EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta"

Transkriptio

1 IP/03/1435 Bryssel EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta Euroopan komissio ehdottaa ajokortteja koskevan EU:n lainsäädännön tarkistamista siten, että voidaan vähentää ajokortin väärentämismahdollisuuksia, varmistaa EU:n kuljettajien todellinen liikkumisen vapaus sekä parantaa tieliikenteen turvallisuutta. "Tarkoituksena on, että tällä uudella ehdotuksella poistetaan vihdoin yksi viimeisistä esteistä EU:n kansalaisten vapaan liikkuvuuden tiellä", sanoo energiasta ja liikenteestä vastaava komissaari Loyola de Palacio. "Jäsenvaltioissa on tällä hetkellä käytössä yhteensä yli 80 ajokorttimallia, jotka antavat erilaisia ajooikeuksia ja joilla on erilaisia voimassaoloaikoja. Ajokorttien asianmukainen valvonta ei juuri ole mahdollista. Siksi on korkea aika, että eurooppalaiset kuljettajat saavat ajokortit, joissa on väärentämistä vaikeuttavat turvaominaisuudet ja jotka turvaavat heidän oikeutensa ajaa sellaisia ajoneuvoja, joiden kuljettamiseen heillä on vaadittava pätevyys. Tämä helpottaa myös hallinto- ja valvontaviranomaisten työtä ja on omiaan parantamaan Euroopan liikenneturvallisuutta", de Palacio toteaa. Tällä hetkellä noin 200 miljoonalla Euroopan unionin kansalaisella on ajokortti. Komissio on laatinut ajokortteja koskevien EU:n sääntöjen muuttamiseksi direktiiviehdotuksen, jossa esitetään seuraavia muutoksia nykyiseen järjestelmään: Eurooppalaisessa ajokortissa käytettävän muovikorttimallin yleinen käyttöönotto. Tämä ajokorttimalli estää entistä tehokkaammin väärentämisen. Nykyisiä paperikortteja ei ole tarkoitus vaihtaa muovisiin, mutta niitä ei enää anneta sen jälkeen, kun uutta lainsäädäntöä on ryhdytty soveltamaan. Väärentämissuojan parantamiseksi jäsenvaltiot voivat halutessaan varustaa uudet ajokortit mikrosirulla, joka sisältää kortille painetut tiedot. Mikrosirulle saa tallentaa pelkästään ajokorttiin liittyviä tietoja. Näin varmistetaan se, että ajokortti voidaan jatkossakin takavarikoida vakavan liikennerikkomuksen johdosta. Ajokorttiasiakirjan voimassaoloajan rajoittaminen. Kaikki uudet ajokortit, jotka myönnetään sen jälkeen, kun ehdotettua direktiiviä on ryhdytty soveltamaan, on uusittava säännöllisesti. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kuljettajille aiemmin myönnettyihin ajo-oikeuksiin. Säännöllisen uusimisen tarkoituksena on sen sijaan ehkäistä nykyisiä mittavia väärinkäytösten mahdollisuuksia. Uusimisen myötä kaikkiin ajokortteihin voidaan tehdä tarvittavat turvaominaisuuksien päivitykset ja ajokortin haltijan valokuva voidaan vaihtaa uuteen. Tämä turvaa myös kuljettajien vapaan liikkuvuuden, koska kaikissa ajokorteissa sovelletaan samoja voimassaoloaikoja ja kaikki ajokortit ovat ehdoitta voimassa tämän ajan kaikissa jäsenvaltioissa.

2 Näin ollen jäsenvaltiot eivät voi enää soveltaa ulkomaisiin ajokortinhaltijoihin rajoittavia määräyksiä kansallisten voimassaolosääntöjen ja lääkärintarkastuksia koskevien vaatimusten perusteella. Kaikki uudet luokan A (moottoripyörät) ja luokan B (henkilöautot) ajokortit ovat voimassa kymmenen vuotta kerrallaan. Jos ajokortin haltija on yli 65-vuotias, voimassaoloaika on viisi vuotta. Kaikki uudet luokan C (kuorma-autot) ja luokan D (linja-autot) ajokortit ovat voimassa viisi vuotta kerrallaan. Jos C- tai D-luokan ajokortin haltija on yli 65-vuotias, voimassaoloaika on yksi vuosi. "Ajokorttiturismin" lopettaminen varmistamalla yhdenmukainen ja yleiseurooppalainen soveltaminen tapauksissa, joissa ajokortti on takavarikoitu. Nykyisin on liian yleistä, että kansalaiset sijoittautuvat toiseen jäsenvaltioon voidakseen anoa uutta ajokorttia, kun heiltä on kotimaassa takavarikoitu ajokortti vakavan liikennerikkomuksen takia. Tämän vuoksi komissio ehdottaa 'yksi haltija, yksi ajokortti' -periaatteen soveltamista, joka estää jäsenvaltiota myöntämässä ajokorttia henkilölle, jolla on jo entuudestaan toinen ajokortti. Tätä periaatetta sovelletaan myös silloin, kun aiempi ajokortti on takavarikoitu. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdyt muutokset järjestelmään, jossa ajolupa myönnetään portaittain. Tämä koskee seuraavia ajoneuvoja: - tehokkaimmat moottoripyörät: ajokortin myöntämisen alaikäraja vaihtelee 16 ja 24 vuoden välillä moottoripyörän teknisten ominaisuuksien ja kuljettajan kokemuksen mukaan; - raskaimmat kuorma- ja linja-autot: portaittaista ajoluvan myöntämistä sovelletaan kaikkiin kuorma-autojen ja linja-autojen kuljettajiin, mukaan luettuina ne kuljettajat, jotka eivät ole tähän mennessä kuuluneet ammattikuljettajien koulutusta koskevan EU:n lainsäädännön piiriin. Mopoja koskevan uuden ajokorttiluokan käyttöönotto. Tämän on määrä parantaa EU:n nuorten tielläliikkujien merkittävimmän riskiryhmän liikenneturvallisuutta. Mopo on erittäin suosittu kulkuväline, eikä sitä pitäisi enää jatkossa jättää ajokorttilainsäädännön ulkopuolelle. Ammattikuljettajien lääkärintarkastusten määräaikojen yhdenmukaistaminen. Kuljettajantutkinnon vastaanottajan peruspätevyyttä ja jatkokoulutusta koskevien vähimmäisvaatimusten käyttöönotto. Näitä vaatimuksia ei ole tähän mennessä yhdenmukaistettu. Yhdenmukaisten vaatimusten avulla on tarkoitus yhtäläistää kuljettajantutkintoja kaikkialla EU:ssa. Lisätietoja: 2

3 Ehdotetut uudet ajoneuvoluokat, alaikärajat sekä kokeet AM: mopot, suurin rakenteellinen nopeus enintään 45km/h, moottorin tilavuus alle 50 cm³ tai teho alle 4kW A1: kevyet moottoripyörät, moottorin tilavuus alle 125cm³ tai teho alle 11 kw, ja teho/paino-suhde alle 0,1kW/kg A2: moottoripyörät, moottorin teho alle 35kW, teho/paino-suhde alle 0,2 kw/kg: eivät saa olla muunnettuja ajoneuvoista, joiden moottorin teho on yli kaksi kertaa suurempi A: moottoripyörät B: moottoriajoneuvot, paino alle 3 500kg, kuljettajan lisäksi enintään 8 matkustajaa + perävaunu, jonka paino alle 750 kg B1: valinnainen luokka kolmi- tai nelipyöräisiä moottoripyöriä varten C: tavaran kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, paino yli kg + perävaunu, jonka paino alle 750 kg C1: tavaran kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, paino yli kg mutta alle kg, kuljettajan lisäksi enintään 8 matkustajaa + perävaunu, jonka paino alle 750 kg D: yli 8 matkustajan kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot + perävaunu, jonka paino alle 750 kg D1: enintään 16 matkustajan kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, enimmäispituus 7 metriä + perävaunu, jonka paino alle 750 kg E: edellä mainittujen luokkien ajoneuvoihin yhdistettynä perävaunu, jonka paino yli 750 kg Luokka Yleinen sääntö Ehdot Poikkeukset AM 16 vuotta Teoriakoe 14 vuoden alaikäraja mahdollinen mutta vain oman maan alueella A1 16 vuotta Teoriakoe ja ajokoe A2 A A 18 vuotta Portaittaista ajolupaa sovellettaessa 21 vuotta, jos 3 vuoden kokemus A2-luokan ajoneuvolla 24 vuotta, jos ajolupa myönnetään suoraan Teoriakoe ja ajokoe (ei teoriakoetta, jos kyseessä A1-kortin haltija) Vain rajoitettu ajokoe Teoriakoe ja ajokoe B1 16 vuotta Teoriakoe ja ajokoe B ja B+E 18 vuotta Teoriakoe ja ajokoe C1 ja C1+E 18 vuotta Teoriakoe ja ajokoe C ja C+E 21 vuotta Teoriakoe ja ajokoe D1 ja D1+E 21 vuotta Teoriakoe ja ajokoe D ja D+E 24 vuotta Teoriakoe ja ajokoe 17 vuoden alaikäraja mahdollinen mutta vain oman maan alueella Ammattikuljettajille muut ikä- ja koulutusvaatimukset. Lisätietoja direktiivissä 2003/59/EY 1. Sama kuin edellä. Alempi alaikäraja mahdollinen ammattikuljettajilla, ks. direktiivissä 2003/59/EY säädetyt vaatimukset. Sama kuin edellä. Alempi alaikäraja mahdollinen ammattikuljettajilla, ks. direktiivissä 2003/59/EY säädetyt vaatimukset. Sama kuin edellä. Alempi alaikäraja mahdollinen ammattikuljettajilla, ks. direktiivissä 2003/59/EY säädetyt vaatimukset. 1 EYVL L 226, , s. 4.

4 Usein kysyttyjä kysymyksiä - Täytyykö kaikkien uusia ajokorttinsa? Ei. Ehdotettu ajokorttiasiakirjan uusiminen koskee ainoastaan ajokortteja, jotka myönnetään sen jälkeen, kun ehdotettua direktiiviä on alettu soveltaa. Jos jäsenvaltion aiemmin myöntämällä ajokortilla on rajoitettu voimassaoloaika, kortin voimassaolo luonnollisestikin päättyy määritettynä päättymispäivänä. Tällöin aiemman ajokortin voimassaolon päätyttyä aletaan soveltaa uuden järjestelmän mukaista voimassaoloaikaa. Jos ajokortti katoaa tai varastetaan, tilalle myönnettävällä uudella ajokorttiasiakirjalla on rajoitettu voimassaoloaika. - Nykyiset voimassa olevat ajokortit jäävät siis voimaan eikä niitä tarvitse vaihtaa. Aivan. Jos ajokortilla on elinikäinen voimassaoloaika, se myös säilyy voimassa koko eliniän. Sama pätee myös silloin, kun ajokortin haltija muuttaa toiseen EU-maahan. Jos kuitenkin vanha ajokortti katoaa tai varastetaan, aletaan soveltaa uutta voimassaolosääntöä, koska tilalle joudutaan tällöin antamaan uusi ajokortti. - Tarkoittaako tämä siis sitä, että varkaustapauksessa voin menettää oikeuksiani? Ei. Ajokorttiin liittyvien oikeuksien säilyminen taataan. Kyse on vain siitä, että varastetun tilalle annettavalla ajokortilla on (hallinnollisena asiakirjana) rajoitettu voimassaoloaika ja se on uusittava säännöllisin väliajoin. - Miksi komissio ehdottaa ajokorttien pakollista uusimista 10 vuoden välein? EU:ssa on nykyisin käytössä yli 80 erilaista ajokorttimallia. Tämän vuoksi on vaikeaa suorittaa ajokorttivalvontaa, ja viranomaisilla on vaikeuksia määrittää ja taata ajokortin haltijoiden oikeudet. Tämä puolestaan aiheuttaa liikenneturvallisuuteen ja ajokorttien väärinkäyttöön liittyviä ongelmia ja haittaa lisäksi kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Monissa ajokorttimalleissa ei myöskään ole minkäänlaisia turvaominaisuuksia, joilla estettäisiin väärentämistä. Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän tapahtumien valossa tätä ei voida enää hyväksyä. Ajokorttihan hyväksytään laajalti henkilöllisyystodistukseksi, ja joka tapauksessa se antaa oikeuden kuljettaa ajoneuvoja, jotka voivat joissakin tapauksissa olla hyvinkin raskaita ja suurikokoisia. Pitkällä aikavälillä ainoa ratkaisu on ajokortin säännöllinen uusiminen. Sen avulla on mahdollista uudistaa jatkuvasti kaikkia käytössä olevia ajokortteja ja ottaa niissä käyttöön uusimmat ja kehittyneimmät turvatekniikat. Lisäksi sen avulla voidaan välttää vastaisuudessa paluu nykyiseen tilanteeseen, jossa käytössä on lukuisia erilaisia ajokorttimalleja. - Onko ajokorttien voimassaoloaikaa rajoitettu muissa maailman maissa? Kyllä on. Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa ja Australiassa sovelletaan kaikissa rajoitettua voimassaoloaikaa, joka on yleensä kahdesta neljään vuotta. Lisäksi kansainvälisten järjestöjen, kuten Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) ja YK:n Euroopan talouskomission, piirissä käydään parhaillaan keskustelua väärentämisen estämisestä. - Miksei kaikkia EU:ssa käytössä olevia paperiajokortteja korvata luottokorttimallisilla ajokorteilla direktiivin voimaantuloon mennessä? Syitä siihen, että komissio ei esitä kaikkien nykyisin voimassa ja käytössä olevien paperiajokorttien korvaamista, ovat seuraavat: a) Tämä johtaisi erittäin mittavaan vaihto-operaatioon, jota ei kyettäisi toteuttamaan: valtaosa nykyisistä ajokorteista on joko paperikortteja tai muodoltaan nykyisestä EU-mallista poikkeavia muovikortteja. Vaikka tällaiseen vaihtoon varattaisiin pitkäkin aika, se edellyttäisi muoviajokorttien tuotannon ja ajokortteja myöntävien viranomaisten resurssien kymmenkertaistamista. 2

5 b) Hankittuihin oikeuksiin ei haluta koskea. Yleinen vaihto merkitsi sellaisiin oikeuksiin kajoamista, jotka kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet kansalaisille. Komissio on tehnyt aiemmin päätöksiä, joilla turvataan tällaiset oikeudet. 2 Jäsenvaltiot velvoitetaan kuitenkin ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti ajokorttien väärentämistä. Niiden tulee esimerkiksi seurata, missä määrin vanhempia ajokorttimalleja väärennetään, ja ne voivat tämän perusteella tarvittaessa poistaa tiettyjä malleja käytöstä. Seurannan avulla voidaan erotella toisistaan ne vanhemmat ajokorttimallit, joiden turvaominaisuudet ovat riittäviä, ja ne, joissa ei ole minkäänlaisia turvaominaisuuksia. Vastuu näistä toimenpiteistä on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioilla. Niillä itsellään on parhaat edellytykset määrittää, kuinka nopeasti ne pystyvät etenemään ajokorttien korvaamisessa. - Tämähän merkitsee sitä, että ehdotus on ristiriitainen; yhtäältä komissio haluaa, että uudet ajokortit uusitaan säännöllisesti väärentämisen estämiseksi, mutta toisaalta se ei ehdota kaikkien olemassa olevien ajokorttimallien uusimista. Eikö se ole epäloogista? Ei. Komissio on laatinut ehdotuksen, joka on tarkoituksenmukainen, toteuttamiskelpoinen ja juridisesti oikea. Kaikkien vanhojen ajokorttien poistaminen samanaikaisesti käytöstä ja niiden uusiminen tulisi erittäin kalliiksi ja edellyttäisi laajamittaista asiakirjojen ja hankittujen oikeuksien kumoamista. Sen vuoksi jäsenvaltiot saavat päättää toteuttamistaan toimista. Komissio luonnollisesti seuraa tätä prosessia. - Vaaditaanko komission ehdotuksessa, että minun on uusittava henkilöauton ajokorttini, kun täytän 65 tai 75 vuotta? Ajokorttiasiakirjan uusimista koskeva vaatimus koskee ainoastaan uusien ajokorttien haltijoita. Ehdotettu direktiivi ei vaikuta nykyisten ajokorttien haltijoiden tilanteeseen. Siinä tapauksessa, että nykyisellä ajokortilla on rajoitettu voimassaoloaika, se tietysti lakkaa olemasta voimassa kyseisen ajan päätyttyä ja se on uusittava. - Onko ajokortin varustaminen mikrosirulla pakollista? Ei ole. Jäsenvaltiot voivat halutessaan liittää ajokorttiin tällaisen sirun. Jos ne päättävät näin tehdä, niiden on noudatettava vaatimuksia, jotka komissio on määrittänyt direktiivin teknisessä liitteessä. Tällä tavoin varmistetaan yhteensopivuus tulevaisuudessa. - Voivatko jäsenvaltiot käyttää mikrosirua "virhepisteiden" tallentamista varten tai muihin vastaaviin tarkoituksiin? Mikrosirun käytöllä pyritään ehkäisemään entistä tehokkaammin ajokortin väärentäminen. Kaikki tiedot, jotka ovat luettavissa ajokortista, tallennetaan myös mikrosirulle. Jos jokin jäsenvaltio päättää käyttää mikrosirua muiden tietojen tallentamiseen, sen on noudatettava henkilötietojen suojasta annettua EU:n lainsäädäntöä. Mikrosirulle voidaan kuitenkin tallentaa ainoastaan tietoja, jotka liittyvät suoraan ajokortin käyttötarkoitukseen, kuten ajokortin asianmukaisen toiminnan varmistavia tietoja. - Eikö ole vaarassa, että "isoveli voi valvoa" mikrosirun avulla? Ei ole. Tällainen pelko on perusteeton, koska EU on antanut henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi vaatimuksena on, että ajokortin tiedot saavat liittyä ainoastaan ajokortin käyttötarkoitukseen, eikä mikrosirulle saa tallentaa muuta kuin sellaista tietoa, joka on myös näkyvissä ajokortissa. Tämä merkitsee samalla sitä, että myös vastaisuudessa on mahdollista takavarikoida ajokortti, jos sen haltija on syyllistynyt liikennerikkomukseen. 2 Komission päätös 2000/275/EY, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2000 tiettyjen ajokorttiluokkien välisistä vastaavuuksista (EYVL L 91, , s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyllä komission päätöksellä 2002/256/EY (EYVL L 87, , s. 57). 3

6 - Haluaako komissio tehdä pakollisiksi lääkärintarkastukset ajokorttiasiakirjan uusimisen yhteydessä? Ei. Komissio ei esitä pakollista lääkärintarkastusta henkilöauton tai moottoripyörän ajokortin haltijoille. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin halutessaan edellyttää lääkärintarkastusta tai muita liikenneturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä uusimisen yhteydessä. Kuorma- ja linja-autojen kuljettajien osalta komissio ehdottaa jo nykyisin pakollisten lääkärintarkastusten määräaikojen yhdenmukaistamista ja tarkastusten ajoittamista ajokorttiasiakirjan uusimisen yhteyteen. - Haluaako komissio tehdä pakollisiksi näöntarkastukset ajokorttiasiakirjan uusimisen yhteydessä? Ei. Komissio ei esitä erityistä näöntarkastusta henkilöauton tai moottoripyörän ajokortin haltijoille. Kuorma- ja linja-autojen kuljettajilla näöntarkastus kuuluu osana lääkärintarkastukseen, joka on jo nykyäänkin pakollinen. - Haluaako komissio kieltää 14-vuotiaiden mopolla ajamisen? Ei. Komissio ehdottaa pelkästään, että mopoilijoilta aletaan koko unionissa edellyttää vähintään teoriakokeen suorittamista. Jäsenvaltiot voivat vapaasti ottaa käyttöön lisävaatimuksia, kuten käytännön ajokokeen tai lääkärintarkastuksen. Mopon kuljettamisen alaikärajaksi ehdotetaan 16 vuotta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia 14-vuotiaiden mopoilemisen valtion rajojen sisällä. - Ehdottaako komissio, että 17-vuotiaiden autolla ajo kiellettäisiin kokonaan? Ei ehdota. Tältä osin ei ole muutettu nykyisin voimassa olevaa direktiiviä. Jäsenvaltiot voivat jatkossakin halutessaan antaa henkilöauton (luokka B) ajokortin 17-vuotiaille kansalaisilleen. 17-vuotiaat saavat kuitenkin ajaa ainoastaan kyseisen valtion alueella. Komissio ehdottaa kuitenkin, ettei 17-vuotiaille enää voitaisi myöntää henkilöauton ja perävaunun yhdistelmän (luokka B+E) kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia. Tulevaisuudessa tällaisen ajokortin saaminen edellyttää 18 vuoden ikää. Näin kuljettaja voi hankkia tarvittavaa kokemusta ajamalla henkilöautoa. On kuitenkin huomattava, että henkilöautokortin yleinen alaikäraja säilyy 18 vuodessa, joka on edelleen miltei kaikissa jäsenvaltioissa alaikärajana B-luokan ajokortin myöntämiselle. - Ehdottaako komissio, että 21-vuotiaat eivät saa ajaa raskaita moottoripyöriä? Ei ehdota. Nyt ehdotettavassa direktiivissä on sen sijaan kehitetty entisestään järjestelmää, jossa kaikkein tehokkaimpien moottoripyörien ajokortin saantia on porrastettu. Tehokkaimpien moottoripyörien ajokortin voi jatkossakin saada kahdella tavalla: joko suoraan tai portaittain. Nykyisin tällainen ajokortti on mahdollista saada joko a) suoraan 21-vuotiaana tai b) portaittaisen järjestelmän mukaan 20-vuotiaana, jos kuljettajalla on aiempi kahden vuoden ajokokemus pienempitehoisella moottoripyörällä. Uudessa järjestelmässä 21-vuotias voi ajokokeen suorittamalla saada kaikkein tehokkaimpien moottoripyörien kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin, jos hänellä on entuudestaan kolme vuotta ajokokemusta pienempitehoisella pyörällä. Ilman tällaista kokemusta alaikäraja on 24 vuotta. Komission ehdottaman muutoksen tavoitteena on parantaa nykyisin sovellettavaa portaittaista järjestelmää. Nykyisin nuoret odottavat usein 21 ikävuoteen asti ja pääsevät sitten suoraan kaikkein tehokkaimpien moottoripyörien sarviin ilman mitään aiempaa kokemusta. Toiset taas hankkivat 18-vuotiaana pienempitehoisen moottoripyörän ajokortin, mutta odottavat sen jälkeen kaksi vuotta ja ostavat sitten suoraan isomman pyörän. Tämä on mahdollista, koska ajokokemuksen hankkimista pienemmällä moottoripyörällä ei kontrolloida millään tavalla. Komission ehdotuksen tarkoituksena on saada tähän muutos ja parantaa tätä kautta liikenneturvallisuutta. 4

7 - Tarkoittaako komission ehdotus sitä, ettei matkailuvaunuja saa jatkossa kuljettaa henkilöauton ajokortilla (B-luokan ajokortti). Komission tarkoituksena on yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa sääntöjä, jotka koskevat 'perävaunujen' kuljettamiseen oikeuttavia ajokortteja. Nykyisin perävaunuja voi kuljettaa tavallisella B-luokan ajokortilla, jos ajoneuvon ja perävaunun yhteispaino on enintään kiloa ja jos perävaunun suurin sallittu paino ei ylitä kuormaamattoman ajoneuvon painoa. Nykyinen määritelmä on varsin monimutkainen, ja siitä on aiheutunut hankaluuksia, kun ihmiset vaihtavat joko autonsa tai perävaununsa. Lisäksi nykyinen määritelmä syrjii kuorma- ja linja-autojen kuljettajia, joiden ajokorttiluokka ei anna samanlaisia oikeuksia, vaikka näillä kuljettajille on usein enemmän kokemusta ja he ovat saaneet runsaasti perusteellista koulutusta ja suorittaneet kokeita. Komission pyrkimyksenä on varmistaa, että henkilöautojen kuljettajat saavat riittävästi koulutusta ja suorittavat riittävät kokeet ajoneuvoyhdistelmien kuljettamista varten. On muistettava, että tällaiset ajoneuvoyhdistelmät voivat usein olla jopa 8 12 metriä pitkiä. Komission ehdottama muutos merkitsee käytännössä todellakin sitä, että useimpien asuntovaunujen kuljettaminen edellyttää jatkossa B+E-luokan ajokorttia. Toisaalta jo hankittujen oikeuksien säilyminen taataan, ja näin ollen niillä, joiden ajokortti on myönnetty ennen kuin ehdotettua direktiiviä ryhdytään soveltamaan, on jatkossakin samat ajooikeudet kuin nykyisin. - Miksi komissio ehdottaa kuljettajantutkinnon vastaanottajia koskevia vaatimuksia? Joissakin jäsenvaltioissa kuljettajantutkinnon vastaanottajilla ei ole juuri mitään erityiskoulutusta eikä heillä välttämättä ole edes sen luokan ajokorttia, jota koskevia tutkintoja he ottavat vastaan. Tähän on saatava korjaus. Komission ehdotus sisältää vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat kuljettajantutkinnon vastaanottajien peruspätevyyttä ja jatkokoulutusta. Tätä kautta voidaan parantaa kuljettajantutkintojen laatua koko EU:ssa. Lisäksi parannetaan tulosten vertailukelpoisuutta, joka on tärkeä tekijä ajokorttien vastavuoroiseen hyväksymiseen perustuvassa järjestelmässä. Niin ikään tämä uudistus parantaa liikenneturvallisuutta. 5

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajokorttilaki. Esityksen tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011 I tieliikennelait 2011 LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II LUKIJALLE Tieliikennelait 2011 -teoksen lisäaineisto sisältää ajokorttiuudistukseen liittyvät keskeisimmät uudet säädökset ja säädösmuutokset,

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 367 lopullinen VIHREÄ KIRJA Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO Monenlaisia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta. EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.09.2003 KOM(2003)558 lopullinen 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta L 255/22 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta 2005L0036 FI 01.01.2007 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä

Lisätiedot

EU:n sosiaaliturvasäännökset

EU:n sosiaaliturvasäännökset Päivitetty 2010 EU:n sosiaaliturvasäännökset Euroopan unionissa liikkuvien henkilöiden oikeudet VUOTTA EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista Euroopan komissio EU:n sosiaaliturvasäännökset Euroopan unionissa

Lisätiedot

III ajokorttidirektiivin täytäntöönpano Työryhmän muistio

III ajokorttidirektiivin täytäntöönpano Työryhmän muistio LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2009 III ajokorttidirektiivin täytäntöönpano Työryhmän muistio Helsinki, 2009 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.4.2009 Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.03.2002 KOM(2002)119 lopullinen 2002/0061 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ammattipätevyyden tunnustamisesta (komission esittämä) PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 21 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2012 COM(2012) 756 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE Sisämarkkinoiden vahvistaminen poistamalla henkilöautojen

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 1 KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 Puhetta johti varapuhemies Marek SIWIEC 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)

Lisätiedot

RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA. 1. Johdanto

RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA. 1. Johdanto RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA 1. Johdanto Ecofin-neuvosto kehotti 12. helmikuuta 2001 rahoituspalvelujen työryhmää tarkastelemaan sähköistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.5.2004 KOM(2004) 391 lopullinen 2004/0127 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä. (komission

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja

YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja ECE/TRANS/TIR/6/Rev.9 YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja TIR-CARNETIN TURVIN TAPAHTUVAA KANSAINVÄLISTÄ TAVARANKULJETUSTA KOSKEVA TULLIYLEISSOPIMUS (VUODEN 1975 TIR-YLEISSOPIMUS) 9. korjattu

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.5.2014 L 158/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 536/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille tarkoitettujen

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja

YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja ECE/TRANS/TIR/6/Rev.1 YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja TIR-käsikirja ECE/TRANS/TIR/6/Rev.1 TIR-CARNETIN TIR-CARNET N TURVIN TURVIN TAPAHTUVAA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0296/2001 02/07/2001 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 5 päivänä kesäkuuta 2001 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen

Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittäminen Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2014 Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittämistyöryhmän raportti 2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, marraskuussa 2003 Huomautuksia kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus Bryssel, 04.02.2002 KOM(2002) 30 lopullinen 2000/0069 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvojen

Lisätiedot