Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta"

Transkriptio

1 Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

2 Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä - kenelle tarjoan palveluita?... 9 Liikepaikan valinta... 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus Kalusteet Markkinointi Parturi-kampaamon tavarat ja tuotteet Palveluiden ja tuotteiden hinnoittelu Koulutus Yritysmuodon valinta Toiminimen valinta Tilintarkastajan valinta Perustamisasiakirjat Elinkeinoharjoittamiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset Perusilmoitus kaupparekisteriin Ilmoitus verottajalle yritystoimintaa aloittaessa Perustamisilmoitus Kirjanpidon järjestäminen ja tilitoimiston valinta Verotus Arvonlisäverotus Riskien hallinta ja vakuutukset Yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvamaksut Taustamusiikki parturi-kampaamossa Rahoitus - paljonko rahaa tarvitaan? Yrittäjyys palkitsee Lähteet teksti: Petra Kuukasjärvi kuvat: Schwarzkopf Professional/OSiS Klaus Kotzubatis 2 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

3 Minustako yrittäjä? Ryhtyäkö yrittäjäksi vai ei siinäpä kysymys. Yrittäjyyden ensivaiheessa on syytä kerätä tietoja eri lähteistä yrittäjyyden vaikutuksesta elämääsi. Yrittäjyys vaati suurta sitoutumista. Se on sekä ruumiillisesti että henkisesti vaativaa ja siksi onkin varsin tärkeää miettiä etukäteen, miksi haluaa yrittäjäksi. Tämä vaatii itsensä tutkiskelua, mutta on oleellista jatkon kannalta. Motivaatiosi ryhtyä yrittäjäksi on liiketoimintasi perustekijä. Yrittäjäksi ryhtyminen on vaativa, mutta palkitseva uranvalinta. Yrityksen perustamisen lähtökohtana on halu ja tahto toimia yrittäjänä. Yrittäjäksi ryhtyminen on aina tietoinen valinta, joka on huolella harkittava. Sinulla on oltava hyvä yritysidea, ammattiosaamista, liiketoimintaosaamista sekä kyseisen toimialan tuntemusta. Yrityksen perustamiseen tarvitset aina myös pääomaa. Yrityksen perustaminen on monivaiheinen prosessi. Sinun kannattaa arvioittaa yritysideaasi asiantuntijoilla. Parhaita asiantuntijoita yritysidean arvioinnissa ovat varmasti toiset yrittäjät. On toki jonkinlainen riski puhua suunnitteluvaiheessa olevasta ideasta ulkopuolisille, mutta mikäli kilpailutilannetta ei ole toimivan ja perustettavan uuden yrityksen välillä, toisilta yrittäjiltä voi saada heidän arvionsa yritysideasta, ja usein myös varteenotettavia neuvoja yrityksen alkutaipaleelle. Keskustellessa lienee mielekästä korostaa asian luottamuksellisuutta. Markkinoilla kohtaat aina kilpailua. Sinun on mietittävä millä tavoin toimimalla pystyt tarjoamaan asiakkaalle jotain etua, mitä parhaillaan markkinoilla toimivat yritykset eivät tarjoa. Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 3

4 Sinun on mietittävä: Ketkä ovat asiakkaitasi? Mitä tuotteita/palveluja tuotat? Miten organisoit toimintasi?keskustele perheesi ja ystäviesi kanssa yrittäjäksi ryhtymisestä, ja ota yhteyttä asiantuntijoihin, esimerkiksi TE-keskuksen yritysneuvontaan. Mistä apua yrityksen perustamiseen? Yrityksen perustamisesta ja yritysmuodon valinnasta saa lisätietoa TE-keskuksista, työvoimatoimistoista, kauppakamareista, yrittäjäjärjestöistä, pankeista ja vakuutusyhtiöistä sekä monilta muilta tahoilta. Kaupparekisteriasioista voi kysyä neuvoa paikallisesta maistraatista tai patenttija rekisterihallituksen kaupparekisteriosaston neuvovalta lakimieheltä. Yrityksen ja yrittäjän verotuskysymyksiin saa lisätietoja verotoimistoista. Yrityksen perustamista suunnitteleville on laadittu myös useita opaskirjasia. Yrityksen perustamisasiakirjojen laatimisessa kannattaa käyttää asiantuntijan apua ainakin silloin, kun suunniteltu toiminta on laajaa, tai kun yritykseen on tulossa myös yhtiökumppaneita. Hyvällä yhtiösopimuksella, yhtiöjärjestyksellä tai osakassopimuksella voidaan ehkäistä yhtiökumppaneiden erimielisyyksiä sellaisista asioista, joita ilman asiantuntijaa ei välttämättä tule mietityksi, kun yritystä perustetaan. Yritystoiminta edellyttää aina asianmukaisen kirjanpidon pitämistä. Kirjanpitäjän tai tilitoimiston valintaan kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota. Ammattitaitoisella kirjanpitäjällä on yrittäjälle usein varsin suuri merkitys. Luotettavaa kirjanpitoa edellyttävät paitsi verottaja, myös monet yrityksen sidosryhmät. Luotettavia tietoja yrityksen tilasta tarvitsevat luonnollisesti myös sen omistajat. Yritysidea Kaiken yritystoiminnan perustana on yritysidea - syy siihen, miksi yrittäjä haluaa perustaa yrityksensä. Yritysidea voi olla tuote, palvelu tai niiden yhdistelmä. Yleensä yritysidea syntyy omasta erityisosaamisesta, sellaisesta taidosta, jonka osaa parhaiten, jota haluaa tehdä ja jossa haluaa kehittyä edelleen. Yritysidea voi perustua omaan keksintöön, joka voi olla mullistava uutuus tai markkinoilla olevan tuotteen paranneltu versio. Idea voi saada alkunsa olemassa olevan tuotteen tai palvelun kyseenalaistamisesta; ymmärryksestä, että itse voisi tehdä asian paremmin. Yritysidea on vasta ensimmäinen oivallus, joka käynnistää yrityksen perustamisen. Ideaa pitää harkita ja arvioida puolueettomasti sen erilaisia mahdollisuuksia. Ideasta pitää syntyä tuote, kaiken toiminnan lähtökohta ja perusta. Yrittäjän itse on uskottava ideaansa, jotta hän pystyy perustelemaan sen muille ja kehittämään sitä edelleen. Yritysideaa kehitettäessä on tärkeää vastata seuraaviin kysymyksiin: Keitä ovat oman toimialueen muut toimijat, tulevat kilpailijat? Onko omalle tuotteelle tai palvelulle kysyntää? Mikä on tuotteen kohderyhmä ja missä se on? Yritysidean syntyminen voi viedä vain hetken, mutta sen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Yrittäjän on rakennettava mielessään koko yritystoiminta alkaen tuotteen tai palvelun sisällön määrittelemisestä. Tätä kutsutaan liiketoimintasuunnitelmaksi. 4 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

5 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 5

6 Liiketoimintasuunnitelman tekoon kannattaa panostaa. Huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma saattaa helpottaa huomattavasti esimerkiksi lainan saantia pankista. 6 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

7 Liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelman teko on nykyisin olennainen osa yrityksen perustamisprosessia. Liiketoimintasuunnitelman ydin on esitellä suunniteltu liikeidea ja perustettava yritys. Liiketoimintasuunnitelmassa tehdään markkinoiden, oman tuotteen tai palvelun, kilpailutekijöiden ja teknologiaympäristön mahdollisuuksien ja uhkien perusteellinen kartoittaminen ja arviointi. Yrityksen toimintaympäristön merkitys on suuri, joten sen kuvaus on aina osa toimintasuunnitelmaa. Siihen kuuluvat markkinoiden, oman tuotteen tai palvelun, kilpailutekijöiden ja teknologiaympäristön mahdollisuuksien ja uhkien perusteellinen kartoittaminen ja arviointi. Liiketoimintasuunnitelman tehtävä on myös todistaa, että yritys tulee olemaan kannattava. Siksi taloudelliset laskelmat kuuluvat siihen olennaisena osana. Niistä aloittavalle yritykselle merkittävimmät ovat tulos-, tase- ja rahoituslaskelmat. Yrityksen perustajien esittelyn merkitys osana liiketoimintasuunnitelmaa korostuu, jos suunnitelmaa on tarkoitus käyttää rahoituksen hankkimisen tukena. Liiketoimintasuunnitelman lopullinen tavoite on esittää konkreettinen ohjelma, jota noudattamalla on mahdollisuus päästä asetettuihin sekä pitkän että lyhyen aikajänteen tavoitteisiin. Ohjelmaan kuuluvat erityisesti myyntitavoitteiden määritteleminen, tuotanto-, tuotekehitys-, henkilöstö- ja hallintosuunnitelmat. Myös odottamattomiin tilanteisiin on varauduttava. Liiketoimintasuunnitelma on myös eräänlainen ideatesti. Siinä tarkastellaan suunniteltua liiketoimintaa eri näkökulmista. Tämä auttaa arvioimaan ennen varsinaista toteuttamista, onko toiminta todella kannattavaa. Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä aloittavalle yrittäjälle paljastuvat helpommin myös omat heikkoudet, kuten aukot tiedoissa tai taidoissa, joihin voi näin varautua paremmin. Liiketoimintasuunnitelma Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 7

8 antaa yleiskuvan resursseista sekä varmistaa päätöksenteon tehokkuuden. Sen tehtävä on auttaa keskittymään olennaisiin asioihin. Suunnitelman itsessään tulisi olla selkeä ja kattava, mutta silti tiivis. Liiketoimintasuunnitelmassa on myös otettava huomioon: Raaka-aineiden hankinta: Mistä ostaa, miten varmistaa saatavuuden, missä varastoi? Toimitilat: Toimiako kotona vai muualla? Mistä saa toimisto- ja työtilat? Millaisia tuotantovälineitä tarvitsee? Tekijät: Paljonko tekee yksin, onko varaa palkata työntekijöitä? Mitä itse osaa, millaisia osaajia tarvitsee? Markkinointi ja myynti: Miten saa tuotteen tai palvelun asiakkaiden tietoisuuteen? Paperityöt: Käyttääkö tilitoimistoa vai hoitaako itse? Kannattavuuslaskelma: Tarvitseeko lainaa, mitkä ovat tuotto-odotukset? myös SWOT eli nelikenttäanalyysi, joka on yksinkertainen ja helppo tapa määritellä yrityksen tilanne. Siinä yrityksen olemassaoloa tarkastellaan sekä sisäisten että ulkoisten tekijöiden valossa. TE-keskusten sivuilta löytyvä liiketoimintasuunnitelman laatimisen opas on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille. Sen tehtävänä on auttaa hahmottamaan ja suunnittelemaan jäsentyneesti perustettavan yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Oppaan sisältö kattaa yrityksen perustamisen suunnitteluprosessin ja myös esimerkkejä siitä, kuinka perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma laaditaan. Työkirja auttaa oman perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laadinnassa. Oppaan löydät osoitteesta Liiketoimintasuunnitelmaan on hyvä sisällyttää Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat 8 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

9 Kohderyhmä - kenelle tarjoan palveluita? Parturi-kampaajayrittäjän on hyvä tietää syyt, joiden perusteella asiakas tekee valintansa ja ratkaisunsa. Palvelun ja sen eri ominaisuuksien merkitys asiakkaalle ovat hänen ostomotiivejaan. Parturi-kampaajan on tunnistettava ne ja rakennettava niiden varaan palvelunsa, tuotteensa ja liiketoimintansa. Toisin sanoen parturi-kampaamon on kyettävä toimimaan siten, että asiakkaan odotukset täyttyvät. Monesti pienyrittäjä uskoo, että periaatteessa kaikki ovat hänen asiakkaitaan. Onkin hyvä ymmärtää, että yrityksen voimavarat eivät riitä kaikkien mahdollisten asiakkaiden tavoittamiseen. Asiakasryhmittely on useimpien pienyritysten ehdoton menestyksen lähde. Lähes rajattomasta ihmisjoukosta on osattava valita itselle myönteisimmät asiakasryhmät ja yksittäiset asiakkaat, joiden odotuksiin vastaamiseen koko liiketoiminta keskitetään. Asiakasryhmikseen yritys valitsee ne, joiden odotuksiin sen oma osaaminen ja voimavarat parhaiten pystyvät vastaamaan. Asiakas on paitsi ostaja, myös yhteistyökumppani ja tiedonantaja, jonka kanssa pyritään menestymään ja kokemaan elämyksiä. Kampaamossa asiakas on jatkuvasti osallisena palvelutapahtumaan, joten parturi-kampaaja saa aina välitöntä asiakaspalautetta. Vaikka asiakas ei sanoin kertoisikaan, onko lopputulos hyvä vai huono, on se selvästi aistittavissa asiakkaasta. Asiakasvalintoihin liittyy myös asiakkaiden lukumäärä. Vähäinen ostajien määrä voi olla yritykselle riski, sillä ostajalla on yleensä mahdollisuus siirtyä toisen kilpailevan yrityksen asiakkaaksi. Pienyrityksen on löydettävä tasapaino asiakaskunnan määrän suhteen. Jos liian pieni asiakasmäärä on riski, liian suuri määrä ei aina ole sen helpompi. Tiiviiden yhteyksien pitäminen ja hyvien suhteiden luominen ja jatkuva ylläpitäminen hyvin moneen asiakkaaseen saattaa olla jopa mahdotonta. Asiakasryhmien tunnistaminen Pienyritys tunnistaa normaalisti itselleen soveliaat asiakasryhmät kokemuksellaan ja tiedostaa kunkin edellyttämän käsittelytavan ja toimintaperiaatteet. Sopivia asiakkaita voidaan hakea myös järjestelmällisesti. Millaisia ovat uuden parturi-kampaamosi asiakkaat? Mieti minkälaisia asiakkaita tavoittelet. Selvitä seuraavat seikat kohderyhmästäsi: ikä sukupuoli tulotaso asumusmuoto asunnon sijainti koulutus perheen koko harrastukset elämäntyyli arvot, uskomukset jne. Liikepaikan valinta Kun olet selvittänyt, minkälaiset asiakkaat ovat kohderyhmääsi, ota selvää, mihin olisi ideaalisin paikka perustaa liike. Mieti, onko paras paikka kaupungin ydinkeskusta, lähiö, liikekeskus, vai sijaitseeko liikkeesi kenties kaupungin laidalla? Vapaita liiketiloja kannattaa seurata lehdistä ja ottaa yhteyttä paikallisiin kiinteistövälittäjiin, jotka vuokraavat liikehuoneistoja. Usein tyhjillään olevista liikehuoneista on vuokranantajan yhteystiedot, joten juuri se oikea liikehuoneisto Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 9

10 saattaa löytyä vaikkapa kaupungin keskustassa kävellessä. Vapaita liikehuoneistoja kannattaa etsiä myös internetistä. Vapaita toimitiloja kautta maan on löydettävissä esimerkiksi osoitteesta Keskustan liikehuoneistot ovat aina hintavampia kuin laitakaupungilla. Toisaalta myös ihmiset liikkuvat enemmän kaupungin keskustassa. Monien mielestä on kätevää poiketa kampaajalle vaikkapa pankkiasioiden hoitamisen jälkeen. Myös kauppakeskusten liiketilat ovat hintavia, mutta juuri niihin ihmiset menevät halutessaan ostaa. Katutason liikehuoneistoista saa myös yleisesti maksaa enemmän kuin ylempien kerrosten tiloista. Katutason liikehuoneistossa on yksi erittäin tärkeä asia näyteikkuna. Ihmiset mielellään katselevat uteliaana sisään ohi kulkiessaan ja muodostavat mielikuvansa liikkeestä. Voikin sanoa, että näyteikkuna on parturi-kampaamon tärkeimpiä neliöitä; hyvännäköinen ja tyylikäs näyteikkuna houkuttelee asiakkaita käyttämään juuri sinun liikkeesi palveluita. Liikehuoneiston vuokrasopimus Liikehuoneiston vuokraamista säätelee Laki liikehuoneiston vuokrauksesta (LHVL 482/95). Vuokrasopimus on syytä tehdä aina kirjallisesti. Jollei kirjallista vuokrasopimusta ole, katsotaan sopimuksen olevan voimassa toistaiseksi. Määräaikainen vuokrasopimus on aina tehtävä kirjallisesti. Liikehuoneiston vuokrasopimuksessa on syytä mainita mm. seuraavaa: 1. Vuokranantajan nimi, Y-tunnus (tai henkilötunnus), osoite, puhelinnumero ja pankkiyhteys 2. Vuokralaisen Y-tunnus (tai henkilötunnus), osoite ja puhelinnumero 3. Vuokrattavat tilat ja niiden käyttötarkoitus: huoneiston numero, osoite, pinta-ala ja käyttötarkoitus 4. Vuokra-aika: määräaikaisessa vuokrasopimuksessa vuokra-ajan pituus (alkamis- ja päättymispäivä), toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa vuokrasopimuksen alkamisaika, irtisanomisaika ja ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä 5. Vuokra (mahdollisesti eroteltuna pääoma- ja ylläpitovuokraan) ja muut maksut: vuokranmaksukausi, vuokran määrä, eräpäivä sekä viivästyskorko, vuokralaisen maksettavaksi tulevat erilliskorvaukset esim. vesi-, sähkö- ym. maksut 6. Mahdollinen vuokraennakko yhdeltä tai useammalta vuokranmaksukaudelta 7. Vakuus ja sen arvo (esim. pankkitalletus) 8. Vuokran korottaminen: vuokra sidotaan indeksiin (elinkustannus- tai kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi), muu korotusperuste 9. Tilojen hallintaoikeuden siirtymispäivä, jos vuokralainen ei saa tiloja välittömästi hallintaansa 10. Muut ehdot: esim. tiloihin tehtävät muutokset (kuka maksaa), yhteisten tilojen käyttö 11. Päiväys ja vuokralaisen sekä vuokranantajan allekirjoitukset Vuokran maksaminen Vuokra on maksettava viimeistään toisena päivänä vuokranmaksukauden alusta lukien, jollei maksuajasta toisin sovita. Vuokranmaksukautena pidetään kalenterikuukautta tai muuta sovittua jaksoa. Vuokrasopimuksessa voidaan sopia vuokran maksamisesta ennakkoon yhdeltä tai useammalta kuukaudelta. Valmiin liikehuoneiston vuokrasopimuslomakkeen voi hakea Kiinteistöalan Kustannus Oy: n sivuilla kohdassa Internetlomakkeet. Lomakkeet täytetään internetissä, maksetaan (Nordea, 10 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

11 Sampo, Oko, Säästöpankit, Handelsbanken verkkomaksu) ja tulostetaan. Lomakkeen hinta on 2,5 euroa/kpl. Kun lomaketta täytetään internetissä, kannattaa ottaa ylös palvelun antama viitenumero, mikäli yhteys jostain syystä katkeaa. Tällöin lomakkeen saa palautettua takaisin ko. viitenumerolla. Kalusteet Kun olet tehnyt liikehuoneistosta vuokrasopimuksen, on oikea aika kalustehankinnoille. On hyvä pitää mielessä, että kalusteiden kanssa uuden yrittäjän on syytä varautua vähintään 4-6 viikon toimitusaikaan. Toki tiettyjä malleja on saatavissa ns. hetitoimituksena. Kalusteisiin tarvittavaa rahamäärää on vaikeata määrittää. Tämä riippuu luonnollisesti siitä, minkälaisia kalusteita olet liikkeeseesi hankkimassa ja miten paljon. Hintahaitari on melko laaja; voit saada hyvinkin edullisesti ns. perusmallin perusvärillä, kun taas design-tuotteesta saat maksaa suuremman summan. Pienellä budjetilla aloittava yrittäjä voi harkita ostavansa kaikki, tai osan kalusteista käytettynä. Kalusteita hankkiessasi pohdi tarkkaan millainen tyyli ja sisutus tukevat suunnitellun liikkeesi haluttua imagoa. Hakanitin kalustepuolelta saat monipuolista palvelua aina suunnistelusta asennukseen asti. Kun parturi-kampaamoksi soveltuva liiketila on löytynyt, Hakanitin osaava henkilökunta tulee mielellään vierailemaan liikkeessäsi ja laatii sinulle yksilöllisen suunnitelman. Suunnitelmissa otetaan huomioon kalusteiden sijoittelu ja ergonomia; työskentelytilasta saadaan toimiva ja käytännöllinen. Pohjapiirustuksen perustella Hakanitin ammattitaitoinen henkilökunta laatii sinulle ns. sijoittelusuunnitelman. Hakanitilla on upea valikoima laadukkaita kalusteita. Löydät varmasti juuri sinun liikkeeseesi sopivat tuolit esimerkiksi Maletin 40 tuolin ja pesupaikan valikoimasta. Verhoiluvärejä on valittavana 43 eri vaihtoehtoa! Mikäli haluat tarjota rentouttavaa extraa pesupaikalla asiakkaallesi, voit hankkia liikkeeseesi esimerkiksi upean shiatsuhierontapesupaikan jalkapenkillä. Vaativaan makuun löytyy valikoimasta mm. kuuluisan muotoilijan Philip Starckin kalusteita. Hakanitilta saat myös peilit, työtuolit, apukärryt, välinehuoltopisteen kalusteet, lämpölaitteet, naulakot, kassakoneet ja niin edelleen. Hakanitilta löytyvät myös kaikki kalusteisiin tarvittavat varaosat. Kaikilla Hakanitin kalusteilla on vuoden materiaali- ja valmistevirhetakuu. Hakanit tarjoaa myös joustavia maksuvaihtoehtoja: voit maksaa käteisellä 14 vuorokauden maksuajalla, joustavasti osamaksulla tai tehdä leasing-sopimuksen. Leasing-sopimuksen avulla vältyt suurilta lainoilta ja kuitenkin saat uusittua liikkeesi ilmeen tai sisustat uuden liikkeesi laadukkailla kalusteilla! Esimerkki leasing-sopimuksesta 1 x Sara pesupaikka 2 x Sara kampaustuoli 2 x Sun peilipöytä 1 x Amy vastaanottotiski 1 x Lybra perushiustenkuivain 1 x Classic apupöytä 1 x Easy työtuoli Esimerkkikokonaisuuden hinta n alv 22 % Käsiraha 20 % = 840 Kk-erä 47 kk = 84 /kk + alv 22 % Leasing-sopimusajan päätyttyä voit palauttaa kalusteet tai lunastaa ne itsellesi huippuedullisesti, eli maksamalla vain 2 % alkuperäisestä kauppasummasta. Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 11

12 Varmista aina ennen vuokrasopimuksen tekoa, että liiketila soveltuu parturi-kampaamoksi. Pyydä terveysviranomaista tarkastamaan huoneisto. Mikäli liikehuoneistossa pitää tehdä muutostöitä, ota selvää etukäteen kuka huolehtii muutostöistä aiheutuvista kustannuksista! Tilaa kotiisi upeat kalustekuvastot. Valikoimassamme on huikea määrä erilaisia ja erivärisiä parturikampaamon kalusteita! Hakanitilta saat kaikki mitä liikkeessäsi tarvitset luotettavasti ja ammattitaidolla! Voit tilata kalustekuvastot Elvi Vaihiselta soittamalla ilmaisnumeroomme tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 12 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

13 Markkinointi Koska parturi-kampaamon markkinointiin varatut rahavarat ovat useimmiten verrattain pienet, on elintärkeää kohdistaa nämä varat oikeisiin toimenpiteisiin. Parturi-kampaajilla eivät usein ideat lopu kesken, mutta kaikkeen ei ole varaa. Siksi on osattava poimia juuri ne asiat, joilla saat tavoitettua liikkeesi potentiaaliset asiakkaat, ja saat aikaan positiivista kassavirtaa. Millaiset markkinoinnin toimenpiteet ovat kannattavia kun puhutaan parturi-kampaamosta? Tähänkään ei ole olemassa valmista reseptiä, joka toimisi aina. Yritykselle olisi ihanteellista, mikäli sen tuotteet myisivät automaattisesti. Harvemmin näin kuitenkaan tapahtuu tarvitaan markkinointia. Mutta mitä markkinointi on? Markkinoinnin ideana on sovittaa yhteen yrityksen kyvyt ja asiakkaan toiveet siten, että molemmat saavuttavat tavoitteensa. Markkinoinnin päätehtävät ovat uusien asiakkaiden hankkiminen ja kanta-asiakkaista huolehtiminen. Nykyaikaisen markkinoinnin tunnuspiirteitä ovat seuraavat: Markkinointi on asiakas- ja tarvekeskeistä, eli koko yrityksen palvelu- ja tuotetarjonta valitaan asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden perusteella. Markkinoinnin tulee olla myös tavoitteellista ja kannattavaa, eli markkinointi on yrityksen päämäärien saavuttamisen väline. Markkinointi ohjaa koko toimintaa liikeidean kautta: valitaan sopivimmat kohderyhmät (kenelle markkinoidaan) miten markkinoidaan (mitkä ovat asiakkaiden tarpeet) määritetään imagotavoite, jonka avulla yritys pystyy erottautumaan menestyksekkäästi kilpailijoistaan (miksi asiakas ostaa meiltä) kehitetään myös asiakkaiden tarpeita vastaava tuote- ja palvelutarjonta (mitä markkinoidaan) määritellään yrityksen imagoon sopiva toimintatapa (miten markkinoidaan) Yrityksen markkinoinnin tulisi olla pitkäjänteistä ja noudattaa yhtenäistä linjaa. Tarkoituksena onkin luoda vuosia kestävä samankaltaisuus mainonnassa, väreissä, yritystunnuksissa, internet-ratkaisuissa, painomateriaaleissa, mediavalinnoissa ja mainoslauseissa. Mainonta Uudelle yritykselle mainonta on elintärkeää. Ilman mainontaa asiakkaiden hankinta on erittäin vaikeaa tieto uudesta liikkeestä täytyy ensin kiiriä asiakkaiden korviin, jotta he osaisivat varata ajan liikkeestäsi. Palstamillimetrin hinta on tunnetusti kallis, joten lehti-ilmoittelu on suunniteltava huolella. Mieti, mikä lehti tavoittaa juuri sinun asiakkaasi parhaiten, ja milloin on hyvä ajankohta mainostaa. Mikäli asiakaskuntaasi sattuisi esimerkiksi kuulumaan paljon opiskelijoita, on ilmaisjakelulehti hyvä vaihtoehto. Vain murto-osa opiskelijoista tilaa päivittäin ilmestyvää sanomalehteä. Aloittavan yrittäjän kannattaa ajoittaa ensimmäinen mainos noin viikkoa ennen aloittamisajankohtaa. Alkuvaiheessa kannattaa varautua mainostamaan vähintään joka toinen viikko ensimmäisen 2-3 kuukauden ajan. Toisaalta mainosten määrän tarpeellisuus riippuu aloittavan yrittäjän taustasta. Ehkäpä yrittäjällä on jo vahva asiakaskunta edellisestä työpaikasta. Tässäkin tapauksessa mainontaa kuitenkin tarvitaan, jotta jo tutut kanta-asiakkaat löytävät tiensä uuteen liikkeeseen. Kiinnitä huomiota myös mainoksen ulkonäköön. Monet aloittavat yrittäjät ilmoittavat uudesta liikkeestään usein värikuvan kera, jolloin vanhat asiakkaat tunnistavat tutun kampaajan lehti-ilmoituksesta. Samalla myös potentiaaliset vanhat sekä uudet asiakkaat saavat tuntumaa Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 13

14 Hyödynnä mainoksissa liikkeesi tuotesarjojen valmiita tuotekuvia tai tuo fiilistä mainokseen upeilla muotikuvilla. Kuvia käyttöösi saat tukkukauppiaaltasi. Esimerkiksi Hakanitin tuotekuvat ja upeat muotikuvat ovat helposti saatavilla sähköisessä muodossa internetissä osoitteessa Kohdasta kuvat löydät linkit tuotekuviin, muotikuviin ja logoihin. Muistathan selvittää mitä tietoja kuvaan tulee liittää, mikäli julkaiset kuvan esimerkiksi mainoksessasi! 14 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

15 uuden liikkeen sisustuksesta - mikäli kuva otettu uudessa liikkeessä. Mainoksen tulee olla aina selkeä ja tyyliltään yrityksen imagon mukainen. Lehtimainoksen kalleudesta johtuen tulee usein kiusaus laittaa paljon asiaa yhteen ilmoitukseen. On kuitenkin todistettu, että selkeä ja yksinkertainen muutaman asian sisältävä viesti tehoaa paremmin kuin täyteen ahdettu mainos. Mieti mainoksen teksti huolellisesti. Varmista, että mainokseen ei pääse painovirhepaholaisia, sillä ne eivät koskaan anna ihmiselle positiivista mielikuvaa liikkeestäsi. Erittäin tärkeää on tietenkin mainita selkeästi, mistä liikkeestä on kyse (nimi ja logo) ja liikkeen yhteystiedot. Muista tarkistaa mieluummin useamman kerran, että liikkeesi tiedot ovat varmasti oikein. Kaupunkilehdet suunnittelevat mainoksen toiveidesi mukaisesti, ja usein mainoksen suunnittelu sisältyy mainoksen hintaan. Kannattaa ottaa selvää lehtien tarjouksista; usein kolme mainosta tulee jo huomattavasti kannattavammaksi kuin yksi. Muistathan myös, että toisto tarpeen mainonnassa, jotta se tulee huomioiduksi. Käyntikortit Käynti/ajanvarauskortit ovat parturi-kampaamon tarpeellista tavaraa. Käyntikortin ja ajanvarauskortin voi yhdistää samalle kortille toiselle puolelle kirjoitetaan liikkeen nimi ja yhteystiedot, kun taas toiselle puolelle korttia voidaan merkitä muistutukseksi asiakkaan seuraava aika. Kortit on hyvä teettää valmiiksi jo heti ensimmäiseksi päiväksi. Muistathan kuitenkin, että kannattaa odottaa yrityksen nimitietojen varmistumista ennen korttien teettämistä. On tärkeätä, että myös ajanvarauskortti on liikkeen näköinen. Valitse sopivat värit ja tekstityyppi, ja mieti millaisen kortin haluat. Käyntikortteja valmistavat yritykset toteuttavat usein myös kortin suunnittelun. Kun olet jo etukäteen miettinyt, minkälaisen kortin haluaisit, on lopputulos varmasti parempi. Painatus- ja suunnitteluhintoja kannattaa tietysti vertailun vuoksi kysyä ainakin muutamasta paikasta. Selvitä myös paljonko lisäkortit maksavat, mikäli teet lisätilauksen ensimmäisten korttien loputtua. HUOM! Usein isomman määrän tilaaminen on edullisempaa. Voit käyttää käyntikortissasi myös liikkeesi tuotteiden valmistajan logoa viestimään asiakkaillesi kenen tuotteita sinun liikkeestäsi on saatavilla (esimerkiksi Schwarzkopf Professional). Henkilökohtainen myyntityö Henkilökohtainen myyntityö on tärkein markkinointiviestinnän osa parturi-kampaamossa. Parturi-kampaamossa asiakas on koko palvelun ajan kasvokkain kampaajansa kanssa. On olennaista mieltää, että myyminen ei ole tyrkyttämistä, vaan asiakkaan palvelemista. Kampaaja on asiantuntija, johon hänen asiakkaansa luottavat. On siis kampaajasta kiinni, mitä hän asiakkaalle suosittelee. Voi olla, että asiakas tuli alun perin vain hiustenleikkaukseen, mutta ottikin myös samalla muutaman piristävän raidan, koska kampaaja sitä hänelle ehdotti. Asiakas ei aina ole edes tietoinen mahdollisuuksista, mitä kaikenlaista ihanaa hänen hiuksilleen olisikaan tarjolla, ellei kampaaja niitä hänelle esittele ja ehdota. Monesti ihmiset ovat arkoja kysymään, mutta kaipaavat opastusta kampaajalla käydessään. Myös tuotemyynti on asiakkaan palvelemista. Olet juuri loihtinut asiakkaasi hiuksiin upean kimmoisat kiharat, ja mikä onkaan parempaa kuin se, että asiakas saa opastuksen oikeanlaisiin kotihoitotuotteisiin. Aina ei asiakas lähde shampoopullon kanssa ulos ovesta, mutta yllättävän moni kuitenkin ostaa suosittelemasi tuotteen. Mukava ja taitava kampaaja muistetaan ja hänen luona käydään toisenkin kerran. Ihmiset Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 15

16 arvostavat hyvää ja huomaavaista palvelua ja iloista hymyä. Tyytyväiset asiakkaat ovat parasta mainosta liikkeellesi. Word-of-Mouth (puskaradio) todellakin toimii, eli sana kiertää tuttaville hyvästä parturi-kampaamosta, ja pian saatat huomata, että luonasi asioi joukko tyytyväisen asiakkaasi kautta tulleita sukulaisia, tuttavia ja työtovereita. Ikävämpi asia tässä puskaradiossa on se, että negatiivisilla asioilla on tapana levitä vielä positiivisiakin liukkaammin. Menekinedistäminen Asiakkaille suunnattuja menekinedistämistoimia ovat mm. kilpailut, arpajaiset, tuote-esittelyt, ilmaiset tavaranäytteet, kylkiäiset, messut ja näyttelyt. Menekinedistämisellä pyritään tekemään tuote tutuksi asiakkaalle ja saamaan asiakas ostamaan tuote. Kampaamossa menekinedistämistoimia voi toteuttaa helposti tukkuliikkeen avustuksella. Monesti jo tukkuliikkeet laativat sinulle kuluttajakampanjoita, joita voit hyödyntää helposti ja vaivattomasti liikkeessäsi. Hiustenhoito- ja muotoilutuotteista on usein saatavilla niin sanottuja minikokoja, joita voit jakaa asiakkaillesi kokeiltavaksi. Näytteillä ilahdutat asiakastasi ja tutustutat tuotteeseen. Mikäli asiakas kokee tuotteen hyväksi, hän myös helposti hankkii seuraavalla käyntikerralla normaalikokoisen tuotteen. Myös tukkurien apua kannattaa pyytää uutta liikettä avattaessa. Voit kysyä esimerkiksi arpajaispalkintopussukkaa, mikäli haluat järjestää liikkeessäsi arpajaiset. Kannattaa kysyä eri mahdollisuuksista omalta edustajaltasi tai puhelinmyynnistä! Hyödynnä myös voimassaolevia Hakanitin Actuelle-asiakaslehden tarjouksia: usein lisäalennuksen siirtäminen kuluttajalle kannattaa. Mikäli saat tuotteita erikoishintaan, kannattaa myös miettiä voisitko laatia kampanjan, ja tarjota tuotteita myös asiakkaillesi erikoishintaan. Näin saatat saada tuotteille uusia käyttäjiä, jotka puolestaan seuraavalla käyntikerralla ostavat tuotteen normaalihintaan. Messut Messut voivat olla erinomainen tilaisuus luoda uusia asiakaskontakteja. Mieti millaisilla messuilla juuri sinun liikkeesi kohderyhmän ihmiset käyvät. Messuosaston vuokraaminen on usein melko kallista. Ota selvää kuluista ja tee huolelliset laskelmat. Varaudu, että esimerkiksi sähköpistoke, valot ja ylälauta liikkeesi nimellä varustettuna ovat lisäpalveluita, ja siis maksavat extraa messuosaston hinnan päälle. Suunnittele huolellisesti messuosaston ulkoasu. Mieti mitä toimintoja messuilla tarjoat. Usein kiinnostavan messuosaston salaisuus on arvonta tai vastaava houkutin. Tuotemyynnillä saat varmasti katettua osan kuluista, mutta kannattaa ajatella messujen olevan tilaisuus markkinoida yritystäsi ja palvelujasi. Toisin sanoen messut eivät välttämättä ole tuottoisaa toimintaa, josta viimeisenä messupäivänä jää käteen aimo tukku kahisevaa, vaan messuihin panostettu raha palaa liikkeeseen pikkuhiljaa pieninä puroina uusien asiakaskontaktien muodossa. 16 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

17 Hyödynnä tukkukauppiaan kuluttajakampanjat. Sommittele ja ripusta näyttävät kampanjamateriaalit seinille, standiin ja ikkunaan. Ne kiinnittävät asiakkaittesi huomion ja saavat mielenkiinnon heräämään - auttavat sinua tuotemyynnin edistämisessä! Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 17

18 Internet-sivut Voit myös hankkia parturi-kampaamollesi omat internet-sivut. Sivut suunnitellaan tietenkin vastaamana liikkeen imagoa. Perustietojen lisäksi voit kertoa sivuilla tarkemmin esimerkiksi kampaamon palveluista, laittaa kuvia tehdyistä töistä tai vaikkapa laittaa kuukausittain vaihtuvan tarjouksen. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että internetsivujen teettäminen ammattilaisella on yleensä melko kallista puuhaa. Kannattaa myös miettiä pystytkö esimerkiksi itse jatkossa päivittämään tarvittavat tiedot internetiin, tai mitä sellainen palvelu tulisi sinulle maksamaan. Kannattaa ottaa selvää ja kysellä hintoja eri palveluntarjoajilta. Kiinnitä myös huomiota palvelun sisältöön. Joskus kalliimmalta tuntuva saattaa sisältää enemmän palveluita ja olla kokonaiskustannuksiltaan se halvempi vaihtoehto. Hyvännäköiset, tyylikkäät ja helppokäyttöiset internet-sivut ovat aina hyvää mainosta yrityksellesi! Voidaan kuitenkin sanoa, että mikäli ei ole itse taitoa tai varaa teettää ammattilaisella hyviä internet-sivuja, lienee parempi olla ilman. Kotikutoiset ja huonosti toimivat sivut eivät juuri kohota liikkeesi imagoa. Parturikampaamon tavarat ja tuotteet Parturi-kampaamossa on yllättävän paljon tarvikkeita ja tavaroita, joita tulee hankkia ennen yritystoiminnan aloittamista. Tavarat ja tuotteet tietenkin sitovat pääomaa. Mieti mitä tuotteita ja kuinka paljon otat esimerkiksi ulosmyyntiin. Voi olla turvallisempaa aloittaa maltillisemmin ja tilata sitten lisää, kun on saanut ensimmäiset pullot myytyä. Toisaalta taas kannattaisi hyödyntää tukkurin aloittavan yrityksen isommat alennukset. Hakanitin ammattitaitoisilta edustajilta ja puhelinmyynnistä saat apua ensimmäisen varaston määrittämiseen. Hankittavien listalle kuuluvat ainakin seuraavat tuotteet: kestovärit hapetteet vaalennusjauhe/voide kevytvärit permanenttiaineet kiinnitteet ihon suojavoide värinpoistoaine (iholta) shampoot hoitoaineet muotoilutuotteet hiuslakat muotoiluvaahdot geelit vahat jne. Tarpeellisia tarvikkeita ovat: harjat tunneliharja pyöröharja aukikampausharja jne. 18 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

19 kammat leikkuukammat piikkikampa tupeerauskampa jne. kapat (leikkaus- ja värikappa & lastenkappa) pyyhkeet fööni hiustenleikkuukone permanenttimyssy niskaliinat vanunauha permanenttirullat kampausrullat tarrarullat piikit pinnit & hengettömät värisudit & kipot dekantteri (mittalasi)/vaaka ajanvarauskirja & lehdet ajastin tuubipuristin hiusverkko hiuslenkkejä kampauksiin Palveluiden ja tuotteiden hinnoittelu Miten hinnoitella tuotteet ja palvelut parturi-kampaamossa? Hintojen tulisi perustua aina siihen, että ne kattavat kulut ja työntekijän palkan, sekä arvolisäveron. Joskus jopa kuulee tarinoita, että kampaaja hinnoittelee tuotteensa naapurin hinto-jen perusteella. On tietenkin hyvä silmäillä yleistä hintatasoa, mutta omien hintojen on kuitenkin ensikädessä perustuttava perusmatematiikalla suoritettaviin laskutoimituksiin. Jotta voit selvittää tai tarkistaa oman kampaamosi palvelujen hinnat, täytyy ensiksi määritellä myyntikate. Selvitä rahoitustarve ja käyttökatetarve, sekä kiinteät kulut, niin saat laskettua myyntikatetarpeen. Lasket myyntikatetarpeen helposti täyttämällä taulukkoon oman liikkeesi vuoden rahoitustarpeet, käyttökatteen, sekä koko vuoden kiinteät kulut. TAVOITETULOS (ennen veroja) +/-0 + Poistot/Lainan lyhennykset = RAHOITUSTARVE + Korot ja muut rahoituskulut = KÄYTTÖKATETARVE + Kiinteät kulut kiinteät palkat sivukuluineen vuokrat muut kiinteät kulut markkinointi matka- ja päivärahat sähkö, lämpö, vesi puhtaanapito, siivous konttori/toimistokulut kirjanpito vakuutukset kirjat, lehdet, koulutus, jäsenmaksut edustus ulkopuoliset palvelut korjaukset/huollot muut = MYYNTIKATETARVE Kun olet laskenut liikkeesi myyntikatetarpeen koko vuodelle, voit jakolaskulla selvittää paljonko rahaa pitäisi tulla kassaan kuukaudessa, viikossa tai päivässä. Kun haluat laskea yhden tunnin hinnan, laske kuinka monta tuntia liikkeesi on auki ja sen jälkeen mieti paljonko siitä on varsinaista tehokasta työaikaa. Esimerkiksi, mikäli liikkeesi on auki 40 tuntia viikossa, on tehokasta työai- Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta 19

20 Voit halutessasi tilata kätevästi puhelimitse Hakanitin tuote- ja tarvikekuvaston hinnastoineen kotiisi veloituksetta. Voit soittaa ilmaisnumeroomme , ja lähetämme kuvastot sinulle välittömästi. Keskittämällä ostosi saat tuntuvia etuja itsellesi. Sopimusasiakkaana säästät selvää rahaa alennuksien kautta ja samalla myös esimerkiksi tuotemyynnistä käteen jäävä osuus kasvaa! 20 Kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen Verkkokaupan perustaminen Von Wendt-Jensen, Johanna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara 2012 Verkkokaupan perustaminen Johanna von Wendt-Jensen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F 27 (verkkojulkaisu 26) Kirjoittajat: Anna Pikala, Helinä Ahola, Petri Katajarinne ja Timo Parkkola Kirjan ulkoasu ja taitto: Kirsti Pusa Painovuosi: 2014 Tätä kirjaa

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

Visailukysymyksiä. Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi. 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin?

Visailukysymyksiä. Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi. 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin? Visailukysymyksiä Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin? a. Setelissä on ainakin hologrammi, turvalanka ja koko seteli hohtaa ultraviolettivalossa. b. Kun seteliä

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

KAUPPIAAN ABC - OPAS

KAUPPIAAN ABC - OPAS Torit - Markkinat - Messut - Festit KAUPPIAAN ABC - OPAS kaikille tori- ja tapahtumaelinkeinossa työskenteleville selkeästi osa-alueittain esitettynä sekä kattavasti huomioiden elintarvikkeiden ulkomyynnin

Lisätiedot

Mun ElämÄ. mun. RaHAt

Mun ElämÄ. mun. RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Itsenäistyminen on yksi suurimmista murroksista. Yht äkkiä asuu yksin ja vastaa omista asioistaan. On mietittävä miten hankitaan kotivakuutus, mitä tarkoittaa luoton

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot