TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2011

2 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA VALMISTUMISVUOSITTAIN. 5 II TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA KOULUTUSALOITTAIN 13 III TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA TIEDEKUNNITTAIN, LAITOKSITTAIN JA PÄÄAINEITTAIN 27 Humanistinen tiedekunta. 29 Historiatieteen ja filosofian laitos Kieli- ja käännöstieteiden laitos Musiikintutkimuksen laitos Näyttelijäntyön laitos Puheopin laitos Taideaineiden laitos Informaatiotieteiden tiedekunta Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteiden laitos Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden laitos Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos Lääketieteellinen tiedekunta. 73 Hoitotieteen laitos Lääketieteellisen teknologian instituutti Lääketieteen laitos Terveystieteen laitos (erillislaitos) Kauppa- ja Hallintotieteiden tiedekunta 88 Johtamistieteiden laitos Oikeustieteiden laitos Taloustieteiden laitos Yhdyskuntatieteiden laitos 1

3 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Politiikan tutkimuksen laitos Tampereen yliopiston Porin yksikkö Psykologian laitos Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalityön tutkimuksen laitos Tiedotusopin laitos LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 Suoritetut tutkinnot ja vastausprosentit laitoksittain Kyselylomake Vuosina ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden asuinmaakunta 2

4 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo yli 15 vuoden ajan. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Ylemmän korkeakoulututkinnon sekä lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn noin vuosi valmistumisensa jälkeen. Kysely on tehty vuosittain kahdessa erässä - keväällä ja syksyllä valmistuneet erikseen. Valmistuneiden vastausaktiivisuus on aina ollut hyvä, tänä vuonna 63 %. Vuonna 2009 valmistuneiden vastausprosentit laitoksittain on esitetty liitteessä 1. Ylemmän korkeakoulututkinnon (tai LL) vuonna 2009 suoritti ennätyksellisen vähän, vain 784 opiskelijaa. Edellisten vuosien tutkintomäärät löytyvät liitteestä 1. Vastavalmistuneiden työllistymistä on tarpeen seurata systemaattisesti. Työllistymisen selvittäminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä; työllistyä voi varsin monella tavoin, samoin jäädä työllistymättä. On myös syytä muistaa, että työelämän ulkopuolelle jääminen saattaa olla vastavalmistuneen oma, tietoinen valinta. Nämä seikat on syytä pitää mielessä taulukoiden lukuja tulkittaessa ja johtopäätöksiä tehtäessä. Tässä selvityksessä mukana olevat 490 vastannutta ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon tai lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna Taulukoiden avulla on mahdollisuus tarkastella työllistymistä ja työnhakuun liittyviä tekijöitä koulutusala-, tiedekunta-, laitos- ja pääainekohtaisesti. Osion 1 taulukoissa on vertailun vuoksi työllistymistietoja myös aikaisemmin, vuosina valmistuneista. Pääsääntöisesti taulukoissa on esitetty sekä absoluuttiset että suhteelliset frekvenssit. Joitakin asioita on havainnollistettu myös graafisin esityksin. Suhteelliset osuudet on kuitenkin jätetty esittämättä sellaisissa tapauksissa, joissa vastaajia on ollut vain vähän (kymmenen tai alle). Selvityksessä on käytetty kevään 2009 koulutusalajakoa, informaatiotutkimus pääaineena valmistuneet ovat ensimmäistä kertaa luonnontieteellisessä koulutusalassa. Raportin tarkoituksena on kuvailla vastavalmistuneiden työllisyystilannetta. Selitykset ja kommentit on tarkoituksella jätetty pois. Ura- ja rekrytointipalveluissa on runsaasti tietoa taulukoiden taustalla olevista asioista, joten heidän puoleensa voi kääntyä johtopäätösten ja tulkintojen teossa esiin tulevien asioiden varmistamisessa. Vastavalmistuneiden työllistymisen seurantaa on tarkoitus edelleen kehittää ja jatkaa säännönmukaisesti. Tällä hetkellä seurantajärjestelmässä kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneiden (vuosi valmistumisesta) seurannan lisäksi seurataan myös valtakunnallisena verkostoyhteistyönä tohtorin tutkinnon (jatkotutkinnon) suorittaneiden sijoittumista 2-3 vuotta tutkinnon loppuunsaattamisesta. Maistereille on toteutettu myös useamman vuoden ajan valtakunnallisena yhteistyönä uraseurantaa eli varhaisen uran tilannekatsausta 5 vuotta valmistumisesta. Tässä yhteistyössä ovat mukana kaikki yliopistot. Selvityksen toimittamisesta ovat vastanneet tutkimusassistentti Leena Berg ja tutkimuspäällikkö Jyrki Ollikainen tilastotieteen tutkimuspalveluyksikkö TUPAsta sekä osastosihteeri Johanna Honkanen Ura- ja rekrytointipalveluista. Hankkeen kokonaisuudesta on vastuussa kehittämispäällikkö Kaisa Lammi Ura- ja rekrytointipalveluista. 3

5 4

6 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA VALMISTUMISVUOSITTAIN 5

7 6

8 Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aika- tai perioditöissä Yrittäjä / ammatinharjoittaja Työllistetty / työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koulutuksessa Päätoiminen opiskelija Työelämän ulkopuolella, esim hoitovapaalla Yhteensä Vakituisessa työssä 38 % 43 % 46 % 52 % 33 % 44,3 % Määräaikaisessa työssä 46 % 43 % 40 % 33 % 49 % 40,6 % Työtön työnhakija 5,7 % 3,3 % 4,4 % 4,8 % 4,5 % 4,5 % Työelämän ulkopuolella, esim. 10 % 11 % 9 % 10 % 13 % 9,6 % hoitovapaalla Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen *) VALMISTUMISVUOSI Yhteensä 0 kk kk kk Yli 9 kk Yhteensä kk 5 % 4 % 4 % 4 % 3 % 4.1 % 1-6 kk 12 % 12 % 10 % 11 % 11 % 11.1 % 7-9 kk 9 % 10 % 8 % 8 % 12 % 8.9 % Yli 9 kk 74 % 75 % 78 % 77 % 74 % 75.9 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % *) Taulukon luvuissa ovat mukana myös työelämän ulkopuolella olevat. 7

9 Työnantaja VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä Yritys tai järjestö 40 % 36 % 37 % 45 % 33 % 39.7 % Julkinen organisaatio 58 % 60 % 60 % 51 % 63 % 57.2 % Muu 2 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3.1 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Kokonaan 59 % 64 % 61 % 54 % 70 % 60.2 % Osittain 35 % 29 % 32 % 36 % 24 % 32.4 % Ei lainkaan 6 % 6 % 7 % 9 % 6 % 7.3 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tärkein syy koulutustasoa vastaamattoman työn tekemiseen % Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista 28 Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä 41 Työ on mielenkiintoisempaa Palkka &/ työehdot paremmat Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön

10 Vuonna 2009 valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 9 Vuonna 2009 valmistuneiden opiskeluajan työmuodot % Lukukausien aikana opiskelualaan liittyvä työ Lukukausien aikana muuhun kuin opiskelualaan liittyvä työ Työharjoittelu Lukukausien ulkopuolella tehtävä työ (kesätyö) 2 Ei töissä opiskeluaikana 9

11 Vuonna 2009 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Oman alan tehtävien käytännön taidot Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Ongelmanratkaisutaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaalisten taidot Neuvottelutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Esimiestaidot Projektinhallintataidot Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tieto- ja viestintätekniikan taidot Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) Suomen kielen viestintätaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Englannin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaidot Esiintymistaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä 10

12 Vuonna 2009 valmistuneiden opiskelusuunnitelmat seuraavan vuoden aikana % Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Nainen Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Muu opiskelusuunnitelma vuoden sisällä Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Mies Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMKtutkinnon 11

13 12

14 II TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA KOULUTUSALOITTAIN 13

15 14

16 Koulutusaloista käytetyt lyhenteet Human. humanistinen koulutusala Kasv., opett. kasvatustieteellinen koulutusala, opettajankoulutus Kasv., muut kasvatustieteellinen koulutusala, ei opettajankoulutus Kauppat. kauppatieteellinen koulutusala Luonnont. luonnontieteellinen koulutusala (informaatiotutkimus 1. kertaa luonnontieteellisessä alassa) Lääket. lääketieteellinen koulutusala Psyk. psykologian koulutusala Terv. terveystieteiden koulutusala Yhteiskuntatieteet 1 yhteiskuntatieteellinen koulutusala, kauppa- ja hallintotieteiden tdk:sta mukana laitokset: oikeustiede (osa), yhdyskuntatiede, johtamistiede (osa), taloustiede (osa) Yhteiskuntatieteet 2 yhteiskuntatieteellinen koulutusala, yhteiskuntatieteellisestä tdk:sta mukana laitokset:politiikan tutkimus, sosiaalitutkimus, sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö (Tampereen yliopiston Porin yksikkö eroteltuna), tiedotusoppi Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 15 Yhteis- Yhteensä kunta- tieteet 2 Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ ammatinharjoittaja Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteis- kunta.- tieteet 1 Yhteis- Yhteensä kunta- tieteet 2 Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM

17 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

18 Työnantaja Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast. tms Muu Yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

19 Suorittiko pedagogiset opinnot osana tutkintoa? Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Ei Kyllä Yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Ei Kyllä Yhteensä LKM Pedagogiset opinnot osana tutkintoa? Human % Kasv., opett Kasv., muut Kauppat Koulutusala Luonnont. Lääket Ei Kyllä Psyk Terv Yhteiskuntat., kauppa&hall. tdk Yhteiskuntat., yht.tdk

20 Työn luonne yleisyysjärjestyksessä Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteis- Yhteiskuntatieteet 1 tieteet kunta- 2 Yhteensä Opetus tai koulutus Asiakastyö Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Muu työn luonne Tutkimus Viestintä- ja mediatyö Johto- ja esimiestehtävät Toimisto- ja esikuntatehtävät Konsultointi Markkinointi ja myynti Yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteis- Yhteiskuntatieteet 1 tieteet kunta- 2 Yhteensä Opetus tai koulutus Asiakastyö Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Muu työn luonne Tutkimus Viestintä- ja mediatyö Johto- ja esimiestehtävät Toimisto- ja esikuntatehtävät Konsultointi Markkinointi ja myynti Yhteensä LKM

21 Mitä hakukanavia käytti nykyisen työpaikan saamisessa? (Henkilö on voinut mainita korkeintaan kolme tärkeintä; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Jatkaa entisellä työnantajalla Hyödynsi suhdeverkostoja Työvoimatoimisto Verkkorekrytointipalvelut Lehti-ilmoitukseen vastaaminen Muu hakukanava Yliopiston rekrytointipalvelut Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Jatkaa entisellä työnantajalla Hyödynsi suhdeverkostoja Työvoimatoimisto Verkkorekrytointipalvelut Lehti-ilmoitukseen vastaaminen Muu hakukanava Yliopiston rekrytointipalvelut % Yhteensä Vastanneita yhteensä

22 Nykyisen työpaikan saamiseen myönteisesti vaikuttaneiden tekijöiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä koulutusaloittain (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Oikea asenne ja motivaatio Tutkinnon pääaine Työkokemus Erityisosaaminen Tutkinnon opintoyhdistelmä Työharjoittelu Vahva suhdeverkosto Oman ja lähialojen työmarkkinoiden aktiivinen seuraaminen Opinnäytteen/ gradun luomat valmiudet ja kontaktit Harrastuksien/ luottamustehtävien tuoma lisäpätevyys ja kontaktit VASTANNEITA KESKIMÄÄRIN Yht. 21

23 Syyt koulutustasoa vastaamattoman työn tekemiseen tärkeysjärjestyksessä Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Palkka &/ työehdot paremmat Työ on mielenkiintoisempaa Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Palkka &/ työehdot paremmat Työ on mielenkiintoisempaa Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Yhteensä

24 Mitkä seuraavista tekijöistä ovat vaikeuttaneet työllistymistä koulutustasoa vastaaviin tehtäviin? (Sama henkilö on voinut mainita useamman kohdan; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) Human. Kasv., opett.* Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteis- Yhteensä kunta- tieteet 2 Työkokemuksen puute Alueellinen työmarkkinatilanne Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä Tutkinnon huono tunnettuus Muu syy Ikä Sukupuoli Perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy Puutteellinen kielitaito Puutteelliset tietotekniikkataidot Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % Human. Kasv., opett.* Kasv., muut Kauppat. Luonnont Yhteiskuntatieteet 1 Yhteis- Yhteensä kunta- tieteet 2 Työkokemuksen puute Alueellinen työmarkkinatilanne Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä Tutkinnon huono tunnettuus Muu syy Ikä Sukupuoli Perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy Puutteellinen kielitaito Puutteelliset tietotekniikkataidot % Yhteensä Vastanneita yhteensä

25 Työelämän hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden keskimääräinen kehittyminen yliopistoopiskelussa suuruusjärjestyksessä koulutusaloittain (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) Human. Kasv., opett.* Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Tutkimusmenetelmätaidot Suomen kielen viestintätaidot Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Englannin kielen viestintätaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Esiintymistaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Organisointi- ja koordinointitaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Lainsäädännön tuntemus Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Neuvottelutaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Projektinhallintataidot Muiden kielten viestintätaidot VASTANNEITA KESKIMÄÄRIN

26 Opiskeleeko tai aikooko aloittaa opiskelun seuraavan vuoden aikana? (Sama henkilö on voinut mainita useamman kohdan; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) Human. Kasv., opett.* Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet Yhteiskunta- Yhteensä 1 tieteet 2 Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Muu opiskelusuunnitelma vuoden sisällä Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % Human. Kasv., opett.* Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteis- Yhteensä kunta- tieteet 2 Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Muu opiskelusuunnitelma vuoden sisällä Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon % Yhteensä Vastanneita yhteensä

27 26

28 III TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA TIEDEKUNNITTAIN, LAITOKSITTAIN JA PÄÄAINEITTAIN 27

29 28

30 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA TYÖLLISYYSTILANNE LAITOKSITTAIN Laitoksista käytetyt lyhenteet HISTFI KIELET MUSTUT NÄTY PUHE TAIDE historiatieteen ja filosofian laitos kieli- ja käännöstieteiden laitos musiikintutkimuksen laitos näyttelijäntyön laitos puheopin laitos taideaineiden laitos Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta HISTFI KIELET MUSTUT NÄTY PUHE TAIDE Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % HIST KIELET MUSTUT NÄTY PUHE TAIDE Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM

31 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen HIST KIELET MUSTUT NÄTY PUHE TAIDE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % HIST KIELET MUSTUT NÄTY PUHE TAIDE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen HIST KIELET MUSTUT NÄTY PUHE TAIDE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % HIST KIELET MUSTUT NÄTY PUHE TAIDE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja HIST KIELET MUSTUT NÄTY PUHE TAIDE Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % HIST KIELET MUSTUT NÄTY PUHE TAIDE Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu työnantaja Yhteensä LKM

32 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? HIST KIELET MUSTUT NÄTY PUHE TAIDE Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % HIST KIELET MUSTUT NÄTY PUHE TAIDE Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM Työn luonne HIST KIELET MUSTUT NÄTY PUHE TAIDE Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu Yhteensä % HIST KIELET MUSTUT NÄTY PUHE TAIDE Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu Yhteensä LKM

33 Vuonna 2009 humanistisesta tdk:sta valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 7 32

34 Vuonna 2009 humanistisesta tdk:sta valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Oman alan tehtävien käytännön taidot Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Ongelmanratkaisutaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaalisten taidot Neuvottelutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Esimiestaidot Projektinhallintataidot Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tieto- ja viestintätekniikan taidot Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) Suomen kielen viestintätaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Englannin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaidot Esiintymistaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä 33

35 TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN HISTORIATIETEEN JA FILOSOFIAN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet HISO PHIL historia filosofia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta HISO PHIL Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % HISO PHIL Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija 8 8 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen HISO PHIL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % HISO PHIL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

36 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen HISO PHIL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % HISO PHIL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja HISO PHIL Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % HISO PHIL Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu 0 0 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? HISO PHIL Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % HISO PHIL Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

37 Työn luonne HISO PHIL Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % HISO PHIL Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi 0 0 Asiakastyö 0 0 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht. 6 6 Muu 0 0 Yhteensä LKM

38 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: Historia toimittaja 4 arkistosihteeri 1 erityisopettaja 1 historian ja yhteiskuntaopin lehtori 1 järjestösihteeri 1 kouluttaja 1 näyttelykoordinaattori 1 opettaja 1 tallentaja 1 tiedottaja 1 tiedotusupseeri 1 tohtoriopiskelija 1 tutkija 1 uutispäällikkö 1 visuaalinen suunnittelija, vis. suunnittelun opettaja 1 Pääaine: Filosofia tanssiohjaaja 1 37

39 KIELI- JA KÄÄNNÖSTIETEIDEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE englantilainen filologia saksan kieli ja kulttuuri pohjoismaiset kielet ranskan kieli venäjän kieli ja kulttuuri suomen kieli käännöstiede (englanti) käännöstiede (saksa) käännöstiede (venäjä) Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaa Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija 15 3 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM

40 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä Yritys tai järjestö 47 Julkinen organisaatio 49 Muu 4 Yhteensä 100 LKM 51 39

41 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 9 13 Yhteensä LKM Työn luonne ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä Tutkimus 6 Opetus tai koulutus 36 Johto- ja esimiestehtävät 2 Konsultointi 0 Asiakastyö 8 Markkinointi ja myynti 8 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 6 Viestintä- ja mediatyö 16 Toimisto- ja esikuntateht. 8 Muu 10 Yhteensä 100 LKM 50 40

42 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: englantilainen filologia kielten/ luokanopettaja 1 kääntäjä 1 lehtori 1 markkinointipäällikkö 1 opettaja 1 päätoiminen tuntiopettaja 1 ranskan kielen sivutoiminen tuntiopettaja 1 ravintolakokki 1 tohtoriopiskelija 1 tutkija 1 Pääaine: saksan kieli ja kulttuuri tuntiopettaja 2 henkilöstöassistenttiharjoittelija 1 lehtori 1 tiedottaja 1 Pääaine: pohjoismaiset kielet päätoiminen tuntiopettaja 2 tuntiopettaja 2 aineenopettaja 1 järjestösihteeri 1 projektiohjaaja 1 projektipalvelusihteeri 1 projektitutkija 1 vahinkokäsittelijä 1 Pääaine: ranskan kieli kv-asioiden sihteeri 1 kääntäjä/tulkki 1 markkinointiassistentti 1 resurssiopettaja 1 toimistoassistentti 1 tuotantoassistentti 1 Pääaine: venäjän kieli ja kulttuuri myyjä 1 41

43 Pääaine: suomen kieli lehtori 1 pt. opettaja 1 tiedottaja 1 viestintäsuunnittelija 1 äidinkielen ja kirjallisuuden ja viestinnän lehtori 1 Pääaine: käännöstiede (englanti) kääntäjä 3 englannin kielen kääntäjä 1 language specialist 1 markkinointisuunnittelija 1 myyjä 1 varaosamyyjä 1 Pääaine: käännöstiede (saksa) kääntäjä 1 laskuntarkastaja 1 Pääaine: käännöstiede (venäjä) assistentti 1 tiedottaja 1 toiminnanjohtaja 1 toimistosihteeri 1 42

44 MUSIIKINTUTKIMUKSEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet ETNO etnomusikologia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta ETNO Vakituisessa työssä 2 Määräaikaisessa työssä 0 Osa-aikaisessa tai periodityössä 0 Yrittäjä/ammatinharjoittaja 0 Työllistetty/työharjoittelussa 0 Työtön työnhakija 0 Työvoimapol. tai vast. koul. 0 Päätoiminen opiskelija 0 Perhevapaalla 0 Muuten työelämän ulkopuolella 0 Yhteensä 2 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen ETNO 0 kk kk kk 0 yli 9 kk 2 Yhteensä 2 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen ETNO 0 kk kk kk 0 yli 9 kk 2 Yhteensä 2 43

45 Työnantaja ETNO Yksityinen yritys 1 Kunta, kuntayhtymä 0 Ammattikorkeakoulu 0 Valtio, valtion liikelaitos 0 Yliopisto 0 Muu julk. hall. organisaatio 0 Järjestö tai vastaava 0 Oma yritys, vast.otto tms. 0 Muu 1 Yhteensä 2 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? ETNO Kokonaan 1 Osittain 1 Ei lainkaan 0 Yhteensä 2 Työn luonne ETNO Tutkimus 0 Opetus tai koulutus 1 Johto- ja esimiestehtävät 1 Konsultointi 0 Asiakastyö 0 Markkinointi ja myynti 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 Viestintä- ja mediatyö 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 0 Muu 0 Yhteensä 2 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: etnomusikologia harmonikansoiton ja kansanmusiikin opettaja 1 product director 1 44

46 PUHEOPIN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet LOGO PUHE logopedia puheoppi Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta LOGO PUHE Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen LOGO PUHE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen LOGO PUHE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä

47 Työnantaja LOGO PUHE Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? LOGO PUHE Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Työn luonne LOGO PUHE Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu Yhteensä AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: logopedia puheterapeutti 1 Pääaine: puheoppi lehtori 1 projektiassistentti 1 46

48 TAIDEAINEIDEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet MEKH SUKI TETU YKIR mediakulttuuri Suomen kirjallisuus teatterin ja draaman tutkimus yleinen kirjallisuustiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta MEKH SUKI TETU YKIR Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen MEKH SUKI TETU YKIR Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen MEKH SUKI TETU YKIR Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä

49 Työnantaja MEKH SUKI TETU YKIR Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? MEKH SUKI TETU YKIR Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Työn luonne MEKH SUKI TETU YKIR Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä

50 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: mediakulttuuri tutkija 1 Pääaine: Suomen kirjallisuus suomen kielen ja viestinnän tuntiopettaja 1 toimittaja 1 Pääaine: teatterin ja draaman tutkimus henkilökohtainen avustaja 1 teatterin johtaja 1 Pääaine: yleinen kirjallisuustiede freelance-kääntäjä 1 kirjastonhoitaja 1 määräaikainen tuntiopettaja/jatko-opiskelija 1 suomentaja 1 49

51 INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA TYÖLLISYYSTILANNE LAITOKSITTAIN Laitoksista käytetyt lyhenteet INFIM MTL TKT informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos matematiikan ja tilastotieteen laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta INFIM MTL TKT Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ ammatinharjoittaja Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapoliittinen tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % INFIM MTL TKT Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen INFIM MTL TKT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % INFIM MTL TKT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

52 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen INFIM MTL TKT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % INFIM MTL TKT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja INFIM MTL TKT Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % INFIM MTL TKT Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? INFIM MTL TKT Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % INFIM MTL TKT Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

53 Työn luonne INFIM MTL TKT Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % INFIM MTL TKT Yhteensä Tutkimus 18 Opetus tai koulutus 18 Johto- ja esimiestehtävät 4 Konsultointi 4 Asiakastyö 7 Markkinointi ja myynti 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 36 Viestintä- ja mediatyö 0 Toimisto- ja esikuntateht. 11 Muu 4 Yhteensä 100 LKM 28 Vuonna 2009 informaatiotieteiden tdk:sta valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 0 52

54 Vuonna 2009 informaatiotieteiden tdk:sta valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Oman alan tehtävien käytännön taidot Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Ongelmanratkaisutaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaalisten taidot Neuvottelutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Esimiestaidot Projektinhallintataidot Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tieto- ja viestintätekniikan taidot Suomen kielen viestintätaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Englannin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaidot Esiintymistaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä 53

55 TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN INFORMAATIOTUTKIMUKSEN JA INTERAKTIIVISEN MEDIAN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet INFO informaatiotutkimus Työtilanne vuosi valmistumisen jälkeen INFO Vakituisessa työssä 3 Määräaikaisessa työssä 7 Osa-aikaisessa tai periodityössä 0 Yrittäjä/ammatinharjoittaja 0 Työllistetty/työharjoittelussa 0 Työtön työnhakija 7 Työvoimapol. tai vast. koul. 0 Päätoiminen opiskelija 0 Perhevapaalla 0 Muuten työelämän ulkopuolella 0 Yhteensä 17 % INFO Vakituisessa työssä 18 Määräaikaisessa työssä 41 Työtön työnhakija 41 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap. 0 Yhteensä 100 LKM 17 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen INFO % 0 kk kk kk 1 6 yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen INFO % 0 kk kk kk 2 13 yli 9 kk 8 53 Yhteensä

56 Työnantaja INFO Yksityinen yritys 0 Kunta, kuntayhtymä 4 Ammattikorkeakoulu 2 Valtio, valtion liikelaitos 1 Yliopisto 2 Muu julk. hall. organisaatio 1 Järjestö tai vastaava 0 Oma yritys, vast.otto tms. 0 Muu 0 Yhteensä 10 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? INFO % Kokonaan 9 75 Osittain 1 8 Ei lainkaan 2 17 Yhteensä Työn luonne INFO Tutkimus 0 Opetus tai koulutus 1 Johto- ja esimiestehtävät 0 Konsultointi 0 Asiakastyö 2 Markkinointi ja myynti 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 5 Viestintä- ja mediatyö 0 Toimisto- ja esikuntateht. 1 Muu 0 Yhteensä 9 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: informaatiotutkimus informaatikko 3 amanuenssi 1 arkistosihteeri 1 kirjastonjohtaja 1 päätoiminen tuntiopettaja 1 tietoasiantuntija 1 tietohallintokoordinaattori 1 55

57 MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet MATE TILT matematiikka tilastotiede Työtilanne vuosi valmistumisen jälkeen MATE TILT Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % MATE TILT Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija 9 8 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen MATE TILT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % MATE TILT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

58 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen MATE TILT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % MATE TILT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja MATE TILT Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? MATE TILT Yhteensä % Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä

59 Työn luonne MATE TILT Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: matematiikka tutkija 2 peruskoulun lehtori 1 opettaja 1 matematiikan opettaja yläkoulussa 1 matem. aineiden opettaja 1 kemian ja matematiikan lehtori 1 asiantuntija (it) 1 Pääaine: tilastotiede tutkimusapulainen 1 58

60 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet TKOP VTEK tietojenkäsittelyoppi vuorovaikutteinen teknologia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta TKOP VTEK Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen TKOP VTEK Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen TKOP VTEK Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä

61 Työnantaja TKOP VTEK Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? TKOP VTEK Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Työn luonne TKOP VTEK Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä

62 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: tietojenkäsittelyoppi chief technology officer 1 it systems analyst 1 it-asiantuntija 1 ohjelmistosuunnittelija 1 projektipäällikkö 1 senior software developer 1 software engineer 1 tutkija 1 Pääaine: vuorovaikutteinen teknologia tutkija 1 61

63 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA TYÖLLISYYSTILANNE LAITOKSITTAIN Laitoksista käytetyt lyhenteet KASV OKL kasvatustieteiden laitos opettajankoulutuslaitos Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta KASV OKL Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % KASV OKL Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen KASV OKL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KASV OKL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

64 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen KASV OKL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KASV OKL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja KASV OKL Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % KASV OKL Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? KASV OKL Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % KASV OKL Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

65 Työn luonne KASV OKL Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % KASV OKL Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä LKM Vuonna 2009 kasvatustieteiden tdk:sta valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen

66 Vuonna 2009 kasvatustieteiden tdk:sta valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Oman alan tehtävien käytännön taidot Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Ongelmanratkaisutaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaalisten taidot Neuvottelutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Esimiestaidot Projektinhallintataidot Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tieto- ja viestintätekniikan taidot Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) Suomen kielen viestintätaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Englannin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaidot Esiintymistaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä 65

67 TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN KASVATUSTIETEIDEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet AIKK AMMK KASV aikuiskasvatus kasvatustiede, ammattikasvatus kasvatustiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta AIKK AMMK KASV Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija 0 9 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen AIKK AMMK KASV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä 0 kk kk kk 7 10 yli 9 kk Yhteensä LKM

68 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen AIKK AMMK KASV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja AIKK AMMK KASV Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä Yritys tai järjestö 8 14 Julkinen organisaatio Muu 0 4 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? AIKK AMMK KASV Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 13 9 Yhteensä LKM

69 Työn luonne AIKK AMMK KASV Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä Tutkimus 0 4 Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät 0 4 Konsultointi 0 7 Asiakastyö 0 0 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntateht. 0 4 Muu 0 0 Yhteensä LKM

70 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: aikuiskasvatus henkilöstökonsultti 1 hr-assistentti 1 koulutussuunnittelija 1 päiväkodin opettaja 1 suunnittelija 1 tohtori 1 toimistosihteeri 1 Pääaine: kasvatustiede, ammattikasvatus lehtori 2 opettaja 2 erityisopettaja 1 opinto-ohjaaja 1 organisaatiokonsultti 1 projektipäällikkö 1 yhteyspäällikkö 1 Pääaine: kasvatustiede ammatillinen opettaja 1 erityisopettaja 1 koordinaattori 1 koulutusohjelma-assistentti 1 koulutussihteeri 1 koulutussuunnittelija 1 ktm 1 luokanopettaja 1 projektisihteeri 1 suunnittelija 1 varhaisiän musiikinopettaja 1 yo-opettaja 1 69

71 OPETTAJANKOULUTUSLAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet LUOK TOKL luokanopettajan koulutus kasvatustiede, TOKL Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta LUOK TOKL Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % LUOK TOKL Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija 4 9 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen LUOK TOKL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % LUOK TOKL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

72 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen LUOK TOKL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % LUOK TOKL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja LUOK TOKL Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % LUOK TOKL Yhteensä Yritys tai järjestö 9 8 Julkinen organisaatio Muu 0 0 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? LUOK TOKL Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % LUOK TOKL Yhteensä Kokonaan Osittain 4 7 Ei lainkaan 4 3 Yhteensä LKM

73 Työn luonne LUOK TOKL Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % LUOK TOKL Yhteensä Tutkimus 0 0 Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 0 0 Asiakastyö 0 0 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 0 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntateht. 0 0 Muu 4 4 Yhteensä LKM AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: luokanopettajan koulutus luokanopettaja 19 esiopettaja 1 lastentarhanopettaja 1 luokanopettaja, liikunnanopettaja 1 luokanopettaja, vararehtori 1 Pääaine: kasvatustiede, TOKL luokanopettaja 2 tuntiopettaja 1 72

74 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TYÖLLISYYSTILANNE LAITOKSITTAIN Laitoksista käytetyt lyhenteet HOITO IMT LÄÄKET TERV hoitotieteen laitos lääketieteellisen teknologian instituutti lääketieteen laitos terveystieteen laitos (erillislaitos) Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta HOITO IMT LÄÄKET TERV Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % HOITO IMT LÄÄKET TERV Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen HOITO IMT LÄÄKET TERV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % HOITO IMT LÄÄKET TERV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

75 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen HOITO IMT LÄÄKET TERV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % HOITO IMT LÄÄKET TERV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja HOITO IMT LÄÄKET TERV Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % HOITO IMT LÄÄKET TERV Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? HOITO IMT LÄÄKET TERV Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % HOITO IMT LÄÄKET TERV Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

76 Työn luonne HOITO IMT LÄÄKET TERV Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % HOITO IMT LÄÄKET TERV Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä LKM Vuonna 2009 lääketieteellisestä tdk:sta valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen

77 Vuonna 2009 lääketieteellisestä tdk:sta valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Oman alan tehtävien käytännön taidot Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Ongelmanratkaisutaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaalisten taidot Neuvottelutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Esimiestaidot Projektinhallintataidot Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tieto- ja viestintätekniikan taidot Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) Suomen kielen viestintätaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Englannin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaidot Esiintymistaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä 76

78 TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN HOITOTIETEEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet HOIT hoitotiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta HOIT Vakituisessa työssä 6 Määräaikaisessa työssä 8 Osa-aikaisessa tai periodityössä 0 Yrittäjä/ammatinharjoittaja 0 Työllistetty/työharjoittelussa 0 Työtön työnhakija 1 Työvoimapol. tai vast. koul. 0 Päätoiminen opiskelija 0 Perhevapaalla 3 Muuten työelämän ulkopuolella 1 Yhteensä 19 % HOIT Vakituisessa työssä 32 Määräaikaisessa työssä 42 Työtön työnhakija 5 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap. 21 Yhteensä 100 LKM 19 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen HOIT % 0 kk kk kk 1 6 yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen HOIT % 0 kk kk kk 3 18 yli 9 kk 9 53 Yhteensä

79 Työnantaja HOIT Yksityinen yritys 0 Kunta, kuntayhtymä 8 Ammattikorkeakoulu 5 Valtio, valtion liikelaitos 0 Yliopisto 0 Muu julk. hall. organisaatio 1 Järjestö tai vastaava 1 Oma yritys, vast.otto tms. 0 Muu 0 Yhteensä 15 % HOIT Yritys tai järjestö 7 Julkinen organisaatio 93 Muu 0 Yhteensä 100 LKM 15 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? HOIT % Kokonaan Osittain 2 13 Ei lainkaan 2 13 Yhteensä Työn luonne HOIT % Tutkimus 1 7 Opetus tai koulutus 7 47 Johto- ja esimiestehtävät 5 33 Konsultointi 0 0 Asiakastyö 2 13 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 0 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntateht. 0 0 Muu 0 0 Yhteensä

80 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: hoitotiede osastonhoitaja 4 lehtori 3 projektityöntekijä 2 kouluttaja 1 koulutuskoordinaattori 1 opettaja 1 päätoiminen tuntiopettaja 1 sairaanhoidon opettaja 1 sairaanhoitaja 1 79

81 LÄÄKETIETEELLISEN TEKNOLOGIAN INSTITUUTTI Pääaineista käytetyt lyhenteet BIKE BIOI biokemia/ IMT bioinformatiikka/ IMT Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta BIKE BIOI Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen BIKE BIOI Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen BIKE BIOI Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä

82 Työnantaja BIKE BIOI Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? BIKE BIOI Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Työn luonne BIKE BIOI Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä

83 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: biokemia/ IMT tohtorikoulutettava 2 predoctoral fellow 1 tutkija 1 tutkija, jatko-opiskelija 1 tutkija/väitöskirjatyöntekijä 1 Pääaine: bioinformatiikka/ IMT tutkijakoulutettava 1 82

84 LÄÄKETIETEEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet LÄÄK MIH- lääketiede International Health Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta LÄÄK MIH- Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % LÄÄK MIH- Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija 0 0 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen LÄÄK MIH- Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % LÄÄK MIH- Yhteensä 0 kk kk kk 9 9 yli 9 kk Yhteensä LKM

85 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen LÄÄK MIH- Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % LÄÄK MIH- Yhteensä 0 kk kk kk 9 9 yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja LÄÄK MIH- Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % LÄÄK MIH- Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? LÄÄK MIH- Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % LÄÄK MIH- Yhteensä Kokonaan Osittain 2 2 Ei lainkaan 0 0 Yhteensä LKM

86 Työn luonne LÄÄK MIH- Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % LÄÄK MIH- Yhteensä Tutkimus 2 4 Opetus tai koulutus 0 0 Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 0 0 Asiakastyö Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 0 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntateht. 2 2 Muu Yhteensä LKM AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: lääketiede lääkäri 18 terveyskeskuslääkäri 17 erikoistuva lääkäri 6 eurolääkäri 1 osastonlääkäri 1 terveyskeskuslääkärin viransijainen 1 tutkija 1 työterveyslääkäri 1 Pääaine: International Health erikoistuva lääkäri 1 jatko-opiskelija 1 85

87 TERVEYSTIETEEN LAITOS (erillislaitos) Pääaineista käytetyt lyhenteet KATE kansanterveystiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta KATE Vakituisessa työssä 0 Määräaikaisessa työssä 4 Osa-aikaisessa tai periodityössä 1 Yrittäjä/ammatinharjoittaja 0 Työllistetty/työharjoittelussa 0 Työtön työnhakija 0 Työvoimapol. tai vast. koul. 0 Päätoiminen opiskelija 0 Perhevapaalla 1 Muuten työelämän ulkopuolella 0 Yhteensä 6 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen KATE 0 kk kk kk 0 yli 9 kk 5 Yhteensä 6 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen KATE 0 kk kk kk 0 yli 9 kk 4 Yhteensä 6 86

88 Työnantaja KATE Yritys tai järjestö 1 Julkinen organisaatio 3 Muu 1 Yhteensä 5 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? KATE Kokonaan 4 Osittain 1 Ei lainkaan 1 Yhteensä 6 Työn luonne KATE Tutkimus 1 Opetus tai koulutus 0 Johto- ja esimiestehtävät 0 Konsultointi 0 Asiakastyö 0 Markkinointi ja myynti 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 3 Viestintä- ja mediatyö 0 Toimisto- ja esikuntateht. 1 Muu 0 Yhteensä 5 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: kansanterveystiede kehittämispäällikkö 1 projektityöntekijä 1 suunnittelija 1 toimistosihteeri 1 tutkija 1 87

89 KAUPPA- JA HALLINTOTIETEIDEN TIEDEKUNTA TYÖLLISYYSTILANNE LAITOKSITTAIN Laitoksista käytetyt lyhenteet JOLA OIKT TALTI YHDT johtamistieteiden laitos oikeustieteiden laitos taloustieteiden laitos yhdyskuntatieteiden laitos Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta JOLA OIKT TALTI YHDT Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % JOLA OIKT TALTI YHDT Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen JOLA OIKT TALTI YHDT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % JOLA OIKT TALTI YHDT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

90 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen JOLA OIKT TALTI YHDT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % JOLA OIKT TALTI YHDT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja JOLA OIKT TALTI YHDT Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % JOLA OIKT TALTI YHDT Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? JOLA OIKT TALTI YHDT Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % JOLA OIKT TALTI YHDT Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

91 Työn luonne JOLA OIKT TALTI YHDT Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % JOLA OIKT TALTI YHDT Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä LKM Vuonna 2009 kauppa- ja hallintotieteiden tdk:sta valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 90

92 Vuonna 2009 kauppa- ja hallintotieteiden tdk:sta valmistuneiden tietotaito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Oman alan tehtävien käytännön taidot Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Ongelmanratkaisutaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaalisten taidot Neuvottelutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Esimiestaidot Projektinhallintataidot Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tieto- ja viestintätekniikan taidot Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) Suomen kielen viestintätaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Englannin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaidot Esiintymistaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä 91

93 TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN JOHTAMISTIETEIDEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet HALL MARK POLI TURV YHAL hallintotiede yrityksen taloustiede, markkinointi hallintotiede, turvallisuushallinnon linja hallintotiede, turvallisuushallinto (1 valmistunut, mukana yhteensä -sarakkeessa) yrityksen hallinto Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta HALL MARK POLI TURV YHAL Yhteensä % Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen HALL MARK POLI TURV YHAL Yhteensä % 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen HALL MARK POLI TURV YHAL Yhteensä % 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä

94 Työnantaja HALL MARK POLI TURV YHAL Yhteensä % Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? HALL MARK POLI TURV YHAL Yhteensä % Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Työn luonne HALL MARK POLI TURV YHAL Yhteensä % Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä

95 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: hallintotiede henkilöstökonsultti 1 henkilöstösuunnittelija 1 hr koordinaattori 1 kurssikoordinaattori 1 Pääaine: yrityksen taloustiede, markkinointi kehityspäällikkö 1 markkinointipäällikkö 1 markkinointisuunnittelija 1 projektikoordinaattori 1 sourcing analyst 1 talousvastaava 1 tuotepäällikkö 1 Pääaine: hallintotiede, turvallisuushallinnon linja rikoskomissario 1 Pääaine: hallintotiede, turvallisuushallinto rikoskomisario 1 Pääaine: yrityksen hallinto aluepäällikkö 1 asiakaspalvelupäällikkö 1 hankepäällikkö 1 hr-koordinaattori 1 rekrytointikonsultti 1 reporting specialist 1 tohtorikoulutettava 1 94

96 OIKEUSTIETEIDEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet JOIK KUOI VAKT VOIK YJUR julkisoikeus kunnallisoikeus vakuutustiede vero-oikeus yritysjuridiikka Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta JOIK KUOI VAKT VOIK YJUR Yhteensä % Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen JOIK KUOI VAKT VOIK YJUR Yhteensä % 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen JOIK KUOI VAKT VOIK YJUR Yhteensä % 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä

97 Työnantaja JOIK KUOI VAKT VOIK YJUR Yhteensä % Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? JOIK KUOI VAKT VOIK YJUR Yhteensä % Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Työn luonne JOIK KUOI VAKT VOIK YJUR Yhteensä % Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä

98 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: julkisoikeus assistentti 1 kihlakunnanulosottomies 1 rikoskonstaapeli 1 tutkija 1 verosihteeri 1 Pääaine: kunnallisoikeus hallintosihteeri 1 tarkatussihteeri 1 trainee 1 Pääaine: vakuutustiede asiakassihteeri 1 controller 1 eläke- ja talousassistentti. 1 eläkekäsittelypäällikkö 1 eläkeneuvoja 1 johdon assistentti 1 palvelupäällikkö 1 tuotepäällikkö 1 Pääaine: vero-oikeus veroasiantuntija 2 verotarkastaja 1 yritysneuvoja 1 Pääaine: yritysjuridiikka assistentti 1 kirjanpitäjä 1 97

99 TALOUSTIETEIDEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet FILA KTAL KUTA LASK finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi kansantaloustiede kunnallistalous yrityksen taloustiede, laskentatoimi Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta FILA KTAL KUTA LASK Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % FILA KTAL KUTA LASK Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija 0 0 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap. 0 4 Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen FILA KTAL KUTA LASK Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % FILA KTAL KUTA LASK Yhteensä 0 kk kk kk 0 15 yli 9 kk Yhteensä LKM

100 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen FILA KTAL KUTA LASK Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % FILA KTAL KUTA LASK Yhteensä 0 kk kk kk 20 yli 9 kk 72 Yhteensä 100 LKM 25 Työnantaja FILA KTAL KUTA LASK Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % FILA KTAL KUTA LASK Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu 0 0 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? FILA KTAL KUTA LASK Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % FILA KTAL KUTA LASK Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 0 4 Yhteensä LKM

101 Työn luonne FILA KTAL KUTA LASK Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % FILA KTAL KUTA LASK Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus 0 0 Johto- ja esimiestehtävät 9 4 Konsultointi 9 12 Asiakastyö 0 4 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä LKM

102 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi kirjanpitäjä 1 talousasiantuntija 1 tutkija 1 ylitarkastaja 1 Pääaine: kansantaloustiede varainhoitaja 2 asiantuntija 1 jatko-opiskelija 1 kaupunkitarkastaja 1 sijoitusneuvoja 1 trainee consultant 1 Pääaine: kunnallistalous henkilöstöpäällikkö 1 koulutuspäällikkö 1 tarkastaja 1 Pääaine: yrityksen taloustiede, laskentatoimi analyytikko 1 assistant controller 1 assistentti 1 senior business analyst 1 talousanalyytikko 1 tilintarkastaja 1 toimitusjohtaja 1 tutkija 1 verotarkastaja 1 yritysanalyytikko 1 yritystutkija 1 101

103 YHDYSKUNTATIETEIDEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet ALUE KUPO YMPO aluetiede kunnallispolitiikka ympäristöpolitiikka Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta ALUE KUPO YMPO Yhteensä % Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen ALUE KUPO YMPO Yhteensä % 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen ALUE KUPO YMPO Yhteensä % 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä

104 Työnantaja ALUE KUPO YMPO Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? ALUE KUPO YMPO Yhteensä % Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Työn luonne ALUE KUPO YMPO Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä

105 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: aluetiede tutkija 2 maankäytön asiantuntija, ylitarkastaja 1 Pääaine: kunnallispolitiikka hankintapäällikkö 1 kunnajohtaja 1 Pääaine: ympäristöpolitiikka hallintosihteeri 1 myyntineuvottelija 1 projektiapulainen 1 projektitutkija 1 tutkija 1 104

106 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TYÖLLISYYSTILANNE LAITOKSITTAIN Laitoksista käytetyt lyhenteet POL PORI PSYK SOSTUT SOSTYO TIED politiikan tutkimuksen laitos Tampereen yliopiston Porin yksikkö psykologian laitos sosiaalitutkimuksen laitos sosiaalityön tutkimuksen laitos tiedotusopin laitos Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta POL PORI PSYK SOSTUT SOSTYO TIED Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % POL PORI PSYK SOSTUT SOSTYO TIED Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen POL PORI PSYK SOSTUT SOSTYO TIED Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % POL PORI PSYK SOSTUT SOSTYO TIED Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

107 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen POL PORI PSYK SOSTUT SOSTYO TIED Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % POL PORI PSYK SOSTUT SOSTYO TIED Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja POL PORI PSYK SOSTUT SOSTYO TIED Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % POL PORI PSYK SOSTUT SOSTYO TIED Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? POL PORI PSYK SOSTUT SOSTYO TIED Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % POL PORI PSYK SOSTUT SOSTYO TIED Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

108 Työn luonne POL PORI PSYK SOSTUT SOSTYO TIED Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % POL PORI PSYK SOSTUT SOSTYO TIED Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä LKM Vuonna 2009 yhteiskuntatieteellisestä tdk:sta valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen

109 Vuonna 2009 yhteiskuntatieteellisestä tdk:sta valmistuneiden tietotaito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Oman alan tehtävien käytännön taidot Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Ongelmanratkaisutaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaalisten taidot Neuvottelutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Esimiestaidot Projektinhallintataidot Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tieto- ja viestintätekniikan taidot Suomen kielen viestintätaidot Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti ) Ruotsin kielen viestintätaidot Englannin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaidot Esiintymistaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä 108

110 TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN POLITIIKAN TUTKIMUKSEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet KVPO VALT kansainvälinen politiikka valtio-oppi Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta KVPO VALT Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija 7 5 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen KVPO VALT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

111 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen KVPO VALT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja KVPO VALT Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu 0 0 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? KVPO VALT Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 0 0 Yhteensä LKM

112 Työn luonne KVPO VALT Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä Tutkimus 7 5 Opetus tai koulutus 0 0 Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 0 5 Asiakastyö 7 5 Markkinointi ja myynti 7 5 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä LKM

113 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: kansainvälinen politiikka tutkija 2 työvoimaneuvoja 2 apulaistarkastaja 1 avustaja 1 kehitysyhteistyöavustaja 1 project coordinator 1 projektipäällikkö 1 projektisihteeri 1 tiedottaja 1 työelämävalmennettava 1 viestintäkonsultti 1 ylitarkastaja 1 Pääaine: valtio-oppi avustava lakimies 1 harjoittelija 1 palveluasiantuntija 1 projektiavustaja 1 projektisihteeri 1 tiedottaja 1 112

114 TAMPEREEN YLIOPISTON PORIN YKSIKKÖ Pääaineista käytetyt lyhenteet HYVI SOSP SPOP STYP hyvinvointiala sosiologia, Pori sosiaalipolitiikka, Pori sosiaalityö, Pori Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta HYVI SOSP SPOP STYP Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen HYVI SOSP SPOP STYP Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen HYVI SOSP SPOP STYP Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä

115 Työnantaja HYVI SOSP SPOP STYP Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? HYVI SOSP SPOP STYP Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Työn luonne HYVI SOSP SPOP STYP Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu Yhteensä

116 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: hyvinvointiala, Pori työhyvinvoinnin päällikkö 1 Pääaine: Sosiologia, Pori projektityöntekijä 1 Pääaine: Sosiaalipolitiikka, Pori sosiaalityöntekijä 2 Pääaine: Sosiaalityö, Pori opettaja 1 sosiaalityöntekijä 1 suunnittelija/tutkija 1 115

117 PSYKOLOGIAN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet PSYK psykologia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta PSYK Vakituisessa työssä 4 Määräaikaisessa työssä 7 Osa-aikaisessa tai periodityössä 0 Yrittäjä/ammatinharjoittaja 1 Työllistetty/työharjoittelussa 0 Työtön työnhakija 0 Työvoimapol. tai vast. koul. 0 Päätoiminen opiskelija 0 Perhevapaalla 1 Muuten työelämän ulkopuolella 0 Yhteensä 13 % PSYK Vakituisessa työssä 38 Määräaikaisessa työssä 54 Työtön työnhakija 0 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap. 8 Yhteensä 100 LKM 13 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen PSYK % 0 kk kk kk 0 0 yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen PSYK % 0 kk kk kk 0 0 yli 9 kk Yhteensä

118 Työnantaja PSYK Yksityinen yritys 0 Kunta, kuntayhtymä 8 Ammattikorkeakoulu 0 Valtio, valtion liikelaitos 1 Yliopisto 1 Muu julk. hall. organisaatio 1 Järjestö tai vastaava 1 Oma yritys, vast.otto tms. 1 Muu 0 Yhteensä 13 % PSYK Yritys tai järjestö 15 Julkinen organisaatio 85 Muu 0 Yhteensä 100 LKM 13 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? PSYK % Kokonaan Osittain 1 8 Ei lainkaan 0 0 Yhteensä Työn luonne PSYK % Tutkimus 1 8 Opetus tai koulutus 0 0 Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 0 0 Asiakastyö Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 1 8 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntateht. 0 0 Muu 1 8 Yhteensä

119 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: psykologia psykologi 7 erikoissuunnittelija 1 koulupsykologi 1 psykoterapeutti 1 sosiaalityöntekijä 1 suunnittelija 1 tutkija 1 118

120 SOSIAALITUTKIMUKSEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet NAIS SOSL SPOL SPSY naistutkimus sosiologia sosiaalipolitiikka sosiaalipsykologia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta NAIS SOSL SPOL SPSY Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % NAIS SOSL SPOL SPSY Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija 0 0 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen NAIS SOSL SPOL SPSY Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % NAIS SOSL SPOL SPSY Yhteensä 0 kk kk kk 0 7 yli 9 kk Yhteensä LKM

121 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen NAIS SOSL SPOL SPSY Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % NAIS SOSL SPOL SPSY Yhteensä 0 kk kk kk 0 3 yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja NAIS SOSL SPOL SPSY Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % NAIS SOSL SPOL SPSY Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu 0 0 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? NAIS SOSL SPOL SPSY Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % NAIS SOSL SPOL SPSY Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 9 3 Yhteensä LKM

122 Työn luonne NAIS SOSL SPOL SPSY Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % NAIS SOSL SPOL SPSY Yhteensä Tutkimus 9 29 Opetus tai koulutus 9 4 Johto- ja esimiestehtävät 0 4 Konsultointi 9 4 Asiakastyö Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntateht. 0 0 Muu 9 7 Yhteensä LKM

123 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: naistutkimus tutkija 2 projektikoordinaattori 1 tutkimusavustaja 1 Pääaine: sosiologia projektipäällikkö 1 projektityöntekijä 1 tutkija 1 tutkijakoulutettava 1 tutkimusavustaja 1 Pääaine: sosiaalipolitiikka sosiaalityöntekijä 3 tutkija 1 toiminnanjohtaja 1 ohjaaja/sosiaaliasiamies 1 koulukuraattori, sosiaalityöntekijä 1 edunvalvontasihteeri 1 Pääaine: sosiaalipsykologia sosiaalityöntekijä 3 apulaisprojektipäällikkö 1 henkilöstöasiantuntija 1 konsultti 1 koordinaattori 1 koulutussihteeri 1 lastentarhaopettaja 1 tutkija 1 yksilövalmentaja 1 122

124 SOSIAALITYÖN TUTKIMUKSEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet SPED STYÖ sosiaalityö, sosiaalipedagogiikan linja sosiaalityö Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta SPED STYÖ Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % SPED STYÖ Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija 0 0 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap. 5 5 Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen SPED STYÖ Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % SPED STYÖ Yhteensä 0 kk kk kk 0 0 yli 9 kk Yhteensä LKM

125 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen SPED STYÖ Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % SPED STYÖ Yhteensä 0 kk kk kk 0 0 yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja SPED STYÖ Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % SPED STYÖ Yhteensä Yritys tai järjestö 5 10 Julkinen organisaatio Muu Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SPED STYÖ Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % SPED STYÖ Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 0 0 Yhteensä LKM

126 Työn luonne SPED STYÖ Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % SPED STYÖ Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus 5 5 Johto- ja esimiestehtävät 5 5 Konsultointi 0 0 Asiakastyö Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 0 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntateht. 0 0 Muu 0 0 Yhteensä LKM AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: sosiaalityö, sosiaalipedagogiikan linja sosiaalityöntekijä 1 Pääaine: sosiaalityö sosiaalityöntekijä 10 tutkija 2 koulukuraattori 1 kouluttaja 1 kriminaalihuoltotyöntekijä 1 lapsiperheiden sosiaalityöntekijä 1 seurakuntapastori 1 sosiaaliterapeutti 1 sosiaalityönjohtaja 1 125

127 TIEDOTUSOPIN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet TIED tiedotusoppi Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta TIED Vakituisessa työssä 7 Määräaikaisessa työssä 6 Osa-aikaisessa tai periodityössä 2 Yrittäjä/ammatinharjoittaja 2 Työllistetty/työharjoittelussa 0 Työtön työnhakija 0 Työvoimapol. tai vast. koul. 1 Päätoiminen opiskelija 1 Perhevapaalla 0 Muuten työelämän ulkopuolella 0 Yhteensä 19 % TIED Vakituisessa työssä 47 Määräaikaisessa työssä 42 Työtön työnhakija 0 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap. 11 Yhteensä 100 LKM 19 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen TIED % 0 kk kk kk 4 22 yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen TIED % 0 kk kk kk 3 18 yli 9 kk 9 53 Yhteensä

128 Työnantaja TIED Yksityinen yritys 7 Kunta, kuntayhtymä 0 Ammattikorkeakoulu 0 Valtio, valtion liikelaitos 4 Yliopisto 0 Muu julk. hall. organisaatio 0 Järjestö tai vastaava 2 Oma yritys, vast.otto tms. 2 Muu 2 Yhteensä 17 % TIED Yritys tai järjestö 65 Julkinen organisaatio 24 Muu 12 Yhteensä 100 LKM 17 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? TIED % Kokonaan Osittain 7 41 Ei lainkaan 0 0 Yhteensä Työn luonne TIED % Tutkimus 0 0 Opetus tai koulutus 0 0 Johto- ja esimiestehtävät 1 6 Konsultointi 0 0 Asiakastyö 0 0 Markkinointi ja myynti 1 6 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 0 Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht. 0 0 Muu 1 6 Yhteensä

129 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: tiedotusoppi toimittaja 6 account executive 1 kansanedustaja 1 lehtitoimittaja 1 markkinointipäällikkö 1 palveluesimies 1 tiedottaja 1 toimituspäällikkö 1 toimitussihteeri 1 valokuvaaja 1 valokuvaaja/graafikko 1 viestinnän assistentti 1 128

130 LIITE 1 YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON JA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON SUORITTANEET VUONNA 2009 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA TYÖLLISYYSTILANNEKYSELYYN VASTANNEET VUONNA 2010 Tutkintojen Vastanneiden Vastausprosentti Laitos lkm lkm Historiatieteen ja filosofian laitos % Kieli- ja käännöstieteiden laitos % Musiikintutkimuksen laitos % Näyttelijäntyön laitos % Puheopin laitos % Taideaineiden laitos % Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos % Matematiikan ja tilastotieteen laitos % Tietojenkäsittelytieteiden laitos % Kasvatustieteiden laitos % Tampereen yliopiston OKL % Hoitotieteen laitos % Lääketieteellisen teknologian instituutti % Lääketieteen laitos % Terveystieteen laitos (erillislaitos) % Johtamistieteiden laitos % Oikeustieteiden laitos % Taloustieteiden laitos % Yhdyskuntatieteiden laitos % Politiikan tutkimuksen laitos % Tampereen yliopiston Porin yksikkö % Psykologian laitos % Sosiaalitutkimuksen laitos % Sosiaalityön tutkimuksen laitos % Tiedotusopin laitos % YLIOPISTO YHTEENSÄ VUONNA % VUONNA % VUONNA % VUONNA %

131

132 LIITE 2 Tampereen yliopisto Perustutkinnosta valmistuneiden työllistymiskysely Hyvä Tampereen yliopistosta valmistunut Lähestymme sinua kyselyllä, jolla pyrimme selvittämään Tampereen yliopistosta hiljakkoin valmistuneiden sijoittumista työhön ja eräitä työnhakutilanteisiin liittyviä tekijöitä. Yliopisto toimii aktiivisesti valmistuneiden työllistymisen edistämiseksi. Tampereen yliopistossa näitä toimia koordinoi Ura- ja rekrytointipalvelut, jonka toiminnasta olet saanut erikseen informaatiota valmistumisen yhteydessä. Kyselyn avulla pyritään hankkimaan ajan tasalla olevaa tietoa niin ura- ja rekrytointipalvelutoiminnan kuin myös yliopiston laitosten ja oppiaineiden käyttöön. Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, että työllistymisnäkökulma tulee riittävästi otetuksi huomioon mm. opiskelijamäärien mitoituksessa, opetussuunnitelmien sisällöissä, opetuksessa sekä työharjoittelun järjestämisessä. Saadut vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eivätkä yksittäisen vastaajan antamat tiedot tule raportoinnissa ilmi siten, että hän olisi tunnistettavissa. Aineiston analysointi ja raportointi eteenpäin tehdään pelkästään yhteenvetotietojen pohjalta. Lomakkeiden numerointi yhdistää antamasi tiedot opintorekisterin kautta koulutusalaasi sekä helpottaa palautusten seurantaa. Sijoittumisseurantaraportti julkaistaan keväällä 2011 osoitteessa: Vastaa kysymyksiin rengastamalla oikea vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Voit vastata myös verkossa osoitteessa Tällöin tarvitset vastaukseen lomakkeen ylälaitaan kirjoitetun opiskelijanumeron. Odotamme vastaustasi verkkolomakkeella tai oheisella palautuskuorella viimeistään kahden viikon kuluessa. Lisätietoja antavat kehittämispäällikkö Kaisa Lammi, puh sekä osastosihteeri Johanna Honkanen, puh Kiitos vaivannäöstäsi! I TYÖTILANNE JA TYÖHISTORIA VALMISTUMISEN JÄLKEEN a) Oletko tällä hetkellä? 1 Vakituisessa työssä 2 Määräaikaisessa työssä 3 Teen osa-aikatyötä / perioditöitä tuntia/vko 4 Itsenäisenä yrittäjänä / ammatinharjoittajana 5 Työllistettynä / työharjoittelussa 6 Työttömänä työnhakijana 7 Työvoimapoliittisessa tai vastaavassa koulutuksessa 8 Päätoimisena opiskelijana (johtaa tutkintoon tai arvosanaan) 9 Perhevapaalla (äitiys-/isyys-/vanhempain-/hoitovapaa) 10 Muuten työelämän ulkopuolella, miten? b) Montako kuukautta olet ollut yhteensä työssä valmistumisesi jälkeen? Olen ollut työssä kuukautta, josta koulutustani vastaavissa tehtävissä kuukautta. c) Kuinka kauan olit heti valmistumisen jälkeen työttömänä ennen kuin pääsit ensimmäiseen työpaikkaasi? Olin työttömänä kuukautta. d) Millaisessa työssä olet opiskeluaikanasi ollut? Voit valita useamman vaihtoehdon. 1 Lukukausien aikana opiskelualaan liittyvässä työssä 2 Lukukausien aikana muussa kuin opiskelualaan liittyvässä työssä 3 Työharjoittelussa 4 Lukukausien ulkopuolella tehtävässä työssä (esim. kesätyö) 5 En ole ollut työssä opiskeluaikana Seuraavat kysymykset (e-g) tässä osiossa vain työssäoleville (Jos et ole työssä, siirry kohtaan II c). e) Nykyinen päätyönantajasi on 1 Yksityinen yritys 2 Kunta, kuntayhtymä 3 Ammattikorkeakoulu 4 Valtio, valtion liikelaitos 5 Yliopisto 6 Muu julkisen hallinnon organisaatio 7 Järjestö tai vastaava 8 Oma yritys, vastaanotto tms. 9 Muu, mikä? f) Ammattinimikkeesi

133 Tampereen yliopisto g) Mikä seuraavista lähinnä kuvaa päätyötäsi tällä hetkellä? (valitse yksi annetuista vaihtoehdoista tai kirjoita oma kuvauksesi kohtaan 10) 1 Tutkimus 2 Opetus tai koulutus 3 Johto- ja esimiestehtävät 4 Konsultointi 5 Asiakastyö 6 Markkinointi ja myynti 7 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 8 Viestintä- ja mediatyö 9 Toimisto- ja esikuntatehtävät 10 Joku muu, mikä? II TYÖLLISTYMISEEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT a) Mitä hakukanavia käytit nykyisen työpaikkasi saamiseksi? Valitse enintään kolme tärkeintä. 1 Jatkan entisellä työnantajalla 2 Sain paikan työnantajalta, jolla olen ollut töissä opiskeluaikana 3 Lehti-ilmoitukseen vastaaminen 4 Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin 5 Yliopiston rekrytointipalvelut 6 Työvoimatoimisto 7 Verkkorekrytointipalvelut 8 Hyödynsin suhdeverkostoja 9 Joku muu, mikä? b) Arvioi paljonko seuraavat tekijät vaikuttivat myönteisesti nykyisen työpaikkasi saamiseen. Ympyröi sopivin vaihtoehto. 1=ei lainkaan =erittäin paljon Tutkinnon opintoyhdistelmä (pääaine-sivuaineet-muut opinnot) Tutkinnon pääaine Opinnäytteen/gradun luomat valmiudet ja kontaktit Työharjoittelu Työkokemus Erityisosaamiseni Oikea asenne ja motivaatio työhön Harrastuksieni/luottamustehtävieni tuoma lisäpätevyys ja kontaktit Oman ja lähialojen työmarkkinoiden aktiivinen seuraaminen Vahva suhdeverkosto c) Mikäli sinulla on ollut vaikeuksia päästä koulutustasoasi vastaaviin tehtäviin, ympyröi seuraavista työllistymistäsi vaikeuttaneet tekijät. 1 Työkokemuksen puute 2 Puutteelliset tietotekniikkataidot 3 Puutteellinen kielitaito 4 Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä 5 Tutkinnon huono tunnettuus 6 Alueellinen työmarkkinatilanne 7 Sukupuoli 8 Ikä 9 Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy 10 Joku muu, mikä? III TYYTYVÄISYYS TUTKINTOON a) Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? 1 Kokonaan 2 Osittain 3 Ei lainkaan b) Mikäli tämänhetkinen työ ei vastaa hyvin koulutustasoasi, mikä oli tärkein syy työn vastaanottamiseen? Valitse yksi vaihtoehto. 1 Jatkan työssä, jossa olin jo ennen valmistumistani 2 En ole saanut koulutustasoani vastaavaa työtä 3 Työ on mielenkiintoisempaa 4 Palkka ja/tai työehdot ovat paremmat 5 Muu koulutus on ohjannut minut nykyisiin tehtäviini 6 En ole halunnut toimia koulutustasoani vastaavissa töissä, perustelu 7 Muu syy, mikä? c) Miten tyytyväinen olet Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan? Ympyröi sopivin vaihtoehto (1=erittäin tyytymätön, 6=erittäin tyytyväinen) d) Mihin olet erityisen tyytyväinen? Mihin olet erityisen tyytymätön? e) Suorititko pedagogiset opinnot osana tutkintoasi? 1 En 2 Kyllä, miten opinnot ovat vaikuttaneet työllistymiseesi?

134 Tampereen yliopisto f) Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? Jos et ole tällä hetkellä työelämässä, arvioi viimeisimmän työpaikkasi mukaan. Ympyröi jokaisesta sopivimmat vaihtoehdot. Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Miten hyvin opiskelu yliopistossa kehitti kyseisiä valmiuksia? 1 = ei lainkaan tärkeä 6 = erittäin tärkeä 1 = erittäin puutteellisesti 6 = erinomaisesti 1 Oman alan teoreettinen osaaminen Oman alan tehtävien käytännön taidot Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Ongelmanratkaisutaidot Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Neuvottelutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Esimiestaidot Projektinhallintataidot Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tieto- ja viestintätekniikan taidot Viestintä suomen kielellä Viestintä ruotsin kielellä Viestintä englannin kielellä Viestintä muilla kielillä, millä? Esiintymistaidot Opetus-/koulutus-/ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä g) Puuttuiko opinnoistasi edellisten lisäksi vielä jotain sellaisia tietoja tai taitoja, mitkä olisivat mielestäsi olleet työelämän kannalta tarpeen? 1 Ei 2 Kyllä, millaisia? h) Opiskeletko tai aiotko aloittaa opiskelun seuraavan vuoden aikana? (työnantajan järjestämiä lyhyitä koulutuksia ei oteta huomioon) 1 Aion suorittaa tohtorin- tai lisensiaatin tutkinnon 2 Aion suorittaa maisterin tutkinnon 3 Aion suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon 4 Aion suorittaa alemman korkeakoulututkinnon 5 Aion suorittaa toisen asteen tutkinnon 6 Aion täydentää tutkintoani pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella 7 Aion suorittaa erikoistumisopinnot 8 En aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää 9 Jokin muu, mikä?

135 Tampereen yliopisto V TAMPEREEN YLIOPISTON ALUMNITOIMINTA Yliopistosta valmistuneet alumnit ovat yliopistolle tärkeä yhteydenpito- ja vuorovaikutuskanava. Tampereen yliopiston Alumni ry on yksi maan vireimmistä alumniverkostoista. Kerro mielipiteesi, millaisia palveluita toivoisit Alumni ry:n tarjoavan? Mitä olisit itse valmis tekemään alumnitoiminnan hyväksi? Alumninetin kautta saat ajantasaista tietoa Tampereen yliopiston kuulumisista ja Tampereen yliopiston alumnitoiminnasta. Alumninetissä voit pitää yhteyttä vanhoihin opiskeluaikaisiin ystäviisi ja luoda uusia yhteyksiä esim. työelämään verkostoitumalla eri aloilla toimivien henkilöiden kanssa. Tutustu jäsenetuihin ja tule mukaan Alumniverkostoon osoitteessa: Palautetta, kommentoitavaa:

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2006 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2006 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2006 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Maaliskuu 2008 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2002 2006

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura ja rekrytointipalvelut Helmikuu 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2000 2004

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Toukokuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Maaliskuu 2007 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2001 2005

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2002 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2002 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2002 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Helmikuu 2004 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 1998 2002 VALMISTUNEIDEN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2003 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2003 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2003 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Helmikuu 2005 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 1999 2003

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Huhtikuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 1 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 2013

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Huhtikuu 2017 ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 2015 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2013 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa suoritettiin vuoden 2012 tammikuun

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD2917 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Kandidaattitutkinto (yhteensä 57 kyselyyn vastannutta)

Kandidaattitutkinto (yhteensä 57 kyselyyn vastannutta) 9 Kandidaattitutkinto (yhteensä 7 kyselyyn vastannutta) 8 N=7 8 7 6 4 3 18 1 LTO Muu kandidaatti 3 Koulutusala N=7 3 3 3 1 1 7 11 Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Luonnontieteellinen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD3122 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2993 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD2993 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD2993 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD2993 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

FSD2779. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2779. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2779 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 hoitotieteen oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Maaliskuu 2009 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2003 2007

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ

KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ VUONNA 2005 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA ALEMMAN KORKEAKOULU TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖMARKKINOILLE TAMPEREEN YLIOPISTO Ura ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi Työelämä-

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseuranta Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Taustatietoja kysely tehtiin kaikille vuonna 2005 loppututkinnon suorittaneille eli farmaseuteille, lastentarhaopettajille, maistereille sekä

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 tietojenkäsittelyopin oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1326 Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 21 Metropoliasta valmistuneille Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 21.5.212 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Katsaus yliopistojen maisteriuraseurantakyselyn tuloksiin. Yliopistojen oposeminaari 3.11.2017 Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut Agenda 1. Uraohjaajan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD3052 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY BACHE- LOR GRADUATES OF 2012 Tämä

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 11.4.2013 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2676 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3045 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM)

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=98, vastausprosentti 37 n=157,

Lisätiedot

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3045 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot