti vähentyessä voi Houtskari kohdata ongelmia. Kyläsuunnitelman avulla yritämme selvittää miten Houtskari voi kehittyä entistä elinvoimaisemmaksi ja puoleensavetävämmäksi alueeksi. Tämä tutkimus on tärkeä tiedonlähde kyläsuunnitelmaa tehtäessä. Kaikki mielipiteet ja ehdotukset ovat arvokkaita. Vastaukset ovat tärkeitä myös silloin, kun Houtskarin asioista keskustellaan eri tahojen kanssa. Kyselyyn voi mielellään vastata koko perheen voimin. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Yksittäisten vastauslomakkeiden tietoja ei julkaista. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan muutamia lahjakortteja. Voitte lähettää vastauksenne postitse (taittakaa kysely, vastausosoite ja valmiiksi maksettu postimaksu on painettu kyselyn toiselle puolelle) tai palauttaa ne Houtskarin aluekonttoriin kesäkuun aikana. Kyselyyn voi myös vastata internetissä Paraisten kaupungin kotisivulla olevan linkin kautta: Lisätietoja tutkimuksesta ja kyläsuunnitelmasta antaa tarvittaessa Bengt Backman, puh , sähköposti Houtskari 27. toukokuuta 2014 Houtskärs Kulturgille r.f. Pro Houtskär r.f. Sparbanksstiftelsen i Houtskär Houtskärsnämnden TIETOJA VASTAAJASTA 1. Taloudessamme asuu henkilöä. 2. Asumme Houtskarissa vakituisesti lomalla 3. Missä Houtskarin kylässä asutte? 4. Jos olette kesäasukkaita/osavuosiasukkaita, olisitteko kiinnostuneita asumaan Houtskarissa vakituisesti? kyllä ei Jos vastasitte kyllä, mitä vaadittaisiin, että asettuisitte Houtskariin vakituisesti?

12 Pargas stad Houtskärs områdeskontor Info 1712 Kod/Tunnus Svarsförsändelse Vastauslähetys Vik och stansa eller tejpa iho / Taita ja niittaa tai teippaa kiinni

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om

På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om Snart kommer beslut om På Gränsenstaden Inom kort, troligtvis i början av februari, kommer Haparanda kommun att fatta beslut som rör tre tomter intill gränsen mot Tornio. Det handlar om På Gränsenstaden.

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi välttää Halvfabrikat oundvikliga i stadens storkök

Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi välttää Halvfabrikat oundvikliga i stadens storkök Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/3011 13122010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

Putkiremontti on myös mahdollisuus

Putkiremontti on myös mahdollisuus 4 Piha ja parveke viihtyisiksi Taloyhtiön kuntotodistus Husbolagets konditionsintyg Kiinteistönvälittäjä auttaa Putkiremontti on myös mahdollisuus 3 4 6 7 8 12 14 16 18 20 Koti on elämisen keskus Taloyhtiön

Lisätiedot

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi.

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi. R PAR I14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2014 SKRIBAN Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta Katso riparivideo osoitteessa: seitsemastaivas.fi Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

Lisätiedot

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 9 / 11. 31.8.2009 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla OLEV KARTAU Kaunialaisseura Simmis Granin

Lisätiedot

Samråd finskt förvaltningsområde

Samråd finskt förvaltningsområde SIG2000, v4.0, 2012-09-24 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 2014-11-11 Helge Artell helge.artell@sigtuna.se Samråd finskt förvaltningsområde Plats: Kommunhuset, Matsilver Datum: 2014-11-11 kl.17.30 Närvarande:

Lisätiedot

Kiinteistöviraston toimintakertomus. Fastighetskontorets årsberättelse

Kiinteistöviraston toimintakertomus. Fastighetskontorets årsberättelse 2012 Kiinteistöviraston toimintakertomus Fastighetskontorets årsberättelse Virastopäällikön katsaus Verkschefens översikt...4 Kiinteistövirasto lyhyesti Fastighetskontoret kortfattat...6 Talous Ekonomi...10

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

Turun seudun Parkinson-yhdistys ry. Jäsenlehti 2/2014

Turun seudun Parkinson-yhdistys ry. Jäsenlehti 2/2014 Turun seudun Parkinson-yhdistys ry Jäsenlehti 2/2014 Tässä numerossa Pääkirjoitus...3 Samma på Svenska...4 Aluekerhojen yhteystiedot...4 Rehabilitering samt semester på Svenska...5 Viimeinen Parkinson-nuorten

Lisätiedot

MÅ BRA i Älvbyarna söndagen 1.3 kl. 11 16

MÅ BRA i Älvbyarna söndagen 1.3 kl. 11 16 I årets första Byablad får du information om kommande evenemang och andra aktuella lokala händelser. Byabladet ges ut av Byaföreningen Älvbyarna i Östra Korsholm rf. MÅ BRA i Älvbyarna söndagen 1.3 kl.

Lisätiedot

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet Krist Alli Nro 27.9.2012 2 KD Naiset / KD Kvinnorna Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla KD Naisten kuntavaalitavoitteet 2013-2016 Sivu 4 Lastensuojelun toimijoiden kustanuksia vertailtava Sivu

Lisätiedot

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi w w w. s u o m e n c p t e r a p i a y h d i s t y s. f i teema t e e m a SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 1 Johtokunnan kokoonpano 2005 puheenjohtaja Hannele Merikoski Kaskihalme 4 B

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

Minäkin haluan oppia suomea!

Minäkin haluan oppia suomea! EXAMENSARBETE / OPINNÄYTETYÖ FNA 400 15 hp Vårterminen / Kevätlukukausi 2010 Minäkin haluan oppia suomea! Ruotsin peruskoulun suomen opetuksen kartoitus I Want to Learn Finnish Too! A Survey of Finnish

Lisätiedot

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen toimintaedellytysten kartoitus Opetusministeriön julkaisuja 2006:20 Maila Eichhorn Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

Samverkan Yhteistyö. Målet för samverkan Yhteistyön tavoite. Europas vattenmiljöer ska nå god ekologisk och kemisk status senast år 2015

Samverkan Yhteistyö. Målet för samverkan Yhteistyön tavoite. Europas vattenmiljöer ska nå god ekologisk och kemisk status senast år 2015 Samverkan Yhteistyö Om detta direktiv ska bli framgångsrikt krävs nära samarbete & samverkan på gemenskapsnivå, medlemsstatsnivå & lokal nivå. Det krävs också information till allmänheten, inbegripet användarna,

Lisätiedot