Eurajoki Raportti kunnanhallitukselle varhaiskasvatuksen siirtymisestä koulutoimeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurajoki 2014. Raportti kunnanhallitukselle varhaiskasvatuksen siirtymisestä koulutoimeen 17.11.2014"

Transkriptio

1 1 Eurajoki 2014 Raportti kunnanhallitukselle varhaiskasvatuksen siirtymisestä koulutoimeen

2 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1.Nykytilan kuvaus Tausta Organisaatio Päivähoidon palvelukokonaisuus Päivähoidon toimintamuodot Lasten hoidon tuet Henkilöstö ( alkaen) Tila-asiat Asiakasmaksulaskutus ja palkanlaskenta Tulosalueen nimeksi varhaiskasvatus Uusi varhaiskasvatuslaki voimaan vuonna Oppilaslähtöinen oppimispolku 9 3. Hallinnon muutokset ja talousarvio Tavoiteltavat synergiaedut Yhdistymisprosessin aikataulu 13 LIITE 1. Päivähoidon organisaatio alkaen 15 LIITE 2. Organisaatio

3 3

4 4 1.Nykytilan kuvaus 1.1 Tausta Kokoomuksen valtuustoaloite varhaiskasvatuksen siirtämisestä sosiaalitoimesta koulutoimeen esitettiin ensimmäisen kerran vuonna Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut asian koulu- ja sosiaalilautakunnan yhteisesti valmisteltavaksi. Koululautakunta päätti kokouksessaan , ettei se kannata varhaiskasvatuksen siirtämistä koulutoimen alaisuuteen tässä vaiheessa. Poikkihallinnollisena yhteistyönä kuntalaisten palvelut ovat nykyisellään täysin toimivat. Sosiaalilautakunta totesi kokouksessaan lausuntonaan, että tässä vaiheessa, ennen varhaiskasvatuslain voimaantuloa ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta, ei ole tarvetta siirtää päivähoidon hallintoa koulutoimeen. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan valmistelevansa kunnan palvelutoiminnan organisointia osana vuonna 2013 laadittavaa kuntastrategiaa ja asettavansa strategiatyön tulosten pohjalta työryhmän, jonka tehtävänä on toteuttaa toimintatapauudistus mennessä. Kunnanhallitus : koulutoimen sekä kulttuuri ja vapaa-aikatoimen johtamisjärjestelmää on syytä uudistaa siten, että koulutoimiston sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiston päällikkönä toimii sivistysjohtaja. Viran tarkoituksena olisi sivistystoiminnan palvelukokonaisuuksien johtaminen ja kehittäminen sekä asiakasohjaus. Sivistysjohtaja vastaisi oman toimialansa palvelukokonaisuuksien ja palveluprosessien toimivuudesta, kattavuudesta, resursoinnista, tuloksista, mittaamisesta, ohjauksesta, kehittämisestä koordinoinnista sekä huolehtisi asiakastarpeiden tunnistuksesta. Kunnanhallitus päätti käynnistää hallinto- ja johtosääntöjen muutosprosessin sekä ottaa huomioon vuoden 2015 talousarvio- ja taloussuunnittelussa tavoitteen, että kuntaan perustetaan sivistysjohtajan virka alkaen. Nykyinen päivähoitolaki ja -asetus ovat vuodelta Voimassa olevan päivähoidon lainsäädännön uudistamista (Varhaiskasvatuslaki) on perusteltu suomalaisen päivähoitojärjestelmän sekä sen toimintaympäristön muutoksilla. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyivät vuoden 2013 alussa opetus- ja kulttuuriministeriöön osaksi kasvatus- ja koulutusjärjestelmää.

5 5 Tämän selvityksen laadintaan ovat osallistuneet päivähoidon johtaja Raili Aitonurmi (sihteeri), sosiaalijohtaja Alpo Komminaho, koulutoimenjohtaja Ilkka Heikkilä ja keskustan koulun rehtori Vesa-Pekka Leino. 2 Organisaatio Päivähoidon nykyinen organisaatio on esitetty liitteessä Päivähoidon palvelukokonaisuus Lasten päivähoito on kunnan järjestämää varhaiskasvatuspalvelua, joka sisältää suunnitelmallisen ja tavoitteellisen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuden. Hyvän perushoidon ohella lapselle tarjotaan mahdollisuus leikkiin ja oppimiseen vertaisryhmässä. Lasten päivähoito painottaa varhaiskasvatuksen laatua, vanhempien ja henkilöstön kasvatuskumppanuutta sekä eri sidosryhmien välistä yhteistyötä lapsen ja hänen perheensä parhaaksi. Varhaiskasvatussuunnitelma on varhaiskasvatuksen ohjauksen työväline Päivähoidon toimintamuodot Päiväkoti Majakka 3 osastoa (Kuutit, Norpat, Hylkeet 21 x 21 x 8 lasta) Esiopetusta täydentävä päivähoito (Mursut, 26 lasta) Erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetus Päiväkoti Metsätähti ( alkaen) vuorohoito-osasto (30 lasta) 2 osastoa (2 x 21 lasta) esiopetusryhmä ja esiopetusta täydentävä päivähoito (noin 20 lasta) luokkalaisten aamu- ja iltapäiväkerhot (20 lasta) Ryhmäperhepäiväkodit Sateenkaari (12 lasta) Irjanne (12 lasta) Meritähti (Kuivalahti 12 lasta) Päivänsäde ja Pilvenhattara (molempien toiminta päättyy ) Perhepäivähoito

6 6 25 kotona toimivaa perhepäivähoitajaa, lapsia noin 100 Erityispäivähoito Päiväkoti Majakassa työskentelee erityislastentarhanopettaja (pääpaikkana pienennetty ryhmä Hylkeet), joka vastaa Eurajoen kunnan alle kouluikäisten lasten erityiskasvatuksesta ja -opetuksesta sekä pedagogisesta kuntoutuksesta. Yhtenä päivänä viikossa erityislastentarhanopettaja on perhepäivähoidon käytettävissä. Lisäksi päiväkoti Metsätähden päiväkodin johtajalla on erityislastentarhanopettajan kelpoisuus. Hän vastaa erityispäivähoidon prosesseista kunnassa ja toimii 50 % työajasta resurssiopettajana erityistä tukea tarvitseville lapsille. Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhot (syksy 2014) Valtuustosopimus määrittelee, että kunnan kaikille 1.-2-luokkalaisille tarjotaan aamu- ja iltapäiväkerhopaikka. Kerhot ovat seuraavat: Kahari (33 lasta) Huhta (12 lasta) Linnamaa (15 lasta) Rikantila (iltapäiväkerho kyläyhdistyksen ylläpitämä) ja kunnan järjestämä aamukerho Lisäksi koululaisia on Irjanteen ja Kuivalahden ryhmäperhepäiväkodeissa. Lapijoen koulun kerhotoiminta järjestetään päiväkoti Metsätähdessä, työntekijöinä päiväkodin henkilökunta. Lapsia aamu- ja iltapäivätoiminnan piirissä syksyllä 2014 on noin 90. Avoin päivähoitotoiminta Eurajoella tarjotaan avoimia päivähoitopalveluja kotona lapsiaan hoitaville perheille päiväkoti Majakkaan kuuluvan Mursujen ryhmän tiloissa. Avoin päiväkoti on auki lapselle aikuisen kera kaksi kertaa viikossa. Pienten lasten kerho 3 vuotta täyttäneille järjestetään yhtenä päivänä viikossa Lasten hoidon tuet Kunta tukee myös lasten kotihoitoa ja yksityistä päivähoitoa. Eurajoki maksaa molempiin tukimuotoihin myös kuntalisää. Kela maksaa kaikki muut tuet paitsi yksityisen hoidon tuen kuntalisän ja laskuttaa kuntaa kuukausittain.

7 7 Lasten kotihoidon tuen kuntalisästä (200 e/kk alle 2-vuotiaasta lapsesta) on voimassa valtuuston päätös asti. Jatko päätetään erikseen. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä on 250 euroa kuukaudessa Henkilöstö ( alkaen) 1 päivähoidon johtaja 2 päiväkodin johtajaa (toisella myös erityislastentarhanopettajan kelpoisuus) 1 perhepäivähoidon ohjaaja 1 erityislastentarhanopettaja 11 lastentarhanopettajaa 12 hoitajaa (joista vuorohoito-osastolla 4 ja esiopetusryhmässä 1) 3 avustajaa 1 vastaava aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja 5 aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaa (+ muutamia määräaikaisia) 7 vakinaista ryhmäperhepäivähoitajaa + tarpeen mukaan määräaikaisia (lapset/työntekijä suhdeluvun takia). Osalla hoitajan kelpoisuus. 25 perhepäivähoitajaa 2 hoitajaa, jotka toimivat varahenkilöinä Yhteensä 71 vakinaista virkaa ja tointa ja noin 5 tilapäistä tointa. Kotona toimivien perhepäivähoitajien määrä vähentynee vielä noin kahteenkymmeneen muutaman vuoden sisällä. Syksyllä 2014 tarvitaan lisäksi yksi lastentarhanopettaja päiväkoti Metsätähden esiopetusryhmään, koska Lapijoen koulun esiopettaja siirtyy Linnamaan kouluun. Ko. lastentarhanopettajan tointa esitetään vakinaiseksi toimeksi vuodelle Päivähoidon työntekijät ovat KVTES:n alaisia työntekijöitä. Perhepäivähoitajia koskee oma palkkausliite Tila-asiat Lapijoen päiväkodin valmistumisen myötä päivähoitopaikat lisääntyvät ja voidaan luopua nykykäytännön mukaan osasta ryhmäperhepäiväkoteja (kunnanviraston alakerran ryhmäperhepäiväkodit). Vanhan Kaharin päiväkodin tilat ovat remontin tarpeessa. Päivähoito on esittänyt, että vanhan päiväkodin hoitolapset (esiopetusta täydentävä päivähoito) ja Kaharin nuorisotalon aamu- ja iltapäiväkerholaiset saisivat uudet tilat nykyisen kirjaston tiloista. Päivähoito on myös kiinnostunut kunnanvirastolla sijaitsevista, ryhmäperhepäiväkodeilta vapautuvista tiloista. Tiloihin sopisi uudet tilat avoimelle toiminnalle ja osapäivähoidolle, joka yleistyy, kun subjektiivinen päivähoito-oikeus purkautuu osittain vuonna Vuodelle 2015 esitetään suunnittelurahaa keskustan koulun nykyisen kirjaston tilojen tulevan käytön suunnitteluun. Keskustan koulu tarvitsee lisätilaa, Kaharin tiloissa sijaitsevat il-

8 8 tapäiväkerhot olisi hyvä sijoittaa koululle. Lisäksi ko. tiloihin on pohdittu harjaantumisopetusta, mutta sille lienee tarpeen suunnitella omat tilat esimerkiksi kehitysvammaisten työja päivätoimintakeskuksen Toimarin yhteyteen. Päivähoidon kunnanvirastolla työskentelevän henkilöstön (päivähoidon johtaja, perhepäivähoidon ohjaaja, toimistosihteeri) mahdollinen siirtyminen pois sosiaalitoimen tiloista tulee myös pohdittavaksi, koska sosiaalitoimi tarvitsi tilat omaan käyttöönsä perhetyöntekijälle, lapsiperheiden kotipalvelun hoitajalle, hyvinvointikoordinaattorille sekä tilapäisille työntekijöille (mm. opiskelijat). Nykyiset kulttuuritoimen tilat vapautunevat päivähoidon käyttöön Asiakasmaksulaskutus ja palkanlaskenta Päivähoidon toimistosihteeri hoitaa perhepäivähoitajien palkanlaskennan valmistelutehtäviä, päivähoidon maksupäätökset ja asiakasmaksulaskutuksen sekä lukuisia muita sosiaalitoimen ja kunnan yhteisiä toimistotehtäviä tehtäviä (ks. liite). Tehtäväkuvaus säilyisi siirrossa ennallaan, erityisesti sosiaalitoimi toivoo arkistovastaavan tehtävien säilyttämisen nykyisellä viranhaltijalla Tulosalueen nimeksi varhaiskasvatus Päivähoidon tulosalueen nimi tulisi muuttaa nykykäytännön mukaisesti toimintaa paremmin kuvaavaksi varhaiskasvatuksen tulosalueeksi. Samassa yhteydessä päivähoidon johtajan nimike tulisi muuttaa varhaiskasvatusjohtajaksi Uusi varhaiskasvatuslaki voimaan vuonna 2015 Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamista pohtinut työryhmä jätti esityksensä opetusministeri Krista Kiurulle perjantaina Esityksen lähtökohtina ovat lapsen edun sekä lasten ja huoltajien oikeuksien, osallisuuden ja vaikuttamisen korostaminen. Työryhmä esittää henkilöstön ja lasten välisten suhdelukujen säilymistä ennallaan. Lapsiryhmässä saisi jatkossa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito-, kasvatus- ja opetustehtävissä olevaa henkilöä vastaava lapsimäärä. Työryhmän esitykset sisältävät uudistetun varhaiskasvatuksen määrittelyn ja tavoitteet. Esityksessä korostetaan monialaista yhteistyötä ja ehdotetaan lapsen kehityksen ja oppi-

9 9 misen tukea järjestettäväksi kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti. Työryhmä esittää selkeytyksiä varhaiskasvatuksen henkilöstön ammattinimikkeisiin. Ammattinimikkeinä olisivat jatkossa muun muassa varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen johtotehtävät. Nykyinen henkilöstön rakenne eli lastentarhanopettajien, sosionomien ja lastenhoitajien keskinäinen määrä säilyisi ennallaan. Myös henkilöstön mitoitus eli lasten ja kasvatushenkilöstön välinen suhdeluku esitetään säilytettäväksi ennallaan vuotiaiden lasten osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen kuitenkin sovellettaisiin nykyistä (1:13) pienempää henkilöstön ja lasten suhdelukua (1:7). Työryhmä esittää, että lakiin kirjataan säännös, että yhdessä ryhmässä saisi olla yhtä aikaa läsnä enintään kolme hoito-, kasvatus- ja opetustehtävissä olevaa henkilöä vastaava lapsimäärä. Esimerkiksi alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä voisi olla yhtä aikaa enintään 12 lasta, ja yli 3-vuotiaiden ryhmässä 21 lasta. Nykyistä päiväkodin mitoituksesta poikkeamisen säännöstä on selkeytetty. Lisäksi perhepäivähoitoryhmä voisi muodostua jatkossa enintään kahta perhepäivähoitajaa vastaavasta määrästä lapsia. Työryhmä esittää muutoksia lastenhoitajien, perhepäivähoitajien ja avustajien kelpoisuusvaatimuksiin. Lastenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena olisi jatkossa vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, johon sisältyisi, tai jota on täydennetty lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman opinnoilla taikka lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Perhepäivähoitajalta edellytettäisiin jatkossa vähintään perhepäivähoitajan ammattitutkintoa tai muuta soveltuvaa tutkintoa, johon sisältyy tai jota on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen opinnoilla. Avustajan tehtäviin olisi kelpoisuusvaatimuksena lasten hoitoon, kasvatukseen tai opetukseen soveltuva ammatillinen tutkinto tai muu soveltuva tutkinto. Työryhmä esittää myös nykyisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämistä ennallaan. Varhaiskasvatuslain työryhmän esitys sisältää useita eriäviä mielipiteitä.

10 10 2. Oppilaslähtöinen oppimispolku Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa lasten tuen kolmiportaisuus on olennainen asia. Kasvamisen ja oppimisen tuen turvaaminen, varhaisen puuttumisen organisoitu käyttö, tiedonsiirron tehostaminen ja oppimispolun kokonaisvaltainen tukeminen ovat kaikki olennaisia asioita lapsen kasvun mahdollistamisessa. Kasvamisen ja oppimisen tukemisen punaisella portaalla (erityistarpeet ja erityinen tuki) pitää huomata sen toiminnan vaikutukset resursointiin. Osa tukimuodoista heijastuu varhaisella iällä jo perusopetuksen vaiheisiin, joten resursoinnin ennakoitavuus paranee. Osa erityisen tuen päätöksistä on periaatteessa selvillä jo lapsen varhaisella iällä. Eurajoen kunnan perusopetuksen erityiseen tukeen on kuulunut lapsia, joiden opiskelu on toteutettu

11 11 Eurajoella, vaikka lasten tarpeet olisivat enemmän viitanneet saavuttamattomissa olevaan opiskelupaikkaan toisessa kunnassa. Näiden oppilaiden osalta jo aikaisempi tukeminen pitkällä tähtäimellä on suuri etu. Oppimispolkua kuvaavassa kaaviossa ei ole erikseen mainittu aamu- ja iltapäivähoitoa, joka on kuitenkin kaikkia kaavion prosesseja tukeva toiminto. 3. Hallinnon muutokset ja talousarvio Uusi organisaatio on kuvattu liitteessä 2. Keskeinen muutos liittyy johtamiseen ja toimintatapojen kehittämiseen horisontaalisen toimintamallin mukaisiksi. Tämä tarkoittaa koulutoimen ja varhaiskasvatuksen yhteisten kehittämistiimien perustamista ja niiden vastuuttamista. Toimenkuviin voi tulla tarkennuksia ja lisäyksiä liittyen horisontaaliseen tiimityöskentelyyn ja vastuuseen palvelujen kehittämisestä ja avainasiakkuuksista. Johtosääntöihin ei välttämättä tule muutoksia, vaan päivähoidon kohdat sosiaalijohtosäännöstä voitaneen siirtää sellaisenaan koulutoimen johtosääntöön. Toimintatapoihin ja tiimiytymisen liittyvä uudistus on syytä käynnistää jo syksyllä Koululautakunnan esittelijänä toimii edelleen koulutoimen johtaja. Rehtorit, päiväkodin johtajat, perhepäivähoidon ohjaaja ja varhaiskasvatusjohtaja voivat olla asiantuntijoina tarvittaessa omien yksikköjensä hankkeissa. Rehtorikollegioon liittyvät päiväkotien johtajat, perhepäivähoidon ohjaaja ja varhaiskasvatusjohtaja. Kollegio on valmisteleva elin, joka sopii käytännön asioiden toteutuksista. Aamu- ja iltapäivähoidon koordinaattori osallistuu kokouksiin tarvittaessa asiantuntijana. Tiimiorganisoidusti toteutetut poikkihallinnolliset kehittämistiimit ovat koulutoimen johtajan johtamisen väline ja samalla niiden kautta vapautetaan viranhaltijoille tilaa perustehtävän hoitamiseen. Sitä kautta parannetaan kuntalaisten saamia palveluita ja asiakkuuksien hoitoa. Kehittämistiimeistä on sovittu seuraavasti varhaiskasvatuksen ja rehtorien yhteiskokoontumisessa : Jotta lapsen siirtyminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen tapahtuisi jatkossakin joustavasti, nivelkohtia on syytä tarkastella. Tämän tarkastelun asiantuntijoita ovat ne työntekijät, jotka työskentelevät lasten kanssa näissä oppimispolun vaiheissa. Koulutoimessa ovat ennestään kokoontuneet esi- ja alkuopettajien ryhmä sekä erityisopettajien ryhmä. Ryhmiä laajennetaan varhaiskasvatuksen henkilöstöllä. Nämä omien alojensa suunnitteluryhmät yhdessä tuovat esiin ajatuksia ja ideoita kehittämiseksi. Samasta joukosta muodostettu pienempi noin 5 hengen kehittämistiimi suunnittelee ryhmän ohjeis-

12 12 tuksen mukaan, miten ongelmakohtia kehitetään. Ehdotukset käsitellään rehtorien ja varhaiskasvatuksen esimieskokouksissa. Ensimmäinen tiimi käsittelee yleisopetuksen näkökulmasta varhaiskasvatuksen ja koulun yhtymäkohtia, oppilaan siirtymistä varhaiskasvatuksesta kouluun. Toinen käsittelee erityisoppilaan siirtymistä varhaiskasvatuksesta kouluun. Tiimien jäsenet voivat vaihtua asiakohtaisesti mutta pääasiassa kokoonpanot ovat seuraavat: Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen tiimi: Esiopettaja, alkuopetuksen opettaja, päivähoidon lastentarhanopettaja, alakoulun rehtori, (hallinnon edustaja) Erityiskasvatuksen tiimi: 1-2 ala-asteiden erityisopettajaa, yksi varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettaja, 1-2 yksiköiden (varhaiskasvatuksen toimipiste, koulu) edustajaa, (hallinnon edustaja) Tärkeä tiimien tehtävä on kuvata rajapinnat mahdollisimman hyvin: miten lapsi siirtyy päivähoidosta esi- ja alkuopetukseen. Tämä toimeksianto on yhteinen molemmille tiimeille. Lisäksi varhais- alku- ja esiopetuksen tiimi suunnittelee yhteisiä henkilöstön koulutuksia, valmistautuu esiopetuksen opetussuunnitelmauudistukseen sekä joustavan alkuopetuksen kartoitukseen. Erityisopetuksen tiimi miettii yhteisiä menettelytapoja koulukohtaiseen oppilashuoltotyöhön. Varhaiskasvatuspuolella ei päiväkodeilla ole johtokuntia. Jatkossa voisi miettiä, että kouluille ja päiväkodeille asetettaisiin velvoite perustaa kodin ja koulun yhteistyöhön esim. vanhempainyhdistys. Tällöin voitaisiin harkita koulujen johtokunnista luopumista. Talousarvio 2015 Päivähoidon johtaja valmistelee vuoden 2015 talousarvioesityksen muuten entiseen tapaan, mutta se käydään yhdessä läpi sekä sosiaalijohtajan että koulutoimen johtajan kanssa. Erityisesti kiinnitetään huomiota tavoitteisiin ja painopisteisiin, joihin sisällytetään tästä siirtosuunnitelmasta keskeiset asiat. Talousarvio käsitellään ensin sosiaalilautakunnassa ja sen jälkeen koululautakunnassa. Koulutoimen johtajan ja päivähoidon johtajan tekevät tarvittaessa tasapainotusesityksen mennessä kunnanjohtajalle. Aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa ehdotetaan alakoulujen rehtorien alaisuuteen, jolloin rehtorit ovat omissa kouluissaan aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien esimiehiä. Vastaava aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja koordinoisi edelleen koko toimintaa ja toimisi edelleen myös Kaharin nuorisotalon aamu- ja iltapäiväkerhon työntekijöiden esimiehenä. Lapijoen päiväkodin johtaja toimisi kuitenkin esimiehenä Lapijoen aamu- ja iltapäiväkerhon työntekijöille.

13 13 Aamu- ja iltapäivätoiminnalla on budjetissa yhteistä materiaali- ja tarvikemäärärahaa kaikkien kerhojen käyttöön. Kouluilla sijaitsevat kerhot voivat hyödyntää myös koulujen materiaaleja ja tarvikkeita. Pohdittavaa: siirron vaikutukset uusien esimiesten työn vaativuuteen. 4. Tavoiteltavat synergiaedut Lapijoen päiväkodin valmistuminen avaa mahdollisuuden missä yksi perusopetuksen pienryhmä olisi sijoitettu Lapijoen kouluun. Edellytyksenä on kuitenkin, että pienryhmän oppilaat olisivat melko samanikäisiä. Tällä parannettaisiin alueellista tasa-arvoa ja myös monipuolistettaisiin erityisen tuen oppimisympäristöjä. Varhaiskasvatuksen lopussa esiopetuksessa on viime vuosina esiintynyt tarvetta tuen keltaisen ja punaisen vyöhykkeen kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen toimintamallien tulee olla näiden kehittämistoimintojen ja tavoitteiden perustana. Ap/ip-toimintojen osalta varhaiskasvatuksen siirto tukee niin perustoimintoja (materiaalihankinnat ja ruokahuolto) ja niiden suunnittelua kuin esimerkiksi henkilöstöhallintaa ja tarvittaessa tilakysymyksiä ja niihin liittyviä ratkaisuja. Varhaiskasvatuksen siirto koulutoimeen mahdollistaa myös erityisen tuen henkilöstön tarpeen yhteisen suunnittelun. Henkilöstön kohdalla on viime vuosien aikana tapahtunut suuri kasvu ja tehtävien uudelleen organisointia. Tätä tulisi tarkastella nyt kokonaisuuden kannalta ja miettiä, mikä esimerkiksi on painopiste erityislastentarhanopettajien roolin kohdalla. Henkilöstön koulutuksen kannalta siirto mahdollistaa varhaiskasvatuksen toimintamallien tutustuttamisen ja perusopetuksen toimintamallien tutustuttamisen toisiinsa. Kahdella kasvatuksen alan henkilöstön osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen on mahdollisuus, joka tulisi suunnitella ja organisoida huolella. Käytännön synergiaetuina kannattaa tuoda esille vielä tukipalvelut, esim. lasten kuljetusasiat ja niiden järjestäminen, joissa varsinkin keskustaajaman alueella voisi olla saavutettavissa etuja. Sosiaalitoimen ja varhaiskasvatuksen tiiviin yhteistyön varmistaminen jatkossakin: toimintakäytännöistä sopiminen

14 14 5. Yhdistymisprosessin aikataulu : Päivähoidon siirtoa koulutoimeen (sivistystoimeen) valmistelevan työryhmän kokoukset alkavat. Työryhmä: koulutoimen johtaja Ilkka Heikkilä sosiaalijohtaja Alpo Komminaho (pj) päivähoidon johtaja Raili Aitonurmi (siht) keskustan koulun rehtori Vesa-Pekka Leino (perusopetuksen osuus) kunnanjohtaja Harri Hiitiö Toukokuu Päivähoidon nykytilan kuvaus valmis Kesäkuu Henkilöstön edustajille ja esimiehille lähetetään kutsu tilaisuuteen Elo-syyskuu Työryhmän kokous, tilaisuuden valmistelu Henkilöstön edustajille ja esimiehille esitellään valmistelutilannetta - talousarvion laadinta tulosalueet johtosääntömuutokset oppimispolkujen prosessit rehtorien kollegio kokoontuu, aiheena kehittämisstiimien määrittely. Myös päivähoidon esimiehet osallistuvat Lokakuu päivähoidon ja alkuopetuksen rajapinnat

15 15 synenergiaedut organisaatio kehittämistiimien perustaminen (perustettu ) toimenkuvien tarkistaminen (loka-marraskuu) Marraskuu: Esimiehille info klo 13 Henkilöstölle info klo kunnanhallitus: johtosäännöt ja varhaiskasvatusjohtajan virka Joulukuu: Valtuusto: johtosäännöt 2015: Yhdistyminen toteutuu Koulultk talousarvion käyttösuunnitelma Uudet työkokouskäytännöt Yhteinen koulutus Seurantapalaverit Sisäinen viestintä

16 LIITE 1. Päivähoidon organisaatio alkaen 16

17 17

18 LIITE 2. Organisaatio

19 19

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 1 Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 23.8.2016 1. Varhaiskasvatuksen tilanne syksyllä 2016 Päivähoitopaikat ovat käytössä syksyllä 2016 lähes sataprosenttisesti, vain muutamia hajapaikkoja

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä MLL:n seminaari Päivähoidosta varhaiskasvatukseen 12.9.2014 Tarja Kahiluoto Neuvotteleva virkamies Lain uudistamisen lähtökohtia

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA 1(3) PERUSOSA (liitetään osaksi koulun tai päiväkodin opetussuunnitelmaa) 1. Nimet: koulut ja yhteistyöpäiväkodit Herttoniemenrannan ala-aste, rehtori Kirsi Myllymäki kirsi.myllymaki@hel.fi Varhaiskasvatusyksikkö

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Ajankohtaisfoorumi 29.11.2012 Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Varhaiskasvatus on peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Selänteen alueella organisoitu sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluen näiden palveluiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 87 19.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys-

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Oulun kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän

Oulun kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän Oulun kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä Sivistys- ja kulttuurilautakunta 15.5.2014 2 Oulun kaupunki on lausunnossaan ottanut kantaa niihin asioihin,

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen Tausta Varhaiskasvatuspalvelut tarvitsevat selkeän lainsäädännön vastatakseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Sisällys 1. Sastamalan varhaiskasvatuspalvelu... 2 2. Perhepalveluverkosto ja lapsihuoltotyöryhmät... 3 3. Kehityksen ja oppimisen tukea

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

7.4.2015. Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi

7.4.2015. Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Lausunto 1 (6) Opetus-ja kulttuuriministeriö Kirjaamo@minedu.fi Varhaiskasvatuslaki@minedu.fi Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Viite: Lausuntopyyntö OKM 15 / 010 / 2015

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Koulutoimen päävastuualueen toiminta-ajatuksena on:

Koulutoimen päävastuualueen toiminta-ajatuksena on: Hyväksytty 5.10.1992, voimaan 1.1.1993 Muutettu 28.6.1993, 30.1.1995, 17.6.1996, 27.1.1997, 29.1.2001, 7.5.2001, 20.6.2011, 1.12.2014, voimaan 1.1.2015 EURAJOEN KUNTA KOULUTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja. Varhaiskasvatuspalvelut

VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja. Varhaiskasvatuspalvelut VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3200 Esiopetus Keskuskoulu 3216 Esiopetus Kino 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja

Lisätiedot

KOHTI VARHAISKASVATUSLAKIA. Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmä

KOHTI VARHAISKASVATUSLAKIA. Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmä KOHTI VARHAISKASVATUSLAKIA Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmä 21.3.2014 klo 9.00 Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Koulutuspolitiikan osasto Lain uudistamisen lähtökohta Nykyinen

Lisätiedot

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh 29.10.2015 Sivu 1 / 1 4640/03.00.00/2015 34 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi 16.8.2012 Nakkilan kunnan järjestämä varhaiskasvatus siirtyi 1.8.2009 alkaen osaksi Nakkilan kunnan kasvatus- ja opetustointa. Varhaiskasvatuksen hallinnollinen ohjaus, seuranta ja valvonta on sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

Jyväskylän kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Lausunto Varhaiskasvatuspalvelut 1.7.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntopyyntönne 15.4.2014 (OKM/81/040/2012) Jyväskylän kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4640/2015 03.00.00 221 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Jaana Suihkonen, puh. 09

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.5.2017 43 Kulttuurilautakunta 17.5.2017 36 Liikuntalautakunta 10.5.2017 22 Nuorisolautakunta

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Lausunto 1 (5) Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi Viite: Valiokunnan kuulemistilaisuus 27.1 2015 Asia: Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Päivähoito TOIMINTA

Sosiaalilautakunta. Päivähoito TOIMINTA Sosiaalilautakunta Päivähoito Sitovat tavoitteet 2014 - Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa päivähoidon yksiköissä. Lapsen yksilöllisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Lausunto 1 (5) Eduskunnan sivistysvaliokunta siv@eduskunta.fi Viite: Valiokunnan kuulemistilaisuus 13.2 2015 Asia: Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Nykyinen

Lisätiedot

Uusi varhaiskasvatuslaki, joka kumoaa nykyisen varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen.

Uusi varhaiskasvatuslaki, joka kumoaa nykyisen varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen. Uusi varhaiskasvatuslaki, joka kumoaa nykyisen varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen. Asiakkaan oikeudet eivät heikkene. Oikeus varhaiskasvatukseen ei muutu. Menettely- ja oikeusturvakeinot selkeytyvät.

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Kotihoidon tuen puolittaminen Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus Varhaiskasvatuslain uudistaminen Jarkko Lahtinen jarkko.lahtinen@kuntaliitto.fi Syyskuussa

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Oppilaitosjohdon foorumi Ritva Järvinen Aija Rinkinen

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Oppilaitosjohdon foorumi Ritva Järvinen Aija Rinkinen Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen Oppilaitosjohdon foorumi 14.6.2012 Ritva Järvinen Aija Rinkinen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen Ovatko varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan talousarvio/palvelusopimus

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 6 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 6 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 6 / 2012 Aika 9.10.2012 klo 19.02 21.01 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiin

Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiin Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiin Viite: OKM059:00/2012 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman (22.6.2011) mukaan säädetään laki varhaiskasvatuksesta.

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017 Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Intialainen viisaus Kun aikuiset näkevät lasten ajelehtivan joessa ja jopa hukkuvan,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen KUTSU ESAVI/8313/05.12.01/2016 Etelä-Suomi 26.09.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhdessä Opetushallituksen kanssa kolme saman sisältöistä koulutustilaisuutta seuraavasti: Helsinki 1.11.2016

Lisätiedot