Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta"

Transkriptio

1 Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

2 Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä - kenelle tarjoan palveluita?... 9 Liikepaikan valinta... 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus Kalusteet Markkinointi Parturi-kampaamon tavarat ja tuotteet Palveluiden ja tuotteiden hinnoittelu Koulutus Yritysmuodon valinta Toiminimen valinta Tilintarkastajan valinta Perustamisasiakirjat Elinkeinoharjoittamiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset Perusilmoitus kaupparekisteriin Ilmoitus verottajalle yritystoimintaa aloittaessa Perustamisilmoitus Kirjanpidon järjestäminen ja tilitoimiston valinta Verotus Arvonlisäverotus Riskien hallinta ja vakuutukset Yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvamaksut Taustamusiikki parturi-kampaamossa Rahoitus - paljonko rahaa tarvitaan? Yrittäjyys palkitsee Lähteet teksti: Petra Kuukasjärvi kuvat: Schwarzkopf Professional/OSiS Klaus Kotzubatis 2 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

3 Minustako yrittäjä? Ryhtyäkö yrittäjäksi vai ei siinäpä kysymys. Yrittäjyyden ensivaiheessa on syytä kerätä tietoja eri lähteistä yrittäjyyden vaikutuksesta elämääsi. Yrittäjyys vaati suurta sitoutumista. Se on sekä ruumiillisesti että henkisesti vaativaa ja siksi onkin varsin tärkeää miettiä etukäteen, miksi haluaa yrittäjäksi. Tämä vaatii itsensä tutkiskelua, mutta on oleellista jatkon kannalta. Motivaatiosi ryhtyä yrittäjäksi on liiketoimintasi perustekijä. Yrittäjäksi ryhtyminen on vaativa, mutta palkitseva uranvalinta. Yrityksen perustamisen lähtökohtana on halu ja tahto toimia yrittäjänä. Yrittäjäksi ryhtyminen on aina tietoinen valinta, joka on huolella harkittava. Sinulla on oltava hyvä yritysidea, ammattiosaamista, liiketoimintaosaamista sekä kyseisen toimialan tuntemusta. Yrityksen perustamiseen tarvitset aina myös pääomaa. Yrityksen perustaminen on monivaiheinen prosessi. Sinun kannattaa arvioittaa yritysideaasi asiantuntijoilla. Parhaita asiantuntijoita yritysidean arvioinnissa ovat varmasti toiset yrittäjät. On toki jonkinlainen riski puhua suunnitteluvaiheessa olevasta ideasta ulkopuolisille, mutta mikäli kilpailutilannetta ei ole toimivan ja perustettavan uuden yrityksen välillä, toisilta yrittäjiltä voi saada heidän arvionsa yritysideasta, ja usein myös varteenotettavia neuvoja yrityksen alkutaipaleelle. Keskustellessa lienee mielekästä korostaa asian luottamuksellisuutta. Markkinoilla kohtaat aina kilpailua. Sinun on mietittävä millä tavoin toimimalla pystyt tarjoamaan asiakkaalle jotain etua, mitä parhaillaan markkinoilla toimivat yritykset eivät tarjoa. Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 3

4 Sinun on mietittävä: Ketkä ovat asiakkaitasi? Mitä tuotteita/palveluja tuotat? Miten organisoit toimintasi?keskustele perheesi ja ystäviesi kanssa yrittäjäksi ryhtymisestä, ja ota yhteyttä asiantuntijoihin, esimerkiksi TE-keskuksen yritysneuvontaan. Mistä apua yrityksen perustamiseen? Yrityksen perustamisesta ja yritysmuodon valinnasta saa lisätietoa TE-keskuksista, työvoimatoimistoista, kauppakamareista, yrittäjäjärjestöistä, pankeista ja vakuutusyhtiöistä sekä monilta muilta tahoilta. Kaupparekisteriasioista voi kysyä neuvoa paikallisesta maistraatista tai patenttija rekisterihallituksen kaupparekisteriosaston neuvovalta lakimieheltä. Yrityksen ja yrittäjän verotuskysymyksiin saa lisätietoja verotoimistoista. Yrityksen perustamista suunnitteleville on laadittu myös useita opaskirjasia. Yrityksen perustamisasiakirjojen laatimisessa kannattaa käyttää asiantuntijan apua ainakin silloin, kun suunniteltu toiminta on laajaa, tai kun yritykseen on tulossa myös yhtiökumppaneita. Hyvällä yhtiösopimuksella, yhtiöjärjestyksellä tai osakassopimuksella voidaan ehkäistä yhtiökumppaneiden erimielisyyksiä sellaisista asioista, joita ilman asiantuntijaa ei välttämättä tule mietityksi, kun yritystä perustetaan. Yritystoiminta edellyttää aina asianmukaisen kirjanpidon pitämistä. Kirjanpitäjän tai tilitoimiston valintaan kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota. Ammattitaitoisella kirjanpitäjällä on yrittäjälle usein varsin suuri merkitys. Luotettavaa kirjanpitoa edellyttävät paitsi verottaja, myös monet yrityksen sidosryhmät. Luotettavia tietoja yrityksen tilasta tarvitsevat luonnollisesti myös sen omistajat. Yritysidea Kaiken yritystoiminnan perustana on yritysidea - syy siihen, miksi yrittäjä haluaa perustaa yrityksensä. Yritysidea voi olla tuote, palvelu tai niiden yhdistelmä. Yleensä yritysidea syntyy omasta erityisosaamisesta, sellaisesta taidosta, jonka osaa parhaiten, jota haluaa tehdä ja jossa haluaa kehittyä edelleen. Yritysidea voi perustua omaan keksintöön, joka voi olla mullistava uutuus tai markkinoilla olevan tuotteen paranneltu versio. Idea voi saada alkunsa olemassa olevan tuotteen tai palvelun kyseenalaistamisesta; ymmärryksestä, että itse voisi tehdä asian paremmin. Yritysidea on vasta ensimmäinen oivallus, joka käynnistää yrityksen perustamisen. Ideaa pitää harkita ja arvioida puolueettomasti sen erilaisia mahdollisuuksia. Ideasta pitää syntyä tuote, kaiken toiminnan lähtökohta ja perusta. Yrittäjän itse on uskottava ideaansa, jotta hän pystyy perustelemaan sen muille ja kehittämään sitä edelleen. Yritysideaa kehitettäessä on tärkeää vastata seuraaviin kysymyksiin: Keitä ovat oman toimialueen muut toimijat, tulevat kilpailijat? Onko omalle tuotteelle tai palvelulle kysyntää? Mikä on tuotteen kohderyhmä ja missä se on? Yritysidean syntyminen voi viedä vain hetken, mutta sen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Yrittäjän on rakennettava mielessään koko yritystoiminta alkaen tuotteen tai palvelun sisällön määrittelemisestä. Tätä kutsutaan liiketoimintasuunnitelmaksi. 4 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

5 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 5

6 Liiketoimintasuunnitelman tekoon kannattaa panostaa. Huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma saattaa helpottaa huomattavasti esimerkiksi lainan saantia pankista. 6 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

7 Liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelman teko on nykyisin olennainen osa yrityksen perustamisprosessia. Liiketoimintasuunnitelman ydin on esitellä suunniteltu liikeidea ja perustettava yritys. Liiketoimintasuunnitelmassa tehdään markkinoiden, oman tuotteen tai palvelun, kilpailutekijöiden ja teknologiaympäristön mahdollisuuksien ja uhkien perusteellinen kartoittaminen ja arviointi. Yrityksen toimintaympäristön merkitys on suuri, joten sen kuvaus on aina osa toimintasuunnitelmaa. Siihen kuuluvat markkinoiden, oman tuotteen tai palvelun, kilpailutekijöiden ja teknologiaympäristön mahdollisuuksien ja uhkien perusteellinen kartoittaminen ja arviointi. Liiketoimintasuunnitelman tehtävä on myös todistaa, että yritys tulee olemaan kannattava. Siksi taloudelliset laskelmat kuuluvat siihen olennaisena osana. Niistä aloittavalle yritykselle merkittävimmät ovat tulos-, tase- ja rahoituslaskelmat. Yrityksen perustajien esittelyn merkitys osana liiketoimintasuunnitelmaa korostuu, jos suunnitelmaa on tarkoitus käyttää rahoituksen hankkimisen tukena. Liiketoimintasuunnitelman lopullinen tavoite on esittää konkreettinen ohjelma, jota noudattamalla on mahdollisuus päästä asetettuihin sekä pitkän että lyhyen aikajänteen tavoitteisiin. Ohjelmaan kuuluvat erityisesti myyntitavoitteiden määritteleminen, tuotanto-, tuotekehitys-, henkilöstö- ja hallintosuunnitelmat. Myös odottamattomiin tilanteisiin on varauduttava. Liiketoimintasuunnitelma on myös eräänlainen ideatesti. Siinä tarkastellaan suunniteltua liiketoimintaa eri näkökulmista. Tämä auttaa arvioimaan ennen varsinaista toteuttamista, onko toiminta todella kannattavaa. Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä aloittavalle yrittäjälle paljastuvat helpommin myös omat heikkoudet, kuten aukot tiedoissa tai taidoissa, joihin voi näin varautua paremmin. Liiketoimintasuunnitelma Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 7

8 antaa yleiskuvan resursseista sekä varmistaa päätöksenteon tehokkuuden. Sen tehtävä on auttaa keskittymään olennaisiin asioihin. Suunnitelman itsessään tulisi olla selkeä ja kattava, mutta silti tiivis. Liiketoimintasuunnitelmassa on myös otettava huomioon: Raaka-aineiden hankinta: Mistä ostaa, miten varmistaa saatavuuden, missä varastoi? Toimitilat: Toimiako kotona vai muualla? Mistä saa toimisto- ja työtilat? Millaisia tuotantovälineitä tarvitsee? Tekijät: Paljonko tekee yksin, onko varaa palkata työntekijöitä? Mitä itse osaa, millaisia osaajia tarvitsee? Markkinointi ja myynti: Miten saa tuotteen tai palvelun asiakkaiden tietoisuuteen? Paperityöt: Käyttääkö tilitoimistoa vai hoitaako itse? Kannattavuuslaskelma: Tarvitseeko lainaa, mitkä ovat tuotto-odotukset? myös SWOT eli nelikenttäanalyysi, joka on yksinkertainen ja helppo tapa määritellä yrityksen tilanne. Siinä yrityksen olemassaoloa tarkastellaan sekä sisäisten että ulkoisten tekijöiden valossa. TE-keskusten sivuilta löytyvä liiketoimintasuunnitelman laatimisen opas on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille. Sen tehtävänä on auttaa hahmottamaan ja suunnittelemaan jäsentyneesti perustettavan yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Oppaan sisältö kattaa yrityksen perustamisen suunnitteluprosessin ja myös esimerkkejä siitä, kuinka perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma laaditaan. Työkirja auttaa oman perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laadinnassa. Oppaan löydät osoitteesta Liiketoimintasuunnitelmaan on hyvä sisällyttää Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat 8 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

9 Kohderyhmä - kenelle tarjoan palveluita? Parturi-kampaajayrittäjän on hyvä tietää syyt, joiden perusteella asiakas tekee valintansa ja ratkaisunsa. Palvelun ja sen eri ominaisuuksien merkitys asiakkaalle ovat hänen ostomotiivejaan. Parturi-kampaajan on tunnistettava ne ja rakennettava niiden varaan palvelunsa, tuotteensa ja liiketoimintansa. Toisin sanoen parturi-kampaamon on kyettävä toimimaan siten, että asiakkaan odotukset täyttyvät. Monesti pienyrittäjä uskoo, että periaatteessa kaikki ovat hänen asiakkaitaan. Onkin hyvä ymmärtää, että yrityksen voimavarat eivät riitä kaikkien mahdollisten asiakkaiden tavoittamiseen. Asiakasryhmittely on useimpien pienyritysten ehdoton menestyksen lähde. Lähes rajattomasta ihmisjoukosta on osattava valita itselle myönteisimmät asiakasryhmät ja yksittäiset asiakkaat, joiden odotuksiin vastaamiseen koko liiketoiminta keskitetään. Asiakasryhmikseen yritys valitsee ne, joiden odotuksiin sen oma osaaminen ja voimavarat parhaiten pystyvät vastaamaan. Asiakas on paitsi ostaja, myös yhteistyökumppani ja tiedonantaja, jonka kanssa pyritään menestymään ja kokemaan elämyksiä. Kampaamossa asiakas on jatkuvasti osallisena palvelutapahtumaan, joten parturi-kampaaja saa aina välitöntä asiakaspalautetta. Vaikka asiakas ei sanoin kertoisikaan, onko lopputulos hyvä vai huono, on se selvästi aistittavissa asiakkaasta. Asiakasvalintoihin liittyy myös asiakkaiden lukumäärä. Vähäinen ostajien määrä voi olla yritykselle riski, sillä ostajalla on yleensä mahdollisuus siirtyä toisen kilpailevan yrityksen asiakkaaksi. Pienyrityksen on löydettävä tasapaino asiakaskunnan määrän suhteen. Jos liian pieni asiakasmäärä on riski, liian suuri määrä ei aina ole sen helpompi. Tiiviiden yhteyksien pitäminen ja hyvien suhteiden luominen ja jatkuva ylläpitäminen hyvin moneen asiakkaaseen saattaa olla jopa mahdotonta. Asiakasryhmien tunnistaminen Pienyritys tunnistaa normaalisti itselleen soveliaat asiakasryhmät kokemuksellaan ja tiedostaa kunkin edellyttämän käsittelytavan ja toimintaperiaatteet. Sopivia asiakkaita voidaan hakea myös järjestelmällisesti. Millaisia ovat uuden parturi-kampaamosi asiakkaat? Mieti minkälaisia asiakkaita tavoittelet. Selvitä seuraavat seikat kohderyhmästäsi: ikä sukupuoli tulotaso asumusmuoto asunnon sijainti koulutus perheen koko harrastukset elämäntyyli arvot, uskomukset jne. Liikepaikan valinta Kun olet selvittänyt, minkälaiset asiakkaat ovat kohderyhmääsi, ota selvää, mihin olisi ideaalisin paikka perustaa liike. Mieti, onko paras paikka kaupungin ydinkeskusta, lähiö, liikekeskus, vai sijaitseeko liikkeesi kenties kaupungin laidalla? Vapaita liiketiloja kannattaa seurata lehdistä ja ottaa yhteyttä paikallisiin kiinteistövälittäjiin, jotka vuokraavat liikehuoneistoja. Usein tyhjillään olevista liikehuoneista on vuokranantajan yhteystiedot, joten juuri se oikea liikehuoneisto Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 9

10 saattaa löytyä vaikkapa kaupungin keskustassa kävellessä. Vapaita liikehuoneistoja kannattaa etsiä myös internetistä. Vapaita toimitiloja kautta maan on löydettävissä esimerkiksi osoitteesta Keskustan liikehuoneistot ovat aina hintavampia kuin laitakaupungilla. Toisaalta myös ihmiset liikkuvat enemmän kaupungin keskustassa. Monien mielestä on kätevää poiketa kampaajalle vaikkapa pankkiasioiden hoitamisen jälkeen. Myös kauppakeskusten liiketilat ovat hintavia, mutta juuri niihin ihmiset menevät halutessaan ostaa. Katutason liikehuoneistoista saa myös yleisesti maksaa enemmän kuin ylempien kerrosten tiloista. Katutason liikehuoneistossa on yksi erittäin tärkeä asia näyteikkuna. Ihmiset mielellään katselevat uteliaana sisään ohi kulkiessaan ja muodostavat mielikuvansa liikkeestä. Voikin sanoa, että näyteikkuna on parturi-kampaamon tärkeimpiä neliöitä; hyvännäköinen ja tyylikäs näyteikkuna houkuttelee asiakkaita käyttämään juuri sinun liikkeesi palveluita. Liikehuoneiston vuokrasopimus Liikehuoneiston vuokraamista säätelee Laki liikehuoneiston vuokrauksesta (LHVL 482/95). Vuokrasopimus on syytä tehdä aina kirjallisesti. Jollei kirjallista vuokrasopimusta ole, katsotaan sopimuksen olevan voimassa toistaiseksi. Määräaikainen vuokrasopimus on aina tehtävä kirjallisesti. Liikehuoneiston vuokrasopimuksessa on syytä mainita mm. seuraavaa: 1. Vuokranantajan nimi, Y-tunnus (tai henkilötunnus), osoite, puhelinnumero ja pankkiyhteys 2. Vuokralaisen Y-tunnus (tai henkilötunnus), osoite ja puhelinnumero 3. Vuokrattavat tilat ja niiden käyttötarkoitus: huoneiston numero, osoite, pinta-ala ja käyttötarkoitus 4. Vuokra-aika: määräaikaisessa vuokrasopimuksessa vuokra-ajan pituus (alkamis- ja päättymispäivä), toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa vuokrasopimuksen alkamisaika, irtisanomisaika ja ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä 5. Vuokra (mahdollisesti eroteltuna pääoma- ja ylläpitovuokraan) ja muut maksut: vuokranmaksukausi, vuokran määrä, eräpäivä sekä viivästyskorko, vuokralaisen maksettavaksi tulevat erilliskorvaukset esim. vesi-, sähkö- ym. maksut 6. Mahdollinen vuokraennakko yhdeltä tai useammalta vuokranmaksukaudelta 7. Vakuus ja sen arvo (esim. pankkitalletus) 8. Vuokran korottaminen: vuokra sidotaan indeksiin (elinkustannus- tai kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi), muu korotusperuste 9. Tilojen hallintaoikeuden siirtymispäivä, jos vuokralainen ei saa tiloja välittömästi hallintaansa 10. Muut ehdot: esim. tiloihin tehtävät muutokset (kuka maksaa), yhteisten tilojen käyttö 11. Päiväys ja vuokralaisen sekä vuokranantajan allekirjoitukset Vuokran maksaminen Vuokra on maksettava viimeistään toisena päivänä vuokranmaksukauden alusta lukien, jollei maksuajasta toisin sovita. Vuokranmaksukautena pidetään kalenterikuukautta tai muuta sovittua jaksoa. Vuokrasopimuksessa voidaan sopia vuokran maksamisesta ennakkoon yhdeltä tai useammalta kuukaudelta. Valmiin liikehuoneiston vuokrasopimuslomakkeen voi hakea Kiinteistöalan Kustannus Oy: n sivuilla kohdassa Internetlomakkeet. Lomakkeet täytetään internetissä, maksetaan (Nordea, 10 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

11 Sampo, Oko, Säästöpankit, Handelsbanken verkkomaksu) ja tulostetaan. Lomakkeen hinta on 2,5 euroa/kpl. Kun lomaketta täytetään internetissä, kannattaa ottaa ylös palvelun antama viitenumero, mikäli yhteys jostain syystä katkeaa. Tällöin lomakkeen saa palautettua takaisin ko. viitenumerolla. Kalusteet Kun olet tehnyt liikehuoneistosta vuokrasopimuksen, on oikea aika kalustehankinnoille. On hyvä pitää mielessä, että kalusteiden kanssa uuden yrittäjän on syytä varautua vähintään 4-6 viikon toimitusaikaan. Toki tiettyjä malleja on saatavissa ns. hetitoimituksena. Kalusteisiin tarvittavaa rahamäärää on vaikeata määrittää. Tämä riippuu luonnollisesti siitä, minkälaisia kalusteita olet liikkeeseesi hankkimassa ja miten paljon. Hintahaitari on melko laaja; voit saada hyvinkin edullisesti ns. perusmallin perusvärillä, kun taas design-tuotteesta saat maksaa suuremman summan. Pienellä budjetilla aloittava yrittäjä voi harkita ostavansa kaikki, tai osan kalusteista käytettynä. Kalusteita hankkiessasi pohdi tarkkaan millainen tyyli ja sisutus tukevat suunnitellun liikkeesi haluttua imagoa. Hakanitin kalustepuolelta saat monipuolista palvelua aina suunnistelusta asennukseen asti. Kun parturi-kampaamoksi soveltuva liiketila on löytynyt, Hakanitin osaava henkilökunta tulee mielellään vierailemaan liikkeessäsi ja laatii sinulle yksilöllisen suunnitelman. Suunnitelmissa otetaan huomioon kalusteiden sijoittelu ja ergonomia; työskentelytilasta saadaan toimiva ja käytännöllinen. Pohjapiirustuksen perustella Hakanitin ammattitaitoinen henkilökunta laatii sinulle ns. sijoittelusuunnitelman. Hakanitilla on upea valikoima laadukkaita kalusteita. Löydät varmasti juuri sinun liikkeeseesi sopivat tuolit esimerkiksi Maletin 40 tuolin ja pesupaikan valikoimasta. Verhoiluvärejä on valittavana 43 eri vaihtoehtoa! Mikäli haluat tarjota rentouttavaa extraa pesupaikalla asiakkaallesi, voit hankkia liikkeeseesi esimerkiksi upean shiatsuhierontapesupaikan jalkapenkillä. Vaativaan makuun löytyy valikoimasta mm. kuuluisan muotoilijan Philip Starckin kalusteita. Hakanitilta saat myös peilit, työtuolit, apukärryt, välinehuoltopisteen kalusteet, lämpölaitteet, naulakot, kassakoneet ja niin edelleen. Hakanitilta löytyvät myös kaikki kalusteisiin tarvittavat varaosat. Kaikilla Hakanitin kalusteilla on vuoden materiaali- ja valmistevirhetakuu. Hakanit tarjoaa myös joustavia maksuvaihtoehtoja: voit maksaa käteisellä 14 vuorokauden maksuajalla, joustavasti osamaksulla tai tehdä leasing-sopimuksen. Leasing-sopimuksen avulla vältyt suurilta lainoilta ja kuitenkin saat uusittua liikkeesi ilmeen tai sisustat uuden liikkeesi laadukkailla kalusteilla! Esimerkki leasing-sopimuksesta 1 x Sara pesupaikka 2 x Sara kampaustuoli 2 x Sun peilipöytä 1 x Amy vastaanottotiski 1 x Lybra perushiustenkuivain 1 x Classic apupöytä 1 x Easy työtuoli Esimerkkikokonaisuuden hinta n alv 22 % Käsiraha 20 % = 840 Kk-erä 47 kk = 84 /kk + alv 22 % Leasing-sopimusajan päätyttyä voit palauttaa kalusteet tai lunastaa ne itsellesi huippuedullisesti, eli maksamalla vain 2 % alkuperäisestä kauppasummasta. Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 11

12 Varmista aina ennen vuokrasopimuksen tekoa, että liiketila soveltuu parturi-kampaamoksi. Pyydä terveysviranomaista tarkastamaan huoneisto. Mikäli liikehuoneistossa pitää tehdä muutostöitä, ota selvää etukäteen kuka huolehtii muutostöistä aiheutuvista kustannuksista! Tilaa kotiisi upeat kalustekuvastot. Valikoimassamme on huikea määrä erilaisia ja erivärisiä parturikampaamon kalusteita! Hakanitilta saat kaikki mitä liikkeessäsi tarvitset luotettavasti ja ammattitaidolla! Voit tilata kalustekuvastot Elvi Vaihiselta soittamalla ilmaisnumeroomme tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 12 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

13 Markkinointi Koska parturi-kampaamon markkinointiin varatut rahavarat ovat useimmiten verrattain pienet, on elintärkeää kohdistaa nämä varat oikeisiin toimenpiteisiin. Parturi-kampaajilla eivät usein ideat lopu kesken, mutta kaikkeen ei ole varaa. Siksi on osattava poimia juuri ne asiat, joilla saat tavoitettua liikkeesi potentiaaliset asiakkaat, ja saat aikaan positiivista kassavirtaa. Millaiset markkinoinnin toimenpiteet ovat kannattavia kun puhutaan parturi-kampaamosta? Tähänkään ei ole olemassa valmista reseptiä, joka toimisi aina. Yritykselle olisi ihanteellista, mikäli sen tuotteet myisivät automaattisesti. Harvemmin näin kuitenkaan tapahtuu tarvitaan markkinointia. Mutta mitä markkinointi on? Markkinoinnin ideana on sovittaa yhteen yrityksen kyvyt ja asiakkaan toiveet siten, että molemmat saavuttavat tavoitteensa. Markkinoinnin päätehtävät ovat uusien asiakkaiden hankkiminen ja kanta-asiakkaista huolehtiminen. Nykyaikaisen markkinoinnin tunnuspiirteitä ovat seuraavat: Markkinointi on asiakas- ja tarvekeskeistä, eli koko yrityksen palvelu- ja tuotetarjonta valitaan asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden perusteella. Markkinoinnin tulee olla myös tavoitteellista ja kannattavaa, eli markkinointi on yrityksen päämäärien saavuttamisen väline. Markkinointi ohjaa koko toimintaa liikeidean kautta: valitaan sopivimmat kohderyhmät (kenelle markkinoidaan) miten markkinoidaan (mitkä ovat asiakkaiden tarpeet) määritetään imagotavoite, jonka avulla yritys pystyy erottautumaan menestyksekkäästi kilpailijoistaan (miksi asiakas ostaa meiltä) kehitetään myös asiakkaiden tarpeita vastaava tuote- ja palvelutarjonta (mitä markkinoidaan) määritellään yrityksen imagoon sopiva toimintatapa (miten markkinoidaan) Yrityksen markkinoinnin tulisi olla pitkäjänteistä ja noudattaa yhtenäistä linjaa. Tarkoituksena onkin luoda vuosia kestävä samankaltaisuus mainonnassa, väreissä, yritystunnuksissa, internet-ratkaisuissa, painomateriaaleissa, mediavalinnoissa ja mainoslauseissa. Mainonta Uudelle yritykselle mainonta on elintärkeää. Ilman mainontaa asiakkaiden hankinta on erittäin vaikeaa tieto uudesta liikkeestä täytyy ensin kiiriä asiakkaiden korviin, jotta he osaisivat varata ajan liikkeestäsi. Palstamillimetrin hinta on tunnetusti kallis, joten lehti-ilmoittelu on suunniteltava huolella. Mieti, mikä lehti tavoittaa juuri sinun asiakkaasi parhaiten, ja milloin on hyvä ajankohta mainostaa. Mikäli asiakaskuntaasi sattuisi esimerkiksi kuulumaan paljon opiskelijoita, on ilmaisjakelulehti hyvä vaihtoehto. Vain murto-osa opiskelijoista tilaa päivittäin ilmestyvää sanomalehteä. Aloittavan yrittäjän kannattaa ajoittaa ensimmäinen mainos noin viikkoa ennen aloittamisajankohtaa. Alkuvaiheessa kannattaa varautua mainostamaan vähintään joka toinen viikko ensimmäisen 2-3 kuukauden ajan. Toisaalta mainosten määrän tarpeellisuus riippuu aloittavan yrittäjän taustasta. Ehkäpä yrittäjällä on jo vahva asiakaskunta edellisestä työpaikasta. Tässäkin tapauksessa mainontaa kuitenkin tarvitaan, jotta jo tutut kanta-asiakkaat löytävät tiensä uuteen liikkeeseen. Kiinnitä huomiota myös mainoksen ulkonäköön. Monet aloittavat yrittäjät ilmoittavat uudesta liikkeestään usein värikuvan kera, jolloin vanhat asiakkaat tunnistavat tutun kampaajan lehti-ilmoituksesta. Samalla myös potentiaaliset vanhat sekä uudet asiakkaat saavat tuntumaa Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 13

14 Hyödynnä mainoksissa liikkeesi tuotesarjojen valmiita tuotekuvia tai tuo fiilistä mainokseen upeilla muotikuvilla. Kuvia käyttöösi saat tukkukauppiaaltasi. Esimerkiksi Hakanitin tuotekuvat ja upeat muotikuvat ovat helposti saatavilla sähköisessä muodossa internetissä osoitteessa Kohdasta kuvat löydät linkit tuotekuviin, muotikuviin ja logoihin. Muistathan selvittää mitä tietoja kuvaan tulee liittää, mikäli julkaiset kuvan esimerkiksi mainoksessasi! 14 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

15 uuden liikkeen sisustuksesta - mikäli kuva otettu uudessa liikkeessä. Mainoksen tulee olla aina selkeä ja tyyliltään yrityksen imagon mukainen. Lehtimainoksen kalleudesta johtuen tulee usein kiusaus laittaa paljon asiaa yhteen ilmoitukseen. On kuitenkin todistettu, että selkeä ja yksinkertainen muutaman asian sisältävä viesti tehoaa paremmin kuin täyteen ahdettu mainos. Mieti mainoksen teksti huolellisesti. Varmista, että mainokseen ei pääse painovirhepaholaisia, sillä ne eivät koskaan anna ihmiselle positiivista mielikuvaa liikkeestäsi. Erittäin tärkeää on tietenkin mainita selkeästi, mistä liikkeestä on kyse (nimi ja logo) ja liikkeen yhteystiedot. Muista tarkistaa mieluummin useamman kerran, että liikkeesi tiedot ovat varmasti oikein. Kaupunkilehdet suunnittelevat mainoksen toiveidesi mukaisesti, ja usein mainoksen suunnittelu sisältyy mainoksen hintaan. Kannattaa ottaa selvää lehtien tarjouksista; usein kolme mainosta tulee jo huomattavasti kannattavammaksi kuin yksi. Muistathan myös, että toisto tarpeen mainonnassa, jotta se tulee huomioiduksi. Käyntikortit Käynti/ajanvarauskortit ovat parturi-kampaamon tarpeellista tavaraa. Käyntikortin ja ajanvarauskortin voi yhdistää samalle kortille toiselle puolelle kirjoitetaan liikkeen nimi ja yhteystiedot, kun taas toiselle puolelle korttia voidaan merkitä muistutukseksi asiakkaan seuraava aika. Kortit on hyvä teettää valmiiksi jo heti ensimmäiseksi päiväksi. Muistathan kuitenkin, että kannattaa odottaa yrityksen nimitietojen varmistumista ennen korttien teettämistä. On tärkeätä, että myös ajanvarauskortti on liikkeen näköinen. Valitse sopivat värit ja tekstityyppi, ja mieti millaisen kortin haluat. Käyntikortteja valmistavat yritykset toteuttavat usein myös kortin suunnittelun. Kun olet jo etukäteen miettinyt, minkälaisen kortin haluaisit, on lopputulos varmasti parempi. Painatus- ja suunnitteluhintoja kannattaa tietysti vertailun vuoksi kysyä ainakin muutamasta paikasta. Selvitä myös paljonko lisäkortit maksavat, mikäli teet lisätilauksen ensimmäisten korttien loputtua. HUOM! Usein isomman määrän tilaaminen on edullisempaa. Voit käyttää käyntikortissasi myös liikkeesi tuotteiden valmistajan logoa viestimään asiakkaillesi kenen tuotteita sinun liikkeestäsi on saatavilla (esimerkiksi Schwarzkopf Professional). Henkilökohtainen myyntityö Henkilökohtainen myyntityö on tärkein markkinointiviestinnän osa parturi-kampaamossa. Parturi-kampaamossa asiakas on koko palvelun ajan kasvokkain kampaajansa kanssa. On olennaista mieltää, että myyminen ei ole tyrkyttämistä, vaan asiakkaan palvelemista. Kampaaja on asiantuntija, johon hänen asiakkaansa luottavat. On siis kampaajasta kiinni, mitä hän asiakkaalle suosittelee. Voi olla, että asiakas tuli alun perin vain hiustenleikkaukseen, mutta ottikin myös samalla muutaman piristävän raidan, koska kampaaja sitä hänelle ehdotti. Asiakas ei aina ole edes tietoinen mahdollisuuksista, mitä kaikenlaista ihanaa hänen hiuksilleen olisikaan tarjolla, ellei kampaaja niitä hänelle esittele ja ehdota. Monesti ihmiset ovat arkoja kysymään, mutta kaipaavat opastusta kampaajalla käydessään. Myös tuotemyynti on asiakkaan palvelemista. Olet juuri loihtinut asiakkaasi hiuksiin upean kimmoisat kiharat, ja mikä onkaan parempaa kuin se, että asiakas saa opastuksen oikeanlaisiin kotihoitotuotteisiin. Aina ei asiakas lähde shampoopullon kanssa ulos ovesta, mutta yllättävän moni kuitenkin ostaa suosittelemasi tuotteen. Mukava ja taitava kampaaja muistetaan ja hänen luona käydään toisenkin kerran. Ihmiset Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 15

16 arvostavat hyvää ja huomaavaista palvelua ja iloista hymyä. Tyytyväiset asiakkaat ovat parasta mainosta liikkeellesi. Word-of-Mouth (puskaradio) todellakin toimii, eli sana kiertää tuttaville hyvästä parturi-kampaamosta, ja pian saatat huomata, että luonasi asioi joukko tyytyväisen asiakkaasi kautta tulleita sukulaisia, tuttavia ja työtovereita. Ikävämpi asia tässä puskaradiossa on se, että negatiivisilla asioilla on tapana levitä vielä positiivisiakin liukkaammin. Menekinedistäminen Asiakkaille suunnattuja menekinedistämistoimia ovat mm. kilpailut, arpajaiset, tuote-esittelyt, ilmaiset tavaranäytteet, kylkiäiset, messut ja näyttelyt. Menekinedistämisellä pyritään tekemään tuote tutuksi asiakkaalle ja saamaan asiakas ostamaan tuote. Kampaamossa menekinedistämistoimia voi toteuttaa helposti tukkuliikkeen avustuksella. Monesti jo tukkuliikkeet laativat sinulle kuluttajakampanjoita, joita voit hyödyntää helposti ja vaivattomasti liikkeessäsi. Hiustenhoito- ja muotoilutuotteista on usein saatavilla niin sanottuja minikokoja, joita voit jakaa asiakkaillesi kokeiltavaksi. Näytteillä ilahdutat asiakastasi ja tutustutat tuotteeseen. Mikäli asiakas kokee tuotteen hyväksi, hän myös helposti hankkii seuraavalla käyntikerralla normaalikokoisen tuotteen. Myös tukkurien apua kannattaa pyytää uutta liikettä avattaessa. Voit kysyä esimerkiksi arpajaispalkintopussukkaa, mikäli haluat järjestää liikkeessäsi arpajaiset. Kannattaa kysyä eri mahdollisuuksista omalta edustajaltasi tai puhelinmyynnistä! Hyödynnä myös voimassaolevia Hakanitin Actuelle-asiakaslehden tarjouksia: usein lisäalennuksen siirtäminen kuluttajalle kannattaa. Mikäli saat tuotteita erikoishintaan, kannattaa myös miettiä voisitko laatia kampanjan, ja tarjota tuotteita myös asiakkaillesi erikoishintaan. Näin saatat saada tuotteille uusia käyttäjiä, jotka puolestaan seuraavalla käyntikerralla ostavat tuotteen normaalihintaan. Messut Messut voivat olla erinomainen tilaisuus luoda uusia asiakaskontakteja. Mieti millaisilla messuilla juuri sinun liikkeesi kohderyhmän ihmiset käyvät. Messuosaston vuokraaminen on usein melko kallista. Ota selvää kuluista ja tee huolelliset laskelmat. Varaudu, että esimerkiksi sähköpistoke, valot ja ylälauta liikkeesi nimellä varustettuna ovat lisäpalveluita, ja siis maksavat extraa messuosaston hinnan päälle. Suunnittele huolellisesti messuosaston ulkoasu. Mieti mitä toimintoja messuilla tarjoat. Usein kiinnostavan messuosaston salaisuus on arvonta tai vastaava houkutin. Tuotemyynnillä saat varmasti katettua osan kuluista, mutta kannattaa ajatella messujen olevan tilaisuus markkinoida yritystäsi ja palvelujasi. Toisin sanoen messut eivät välttämättä ole tuottoisaa toimintaa, josta viimeisenä messupäivänä jää käteen aimo tukku kahisevaa, vaan messuihin panostettu raha palaa liikkeeseen pikkuhiljaa pieninä puroina uusien asiakaskontaktien muodossa. 16 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

17 Hyödynnä tukkukauppiaan kuluttajakampanjat. Sommittele ja ripusta näyttävät kampanjamateriaalit seinille, standiin ja ikkunaan. Ne kiinnittävät asiakkaittesi huomion ja saavat mielenkiinnon heräämään - auttavat sinua tuotemyynnin edistämisessä! Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 17

18 Internet-sivut Voit myös hankkia parturi-kampaamollesi omat internet-sivut. Sivut suunnitellaan tietenkin vastaamana liikkeen imagoa. Perustietojen lisäksi voit kertoa sivuilla tarkemmin esimerkiksi kampaamon palveluista, laittaa kuvia tehdyistä töistä tai vaikkapa laittaa kuukausittain vaihtuvan tarjouksen. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että internetsivujen teettäminen ammattilaisella on yleensä melko kallista puuhaa. Kannattaa myös miettiä pystytkö esimerkiksi itse jatkossa päivittämään tarvittavat tiedot internetiin, tai mitä sellainen palvelu tulisi sinulle maksamaan. Kannattaa ottaa selvää ja kysellä hintoja eri palveluntarjoajilta. Kiinnitä myös huomiota palvelun sisältöön. Joskus kalliimmalta tuntuva saattaa sisältää enemmän palveluita ja olla kokonaiskustannuksiltaan se halvempi vaihtoehto. Hyvännäköiset, tyylikkäät ja helppokäyttöiset internet-sivut ovat aina hyvää mainosta yrityksellesi! Voidaan kuitenkin sanoa, että mikäli ei ole itse taitoa tai varaa teettää ammattilaisella hyviä internet-sivuja, lienee parempi olla ilman. Kotikutoiset ja huonosti toimivat sivut eivät juuri kohota liikkeesi imagoa. Parturikampaamon tavarat ja tuotteet Parturi-kampaamossa on yllättävän paljon tarvikkeita ja tavaroita, joita tulee hankkia ennen yritystoiminnan aloittamista. Tavarat ja tuotteet tietenkin sitovat pääomaa. Mieti mitä tuotteita ja kuinka paljon otat esimerkiksi ulosmyyntiin. Voi olla turvallisempaa aloittaa maltillisemmin ja tilata sitten lisää, kun on saanut ensimmäiset pullot myytyä. Toisaalta taas kannattaisi hyödyntää tukkurin aloittavan yrityksen isommat alennukset. Hakanitin ammattitaitoisilta edustajilta ja puhelinmyynnistä saat apua ensimmäisen varaston määrittämiseen. Hankittavien listalle kuuluvat ainakin seuraavat tuotteet: kestovärit hapetteet vaalennusjauhe/voide kevytvärit permanenttiaineet kiinnitteet ihon suojavoide värinpoistoaine (iholta) shampoot hoitoaineet muotoilutuotteet hiuslakat muotoiluvaahdot geelit vahat jne. Tarpeellisia tarvikkeita ovat: harjat tunneliharja pyöröharja aukikampausharja jne. 18 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

19 kammat leikkuukammat piikkikampa tupeerauskampa jne. kapat (leikkaus- ja värikappa & lastenkappa) pyyhkeet fööni hiustenleikkuukone permanenttimyssy niskaliinat vanunauha permanenttirullat kampausrullat tarrarullat piikit pinnit & hengettömät värisudit & kipot dekantteri (mittalasi)/vaaka ajanvarauskirja & lehdet ajastin tuubipuristin hiusverkko hiuslenkkejä kampauksiin Palveluiden ja tuotteiden hinnoittelu Miten hinnoitella tuotteet ja palvelut parturi-kampaamossa? Hintojen tulisi perustua aina siihen, että ne kattavat kulut ja työntekijän palkan, sekä arvolisäveron. Joskus jopa kuulee tarinoita, että kampaaja hinnoittelee tuotteensa naapurin hinto-jen perusteella. On tietenkin hyvä silmäillä yleistä hintatasoa, mutta omien hintojen on kuitenkin ensikädessä perustuttava perusmatematiikalla suoritettaviin laskutoimituksiin. Jotta voit selvittää tai tarkistaa oman kampaamosi palvelujen hinnat, täytyy ensiksi määritellä myyntikate. Selvitä rahoitustarve ja käyttökatetarve, sekä kiinteät kulut, niin saat laskettua myyntikatetarpeen. Lasket myyntikatetarpeen helposti täyttämällä taulukkoon oman liikkeesi vuoden rahoitustarpeet, käyttökatteen, sekä koko vuoden kiinteät kulut. TAVOITETULOS (ennen veroja) +/-0 + Poistot/Lainan lyhennykset = RAHOITUSTARVE + Korot ja muut rahoituskulut = KÄYTTÖKATETARVE + Kiinteät kulut kiinteät palkat sivukuluineen vuokrat muut kiinteät kulut markkinointi matka- ja päivärahat sähkö, lämpö, vesi puhtaanapito, siivous konttori/toimistokulut kirjanpito vakuutukset kirjat, lehdet, koulutus, jäsenmaksut edustus ulkopuoliset palvelut korjaukset/huollot muut = MYYNTIKATETARVE Kun olet laskenut liikkeesi myyntikatetarpeen koko vuodelle, voit jakolaskulla selvittää paljonko rahaa pitäisi tulla kassaan kuukaudessa, viikossa tai päivässä. Kun haluat laskea yhden tunnin hinnan, laske kuinka monta tuntia liikkeesi on auki ja sen jälkeen mieti paljonko siitä on varsinaista tehokasta työaikaa. Esimerkiksi, mikäli liikkeesi on auki 40 tuntia viikossa, on tehokasta työai- Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 19

20 Voit halutessasi tilata kätevästi puhelimitse Hakanitin tuote- ja tarvikekuvaston hinnastoineen kotiisi veloituksetta. Voit soittaa ilmaisnumeroomme , ja lähetämme kuvastot sinulle välittömästi. Keskittämällä ostosi saat tuntuvia etuja itsellesi. Sopimusasiakkaana säästät selvää rahaa alennuksien kautta ja samalla myös esimerkiksi tuotemyynnistä käteen jäävä osuus kasvaa! 20 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä.

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä. 1. VUOKRANANTAJA 2. VUOKRALAINEN Nimi/Organisaatio Organisaation edustaja/yhteyshenkilö ja asema organisaatiossa Puhelin/Fax Y-tunnus Lähiosoite Pankkiyhteys Luottamuksellisuus (_) Sopimus on luottamuksellinen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta.

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta. 1 Pankkitilin avaaminen Tässä liitteessä kerrotaan asiakirjoista ja selvityksistä, joita pankit yleensä edellyttävät yritykseltä pankkitilin avaamiseksi. Käytännöt voivat hieman vaihdella pankeittain.

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja SÄÄTIÖN NIMI PERUSTAMISKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ILMOITUS JA VAKUUTUS Me allekirjoittaneet säätiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ilmoitamme, että perustamiskirjassa

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus 1868028-6 Kyläkonttori, Velkuantie 988, 21180 Livonsaari 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI/TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Yhdistysoikeus 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry Yhdistysoikeus Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Tuomioistuinratkaisut Yhdistyskäytäntö Perustuslaki yhdistymisvapaus

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia JoKa-Remontit Oy Jouni Kartaslammi 16.1.2012 JoKa-Remontit Oy 2! Kipsivalun tarjouspyyntöopas 01/2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä.

Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. LVV-koe 21.11.2015 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Vastaa selkeällä käsialalla. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. Tehtävien 1-3 vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRAN- ANTAJA LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 2167217-2 2. VUOKRA- LAINEN 3. VUOKRA- KOHDE 4. VUOKRA- AIKA Osoite Yhteyshenkilö C/O KIINTEISTÖ- OY, PL 3 02010 Toistaiseksi voimassa oleva Alkamispäivä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 30.05.2016 Raportti voimassa asti 08.08.2016 Arkistointitunnus 1464544971681 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Ylöjärven Kauppahuone Oy Y-tunnus 2032233-0

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot