Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kokoukseen päävastuualueiden johtajille Kunnanjohtajan info Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma Kunnan edustajat maakuntakohtaisille viranomaispäiville Oulun kaupungin pyyntö edustajien nimeämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueselvitysorganisaatioon Tiedoksiannettavat asiat Muut asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA No 20/2007 Sivu 603(12) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistaina klo (tauko klo ) KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen Jouko Heino Harri Häkkinen Esko Jaukka Merja Jurvakainen Jouko Leinonen Senja Nuolikivi Sirkka-Liisa Parviainen Maija Ranta Ritva Hurme Pirkko Mattila Sami-Henrik Niskanen Jouni Koskinen Jari Kangastie Hannu Huusko Kaija-Leena Pohjola Hannu Pihlamaa MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja Aarre Pitkänen, valtuuston pj. Helena Kohtalo-Törmänen, valtuuston I vpj Pentti Piirala, valtuuston II vpj. Rauno Piippo, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Päävastuualueiden johtajat (läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa/361 ): Stina Mattila, hallinto- ja talousjohtaja/hallintopalvelut; poistui klo Esko Haapamäki, johtava lääkäri/sosiaali- ja terveyspalvelut Juha Piirala, vs. opetuspalvelujohtaja/opetuspalvelut Jaana Koivisto, Oulujoki-Opiston rehtori/vapaa-aikapalvelut; poistui klo Kalle Huusko, tekninen johtaja/tekniset palvelut; poistui klo PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Senja Nuolikivi ja Sirkka- Liisa Parviainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Toivo Tihinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Rauno Piippo Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri

3 Kunnanhallitus LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KOKOUKSEEN PÄÄVASTUUALUEI- DEN JOHTAJILLE Khall 361 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että kokoukseen kutsutuille päävastuualueiden johtajille myönnetään kokouksen ajalle läsnäolo- ja puheoikeus. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että päätöksenteon jälkeen kokoukseen saapuivat päävastuualueiden johtajina hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila/hallintopalvelut, johtava lääkäri Esko Haapamäki/sosiaali- ja terveyspalvelut, vs. opetuspalvelujohtaja Juha Piirala/opetuspalvelut, Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Koivisto/vapaa-aikapalvelut sekä tekninen johtaja Kalle Huusko/tekniset palvelut. toimenpiteet:

4 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 362 KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle - Pohjois-Pohjanmaan liiton laatimaa Pohjois-Pohjanmaan näkymät - julkaisua (numeroa 1/2007) - Nuorten Ystävät ry:n 100-vuotisjuhlaa kunnan tervehdyksen esittäminen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostukset tiedoksi. toimenpiteet:

5 Kunnanhallitus TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA Khall 363 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2008 raamin kesäkuussa Raami määritteli vuosikatteen Hallintokunnat ovat valmistaneet talousarvionsa raamin mukaisesti. Taulukossa on esitetty hallintokuntien ja koko kunnan yhteenveto. Hallintokunnat ovat valmistelleet talousarviota suurten kustannuspaineiden edessä. Vuoden 2008 palkankorotuksia ei ole vielä keskusjärjestötasolle sovittu ja näin ollen on suurin epävarmuustekijä. Lautakuntien talousarvioesitysten ulkopuolella olevat toiveet on esitetty liitteessä. Talousarvion vuosikate on 1525 t ja tavoite oli 1900 t. Koko kunta Hallinto Opetus Vapaa-aika Sote Tekninen Tuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionos Rahoitustuot Vuosikate Poistot TK tulos TA RAAMI Erotus (-raamin ylitys + raamin alitus)

6 Kunnanhallitus HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus palauttaa talousarvion valmisteluun. Talousarvioasiakirjasta on korjattava seuraavat asiakokonaisuudet: o Konsernitavoitteet o Taloussuunnitelma o Hallintokuntien esittelytekstit tulee täydentää o Hallintokuntien henkilöstötaulukko täytetään o Talouden tasapainottamisohje tarkennetaan. KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirran ja hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattilan selostusten jälkeen päävastuualueiden johtajat selostivat osaltaan asiaa kunnanhallitukselle: o johtava lääkäri Esko Haapamäki/sosiaali- ja terveyspalvelut Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo o vs. opetuspalvelujohtaja Juha Piirala/opetuspalvelut o Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Koivisto/vapaa-aikapalvelut o tekninen johtaja Kalle Huusko/tekniset palvelut sekä investoinnit. Asiasta käydyn keskustelun päätteeksi kunnanjohtaja teki seuraavan esityksen: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että avoinna ovat palkkaratkaisun kokonaisvaikutus, erikoissairaanhoidon ja erityishuoltopiirin hintojen kustannusvaikutukset sekä valtionosuudet erityisesti opetuksen ja kulttuurin osalta. Talousarvioluonnos palautetaan jatkovalmisteluun siten, että tavoitteena on valtuuston raamin yhteydessä määrittelemä taso eli noin euron ylijäämä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että seuraavan kerran asiaa käsitellään klo 17 alkavassa kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan käsittelyn jälkeen kokouksesta poistuivat klo Jaana Koivisto, Kalle Huusko ja Stina Mattila.

7 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJAT MAAKUNTAKOHTAISILLE VIRANOMAISPÄIVILLE Khall 364 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Oulun lääninhallitus on lähettänyt Oulun läänin kunnille kutsun maakuntakohtaisille viranomaispäiville. Pohjanmaan tilaisuus on ja Kainuun tilaisuus Tilaisuudet on suunnattu kunnille ja eri viranomaistahoille. Päivän ohjelma on esityslistan oheismateriaalina. Toivomuksena on, että kunnat lähettävät 1-2 edustajaa (johtavia virka- ja luottamushenkilöitä). Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, että Muhoksen kunnasta em. tilaisuuteen osallistuvat kunnanjohtaja ja yksi johtava luottamushenkilö sekä valitsee ko. luottamushenkilön. Valittavalle luottamushenkilölle maksetaan kunnan palkkiosäännön 2 :n 1.kohdan alakohdan c) mukainen kokouspalkkio sekä palkkiosäännön 11 :n mukaiset kulut. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Luottamushenkilöedustajaksi tilaisuuteen kunnanhallitus nimesi valtuuston puheenjohtajan Aarre Pitkäsen. toimenpiteet: hallintosihteeri

8 Kunnanhallitus OULUN KAUPUNGIN PYYNTÖ EDUSTAJIEN NIMEÄMISEKSI SOSIAALI- JA TERVEY- DENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUESELVITYSORGANISAATIOON Khall 365 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt PARAS-Yhteistoimintaalueselvityksen aloittamisen Oulun seudun kuntien ja Yli-Iin kunnan kanssa ja Oulun seudun ja Oulun kaupungin välisen sopimuksen hankkeen toteuttamisesta ja rahoittamisesta sekä yhteistoiminta-alueselvityksen organisaation ja hankkeen talousarvion. Oulun kaupungin puolesta ovat johtaja Esa Katajamäki ja projektipäällikkö Riitta Pitkänen lähettäneet Oulun seudun kunnille ja Yli-Iin kunnalla kirjeen (päiväys ), jossa mm. pyydetään kuntia nimeämään edustajiansa sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueselvitysorganisaatioon. Kuntia pyydetään esittämään edustajansa selvitysorganisaation viranhaltijatyöryhmiin. Viranhaltijatyöryhmiin esitetään nimettäväksi kyseisen toimialan johtajat kunnista. Viranhaltijatyöryhmiä ovat sosiaali- ja terveydenhuollosta - päivähoidon- - mielenterveys- ja sosiaalityön- - vanhustyön- ja - terveydenhuollon työryhmät. Laajemmin koko kuntaa koskevia valmistelutyöryhmiä ovat - kiinteistö- - tukipalvelu- - henkilöstö- - taloushallintotyöryhmät. Valmistelutyöryhmien lopullisesta kokoonpanosta päättää selvitystyöryhmä ja selvitystyöryhmän lopullisesta kokoonpanosta työvaliokunta. Työvaliokuntaan kuuluvat kuntien kunnanjohtajat (Oulusta kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja), selvitystyöryhmän puheenjohtaja sekä Oulun seudun kehittämispäällikkö. Selvitystyöryhmään kuuluvat jokaisen kunnan sosiaali- ja terveysjohtajat, eri alojen asiantuntijoita sekä henkilöstön edustaja. Kuntien esitykset pyydetään toimittamaan projektipäällikkö Riitta Pitkäselle mennessä

9 Kunnanhallitus Asiaa on valmisteltu kunnan johtoryhmässä ja ao. päävastuualueilla. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää työryhmiin seuraavia edustajia: - päivähoito: päivähoidonjohtaja Liisa Fasse - mielenterveys- ja sosiaalityö: sosiaalityöntekijä Hilkka Karttunen - vanhustyö: vs. vanhustyönjohtaja Ulla Suojoki - terveydenhuolto: johtava lääkäri Esko Haapamäki - kiinteistö: tekninen johtaja Kalle Huusko, varalla talonrakennusmestari Esko Leinonen - tukipalvelu: hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila, varalla hallintosihteeri Rauno Piippo - henkilöstö: hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila, varalla hallintosihteeri Rauno Piippo - taloushallinto: hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila, varalla hallintosihteeri Rauno Piippo PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

10 Kunnanhallitus TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT Khall 366 Kunnanhallitukselle tiedoksisaatetaan seuraavat asiat: 1. Pöytäkirjajäljennöksiä: - Sosiaalilautakunnan kokouksesta teknisen lautakunnan kokouksesta Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksesta Kylmälänkylän koulun johtokunnan kokouksesta Korivaaran koulun johtokunnan kokouksesta Laitasaaren koulun johtokunnan kokouksesta Viranhaltijapäätöksiä: - Kunnanjohtajan Hallinto- ja talousjohtajan Hallintosihteerin Pöytäkirjajäljennöksiä: - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokouksesta Sosiaali- ja terveysministeriön päätös dnro STM/2548/2007/ ; Päätös kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuksien tarkistamisesta 4. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 20/80/2007/ ; Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaiset kuntien maksuosuudet 5. Oulun lääninhallituksen päätös dnro OLH /Vi-254/ ; Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät Oulun läänissä 6. Markkinaoikeuden päätös nro 293/2007/ ; Julkinen hankinta; ateriakuljetukset, markkinaoikeus jättää hakemuksen tutkimatta 7. JoMMa ry ; JoMMa ry:n toiminta- ja taloustiedot vuodelta 2006 sekä tiedot Haukiputaalla valitusta vuoden 2007 hallituksesta lisäksi informaatiota uuden ohjelmakauden alkamisvaiheista 8. Pohjois-Pohjanmaan liitto ; Vuoden kylän valinta

11 Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä niiltä osin kuin se on mahdollista kohdassa 1 mainittujen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätöksien kohdalla 51 :n mukaista otto-oikeutta. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksiannetut asiat tietoonsa saatetuiksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

12 Kunnanhallitus MUUT ASIAT Khall 367 KÄSITTELY: Asiakohdassa otettiin esille - EU-hankkeiden rahoitusmahdollisuudet Muhoksella ja JoMMa ry:n tuleva tilaisuuus PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi. toimenpiteet:

13 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen Muutoksenhakukielto ja sen peruste Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Muu peruste, mikä :t , :t Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan kunnanhallitukselta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Kunnanhallituksen osoite on: Muhoksen kunnanhallitus, PL 39, MUHOS. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan O u l u n hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu. Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja). Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perustelut Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 445 446 447 448 449 450 451 452 453 KOKOUSKUTSU Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto,

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.10.2004 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 356 357 358 359 360

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 376 377 378 379 380

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot