Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Kunnanjohtajan info Lasten / nuorten ympärivuorokautisen perhekotihoidon ja lastensuojelun laitoshoidon kilpailuttaminen ja päätöksen teko Lausunnon antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valtuuston kokoustila Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys JoMMa ry kuntarahaosuuden lisähakemus Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen Talousarvion 2005 raami / käyttötalous Talousarvio 2005/hallintopalvelut Muut esille tulleet asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA No 21/2004 Sivu 570(17) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistaina klo (tauko klo ) KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen, poistui klo 21.01/364 Jouko Heino Harri Häkkinen Merja Jurvakainen Erkki Karjalainen Pentti Kesti Helena Kohtalo-Törmänen, poistui klo 21.01/364 Senja Nuolikivi Olavi Ruottinen Veikko Vitikka Paula Juka Pentti Piirala Jari Kangastie Terttu Laine Inkeri Väärälä Jouni Koskinen Kaija-Leena Pohjola Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja Pertti Haapasalo, valtuuston pj. Raija Sundqvist, valtuuston I vpj., saapui klo 17.48/359, poistui klo 21.01/364 Aarre Pitkänen, valtuuston II vpj. Rauno Piippo, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Vesa Tuunainen, hallinto- ja talousjohtaja, Raija Sajanti, sosiaali- ja terveysjohtaja Kalle Huusko, tekninen johtaja Kyösti Honkala, opetustoimenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Häkkinen ja Merja Jurvakainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Toivo Tihinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Rauno Piippo Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri

3 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 356 KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle: - Fortum Oy:n edustajien vierailua Oulujokivarressa sekä - Sotilasläänin komentajan, eversti Timo Suutarisen vierailua Muhoksella Lisäksi kunnanjohtaja totesi, että kunnanhallituksen pöydille on jaettu materiaalia Humanpolis Rokuan hankkeista (varsinainen käsittely ) ja Ouluseudun yrityspalvelukeskuksen kertomus toiminnasta ajalta Tämän jälkeen puheenjohtaja selosti - Metlan peruskorjaushankkeen ohjausryhmän pidettyä ensimmäistä kokousta sekä - seutuvaltuuston pidettävää kokousta, jonka asialistalla on seudullisen ympäristöterveydenhuollon sopimusluonnos. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostukset tiedoksi. toimenpiteet:

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus LASTEN / NUORTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN PERHEKOTIHOIDON JA LASTENSUO- JELUN LAITOSHOIDON KILPAILUTTAMINEN JA PÄÄTÖKSEN TEKO Sote ltk 119 Oulun seudun kunnat: Oulu, Kempele, Haukipudas, Muhos, Kiiminki, Tyrnävä, Lumijoki, Oulunsalo, Liminka ja Hailuoto ovat yhdessä kilpailuttamassa lasten/nuorten ympärivuorokautisen perhekotihoidon sekä lastensuojelun laitoshoidon siten, että tehtävä sopimus tulisi vuosille Kilpailuttamisen ja päätöksenteon tekee Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Kilpailuttamisen asiakirjat ovat olleet kaikkien kuntien käytettävissä. Päästäkseen tarjousvertailuun tarjottavan palvelun tulee täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt pakolliset edellytykset ja peruslaatuvaatimukset. Ammatilliset perhekodit ja lastensuojelulaitokset vertaillaan omina ryhminään. Ympärivuorokautista ammatillista perhekoti- ja laitosasumista tarjoavalta yksiköltä vaaditaan tarjousasiakirjoissa tarkemmin määriteltyjä edellytyksiä mm luvan, henkilökunnan, toiminnan ja tilojen osalta. Pakolliset edellytykset ja peruslaatuvaatimukset täyttävistä tarjoajista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat. Palvelun hinnan (johon sisältyy yksiköltä edelletyt peruslaatuvaatimukset) osuus on 80 % ja laadullisten tekijöiden osuus on 20 %. Palveluntuottajista n. 70 % valitaan n. 300 km etäisyydeltä Oulun seudusta ja n. 30 % muualta Suomesta. Tarjouskilpailun perusteella hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa tehdään puitesopimus, jossa sovitaan täydentävästi hankinnan ehdoista. Puitesopimuksen tehneellä palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta pitää vapaana paikkaa tai ottaa vastaan tilaajan osoittamaan sijoitettavaa lasta. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta lähtisi mukaan Oulun seudun kuntien kanssa kilpailuttamaan lasten / nuorten ympärivuorokautisen perhekotihoidon ja lastensuojelun laitoshoidon ajalle Kilpailuttaminen ja päätöksenteko annetaan Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle. PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Khall 357 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen.

5 Kunnanhallitus PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

6 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE Khall 358 Limingan kihlakunnan poliisilaitos on tehnyt valituksen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä , jolla Limingan kihlakunnan poliisilaitoksen tekemä hakemus hylättiin. Kysymys on Muhoksella haulikolla tehdystä väkivaltarikoksesta, jolloin poliisi pyysi hätäkeskuksesta paikalle ambulanssin valmiuteen.. Asiasta syntyi 1.216,40 lasku. Muhoksen kunta katsoi, että kysymyksessä oli poliisioperaatio eikä kunnan pelastusviranomaisilla ja pelastuslaitoksella ollut tietoa tapahtumasta. Muhoksen kunnan pelastuslaitoksen vastuulla ei ole sairaankuljetusta. Muhoksen kunta on järjestänyt sairaankuljetuksen ostopalvelusopimuksella yksityisen yrittäjän kanssa. Oulun hallinto-oikeus on pelastustoimilain 1 1 mom 2 k, 4 1 k ja 71 kohtien perusteella hylännyt Limingan kihlakunnan poliisilaitoksen tekemän hakemuksen. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Korkeimmalle hallinto-oikeudelle ettei sillä ole mitään lisättävää asiaan. Kunnanhallitus viittaa aiemmin Oulun hallinto-oikeudelle antamiinsa lausuntoihin. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus kutsui kuultavaksi asian johdosta sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajannin. Kuulemisensa jälkeen Raija Sajanti poistui kokouksesta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUSTILA Khall 299 Kunnanjohtaja asettama työryhmä selvitti kevään 2004 aikana kasvavan valtuuston kokouksien pitoon soveltuvat kokoustilat. Työryhmä selvitti kunnan omien kokoustilojen soveltuvuuden valtuustokäyttöön ja päätyi esittämään valtuuston kokouksien pitopaikaksi kulttuurikeskuksen auditoriota Auditorion hankitaan uudet kalusteet, jotka mahdollistavat valtuuston sijoittumisen auditorion näyttämötasanteelle. Kalusteiden hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu kalustevalmistajien kesken. Alustava kalusteiden kustannusarvio on noin Työryhmä esittää samalla, että nykyinen valtuustosali saneerataan myöhemmin eri kokoisiksi kokoustiloiksi, joille on jatkuvaa tarvetta. Vuoden 2004 talousarvioon on varattu kalusteiden hankintaan tarvittavat määrärahat. TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Esitän kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää hyväksyä työryhmän esityksen ja oikeuttaa tekniset palvelut toteuttamaan tarvittavat kalustohankinnat ja käynnistämään nykyisen valtuustosalin muutosta koskevan suunnittelun. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki uuden päätösesityksen: Kunnanhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden päätösesityksen. Khall 359 Valtuustosalin muutoksien ja hissin mahdollisen toteuttamisen aikatauluista johtuen valtuuston kokoukset joudutaan pitämään vuoden 2005 ajan kulttuurikeskuksen auditoriossa. Kokouksia varten hankittava kalusto tulee palvelemaan valtuuston kokouksien lisäksi auditoriossa järjestettäviä muitakin yleisötilaisuuksia.

8 Kunnanhallitus TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus osoittaa valtuuston kokousten pitopaikaksi vuoden 2005 ajaksi kulttuurikeskuksen auditorion. Kokouksia varten auditorioon hankitaan tarvittava kalustus jo tämän vuoden puolella. Kalustuksen hankinta rahoitetaan muuttamalla kuluvan vuoden investointiosaa erillisellä valtuuston päätöksellä. Tässä yhteydessä kunnanhallitus oikeuttaa tekniset palvelut käynnistämään tarvittavan kalustuksen hankinnan. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Raija Sundqvist saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Keskustelun aikana Merja Jurvakainen teki seuraavan esityksen: Kunnanhallitus osoittaa valtuuston kokousten pitopaikaksi vuoden 2005 ajaksi kulttuurikeskuksen auditorion. Kokouksia varten auditorioon hankitaan liikuntaesteisille välttämätön tarvittava kalustus jo tämän vuoden puolella. Kalustuksen hankinta rahoitetaan muuttamalla kuluvan vuoden investointiosaa erillisellä valtuuston päätöksellä. Tässä yhteydessä kunnanhallitus oikeuttaa tekniset palvelut käynnistämään tarvittavan kalustuksen hankinnan. Jouko Heino kannatti Jurvakaisen esitystä. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö kunnanhallitus yksimielisesti Jurvakaisen tekemän esityksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Jurvakaisen esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus JOKIVARSIEN MODERNI MAASEUTUYHDISTYS JOMMA RY KUNTARAHAOSUUDEN LISÄHAKEMUS Khall 335 Jokivarsien moderni maaseutuyhdistys JoMMa ry:n toiminnanjohtaja Tauno Laurila on jättänyt hakemuksen kuntarahaosuuden kasvattamisesta vuodelle Yhdistys hakee lisärahoitusta v suunnitteilla olevien hankkeiden rahoittamiseen. Toiminnanjohtaja Laurila esittelee kokouksen aluksi JoMMa ry:n toimintaa, meneillään olevia hankkeita sekä lisärahoitushakemuksen sisältöä ja käyttötarkoitusta. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää otetaanko lisärahoitushakemus mukaan talousarvion 2005 projektimäärärahoihin. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että toiminnanjohtaja Tauno Laurila oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki uuden päätösesityksen: Kunnanhallitus siirtää asian pidettävään kokoukseen. Erkki Karjalainen vastusti asian käsittelyn siirtoa. Keskustelun siirrosta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Erkki Karjalainen on vastustanut asian käsittelyn siirtoa, mutta häntä ei ole kannatettu, joten siirrosta ei äänestetä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan uuden päätösesityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri Khall 360 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää otetaanko lisärahoitushakemus mukaan talousarvion 2005 projektimäärärahoihin. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen.

10 Kunnanhallitus KÄSITTELY: Keskustelun aikana Kirsti Airaksinen esitti, että asian siirretään seuraavaan kokoukseen kyläasiamiehen kuulemiseksi. Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki uuden päätösesityksen: Kunnanhallitus päättää ottaa lisärahoitusanomuksen mukaisen euronmäärärahan talousarvion 2005 projektimäärärahoihin. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallinto- ja talousjohtaja Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo

11 Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Khall 361 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että asioiden käsittelyjärjestystä muutetaan niin, että asia Talousarvion 2005 raami / käyttötalous käsitellään ennen asiaa Talousarvio 2005/hallintopalvelut. Lisäksi puheenjohtaja esitti, että kunnanhallitus myöntää kokouksen loppuajalle kokoukseen kutsutuille viranhaltijoille läsnäolo- ja puheoikeuden. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. Tehdyn päätöksen mukaisesti kokoukseen saapuivat hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen, tekninen johtaja Kalle Huusko, opetustoimenjohtaja Kyösti Honkala sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajanti. toimenpiteet:

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUSARVION 2005 RAAMI / KÄYTTÖTALOUS Khall 326 Hallintokunnat ovat valmistelleet omat esityksensä talousarvioesityksiksi. Kunnanhallituksen raamipäätöksen mukaiset laadintaohjeet olivat seuraavat; - toimintakateen kasvuprosentti 2,7%. - käyttötalousmenojen kasvuprosentti 3,2% - käyttötaloustulojen kasvutavoite on 5% Hallintokuntien valmistelemien käyttötalousmenojen kasvuprosentti-tiedot valmistuvat kokoukseen mennessä ja ovat esiteltävinä kokouksessa. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus käsittelee talousarvion 2005 laadinnan tilannetta ja antaa tarvittavat laadintaohjeistukset. KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnan johtoryhmän jäsenet kutsuttiin kokoukseen asian käsittelyn alkaessa klo ja heille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen loppuajalle. Paikalle saapuivat hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen, sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajanti, vt. Oulujoki-opiston rehtori Jaana Koivisto, tekninen johtaja Kalle Huusko sekä opetustoimenjohtaja Kyösti Honkala. Vesa Tuunainen selosti mm. vuoden 2005 valtionosuuslaskelmia ja verotulokohtaa sekä kävi tämän hetkisen tilanteen pohjalta hallintokuntien tuloslaskelmat. Tämän jälkeen asiassa kuultiin päävastuualueiden edustajien selostukset. Selostuksensa aikana opetustoimenjohtaja ilmoitti, että palkkauskohdasta puuttuu euron erä (opettajien ylituntipalkkiot). Merkittiin pöytäkirjaan, että Kirsti Airaksinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi tauko klo , ja että tauon alettua vt. Oulujoki-opiston rehtori Jaana Koivisto poistui kokouksesta. Tauon jälkeen Vesa Tuunainen esitteli tarkistetun tuloslaskelman, joka osoitti vuosikatteeksi euroa.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tämän jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan päätösesityksen: Jotta kunnan vuosikate saadaan positiiviseksi, tulee päävastuualueiden tehdä seuraavat vähennykset nettomenoihinsa: - tekniset ja ympäristöpalvelut euroa - sosiaali- ja terveyspalvelut euroa - sivistys- ja vapaa-aikapalvelut euroa - hallintopalvelut euroa PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Liite: Taulukko Käytttötalousmenot 1000 TA 2005 (Liite :ään 326) toimenpiteet: hallintosihteeri Khall 362 Koko kunnan tilannetta ei pystytä esittämään vielä kokouksessa hallintopalvelujen päävastuualueen talousarviokäsittelyn ollessa kesken. Kokouksessa annetaan muiden päävastuualueiden katsaukset. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Esitellään kokouksessa. KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Kunnanjohtajan antaman tilannekatsauksen jälkeen hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen esitteli kunnanhallitukselle päätöksen jälkeen eri lautakunnissa käsiteltyjen talousarvioesitysten vaikutuksia kunnan tuloslaskelmaan. Tämän jälkeen kuultiin eri päävastuualueiden edustajien selostukset lautakuntien päätösten mukaisesta tilanteesta: - opetustoimenjohtaja Kyösti Honkala / sivistyslautakunta Merkittiin pöytäkirjaan, että Honkala poistui kokouksesta selostuksensa jälkeen klo tekninen johtaja Kalle Huusko / tekniset ja ympäristöpalvelut - sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajanti / sosiaali- ja terveyspalvelut

14 Kunnanhallitus Selostusten ja käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan esityksen: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen ja päättää, että asian käsittelyä jatketaan seuraavassa talousarviokokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että päätöksenteon jälkeen kokouksesta poistuivat klo tekninen johtaja Kalle Huusko ja sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajanti. toimenpiteet: hallintosihteeri

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUSARVIO 2005/HALLINTOPALVELUT Khall 330 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan talousarvion 2005 jatkovalmistelusta hallintopalveluiden osalta seuraavaa: hallintokunnan nettomenoista on karsittava euroa. Tämä tarkoittaa, sitä että mikäli tuloja kyetään kasvattamaan ko. summalla, käyttötalousmenojen taso voisi olla 1. vaiheessa esitetyllä tasolla. Keskushallinnon mahdollisuudet tulojen kasvattamiseen ovat äärimmäisen pienet. Käytännössä menoja joudutaan karsimaan esitetty hallintopalveluiden talousarvio piti sisällään kaksi rakenteellista muutosta: kaavoituksen määrärahan siirtymisen kunnanhallituksen alle sekä leirintäalueen sis. vuokran siirron tekniseen toimeen. Edelleen lomatoimen menojen kasvulle on vastaava tulojenkasvu eli kun kustannukset ovat lomituspalvelulain mukaisia, valtio maksaa kustannukset. Jo aikaisempina vuosina ko. yksikköä on käsitelty ikään kuin se olisi erillinen nettobudjetissa oleva yksikkö. Ko. asema tulee vahvistaa myös virallisesti talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Edellä olevat rakenteelliset muutokset ja lomitusyksikön tilanne huomioon ottaen hallintopalvelujen käyttötalousmenojen kasvu 1. vaiheen jälkeen oli euroa. Ko. kasvu ei pidä sisällään määrärahavarausta kunnan 140-v. juhlatoimikunnalle eikä mahdollisesti rekrytoitavalle uudelle kulttuuri- ja markkinointisihteerille. Uudessa raamissa pysyäkseen hallintokunnan ko. toimintoja ei voida toteuttaa v Talousarvio 2005 muodostuu päätöksen mukaisesti laadittuna pienemmäksi kuin v talousarvio. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus käy kustannuspaikoittain talousarvion läpi ja laatii kunnanhallituksen päätöksen mukaisen talousarvion. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen oli myönnetty asian käsittelyn ajaksi läsnäolo- ja puheoikeus. Tuunaisen selostuksen ja asiasta käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki uuden päätösesityksen: Kunnanhallitus siirtää asian käsittelyn pidettävään kokoukseen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden päätösesityksen

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Merkittiin pöytäkirjaan, että Vesa Tuunainen poistui kokouksesta asiakohdan päätöksenteon jälkeen klo toimenpiteet: hallinto- ja talousjohtaja Khall 363 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus käy kustannuspaikoittain talousarvion läpi ja laatii kunnanhallituksen päätöksen mukaisen talousarvion. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtajan selosti kunnanhallitukselle talousarvion valmisteluvaiheessa avoimiksi jääneitä kysymyksiä (mm. säästövelvoite, 140-vuotisjuhlatoimikunnan määräraha, Korivaaran neuvonta-aseman vuokra). Selostuksen pohjalta käydyn vilkkaan keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan päätösesityksen: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisesti hallintopalvelujen vuoden 2005 talousarvioesityksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kulttuurija markkinointisihteerin virkaa varten ei varata määrärahaa vuodelle 2005 ja että vuoden 2005 talousarvion tekstiosaan valmistellaan asiaan liittyvä teksti. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösestyksen. Liite: Hallintopalvelut / TA 2005 (Liite :ään 363)

17 Kunnanhallitus MUUT ESILLE TULLEET ASIAT Khall 364 KÄSITTELY: Asiakohdassa otettiin esille - sivistyslautakunnan kokous Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsenet Helena Kohtalo-Törmänen ja Kirsti Airaksinen sekä valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Raija Sundqvist poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana klo PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi. toimenpiteet:

18 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen MUUTOKSENHAKUKIELTO Muutoksenhakukielto ja sen peruste Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. :t 356, Muu peruste, mikä :t Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan kunnanhallitukselta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Kunnanhallituksen osoite on: Muhoksen kunnanhallitus, PL 39, MUHOS. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan O u l u n hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu. Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja). Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perustelut Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 445 446 447 448 449 450 451 452 453 KOKOUSKUTSU Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto,

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 376 377 378 379 380

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2005

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2005 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU A Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 7.10.2004 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Terveyskeskuksen neuvotteluhuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 117 118 119 Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2012 61 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 23.05.2012 klo 18:00-18:15 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot