Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?"

Transkriptio

1 Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning och/eller anställning. OBS! Speciella bestämmelser gäller för s.k. gränsgångare (se broschyren Skatteregler i Norden RSV 377). Pitääkö sinun maksaa veroa Ruotsissa vai Suomessa? Tämä esite koskee sinua, joka teet työtä ja saat tuloa palvelusuhteessa työtä Ruotsissa ja jolla on yhteys Suomeen joko asuinpaikan ja/tai työsuhteen kautta. HUOM! Ns. rajakuntayöntekijöitä varten on olemassa erityismääräyksiä (katso julkaisu Skatteregler i Norden, RSV 377).

2 Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Två frågor är av betydelse för om du ska betala skatt i Sverige eller i Finland, då du utför arbete i Sverige. Den ena är din bosättning/vistelse i Sverige och den andra, vilken anknytning din arbetsgivare har till Sverige. I tabellen nedan finns de alternativ som kan vara aktuella. I tabellen kan du se i vilket land du ska betala skatt. Du kan också se om du i Sverige under inkomståret ska betala preliminär skatt eller särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Vistelsen i Sverige kan bedömas som sammanhängande även om tillfälliga avbrott i vistelsen förekommer. Med fast driftställe menas bl.a. en stadigvarande plats för affärsverksamhet från vilken verksamheten helt eller delvis bedrivs, t.ex. kontor, fabrik eller verkstad. Om företaget har fast driftställe i Sverige är det registrerat som arbetsgivare i Sverige och ska dra svensk skatt på din lön med ledning av endera den A-skattesedel eller det beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, som du lämnat till arbetsgivaren. I de här fallen kräver inte arbetsgivaren att du lämnar svensk skattsedel eller svenskt beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Min arbetsgivare Min arbetsgivare är Min arbetsgivare är ett Min arbetsgivare är ett ett svenskt företag finskt företag med fast finskt företag utan fast Min bosättning driftställe i Sverige driftställe i Sverige Jag är bosatt i Sverige Prel. A-skatt i Sverige Prel. A-skatt i Sverige Särskild A-skatt i Sverige Jag är bosatt i Finland men vistas Prel. A-skatt i Sverige Prel. A-skatt i Sverige Särskild A-skatt i Sverige minst ett halvt år sammanhängande i Sverige, räknat under en tolvmånadersperiod Jag är bosatt i Finland men vistas Särskild inkomstskatt Särskild inkomstskatt Särskild inkomstskatt minst ett halvt år i Sverige, dock för utomlands bosatta, för utomlands bosatta, för utomlands bosatta, inte sammanhängande, räknat i Sverige i Sverige i Sverige under en tolvmånadersperiod Jag är bosatt i Finland och vistas Särskild inkomstskatt Särskild inkomstskatt Förskottsinnehållning mindre än ett halvt år i Sverige, för utomlands bosatta, för utomlands bosatta, i Finland räknat under en tolvmånadersperiod i Sverige i Sverige Exempel: Pekka Salminen är bosatt i Finland och arbetar i Sverige från och med augusti i år. Han beräknar att arbeta i Sverige till och med februari nästa år (totalt sju månader). Arbetsgivaren är ett finskt företag utan fast driftställe i Sverige. Pekka ser i tabellen att han ska betala särskild A-skatt i Sverige på denna inkomst. Preliminär A-skatt betalas genom att arbetsgivaren gör skatteavdrag på din lön och betalar in skattebeloppet till skattemyndigheten. I regel hämtar arbetsgivaren uppgifterna om vilket skatteavdrag som ska göras direkt från skattemyndigheten. Om din arbetsgivare begär att du ska visa upp en skattsedel, kan du beställa en sådan från ditt skattekontor eller via vår servicetelefon: , direktval 6701 eller på Riksskatteverkets webbplats: Särskild A-skatt betalar du själv genom egna skatteinbetalningar i de fall arbetsgivaren inte är skyldig att göra skatteavdrag. Besked om särskild A-skatt får du genom att lämna en ifylld blankett, RSV 4314 Preliminär självdeklaration, till ditt skattekontor i Sverige. Av beskedet framgår dels med vilket belopp skatt ska betalas per betalningstillfälle, dels när och hur betalning ska ske. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Personer som inte är bosatta i Sverige (och som inte heller vistas stadigvarande i Sverige) ska betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Skatten är 25 % av inkomsten (15 % på sjöinkomst). Ansökan om beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska lämnas till ditt skattekontor i Sverige (blankett RSV 4350). Förskottsinnehållning i Finland. I det fall preliminär skatt ska betalas i Finland görs det genom att din finska arbetsgivare gör förskottsinnehållning på lönen, för redovisning till de finska skattemyndigheterna. Självdeklaration. Du ska deklarera i Sverige om preliminär eller särskild A-skatt betalats eller borde ha betalats i Sverige. Om du bor utomlands och har betalat särskild inkomstskatt i Sverige behöver du inte deklarera inkomsten i Sverige. Är du bosatt i Finland ska du alltid deklarera löneinkomsten från Sverige i din finska självdeklaration eller skatteförslag. (Ange om skatt betalats i Sverige).

3 Pitääkö sinun maksaa veroa Ruotsissa vai Suomessa? Kun työskentelet Ruotsissa vaikuttaa kaksi seikkaa siihen, pitääkö sinun maksaa veroa Ruotsissa vai Suomessa. Yksi on asumisesi/oleskelusi Ruotsissa ja toinen se, millainen yhteys työnantajallasi on Ruotsiin. Alla olevasta taulukosta ilmenevät eri vaihtoehdot. Siitä voit nähdä, missä maassa sinun pitää maksaa veroa. Siitä näet myös, onko sinun tulovuoden aikana maksettava Ruotsissa ennakkoveroa tai ulkomailla asuvien erityistä tuloveroa. Oleskelu Ruotsissa voidaan katsoa yhtäjaksoiseksi, vaikka se keskeytyy tilapäisesti. Vakinaisella toimipaikalla tarkoitetaan mm. pysyvää liiketoiminnan harjoittamispaikkaa josta toiminta kokonaan tai osittain harjoitetaan, kuten konttoria, tehdasta tai konepajaa. Jos yrityksellä on vakinainen toimipaikka Ruotsissa, se on rekisteröity työnantajana Ruotsissa ja sen pitää tehdä veronpidätys joko sen A-verolipun tai sen ulkomailla asuvan erityistä tuloveroa koskevan päätöksen perusteella, jonka olet jättänyt työnantajalle. Näissä tapauksissa työnantaja ei vaadi sinulta ruotsalaista verolippua eikä Ruotsin viranomaisen antamaa ulkomailla asuvan erityistä tuloveroa koskevaa päätöstä. Työnantajani Työnantajani on Työnantajani on Työnantajani on ruotsalainen yritys suomalainen yritys, suomalainen yritys, jolla on vakinainen jolla ei ole vakinaista Asuinpaikkani toimipaikkaa Ruotsissa toimipaikkaa Ruotsissa Asun Ruotsissa A-ennakkovero Ruotsissa A-ennakkovero Ruotsissa Erityinen A-vero Ruotsissa Asun Suomessa, mutta oleskelen A-ennakkovero Ruotsissa A-ennakkovero Ruotsissa Erityinen A-vero Ruotsissa Ruotsissa yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta kahdentoista kuukauden jakson aikana Asun Suomessa, mutta oleskelen Ulkomailla asuvan Ulkomailla asuvan Ulkomailla asuvan Ruotsissa kahdentoista kuukauden erityinen tulovero, erityinen tulovero, erityinen tulovero, jakson aikana vähintään puoli Ruotsissa Ruotsissa Ruotsissa vuotta, vaikkakaan en yhtäjaksoisesti Asun Suomessa, ja oleskelen Ruotsissa Ulkomailla asuvan Ulkomailla asuvan Ennakonpidätys Suomessa kahdentoista kuukauden jakson erityinen tulovero, erityinen tulovero, aikana vähemmän kuin puoli vuotta Ruotsissa Ruotsissa Esimerkki: Pekka Salminen asuu Suomessa, mutta on työskennellyt Ruotsissa tämän vuoden elokuusta lähtien. Hän arvioi työskentelynsä Ruotsissa jatkuvan aina ensi vuoden helmikuun loppuun (kaikkiaan seitsemän kuukautta). Hänen työnantajansa on suomalainen yritys, jolla ei ole vakituista toimipaikkaa Ruotsissa. Pekka näkee taulukosta, että hänen pitää maksaa erityistä A-veroa Ruotsissa näistä tuloista. A-ennakkovero maksetaan niin, että työnantaja tekee veronpidätyksen palkastasi ja maksaa verosumman veroviranomaiselle. Yleensä työnantaja saa veronpidätystä varten tiedot suoraan veroviranomaisilta. Mutta jos työnantajasi veronpidätystä varten tarvitsee Sinulta verokortin (skattsedel), voit tilata sellaisen Ruotsissa oleskelupaikkakuntasi verotoimistosta tai palvelupuhelimesta: , suoravalinta 6701 tai Riksskatteverketin webbsivuilta: Erityisen A-veron maksat itse niissä tapauksissa, joissa työnantaja ei ole velvollinen tekemään veronpidätystä. Tiedon erityisestä A-verosta saat jättämälla Ruotsissa oleskelupaikkakuntasi verotoimistoon alustavan veroilmoituksen, lomake RSV 4314 Preliminär självdeklaration. Tiedosta ilmenee sekä kullakin maksukerralla suoritettava veromäärä että maksuaika ja -tapa. Ulkomailla asuvien erityinen tulovero. Niiden, jotka eivät asu Ruotsissa (eivätkä myöskään oleskele Ruotsissa pysyvästi), on maksettava ulkomailla asuvien erityistä tuloveroa. Vero on 25 % tuloista (15 % meritulosta). Ulkomailla asuvien erityistä tuloveroa koskevaa päätöstä haetaan Ruotsissa oleskelupaikkakuntasi verotoimistosta (lomake RSV 4350). Ennakonpidätys Suomessa. Jos ennakkoveroa on maksettava Suomessa tekee suomalainen työnantajasi ennakonpidätyksen palkasta ja tilittää sen Suomen veroviranomaisille. Veroilmoitus. Sinun on tehtäva veroilmoitus Ruotsiin, jos olet maksanut tai jos sinun olisi pitänyt maksaa Ruotsissa A-ennakkoveroa tai erityistä A-veroa. Jos asut ulkomailla ja olet maksanut erityistä tuloveroa Ruotsissa, sinun ei tarvitse tehdä veroilmoitusta Ruotsiin. Jos asut Suomessa, Ruotsista saatu palkkatulo on Suomessa merkittävä veroilmoitukseen tai veroehdotukseen. (Ilmoita onko veroa maksettu Ruotsissa.)

4 När och var ska självdeklaration lämnas? I Sverige ska självdeklaration normalt lämnas senast den 2 maj varje år. Om du inte bott i Sverige under hela året eller om du inte fått en förtryckt Förenklad självdeklaration senast den 15 april ska du lämna en Särskild självdeklaration. Deklarationen ska du lämna till ditt skattekontor. Du kan läsa mer om hur du ska deklarera i broschyren. Dags att deklarera. I Finland ska självdeklaration lämnas endast av dem som inte har fått ett skatteförslag. Självdeklarationen ska lämnas senast den 31 januari. Slutlig skatt Om du deklarerat i Sverige får du senast i december (september om du lämnat förenklad självdeklaration) samma år ett besked som visar din slutliga skatt. Från den slutliga skatten avräknas den preliminära skatt som inbetalats under inkomståret. Av slutskattebeskedet framgår om du får pengar tillbaka från skattemyndigheten eller om du ska betala mer skatt. I Finland sänds skattsedel ut avseende den slutliga skatten under månaderna oktober november. Socialavgifter Normalt betalas socialavgifter, som ska erläggas i Sverige, av arbetsgivaren. Om du taxeras i Sverige betalar du själv också en allmän pensionsavgift (7 % för år 2000). När det gäller finska (och andra utländska) arbetsgivare, som inte har fast driftställe i Sverige, kan arbetsgivaren och arbetstagaren träffa avtal om att arbetstagaren själv ska betala socialavgifterna (som egenavgifter). Om du har träffat sådant avtal med din arbetsgivare ska du lämna uppgift om det i den självdeklaration som du lämnar i Sverige. Du kan läsa mer om socialavgifter i broschyren Källskatt och arbetsgivaravgift (RSV 401). Vart kan du vända dig med frågor? Du kan vända dig med förfrågningar till ditt skattekontor. Adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen. Du kan också ringa vår servicetelefon ( , endast inom Sverige) för att få information eller beställa broschyrer och blanketter eller besöka Riksskatteverkets webbplats ( Koska ja minne veroilmoitus jätetään? Ruotsissa veroilmoitus on jätettävä viimeistään 2. toukokuuta joka vuosi. Jos et ole asunut Ruotsissa koko vuotta tai jos et ole saanut esitäytettya Yksinkertaistettua veroilmoitusta viimeistään 15. huhtikuuta sinun on jätettävä Erityinen veroilmoitus. Veroilmoitus on jätettävä oleskelupaikkakuntasi verotoimistoon. Voit lukea lisää veroilmoituksen valinnasta ja sen tekemisestä esitteestä Dags att deklarera. Suomessa veroilmoituksen antavat vain ne, jotka eivät vielä ole veroehdotusmenettelyn piirissä. Jos veroilmoitus edellytetään, se on annettava tammikuun 31. päivään mennessä. Lopullinen vero Mikäli olet tehnyt veroilmoituksen Ruotsiin, saat samana vuonna, viimeistään joulukuussa (syyskuussa, jos olet antanut yksinkertaistetun veroilmoituksen), verolipun (slutskattebeskedet), josta ilmenee lopullinen verosi. Lopullisesta verosta vähennetään tulovuoden aikana maksettu ennakkovero. Lopullisen veron verolipusta ilmenee, saatko rahaa takaisin veroviranomaiselta vai pitääko sinun maksaa lisää veroa. Suomessa lähetetään lopullisen veron osoittava verolippu loka-marraskuussa. Sosiaalimaksut Työnantaja maksaa tavallisesti Ruotsissa suoritettavat sosiaalimaksut. Jos Sinua verotetaan Ruotsissa, silloin kuitenkin Sinun itsesi maksettavaksi tulee Ruotsin yleinen eläkemaksu (7 % vuonna 2000). Sellaisten suomalaisten (ja muiden ulkomaisten) työnantajien kyseessä ollen, joilla ei ole vakinaista toimipaikkaa Ruotsissa, voivat työnantaja ja työntekijä sopia siitä, että työntekijä itse maksaa sosiaalimaksut (omamaksuina). Jos olet sopinut tästä työnantajasi kanssa, sinun pitää ilmoit-taa tämä Ruotsiin tekemässäsi veroilmoituksessa. Voit lukea lisää sosiaalimaksuista esitteestä Källskatt och arbetsgivaravgift (RSV 401). Mistä voit kysyä lisää näistä asioista? Ruotsissa voit kääntya kysymyksinesi oleskelupaikkakuntasi verotoimiston puoleen. Osoitteen ja puhelinnumeron löydät puhelinluettelosta. Voit myös soittaa palvelupuhelimeemme ( , ainoastaan Ruotsissa) saadaksesi lisätietoja tai tilataksesi julkaisuja tai lomakkeita. Voit myös tutustua Riksskatteverketin webbsivuihin ( RSV 347 utgåva 5. Utgiven av Riksskatteverket i augusti 2000.

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd 2013/14 Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan opintoetuustilasto

Lisätiedot

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa Var en föregångare, delta i epsosförsöket Inom det europeiska epsos-projektet utvecklas internationella tjänster för hälsovården, bland annat överföring av

Lisätiedot

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi.

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi. R PAR I14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2014 SKRIBAN Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta Katso riparivideo osoitteessa: seitsemastaivas.fi Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

Lisätiedot

På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om

På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om Snart kommer beslut om På Gränsenstaden Inom kort, troligtvis i början av februari, kommer Haparanda kommun att fatta beslut som rör tre tomter intill gränsen mot Tornio. Det handlar om På Gränsenstaden.

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti Suomessa. Registrering av utlänning i Finland. Registration of a foreigner in Finland

Ulkomaalaisen rekisteröinti Suomessa. Registrering av utlänning i Finland. Registration of a foreigner in Finland Ulkomaalaisen rekisteröinti Suomessa Registrering av utlänning i Finland Registration of a foreigner in Finland ULKOMAALAISEN REKISTERÖINTI SUOMESSA Mitä rekisteröinnillä tarkoitetaan? Suomessa asuvista

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

Suoraveloitusvaltakirja

Suoraveloitusvaltakirja Suoraveloitusvaltakirja VALTAKIRJA FULLMAKT Suoraveloitus Direktdebitering LASKUTETTAVA FAKTURAMOTTAGARE Laskutettavan nimi, jakeluosoite, postinumero ja osoitetoimipaikka Fakturamottagarens namn, utdelningsadress,

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

Samråd finskt förvaltningsområde

Samråd finskt förvaltningsområde SIG2000, v4.0, 2012-09-24 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 2014-11-11 Helge Artell helge.artell@sigtuna.se Samråd finskt förvaltningsområde Plats: Kommunhuset, Matsilver Datum: 2014-11-11 kl.17.30 Närvarande:

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual Valmistaja / Tillverkare: Aid One Solutions Oy +358407047821 Säterinkatu 5 A11 02600 Espoo Finland www.aid-one.net team@aid-one.net Nämä ohjeet saatavilla

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

Information på finska. Näin toimii Ruotsin vaalijärjestelmä!

Information på finska. Näin toimii Ruotsin vaalijärjestelmä! Information på finska Näin toimii Ruotsin vaalijärjestelmä! 1. Vaalijärjestelmä 1 2. Kuka saa äänestää? 2 3. Puolueet ja vaaliliput 3 4. Vaalihuoneistossa äänestäminen vaalipäivänä 4 5. Ennakkoäänestys

Lisätiedot

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen toimintaedellytysten kartoitus Opetusministeriön julkaisuja 2006:20 Maila Eichhorn Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY God vetenskaplig

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot