EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta"

Transkriptio

1 IP/03/1435 Bryssel EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta Euroopan komissio ehdottaa ajokortteja koskevan EU:n lainsäädännön tarkistamista siten, että voidaan vähentää ajokortin väärentämismahdollisuuksia, varmistaa EU:n kuljettajien todellinen liikkumisen vapaus sekä parantaa tieliikenteen turvallisuutta. "Tarkoituksena on, että tällä uudella ehdotuksella poistetaan vihdoin yksi viimeisistä esteistä EU:n kansalaisten vapaan liikkuvuuden tiellä", sanoo energiasta ja liikenteestä vastaava komissaari Loyola de Palacio. "Jäsenvaltioissa on tällä hetkellä käytössä yhteensä yli 80 ajokorttimallia, jotka antavat erilaisia ajooikeuksia ja joilla on erilaisia voimassaoloaikoja. Ajokorttien asianmukainen valvonta ei juuri ole mahdollista. Siksi on korkea aika, että eurooppalaiset kuljettajat saavat ajokortit, joissa on väärentämistä vaikeuttavat turvaominaisuudet ja jotka turvaavat heidän oikeutensa ajaa sellaisia ajoneuvoja, joiden kuljettamiseen heillä on vaadittava pätevyys. Tämä helpottaa myös hallinto- ja valvontaviranomaisten työtä ja on omiaan parantamaan Euroopan liikenneturvallisuutta", de Palacio toteaa. Tällä hetkellä noin 200 miljoonalla Euroopan unionin kansalaisella on ajokortti. Komissio on laatinut ajokortteja koskevien EU:n sääntöjen muuttamiseksi direktiiviehdotuksen, jossa esitetään seuraavia muutoksia nykyiseen järjestelmään: Eurooppalaisessa ajokortissa käytettävän muovikorttimallin yleinen käyttöönotto. Tämä ajokorttimalli estää entistä tehokkaammin väärentämisen. Nykyisiä paperikortteja ei ole tarkoitus vaihtaa muovisiin, mutta niitä ei enää anneta sen jälkeen, kun uutta lainsäädäntöä on ryhdytty soveltamaan. Väärentämissuojan parantamiseksi jäsenvaltiot voivat halutessaan varustaa uudet ajokortit mikrosirulla, joka sisältää kortille painetut tiedot. Mikrosirulle saa tallentaa pelkästään ajokorttiin liittyviä tietoja. Näin varmistetaan se, että ajokortti voidaan jatkossakin takavarikoida vakavan liikennerikkomuksen johdosta. Ajokorttiasiakirjan voimassaoloajan rajoittaminen. Kaikki uudet ajokortit, jotka myönnetään sen jälkeen, kun ehdotettua direktiiviä on ryhdytty soveltamaan, on uusittava säännöllisesti. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kuljettajille aiemmin myönnettyihin ajo-oikeuksiin. Säännöllisen uusimisen tarkoituksena on sen sijaan ehkäistä nykyisiä mittavia väärinkäytösten mahdollisuuksia. Uusimisen myötä kaikkiin ajokortteihin voidaan tehdä tarvittavat turvaominaisuuksien päivitykset ja ajokortin haltijan valokuva voidaan vaihtaa uuteen. Tämä turvaa myös kuljettajien vapaan liikkuvuuden, koska kaikissa ajokorteissa sovelletaan samoja voimassaoloaikoja ja kaikki ajokortit ovat ehdoitta voimassa tämän ajan kaikissa jäsenvaltioissa.

2 Näin ollen jäsenvaltiot eivät voi enää soveltaa ulkomaisiin ajokortinhaltijoihin rajoittavia määräyksiä kansallisten voimassaolosääntöjen ja lääkärintarkastuksia koskevien vaatimusten perusteella. Kaikki uudet luokan A (moottoripyörät) ja luokan B (henkilöautot) ajokortit ovat voimassa kymmenen vuotta kerrallaan. Jos ajokortin haltija on yli 65-vuotias, voimassaoloaika on viisi vuotta. Kaikki uudet luokan C (kuorma-autot) ja luokan D (linja-autot) ajokortit ovat voimassa viisi vuotta kerrallaan. Jos C- tai D-luokan ajokortin haltija on yli 65-vuotias, voimassaoloaika on yksi vuosi. "Ajokorttiturismin" lopettaminen varmistamalla yhdenmukainen ja yleiseurooppalainen soveltaminen tapauksissa, joissa ajokortti on takavarikoitu. Nykyisin on liian yleistä, että kansalaiset sijoittautuvat toiseen jäsenvaltioon voidakseen anoa uutta ajokorttia, kun heiltä on kotimaassa takavarikoitu ajokortti vakavan liikennerikkomuksen takia. Tämän vuoksi komissio ehdottaa 'yksi haltija, yksi ajokortti' -periaatteen soveltamista, joka estää jäsenvaltiota myöntämässä ajokorttia henkilölle, jolla on jo entuudestaan toinen ajokortti. Tätä periaatetta sovelletaan myös silloin, kun aiempi ajokortti on takavarikoitu. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdyt muutokset järjestelmään, jossa ajolupa myönnetään portaittain. Tämä koskee seuraavia ajoneuvoja: - tehokkaimmat moottoripyörät: ajokortin myöntämisen alaikäraja vaihtelee 16 ja 24 vuoden välillä moottoripyörän teknisten ominaisuuksien ja kuljettajan kokemuksen mukaan; - raskaimmat kuorma- ja linja-autot: portaittaista ajoluvan myöntämistä sovelletaan kaikkiin kuorma-autojen ja linja-autojen kuljettajiin, mukaan luettuina ne kuljettajat, jotka eivät ole tähän mennessä kuuluneet ammattikuljettajien koulutusta koskevan EU:n lainsäädännön piiriin. Mopoja koskevan uuden ajokorttiluokan käyttöönotto. Tämän on määrä parantaa EU:n nuorten tielläliikkujien merkittävimmän riskiryhmän liikenneturvallisuutta. Mopo on erittäin suosittu kulkuväline, eikä sitä pitäisi enää jatkossa jättää ajokorttilainsäädännön ulkopuolelle. Ammattikuljettajien lääkärintarkastusten määräaikojen yhdenmukaistaminen. Kuljettajantutkinnon vastaanottajan peruspätevyyttä ja jatkokoulutusta koskevien vähimmäisvaatimusten käyttöönotto. Näitä vaatimuksia ei ole tähän mennessä yhdenmukaistettu. Yhdenmukaisten vaatimusten avulla on tarkoitus yhtäläistää kuljettajantutkintoja kaikkialla EU:ssa. Lisätietoja: 2

3 Ehdotetut uudet ajoneuvoluokat, alaikärajat sekä kokeet AM: mopot, suurin rakenteellinen nopeus enintään 45km/h, moottorin tilavuus alle 50 cm³ tai teho alle 4kW A1: kevyet moottoripyörät, moottorin tilavuus alle 125cm³ tai teho alle 11 kw, ja teho/paino-suhde alle 0,1kW/kg A2: moottoripyörät, moottorin teho alle 35kW, teho/paino-suhde alle 0,2 kw/kg: eivät saa olla muunnettuja ajoneuvoista, joiden moottorin teho on yli kaksi kertaa suurempi A: moottoripyörät B: moottoriajoneuvot, paino alle 3 500kg, kuljettajan lisäksi enintään 8 matkustajaa + perävaunu, jonka paino alle 750 kg B1: valinnainen luokka kolmi- tai nelipyöräisiä moottoripyöriä varten C: tavaran kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, paino yli kg + perävaunu, jonka paino alle 750 kg C1: tavaran kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, paino yli kg mutta alle kg, kuljettajan lisäksi enintään 8 matkustajaa + perävaunu, jonka paino alle 750 kg D: yli 8 matkustajan kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot + perävaunu, jonka paino alle 750 kg D1: enintään 16 matkustajan kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, enimmäispituus 7 metriä + perävaunu, jonka paino alle 750 kg E: edellä mainittujen luokkien ajoneuvoihin yhdistettynä perävaunu, jonka paino yli 750 kg Luokka Yleinen sääntö Ehdot Poikkeukset AM 16 vuotta Teoriakoe 14 vuoden alaikäraja mahdollinen mutta vain oman maan alueella A1 16 vuotta Teoriakoe ja ajokoe A2 A A 18 vuotta Portaittaista ajolupaa sovellettaessa 21 vuotta, jos 3 vuoden kokemus A2-luokan ajoneuvolla 24 vuotta, jos ajolupa myönnetään suoraan Teoriakoe ja ajokoe (ei teoriakoetta, jos kyseessä A1-kortin haltija) Vain rajoitettu ajokoe Teoriakoe ja ajokoe B1 16 vuotta Teoriakoe ja ajokoe B ja B+E 18 vuotta Teoriakoe ja ajokoe C1 ja C1+E 18 vuotta Teoriakoe ja ajokoe C ja C+E 21 vuotta Teoriakoe ja ajokoe D1 ja D1+E 21 vuotta Teoriakoe ja ajokoe D ja D+E 24 vuotta Teoriakoe ja ajokoe 17 vuoden alaikäraja mahdollinen mutta vain oman maan alueella Ammattikuljettajille muut ikä- ja koulutusvaatimukset. Lisätietoja direktiivissä 2003/59/EY 1. Sama kuin edellä. Alempi alaikäraja mahdollinen ammattikuljettajilla, ks. direktiivissä 2003/59/EY säädetyt vaatimukset. Sama kuin edellä. Alempi alaikäraja mahdollinen ammattikuljettajilla, ks. direktiivissä 2003/59/EY säädetyt vaatimukset. Sama kuin edellä. Alempi alaikäraja mahdollinen ammattikuljettajilla, ks. direktiivissä 2003/59/EY säädetyt vaatimukset. 1 EYVL L 226, , s. 4.

4 Usein kysyttyjä kysymyksiä - Täytyykö kaikkien uusia ajokorttinsa? Ei. Ehdotettu ajokorttiasiakirjan uusiminen koskee ainoastaan ajokortteja, jotka myönnetään sen jälkeen, kun ehdotettua direktiiviä on alettu soveltaa. Jos jäsenvaltion aiemmin myöntämällä ajokortilla on rajoitettu voimassaoloaika, kortin voimassaolo luonnollisestikin päättyy määritettynä päättymispäivänä. Tällöin aiemman ajokortin voimassaolon päätyttyä aletaan soveltaa uuden järjestelmän mukaista voimassaoloaikaa. Jos ajokortti katoaa tai varastetaan, tilalle myönnettävällä uudella ajokorttiasiakirjalla on rajoitettu voimassaoloaika. - Nykyiset voimassa olevat ajokortit jäävät siis voimaan eikä niitä tarvitse vaihtaa. Aivan. Jos ajokortilla on elinikäinen voimassaoloaika, se myös säilyy voimassa koko eliniän. Sama pätee myös silloin, kun ajokortin haltija muuttaa toiseen EU-maahan. Jos kuitenkin vanha ajokortti katoaa tai varastetaan, aletaan soveltaa uutta voimassaolosääntöä, koska tilalle joudutaan tällöin antamaan uusi ajokortti. - Tarkoittaako tämä siis sitä, että varkaustapauksessa voin menettää oikeuksiani? Ei. Ajokorttiin liittyvien oikeuksien säilyminen taataan. Kyse on vain siitä, että varastetun tilalle annettavalla ajokortilla on (hallinnollisena asiakirjana) rajoitettu voimassaoloaika ja se on uusittava säännöllisin väliajoin. - Miksi komissio ehdottaa ajokorttien pakollista uusimista 10 vuoden välein? EU:ssa on nykyisin käytössä yli 80 erilaista ajokorttimallia. Tämän vuoksi on vaikeaa suorittaa ajokorttivalvontaa, ja viranomaisilla on vaikeuksia määrittää ja taata ajokortin haltijoiden oikeudet. Tämä puolestaan aiheuttaa liikenneturvallisuuteen ja ajokorttien väärinkäyttöön liittyviä ongelmia ja haittaa lisäksi kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Monissa ajokorttimalleissa ei myöskään ole minkäänlaisia turvaominaisuuksia, joilla estettäisiin väärentämistä. Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän tapahtumien valossa tätä ei voida enää hyväksyä. Ajokorttihan hyväksytään laajalti henkilöllisyystodistukseksi, ja joka tapauksessa se antaa oikeuden kuljettaa ajoneuvoja, jotka voivat joissakin tapauksissa olla hyvinkin raskaita ja suurikokoisia. Pitkällä aikavälillä ainoa ratkaisu on ajokortin säännöllinen uusiminen. Sen avulla on mahdollista uudistaa jatkuvasti kaikkia käytössä olevia ajokortteja ja ottaa niissä käyttöön uusimmat ja kehittyneimmät turvatekniikat. Lisäksi sen avulla voidaan välttää vastaisuudessa paluu nykyiseen tilanteeseen, jossa käytössä on lukuisia erilaisia ajokorttimalleja. - Onko ajokorttien voimassaoloaikaa rajoitettu muissa maailman maissa? Kyllä on. Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa ja Australiassa sovelletaan kaikissa rajoitettua voimassaoloaikaa, joka on yleensä kahdesta neljään vuotta. Lisäksi kansainvälisten järjestöjen, kuten Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) ja YK:n Euroopan talouskomission, piirissä käydään parhaillaan keskustelua väärentämisen estämisestä. - Miksei kaikkia EU:ssa käytössä olevia paperiajokortteja korvata luottokorttimallisilla ajokorteilla direktiivin voimaantuloon mennessä? Syitä siihen, että komissio ei esitä kaikkien nykyisin voimassa ja käytössä olevien paperiajokorttien korvaamista, ovat seuraavat: a) Tämä johtaisi erittäin mittavaan vaihto-operaatioon, jota ei kyettäisi toteuttamaan: valtaosa nykyisistä ajokorteista on joko paperikortteja tai muodoltaan nykyisestä EU-mallista poikkeavia muovikortteja. Vaikka tällaiseen vaihtoon varattaisiin pitkäkin aika, se edellyttäisi muoviajokorttien tuotannon ja ajokortteja myöntävien viranomaisten resurssien kymmenkertaistamista. 2

5 b) Hankittuihin oikeuksiin ei haluta koskea. Yleinen vaihto merkitsi sellaisiin oikeuksiin kajoamista, jotka kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet kansalaisille. Komissio on tehnyt aiemmin päätöksiä, joilla turvataan tällaiset oikeudet. 2 Jäsenvaltiot velvoitetaan kuitenkin ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti ajokorttien väärentämistä. Niiden tulee esimerkiksi seurata, missä määrin vanhempia ajokorttimalleja väärennetään, ja ne voivat tämän perusteella tarvittaessa poistaa tiettyjä malleja käytöstä. Seurannan avulla voidaan erotella toisistaan ne vanhemmat ajokorttimallit, joiden turvaominaisuudet ovat riittäviä, ja ne, joissa ei ole minkäänlaisia turvaominaisuuksia. Vastuu näistä toimenpiteistä on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioilla. Niillä itsellään on parhaat edellytykset määrittää, kuinka nopeasti ne pystyvät etenemään ajokorttien korvaamisessa. - Tämähän merkitsee sitä, että ehdotus on ristiriitainen; yhtäältä komissio haluaa, että uudet ajokortit uusitaan säännöllisesti väärentämisen estämiseksi, mutta toisaalta se ei ehdota kaikkien olemassa olevien ajokorttimallien uusimista. Eikö se ole epäloogista? Ei. Komissio on laatinut ehdotuksen, joka on tarkoituksenmukainen, toteuttamiskelpoinen ja juridisesti oikea. Kaikkien vanhojen ajokorttien poistaminen samanaikaisesti käytöstä ja niiden uusiminen tulisi erittäin kalliiksi ja edellyttäisi laajamittaista asiakirjojen ja hankittujen oikeuksien kumoamista. Sen vuoksi jäsenvaltiot saavat päättää toteuttamistaan toimista. Komissio luonnollisesti seuraa tätä prosessia. - Vaaditaanko komission ehdotuksessa, että minun on uusittava henkilöauton ajokorttini, kun täytän 65 tai 75 vuotta? Ajokorttiasiakirjan uusimista koskeva vaatimus koskee ainoastaan uusien ajokorttien haltijoita. Ehdotettu direktiivi ei vaikuta nykyisten ajokorttien haltijoiden tilanteeseen. Siinä tapauksessa, että nykyisellä ajokortilla on rajoitettu voimassaoloaika, se tietysti lakkaa olemasta voimassa kyseisen ajan päätyttyä ja se on uusittava. - Onko ajokortin varustaminen mikrosirulla pakollista? Ei ole. Jäsenvaltiot voivat halutessaan liittää ajokorttiin tällaisen sirun. Jos ne päättävät näin tehdä, niiden on noudatettava vaatimuksia, jotka komissio on määrittänyt direktiivin teknisessä liitteessä. Tällä tavoin varmistetaan yhteensopivuus tulevaisuudessa. - Voivatko jäsenvaltiot käyttää mikrosirua "virhepisteiden" tallentamista varten tai muihin vastaaviin tarkoituksiin? Mikrosirun käytöllä pyritään ehkäisemään entistä tehokkaammin ajokortin väärentäminen. Kaikki tiedot, jotka ovat luettavissa ajokortista, tallennetaan myös mikrosirulle. Jos jokin jäsenvaltio päättää käyttää mikrosirua muiden tietojen tallentamiseen, sen on noudatettava henkilötietojen suojasta annettua EU:n lainsäädäntöä. Mikrosirulle voidaan kuitenkin tallentaa ainoastaan tietoja, jotka liittyvät suoraan ajokortin käyttötarkoitukseen, kuten ajokortin asianmukaisen toiminnan varmistavia tietoja. - Eikö ole vaarassa, että "isoveli voi valvoa" mikrosirun avulla? Ei ole. Tällainen pelko on perusteeton, koska EU on antanut henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi vaatimuksena on, että ajokortin tiedot saavat liittyä ainoastaan ajokortin käyttötarkoitukseen, eikä mikrosirulle saa tallentaa muuta kuin sellaista tietoa, joka on myös näkyvissä ajokortissa. Tämä merkitsee samalla sitä, että myös vastaisuudessa on mahdollista takavarikoida ajokortti, jos sen haltija on syyllistynyt liikennerikkomukseen. 2 Komission päätös 2000/275/EY, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2000 tiettyjen ajokorttiluokkien välisistä vastaavuuksista (EYVL L 91, , s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyllä komission päätöksellä 2002/256/EY (EYVL L 87, , s. 57). 3

6 - Haluaako komissio tehdä pakollisiksi lääkärintarkastukset ajokorttiasiakirjan uusimisen yhteydessä? Ei. Komissio ei esitä pakollista lääkärintarkastusta henkilöauton tai moottoripyörän ajokortin haltijoille. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin halutessaan edellyttää lääkärintarkastusta tai muita liikenneturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä uusimisen yhteydessä. Kuorma- ja linja-autojen kuljettajien osalta komissio ehdottaa jo nykyisin pakollisten lääkärintarkastusten määräaikojen yhdenmukaistamista ja tarkastusten ajoittamista ajokorttiasiakirjan uusimisen yhteyteen. - Haluaako komissio tehdä pakollisiksi näöntarkastukset ajokorttiasiakirjan uusimisen yhteydessä? Ei. Komissio ei esitä erityistä näöntarkastusta henkilöauton tai moottoripyörän ajokortin haltijoille. Kuorma- ja linja-autojen kuljettajilla näöntarkastus kuuluu osana lääkärintarkastukseen, joka on jo nykyäänkin pakollinen. - Haluaako komissio kieltää 14-vuotiaiden mopolla ajamisen? Ei. Komissio ehdottaa pelkästään, että mopoilijoilta aletaan koko unionissa edellyttää vähintään teoriakokeen suorittamista. Jäsenvaltiot voivat vapaasti ottaa käyttöön lisävaatimuksia, kuten käytännön ajokokeen tai lääkärintarkastuksen. Mopon kuljettamisen alaikärajaksi ehdotetaan 16 vuotta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia 14-vuotiaiden mopoilemisen valtion rajojen sisällä. - Ehdottaako komissio, että 17-vuotiaiden autolla ajo kiellettäisiin kokonaan? Ei ehdota. Tältä osin ei ole muutettu nykyisin voimassa olevaa direktiiviä. Jäsenvaltiot voivat jatkossakin halutessaan antaa henkilöauton (luokka B) ajokortin 17-vuotiaille kansalaisilleen. 17-vuotiaat saavat kuitenkin ajaa ainoastaan kyseisen valtion alueella. Komissio ehdottaa kuitenkin, ettei 17-vuotiaille enää voitaisi myöntää henkilöauton ja perävaunun yhdistelmän (luokka B+E) kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia. Tulevaisuudessa tällaisen ajokortin saaminen edellyttää 18 vuoden ikää. Näin kuljettaja voi hankkia tarvittavaa kokemusta ajamalla henkilöautoa. On kuitenkin huomattava, että henkilöautokortin yleinen alaikäraja säilyy 18 vuodessa, joka on edelleen miltei kaikissa jäsenvaltioissa alaikärajana B-luokan ajokortin myöntämiselle. - Ehdottaako komissio, että 21-vuotiaat eivät saa ajaa raskaita moottoripyöriä? Ei ehdota. Nyt ehdotettavassa direktiivissä on sen sijaan kehitetty entisestään järjestelmää, jossa kaikkein tehokkaimpien moottoripyörien ajokortin saantia on porrastettu. Tehokkaimpien moottoripyörien ajokortin voi jatkossakin saada kahdella tavalla: joko suoraan tai portaittain. Nykyisin tällainen ajokortti on mahdollista saada joko a) suoraan 21-vuotiaana tai b) portaittaisen järjestelmän mukaan 20-vuotiaana, jos kuljettajalla on aiempi kahden vuoden ajokokemus pienempitehoisella moottoripyörällä. Uudessa järjestelmässä 21-vuotias voi ajokokeen suorittamalla saada kaikkein tehokkaimpien moottoripyörien kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin, jos hänellä on entuudestaan kolme vuotta ajokokemusta pienempitehoisella pyörällä. Ilman tällaista kokemusta alaikäraja on 24 vuotta. Komission ehdottaman muutoksen tavoitteena on parantaa nykyisin sovellettavaa portaittaista järjestelmää. Nykyisin nuoret odottavat usein 21 ikävuoteen asti ja pääsevät sitten suoraan kaikkein tehokkaimpien moottoripyörien sarviin ilman mitään aiempaa kokemusta. Toiset taas hankkivat 18-vuotiaana pienempitehoisen moottoripyörän ajokortin, mutta odottavat sen jälkeen kaksi vuotta ja ostavat sitten suoraan isomman pyörän. Tämä on mahdollista, koska ajokokemuksen hankkimista pienemmällä moottoripyörällä ei kontrolloida millään tavalla. Komission ehdotuksen tarkoituksena on saada tähän muutos ja parantaa tätä kautta liikenneturvallisuutta. 4

7 - Tarkoittaako komission ehdotus sitä, ettei matkailuvaunuja saa jatkossa kuljettaa henkilöauton ajokortilla (B-luokan ajokortti). Komission tarkoituksena on yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa sääntöjä, jotka koskevat 'perävaunujen' kuljettamiseen oikeuttavia ajokortteja. Nykyisin perävaunuja voi kuljettaa tavallisella B-luokan ajokortilla, jos ajoneuvon ja perävaunun yhteispaino on enintään kiloa ja jos perävaunun suurin sallittu paino ei ylitä kuormaamattoman ajoneuvon painoa. Nykyinen määritelmä on varsin monimutkainen, ja siitä on aiheutunut hankaluuksia, kun ihmiset vaihtavat joko autonsa tai perävaununsa. Lisäksi nykyinen määritelmä syrjii kuorma- ja linja-autojen kuljettajia, joiden ajokorttiluokka ei anna samanlaisia oikeuksia, vaikka näillä kuljettajille on usein enemmän kokemusta ja he ovat saaneet runsaasti perusteellista koulutusta ja suorittaneet kokeita. Komission pyrkimyksenä on varmistaa, että henkilöautojen kuljettajat saavat riittävästi koulutusta ja suorittavat riittävät kokeet ajoneuvoyhdistelmien kuljettamista varten. On muistettava, että tällaiset ajoneuvoyhdistelmät voivat usein olla jopa 8 12 metriä pitkiä. Komission ehdottama muutos merkitsee käytännössä todellakin sitä, että useimpien asuntovaunujen kuljettaminen edellyttää jatkossa B+E-luokan ajokorttia. Toisaalta jo hankittujen oikeuksien säilyminen taataan, ja näin ollen niillä, joiden ajokortti on myönnetty ennen kuin ehdotettua direktiiviä ryhdytään soveltamaan, on jatkossakin samat ajooikeudet kuin nykyisin. - Miksi komissio ehdottaa kuljettajantutkinnon vastaanottajia koskevia vaatimuksia? Joissakin jäsenvaltioissa kuljettajantutkinnon vastaanottajilla ei ole juuri mitään erityiskoulutusta eikä heillä välttämättä ole edes sen luokan ajokorttia, jota koskevia tutkintoja he ottavat vastaan. Tähän on saatava korjaus. Komission ehdotus sisältää vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat kuljettajantutkinnon vastaanottajien peruspätevyyttä ja jatkokoulutusta. Tätä kautta voidaan parantaa kuljettajantutkintojen laatua koko EU:ssa. Lisäksi parannetaan tulosten vertailukelpoisuutta, joka on tärkeä tekijä ajokorttien vastavuoroiseen hyväksymiseen perustuvassa järjestelmässä. Niin ikään tämä uudistus parantaa liikenneturvallisuutta. 5

Uusi eurooppalainen ajokortti parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää vapaata liikkuvuutta

Uusi eurooppalainen ajokortti parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää vapaata liikkuvuutta EUROOPAN KOMISSIO TIEDOTE Bryssel 18. tammikuuta 2013 Uusi eurooppalainen ajokortti parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää vapaata liikkuvuutta Eurooppalainen ajokortti otetaan käyttöön 19. tammikuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 25. helmikuuta 2004 PE 338.504/14-31 TARKISTUKSET 14-31 Lausuntoluonnos (PE 338.504) Enrico Ferri ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI. ajokorteista. (uudelleen laadittu) (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI. ajokorteista. (uudelleen laadittu) (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 21.10.2003 KOM(2003) 621 lopullinen 2003/0252 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI ajokorteista (uudelleen laadittu) (komission esittämä)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta Trafin kuljettajantutkinto-työpaja 1.12.2017 1 HE ajokorttilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Ajokorttimenettelyjä kehitettäväksi Muutoksia kuljettajakoulutukseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 20.12.2005 PE 350.189v01-01 TARKISTUKSET 69-217 Mietintöluonnos Mathieu Grosch ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ajokorttidirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan yhteisöjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta aluepolitiikka-,

Lisätiedot

Ajokorttilainsäädännön uudistaminen. HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/

Ajokorttilainsäädännön uudistaminen. HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/ Ajokorttilainsäädännön uudistaminen HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/ 31.10.2017 1 Uudistuksen tavoitteet Ajokorttijärjestelmää selkeytetään ja joustavoitetaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti) L 403/18 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN PARLAMENTTI

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) PÄÄTÖKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) PÄÄTÖKSET 22.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 19/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) PÄÄTÖKSET KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, ajokorttiluokkien vastaavuuksista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 5. maaliskuuta 2004 PE 331.402/43-162 TARKISTUKSET 43-162 Mietintöluonnos (PE 331.402) Mathieu J.H. Grosch ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus

U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus Liikenne- ja viestintävaliokunta 6.4.2017 1 Ehdotuksen tausta Direktiivi koskee kuorma- ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 2003/0252(COD) 16. maaliskuuta 2004 LAUSUNTO oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta aluepolitiikka-, liikenne-

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT HE 40/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia 26711981 siten, että turvavyön käyttöpakkoa

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 25 päivänä elokuuta 2008, ajokorttiluokkien vastaavuuksista. (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3790) (2008/766/EY)

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 25 päivänä elokuuta 2008, ajokorttiluokkien vastaavuuksista. (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3790) (2008/766/EY) 10.10.2008 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 270/31 KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 25 päivänä elokuuta 2008, ajokorttiluokkien vastaavuuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3790) (ET:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2017 COM(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE rajat ylittävistä ammattimaisista eurokäteisen maantiekuljetuksista

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM Lakiehdotuksen EU-tausta Mopojen, moottoripyörien, nelipyörien

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Hallituksen esitys eduskunnalle 21.10.2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen AJOKORTTILAKI Toteutetaan EU:n III ajokorttidirektiivin edellyttämät muutokset, joita

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 76 final 2016/0046 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta 1 (5) Antopäivä: xx.xx.2013 Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 37 Voimaantulopäivä: 10.6.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohje 19/2008

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori

Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori Ajoharjoittelurata, Hangassuo Pori Liukkaankelin ajoharjoittelurataa ylläpitää Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

LIITE. ehdotukseen. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 434 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta 13 päivänä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Ajonäytteen suorittaminen

Ajonäytteen suorittaminen Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 26.11.2009 AKE 52/2009 Sisältöalue Kuljettajantutkinto Toimivallan säädösperusta Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta 30.9.2004, 17 Ajooikeuden muutos Kohderyhmät

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen

Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen Liikenne ja maankäyttö 2015 7.10.2015, Helsinki, Kuntatalo Mikko Karhunen, LVM Taustaa EU:n sääntelykehys muuttunut Toimintaympäristö muuttuu Räätälöidyt

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin:

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: AV-koe (TOT4) 1. Saan ajaa suoraan tätä kaistaa. 2. Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta. 3. Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta. 4. Ajan suoraan.

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0105 (COD) 6292/15 TRANS 50 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011. 706/2011 Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011. 706/2011 Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011 706/2011 Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta nnettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, muutetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Suomen säädöskokoelmaan nro 1248/2002 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista) Sivulla 5102 liitteessä 1 olevan I

Lisätiedot

26.8.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 223/31

26.8.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 223/31 26.8.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 223/31 KOMISSION DIREKTIIVI 2009/113/EY, annettu 25 päivänä elokuuta 2009, ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

AJOKORTTIEN VOIMASSAOLO- AIKOJEN MUUTOKSET

AJOKORTTIEN VOIMASSAOLO- AIKOJEN MUUTOKSET Riikka Walldén AJOKORTTIEN VOIMASSAOLO- AIKOJEN MUUTOKSET Ajokorttidirektiivin seurauksena Liiketalous ja matkailu 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Riikka

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 840. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 840. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004 N:o 840 SISÄLLYS N:o Sivu 840 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 6. marraskuuta 2001 PE 301.847/1-7 TARKISTUKSET 1-7 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 301.847) Konstantinos Hatzidakis

Lisätiedot

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki ja sen sisältö Uusitaan ajokorttiasioita koskeva lainsäädäntö avoitteena kehittää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikon ajoterveys

Tyypin 1 diabeetikon ajoterveys Tyypin 1 diabeetikon ajoterveys Pirjo Ilanne-Parikka sisätautien erikoislääkäri, diabeteslääkäri Tiimiklubi 12.10.2012 Diabeteskeskus Ajokorttilaki annettu 29.4.2011 Laki voimaan 19.1.2013 Nykyiset ajokortit

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 20.6.2013 2011/0327(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

(EUVL L 403, , s. 18)

(EUVL L 403, , s. 18) 2006L0126 FI 21.11.2012 003.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/126/EY, annettu 20

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Pienitehoisen mopon kuljettamiseen vaadittaisiin edelleen vain 15 vuoden ikä. Lisäksi säädettäisiin oikeudesta kuljettaa

Pienitehoisen mopon kuljettamiseen vaadittaisiin edelleen vain 15 vuoden ikä. Lisäksi säädettäisiin oikeudesta kuljettaa HE 92/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 64 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajooikeutta koskevia tieliikennelain säännöksiä.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta... SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2008 N:o 554 560 SISÄLLYS N:o Sivu 554 Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2014 220/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

HE 131/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

HE 131/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia muutettavaksi. Ehdotetut muutokset koskevat ajokortin kaksoiskappaleita,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.2.2013 COM(2013) 79 final 2013/0050 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission asianomaisissa komiteoissa esitettävästä Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2003/0130(COD) 25.2.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys Helsinki 1.2.2015 Tiedote Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys AM120-luokan AV-koe (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM120-luokka (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM121-luokan AV-koe (Kevyt nelipyörä):...

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Kuulemistilaisuus 26.9.2017, @lvmfi Päivi Antikainen, yksikön johtaja, tietoliiketoimintayksikkö Tuomas Kaivola, ylitarkastaja, tietoliiketoimintayksikkö

Lisätiedot

Ajokorttikoulutusta uudistetaan

Ajokorttikoulutusta uudistetaan Faktalehti 28/2017 Ajokorttikoulutusta uudistetaan Kuljettajakoulutuksesta tutkintopainotteinen Nykyinen ajokortin suoritusmalli perustuu määrämuotoisella opetussuunnitelman mukaisella opetuksella saatuihin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot