EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Liikenne- ja matkailuvaliokunta PE v01-01 TARKISTUKSET Mietintöluonnos Mathieu Grosch ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajokorteista (PE v01-01) Ehdotus direktiiviksi (KOM(2003)0621 C6-0610/ /0252(COD)) Komission teksti Parlamentin tarkistukset Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Ferber Tarkistus 69 Johdanto-osan 3 kappale (3) Koska direktiivissä 91/439/ETY säädetään mahdollisuudesta antaa ajokortin voimassaoloaikaa koskevia kansallisia määräyksiä, eri jäsenvaltioissa sovelletaan erilaisia sääntöjä ja käytössä on yli 80 erilaista voimassa olevaa ajokorttimallia. Tämä aiheuttaa epäselviä tilanteita kansalaisille, lainvalvontaviranomaisille ja ajokorttihallinnosta vastaaville viranomaisille sekä johtaa joskus useita vuosikymmeniä sitten annettujen asiakirjojen väärentämiseen. Näistä syistä on tarkoituksenmukaista yhdenmukaistaa ajokorttien voimassaoloaikaa koskevat säännöt ja soveltaa niitä tämän direktiivin soveltamispäivän jälkeen annettaviin tai uusittaviin ajokortteihin. (3) Koska direktiivissä 91/439/ETY säädetään mahdollisuudesta antaa ajokortin voimassaoloaikaa koskevia kansallisia määräyksiä, eri jäsenvaltioissa sovelletaan erilaisia sääntöjä ja käytössä on yli 80 erilaista voimassa olevaa ajokorttimallia. Tämä aiheuttaa epäselviä tilanteita kansalaisille, lainvalvontaviranomaisille ja ajokorttihallinnosta vastaaville viranomaisille sekä johtaa joskus useita vuosikymmeniä sitten annettujen asiakirjojen väärentämiseen. AM\ doc PE v01-01

2 Komissiokin katsoo ehdotuksessaan tilastojen osoittavan, että erittäin nuorten tielläliikkujien onnettomuusriski on erittäin suuri (s. 15). Onnettomuustilastot osoittavat, että aloittelevien kuljettajien riski on huomattavan suuri. Sen sijaan vanhempien ajokortinhaltijoiden osuus onnettomuustilastoissa on pienempi. Voimassaoloajan ajallisella rajoittamisella ei siis saavuteta asetettua tavoitetta eli liikennekuolemien määrän puolittumista. Ajokortin varsinaisena tarkoituksena ei ole henkilöllisyyden todistaminen vaikka sitä hyödynnetään eräissä jäsenvaltioissa myös siihen tarkoitukseen vaan osoittaa, että haltija saa kuljettaa ajoneuvoa joukkoliikenteessä. Säännöllinen uusiminen ei suojaa petoksilta. Tarkistuksen esittäjä(t): Reinhard Rack Tarkistus 70 Johdanto-osan 3 kappale (3) Koska direktiivissä 91/439/ETY säädetään mahdollisuudesta antaa ajokortin voimassaoloaikaa koskevia kansallisia määräyksiä, eri jäsenvaltioissa sovelletaan erilaisia sääntöjä ja käytössä on yli 80 erilaista voimassa olevaa ajokorttimallia. Tämä aiheuttaa epäselviä tilanteita kansalaisille, lainvalvontaviranomaisille ja ajokorttihallinnosta vastaaville viranomaisille sekä johtaa joskus useita vuosikymmeniä sitten annettujen asiakirjojen väärentämiseen. Näistä syistä on tarkoituksenmukaista yhdenmukaistaa ajokorttien voimassaoloaikaa koskevat säännöt ja soveltaa niitä tämän direktiivin soveltamispäivän jälkeen annettaviin tai uusittaviin ajokortteihin. Poistetaan. PE v /99 AM\ doc

3 Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken Tarkistus 71 Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) (3 a) Vanhat ajokortit on vaihdettava 10 vuoden kuluessa uusiin kaikissa jäsenvaltioissa, jotta eurooppalaisesta ajokortista ei tulisi vain yksi malli lisää. Teksti yksinkertaistuu. Tarkistuksen esittäjä(t): Jörg Leichtfried Tarkistus 72 Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) (3 a) Vanhat ajokortit on vaihdettava uusiin kaikissa jäsenvaltioissa, jotta eurooppalaisesta ajokortista ei tulisi vain yksi lisämalli vaan lopputuloksena olisi yhtenäinen eurooppalainen malli. Nykyisten käytössä olevien ajokorttimallien vaihtamiseen on varattu 20 vuotta. Direktiivin tavoitteena on korvata erilaisten ajokorttimallien kirjava joukko yhdellä yhdenmukaisella mallilla. Tästä syystä kaikki nykyisin käytössä olevat ajokorttimallit, jotka eivät ole direktiivin mukaisia, on vaihdettava uusiin, sillä muuten eurooppalaisesta ajokortista tulee vain yksi malli lisää muiden joukkoon. Ajokorttien uusimisesta olisi hyötyä myös siinä mielessä, että kaikissa jäsenvaltioissa saataisiin kartoitettua ja tarkastettua käytössä olevat ajokortit. Väärennetyt ja rinnakkaiset ajokortit voitaisiin poistaa käytöstä. Tällä olisi jatkossa erittäin suuri merkitys EU:n ajokorttiverkoston kannalta, sillä tämän toiminta ja ns. ajokorttiturismin torjuminen voitaisiin näin käynnistää puhdistettujen ja ajantasaistettujen tiedostojen pohjalta. AM\ doc 3/99 PE v01-01

4 Hallinnollisten kustannusten takia ajokorttien uusimiselle olisi asetettava määräajat kahdenkymmenen vuoden määräaika tuntuu tarkoituksenmukaiselta vaihtoehdolta. Tarkistuksen esittäjä(t): Dieter-Lebrecht Koch Tarkistus 73 Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) (3 a) Vanhat ajokortit on vaihdettava uusiin kaikissa jäsenvaltioissa, jotta eurooppalaisesta ajokortista ei tulisi vain yksi lisämalli vaan lopputuloksena olisi yhtenäinen eurooppalainen malli. Vanhojen ajokorttimallien vaihtamiseen on varattu 20 vuotta. Kaikkien vanhojen ajokorttimallien vaihtamiseen olisi sovellettava samaa määräaikaa, ettei herätettäisi turhaa hämmennystä ja jotta hallintokustannukset pysyisivät mahdollisimman vähäisinä. Tarkistuksen esittäjä(t): Christine De Veyrac ja Dominique Vlasto Tarkistus 74 Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) (3 a) Vanhat ajokortit on vaihdettava uusiin kaikissa jäsenvaltioissa, jotta eurooppalaisesta ajokortista ei tulisi vain yksi malli lisää. Vanhojen paperisten tai muovisten ajokorttimallien vaihtamiseen on varattu 20 vuotta. Or. fr PE v /99 AM\ doc

5 Direktiivin tavoitteena on korvata erilaisten ajokorttimallien kirjava joukko yhdellä yhdenmukaisella mallilla. Tästä syystä kaikki nykyisin käytössä olevat ajokorttimallit, jotka eivät ole direktiivin mukaisia, on vaihdettava uusiin, sillä muuten eurooppalaisesta ajokortista tulee vain yksi malli lisää muiden joukkoon. Ajokorttien uusimisesta olisi hyötyä myös siinä mielessä, että kaikissa jäsenvaltioissa saataisiin kartoitettua ja tarkastettua käytössä olevat ajokortit. Väärennetyt ja rinnakkaiset ajokortit voitaisiin poistaa käytöstä. Tällä olisi jatkossa erittäin suuri merkitys EU:n ajokorttiverkoston kannalta, sillä tämän toiminta ja ns. ajokorttiturismin torjuminen voitaisiin näin käynnistää puhdistettujen ja ajantasaistettujen tiedostojen pohjalta. Hallinnollisten rasitteiden vuoksi ajokorttien uusimiselle olisi asetettava määräajat. Paperisiin ja muovisiin ajokorttimalleihin on syytä soveltaa samaa määräaikaa, jotta ei syrjitä valtioita, joissa on käytössä ainoastaan yhdenlaisia ajokortteja. Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Ferber Tarkistus 75 Johdanto-osan 4 kappale (4) Ajokorttiasiakirjan voimassaoloajan rajoittaminen mahdollistaa ajokortin uusimisen säännöllisesti. Näin voidaan soveltaa uusimpia menetelmiä väärentämisen estämiseksi ja toteuttaa ajokortin määräaikaisen uusimisen yhteydessä lääkärintarkastuksia tai muita jäsenvaltioiden määräämiä toimenpiteitä, kuten antaa teoriatietoja tai käytännön taitoja koskevaa lisäkoulutusta. Poistetaan. Ajokortin säännöllinen uusiminen ei ole suoja petoksia vastaan. Tällainen suoja saavutetaan vain erilaisilla turvallisuuselementeillä varustetuilla muovisilla korteilla, joita on mahdotonta väärentää. Säännöllinen uusiminen ja sen yhteydessä tarvittavat terveystarkastukset ja taitotestit ovat huomattava taloudellinen rasite, joka ei ole suhteessa asetettuun tavoitteeseen AM\ doc 5/99 PE v01-01

6 Tarkistuksen esittäjä(t): Reinhard Rack Tarkistus 76 Johdanto-osan 4 kappale (4) Ajokorttiasiakirjan voimassaoloajan rajoittaminen mahdollistaa ajokortin uusimisen säännöllisesti. Näin voidaan soveltaa uusimpia menetelmiä väärentämisen estämiseksi ja toteuttaa ajokortin määräaikaisen uusimisen yhteydessä lääkärintarkastuksia tai muita jäsenvaltioiden määräämiä toimenpiteitä, kuten antaa teoriatietoja tai käytännön taitoja koskevaa lisäkoulutusta. Poistetaan. Tarkistuksen esittäjä(t): Reinhard Rack Tarkistus 77 Johdanto-osan 5 kappale (5) Jäsenvaltiot voivat asettaa vaatimuksen lääkärintarkastusten suorittamisesta sen varmistamiseksi, että moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavan fyysisen ja henkisen suorituskyvyn vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Selvyyden vuoksi lääkärintarkastusten määräaikojen olisi sovittava yhteen ajokortin uusimisen kanssa tapauksissa, joissa lääkärintarkastus on pakollinen, jolloin lääkärintarkastusten määräajat määräytyvät ajokortin voimassaoloajan mukaan. (5) Jäsenvaltiot voivat asettaa vaatimuksen lääkärintarkastusten suorittamisesta sen varmistamiseksi, että moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavan fyysisen ja henkisen suorituskyvyn vähimmäisvaatimukset täyttyvät. PE v /99 AM\ doc

7 Tarkistuksen esittäjä(t): Mathieu Grosch Tarkistus 78 Johdanto-osan 5 kappale (5) Jäsenvaltiot voivat asettaa vaatimuksen lääkärintarkastusten suorittamisesta sen varmistamiseksi, että moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavan fyysisen ja henkisen suorituskyvyn vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Selvyyden vuoksi lääkärintarkastusten määräaikojen olisi sovittava yhteen ajokortin uusimisen kanssa tapauksissa, joissa lääkärintarkastus on pakollinen, jolloin lääkärintarkastusten määräajat määräytyvät ajokortin voimassaoloajan mukaan. (5) Jäsenvaltiot voivat asettaa vaatimuksen lääkärintarkastusten suorittamisesta sen varmistamiseksi, että moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavan fyysisen ja henkisen suorituskyvyn vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Liikenneturvallisuutta saatettaisiin siten parantaa muun muassa 45 ikävuodesta lähtien toteutettavilla näöntarkastuksilla. Selvyyden vuoksi lääkärintarkastusten määräaikojen olisi sovittava yhteen ajokortin uusimisen kanssa tapauksissa, joissa lääkärintarkastus on pakollinen, jolloin lääkärintarkastusten määräajat määräytyvät ajokortin voimassaoloajan mukaan. Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Ferber Tarkistus 79 Johdanto-osan 5 kappale (5) Jäsenvaltiot voivat asettaa vaatimuksen lääkärintarkastusten suorittamisesta sen varmistamiseksi, että moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavan fyysisen ja henkisen suorituskyvyn vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Selvyyden vuoksi lääkärintarkastusten määräaikojen olisi sovittava yhteen ajokortin uusimisen kanssa tapauksissa, joissa lääkärintarkastus on pakollinen, jolloin lääkärintarkastusten määräajat määräytyvät ajokortin voimassaoloajan mukaan. (5) Jäsenvaltiot voivat asettaa vaatimuksen lääkärintarkastusten suorittamisesta sen varmistamiseksi, että moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavan fyysisen ja henkisen suorituskyvyn vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Selvyyden vuoksi tätä sääntelymahdollisuutta hyödyntävien jäsenvaltioiden olisi sovitettava lääkärintarkastusten määräajat yhteen ajokortin uusimisen kanssa tapauksissa, joissa lääkärintarkastus on pakollinen, jolloin lääkärintarkastusten määräajat määräytyvät ajokortin voimassaoloajan mukaan. AM\ doc 7/99 PE v01-01

8 Toissijaisuusperiaate edellyttää kyseistä rajausta. Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Ferber Tarkistus 80 Johdanto-osan 6 kappale (6) Moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavan fyysisen ja henkisen suorituskyvyn vähimmäisvaatimusten täyttyminen olisi tarkastettava tiettyihin luokkiin kuuluvien, matkustajien tai tavaroiden kuljettamiseen käytettävien ajoneuvojen kuljettajien osalta lääkärintarkastuksessa, joka suoritetaan ajokortin antamisen yhteydessä ja tämän jälkeen säännöllisesti kansallisten määräysten mukaisesti. On tarpeen yhdenmukaistaa näiden lääkärintarkastusten määräajat, jotta voidaan vaikuttaa työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteutumiseen, välttää kilpailun vääristyminen ja ottaa huomioon kyseisten ajoneuvojen kuljettajien vastuu. (6) Moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavan fyysisen ja henkisen suorituskyvyn vähimmäisvaatimusten täyttyminen olisi tarkastettava tiettyihin luokkiin kuuluvien, matkustajien tai tavaroiden kuljettamiseen käytettävien ajoneuvojen kuljettajien osalta lääkärintarkastuksessa, joka suoritetaan ajokortin antamisen yhteydessä ja joka voidaan tämän jälkeen suorittaa säännöllisesti kansallisten määräysten mukaisesti. Toissijaisuusperiaatteen vuoksi jäsenvaltioiden on voitava päättää itse, suoritetaanko lääkärintarkastuksia toistuvasti ja miten tiuhaan. Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary Tarkistus 81 Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) (6 a) Tarve uusia ajokortti tai käydä määräajoin lääkärintarkastuksessa ei saa PE v /99 AM\ doc

9 aiheuttaa kustannuksia ajokortin haltijoille. Liikkuvuus on perusoikeus, jota ei voida rajoittaa taloudellisilla esteillä, jotka syrjisivät kaikkein vähäosaisimpia väestönosia. Or. fr Vaikka määräaikaiset lääkärintarkastukset ovat tieliikenteen turvallisuuden kannalta perusteltuja ajokortin saamiseksi tai uusimiseksi ja vaikka on perusteltua luoda vähitellen Euroopan unioniin yksi ainoa ajokorttimalli ja yhdenmukaistaa vähitellen ajokortin saamista koskevat edellytykset, nämä uudet säännökset eivät kuitenkaan saa aiheuttaa uusia taloudellisia rasitteita tienkäyttäjille. Hetkellä, jolloin yhä suurempi osa väestöstä on vailla työtä ja erittäin heikossa taloudellisessa tilanteessa, olisi sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden pyrkimysten vastaista asettaa uusia esteitä liikkuvuutta koskevan perusoikeuden tielle. Vaikuttaa perustellulta rahoittaa tieturvallisuuden ja oikeusvarmuuden aiheuttamat kulut julkisin varoin. Tarkistuksen esittäjä(t): Mathieu Grosch Tarkistus 82 Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) (8 a) Lisäksi olisi syytä harkita, pitäisikö ajolupien portaittaisen antamisen periaatetta soveltaa tulevaisuudessa myös henkilöautoihin. Tarkistuksen esittäjä(t): Dieter-Lebrecht Koch Tarkistus 83 Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) (8 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava liikenneturvallisuuden parantamiseksi tai liikkuvuuden kohentamiseksi päättää auto- AM\ doc 9/99 PE v01-01

10 ja moottoripyöräluokkia koskevien vähimmäisikärajojen muuttamisesta omalla alueellaan. Moottoripyöräluokkiin on kuitenkin sovellettava edelleen ajolupien portaittain antamisen periaatetta. Eri auto- ja moottoripyöräluokkien ajoluvan saamista koskevan vähimmäisikärajan alentaminen yhdessä jäsenvaltiossa ei saa johtaa automaattisesti ajoluvan tunnustamiseen toisessa jäsenvaltiossa. Tarkistuksen esittäjä(t): Francesco Musotto Tarkistus 84 Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) (11 a) Ajokortin saamisen ei periaatteessa pitäisi olla riippuvaista julkisesta rahoituksesta tai rakenteista, etenkään jos nämä rakenteet huolehtivat olennaisen tärkeistä tehtävistä tai yleistä etua tuottavista palveluista. Or. it Ajokortti, joka kyllä on hyödyllinen työn ja liikkuvuuden kannalta, on ja pysyy ennen kaikkea teknisenä/pätevöittävänä tekijänä, joka edellyttää teoreettisen ja käytännön tietämyksen korkeaa tasoa. Näin ollen sen saaminen ei voi olla julkishallintoa ja siten koko yhteisöä rasittava tekijä. Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Ferber Tarkistus 85 Johdanto-osan 15 kappale PE v /99 AM\ doc

11 (15) Luottokortin kokoisiin ajokorttimalleihin voidaan haluttaessa liittää mikrosiru, jonka avulla jäsenvaltiot voivat entisestään parantaa korttien turvaominaisuuksia väärentämisen estämiseksi. Mikrosirua koskevat tekniset vaatimukset vahvistaa komissio ajokorttikomitean avustuksella. Poistetaan. Jos lähdetään komission ehdotuksen mukaisesti (vrt. 1 artiklan 2 kohdan kolmas lause) siitä, että mikrosiru saa sisältää vain ne tiedot, jotka jo sisältyvät ajokorttiin, mikrosirulla ei saavuteta lisäarvoa. Asiasta aiheutuisi veronmaksajille pelkästään lisäkuluja. Jos taas lähdetään siitä, että siruun voidaan sisällyttää muita tietoja ja toimintoja, petosten riski on suuri, vaikka toimet niiden torjumiseksi olisivat miten hyviä tahansa. Näin mikrosirun käyttöönotto olisi vastoin komission asettamia tavoitteita. Tarkistuksen esittäjä(t): Jörg Leichtfried Tarkistus 86 Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) (15 a) Tietosuojan varmistamiseksi ja ulkopuolisten toteuttaman tietojen väärinkäyttämisen estämiseksi jäsenvaltioilta olisi evättävä mahdollisuus tallentaa mikrosiruun lisätietoja. Pelko tietojen mahdollisesta väärinkäyttämisestä heikentää kansalaisten luottamusta uuteen ajokorttimalliin. Lisäksi lisätietojen ja -tehtävien arvo ja sovellettavuus mitätöityisivät, kun ajoluvan voimassaolo päättyy tai kun ajolupa otetaan pois tai evätään. AM\ doc 11/99 PE v01-01

12 Tarkistuksen esittäjä(t): Dieter-Lebrecht Koch Tarkistus 87 Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) (15 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava tallentaa mikrosirulle myös muita tietoja, sikäli kuin tästä ei ole haittaa varsinaiselle käyttötarkoitukselle. Tällöin on turvattava kansallisesti sovellettavien tietosuojamääräysten noudattaminen. Toissijaisuusperiaatteen vuoksi jäsenvaltioiden on voitava itse päättää, mitä kansalaisiaan koskevia tietoja ne edellyttävät tai sallivat tallennettavan mikrosirulle. Tarkistuksen esittäjä(t): Francesco Musotto Tarkistus 88 Johdanto-osan 16 kappale (16) Olisi määritettävä kuljettajantutkinnon vastaanottajien alalle pääsyn vähimmäisvaatimukset, jotta voidaan parantaa tutkinnon vastaanottajien tietoja ja taitoja, arvioida ajokokelaiden suoritusta puolueettomammin, yhdenmukaistaa kuljettajantutkintoja entistä enemmän ja soveltaa entistä tehokkaammin ajokorttien vastavuoroisen tunnustamisen yleistä periaatetta. (16) Olisi määritettävä kuljettajantutkinnon vastaanottajien alalle pääsyä ja jatkuvaa koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset, jotta voidaan parantaa tutkinnon vastaanottajien tietoja ja taitoja, arvioida ajokokelaiden suoritusta puolueettomammin, yhdenmukaistaa kuljettajantutkintoja entistä enemmän ja soveltaa entistä tehokkaammin ajokorttien vastavuoroisen tunnustamisen yleistä periaatetta. Lisäksi olisi säädettävä ainakin kansallisella tasolla kuljettajien mahdollisuudesta pakolliseen käytännön koulutukseen ja tietojen ajantasaistamiseen. Or. it PE v /99 AM\ doc

13 On korostettava periaatetta, jonka mukaan myös jo ammatissa toimivien kuljettajantutkinnon vastaanottajien on päivitettävä säännöllisesti tietojaan. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti erityisesti niiden jäsenvaltioiden, joissa autokoulujen palvelujen laatu on taattu säännöksin, on voitava määritellä menettelyt, jotka koskevat ajokortin saamisen edellyttämää koulutusta sekä kuljettajien tietojen ajantasaistamista. Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Ferber Tarkistus 89 1 artiklan 2 kohta 2. Jäsenvaltioilla on oikeus liittää antamiinsa ajokortteihin mikrosiru siitä lähtien, kun komissio on vahvistanut asiaa koskevat tekniset vaatimukset 10 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Komissio huolehtii siitä, että ajokorttiin liitettävää mikrosirua koskeviin teknisiin vaatimuksiin sisältyy EY-tyyppihyväksyntä, joka voidaan myöntää vasta, kun on osoitettu, että mikrosirulle tallennettuja tietoja ei pystytä luvattomasti käsittelemään tai muuttamaan. Mikrosirulle saa tallentaa ainoastaan ajokortissa olevat tiedot, eikä sillä saa olla muita käyttötarkoituksia kuin ne, jotka liittyvät suoraan ajokorttiin. Poistetaan. Jos lähdetään komission ehdotuksen mukaisesti (vrt. 1 artiklan 2 kohdan kolmas lause) siitä, että mikrosiru saa sisältää vain ne tiedot, jotka jo sisältyvät ajokorttiin, mikrosirulla ei saavuteta lisäarvoa. Asiasta aiheutuisi veronmaksajille pelkästään lisäkuluja. Jos taas lähdetään siitä, että siruun voidaan sisällyttää muita tietoja ja toimintoja, petosten riski on suuri, vaikka toimet niiden torjumiseksi olisivat miten hyviä tahansa. Näin mikrosirun käyttöönotto olisi vastoin komission asettamia tavoitteita. AM\ doc 13/99 PE v01-01

14 Tarkistuksen esittäjä(t): Dieter-Lebrecht Koch Tarkistus 90 3 artiklan 2 a kohta (uusi) 2 a. Kaikki ajokortit, jotka eivät ole tämän direktiivin liitteen I mukaisia, korvataan liitteessä I esitettyä mallia vastaaviksi 20 vuoden kuluessa tämän direktiivin soveltamisen alkamisesta. Tämän direktiivin säännökset eivät kumoa tai rajoita millään tavalla tiettyyn ajoneuvoluokkaan myönnettyä ajolupaa, joka on annettu ennen tämän direktiivin soveltamisen alkamista. Direktiivin tavoitteena on korvata erilaisten ajokorttimallien kirjava joukko yhdellä yhdenmukaisella mallilla. Tästä syystä kaikki nykyisin käytössä olevat ajokorttimallit, jotka eivät ole direktiivin mukaisia, on vaihdettava uusiin. Hallinnollisten kustannusten takia ajokorttien uusimiselle olisi asetettava määräajat. Tarkistuksen esittäjä(t): Christine De Veyrac ja Dominique Vlasto Tarkistus 91 3 artiklan 2 a kohta (uusi) 2 a. Kaikki ajokortit korvataan liitteessä I esitettyä mallia vastaaviksi 20 vuoden kuluessa tämän direktiivin soveltamisen alkamisesta. Tämän direktiivin säännökset eivät kumoa tai rajoita millään tavalla tiettyyn ajoneuvoluokkaan myönnettyä ajolupaa, joka on annettu ennen tämän direktiivin soveltamisen alkamista. Or. fr PE v /99 AM\ doc

15 Direktiivin tavoitteena on korvata erilaisten ajokorttimallien kirjava joukko yhdellä yhdenmukaisella mallilla. Tästä syystä kaikki nykyisin käytössä olevat ajokorttimallit, jotka eivät ole direktiivin mukaisia, on vaihdettava uusiin, sillä muuten eurooppalaisesta ajokortista tulee vain yksi malli lisää muiden joukkoon. Ajokorttien uusimisesta olisi hyötyä myös siinä mielessä, että kaikissa jäsenvaltioissa saataisiin kartoitettua ja tarkastettua käytössä olevat ajokortit. Väärennetyt ja rinnakkaiset ajokortit voitaisiin poistaa käytöstä. Tällä olisi jatkossa erittäin suuri merkitys EU:n ajokorttiverkoston kannalta, sillä tämän toiminta ja ns. ajokorttiturismin torjuminen voitaisiin näin käynnistää puhdistettujen ja ajantasaistettujen tiedostojen pohjalta. Hallinnollisten rasitteiden vuoksi ajokorttien uusimiselle olisi asetettava määräajat. Toisaalta paperisiin ja muovisiin ajokorttimalleihin on syytä soveltaa samaa määräaikaa, jotta ei syrjitä valtioita, joissa on käytössä ainoastaan yhdenlaisia ajokortteja Vanhojen ajokorttien vaihtaminen ei kuitenkaan missään tapauksessa saa johtaa siihen, että ajokortin haltija menettää tiettyyn ajoneuvoluokkaan aikaisemmin myönnetyn ajoluvan tai että myönnettyä lupaa rajoitetaan. Tarkistuksen esittäjä(t): Gary Titley Tarkistus 92 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan 1 luetelmakohta mopoja, toisin sanoen kaksi- tai kolmipyöräisiä ajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 6 km/h mutta enintään 45 km/h ja joiden moottorin sylinteritilavuus on enintään 50 cm3, jos niissä on polttomoottori, tai joiden suurin jatkuva nimellisteho on enintään 4 kw, jos niissä on sähkömoottori, taikka sellaisia kolmipyöräisiä mopoja, joiden moottorin suurin nettoteho on enintään 4 kw, jos niissä on muu polttomoottori; mopoja, toisin sanoen kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 6 km/h mutta enintään 45 km/h ja joiden moottorin sylinteritilavuus on enintään 50 cm3, jos niissä on polttomoottori, tai joiden suurin jatkuva nimellisteho on enintään 4 kw, jos niissä on sähkömoottori; Kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot olisi sijoitettava omiin luokkiinsa. AM\ doc 15/99 PE v01-01

16 Tarkistuksen esittäjä(t): Willi Piecyk Tarkistus 93 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan 1 luetelmakohta moottoripyöriä, joko sivuvaunulla tai ilman, joiden enimmäisteho on 35 kw ja teho/painosuhde pienempi kuin 0,2 kw/kg; tällainen moottoripyörä ei saa olla muunnettu versiosta, jonka moottorin teho on yli kaksi kertaa suurempi kuin enimmäisteho; tällaiseen moottoripyörään voidaan kiinnittää sivuvaunu; moottoripyöriä, joko sivuvaunulla tai ilman, joiden enimmäisteho on 25 kw ja teho/painosuhde pienempi kuin 0,2 kw/kg; tällainen moottoripyörä ei saa olla muunnettu versiosta, jonka moottorin teho on yli kaksi kertaa suurempi kuin enimmäisteho; tällaiseen moottoripyörään voidaan kiinnittää sivuvaunu; Aloittelijoille tarkoitettujen moottoripyörien enimmäistehon nostaminen 10 kw:lla on liikenneturvallisuuden kannalta arveluttavaa ja ristiriidassa tavoitteisiin nähden. Tämän vuoksi enimmäisteho olisi pidettävä ennallaan 25 kw:ssa. Tarkistuksen esittäjä(t): Gary Titley Tarkistus 94 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan 1 luetelmakohta moottoripyöriä, joko sivuvaunulla tai ilman, joiden enimmäisteho on 35 kw ja teho/painosuhde pienempi kuin 0,2 kw/kg; tällainen moottoripyörä ei saa olla muunnettu versiosta, jonka moottorin teho on yli kaksi kertaa suurempi kuin enimmäisteho; tällaiseen moottoripyörään voidaan kiinnittää sivuvaunu; moottoripyöriä, joko sivuvaunulla tai ilman, joiden enimmäisteho on 25 kw ja teho/painosuhde pienempi kuin 0,2 kw/kg; tällainen moottoripyörä ei saa olla muunnettu versiosta, jonka moottorin teho on yli kaksi kertaa suurempi kuin enimmäisteho; tällaiseen moottoripyörään voidaan kiinnittää sivuvaunu; PE v /99 AM\ doc

17 Tällä tarkistuksella alennetaan A2-luokan tehon enimmäismäärää. Tällainen erottelu on järkevämpi kuin "normaalin" ja "voimakkaan" koneen välinen 35 kw:n ero. Tarkistuksen esittäjä(t): Mathieu Grosch Tarkistus 95 4 artiklan 1 kohdan 5 alakohdan 1 luetelmakohta kolmi- tai nelipyöräisiä moottoripyöriä; kolmipyöräisiä moottoripyöriä, joiden teho on enintään 15 kw, ja nelipyöräisiä moottoripyöriä, jotka eivät ole AM-luokan toisen kohdan mukaisesti nelipyöräisiä kevyitä moottoripyöriä, ja joiden massa on enintään 400 kg (550 kg, jos kyseessä on tavaroiden kuljettamiseen käytettävä ajoneuvo), lukuun ottamatta akkujen massaa, jos kyseessä on sähkökäyttöinen ajoneuvo, ja joiden suurin nettoteho on enintään 15 kw ja suurin rakenteellinen nopeus enintään 80 km/h; Sekä A1-luokan ajokortin haltijoiden (ks. tarkistus 14) että B1-luokan ajoluvan haltijoiden olisi voitava kuljettaa kolmipyöräisiä moottoripyöriä, joiden teho on enintään 15 kw. Lisäksi vaihtoehtoiseen B1-luokkaan kuuluvia ajoneuvoja voitaisiin tällöin kuljettaa 16 ikävuodesta alkaen niissäkin jäsenvaltioissa, jotka eivät ota kyseistä luokkaa käyttöön (ks. myös tarkistus 13, joka koskee AM-luokan toista kohtaa). Tarkistuksen esittäjä(t): Mathieu Grosch Tarkistus 96 4 artiklan 1 kohdan 6 alakohta autoja, joiden suurin sallittu massa on enintään kg ja joissa voidaan kuljettaa enintään kahdeksan 1. autoja: AM\ doc 17/99 PE v01-01

18 matkustajaa kuljettajan lisäksi; tähän luokkaan kuuluviin autoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg; joiden suurin sallittu massa on enintään kg; jotka on suunniteltu ja rakennettu kuljettajan lisäksi korkeintaan kahdeksan matkustajan kuljettamiseen; autoihin voidaan liittää perävaunu, sikäli kuin ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään kg, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia säännöksiä; jos kuljettaja on osallistunut liitteen VI a mukaiseen kuljettajakoulutukseen, autoihin voidaan liittää perävaunu, sikäli kuin ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään kg, hyötykuorma enintään kg eikä ajoneuvoyhdistelmää ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia säännöksiä; jos kuljettaja on osallistunut liitteen VI b mukaiseen kuljettajakoulutukseen, auton suurin sallittu massa saa olla kg, sikäli kuin kyseessä on matkailuauto direktiivin 2001/116/EY liitteessä II olevan A osan 5 kohdan 1 alakohdassa vahvistetun määritelmän mukaisesti, hyötykuorma on enintään kg eikä ajoneuvoyhdistelmää ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön; 2. kolmipyöräisiä moottoripyöriä, joiden teho on enintään 35 kw; 3. kolmipyöräisiä moottoripyöriä, joiden teho on yli 35 kw, jos ajoluvan haltija on täyttänyt 21 vuotta; PE v /99 AM\ doc

19 1 kohta: ks. tarkistuksen 18 perustelut. 2 ja 3 kohta: Myös B-luokan ajokortin haltijan olisi voitava kuljettaa kolmipyöräisiä moottoripyöriä, jolloin on otettava huomioon ajolupien portaittaisen antamisen periaate. Tarkistuksen esittäjä(t): Dieter-Lebrecht Koch Tarkistus 97 4 artiklan 1 kohdan 6 alakohta autoja, joiden suurin sallittu massa on enintään kg ja joissa voidaan kuljettaa enintään kahdeksan matkustajaa kuljettajan lisäksi; tähän luokkaan kuuluviin autoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg; autoja: joiden suurin sallittu massa on enintään kg; jotka on suunniteltu ja rakennettu kuljettajan lisäksi korkeintaan kahdeksan matkustajan kuljettamiseen; autoihin voidaan liittää perävaunu, sikäli kuin ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään kg, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia säännöksiä; jos kuljettaja on osallistunut liitteen VI a mukaiseen kuljettajakoulutukseen, autoihin voidaan liittää perävaunu, sikäli kuin ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään kg, hyötykuorma enintään kg eikä ajoneuvoyhdistelmää ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten AM\ doc 19/99 PE v01-01

20 ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia säännöksiä; kolmipyöräisiä moottoripyöriä; Kolmipyörät (kolme symmetristä pyörää) olisi sijoitettava B-luokkaan, koska ne vastaavat ajo-ominaisuuksiltaan pikemminkin neli- kuin kaksipyöräisiä ajoneuvoja. Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bradbourn Tarkistus 98 4 artiklan 1 kohdan 6 alakohta autoja, joiden suurin sallittu massa on enintään kg ja joissa voidaan kuljettaa enintään kahdeksan matkustajaa kuljettajan lisäksi; tähän luokkaan kuuluviin autoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg; tähän luokkaan kuuluviin autoihin voidaan liittää perävaunu, sikäli kuin ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään kg, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia säännöksiä; Asiassa pitäisi olla vain yksi rajoitus, johon sisältyy suurin sallittu massa. Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool Tarkistus 99 4 artiklan 1 kohdan 6 alakohta autoja, joiden suurin sallittu massa on enintään kg ja joissa voidaan kuljettaa enintään kahdeksan matkustajaa kuljettajan lisäksi; tähän autoja: PE v /99 AM\ doc

21 luokkaan kuuluviin autoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg; joiden suurin sallittu massa on enintään kg; jotka on suunniteltu ja rakennettu kuljettajan lisäksi korkeintaan kahdeksan matkustajan kuljettamiseen; autoihin voidaan liittää perävaunu, sikäli kuin ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään kg, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia säännöksiä; jos kuljettaja on osallistunut liitteen VI a mukaiseen kuljettajakoulutukseen, autoihin voidaan liittää perävaunu, sikäli kuin ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään kg eikä ajoneuvoyhdistelmää ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia säännöksiä; jos kuljettaja on osallistunut liitteen VI b mukaiseen kuljettajakoulutukseen, auton suurin sallittu massa saa olla kg, sikäli kuin kyseessä on matkailuauto direktiivin 2001/116/EY liitteessä II olevan A osan 5 kohdan 1 alakohdassa vahvistetun määritelmän mukaisesti, hyötykuorma on enintään kg eikä ajoneuvoyhdistelmää ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön; kg:n hyötykuormarajoituksen asettaminen rajoittaa vakavasti esim. veneitä ja hevosia kuljettavien perävaunujen käyttömahdollisuuksia ajoneuvoyhdistelmissä, joiden suurin sallittu massa on kg. Jos lause "hyötykuorma enintään kg" poistetaan tarkistuksesta 18, ongelma ratkaistaan. AM\ doc 21/99 PE v01-01

22 Tarkistuksen esittäjä(t): Ari Vatanen Tarkistus artiklan 1 kohdan 6 alakohta autoja, joiden suurin sallittu massa on enintään kg ja joissa voidaan kuljettaa enintään kahdeksan matkustajaa kuljettajan lisäksi; tähän luokkaan kuuluviin autoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg; autoja: joiden suurin sallittu massa on enintään kg; jotka on suunniteltu ja rakennettu kuljettajan lisäksi korkeintaan kahdeksan matkustajan kuljettamiseen; autoihin voidaan liittää perävaunu, sikäli kuin ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään kg, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia säännöksiä; jos kuljettaja on osallistunut liitteen VI a mukaiseen kuljettajakoulutukseen, autoihin voidaan liittää perävaunu, sikäli kuin ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään kg, hyötykuorma enintään kg eikä ajoneuvoyhdistelmää ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia säännöksiä; jos kuljettaja on osallistunut liitteen VI b mukaiseen kuljettajakoulutukseen, auton suurin sallittu massa saa olla kg, sikäli kuin kyseessä on matkailuauto direktiivin 2001/116/EY liitteessä II olevan A osan 5 kohdan 1 alakohdassa PE v /99 AM\ doc

23 vahvistetun määritelmän mukaisesti, hyötykuorma on enintään kg eikä ajoneuvoyhdistelmää ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön; Ylimääräinen kuljettajakoulutus ei ole pakollinen, jos perävaunun massa on enintään 750kg; Komission ehdotuksessa perävaunuille on asetettu liikaa rajoituksia, ja se toisi liikaa muutoksia nykytilanteeseen esimerkiksi urheilun ja leirintäaluematkailun alalla. B-luokan ajokortin haltijoille taataan mahdollisuus kuljettaa ajoneuvoyhdistelmää tai matkailuautoa, jonka suurin sallittu massa on enintään kg, siten, että he osallistuvat koulutukseen, mutta eivät joudu suorittamaan erillistä koetta. Tässä yhteydessä valvotaan tarkkaan, ettei kyseistä mahdollisuutta käytetä kaupallisiin tarkoituksiin, sillä se johtaisi C1- ja C-luokan ammattiautoilijoiden kannalta epäreiluun kilpailutilanteeseen. Täsmennetään ilmausta "kuljettamiseen käytettäviä". Lisäksi korostetaan, että ylimääräinen kuljettajakoulutus ei ole pakollinen, jos perävaunun massa on enintään 750kg. Tarkistuksen esittäjä(t): Jörg Leichtfried Tarkistus artiklan 1 kohdan 6 alakohta autoja, joiden suurin sallittu massa on enintään kg ja joissa voidaan kuljettaa enintään kahdeksan matkustajaa kuljettajan lisäksi; tähän luokkaan kuuluviin autoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg; autoja: joiden suurin sallittu massa on enintään kg; jotka on suunniteltu ja rakennettu kuljettajan lisäksi korkeintaan kahdeksan matkustajan kuljettamiseen; AM\ doc 23/99 PE v01-01

24 autoihin voidaan liittää perävaunu, sikäli kuin ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään kg, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia säännöksiä; jos kuljettaja on osallistunut liitteen VI a mukaiseen kuljettajakoulutukseen, autoihin voidaan liittää perävaunu, sikäli kuin perävaunun suurin sallittu massa on enintään kg eikä ajoneuvoyhdistelmää ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia säännöksiä; jos kuljettaja on osallistunut liitteen VI b mukaiseen kuljettajakoulutukseen, auton suurin sallittu massa saa olla kg, sikäli kuin kyseessä on matkailuauto direktiivin 2001/116/EY liitteessä II olevan A osan 5 kohdan 1 alakohdassa vahvistetun määritelmän mukaisesti eikä ajoneuvoyhdistelmää ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön; B-luokan ajoneuvoyhdistelmän (perävaunu) enimmäispainon rajaaminen kg:an merkitsisi huomattavaa rajoitusta ja nykyisiin oikeuksiin kajoamista. Jo vuosia joko kevyen perävaunun tai raskaamman asuntovaunun kanssa luvallisesti matkanneet kuljettajat joutuisivat hankkimaan täydentävän E-luokan ajoluvan. Tämän sijasta ehdotetaan, että perävaunun sallittu paino pidetään lisävaatimuksitta ennallaan 750 kg:ssa. Lisäkoulutus oikeuttaa nostamaan perävaunun painorajan kg:on. Tällöin B-luokan ajoluvan haltijat, jotka ovat voineet toistaiseksi matkata perävaunuineen täysin laillisesti, voivat luottaa siihen, että he voivat edelleen käyttää aikoinaan hankkimaansa ajolupaa EU:n alueella entisin edellytyksin. PE v /99 AM\ doc

25 Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Ferber Tarkistus artiklan 1 kohdan 6 alakohta autoja, joiden suurin sallittu massa on enintään kg ja joissa voidaan kuljettaa enintään kahdeksan matkustajaa kuljettajan istuimen lisäksi; tähän luokkaan kuuluviin autoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg; autoja, joiden suurin sallittu massa on enintään kg ja joissa voidaan kuljettaa enintään kahdeksan matkustajaa kuljettajan istuimen lisäksi; tähän luokkaan kuuluviin autoihin voidaan liittää perävaunu, jos perävaunun suurin sallittu massa on enintään750 kg tai perävaunun suurin sallittu massa on enintään kg, sikäli kuin ajoneuvon kuljettaja voi osoittaa suorittaneensa liitteessä II a tarkoitetun kuljettajakoulutuksen; direktiivissä 70/156/ETY olevan liitteen II mukaisia yksityisesti käytettäviä moottoriajoneuvoja, joiden suurin sallittu massa on kg kg ja joissa on kuljettajan istuimen lisäksi enintään kahdeksan istumapaikkaa, jos lasti ei ylitä kg, ajoneuvo on direktiivissä 70/156/ETY olevan liitteen II mukainen ja kuljettaja on täyttänyt 21 vuotta. Osoitus kuljettajan saamasta koulutuksesta on suhteessa asetettuun tavoitteeseen ja täyttää turvallisuustarpeiden asettamat vaatimukset. Koulutus on perusteltua E- tai C1-luokan ajokortin haltijoiden tapauksessa. Asuntoautot ovat yksityisesti käytettäviä ajoneuvoja, joissa matkustaa keskimäärin kolme henkilöä. Ilman tarkistusta säännös koskisi vain henkilö- tai tavarakuljetuksiin kaupallisesti käytettäviä, yli 3,5 tonnia painavia ajoneuvoja. Enintään 4,5 tonnia painavia asuntoautoja ei ole perusteltua kohdella samoin perustein kuin tavarankuljetusajoneuvoja. Yksityisesti käytettävät ajoneuvot voidaan erottaa kaupallisesti käytettävistä sillä, että rajoitetaan lastin painoa ja viitataan direktiiviin 70/156/ETY. AM\ doc 25/99 PE v01-01

26 Tarkistuksen esittäjä(t): Francesco Musotto Tarkistus artiklan 1 kohdan 6 alakohta autoja, joiden suurin sallittu massa on enintään kg ja joissa voidaan kuljettaa enintään kahdeksan matkustajaa kuljettajan lisäksi; tähän luokkaan kuuluviin autoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg; autoja: joiden suurin sallittu massa on enintään kg; jotka on suunniteltu ja rakennettu kuljettajan lisäksi korkeintaan kahdeksan matkustajan kuljettamiseen; autoihin voidaan liittää perävaunu, sikäli kuin ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään kg, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia säännöksiä; jos kuljettaja on osallistunut liitteen VI a mukaiseen kuljettajakoulutukseen, autoihin voidaan liittää perävaunu, sikäli kuin ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään kg, hyötykuorma enintään kg eikä ajoneuvoyhdistelmää ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia säännöksiä; jos kuljettaja on osallistunut liitteen VI b mukaiseen kuljettajakoulutukseen, auton suurin sallittu massa saa olla kg, sikäli kuin kyseessä on matkailuauto direktiivin 2001/116/EY liitteessä II olevan A osan 5 kohdan 1 alakohdassa PE v /99 AM\ doc

27 vahvistetun määritelmän mukaisesti, hyötykuorma on enintään kg eikä ajoneuvoyhdistelmää ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön; Or. it Komission ehdotuksessa perävaunuille on asetettu liikaa rajoituksia, ja se toisi liikaa muutoksia nykytilanteeseen esimerkiksi urheilun ja leirintäaluematkailun alalla. B-luokan ajokortin haltijoille taataan mahdollisuus kuljettaa ajoneuvoyhdistelmää tai matkailuautoa, jonka suurin sallittu massa on enintään kg, siten, että he osallistuvat koulutukseen, mutta eivät joudu suorittamaan erillistä koetta. Tässä yhteydessä valvotaan tarkkaan, ettei kyseistä mahdollisuutta käytetä kaupallisiin tarkoituksiin, sillä se johtaisi C1- ja C-luokan ammattiautoilijoiden kannalta epäreiluun kilpailutilanteeseen. Koulutuksen sääntelemiseksi on syytä lisätä uudet liitteet VI a ja VI b. "Kuljetettavien matkustajien" määritelmää selvennetään. Tarkistuksen esittäjä(t): Gary Titley Tarkistus artiklan 1 kohdan 6 alakohta autoja, joiden suurin sallittu massa on enintään kg ja joissa voidaan kuljettaa enintään kahdeksan matkustajaa kuljettajan lisäksi; tähän luokkaan kuuluviin autoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg; autoja, joiden suurin sallittu massa on enintään kg ja jotka on suunniteltu ja rakennettu kuljettamaan enintään kahdeksan matkustajaa kuljettajan lisäksi; tähän luokkaan kuuluviin autoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg; - ajoneuvoyhdistelmiä, jotka koostuvat B luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta, jolloin yhdistelmän suurin sallittu massa on enintään kg ja jolloin perävaunun suurin sallittu massa on enintään vetovaunun oma massa. AM\ doc 27/99 PE v01-01

28 Tarkistuksessa viitataan nykyisen direktiivin määritelmään samalla selkeyttäen määritelmää matkustajamäärän osalta. Siinä vältetään vapaa-ajan käyttötarkoitusten ja kaupallisen käyttötarkoitusten väliset poikkeamat muuttamalla suurin sallittu paino samaksi kuin C1:n alaraja. Määräys, jonka mukaan enintään kg painava auto voi vetää enintään 750 kg painavaa perävaunua (mikä itse asiassa nostaa B-yhdistelmän rajaksi kg, mutta ainoastaan erittäin suurten vetovaunujen tai erittäin pienten perävaunujen tapauksessa)on tärkeä kevyiden pakettiautojen kaupallista käyttöä varten, sillä niillä vedetään usein pientä pumppua tai kompressoria. Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bradbourn Tarkistus artiklan 1 kohdan 6 alakohdan 1 a luetelmakohta (uusi) ajoneuvoyhdistelmiä, jotka koostuvat B luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta, jolloin yhdistelmän suurin sallittu paino on enintään kg ja jolloin perävaunun suurin sallittu paino on enintään vetovaunun oma massa. Tällä hetkellä B-ajokortin haltijat voivat vetää yli 750 kg painoista perävaunua sillä ehdolla, että ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu paino on enintään kg ja perävaunun suurin sallittu paino ei ylitä vetovaunun painoa. Tämä on komission mielestä sekava, ja komissio ehdottaakin B-luokan ajokortteihin 750 kg:n suurinta sallittua painoa perävaunuille. Kaupalliset ja julkiset organisaatiot kuitenkin tuntevat suurimman sallitun painon ja kuormittamattoman painon käsitteet ja ovat tottuneet niihin. Jos nykyinen joustavuus poistetaan B-luokan ajokorteista, se aiheuttaa taloudellisia lisärasitteita etenkin yleishyödyllisten palvelujen tarjoajille. PE v /99 AM\ doc

29 Tarkistuksen esittäjä(t): Gary Titley Tarkistus artiklan 1 kohdan 7 alakohdan 1 luetelmakohta ajoneuvoyhdistelmiä, jotka koostuvat B- luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta, jonka suurin sallittu massa on enemmän kuin 750 kg; ajoneuvoyhdistelmiä, jotka koostuvat B- luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta tai puoliperävaunusta, jolloin perävaunun tai puoliperävaunun suurin sallittu massa on enintään kg ja jolloin perävaunun tai puoliperävaunun suurin sallittu massa on enintään vetovaunun oma massa. Tämä poistaa nykyisessä direktiivissä vallinneen epäkohdan. Tällä hetkellä B+E -luokan ajokortissa perävaunun koolle ei ole ylärajaa, ja kyseinen porsaanreikä aiheuttaa autokummajaisten lisääntymistä. Ehdotetulla tarkistuksella rajoitettaisiin sekä perävaunun absoluuttista kokoa että sen suhteellista kokoa vetovaunuun verrattuna. Ehdotetut kriteerit ovat yksinkertaisia eikä niissä vedota tyyppihyväksyntäsäännöksiin. Tällöin esimerkiksi suurella maastoautolla voisi vetää kahden hevosen kuljetusvaunua B+E -luokan ajokortilla. Suurempiin yhdistelmiin tarvittaisiin C1+E -luokan ajokorttia. Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Ferber Tarkistus artiklan 1 kohdan 7 alakohdan 1 luetelmakohta ajoneuvoyhdistelmiä, jotka koostuvat B- luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta, jonka suurin sallittu massa on enemmän kuin 750 kg; ajoneuvoyhdistelmiä, jotka koostuvat B- luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta, jonka suurin sallittu massa on enemmän kuin 2000 kg; AM\ doc 29/99 PE v01-01

30 Osoitus kuljettajan saamasta koulutuksesta on suhteessa asetettuun tavoitteeseen ja täyttää turvallisuustarpeiden asettamat vaatimukset. Koulutus on perusteltua E- tai C1-luokan ajokortin haltijoiden tapauksessa. Asuntoautot ovat yksityisesti käytettäviä ajoneuvoja, joissa matkustaa keskimäärin kolme henkilöä. Ilman tarkistusta säännös koskisi vain henkilö- tai tavarakuljetuksiin kaupallisesti käytettäviä, yli 3,5 tonnia painavia ajoneuvoja. Enintään 4,5 tonnia painavia asuntoautoja ei ole perusteltua kohdella samoin perustein kuin tavarankuljetusajoneuvoja. Yksityisesti käytettävät asuntoautot voidaan erottaa kaupallisesti käytettävistä sillä, että rajoitetaan lastin painoa ja viitataan direktiiviin 70/156/ETY. Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bradbourn Tarkistus artiklan 1 kohdan 8 alakohdan 1 luetelmakohta tavaroiden kuljettamiseen käytettäviä autoja, joiden suurin sallittu massa on enemmän kuin kg mutta enintään kg ja joissa voidaan kuljettajan lisäksi kuljettaa enintään kahdeksan matkustajaa; autoihin, joita voidaan kuljettaa C1-luokan ajokortilla, voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg; tavaroiden kuljettamiseen käytettäviä autoja, joiden suurin sallittu massa on enemmän kuin kg mutta enintään kg ja joissa voidaan kuljettajan lisäksi kuljettaa enintään kahdeksan matkustajaa; autoihin, joita voidaan kuljettaa C1-luokan ajokortilla, voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg; Ehdotus C1-luokan rajan alentamisesta 7,5:stä kuuteen tonniin perustuu oletukseen, jonka mukaan enintään kuusi tonnia painavat ajoneuvot rakennetaan pidennetylle auton/pakettiauton alustalle ja yli kuuden tonnin ajoneuvot rakennetaan isojen ajoneuvojen alustalle. Johtavat ajoneuvovalmistajat ovat kuitenkin vahvistaneet, että ne rakentavat ajoneuvot 6,7 7,5 tonniin asti auton/pakettiauton alustalle, mikä merkitsee, että 7,5 tonnia on sopiva raja. 7,5 tonnia on tärkeä juridinen ja operatiivinen raja. Esimerkiksi kuljettajien työtunteja ja ajopiirtureita koskeviin eurooppalaisiin sääntöihin sisältyy poikkeuksia sellaisten ajoneuvojen osalta, joiden massa ei ylitä 7,5:tä tonnia. Ympäristöön liittyvistä syistä monet kaupungit ja maaseudun kunnat ovat kieltäneet yli 7,5 tonnia painavien ajoneuvojen PE v /99 AM\ doc

31 kulkemisen alueensa kautta ja tietyt jäsenvaltiot (esim. Itävalta ja Saksa) rajoittavat tätä painavampien ajoneuvojen liikennettä. Näin ollen ei ole yllätys, että esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli 30 prosenttia kaupallisista ajoneuvoista (joiden massa on yli 3,5 tonnia) painaa 7 7,5 tonnia. Ehdotuksen mukaisesti yritysten olisi hankittava C-luokan kuljettajilleen pätevyys kuljettaa 7,5 tonnin ajoneuvoja, mikä jo sinänsä on lisäkustannus. Kasvavan kuljettajapulan takia näiden yritysten olisi myös pakko nostaa palkkoja, jotta ne voisivat kilpailla suurempia ajoneuvoja (joiden hyötykuorma on suurempi) käyttävien yritysten kanssa. Tämä voisi johtaa siihen, että yritykset alkavat käyttää isompia ajoneuvoja, mikä puolestaan lisäisi jakelun ympäristövaikutuksia. Tarkistuksen esittäjä(t): Dieter-Lebrecht Koch Tarkistus artiklan 1 kohdan 12 alakohdan 1 luetelmakohta matkustajien kuljettamiseen käytettäviä autoja, joissa voidaan kuljettajan lisäksi kuljettaa enintään 16 matkustajaa ja joiden pituus on enintään seitsemän metriä; autoihin, joita voidaan kuljettaa D1-luokan ajokortilla, voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg; autoja, jotka on suunniteltu ja rakennettu kuljettajan lisäksi enintään 16 matkustajan kuljettamiseen ja joiden pituus on enintään kahdeksan metriä liitteen II mukaisesti; autoihin, joita voidaan kuljettaa D1-luokan ajokortilla, voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg; Täsmennetään ilmausta autoista, joita voidaan kuljettaa D1-luokan ajokortilla. AM\ doc 31/99 PE v01-01

32 Tarkistuksen esittäjä(t): Dieter-Lebrecht Koch Tarkistus artiklan 1 kohdan 15 alakohdan 1 luetelmakohta ajoneuvoyhdistelmiä, jotka koostuvat D-luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta, jonka suurin sallittu massa on enemmän kuin 750 kg. ajoneuvoyhdistelmiä, jotka koostuvat D-luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta, jonka suurin sallittu massa on enemmän kuin 750 kg. Perävaunuja ei saa käyttää henkilöiden kuljettamiseen kaupungin sisäistä reittiliikennettä lukuun ottamatta. Etenkin reittiliikenteessä on käynnissä erittäin menestyksekkäitä kokeiluhankkeita, joissa perävaunuja käytetään matkustajien kuljettamiseen. Tarkistuksen esittäjä(t): Gary Titley Tarkistus artiklan 2 kohdan b alakohta b) 'mopolla' ei tarkoiteta kevyitä nelipyöräisiä moottoripyöriä eikä apumoottorilla varustettuja polkupyöriä; b) 'mopolla' ei tarkoiteta kevyitä nelipyöräisiä moottoripyöriä eikä apumoottorilla varustettuja polkupyöriä; "Kevyitä nelipyöräisiä moottoripyöriä" ei määritellä tekstissä. Ne olisikin määrittelyistä huolimatta sijoitettava B1-luokkaan (tai jos jäsenvaltio ei käytä B1-vaihtoehtoa, niin B- luokkaan), sillä niiden ajo-ominaisuudet muistuttavat enemmän autoa tai pakettiautoa kuin mitään kaksipyöräistä ajoneuvoa. Tarkistuksen toinen osa ei vaikuta suomenkieliseen versioon. PE v /99 AM\ doc

33 Tarkistuksen esittäjä(t): Gary Titley Tarkistus artiklan 2 kohdan c alakohta c) 'kolmipyöräisellä moottoripyörällä' tarkoitetaan ajoneuvoa, jossa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja jonka moottorin sylinteritilavuus on yli 50 cm3, jos kyseessä on polttomoottori, ja/tai jonka suurin rakenteellinen nopeus on enemmän kuin 45 km/h; c) 'kolmipyöräisellä moottoripyörällä' tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka oma massa on enintään 550 kg, jossa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää direktiivin 2002/24/EY 1.2 artiklan (a) kohdan (ii) alakohdassa sekä 1.2 artiklan (c) kohdassa määritellyllä tavalla;; Tarkistuksella poistetaan erot komission AM-luokkaan sisällyttämien kolmipyöräisten moottoripyörien ja muiden kolmipyöräisten moottoripyörien välillä. Tarkistuksella määritelmä asetetaan vastaamaan asianomaista tyyppihyväksyntädirektiiviä. Parempi vaihtoehto olisi ilmoittaa määritelmästä tyyppihyväksyntädirektiivissä, jolloin estettäisiin tyyppihyväksyntäsäännösten muutoksista johtuvat automaattiset muutokset ajokortteja koskevissa säännöksissä. Tarkistuksen esittäjä(t): Gary Titley Tarkistus artiklan 2 kohdan d alakohta d) 'nelipyöräisellä moottoripyörällä' tarkoitetaan, kevyttä nelipyöräistä moottoripyörää lukuun ottamatta, ajoneuvoa, jonka oma massa on enintään 400 kg (550 kg, jos kyseessä on tavaroiden kuljettamiseen käytettävä ajoneuvo), lukuun ottamatta akkujen massaa, jos kyseessä on sähkökäyttöinen ajoneuvo, ja jonka moottorin suurin nettoteho on enintään 15 kw; d) 'nelipyöräisellä moottoripyörällä' tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka oma massa on enintään 550 kg, lukuun ottamatta akkujen massaa, jos kyseessä on sähkökäyttöinen ajoneuvo, ja jonka moottorin suurin nettoteho on enintään 15 kw; AM\ doc 33/99 PE v01-01

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 25. helmikuuta 2004 PE 338.504/14-31 TARKISTUKSET 14-31 Lausuntoluonnos (PE 338.504) Enrico Ferri ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 5. maaliskuuta 2004 PE 331.402/43-162 TARKISTUKSET 43-162 Mietintöluonnos (PE 331.402) Mathieu J.H. Grosch ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI. ajokorteista. (uudelleen laadittu) (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI. ajokorteista. (uudelleen laadittu) (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 21.10.2003 KOM(2003) 621 lopullinen 2003/0252 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI ajokorteista (uudelleen laadittu) (komission esittämä)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Uusi eurooppalainen ajokortti parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää vapaata liikkuvuutta

Uusi eurooppalainen ajokortti parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää vapaata liikkuvuutta EUROOPAN KOMISSIO TIEDOTE Bryssel 18. tammikuuta 2013 Uusi eurooppalainen ajokortti parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää vapaata liikkuvuutta Eurooppalainen ajokortti otetaan käyttöön 19. tammikuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta aluepolitiikka-,

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta

EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta IP/03/1435 Bryssel 21.10.2003 EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta Euroopan komissio ehdottaa ajokortteja koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 2003/0252(COD) 16. maaliskuuta 2004 LAUSUNTO oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta aluepolitiikka-, liikenne-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti) L 403/18 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN PARLAMENTTI

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 6. marraskuuta 2001 PE 301.847/1-7 TARKISTUKSET 1-7 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 301.847) Konstantinos Hatzidakis

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0041/1999 19/07/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: NEUVOSTON 23 PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 1999 VAHVISTAMA YHTEINEN KANTA (EY) N:o.../99 EUROOPAN PARLAMENTIN JA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W LIITE I Ajoneuvoluokitus L1e L7e Kaikki L-luokan ajoneuvot (1) pituus 4 000 mm tai 3 000 mm alaluokan L6e-B ajoneuvojen tai 3 700 mm alaluokan L7e-C ajoneuvojen osalta (2) leveys 2 000 mm tai 1 000 mm

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 9.12.2004 PE 350.193v01-00 TARKISTUKSET 13-50 Mietintöluonnos (PE 347.276v01-00) Ingo Schmitt ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT HE 40/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia 26711981 siten, että turvavyön käyttöpakkoa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ajokorttidirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan yhteisöjen

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2003/0130(COD) 25.2.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 5158 Liite 1 DIREKTIIVIEN J SÄÄNTÖJEN MUKISET VTIMUKSET L-LUOKN JONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE J ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna tai sen jälkeen otettuun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Latvialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 9. helmikuuta 2004 PE 333.099/9-17 TARKISTUKSET 9-17 Mietintöluonnos (PE 333.099) Olle Schmidt ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 29. elokuuta 2001 PE 303.592/12-18 TARKISTUKSET 12-18 Lausuntoluonnos (PE 303.592) Heide Rühle Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-00070/2002 2001/0006(COD) FI 27/02/2002 YHTEINEN KANTA Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen 18. helmikuuta 2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2014-00231. LMA Saari Kari 08.04.2014 JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2014-00231. LMA Saari Kari 08.04.2014 JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2014-00231 LMA Saari Kari 08.04.2014 JULKINEN VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Luonnos 2.6.2016 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2005/0072(COD) 2005/0081(COD) 2005/0082(COD) 2005/0083(COD) 25.8.2005 LAUSUNTOLUONNOS

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2016/0070(COD) 24.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 27. tammikuuta 2003 TYÖASIAKIRJA Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY ja direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta ammatillisiin

Lisätiedot

TARKISTUKSET 10-79. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 22.3.2013. Lausuntoluonnos Krišjānis Kariņš (PE506.

TARKISTUKSET 10-79. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 22.3.2013. Lausuntoluonnos Krišjānis Kariņš (PE506. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 22.3.2013 2012/0184(COD) TARKISTUKSET 10-79 Lausuntoluonnos Krišjānis Kariņš (PE506.080v01-00) moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

LIITE. Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä. asiakirjaan

LIITE. Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.7.2014 COM(2014) 452 final ANNEX 1 LIITE Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0105 (COD) 6292/15 TRANS 50 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki ja sen sisältö Uusitaan ajokorttiasioita koskeva lainsäädäntö avoitteena kehittää

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 19.10.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 5/2007, Verena de Vries, Saksan kansalainen, (Die Frauen der Feurwehrbeamten -yhdistyksen puolesta,) (ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 3. maaliskuuta 2003 PE 314.760/3-23 TARKISTUKSET 3-23 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 314.760) Mathieu J.H.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 17. heinäkuuta 2003 PE 331.654/9-18 TARKISTUKSET 9-18 Mietintöluonnos (PE 331.654) Guido Sacconi Ehdotus

Lisätiedot