MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA /2/20/200/2016 Khall Valtuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion raamin elokuussa Raamissa määriteltiin vuosikatteeksi sama kuin poistojen määrä vuoden 2017 talousarviossa. Talousarvion pohjana ovat lautakuntien esitykset seuraavasti: Kunnanhallitus (hallintopalvelut) Sosiaali- ja terveyslautakunta Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Lautakuntien esitysten jälkeen Muhoksen kunnan alijäämä vuodelle 2017 olisi ,700 euroa. Vuosikate on ,598 euroa ja näin ollen on alle valtuuston asettaman raamin alle (vuoden 2017 poistot 3.053,398 miljoonaa euroa). Talousarvioasiakirjan yhteydessä on esitetty hankekohtainen investointiohjelma, joka käsittää lautakuntien toiveet. Lautakuntien investointitoiveet ovat yhteensä 5.0 miljoonaa euroa (bruttoinvestoinnit) ja nettoinvestoinnit ovat 5.0 miljoonaa euroa. Talousarvioasiakirjaan ei ole otettu ensimmäisen kierroksen osalta huomioon vyörytyksiä, strategian tuloskortteja 2017 eikä henkilöstömääriä. Talousarvio on myös käsiteltävä YTY-ryhmässä ennen seuraavaa päätöksentekoa. Talousarvion laadinnassa on käytetty viimeisintä (lokakuu 2016) Kuntaliiton laatimaa veropohjaa. Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu paikalle päävastuualueiden johtajat selostamaan oman päävastuualueensa tilannetta ja lautakuntien pohjaesityksiä. Ulkoisten käyttötaloustulojen kasvutavoitteeksi on asetettu 5 %. Sisäisten käyttötaloustulojen kasvuennuste maksimissaan. 1 %. Sisäiset erät voivat poiketa esitetystä perustellusta syystä.

2 Vuoden 2017 talousarvion palkkamenoihin varataan enintään 0,67 % korotus syksyn 2016 palkkatasoon nähden. Vuoden 2017 lomarahoista leikataan valtakunnallisen kiky-sopimuksen mukaisesti 30 %, joka vähentää palkkakustannuksia sivukuluineen hieman yli Sijaisten ja määräaikaisten määrää tullaan edelleen tarkastelemaan erityisen tarkasti laadittaessa vuoden 2017 talousarviota. Käyttömenojen kasvu on kokonaisuudessaan 0,0 %, huomioiden kuitenkin yleisesti ottaen hintojen korotuksen 0,5-1,5%. Erikoissairaanhoito tarkastellaan erikseen kuntakohtaisten neuvottelujen pohjalta. Pitkäaikaisten lainojen korkotaso (muuttuvat korot, vanhat lainat) tarkistetaan vastaamaan ennustettua korkotasoa vuodelle Mikäli verotuloissa ja valtionosuuksissa tapahtuu olennaisia muutoksia, voidaan käyttömenojen, palkkojen ja tulojen prosentteja pienentää / korottaa siten, että vuosikate kuitenkin säilyy em. mukaisesti. Velkamäärä strategian mukaisesti. Suunnitellut investoinnit vuodelle 2017 tarkistetaan hankekohtaisesti. Lisäksi laaditaan investointisuunnitelma vuosille Tulevien vuosien investointiohjelmaa tullaan tarkastelemaan erittäin kriittisesti. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee kokouksessa saatavat päävastuualueiden selostukset tiedoksi sekä päättää jatkovalmistelusta. KÄSITTELY: Asian käsittelyn osalta puheenjohtaja ilmoitti, että aluksi asiaa selostaa kunnanjohtaja ja tämän jälkeen kuullaan päävastuualueittaiset selostukset ja että mahdolliset kysymykset esitetään kunkin selostuksen aikana. Kunnanhallitukselle asiaa selostivat: * koko kunta: kunnanjohtaja Jukka Syvävirta * vapaa-aikapalvelut: vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha Pesosen selostuksen aikana kokoukseen saapui teknisten palvelujen päävastuualueen johtaja, tekninen johtaja Mikko Kari klo Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha Pesosen selostuksen ja käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi - tauko klo ja että Juha Pesonen poistui kokouksesta tauon alettua. * hallintopalvelut: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka

3 Khall * opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut: opetuspalvelujohtaja Juha Valta Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha Vallan selostuksen aikana klo valtuuston toinen varapuheenjohtaja Paula Juka poistui kokouksesta. * sosiaali- ja terveyspalvelut: sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen * tekniset palvelut ja investoinnit: tekninen johtaja Mikko Kari. PÄÄTÖS: Selostusten ja niistä käytyjen keskustelun päätyttyä kunnanjohtaja täydensi esitystään asian jatkovalmistelusta siten, että - talousarvioesitykset käydään läpi päävastuualueiden edustajien kanssa ja että - asia tuodaan kunnanjohtajan esityksenä uudelleen kunnanhallituksen käsittelyyn marraskuun aikana. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennetyn esityksen. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja ovat käyneet talousarvion 2017 hallintokuntien kanssa läpi. Hallintokuntien esittämiä määrärahoja on karsittu sekä tarkennettu. Valtuusto on hyväksymät kiinteistöveroprosentit :ssä 75 sekä tuloveroprosentin :ssä 76. Kyseiset veroprosentit on huomioitu talousarvion laadinnan yhteydessä. Talousarvio 2017 on laadittu Kuntaliiton talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Erityisesti TS2019 osalta on käytetty olemassa olevaa tietoa, joka pohjautuu vuoden 2018 tietojen pohjalle (sote-irtaantuminen). Talousarvioon on myös valmisteltu konsernitavoitteet sekä taloussuunnitelma vuosille (tuloslaskelma ja rahoituslaskelma). Talousarvion laadinnan yhteydessä on laadittu myös vyörytyseristä (laskennalliset erät). Tavoitteena on vuoden 2017 talousseurannan yhteydessä seurata myös vyörytyseriä. Kunnanjohtajan talousarvioesityksen vuosikate vuodelle 2017 on euroa. Poistot ovat 2017 talousarviovuodelle euroa. Valtuuston asettaman raamin mukaan vuosikate tulisi vastata vähintään investointien suuruutta. Tätä tavoitetta ei olla saavuttamassa. Talousarvioesityksen 2017 ylijäämä on euroa. Huomioitavaa on, että

4 tiukasta taloustilanteesta huolimatta hallintokunnat esittävät vuodelle 2017 perustettavaksi uusia palvelus-ja virkasuhteita. Talousarviovuoden 2017 nettoinvestoinnit ovat euroa. Suurimmat investoinnit ovat: 1) kunnanviraston peruskorjaus sekä 2) Päivärinteen päiväkoti ja Hyrkin koulu. Investointien nettomäärä, talousarviovuoden vuosikate ja aikaisempien vuosien pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen lyhennykset aiheuttavat sen, että Muhoksen kunnan velkamäärä kasvaa rajusti talousarviovuodelle 2017 että suunnitelma vuosille YTY-ryhmä on käsitellyt talousarviota syyskuun kokouksessa, että marraskuun kokouksessa ( ) yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla (myös henkilöstövaikutukset huomioiden). Valmistelija: Hallinto-ja talousjohtaja Rauno Maaninka, puhelin KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Asian käsittelyn osalta puheenjohtaja ilmoitti, että aluksi asiaa selostaa kunnanjohtaja ja tämän jälkeen kuullaan päävastuualueittaiset selostukset ja että selostusten aikana on mahdollista esittää kysymyksiä. Tämän jälkeen asiaa selostivat: * koko kunta: kunnanjohtaja Jukka Syvävirta Merkittiin pöytäkirjaan, että teknisen päävastuualueen johtaja, tekninen johtaja Mikko Kari saapui kokoukseen kunnanjohtajan selostuksen aikana klo * hallintopalvelut: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka Maaninka ilmoitti, että asiakirjan tekstiosan sisältöä täydennetään teknisenä korjauksena. * opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut: opetuspalvelujohtaja Juha Valta Merkittiin pöytäkirjaan, että Vallan selostuksen jälkeen kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi - tauko klo

5 * vapaa-aikapalvelut: vapaa-aikatoimenjohtajan Juha Pesosen esteen vuoksi asiaa selosti kunnanjohtaja * sosiaali- ja terveyspalvelut: sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen * tekniset palvelut ja investoinnit: tekninen johtaja Mikko Kari Kari ilmoitti, että asiakirjan tekstiosan sisältöä täydennetään teknisenä korjauksena. Merkittiin pöytäkirjaan, että investointiosan käsittelyn alkaessa kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jarmo Markkanen ja valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Eija Jurvanen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian kohdalla ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperusteena Markkasella Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnan jäsenyys ja varapuheenjohtajuus ja Jurvasella pelastusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyys. Merkittiin pöytäkirjaan, että selostusten päätyttyä kokouksesta poistuivat klo valtuuston toinen varapuheenjohtaja Paula Juka sekä viranhaltijoista Honkanen, Kari, Maaninka ja Valta ja kokoukseen paikoilleen palasivat esteellisinä kokouksesta poistuneet Markkanen ja Jurvanen. Kunnanjohtajan esitys kokouksessa: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2017 talousarvion sekä taloussuunnitelman Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa viranhaltijat tekemään asiakirjaan teknisiä tarkistuksia/korjauksia tekstiosaan ennen valtuuston käsittelyä. Puheenjohtaja esitti, että asiakirja käsitellään muutoin luvuittain, mutta käyttötalousosa (luku 4) käsitellään päävastuualueittain. Mahdolliset muutosesitykset on tehtävä tämän käsittelyn aikana ja samalla suoritetaan mahdolliset äänestykset. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksen käsittelytavasta. Luvut 1, 2 ja 3 - ei muutosesityksiä. Luvut 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ja ei muutosesityksiä. Luku 5 - ei muutosesityksiä.

6 Khall Luku 6 Luvun käsittelyn alkaessa kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jarmo Markkanen ja valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Eija Jurvanen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian kohdalla. Markkanen poistui kokouksesta luvun käsittelyn ajaksi ja Jurvanen poistui kokouksesta sen loppuajaksi klo Esteellisyysperusteena Markkasella Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnan jäsenyys ja varapuheenjohtajuus ja Jurvasella pelastusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyys. Kunnanjohtaja esitti muutoksena, että vuodelle 2018 esitetty paloaseman muutosja laajennusmääräraha euroa jaetaan kahdelle vuodelle seuraavasti: vuodelle euroa ja vuodelle euroa. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen luvun kunnanjohtajan muutetun esityksen mukaisena. Merkittiin pöytäkirjaan, että luvun käsittelyn jälkeen kokoukseen paikalleen palasi esteellisinä kokouksesta poistunut Markkanen. Luvut 7, 8, 9, 10 ja 11 - ei muutosesityksiä. Kunnanjohtaja totesi, että luku 7 muuttuu investointiohjelman muutoksen johdosta. PÄÄTÖS: Asian käsittelyn lopuksi puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2017 talousarvion sekä taloussuunnitelman kokouksessa tehdyin muutoksin. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oikeuttaa oikeuttaa viranhaltijat tekemään asiakirjaan teknisiä tarkistuksia/korjauksia tekstiosaan ennen valtuuston käsittelyä. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan /385 : Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muhoksen kunnan vuoden 2017 talousarvion investointiosaan varataan euroa paloaseman muutos- ja laajennusinvestoinnin toteuttamiseen. Kunnossapitotyöt esitetään rahoitettavaksi rakennusten peruskorjauksiin vuodelle 2017 varattavasta rahasta. Päätöksen toteamisen jälkeen kunnanjohtaja totesi, että päätöksen johdosta kunnanhallitus joutuu kokouksessaan käsittelemään uudelleen

7 hyväksytyn esityksen kunnan vuoden 2017 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta Talousarvion 2017 investointiosaan ja rahoituslaskelmaan tulee tehdä päätöksestä aiheutuvat muutokset. Rahoituksen lisäyksen johdosta myös kunnan rahoituskulut muuttuvat vuonna Tämän lisäksi suunnitelmavuoden 2018 investoinneista tulee poistaa paloasemalle varattu määräraha euroa. Kunnanhallituksen hyväksymään asiakirjaan on valmisteltu seuraavat muutokset: Vuoden 2017 investointiosa * varataan euroa paloaseman muutos- ja laajennusinvestoinnin toteuttamiseen (alkuperäinen esitys euroa) * paloaseman kunnossapitotyöt ( euroa) esitetään rahoitettavaksi rakennusten peruskorjauksiin vuodelle 2017 varattavasta rahasta ( ) ns. korvamerkittynä rahana. Taloussuunnitelmavuoden 2018 investointiosa * vuoden 2018 puolelta poistetaan paloaseman muutos- ja laajennusinvestoinnin määräraha euroa. Vuoden 2017 rahoituslaskelma * investointiohjelman muutos vaikuttaa vuoden 2017 rahoituslaskelmaan ja vaatii lainanoton lisäystä euroa. Vuoden 2017 käyttötalousosa * Rahoituskulujen lisäys otetaan huomioon käyttötalousosan tuloslaskelmassa sekä rahoituslaskelmassa. KJ:N ESITYS: Em. muutosten mukaisin korjauksin kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2017 talousarvion sekä taloussuunnitelman KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että käsittelyn alkaessa valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Eija Jurvanen ilmoitti olevansa esteellinen muutoksen kohdalla. Esteellisyysperusteena Jurvasella pelastusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyys. Ilmoituksensa jälkeen Jurvanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Keskustelun aikana Martti Apaja esitti, että kunnanhallitus pitää paloaseman investoinnin kohdalla voimassa tekemänsä päätöksen. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on Martti Apaja tehnyt kunnanjohtajan esityksestä poikkeavan esitys. Edelleen

8 puheenjohtaja totesi, että Apajan esitystä ei ole kannatettu ja että se siten kannattamattomana raukeaa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Päätöksen toteamisen jälkeen Martti Apaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Saneltu eriävä mielipide: Muhoksella ei ole ylivelkaantuneena kuntana tällaiseen investointiin varaa, koska ei ole varmaa tietoa sen tulevasta käytöstä. Tämän jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan täydennyksen esitykseensä: Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle seuraavaa: Koska vanhan vesitornin purkukustannukset eivät sisälly vuoden 2017 talousarvioon, kunnanhallitus valmistelee purkamista koskevan määrärahaesityksen valtuustolle helmikuussa 2017 siten, että vesitorni voidaan purkaa kesä-heinäkuun 2017 aikana. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennysesityksen. Khall Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen klo 19.55: - kokouksesta esteellisenä poistunut Jurvanen palasi paikalleen kokouksessa - kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi - tauko klo saakka. KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka saapui kutsuttuna kokoukseen asian käsittelyn alkaessa. Kunnanjohtaja selosti asiaa ja teki päätösesityksensä asiassa: Kunnanhallitus tekee valtuustolle /401 tekemänsä esityksen mukaisen esityksen kunnan vuoden 2017 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta Asiasta käytiin laaja keskustelu kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

9 Kunnanjohtajan esityksestä kunnanhallitus päätti, että pöytäkirja asian osalta tarkastetaan kokouksessa. Puheenjohtaja luki kokoukselle tehdyn päätöksen. Päätöksen lukemisen jälkeen kunnanhallitus totesi luetun päätöksen olevan kokouksen kulun mukainen ja totesi, että pöytäkirja on asian osalta tarkastettu kokouksessa. Valtuusto Kunnanhallitus tekee valtuustolle /401 tekemänsä esityksen mukaisen esityksen kunnan vuoden 2017 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta Koska vanhan vesitornin purkukustannukset eivät sisälly vuoden 2017 talousarvioon, kunnanhallitus valmistelee purkamista koskevan määrärahaesityksen valtuustolle helmikuussa 2017 siten, että vesitorni voidaan purkaa kesä-heinäkuun 2017 aikana. KÄSITTELY: Puheenjohtaja ilmoitti, että ennen muita puheenvuoroja on varattu mahdollisuus ryhmäpuheenvuoroille ja että nämä pidetään käsittelyn aluksi. Puheenjohtajan ilmoituksen jälkeen kuultiin valtuustoryhmien puheenvuorot: - Petri Holm / Perussuomalaisten valtuustoryhmä - Anneli Rissanen / Keskusta-Sitoutumattomat valtuustoryhmä - Kirsti Airaksinen / Muhoksen Vasemmiston valtuustoryhmä - Merja Jurvakainen / Muhoksen Kokoomuksen valtuustoryhmä ja - Jarmo Markkanen / Muhoksen sos.dem. ty:n valtuustoryhmä. Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti, että 1. seuraavaksi kuullaan kunnanjohtajan ja päävastuualueiden edustajien esittelypuheenvuorot - myös investoinnit (yleiskeskusteluvaihe) 2. esittelypuheenvuorojen jälkeen siirrytään päätöksentekovaiheeseen, jona aikana tulee tehdä mahdolliset esitykset sekä käyttötalouteen että investointeihin.. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Tämän jälkeen asiasta antoi yleisesittelyn kunnanjohtaja Jukka Syvävirta. Esittelyn jälkeen valtuutetuilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä asiassa. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja esittelyn aikana klo kokoukseen saapui valtuutettu Teemu Nurkkala.

10 Tämän jälkeen puheenjohtaja ilmoitti, että päävastuualueiden edustajien esittelypuheenvuorot kuullaan asiakirjan mukaisessa järjestyksessä. Puheenjohtajan ilmoituksen jälkeen päävastuualueiden johtajat osaltaan esittelivät asiaa päävastuualueensa käyttötalousosan että investointien osalta ja vastasivat asiasta heille esitettyihin kysymyksiin: - hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka/hallintopalvelut - opetuspalvelujohtaja Juha Valta/opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut - vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen/vapaa-aikapalvelut p Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksen tässä vaiheessa puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi - tauko klo sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen/sosiaali- ja terveyspalvelut ja - tekninen johtaja Mikko Kari/tekniset palvelut. Kari selosti myös yhdyskuntarakenteen kehittämishankkeiden osuutta. Merkittiin pöytäkirjaan, että Karin esittelyn aikana klo valtuutettu Kirsti Airaksinen poistui kokouksesta ja puheenjohtaja kutsui kokoukseen paikalle kutsutun Vasemmistoliitto r.p:n ehdokaslistan kutsumisjärjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun Ari Kankaanpään hänen paikalleen kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että Karin esittelypuheenvuoron päätyttyä puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi - tauko klo Kokouksen jatkuessa yleiskeskustelu jatkui. Yleiskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi sen päättyneeksi ja ilmoitti, että kokouksessa siirrytään päätöksentekovaiheeseen. Puheenjohtaja esitti, että - asiakirja käydään läpi sivualueittain - mahdolliset muutosesitykset tulee tehdä ko. osan käsittelyn kohdalla ja ne tulee jättää kirjallisena ja esityksessä on mainittava asiakirjan sivu ja kohta mihin esitys kohdistuu - mahdollisten muutosesitysten käsittely tapahtuu käsittelyn päätteeksi. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

11 Päätöksentekovaiheen aikana tehtiin seuraavat muutosesitykset (esittäjä/mahdollinen kannattaja, kohta/sivu ja esitysteksti): Sivualue 1-17: - ei muutosesityksiä ja puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen Sivualue 18-25: Martti Apaja/Juhani Vääräniemi) (kohtaan Elinvoimapalvelut/Kehittäminen, sivu 20) Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ottavat selvää, millä toimenpiteillä Oulujoen Monta alapuolisen vesistönosan säännöstelystä koituvia haittoja voidaan vähentää. Asiasta tulee tiedottaa kunnanvaltuustolle v lopulla. Aila Väisänen / Martti Apaja (kohtaan Hallintopalvelut(konsernipalvelut)/Palvelusuunnitelman kuvaus, sivu 22) Esitän, että kunta käynnistää selvityksen ja neuvottelut 2017 kirjanpidon ja maksuliikenteen keskittämisestä Monetraan. Ehtona, että asia tuodaan valtuuston päätettäväksi 2017 aikana. Sivualue 25-41: Eija Jurvanen /Petri Holm, Sirkka Tihinen, Juha H. Kukkohovi, Ville Rauhio ja useita muita (kohtaan Muu perusopetus/toiminnan kuvaus, sivu 34) Esitän, että Kylmälänkylän koulun lakkautusesitys säästötoimenpiteenä poistetaan vuoden 2017 talousarvioesityksestä. Otetaan asiassa aikalisä. Avataan tarkasteluun kouluverkkoselvitys mm. useiden sivukylien koulujen kasvavan tilatarpeen ja joillakin kouluilla havaittujen sisäilmaongelmien vuoksi. Kartoitetaan oppilasmäärien vaikutukset koko kunnan alueella. Rahoitus otetaan opetuspuolen käyttötalousmenoista eli materiaalihankinnoista ja sijaismäärärahoista. Sivualue 42-51:

12 ei muutosesityksiä ja puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen. Sivualue 52-61: ei muutosesityksiä ja puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen Sivualue 62-75: Martti Apaja/Pentti Piirala ja Noora Valkonen (kohtaan Henkilöstö, sivu 72) Arkkitehdin virkaan ei myönnetä määrärahaa. Sivualue (Investointiohjelma ): Alueen käsittelyn aluksi puheenjohtaja ilmoitti, että hallintopalvelujen osuus käydään rivi riviltä läpi ja muut osuudet kokonaisuuksina. * Hallintopalvelut/Maanhankinta Martti Apaja/Pentti Piirala Maanhankintaan ei myönnetä määrärahaa. * Hallintopalvelut/ATK-hankinnat, netto - ei muutosesityksiä ja puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen. * Hallintopalvelut/Arvopaperit - ei muutosesityksiä ja puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen. * Hallintopalvelut/Kunnanviraston peruskorjaus Juhani Vääräniemi/Martti Apaja, Sirkka Tihinen ja Pentti Piirala Kunnanviraston peruskorjauksen määrärahaksi esitän , jolla voidaan tehdä välttämättömin. Ennen lisärahan myöntämistä pyydetään selvittämään minkä verran henkilöstöä siirtyy maakunnan tai sen tukipalveluihin. Asian päättämiseen voidaan palata, kun luotettava henkilöstöselvitys on saatu. * Hallintopalvelut/Paloaseman muutos ja laajennus Merkittiin pöytäkirjaan, että asian kohdalla Jari Kangastie ilmoitti olevansa

13 esteellinen. Esteellisyysperusteena toimiminen Muhoksen paloaseman asemavastaavana ja paloaseman muutos- ja laajennushankkeen hanketyöryhmässä. Ilmoituksensa jälkeen Kangastie poistui paikaltaan kokouksessa. Martti Apaja / ei kannattajaa Hyväksytään kunnanjohtajan alkuperäinen esitys paloasemasta. ( euroa vuodelle 2017 ja euroa vuodelle 2018) Keskustelun aikana Martti Apaja kysyi Jarmo Markkasen mahdollisesta esteellisyydestä asian kohdalla. Kokouksen pöytäkirjanpitäjä Rauno Piippo ilmoitti, että Kuntaliiton lakiosastolta on kysytty esteellisyydestä ja vastauksena on saatu, että valtuuston kokouksessa esteellisyyttä ei ole. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Apajan esitystä ei ole kannatettu ja että se siten raukeaa. Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtajan toteamuksen jälkeen Martti Apaja ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen (perustelut kirjallisena liitteenä). Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen Jari Kangastie palasi paikalleen kokouksessa. * Sosiaali- ja terveyspalvelut - ei muutosesityksiä ja puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen. * Opetuspalvelut - ei muutosesityksiä ja puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen. * Vapaa-aikapalvelut Sirkka Tihinen/Pertti Kukkonen Muutosesitys: - Jäähallin ja Mäntyrannan salin peruskorjaus/suunnittelu yht * Tekniset palvelut

14 - ei muutosesityksiä ja puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen. * Yhdyskuntarakenteen kehittämishankkeet Pertti Kukkonen/Sirkka Tihinen Esitän, että talousarvion investointiosan suunnitelmaosiossa vuosille 2018 ja 2019 varattu MALPE-kuntaosuus siirretään Päivärinne-Laukka kevyenliikenteenväylästä Honkala-Hyrkkäänmäki kevyenliikenteenväylän rakentamiseen. Katri Hyvärinen/Satu Kvist-Kärkkäinen ja Eero Suomela MALPE: poistetaan Päivärinne-Laukka, lisätään Laukka-Montta (Montantien risteys) kevyenliikenteen väylä. Puheenjohtaja totesi keskustelun asiasta päättyneen ja ilmoitti, että valtuuston kokous keskeytetään tauon ajaksi - tauko klo Kokouksen jatkuessa puheenjohtaja ilmoitti, että muutosesitykset käsitellään siinä järjestyksessä kuin ne kohdistuvat käsittelyssä olevaan asiakirjaan. Tämän jälkeen käytiin läpi asian yhteydessä tehdyt esitykset. Esitysten käsittelyn osalta pöytäkirjaan on kirjattu: - esittäjä ja ensimmäinen kannattaja - yksimielisesti hyväksytyissä tapauksissa merkintä puheenjohtajan kysymyksestä ja merkintä valtuuston yksimielisestä hyväksynnästä sekä - äänestystilanteissa äänestystapa, äänestysesitys, äänestyksen tulos ja valtuuston päätös. Apaja/Piirala Puheenjohtaja totesi, että esitys on tehty teknisten palvelujen kohdalla, mutta esityksessä tarkoitettu määräraha sisältyy asiakirjan kohtaan Hallintopalvelut/ Maankäyttö- ja kaavoitus (sivu 21). Edelleen puheenjohtaja totesi, että määräraha on ollut jo vuoden 2016 talousarviossa ja tehtävässä on tällä hetkellä henkilö. Martti Apaja ilmoitti vetävänsä esityksensä pois ja tämän jälkeen myös esityksen kannattaja Pentti Piirala ja Noora Valkonen vetivät pois kannatuksensa esitykseltä. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kohdan kunnanhallituksen esityksen

15 mukaisena. Apaja/Vääräniemi Puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö valtuusto yksimielisesti Apajan esityksen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Apajan esityksen. Väisänen/Apaja Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin. Äänestysesitykseksi puheenjohtaja teki seuraavan: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Väisäsen esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä ja 18 EI-ääntä. Äänestystulos liitteenä (91 /1. äänestys). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kohdan Väisäsen esityksen mukaisesti. Jurvanen/Holm Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin. Äänestysesitykseksi puheenjohtaja teki seuraavan: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jurvasen esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 13 JAA-ääntä ja 21 EI-ääntä yhden valtuutetun pidättyessä äänestyksestä. Äänestystulos liitteenä (91 /2. äänestys). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kohdan Jurvasen esityksen

16 mukaisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Katri Hyvärinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen (liitteenä). Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Petri Holm poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo Apaja/Piirala Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin. Äänestysesitykseksi puheenjohtaja teki seuraavan: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Apajan esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 30 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä. Äänestystulos liitteenä (91 /3. äänestys). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kohdan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Vääräniemi/Apaja Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin. Äänestysesitykseksi puheenjohtaja teki seuraavan: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Vääräniemen esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 27 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä yhden valtuutetun pidättyessä äänestyksestä. Äänestystulos liitteenä (91 /4. äänestys). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kohdan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

17 Tihinen/Kukkonen Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin. Äänestysesitykseksi puheenjohtaja teki seuraavan: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tihisen esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 26 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä. Äänestystulos liitteenä (91 /5. äänestys). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kohdan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Sirkka Tihinen jätti päätökseen suullisen eriävän mielipiteen. Kukkonen/Tihinen ja Hyvärinen/Kvist-Kärkkäinen Puheenjohtaja totesi että Kukkosen ja Hyvärisen esitykset kohdistuvat samaan kunnanhallituksen esitykseen. Näin ollen puheenjohtaja totesi, että ensimmäiseen äänestykseen otetaan Kukkosen ja Hyvärisen esitykset ja tämän äänestyksen voittanut esitys tulee toiseen. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin. Äänestysesitykseksi puheenjohtaja teki seuraavan: Ne, jotka kannattavat Kukkosen esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Hyvärisen esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä ja 14 EI-ääntä yhdentoista (11) valtuutetun pidättyessä äänestyksestä. Äänestystulos liitteenä (91 /6. äänestys). Puheenjohtaja totesi Hyvärisen esityksen voittaneen ja olevan toisessa äänestyksessä kunnanhallituksen esityksen kanssa.

18 Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin. Äänestysesitykseksi puheenjohtaja teki seuraavan: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Hyvärisen esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 25 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä kolmen (3) valtuutetun pidättyessä äänestyksestä. Äänestystulos liitteenä (91 /7. äänestys). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kohdan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksesta poistuivat klo valtuutettu Teemu Nurkkala ja varavaltuutettu Riikka Kiiveri-Raappana. Eija Jurvanen esitti, että teknisenä korjauksena kohdasta Omaisuuden myynti poistetaan sanat "Kylmälänkylän koulu". Puheenjohtaja totesi, että tämä tehdään teknisenä korjauksena. Tämän jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun sivualueesta puheenjohtaja totesi, että sivujen laskelmat tarkentuvat kokouksen muutosten mukaisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksesta poistuivat klo valtuutetut Rainer Väänänen, Pentti Piirala ja Noora Valkonen. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen vuoden 2017 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta kokouksessa tehtyjen muutosten mukaisena. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma on kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen arkisto II:ssa kohdassa Cc 2 (hyväksytyt talousarviot).

19

MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 331 19.10.2016 Kunnanhallitus 381 21.11.2016 MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 421/2/20/200/2016 Khall 19.10.2016 331 Valtuusto hyväksyi vuoden 2017

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 331 19.10.2016 Kunnanhallitus 381 21.11.2016 Kunnanhallitus 401 12.12.2016 Kunnanhallitus 420 19.12.2016 MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 421/2/20/200/2016

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 Kunnanhallitus 415 08.12.2015 Valtuusto 86 16.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ):

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Kunnanhallitus 374 09.11.2015 Kunnanhallitus 356 14.11.2016 Kunnanhallitus 19 23.01.2017 Valtuusto 8 27.02.2017 HALLINTOSÄÄNTÖMUUTOS 3/0/00/002/2015 Khall 09.11.2015 374 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 2 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 Valtuusto 19 24.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA ALKAEN Konsernijaosto 18 28.09.2017 Konsernijaosto 24 18.10.2017 Kunnanhallitus 376 30.10.2017 Valtuusto 88 06.11.2017 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA 1.1.2018 ALKAEN 587/2.23.232/2014, 192/3.32.336/2015

Lisätiedot

PALOASEMAN MUUTOS-, KORJAUS- JA LAAJENNUSHANKESUUNNITELMA. Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

PALOASEMAN MUUTOS-, KORJAUS- JA LAAJENNUSHANKESUUNNITELMA. Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 76 09.08.2016 Tekninen lautakunta 89 06.09.2016 Kunnanhallitus 292 12.09.2016 Tekninen lautakunta 109 15.11.2016 Kunnanhallitus 385 29.11.2016 PALOASEMAN MUUTOS-, KORJAUS- JA LAAJENNUSHANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittely

Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittely Kunnanhallitus 309 11.12.2017 Kunnanhallitus 14 22.01.2018 Kunnanvaltuusto 9 29.01.2018 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman käsittely Khall 11.12.2017 309 Vs. taloussihteeri

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.

Lisätiedot

Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kunnan investoinnit joudutaan kattamaan lainarahalla.

Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kunnan investoinnit joudutaan kattamaan lainarahalla. Kunnanhallitus 245 04.12.2017 Kunnanhallitus 250 11.12.2017 Kunnanvaltuusto 108 18.12.2017 Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Kh 04.12.2017 245 valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmien hyväksyminen

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmien hyväksyminen Kunnanhallitus 197 19.11.2018 Valtuusto 36 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmien hyväksyminen 558/02.02.00/2018 Kunnanhallitus 19.11.2018 197 Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kari Setälä, puh tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kari Setälä, puh tai sähköposti Tekninen lautakunta 83 10.09.2013 Kaupunginhallitus 282 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 89 07.10.2013 Tekninen lautakunta 97 30.10.2013 Kaupunginhallitus 338 04.11.2013 Nyhkälän koulun pääpiirustusten hyväksyminen

Lisätiedot

Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kunnan investoinnit joudutaan kattamaan lainarahalla.

Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kunnan investoinnit joudutaan kattamaan lainarahalla. Kunnanhallitus 245 04.12.2017 Kunnanhallitus 250 11.12.2017 Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Kh 04.12.2017 245 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Hallintokunnat

Lisätiedot

ELY-KESKUS - ESITYS PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMISESTA KUNTAPAIKOILLE. Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen (puhelin ):

ELY-KESKUS - ESITYS PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMISESTA KUNTAPAIKOILLE. Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen (puhelin ): Kunnanhallitus 264 22.08.2016 Valtuusto 52 29.08.2016 ELY-KESKUS - ESITYS PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMISESTA KUNTAPAIKOILLE Khall 22.08.2016 264 Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen (puhelin 044 497

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015,

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille KHALL

Kunnanhallitus Valtuusto Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille KHALL Kunnanhallitus 184 05.12.2016 Valtuusto 40 13.12.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 KHALL 05.12.2016 184 Vuoden -17 talousarviota on laadittu tilanteessa, jossa taloudellinen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 27 7 YLÄKOULUN VESITORNIN PURKAMINEN/TALOUSARVION 2017 MUUTOS

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 27 7 YLÄKOULUN VESITORNIN PURKAMINEN/TALOUSARVION 2017 MUUTOS MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 24 Valtuusto AIKA 27.02.2017 klo 18:00-22:43 PAIKKA Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 6 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/ KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10/ 2009 143 Kokousaika 12.11.2009 klo 19.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2016 290 Valtuusto AIKA 19.12.2016 klo 13:00-20:21 PAIKKA Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 86 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 293 87 TALOUSARVIOMUUTOS/KOTOUTTAMINEN

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PÄIVÄKODIN ETÄYKSIKÖN PERUSTAMINEN PYHÄTUNTURILLE. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PÄIVÄKODIN ETÄYKSIKÖN PERUSTAMINEN PYHÄTUNTURILLE. Khall Kunnanhallitus 311 13.11.2017 Kunnanvaltuusto 97 15.11.2017 PÄIVÄKODIN ETÄYKSIKÖN PERUSTAMINEN PYHÄTUNTURILLE Khall 13.11.2017 311 Kunnanvaltuusto on 9.10.2017 84 päättänyt selvittää mahdollisuutta kunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2018 1 (1) 67 18.9.2018 75 9.10.2018 80 Asianro 3997/02.02.00/2018 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne historia 18.9.2018

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013. Kunnanhallitus 98 11.03.2013 Kunnanvaltuusto 37 25.04.2013 Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013. 153/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 11.03.2013 98 Valmistelija: kunnansihteeri

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille ja Lappeenranta strategia

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille ja Lappeenranta strategia Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 ja Lappeenranta 2033- strategia Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1734/02.02.00.00/2018 Valmistelija/lisätiedot: puh. Rahoitusjohtaja Jari Iskanius

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään Kaupunginhallitus 519 30.10.2017 Kaupunginhallitus 524 31.10.2017 Kaupunginvaltuusto 157 13.11.2017 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018 KH 519 Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001)

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kunnanhallitus 219 16.09.2013 Kunnanhallitus 253 28.10.2013 Kunnanhallitus 268 25.11.2013 Kunnanhallitus 282 02.12.2013 Kunnanvaltuusto 72 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma

Lisätiedot

Lumijoen nykyinen tuloveroprosentti on 20,75. Se on vahvistettu kunnanvaltuuston kokouksessa alkaen koskemaan vuotta 2016.

Lumijoen nykyinen tuloveroprosentti on 20,75. Se on vahvistettu kunnanvaltuuston kokouksessa alkaen koskemaan vuotta 2016. Kunnanhallitus 269 30.10.2017 Kunnanvaltuusto 100 06.11.2017 Vuoden 2018 tuloveroprosentin määrääminen Khall 30.10.2017 269 Kuntalain 111 :n mukaisesti kunnanvaltuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Kaupunginhallitus 373 19.09.2016 Kaupunginhallitus 408 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 17.10.2016 Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

MERIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MERIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 19.12.2018 klo 19.00 Paikka Kilpukan ruokala Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Liite

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Molemmat esitykset saivat kannatusta.

Molemmat esitykset saivat kannatusta. YTY-ryhmä 21 07.09.2016 YTY-ryhmä 28 17.11.2016 YTY-ryhmä 3 17.01.2017 YTY-ryhmä 7 13.03.2017 Kunnanhallitus 104 20.03.2017 HENKILÖSTÖETUUDET, MUUTOS 47/1/16/164/2013 YTYryhmä 07.09.2016 21 Työsuojelupäällikkö

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6246/03.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6246/03.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 315 24.10.2016 24 Asianro 6246/03.00/2016 Lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä. Kunnanhallitus 144 23.06.2014 Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.12.2013 130 talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Esityslista 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Esityslista 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Esityslista 10/2018 1 Kunnanhallitus Aika 14.12.2018 klo 12:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 42 25.05.2015 Kaupunginhallitus 131 01.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 72 10.11.2015 Vapaa-aikalautakunta 7 02.02.2016 Kaupunginhallitus 26 15.02.2016 Kaupunginvaltuusto 11 14.03.2016 Vastaus

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 188 17.08.2015 Kunnanhallitus 243 26.10.2015 Kunnanhallitus 245 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 97 09.12.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 599/02.01.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2022 SAAKKA)

VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2022 SAAKKA) Kunnanhallitus 263 10.10.2018 Kunnanhallitus 302 05.11.2018 Kunnanhallitus 317 21.11.2018 VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2022 SAAKKA)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 4.2.2003 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 43 44 45 46 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Info Nuorten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 04/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3576/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 04/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3576/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 04/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 1 8.5.2017 65 Asianro 3576/00.01.01/2017 Hallintosäännön uudistaminen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 8.5.2017 1 Kaupunginlakimies Vesa Toivanen

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Valtuusto AIKA 30.01.2017 klo 18:00-20:37 PAIKKA Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 1 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN JA

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 25.9.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 361 362 363 364 365

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 216 07.11.2016 Kunnanhallitus 236 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 65 14.12.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMA Khall 07.11.2016 216 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 Kunnanhallitus 111 27.03.2013 Kunnanhallitus 134 15.04.2013 Kunnanvaltuusto 38 25.04.2013 JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 179/02.05.01/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto AIKA 26.01.2015 klo 18:00-21:12 PAIKKA Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 1 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Pohjolalaana Tihinen Sirkka Viiiirlniemi Juhani Suomela Eero Leinonen Ville

Pohjolalaana Tihinen Sirkka Viiiirlniemi Juhani Suomela Eero Leinonen Ville Pikkuaho Teuvo Markkanen Jarmo Jurvakainen Merja Holm Petri Pohjolalaana Tihinen Sirkka Viiiirlniemi Juhani Suomela Eero Leinonen Ville Airaksinen Kirsti Rissanen Anneli puheenjohtaja I varapj. II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 128 20.06.2016 Kunnanhallitus 211 14.11.2016 Kunnanhallitus 225 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 43 13.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 747/02.01.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 5119/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 5119/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 188 20.11.2017 Kaupunginhallitus 201 27.11.2017 76 Asianro 5119/02.02.00/2017 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2021 Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.10.2004 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 356 357 358 359 360

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2016 81 Tarkastuslautakunta AIKA 07.06.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 37 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KOKOUSKUTSU 8/2018 Valtuusto KOKOUSAIKA 13.11.2018 klo 18 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Raision ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen

Raision ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 104 13.6.2018 Kaupunginhallitus 236 25.6.2018 Asianro 471/05.11.00/2018 104 Raision ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen Kunnanhallitus 91 18.04.2017 Kunnanvaltuusto 25 24.04.2017 Sotkamon kunnan hallintosääntö 1.6.2017 alkaen KHALL 91 6.6.2016 154 Hallintojohtaja Sotkamon kunnan hallintosääntö on päivitetty viimeksi vuoden

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 18.03.2014

Lisätiedot