Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä"

Transkriptio

1 ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Meisenet 1. Workshop päivä: WWW- strategia ja sisältökonsepti Workshop päivä: Web- käyttäjäkokemus ja hyvät web- käyttöliittymät Nostaa ja kehittää yrityksen näkyvyyttä ja 3. Workshop päivä: Web käyttäjäryhmien segmentointi, käyttäjäskenaariot, markkinointiosaamista usercaset ja webissä. Tavoitteena on käyttökokemuksen suunnittelu myös parantaa 4. Workshop päivä: Käytettävyyskoulutus ja sivuston kehittäminen www- sivuston 5. Workshop päivä: Facebook strategia, kohderyhmien segmentointi ja käyttäjäkokemusta ja konseptisuunnittelu tehostaa sen roolia 6. Workshop päivä: Facebook- viestinnän säännöt, rajoitukset ja hyvät sekä käytännöt. Brändin OLE- verkostoviestinnäs rakentaminen sosiaalisessa mediassa sä että 7. Workshop päivä: Facebook postaussuunnitelma ja koulutus FB- viestinnän asiakasviestinnässä. käytännön Tarkoituksena on luoda toteuttamiseen yritykselle FB- strategia, 8. Workshop päivä: Onlinemarkkinointi. AdWords ja Facebook mainonnan jonka kautta voidaan kanavana (sponsoroidut hyödyntää sosiaalista tarinat, - mainokset ja kampanjat) media sekä asiakas- 9. Workshop päivä: Facebook- konseptin lanseeraaminen ja ensimmäisen että kriittisen tykkääjämassan partneriviestinnässä. rekrytointi Workshop päivä: Mainosvideot Online- mainonnassa / /2013 Projektia aloitettaessa oli selvä että Meisenetin Oleline.fi sivusto pitää uusia. Avainkysymyksiä oli: Ketä sivustolla halutaan palvella ja minkälaisia asiakkaita halutaan tavoitella ja mikä on kohderyhmälle oleellista tietoa. Workshopien ja keskustelujen pohjalta asiat etenivät, suunnitelmat tarkentuivat ja uusittu sivusto julkaistiin 11/2013. Päätettiin toteuttaa mainosfilmi käyttäen siinä asiakasreferenssejä. Filmit ovat nähtävillä www- sivuilla ja niitä käytetään asiakastapaamisissa ja markkinointitilaisuuksissa. Julkaisu 11/2013. Päätettiin toteuttaa Facebook- sivusto yrittäjä- kohderyhmälle. Facebook- sivusto tarjoaa ajankohtaisia yrityksen taloudenhallintavinkkejä ja keskustelufoorumin yrittäjille taloudenhallintaan liittyvissä asioissa. Sivut julkaistiin 11/2014. OLE tilitoimistoverkoston löydettävyys verkossa parantui ja sivuston sisältö ryhmittyi paremmin kohderyhmää tavoittaen. Sivusto palvelee paremmin uusasiakashankintaa sekä tilitoimistoa hakevia yrittäjiä että tilitoimistoja, jotka hakevat sähköistä yhteistyökumppania tai verkostoa. Sähköisiä taloudenhallintapalveluja tarjoavan yrityksen web- preesens on oltava kunnossa. Verkoston laajentuminen vaatii paljon henkilökohtaista myyntityötä mutta tukimediana www on korvaamaton. Google- mainonta ja hakukonemarkkinointi ja erityisesti hakukoneoptimointi ovat avaintekijöitä WWW- sivuston löydettävyyden kannalta. Niiden seuranta ja kehittäminen on jatkuvaa. YRITYS - Meisenet 2013, liikevaihdon kasvuvaikutus ei vielä tiedossa. Tällä hetkellä kasvu on yli 10 prosenttia. kannattavuuden muutoksesta ei vielä tietoa. Kannattavuus on tällä hetkellä hiukan parempaa kuin edellisenä vuonna. Voi johtua muistakin seikoista ei vielä merkitystä ei merkitystä meille vaikuttanut positiivisesti henkilöstön työssä viihtymiseen. Ei vielä tuonut tarvetta uusien palkkaamiseen kilpailukyky on varmasti parempi kuin ennen projektin aloitusta. Antaa myös mahdollisuuksia laajentaa toimintaa Lisätarpeita on ilmennyt projektin aikana ja sen jälkeen runsaasti. Esim. kotisivujen kehittäminen enemmän toimialakohtaisten ratkaisujen suuntaan

2 ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Datapolis Solutions Hanke Digitaalisen asukasyhteisöpalvelun kehittäminen Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Workshop16.8. Aihe: Palvelun kohderyhmät ja segmentointi, käyttäjäkokemusta kartoittavat skenaariot (päättäjät/loppukäyttäjät) ja tarvekartoitus. Mallinnetaan ostopäätökseen johtava prosessi ja siihen vaikuttavat tekijät. 2. Workshop27.8. Aihe: Pääviestit kohderyhmittäin. Markkinoinnin ja viestinnän peruselementit pääsektoreilla: mainonta ja markkinointi, myynti, käyttäjätuki sekä tiedotus. 3. Workshop18.9. Aihe: Www- strategia ja sisältökonsepti, määrittely. 4. Workshop26.9. Aihe: Web- käyttäjäryhmien segmentointi, käyttäjäskenaariot, usercaset ja käyttökokemuksen suunnittelu. 5. Workshop4.11 Aihe: Web- käyttäjäryhmien segmentointi, käyttäjäskenaariot, usercaset ja käyttökokemuksen suunnittelu (jatkuu edellisestä). 6. Workshop Aihe: www- palvelua koskevan markkinoinnin Isännöitsijöille ja rakennusyhtiöille. 7. Workshop2.12. Aihe: www- palvelua koskevan markkinoinnin isännöitsijöille ja rakennusyhtiöille (jatkuu edellisestä). 8. Workshop9.12. Aihe: www- palvelun myynnin tukimateriaalit, liidit ja strategia. 9. Workshop Aihe: www- palvelun myynnin tukimateriaalit, liidit ja strategia (jatkuu edellisestä). 10.Workshop Aihe: www- palvelun lehdistöviestintä ja PR. Toteutuksen ajankohta Palvelun segmentit ja kohderyhmät ovat jäsentyneet ja niille suunnatut viestintä- ja markkinointitoimenpiteiden tarpeet on selkiytyneet. Www- sivujen uudistaminen nousi tärkeäksi tarpeeksi, jotta niiden avulla pystytään houkuttelemaan uusia asiakkaita ja samalla uudet sivut toimisivat nykyistä paremmin myynnin tukena uusasiakashankinnassa. Samoin muut myynnin tuen materiaalien ja uusasiakashankinnan markkinointimateriaalien sekä lehdistöviestinnän tarve nähtiin selkeästi tarpeelliseksi, jotta palvelun laajempaa tunnettuutta saadaan kasvatettua. Hanke mahdollisti sen että voitiin perusteellisesti pohtia ja kartoittaa palvelun asiakaskuntaa sekä heidän erilaisia tarpeitaan. Koska palvelun käyttäjien segmentointi ja kohderyhmät ovat selkiytyneet, voidaan uusasiakashankitaa alkaa toteuttamaan määrätietoisesti heille suunnatun viestinnän ja markkinoinnin perusteella. Lähtötilanteessa ei ollut selvää mitkä ovat ydinviestit eri kohderyhmille. Laajemmin määriteltyjen www- sivujen pohjalta pystytään jatkossa palvelemaan paremmin palvelun kasvavaa käyttäjäkuntaa. yrityksen kilpailukykyyn, Koska nyt kohderyhmäkohtaiset viestit ovat selkeät, voi Datapolis Solutions toteuttaa tarvittavat markkinointimateriaalit ja sitä kautta lähestyä paremmin potentiaalisia asiakkaita ja sitä kautta puolestaan kasvattaa myyntiä. Voidaan aloittaa tarvittavien markkinointimateriaalien suunnittelu ja toteutus. Samoin voidaan suunnitella ja toteuttaa palvelun uudet www- sivut ja intranet YRITYS - Datapolis Solutions 2013, Uudet asiakkuudet ja markkinat Kansainvälisty minen Vaikutukset henkilöstöön Jatkokehitystarpeet ja , , % Projekti ei varsinaisesti tuonut suoraan uusia asiakkaita, mutta suunnitelmat ja ajatukset täsmentyivät uusista markkinoista ja niiden potentiaalista. Sekä saimme täsmennettyä myyntiä jo olemassa oleville kontakteille/asiakkaille. Ei Henkilöstö vaikutuksia ei ole. Enemmänkin vaikutusta on ollut säilyvyyden kannalta. Tuotteella on vielä Projekti avasi silmiä miten jatkokehitystä edessä tuotetta kannattaa viedä ja tulemme tänä markkinoille ja sitä kautta lisäsi vuonna vielä yrityksen mahdollisuuksia kun kehittämään tuotetta olemme pystyneet välttämään eteenpäin sekä karikkoja. Kilpailukyky lisääntyi viemään sitä tietoisuuden kautta. enemmän markkinoille.

3 ASIANTUNTIJA - Noveltum Evere Oy Päivämäärä: ja Aihe: Sähköinen markkinointi: massapostityökalun valinta, kohderyhmävalintaa, viestin sisällön suunnittelua ja siihen liittyviä strategisia kysymyksiä kampanjasta, seuranta Päivämäärä: ja Aihe: Sähköinen markkinointi: sähköpostikampanjan seurannasta vedettävät johtopäätökset ja tulosten analysointia Verkkosivujen uudistus: julkaisujärjestelmän valinta, sivustouudistuksen vaiheistus, sisällön määrittelÿ Verkkosivujen uudistus Päivämäärä: helposti ylläpidettäväksi ja Aihe: Hankeen edistymisen arviointi asiakkaan kanssa. Sähköinen markkinointi: pilottikampanjasta saavutetut monikieliseksi, tulokset ja jatkon suunnittelua Verkkosivujen uudistus: keskustelua kieliversioista ja sivuston rakenteesta suorasähköpostitusten Päivämäärä: käyttöönotto Aihe: Verkkosivujen uudistus: kieliversiot, sisältöuudistukset, strategia ulkomaiden osalta, intran käyttötarve kohderyhmäviestinnässä, Päivämäärä: monikanavainen viestintä Aihe: Verkkosivujen uudistus: sisältöuudistukset asiakasrajapinnan lähtökohdista ja viestinnän sisältö, Päivämäärä: tilausten vastaanotto Aihe: Promootiomateriaalit Keskon projektiin ja sijoitettavaksi sivuston suljettuun osioon (intranet/extranet) Päivämäärä: ja ja Aihe: Sähköinen markkinointi: massapostityökalu, kohderyhmien valinta, viestin sisältö ja viestin jakelu Päivämäärä: ja ja Aihe: Sähköinen markkinointi: Verkkojulkaisutyökalu, sivuston julkaisu, strategia lisänäkyvyyden saamiseksi tuotteen yleisnimelle rekisteröitävillä domaineilla ja sosiaalisen median kanavien käytöllä Päivämäärä: ja Aihe: Sähköinen markkinointi: Järjestelmän käyttöönotto ja täydennyskoulutus käyttöönotettujen työkalujen tehokkaaseen hyödyntämiseen YRITYS - Evere Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä Hanke on tuonut esille yrityksen alhaisen lähtötason markkinointiviestinnässä yleisesti ja tässä on saatu aikaan merkittävää muutosta. Markkinoinnillinen ote ja tietämys on lisääntynyt yrityksessä uusien työkalujen käyttöönoton lisäksi. Yritys on itse havainnut kehitysmahdollisuuksia löytyvän lisääkin ja yritys aikoo jatkaa panostuksia sähköiseen markkinointiin ja asiakasviestintään vakiinnuttaessaan toimintaa Suomessa ja hakiessaan uusia asiakaskontakteja ulkomailla.konkreettisin muutos on liikevaihdon reipas kasvu. Hankkeen myötä yrityksessa on opittu käyttämään uusia sähköisiä työkaluja ja nähty kuinka ulkopuolista asiantuntija- apua voidaan hyödyntää pienessäkin yrityksessa tuloksekkaasti. Markkinoinnillinen ote viestinnässä on opittu hankkeen aikana. Hanke avasi yritykselle mahdollisuuksi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Näistä mahdollisuuksista ehti konkretisoitua kotimainen keskusliikekontakti, joka miltei tuplasi liikevaihdon. yrityksen kilpailukykyyn, Yrityksen kilpailukyky on lisääntynyt hankkeen aikana jo senkin takia, että hankkeessa on onnistuttu kasvattamaan yrityksen toiminnan volyymiä ja siten tehostamaan tuotantoa toimituserien kasvaessa. Positiivisin muutos on liikevaihdon miltei kaksinkertaistuminen oikeaan osuneiden viestintäkokeilujen herättämän kysynnän ja siitä seuranneen keskusliikeyhteistyön myötä. Hankkeen aikana liikevaihto kasvoi 94%. Hankkeella oli suuri merkitys kotimaisen kasvun lisäksi myös. Hankkeen aikana yritys sai uusia yhteyksiä mm. Pohjois- Amerikkaan, Tanskaan, Viroon, Ruotsiin ja Hollantiin. Jatkokehitystarpe et ja - Yritys aikoo kotimaan markkina- aseman vakiinnuttamisen lisäksi panostaa jatkossa ulkomaisten asiakkuuksien hakemiseen. Tässä tarvitaan lisäpanostusta markkinointiviestintään monilla tavoin ja ulkopuolisen asiantuntija- avun käyttö on yksi keskeinen mahdollisuus saada lisäresursseja yrityksen vähäisten omien voimavarojen tueksi. 2013, Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja 2013: : : (arvio) 2013: : : (arvio) Yhtiön asiakaskunta vuonna 2013 (talvikaudella 2012/2013) olivat Tokmanni ketju, Hong Kong, Halpa- Halli ketju, Ruusutarhat Suutari, Huiskula, Helsingin Kukkatoimitus, yksittäisiä kukkakauppoja ja muutama yksittäinen K- kauppa. Yhtiön asiakaskunta vuonna 2014 (talvikaudella 2013/2014) olivat Tokmanni ketju, Hong Kong, Halpa- Halli ketju, Huiskula, Helsingin Kukkatoimitus, yksittäisiä kukkakauppoja ja uusina avauksina Kärkkäinen - tavaratalot ja K- ryhmä laajasti (Keskon kautta toimitukset koko K- ryhmälle). K- ryhmän osuus liikevaihdosta oli noin 35%. Jatkossa yhtiö pyrkii vakiinnuttamaan ja kasvattamaan toimintaansa palvelemalla mahdollisimman hyvin nykyisiä kotimaisia asiakkaitaan, lisäämään harkiten uusia kotimaisia asiakkuuksia ja hiljalleen kääntämään kehityksen painopistettä ulkomaisten asiakkuuksien suuntaan. Hankkeen aikana on syntynyt ensimmäisiä ulkomaisia yhteyksiä mm. Pohjois- Amerikkaan, Tanskaan, Viroon, Ruotsiin ja Hollantiin. Hankkeen aikana syntyneellä viestinnällä saavutettiin myös asema alan oppilaitoksissa, joissa Everen kukkapussi on nykyään opetusmateriaalina tuleville floristeille (esim. Ahlman, Mäntsälän Saaren Kartano, Keski- Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda). Hankkeen aikana on luotu Everelle kansainvälistä näkyvyyttä tekemällä uusi monikielinen verkkosivusto ja ottamalla käyttöön uusia viestintäkanavia kuten YouTube ja SlideShare, joilla on saatu yhtiö näkymään englanninkielisissä Googlen hakutuloksissa. Vuosien aikana yhtiö on syntynyt ensimmäisiä ulkomaisia yhteyksiä mm. Pohjois- Amerikkaan, Tanskaan, Ruotsiin, Viroon ja Hollantiin. Ensimmäisiä kauppoja Viroon on saatu. ebisnes hankkeella ei ole ollut suoraa vaikutusta yhtiön henkilöstömäärään. Vaikutus henkilöstön osaamistasoon on ollut positiivista koskien markkinointia yleisesti ja sähköistä markkinointia erityisesti. Osaamisen kehittämistarvetta on edelleen koskien ulkomaankauppaa Osittain hankkeen ja sähköistä markkinointia, jossa on myötävaikutuksella tavoitellaan vielä runsaasti käyttöönotettavia volyymien kasvua toiminnassa kanavia ja uusia menetelmiä. yleisesti ja sitä kautta suurempia Esimerkiksi sosiaalisen median tuotantomääriä tehtaalla. Tästä kanavissa rajoitteeksi voi kuitenkin seurauksena tavoitellaan muodostua yhtiön rajalliset resurssit parantunutta katerakennetta ja kanavien vaatimaan jatkuvaan toisaalta mahdollisuutta ylläpitoon. Uusien markkina- parantuvan kilpailukyvyn myötä avausten suhteen, esim. ulkomailla, saavuttaa uusia asiakkuuksia. tarvitaan myös yhtiön ulkopuolisia resursseja

4 ASIANTUNTIJA - Fondon Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä yrityksen kilpailukykyyn, Silverbucket Kehitettiin ohjemistotuotteen sähköistä kanavaa kansainvälisen liiketoiminnan ja kasvun tarpeisiin. Ts. rakennetaan toimintamalli, jolla internettiä hyödynnetään sekä markkinointi että myös jakelukanavana uusiin asiakasryhmiin. Päivämäärä: Aihe: Myyntimallien rakentaminen Päivämäärä: Aihe: Digitaalisten asiakaskampanjoiden suunnittelu Päivämäärä: Aihe: Sähköisen liiketoiminnan myyntimallin kehittäminen Päivämäärä: Aihe: Sähköisen liiketoiminnan myyntimallin kehittäminen 5/ /2013 Projektissa määriteltiin sähköisen kanavan rooli ja toiminta sähköisen palvelutuotteen markkinoinnissa ja myynnissä Lähtötilanteena oli, että vaikka palvelu oli sähköinen käytettiin siinä fyysistä myyntikanavaa. Projektin aikana luotiin toimintamalleja ja käytännön toimenpiteitä, joilla sähköisen kanavan osuutta vahvistettiin uusien asiakkaiden hankinnassa. Verkkoon luotiin ostopolut uusien myyntimahdollisuuksia keräämiseksi ja rakennettiin erilaisia sisällöllisiä malleja, jotka loivat systematiikka ja suunnitelmallisuutta sähköisen kanavan osalle. Projekti vaikutti erityisesti uusien myyntimahdollisuuksien kasvaneeseen määrään sekä siihen miten sähköinen kanava tuki fyysistä myyntikanavaa. Tällä työllä luotiin valmiuksia laajempaan kansainväliseen toimintaan. Sähköistä kanavaa tulee edelleen vahvistaa, koska sen avulla pystytään pienentämään uusasiakashankinnan kustannuksia merkittävästi. Erityisesti tämä näkyy uusien kansainvälisten asiakkuuksien tunnistamisessa. Lisäksi kokonaan sähköinen myyntikanava aina koekäytästä laskutukseen ja asiakastukeen on mahdollista toteuttaa yksikertaisella tuoteversiolla. YRITYS - Silverbucket 2013, hankkeen vaikutuksesta LV 2013: e LV 2014: e LV 2015: e Tulos 2013: e Tulos 2014: e Tulos 2015: e Useita suuria asiakkuuksia, Suomi. Asiakkaista osa toimii myös kansainvälisesti (ABB esimerkiksi). Kansainvälisten asiakkuuksien kautta myyntiä ollaan päästy käynnistämään myös ulkomaisiin toimijoihin. Esim. UK, Singapore. Vuoden 2014 aikana palkattu 1 työntekijä lisää, henkilöstö kasvanut 20%. Toimintaedellytykset ja osaaminen kasvaneet. Hanke vaikuttaa osaltaan yritykseen kasvuun sekä positiivisesti. Seuranta, systemaattisuus.

5 Leading Partners ASIANTUNTIJA - Fondon Uuden ohjelmistotyökalun sähköisen jakelukanavan rakentaminen ja tähän liittyvien työkalujen suunnittelu Päivämäärä: , Aihe: Markkinoille viennin perusvalinnat Päivämäärä: Aihe:Palvelun ostamisen motivaatio- ja epävarmuustekijät Päivämäärä: Aihe: Myynnin toimintamalli ja asiakaskohdistus Päivämäärä: Aihe: Palvelun tuotteistaminen ja esivaiheen myyntivalmius Päivämäärä: Aihe: Asikasmateriaalien iteraatio Päivämäärä: Aihe:Landing Page Päivämäärä: Aihe:Asikasmateriaalien iteraatio Päivämäärä: ja Aihe: Sähköisen palvelun landing pagen ja viestin kehittäminen Päivämäärä: Aihe:Myyntipresentaation iteraatio Päivämäärä: Aihe: Blogi ja tulevaisuusverstas iteraatiot Päivämäärä: Aihe: Landing Page iteraatiot YRITYS - Leading Partners 4/ /2013 Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä Projekti toteutettiin suunnitellusti ohjaavaa workshoptyöskentelyä hyödyntäen tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Sähköiselle työkalulle rakennettiin myyntiviesti ja palvelukonsepti sekä määriteltiin sille myyntimalli. Lisäksi suunniteltiin sähköinen myyntikanava ja siihen liittyvät taktiset. mahdollisuudet yrityksen Projektin avulla luotiin markkinoilla erottuva sähköinen palvelu ja saatiin se asemoitua oikein. Tuloksena oli myyntivalmis palvelukonsepti ja siihen liittyvät kanavat ja välineet. yrityksen kilpailukykyyn, Projektin päätyttyä sähköinen palvelu oli myyntivalmis ja asiakas saattoi aloittaa palvelun aktiivisen myynnin. Projekti auttoi selkeyttämään palvelun fokuksen ja myyntimallin. Lisäksi se loi pohjan myöhemmälle kansainvälistymiselle. Tuotteen toimituskanava on sähköinen, mutta tulevaisuudessa palvelu voidaan myydä sähköisen kanavan kautta. Tämä vaatii palvelun yksinkertaistamista ja sähköisen ostopolun rakentamista. Jatkokehityksenä on myös tämän myyntikanavan ja sopimuskanavan rakentaminen kansainvälistä myyntiä silmällä pitäen. 2013, hankkeen vaikutuksesta 2013: 2014: : : 2014: : Vuosi 2013 meni vahvasti tuotekehitykseen panostaen sekä myyntiviestiämme asiakkailla testaten. Saimme avattua sekä vanhoja asiakkuuksia että uuden asiakkuuden uuden työvälineemme avulla. Merkityksellistä oli myös, että olemme päässeet laajentamaan tarjoamaamme uusille markkinoille, josta esimerkkinä toimittamme eräälle vakuutusyhtiölle heidän strategian viestintään ja toimeenpanoon välineen ja mallin. Projektin aikana emme päässeet kansainvälistymisen suunnitteluun. Tämä onkin seuraava suunnittelun osa, jossa pyrimme löytämään tuotteen kärjet, joilla pääsemme kansainvälisille markkinoille, sekä löydämme tuotekohtaiset jakelukanavat. Projektilla ei ollut vaikutuksia henkilöstöön. Tulee huomioida, että kokonaisvaikutus yrityksemme taloudellisiin tekijöihin ei synny pelkästään tämän projektin onnistuneella läpiviennillä. Keskeisiä tekijöitä Kansainvälistymisen ja on tämän projektin ohella panostus tuotteen kasvun suunnittelu, ohjelmistokehitykseen sekä oman henkilöstön panostus tuotekohtaisten kanavien ja tuotteen liiketoiminnan jalalle saattamiseen. Projektilla liiketoimintamallien oli keskeinen osuus kaupallistamisen ja myynnin suunnittelu, systemaattisen suunnittelussa sekä myyntikärjen ja viestin kirkastamisessa. Projektilla on ollut keskeinen merkitys viestin ja kaupallistamisen suunnittelussa ja toteutuksen käynnistyksessä. Odotamme että projektin ja muun kehityksen yhteisvaikutuksessa luomme merkittävän ja kilpailukykyisen tuotteen, jolla luomme yrityksellemme uuden liiketoiminta- alueen ja merkittävän kasvun lähitulevaisuudessa. myyntiputken toteuttaminen ja johtaminen kotimaassa, sekä ketterän ja asiakaslähtöisen tuotekehityksen jatkaminen ovat keskeiset kehitystarpeet ja.

6 ASIANTUNTIJA - Fondon yrityksen kilpailukykyyn, Newelo Oy Päivämäärä: Aihe:Ruotsin markkinapotentiaalin kartoitustoimenpiteiden suunnittelu Tunnistaa Päivämäärä: verkonrakentajien ja Aihe:Vartiointilliikkeiden mobiilin työnohjauksen markkinat omistajien Päivämäärä: huoltomarkkinoiden Aihe: Vartiointilliikkeiden mobiilin työnohjauksen markkinat rakenteet Päivämäärä: Pohjoismaissa sekä Aihe: Etäluettavan sähkömittaroinnin markkinoiden kartoittamisen määritellä tämän suunnittelu ja päättäjäprofiilit asiakasryhmän Päivämäärä: vaatimukset sähköiselle Aihe: Etäluettavan sähkömittaroinnin markkinoiden kartoittamisen liiketoiminnan suunnittelu ja päättäjäprofiilit mobiilintyönohjauksen Päivämäärä: osalta. Aihe: Etäluettavan sähkömittaroinnin markkinoiden kartoittamisen suunnittelu ja päättäjäprofiilit 6/2013-1/2014 Projekti painottui Ruotsin ja Suomen markkinoihin sekä uuden tuoteversion markkinoiden ymmärtämiseen. Projektin avulla tunnistettiin asiakassegmenttien vaatimuksia ja tarpeita sekä sähköisen tuotteen osalta että sen käyttöönottoon liittyen. Lisäksi tunnistettiin uusi segmentti sekä määritettiin tälle sähköisen myyntivalmiuden vaatimukset, jotka tuotteen tulee täyttää. Lähtötilanteena oli, että Ruotsin sähkömarkkinoiden huollon rakenteita ei tunnettu. Projektin avulla vaatimukset ja potentiaali sähköisen mobiilityön ohjauksen kysynnälle tuli selväksi. Lisäksi uuden tuotteen osalta Suomen markkina ja sen tarpeet kapeassa sähköverkonhallitsijoiden segmentissä selvitettiin. Mahdollisuus avata liiketoiminta uudella tuote- ja asiakassegmentillä. Tuote edustaa sähköistä liiketoimintaa parhaimmillaan. Kuitenkin sen oma sähköinen myyntikanava ja käyttöönottoon liittyvät sähköiset toiminnot vaativat jatkokehitystä, jotta asiakaskokemuksesta muodostuu tarpeeksi kilpailukykyinen. YRITYS - Newelo 2013, Hankkeella ei ole ollut vaikutusta yrityksen liikevaihtoon Hankkeella ei ole ollut vakutusta yrityksen kannattavuuteen. Hanke syvensi näkemystä valitussa markkinasegmentissä, sekä toi merkittävää lisäinformaatiota asiakkaiden tarpeista. Hanke lisäsi merkittävästi ymmärrystä valitun kv markkinan tilanteesta ja mahdollisuuksista ko markkinassa. Ei vaikutusta henkilöstön määrään. Hankkeen tuomalla lisätiedolla on vaikutusta markkinasegmentin valinnassa sekä kv markkinan fokusointiin liittyvässä päätöksenteossa, sekä osittain r&d panostusten painotuksissa. Suoranaisesti hankkeeseen liittyviä jatkokehitystarpeita tai - toimenpiteitä ei ole näköpiirissä.

7 ASIANTUNTIJA - Deeper Tres Hombres Adventure Kolmihenkisen yrittäjätiimin sähköisen liiketoiminnan osaamisen kartuttaminen elämyksellisiä ja seikkailullisia matkoja, retkiä ja kursseja järjestävässä yritystoiminnassa Päivämäärä: Aihe : Sähköiseen markkinointiin, myyntiin ja liiketoimintaan käytettävien palveluiden sekä työkalujen määrittäminen Päivämäärä: Aihe:Sähköiseen markkinointiin, myyntiin ja liiketoimintaan käytettävien palveluiden sekä työkalujen määrittäminen Päivämäärä: Aihe:Sähköiseen markkinointiin, myyntiin ja liiketoimintaan käytettävien palveluiden sekä työkalujen määrittäminen Päivämäärä: 6.6, 7.6, 17.6 ja Aihe: Sähköisen liiketoiminnan hyödyntämismallien luominen Päivämäärä:6.8, 27.8 ja Aihe:Avainhenkilöiden koulutus sähköisen liiketoiminnan käytännön toteutukseen 4/2013-9/2013 Toteutuksen edetessä oli helppo huomata osallistujien osaamisen ja ymmärryksen karttumisen sähköisen liiketoiminnan saralla. Tämän tietotaidon lisääminen olikin tärkeimpiä yhteisesti asetettuja tavoitteita. Osaamisen ansiosta yritys kykenee toimimaan itsenäisesti niillä sähköiseen liiketoimintaan liittyvillä alueilla, joita yrittäjät eivät katso tarpeelliseksi ulkoistaa. Toisaalta lisääntynyt ymmärrys mahdollistaa myös paremman kyvyn kilpailuttaa, vertailla ja hankkia tarpeelliseksi katsottuja palveluita ulkopuolisilta toimijoilta. Koska yrityksen henkilöstöllä ei ollut syvällistä osaamista hankkeen toteutuksessa lävitse käydyistä asioista, oli toteutuksella suuri merkitys yrityksen toiminnalle. Kehittyneen osaamisen ansiosta yritys sai lentävän lähdön toiminnassaan verrattuna siihen, jos yrittäjät olisivat lähteneet hankkimaan tietotaitoa omalla ajallaan keskenään. Yrityksen palvelutarjooman suunnittelu oli tehty ottaen huomioon jo alusta saakka sekä suomalaiset, että kansainväliset asiakkaat. Kansainvälisille asiakkaille yritys tarjoaa erilaisia ohjelma- ja majoituspalveluita sekä urheiluvälinevuokrausta. Hankkeen ansiosta Tres Hombres ryhtyi panostamaan kansainvälisille asiakkaille markkinointiin verkossa jo alusta saakka. yrityksen kilpailukykyyn, Koska hankkeen kohdeyritys on vasta aloittanut toimintansa, ei ole olemassa vertailuvuotta, jonka pohjalta voisi tarkemmin lukuarvoperustaisesti arvioida hankkeen vaikutuksia. Hankkeen ansiona voidaan kuitenkin pitää sitä, että Tres Hombres pääsi pureutumaan heti alussa moniin sähköiseen liiketoimintaan liittyviin ongelma- alueisiin, joiden parissa monien suomalaisten yritysten nähdään painiskelevan. Erityisesti kansainvälisten asiakkaiden tavoittelemiseksi on tärkeää tarjota mahdollisimman monia kieliversioita yrityksen hallinnoimissa verkkomedioissa. Näiden toteuttaminen on yksi tärkeimmistä asioista jatkossa. Kieliversioiden priorisoinnin osalta on hankittavissa tietoa eri kansallisuuksien vierailuvolyymeistä Tampereen ja Pirkanmaan seudulla. Matkailu- ja ohjelmapalveluiden toimialalla on tiivis ekosysteemi, jossa yhteistyö eri toimijoiden kesken on erittäin tärkeää. Kun ebisnes- hanke keskittyi hoitamaan sähköiseen liiketoimintaan liittyvät osa- alueet hyvään kuntoon, on jatkossa syytä panostaa myös verkkomaailman ulkopuolisen markkinointiyhteistyön rakentamiseen. Kolmas tärkeä painopiste on vuoden aikana hankittujen asiakassuhteiden ylläpito. ebisnes- hankkeen myötä yritykseen on jalkautettu osaamista ja ymmärrystä tämän tekemiseksi sähköisin välinein. Jatkon kannalta on oleellista, että tätä toimintaa tehdään ja sen tuloksia seurataan. YRITYS - Tres Hombres Adventure 2013, Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja , , Yhteistyö Forever - kuntokeskusketjun kanssa tarjoamalla , 5000, jäsenvaellusmatkoja Nepaliin vuodesta 2014 alkaen. Jäseniä Forever - ketjussa noin Pyrimme löytämään yhteistyökumppaneita ulkomailta, joille voisimme tarjota matkailupalveluita Pirkanmaalla sekä toissijaisesti muualla Suomessa. Mietimme laajentumista incoming - matkatoimistoksi, jossa toisimme matkailijoita ulkomailta Suomeen. Vuonna 2013 toimintamme on koostunut ulkomaan matkailusta. Ei vaikutusta. Nyt perusedellytykset luotu markkinoilla toimimiseen ja erottautumiseen. Odotukset lähitulevaisuudelta ovat yrityksen tunnettuvuuden lisäämisessä, yhteistyökumppaneiden etsimisessä ja sitä kautta asiakasmäärien lisäämisessä Mahdollisen kansainvälistymisen myötä kotisivujen, markkinointimateriaalin ja palvelujen tarjoaminen kohdekielillä. Mahdollisesti tulevaisuudessa verkkokauppa.

8 ASIANTUNTIJA - Deeper Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Hanke Sähköisen liiketoiminnan ja siinä erityisesti Hankkeen toteutuksen pääsisällöt markkinoinnin alueeseen Aihe: Uuden sähköisen asiointipalvelun kohderyhmien tarpeiden liittyvät työkalut ja niiden hyödyntäminen Päivämäärä: 17.4, 25.4 ja Aihe : Sähköiseen markkinointiin, myyntiin ja liiketoimintaan käytettävien palvelualueiden sekä työkalujen kehitysalueiden määrittäminen Päivämäärä: 31.5, 5.6 ja Aihe: Sähköisen markkinoinnin toimintamallien kehittäminen Päivämäärä: määrittäminen Päivämäärä: avokuntoutuspalveluiden Aihe: Sähköisten asiointipalveluiden käytettävyyden ja sisällön liiketoiminnan päivittämisen suunnitelman toteuttaminen toteuttamisessa Päivämäärä: Aihe: Sähköisen asiointipalveluiden rakenteet ja toimintaedellytyksien määriitäminen Päivämäärä: Aihe: Sähköisten asiointipalveluiden yhteyksien toimintaedellytykset ja kehittämisen määrittäminen YRITYS - Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Toteutuksen ajankohta 4/2013-2/2014 Toteutettavien toimenpiteiden tarkoituksena oli tunnistaa yrityksen sähköisen markkinoinnin alueen tärkeimmät kehityskohdat ja parantaa henkilöstön ja johdon osaamista näille osa- alueilla suunnatulla koulutuksella. Pirkanmaan Erikoiskuntoutus pääsi testaamaan käytännön osaamisensa kehittymistä heidän syksyllä järjestetyn seminaarin markkinointiin liittyen. Seminaarin toteutuksen yhteydessä havaittiin, että yrityksen olisi syytä panostaa palveluiden käyttöön liittyen tärkeään lääkärikohderyhmään. Tämän havainnon pohjalta hankkeen viimeiset neljä konsultointipäivää käytettiin kyseiselle kohderyhmälle suunnatun verkkopalveluosion parantamiseksi vaadittujen toimenpiteiden kehityskonsultointiin. Hankkeen kannalta Pirkanmaan Erikoiskuntoutuksen lokakuussa järjestämä sidosryhmätapahtuma toimi erinomaisena tilaisuutena todentaa yrityksen osaamisen kehittymistä. Yritys pääsi soveltamaan tapahtuman markkinoinnissa hankkeen avulla kartutettua osaamista erilaisten sähköisten kanavien käytössä. Hankkeen aikana oli huomattavissa kohdeyrityksen toteutukseen sitoutetun henkilöstön osaamisen kasvu. Tämän ansiosta yritys pystyi tekemään itsenäisesti erilaisia sähköisen markkinoinnin yksinkertaisia toteutuksia joutuisasti. Aiemmin vastaavat toteutukset olivat jääneet toteuttamatta osaamisen puuttumisen takia tai siksi, että toimenpiteiden teettämiseksi ulkopuolisilla ei ollut varattu etukäteisbudjettia. Kohdeyrityksen toimialalle ominaista on monitahoinen asiakaskäsite, jossa mukana ovat palvelun käyttäjä, suosittelija/vaikutta (lääkäri) ja maksaja (Kela/vakuutusyhtiö). Kuntoutuspalveluihin liittyy myös usein varsin pitkät tai jopa jatkuvat käyttötarpeet. yrityksen kilpailukykyyn, Alan erityispiirteet huomioiden hankkeen vaikutukset erityisesti pitkällä aikavälillä asiakastyytyväisyyden kasvuna ja suosittelujen määrän lisääntymisenä. Lisäksi vaikutukset näkyvät markkinointiin käytettävän budjetin rakenteen muutoksena, kun sähköisen markkinoinnin perustoimintoja pystytään tekemään aiempaa omavaraisemmin. Yrityksen toiminnassa useimpien palveluiden toteutukseen liittyy vahvasti kytkös fyysiseen toimipaikkaan. Tämän johdosta suoranaista kansainvälistymisvaikutusta ei voi sanoa syntyneen hankkeen vuoksi. Hankkeen puitteissa on kuitenkin keskusteltu myös terveyspalveluiden alalla vallitsevasta lääkäri- ja terveyspalveluturismista. Koska Pirkanmaan Erikoiskuntoutus edustaa alansa kärkeä Suomessa, ei ole poissuljettua etteikö palveluiden markkinoinnissa voitaisi jatkossa keskittyä vahvemmin myös ulkomaalaisten asiakkaiden tavoitteluun. Jatkon kannalta tärkeää on luontaisesti hankitun osaamisen ylläpito käyttämällä taitoja toistuvasti. Koska tilanne ei ole staattinen ja uusia mahdollisuuksia ja kanavia kohderyhmien tavoittamiseksi syntyy koko ajan, olisi hyödyllistä nimetä asioista yrityksessä päävastuussa oleva henkilö. Mahdollisten rekrytointien myötä on syytä panostaa jatkossakin osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen yrityksessä. Toimialalle on luonteenomaista erilaiset terveydenhuoltopuolen omat sähköiset järjestelmät, joihin liittyen Suomessakin on nähty sekä positiivista, että negatiivista uutisointia. Ulkoisiin asioihin liittyvän sähköisen liiketoimintaosaamisen lisäksi, on oleellista että nämä enemmän sisäisien prosessien toimivuuteen ja tehokkuuteen liittyvät järjestelmät sekä niiden hyödyntämisosaaminen ovat riittävällä tasolla. LV 2013, Kannattavuus 2013, Uudet asiakkuudet ja markkinat Kansainvälistymine n Vaikutukset henkilöstöön ,8 M ,0 M ,2 M ,6% ,0% E % paikallisen julkisen terveydenhuollon vierailukäynnit lisääntyneet maantieteellisesti tutustumiskäyntipyynnöt tulevat kauempaa kuin ennen englanninkielisten sivujen kehittäminen saatiin käyntiin ei henkilöstövaikutuksia lisäsi tunnettuutta paikallisesti ja valtakunnallisesti sähköisen viestinnän lisäkehittäminen sosiaalisen median lisäkehittäminen

9 ASIANTUNTIJA - Deeper Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä yrityksen kilpailukykyyn, Verkkokauppa Kaarnalaiva.fi Päivämäärä: Aihe : Myyntiprosessien määrittäminen ja integraatiot Päivämäärä: Aihe: Verkkokaupan rakenteiden suunnittelun konsultointi Päivämäärä: Aihe: Logistiikkaintegraatioiden konsultointi Päivämäärä: Postikorttien Aihe:Tuotekategorioiden suunnittelu ja määrittely verkkokauppaliiketoiminnan Päivämäärä:17.3 ja perustaminen Aihe: Myyntiprosessin vaiheiden kehityskonsultointi Päivämäärä: Aihe: Hinnoitelu ja hinnastot, määrittelutyön opastus Päivämäärä: Aihe:Asiakasrekisterien suunnittelu ja määrittely Päivämäärä: 6.5 ja Aihe :Osoitteistojen ja asiakastilitoimintojen suunnittelun ja toteutuksen konsultointi 9/2013-5/2014 Juuri aloitetusta yritystoiminnasta johtuen vertailudataa ei ole saatavilla aiemmilta tilikausilta. Liiketoimintaympäristö muuttui kertaheitolla, kun Posti lanseerasi vahvan tv- näkyvyyden saatteleman oman mobiilialustoille suunnitellun postikorttipalvelun joulun tienoilla. Toisaalta kilpailu on hyväksi, koska se kasvattaa koko verkkopohjaisen postikorttimyynnin tunnettuutta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa, ilman että itse tarvitsee tehdä kaikkia markkinointiponnisteluita. Hankkeen vaikutukset näkyivät päällimmäisenä yrityksen avainhenkilöiden osaamisen kasvuna ja siinä, että aiottu verkkopalvelu saatiin lanseerattua halutulla aikataululla. Myös kaupan palvelun laatua ja asiakaskokemusta parantavat saatiin toteutettua halutulla tahdilla ja niiden vaikutukset nähdään erityisesti seuraavan joulun myyntisesongissa. Liikkeelle pääsyn jälkeen kohdeyrityksen on suhteellisen helppo lähteä suunnittelmaan myös kansainvälistymistä, koska konseptiin avaintoimintona kuuluva korttien painattaminen on nykyään helpottunut huomattavasti verkkopohjaiseen aineistonkäsittelyyn siirtyneiden painotalojen ansiosta. Laajentuessa oleelliseksi tuleekin kieliversioiden laatiminen, erilaiset hinnoitteluun ja verotukseen liittyvät yksityiskohdat sekä markkinointi. Vahvasti sähköiseen liiketoimintaan pohjautuvasta luonteesta johtuen Kaarnalaivan on jatkossakin pyrittävä pitämään tietojärjestelmiin liittyvät asiat ajantasaisina. Sama koskee myös markkinointia. Kyseessä on sesonki- ja volyymibisnes, jolloin kuluttajien käytöksen muutos moninkertaistuu niin positiiviseen, kuin negatiiviseenkin suuntaan laajoina heilahduksina myynneissä. Erilaisia kysyntää kasvattavilla uusilla toiminnoilla voidaan tasata sesonkiluonteisuudesta johtuvia hiljaisempia hetkiä. Näiden uusien toimintojen kehittäminen, testaaminen ja lanseeraaminen on myös yksi avaintoiminnoista tulevaisuuden kannalta. YRITYS - Verkkokauppa Kaarnalaiva.fi LV 2013, Kannattavuus 2013, Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja alle 1000, , , tappiollinen % % Uusien asiakkaiden saaminen on ollut haastavaa, markkinointivälineinä on käytetty Google AdWord mainontaa ja Facebook mainontaa sekä asiakaskirjeitä. Facebook tykkääjien määrä on lähes 400 henkilöä ja verkkokaupan sivuilla on n kävijää viikoittain, mutta kaupan käynti ja asiakkaiden rekisteröinti on ollut hiljaista. Uusia asiakkuuksia verkkokauppaan ei ole kovin paljon tullut, yhteensä n.20 henkilöä. Uutena asiana on oman kivijalkakaupan perustaminen alkaen, jota kautta uusien asiakkaiden/kanta asiakasjärjestelmään hankkiminen on alkanut. englanninkielisten sivujen kehittäminen saatiin käyntiin ei henkilöstövaikutuksia lisäsi tunnettuutta paikallisesti ja valtakunnallisesti sähköisen viestinnän lisäkehittäminen sosiaalisen median lisäkehittäminen

10 ASIANTUNTIJA - Trust (Tulus) Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Toteutuksen ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Arvemet Oy Aikastore- verkkokaupan kehittäminen Päivämäärä: Aihe :Brändin analysointi kansainvälisille markkinoille mentäessä Päivämäärä: Aihe: Tuottteiden näkyvyyden suunnittelu ja määrittely Päivämäärä: Aihe: Verkkokaupan konseptit Päivämäärä: Aihe: Verkkokaupan konseptit Päivämäärä: Verkkokaupan konsepti ja sisältö Aihe: Sähköisten kanavien valinta Sähköisten viestintäkanavien Päivämäärä: valinta ja Aihe: Sähköisten viestintäkanavien markkinointisuunnitelmien konsultointi markkinointisuunnitelma Päivämäärä: Sähköiset viestimet, viestien ja Aihe Sähköisten viestintäkanavien valinnan konsultointi verkkokaupan yhdistäminen Päivämäärä: Verkkosivustoon sitouttaminen Aihe :Sähköisten viestien ja verkkokaupan yhdistäminen ja viestiminen sitoutustoimista, Päivämäärä: Toimenpidesuunnitelman luonti Aihe Verkkosivustoon sitouttaminen, suunnittelun opastus jatkotoimenpiteille Päivämäärä: Aihe : Käytännön toimenpiteiden suunnittelun opastus Päivämäärä: Aihe Digitaalisten viestintäkanavien sitouttaminen kohderyhmile Päivämäärä: ja Aihe :Toimenpidesuunnitelmat jatkotoimenpiteille 5/ /2013 Kehitystyö aloitettiin Aika- verkkosivujen ja sähköisen viestinnän nykytilan määrittelyllä. Sen seurauksena todettiin, että verkkosivujen ilme kaipaa elävöittämistä, brändiä tukevaa erottautuvaa visuaalisuutta sekä sisällöllisen viestin yhtenäistämistä ja brändin mukaista linjausta. Sähköisestä ostamisesta haluttiin tehdä helppoa ja ohjata aktiivisesti kuluttajaa verkko- ostamisen pariin. Sivustosuunnitelmassa yhdistettiin verkkokauppa, tuote- ja yritystiedot yhtenäiseksi brändiä tukevaksi kokonaisuudeksi, sekä määriteltiin konsepti visuaalisuudesta ja brändin ydinviestistä. Sähköisen viestinnän suunnittelun linjaksi valittiin tuotteisiin perustuva taktinen viestintä kustannustehokkaissa sähköisissä ympäristöissä. Markkinoinnin pohjaksi suunniteltiin tehokkaasti haluttuja eri kohderyhmiä osallistavat kilpailukampanjat. Kävijöiden sitouttamiseksi sivustoon kehitettiin kaksitasoinen, sekä kuluttaja- asiakkaita että design- ammattilaisia eri kulmilta tavoittava kilpailukampanja, joka jalostuu kampanja- ajan jälkeen mielenkiintoiseksi, kuluttajien seuraamaksi tuotekehitysprosessiksi. Aika- tuotteiden verkkokauppa tuote- ja brändisivustoineen kaipasi kiivaasti käytettävämpää, kokonaisvaltaisempaa ja näkyvämmin brändiä ja brändifilosofiaa esiin tuovaa uudistusta. Aika- tuotteelle konsultoitu verkkokaupan konseptisuunnitelma sitoutustoimenpiteineen ja sähköisen viestinnän suunnitelmineen toi Aika- tuotteelle huomattavasti entistä paremman mahdollisuuden tulokselliseen verkkokauppaan, kuluttajamarkkinoilla erottumiseen sekä yhtenäiseen ja kokonaisvaltaiseen brändiviestintään.. Työ näkyy myös mitattavissa tuloksissa ja myynnin positiivisessa kehityksessä. Vaikka tarkat myynnin kehityksen luvut ovat luottamuksellisia liikesalaisuuksia, on myynnin numeraalinen kasvu ollut projektin valmistuttua huomattavaa. YRITYS - Arvemet Oy LV 2013, Kannattavuus 2013, 60000, 60000, E60000 Heikko Ei vaikutusta Ei vaikutusta ei henkilöstövaikutuksia Ei vaikutusta Avoinna

11 OptoFidelity Oy LV 2013, 2013: 3,5 milj.euroa 2014: 4-4,5 milj,europa 2015: 5,5-6 milj.euroa ASIANTUNTIJA - Smart Files Päivämäärä: Aihe :Lähtötilanteen määrittely Päivämäärä: Aihe: Lähtötilanteen määrittelyn pohjalta tehty etenemissuunnitelma ja sen konsultointi Päivämäärä: Aihe:Sähköiset jakelulakanavat ja niiden määrittely Päivämäärä: Aihe: Sähköiset jakelulakanavat ja niiden määrittely Sähköisen Päivämäärä: liiketoimintasuunnitelman Aihe: Sähköiset jakelulakanavat ja niiden määrittelyn pohjalta tehty toteutuksen konsultointi määrittäminen Päivämäärä: uusasiakkaiden Aihe: Sähköiset jakelulakanavat ja niiden määrittelyn pohjalta tehty toteutuksen konsultointi hankkimiseksi ja Päivämäärä: 2.7 ja sähköisten jakelukanavien Aihe Sähköisten jakelukanavien toteutuksen ohjeistus kehittämiseksi Päivämäärä: 24. ja Aihe Sähköisten jakelukanavien toteutuksen konsultointi Päivämäärä: Aihe : Sähköisten jakelukanavien toteutuksen konsultointi Päivämäärä: Aihe Sähköisten jakelukanavien toteutuksen konsultointi Päivämäärä: 14.8, 29.8 ja Aihe :Sähköisten jakelukanavien toteutuksen avainhenkilöiden koulutus Kannattavuus 2013, Vuoden 2013 liiketoiminnan tulos on positiivinen. Myös kannattavuuden odotetaan parantuvan vuosina 2014 ja 2015, kun vuonna 2013 tehdyt investoinnit kasvattavat myös kannattavuutta uusien asiakassuhteiden ja tehostuneen toiminnan ansiosta. YRITYS - OptoFidelity 4/2013-9/2013 Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen Hanke sisälsi määrittelyä ja konsultointia yrityksen sähköisten palveluiden osalta kansainvälistyminen silmälläpitäen. Koulutukseen ja määrittelyyn sisältyi verkkopalveluiden käyttömahdollisuudet, sosiaalisen median kanavien käyttö ja erilaiset sähköiset jakelukanavat yrityksen käytössä. Projektissa toteutetulla verkkopalvelulla on ollut merkitystä uusien asiakkuuksien ja asiakasryhmien hankinnassa. Palvelun mahdollistama parantunut asiakaskommunikaatio on tuonut suoria uusia kontakteja, jotka ovat johtaneet asiakasprojekteihin. Samaan tapaan myös uudet asiasryhmät (mm. Autoteollisuus) ovat löytäneet OptoFidelityn ja keskusteluja uusille toimituksista uusille tuotealueille on syntynyt. Em. Vastauksiin liittyen kaikki OptoFidelityn testausautomaatiopuolen asiakkuudet ja kohdemarkkinat ovat kansainvälisillä markkinoilla. Tästä lähtökohdasta johtuen palvelu toteutettiin alkuun kaksikielisenä (fi, en) ja optiona pidettiin myös kiinankielisen palvelun toteuttamista. Palvelu on vahvistanut kansainvälistymistä. Uudet, suorat yhteydenotot ovat painottuneet erityisesti Yhdystvaltojen länsirannikolle, jossa toimii paljon OptoFidelityn kohdemarkkinoiden yrityksiä. Verkkopalvelun tuoma näkyvyys ja uudet asiakkuudet ovat osaltaan vahvistaneet OptoFidelityn positiivista kasvua. Henkilöstössä tämä näkyy kuuden ihmisen rekrytointina vuonna Projektin vetämistä ja koko markkinoinnin kehittämistä varten rekrytointiin suoraan yksi henkilö. Hankkeen toteutuksen aikana yrityksen henkilökunnan käsitys erilaisten palveluiden tuomista mahdollisuuksista laajeni ja käsitys sähköisten palveluiden interaktiivisuuden hyväksi käyttämisestä yrityksen toiminnassa parani. Sosiaalisen median palveluiden mahdollisuudet ja samalla myös niiden vaatimat resurssit antoivat yritykselle mahdollisuuden resursoida tulevaisuutta silmälläpitäen henkilöstöä digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen Projektissa toteutettu palvelu mahdollistaa monipuolisen markkinointiviestinnän kehittämisen. Tällä alueella OptoFidelityn yleinen tavoitte on asiakkaan sitouttaminen tiiviiseen kommunikaatioon ja yhteistyöhön. Projektissa luotu palvelu on monipuolinen ja tarvittaessa laajentuva työkalu, jonka mahdollisimman tehokas hyödyntäminen ja jatkuva uusien sisältöjen luominen on keskeinen osa juuri kilpailukyvyn yrityksen ylläpitoa. yrityksen kilpailukykyyn, Hankkeen antamien tietojen perusteella yrityksen verkkopalveluita uusittiin paremmin kansainvälistä asiakaskuntaa palvelevaksi sekä verkkopalveluiden yhteyteen tuotiin uusia sähköisiä kanavia laajentamaan käyttökokemusta ja tarjoamaan uusille asiakkaille parempia väyliä tutustua yrityksen liiketoimintaan ja tuotteisiin. Yrityksessä nähtiin hankkeen tuoman tiedon olleen tarpeellista yrityksen sähköisten viestintäkanavien kehittymisen kannalta. Hanke antoi yritykselle konkreettiset lähtökohdat kehittää verkkopalveluitaan edelleen ja ymmärrystä palveluiden luomista mahdollisuuksista ja samalla myös rajoitteista. Hanke koettiin hyödylliseksi ja se antoi konkreettiset lähtökohdat kehittää yrityksen käyttämiä sähköisiä kanavia. Ensimmäinen jatkokehitystarve ja jo toteutettu toimenpide (kevä 2014) on kiinankieliset sivut jatkuvasti kasvavan kansainvälisen kysynnän vuoksi. Myös muille kieliversioille on tarve mahdollisesti jo vuoden 2014 aikana (saksa) alueen kasvavan kysynnän vuoksi. Muut mahdolliset jatkokehitystarpeet liittyvät palvelun vieläkin tehokkaampaan SEO- optimointiin, kampanjointiin ja markkinoinnin automatisaatioon. SEO- optimointia lukuun ottamatta laajempia kampanjatarpeita ja mahdollisuuksia selvitetään vuoden 2014 aikana. Jatkokehitystarpeet ja - Yritys haluaa kehittää sähköisiä palveluitaan edelleen sosiaalisen median kanaviin sekä tarjota asiakkailleen uusia mahdollisuuksia tiedon välittämiseen verkossa. Asiakkuuksien löytäminen Aasian markkinoilta on parantunut ja myös asiakkaille voidaan nyt tarjota heille kohdistuvia palveluita paremmin. Yritys on jo hankkeen toteuttamisen jälkeen luonut aasialaisille asiakkuuksilleen oman verkkopalvelun, johon on liitetty myös kiinalaisille spesifisiä sosiaalisen median

12 ASIANTUNTIJA - Smart Files yrityksen kilpailukykyyn, Jatkokehitystarpeet ja - Kirsikas tmi Sähköinen kauppapaikka ja - palvelut mainoslahjatuotteiden myyntiin Päivämäärä: Aihe: Soveltuvien verkkokauppojen konsultointi Päivämäärä: Aihe: Soveltuvien verkkokauppojen konsultointi Päivämäärä: Aihe:Soveltuvien verkkokauppojen konsultointi Päivämäärä: Aihe: Verkkokaupparatkaisujen koulutus Päivämäärä: Aihe: Verkkokaupparatkaisujen koulutus Päivämäärä: Aihe:Verkkokaupparatkaisujen koulutusi Päivämäärä: Aihe Verkkokaupparatkaisujen koulutus Päivämäärä: Aihe Verkkokaupparatkaisujen määrittely ja konsultointi Päivämäärä: Aihe :Verkkokaupparatkaisujen määrittely ja konsultointi Päivämäärä: Aihe :Verkkokaupparatkaisujen määrittely ja konsultointi Päivämäärä: 22.8 ja 23.8 Aihe: Verkkokaupan käytettävyyden konsultointi ja määrittely Päivämäärä: 10.9 ja Aihe: Verkkokaupan käytettävyyden konsultointi ja määrittely 5/ / 2013 Hanke sisälsi määrittelyä, koulutusta ja konsutointia yrityksen sähköisten palveluiden osalta yritystoiminnan laajentumiseen. Hanke antoi yritykselle Koulutukseen ja määrittelyyn sisältyi sähköset konkreettiset lähtökohdat kehittää kaupankäyntipalvelut ja niiden verkkopalveluitaan edelleen ja käyttömahdollisuudet. ymmärrystä palveluiden luomista mahdollisuuksista ja samalla myös Hankkeen toteutuksen aikana yrityksen käsitys sähköisen kauppapalveluiden tuomista mahdollisuuksista laajeni. Hankkeen antamien tietojen perusteella yrityksen verkkopalveluita uusittiin asiakkaan työn helpottamiseksi ja uusien mahdollisuuksien käyttöönottamiseksi. rajoitteista. Hanke koettiin hyödylliseksi ja se antoi konkreettiset lähtökohdat kehittää myös yrityksen käyttämiä sähköisiä kanavia. Hankkeen aikana yritys työllisti kahta henkilöä erilaissa kehitystehtävissä liittyen verkkopalveluiden kehittämiseksi normaalin yhden henkilön työllistymisen lisäksi. Yritys haluaa kehittää sähköisiä palveluitaan edelleen ja kehittää palveluiden sisältöä löydettävämmäksi ja asiakkaita paremmin palveleviksi. Samalla halutaan kehittää nykyisten verkkopalveluiden liitettävyyttä yrityksen laskutusjärjestelmiin ja helpottaa työmäärää ja parantaa mahdollisuuksia keskittyä rutiinitöiden sijaan yrityksen kehittämiseen ja uusien asiakkuuksien löytämiseen. YRITYS - Kirsikas 2013, , , Asiakaskunta jakautuu tasaisemmin koko maahan. Uudet asiakkaat: harvoin mainoslahjoja ostavat yritykset/yhteisöt. Markkinatilanne on kiristynyt useiden uusien verkkokauppojen myötä vuoden 2014 alusta. Verkkokaupan toimivuus on elinehto yritykselle. Ruotsalaiset liikelahjaverkkokaupat dumppaavat Suomeen tällä hetkellä erittäin edullisesti tuotteita. Uuden verkkokauppa- alustan ansiosta on joulukuu maaliskuu 2014 aikana (4 kk) tehty suoria verkkokauppatilauksia uuteen mainoslahjaverkkokauppaan enemmän kuin vanhalle alustalle keskimäärin vuoden aikana. Mainoslahjaverkkokaupasta ostavat ulkomaille yritykset, joilla on toimintaa muissakin maissa (esimerkiksi Ruotsi ja Viro). Suomen korkeiden työkustannusten vuoksi ei kansainvälisille markkinoille meno onnistu. Verkkokaupan sivuston kääntäminen ja ylläpito ruotsiksi tai englanniksi ei kannata, sillä siitä saatava hyöty ei kata kuluja. Yrityksellä on ollut vuoden 2011 syyskuusta lähtien osa- aikainen työntekijä. Liikevaihdon kasvaessa on tarkoitus palkata kokopäiväinen työntekijä ja mahdollisesti uusi osa- aikainen työntekijä vuoden 2015 aikana. Yritys on käyttänyt vuodesta 2013 lähtien säännöllisesti kahden freelance designerin palveluja. Uuden verkkokauppa- alustan hyvän toimivuuden ansiosta kilpailukyky paranee ja yritys tavoittaa yhä laajenevan asiakaskunnan liikevaihdon ja liikevoiton näin kasvaessa. Verkkokaupan alustan yhdistäminen kirjanpito- ohjelmaan vähentää olennaisesti tilausten käsittelyyn menevää aikaa ja minimoi virhekirjaukset. Yrityksemme arvioi koko ajan sivuston toimivuutta ja tilaa uusia toimenpiteitä verkkokaupan sujuvuuden parantamiseksi. Tällä hetkellä on parannustoimenpiteiden kustannusarvio n alv 0 % ( ).

13 ASIANTUNTIJA - Smart Files Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Toteutuksen ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Pirkanmaan Lehtitalo Päivämäärä: Aihe: Digitaalisen julkaisuympäristön ja verkkokauppakeskuksen totetusmallit ja rakenteet, määrittely Päivämäärä: Aihe: Digitaalinen automatisoitu ilmoitustuotanto, määrittely Päivämäärä: Aihe:Tuote- ja palvelukonseptin sekä tuotannon työnkulun määrittäminen Digitaalisen tehtyjen valintojen pohjalta mainosmediajulkaisuympärist Päivämäärä: ön (interaktiiviset ja Aihe: Digitaalisen työnkulun tuotannon ja prosessien suunnittelun ohjeistus automatisoidut Päivämäärä: ilmoistustuotteet ja Aihe: Digitaalisen työnkulun tuotannon ja prosessien suunnittelun ohjeistus mediaympäristö) sekä Päivämäärä: verkkokauppaliiketoiminnan määrittäminen, tuotteistus ja toteutuksen konsultointi. Aihe:Tuotannollisen toteutuksen konsultointi ja ohjeistus Päivämäärä: Aihe Tuotannollisen toteutuksen konsultointi ja ohjeistus Päivämäärä: Aihe Verkkokauppaliiketoiminnan konsultointi (tekninen alusta, logistiikka, maksuliikenne jne.) Päivämäärä: Aihe :Verkkokauppaliiketoiminnan konsultointi (tekninen alusta, logistiikka, maksuliikenne jne.) 5/ / 2013 Hankkeen kautta lähdettiin toteuttamaan kustannustoimialan yritykselle poikkeuksellista verkkokaupankäyntiin lopulta johtavaa liiketoiminta- alustaa. Välivaiheena oli digitaalisen mainosautomaattikonseptin toteutus. Asiakkaiden kiinnostus kustannustehokkaaseen markkinoinnin ja mainonnan toteutukseen voitiin havaita jo projektin aikana. Toimintamalli ja liiketoiminta- alusta muuttaa kustantajan ansaintamallien muodostumista perinteisestä levikkiin ja yksisuuntaiseen markkinoinnin toteutuksesta interaktiiviseen suuntaan koskien sekä mainonnan tuotantoa että kuluttajien käyttäytymistä. Tässä on suuri potentiaali kustannustoiminnan heikohkossa nykytilanteessa sekä kuluttajien käyttäytymisen muutoksessa mainonnan ja uutisinformaation kuluttamisessa. Uusi toimintamalli ja - konsepti mahdollistaa olemassaolon edellytykset sekä kasvun niin yritykselle itselle kuin asiakasyrityksille sähköisen kaupankäynnin monipuolisina toteutusmahdollisuuksina. Ilman rakennettuja palvelukonsepteja yrityksen toiminnan tulevaisuus olisi erittäin haastava. Suurin kehitysponnistus tulee olemaan varsinaisen verkkokauppakeskuskonseptin toteutus sekä sen integroiminen eri kustannustuotteiseen ja infrormaation jakelukanaviin. YRITYS - Pirkanmaan Lehtitalo LV 2013, Kannattavuus 2013, Uudet asiakkuudet ja markkinat Kansainvälisty minen Vaikutukset henkilöstöön - 0,8M, +0,3M, +1M - 0,3M, 0, +0,1M Täysin uusia asikkuuksia odotetaan saavutettavan n.500 vuoden 2014 aikana ja vuoden 2015 aikana saman verran. Ei toistaiseksi Vuonna 2013 vähennetty 10 hlöä, vuonna 2014 otettu kaksi lisää ja vuonna 2015 otamme 5 uutta henkilöä. Uusi tuote- ja palvelukonsepti aivan oleellinen, ilman hanketta tulevaisuus olisi todella haastava ja liiketoiminta supistuisi varmasti Asiakaslähtöisten käytännön toimien toteutus, kuluttajakäyttäytymisen analysointi

14 ASIANTUNTIJA - Smart Files yrityksen kilpailukykyyn, Jatkokehitystarpeet ja - Huura Oy Sähköisten viestintäkanavien kehittäminen uusien asiakkuuksien ja asiakkuussegmenttien saamiseksi Päivämäärä: Aihe: Konsultointi sähköisten palveluiden mahdollisuuksista Päivämäärä: Aihe: Konsultointi sähköisten palveluiden mahdollisuuksista Päivämäärä: Aihe: Koulutus sosiaalisen median palveluista Päivämäärä: Aihe: Koulutus sosiaalisen median palveluista Päivämäärä: Aihe: Koulutus, Sähköiset palvelualustat ja niiden käyttö ja mahdollisuudet Päivämäärä: Aihe: Koulutus, Sähköiset palvelualustat ja niiden käyttö ja mahdollisuudet 6/2014 Uusien palveluiden käytännön kehitysprojektin tulokset Yritys aloitti ebisnes- hankkeen aikana nähdään varmasti vasta kehitysprojektin valmistumisen jälkeen käsiteltyjen sähköisten mutta uusien palvelumahdollisuuksien kehitys on koettu liiketoimintamuotojen ja mahdollisuuksien tärkeäksi asiakaskunnan palvelemisessa laajemmin ja paremmin pohjalta sähköisten palveluiden käytännön sekä uuden asiakaskunnan houkuttelemiseksi. kehitysprojektin, jonka tarkoituksena on Ebisnes- projektin pohjalta suunniteltiin myös yrityksen sisäiseen käyttöön tarjoitettuja sähköisiä palveluita parantamaan ja laajentamaan sisäistä viestintää henkilöstön kesken ja henkilöstölle. tarjota entistä paremmat kanavat uusille ja nykyisille asiakkaille saada tietoa yrityksen tarjoamista palveluista Projektin sisältö oli erityisen tarpeellinen ja käytännössä hyödyllinen, koska konsultointiprojektin pohjalta voitiin lähteä toteuttamaan kehitystyötä käytännössä. Sähköisten palveluiden käytännön kehitysprojektin käynnistäminen YRITYS - Huura 2013, Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja Liikevaihto ,5 milj. Tulos 93 k Ensimmäisessä vaiheessa keskitytty olemassa oleviin asiakkaisiin ja heidän palvelemiseen paremmin Ei toistaiseksi Ei vaikutuksia henkilöstöön Hanke oli yrityksen kannalta menestyksekäs. Sähköisten palveluiden ja sähköisen viestinnän osaaminen kasvoi koulutuksen myötä ja yritys pystyi tarkemmin arvioimaan tarpeitaan sähköisten uusien palveluiden kehitykseen. Yritys koki projektin tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi sähköisen liiketoiminnan ja palvelumuotojen kehittämiseksi.

15 ASIANTUNTIJA - Brandstairs Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä yrityksen kilpailukykyyn, Parkanon Muovituote Päivämäärä: Aihe: Kohderyhmien määrittely ja tarpeiden analysointi Päivämäärä: Käytössä olevien Aihe: Verkkosivujen kohdistettavuus ja sisältörakenteen konsultointi sähköisten Päivämäärä: liiketoimintakanavien Aihe: Verkkosivujen rakenne ja informaatioarkkitehtuuri kehittäminen ja uusien sähköisten liiketoimintakanavien suunnittelu laajempia markkinoita tavoitellen Päivämäärä: Aihe: Verkkosivujen sisältörakenne Päivämäärä: Aihe: Verkkosivujen sisältörakenteen konsultointi ja ohjaus Päivämäärä: Aihe: Verkkoviestinnän soveltuvuus eri päätelaitteille Päivämäärä: 17.3 ja Aihe: Verkkosivujen sisällön konsultointi 12/2013-3/2014 www- sivutot on testattu ja toimivat eri päätelaitteissa tehokkaasti Toteutetut responsiiviset ratkaisut mahdollistavat paremman tavoitettavuuden ja huomioi kohderyhmien preferenssit entistä huomattavasti paremmin. Laajempi uudistus olisi luonut edellytykset interaktiivisempaan ratkaisuun, tätä ei kuitenkaan päästy toteuttamaan aikataulun ym. reurssien niukkuuden vuoksi. Uusi toteutus luo paremmat edellytykset saada tietioa projektiyritysten tarjoamista ratkaisuista. Moderni ratkaisu auttaa profiloimaan yritystä edelläkävijäksi. Kansainvälistymistä ajatellen täytyy vielä panostaa sivuston löydettävyyteen. Koska Venäjä on projektiyrityksen yksi tärkeimmistä tulevaisuuden vientimaista, tarvitaan myös panostusta paikalliseen henkilökohtaiseen myyntityöhön. Tässä nylyinen sivusto ja siitä tehty venäjänkielinen versio sekä siihen mahdollisesti rakennetty extranet- tyyppinen materiaalien siirtoa varten tehty ratkaisu olisivat edellytyksenä kansainvälistymiselle. Tärkeimpinä kehitystarpeina nähdään hakusanaoptimoinnin ja adwordsien käytön. Mikäli lähdetään tosissaan kansainvälistymään, sivuston testaus ennen kieliversioiden tekoa voisi olla perusteltua kulttuurierojen vuoksi. YRITYS - Parkanon Muovituote 2013, , , , , Uusia vesienkäsittelyn asikkaita hankitaan asiakaskäynneillä ja mm.kotisivut antavat uskottavuutta Keskitymme Suomen markkinoihin koska tuotteemme ovat suuria +1hlö vuonna 2015 Vaikutukset ovat lähinnä uskottavuutta lisääviä seuraamme ebisneksen kehitystä ja ryhdymme jakoitoimiin mikäli allamme se on tarpeen

16 Kauppahuone Harju Hanke Sähköisen kauppapaikan suunnittelu ja toteutus, verkossa toimiva kauppapaikka, joka ASIANTUNTIJA - Trust Creative Society Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Päivämäärä: Aihe: Sähköisen kauppapaikan konsultointi Päivämäärä: 13.1 ja Aihe: Sähköisen kauppapaikan toiminnallisuuden suunnittelun konsultointi Päivämäärä: Aihe: Verkkosivujen rakenne ja informaatioarkkitehtuuri Päivämäärä: Aihe: Tavoitteiden ja strategian määrittely Päivämäärä: 25.3 ja palvelee Kauppahuone Aihe: Jalkautussuunnitelman toteutus ja ohjeistus Harjun asiakkaita Päivämäärä: 23.4 ja vastaten heidän Aihe: Markkinointiviestinnän suunnittelun konsultointi ja ohjeistus tarpeisiinsa parhaalla Päivämäärä: 7.5 ja mahdollisella tavalla. Aihe: Tavoitteiden ja strategian kooste sekä tarkennus Päivämäärä: 2.6, 17.6 ja Aihe: Markkinointiviestinnän jalkautussuunnitelman kehykset ulkomaan toiminnoille YRITYS - Kauppahuone Harju Toteutuksen ajankohta 12/2013-6/2014 Kauppapaikan kehittämisessä otettiin erityisesti huomioon yrittäjävaltaisen asiakaskohderyhmän sekä toimialan erityispiirteet ja - vaatimukset, heidän sitouttamisensa kauppapaikan käyttäjiksi sekä Kauppahuone Harjun brändin vahvistaminen heidän keskuudessaan. Suunnittelussa huomioitiin myös mahdollinen suuntaaminen kansainvälisille markkinoille tulevaisuudessa, eli käytännössä eri kieliversioiden helppo mahdollistettavuus sekä käytettävyyden ja ulkoasun vastaaminen kansainvälisen tason vaatimuksiin. Referensseinä suunnittelussa käytettiin useita ulkomaisia, eri alojen verkkokauppoja. Markkinointiviestinnän tavoitteena on tuoda kauppapaikalle tunnettuutta, löydettävyyttä ja houkuttavuutta kohderyhmän keskuudessa. Suunnitellut markkinointi- ja lanseeraus keskittyvät kohdennetusti sähköisiin viestintäkanaviin ja - toimenpiteisiin: banneri- ja verkkomainontaan, sähköisiin kampanjoihin sekä suoraan kohderyhmää tavoittavaan sähköiseen viestintään. Sähköisen kauppapaikan kehittämishankkeella oli jo työstöprosessin aikana muutamia huomionarvoisia vaikutuksia Kauppahuone Harjun toimintamalleihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Verrattuna lähtötilanteeseen, jossa Kauppahuone Harjun myyntitoiminta on perustunut sähköisiä kanavia perinteisempiin myyntimalleihin, on sähköisen verkkokauppakonseptin kehittäminen harppaus kohti modernia, nopealla tahdilla kehittyvää myyntikanavamallia. yrityksen kilpailukykyyn, Sähköistä kauppapaikkaa suunniteltaessa yritys joutui paneutumaan nykyisiin ja tuleviin toimintamalleihinsa: havainnoimaan ja analysoimaan niiden heikkouksia ja vahvuuksia sekä pohtimaan vaihtoehtoja. Tämä on todennäköisesti auttanut yritystä ja sen avainhenkilöitä hahmottamaan paremmin sekä yrityksen asemaa markkinoilla että yritykselle ja sen asiakkaille parhaiten sopivia tapoja toimia. Kohderyhmäanalyysin myötä prosessi toi myös lisäymmärrystä yrityksen asiakaskohderyhmästä, heidän odotuksistaan ja käyttäytymisestään. Tämä tieto on arvokasta kehitettäessä jatkossa niin sähköisiä kuin fyysisiä palveluita.hanke on antanut Kauppahuone Harjulle hyvät valmiudet ylläpitää ja vahvistaa kilpailukykyään markkinoilla. Alalla, jossa uusiin toimintatapoihin ja trendeihin ei perinteisesti reagoida nopeasti, tuo sähköisen kauppapaikan kehittäminen merkittävää kilpailuetua sekä edelläkävijyyttä. Tämä edellyttää toki tahtotilaa sähköiseen liiketoimintaan panostamiseen myös tulevaisuudessa. Jatkokehityksen ja kauppapaikan menestyksekkään käyttöönoton kannalta olennaista on hankkeen puitteissa toteutetun työn vieminen käytäntöön, kauppapaikkaan liittyvän markkinointiviestinnän toteuttaminen ja tarvittava muokkaaminen asiakkaita parhaiten tavoittavaksi kokonaisuudeksi. Myös jatkuva asiakaskäyttäytymisen ja - tyytyväisyyden seuranta ja sen pohjalta tarpeen mukaan pitkäjänteisesti tehty palvelukehitystyö tukevat kauppapaikan menestystä ja toimimista kasvun avaimena tulevaisuudessa. 2013, 10,7 milj. n12,0 n13,0 3% 5% 6% Nettikauppoja, ammattisähköliikkeitä, rakennusliikkeitä, Citymarket, Anttila jne. Markkinat ovat yleisesti laskeneet n 5%, mutta osittain projektin ansiosta olemme saaneet kerrottua viestiämme paremmin uusille asiakkaille ja vahvistaneet asemiamme olemassa olevien asiakkaiden keskuudessa. Ukrainan ja Venäjän tilanteen vuoksi kansainvälistyminen on jäänyt polkemaan henkilöä (varma) henkilöä paikalleen, Pyrimme (arvio) jatkossa laajentumaan paremmin Balttiaan ja Ruotsiin uusille markkinoille. Kilpailukykymme paranee juuri oikealla hetkellä eli keskellä lamaa. Olemme valmiina sitten kun nousu lähtee ja markkinaosuutemme on vahvistunut selkeästi. Tunnettuisuuden lisääminen ja sähköisten markkinointivälineiden tuloa osaamispakkiimme ei voi vähätellä, sillä ne tulevat ns 11 hetkellä. Tosin nyt ne saatavilla oikeaan hintaan ja ne ovat kehittyneet pilvipalveluiden kehittymisen myötä kustannustehokkaiksi vasta viime aikoina. Jatkamme valitsemallamme tiellä ja vankistamme osaamistamme sekä pyrimme kehittämään sähköisen markkinoinnin osaamisemme huipputasolle, sillä tulevaisuus on asioiden helppoudessa ja verkoissa. Luonnollisesti perinteistä myyntiä tarvitaan, mutta koneet tekevät jatkossa paljon enemmän työtä ja siten tehokkuutemme ja kannattavuutemme paranee. Pyrimme myös valitsemaan verkkokaupassa toimivia BtoC yrityksiä yhteistyökumppaneiksemme, sillä nyt meillä on työkalut kunnossa.

17 ASIANTUNTIJA - Trust Creative Society Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Toteutuksen ajankohta Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä yrityksen kilpailukykyyn, Jatkokehitystarpeet ja - SL- Mediat Oy Digitaalisten ja interaktiivisten kustannustuotteiden sekä palveluiden (digitaaliset päätelaitelehdet, mobiili sovellusympäristö tablet päätelaitteisiin sekä tätä tukeva : Digitaalisten päätelaitelehtien totetusmallit ja rakenteet, suunnittelun lähtökohdat dynaaminen www : Ansaintamallien toteutusmahdollisuudet (mediailmoittaminen) palvelusivusto) määrittäminen, : Digitaalisen asioinnin ja kaupankäynnin mahdollisuudet, yhteydet muihin palveluihin tuotteistus, toteutus ja : Tuote- ja palvelukonseptin määrittäminen tehtyjen valintojen pohjalta kaupallistaminen : Tuotteistus ja tuotteistusta koskevan työnkulun ja prosessien määrittäminen Syntyvien uusien sekä olemassa : Tuotteistus ja tuotteistusta koskevan työnkulun ja prosessien määrittäminen olevien (lehtien kotisivustot, : Tuotannollisen toteutuksen konsultointi ja ohjeistus painetut lehdet ja näköislehdet) (1/2pv): Tuotannollisen toteutuksen konsultointi ja ohjeistus tuotteiden ja palveluiden välisten asiointi- ja liiketoimintayhteyksien määrittäminen ja toteutus. YRITYS - SL- Mediat 4/2014-5/2014 Hankkeella saatiin määriteltyä dgitaalisten kustannustuotteiden sisältö- ja toteutuskonseptit sekä niiden tuotantoon liittyvä automaatiorakenne. Painettujen medioiden digitalisoiminen sekä niihin liittyvien uusien ansaintamallien mahdollisuudet avasivat pohjan uuden liiketoiminnan toteutusta kohti. Hanke antaa edellytyksiä jatkaa kohti kilpailukykyistä kustannusliiketoiminnan toteuttamista perinteisen, painetun viestinnän haasteiden edessä. Hankkeen myöstä pystytään turvaamaan myös henkilöstön työpaikkoja kouluttamalla koko henkilöstö myynnistä lähtien uusien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden maailmaan. Hankkeen kautta syntyvillä uusilla tuotteilla on onnistuessaan erinomaiset mahdollisuudet tuoda yritykselle erittäin kilpailukykyisen toimintakentän. Tuotteet mahdolliset myös suoran sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuden mainostajille ja jossa kustantajalla voi olla operaattorin roolissa mahdollsuus uuteen ansaintamalliin. Kansainvälistymisen mahdollisuudet on koko konseptilla myös, mutta vaiheessa yksi malli täytyy saada ensin toimimaan testatusta kotimaassa. Hankkeella luodaan toiminnallinen ja tekninen ympäristö toteutukseen. Seuraava kehitysvaihe on digitaalisen sisällön tuottaminen uusiin tuotteisiin ja joka tuo digitaalisen päätelaitemaailman osalta sen edellyttämiä uusia sisältötuotannon osa- alueita (liikkuva kuva, ääni, interaktiivinen mainonta, sähköinen asiointi jne.) LV 2013, Kannattavuus 2013, 2014, 2015 Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja 6,02M, 5,9M, 6,2M 3% 5% 6% Uusi tuote- ja palvelukonsepti kohdistetaan ensin olemassaoleviin asiakkaisiin (2014), sen jälkeen uusiin asiakkuuksiin. Ei tässä vaiheessa 2013; - hlöä, 2014; - 10 hlöä, 2015, + 5hlöä Hankkeen kautta synnytettävät tuotteet ovat ainoa mahdollisuus päästä uudelleen kasvuun ja uusien työntekijöiden palkkaamiseen sekä kilpailukykyisen kustannusliiketoiminnan harjoittamiseen Toiminnallinen ja tekninen alusta viedään loppuun ja sen jälkeen lähdetään tuottamaan uusien digitaalisten kustannustuotteiden mukaista sisältöä.

18 ASIANTUNTIJA - Trust Creative Society Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Toteutuksen ajankohta Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä yrityksen kilpailukykyyn, Jatkokehitystarpeet ja - Kangasalan Sanomalehti Oy Digitaalisten ja interaktiivisten kustannustuotteiden sekä palveluiden (digitaaliset päätelaitelehdet, digitaalinen kauppakeskus, palveluhakemiston määrittäminen) määrittäminen, tuotteistus, toteutus ja kaupallistaminen. Syntyvien uusien sekä : Digitaalisten päätelaitelehtien totetusmallit ja rakenteet, suunnittelun lähtökohdat : Digitaalisten päätelaitelehtien totetusmallit ja rakenteet, suunnittelun lähtökohdat : Ansaintamallien toteutusmahdollisuudet (tilaajat/lukijat, mediailmoittaminen) : Digitaalisen asioinnin ja kaupankäynnin mahdollisuudet, yhteydet muihin palveluihin : Digitaalisen asioinnin ja kaupankäynnin mahdollisuudet, yhteydet muihin palveluihin : Digitaalisen asioinnin ja kaupankäynnin mahdollisuudet, yhteydet muihin palveluihin : Tuote- ja palvelukonseptin määrittäminen tehtyjen valintojen pohjalta : Tuote- ja palvelukonseptin määrittäminen tehtyjen valintojen pohjalta : Tuotteistus ja tuotteistusta koskevan työnkulun ja prosessien määrittäminen : Tuotteistus ja tuotteistusta koskevan työnkulun ja prosessien määrittäminen olemassa olevien (kotisivusto, : Tuotannollisen toteutuksen konsultointi ja ohjeistus painettu lehti ja näköislehti) : Tuotannollisen toteutuksen konsultointi ja ohjeistus tuotteiden ja palveluiden : Digitaaliset media- ja ilmoitusratkaisut yritykselle välisten asiointi- ja : Tuotteistus ja tuotteistusta koskevan työnkulun ja prosessien määrittäminen liiketoimintayhteyksien : Tuotannollisen toteutuksen konsultointi ja ohjeistus määrittäminen ja toteutus. 2/2014-6/2014 Hankkeen aikana syntyi paikallislehtkustantajalle ainutlaatuinen verkkokauppakeskus ja yrityspalveluhakemisto (www.kauppaympyra.fi). Hankkeella saatiin määriteltyä digitaalisten kustannustuotteiden sisältö- ja toteutuskonsepti, yhteys digitaaliseen palvelu- ja kauppapaikkaan sekä tuotantoon liittyvä automaatiorakenne. Digitaalinen kauppapaikka ja painetun median digitalisoiminen sekä niihin liittyvien uusien ansaintamallien mahdollisuudet avasivat pohjan uuden liiketoiminnan toteutukseen. Hanke muuttaa ja antaa täysin uuden suunnan liiketoiminnan harjoittamiseen taantuvaan, perinteiseen liiketoimintaan verrattuna. Muutos tarkoittaa isoa muutosta myös henkilöstön osaamisalueissa ja vaatimuksissa. Asiakkaille muutos on myös merkittävä heidän oman liiketoiminnan edistämisessä perinteiseen markkinointiin ja kaupankäyntiin verrattuna. Sähköinen kaupankäynti on muuttanut jo projektin aikana useiden yritysten siirtymistä kohti digitaalista kaupankäyntiä. Kustannustehokkaat digitaaliset kustannustuotteet mahdollistavat jakelukustannusten minimoimisen ja verkossa tapahtuva kaupankäynti niin kustantajalle itselleen kuin myös sen asiakkaille mahdollisuuden huomattavaankin kasvuun. Kauppapaikka mahdollistaa paikallisille yrittäjille myös kansainvälisen kaupankäynnin. Jatkokehitys kohdistuu digitaalisen, online- pohjaisen paikallisuutisoinnin toteutuskonseptin suunnitteluun sekä toteutukseen. Tämä tukee sekä ydintuotteita että digitaalista kauppapaikkaa ja palvelukeskusta. YRITYS - Kangasalan Sanomalehti LV 2013, Kannattavuus 2013, Uudet asiakkuudet ja markkinat Kansainvälistymin en Vaikutukset henkilöstöön Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja 1,2M, 1,2M, 1,4M 5 % Uuteen verkkokauppakeskukseen on saatu projektin päättyessä n. 10 uutta asiakkuutta ja vuoden 2014 loppuun mennessä on tavoite saada kasaan n.50 uuttaa asiakkuutta. Uusiin kustannustuotteisiin on tarkoitus saada n uutta tilaajaa vuosittain. Ei tässä vaiheessa, asiakasyrityksillä mahdollisuudet kyllä 2014; +1 hlöä, 2015, + 1hlöä Hankkeen kautta synnytettävät tuotteet ovat ainoa mahdollisuus päästä uudelleen kasvuun ja uusien työntekijöiden Uusi, kuluttajille ilmainen palkkaamiseen sekä digitaalinen kilpailukykyisen paikallisuutisoinnin konsepti kustannusliiketoiminnan harjoittamiseen

19 ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Toteutuksen ajankohta tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä Hankkeen vaikutukset ja mahdollisuudet yrityksen toimintaan vs. lähtötila yrityksen Jatkokehitystarpeet kilpailukykyyn, ja - Keskustorin Apteekki Workshop Aihe: Verkkokaupan liiketoimintasuunnitelma Verkkokaupan liikeidean määrittely, positiointi, kilpailuedut muihin verkkoapteekkeihin verrattuna, asiakkaiden segmentointi, asiakkaiden tarpeet, lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden määrittely verkkoliiketoiminnalle. Workshop Aihe: Käyttäjäkokemus ja käytettävyys menestyksen takana Asioinnin sujuvuus ja flow- tekijät osana hyvää käyttäjäkokemusta, tuoteryhmähallinta osana GUI- käyttökokemusta ja best practice käyttöliittymissä Menestyvän ja omaleimaisen Workshop verkkokauppaliiketoiminnan Aihe: Verkkokaupan brändäys käynnistäminen Verkkobrändin rakentaminen, tavoiteprofiili ja sen elementit. Täsmennetään brändin ominaisuudet ja erottautumiskeinot, joilla rakennetaan kilpailuetua muihin verkkoapteekkeihin nähden. Workshop Aihe: Verkkokaupan online- markkinointi ja mainonta Verkkokaupan markkinointisuunnitelma; kohderyhmät, lupaukset, viestit ja keinot. Online- mainonnan käytännöt ja tuloksellisuus. Workshop Aihe: Verkkokaupan avajaiskonsepti 5/2013-9/2013 Keskustorin Apteekki oli jo valinnut verkkoapteekkialustan projektin alkaessa keväällä Alustaksi oli valittu Apteekkariliiton Anders Innolta tilaama eapteekki- alusta, joka oli jo käytössä muutamissa Suomen apteekeissa. Aluksi analysoitiin ApteekkiOnline.fi- verkkoapteekin kilpailutilanne ja tavoitteet liiketoiminnalle. Näiden pohjalta määriteltiin liikeidea, kohderyhmät ja verkkoapteekin käyttäjäsegmentit. Segmenttien määrittelyn avulla pystyttiin ymmärtämään verkkoapteekin asiakkaiden tarpeet ja sitä kautta valitsemaan tärkeimmät tuoteryhmät. ApteekkiOnline.fi positioitiin palvelujohtajaksi. Sen pohjalta ApteekkiOnline.fi- verkkoapteekin palvelukonseptiin päätettiin määritellä Pirkanmaalaisia asiakkaita ajatellen kolme noutopistettä, mikä on yksi kilpailuetu muihin verkkoapteekkeihin nähden. Lisäksi valtakunnallista markkinaa ajatellen päätettiin korostaa erikoistuotteita, joita kilpailevilla verkkoapteekeilla ei ole valikoimissaan. Apteekkionline.fi- verkkoapteekin verkkokauppa- alustan ja käyttöliittymän analysoinnin perusteella listattiin useita muutostarpeita käytettävyyden parantamiseksi. Verkkokauppa- alustan toimittaja Anders Inno pystyi räätälöimään käyttöliittymää ja sen toiminnallisuuksia ehdotusten perusteella. Kaikkia toivottuja ominaisuuksia ei kuitenkaan pystytty heti toteuttamaan. Alustan kehitystyö jatkuu edelleen. Verkkoapteekin brändäyksen perusteella suunniteltiin ApteekkiOnline.fi- logo ja muu visuaalinen ilme, jota käyttöliittymässä ja mainonnassa käytetään. ApteekkiOnline.fi- verkkoapteekki julkaistiin lokakuussa Avajaiskampanja kohdennettiin segmentoinnin perusteella apteekin nykyisille asiakkaille ja lisäksi Google- mainonnan kautta valtakunnallisesti. Hanke mahdollisti sen, että Keskustorin Apteekki pystyi julkaisemaan ApteekkiOnline.fi- verkkoap teekin, käynnistämään verkkoliiketoiminnan ja avajaiskampanjan. Keskustorin Apteekki paransi palveluaan ja kilpailukykyään julkaisemalla ApteekkiOnline.fi- verkko apteekin. Haasteet verkkoliiketoiminnan kehittymiselle liittyvät tällä hetkellä verkkoapteekkialustan teknisiin ominaisuuksiin ja käytettävyyteen, joita Apteekkariliitto yhdessä Anders Innon kanssa kehittää. Keskustorin Apteekki odottaa verkkokauppa- alustan teknisten ominaisuuksien korjauksia ja käytettävyyden parantumista. Vasta sen jälkeen käynnistetään uusi mainoskampanja ja suunnitellaan jatkuvia markkinointitoimenpitei tä tilauskannan nostamiseksi. Joka tapauksessa verkkoliiketoimintaan halutaan tulevaisuudessakin panostaa ja sen takia jopa verkkoapteekkialustan vaihto on noussut yhdeksi ratkaisuvaihtoehdoksi. YRITYS - Keskustorin Apteekki LV 2013, Kannattavuus 2013, Uudet asiakkuudet ja markkinat Kansainvälisty minen Vaikutukset henkilöstöön Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja Jatkokehitystarpeet ja Uusia kuluttaja- asiakkaita tulee koko ajan Ei tässä vaiheessa, ei vaikutuksia toistaiseksi Kehitetyn verkkokauppakonseptin kautta mahdollisuus huomattavaankin kasvuun Kuluttajien käyttäytymisen kautta verkkokaupan kehittäminen edelleen

20 ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Toteutuksen ajankohta Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä yrityksen kilpailukykyyn, Jatkokehitystarpeet ja - Lasten Kupla Workshop Palvelun kohderyhmät ja segmentointi, käyttäjäkokemusta kartoittavat skenaariot (palvelun LastenKuplan sähköisen käyttäjät ja tunneille ilmoittautujat) ja tarvekartoitus. Mallinnetaan ostopäätökseen johtava palvelun prosessi ja siihen vaikuttavat tekijät. käyttäjämäärien Workshop kasvattaminen ja lisätä Pääviestit kohderyhmittäin. Markkinoinnin ja viestinnän peruselementit pääsektoreilla: mainonta palveluiden myyntiä ja markkinointi, myynti sekä tiedotus. sähköisiä Workshop myyntikanavia Www- strategia ja sisältökonsepti, määrittely. hyödyntäen sekä Workshop parantaa Www- strategia ja sisältökonsepti, määrittely. verkkosivuston Workshop käytettävyyttä ja Web- käyttäjäryhmien segmentointi, käyttäjäskenaariot, usercaset ja käyttökokemuksen tunnettuutta. suunnittelu. 4/2014-6/2014 Palvelun segmentit ja kohderyhmät ovat jäsentyneet ja niille suunnatut viestintä- ja markkinointitoimenpiteiden tarpeet on selkiytyneet. Viestit uusille segmenteille pystytään tuomaan paremmin esille uusien www- sivujen avulla. Www- sivujen uudistaminen nousi tärkeäksi tarpeeksi, jotta niiden avulla pystytään houkuttelemaan uusia asiakkaita ja samalla uudet sivut toimisivat nykyistä paremmin palvelun informaatiokanavana. Heti hankkeen alkuvaiheessa todettiin, että uusien sivujen täytyy palvella myös sivuston mobiilikäyttäjiä ja, että esim. tunneille ilmoittautuminen täytyy onnistua myös mobiililaitteilla. Hanke mahdollisti sen, että voitiin perusteellisesti pohtia ja kartoittaa palvelun asiakaskuntaa sekä heidän erilaisia tarpeitaan. Koska palvelun käyttäjien segmentointi ja kohderyhmät ovat selkiytyneet ja uusia asiakassegmenttejä on tullut lisää, voidaan uusasiakashankitaa alkaa toteuttamaan määrätietoisesti heille suunnatun viestinnän ja markkinoinnin perusteella. Laajemmin määriteltyjen www- sivujen pohjalta pystytään jatkossa palvelemaan paremmin palvelun kasvavaa käyttäjäkuntaa sekä nykyisiä asiakkaita. Www- sivusto tulee palvelemaan jatkossa paremmin sekä uusien asiakassegmenttien että nykyisten asiakkaiden informoimisessa. LastenKupla voi nyt stoteuttaa tarvittavat markkinointimateriaalit ja sitä kautta lähestyä paremmin potentiaalisia asiakkaita ja sitä kautta puolestaan kasvattaa myyntiä. Voidaan aloittaa tarvittavien markkinointimateriaalie n suunnittelu ja toteutus. Samoin voidaan suunnitella ja toteuttaa palvelun uudet www- sivut. YRITYS - Lasten Kupla 2013, , , ,5%, 34,0%, 36,0% Hankkeen avulla selkiytettiin uusia asiakasryhmiä ja saatiin hyödyllisiä neuvoja markkinoinnin suuntaamiseen heille. Www- sivujen uusiminen nousi tärkeäksi tavoitteeksi. Uudet www- sivut voidaan suunnitella niin, että uudet asiakasryhmät löytävät paremmin LastenKuplan tarjoamat palvelut. Hankkeen antia oli myös nykyisille asiakkaille suunnatun verkkomarkkinoinnin kehitysideat, jota yrityksellä ei ole aikaisemmin ollut. LastenKuplalla ei ole tällä hetkellä suunnitelmia laajentaa toimintaa Suomen ulkopuolelle. Toiminnan laajentuessa uusien henkilöiden palkkaaminen tai nykyisten työntekijöiden tuntimäärän kasvattaminen on mahdollista. Nykyiselle henkilöstölle tarjoutuu myös uudenlaisia työtehtäviä palvelutarjonnan laajetessa ja uusien asiakasryhmien löytäessä yrityksen palvelut. Lähitulevaisuudessa on tarkoitus uusia yrityksen www- sivut sekä markkinointimateriaalit. Erityisesti sähköinen ilmoittautuminen, verkkomarkkinoinnin kehittäminen sekä uusien asiakasryhmien tavoittaminen tuovat kilpailuetua muihin saman alan yrityksiin. Uudet www- sivut toteutetaan niin, että sivuilla on helppo vierailla myös mobiililaitteilla ja ilmoittautuminen onnistuu esimerkiksi älypuhelimella. Markkinointimateriaali on tarkoitus uusia niin, että sitä voi käyttää uusien asiakasryhmien tavoittamiseen. Uusi, ammattimainen ilme www- sivuilla ja markkinointimateriaaleissa on kilpailuetu, sillä se viestii asiakkaille yrityksestä, joka on ajan hermoilla ja pystyy tarjoamaan asiakkailleen heidän etsimänsä informaation ja palvelut. Uusien www- sivujen suunnittelu ja toteutus sekä uusien markkinointimateriaalien suunnittelu ja toteutus.

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2011 11.8.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto laski 3,1 prosenttia Liikevaihto 65,7 (67,8) miljoonaa euroa Liikevoitto kertaeristä

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

Pöllöparlamentti Saarijärvi Jukka Valkonen.

Pöllöparlamentti Saarijärvi Jukka Valkonen. Digipolku @ Pöllöparlamentti Saarijärvi 20170112 Jukka Valkonen www.jyu.fi/digipolku Digitalisaatio kuuluu kaikille vaikuttaa jo nyt jokaiseen voi olla yritykselle kasvupolku 2 Maaseudun yritystoiminnan

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka

Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka Loviisan sisäänajoväylän alueelle sopivan ratkaisun kehittäminen ja toteuttaminen v. 2015 mennessä. Fredrik Pressler 6.5.2013 1 Kehitettävä alue

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-9/2013 1.11.2013 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Veroilmoitus_tehty Tarjouspyyntö_hyväksytty Eläkkeet_maksettu Asiakaspalaute vastaanotettu Työvuoro_vastaanotettu Asiakaspalaute_lähetetty

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.8 Esitys 3.4.8 8 Suominen yhteensä Milj. EUR Q1/8 Q1/7 Q4/7 7 Liikevaihto 54,5 54,3 54,1 15, Liikevoitto ennen arvonalennuksia liikearvosta -,1 1,3 -,6 1,7 Liikevoitto -,1 1,3-6,8

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Pk-yrittäjien tunnelmia Nurmes

Pk-yrittäjien tunnelmia Nurmes Pk-yrittäjien tunnelmia 16.5.016 Nurmes Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 001 01 56000 46000 36000 43698 Lisäys yhteensä 108 886 - suuryritykset 7 164 - pk-yritykset 100 7 6000

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT Petri Kairinen, CEO 17.2.2016 17.2.16 Nixu 2016 1 KASVUSTRATEGIA ETENI. NIXU LAAJENTUI KANSAINVÄLISESTI JA KÄYNNISTI UUSIA SKAALAUTUVIA PALVELUITA 17.2.16 Nixu 2016 2 Hyvä kasvu

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010 2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010 TAMMI-KESÄKUU 2010 Tammi-kesäkuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski hieman ja oli 31,8 milj. euroa (32,3 milj. euroa). Liikevoitto parani selvästi

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 10.2.2015. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 10.2.2015. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Vuoden 214 tilinpäätöstiedote 1.2.215 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä neljännellä vuosineljänneksellä Saadut tilaukset alenivat 5 % y-o-y 914 (958) milj.

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot