Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä"

Transkriptio

1 ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Meisenet 1. Workshop päivä: WWW- strategia ja sisältökonsepti Workshop päivä: Web- käyttäjäkokemus ja hyvät web- käyttöliittymät Nostaa ja kehittää yrityksen näkyvyyttä ja 3. Workshop päivä: Web käyttäjäryhmien segmentointi, käyttäjäskenaariot, markkinointiosaamista usercaset ja webissä. Tavoitteena on käyttökokemuksen suunnittelu myös parantaa 4. Workshop päivä: Käytettävyyskoulutus ja sivuston kehittäminen www- sivuston 5. Workshop päivä: Facebook strategia, kohderyhmien segmentointi ja käyttäjäkokemusta ja konseptisuunnittelu tehostaa sen roolia 6. Workshop päivä: Facebook- viestinnän säännöt, rajoitukset ja hyvät sekä käytännöt. Brändin OLE- verkostoviestinnäs rakentaminen sosiaalisessa mediassa sä että 7. Workshop päivä: Facebook postaussuunnitelma ja koulutus FB- viestinnän asiakasviestinnässä. käytännön Tarkoituksena on luoda toteuttamiseen yritykselle FB- strategia, 8. Workshop päivä: Onlinemarkkinointi. AdWords ja Facebook mainonnan jonka kautta voidaan kanavana (sponsoroidut hyödyntää sosiaalista tarinat, - mainokset ja kampanjat) media sekä asiakas- 9. Workshop päivä: Facebook- konseptin lanseeraaminen ja ensimmäisen että kriittisen tykkääjämassan partneriviestinnässä. rekrytointi Workshop päivä: Mainosvideot Online- mainonnassa / /2013 Projektia aloitettaessa oli selvä että Meisenetin Oleline.fi sivusto pitää uusia. Avainkysymyksiä oli: Ketä sivustolla halutaan palvella ja minkälaisia asiakkaita halutaan tavoitella ja mikä on kohderyhmälle oleellista tietoa. Workshopien ja keskustelujen pohjalta asiat etenivät, suunnitelmat tarkentuivat ja uusittu sivusto julkaistiin 11/2013. Päätettiin toteuttaa mainosfilmi käyttäen siinä asiakasreferenssejä. Filmit ovat nähtävillä www- sivuilla ja niitä käytetään asiakastapaamisissa ja markkinointitilaisuuksissa. Julkaisu 11/2013. Päätettiin toteuttaa Facebook- sivusto yrittäjä- kohderyhmälle. Facebook- sivusto tarjoaa ajankohtaisia yrityksen taloudenhallintavinkkejä ja keskustelufoorumin yrittäjille taloudenhallintaan liittyvissä asioissa. Sivut julkaistiin 11/2014. OLE tilitoimistoverkoston löydettävyys verkossa parantui ja sivuston sisältö ryhmittyi paremmin kohderyhmää tavoittaen. Sivusto palvelee paremmin uusasiakashankintaa sekä tilitoimistoa hakevia yrittäjiä että tilitoimistoja, jotka hakevat sähköistä yhteistyökumppania tai verkostoa. Sähköisiä taloudenhallintapalveluja tarjoavan yrityksen web- preesens on oltava kunnossa. Verkoston laajentuminen vaatii paljon henkilökohtaista myyntityötä mutta tukimediana www on korvaamaton. Google- mainonta ja hakukonemarkkinointi ja erityisesti hakukoneoptimointi ovat avaintekijöitä WWW- sivuston löydettävyyden kannalta. Niiden seuranta ja kehittäminen on jatkuvaa. YRITYS - Meisenet 2013, liikevaihdon kasvuvaikutus ei vielä tiedossa. Tällä hetkellä kasvu on yli 10 prosenttia. kannattavuuden muutoksesta ei vielä tietoa. Kannattavuus on tällä hetkellä hiukan parempaa kuin edellisenä vuonna. Voi johtua muistakin seikoista ei vielä merkitystä ei merkitystä meille vaikuttanut positiivisesti henkilöstön työssä viihtymiseen. Ei vielä tuonut tarvetta uusien palkkaamiseen kilpailukyky on varmasti parempi kuin ennen projektin aloitusta. Antaa myös mahdollisuuksia laajentaa toimintaa Lisätarpeita on ilmennyt projektin aikana ja sen jälkeen runsaasti. Esim. kotisivujen kehittäminen enemmän toimialakohtaisten ratkaisujen suuntaan

2 ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Datapolis Solutions Hanke Digitaalisen asukasyhteisöpalvelun kehittäminen Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Workshop16.8. Aihe: Palvelun kohderyhmät ja segmentointi, käyttäjäkokemusta kartoittavat skenaariot (päättäjät/loppukäyttäjät) ja tarvekartoitus. Mallinnetaan ostopäätökseen johtava prosessi ja siihen vaikuttavat tekijät. 2. Workshop27.8. Aihe: Pääviestit kohderyhmittäin. Markkinoinnin ja viestinnän peruselementit pääsektoreilla: mainonta ja markkinointi, myynti, käyttäjätuki sekä tiedotus. 3. Workshop18.9. Aihe: Www- strategia ja sisältökonsepti, määrittely. 4. Workshop26.9. Aihe: Web- käyttäjäryhmien segmentointi, käyttäjäskenaariot, usercaset ja käyttökokemuksen suunnittelu. 5. Workshop4.11 Aihe: Web- käyttäjäryhmien segmentointi, käyttäjäskenaariot, usercaset ja käyttökokemuksen suunnittelu (jatkuu edellisestä). 6. Workshop Aihe: www- palvelua koskevan markkinoinnin Isännöitsijöille ja rakennusyhtiöille. 7. Workshop2.12. Aihe: www- palvelua koskevan markkinoinnin isännöitsijöille ja rakennusyhtiöille (jatkuu edellisestä). 8. Workshop9.12. Aihe: www- palvelun myynnin tukimateriaalit, liidit ja strategia. 9. Workshop Aihe: www- palvelun myynnin tukimateriaalit, liidit ja strategia (jatkuu edellisestä). 10.Workshop Aihe: www- palvelun lehdistöviestintä ja PR. Toteutuksen ajankohta Palvelun segmentit ja kohderyhmät ovat jäsentyneet ja niille suunnatut viestintä- ja markkinointitoimenpiteiden tarpeet on selkiytyneet. Www- sivujen uudistaminen nousi tärkeäksi tarpeeksi, jotta niiden avulla pystytään houkuttelemaan uusia asiakkaita ja samalla uudet sivut toimisivat nykyistä paremmin myynnin tukena uusasiakashankinnassa. Samoin muut myynnin tuen materiaalien ja uusasiakashankinnan markkinointimateriaalien sekä lehdistöviestinnän tarve nähtiin selkeästi tarpeelliseksi, jotta palvelun laajempaa tunnettuutta saadaan kasvatettua. Hanke mahdollisti sen että voitiin perusteellisesti pohtia ja kartoittaa palvelun asiakaskuntaa sekä heidän erilaisia tarpeitaan. Koska palvelun käyttäjien segmentointi ja kohderyhmät ovat selkiytyneet, voidaan uusasiakashankitaa alkaa toteuttamaan määrätietoisesti heille suunnatun viestinnän ja markkinoinnin perusteella. Lähtötilanteessa ei ollut selvää mitkä ovat ydinviestit eri kohderyhmille. Laajemmin määriteltyjen www- sivujen pohjalta pystytään jatkossa palvelemaan paremmin palvelun kasvavaa käyttäjäkuntaa. yrityksen kilpailukykyyn, Koska nyt kohderyhmäkohtaiset viestit ovat selkeät, voi Datapolis Solutions toteuttaa tarvittavat markkinointimateriaalit ja sitä kautta lähestyä paremmin potentiaalisia asiakkaita ja sitä kautta puolestaan kasvattaa myyntiä. Voidaan aloittaa tarvittavien markkinointimateriaalien suunnittelu ja toteutus. Samoin voidaan suunnitella ja toteuttaa palvelun uudet www- sivut ja intranet YRITYS - Datapolis Solutions 2013, Uudet asiakkuudet ja markkinat Kansainvälisty minen Vaikutukset henkilöstöön Jatkokehitystarpeet ja , , % Projekti ei varsinaisesti tuonut suoraan uusia asiakkaita, mutta suunnitelmat ja ajatukset täsmentyivät uusista markkinoista ja niiden potentiaalista. Sekä saimme täsmennettyä myyntiä jo olemassa oleville kontakteille/asiakkaille. Ei Henkilöstö vaikutuksia ei ole. Enemmänkin vaikutusta on ollut säilyvyyden kannalta. Tuotteella on vielä Projekti avasi silmiä miten jatkokehitystä edessä tuotetta kannattaa viedä ja tulemme tänä markkinoille ja sitä kautta lisäsi vuonna vielä yrityksen mahdollisuuksia kun kehittämään tuotetta olemme pystyneet välttämään eteenpäin sekä karikkoja. Kilpailukyky lisääntyi viemään sitä tietoisuuden kautta. enemmän markkinoille.

3 ASIANTUNTIJA - Noveltum Evere Oy Päivämäärä: ja Aihe: Sähköinen markkinointi: massapostityökalun valinta, kohderyhmävalintaa, viestin sisällön suunnittelua ja siihen liittyviä strategisia kysymyksiä kampanjasta, seuranta Päivämäärä: ja Aihe: Sähköinen markkinointi: sähköpostikampanjan seurannasta vedettävät johtopäätökset ja tulosten analysointia Verkkosivujen uudistus: julkaisujärjestelmän valinta, sivustouudistuksen vaiheistus, sisällön määrittelÿ Verkkosivujen uudistus Päivämäärä: helposti ylläpidettäväksi ja Aihe: Hankeen edistymisen arviointi asiakkaan kanssa. Sähköinen markkinointi: pilottikampanjasta saavutetut monikieliseksi, tulokset ja jatkon suunnittelua Verkkosivujen uudistus: keskustelua kieliversioista ja sivuston rakenteesta suorasähköpostitusten Päivämäärä: käyttöönotto Aihe: Verkkosivujen uudistus: kieliversiot, sisältöuudistukset, strategia ulkomaiden osalta, intran käyttötarve kohderyhmäviestinnässä, Päivämäärä: monikanavainen viestintä Aihe: Verkkosivujen uudistus: sisältöuudistukset asiakasrajapinnan lähtökohdista ja viestinnän sisältö, Päivämäärä: tilausten vastaanotto Aihe: Promootiomateriaalit Keskon projektiin ja sijoitettavaksi sivuston suljettuun osioon (intranet/extranet) Päivämäärä: ja ja Aihe: Sähköinen markkinointi: massapostityökalu, kohderyhmien valinta, viestin sisältö ja viestin jakelu Päivämäärä: ja ja Aihe: Sähköinen markkinointi: Verkkojulkaisutyökalu, sivuston julkaisu, strategia lisänäkyvyyden saamiseksi tuotteen yleisnimelle rekisteröitävillä domaineilla ja sosiaalisen median kanavien käytöllä Päivämäärä: ja Aihe: Sähköinen markkinointi: Järjestelmän käyttöönotto ja täydennyskoulutus käyttöönotettujen työkalujen tehokkaaseen hyödyntämiseen YRITYS - Evere Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä Hanke on tuonut esille yrityksen alhaisen lähtötason markkinointiviestinnässä yleisesti ja tässä on saatu aikaan merkittävää muutosta. Markkinoinnillinen ote ja tietämys on lisääntynyt yrityksessä uusien työkalujen käyttöönoton lisäksi. Yritys on itse havainnut kehitysmahdollisuuksia löytyvän lisääkin ja yritys aikoo jatkaa panostuksia sähköiseen markkinointiin ja asiakasviestintään vakiinnuttaessaan toimintaa Suomessa ja hakiessaan uusia asiakaskontakteja ulkomailla.konkreettisin muutos on liikevaihdon reipas kasvu. Hankkeen myötä yrityksessa on opittu käyttämään uusia sähköisiä työkaluja ja nähty kuinka ulkopuolista asiantuntija- apua voidaan hyödyntää pienessäkin yrityksessa tuloksekkaasti. Markkinoinnillinen ote viestinnässä on opittu hankkeen aikana. Hanke avasi yritykselle mahdollisuuksi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Näistä mahdollisuuksista ehti konkretisoitua kotimainen keskusliikekontakti, joka miltei tuplasi liikevaihdon. yrityksen kilpailukykyyn, Yrityksen kilpailukyky on lisääntynyt hankkeen aikana jo senkin takia, että hankkeessa on onnistuttu kasvattamaan yrityksen toiminnan volyymiä ja siten tehostamaan tuotantoa toimituserien kasvaessa. Positiivisin muutos on liikevaihdon miltei kaksinkertaistuminen oikeaan osuneiden viestintäkokeilujen herättämän kysynnän ja siitä seuranneen keskusliikeyhteistyön myötä. Hankkeen aikana liikevaihto kasvoi 94%. Hankkeella oli suuri merkitys kotimaisen kasvun lisäksi myös. Hankkeen aikana yritys sai uusia yhteyksiä mm. Pohjois- Amerikkaan, Tanskaan, Viroon, Ruotsiin ja Hollantiin. Jatkokehitystarpe et ja - Yritys aikoo kotimaan markkina- aseman vakiinnuttamisen lisäksi panostaa jatkossa ulkomaisten asiakkuuksien hakemiseen. Tässä tarvitaan lisäpanostusta markkinointiviestintään monilla tavoin ja ulkopuolisen asiantuntija- avun käyttö on yksi keskeinen mahdollisuus saada lisäresursseja yrityksen vähäisten omien voimavarojen tueksi. 2013, Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja 2013: : : (arvio) 2013: : : (arvio) Yhtiön asiakaskunta vuonna 2013 (talvikaudella 2012/2013) olivat Tokmanni ketju, Hong Kong, Halpa- Halli ketju, Ruusutarhat Suutari, Huiskula, Helsingin Kukkatoimitus, yksittäisiä kukkakauppoja ja muutama yksittäinen K- kauppa. Yhtiön asiakaskunta vuonna 2014 (talvikaudella 2013/2014) olivat Tokmanni ketju, Hong Kong, Halpa- Halli ketju, Huiskula, Helsingin Kukkatoimitus, yksittäisiä kukkakauppoja ja uusina avauksina Kärkkäinen - tavaratalot ja K- ryhmä laajasti (Keskon kautta toimitukset koko K- ryhmälle). K- ryhmän osuus liikevaihdosta oli noin 35%. Jatkossa yhtiö pyrkii vakiinnuttamaan ja kasvattamaan toimintaansa palvelemalla mahdollisimman hyvin nykyisiä kotimaisia asiakkaitaan, lisäämään harkiten uusia kotimaisia asiakkuuksia ja hiljalleen kääntämään kehityksen painopistettä ulkomaisten asiakkuuksien suuntaan. Hankkeen aikana on syntynyt ensimmäisiä ulkomaisia yhteyksiä mm. Pohjois- Amerikkaan, Tanskaan, Viroon, Ruotsiin ja Hollantiin. Hankkeen aikana syntyneellä viestinnällä saavutettiin myös asema alan oppilaitoksissa, joissa Everen kukkapussi on nykyään opetusmateriaalina tuleville floristeille (esim. Ahlman, Mäntsälän Saaren Kartano, Keski- Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda). Hankkeen aikana on luotu Everelle kansainvälistä näkyvyyttä tekemällä uusi monikielinen verkkosivusto ja ottamalla käyttöön uusia viestintäkanavia kuten YouTube ja SlideShare, joilla on saatu yhtiö näkymään englanninkielisissä Googlen hakutuloksissa. Vuosien aikana yhtiö on syntynyt ensimmäisiä ulkomaisia yhteyksiä mm. Pohjois- Amerikkaan, Tanskaan, Ruotsiin, Viroon ja Hollantiin. Ensimmäisiä kauppoja Viroon on saatu. ebisnes hankkeella ei ole ollut suoraa vaikutusta yhtiön henkilöstömäärään. Vaikutus henkilöstön osaamistasoon on ollut positiivista koskien markkinointia yleisesti ja sähköistä markkinointia erityisesti. Osaamisen kehittämistarvetta on edelleen koskien ulkomaankauppaa Osittain hankkeen ja sähköistä markkinointia, jossa on myötävaikutuksella tavoitellaan vielä runsaasti käyttöönotettavia volyymien kasvua toiminnassa kanavia ja uusia menetelmiä. yleisesti ja sitä kautta suurempia Esimerkiksi sosiaalisen median tuotantomääriä tehtaalla. Tästä kanavissa rajoitteeksi voi kuitenkin seurauksena tavoitellaan muodostua yhtiön rajalliset resurssit parantunutta katerakennetta ja kanavien vaatimaan jatkuvaan toisaalta mahdollisuutta ylläpitoon. Uusien markkina- parantuvan kilpailukyvyn myötä avausten suhteen, esim. ulkomailla, saavuttaa uusia asiakkuuksia. tarvitaan myös yhtiön ulkopuolisia resursseja

4 ASIANTUNTIJA - Fondon Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä yrityksen kilpailukykyyn, Silverbucket Kehitettiin ohjemistotuotteen sähköistä kanavaa kansainvälisen liiketoiminnan ja kasvun tarpeisiin. Ts. rakennetaan toimintamalli, jolla internettiä hyödynnetään sekä markkinointi että myös jakelukanavana uusiin asiakasryhmiin. Päivämäärä: Aihe: Myyntimallien rakentaminen Päivämäärä: Aihe: Digitaalisten asiakaskampanjoiden suunnittelu Päivämäärä: Aihe: Sähköisen liiketoiminnan myyntimallin kehittäminen Päivämäärä: Aihe: Sähköisen liiketoiminnan myyntimallin kehittäminen 5/ /2013 Projektissa määriteltiin sähköisen kanavan rooli ja toiminta sähköisen palvelutuotteen markkinoinnissa ja myynnissä Lähtötilanteena oli, että vaikka palvelu oli sähköinen käytettiin siinä fyysistä myyntikanavaa. Projektin aikana luotiin toimintamalleja ja käytännön toimenpiteitä, joilla sähköisen kanavan osuutta vahvistettiin uusien asiakkaiden hankinnassa. Verkkoon luotiin ostopolut uusien myyntimahdollisuuksia keräämiseksi ja rakennettiin erilaisia sisällöllisiä malleja, jotka loivat systematiikka ja suunnitelmallisuutta sähköisen kanavan osalle. Projekti vaikutti erityisesti uusien myyntimahdollisuuksien kasvaneeseen määrään sekä siihen miten sähköinen kanava tuki fyysistä myyntikanavaa. Tällä työllä luotiin valmiuksia laajempaan kansainväliseen toimintaan. Sähköistä kanavaa tulee edelleen vahvistaa, koska sen avulla pystytään pienentämään uusasiakashankinnan kustannuksia merkittävästi. Erityisesti tämä näkyy uusien kansainvälisten asiakkuuksien tunnistamisessa. Lisäksi kokonaan sähköinen myyntikanava aina koekäytästä laskutukseen ja asiakastukeen on mahdollista toteuttaa yksikertaisella tuoteversiolla. YRITYS - Silverbucket 2013, hankkeen vaikutuksesta LV 2013: e LV 2014: e LV 2015: e Tulos 2013: e Tulos 2014: e Tulos 2015: e Useita suuria asiakkuuksia, Suomi. Asiakkaista osa toimii myös kansainvälisesti (ABB esimerkiksi). Kansainvälisten asiakkuuksien kautta myyntiä ollaan päästy käynnistämään myös ulkomaisiin toimijoihin. Esim. UK, Singapore. Vuoden 2014 aikana palkattu 1 työntekijä lisää, henkilöstö kasvanut 20%. Toimintaedellytykset ja osaaminen kasvaneet. Hanke vaikuttaa osaltaan yritykseen kasvuun sekä positiivisesti. Seuranta, systemaattisuus.

5 Leading Partners ASIANTUNTIJA - Fondon Uuden ohjelmistotyökalun sähköisen jakelukanavan rakentaminen ja tähän liittyvien työkalujen suunnittelu Päivämäärä: , Aihe: Markkinoille viennin perusvalinnat Päivämäärä: Aihe:Palvelun ostamisen motivaatio- ja epävarmuustekijät Päivämäärä: Aihe: Myynnin toimintamalli ja asiakaskohdistus Päivämäärä: Aihe: Palvelun tuotteistaminen ja esivaiheen myyntivalmius Päivämäärä: Aihe: Asikasmateriaalien iteraatio Päivämäärä: Aihe:Landing Page Päivämäärä: Aihe:Asikasmateriaalien iteraatio Päivämäärä: ja Aihe: Sähköisen palvelun landing pagen ja viestin kehittäminen Päivämäärä: Aihe:Myyntipresentaation iteraatio Päivämäärä: Aihe: Blogi ja tulevaisuusverstas iteraatiot Päivämäärä: Aihe: Landing Page iteraatiot YRITYS - Leading Partners 4/ /2013 Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä Projekti toteutettiin suunnitellusti ohjaavaa workshoptyöskentelyä hyödyntäen tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Sähköiselle työkalulle rakennettiin myyntiviesti ja palvelukonsepti sekä määriteltiin sille myyntimalli. Lisäksi suunniteltiin sähköinen myyntikanava ja siihen liittyvät taktiset. mahdollisuudet yrityksen Projektin avulla luotiin markkinoilla erottuva sähköinen palvelu ja saatiin se asemoitua oikein. Tuloksena oli myyntivalmis palvelukonsepti ja siihen liittyvät kanavat ja välineet. yrityksen kilpailukykyyn, Projektin päätyttyä sähköinen palvelu oli myyntivalmis ja asiakas saattoi aloittaa palvelun aktiivisen myynnin. Projekti auttoi selkeyttämään palvelun fokuksen ja myyntimallin. Lisäksi se loi pohjan myöhemmälle kansainvälistymiselle. Tuotteen toimituskanava on sähköinen, mutta tulevaisuudessa palvelu voidaan myydä sähköisen kanavan kautta. Tämä vaatii palvelun yksinkertaistamista ja sähköisen ostopolun rakentamista. Jatkokehityksenä on myös tämän myyntikanavan ja sopimuskanavan rakentaminen kansainvälistä myyntiä silmällä pitäen. 2013, hankkeen vaikutuksesta 2013: 2014: : : 2014: : Vuosi 2013 meni vahvasti tuotekehitykseen panostaen sekä myyntiviestiämme asiakkailla testaten. Saimme avattua sekä vanhoja asiakkuuksia että uuden asiakkuuden uuden työvälineemme avulla. Merkityksellistä oli myös, että olemme päässeet laajentamaan tarjoamaamme uusille markkinoille, josta esimerkkinä toimittamme eräälle vakuutusyhtiölle heidän strategian viestintään ja toimeenpanoon välineen ja mallin. Projektin aikana emme päässeet kansainvälistymisen suunnitteluun. Tämä onkin seuraava suunnittelun osa, jossa pyrimme löytämään tuotteen kärjet, joilla pääsemme kansainvälisille markkinoille, sekä löydämme tuotekohtaiset jakelukanavat. Projektilla ei ollut vaikutuksia henkilöstöön. Tulee huomioida, että kokonaisvaikutus yrityksemme taloudellisiin tekijöihin ei synny pelkästään tämän projektin onnistuneella läpiviennillä. Keskeisiä tekijöitä Kansainvälistymisen ja on tämän projektin ohella panostus tuotteen kasvun suunnittelu, ohjelmistokehitykseen sekä oman henkilöstön panostus tuotekohtaisten kanavien ja tuotteen liiketoiminnan jalalle saattamiseen. Projektilla liiketoimintamallien oli keskeinen osuus kaupallistamisen ja myynnin suunnittelu, systemaattisen suunnittelussa sekä myyntikärjen ja viestin kirkastamisessa. Projektilla on ollut keskeinen merkitys viestin ja kaupallistamisen suunnittelussa ja toteutuksen käynnistyksessä. Odotamme että projektin ja muun kehityksen yhteisvaikutuksessa luomme merkittävän ja kilpailukykyisen tuotteen, jolla luomme yrityksellemme uuden liiketoiminta- alueen ja merkittävän kasvun lähitulevaisuudessa. myyntiputken toteuttaminen ja johtaminen kotimaassa, sekä ketterän ja asiakaslähtöisen tuotekehityksen jatkaminen ovat keskeiset kehitystarpeet ja.

6 ASIANTUNTIJA - Fondon yrityksen kilpailukykyyn, Newelo Oy Päivämäärä: Aihe:Ruotsin markkinapotentiaalin kartoitustoimenpiteiden suunnittelu Tunnistaa Päivämäärä: verkonrakentajien ja Aihe:Vartiointilliikkeiden mobiilin työnohjauksen markkinat omistajien Päivämäärä: huoltomarkkinoiden Aihe: Vartiointilliikkeiden mobiilin työnohjauksen markkinat rakenteet Päivämäärä: Pohjoismaissa sekä Aihe: Etäluettavan sähkömittaroinnin markkinoiden kartoittamisen määritellä tämän suunnittelu ja päättäjäprofiilit asiakasryhmän Päivämäärä: vaatimukset sähköiselle Aihe: Etäluettavan sähkömittaroinnin markkinoiden kartoittamisen liiketoiminnan suunnittelu ja päättäjäprofiilit mobiilintyönohjauksen Päivämäärä: osalta. Aihe: Etäluettavan sähkömittaroinnin markkinoiden kartoittamisen suunnittelu ja päättäjäprofiilit 6/2013-1/2014 Projekti painottui Ruotsin ja Suomen markkinoihin sekä uuden tuoteversion markkinoiden ymmärtämiseen. Projektin avulla tunnistettiin asiakassegmenttien vaatimuksia ja tarpeita sekä sähköisen tuotteen osalta että sen käyttöönottoon liittyen. Lisäksi tunnistettiin uusi segmentti sekä määritettiin tälle sähköisen myyntivalmiuden vaatimukset, jotka tuotteen tulee täyttää. Lähtötilanteena oli, että Ruotsin sähkömarkkinoiden huollon rakenteita ei tunnettu. Projektin avulla vaatimukset ja potentiaali sähköisen mobiilityön ohjauksen kysynnälle tuli selväksi. Lisäksi uuden tuotteen osalta Suomen markkina ja sen tarpeet kapeassa sähköverkonhallitsijoiden segmentissä selvitettiin. Mahdollisuus avata liiketoiminta uudella tuote- ja asiakassegmentillä. Tuote edustaa sähköistä liiketoimintaa parhaimmillaan. Kuitenkin sen oma sähköinen myyntikanava ja käyttöönottoon liittyvät sähköiset toiminnot vaativat jatkokehitystä, jotta asiakaskokemuksesta muodostuu tarpeeksi kilpailukykyinen. YRITYS - Newelo 2013, Hankkeella ei ole ollut vaikutusta yrityksen liikevaihtoon Hankkeella ei ole ollut vakutusta yrityksen kannattavuuteen. Hanke syvensi näkemystä valitussa markkinasegmentissä, sekä toi merkittävää lisäinformaatiota asiakkaiden tarpeista. Hanke lisäsi merkittävästi ymmärrystä valitun kv markkinan tilanteesta ja mahdollisuuksista ko markkinassa. Ei vaikutusta henkilöstön määrään. Hankkeen tuomalla lisätiedolla on vaikutusta markkinasegmentin valinnassa sekä kv markkinan fokusointiin liittyvässä päätöksenteossa, sekä osittain r&d panostusten painotuksissa. Suoranaisesti hankkeeseen liittyviä jatkokehitystarpeita tai - toimenpiteitä ei ole näköpiirissä.

7 ASIANTUNTIJA - Deeper Tres Hombres Adventure Kolmihenkisen yrittäjätiimin sähköisen liiketoiminnan osaamisen kartuttaminen elämyksellisiä ja seikkailullisia matkoja, retkiä ja kursseja järjestävässä yritystoiminnassa Päivämäärä: Aihe : Sähköiseen markkinointiin, myyntiin ja liiketoimintaan käytettävien palveluiden sekä työkalujen määrittäminen Päivämäärä: Aihe:Sähköiseen markkinointiin, myyntiin ja liiketoimintaan käytettävien palveluiden sekä työkalujen määrittäminen Päivämäärä: Aihe:Sähköiseen markkinointiin, myyntiin ja liiketoimintaan käytettävien palveluiden sekä työkalujen määrittäminen Päivämäärä: 6.6, 7.6, 17.6 ja Aihe: Sähköisen liiketoiminnan hyödyntämismallien luominen Päivämäärä:6.8, 27.8 ja Aihe:Avainhenkilöiden koulutus sähköisen liiketoiminnan käytännön toteutukseen 4/2013-9/2013 Toteutuksen edetessä oli helppo huomata osallistujien osaamisen ja ymmärryksen karttumisen sähköisen liiketoiminnan saralla. Tämän tietotaidon lisääminen olikin tärkeimpiä yhteisesti asetettuja tavoitteita. Osaamisen ansiosta yritys kykenee toimimaan itsenäisesti niillä sähköiseen liiketoimintaan liittyvillä alueilla, joita yrittäjät eivät katso tarpeelliseksi ulkoistaa. Toisaalta lisääntynyt ymmärrys mahdollistaa myös paremman kyvyn kilpailuttaa, vertailla ja hankkia tarpeelliseksi katsottuja palveluita ulkopuolisilta toimijoilta. Koska yrityksen henkilöstöllä ei ollut syvällistä osaamista hankkeen toteutuksessa lävitse käydyistä asioista, oli toteutuksella suuri merkitys yrityksen toiminnalle. Kehittyneen osaamisen ansiosta yritys sai lentävän lähdön toiminnassaan verrattuna siihen, jos yrittäjät olisivat lähteneet hankkimaan tietotaitoa omalla ajallaan keskenään. Yrityksen palvelutarjooman suunnittelu oli tehty ottaen huomioon jo alusta saakka sekä suomalaiset, että kansainväliset asiakkaat. Kansainvälisille asiakkaille yritys tarjoaa erilaisia ohjelma- ja majoituspalveluita sekä urheiluvälinevuokrausta. Hankkeen ansiosta Tres Hombres ryhtyi panostamaan kansainvälisille asiakkaille markkinointiin verkossa jo alusta saakka. yrityksen kilpailukykyyn, Koska hankkeen kohdeyritys on vasta aloittanut toimintansa, ei ole olemassa vertailuvuotta, jonka pohjalta voisi tarkemmin lukuarvoperustaisesti arvioida hankkeen vaikutuksia. Hankkeen ansiona voidaan kuitenkin pitää sitä, että Tres Hombres pääsi pureutumaan heti alussa moniin sähköiseen liiketoimintaan liittyviin ongelma- alueisiin, joiden parissa monien suomalaisten yritysten nähdään painiskelevan. Erityisesti kansainvälisten asiakkaiden tavoittelemiseksi on tärkeää tarjota mahdollisimman monia kieliversioita yrityksen hallinnoimissa verkkomedioissa. Näiden toteuttaminen on yksi tärkeimmistä asioista jatkossa. Kieliversioiden priorisoinnin osalta on hankittavissa tietoa eri kansallisuuksien vierailuvolyymeistä Tampereen ja Pirkanmaan seudulla. Matkailu- ja ohjelmapalveluiden toimialalla on tiivis ekosysteemi, jossa yhteistyö eri toimijoiden kesken on erittäin tärkeää. Kun ebisnes- hanke keskittyi hoitamaan sähköiseen liiketoimintaan liittyvät osa- alueet hyvään kuntoon, on jatkossa syytä panostaa myös verkkomaailman ulkopuolisen markkinointiyhteistyön rakentamiseen. Kolmas tärkeä painopiste on vuoden aikana hankittujen asiakassuhteiden ylläpito. ebisnes- hankkeen myötä yritykseen on jalkautettu osaamista ja ymmärrystä tämän tekemiseksi sähköisin välinein. Jatkon kannalta on oleellista, että tätä toimintaa tehdään ja sen tuloksia seurataan. YRITYS - Tres Hombres Adventure 2013, Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja , , Yhteistyö Forever - kuntokeskusketjun kanssa tarjoamalla , 5000, jäsenvaellusmatkoja Nepaliin vuodesta 2014 alkaen. Jäseniä Forever - ketjussa noin Pyrimme löytämään yhteistyökumppaneita ulkomailta, joille voisimme tarjota matkailupalveluita Pirkanmaalla sekä toissijaisesti muualla Suomessa. Mietimme laajentumista incoming - matkatoimistoksi, jossa toisimme matkailijoita ulkomailta Suomeen. Vuonna 2013 toimintamme on koostunut ulkomaan matkailusta. Ei vaikutusta. Nyt perusedellytykset luotu markkinoilla toimimiseen ja erottautumiseen. Odotukset lähitulevaisuudelta ovat yrityksen tunnettuvuuden lisäämisessä, yhteistyökumppaneiden etsimisessä ja sitä kautta asiakasmäärien lisäämisessä Mahdollisen kansainvälistymisen myötä kotisivujen, markkinointimateriaalin ja palvelujen tarjoaminen kohdekielillä. Mahdollisesti tulevaisuudessa verkkokauppa.

8 ASIANTUNTIJA - Deeper Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Hanke Sähköisen liiketoiminnan ja siinä erityisesti Hankkeen toteutuksen pääsisällöt markkinoinnin alueeseen Aihe: Uuden sähköisen asiointipalvelun kohderyhmien tarpeiden liittyvät työkalut ja niiden hyödyntäminen Päivämäärä: 17.4, 25.4 ja Aihe : Sähköiseen markkinointiin, myyntiin ja liiketoimintaan käytettävien palvelualueiden sekä työkalujen kehitysalueiden määrittäminen Päivämäärä: 31.5, 5.6 ja Aihe: Sähköisen markkinoinnin toimintamallien kehittäminen Päivämäärä: määrittäminen Päivämäärä: avokuntoutuspalveluiden Aihe: Sähköisten asiointipalveluiden käytettävyyden ja sisällön liiketoiminnan päivittämisen suunnitelman toteuttaminen toteuttamisessa Päivämäärä: Aihe: Sähköisen asiointipalveluiden rakenteet ja toimintaedellytyksien määriitäminen Päivämäärä: Aihe: Sähköisten asiointipalveluiden yhteyksien toimintaedellytykset ja kehittämisen määrittäminen YRITYS - Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Toteutuksen ajankohta 4/2013-2/2014 Toteutettavien toimenpiteiden tarkoituksena oli tunnistaa yrityksen sähköisen markkinoinnin alueen tärkeimmät kehityskohdat ja parantaa henkilöstön ja johdon osaamista näille osa- alueilla suunnatulla koulutuksella. Pirkanmaan Erikoiskuntoutus pääsi testaamaan käytännön osaamisensa kehittymistä heidän syksyllä järjestetyn seminaarin markkinointiin liittyen. Seminaarin toteutuksen yhteydessä havaittiin, että yrityksen olisi syytä panostaa palveluiden käyttöön liittyen tärkeään lääkärikohderyhmään. Tämän havainnon pohjalta hankkeen viimeiset neljä konsultointipäivää käytettiin kyseiselle kohderyhmälle suunnatun verkkopalveluosion parantamiseksi vaadittujen toimenpiteiden kehityskonsultointiin. Hankkeen kannalta Pirkanmaan Erikoiskuntoutuksen lokakuussa järjestämä sidosryhmätapahtuma toimi erinomaisena tilaisuutena todentaa yrityksen osaamisen kehittymistä. Yritys pääsi soveltamaan tapahtuman markkinoinnissa hankkeen avulla kartutettua osaamista erilaisten sähköisten kanavien käytössä. Hankkeen aikana oli huomattavissa kohdeyrityksen toteutukseen sitoutetun henkilöstön osaamisen kasvu. Tämän ansiosta yritys pystyi tekemään itsenäisesti erilaisia sähköisen markkinoinnin yksinkertaisia toteutuksia joutuisasti. Aiemmin vastaavat toteutukset olivat jääneet toteuttamatta osaamisen puuttumisen takia tai siksi, että toimenpiteiden teettämiseksi ulkopuolisilla ei ollut varattu etukäteisbudjettia. Kohdeyrityksen toimialalle ominaista on monitahoinen asiakaskäsite, jossa mukana ovat palvelun käyttäjä, suosittelija/vaikutta (lääkäri) ja maksaja (Kela/vakuutusyhtiö). Kuntoutuspalveluihin liittyy myös usein varsin pitkät tai jopa jatkuvat käyttötarpeet. yrityksen kilpailukykyyn, Alan erityispiirteet huomioiden hankkeen vaikutukset erityisesti pitkällä aikavälillä asiakastyytyväisyyden kasvuna ja suosittelujen määrän lisääntymisenä. Lisäksi vaikutukset näkyvät markkinointiin käytettävän budjetin rakenteen muutoksena, kun sähköisen markkinoinnin perustoimintoja pystytään tekemään aiempaa omavaraisemmin. Yrityksen toiminnassa useimpien palveluiden toteutukseen liittyy vahvasti kytkös fyysiseen toimipaikkaan. Tämän johdosta suoranaista kansainvälistymisvaikutusta ei voi sanoa syntyneen hankkeen vuoksi. Hankkeen puitteissa on kuitenkin keskusteltu myös terveyspalveluiden alalla vallitsevasta lääkäri- ja terveyspalveluturismista. Koska Pirkanmaan Erikoiskuntoutus edustaa alansa kärkeä Suomessa, ei ole poissuljettua etteikö palveluiden markkinoinnissa voitaisi jatkossa keskittyä vahvemmin myös ulkomaalaisten asiakkaiden tavoitteluun. Jatkon kannalta tärkeää on luontaisesti hankitun osaamisen ylläpito käyttämällä taitoja toistuvasti. Koska tilanne ei ole staattinen ja uusia mahdollisuuksia ja kanavia kohderyhmien tavoittamiseksi syntyy koko ajan, olisi hyödyllistä nimetä asioista yrityksessä päävastuussa oleva henkilö. Mahdollisten rekrytointien myötä on syytä panostaa jatkossakin osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen yrityksessä. Toimialalle on luonteenomaista erilaiset terveydenhuoltopuolen omat sähköiset järjestelmät, joihin liittyen Suomessakin on nähty sekä positiivista, että negatiivista uutisointia. Ulkoisiin asioihin liittyvän sähköisen liiketoimintaosaamisen lisäksi, on oleellista että nämä enemmän sisäisien prosessien toimivuuteen ja tehokkuuteen liittyvät järjestelmät sekä niiden hyödyntämisosaaminen ovat riittävällä tasolla. LV 2013, Kannattavuus 2013, Uudet asiakkuudet ja markkinat Kansainvälistymine n Vaikutukset henkilöstöön ,8 M ,0 M ,2 M ,6% ,0% E % paikallisen julkisen terveydenhuollon vierailukäynnit lisääntyneet maantieteellisesti tutustumiskäyntipyynnöt tulevat kauempaa kuin ennen englanninkielisten sivujen kehittäminen saatiin käyntiin ei henkilöstövaikutuksia lisäsi tunnettuutta paikallisesti ja valtakunnallisesti sähköisen viestinnän lisäkehittäminen sosiaalisen median lisäkehittäminen

9 ASIANTUNTIJA - Deeper Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä yrityksen kilpailukykyyn, Verkkokauppa Kaarnalaiva.fi Päivämäärä: Aihe : Myyntiprosessien määrittäminen ja integraatiot Päivämäärä: Aihe: Verkkokaupan rakenteiden suunnittelun konsultointi Päivämäärä: Aihe: Logistiikkaintegraatioiden konsultointi Päivämäärä: Postikorttien Aihe:Tuotekategorioiden suunnittelu ja määrittely verkkokauppaliiketoiminnan Päivämäärä:17.3 ja perustaminen Aihe: Myyntiprosessin vaiheiden kehityskonsultointi Päivämäärä: Aihe: Hinnoitelu ja hinnastot, määrittelutyön opastus Päivämäärä: Aihe:Asiakasrekisterien suunnittelu ja määrittely Päivämäärä: 6.5 ja Aihe :Osoitteistojen ja asiakastilitoimintojen suunnittelun ja toteutuksen konsultointi 9/2013-5/2014 Juuri aloitetusta yritystoiminnasta johtuen vertailudataa ei ole saatavilla aiemmilta tilikausilta. Liiketoimintaympäristö muuttui kertaheitolla, kun Posti lanseerasi vahvan tv- näkyvyyden saatteleman oman mobiilialustoille suunnitellun postikorttipalvelun joulun tienoilla. Toisaalta kilpailu on hyväksi, koska se kasvattaa koko verkkopohjaisen postikorttimyynnin tunnettuutta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa, ilman että itse tarvitsee tehdä kaikkia markkinointiponnisteluita. Hankkeen vaikutukset näkyivät päällimmäisenä yrityksen avainhenkilöiden osaamisen kasvuna ja siinä, että aiottu verkkopalvelu saatiin lanseerattua halutulla aikataululla. Myös kaupan palvelun laatua ja asiakaskokemusta parantavat saatiin toteutettua halutulla tahdilla ja niiden vaikutukset nähdään erityisesti seuraavan joulun myyntisesongissa. Liikkeelle pääsyn jälkeen kohdeyrityksen on suhteellisen helppo lähteä suunnittelmaan myös kansainvälistymistä, koska konseptiin avaintoimintona kuuluva korttien painattaminen on nykyään helpottunut huomattavasti verkkopohjaiseen aineistonkäsittelyyn siirtyneiden painotalojen ansiosta. Laajentuessa oleelliseksi tuleekin kieliversioiden laatiminen, erilaiset hinnoitteluun ja verotukseen liittyvät yksityiskohdat sekä markkinointi. Vahvasti sähköiseen liiketoimintaan pohjautuvasta luonteesta johtuen Kaarnalaivan on jatkossakin pyrittävä pitämään tietojärjestelmiin liittyvät asiat ajantasaisina. Sama koskee myös markkinointia. Kyseessä on sesonki- ja volyymibisnes, jolloin kuluttajien käytöksen muutos moninkertaistuu niin positiiviseen, kuin negatiiviseenkin suuntaan laajoina heilahduksina myynneissä. Erilaisia kysyntää kasvattavilla uusilla toiminnoilla voidaan tasata sesonkiluonteisuudesta johtuvia hiljaisempia hetkiä. Näiden uusien toimintojen kehittäminen, testaaminen ja lanseeraaminen on myös yksi avaintoiminnoista tulevaisuuden kannalta. YRITYS - Verkkokauppa Kaarnalaiva.fi LV 2013, Kannattavuus 2013, Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja alle 1000, , , tappiollinen % % Uusien asiakkaiden saaminen on ollut haastavaa, markkinointivälineinä on käytetty Google AdWord mainontaa ja Facebook mainontaa sekä asiakaskirjeitä. Facebook tykkääjien määrä on lähes 400 henkilöä ja verkkokaupan sivuilla on n kävijää viikoittain, mutta kaupan käynti ja asiakkaiden rekisteröinti on ollut hiljaista. Uusia asiakkuuksia verkkokauppaan ei ole kovin paljon tullut, yhteensä n.20 henkilöä. Uutena asiana on oman kivijalkakaupan perustaminen alkaen, jota kautta uusien asiakkaiden/kanta asiakasjärjestelmään hankkiminen on alkanut. englanninkielisten sivujen kehittäminen saatiin käyntiin ei henkilöstövaikutuksia lisäsi tunnettuutta paikallisesti ja valtakunnallisesti sähköisen viestinnän lisäkehittäminen sosiaalisen median lisäkehittäminen

10 ASIANTUNTIJA - Trust (Tulus) Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Toteutuksen ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Arvemet Oy Aikastore- verkkokaupan kehittäminen Päivämäärä: Aihe :Brändin analysointi kansainvälisille markkinoille mentäessä Päivämäärä: Aihe: Tuottteiden näkyvyyden suunnittelu ja määrittely Päivämäärä: Aihe: Verkkokaupan konseptit Päivämäärä: Aihe: Verkkokaupan konseptit Päivämäärä: Verkkokaupan konsepti ja sisältö Aihe: Sähköisten kanavien valinta Sähköisten viestintäkanavien Päivämäärä: valinta ja Aihe: Sähköisten viestintäkanavien markkinointisuunnitelmien konsultointi markkinointisuunnitelma Päivämäärä: Sähköiset viestimet, viestien ja Aihe Sähköisten viestintäkanavien valinnan konsultointi verkkokaupan yhdistäminen Päivämäärä: Verkkosivustoon sitouttaminen Aihe :Sähköisten viestien ja verkkokaupan yhdistäminen ja viestiminen sitoutustoimista, Päivämäärä: Toimenpidesuunnitelman luonti Aihe Verkkosivustoon sitouttaminen, suunnittelun opastus jatkotoimenpiteille Päivämäärä: Aihe : Käytännön toimenpiteiden suunnittelun opastus Päivämäärä: Aihe Digitaalisten viestintäkanavien sitouttaminen kohderyhmile Päivämäärä: ja Aihe :Toimenpidesuunnitelmat jatkotoimenpiteille 5/ /2013 Kehitystyö aloitettiin Aika- verkkosivujen ja sähköisen viestinnän nykytilan määrittelyllä. Sen seurauksena todettiin, että verkkosivujen ilme kaipaa elävöittämistä, brändiä tukevaa erottautuvaa visuaalisuutta sekä sisällöllisen viestin yhtenäistämistä ja brändin mukaista linjausta. Sähköisestä ostamisesta haluttiin tehdä helppoa ja ohjata aktiivisesti kuluttajaa verkko- ostamisen pariin. Sivustosuunnitelmassa yhdistettiin verkkokauppa, tuote- ja yritystiedot yhtenäiseksi brändiä tukevaksi kokonaisuudeksi, sekä määriteltiin konsepti visuaalisuudesta ja brändin ydinviestistä. Sähköisen viestinnän suunnittelun linjaksi valittiin tuotteisiin perustuva taktinen viestintä kustannustehokkaissa sähköisissä ympäristöissä. Markkinoinnin pohjaksi suunniteltiin tehokkaasti haluttuja eri kohderyhmiä osallistavat kilpailukampanjat. Kävijöiden sitouttamiseksi sivustoon kehitettiin kaksitasoinen, sekä kuluttaja- asiakkaita että design- ammattilaisia eri kulmilta tavoittava kilpailukampanja, joka jalostuu kampanja- ajan jälkeen mielenkiintoiseksi, kuluttajien seuraamaksi tuotekehitysprosessiksi. Aika- tuotteiden verkkokauppa tuote- ja brändisivustoineen kaipasi kiivaasti käytettävämpää, kokonaisvaltaisempaa ja näkyvämmin brändiä ja brändifilosofiaa esiin tuovaa uudistusta. Aika- tuotteelle konsultoitu verkkokaupan konseptisuunnitelma sitoutustoimenpiteineen ja sähköisen viestinnän suunnitelmineen toi Aika- tuotteelle huomattavasti entistä paremman mahdollisuuden tulokselliseen verkkokauppaan, kuluttajamarkkinoilla erottumiseen sekä yhtenäiseen ja kokonaisvaltaiseen brändiviestintään.. Työ näkyy myös mitattavissa tuloksissa ja myynnin positiivisessa kehityksessä. Vaikka tarkat myynnin kehityksen luvut ovat luottamuksellisia liikesalaisuuksia, on myynnin numeraalinen kasvu ollut projektin valmistuttua huomattavaa. YRITYS - Arvemet Oy LV 2013, Kannattavuus 2013, 60000, 60000, E60000 Heikko Ei vaikutusta Ei vaikutusta ei henkilöstövaikutuksia Ei vaikutusta Avoinna

11 OptoFidelity Oy LV 2013, 2013: 3,5 milj.euroa 2014: 4-4,5 milj,europa 2015: 5,5-6 milj.euroa ASIANTUNTIJA - Smart Files Päivämäärä: Aihe :Lähtötilanteen määrittely Päivämäärä: Aihe: Lähtötilanteen määrittelyn pohjalta tehty etenemissuunnitelma ja sen konsultointi Päivämäärä: Aihe:Sähköiset jakelulakanavat ja niiden määrittely Päivämäärä: Aihe: Sähköiset jakelulakanavat ja niiden määrittely Sähköisen Päivämäärä: liiketoimintasuunnitelman Aihe: Sähköiset jakelulakanavat ja niiden määrittelyn pohjalta tehty toteutuksen konsultointi määrittäminen Päivämäärä: uusasiakkaiden Aihe: Sähköiset jakelulakanavat ja niiden määrittelyn pohjalta tehty toteutuksen konsultointi hankkimiseksi ja Päivämäärä: 2.7 ja sähköisten jakelukanavien Aihe Sähköisten jakelukanavien toteutuksen ohjeistus kehittämiseksi Päivämäärä: 24. ja Aihe Sähköisten jakelukanavien toteutuksen konsultointi Päivämäärä: Aihe : Sähköisten jakelukanavien toteutuksen konsultointi Päivämäärä: Aihe Sähköisten jakelukanavien toteutuksen konsultointi Päivämäärä: 14.8, 29.8 ja Aihe :Sähköisten jakelukanavien toteutuksen avainhenkilöiden koulutus Kannattavuus 2013, Vuoden 2013 liiketoiminnan tulos on positiivinen. Myös kannattavuuden odotetaan parantuvan vuosina 2014 ja 2015, kun vuonna 2013 tehdyt investoinnit kasvattavat myös kannattavuutta uusien asiakassuhteiden ja tehostuneen toiminnan ansiosta. YRITYS - OptoFidelity 4/2013-9/2013 Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen Hanke sisälsi määrittelyä ja konsultointia yrityksen sähköisten palveluiden osalta kansainvälistyminen silmälläpitäen. Koulutukseen ja määrittelyyn sisältyi verkkopalveluiden käyttömahdollisuudet, sosiaalisen median kanavien käyttö ja erilaiset sähköiset jakelukanavat yrityksen käytössä. Projektissa toteutetulla verkkopalvelulla on ollut merkitystä uusien asiakkuuksien ja asiakasryhmien hankinnassa. Palvelun mahdollistama parantunut asiakaskommunikaatio on tuonut suoria uusia kontakteja, jotka ovat johtaneet asiakasprojekteihin. Samaan tapaan myös uudet asiasryhmät (mm. Autoteollisuus) ovat löytäneet OptoFidelityn ja keskusteluja uusille toimituksista uusille tuotealueille on syntynyt. Em. Vastauksiin liittyen kaikki OptoFidelityn testausautomaatiopuolen asiakkuudet ja kohdemarkkinat ovat kansainvälisillä markkinoilla. Tästä lähtökohdasta johtuen palvelu toteutettiin alkuun kaksikielisenä (fi, en) ja optiona pidettiin myös kiinankielisen palvelun toteuttamista. Palvelu on vahvistanut kansainvälistymistä. Uudet, suorat yhteydenotot ovat painottuneet erityisesti Yhdystvaltojen länsirannikolle, jossa toimii paljon OptoFidelityn kohdemarkkinoiden yrityksiä. Verkkopalvelun tuoma näkyvyys ja uudet asiakkuudet ovat osaltaan vahvistaneet OptoFidelityn positiivista kasvua. Henkilöstössä tämä näkyy kuuden ihmisen rekrytointina vuonna Projektin vetämistä ja koko markkinoinnin kehittämistä varten rekrytointiin suoraan yksi henkilö. Hankkeen toteutuksen aikana yrityksen henkilökunnan käsitys erilaisten palveluiden tuomista mahdollisuuksista laajeni ja käsitys sähköisten palveluiden interaktiivisuuden hyväksi käyttämisestä yrityksen toiminnassa parani. Sosiaalisen median palveluiden mahdollisuudet ja samalla myös niiden vaatimat resurssit antoivat yritykselle mahdollisuuden resursoida tulevaisuutta silmälläpitäen henkilöstöä digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen Projektissa toteutettu palvelu mahdollistaa monipuolisen markkinointiviestinnän kehittämisen. Tällä alueella OptoFidelityn yleinen tavoitte on asiakkaan sitouttaminen tiiviiseen kommunikaatioon ja yhteistyöhön. Projektissa luotu palvelu on monipuolinen ja tarvittaessa laajentuva työkalu, jonka mahdollisimman tehokas hyödyntäminen ja jatkuva uusien sisältöjen luominen on keskeinen osa juuri kilpailukyvyn yrityksen ylläpitoa. yrityksen kilpailukykyyn, Hankkeen antamien tietojen perusteella yrityksen verkkopalveluita uusittiin paremmin kansainvälistä asiakaskuntaa palvelevaksi sekä verkkopalveluiden yhteyteen tuotiin uusia sähköisiä kanavia laajentamaan käyttökokemusta ja tarjoamaan uusille asiakkaille parempia väyliä tutustua yrityksen liiketoimintaan ja tuotteisiin. Yrityksessä nähtiin hankkeen tuoman tiedon olleen tarpeellista yrityksen sähköisten viestintäkanavien kehittymisen kannalta. Hanke antoi yritykselle konkreettiset lähtökohdat kehittää verkkopalveluitaan edelleen ja ymmärrystä palveluiden luomista mahdollisuuksista ja samalla myös rajoitteista. Hanke koettiin hyödylliseksi ja se antoi konkreettiset lähtökohdat kehittää yrityksen käyttämiä sähköisiä kanavia. Ensimmäinen jatkokehitystarve ja jo toteutettu toimenpide (kevä 2014) on kiinankieliset sivut jatkuvasti kasvavan kansainvälisen kysynnän vuoksi. Myös muille kieliversioille on tarve mahdollisesti jo vuoden 2014 aikana (saksa) alueen kasvavan kysynnän vuoksi. Muut mahdolliset jatkokehitystarpeet liittyvät palvelun vieläkin tehokkaampaan SEO- optimointiin, kampanjointiin ja markkinoinnin automatisaatioon. SEO- optimointia lukuun ottamatta laajempia kampanjatarpeita ja mahdollisuuksia selvitetään vuoden 2014 aikana. Jatkokehitystarpeet ja - Yritys haluaa kehittää sähköisiä palveluitaan edelleen sosiaalisen median kanaviin sekä tarjota asiakkailleen uusia mahdollisuuksia tiedon välittämiseen verkossa. Asiakkuuksien löytäminen Aasian markkinoilta on parantunut ja myös asiakkaille voidaan nyt tarjota heille kohdistuvia palveluita paremmin. Yritys on jo hankkeen toteuttamisen jälkeen luonut aasialaisille asiakkuuksilleen oman verkkopalvelun, johon on liitetty myös kiinalaisille spesifisiä sosiaalisen median

12 ASIANTUNTIJA - Smart Files yrityksen kilpailukykyyn, Jatkokehitystarpeet ja - Kirsikas tmi Sähköinen kauppapaikka ja - palvelut mainoslahjatuotteiden myyntiin Päivämäärä: Aihe: Soveltuvien verkkokauppojen konsultointi Päivämäärä: Aihe: Soveltuvien verkkokauppojen konsultointi Päivämäärä: Aihe:Soveltuvien verkkokauppojen konsultointi Päivämäärä: Aihe: Verkkokaupparatkaisujen koulutus Päivämäärä: Aihe: Verkkokaupparatkaisujen koulutus Päivämäärä: Aihe:Verkkokaupparatkaisujen koulutusi Päivämäärä: Aihe Verkkokaupparatkaisujen koulutus Päivämäärä: Aihe Verkkokaupparatkaisujen määrittely ja konsultointi Päivämäärä: Aihe :Verkkokaupparatkaisujen määrittely ja konsultointi Päivämäärä: Aihe :Verkkokaupparatkaisujen määrittely ja konsultointi Päivämäärä: 22.8 ja 23.8 Aihe: Verkkokaupan käytettävyyden konsultointi ja määrittely Päivämäärä: 10.9 ja Aihe: Verkkokaupan käytettävyyden konsultointi ja määrittely 5/ / 2013 Hanke sisälsi määrittelyä, koulutusta ja konsutointia yrityksen sähköisten palveluiden osalta yritystoiminnan laajentumiseen. Hanke antoi yritykselle Koulutukseen ja määrittelyyn sisältyi sähköset konkreettiset lähtökohdat kehittää kaupankäyntipalvelut ja niiden verkkopalveluitaan edelleen ja käyttömahdollisuudet. ymmärrystä palveluiden luomista mahdollisuuksista ja samalla myös Hankkeen toteutuksen aikana yrityksen käsitys sähköisen kauppapalveluiden tuomista mahdollisuuksista laajeni. Hankkeen antamien tietojen perusteella yrityksen verkkopalveluita uusittiin asiakkaan työn helpottamiseksi ja uusien mahdollisuuksien käyttöönottamiseksi. rajoitteista. Hanke koettiin hyödylliseksi ja se antoi konkreettiset lähtökohdat kehittää myös yrityksen käyttämiä sähköisiä kanavia. Hankkeen aikana yritys työllisti kahta henkilöä erilaissa kehitystehtävissä liittyen verkkopalveluiden kehittämiseksi normaalin yhden henkilön työllistymisen lisäksi. Yritys haluaa kehittää sähköisiä palveluitaan edelleen ja kehittää palveluiden sisältöä löydettävämmäksi ja asiakkaita paremmin palveleviksi. Samalla halutaan kehittää nykyisten verkkopalveluiden liitettävyyttä yrityksen laskutusjärjestelmiin ja helpottaa työmäärää ja parantaa mahdollisuuksia keskittyä rutiinitöiden sijaan yrityksen kehittämiseen ja uusien asiakkuuksien löytämiseen. YRITYS - Kirsikas 2013, , , Asiakaskunta jakautuu tasaisemmin koko maahan. Uudet asiakkaat: harvoin mainoslahjoja ostavat yritykset/yhteisöt. Markkinatilanne on kiristynyt useiden uusien verkkokauppojen myötä vuoden 2014 alusta. Verkkokaupan toimivuus on elinehto yritykselle. Ruotsalaiset liikelahjaverkkokaupat dumppaavat Suomeen tällä hetkellä erittäin edullisesti tuotteita. Uuden verkkokauppa- alustan ansiosta on joulukuu maaliskuu 2014 aikana (4 kk) tehty suoria verkkokauppatilauksia uuteen mainoslahjaverkkokauppaan enemmän kuin vanhalle alustalle keskimäärin vuoden aikana. Mainoslahjaverkkokaupasta ostavat ulkomaille yritykset, joilla on toimintaa muissakin maissa (esimerkiksi Ruotsi ja Viro). Suomen korkeiden työkustannusten vuoksi ei kansainvälisille markkinoille meno onnistu. Verkkokaupan sivuston kääntäminen ja ylläpito ruotsiksi tai englanniksi ei kannata, sillä siitä saatava hyöty ei kata kuluja. Yrityksellä on ollut vuoden 2011 syyskuusta lähtien osa- aikainen työntekijä. Liikevaihdon kasvaessa on tarkoitus palkata kokopäiväinen työntekijä ja mahdollisesti uusi osa- aikainen työntekijä vuoden 2015 aikana. Yritys on käyttänyt vuodesta 2013 lähtien säännöllisesti kahden freelance designerin palveluja. Uuden verkkokauppa- alustan hyvän toimivuuden ansiosta kilpailukyky paranee ja yritys tavoittaa yhä laajenevan asiakaskunnan liikevaihdon ja liikevoiton näin kasvaessa. Verkkokaupan alustan yhdistäminen kirjanpito- ohjelmaan vähentää olennaisesti tilausten käsittelyyn menevää aikaa ja minimoi virhekirjaukset. Yrityksemme arvioi koko ajan sivuston toimivuutta ja tilaa uusia toimenpiteitä verkkokaupan sujuvuuden parantamiseksi. Tällä hetkellä on parannustoimenpiteiden kustannusarvio n alv 0 % ( ).

13 ASIANTUNTIJA - Smart Files Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Toteutuksen ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Pirkanmaan Lehtitalo Päivämäärä: Aihe: Digitaalisen julkaisuympäristön ja verkkokauppakeskuksen totetusmallit ja rakenteet, määrittely Päivämäärä: Aihe: Digitaalinen automatisoitu ilmoitustuotanto, määrittely Päivämäärä: Aihe:Tuote- ja palvelukonseptin sekä tuotannon työnkulun määrittäminen Digitaalisen tehtyjen valintojen pohjalta mainosmediajulkaisuympärist Päivämäärä: ön (interaktiiviset ja Aihe: Digitaalisen työnkulun tuotannon ja prosessien suunnittelun ohjeistus automatisoidut Päivämäärä: ilmoistustuotteet ja Aihe: Digitaalisen työnkulun tuotannon ja prosessien suunnittelun ohjeistus mediaympäristö) sekä Päivämäärä: verkkokauppaliiketoiminnan määrittäminen, tuotteistus ja toteutuksen konsultointi. Aihe:Tuotannollisen toteutuksen konsultointi ja ohjeistus Päivämäärä: Aihe Tuotannollisen toteutuksen konsultointi ja ohjeistus Päivämäärä: Aihe Verkkokauppaliiketoiminnan konsultointi (tekninen alusta, logistiikka, maksuliikenne jne.) Päivämäärä: Aihe :Verkkokauppaliiketoiminnan konsultointi (tekninen alusta, logistiikka, maksuliikenne jne.) 5/ / 2013 Hankkeen kautta lähdettiin toteuttamaan kustannustoimialan yritykselle poikkeuksellista verkkokaupankäyntiin lopulta johtavaa liiketoiminta- alustaa. Välivaiheena oli digitaalisen mainosautomaattikonseptin toteutus. Asiakkaiden kiinnostus kustannustehokkaaseen markkinoinnin ja mainonnan toteutukseen voitiin havaita jo projektin aikana. Toimintamalli ja liiketoiminta- alusta muuttaa kustantajan ansaintamallien muodostumista perinteisestä levikkiin ja yksisuuntaiseen markkinoinnin toteutuksesta interaktiiviseen suuntaan koskien sekä mainonnan tuotantoa että kuluttajien käyttäytymistä. Tässä on suuri potentiaali kustannustoiminnan heikohkossa nykytilanteessa sekä kuluttajien käyttäytymisen muutoksessa mainonnan ja uutisinformaation kuluttamisessa. Uusi toimintamalli ja - konsepti mahdollistaa olemassaolon edellytykset sekä kasvun niin yritykselle itselle kuin asiakasyrityksille sähköisen kaupankäynnin monipuolisina toteutusmahdollisuuksina. Ilman rakennettuja palvelukonsepteja yrityksen toiminnan tulevaisuus olisi erittäin haastava. Suurin kehitysponnistus tulee olemaan varsinaisen verkkokauppakeskuskonseptin toteutus sekä sen integroiminen eri kustannustuotteiseen ja infrormaation jakelukanaviin. YRITYS - Pirkanmaan Lehtitalo LV 2013, Kannattavuus 2013, Uudet asiakkuudet ja markkinat Kansainvälisty minen Vaikutukset henkilöstöön - 0,8M, +0,3M, +1M - 0,3M, 0, +0,1M Täysin uusia asikkuuksia odotetaan saavutettavan n.500 vuoden 2014 aikana ja vuoden 2015 aikana saman verran. Ei toistaiseksi Vuonna 2013 vähennetty 10 hlöä, vuonna 2014 otettu kaksi lisää ja vuonna 2015 otamme 5 uutta henkilöä. Uusi tuote- ja palvelukonsepti aivan oleellinen, ilman hanketta tulevaisuus olisi todella haastava ja liiketoiminta supistuisi varmasti Asiakaslähtöisten käytännön toimien toteutus, kuluttajakäyttäytymisen analysointi

14 ASIANTUNTIJA - Smart Files yrityksen kilpailukykyyn, Jatkokehitystarpeet ja - Huura Oy Sähköisten viestintäkanavien kehittäminen uusien asiakkuuksien ja asiakkuussegmenttien saamiseksi Päivämäärä: Aihe: Konsultointi sähköisten palveluiden mahdollisuuksista Päivämäärä: Aihe: Konsultointi sähköisten palveluiden mahdollisuuksista Päivämäärä: Aihe: Koulutus sosiaalisen median palveluista Päivämäärä: Aihe: Koulutus sosiaalisen median palveluista Päivämäärä: Aihe: Koulutus, Sähköiset palvelualustat ja niiden käyttö ja mahdollisuudet Päivämäärä: Aihe: Koulutus, Sähköiset palvelualustat ja niiden käyttö ja mahdollisuudet 6/2014 Uusien palveluiden käytännön kehitysprojektin tulokset Yritys aloitti ebisnes- hankkeen aikana nähdään varmasti vasta kehitysprojektin valmistumisen jälkeen käsiteltyjen sähköisten mutta uusien palvelumahdollisuuksien kehitys on koettu liiketoimintamuotojen ja mahdollisuuksien tärkeäksi asiakaskunnan palvelemisessa laajemmin ja paremmin pohjalta sähköisten palveluiden käytännön sekä uuden asiakaskunnan houkuttelemiseksi. kehitysprojektin, jonka tarkoituksena on Ebisnes- projektin pohjalta suunniteltiin myös yrityksen sisäiseen käyttöön tarjoitettuja sähköisiä palveluita parantamaan ja laajentamaan sisäistä viestintää henkilöstön kesken ja henkilöstölle. tarjota entistä paremmat kanavat uusille ja nykyisille asiakkaille saada tietoa yrityksen tarjoamista palveluista Projektin sisältö oli erityisen tarpeellinen ja käytännössä hyödyllinen, koska konsultointiprojektin pohjalta voitiin lähteä toteuttamaan kehitystyötä käytännössä. Sähköisten palveluiden käytännön kehitysprojektin käynnistäminen YRITYS - Huura 2013, Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja Liikevaihto ,5 milj. Tulos 93 k Ensimmäisessä vaiheessa keskitytty olemassa oleviin asiakkaisiin ja heidän palvelemiseen paremmin Ei toistaiseksi Ei vaikutuksia henkilöstöön Hanke oli yrityksen kannalta menestyksekäs. Sähköisten palveluiden ja sähköisen viestinnän osaaminen kasvoi koulutuksen myötä ja yritys pystyi tarkemmin arvioimaan tarpeitaan sähköisten uusien palveluiden kehitykseen. Yritys koki projektin tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi sähköisen liiketoiminnan ja palvelumuotojen kehittämiseksi.

15 ASIANTUNTIJA - Brandstairs Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä yrityksen kilpailukykyyn, Parkanon Muovituote Päivämäärä: Aihe: Kohderyhmien määrittely ja tarpeiden analysointi Päivämäärä: Käytössä olevien Aihe: Verkkosivujen kohdistettavuus ja sisältörakenteen konsultointi sähköisten Päivämäärä: liiketoimintakanavien Aihe: Verkkosivujen rakenne ja informaatioarkkitehtuuri kehittäminen ja uusien sähköisten liiketoimintakanavien suunnittelu laajempia markkinoita tavoitellen Päivämäärä: Aihe: Verkkosivujen sisältörakenne Päivämäärä: Aihe: Verkkosivujen sisältörakenteen konsultointi ja ohjaus Päivämäärä: Aihe: Verkkoviestinnän soveltuvuus eri päätelaitteille Päivämäärä: 17.3 ja Aihe: Verkkosivujen sisällön konsultointi 12/2013-3/2014 www- sivutot on testattu ja toimivat eri päätelaitteissa tehokkaasti Toteutetut responsiiviset ratkaisut mahdollistavat paremman tavoitettavuuden ja huomioi kohderyhmien preferenssit entistä huomattavasti paremmin. Laajempi uudistus olisi luonut edellytykset interaktiivisempaan ratkaisuun, tätä ei kuitenkaan päästy toteuttamaan aikataulun ym. reurssien niukkuuden vuoksi. Uusi toteutus luo paremmat edellytykset saada tietioa projektiyritysten tarjoamista ratkaisuista. Moderni ratkaisu auttaa profiloimaan yritystä edelläkävijäksi. Kansainvälistymistä ajatellen täytyy vielä panostaa sivuston löydettävyyteen. Koska Venäjä on projektiyrityksen yksi tärkeimmistä tulevaisuuden vientimaista, tarvitaan myös panostusta paikalliseen henkilökohtaiseen myyntityöhön. Tässä nylyinen sivusto ja siitä tehty venäjänkielinen versio sekä siihen mahdollisesti rakennetty extranet- tyyppinen materiaalien siirtoa varten tehty ratkaisu olisivat edellytyksenä kansainvälistymiselle. Tärkeimpinä kehitystarpeina nähdään hakusanaoptimoinnin ja adwordsien käytön. Mikäli lähdetään tosissaan kansainvälistymään, sivuston testaus ennen kieliversioiden tekoa voisi olla perusteltua kulttuurierojen vuoksi. YRITYS - Parkanon Muovituote 2013, , , , , Uusia vesienkäsittelyn asikkaita hankitaan asiakaskäynneillä ja mm.kotisivut antavat uskottavuutta Keskitymme Suomen markkinoihin koska tuotteemme ovat suuria +1hlö vuonna 2015 Vaikutukset ovat lähinnä uskottavuutta lisääviä seuraamme ebisneksen kehitystä ja ryhdymme jakoitoimiin mikäli allamme se on tarpeen

16 Kauppahuone Harju Hanke Sähköisen kauppapaikan suunnittelu ja toteutus, verkossa toimiva kauppapaikka, joka ASIANTUNTIJA - Trust Creative Society Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Päivämäärä: Aihe: Sähköisen kauppapaikan konsultointi Päivämäärä: 13.1 ja Aihe: Sähköisen kauppapaikan toiminnallisuuden suunnittelun konsultointi Päivämäärä: Aihe: Verkkosivujen rakenne ja informaatioarkkitehtuuri Päivämäärä: Aihe: Tavoitteiden ja strategian määrittely Päivämäärä: 25.3 ja palvelee Kauppahuone Aihe: Jalkautussuunnitelman toteutus ja ohjeistus Harjun asiakkaita Päivämäärä: 23.4 ja vastaten heidän Aihe: Markkinointiviestinnän suunnittelun konsultointi ja ohjeistus tarpeisiinsa parhaalla Päivämäärä: 7.5 ja mahdollisella tavalla. Aihe: Tavoitteiden ja strategian kooste sekä tarkennus Päivämäärä: 2.6, 17.6 ja Aihe: Markkinointiviestinnän jalkautussuunnitelman kehykset ulkomaan toiminnoille YRITYS - Kauppahuone Harju Toteutuksen ajankohta 12/2013-6/2014 Kauppapaikan kehittämisessä otettiin erityisesti huomioon yrittäjävaltaisen asiakaskohderyhmän sekä toimialan erityispiirteet ja - vaatimukset, heidän sitouttamisensa kauppapaikan käyttäjiksi sekä Kauppahuone Harjun brändin vahvistaminen heidän keskuudessaan. Suunnittelussa huomioitiin myös mahdollinen suuntaaminen kansainvälisille markkinoille tulevaisuudessa, eli käytännössä eri kieliversioiden helppo mahdollistettavuus sekä käytettävyyden ja ulkoasun vastaaminen kansainvälisen tason vaatimuksiin. Referensseinä suunnittelussa käytettiin useita ulkomaisia, eri alojen verkkokauppoja. Markkinointiviestinnän tavoitteena on tuoda kauppapaikalle tunnettuutta, löydettävyyttä ja houkuttavuutta kohderyhmän keskuudessa. Suunnitellut markkinointi- ja lanseeraus keskittyvät kohdennetusti sähköisiin viestintäkanaviin ja - toimenpiteisiin: banneri- ja verkkomainontaan, sähköisiin kampanjoihin sekä suoraan kohderyhmää tavoittavaan sähköiseen viestintään. Sähköisen kauppapaikan kehittämishankkeella oli jo työstöprosessin aikana muutamia huomionarvoisia vaikutuksia Kauppahuone Harjun toimintamalleihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Verrattuna lähtötilanteeseen, jossa Kauppahuone Harjun myyntitoiminta on perustunut sähköisiä kanavia perinteisempiin myyntimalleihin, on sähköisen verkkokauppakonseptin kehittäminen harppaus kohti modernia, nopealla tahdilla kehittyvää myyntikanavamallia. yrityksen kilpailukykyyn, Sähköistä kauppapaikkaa suunniteltaessa yritys joutui paneutumaan nykyisiin ja tuleviin toimintamalleihinsa: havainnoimaan ja analysoimaan niiden heikkouksia ja vahvuuksia sekä pohtimaan vaihtoehtoja. Tämä on todennäköisesti auttanut yritystä ja sen avainhenkilöitä hahmottamaan paremmin sekä yrityksen asemaa markkinoilla että yritykselle ja sen asiakkaille parhaiten sopivia tapoja toimia. Kohderyhmäanalyysin myötä prosessi toi myös lisäymmärrystä yrityksen asiakaskohderyhmästä, heidän odotuksistaan ja käyttäytymisestään. Tämä tieto on arvokasta kehitettäessä jatkossa niin sähköisiä kuin fyysisiä palveluita.hanke on antanut Kauppahuone Harjulle hyvät valmiudet ylläpitää ja vahvistaa kilpailukykyään markkinoilla. Alalla, jossa uusiin toimintatapoihin ja trendeihin ei perinteisesti reagoida nopeasti, tuo sähköisen kauppapaikan kehittäminen merkittävää kilpailuetua sekä edelläkävijyyttä. Tämä edellyttää toki tahtotilaa sähköiseen liiketoimintaan panostamiseen myös tulevaisuudessa. Jatkokehityksen ja kauppapaikan menestyksekkään käyttöönoton kannalta olennaista on hankkeen puitteissa toteutetun työn vieminen käytäntöön, kauppapaikkaan liittyvän markkinointiviestinnän toteuttaminen ja tarvittava muokkaaminen asiakkaita parhaiten tavoittavaksi kokonaisuudeksi. Myös jatkuva asiakaskäyttäytymisen ja - tyytyväisyyden seuranta ja sen pohjalta tarpeen mukaan pitkäjänteisesti tehty palvelukehitystyö tukevat kauppapaikan menestystä ja toimimista kasvun avaimena tulevaisuudessa. 2013, 10,7 milj. n12,0 n13,0 3% 5% 6% Nettikauppoja, ammattisähköliikkeitä, rakennusliikkeitä, Citymarket, Anttila jne. Markkinat ovat yleisesti laskeneet n 5%, mutta osittain projektin ansiosta olemme saaneet kerrottua viestiämme paremmin uusille asiakkaille ja vahvistaneet asemiamme olemassa olevien asiakkaiden keskuudessa. Ukrainan ja Venäjän tilanteen vuoksi kansainvälistyminen on jäänyt polkemaan henkilöä (varma) henkilöä paikalleen, Pyrimme (arvio) jatkossa laajentumaan paremmin Balttiaan ja Ruotsiin uusille markkinoille. Kilpailukykymme paranee juuri oikealla hetkellä eli keskellä lamaa. Olemme valmiina sitten kun nousu lähtee ja markkinaosuutemme on vahvistunut selkeästi. Tunnettuisuuden lisääminen ja sähköisten markkinointivälineiden tuloa osaamispakkiimme ei voi vähätellä, sillä ne tulevat ns 11 hetkellä. Tosin nyt ne saatavilla oikeaan hintaan ja ne ovat kehittyneet pilvipalveluiden kehittymisen myötä kustannustehokkaiksi vasta viime aikoina. Jatkamme valitsemallamme tiellä ja vankistamme osaamistamme sekä pyrimme kehittämään sähköisen markkinoinnin osaamisemme huipputasolle, sillä tulevaisuus on asioiden helppoudessa ja verkoissa. Luonnollisesti perinteistä myyntiä tarvitaan, mutta koneet tekevät jatkossa paljon enemmän työtä ja siten tehokkuutemme ja kannattavuutemme paranee. Pyrimme myös valitsemaan verkkokaupassa toimivia BtoC yrityksiä yhteistyökumppaneiksemme, sillä nyt meillä on työkalut kunnossa.

17 ASIANTUNTIJA - Trust Creative Society Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Toteutuksen ajankohta Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä yrityksen kilpailukykyyn, Jatkokehitystarpeet ja - SL- Mediat Oy Digitaalisten ja interaktiivisten kustannustuotteiden sekä palveluiden (digitaaliset päätelaitelehdet, mobiili sovellusympäristö tablet päätelaitteisiin sekä tätä tukeva : Digitaalisten päätelaitelehtien totetusmallit ja rakenteet, suunnittelun lähtökohdat dynaaminen www : Ansaintamallien toteutusmahdollisuudet (mediailmoittaminen) palvelusivusto) määrittäminen, : Digitaalisen asioinnin ja kaupankäynnin mahdollisuudet, yhteydet muihin palveluihin tuotteistus, toteutus ja : Tuote- ja palvelukonseptin määrittäminen tehtyjen valintojen pohjalta kaupallistaminen : Tuotteistus ja tuotteistusta koskevan työnkulun ja prosessien määrittäminen Syntyvien uusien sekä olemassa : Tuotteistus ja tuotteistusta koskevan työnkulun ja prosessien määrittäminen olevien (lehtien kotisivustot, : Tuotannollisen toteutuksen konsultointi ja ohjeistus painetut lehdet ja näköislehdet) (1/2pv): Tuotannollisen toteutuksen konsultointi ja ohjeistus tuotteiden ja palveluiden välisten asiointi- ja liiketoimintayhteyksien määrittäminen ja toteutus. YRITYS - SL- Mediat 4/2014-5/2014 Hankkeella saatiin määriteltyä dgitaalisten kustannustuotteiden sisältö- ja toteutuskonseptit sekä niiden tuotantoon liittyvä automaatiorakenne. Painettujen medioiden digitalisoiminen sekä niihin liittyvien uusien ansaintamallien mahdollisuudet avasivat pohjan uuden liiketoiminnan toteutusta kohti. Hanke antaa edellytyksiä jatkaa kohti kilpailukykyistä kustannusliiketoiminnan toteuttamista perinteisen, painetun viestinnän haasteiden edessä. Hankkeen myöstä pystytään turvaamaan myös henkilöstön työpaikkoja kouluttamalla koko henkilöstö myynnistä lähtien uusien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden maailmaan. Hankkeen kautta syntyvillä uusilla tuotteilla on onnistuessaan erinomaiset mahdollisuudet tuoda yritykselle erittäin kilpailukykyisen toimintakentän. Tuotteet mahdolliset myös suoran sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuden mainostajille ja jossa kustantajalla voi olla operaattorin roolissa mahdollsuus uuteen ansaintamalliin. Kansainvälistymisen mahdollisuudet on koko konseptilla myös, mutta vaiheessa yksi malli täytyy saada ensin toimimaan testatusta kotimaassa. Hankkeella luodaan toiminnallinen ja tekninen ympäristö toteutukseen. Seuraava kehitysvaihe on digitaalisen sisällön tuottaminen uusiin tuotteisiin ja joka tuo digitaalisen päätelaitemaailman osalta sen edellyttämiä uusia sisältötuotannon osa- alueita (liikkuva kuva, ääni, interaktiivinen mainonta, sähköinen asiointi jne.) LV 2013, Kannattavuus 2013, 2014, 2015 Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja 6,02M, 5,9M, 6,2M 3% 5% 6% Uusi tuote- ja palvelukonsepti kohdistetaan ensin olemassaoleviin asiakkaisiin (2014), sen jälkeen uusiin asiakkuuksiin. Ei tässä vaiheessa 2013; - hlöä, 2014; - 10 hlöä, 2015, + 5hlöä Hankkeen kautta synnytettävät tuotteet ovat ainoa mahdollisuus päästä uudelleen kasvuun ja uusien työntekijöiden palkkaamiseen sekä kilpailukykyisen kustannusliiketoiminnan harjoittamiseen Toiminnallinen ja tekninen alusta viedään loppuun ja sen jälkeen lähdetään tuottamaan uusien digitaalisten kustannustuotteiden mukaista sisältöä.

18 ASIANTUNTIJA - Trust Creative Society Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Toteutuksen ajankohta Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä yrityksen kilpailukykyyn, Jatkokehitystarpeet ja - Kangasalan Sanomalehti Oy Digitaalisten ja interaktiivisten kustannustuotteiden sekä palveluiden (digitaaliset päätelaitelehdet, digitaalinen kauppakeskus, palveluhakemiston määrittäminen) määrittäminen, tuotteistus, toteutus ja kaupallistaminen. Syntyvien uusien sekä : Digitaalisten päätelaitelehtien totetusmallit ja rakenteet, suunnittelun lähtökohdat : Digitaalisten päätelaitelehtien totetusmallit ja rakenteet, suunnittelun lähtökohdat : Ansaintamallien toteutusmahdollisuudet (tilaajat/lukijat, mediailmoittaminen) : Digitaalisen asioinnin ja kaupankäynnin mahdollisuudet, yhteydet muihin palveluihin : Digitaalisen asioinnin ja kaupankäynnin mahdollisuudet, yhteydet muihin palveluihin : Digitaalisen asioinnin ja kaupankäynnin mahdollisuudet, yhteydet muihin palveluihin : Tuote- ja palvelukonseptin määrittäminen tehtyjen valintojen pohjalta : Tuote- ja palvelukonseptin määrittäminen tehtyjen valintojen pohjalta : Tuotteistus ja tuotteistusta koskevan työnkulun ja prosessien määrittäminen : Tuotteistus ja tuotteistusta koskevan työnkulun ja prosessien määrittäminen olemassa olevien (kotisivusto, : Tuotannollisen toteutuksen konsultointi ja ohjeistus painettu lehti ja näköislehti) : Tuotannollisen toteutuksen konsultointi ja ohjeistus tuotteiden ja palveluiden : Digitaaliset media- ja ilmoitusratkaisut yritykselle välisten asiointi- ja : Tuotteistus ja tuotteistusta koskevan työnkulun ja prosessien määrittäminen liiketoimintayhteyksien : Tuotannollisen toteutuksen konsultointi ja ohjeistus määrittäminen ja toteutus. 2/2014-6/2014 Hankkeen aikana syntyi paikallislehtkustantajalle ainutlaatuinen verkkokauppakeskus ja yrityspalveluhakemisto (www.kauppaympyra.fi). Hankkeella saatiin määriteltyä digitaalisten kustannustuotteiden sisältö- ja toteutuskonsepti, yhteys digitaaliseen palvelu- ja kauppapaikkaan sekä tuotantoon liittyvä automaatiorakenne. Digitaalinen kauppapaikka ja painetun median digitalisoiminen sekä niihin liittyvien uusien ansaintamallien mahdollisuudet avasivat pohjan uuden liiketoiminnan toteutukseen. Hanke muuttaa ja antaa täysin uuden suunnan liiketoiminnan harjoittamiseen taantuvaan, perinteiseen liiketoimintaan verrattuna. Muutos tarkoittaa isoa muutosta myös henkilöstön osaamisalueissa ja vaatimuksissa. Asiakkaille muutos on myös merkittävä heidän oman liiketoiminnan edistämisessä perinteiseen markkinointiin ja kaupankäyntiin verrattuna. Sähköinen kaupankäynti on muuttanut jo projektin aikana useiden yritysten siirtymistä kohti digitaalista kaupankäyntiä. Kustannustehokkaat digitaaliset kustannustuotteet mahdollistavat jakelukustannusten minimoimisen ja verkossa tapahtuva kaupankäynti niin kustantajalle itselleen kuin myös sen asiakkaille mahdollisuuden huomattavaankin kasvuun. Kauppapaikka mahdollistaa paikallisille yrittäjille myös kansainvälisen kaupankäynnin. Jatkokehitys kohdistuu digitaalisen, online- pohjaisen paikallisuutisoinnin toteutuskonseptin suunnitteluun sekä toteutukseen. Tämä tukee sekä ydintuotteita että digitaalista kauppapaikkaa ja palvelukeskusta. YRITYS - Kangasalan Sanomalehti LV 2013, Kannattavuus 2013, Uudet asiakkuudet ja markkinat Kansainvälistymin en Vaikutukset henkilöstöön Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja 1,2M, 1,2M, 1,4M 5 % Uuteen verkkokauppakeskukseen on saatu projektin päättyessä n. 10 uutta asiakkuutta ja vuoden 2014 loppuun mennessä on tavoite saada kasaan n.50 uuttaa asiakkuutta. Uusiin kustannustuotteisiin on tarkoitus saada n uutta tilaajaa vuosittain. Ei tässä vaiheessa, asiakasyrityksillä mahdollisuudet kyllä 2014; +1 hlöä, 2015, + 1hlöä Hankkeen kautta synnytettävät tuotteet ovat ainoa mahdollisuus päästä uudelleen kasvuun ja uusien työntekijöiden Uusi, kuluttajille ilmainen palkkaamiseen sekä digitaalinen kilpailukykyisen paikallisuutisoinnin konsepti kustannusliiketoiminnan harjoittamiseen

19 ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Toteutuksen ajankohta tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä Hankkeen vaikutukset ja mahdollisuudet yrityksen toimintaan vs. lähtötila yrityksen Jatkokehitystarpeet kilpailukykyyn, ja - Keskustorin Apteekki Workshop Aihe: Verkkokaupan liiketoimintasuunnitelma Verkkokaupan liikeidean määrittely, positiointi, kilpailuedut muihin verkkoapteekkeihin verrattuna, asiakkaiden segmentointi, asiakkaiden tarpeet, lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden määrittely verkkoliiketoiminnalle. Workshop Aihe: Käyttäjäkokemus ja käytettävyys menestyksen takana Asioinnin sujuvuus ja flow- tekijät osana hyvää käyttäjäkokemusta, tuoteryhmähallinta osana GUI- käyttökokemusta ja best practice käyttöliittymissä Menestyvän ja omaleimaisen Workshop verkkokauppaliiketoiminnan Aihe: Verkkokaupan brändäys käynnistäminen Verkkobrändin rakentaminen, tavoiteprofiili ja sen elementit. Täsmennetään brändin ominaisuudet ja erottautumiskeinot, joilla rakennetaan kilpailuetua muihin verkkoapteekkeihin nähden. Workshop Aihe: Verkkokaupan online- markkinointi ja mainonta Verkkokaupan markkinointisuunnitelma; kohderyhmät, lupaukset, viestit ja keinot. Online- mainonnan käytännöt ja tuloksellisuus. Workshop Aihe: Verkkokaupan avajaiskonsepti 5/2013-9/2013 Keskustorin Apteekki oli jo valinnut verkkoapteekkialustan projektin alkaessa keväällä Alustaksi oli valittu Apteekkariliiton Anders Innolta tilaama eapteekki- alusta, joka oli jo käytössä muutamissa Suomen apteekeissa. Aluksi analysoitiin ApteekkiOnline.fi- verkkoapteekin kilpailutilanne ja tavoitteet liiketoiminnalle. Näiden pohjalta määriteltiin liikeidea, kohderyhmät ja verkkoapteekin käyttäjäsegmentit. Segmenttien määrittelyn avulla pystyttiin ymmärtämään verkkoapteekin asiakkaiden tarpeet ja sitä kautta valitsemaan tärkeimmät tuoteryhmät. ApteekkiOnline.fi positioitiin palvelujohtajaksi. Sen pohjalta ApteekkiOnline.fi- verkkoapteekin palvelukonseptiin päätettiin määritellä Pirkanmaalaisia asiakkaita ajatellen kolme noutopistettä, mikä on yksi kilpailuetu muihin verkkoapteekkeihin nähden. Lisäksi valtakunnallista markkinaa ajatellen päätettiin korostaa erikoistuotteita, joita kilpailevilla verkkoapteekeilla ei ole valikoimissaan. Apteekkionline.fi- verkkoapteekin verkkokauppa- alustan ja käyttöliittymän analysoinnin perusteella listattiin useita muutostarpeita käytettävyyden parantamiseksi. Verkkokauppa- alustan toimittaja Anders Inno pystyi räätälöimään käyttöliittymää ja sen toiminnallisuuksia ehdotusten perusteella. Kaikkia toivottuja ominaisuuksia ei kuitenkaan pystytty heti toteuttamaan. Alustan kehitystyö jatkuu edelleen. Verkkoapteekin brändäyksen perusteella suunniteltiin ApteekkiOnline.fi- logo ja muu visuaalinen ilme, jota käyttöliittymässä ja mainonnassa käytetään. ApteekkiOnline.fi- verkkoapteekki julkaistiin lokakuussa Avajaiskampanja kohdennettiin segmentoinnin perusteella apteekin nykyisille asiakkaille ja lisäksi Google- mainonnan kautta valtakunnallisesti. Hanke mahdollisti sen, että Keskustorin Apteekki pystyi julkaisemaan ApteekkiOnline.fi- verkkoap teekin, käynnistämään verkkoliiketoiminnan ja avajaiskampanjan. Keskustorin Apteekki paransi palveluaan ja kilpailukykyään julkaisemalla ApteekkiOnline.fi- verkko apteekin. Haasteet verkkoliiketoiminnan kehittymiselle liittyvät tällä hetkellä verkkoapteekkialustan teknisiin ominaisuuksiin ja käytettävyyteen, joita Apteekkariliitto yhdessä Anders Innon kanssa kehittää. Keskustorin Apteekki odottaa verkkokauppa- alustan teknisten ominaisuuksien korjauksia ja käytettävyyden parantumista. Vasta sen jälkeen käynnistetään uusi mainoskampanja ja suunnitellaan jatkuvia markkinointitoimenpitei tä tilauskannan nostamiseksi. Joka tapauksessa verkkoliiketoimintaan halutaan tulevaisuudessakin panostaa ja sen takia jopa verkkoapteekkialustan vaihto on noussut yhdeksi ratkaisuvaihtoehdoksi. YRITYS - Keskustorin Apteekki LV 2013, Kannattavuus 2013, Uudet asiakkuudet ja markkinat Kansainvälisty minen Vaikutukset henkilöstöön Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja Jatkokehitystarpeet ja Uusia kuluttaja- asiakkaita tulee koko ajan Ei tässä vaiheessa, ei vaikutuksia toistaiseksi Kehitetyn verkkokauppakonseptin kautta mahdollisuus huomattavaankin kasvuun Kuluttajien käyttäytymisen kautta verkkokaupan kehittäminen edelleen

20 ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Toteutuksen ajankohta Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä yrityksen kilpailukykyyn, Jatkokehitystarpeet ja - Lasten Kupla Workshop Palvelun kohderyhmät ja segmentointi, käyttäjäkokemusta kartoittavat skenaariot (palvelun LastenKuplan sähköisen käyttäjät ja tunneille ilmoittautujat) ja tarvekartoitus. Mallinnetaan ostopäätökseen johtava palvelun prosessi ja siihen vaikuttavat tekijät. käyttäjämäärien Workshop kasvattaminen ja lisätä Pääviestit kohderyhmittäin. Markkinoinnin ja viestinnän peruselementit pääsektoreilla: mainonta palveluiden myyntiä ja markkinointi, myynti sekä tiedotus. sähköisiä Workshop myyntikanavia Www- strategia ja sisältökonsepti, määrittely. hyödyntäen sekä Workshop parantaa Www- strategia ja sisältökonsepti, määrittely. verkkosivuston Workshop käytettävyyttä ja Web- käyttäjäryhmien segmentointi, käyttäjäskenaariot, usercaset ja käyttökokemuksen tunnettuutta. suunnittelu. 4/2014-6/2014 Palvelun segmentit ja kohderyhmät ovat jäsentyneet ja niille suunnatut viestintä- ja markkinointitoimenpiteiden tarpeet on selkiytyneet. Viestit uusille segmenteille pystytään tuomaan paremmin esille uusien www- sivujen avulla. Www- sivujen uudistaminen nousi tärkeäksi tarpeeksi, jotta niiden avulla pystytään houkuttelemaan uusia asiakkaita ja samalla uudet sivut toimisivat nykyistä paremmin palvelun informaatiokanavana. Heti hankkeen alkuvaiheessa todettiin, että uusien sivujen täytyy palvella myös sivuston mobiilikäyttäjiä ja, että esim. tunneille ilmoittautuminen täytyy onnistua myös mobiililaitteilla. Hanke mahdollisti sen, että voitiin perusteellisesti pohtia ja kartoittaa palvelun asiakaskuntaa sekä heidän erilaisia tarpeitaan. Koska palvelun käyttäjien segmentointi ja kohderyhmät ovat selkiytyneet ja uusia asiakassegmenttejä on tullut lisää, voidaan uusasiakashankitaa alkaa toteuttamaan määrätietoisesti heille suunnatun viestinnän ja markkinoinnin perusteella. Laajemmin määriteltyjen www- sivujen pohjalta pystytään jatkossa palvelemaan paremmin palvelun kasvavaa käyttäjäkuntaa sekä nykyisiä asiakkaita. Www- sivusto tulee palvelemaan jatkossa paremmin sekä uusien asiakassegmenttien että nykyisten asiakkaiden informoimisessa. LastenKupla voi nyt stoteuttaa tarvittavat markkinointimateriaalit ja sitä kautta lähestyä paremmin potentiaalisia asiakkaita ja sitä kautta puolestaan kasvattaa myyntiä. Voidaan aloittaa tarvittavien markkinointimateriaalie n suunnittelu ja toteutus. Samoin voidaan suunnitella ja toteuttaa palvelun uudet www- sivut. YRITYS - Lasten Kupla 2013, , , ,5%, 34,0%, 36,0% Hankkeen avulla selkiytettiin uusia asiakasryhmiä ja saatiin hyödyllisiä neuvoja markkinoinnin suuntaamiseen heille. Www- sivujen uusiminen nousi tärkeäksi tavoitteeksi. Uudet www- sivut voidaan suunnitella niin, että uudet asiakasryhmät löytävät paremmin LastenKuplan tarjoamat palvelut. Hankkeen antia oli myös nykyisille asiakkaille suunnatun verkkomarkkinoinnin kehitysideat, jota yrityksellä ei ole aikaisemmin ollut. LastenKuplalla ei ole tällä hetkellä suunnitelmia laajentaa toimintaa Suomen ulkopuolelle. Toiminnan laajentuessa uusien henkilöiden palkkaaminen tai nykyisten työntekijöiden tuntimäärän kasvattaminen on mahdollista. Nykyiselle henkilöstölle tarjoutuu myös uudenlaisia työtehtäviä palvelutarjonnan laajetessa ja uusien asiakasryhmien löytäessä yrityksen palvelut. Lähitulevaisuudessa on tarkoitus uusia yrityksen www- sivut sekä markkinointimateriaalit. Erityisesti sähköinen ilmoittautuminen, verkkomarkkinoinnin kehittäminen sekä uusien asiakasryhmien tavoittaminen tuovat kilpailuetua muihin saman alan yrityksiin. Uudet www- sivut toteutetaan niin, että sivuilla on helppo vierailla myös mobiililaitteilla ja ilmoittautuminen onnistuu esimerkiksi älypuhelimella. Markkinointimateriaali on tarkoitus uusia niin, että sitä voi käyttää uusien asiakasryhmien tavoittamiseen. Uusi, ammattimainen ilme www- sivuilla ja markkinointimateriaaleissa on kilpailuetu, sillä se viestii asiakkaille yrityksestä, joka on ajan hermoilla ja pystyy tarjoamaan asiakkailleen heidän etsimänsä informaation ja palvelut. Uusien www- sivujen suunnittelu ja toteutus sekä uusien markkinointimateriaalien suunnittelu ja toteutus.

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Toimiala: Kahvila- ja ravintolapalvelut Yritys: Helsingin Pizzapalvelu Oy / Pizzataxi Investointi maksoi itsensä takaisin jo

Lisätiedot

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN VENÄJÄÄ EDELLÄKÄVIJÖILLE: RUCOLA+ Miikka Raulo Matkailun ja elämystuotannon OSKE Miksi? Matkailu Venäjältä kasvoi 27% vuonna 2011, markkina, jonka saavutettavuus paranee edelleen.

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Toimiala: Autopurkamot Yritys: Kymppitien Vaihto-osa Asiakkaat löytävät palvelumme paremmin, kysyntää ja asiakkaita tulee nyt koko Suomen

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA Timo Häkkinen Technopolis Tampere 21.11.2014!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 MicroMedia Palvelut PÄÄTTÄJÄ- TIEDOT TÄSMÄ- MARKKINOINTI ASIAKAS- DIALOGI MARKKINOINTI- KONSULTOINTI MARKKINOINTI-

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Liikevaihto kasvuun paremmalla näkyvyydellä ja palvelulla verkossa CASE Hormex

Liikevaihto kasvuun paremmalla näkyvyydellä ja palvelulla verkossa CASE Hormex Liikevaihto kasvuun paremmalla näkyvyydellä ja palvelulla verkossa CASE Hormex Toimiala: Savupiippuja ja korjaustöitä Yritys: Hormex Oy Verkkomainonta ja -näkyvyys tuo paljon etua meille. Ilman palveluita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Verkkonäkyvyys ja asiakaspalvelu palauttivat asiakasvirrat CASE Airport Hotel Bonus Inn

Verkkonäkyvyys ja asiakaspalvelu palauttivat asiakasvirrat CASE Airport Hotel Bonus Inn Verkkonäkyvyys ja asiakaspalvelu palauttivat asiakasvirrat CASE Airport Hotel Bonus Inn Toimiala: Hotelli- ja ravintolapalvelut Yritys: Airport Hotel Bonus Inn Tavoitteena on olla netissä oikealla hinnalla

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

"Kotipesä kuntoon" - pk-matkailuyritysten valmennusohjelma

Kotipesä kuntoon - pk-matkailuyritysten valmennusohjelma KESKI-SUOMEN TE-KESKUS: "Kotipesä kuntoon" - pk-matkailuyritysten valmennusohjelma Ajankohta 25.3.2009 27.10.2009 TAUSTA- JA LÄHTÖKOHTAKARTOITUS : TE-keskuksella ja vastuukouluttajille on selkeä käsitys

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2 2011 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 prosenttia

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Q1 Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi 1,6 prosenttia Liikevaihto 33,4 (32,8) miljoonaa euroa Liikevoitto laski

Lisätiedot

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS + Toimiala: viestintä- ja asiakasverkkopalveluiden tarjoaminen Yritys: DNA "Markkinointiviestien tarkan kohdennuksen ansiosta voimme

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ SIILIN ENSIMMÄINEN VUOSI FIRST NORTH -LISTALLA TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 14.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ SIILIN ENSIMMÄINEN VUOSI FIRST NORTH -LISTALLA TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 14.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ SIILIN ENSIMMÄINEN VUOSI FIRST NORTH -LISTALLA TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 14.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Tommi Sievers tommi.sievers@hmt.fi 044 381 0052 Sami Santalahti sami@nitro.fi 040 844 1751 www.nitro.fi 1 Aluksi Esityksen sisältö: 1. Yritysesittelyt 2. Tavoitetila

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus 2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works

Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works Toimiala: IT-palvelut Yritys: HS-Works Oy Liiketoiminta on yleisesti ottaen kasvanut koko vuoden ja ennätyskuukausiakin on mahtunut joukkoon. Fonectalla

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen Kasvun haasteita Venäjällä strategia, myynti ja johtaminen Yritysten toiminta Venäjän markkinoilla (1) Venäjän markkinoiden liiketoimintastrategia on selkeästi määritelty Venäjän liiketoimintastrategia

Lisätiedot

TUO ORGANISAATIOSI KAIKKI TOIMINNOT VIDEOAIKAKAUDELLE

TUO ORGANISAATIOSI KAIKKI TOIMINNOT VIDEOAIKAKAUDELLE LAAJAT KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOULUTUS Sisäiseen ja ulkoiseen TUO ORGANISAATIOSI KAIKKI TOIMINNOT VIDEOAIKAKAUDELLE 2 3 4 5 MARKKINOINTI Markkinointi ja brändi tunnettavuuteen TAPAHTUMAT Julkistuksen ja

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta 14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta Tavoitteena oli selvittää: Asiakaslehtien liikevaihto Suomessa, BtoC ja BtoB Nimikkeiden määrä ja volyymi Asiakaslehtien mainostulot sekä toimialat,

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Markkinoinnin ja myynnin pelikenttä meni uusiksi. Miten virität joukkueen ja pelivälineet palvelemaan asiakasta? Anne Puntari, DiVa 11.5.

Markkinoinnin ja myynnin pelikenttä meni uusiksi. Miten virität joukkueen ja pelivälineet palvelemaan asiakasta? Anne Puntari, DiVa 11.5. Markkinoinnin ja myynnin pelikenttä meni uusiksi Miten virität joukkueen ja pelivälineet palvelemaan asiakasta? Anne Puntari, DiVa 11.5.2017 Olemme kasvava digitaalisiin palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvä

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014. Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014. Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Havaintoja Cargotecista 18.3.2014 3 Markkina-asema Brändit Vahvuudet Asiakastyytyväisyys Tuotteet ja teknologia 18.3.2014 4 Taloudellinen

Lisätiedot

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto kasvoi hieman Liikevaihto 51,5 (50,6) miljoonaa euroa, kasvua 1,9 prosenttia V. 2012 vertailulukuihin sisältyy 3,4 MEUR sopimustuotekehitystoiminnasta kertynyttä liikevaihtoa,

Lisätiedot

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Pirkanmaan Buusti kehitystoimintaa pk-yrityksille Perusajatus Ei kilpaile olemassa olevien palveluiden kanssa, vaan täydentää ja ohjaa muidenkin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2008 05.08.2008 Juha Varelius Toimitusjohtaja 1-6/2008 Pääkohdat 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 1-6/2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Liikevaihto 64,8 miljoonaa

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Tammi syyskuun 2014 osavuosikatsaus 23.10.2014. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Tammi syyskuun 2014 osavuosikatsaus 23.10.2014. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Tammi syyskuun 214 osavuosikatsaus 23.1.214 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä Saadut tilaukset kasvoivat 15 % y-o-y 829

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä Timo Häkkinen @HakkinenTimo Timo Häkkinen www.micromedia.fi www.liidijalostamo.fi www.renable.fi/blogi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 2 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 7 Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 2 4 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan vuoden aikana,

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Stopover Finland HELI MENDE

Stopover Finland HELI MENDE Stopover Finland Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun - strategiset projektit eli ns. kärkihankkeet käyntiin Matkailun strategisen ohjelman valmistelu

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot