MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto AIKA klo 18:00-21:12 PAIKKA Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 1 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 2 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI KUNNAN OSALLISTUMINEN JA RAHOITUS OMAPOLKU TYÖELÄMÄÄN -HANKKEESEEN 4 TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 248 TONTTI NRO 1 5 VALTUUSTOALOITE /YHTEINEN TULEVAISUUS- JA ELINKEINOJAOSTO UTAJÄRVEN JA VAALAN KANSSA 6 VALTUUSTOALOITE /MUHOKSEN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA VALTUUSTOALOITE , RAUHIO / LED-VALAISIMIEN KÄYTTÖÖN SIIRTYMINEN MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 22

2 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto AIKA klo 18:00-21:12 (tauko klo ) PAIKKA Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, auditorio LÄSNÄOLLEET: JÄSENET Paasimaa Veli puheenjohtaja Jurvanen Eija I varapj Juka Paula II varapj. Airaksinen Kirsti Apaja Martti Happo Jarkko Holm Petri Hyvärinen Katri Jaukka Esko Jurvakainen Merja Kallunki Lauri-Kalle Kangastie Jari Kerkelä Juha Kohtalo Jenna-Mari Kukkohovi Juha H. Kukkonen Pertti Markkanen Jarmo Mattila Pirkko Nurkkala Teemu poistui klo / 3 Piirala Pentti Pikkuaho Teuvo Pohjola Jaana Pöyry Ilkka Rauhio Ville Rissanen Anneli Siekkinen Tapio Suomela Eero Tihinen Sirkka Väisänen Aila Väänänen Rainer Vääräniemi Juhani Väätäjä Minna Kvist-Kärkkäinen Satu vara Riekki Kristiina vara Kankaanpää Ari vara POISSA Pihlamaa Hannu Valkonen Noora Väänänen Väinö Honkanen Merja sosiaali- ja terveysjohtaja MUU Syvävirta Jukka kunnanjohtaja Piippo Rauno hallintosihteeri, ptk:npitäjä Anttila-Kämäräinen Jaana Oulujoki-opiston rehtori Kari Mikko tekninen johtaja Maaninka Rauno hallinto- ja talousjohtaja

3 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valta Juha opetuspalvelujohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1-8 :t PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Tihinen ja Paula Juka. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Veli Paasimaa Tarkastusaika Allekirjoitukset Muhos Rauno Piippo PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄ NÄ Paula Juka Sirkka Tihinen Paikka ja pvm Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on lisätty valitusosoitus, on pidetty yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnanvirastossa virka-aikana. tietopalvelusihteeri Päivi Kivelä

4 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Valtuusto KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että asiat kokouksessa käsitellään kokouskutsun mukaisessa järjestyksessä, mutta aluksi annetaan puheenvuoroja valtuustoryhmien edustajille. PÄÄTÖS. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Tämän jälkeen käytettiin seuraavat ryhmäpuheenvuorot: * Eija Jurvanen ilmoitti Keskustapuoleen ryhmän puolesta, että alkaen ryhmän puheenjohtaja on Anneli Rissanen, varapuheenjohtaja Katri Hyvärinen ja sihteeri Sirkka Tihinen. * Paula Juka ilmoitti Muhoksen perussuomalaiset - valtuustoryhmän puolesta, että alkaen ryhmän puheenjohtaja on Paula Juka ja varapuheenjohtaja Jarkko Happo. Puheenjohtaja otti vastaan tehdyt ilmoitukset ja totesi valtuuston merkinneen ne tiedoksi. Tämän jälkeen puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa muistetaan Pro Urheilu -palkinnon saanutta Senja Nuolikiveä. Senja Nuolikivi saapui paikalle valtuuston kokoukseen ja puheenjohtaja Veli Paasimaa ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Teuvo Pikkuaho ojensivat hänelle kunnan puolesta onnittelukukat. Onnittelujen jälkeen valtuuston kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi - tauko klo

5 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI /0/014/2013 Khall Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Hallintosäännön 4 1 mom. Kunnanhallitus: Kunnanhallituksessa on yhdeksän tä ja yhdeksän henkilökohtaista varatä. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta, ellei valtuusto vaalin yhteydessä muuta päätä. Kunnanhallituksen istä nimetään puheenjohtaja sekä I ja II varapuheenjohtaja, jotka kaikki ovat myös valtuutettuja. Kunnanhallituksessa voi olla sen perustamia jaostoja. Jaostoihin voidaan valita muitakin kuin kunnanhallituksen iä ja varaiä, kuitenkin vähemmän kuin puolet määrästä. Jaostojen et ja varaet nimeää kunnanhallitus. Jaoston perustamisvaiheessa määritetään jaoston tehtäväalue ja mahdollinen päätösvalta sekä nimetään jaoston esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä. Yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimielimiin säädetään kuntalain 33 :ssä seuraavasti: Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3) joka ei ole holhouksen alainen. Ehdokkaaksi valtuustoon valitsemista varten voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen. Vaalikelpoisuuden rajoitukset kunnanhallitukseen ovat kunta lain 35 :ssä: Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä-senenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävi en asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

6 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen istä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Edellä olevan lisäksi valinnassa on huomioitava naisten ja miesten ta sa-ar vos ta annetut säännökset sekä kuntalain 20 määräys. Kuntalain 20 Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee iksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kunnanhallituksen ten valinnassa on lisäksi otettava huomioon se, että tarkastuslautakuntaan ei ole vaalikelpoinen kunnanhallituksen taikka kunnanhallituksen een tai kunnanjohtajaan hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee kunnanhallituksen toimikaudeksi Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää valittavien ten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä ensim mäisen ja toisen varapuheenjohtajan. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Valtuusto Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee kunnanhallituksen toimikaudeksi Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää valittavien ten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. KÄSITTELY: Keskustelun aikana tehtiin seuraavat esitykset kunnanhallituksen iksi (/henkilökohtainen vara): Anneli Rissanen: : Pikkuaho Teuvo/Väänänen Väinö Väätäjä Minna/Hyvärinen Katri Nurkkala Teemu/Tihinen Sirkka Rissanen Anneli/Vääräniemi Juhani

7 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Puheenjohtajaksi Rissanen esitti Teuvo Pikkuahoa. Esko Jaukka: Airaksinen Kirsti/Suomela Eero Tapio Siekkinen: Markkanen Jarmo/Kohtalo-Törmänen Helena Siekkinen esitti lisäksi Jarmo Markkasta kunnanhallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Juha Kerkelä: Jurvakainen Merja/Kangastie Jari Paula Juka: Pohjola Jaana/Kiesilä Hilkka Holm Petri/Ahlqvist Seppo Martti Apaja: Vääräniemi Juhani/Apaja Martti Esitysten teon jälkeen puheenjohtaja huomautti, että Juhani Vääräniemi on mukana kahdessa eri ehdokasparissa (toisessa eksi ja toisessa varaeksi) ja kysyi kokouksessa paikalla olleelta Vääräniemeltä kumpaan ehdokaspariin hän haluaa kuulua. Vääräniemi ilmoitti kuuluvansa Apajan esittämään ehdokaspariin Vääräniemi/Apaja. Tämän jälkeen valtuusto piti neuvottelutauon klo Tauon jälkeen Anneli Rissanen teki muutoksen esitykseensä: - ehdokaspariin Rissanen/Vääräniemi varaeksi esitetään Rainer Väänästä. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska kunnanhallitukseen on esitetty valittavaksi enemmän iä kuin valittavien määrä on, on valinta suoritettava varsinaisella vaalilla. Jari Kangastie esitti, että vaali suoritetaan suhteellisella vaalilla, jonka jälkeen myös Martti Apaja, Petri Holm ja Anneli Rissanen esittivät suhteellista vaalia. Tämän jälkeen puheenjohtaja ilmoitti, että suhteellinen vaali vaatii neljän valtuutetun kannatuksen ja totesi, että koska neljä valtuutettua on esittänyt suhteellista vaalia, on vaali suoritettava suhteellisena.

8 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti seuraavaa: Ilmoitan, että ehdokkaiden asettamista varten tarvittavia ehdokaslistoja on saatavana valtuuston sihteeriltä. Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan nimi, kuin vaalissa on valittavia. Ehdokaslistan otsikkoon on merkittävä, mistä vaalista on kysymys. Ehdokaslista on allekirjoitettava. Ensimmäinen allekirjoittajista toimii listan asiamiehenä, antaa sen valtuuston puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen tarvittavat oikaisut. Lisäksi esitän, että noudatetaan seuraavaa aikataulua: 5 minuutin kuluttua jätetään ehdokaslistat puheenjohtajalle ja vaalilautakunta kokoontuu. 20 minuutin kuluttua tästä hetkestä (klo 19.01) asetetaan ehdokaslistojen yhdistelmä nähtäväksi ja julkiluetaan ja 25 minuutin kuluttua tästä hetkestä alkaa vaalitoimituksen nimenhuuto. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Klo puheenjohtaja otti vastaan ehdokaslistat, numeroi ne saapumisjärjestyksessä (2, 3 ja 4). Tämän jälkeen puheenjohtaja kutsui vaalilautakunnan luokseen ja antoi ehdokaslistat vaalilautakunnan puheenjohtajalle. Valtuuston vaalilautakunta kokoontui ja puheenjohtaja keskeytti kokouksen lautakunnan kokouksen ajaksi (klo ) Kokouksen jatkuessa vaalilautakunnan puheenjohtaja luovutti valtuuston puheenjohtajalle ehdokaslistojen yhdistelmän. Puheenjohtaja luki yhdistelmän läpi ja ilmoitti valtuustolle, että ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä viiden minuutin ajan (klo ). Puheenjohtaja kutsui paikalle vaalilautakunnan puheenjohtajan Juhani Vääräniemen ja varapuheenjohtajan Kirsti Airaksisen jakamaan äänestyslippuja. Määräajan jälkeen jälkeen puheenjohtaja ilmoitti seuraavaa: Vaalitoimitus alkaa. Kehotan valtuutettuja merkitsemään äänestyslippuun sen ehdokaslistan numeron, jota valtuutettu haluaa kannattaa. Puheenjohtaja ilmoitti lisäksi, että vaali suoritetaan suljetuin lipuin. Puheenjohtaja kutsui vaalilautakunnan valvomaan vaalitoimitusta. Vaalitoimitus suoritettiin nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä, jonka jälkeen puheenjohtaja luovutti vaaliuurnan äänestyslippuineen vaalilautakunnalle.

9 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo vaalilautakunnan kokouksen ajaksi. Kokous jatkui klo Vaalilautakunnan puheenjohtaja luovutti valtuuston puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen vaalin tuloksesta. Puheenjohtaja totesi, että vaalissa on annettu 35 ääntä ja että kaikki äänet on hyväksytty ja luki vaalin tuloksen valtuustolle: Lista Jäsen/vara Vertaus Valinta n:o luku 2 Teuvo Pikkuaho/Väinö Väänänen 18,000 valittu Jarmo Markkanen/Helena Kohta lo-törmänen 9,000 valittu Kirsti Airaksinen/Eero Suomela 6,000 valittu Anneli Rissanen/Rainer Väänänen 4,500 valittu Minna Väätäjä/Katri Hyvärinen 3,600 valittu Teemu Nurkkala/Aila Väisänen 3,000 ei valittu 3 Petri Holm/Seppo Ahlqvist 11,000 valittu Merja Jurvakainen/Jari Kangastie 5,500 valittu Jaana Pohjola/Hilkka Kiesilä 3,667 valittu Juha Kerkelä/Jarkko Happo 2,750 ei valittu 4 Juhani Vääräniemi/Martti Apaja 6,000 valittu Sirkka Tihinen/Pertti Kukkonen 3,000 ei valittu Puheenjohtaja totesi, että vaalin tulos ei varaten osalta täytä tasa-arvolain vaatimusta ja että vaali on näin ollen uusittava. Valtuuston kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi - tauko klo Kokouksen jatkuessa puheenjohtaja pyysi esityksiä kunnanhallitukseen valittavista istä ja varaistä. Keskustelun aikana tehtiin seuraavat esitykset (/vara): Anneli Rissanen Teuvo Pikkuaho/Aila Väisänen Jarmo Markkanen/Helena Kohtalo-Törmänen Kirsti Airaksinen/Eero Suomela Anneli Rissanen/Rainer Väänänen Minna Väätäjä/Katri Hyvärinen Paula Juka: Petri Holm/Seppo Ahlqvist Merja Jurvakainen/Jari Kangastie Jaana Pohjola/Hilkka Kiesilä Martti Apaja: Juhani Vääräniemi/Martti Apaja

10 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja kysyi, onko valtuusto yksimielinen kunnanhallituksen valinnasta. PÄÄTÖS: Valtuusto oli yksimielinen valinnasta ja puheenjohtaja totesi kunnanhallitukseen toimikaudeksi tulleen valituiksi nyt esitetyt henkilöt. Tämän jälkeen valtuusto yksimielisesti nimesi valituista kunnanhallituksen istä - puheenjohtajaksi Teuvo Pikkuahon, - ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Jarmo Markkasen ja - toiseksi varapuheenjohtajaksi Merja Jurvakaisen.

11 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto KUNNAN OSALLISTUMINEN JA RAHOITUS OMAPOLKU TYÖELÄMÄÄN -HANKKEESEEN 589/0/014/2014 Khall Valtuusto Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Oulun aikuiskoulutuskeskus on valmistellut Omapolku työelämään -hankkeen rahoitushakemukse, joka rahoitetaan ESR rakennerahaston kauta. Hanke on kolmivuotinen vuosina Hankkeen tavoitteina ovat: - edistää vastavalmistuneiden työllistymistä - säästää yhteiskunnan varoja etsimällä aktiivisesti työpaikkoja ja - ehkäistä syrjäytymistä työllistämistä edistämällä. Hankkeen rahoitus kokonaisuudessaan on euroa, josta - ESR-rahoitus on euroa ja - yksityinen rahoitus euroa (sis. kuntarahoituksen). Mukana hankkeessa ovat Oulun kaupunki, Limingan kunta, Utajärven kunta sekä Iin kunta. Lisäksi Osuuskauppa Arina on mukana hankkeen toteutuksessa. Muhoksen kunta on tehnyt hankkeesta aiemmin aiesopimus.. Muhoksen rahoitusosuudeksi on laskettu 3000 /vuosi, eli kokonaisuudessaan kolmivuotisen hankkeen ajalta KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muhoksen kunta osallistuu Omapolku työelämään -hankkeeseen ajalla ja myöntää siihen omarahoituksena euroa kullekin toimintavuodelle eli yhteensä euroa. Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2015 omarahoitus katetaan kunnahallituksen käytettävissä olevasta sitomattamasta projektirahoituksesta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muhoksen kunta osallistuu Omapolku työelämään -hankkeeseen ajalla ja myöntää siihen omarahoituksena euroa kullekin toimintavuodelle eli yhteensä euroa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta selosti asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa.

12 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston Teemu Nurkkala poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

13 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 248 TONTTI NRO 1 400/6/63/631/2014 Teknltk Khall Valmistelija: Maanmittausteknikko Eero Airaksinen (puh ) Veturitien päiväkodin toiminnot ovat siirtyneet Koivulehdon päiväkotiin Käytöstä poistunut Veturitien päiväkoti sijaitsee Muhoksen kunnan Kirkonkylän asemakaavan korttelissa 248 tontilla nro 1. Veturitien päiväkodin kiinteistön tontin ja rakennusten arvo on määrittelemättä. Tontin arvon määrittelyllä valmistaudutaan kiinteistöstä luopumiseen joko vuokraamalla tai myymällä. Tontin sijainti ja voimassaoleva kaavatilanne käy ilmi oheisesta liitekartasta. Tontin myyntihinnasta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 1. Kirkonkylän asemakaavan korttelin 248 tontin 1 myyntihinnaksi määritellään 15,- /m Tontti on mahdollista luovuttaa myös vuokraamalla ja tontin vuosivuokra on 6 % kauppahinnasta. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksimielisesti. Tässä yhteydessä käsitellään vain maapohjan hinnan määrittäminen. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. KÄSITTELY: Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki esitykseensä seuraavan lisäyksen: Maapohjaa ei myydä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen kokouksessa tehdyn lisäyksen mukaisena.

14 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto Puheenjohtaja esitti, että esityksen kohtaan 2. teknisenä korjauksena muutetaan sanan "kauppahinnasta" sanat "teknisestä myyntihinnasta". Juhani Vääräniemi kannatti puheenjohtajan esitystä, jonka jälkeen puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö valtuusto esitetyn teknisen korjauksen yksimielisesit. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esittämän teknisen korjauksen. PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen kokouksessa tehdyn teknisen korjauksen mukaisena. Liitteet 1 KORTTELI 248

15 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Valtuusto VALTUUSTOALOITE /YHTEINEN TULEVAISUUS- JA ELINKEINOJAOSTO UTAJÄRVEN JA VAALAN KANSSA 621/0/02/020/2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Sirkka Tihisen ja Pertti Kukkosen allekirjoittamassa valtuustoaloitteessa esitetään, että Muhoksen kunnan tulisi aloittaa neuvottelut yhdessä Utajärven ja Vaalan kuntien kanssa uuden, yhteisen tulevaisuus- ja elinkeinojaoston käynnistämiseksi. Aloitteen perusteluina mainitaan seuraavaa: - em. kunnat muodostavat toimivan kokonaisuuden jo Rokua Geoparktoiminnassa - kuntia yhdistää Oulujoki, VT 22, ja aikaisempi yhteistyö terveyskeskuspäivystyksissä - yhteistyötä tulee tiivistää, jotta selvitään tulevaisuuden haasteista - kuntien yhteiset julkilausumat saavat enemmän painoarvoa kuin yksittäiset vetoomukset - tämä aloite on tullut esille pidetyssä kuntien yhteisessä valtuustoseminaarissa. Aloite annettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Vaalassa toimii maankäyttö- ja elinkeinotoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella maankäyttöön, elinkeinoihin ja kunnan omistamiin kiinteistöihin sekä yritystiloihin liittyviä asioita kunnanhallitukselle. Utajärvellä on käyttöön otettu hallintomalli, jossa on ihmisen ikäkauden mukaan nimettyjä valmistelutoimikuntia, ja kaikkia elämänkaari-ryhmiä edustava arviointitoimikunta. KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Jaosto päättää jatkotoimista kokouksessa tehtävän esityksen perusteella. KUNNANJOHTAJAN ESITYS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki seuraavan päätösesityksen. Jaosto esittää, että aloitteen mukaista yhteistä toimielintä ei perusteta. Päätöstä perustellaan sillä, että kuntien yhteistyö toimii joustavasti mm. Ysitiimin avulla, ja päätöksentekoon on tulossa myös näiden kuntien yhteinen kehittämisyhtiö eli

16 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Valtuusto Khall Humanpolis Oy. Valtuustolle esitetään aloitteen tulleen näin loppuun käsitellyksi. PÄÄTÖS: Jaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy tulevaisuus- ja elinkeinojaoston esityksen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloitteen mukaista yhteistä toimielintä ei perusteta. Päätöstä perustellaan sillä, että kuntien yhteistyö toimii joustavasti mm. Ysitiimin avulla, ja päätöksentekoon on tulossa myös näiden kuntien yhteinen kehittämisyhtiö eli Humanpolis Oy. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toteaa aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Valtuusto Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloitteen mukaista yhteistä toimielintä ei perusteta. Päätöstä perustellaan sillä, että kuntien yhteistyö toimii joustavasti mm. Ysitiimin avulla, ja päätöksentekoon on tulossa myös näiden kuntien yhteinen kehittämisyhtiö eli Humanpolis Oy. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toteaa aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta selosti asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa. PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

17 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Valtuusto VALTUUSTOALOITE /MUHOKSEN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA /0/02/020/2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Valtuuston kokouksessa Lauri-Kalle Kallunki ja 16 muuta tä tai varatä tekivät valtuustoaloitteen, jossa esitetään valmisteltavaksi valtuuston päätettäväksi tammikuun 2015 kokoukseen elinkeinostrategian 2020 linjausten pohjalta konkreettisen toimenpideohjelman. Aloitteen mukaan toimenpideohjelman tulisi koskea jo vuotta 2015 sekä erikseen pidemmän aikavälin ( ) toimenpidesuunnitelmaa. Lisäksi aloitteessa esitetään toimenpideohjelman seurantaa osavuosikatsausten yhteydessä sekä vuosittain tunnuslukujen perusteella (mittarointi). Aloitteessa esitettiin lisäksi, että valtuusto käy asiasta lähetekeskustelun joko aloitteen antamisen yhteydessä tai viimeistään marraskuun 2014 kokouksessa. Lähetekeskustelua ei käyty kokouksessa. Aloite on kokonaisuudessaan esityslistan oheismateriaalina. Elinkeinostrategia valmisteltiin v tietoisesti aiempaa tiiviimpänä kokonaisuutena osana kuntastrategiaa, ohjeeksi elinkeinojen operatiiviselle kehittämiselle valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaan kuntatason tuloskortit laaditaan talousarvioraamin yhteydessä, ja päävastuualueiden tuloskortit yhtä aikaa talousarvioesitysten kanssa. Elinkeinostrategiassa on todettu, että "Elinkeinopolitiikan toimenpiteet määritellään vuosittain osana kunnan tuloskortteja." Vuodelle 2015 toimenpiteenä on kehittämisyhtiö Humanpoliksen tehtävien ja roolin tarkentaminen, kunnan elinkeinoelämän tarpeiden, ja kehittämisen painopisteiden määrittäminen. Sen ohella tehdään normaalia ruttiininomaista operatiivista työtä, kuten kunnan markkinointia, yksittäisten yritysten tarpeisiin vastaamista, uusien yritysten perustamisen neuvontaa jne. Elinkeinostrategian mukaan Elinkeinopalvelujen kehittämistiimin tehtävänä on reagoida toimintaympäristön muutoksiin, eli kunnanhallituksen alaisena vastata operatiivisesta johtamisesta. Tiimiin kuuluvat kunnanjohtaja, kehittämispäällikkö, paikallisen yrittäjäjärjestön edustaja, Oulun Seudun Uusyrityskeskuksen edustaja, ja TE-toimiston edustaja.

18 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Valtuusto Toiminnan ja tulosten seuranta on toiminut kuten muidenkin palvelujen osalta, eli tulevaisuus- ja elinkeinojaosto on tehnyt omat toimintakertomuksensa ja osavuosikatsauksensa, jotka osin sisältyvät hallintopalvelujen kertomuksiin. Aloitteen viittausta Muhoksen Yrittäjien strategiaa koskevaan lausuntoon on hyvä tarkentaa. Kunta- ja elinkeinostrategia vaikuttaa operatiiviseen toimintaan, vaikka erillistä toimenpideohjelmaa ei olekaan tehty. Strategia ohjaa mm. kaavoitustyötä. Kunnan teollisuusalueen nykyinen sijainti on liikenteellisesti haastava, ja teollisuusalueen kehittäminen ja mahdollinen siirtäminen huomioidaan vireillä olevassa Kirkonseudun osayleiskaavassa. Uuden yleiskaavan tarkoituksena on nimenomaan suunnitella Muhoksen keskustan tulevaisuuden yhdyskuntarakennetta niin, että alueesta tulee mahdollisimman vetovoimainen asumisen ja yrittämisen alue. Mahdolliset uudet teollisuustontit asemakaavoitetaan osayleiskaavan valmistumisen ja maanhankinnan jälkeen. Samoin jaosto on aloittanut valmistelemaan kunnan kehittämistarpeiden hankkeistamisen ja rahoituksen suunnittelun. Tässä työssä huomioidaan myös elinkeinoelämän tarpeet. Työ etenee hankerahastojen hakuaikojen ehdoilla. KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Jaosto antaa esittelytekstiin sisältyvän kuvauksen elinkeinojen kehittämisen ohjauksesta tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Jaosto esittää aloitteen johdosta kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,että elinkeinojen kehittämisen ohjausjärjestelmä pidetään toistaiseksi nykyisellään siten, että se noudattaa organisaation muuta suunnittelu- ja seurantajärjestelmää. Jaosto esittää, että lisäelementtinä nykyiseen järjestelmään sisällytetään valtuustolle annettava elinkeinopolitiikan selonteko kunakin vuonna erikseen valtuuston työohjelmaan sovitettuna. Vuoden 2015 aikana elinkeinojen kehittämistä valmistellaan osana kehittämisyhtiö Humanpolis Oy:n kuntakohtaisia suunnitelmia. Kaikki valmistellut hankkeet tuodaan erikseen päätettäväksi. Aloite katsotaan em. selvityksillä ja esityksillä loppuun käsitellyksi. KUNNANJOHTAJAN ESITYS: Jaosto hyväksyy kehittämispäällikön ehdotuksen. PÄÄTÖS: Jaosto hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti.

19 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Kunnanhallitus Valtuusto Khall KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy tulevaisuus- ja elinkeinojaoston esityksen ja esittää sen edellee valtuustolle hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toteaa aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Valtuusto Kunnanhallitus antaa esittelytekstiin sisältyvän kuvauksen elinkeinojen kehittämisen ohjauksesta tiedoksi valtuustolle. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että - elinkeinojen kehittämisen ohjausjärjestelmä pidetään toistaiseksi nykyisellään siten, että se noudattaa organisaation muuta suunnittelu- ja seurantajärjestelmää. - lisäelementtinä nykyiseen järjestelmään sisällytetään valtuustolle annettava elinkeinopolitiikan selonteko kunakin vuonna erikseen valtuuston työohjelmaan sovitettuna. Vuoden 2015 aikana elinkeinojen kehittämistä valmistellaan osana kehittämisyhtiö Humanpolis Oy:n kuntakohtaisia suunnitelmia. Kaikki valmistellut hankkeet tuodaan erikseen päätettäväksi. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toteaa aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta selosti asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa. PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

20 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto VALTUUSTOALOITE , RAUHIO / LED-VALAISIMIEN KÄYTTÖÖN SIIRTYMINEN 237/0/02/020/2013 Teknltk Khall Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Ville Rauhio ja seitsemän muuta valtuutettua on tehnyt val tuus toaloit teen, jossa esitetään, että Muhoksen kunta selvittää mahdollisuudet siirtyä LED-va lai si mien laajaan käyttöön, kun vanhat lamput tulevat tiensä päähän, niin teol li suus-, katu-, alue- ja yleisvalaisimina käyttäen hyväksi Kuntaliiton il mas tokam pan jan tietoja ja tietoja niistä kunnista, jotka ovat jo siirtyneet LED-va lai simien käyttöön. Valtuustoaloite jaetaan oheismateriaalina. Aloitteesta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Muhoksen kunta on varautunut ta lous ar vios sa 2015 ja talousuunnitelmassa katu- ja aluevalaistuksen uu dis ta mi seen. Valaistuksen uudistamisen yhteydessä tullaan siirtymään aloitteen mukaisesti pää sään töi ses ti LED-valaisinten käyttöön. Samalla tullaan tarkastamaan ja tar peen mukaan uudistamaan valaistusten mitoitukset, keskukset, pylväät, kaa pe loin nit ja valaisinten orret. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se an taa aloitteseen yllä olevan vastauksen ja toteaan aloitteen tulleen lop puun kä sitel lyk si. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksimielisesti. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy teknisen lautakunnan antaman vastauksen tehtyyn aloitteeseen. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toteaa aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

21 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy teknisen lautakunnan antaman vastauksen tehtyyn aloitteeseen. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toteaa aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Mikko Kari selosti asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa. PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

22 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto MUUT ESILLE TULLEET ASIAT Valtuusto KÄSITTELY: Asiakohdassa - puheenjohtaja ilmoitti, että pidettävä valtuuston kokous aloitetaan poikkeuksellisesti klo jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet: 1. Jaana Pohjola luki itsensä ja 24 muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen, jossa esitetään valtuustolle, että Muhoksella selvitetään mahdollisuus vanhusten perhehoitoon, sen olemassa olevat resurssit ja kartoitetaan halukkuus kouluttautua vanhusten perhehoitajaksi. Pohjola luovutti aloitteen puheenjohtajalle. 2. Pirkko Mattila luki itsensä ja 14 muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen, jossa esitetään, että Muhoksen kunta ryhtyy toimenpiteisiin biopolttoaineiden kehittämisessä ja käytön edistämisessä. Samalla tulisi selvittää, voiko kunnan ajoneuvoissa siirtyä käyttämään biopolttoaineita tai jopa sähköautoja. Mattila luovutti aloitteen puheenjohtajalle. PÄÄTÖS: Valtuusto merkitsi tiedoksi valtuuston kokouksen poikkeavan aloitusajan. Puheenjohtaja totesi valtuustoaloitteiden menevän kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

23 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan. Muutosta haetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava taikka lähetin välityksellä tai postitse toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätty mistä, kolmantenakymmenentenä (30) päivänä luettuna siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla ase tettu nähtäväksi, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti tai toista kuntaa, tiedoksi saamisesta. Valituskirjelmän oheen on liitettävä oikeaksi todistettu pöytäkirjanote siitä päätöksestä, josta valitetaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaan on laskettava. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Leppiniemen vierasmaja, Saarivirrantie 33, Leppiniemi

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Leppiniemen vierasmaja, Saarivirrantie 33, Leppiniemi MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto AIKA 03.12.2015 klo 18:00-20:15 PAIKKA Leppiniemen vierasmaja, Saarivirrantie 33, 91430 Leppiniemi KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 43 LISÄASIAN

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto. 2.) valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto. 2.) valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus 78 15.05.2017 Valtuusto 35 05.06.2017 Kunnanhallituksen vaali vuosille 2017-2019 439/00.00.01/2017 Kunnanhallitus 15.05.2017 78 Valmistelija: hallintojohtaja Niku Latva-Pukkila, puh. 050

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 4.2.2003 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 43 44 45 46 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Info Nuorten

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto..06 Sivu / /06 00.00.0.00 Kaupunginhallitus 75 5..06 Valtuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenen ja kaupunginhallituksen tila- ja

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone.

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 14 Tarkastuslautakunta AIKA 25.02.2016 klo 16:00-17:50 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 8 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 12 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:38 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 12-15 Sivu 12 MUHOKSEN LAURIN JA MATIN KODIN ESITTELY

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 2 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 Valtuusto 19 24.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 5 luvun 35 :ssä seuraavasti:

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 5 luvun 35 :ssä seuraavasti: Kunnanhallitus 4 13.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallitus 31 03.02.2015 Kunnanvaltuusto 13 09.02.2015 Kunnanhallituksen valitseminen KHALL 4 Hallintojohtaja Kuntalain 3 luvun 17 :n mukaan

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1)

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Kunnanhallitus 8 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Khall 19.01.2015 8 Kunnanhallituksen asema ja tehtävät määritellään

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2016 138 Tarkastuslautakunta AIKA 10.11.2016 klo 16:00-18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 64 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017 Kaupunginhallitus 269 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 10 05.06.2017 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/00.00.01.00/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 269 Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (5) 13 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätösehdotus päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 1 / 1 1978/2017 00.00.01.00 7 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

528 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen vaalia koskevan valituksen johdosta. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli

528 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen vaalia koskevan valituksen johdosta. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Tampere Ote pöytäkirjasta 48/2017 1 (7) Kaupunginhallitus, 528, 11.09.2017 Kaupunginhallitus, 279, 15.05.2017 Kaupunginhallitus, 358, 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto, 152, 12.06.2017 528 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 18.03.2014

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66 KOKOUSAIKA maanantai 1.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 19.6.2017 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2017 139 Tarkastuslautakunta AIKA 26.09.2017 klo 15:00-16:30 PAIKKA Muhoksen yläkoulun neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 69 ASIAKIRJAPYYNTÖ/PESULAPALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 8 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 MYNÄMÄEN KUNTA KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustonryhmän

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 2.2.2015 klo 15.00-15.37 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 oheismateriaali Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 15 V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003127 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 182, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 317, 29.05.2017 182 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan vaali TRE:3252/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. KANGASALAN KUNTA KANGASALAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kangasalan kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.6.1995 42. Voimaantulo 1.7.1995. Valtuusto muuttanut 20.1.1997 6 ja 9.9.2002 48.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten ja varajäsenten valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten ja varajäsenten valinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 18/00.00.01/2013 19 Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten ja varajäsenten valinta Raision kaupunginhallituksen johtosäännön 9 :n mukaan kaupunginhallituksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pohjolalaana Tihinen Sirkka Viiiirlniemi Juhani Suomela Eero Leinonen Ville

Pohjolalaana Tihinen Sirkka Viiiirlniemi Juhani Suomela Eero Leinonen Ville Pikkuaho Teuvo Markkanen Jarmo Jurvakainen Merja Holm Petri Pohjolalaana Tihinen Sirkka Viiiirlniemi Juhani Suomela Eero Leinonen Ville Airaksinen Kirsti Rissanen Anneli puheenjohtaja I varapj. II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 19. PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Asematie 14

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 19. PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Asematie 14 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 19 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto AIKA 07.04.2015 klo 18:00-20:05 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Asematie 14 KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.03.2014 Sivu 1 / 1 5446/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 69 10.3.2014 29 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 Jouni Majuri, puh.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 2/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 18.8.2017 klo 13.00 13.35 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/ KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10/ 2009 143 Kokousaika 12.11.2009 klo 19.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 1 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 KOKOUSTIEDOT KOKOUSPAIKKA Seurakuntakeskus/iso kahvio KOKOUSAIKA Maanantai 9.1.2017 klo 16.30 17.00 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät: Niskasaari Arvo puheenjohtaja 1 9 Puurunen Terttu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenten vaali

Kaupunginhallituksen jäsenten vaali Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 5 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali Asianro 805/00.00.01/2012 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 19.1.2015 6: Kuntalain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 13 Tarkastuslautakunta 2013-2016 01.03.2017 AIKA 01.03.2017 klo 09:00-11:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 161, 12.06.2017 Kaupunginhallitus, 285, 15.05.2017 161 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali TRE:3194/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN Kunnanhallitus 213 05.06.2017 Valtuusto 68 12.06.2017 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 213 Valmistelija: hallinnon sihteeri Marja Harjunen, 050-4636 280 Oulun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 331 19.10.2016 Kunnanhallitus 381 21.11.2016 MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 421/2/20/200/2016 Khall 19.10.2016 331 Valtuusto hyväksyi vuoden 2017

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 9.1.2013 Aika Keskiviikko 9.1.2012 klo 19.00 19.24 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 2 /

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 2 / Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 2 / 2017 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.8.2017 klo 11.00 - Kokouspaikka Gustavelund Kokoushotelli, Kirkkotie 36, 04310 Tuusula Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 77 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 26.06.2017 klo 17:30-18:35 PAIKKA Terveyskeskuksen neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 43 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN

Lisätiedot