Uusi eurooppalainen ajokortti parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää vapaata liikkuvuutta

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi eurooppalainen ajokortti parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää vapaata liikkuvuutta"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO TIEDOTE Bryssel 18. tammikuuta 2013 Uusi eurooppalainen ajokortti parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää vapaata liikkuvuutta Eurooppalainen ajokortti otetaan käyttöön 19. tammikuuta 2013, kun kolmas EU:n ajokorttidirektiivi astuu voimaan. Uusilla säännöillä taataan EU:n kuljettajien todellinen vapaa liikkuvuus, lisätään turvallisuutta Euroopan teillä ja vähennetään mahdollisuuksia petokseen. 1. Mitä etuja uusi eurooppalainen ajokortti tuo tullessaan? Noin 60 prosentilla EU:n väestöstä eli noin 300 miljoonalla kansalaisella on voimassa oleva ajokortti. Heistä suuri joukko tekee rajat ylittäviä yksityis- tai työmatkoja unionin alueella tai vaihtaa asuinmaataan. Euroopassa on tällä hetkellä yli 110 erilaista ajokorttimallia, joiden antamat ajoluvat ja voimassaoloajat ovat erilaisia. Uusi eurooppalainen ajokortti vähentää tätä kirjavuutta ja sujuvoittaa eurooppalaisten kuljettajien liikkuvuutta. Yhdenmukaistetut voimassaoloajat ja lääkärintarkastuksia koskevat säännöt lisäävät jäsenvaltiosta toiseen muuttavien lukuisten eurooppalaisten oikeusvarmuutta. Sen lisäksi, että ajokortti antaa oikeuden kuljettaa kaikenlaisia ajoneuvoja monissa EUmaissa, sitä voi käyttää myös henkilöllisyystodistuksena. Siksi suojaaminen väärentämistä vastaan on tärkeä näkökohta. Uutta ajokorttia on lähes mahdotonta väärentää. Sen tukena on eurooppalainen sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä, joka helpottaa ajokorttien hallinnointia ja petosten havaitsemista. Ajokorttia koskevilla säännöillä on myös suuri vaikutus liikenneturvallisuuteen. Euroopan teillä sattuu vuosittain yli kuolemantapausta ajokorttia koskevilla uusilla säännöillä voidaan pienentää tätä lukua. Tärkeimmät muutokset koskevat moottoripyöriä. Uudet eurooppalaiset säännöt, jotka koskevat moottoripyörien portaittaista ajolupaa nuorille kuljettajille, suojelevat paljon paremmin tätä erityisen riskialtista tiekäyttäjäryhmää. Lisäksi henkilöautonkuljettajien ja moottoripyöräilijöiden on uusittava uusi ajokortti joka vuosi jäsenvaltiosta riippuen. Linja-auton- ja kuormaautonkuljettajien ajokortti on voimassa viisi vuotta, ja sen uusiminen edellyttää lääkärintarkastusta. Nämä säännöt eivät vaikuta aikaisemmin hankittuun oikeuteen kuljettaa ajoneuvoa. 2. Mitkä ovat ajokorttilainsäädännöstä johtuvat tärkeimmät muutokset? Uusi eurooppalainen ajokorttimalli Käytössä olevien erilaisten ajokorttimallien määrän rajoittamiseksi ja petosten ehkäisemiseksi paperinen ajokortti poistetaan vähitellen käytöstä. Käyttöön otetaan yksi ainoa eurooppalaisen ajokortin malli, muovinen luottokortin kokoinen kortti, MEMO/13/10

2 jota käytetään useimmissa EU:n jäsenvaltioissa jo nyt ja joka on vaikeampi väärentää. Nykyisten paperisten ajokorttien antaminen lakkaa uuden lainsäädännön tullessa voimaan. Kaikkien uusien ajokorttien pakollinen hallinnollinen uusiminen Pakollisella ja säännöllisellä ajokorttien hallinnollisella uusimisella varmistetaan, että kaikki käytössä olevat ajokortit voidaan päivittää uusimpia turvaominaisuuksia hyödyntämällä. Ajokorttimallien määrän väheneminen helpottaa valvontaa, samoin se, että ajokortin haltija muistuttaa tarkemmin kortissa olevaa valokuvaa. Mopojen, moottoripyörien, henkilöautojen, kolmipyörien ja nelipyörien osalta kaikkien uusien ajokorttien hallinnollinen voimassaoloaika on enintään 10 vuotta. Jäsenvaltio voi kuitenkin vahvistaa näiden ajokorttien hallinnolliseksi voimassaoloajaksi enintään 15 vuotta. Kuorma- ja linja-autojen osalta uusien ajokorttien hallinnollinen voimassaoloaika on enintään 5 vuotta. Ennen tämän direktiivin voimaantuloa ajokortin saaneiden kuljettajien on noudatettava uusia voimassaolosääntöjä viimeistään 19. tammikuuta Miten uusi ajokorttilainsäädäntö vaikuttaa kuljettajiin? Viimeiset jäljellä olevat esteet kuljettajien vapaalta liikkuvuudelta poistuvat ajokortin pakollisen ja säännöllisin uusimisen avulla. Pääperiaatteena on, että kaikki uuden direktiivin soveltamispäivän jälkeen myönnetyt ajokortit ovat voimassa ajokortissa merkittyyn päivään saakka. Ajokortin haltijan on uusittava ajokorttinsa ennen voimassaoloajan päättymistä siinä maassa, jossa hänellä on vakinainen asuinpaikka. Kyseisestä päivästä alkaen vastaanottava jäsenvaltio alkaa soveltaa uutta hallinnollista voimassaoloaikaa, ja se voi vaatia lääkärintarkastuksen, jos sellainen vaaditaan sen omilta kansalaisilta. Näillä säännöksillä varmistetaan ajokortin haltijan kannalta välttämätön oikeusvarmuus. Kaikki edelleen voimassa ja käytössä olevat, ennen uuden direktiivin soveltamispäivää myönnetyt ajokortit on korvattava uudella ajokortilla viimeistään vuonna Jäsenvaltio voi myös vaatia, että toisen jäsenvaltion myöntämän ajokortin haltijan on uusittava ajokorttinsa kahden vuoden kuluttua maahan muuttamisesta, jos ajokortissa ei ole direktiivissä säädettyä voimassaoloaikaa (vaan esim. rajoittamaton voimassaoloaika). Samalla tietyntyyppisen ajoneuvon ajo-oikeus syntyy selkeästi uuden ajokortin myöntämisellä ja on siksi sekä haltijan että hallinto- ja valvontaviranomaisten helppo todeta. Komissio ehdottaa myös lääkärintarkastuksia koskevien kansallisten sääntöjen selkeyttämistä siten, että kuorma- ja linja-autonkuljettajien osalta yhdenmukaistetaan kyseiset tarkastukset, jotka on suoritettava aina kun ajokortti uusitaan kussakin maassa voimassa olevan järjestelmän mukaisesti, henkilöautojen ja moottoripyörien kuljettajien osalta jäsenvaltiot saavat vapaasti valita vaativatko ne säännöllisiä tarkastuksia. 2

3 4. Millä tavoin uusi ajokorttilainsäädäntö vähentää petoksen mahdollisuuksia? Petoksia on nykyisin monenlaisia. Niitä ovat ajokortin laiton myyminen, kaksoiskappaleiden hankkiminen laittomasti ilmoittamalla alkuperäinen ajokortti varastetuksi tai kadonneeksi ja ajokortin hankkiminen toisessa maassa, jos kotimaassa on voimassa ajokielto. Petosten torjumisen tausta-ajatuksena on se periaate, että henkilöllä voi olla vain yksi ajokortti. Tämä periaate on vahvistettu direktiivissä. Ajokortin säännöllisen uusimisen ansiosta jäsenvaltioilla on säännöllisesti ajan tasalle saatettu tietokanta ja näin ollen jatkuvasti ajan tasalla olevat tiedot käytössä ja voimassa olevista ajokorteista. Samalla kansallisten viranomaisten välistä tiedonkulkua parannetaan perustamalla ajokortteja koskeva RESPER-tiedonvälitysverkosto. Verkoston säännöllisen käytön avulla voidaan soveltaa uusia entistä tiukempia sääntöjä, jotka koskevat kieltoa antaa ajokortti henkilölle, jonka ajokortti on poistettu, peruutettu tai rajoitettu. Lisäksi jäsenvaltiot voivat halutessaan sijoittaa ajokorttiin mikrosirun. Korttiin painettujen tietojen tallentaminen mikrosiruun parantaa väärentämissuojaa ja takaa samalla tietosuojan. EU:n tietosuojalainsäädäntöä on luonnollisesti noudatettava. 5. Miten uusi ajokorttilainsäädäntö parantaa liikenneturvallisuutta? Uusi ajokorttiluokka mopoille Mopoilla on saanut ajaa unionissa ilman ajokorttia. Liikenneonnettomuustilastot kuitenkin osoittavat, että hyvin nuorten tienkäyttäjien onnettomuusriski on erittäin suuri. Joissakin jäsenvaltioissa hyvin nuorten henkilöiden (jopa 14-vuotiaiden) sallitaan ajaa mopoa. Tästä syystä on otettu käyttöön uusi yhdenmukaistettu ajokorttiluokka AM. AMajokortin saa läpäistyään pakollisen teoriakokeen. Näin voidaan tehostaa näiden onnettomuuksille alttiiden tielläliikkujien valvontaa ja saada heidät tietoisemmiksi liikennesäännöistä. Samalla selkeytetään tilannetta niiden mopoilijoiden kannalta, jotka ylittävät valtioiden rajoja tai vuokraavat lomalla mopon. Jäsenvaltiot voivat lisäksi vaatia kokelailta tämän luokan ajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen läpäisemistä. Kevytmoottoripyörien teho-painosuhdetta koskeva uusi vaatimus (ajokorttiluokka A1) Kevyiden moottoripyörien rajana on ollut enintään 125 cm 3 :n sylinteritilavuus ja 11 kw:n teho. Teho-painosuhdetta koskevaa vaatimusta ei ole ollut. Tämä voi johtaa yhä kevyempien ajoneuvojen kehittämiseen eli mahdollisuuteen kasvattaa jatkuvasti kiihtyvyyttä ja huippunopeutta. Siksi A1-luokan ajokortin haltijat saavat kuljettaa ainoastaan kevyitä moottoripyöriä, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm 3, teho enintään 11 kw ja teho-painosuhde enintään 0,1 kw/kg. Kaikkien jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tämän luokan ajokortit, joita ei ole ollut olemassa kaikissa jäsenvaltioissa. 3

4 Portaittainen ajolupa kaikkein tehokkaimpiin moottoripyöriin Aikaisempi lainsäädäntö mahdollisti sen, että nuoret kuljettajat saivat ajaa kaikkein tehokkaimpia moottoripyöriä ilman käytännön kokemusta. Onnettomuustilastot osoittavat, että raskaiden moottoripyörien kokemattomien kuljettajien onnettomuusriski on erittäin suuri alle 24-vuotiailla. Lisäksi on mahdotonta valvoa, ovatko he hankkineet käytännön ajokokemusta pienempitehoisella pyörällä. Liikenneturvallisuuden vuoksi on otettu käyttöön ajoneuvoa, alaikärajaa ja ajolupaa koskevia uusia vaatimuksia. Uusi A2-luokka ja uudet tekniset vaatimukset Entinen A-luokka, joka oli jaettu pienempitehoisiin ja suurempitehoisiin moottoripyöriin, on nyt jaettu kahteen erilliseen luokkaan A2 ja A. Luokassa A2 otetaan käyttöön uusi tekninen vaatimus moottoripyörien tehon laskemisen välttämiseksi. Uudet alaikärajat ja ajoluvat A2-luokan alaikäraja asetetaan 18 vuoteen. Jos jäsenvaltio asettaa A1-luokan alaikärajan 17 tai 18 vuoteen, A2-luokan alaikärajaksi tulee tällöin vastaavasti 19 tai 20 vuotta, koska A1-luokan ja A2-luokan alaikärajojen välisen ajan on oltava kaksi vuotta. Jos hakija on hankkinut kahden vuoden käytännön ajokokemuksen A1-luokan moottoripyörällä, hänen on läpäistävä pelkkä ajotaitoa ja ajotapaa koskeva koe tai suoritettava koulutus. Luokka A: Portaittaista ajolupaa varten hakijan on hankittava kahden vuoden ajokokemus A2-luokan moottoripyörällä ja läpäistävä pelkkä ajotaitoa ja ajotapaa koskeva koe tai suoritettava koulutus. Jos nämä kaksi edellytystä täyttyvät, hakijalla on oikeus kuljettaa A-luokan ajoneuvoja 20 vuoden iästä alkaen (tai mahdollisesti 21 tai 22 vuoden iästä, mikä määräytyy A2-luokan ikärajan mukaan). Suoran ajoluvan saamisen alaikäraja on nostettu aikaisemmasta 21 vuodesta 24 vuoteen. Henkilöautokorttia koskevat uudet perävaunusäännöt B-luokan ajokortilla saa kuljettaa kg painavaa ajoneuvoa ja 750 kg painavaa perävaunua. Yli 750 kg painavan perävaunun saa kytkeä vetoajoneuvoon vetoautosta ja perävaunusta koostuvissa B-luokan yhdistelmissä, jos yhdistelmän massa on enintään kg ja tyyppihyväksyntää koskevia (ajoneuvon ja perävaunun suhteen määrääviä) sääntöjä noudatetaan. Jos tällaisen B-luokan yhdistelmän massa ylittää kg, vaaditaan koulutus, koe tai kumpikin niistä. Tämä säännös sallii tulevaisuudessa suurempien B-luokan yhdistelmien kuljettamisen kuin nykyisin, kunhan koulutus ja/tai koe on läpäisty. BE-luokan ajokortilla saa vetää perävaunua, jonka suurin sallittu massa on kg. Yhdistelmät, joissa vetoajoneuvo kuuluu luokkaan B ja perävaunun massa on suurempi kuin kg, kuuluvat luokkaan C1E. 4

5 Portaittainen ajolupa raskaisiin kuorma-autoihin ja rekkoihin Uudet määritelmät Kuorma- ja linja-autojen ajokortteja on turvallisuussyistä muutettu seuraavasti: Ajolupa liittyy matkustajien eikä istuinten lukumäärään. Pienempien kuorma- ja linja-autojen tekniset vaatimukset yhdenmukaistetaan markkinoilla olevien ajoneuvojen vaatimuksiin, ja näistä luokista tehdään pakolliset koko unionissa. C-luokka: tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joiden suurin sallittu massa on yli kg ja joissa voidaan kuljettaa enintään kahdeksan matkustajaa kuljettajan lisäksi. Niihin voidaan kytkeä alle 750 kg painava perävaunu. C1-luokka: muutoin sama kuin C-luokka, mutta moottoriajoneuvon suurin sallittu massa on kg. Tämä luokka on nyt otettava käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa. D-luokka: matkustajien kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa voidaan kuljettaa enemmän kuin kahdeksan matkustajaa kuljettajan lisäksi. Niihin voidaan kytkeä alle 750 kg painava perävaunu. D1-luokka: muutoin sama kuin D-luokka, mutta matkustajien kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa voidaan kuljettaa enintään 16 matkustajaa kuljettajan lisäksi ja joiden pituus on enintään kahdeksan metriä. Niihin voidaan kytkeä alle 750 kg painava perävaunu. Tämä luokka on nyt otettava käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa. Kaikkiin neljän edellä mainitun luokan ajoneuvoihin voidaan kytkeä yli 750 kg painava perävaunu, mutta tällöin tarvitaan erillinen ajokortti (luokat CE, C1E, DE ja D1E). Nämä luokat on nyt otettava käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa. Alaikärajat Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto ajokorttien ikärajoista ajoneuvoluokittain. 5

6 Yhteenveto uudesta ehdotetusta ajokorttijärjestelmästä Luokka Yleissääntö Vaatimukset Poikkeussääntö AM 16 vuotta Teoriakoe. Ajokoe vapaaehtoinen. on 14 vuotta mahdollinen ainoastaan luvan antaneen jäsenvaltion omalla alueella. Voidaan nostaa enintään 18 vuoteen. A1 16 vuotta Teoria- ja ajokoe. Voidaan nostaa enintään 17 tai 18 vuoteen. Teoria- ja ajokoe. A2 18 vuotta Jos hakijalla on ollut A1-luokan ajokortti kahden vuoden ajan, kokeen läpäiseminen tai koulutuksen suorittaminen riittää. A1- ja A2-luokkien välillä on oltava kahden vuoden vähimmäisaika: jos jäsenvaltio vahvistaa A1-luokan ikärajan 17 tai 18 vuoteen, A2-luokan ikäraja on vastaavasti 19 tai 20 vuotta. A 20 vuotta: portaittainen ajolupa Kokeen läpäiseminen koulutuksen suorittaminen. tai A2- ja A-luokkien välillä on oltava kahden vuoden vähimmäisaika: jos jäsenvaltio vahvistaa A2-luokan ikärajan 19 tai 20 vuoteen, A-luokan ikäraja on vastaavasti 21 tai 22 vuotta. 24 vuotta: suora ajolupa Teoria- ja ajokoe. B1 16 vuotta Teoria- ja ajokoe. B ja BE 18 vuotta Teoria- ja ajokoe. 17 vuotta mahdollinen B- ja B+E-luokassa ainoastaan luvan antaneen jäsenvaltion omalla alueella. C1 ja C1E 18 vuotta Teoria- ja ajokoe. C ja CE 21 vuotta Teoria- ja ajokoe. Ammattikuljettajien osalta, rajoittamatta tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien ammattipätevyyttä ja jatkokoulutusta koskevassa direktiivissä 2003/59/EY 1 olevien, tällaisten ajoneuvojen kuljettamista koskevien säännösten soveltamista. D1 ja D1E 21 vuotta Teoria- ja ajokoe. 1 EUVL L 226, , s. 4. 6

7 D ja DE 24 vuotta Teoria- ja ajokoe. AM: mopot, suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h, < 50 cm³ tai teho < 4 kw, mukaan luettuina kevyet nelipyörät A1: kevyet moottoripyörät, < 125 cm³ tai teho < 11 kw ja teho-painosuhde < 0,1kW/kg, ja kevyet kolmipyörät < 15 kw A2: moottoripyörät, teho < 35 kw ja teho-painosuhde < 0,2 kw/kg; eivät saa olla muunnettuja ajoneuvoista, joiden moottorin teho on yli kaksi kertaa suurempi A: kaksipyöräiset moottoripyörät (myös yli 35 kw) ja raskaat kolmipyörät > 15 kw B: moottoriajoneuvot < kg, joissa voidaan kuljettaa yli 8 matkustajaa kuljettajan lisäksi + perävaunu < 750 kg; voidaan kytkeä > 750 kg perävaunu, jos yhdistelmän massa alle kg (koulutus ja/tai koe kun massa kg kg) B1: vapaaehtoinen raskaiden nelipyörien luokka C: tavaroiden kuljetukseen käytettävät moottoriajoneuvot > kg + perävaunu < 750 kg C1: moottoriajoneuvot, joiden massa on > kg mutta < kg ja joissa voidaan kuljettaa enintään 8 matkustajaa kulljettajan lisäksi + perävaunu < 750 kg D: moottoriajoneuvot, joissa voidaan kuljettaa yli 8 matkustajaa + perävaunu < 750 kg D1: moottoriajoneuvot, joissa voidaan kuljettaa enintään 16 matkustajaa, enimmäispituus 8 metriä + perävaunu < 750 kg E: yhdistelmänä edellä olevien luokkien kanssa, perävaunu > 750 kg 6. Mitkä ovat kuljettajantutkinnon vastaanottajia koskevat uudet säännöt? Kuljettajantutkinnon vastaanottajien koulutukselle ei ole vahvistettu vaatimuksia, joten ne vaihtelevat huomattavasti unionin alueella. Joissakin jäsenvaltioissa kuljettajantutkinnon vastaanottajilla ei ole juuri mitään erityiskoulutusta tai edes sen luokan ajokorttia, jonka tutkintoja he ottavat vastaan. Tämä ei enää ole mahdollista. Koska teoria- ja ajokokeet on yhdenmukaistettu yksityiskohtaisesti, kuljettajantutkintojen vastaanottajia koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset ovat tarpeen, jotta ajokokeiden tulokset olisivat vertailukelpoisia kaikkialla EU:ssa. Kuljettajantutkintojen vastaanottajien säännöllinen kouluttaminen vaikuttaisi myönteisesti liikenneturvallisuuteen, sillä heidän taitonsa ja kokemuksensa pysyisivät ajan tasalla tekniikan kehittyessä koko ajan nopeammin. 7

8 On määritetty tietyt perusedellytykset kuljettajantutkinnon vastaanottajan ammattiin pääsyä varten ja otettu käyttöön peruspätevyyttä ja säännöllistä jatkokoulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset: Kuljettajantutkintojen vastaanottajilla on aina oltava voimassa oleva ajokortti niissä ajoneuvoluokissa, joiden tutkintoja he ottavat vastaan. Heidän on täytynyt hankkia peruspätevyys, ja he ovat velvollisia osallistumaan jatkokoulutukseen. Heille on annettava kattava koulutus perusasioista, ja heidän on hankittava tietty peruspätevyys ennen kuin he voivat alkaa ottaa vastaan kuljettajantutkintoja. Portaittaisen ajoluvan on oltava pakollinen. Aluksi kuljettajantutkintojen vastaanottajien olisi otettava vastaan henkilöautokortin hakijoita, joita on 90 prosenttia kaikista kuljettajantutkinnoista. Vasta saatuaan kokemusta näistä tutkinnoista ja hankittuaan lisäpätevyyttä muissa ajoneuvoluokissa kuljettajantutkinnon vastaanottajat voivat alkaa valvoa muiden luokkien tutkintoja. 7. Vaikuttaako uusi ajokorttilainsäädäntö ajokykyä koskeviin vaatimuksiin? Kuljettajien on täytettävä moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavaa fyysistä ja henkistä suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset ennen ajamisen sallimista. Ajokorttidirektiivissä on yksityiskohtaisia säännöksiä luettelosta, joka sisältää ajoturvallisuutta mahdollisesti haittaavia rajoitteita ja vammoja. Kuorma- ja linja-autojen ammattikuljettajiin sovelletaan yleensä tiukempia säännöksiä. Direktiiviä tarkistettiin vuonna 2009 näkökyvyn, diabeteksen ja epilepsian osalta jäsenvaltioiden nimittämän lääketieteellisen asiantuntijaryhmän tekemän työn perusteella. 8. Tähänastinen ajokorttilainsäädäntö unionissa Ensimmäinen eurooppalainen ajokortteja koskeva säädös annettiin vuonna Se oli neuvoston direktiivi, joka mahdollisti sen, että toiseen jäsenvaltioon muuttavat EU:n kansalaiset saivat vaihtaa ajokorttinsa tarvitsematta suorittaa uutta teoria- ja ajokoetta ja lääkärintarkastusta. Kuljettajan oli kuitenkin vaihdettava ajokorttinsa vuoden kuluessa uuteen jäsenvaltioon muuttamisesta. Vasta vuonna 1991 otettiin uudella direktiivillä käyttöön vastavuoroisen tunnustamisen periaate ja poistettiin tarve vaihtaa ajokortti. Käytännössä tämän periaatteen soveltamista ja täytäntöönpanoa on kuitenkin haitannut se, että ajokorttien voimassaoloaikoja ja lääkärintarkastusten määräaikoja ei ole yhdenmukaistettu. Tämä on aiheuttanut oikeudellista epävarmuutta toiseen jäsenvaltioon muuttaville kansalaisille. Kolmantena ajokorttidirektiivinä tunnettu direktiivi 2006/126/EY 2 annettiin 20. joulukuuta Se oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 19. tammikuuta Vaikka jotkin sen säännöksistä tulivat voimaan jo 19. tammikuuta 2009, suurinta osaa vaatimuksista aletaan soveltaa 19. tammikuuta 2013, jolloin myös otetaan käyttöön uusi EU:n ajokorttimalli. Lisätietoja: IP/13/25 2 EUVL L 403, , s.18. 8

EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta

EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta IP/03/1435 Bryssel 21.10.2003 EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta Euroopan komissio ehdottaa ajokortteja koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 25. helmikuuta 2004 PE 338.504/14-31 TARKISTUKSET 14-31 Lausuntoluonnos (PE 338.504) Enrico Ferri ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI. ajokorteista. (uudelleen laadittu) (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI. ajokorteista. (uudelleen laadittu) (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 21.10.2003 KOM(2003) 621 lopullinen 2003/0252 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI ajokorteista (uudelleen laadittu) (komission esittämä)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Muutoksia ajokortteihin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Muutoksia ajokortteihin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksia ajokortteihin 1.7.2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. LT-luokan poistuminen LT-luokka (liikennetraktori) poistuu uuden ajokorttilain voimaantulohetkellä Nykyiseen LT-luokkaan kuuluvien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 20.12.2005 PE 350.189v01-01 TARKISTUKSET 69-217 Mietintöluonnos Mathieu Grosch ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta Trafin kuljettajantutkinto-työpaja 1.12.2017 1 HE ajokorttilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Ajokorttimenettelyjä kehitettäväksi Muutoksia kuljettajakoulutukseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti) L 403/18 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN PARLAMENTTI

Lisätiedot

Ajokortin hankkiminen uudistuu

Ajokortin hankkiminen uudistuu Ajokortin hankkiminen uudistuu Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 31.5.2018 Tuire Simonen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uusi ajokorttilaki ja uudet kuljettajantutkinnot 1.7.2018 alkaen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 2003/0252(COD) 16. maaliskuuta 2004 LAUSUNTO oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta aluepolitiikka-, liikenne-

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ajokorttidirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan yhteisöjen

Lisätiedot

HE 146/2017 vp laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta

HE 146/2017 vp laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta HE 146/2017 vp laiksi ajokorttilain muuttamisesta Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 14.11.2017 1 HE ajokorttilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Ajokorttimenettelyjä kehitettäväksi Muutoksia

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) PÄÄTÖKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) PÄÄTÖKSET 22.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 19/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) PÄÄTÖKSET KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, ajokorttiluokkien vastaavuuksista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta aluepolitiikka-,

Lisätiedot

Ajokorttilainsäädännön uudistaminen. HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/

Ajokorttilainsäädännön uudistaminen. HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/ Ajokorttilainsäädännön uudistaminen HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/ 31.10.2017 1 Uudistuksen tavoitteet Ajokorttijärjestelmää selkeytetään ja joustavoitetaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) 36 ja 37 sekä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 5. maaliskuuta 2004 PE 331.402/43-162 TARKISTUKSET 43-162 Mietintöluonnos (PE 331.402) Mathieu J.H. Grosch ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Hallituksen esitys eduskunnalle 21.10.2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen AJOKORTTILAKI Toteutetaan EU:n III ajokorttidirektiivin edellyttämät muutokset, joita

Lisätiedot

HE 21/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta

HE 21/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta HE 21/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelain ajokorttiluvan myöntämistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM Lakiehdotuksen EU-tausta Mopojen, moottoripyörien, nelipyörien

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin:

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: AV-koe (TOT4) 1. Saan ajaa suoraan tätä kaistaa. 2. Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta. 3. Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta. 4. Ajan suoraan.

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Ajonäytteen suorittaminen

Ajonäytteen suorittaminen Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 26.11.2009 AKE 52/2009 Sisältöalue Kuljettajantutkinto Toimivallan säädösperusta Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta 30.9.2004, 17 Ajooikeuden muutos Kohderyhmät

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011. 706/2011 Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011. 706/2011 Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011 706/2011 Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys Helsinki 1.2.2015 Tiedote Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys AM120-luokan AV-koe (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM120-luokka (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM121-luokan AV-koe (Kevyt nelipyörä):...

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

voimaan tulleet muutokset ajokortin hankkimiseen. Marjo Immonen

voimaan tulleet muutokset ajokortin hankkimiseen. Marjo Immonen 1.7.2018 voimaan tulleet muutokset ajokortin hankkimiseen Marjo Immonen Traficom @Immonmar Mikä on Traficom? Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri-

Lisätiedot

U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus

U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus Liikenne- ja viestintävaliokunta 6.4.2017 1 Ehdotuksen tausta Direktiivi koskee kuorma- ja

Lisätiedot

Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori

Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori Ajoharjoittelurata, Hangassuo Pori Liukkaankelin ajoharjoittelurataa ylläpitää Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö.

Lisätiedot

Mietintö Cláudia Monteiro de Aguiar Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö maanteiden tavaraliikenteessä

Mietintö Cláudia Monteiro de Aguiar Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö maanteiden tavaraliikenteessä 11.6.2018 A8-0193/ 001-014 TARKISTUKSET 001-014 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Cláudia Monteiro de Aguiar A8-0193/2018 Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö maanteiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta nnettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, muutetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ajokorttilain muutokset moottoripyörien osalta

Ajokorttilain muutokset moottoripyörien osalta Ajokorttilain muutokset moottoripyörien osalta Marjo Immonen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Pakolliset tuntimäärät Mikäli moottoripyörän ajo-oikeus on ensimmäinen ajooikeus on suoritettava 4h

Lisätiedot

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta VAHVA SUOMALAINEN Suomi Finland 100 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 16.11.2017 Johtava asiantuntija Ari Herrala Suomen Kuljetus ja Logistiikka

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

AJOKORTTIEN VOIMASSAOLO- AIKOJEN MUUTOKSET

AJOKORTTIEN VOIMASSAOLO- AIKOJEN MUUTOKSET Riikka Walldén AJOKORTTIEN VOIMASSAOLO- AIKOJEN MUUTOKSET Ajokorttidirektiivin seurauksena Liiketalous ja matkailu 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Riikka

Lisätiedot

Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen

Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen Liikenne ja maankäyttö 2015 7.10.2015, Helsinki, Kuntatalo Mikko Karhunen, LVM Taustaa EU:n sääntelykehys muuttunut Toimintaympäristö muuttuu Räätälöidyt

Lisätiedot

(EUVL L 403, , s. 18)

(EUVL L 403, , s. 18) 2006L0126 FI 21.11.2012 003.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/126/EY, annettu 20

Lisätiedot

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta... SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2008 N:o 554 560 SISÄLLYS N:o Sivu 554 Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W LIITE I Ajoneuvoluokitus L1e L7e Kaikki L-luokan ajoneuvot (1) pituus 4 000 mm tai 3 000 mm alaluokan L6e-B ajoneuvojen tai 3 700 mm alaluokan L7e-C ajoneuvojen osalta (2) leveys 2 000 mm tai 1 000 mm

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 25 päivänä elokuuta 2008, ajokorttiluokkien vastaavuuksista. (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3790) (2008/766/EY)

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 25 päivänä elokuuta 2008, ajokorttiluokkien vastaavuuksista. (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3790) (2008/766/EY) 10.10.2008 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 270/31 KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 25 päivänä elokuuta 2008, ajokorttiluokkien vastaavuuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3790) (ET:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki ja sen sisältö Uusitaan ajokorttiasioita koskeva lainsäädäntö avoitteena kehittää

Lisätiedot

Pienitehoisen mopon kuljettamiseen vaadittaisiin edelleen vain 15 vuoden ikä. Lisäksi säädettäisiin oikeudesta kuljettaa

Pienitehoisen mopon kuljettamiseen vaadittaisiin edelleen vain 15 vuoden ikä. Lisäksi säädettäisiin oikeudesta kuljettaa HE 92/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 64 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajooikeutta koskevia tieliikennelain säännöksiä.

Lisätiedot

Liikennekelpoisuuspaketin tiukemmat tarkastussäännöt säästävät ihmishenkiä

Liikennekelpoisuuspaketin tiukemmat tarkastussäännöt säästävät ihmishenkiä EUROOPAN KOMISSIO MUISTIO Bryssel 13. heinäkuuta 2012 Liikennekelpoisuuspaketin tiukemmat tarkastussäännöt säästävät ihmishenkiä Mitä liikennekelpoisuuspakettiin kuuluu? Liikennekelpoisuuspakettiin kuuluu

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2007 vp Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi autoverolain muuttamisesta (HE 147/2007 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde 1. JOHDANTO Tämän asiakirjan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.02.2004 KOM(2004) 47 lopullinen 2004/0017 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI eräisiin maanteiden tavarakuljetuksiin sovellettavista yhteisistä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2017 COM(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE rajat ylittävistä ammattimaisista eurokäteisen maantiekuljetuksista

Lisätiedot

1(7) LIITE I. L6e Kevyt nelipyörä (4) neljä pyörää ja käyttövoima 4 artiklan 3 kohdassa olevan luettelon mukaisesti

1(7) LIITE I. L6e Kevyt nelipyörä (4) neljä pyörää ja käyttövoima 4 artiklan 3 kohdassa olevan luettelon mukaisesti 1(7) Ajoneuvoluokka kevyt nelipyörä (luokka L6e) (ja sen alaluokat) vastaa ajokorttisäännöksissä tarkoitettua AM-luokan kevyttä nelipyörää. Raskaammat mönkijät ajoneuvoluokassa L7e edellyttävät ajokorttisäännöksissä

Lisätiedot

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 5158 Liite 1 DIREKTIIVIEN J SÄÄNTÖJEN MUKISET VTIMUKSET L-LUOKN JONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE J ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna tai sen jälkeen otettuun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-0312/2006 2003/0252(COD) FI 27/09/2006 YHTEINEN KANTA Neuvoston 18 päivänä syyskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT HE 40/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia 26711981 siten, että turvavyön käyttöpakkoa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.3.2015 COM(2015) 138 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)280 lopullinen 2010/0168 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, moottoriajoneuvojen hyväksymistä sähköturvallisuuden osalta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan

Lisätiedot

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100 VAHVA SUOMALAINEN Suomi Finland 100 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta direktiiviksi maanteiden tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun

Lisätiedot

26.8.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 223/31

26.8.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 223/31 26.8.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 223/31 KOMISSION DIREKTIIVI 2009/113/EY, annettu 25 päivänä elokuuta 2009, ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Uuden ajokorttilain muutoksia 1912013 19.1.2013. Koulutuspäällikkö

Uuden ajokorttilain muutoksia 1912013 19.1.2013. Koulutuspäällikkö Uuden ajokorttilain muutoksia 1912013 19.1.2013 Antero Lammi Koulutuspäällikkö Käsiteltävät asiat Kuljettajaopetuksen (B) uudistus Mopon ja mopoautojen ajo-oikeuksien oikeuksien uudistus Moottoripyöräkorttien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 20.6.2013 2011/0327(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.4.2019 C(2019) 2859 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 17.4.2019, katsastettavien kohteiden katsastamiseksi tarvittavista teknisistä tiedoista, suositeltavien

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat 1.1.2016 Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat 1 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.2 Myöntäminen... 2 1.3 Voimassaolo... 2 1.4 Peruuttaminen... 2 1.5 Luvan jatkaminen...

Lisätiedot

Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla?

Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla? Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla? Yhteistä ajoneuvolaissa luokitelluille em. ajoneuvoille on kansan suussa kulkeva nimitys mönkijä. Kauppiaat

Lisätiedot

Kevytajoneuvot ja nopeat traktorit , Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM

Kevytajoneuvot ja nopeat traktorit , Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM Kevytajoneuvot ja nopeat traktorit 24.11.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM 2 Taustaa kevytajoneuvoista EU:n sääntelykehys muuttunut Toimintaympäristö muuttuu Räätälöidyt yksilölliset liikkumisen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0206/557. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0206/557. Tarkistus 22.3.2019 A8-0206/557 557 Otsikko 1 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Kevytautot ja LVM:n ajankohtaiset. Aino Still, Palveluosasto, Markkinayksikkö

Kevytautot ja LVM:n ajankohtaiset. Aino Still, Palveluosasto, Markkinayksikkö Kevytautot ja LVM:n ajankohtaiset Aino Still, Palveluosasto, Markkinayksikkö Esityksen sisältö Kevytautot Muita ajankohtaisia säädöshankkeita C1- ja C1E-luokan ajokorttiopetuksen muutokset Mobiiliajokortti

Lisätiedot

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) 1.1.2016 Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat 2 1.2 Myöntäminen... 2 1.3 Voimassaolo... 2 1.4 Peruuttaminen...

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

A8-0202/160

A8-0202/160 17.10.2018 A8-0202/160 160 1 artikla 1 kohta 3 alakohta 7 artikla 7 kohta 7. Jäsenvaltiot eivät saa [tämän direktiivin voimaantuloajankohta] ottaa käyttöön kevyitä ajoneuvoja koskevia käyttäjämaksuja.

Lisätiedot

Ajokorttikoulutusta uudistetaan

Ajokorttikoulutusta uudistetaan Faktalehti 28/2017 Ajokorttikoulutusta uudistetaan Kuljettajakoulutuksesta tutkintopainotteinen Nykyinen ajokortin suoritusmalli perustuu määrämuotoisella opetussuunnitelman mukaisella opetuksella saatuihin

Lisätiedot

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 61 :n muuttamisesta

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 61 :n muuttamisesta VAHVA SUOMALAINEN Suomi Finland 100 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 61 :n muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 29.11.2017 Johtava asiantuntija Ari Herrala Suomen Kuljetus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain (535/1998) 2, 3, 3 a, 3

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0243 (NLE) 12968/17 SC 217 ECON 798 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan

Lisätiedot