Pohjois-Karjalan pelastuslaitos RISKIANALYYSI 2016 TIIVISTELMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan pelastuslaitos RISKIANALYYSI 2016 TIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos RISKIANALYYSI 2016 TIIVISTELMÄ

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Tilastokeskuksen aineistoon pohjautuva riskiluokitus Harkittavat riskialueet RISKIKOHDEANALYYSI Riskiruutuvertailu Hälytystehtävät riskiruuduittain Riskikohdeanalyysi riskiruuduittain YHTEENVETO

3 1 JOHDANTO Pelastuslain mukaan pelastustoimen tehtävänä on arvioida alueensa riskit, huolehtia onnettomuuksien ehkäisystä ja pelastustoiminnasta sekä pelastustoiminnan suunnittelu ja mitoittaminen toimintaympäristön riskien mukaisesti. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on laatinut edellisen riskianalyysin vuonna Riskianalyysi on ollut perustana pelastuslaitoksen palvelutasopäätökselle vuosille Nyt laadittavan riskianalyysin tarkoituksena on tarkastella Pohjois-Karjalan riskejä ja riskianalyysi toimii perustana laadittavalle palvelutasopäätökselle vuodesta 2017 eteenpäin. Pelastustoimen riskianalyysin tavoitteena on: tunnistaa alueella olevat uhat ja niistä aiheutuvat riskit huomioida muuttuva toimintaympäristö toimia perustana pelastuslaitoksen palvelutasopäätökselle tukea valmiussuunnittelua ja suuronnettomuuksiin, häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin varautumista. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella uhkien arviointi muodostuu seuraavista osista: toimintavalmiuden määrittämiseksi Pohjois-Karjala jaetaan riskiluokkiin (alueriskianalyysi) valtakunnallista regressiomallia (rakennuspaloriski) käyttämällä ja tarkastamalla Pohjois-Karjalassa tapahtuneita riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia tarkastellaan regressiomallin 1. ja 2. riskiluokan ruutujen onnettomuusuhkia tarkemmalla analyysillä sisältäen myös muiden kuin riskiluokan määrittävien (=kiireettömien) onnettomuuksien esiintyvyyttä tunnistetaan Pohjois-Karjalan sellaiset onnettomuustyypit, riskikohteet, tapahtumat ja yleisötilaisuudet, joiden varalta tarvitaan erityisjärjestelyitä (riskikohdeanalyysi ja kansallisesti merkittävät onnettomuusuhkat, vesistö- ja kemikaaliriskianalyysi) seurataan Pohjois-Karjalan onnettomuusuhkien, onnettomuuksien määrän ja syiden kehittymistä tunnistetaan ja arvioidaan Pohjois-Karjalan osalta Kansallisen riskinarvion 2015 mukaiset onnettomuusuhkat 2 ALUERISKIANALYYSI Alueriskianalyysissa on Pohjois-Karjalan maakunta jaettu tilastokeskuksen ruutuaineiston mukaan 1 km x 1 km ruutuihin. Jokaiseen ruutuun on määritelty regressiomallin mukaisesti riskitaso. Regressiomallin tekijöinä ovat ruudun asukasluku, kerrosala ja niiden yhteisvaikutus. Regressiomalli on kehitetty toteutuneiden rakennuspalojen perusteella (rakennuspaloriskiluku). Mallin avulla ennustetaan riskitaso kullekin riskiruudulle, josta muodostuu kyseisen alueen riskiluokka I-IV. 2.1 Tilastokeskuksen aineistoon pohjautuva riskiluokitus Regressiomallin mukaan on Pohjois-Karjalassa I-luokan riskiruutuja 4 kappaletta. Kaikki ruudut sijaitsevat Joensuun kantakaupungin alueella. II-riskiluokan ruutuja on 105 kappaletta ja III luokan riskiruutuja 114 kappaletta. Ruudun koko on sama kuin km 2. Uusia riskiruutuja ovat: Rääkkylä 1 kpl: uusi 3. ruutu Joensuu 3 kpl: Karhumäki uusi 3. ruutu, Reijola uusi 3. ruutu, Uimaharju uusi 3. ruutu 3

4 Kontiolahti 2 kpl: Lehmo uusi 3. ruutu, Asemankylä uusi 3. ruutu Liperi 1 kpl: Vaivio uusi 3. ruutu Ilomantsi 1 kpl: uusi 3. ruutu Muuttuneita kohonneita riskiruutuja ovat: Joensuu 3 kpl: Rantakylä 2->1, Noljakka 3->2, Reijola 3->2 Kontiolahti 2 kpl: Lehmo 3->2, keskusta 3->2 Muuttuneita laskeneita riskiruutuja ovat: Liperi 2 kpl: Välikangas 2->3, Viinijärvi 2->3 (olleet korotettuja onnettomuuskehityksen perusteella harkinnanvaraisesti) Kitee 1 kpl: Puhos 2->3 (ollut korotettuna onnettomuuskehityksen perusteella harkinnanvaraisesti) Rääkkylä 1 kpl: 2->3 (ollut korotettuna onnettomuuskehityksen perusteella harkinnanvaraisesti) 2.2 Harkittavat riskialueet Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on arvioinut ne riskiruudut, joissa on tapahtunut riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia viiden vuoden seurantajaksolla keskimäärin vähintään kaksi vuosittain. Näitä riskiruutuja voi pelastuslaitos arvioinnin perusteella korottaa seuraavasti: riskiruutu, jossa on tapahtunut vähintään 10 riskiluokan määrittämää onnettomuutta vuodessa viiden vuoden seurantajaksolla, voidaan korottaa riskiluokkaan I riskiruutu, jossa on tapahtunut vähintään kaksi mutta vähemmän kuin 10 riskiluokan määrittävää onnettomuutta vuodessa viiden vuoden seurantajaksolla, voidaan korottaa riskiluokkaan II. Riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia ovat: rakennuspalovaarat rakennuspalot liikenneonnettomuudet liikennevälinepalot muut tulipalot räjähdykset/räjähdysvaarat sortumat / sortumavaarat vaarallisten aineiden onnettomuudet kiireelliset ihmisen pelastamistehtävät Pohjois-Karjalassa tarkasteltiin ne riskiruudut, joissa tilastokeskukselta saadussa aineistossa oli osoitettu se, että määrittävien onnettomuuksien perusteella ruudun riskiluokka voisi olla korkeampi (taulukko 3). Harkittavien ruutujen analyysiin tehtävämäärien perusteella nousseet riskiruudut ovat Joensuun Sirkkala, Lieksan keskusta, Liperin Ylämyllyn Shell, Nurmeksen ABC ja Kontiolahden Uuro. Analyysin perusteella kaikkien tarkasteltujen riskiruutujen riskiluokka korotetaan seuraavasti: - Lieksan keskusta 2 -> 1 - Joensuu Sirkkala 2 -> 1 - Liperi Ylämylly 3 -> 2 - Nurmes ABC 4 -> 3 - Kontiolahti Uuro 4 -> 3 4

5 Ruutu Id nro Regressiomallin mukainen riskiluokka Regressiomallin riskitaso Korkeamman ruudun riskitaso Kiireellisiä tehtäviä/ vuosi korotusperuste Kiireellisiä tehtäviä/ vuosi Muita tehtäviä yhteensä/ vuosi Kiireellisiä tehtäviä/ vuosi edellinen riskianalyysi Muita tehtäviä yhteensä/ vuosi edellinen riskianalyysi Lieksa keskusta ,93 1,00 10/2 12,4 54,4 15,1 46,4 Joensuu Sirkkala ,86 1,00 10/2 10,0 29,6 16,9 29,0 Liperi, Ylämylly ,159 0,25 10/2 3 2,6 2 2,8 Nurmes ABC ,072 0,25 (2)/0,1 (3) 10/2 3,2 3,4 2,2 1,8 Kontiolahti Uuro ,072 0,25 (2)/0,1 (3) 10/2 2 2,4 2 1,4 Ruutu Riskikohteitkohteita Riski- Vaaralliset aineet lkm lkm hoitolaitokset maantie rautatie kohteita teollisuus Riskikohteita lkm Riskikohteita lkm Kuvaus alueesta maanal. tilat vesistö Lieksa keskusta II III on 1 yli 4. krs asuinkerrostaloja, liikehuoneistoja, liikekeskusta, huoltoasemia Joensuu Sirkkala III I on 1 yli 4. krs asuinkerrostaloja, ratapiha osittain, teollisuutta, huoltoasema Liperi, Ylämylly II II ei 0 Tiealuetta, huoltoasema, liiketiloja, lämpövoimala Nurmes ABC II ei 1 Tiealuetta, huoltoasema, liiketiloja, lämpövoimala Kontiolahti Uuro II ei 0 Tiealuetta, huoltoasema, teollisuutta Taulukko 3: Yhteenveto Pohjois-Karjalan harkinnanvaraisesti korotettavista ruuduista I -luokan riskialue II-luokan riskialue III -luokan riskialue Joensuu 5 4 4, , ,27 Lieksa 1 1 0, , ,67 Nurmes 8 8 4, ,7 Kontiolahti 8 6 3, ,63 Outokumpu 6 6 2, ,7 Kitee 5 6 4, ,65 Eno/Joensuu 6 6 2, ,64 Liperi 6 7 2, ,35 Ilomantsi 4 4 2, ,55 Hammaslahti/Joensuu 4 3 1, ,36 Juuka 2 2 1, ,71 Polvijärvi 2 2 1, ,48 Tohmajärvi 1 1 0, ,5 Valtimo 1 1 0, ,48 Kesälahti 1 1 1, ,68 Rääkkylä 1 2 0, ,61 Tuupovaara/Joensuu ,1 Kiihtelysvaara/Joensuu 5 5 5, , , ,2 Taulukko 4. Pohjois-Karjalan lopulliset riskialueet ja niiden muutos aikaisempiin vuosien 2012 ja 2008 riskianalyyseihin. 5

6 3 RISKIKOHDEANALYYSI Riskialueiden lisäksi on pelastustoimen riskianalyysissä tarkasteltu myös yksittäisiä kohteita (yrityksiä, laitoksia, toimintoja). Regressiomalli ei ota huomioon rakennuksessa tapahtuvaa toimintaa, vaan ainoastaan ruudussa olevan rakennetun kerrosalan ja asukasluvun. Tämän johdosta tarkastelua tulee laajentaa kuvaamaan tarkemmin toimintaa. Tätä varten on palotarkastusohjelma Merlotista poimittu A1-6 luokan valvontakohteet, jotka on valvontasuunnitelmassa arvioitu pelastuslaitoksen toimesta ja luokiteltu eri luokkiin rakennuksessa tapahtuvan toiminnan ja toiminnan riskinarvion perusteella. Kohdekohtaista riskinarviointia tehdään tarkastelemalla kohteet valtakunnallisin kriteerein, jotka luokittelevat toiminnan laajuuden ja riskiprofiilin perusteella. Riskinarviota tehtäessä otetaan huomioon myös aiempien palotarkastusten havainnot. Tämän luokituksen perusteella voidaan kohteet järjestää riskien mukaiseen järjestykseen ja ruutujen keskinäinen vertailtavuus paranee. Valvontakohteiden luokittelussa huomioidaan kohteet, joissa on olemassa merkittäviä henkilöturvallisuusriskejä ympäristöriskejä kulttuuririskejä omaisuusriskejä mukaan lukien keskeytysvahingot yhteiskunnan toimintaan kohdistuvia riskejä kasvaneita suuronnettomuuden riskejä. Arvioinnissa on tarkasteltu mm. seuraavia kriteereitä: hoitolaitokset > 5 hoitopaikkaa > 10000m² kerrosalan rakennukset maataloustuotannon rakennukset >1000m² kokoontumis- ja liikehuoneistot >500m², ravintolat >50 paikkaa, päivähoitolaitokset >25 hoitopaikkaa majoitustilat >10 paikkaa suurehkot tuotanto- ja varastotilat palo- ja räjähdysvaaralliset tilat SEVESO-kohteet sekä Tukesin lupalaitokset ja toimintaperiaatelaitokset turvetuotantoalueet satamat lentokentät ja sen lähestymisalueet voimalaitokset sähkön- ja vedenjakelukohteet tele- ja viestintäkohteet kulttuurihistoriallisesti tärkeät rakennukset turvallisuusselvitysvelvolliset kohteet 4. RISKIRUUTUVERTAILU Riskikohdeanalyysin jälkeen aineisto on koottu ruutuaineiston pohjalta taulukkoon ja karttamateriaaliin. Tarkasteltuja riskejä ja tapahtuneita onnettomuuksia vuosina on analysoitu riskiruuduittain. Tarkasteluun on otettu kaikki I-III-riskiluokkien ruudut ja IV-riskiluokkien ruudut, joissa tehtäviä on ollut tarkastelujaksolla yli 10. Kaikkiaan tarkastelussa on ruutuja 6

7 yhteensä 293. Onnettomuustarkastelu on tehty tarkastelemalla kaikkia tehtäviä, joihin pelastustoimea on hälytetty kiireellisyysluokituksesta riippumatta, jotta ruutuihin saadaan riittävä määrä havaintoja. Riskiluokka I 6 ruutua Riskiluokka II 104 ruutua Riskiluokka III 105 ruutua Riskiluokka IV 78 ruutua 4.1 Hälytystehtävät riskiruuduittain Ruutuaineistoa on tarkasteltu hälytystehtävittäin vuosien tehtävien osalta. I-luokan riskiruutujen hälytystehtävämäärät vaihtelevat välillä keskiarvon ollessa 579 tehtävää/ruutu. II-luokan ruutujen tehtävämäärät vaihtelivat tehtävän välillä keskiarvon ollessa 104 tehtävää/ruutu. III-luokan luokan ruutujen tehtävämäärät vaihtelivat tehtävän välillä keskiarvon ollessa 21 tehtävää/ruutu. Riskiluokka Ruudun nimi Ruuduntunniste (ID-nro) Rakennuspalo Rakennuspalovaara Maastopalo Liikennevälinepalo Muu tulipalo Liikenneonnettomuus Öljyvahinko Vaarallisten aineiden onnettomuus Luonnononnettomuus Räjähdys/räjähdysvaara Sortuma/sortumavaara Autom. paloilmoittimen tarkastus- /varmistustehtävä I Joensuu ruutukaava pohjoinen I Lieksa keskusta I Joensuu ruutukaava eteläinen I Joensuu Niinivaara I Joensuu Sirkkala I Yhteensä II Lieksa Partalanmäki II Outokumpu keskusta itä II Kitee Hutsi II Kitee keskusta II Tuupovaara keskusta II Kesälahti keskusta II Joensuu Noljakka II Joensuu Penttilä II Joensuu Linnunlahti II Ilomantsi keskusta luode II Kitee Peltola II Nurmes Porokylä II Ilomantsi keskusta koillinen II Lieksa Merilä II Tohmajärvi Kemie II Ilomantsi keskusta lounas II Joensuu Ranta-Mutala II Ilomantsi keskusta kaakko II* Joensuu Rantakylä itä * 1. riskiluokka 2017 II Kontiolahti keskusta II Juuka keskusta itä II Joensuu Otsola II Joensuu Voimatie II Eno keskusta etelä II Lieksa Teollisuuskylä Palovaroittimen tarkastus- /varmistustehtävä Muu tarkastus-/varmistustehtävä Paloilmoittimen/palovaroittimen tarkastus-/varmistustehtävä Tarkastus- tai varmistustehtävä Ensivastetehtävä Ihmisen pelastaminen Eläimen pelastaminen Vahingontorjuntatehtävä Avunantotehtävä Muu pelastustehtävä Virka-aputehtävä Yhteistoimintatehtävä Yhteensä Taulukossa 5: Vilkkaimmat riskiruudut (30 kpl) hälytystehtävien osalta eriteltynä Pohjois- Karjalan alueella. 4.2 Riskikohdeanalyysi riskiruuduittain Tarkempi analyysi tehtiin ruuduille, joissa tehtävämäärä ylitti tarkastelujaksolla 100 tehtävää 5 vuoden aikana. Mukaan tarkasteluun tuli 6 kpl 1. riskiluokan ruutua, 46 kpl 2. riskiluokan ruutua ja 2 kpl 3. riskiluokan ruutua. Analyysissä ruutua tarkasteltiin riskien ja regressiomallin tietojen perusteella, jolloin saatiin laajempaa vertailtavuutta ruutujen kesken. Ruutuihin tuotiin vaarallisten aineiden maantie- ja rautatiekuljetukset, kemikaalikohteet, vesistöriskit, valvontakohteiden riskiluokitus, maanalaiset tilat sekä museoviraston luokittelemat suojelukohteet. Riskikohteiden tiedot tuotiin koostetaulukkoon, joissa ne ryhmiteltiin eri luokitteluille. Riskiruutuja tarkasteltiin mm. rakennuspaloriskin ja riskikohteiden lukumäärien mukaisesti. 7

8 5. SUOMEN KANSALLINEN RISKINARVIO 2015 Suomessa on laajana viranomaisyhteistyönä valmisteltu kansallinen riskinarvio pohjautuen EU:n yhteiseen pelastuspalvelumekanismin mukaiseen riskinarvioon. Suomen kansallinen riskinarvio 2015:ssa on yli 60 tarkastellun riskin perusteella valittu 21 tapahtumaskenaariota, jotka ovat Suomessa mahdollisia. Skenaariot on jaettu kahteen luokkaan: laajasti yhteiskuntaan vaikuttaviin tapahtumiin ja vakaviin alueellisiin tapahtumiin. Laajasti yhteiskuntaan vaikuttavia tapahtumaskenaarioita on kuusi ja näiden tapahtuessa vaikutukset on arvioitu niin laajoiksi, että yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille tai kriittiselle infrastruktuurille mahdollisesti aiheutuvat häiriöt vaikuttavat merkittävästi yhteiskunnan toimivuuteen. Vakavia alueellisia tapahtumaskenaarioita on 15 ja niiden vaikutukset rajoittuvat suhteellisen pienelle alueelle. Tapahtumat ovat sellaisia, että ne aiheuttavat vahinkoja ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle ja saattavat aiheuttaa rajattuja häiriöitä kriittiselle infrastruktuurille tai elintärkeille toiminnoille tai ne saattavat aiheuttaa tarpeen pyytää kansainvälistä pelastustoimen apua. Pohjois-Karjalan osalta on tarkasteltu sekä laajasti yhteiskuntaan vaikuttavia skenaarioita että vakavia alueellisia tapahtumia. Vakavat alueelliset tapahtumat on analysoitu ensin vaikutusarvioilla, joka on taulukossa 6. Vakavat alueelliset tapahtumat Riskiluku Suomi Riskitaso Pohjois- Karjala Nopeahkosti syntyvä laaja tulva asutuskeskuksessa tai sen läheisyydessä 7,1 keskitaso Vakava kemikaali- tai räjähdysonnettomuus vaarallisia aineita käsittelevässä teollisuuslaitoksessa 4,4 keskitaso Suuri merellinen onnettomuus 11,2 matala Vakava lentoliikenteen onnettomuus 4,4 keskitaso Vakava raideliikenteen onnettomuus 7,9 keskitaso Vakava maantieliikenteen onnettomuus 5,1 keskitaso Useampi yhtäaikainen laaja metsäpalo 6,8 korkea Suuri, laajasti yhteiskuntaan vaikuttava rakennuspalo kriittisen infrastruktuurin kohteessa 6,8 keskitaso Laaja tai pitkäkestoinen vedenjakeluhäiriö 8,0 keskitaso Laajalle alueelle ulottuva talvimyrsky, johon liittyy pitkä pakkasjakso 13,8 korkea Ukkosmyrsky (rajuilma) 7,6 keskitaso Suomeen kohdistuva terroristinen teko tai terrorismi 7,5 matala Vakava henkilöjoukkoon kohdennettu väkivallanteko 6,6 keskitaso Isojen väkijoukkojen väkivaltainen liikehdintä 5,7 matala Laajamittainen maahantulo 8,5 keskitaso Taulukko 6. Kansallisen riskinarvion vakavien tapahtumien vaikutusanalyysi. 8

9 6. YHTEENVETO Riskianalyysityö on pelastuslaitoksella jatkuva prosessi, jossa yhdistellään eri tietolähteistä saatua tietoa ja pelastuslaitoksen itse kokoamaa tietoa. Riskit muuttuvat jatkuvasti, joten riskienhallintatyö on jatkuvaa. Maakuntauudistuksen yhteydessä Suomeen kootaan yhtenäistä riskianalyysipohjaa, jonka perustalle pelastuslaitos rakentaa oman riskianalyysinsä. Poikkeusolojen riskianalyysiin rakennetaan myös valtakunnallista analyysipohjaa. Molemmat riskianalyysipohjat ovat pelastuslaitosten käytettävissä ennakkosuunnitelman mukaisesti 2018 lopussa. Valtakunnallista yhteistyötä tehdään jatkossakin valtakunnallisen riskianalyysityötyhmän puitteissa hyödyntäen riskien analysointiin liittyvää tutkimustyötä. Tulevaisuudessa pelastustoimen uudistuva tietojärjestelmä Varanto toimii perustana riskianalyysityössä tarvittavan tiedon keräämiseen. Palvelutasopäätökseen ja pelastuslaitoksen kehittämistyöhön riskianalyysistä on tullut lisää tietoa pelastuslaitoksen varautumiseen. Riskiruutuaineiston analyysin perusteella saadaan tarkempi kuva riskikohteiden sijoittumisesta alueelle ja riskit ovat paremmin hyödynnettävissä varautumiseen, operatiiviseen suunnitteluun ja valvontatoimintaan. Jatkoselvittämistä vaativia asioita ovat mm: - kansallisen riskinarvion uhkamallien vaikutuksiin varautuminen - suunnitelmien linkittäminen pelastuslaitoksen ja kansallisen riskinarvion uhkamalleihin - poikkeusolojen riskianalyysin tekeminen eli poikkeusolojen elintärkeiden ja kriittisten toimintojen uhkien tunnistaminen pelastuslaitoksessa - normaaliolojen ja poikkeusolojen riskimallien yhdistäminen ja linkittäminen valmiussuunnitteluun suunnitelmatasolla eli yhteiskunnan, kuntakonsernin ja yhteistyökumppaneiden elintärkeiden ja kriittisten toimintojen häiriöiden vaikutukset pelastuslaitoksen toimintaan - riskianalyysin riskikohteiden ja uhkamallien vaikutus palvelutasopäätöksen kehittämisosaan - pelastuslaitoksen riskienhallintaprosessissa olevien puutteiden tunnistaminen normaalioloista poikkeusoloihin - riskianalyysin regressiomallin virheellisyyksien korjaaminen yhdessä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa - riskiruutujen rajapintaongelmien tarkempi tarkistaminen regressiomallissa - VAK-kuljetusten tarkempi analysointi 9

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 214 Sisällysluettelo Tehtävämäärien kehitys... 3 Henkilövahingot... 5 Onnettomuuksien ehkäisy... 7 Alkusammutuksen vaikutus... 8 Erheelliset paloilmoitukset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Asukkaita 165 673 Pinta-ala 21 584

Lisätiedot

Sivistystoimen varautuminen Oulu

Sivistystoimen varautuminen Oulu Sivistystoimen varautuminen 1 9.11.2017 Oulu pelastusylitarkastaja Tom Tallberg Pelastustoimi ja varautuminen vastuualue, PSAVI 10.11.2017 1 Mitä varautuminen tarkoittaa ja varautumisen lähtökohtia, sisäisen

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Keski-Suomen

Lisätiedot

Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Tuuli Oksanen, VTT

Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Tuuli Oksanen, VTT Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Tuuli Oksanen, VTT Palotutkimuksen päivät 25-26.8.2009 Tausta Liittyy hankkeeseen Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset

Lisätiedot

Vuoden 2006 hälytystehtävät

Vuoden 2006 hälytystehtävät Vuoden 2006 hälytystehtävät Nro Pvm Tehtävä Kellonaika 1 6.1.2006 Automaattinen paloilmoitin 6:28 2 6.1.2006 Automaattinen paloilmoitin 11:59 3 7.1.2006 Rakennuspalo / yhteistoimintatehtävä 2:46 4 9.1.2006

Lisätiedot

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 1 Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015

Lisätiedot

Kansallisesti merkittävien riskien arviointi

Kansallisesti merkittävien riskien arviointi Kansallisesti merkittävien riskien arviointi EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS UNIONIN PELASTUSPALVELUMEKANISMISTA Jäsenvaltioiden on Kehitettävä riskinarviointeja kansallisella tai paikallisella

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Toiminta 2015 Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen 1 PELASTUSTOIMEN ALUE 2 HALLINTO JA TALOUS Pelastusalue muodostuu 11 peruskunnasta Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toimintatilastoja 2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toimintatilastoja 2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Toimintatilastoja 2016 1 Riskienhallintaosasto Pelastuspäällikkö Jouni Leppälä 2 RISKIENHALLINTAOSASTON TOIMINTA VUONNA 2016 Rakennuslupa- ja kaavalausuntoja

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI Kati Tillander

PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI Kati Tillander PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI 2017-2020 Kati Tillander 28.2.2017 Palvelutasopäätös Sisältö Riskianalyysi Toimii palvelutasopäätöksen perusteluosana ja edelleen tarkemman toiminnan suunnittelun apuvälineenä.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2015 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2014 Ta 2015 Tot 9/2015 % ta:sta muutos 14-15 Muutos 14-15 % Ennuste 31.12.2015 Toimintatulot 17 049 23 698 17 297 73,0

Lisätiedot

Onnettomuustietokanta PRONTOn kehittäminen

Onnettomuustietokanta PRONTOn kehittäminen Onnettomuustietokanta PRONTOn kehittäminen Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Sisältö Mitä tehtiin ja minkä takia? Tavoitteet ja toteutus Tulokset yleisellä tasolla Mitä jatkossa? 2 1 Motivaatio

Lisätiedot

Siun sote valmiussuunnittelu

Siun sote valmiussuunnittelu Siun sote valmiussuunnittelu Pekka Nevalainen Turvallisuuspäällikkö Siun sote Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdisti Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Erheelliset paloilmoitukset - Tilannekatsaus. Kati Tillander

Erheelliset paloilmoitukset - Tilannekatsaus. Kati Tillander Erheelliset paloilmoitukset - Tilannekatsaus Kati Tillander 15.4.2010 Lukumäärä [kpl] Kaikkien tehtävien lukumäärä 2003-2009 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Lisätiedot

Palokuntalaisen tehtäväprofiilit. Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK

Palokuntalaisen tehtäväprofiilit. Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK Palokuntalaisen tehtäväprofiilit Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK Sopimuspalokuntalaiset Suomessa SOPIMUSPALOKUNTIA 709, joista VPK-sopimuspalokuntia 491 henkilökohtaisen sopimuksen sopimuspalokuntia

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN TILASTOKATSAUS VUOSILTA

PELASTUSTOIMINNAN TILASTOKATSAUS VUOSILTA Riskianalyysityöryhmä 2/2016 PELASTUSTOIMINNAN TILASTOKATSAUS VUOSILTA 2011-2015 Jussi Rahikainen Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Aineiston rajaukset... 4 3 Tehtävämäärät kuukausittain, viikonpäivittäin ja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

Maakuntien varautumistehtävät ja maakuntauudistuksen toimeenpano

Maakuntien varautumistehtävät ja maakuntauudistuksen toimeenpano Maakuntien varautumistehtävät ja maakuntauudistuksen toimeenpano Maakuntien valmistelijoiden tilaisuus 30.10.2017 Varautumispäällikkö Jussi Korhonen, sisäministeriö Sisältö 1. Maakunnan varautumistehtävät;

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Selvitys pelastustoiminnan toimintavalmiusajan toteutumisesta

Selvitys pelastustoiminnan toimintavalmiusajan toteutumisesta Selvitys pelastustoinan toitavalmiusajan toteutumisesta 2013-2016 Pelastustoimi ja varautuen -vastuualue 2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket Sisältö Johdanto...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014-31.12.2017

POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014-31.12.2017 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014-31.12.2017 HYVÄKSYTTY Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen johtokunta..2013 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Toiminnan

Lisätiedot

TURVA 2019 väliraportti

TURVA 2019 väliraportti Maakunnallisella turvallisuustyöllä vahvistetaan jokaisen kykyä kantaa oma vastuu turvallisuudesta Keski-Suomessa TURVA 2019 väliraportti TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT Tehtävät: Yhteen sovittaa laissa määrätyt tehtävät

Lisätiedot

PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat

PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien analysointi 2009-2013 Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat 7.4.2014 Pelastuslaitoksen PRONTO-onnettomuustilasto Pelastustoimen resurssi-

Lisätiedot

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös 2014-2017 Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen johtokunta päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien analysointi

Pelastuslaitoksen PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien analysointi Pelastuslaitoksen PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien analysointi 0.0.0 Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat Pelastuslaitoksen PRONTO-onnettomuustilasto Pelastustoimen

Lisätiedot

Rakennuspalojen omaisuusvahinkoriskin ennakointi

Rakennuspalojen omaisuusvahinkoriskin ennakointi TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Rakennuspalojen omaisuusvahinkoriskin ennakointi Palotutkimuksen päivät 2015 Antti Paajanen, Tuula Hakkarainen ja Kati Tillander Johdanto Onnettomuusvahingot pelastustoimen

Lisätiedot

Hälytystilasto Larmstatistik 2016

Hälytystilasto Larmstatistik 2016 Hälytystilasto Larmstatistik 2016 Pelastustoimi hälytykset Räddningsverkets larm 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 keskiarvo 2012-15 2016 % vertailu % keskiarvost 2015 a vuoteen Onnettomuustyyppi (ensisijainen)

Lisätiedot

Riskienarvioinnin kehittämisen ajankohtaiset asiat

Riskienarvioinnin kehittämisen ajankohtaiset asiat Riskienarvioinnin kehittämisen ajankohtaiset asiat Kati Tillander Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 18-19.11.2014 Riskienarvioinnin kehittäminen Palvelujen kohdentamisen peruselementit ovat tarkempi

Lisätiedot

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Joensuussa 7,7% ja Kontiolahdella 6,9% vuodesta 2011 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi

Lisätiedot

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje. Sisäinen turvallisuus

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje. Sisäinen turvallisuus Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 21/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje

Lisätiedot

14 Pohjois-Karjala. 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

14 Pohjois-Karjala. 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 14 Pohjois-Karjala 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 14.1. POHJOIS-KARJALA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 4 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl

Lisätiedot

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pelastuslaitokset (kunnat) Hätäkeskukset (Valtio) Valtion hallinnoimia Hätäkeskusalueita

Lisätiedot

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014 Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta Varautumisseminaari 19.3.2014 Taustaa Väestönsuojelujaoston johtokunnan seminaari 14. 15.1.2014 Kyselyt pelastuslaitoksille 13.2. 16 laitosta vastasi

Lisätiedot

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa Yhistykset yhessä JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa Yhistykset yhessä - JärjestöRalli2016 Kaikki tilaisuudet klo 17-19 6.10 Rääkkylä 8.11 Juuka 10.10 Kesälahti 9.11 Kontiolahti 12.10 Pyhäselkä 9.11 Eno 25.10

Lisätiedot

Pelastustoimi nyt ja tulevaisuudessa Maakuntahallinnon valmistelu

Pelastustoimi nyt ja tulevaisuudessa Maakuntahallinnon valmistelu Pelastustoimi nyt ja tulevaisuudessa Maakuntahallinnon valmistelu 22.2.2016 Harri Setälä Pelastusjohtaja 2004 2015 (2019) Kuntien lukumäärä 27 kpl Paloasemien lukumäärä 30 kpl 2003-2004 valmistelu ja yhteen

Lisätiedot

Kuvista B1 ja B2 nähdään, että syttymistaajuus asuntoa kohden on korkein erillisissä pientaloissa.

Kuvista B1 ja B2 nähdään, että syttymistaajuus asuntoa kohden on korkein erillisissä pientaloissa. Ignition frequency [1/a*flat] Ignition frequency [1/m 2 a] Ignition frequency [1/a*inhabitant] Liite 9. Tausta-aineistoa liittyen asuinrakennusten riskeihin Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet,

Lisätiedot

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen 10.11.201 5 Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen Timo Korkalainen JOHDANTO ELY-keskus on laatinut vuoden 2015 aikana kuntakohtaiset yhdyskuntarakennekatsaukset Pohjois-Karjalan kunnista. Katsaukset

Lisätiedot

Rakennuspaloja aiempaa vähemmän, palokuolemia ennätyksellisen vähän vuonna 2013

Rakennuspaloja aiempaa vähemmän, palokuolemia ennätyksellisen vähän vuonna 2013 sivu 1 JULKAISUVAPAA Rakennuspaloja aiempaa vähemmän, palokuolemia ennätyksellisen vähän vuonna 2013 Vuonna 2013 pelastuslaitoksilla oli yhteensä 107 000 pelastus- tai avunantotehtävää, joista kiireellisiksi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1 (5) Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.8.2017 Talouden toteutuminen TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2017 Toteuma Tot % Toteuma Ta 2017 1.1.-31.8.2017 1.1.-31.8.2016 Muutos

Lisätiedot

Siun sote palvelupaketeissa 2014

Siun sote palvelupaketeissa 2014 palvelupaketeissa 2014 www.siunsote.fi Juhani Junnilainen 4.2.2016 Väestötiedot 2014 Alue Ikäluokat yhteensä 0-17 v. 18-64 v. 65-74 v. 75 - v. Pohjois-Karjalan SHP 168896 30229 99820 21281 17566 Heinävesi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Sisällys 1. Etelä-Savon pelastuslaitos... 1 2. Talous... 1 3. Henkilöstö ja uudistuminen... 3 3.1. Henkilöstökoulutukset... 5 3.1.1. Vakinainen henkilöstö... 5 3.1.2. Sivutoiminen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 PELASTUSTOIMEN TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

Veteraaniasiain neuvottelupäivä

Veteraaniasiain neuvottelupäivä Veteraaniasiain neuvottelupäivä Joensuu 29.03.2017 PK:n sotaveteraanipiirin sosiaalineuvoja Risto Alanko Tervetuloa seminaariin Päivän ohjelma: 9.00 Seminaaripäivän avaus sosiaalineuvoja Risto Alanko 9.15

Lisätiedot

Tulipalojen määrä pieneni merkittävästi vuonna 2012

Tulipalojen määrä pieneni merkittävästi vuonna 2012 sivu 1 JULKAISUVAPAA Tulipalojen määrä pieneni merkittävästi vuonna 2012 Pelastuslaitosten tietoon tulleiden tulipalojen kokonaismäärä pieneni edellisistä vuosista merkittävästi. Tulipaloja on ollut yhtä

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Hälytystilasto vuodelta 2014 Toimintatilasto vuodelta 2014 Harri Setälä Pelastusjohtaja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Palokuolemat 3 Onnettomuuksissa loukkaantuneet 561

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet / muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista ERHE-hanke Jussi Rahikainen

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista ERHE-hanke Jussi Rahikainen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista 2.9.2009 ERHE-hanke Paloilmoitinhälytykset 2003-08 Pitkän aikavälin tavoite: puolittaa vuoden 2003 lukumäärä 22000 21000 20000 Paloilmoitinhälytysten

Lisätiedot

Tekniikka. Palopäällystön koulutus OPINNÄYTETYÖ

Tekniikka. Palopäällystön koulutus OPINNÄYTETYÖ Tekniikka Palopäällystön koulutus OPINNÄYTETYÖ RISKIANALYYSI JA MATKAILUN AIHEUTTAMA SESONKIRISKI Topi Puronhaara 2 SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön koulutusohjelma

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS 2014 2017

PALVELUTASOPÄÄTÖS 2014 2017 POHJANMAAN PELASTUSLAITOS PALVELUTASOPÄÄTÖS 2014 2017 Liite 1: PERUSTELUMUISTIO RISKIANALYYSI Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta 11.12.2013, 25 Pohjanmaan pelastuslaitos 1(57) SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Järjestöt maakuntauudistuksessa -tilaisuus, 21.6.2017 Hanna Kääriäinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Järjestöasiain neuvottelukunta JANE

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN TIETOJENKASITI-ELY. POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIIlTO. 30 hoitopaikkaa.

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN TIETOJENKASITI-ELY. POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIIlTO. 30 hoitopaikkaa. POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN KL Atk- toimis to Seppo Soininen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN TIETOJENKASITI-ELY JOHDANTO Esitelmassäni olen selvittänyt kuntainliiton rakennetta ja organisaatiota

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos

PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos 2 Pelastuslautakunta 14.9.2012 / 59, liite nro 9 Pelastuslautakunta xx.12.2012 / x, liite nro x PTP 2013-2016 Sisällysluettelo Pelastustoimen

Lisätiedot

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE 3.11.2011) ERHE-SEURANTAHANKKEEN OHJEISTUS ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN MAKSULLISUUDESTA Kati Tillander Kaikkien tehtävien lkm [kpl] KAIKKI TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Itsehoitopisteiden tarkistuslista - yhteenveto

Itsehoitopisteiden tarkistuslista - yhteenveto Itsehoitopisteiden tarkistuslista - yhteenveto 21.11.2013 Eeva Ruutiainen Terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Väestöterveyttä yhteistyöllä -hanke 21.11.2013 1 23.9.2013

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Pelastustoimen palvelutason arviointi. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen palvelutason arviointi. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen palvelutason arviointi Hankejohtaja Taito Vainio 1 Käsiteltävät asiat Palvelutasopäätökset nyt Palvelutasopäätökset uudessa järjestelmässä 16.11.2017 OHJEEN RAKENNE 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2009 2013

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2009 2013 PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2009-2013 PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2009 2013 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA RESURSSIT 2 3 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 8 4 HÄLYTYSTEHTÄVÄT 10 5 ONNETTOMUUSVAHINGOT

Lisätiedot

Kansallisesti merkittävien riskien arviointi. Neuvotteleva virkamies Taito Vainio

Kansallisesti merkittävien riskien arviointi. Neuvotteleva virkamies Taito Vainio Kansallisesti merkittävien riskien arviointi Neuvotteleva virkamies Taito Vainio EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS UNIONIN PELASTUSPALVELUMEKANISMISTA Jäsenvaltioiden on Kehitettävä riskinarviointeja

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Toiminnan kuvaus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa siitä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman tehokkaalla

Lisätiedot

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä %

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä % Joensuun kaupunki VÄESTÖ Väestö vuoden alussa 1850-2016 Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta määrä määrä Määrä % 1850 284 1998 50 980 223 0,4 1900 2 984 1999 51 113 133 0,3 1910 4 789 2000 51

Lisätiedot

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä %

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä % henkilöä Joensuun kaupunki VÄESTÖ Väestö vuoden alussa 1850-2017 Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta määrä määrä Määrä % 1850 284 2001 51 758 244 0,5 1900 2 984 2002 52 140 382 0,7 1910 4 789

Lisätiedot

Joensuun kaupunki ELINKEINOT. Työllinen työvoima toimialoittain Työpaikat toimialoittain

Joensuun kaupunki ELINKEINOT. Työllinen työvoima toimialoittain Työpaikat toimialoittain Joensuun kaupunki ELINKEINOT Työllinen työvoima toimialoittain 2013-2014 2013 2014 A maa-, metsä- ja kalatalous 784 686 B, D-E kaivostoim.; sähkö-, kaasu- ja lämpöh.; vesi-,viemäri-ja jäteh. 364 317 C

Lisätiedot

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä %

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä % Joensuun kaupunki VÄESTÖ Väestö vuoden alussa 1850-2015 Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta määrä määrä Määrä % 1850 284 1998 50 980 223 0,4 1900 2 984 1999 51 113 133 0,3 1910 4 789 2000 51

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2006 2010 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA RESURSSIT 2 3 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 6 4 HÄLYTYSTEHTÄVÄT 8 5 ONNETTOMUUSVAHINGOT 26 6 TOIMINTAVALMIUS 31 Tiedustelut:

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

JOENSUU: Kuntaliitokset, maankäyttö, tontinluovutus. Juha-Pekka Vartiainen 13.6.2011 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.

JOENSUU: Kuntaliitokset, maankäyttö, tontinluovutus. Juha-Pekka Vartiainen 13.6.2011 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu. JOENSUU: Kuntaliitokset, maankäyttö, tontinluovutus Juha-Pekka Vartiainen 13.6.2011 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi VÄESTÖN SIJOITTUMINEN KAUPUNKISEUDULLA Asukasmäärä eri

Lisätiedot

Talousraportti 10/ Väestö

Talousraportti 10/ Väestö 1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Joensuun kaupunki ELINKEINOT. Työllinen työvoima toimialoittain Työpaikat toimialoittain

Joensuun kaupunki ELINKEINOT. Työllinen työvoima toimialoittain Työpaikat toimialoittain Joensuun kaupunki ELINKEINOT Työllinen työvoima toimialoittain 2012-2013 2012 2013 A maa-, metsä- ja kalatalous 779 784 B, D-E kaivostoim.; sähkö-, kaasu- ja lämpöh.; vesi-,viemäri-ja jäteh. 336 364 C

Lisätiedot

Väestötietoja koulu- ja päiväkotiratkaisujen pohjaksi. Kunnanhallitus

Väestötietoja koulu- ja päiväkotiratkaisujen pohjaksi. Kunnanhallitus Väestötietoja koulu- ja päiväkotiratkaisujen pohjaksi Kunnanhallitus 27.2.217 14 Tohmajärvi-Värtsilä väkiluku 188-215 12 1 8 6 4 2 188 189 19 191 192 193 194 195 196 197 1975 1985 1995 25 215 Tohmajärvi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS

POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2017-31.12.2018 HYVÄKSYTTY Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Yhtymävaltuusto xx.xx.2017 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Joensuun selvitysalue yhdessä

Joensuun selvitysalue yhdessä Toimintaympäristön muutokset Joensuun selvitysalue yhdessä 27.6.2013 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus Työlliset Työttömyys Pendelöinti Verotettavat tulot

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

Tilannekatsaus. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen neuvottelukunta Ylijohtaja Ari Niiranen Johtaja Ritva Saarelainen

Tilannekatsaus. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen neuvottelukunta Ylijohtaja Ari Niiranen Johtaja Ritva Saarelainen Tilannekatsaus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen neuvottelukunta 24.10.2012 Ylijohtaja Ari Niiranen Johtaja Ritva Saarelainen 24.10.2012 ALKU-selonteko (VM) Selvityshenkilöt (TEM, YM) Eduskunta edellytti

Lisätiedot

Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen. Riihimäki 05800 Hyvinkää 12400 Tervakoski 12240 Hikiä 12310 Ryttylä 12100 Oitti 12540 Launonen 12520 Kormu

Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen. Riihimäki 05800 Hyvinkää 12400 Tervakoski 12240 Hikiä 12310 Ryttylä 12100 Oitti 12540 Launonen 12520 Kormu Local Availability of Capacity Services Elisa Corporation networks local availability of capacity services Capital area (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) Jyväskylä area Joensuu area Lappeenranta area

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 016 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Väestöterveyttä yhteistyöllä hanke JAKE hanke Terveempi Itä-Suomi hanke (Terveiset johtavien hoitajien 1.11.013 pidetystä kokouksesta) Joensuu 1.11.013 5.11.013 1 3.9.013

Lisätiedot

Turvaa maaseudulle-hanke

Turvaa maaseudulle-hanke INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Turvaa maaseudulle-hanke Turvallisuutta älykkäästi - seminaari Kylien pelastusryhmä-pilotista Turvaa maaseudulle-hankkeeksi ja edelleen pysyväksi toimintamalliksi

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Kooste riskienhallinnan valmistelusta

Kooste riskienhallinnan valmistelusta Kooste riskienhallinnan valmistelusta 14.11.2017 Varautuminen ja riskienhallintaalajaosto Jukka Koponen Maakunnan riskienhallinnan valmistelusta Riskienhallinta-asioiden valmistelutyöstä huolehtii maakunnan

Lisätiedot

Paikalliset kattavuusalueet ja runkoverkkoalueet

Paikalliset kattavuusalueet ja runkoverkkoalueet Paikalliset kattavuusalueet ja runkoverkkoalueet Elisan kapasiteettipalveluiden paikalliset kattavuusalueet Jokainen paikallinen seutu jakaantuu vielä kahteen osaan, Paikallinen runkoverkkoalue 1 ja Paikallinen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

VÄESTÖNSUOJELUN TULEVAISUUS?

VÄESTÖNSUOJELUN TULEVAISUUS? Turvalliseen huomiseen VÄESTÖNSUOJELUN TULEVAISUUS? Kimmo Kohvakka Toimitusjohtaja VARAUTUMISSEMINAARI Ritarihuone 4.12.2008 ESITYKSEN RAKENNE 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖMUUTOKSISTA 2. UHKIEN ARVIOINTI JA RISKIANALYYSI

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Mukana olevat muut yhteisöt: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Mukana olevat muut yhteisöt: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 1/7 Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Asia ja sen selvitys Tarjouspyyntö 125843 Lääkinnällisen avokuntoutuksen fysio-

Lisätiedot

JUNAMATKUSTAJIEN HAASTATTELUN YHTEENVETO

JUNAMATKUSTAJIEN HAASTATTELUN YHTEENVETO Junamatkustajakyselyt 0.0. ja 5..05 JOENSUUN ASEMANSEUTU JUNAMATKUSTAJIEN HAASTATTELUN YHTEENVETO Juha-Pekka Vartiainen..05 IC Joensuu Kesälahti pe 0.0.05 klo 5.7-.05 IC Kesälahti Joensuu pe 0.0.05 klo.5-7.0

Lisätiedot

Palvelutasopäätös 2015-2018. - esitys 10.12.2014

Palvelutasopäätös 2015-2018. - esitys 10.12.2014 Palvelutasopäätös 2015-2018 - esitys 10.12.2014 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Lainsäädäntö... 1 1.2 Toiminnan painopisteet ja strategiset päämäärät... 2 1.3 Valtakunnallinen pelastustoimen strategia... 2 1.4 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa llomantsi 256 324 341 330 74 28,9 Outokumpu 988 1 035 1 096 1 076 88 8,9 Joensuu 5 184 5308 5377 5321 137 2,6 abs. % Kunta/seutukunta 2009 2010 2011 2012 Muutos C Teollisuus C 1315 Tekstiilien, vaatteiden

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

23.5.2013 Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Terveyden edistämisen suunnittelija Kari Hyvärinen

23.5.2013 Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Terveyden edistämisen suunnittelija Kari Hyvärinen 23.5.2013 Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Terveyden edistämisen suunnittelija Kari Hyvärinen 22.11.2012 Pielisen Karjala 12 kpl JUUKA Ellin kulma Juuan terveyskeskus LIEKSA Honkalampi-säätiö,

Lisätiedot