TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura ja rekrytointipalvelut Helmikuu 2006

2 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA VALMISTUMISVUOSITTAIN. 5 II TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA KOULUTUSALOITTAIN. 11 III TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA TIEDEKUNNITTAIN, LAITOKSITTAIN JA PÄÄAINEITTAIN 21 Humanistinen tiedekunta. 23 Kieli ja käännöstieteiden laitos Historiatieteen laitos Musiikintutkimuksen laitos Taideaineiden laitos Näyttelijäntyön laitos Informaatiotieteiden tiedekunta Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tietojenkäsittelytieteiden laitos Informaatiotutkimuksen laitos Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden laitos Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos Lääketieteellinen tiedekunta. 67 Hoitotieteen laitos Lääketieteen laitos Terveystieteen laitos (erillislaitos) Kauppa ja Hallintotieteiden tiedekunta * 78 Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Hallintotieteen laitos Julkisoikeuden laitos Kauppatieteiden laitos Kansantaloustieteen laitos Kunnallistieteiden laitos 1

3 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Politiikan tutkimuksen laitos Psykologian laitos Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos Tiedotusopin laitos LASTENTARHANOPETTAJAN KOULUTUS. 124 LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 Suoritetut tutkinnot ja vastausprosentit laitoksittain Kyselylomake Vuonna 2004 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden asuinmaakunta * Käytetään kevään 2004 laitosjakoa 2

4 ALKUSANAT Tampereen yliopiston rekrytointipalvelut, suunnitteluyksikkö ja opintotoimisto ovat aktiivisesti seuranneet vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo 10 vuoden ajan. Yliopistossa perustutkinnon suorittaneet ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn noin vuosi valmistumisensa jälkeen. Kysely on tehty vuosittain kahdessa erässä keväällä ja syksyllä valmistuneet erikseen. Valmistuneiden maistereiden ja lastentarhanopettajien vastausaktiivisuus on aina ollut hyvä, tänä vuonna n. 70 %. Vuonna 2004 valmistuneiden maistereiden ja lastentarhanopettajien vastausprosentit laitoksittain on esitetty liitteessä 1. Ylemmän korkeakoulututkinnon vuonna 2004 suoritti 1045 opiskelijaa, v , v ja v Kukaan ei suorittanut kahta maisteritutkintoa vuonna Vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä on tarpeen seurata systemaattisesti. Työllistymisen selvittäminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä; työllistyä voi varsin monella tavoin, samoin jäädä työllistymättä. On myös syytä muistaa, että työelämän ulkopuolelle jääminen saattaa olla vastavalmistuneen oma, tietoinen valinta. Nämä seikat on syytä pitää mielessä taulukoiden lukuja tulkittaessa ja johtopäätöksiä tehtäessä. Tässä selvityksessä mukana olevat 734 vastannutta ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon Tampereen yliopistossa vuonna Viimeisessä luvussa tarkastellaan myös alemman korkeakoulututkinnon eli lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneita. Tämä siksi, että heidän opintokokonaisuutensa on selkeä alempi korkeakoulututkinto ja jos he haluavat ylemmän korkeakoulututkinnon, tulee heidän jatkaa opintojaan toisessa koulutusohjelmassa. Taulukoiden avulla on mahdollisuus tarkastella työllistymistä ja työnhakuun liittyviä tekijöitä koulutusala, tiedekunta, laitos ja pääainekohtaisesti. Osion 1 taulukoissa on vertailun vuoksi työllistymistietoja myös aikaisemmin, vuosina valmistuneista. Pääsääntöisesti taulukoissa on esitetty sekä absoluuttiset että suhteelliset frekvenssit. Suhteelliset osuudet on kuitenkin jätetty esittämättä sellaisissa tapauksissa, joissa vastaajia on ollut vain vähän (kymmenen tai alle). Selvityksessä on käytetty kevään 2004 laitosjakoa. Raportin tarkoituksena on kuvailla vastavalmistuneiden työllisyystilannetta. Selitykset ja kommentit on tarkoituksella jätetty pois, samoin graafiset esitykset tyytyväisyys ja työssäolokuvaa lukuunottamatta. Ura ja Rekrytointipalveluissa on runsaasti tietoa taulukoiden taustalla olevista asioista, joten heidän puoleensa voi kääntyä johtopäätösten ja tulkintojen teossa esiintulevien asioiden varmistamisessa. Vastavalmistuneiden työllistymisen seurantaa on tarkoitus edelleen jatkaa, ja perustutkinnon suorittaneiden lisäksi seurataan myös jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittumista. Ura ja Rekrytointipalvelut on ollut myös järjestämässä valtakunnallista kyselyä vuosina 1999 ja 2000 valmistuneille, ensimmäisenä vuonna hankkeessa oli viisi monialayliopistoa Suomesta. Kysely uusittiin yhdeksän yliopiston kanssa syksyllä 2005, vastauksia tuli yli 4500 kpl. Tuloksia tästä kyselystä on saatavilla keväällä Selvityksen toimittamisesta ovat vastanneet assistentti Jyrki Ollikainen tilastotieteen yksiköstä ja osastosihteeri Johanna Honkanen Ura ja Rekrytointipalveluista. Hankkeen kokonaisuudesta on vastuussa kehittämispäällikkö Jukka Mäkinen Ura ja Rekrytointipalveluista. 3

5 4

6 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA VALMISTUMISVUOSITTAIN 5

7 6

8 Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa aika tai perioditöissä Yrittäjä / ammatinharjoittaja Työllistetty / työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koulutuksessa Päätoiminen opiskelija Työelämän ulkopuolella, esim hoitovapaalla Yhteensä Vakituisessa työssä 50 % 45 % 43 % 42 % 42 % 44,4 % Määräaikaisessa työssä 38 % 43 % 45 % 44 % 46 % 43,4 % Työtön työnhakija 2 % 3 % 4,1 % 4,7 % 3,8 % 3,7 % Työelämän ulkopuolella, esim. 10 % 9 % 8 % 10 % 8 % 8,7 % hoitovapaalla Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen *) VALMISTUMISVUOSI Yhteensä 0 kk kk kk Yli 9 kk Yhteensä kk 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 1 6 kk 9 % 7 % 9 % 11 % 13 % 10 % 7 9 kk 10 % 10 % 12 % 10 % 8 % 10 % Yli 9 kk 77 % 79 % 75 % 75 % 75 % 76 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % *) Taulukon luvuissa ovat mukana myös työelämän ulkopuolella olevat. 7

9 Työnantaja VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä Yritys tai järjestö 40 % 34 % 32 % 35 % 33 % 35 % Julkinen organisaatio 57 % 61 % 64 % 64 % 66 % 62 % Muu 3 % 5 % 4 % 1 % 1 % 3 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Kokonaan 69 % 75 % 60 % 58 % 61 % 64 % Osittain 25 % 21 % 34 % 36 % 34 % 30 % Ei lainkaan 6 % 4 % 6 % 6 % 5 % 6 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vuonna 2004 valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 8

10 Vuonna 2004 valmistuneiden opiskeluajan työmuodot % Lukukausien aikana Lukukausien aikana opiskelualaan liittyvä muuhun kuin työ opiskelualaan liittyvä työ Työharjoittelu Lukukausien ulkopuolella tehtävä työ (kesätyö) Ei töissä opiskeluaikana 9

11 10

12 II TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA KOULUTUSALOITTAIN 11

13 12

14 Koulutusaloista käytetyt lyhenteet Human. humanistinen koulutusala Kasv., opett. kasvatustieteellinen koulutusala, opettajankoulutus Kasv., muut kasvatustieteellinen koulutusala, ei opettajankoulutus Kauppat. kauppatieteellinen koulutusala Luonnont. luonnontieteellinen koulutusala Lääket. lääketieteellinen koulutusala Psyk. psykologian koulutusala Terv. terveydenhuollon koulutusala Yhteiskuntatieteet 1 yhteiskuntatieteellinen koulutusala,kauppa ja hallintotieteiden tdk:sta mukana laitokset: aluetiede, hallintotiede, julkisoikeus, kunnallistieteet Yhteiskuntatieteet 2 yhteiskuntatieteellinen koulutusala, yhteiskuntatieteellisestä ja informaatiotieteiden tdk:sta mukana laitokset: informaatiotutkimus, politiikan tutkimus, sosiologia ja sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö, tiedotusoppi Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Vakituisessa työssä 300 Määräaikaisessa työssä 313 Osa aikaisessa tai periodityössä 23 Yrittäjä/ ammatinharjoittaja 8 Työllistetty/ työharjoittelussa 9 Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul. 3 Päätoiminen opiskelija 12 Muuten työelämän ulko puolella, esim. 38 hoitovapaalla Yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteis kunta. tieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä LKM

15 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

16 Työnantaja Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast. tms Muu Yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

17 Työn luonne yleisyysjärjestyksessä Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet Yhteiskunta Yhteensä 1 tieteet 2 Opetus tai koulutus Asiakastyö Hallinto, suunnittelutai kehitystehtävät Johto ja esimiestehtävät Viestintä ja mediatyö Muu luonne Tutkimus Toimisto ja esikuntatehtävät Konsultointi Markkinointi ja myynti Yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet Yhteiskunta Yhteensä 1 tieteet 2 Opetus tai koulutus Asiakastyö Hallinto, suunnittelutai kehitystehtävät Johto ja esimiestehtävät Viestintä ja mediatyö Muu luonne Tutkimus Toimisto ja esikuntatehtävät Konsultointi Markkinointi ja myynti Yht LKM

18 Mitä hakukanavia käytti nykyisen työpaikan saamisessa? (Henkilö on voinut mainita korkeintaan kolme tärkeintä; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteis Yhteensä kunta tieteet 2 Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Jatkaa entisellä työnantajalla Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Hyödynsi suhdeverkostoja Lehti ilmoitukseen vastaaminen Verkkorekrytointipalvelut Muu hakukanava Työvoimatoimisto Yliopiston rekrytointipalvelut Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteis Yhteensä kunta tieteet 2 Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Jatkaa entisellä työnantajalla Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Hyödynsi suhdeverkostoja Lehti ilmoitukseen vastaaminen Verkkorekrytointipalvelut Muu hakukanava Työvoimatoimisto Yliopiston rekrytointipalvelut % Yhteensä Vastanneita yhteensä

19 Nykyisen työpaikan saamiseen myönteisesti vaikuttaneiden tekijöiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä koulutusaloittain (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Oikea asenne ja motivaatio Tutkinnon pääaine Työkokemus Erityisosaaminen Tutkinnon opintoyhdistelmä Vahva suhdeverkosto Oman ja lähialojen työmarkkinoiden aktiivinen seuraaminen Työharjoittelu Harrastuksien/ luottamustehtävien tuoma lisäpätevyys ja kontaktit Opinnäytteen/ gradun luomat valmiudet ja kontaktit VASTANNEITA KESKIMÄÄRIN Yht. 18

20 Työelämän hyödyllisten tieto ja taitoalueiden keskimääräinen kehittyminen yliopistoopiskelussa suuruusjärjestyksessä koulutusaloittain (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) Human. Kasv., opett.* Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Omaan alaan liittyvä teoreettinen osaaminen Analyyttinen, systemaattinen ajattelu Tiedonhankintataidot Oppimiskyky Ongelmanratkaisukyky Viestintä ja kommunikointitaidot Joustavuus ja sopeutumiskyky Tiimityötaidot, sosiaaliset taidot Kielitaito Tietotekniikan hallinta Projektiosaaminen Oman alan työkokemus Oman alan tehtävien käytännön taidot Yritystoiminnan perusteet VASTANNEITA KESKIMÄÄRIN Yht. 19

21 Mitkä seuraavista tekijöistä ovat vaikeuttaneet työllistymistä koulutustasoa vastaaviin tehtäviin? (Sama henkilö on voinut mainita useamman kohdan; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) Human. Kasv., Kasv., opett. muut * Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteis Yhteensä kunta tieteet 2 Työkokemuksen puute Alueellinen työmarkkinatilanne Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä Ikä Muu syy Perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy Tutkinnon huono tunnettuus Sukupuoli Puutteelliset tietotekniikkataidot Puutteellinen kielitaito Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % Human. Kasv., opett. * Kasv., muut Kauppat. Luonnont Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteis Yhteensä kunta tieteet 2 Työkokemuksen puute Alueellinen työmarkkinatilanne Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä Ikä Muu syy Perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy Tutkinnon huono tunnettuus Sukupuoli Puutteelliset tietotekniikkataidot Puutteellinen kielitaito % Yhteensä Vastanneita yhteensä * Vastanneissa mukana yksi ylemmän tutkinnon lastentarhanopettajan koulutusohjelmasta suorittanut 20

22 III TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN ( YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA TIEDEKUNNITTAIN, LAITOKSITTAIN JA PÄÄAINEITTAIN 21

23 22

24 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA TYÖLLISYYSTILANNE LAITOKSITTAIN Laitoksista käytetyt lyhenteet KIELET HIST MUSTUT TAIDE NTY kieli ja käännöstieteiden laitos historiatieteen laitos musiikintutkimuksen laitos (ent. kansanperinteen l.) taideaineiden laitos näyttelijäntyön laitos Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta KIELET HIST MUSTUT TAIDE NTY Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % KIELET HIST TAIDE Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä LKM

25 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen KIELET HIST MUSTUT TAIDE NTY Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KIELET HIST TAIDE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen KIELET HIST MUSTUT TAIDE NTY Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KIELET HIST TAIDE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja KIELET HIST MUSTUT TAIDE NTY Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % KIELET HIST TAIDE Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu Yhteensä LKM

26 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? KIELET HIST MUSTUT TAIDE NTY Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % KIELET HIST TAIDE Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM Työn luonne KIELET HIST MUSTUT TAIDE NTY Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto, suunnittelutai kehitystehtävät Viestintä ja mediatyö Toimisto ja esikuntatehtävät Muu Yhteensä % KIELET HIST TAIDE Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto, suunnittelutai kehitystehtävät Viestintä ja mediatyö Toimisto ja esikuntatehtävät Muu Yhteensä LKM

27 Vuonna 2004 humanistisesta tdk:sta valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 10 26

28 TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN KIELI JA KÄÄNNÖSTIETEIDEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE englantilainen filologia germaaninen filologia pohjoismaiset kielet ranskan kieli slaavilainen filologia suomen kieli englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovap Yhteensä % ENGF GERF SUOM Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä LKM

29 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ENGF GERF SUOM Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ENGF GERF SUOM Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % ENGF GERF Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu Yhteensä LKM

30 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % ENGF GERF SUOM Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM Työn luonne ENGF GERF POHK RANS SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät Viestintä ja mediatyö Toimisto ja esikuntateht Muu Yhteensä % ENGF GERF SUOM Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät Viestintä ja mediatyö Toimisto ja esikuntateht Muu Yhteensä LKM

31 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: englantilainen filologia opettaja 6 lehtori 4 luokanopettaja 3 tutkija 2 englannin ja ruotsin kielen lehtori 2 englannin kielen lehtori 1 freelance kielenkääntäjä/ kielenhuoltaja 1 kirjastonhoitaja 1 projektipäällikkö 1 sosiaalityöntekijä 1 suunnittelija (talous ja markkinointi) 1 tilannekeskusupseeri 1 Pääaine: germaaninen filologia kieltenopettaja 3 lentoemäntä 2 pt.tuntiopettaja 2 opettaja 1 tutkija 1 informaatioarkkitehti 1 key account manger 1 technical writer/ tekninen kirjoittaja 1 tietopalvelusihteeri 1 toimitusjohtaja 1 vientiassistentti 1 vieraskielisen opetuksen luokanopettaja 1 Pääaine: pohjoismaiset kielet pt.tuntiopettaja 1 ruotsin ja englannin kielen lehtori 1 vientisihteeri 1 Pääaine: ranskan kieli hr admin and payroll assistant 1 Pääaine: slaavilainen filologia vientiassistentti 1 projektiassistentti 1 30

32 Pääaine: suomen kieli opettaja 4 lehtori 2 projektipäällikkö 1 kouluttaja 1 perusopetuksen lehtori 1 suomenkielen ja viestinnän lehtori 1 suomi toisena kielenä opettaja 1 tiedottaja 1 toimituspäällikkö 1 toimitussihteeri 1 yhteyskoordinaattori 1 äidinkielen lehtori 1 äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 1 Pääaine: englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus kääntäjä 2 freelance kääntäjä/ suomentaja 1 lehdistöavustaja 1 technical writer 1 verkkotoimittaja 1 Pääaine: saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus lehtori 1 vientiassistentti 1 käännöstieteen lehtori 1 kääntäjä (freelancer) 1 language spesialist 1 matkailuopas 1 palveluneuvoja 1 Pääaine: venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus luokanopettaja 1 markkinointiassistentti 1 projektikoordinaattori 1 sales coordinator 1 sivutoiminen 1 tuntiopettaja, perhepäivähoitaja 31

33 HISTORIATIETEEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet SUHI YLHI Suomen historia yleinen historia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta SUHI YLHI Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % YLHI Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija 6 4 Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla 13 8 Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen SUHI YLHI Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % YLHI Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

34 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen SUHI YLHI Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % YLHI Yhteensä 0 kk kk kk 6 4 yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja SUHI YLHI Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % YLHI Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu 0 0 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SUHI YLHI Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % YLHI Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 13 8 Yhteensä LKM

35 Työn luonne SUHI YLHI Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät Viestintä ja mediatyö Toimisto ja esikuntateht Muu Yhteensä % YLHI Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 0 0 Asiakastyö 7 4 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät 7 8 Viestintä ja mediatyö Toimisto ja esikuntateht. 0 4 Muu 7 12 Yhteensä LKM Ammattinimikkeitä Pääaine: Suomen historia amanuenssi/ tutkija 1 apurahatutkija 1 arkistosihteeri 1 historian, filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja 1 informaatikko 1 kehitysassistentti 1 lehtori 1 pt.tuntiopettaja 1 tiedottaja/ suunnittelija 1 toimittaja 1 34

36 Pääaine: yleinen historia tutkija 3 toimittaja 3 lastentarhanopettaja 1 lehtori, apulaisrehtori 1 museo opas 1 muuttomies/ kalusteasentaja 1 opettaja 1 ryhmänohjaaja 1 suunnittelija 1 tuntiopettaja 1 uutistoimittaja 1 35

37 MUSIIKINTUTKIMUKSEN LAITOS (ent. Kansanperinteen laitos) Pääaineista käytetyt lyhenteet ETNO etnomusikologia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta ETNO Vakituisessa työssä 0 Määräaikaisessa työssä 1 Osa aikaisessa tai periodityössä 0 Yrittäjä/ammatinharjoittaja 0 Työllistetty/työharjoittelussa 0 Työtön työnhakija 0 Työvoimapol. tai vast. koul. 0 Päätoiminen opiskelija 0 Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla 0 Yhteensä 1 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen ETNO 0 kk kk kk 0 yli 9 kk 1 Yhteensä 1 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen ETNO 0 kk kk kk 0 yli 9 kk 1 Yhteensä 1 Työnantaja ETNO Yksityinen yritys 1 Kunta, kuntayhtymä 0 Valtio, valtion liikelaitos 0 Muu julk. hall. organisaatio 0 Järjestö tai vastaava 0 Oma yritys, vast.otto tms. 0 Muu 0 Yhteensä 1 36

38 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? ETNO Kokonaan 0 Osittain 1 Ei lainkaan 0 Yhteensä 1 Työn luonne ETNO Tutkimus 0 Opetus tai koulutus 0 Johto ja esimiestehtävät 0 Konsultointi 0 Asiakastyö 0 Markkinointi ja myynti 0 Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät 1 Viestintä ja mediatyö 0 Toimisto ja esikuntateht. 0 Muu 0 Yhteensä 1 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: etnomusikologia projektisihteeri/ opiskelijayhdyshenkilö/ software testing engineer 1 37

39 TAIDEAINEIDEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet MEKH SUKI TETU YKIR mediakulttuuri Suomen kirjallisuus teatterin ja draaman tutkimus yleinen kirjallisuustiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta MEKH SUKI TETU YKIR Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % Yhteensä Vakituisessa työssä 21 Määräaikaisessa työssä 64 Työtön työnhakija 4 Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla 11 Yhteensä 100 LKM 28 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen MEKH SUKI TETU YKIR Yhteensä % 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen MEKH SUKI TETU YKIR Yhteensä % 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä

40 Työnantaja MEKH SUKI TETU YKIR Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % Yhteensä Yritys tai järjestö 24 Julkinen organisaatio 68 Muu 8 Yhteensä 100 LKM 25 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? MEKH SUKI TETU YKIR Yhteensä % Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Työn luonne MEKH SUKI TETU YKIR Yhteensä % Tutkimus Opetus tai koulutus Johto ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät Viestintä ja mediatyö Toimisto ja esikuntateht Muu Yhteensä

41 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: mediakulttuuri asiakasneuvoja 1 sihteeri, sivutoiminen tuntiopettaja 1 tiedottaja 1 tutkija 1 Pääaine: Suomen kirjallisuus tutkija 2 tiedottaja 1 kirjastonhoitaja 1 kirjastonhoitaja 1 konttoristi 1 opettaja/ toimittaja 1 suunnittelíja, viestintä 1 äidinkielen tuntiopettaja 1 Pääaine: teatterin ja draaman tutkimus toimittaja 2 kustannustoimittaja 1 mainonnan suunnittelija 1 nuorisotyön aluekoordinaattori 1 projektitutkija 1 äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja 1 Pääaine: yleinen kirjallisuus kirjastonhoitaja 2 toimittaja 1 lehtori/ freelancekustannustoimittaja 1 psykologi 1 tuntiopettaja 1 40

42 NÄYTTELIJÄNTYÖN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet NÄYT näyttelijäntyö Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta NÄYT Vakituisessa työssä 0 Määräaikaisessa työssä 6 Osa aikaisessa tai periodityössä 1 Yrittäjä/ammatinharjoittaja 0 Työllistetty/työharjoittelussa 0 Työtön työnhakija 0 Työvoimapol. tai vast. koul. 0 Päätoiminen opiskelija 0 Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla 0 Yhteensä 7 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen NÄYT 0 kk kk kk 0 yli 9 kk 7 Yhteensä 7 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen NÄYT 0 kk kk kk 0 yli 9 kk 7 Yhteensä 7 Työnantaja NÄYT Yksityinen yritys 0 Kunta, kuntayhtymä 5 Valtio, valtion liikelaitos 0 Muu julk. hall. organisaatio 0 Järjestö tai vastaava 1 Oma yritys, vast.otto tms. 0 Muu 1 Yhteensä 7 41

43 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? NÄYT Kokonaan 5 Osittain 2 Ei lainkaan 0 Yhteensä 7 Työn luonne NÄYT Tutkimus 0 Opetus tai koulutus 0 Johto ja esimiestehtävät 0 Konsultointi 0 Asiakastyö 0 Markkinointi ja myynti 0 Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät 0 Viestintä ja mediatyö 1 Toimisto ja esikuntateht. 0 Muu 6 Yhteensä 7 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: näyttelijäntyö näyttelijä 7 42

44 INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA TYÖLLISYYSTILANNE LAITOKSITTAIN Laitoksista käytetyt lyhenteet MTF TKT INF matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos informaatiotutkimuksen laitos Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta MTF TKT INF Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % MTF TKT INF Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen MTF TKT INF Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % MTF TKT INF Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

45 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen MTF TKT INF Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % MTF TKT INF Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja MTF TKT INF Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % MTF TKT INF Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? MTF TKT INF Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % MTF TKT INF Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

46 Työn luonne MTF TKT INF Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät Viestintä ja mediatyö Toimisto ja esikuntateht Muu Yhteensä % MTF TKT INF Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät Viestintä ja mediatyö Toimisto ja esikuntateht Muu Yhteensä LKM

47 Vuonna 2004 informaatiotieteiden tdk:sta valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen

48 TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN MATEMATIIKAN, TILASTOTIETEEN JA FILOSOFIAN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet FILO MATE TILT filosofia matematiikka tilastotiede Työtilanne vuosi valmistumisen jälkeen FILO MATE TILT Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % Yhteensä Vakituisessa työssä 19 Määräaikaisessa työssä 44 Työtön työnhakija 6 Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla 0 Yhteensä 0 LKM 13 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen FILO MATE TILT Yhteensä % 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen FILO MATE TILT Yhteensä % 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä

49 Työnantaja FILO MATE TILT Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % Yhteensä Yritys tai järjestö 36 Julkinen organisaatio 64 Muu 0 Yhteensä 100 LKM 11 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? FILO MATE TILT Yhteensä % Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Työn luonne FILO MATE TILT Yhteensä % Tutkimus Opetus tai koulutus Johto ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät Viestintä ja mediatyö Toimisto ja esikuntateht Muu Yhteensä AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: filosofia poliittinen sihteeri 1 48

50 Pääaine: matematiikka lehtori 1 opettaja 1 tarjouslaskija 1 Pääaine: tilastotiede tutkija 3 analyytikko 2 atk suunnittelija 1 yliaktuaari 1 49

51 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet TKOP VTOP tietojenkäsittelyoppi vuorovaikutteinen teknologia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta TKOP VTOP Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % TKOP Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija 0 0 Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen TKOP VTOP Yhteensä % 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen TKOP VTOP Yhteensä % 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä

52 Työnantaja TKOP VTOP Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % TKOP Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu 0 0 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? TKOP VTOP Yhteensä % Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Työn luonne TKOP VTOP Yhteensä % Tutkimus Opetus tai koulutus Johto ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät Viestintä ja mediatyö Toimisto ja esikuntateht Muu Yhteensä

53 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: tietojenkäsittelyoppi tutkija 2 opettaja 2 design engineer 1 konsultti 1 ohjelmistokehittäjä 1 ohjelmistosuunnittelija 1 ohjelmistotestaaja 1 pääsuunnittelija ict 1 senior software design engineer 1 software designer 1 software engineer 1 test manager 1 tutkimusassistentti 1 Pääaine: vuorovaikutteinen teknologia kt suunnittelija 1 52

54 INFORMAATIOTUTKIMUKSEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet INFO informaatiotutkimus Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta INFO Vakituisessa työssä 6 Määräaikaisessa työssä 5 Osa aikaisessa tai periodityössä 1 Yrittäjä/ammatinharjoittaja 0 Työllistetty/työharjoittelussa 1 Työtön työnhakija 2 Työvoimapol. tai vast. koul. 0 Päätoiminen opiskelija 0 Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla 2 Yhteensä 17 % INFO Vakituisessa työssä 35 Määräaikaisessa työssä 35 Työtön työnhakija 12 Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla 18 Yhteensä 100 LKM 17 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen INFO % 0 kk kk kk 3 18 yli 9 kk 9 53 Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen INFO % 0 kk kk kk 2 12 yli 9 kk 8 47 Yhteensä

55 Työnantaja INFO Yksityinen yritys 5 Kunta, kuntayhtymä 5 Valtio, valtion liikelaitos 2 Muu julk. hall. organisaatio 1 Järjestö tai vastaava 0 Oma yritys, vast.otto tms. 0 Muu 0 Yhteensä 13 % INFO Yritys tai järjestö 38 Julkinen organisaatio 62 Muu 0 Yhteensä 100 LKM 13 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? INFO % Kokonaan 8 62 Osittain 4 31 Ei lainkaan 1 8 Yhteensä Työn luonne INFO % Tutkimus 0 0 Opetus tai koulutus 0 0 Johto ja esimiestehtävät 1 8 Konsultointi 0 0 Asiakastyö 4 31 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät 2 15 Viestintä ja mediatyö 3 23 Toimisto ja esikuntateht. 0 0 Muu 3 23 Yhteensä

56 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: informaatiotutkimus informaatikko 4 kirjastonhoitaja 2 kirjastotoimenjohtaja 1 kirjastovirkailija 1 siivooja 1 sovellusasiantuntija 1 tiedottaja 1 tuottaja 1 tutkija 1 55

57 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA TYÖLLISYYSTILANNE LAITOKSITTAIN Laitoksista käytetyt lyhenteet KASV OKL kasvatustieteiden laitos opettajankoulutuslaitos Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta KASV OKL Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % KASV OKL Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen KASV OKL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KASV OKL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

58 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen KASV OKL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KASV OKL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja KASV OKL Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % KASV OKL Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? KASV OKL Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % KASV OKL Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

59 Työn luonne KASV OKL Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät Viestintä ja mediatyö Toimisto ja esikuntateht Muu Yhteensä % KASV OKL Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto, suunnittelu tai kehitystehtävät Viestintä ja mediatyö Toimisto ja esikuntateht Muu Yhteensä LKM

60 Vuonna 2004 kasvatustieteiden tdk:sta valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen

61 TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN KASVATUSTIETEIDEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet AIKK AMMK KASV aikuiskasvatus ammattikasvatus kasvatustiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta AIKK AMMK KASV Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % AMMK KASV Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen AIKK AMMK KASV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % AMMK KASV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Maaliskuu 2007 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2001 2005

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2006 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2006 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2006 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Maaliskuu 2008 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2002 2006

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2002 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2002 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2002 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Helmikuu 2004 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 1998 2002 VALMISTUNEIDEN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2003 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2003 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2003 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Helmikuu 2005 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 1999 2003

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2011 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2005 2009

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Toukokuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Huhtikuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 1 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 2013

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Huhtikuu 2017 ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 2015 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 tietojenkäsittelyopin oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Kandidaattitutkinto (yhteensä 57 kyselyyn vastannutta)

Kandidaattitutkinto (yhteensä 57 kyselyyn vastannutta) 9 Kandidaattitutkinto (yhteensä 7 kyselyyn vastannutta) 8 N=7 8 7 6 4 3 18 1 LTO Muu kandidaatti 3 Koulutusala N=7 3 3 3 1 1 7 11 Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Luonnontieteellinen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ

KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ VUONNA 2005 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA ALEMMAN KORKEAKOULU TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖMARKKINOILLE TAMPEREEN YLIOPISTO Ura ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2013 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa suoritettiin vuoden 2012 tammikuun

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Maaliskuu 2009 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2003 2007

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Helmikuu 2002 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 1996 2000 VALMISTUNEIDEN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 hoitotieteen oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1326 Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD2917 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD3052 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY BACHE- LOR GRADUATES OF 2012 Tämä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena TAMPEREEN YLIOPISTO 23.9.2014 Lukuvuonna 2013-2014 valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena 0 1-29 30-44 45-54 55-59 60- yht. IBT LUO Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Humanistisesta tiedekunnasta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä

Humanistisesta tiedekunnasta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Humanistisesta tiedekunnasta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Englanti Aineenopettaja Document Manager Englannin ja ruotsin lehtori Englannin ja toisen kotimaisen kielen lehtori Englannin

Lisätiedot

MAISTERIEN URASEURANTAA

MAISTERIEN URASEURANTAA MAISTERIEN URASEURANTAA Tampereen yliopistosta vuosina 2001 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viiden vuoden kuluttua valmistumisesta TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 2008

Lisätiedot

KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ

KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna 2006 Tampereen yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

MAISTERIEN URASEURANTAA

MAISTERIEN URASEURANTAA MAISTERIEN URASEURANTAA Tampereen yliopistosta vuosina 1999 2000 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viiden vuoden kuluttua valmistumisesta TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2006

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Ammattinimikkeet, vastavalmistuneilla Työllistymiskyselyt HUMANISTINEN. postityöntekijä resurssiopettaja

Ammattinimikkeet, vastavalmistuneilla Työllistymiskyselyt HUMANISTINEN. postityöntekijä resurssiopettaja HUMANISTINEN Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli Englannin kieli ja kulttuuri Englannin kieli ja kääntäminen Ammatti- tai virkanimike myyntiassistentti postityöntekijä resurssi asiakasneuvoja englannin

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSET 1999 OPINTOVIIKOT LAITOKSITTAIN JA AINEITTAIN

TAMPEREEN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSET 1999 OPINTOVIIKOT LAITOKSITTAIN JA AINEITTAIN TAMPEREEN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSET 1999 OPINTOVIIKOT LAITOKSITTAIN JA AINEITTAIN 1 -------------------------------------------------------------------------- Opetusta antanut laitos Opintoviikkoja

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN. TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN. TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Huhtikuu 2004 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2993 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD2993 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD2993 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD2993 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

postityöntekijä resurssiopettaja

postityöntekijä resurssiopettaja HUMANISTINEN Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli Englannin kieli ja kulttuuri Englannin kieli ja kääntäminen Ammatti- tai virkanimike myyntiassistentti postityöntekijä resurssiopettaja asiakasneuvoja

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD3122 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Huhtikuu 2003 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA 1997

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna 12 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen noin vuosi valmistumisen jälkeen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna 11 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen noin vuosi valmistumisen jälkeen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

FSD2779. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2779. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2779 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Toukokuu 2002 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 1 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA 1996

Lisätiedot