TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Huhtikuu 2015

2

3 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 1 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA VALMISTUMISVUOSITTAIN... 3 II TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA KOULUTUSALOITTAIN III TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA YKSIKÖITTÄIN IV TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA YKSIKKÖKOHTAISESTI, KOULUTUSALOITTAIN JA PÄÄAINEITTAIN BIOLÄÄKETIETEELLISEN TEKNOLOGIAN YKSIKKÖ LUONNONTIETEELLINEN ALA INFORMAATIOTIETEIDEN YKSIKKÖ LUONNONTIETEELLINEN ALA JOHTAMISKORKEAKOULU KAUPPATIETEELLINEN ALA YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, hallintotieteiden tutkinto YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, yhteiskuntatieteiden tutkinto KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ KASVATUSTIETEELLINEN ALA, OPETTAJAKOULUTUS KASVATUSTIETEELLINEN ALA, MUU KOULUTUS KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ HUMANISTINEN ALA LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LÄÄKETIETEELLINEN ALA TERVEYSTIETEIDEN YKSIKKÖ TERVEYSTIETEIDEN ALA VIESTINNÄN, MEDIAN JA TEATTERIN YKSIKKÖ HUMANISTINEN ALA YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, yhteiskuntatieteiden tutkinto YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ HUMANISTINEN ALA PSYKOLOGIAN ALA YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, yhteiskuntatieteiden tutkinto TUTKINTO-OHJELMASTA VALMISTUNEET LIITE 1... YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON JA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON SUORITTANEET VUONNA 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA... LIITE 2 KYSELYLOMAKE LIITE 3... VUOSINA YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN ASUINMAAKUNTA (vuoden 2014 osoitetietojen perusteella)...

4

5 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo yli 15 vuoden ajan. Seurannan tuottajana on Työelämäpalvelut (entinen Ura- ja rekrytointipalvelut). Ylemmän korkeakoulututkinnon sekä lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn noin vuosi valmistumisensa jälkeen. Kysely on tehty vuosittain kahdessa erässä - keväällä ja syksyllä valmistuneet erikseen. Valmistuneiden vastausaktiivisuus on aina ollut hyvä, tänä vuonna 61 %. Vuonna 2013 valmistuneiden vastausprosentit yksiköittäin on esitetty liitteessä 1. Ylemmän korkeakoulututkinnon (tai LL) vuonna 2013 suoritti 1155 opiskelijaa. Yksi opiskelija suoritti kaksi tutkintoa. Edellisten vuosien tutkintomäärät löytyvät liitteestä 1. Vastavalmistuneiden työllistymistä on tarpeen seurata systemaattisesti. Työllistymisen selvittäminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä; työllistyä voi varsin monella tavoin, samoin jäädä työllistymättä. On myös syytä muistaa, että työelämän ulkopuolelle jääminen saattaa olla vastavalmistuneen oma, tietoinen valinta. Nämä seikat on syytä pitää mielessä taulukoiden lukuja tulkittaessa ja johtopäätöksiä tehtäessä. Tässä selvityksessä mukana olevat 705 vastannutta ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon tai lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna Tähän kyselyyn vastanneet ovat lähes kaikki valmistuneet vielä pääaineista, tutkinto-ohjelmat ovat olleet käytössä vuodesta Taulukoiden avulla on mahdollisuus tarkastella työllistymistä ja työnhakuun liittyviä tekijöitä koulutusala-, yksikkö- ja pääainekohtaisesti. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet 26 vastaajaa on poistettu pääainekohtaisista taulukoista, heidän jakaumansa ovat yksiköiden tietojen lopussa. Osion 1 taulukoissa on vertailun vuoksi työllistymistietoja myös aikaisemmin, vuosina valmistuneista. Pääsääntöisesti taulukoissa on esitetty sekä absoluuttiset että suhteelliset frekvenssit. Joitakin asioita on havainnollistettu myös graafisin esityksin. Suhteelliset osuudet on kuitenkin jätetty esittämättä sellaisissa tapauksissa, joissa vastaajia on ollut vain vähän (kymmenen tai alle). Raportin tarkoituksena on kuvailla vastavalmistuneiden työllisyystilannetta. Selitykset ja kommentit on tarkoituksella jätetty pois. Työelämäpalveluissa on runsaasti tietoa taulukoiden taustalla olevista asioista, joten heidän puoleensa voi kääntyä johtopäätösten ja tulkintojen teossa esiin tulevien asioiden varmistamisessa. Vastavalmistuneiden työllistymisen seurantaa on tarkoitus edelleen kehittää ja jatkaa säännönmukaisesti. Tällä hetkellä seurantajärjestelmässä kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneiden (vuosi valmistumisesta) seurannan lisäksi seurataan myös valtakunnallisena verkostoyhteistyönä tohtorin tutkinnon (jatkotutkinnon) suorittaneiden sijoittumista 2-3 vuotta tutkinnon loppuunsaattamisesta. Maistereille on toteutettu myös useamman vuoden ajan valtakunnallisena yhteistyönä uraseurantaa eli varhaisen uran tilannekatsausta 5 vuotta valmistumisesta. Tässä yhteistyössä ovat mukana kaikki yliopistot. Selvityksen toimittamisesta ovat vastanneet tutkimusassistentti Leena Berg ja tutkimuspäällikkö Jyrki Ollikainen tilastotieteen tutkimuspalveluyksikkö TUPAsta, sekä osastosihteeri Johanna Honkanen ja projektiassistentti Ari Kurlin Työelämäpalveluista. Hankkeen kokonaisuudesta on vastuussa kehittämispäällikkö Kaisa Lammi Työelämäpalveluista. 1

6 2

7 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA VALMISTUMISVUOSITTAIN 3

8 4

9 Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Osa-aika- tai perioditöissä Yrittäjä/ ammatinharjoittaja Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koulutuksessa Päätoiminen opiskelija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä Vakituisessa työssä 33 % 35 % 43 % 35 % 45 % 38,5 % Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana 49 % 53 % 41 % 46 % 37 % 44,6 % Työtön työnhakija 4,5 % 3,0 % 4,1 % 8,9 % 7,1 % 5,8 % Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla 13 % 9 % 12 % 10 % 11 % 11,1 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen *) VALMISTUMISVUOSI Yhteensä 0 kk kk kk Yli 9 kk Yhteensä kk 3 % 3 % 4 % 5 % 4 % 3,7 % 1-6 kk 11 % 10 % 11 % 13 % 13 % 11,9 % 7-9 kk 12 % 11 % 9 % 10 % 10 % 10,4 % Yli 9 kk 74 % 76 % 76 % 72 % 73 % 74,0 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % *) Taulukon luvuissa ovat mukana myös työelämän ulkopuolella olevat. 5

10 Työnantaja VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio, ml. korkeakoulut Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä Yritys tai järjestö 33 % 33 % 33 % 37 % 37 % 34,8 % Julkinen organisaatio, ml. 63 % 64 % 64 % 61 % 60 % korkeakoulut 62,2 % Muu työnantaja 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3,0 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Kokonaan 70 % 67 % 66 % 64 % 63 % 65,5 % Osittain 24 % 28 % 27 % 28 % 28 % 27,2 % Ei lainkaan 6 % 6 % 7 % 9 % 9 % 7,3 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 6

11 Tärkein syy koulutustasoa vastaamattoman työn tekemiseen Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä 36 % Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista 30 Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön 15 Palkka ja/tai työehdot paremmat 8 Työ on mielenkiintoisempaa 7 Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin 5 Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä 1 7

12 Vuonna 2013 valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen Vuonna 2013 valmistuneiden opiskeluajan työmuodot % Lukukausien ulkopuolella tehtävä työ (esim. kesätyö) Lukukausien aikana opiskelualaan liittyvä työ Lukukausien aikana muu kuin opiskelualaan liittyvä työ Työharjoittelu Ei töissä opiskeluaikana 8

13 Vuonna 2013 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Suomen kielen viestintätaidot Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Englannin kielen viestintätaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Esiintymistaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Projektinhallintataidot Ruotsin kielen viestintätaidot Lainsäädännön tuntemus Neuvottelutaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Muiden kielten viestintätaidot Esimiestaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) 9

14 Vuonna 2013 valmistuneiden opiskelusuunnitelmat seuraavan vuoden aikana % Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Nainen Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Mies Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon 10

15 II TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA KOULUTUSALOITTAIN 11

16 12

17 Koulutusaloista käytetyt lyhenteet Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 humanistinen koulutusala kasvatustieteellinen koulutusala, opettajankoulutus kasvatustieteellinen koulutusala, ei opettajankoulutus kauppatieteellinen koulutusala luonnontieteellinen koulutusala lääketieteellinen koulutusala psykologian koulutusala terveystieteiden koulutusala hallintotiede ml. turvallisuus- ja korkeakouluhallinto, julkisoikeus, kunnallisoikeus, kunnallispolitiikka, kunnallistalous, julkisyhteisöjen laskentatoimi, aluetiede, ympäristöpolitiikka valtio-oppi, kv. politiikka, sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, tiedotusoppi, naistutkimus, hyvinvointiala, sosiaaliantropologia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteis- Yhteensä kunta- tieteet 2 Vakituisessa työssä Määräaik. työssä Vakituisessa osaaikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/amm.harj./ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoim.opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteis- kunta.- tieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaik. työssä, ml. apurahatutkija Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM

18 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

19 Työnantaja Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

20 Työn luonne yleisyysjärjestyksessä Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteis- Yhteiskuntatieteet 1 tieteet kunta- 2 Yhteensä Asiakastyö Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Opetus tai koulutus Toimistotehtävät Johto- ja esimiestehtävät Viestintä- ja mediatyö Tutkimus Konsultointi Muu työn luonne Markkinointi ja myynti Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteis- Yhteiskuntatieteet 1 tieteet kunta- 2 Yhteensä Asiakastyö Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Opetus tai koulutus Toimistotehtävät Johto- ja esimiestehtävät Viestintä- ja mediatyö Tutkimus Konsultointi Muu työn luonne Markkinointi ja myynti Yhteensä LKM

21 Mitä hakukanavia käytti nykyisen työpaikan saamisessa? (Henkilö on voinut mainita korkeintaan kolme tärkeintä; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Ilmoitukseen vastaaminen Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Jatkaa entisellä työnantajalla Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Hyödynsi suhdeverkostoja Verkkorekrytointipalvelut Välityspalvelut (yo, työvoimatsto jne.) Työllisti itsensä yrittäjänä/ ammatinharjoittajana Muu hakukanava Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Ilmoitukseen vastaaminen Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Jatkaa entisellä työnantajalla Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Hyödynsi suhdeverkostoja Verkkorekrytointipalvelut Välityspalvelut (yo, työvoimatsto jne.) Työllisti itsensä yrittäjänä/ ammatinharjoittajana Muu hakukanava % Yhteensä Vastanneita yhteensä

22 Nykyisen työpaikan saamiseen myönteisesti vaikuttaneiden tekijöiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä koulutusaloittain (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Oikean asenne ja motivaatio 5,4 5,5 5,2 5,1 4,9 4,3 5,3 5,8 5,2 5,3 5,2 Työkokemus 4,4 4,4 5,0 4,9 4,6 3,5 5,1 4,9 4,7 4,8 4,6 Tutkinnon pääaine/ tutkinto-ohjelma 4,1 5,3 4,3 4,3 4,4 5,5 5,7 4,4 3,6 4,4 4,4 Tutkinnon opintoyhdistelmä 4,2 4,4 4,2 4,0 3,9 3,7 3,2 4,0 3,7 3,6 3,9 Erityisosaaminen 3,3 3,5 3,7 3,8 3,3 1,6 3,5 3,7 3,6 3,4 3,4 Vahva suhdeverkosto 3,1 3,3 3,0 3,0 2,8 2,2 3,1 3,6 3,0 3,1 3,0 Tutkintoon sisältyvä harjoittelu 3,3 2,4 3,5 2,1 2,4 3,1 5,6 3,2 2,9 3,2 3,0 Oman ja lähialojen työmarkkinoiden aktiivinen seuraaminen 3,0 3,0 3,5 3,0 2,8 2,3 3,3 3,5 2,9 3,0 3,0 Harrastuksien/ luottamustehtävien tuoma lisäpätevyys ja kontaktit 2,9 3,4 2,5 2,2 2,1 1,8 2,5 3,0 2,5 2,7 2,6 Opinnäytteen/ gradun luomat valmiudet ja kontaktit 2,0 1,9 2,9 2,5 2,9 1,4 2,5 3,1 2,2 2,5 2,4 Kansainvälinen kokemus (esim, vaihto tai harjoittelu) 2,6 1,6 1,9 2,4 2,0 1,2 2,0 1,8 1,9 2,2 2,1 Vastanneita keskimäärin Yht. 18

23 Syyt koulutustasoa vastaamattoman työn tekemiseen yleisyysjärjestyksessä Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Palkka ja/tai työehdot paremmat Työ on mielenkiintoisempaa Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Palkka ja/tai työehdot paremmat Työ on mielenkiintoisempaa Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Yhteensä LKM

24 Mitkä seuraavista tekijöistä ovat vaikeuttaneet työllistymistä koulutustasoa vastaaviin tehtäviin? (Sama henkilö on voinut mainita useamman kohdan; keskiarvot yleisyysjärjestyksessä) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteis- Yhteensä kunta- tieteet 2 Muu tekijä 5,7 5,7 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 5,3 4,8 5,3 Alan heikko työmarkkinatilanne 4,8 2,2 4,9 4,1 4,7 1,6 2,0 4,8 4,6 4,7 4,5 Alueellinen työmarkkinatilanne 4,7 3,6 5,6 4,0 4,9 2,4 3,3 4,7 4,4 4,3 4,5 Työkokemuksen puute 4,3 3,8 5,1 3,4 3,9 1,8 4,4 4,0 4,3 3,9 4,1 Suhdeverkostojen puute 4,1 3,4 4,1 3,6 4,0 1,8 2,5 3,2 3,5 3,6 3,7 Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä 3,2 1,8 2,6 2,3 2,7 2,2 1,0 2,6 2,8 2,8 2,8 Oman osaamisen epävarmuus 3,0 1,3 2,5 2,9 3,2 3,4 2,4 2,6 2,7 2,6 2,8 Omien tavoitteiden epätietoisuus 2,7 1,3 2,1 2,8 2,8 4,2 1,4 2,1 2,5 2,6 2,6 Tutkinnon huono tunnettuus 2,4 1,0 3,1 2,3 2,2 1,2 1,0 2,8 3,0 2,7 2,5 Ei ole löytynyt itseä kiinnostavaa työtä 2,3 1,2 1,5 3,0 2,1 4,0 2,5 2,1 2,2 2,4 2,3 Määräaikaisissa työsuhteissa olevat katkot 2,5 3,2 2,3 1,6 2,3 1,8 1,1 1,4 2,2 2,4 2,3 Puutteelliset työnhakutaidot 2,3 1,8 2,3 2,3 2,5 1,2 1,8 2,6 2,2 2,0 2,2 Puutteellinen työelämätietous 2,1 1,5 1,6 1,8 2,2 1,4 1,6 2,0 1,6 2,2 2,0 Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy 1,9 1,8 1,5 1,5 2,2 2,6 1,3 2,7 1,5 2,0 1,9 Sukupuoli 1,6 1,9 2,2 1,6 2,1 1,2 1,4 1,9 1,6 1,7 1,7 Vastanneita keskimäärin

25 Työelämässä hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden keskimääräinen kehittyminen yliopisto-opiskelussa suuruusjärjestyksessä koulutusaloittain (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Oman alan teoreettinen osaaminen 5,0 4,7 5,1 4,5 5,0 4,8 4,9 4,5 4,7 4,9 4,8 Tiedonhankintataidot 4,8 4,5 5,2 4,3 4,5 4,9 4,7 5,3 4,6 4,8 4,7 Tutkimusmenetelmätaidot 4,5 4,7 5,4 4,3 4,3 3,8 4,6 5,3 4,6 4,6 4,5 Suomen kielen viestintätaidot 4,7 4,7 5,0 4,3 4,1 4,3 4,4 4,8 4,2 4,7 4,5 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,7 4,2 5,0 4,1 4,1 4,5 4,4 4,6 4,6 4,5 4,5 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 3,9 4,8 4,3 3,8 3,7 4,9 3,8 4,2 3,6 3,9 4,0 Englannin kielen viestintätaidot 4,3 3,3 4,2 4,2 4,0 3,5 3,4 3,9 3,7 3,7 3,9 Ongelmanratkaisutaidot 3,9 3,8 4,2 3,6 3,8 4,9 3,9 4,2 3,8 3,7 3,9 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 3,7 4,0 4,1 3,5 4,1 3,0 3,8 4,3 3,4 3,6 3,7 Esiintymistaidot 3,7 4,0 3,9 3,5 3,4 3,4 3,3 3,9 3,5 3,4 3,6 Organisointi- ja koordinointitaidot 3,6 3,8 3,8 3,4 3,2 3,2 3,0 3,5 3,5 3,4 3,4 Oman alan tehtävien käytännön taidot 3,5 3,3 2,9 2,6 3,6 4,0 3,5 3,3 3,1 3,1 3,3 Projektinhallintataidot 3,2 3,4 3,6 2,9 3,0 2,7 2,6 4,4 3,2 3,0 3,1 Ruotsin kielen viestintätaidot 3,5 2,7 3,0 3,4 2,8 3,3 2,6 3,0 2,9 3,0 3,1 Lainsäädännön tuntemus 2,3 3,2 2,8 3,7 2,1 3,3 3,0 3,4 4,4 3,1 3,1 Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä 3,6 2,8 3,5 3,1 3,2 3,1 2,4 3,0 2,5 2,8 3,1 Neuvottelutaidot 3,0 3,9 3,4 2,6 2,6 3,7 3,2 3,6 3,0 2,9 3,1 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 3,3 4,6 3,9 2,5 2,7 2,7 2,6 4,1 2,9 2,5 3,0 Muiden kielten viestintätaidot 3,5 1,2 2,1 2,8 2,0 1,4 1,4 1,9 2,1 2,0 2,3 Esimiestaidot 1,9 2,4 2,6 2,3 2,1 2,5 1,9 3,1 3,0 2,1 2,3 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,8 1,3 2,2 4,3 1,7 1,3 1,6 2,3 3,2 1,7 2,2 Taloussuunnittelu ja budjetointi 1,5 1,4 1,9 3,4 1,6 1,9 1,4 2,8 3,1 1,7 2,1 Vastanneita keskimäärin

26 Opiskeleeko tai aikooko aloittaa opiskelun seuraavan vuoden aikana? (Sama henkilö on voinut mainita useamman kohdan; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet Yhteiskunta- Yhteensä 1 tieteet 2 Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteis- Yhteensä kunta- tieteet 2 Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon % Yhteensä Vastanneita yhteensä

27 III TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA YKSIKÖITTÄIN 23

28 24

29 Tieteenalayksiköistä käytetyt lyhenteet CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Viestinnän, median ja teatterin yksikkö Kasvatustieteiden yksikkö Terveystieteiden yksikkö Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Lääketieteen yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM

30 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

31 Työnantaja CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

32 Työn luonne yleisyysjärjestyksessä CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Asiakastyö Opetus tai koulutus Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Toimistotehtävät Johto- ja esimiestehtävät Viestintä- ja mediatyö Tutkimus Konsultointi Muu työn luonne Markkinointi ja myynti Yhteensä % CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Asiakastyö Opetus tai koulutus Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Toimistotehtävät Johto- ja esimiestehtävät Viestintä- ja mediatyö Tutkimus Konsultointi Muu työn luonne Markkinointi ja myynti Yhteensä LKM

33 Mitä hakukanavia käytti nykyisen työpaikan saamisessa? (Henkilö on voinut mainita korkeintaan kolme tärkeintä; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Ilmoitukseen vastaaminen Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Jatkaa entisellä työnantajalla Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Hyödynsi suhdeverkostoja Verkkorekrytointipalvelut Välityspalvelut (yo, työvoimatsto jne.) Työllisti itsensä yrittäjänä/ ammatinharjoittajana Muu hakukanava Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Ilmoitukseen vastaaminen Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Jatkaa entisellä työnantajalla Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Hyödynsi suhdeverkostoja Verkkorekrytointipalvelut Välityspalvelut (yo, työvoimatsto jne.) Työllisti itsensä yrittäjänä/ ammatinharjoittajana Muu hakukanava % Yhteensä Vastanneita yhteensä Nykyisen työpaikan saamiseen myönteisesti vaikuttaneiden tekijöiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä yksiköittäin (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Oikean asenne ja motivaatio 5,5 5,4 5,8 5,1 5,2 5,4 4,2 4,9 5,2 5,2 Työkokemus 4,9 4,7 4,9 4,7 4,8 4,5 3,4 4,6 4,6 4,6 Tutkinnon pääaine/ tutkinto-ohjelma 4,2 4,8 4,4 4,4 3,9 4,0 5,6 4,4 4,8 4,4 Tutkinnon opintoyhdistelmä 4,0 4,3 4,0 3,3 3,8 4,3 3,7 4,1 3,6 3,9 Erityisosaaminen 3,4 3,5 3,7 3,7 3,8 3,2 1,6 3,2 3,3 3,4 Vahva suhdeverkosto 3,6 3,2 3,6 3,1 3,0 2,9 2,3 2,7 3,1 3,0 Tutkintoon sisältyvä harjoittelu 2,9 2,9 3,2 3,0 2,7 3,1 3,2 2,3 3,7 3,0 Oman ja lähialojen työmarkkinoiden aktiivinen seuraaminen 2,8 3,2 3,5 2,3 2,9 2,9 2,2 3,0 3,2 3,0 Harrastuksien/ luottamustehtävien tuoma lisäpätevyys ja kontaktit 3,5 3,0 3,0 1,8 2,5 2,8 1,9 2,3 2,5 2,6 Opinnäytteen/ gradun luomat valmiudet ja kontaktit 2,2 2,4 3,1 4,4 2,4 1,9 1,4 2,5 2,6 2,4 Kansainvälinen kokemus (esim. vaihto tai harjoittelu) 2,7 1,8 1,8 3,0 2,3 2,7 1,2 1,7 1,8 2,1 Vastanneita keskimäärin

34 Syyt koulutustasoa vastaamattoman työn tekemiseen tärkeysjärjestyksessä CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Palkka ja/tai työehdot paremmat Työ on mielenkiintoisempaa Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Yhteensä % CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Palkka ja/tai työehdot paremmat Työ on mielenkiintoisempaa Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Yhteensä LKM

35 Mitkä seuraavista tekijöistä ovat vaikeuttaneet työllistymistä koulutustasoa vastaaviin tehtäviin? (Sama henkilö on voinut mainita useamman kohdan; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Muu tekijä 5,2 5,8 6,0 4,0 5,4 5,7-5,2 4,8 5,3 Alan heikko työmarkkinatilanne 5,4 3,6 4,8 5,8 4,6 4,7 1,6 4,4 4,0 4,5 Alueellinen työmarkkinatilanne 4,4 4,6 4,7 5,5 4,4 4,7 2,4 4,7 4,1 4,5 Työkokemuksen puute 3,4 4,5 4,0 3,7 4,1 4,3 1,8 3,9 4,0 4,1 Suhdeverkostojen puute 3,8 3,7 3,2 4,3 3,6 4,1 1,8 3,9 3,4 3,7 Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä 2,5 2,4 2,6 3,0 2,8 3,2 2,2 2,6 2,6 2,8 Oman osaamisen epävarmuus 2,4 2,0 2,6 3,5 2,8 3,0 3,4 3,2 2,7 2,8 Omien tavoitteiden epätietoisuus 2,5 1,8 2,1 3,7 2,6 2,7 4,2 2,6 2,4 2,6 Tutkinnon huono tunnettuus 2,3 2,2 2,8 2,8 2,9 2,2 1,2 2,0 2,5 2,5 Ei ole löytynyt itseä kiinnostavaa työtä 2,4 1,3 2,1 2,7 2,5 2,2 4,0 2,0 2,3 2,3 Määräaikaisissa työsuhteissa olevat katkot 3,0 2,7 1,4 2,5 2,0 2,4 1,8 2,3 2,2 2,3 Puutteelliset työnhakutaidot 2,2 2,0 2,6 3,0 2,2 2,3 1,2 2,3 2,1 2,2 Puutteellinen työelämätietous 2,0 1,5 2,0 2,7 1,9 2,1 1,4 2,1 2,1 2,0 Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy 2,3 1,6 2,7 2,3 1,6 1,8 2,6 2,2 1,8 1,9 Sukupuoli 1,6 2,0 1,9 2,2 1,7 1,5 1,2 2,0 1,8 1,7 Vastanneita keskimäärin

36 Työelämässä hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden keskimääräinen kehittyminen yliopisto-opiskelussa suuruusjärjestyksessä yksiköittäin (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Oman alan teoreettinen osaaminen 4,5 4,9 4,5 4,9 4,7 4,9 4,9 5,0 4,9 4,8 Tiedonhankintataidot 4,4 4,8 5,3 4,4 4,5 4,8 4,9 4,6 4,8 4,7 Tutkimusmenetelmätaidot 4,3 5,0 5,3 4,3 4,5 4,5 3,9 4,2 4,7 4,5 Suomen kielen viestintätaidot 5,3 4,8 4,8 3,6 4,3 4,7 4,2 4,2 4,7 4,5 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,3 4,6 4,6 3,9 4,4 4,6 4,5 4,1 4,6 4,5 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 4,1 4,6 4,2 4,0 3,7 3,8 4,9 3,6 3,9 4,0 Englannin kielen viestintätaidot 4,1 3,7 3,9 4,5 3,9 4,4 3,4 3,8 3,7 3,9 Ongelmanratkaisutaidot 3,2 4,0 4,2 3,9 3,7 3,9 5,0 3,8 4,0 3,9 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 3,9 4,0 4,3 2,7 3,4 3,7 3,0 4,5 3,6 3,7 Esiintymistaidot 3,6 4,0 3,9 3,8 3,4 3,7 3,4 3,3 3,5 3,6 Organisointi- ja koordinointitaidot 3,4 3,8 3,5 3,1 3,4 3,7 3,2 3,2 3,4 3,5 Oman alan tehtävien käytännön taidot 3,7 3,1 3,3 4,7 2,9 3,4 4,0 3,3 3,3 3,3 Projektinhallintataidot 2,8 3,5 4,4 2,4 3,0 3,2 2,8 3,2 3,1 3,1 Ruotsin kielen viestintätaidot 3,4 2,8 3,0 2,5 3,1 3,6 3,3 3,0 2,9 3,1 Lainsäädännön tuntemus 2,5 3,0 3,4 2,0 4,0 2,3 3,4 2,2 3,0 3,1 Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä 2,6 3,1 3,0 3,4 2,8 3,8 3,1 3,1 2,9 3,1 Neuvottelutaidot 2,9 3,6 3,6 2,9 2,8 3,0 3,8 2,6 3,0 3,1 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 2,4 4,3 4,1 2,1 2,7 3,4 2,8 2,9 2,7 3,0 Muiden kielten viestintätaidot 2,2 1,6 1,9 1,4 2,5 3,8 1,4 2,1 1,7 2,3 Esimiestaidot 2,2 2,5 3,1 1,7 2,5 1,7 2,5 2,2 2,1 2,3 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,7 1,7 2,3 1,7 3,5 1,8 1,3 1,7 1,7 2,2 Taloussuunnittelu ja budjetointi 1,4 1,6 2,8 1,4 3,0 1,4 1,9 1,6 1,7 2,1 Vastanneita keskimäärin

37 Opiskeleeko tai aikooko aloittaa opiskelun seuraavan vuoden aikana? (Sama henkilö on voinut mainita useamman kohdan; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % CMT EDU HES IBT JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon % Yhteensä Vastanneita yhteensä

38 34

39 IV TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA YKSIKKÖKOHTAISESTI, KOULUTUSALOITTAIN JA PÄÄAINEITTAIN 35

40 36

41 BIOLÄÄKETIETEELLISEN TEKNOLOGIAN YKSIKKÖ LUONNONTIETEELLINEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet BIOI BIKE bioinformatiikka biokemia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta BIKE BIOI Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % BIKE BIOI Yhteensä Vakituisessa työssä 0 0 Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija 0 0 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen BIKE BIOI Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % BIKE BIOI Yhteensä 0 kk kk kk 7 7 yli 9 kk Yhteensä LKM

42 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen BIKE BIOI Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % BIKE BIOI Yhteensä 0 kk kk kk 7 7 yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja BIKE BIOI Yhteensä Yksityinen yritys 1 1 Kunta, kuntayhtymä 0 0 Ammattikorkeakoulu 0 0 Valtio, valtion liikelaitos 0 0 Yliopisto 9 9 Muu julkisen hallinnon organisaatio 0 0 Järjestö tai vastaava 0 0 Oma yritys, vastaanotto tms. 0 0 Muu työnantaja 1 1 Yhteensä % BIKE BIOI Yhteensä Yritys tai järjestö 9 9 Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja 9 9 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? BIKE BIOI Yhteensä Kokonaan 8 8 Osittain 2 2 Ei lainkaan 1 1 Yhteensä % BIKE BIOI Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 9 9 Yhteensä LKM

43 Työn luonne BIKE BIOI Yhteensä Tutkimus 9 9 Opetus tai koulutus 0 0 Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 0 0 Asiakastyö 0 0 Markkinointi ja myynti 1 1 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 0 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 1 1 Muu työn luonne 0 0 Yhteensä % BIKE BIOI Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus 0 0 Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 0 0 Asiakastyö 0 0 Markkinointi ja myynti 9 9 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 0 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 9 9 Muu työn luonne 0 0 Yhteensä LKM

44 Vuonna 2013 biolääketieteellisen teknologian yksiköstä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 40

45 Vuonna 2013 biolääketieteellisen teknologian yksiköstä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Oman alan tehtävien käytännön taidot Englannin kielen viestintätaidot Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Ongelmanratkaisutaidot Esiintymistaidot Suomen kielen viestintätaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Organisointi- ja koordinointitaidot Neuvottelutaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Ruotsin kielen viestintätaidot Projektinhallintataidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Lainsäädännön tuntemus Esimiestaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) Muiden kielten viestintätaidot 41

46 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: biokemia tutkija 2 väitöskirjatyöntekijä 2 jatko-opiskelija 1 myyjä 1 phd student 1 projektikoordinaattori, biokemisti 1 scientific administrative support 1 tohtoriopiskelija 1 tutkija, tohtoriopiskelija 1 42

47 INFORMAATIOTIETEIDEN YKSIKKÖ LUONNONTIETEELLINEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet ITIM MATE TILT TKOP VTEK informaatiotutkimus ja interaktiivinen media matematiikka tilastotiede tietojenkäsittelyoppi vuorovaikutteinen teknologia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM

48 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

49 Työnantaja ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

50 Työn luonne ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä LKM Vuonna 2013 informaatiotieteiden yksiköstä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 46

51 Vuonna 2013 informaatiotieteiden yksiköstä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Tutkimusmenetelmätaidot Suomen kielen viestintätaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Ongelmanratkaisutaidot Englannin kielen viestintätaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Esiintymistaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Projektinhallintataidot Organisointi- ja koordinointitaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Ruotsin kielen viestintätaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Neuvottelutaidot Esimiestaidot Lainsäädännön tuntemus Muiden kielten viestintätaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) Taloussuunnittelu ja budjetointi 47

52 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: informaatiotutkimus ja interaktiivinen media assistentti 1 erityisasiantuntija 1 hankekoordinaattori 1 henkilökohtainen avustaja 1 informaatikko 1 kirjastonhoitaja 1 kirjastosihteeri 1 kirjastovirkailija 1 projektipäällikkö 1 suunnittelija 1 testaussuunnittelija 1 tutkija 1 yrittäjä 1 Pääaine: matematiikka matemaatikko 1 opettaja 1 Pääaine: tilastotiede analytics designer 1 business system integration analyst 1 Pääaine: tietojenkäsittelyoppi ohjelmistosuunnittelija 2 erp-arkkitehti 1 matematiikan ja tilastotieteen lehtori 1 ohjelmistokehittäjä 1 palvelusuunnittelija 1 projektipäällikkö 1 sanomalehdenjakaja 1 senior software developer 1 software designer 1 software engineer 1 sovellussuunnittelija 1 tekninen johtaja 1 yliopisto-opettaja 1 Pääaine: vuorovaikutteinen teknologia erikoissuunnittelija 1 erikoistutkija 1 kääntäjä 1 software developer 1 tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija 1 tutkija 1 user experience designer 1 vanhempi ohjelmistokehittäjä 1 web-kehittäjä 1 48

53 JOHTAMISKORKEAKOULU TYÖLLISYYSTILANNE KOULUTUSALOITTAIN Koulutusaloista käytetyt lyhenteet Kauppat. YHT1 YHT2 kauppatieteellinen koulutusala yhteiskuntatieteellinen koulutusala, hallintotieteiden tutkinto yhteiskuntatieteellinen koulutusala, yhteiskuntatieteiden tutkinto Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM

54 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

55 Työnantaja Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

56 Työn luonne Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä LKM % Vuonna 2013 johtamiskorkeakoulusta valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 52

57 Vuonna 2013 johtamiskorkeakoulusta valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Suomen kielen viestintätaidot Lainsäädännön tuntemus Englannin kielen viestintätaidot Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tieto- ja viestintätekniikan taidot Esiintymistaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Projektinhallintataidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Neuvottelutaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Esimiestaidot Muiden kielten viestintätaidot Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) 53

58 KAUPPATIETEELLINEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet LASK MARK TATI VAKT VOIK YJOH YJUR yrityksen taloustiede, laskentatoimi yrityksen taloustiede, markkinointi taloustiede vakuutustiede vero-oikeus yrityksen johtaminen yritysjuridiikka Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta LASK MARK TATI VAKT VOIK YJOH YJUR Yht. Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % LASK MARK TATI VAKT VOIK YJOH YJUR Yht. Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM

59 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen LASK MARK TATI VAKT VOIK YJOH YJUR Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % LASK MARK TATI VAKT VOIK YJOH YJUR Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen LASK MARK TATI VAKT VOIK YJOH YJUR Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % LASK MARK TATI VAKT VOIK YJOH YJUR Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

60 Työnantaja LASK MARK TATI VAKT VOIK YJOH YJUR Yht. Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % LASK MARK TATI VAKT VOIK YJOH YJUR Yht. Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? LASK MARK TATI VAKT VOIK YJOH YJUR Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % LASK MARK TATI VAKT VOIK YJOH YJUR Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

61 Työn luonne LASK MARK TATI VAKT VOIK YJOH YJUR Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % LASK MARK TATI VAKT VOIK YJOH YJUR Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä LKM

62 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: yrityksen taloustiede, laskentatoimi assistant controller 2 controller 2 tilintarkastusassistentti 2 audit associate 1 bi specialist 1 bi-asiantuntija 1 business controller 1 consultant 1 financial analyst trainee 1 konsernin riskienhallintapäällikkö 1 operations controller 1 senior audit associate 1 sosiaalityöntekijä 1 tax consultant 1 verotarkastaja 1 Pääaine: yrityksen taloustiede, markkinointi palveluneuvoja 2 aluepäällikkö 1 community manager 1 e-category manager 1 esimiesharjoittelija 1 henkilöstökonsultti 1 marketing program manager 1 markkinointipäällikkö 1 myymäläpäällikkö 1 myynnin tuen assistentti 1 projektitutkija 1 sales and marketing coordinator 1 toimitusjohtaja 1 Pääaine: taloustiede client assistant 1 etuuskäsittelijä 1 jatko-opiskelija 1 korvausneuvoja 1 laskutuskäsittelijä 1 lennonjohtaja 1 maksuliikeasiantuntija 1 ostolaskujen käsittelijä 1 sijoitusanalyytikko 1 tohtorikoulutettava 1 58

63 Pääaine: vakuutustiede yhteyspäällikkö 2 avainasiakaspäällikkö 1 elintarvikekauppias 1 eu-eläkekäsittelijä 1 henkilöstöriskipäällikkö 1 kehityspäällikkö 1 opistoupseeri 1 palveluvalmentaja 1 riskipäällikkö 1 senior sales manager 1 vahinkokäsittelijä 1 vakuutusmeklari 1 yritysvakuutusmeklari 1 Pääaine: vero-oikeus konsultti 1 veroasiantuntija 1 verokonsultti 1 verotarkastaja 1 Pääaine: yrityksen johtaminen community manager 1 head of technology center 1 hr-business partner 1 konsultti 1 sap -konsultti 1 Pääaine: yritysjuridiikka tutkija 1 veroasiantuntija 1 verotarkastaja 1 59

64 YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, hallintotieteiden tutkinto TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet FILA HALL JOIK KUAJ KUOI KUTA POLI TURV YMAL finanssihallinto ja julk. yhteisöjen laskentatoimi hallintotiede julkisoikeus Kunta- ja aluejohtaminen kunnallisoikeus kunnallistalous hallintotiede, turvallisuushallinnon linja hallintotiede, turvallisuushallinto ympäristöpolitiikka ja aluetiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta FILA HALL JOIK KUAJ KUOI KUTA POLI TURV YMAL Yht. Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % FILA HALL JOIK KUAJ KUOI KUTA POLI TURV YMAL Yht. Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM

65 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen FILA HALL JOIK KUAJ KUOI KUTA POLI TURV YMAL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % FILA HALL JOIK KUAJ KUOI KUTA POLI TURV YMAL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen FILA HALL JOIK KUAJ KUOI KUTA POLI TURV YMAL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % FILA HALL JOIK KUAJ KUOI KUTA POLI TURV YMAL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

66 Työnantaja FILA HALL JOIK KUAJ KUOI KUTA POLI TURV YMAL Yht. Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammatti-korkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % FILA HALL JOIK KUAJ KUOI KUTA POLI TURV YMAL Yht. Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? FILA HALL JOIK KUAJ KUOI KUTA POLI TURV YMAL Yht. Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % FILA HALL JOIK KUAJ KUOI KUTA POLI TURV YMAL Yht. Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

67 Työn luonne FILA HALL JOIK KUAJ KUOI KUTA POLI TURV YMAL Yht. Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % FILA HALL JOIK KUAJ KUOI KUTA POLI TURV YMAL Yht. Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä LKM

68 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: finanssihallinto ja julk. yhteisöjen laskentatoimi asiantuntija 1 financial controller 1 kirjanpitopäällikkö 1 konsultti 1 suunnittelija 1 taloussihteeri 1 tarkastaja 1 tiiminvetäjä talouspalveluissa 1 yliaktuaari 1 Pääaine: hallintotiede asiakirjahallinnon päällikkö 1 assistentti 1 barista 1 hallinnollinen erikoislääkäri 1 hallintosihteeri ja toimitusjohtaja 1 hallituksen puheenjohtaja 1 henkilöstösihteeri 1 henkilöstösuunnittelija 1 hr-konsultti 1 hr-koordinaattori 1 kehittämisasiantuntija 1 lehtorin sijainen 1 myyjä 1 myymäläpäällikkö 1 myyntiassistentti 1 opintokoordinaattori 1 palomestari 1 palvelupäällikkö 1 research consultant 1 suunnittelija 1 tutkimusapulainen 1 ylitarkastaja 1 yrittäjä 1 64

69 Pääaine: julkisoikeus toimistosihteeri 2 consultant 1 edunvalvontajohtaja 1 hallintosihteeri 1 koulutussihteeri 1 kunnanjohtaja 1 käräjäsihteeri 1 lakimies 1 palveluneuvoja 1 perusturvajohtaja 1 suunnittelija 1 taksinvälittäjä, tanssinopettaja 1 ylikonstaapeli 1 ylitarkastaja 1 Pääaine: kunta- ja aluejohtaminen hallintosihteeri 1 hallintosihteeri, hankevastaava 1 hankinta-asiantuntija 1 jätehuoltosuunnittelija 1 opintokoordinaattori 1 projektipäällikkö 1 toimistopäällikkö 1 yhteistyöjohtaja 1 Pääaine: kunnallisoikeus hallintojohtaja 1 johdon sihteeri 1 osastosihteeri 1 suunnittelija 1 teatteripäällikkö 1 Pääaine: kunnallistalous controller 1 hallintokoordinaattori 1 konsultti 1 markkinointipäällikkö 1 talousjohtaja 1 talouspäällikkö 1 taloussuunnittelija 1 tarkastaja 1 tilintarkastaja 1 yliaktuaari 1 65

70 Pääaine: hallintotiede, turvallisuushallinnon linja ylitarkastaja 1 Pääaine: hallintotiede, turvallisuushallinto komisario 2 poliisi, rikoskomisario 1 rikoskomisario 1 rikosylitarkastaja 1 ylikomisario 1 Pääaine: ympäristöpolitiikka ja aluetiede erityissuunnittelija 1 hallinnon suunnittelija 1 hallintoasiantuntija 1 järjestökonsultti 1 myyjä 1 tutkija 1 tutkija, projektipäällikkö 1 vastuukouluttaja 1 verkkopalveluasiantuntija 1 verkkotoimittaja 1 66

71 YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, yhteiskuntatieteiden tutkinto TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet KVPO VALT kansainvälinen politiikka valtio-oppi Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta KVPO VALT Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen KVPO VALT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

72 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen KVPO VALT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja KVPO VALT Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja 0 0 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? KVPO VALT Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 8 9 Yhteensä LKM

73 Työn luonne KVPO VALT Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä Tutkimus 8 9 Opetus tai koulutus 0 0 Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 17 9 Asiakastyö 0 0 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö 0 5 Toimisto- ja esikuntatehtävät 8 14 Muu työn luonne Yhteensä LKM

74 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: kansainvälinen politiikka asiantuntija 1 avustava asiantuntija 1 hankkeen koordinaattori 1 kansainvälisten asioiden asiantuntija 1 konferenssikoordinaattori 1 ministerin eduskunta-avustaja 1 nuori asiantuntija 1 production manager 1 projektisihteeri 1 toimistosihteeri 1 tutkija 1 upseeri 1 Pääaine: valtio-oppi asiakassihteeri 1 asiantuntija 1 assistentti 1 järjestösuunnittelija 1 projektisuunnittelija 1 projektityöntekijä 1 toimistosihteeri 1 tutkimuskoordinaattori 1 uutistoimittaja 1 viestintä- ja tapahtuma-avustaja 1 70

75 KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ TYÖLLISYYSTILANNE KOULUTUSALOITTAIN Koulutusaloista käytetyt lyhenteet Human Kasv, opett. Kasv, muut humanistinen koulutusala Kasvatustieteellinen koulutusala, opettajakoulutus Kasvatustieteellinen koulutusala, muu koulutus Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

76 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

77 Työn luonne Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä LKM Vuonna 2013 kasvatustieteiden yksiköstä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 7 73

78 Vuonna 2013 kasvatustieteiden yksiköstä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Tutkimusmenetelmätaidot Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Suomen kielen viestintätaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Esiintymistaidot Ongelmanratkaisutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Englannin kielen viestintätaidot Neuvottelutaidot Projektinhallintataidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Oman alan tehtävien käytännön taidot Lainsäädännön tuntemus Ruotsin kielen viestintätaidot Esimiestaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Muiden kielten viestintätaidot Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) 74

79 KASVATUSTIETEELLINEN ALA, OPETTAJAKOULUTUS TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet LUOK TOKL VARH kasvatustiede, luokanopettajan koulutus kasvatustiede, aineenopettajan koulutus kasvatustiede, varhaiskasvatus Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta LUOK TOKL VARH Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % LUOK TOKL VARH Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija 0 3 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla 4 3 Yhteensä LKM

80 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen LUOK TOKL VARH Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % LUOK TOKL VARH Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen LUOK TOKL VARH Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % LUOK TOKL VARH Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

81 Työnantaja LUOK TOKL VARH Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % LUOK TOKL VARH Yhteensä Yritys tai järjestö 4 5 Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja 4 3 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? LUOK TOKL VARH Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % LUOK TOKL VARH Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 7 5 Yhteensä LKM

82 Työn luonne LUOK TOKL VARH Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % LUOK TOKL VARH Yhteensä Tutkimus 0 0 Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät 4 8 Konsultointi 0 0 Asiakastyö 4 3 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 0 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 0 0 Muu työn luonne 4 3 Yhteensä LKM

83 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus luokanopettaja 17 tuntiopettaja 2 erityisluokanopettaja 1 erityisopettaja 1 liikunnan ja terveystiedon opettaja 1 luokanopettaja, erityisluokanopettaja 1 luokanopettaja, erityisopettaja 1 peruskoulun luokanopettaja 1 postittaja, sanomalehtityöntekijä 1 siviilipalvelusmies 1 toimintaterapeutti 1 Pääaine: Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus luokanopettaja 2 opettaja 1 päätoiminen tuntiopettaja 1 Pääaine: Kasvatustiede, varhaiskasvatus lastentarhanopettaja 4 päiväkodin johtaja 2 laaja-alainen erityisopettaja 1 79

84 KASVATUSTIETEELLINEN ALA, MUU KOULUTUS TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet AIKK AMMK KASV aikuiskasvatus kasvatustiede, ammattikasvatus kasvatustiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta AIKK AMMK KASV Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija 0 3 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla 6 7 Yhteensä LKM

85 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen AIKK AMMK KASV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen AIKK AMMK KASV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

86 Työnantaja AIKK AMMK KASV Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja 6 7 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? AIKK AMMK KASV Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 6 4 Yhteensä LKM

87 Työn luonne AIKK AMMK KASV Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä Tutkimus 11 7 Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät 0 3 Konsultointi 6 3 Asiakastyö 0 0 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 0 0 Muu työn luonne 6 3 Yhteensä LKM

88 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: aikuiskasvatus asiantuntija 1 henkilöstöasiantuntija 1 hr-asiantuntija 1 opintosihteeri 1 suunnittelija 1 yliopisto-opettaja 1 Pääaine: kasvatustiede, ammattikasvatus laaja-alainen aikuiskoulutuksen erityisopettaja 1 lehtori 1 rehtori 1 suunnittelija 1 tuntiopettaja 1 Pääaine: kasvatustiede koulutussuunnittelija 3 suunnittelija 2 henkilöstösuunnittelija 1 kouluttaja 1 lastentarhanopettaja 1 luokanopettaja 1 nuorisosihteeri 1 ohjelmistosuunnittelija 1 opintolinjan vastaava opettaja 1 opintosihteeri 1 tohtoriopiskelija 1 tuntiopettaja 1 tutkimussihteeri 1 työmarkkina-asiantuntija 1 valmentaja, projektipäällikkö 1 84

89 KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ HUMANISTINEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRMU TRSA TRVE YKIR englantilainen filologia saksan kieli ja kulttuuri pohjoismaiset kielet ranskan kieli venäjän kieli ja kulttuuri suomen kirjallisuus suomen kieli käännöstiede (englanti) käännöstiede käännöstiede (saksa) käännöstiede (venäjä) yleinen kirjallisuustiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRMU TRSA TRVE YKIR Yht. Vakituisessa työssä Määräaik. työssä Vakituisessa osaaikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharj./ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoim. opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRMU TRSA TRVE YKIR Yht. Vakituisessa työssä Määräaik. työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM

90 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRMU TRSA TRVE YKIR Yht. 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRMU TRSA TRVE YKIR Yht. 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRMU TRSA TRVE YKIR Yht. 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRMU TRSA TRVE YKIR Yht. 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

91 Työnantaja ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRMU TRSA TRVE YKIR Yht. Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRMU TRSA TRVE YKIR Yht. Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRMU TRSA TRVE YKIR Yht. Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRMU TRSA TRVE YKIR Yht. Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

92 Työn luonne ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRMU TRSA TRVE YKIR Yht. Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRMU TRSA TRVE YKIR Yht. Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä LKM

93 Vuonna 2013 kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksiköstä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 6 89

94 Vuonna 2013 kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksiköstä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Suomen kielen viestintätaidot alyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Tutkimusmenetelmätaidot Englannin kielen viestintätaidot Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot miminen monikulttuurisissa ympäristöissä Muiden kielten viestintätaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Esiintymistaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Projektinhallintataidot Neuvottelutaidot Lainsäädännön tuntemus Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Esimiestaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) 90

95 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: englantilainen filologia lehtori 2 avustaja 1 englannin ja ruotsin kielen lehtori 1 etuuskäsittelijä 1 jatko-opiskelija 1 kielenkääntäjä 1 kouluttaja 1 kääntäjä 1 nivelopettaja 1 palvelukeskustyöntekijä 1 peruskoulun englannin kielen lehtori 1 sivutoiminen englannin opettaja 1 tekninen dokumentoija, kielenkääntäjä 1 Pääaine: saksan kieli ja kulttuuri kielten opettaja 2 assistentti 1 harjoittelija 1 lehtori 1 myyjä 1 myymäläpäällikkö 1 projektipäällikkö 1 päätoiminen tuntiopettaja 1 ranskan tuntiopettaja 1 Pääaine: pohjoismaiset kielet asiakaspalvelija 1 englannin ja ruotsin kielen lehtori 1 korkeakouluharjoittelija 1 myynti- ja markkinointikoordinaattori 1 opettaja 1 ruotsin ja englannin kielen lehtori 1 ruotsin ja saksan kielen lehtori 1 ruotsin kielen tuntiopettaja 1 toimistotyöntekijä 1 tuntiopettaja 1 Pääaine: ranskan kieli aineenopettaja 1 tekninen kirjoittaja 1 trade assistant 1 91

96 Pääaine: venäjän kieli ja kulttuuri lastentarhanopettaja 1 tohtoriopiskelija 1 tuntiopettaja 1 viisumivirkailija 1 yrittäjä 1 Pääaine: suomen kirjallisuus informaatikko 1 tiedottaja 1 tiedottaja, kustannustoimittaja 1 toimittaja 1 tv-toimittaja 1 viestintäalan harjoittelija 1 äidinkielen opettaja 1 Pääaine: suomen kieli aineenopettaja 1 hankekoordinaattori 1 henkilöstösihteeri 1 lehtori 1 luokanopettaja 1 opettaja 1 projektisuunnittelija 1 päätoiminen tuntiopettaja 1 suomen kielen opettaja 1 tiedottaja 1 toimittaja 1 tuntiopettaja, vastuuopettaja 1 uutistoimittaja 1 Pääaine: käännöstiede (englanti) projektipäällikkö 2 freelance-kääntäjä 1 hallintoassistentti 1 koulutuspäällikkö 1 kääntäjä 1 markkinointiassistentti 1 palveluneuvoja 1 perintäsihteeri 1 92

97 Pääaine: käännöstiede apurahatutkija 1 asiakirjahallintosihteeri 1 kiinteistösihteeri 1 matkaopas 1 technical writer 1 toimistosihteeri 1 Pääaine: käännöstiede (saksa) asiakassihteeri 1 executive assistant 1 pääopettaja 1 vastaanottoharjoittelija 1 Pääaine: käännöstiede (venäjä) esimies koulutus 1 kassatarjoilija 1 konduktööri 1 museolehtori 1 Pääaine: yleinen kirjallisuustiede kirjastonhoitaja 1 äidinkielen ja kirjallisuuden sekä s2:n opettaja 1 93

98 LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LÄÄKETIETEELLINEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet LÄÄK lääketiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta Lääket. Vakituisessa työssä 10 Määräaikaisessa työssä 20 Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 0 Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 0 Apurahatutkijana 0 Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer 0 Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa 0 Työtön työnhakija 1 Työvoimapol. tai vastaava koulutus 0 Päätoiminen opiskelija 0 Perhevapaalla 9 Muuten työelämän ulkopuolella 1 Yhteensä 41 % Lääket. Vakituisessa työssä 24 Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana 49 Työtön työnhakija 2 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla 24 Yhteensä 100 LKM 41 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen Lääket. % 0 kk kk kk 4 10 yli 9 kk Yhteensä

99 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen Lääket. % 0 kk kk kk 4 10 yli 9 kk Yhteensä Työnantaja Lääket. Yksityinen yritys 5 Kunta, kuntayhtymä 30 Ammattikorkeakoulu 0 Valtio, valtion liikelaitos 1 Yliopisto 0 Muu julkisen hallinnon organisaatio 2 Järjestö tai vastaava 0 Oma yritys, vastaanotto tms. 0 Muu työnantaja 0 Yhteensä 38 % Lääket. Yritys tai järjestö 13 Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut 87 Muu työnantaja 0 Yhteensä 100 LKM 38 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Lääket. % Kokonaan Osittain 3 8 Ei lainkaan 0 0 Yhteensä

100 Työn luonne Lääket. % Tutkimus 0 0 Opetus tai koulutus 0 0 Johto- ja esimiestehtävät 1 3 Konsultointi 1 3 Asiakastyö Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 0 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 1 3 Muu työn luonne 5 13 Yhteensä Vuonna 2013 lääketieteen yksiköstä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 12 96

101 Vuonna 2013 lääketieteen yksiköstä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Tiedonhankintataidot Oman alan teoreettinen osaaminen Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Suomen kielen viestintätaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Tutkimusmenetelmätaidot Neuvottelutaidot Englannin kielen viestintätaidot Esiintymistaidot Lainsäädännön tuntemus Ruotsin kielen viestintätaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Tieto- ja viestintätekniikan taidot Projektinhallintataidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Esimiestaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Muiden kielten viestintätaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: lääketiede terveyskeskuslääkäri 14 erikoistuva lääkäri 10 ääkäri 9 kirurgiaan erikoistuva lääkäri 1 terveyskeskuslääkärin sijainen 1 työterveyslääkäri 1 varuskunnan lääkäri 1 vastaava terveyskeskuslääkäri 1 97

102 TERVEYSTIETEIDEN YKSIKKÖ TERVEYSTIETEIDEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet HOIT KATE hoitotiede kansanterveystiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta HOIT KATE Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % HOIT KATE Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija 0 0 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen HOIT KATE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % HOIT KATE Yhteensä 0 kk kk kk 5 7 yli 9 kk Yhteensä LKM

103 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen HOIT KATE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % HOIT KATE Yhteensä 0 kk kk kk 0 4 yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja HOIT KATE Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % HOIT KATE Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja 5 8 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? HOIT KATE Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % HOIT KATE Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

104 Työn luonne HOIT KATE Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % HOIT KATE Yhteensä Tutkimus 5 12 Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi 0 0 Asiakastyö Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 5 4 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 0 0 Muu työn luonne 0 4 Yhteensä LKM

105 Vuonna 2013 terveystieteiden yksiköstä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Tutkimusmenetelmätaidot Tiedonhankintataidot Suomen kielen viestintätaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Oman alan teoreettinen osaaminen Projektinhallintataidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Englannin kielen viestintätaidot Esiintymistaidot Neuvottelutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Lainsäädännön tuntemus Oman alan tehtävien käytännön taidot Esimiestaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Muiden kielten viestintätaidot Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) 101

106 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: hoitotiede osastonhoitaja 3 hoitotyön opettaja 2 päätoiminen tuntiopettaja 2 aikuiskoulutuksen opettaja 1 hoitotyön lehtori 1 johtava ohjaaja 1 kätilö 1 lehtori 1 opetusylihoitaja 1 projektikoordinaattori 1 päällikkö 1 suuhygienisti 1 terveydenhuollon opettaja 1 terveysneuvonnan johtaja 1 tohtoriopiskelija 1 työterveyshoitaja 1 yksikön johtaja 1 ylihoitaja 1 Pääaine: kansanterveystiede med. research assistant, sleep technician 1 nuorisotyönohjaaja 1 tohtoriopiskelija 1 tutkija 1 102

107 VIESTINNÄN, MEDIAN JA TEATTERIN YKSIKKÖ TYÖLLISYYSTILANNE KOULUTUSALOITTAIN Koulutusaloista käytetyt lyhenteet Human. YHT2 humanistinen koulutusala yhteiskuntatieteellinen koulutusala, yhteiskuntatieteiden tutkinto Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta Human. YHT2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % Human. YHT2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija 7 8 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen Human. YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

108 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen Human. YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk 10 8 yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja Human. YHT2 Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % Human. YHT2 Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja 4 3 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Human. YHT2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % Human. YHT2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 8 10 Yhteensä LKM

109 Työn luonne Human. YHT2 Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % Human. YHT2 Yhteensä Tutkimus 4 3 Opetus tai koulutus 7 15 Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 0 0 Asiakastyö 4 3 Markkinointi ja myynti 0 3 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 4 9 Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät 7 6 Muu työn luonne 4 3 Yhteensä LKM Vuonna 2013 viestinnän, median ja teatterin yksiköstä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 105

110 Vuonna 2013 viestinnän, median ja teatterin yksiköstä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Suomen kielen viestintätaidot Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Englannin kielen viestintätaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Esiintymistaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Ongelmanratkaisutaidot Neuvottelutaidot Projektinhallintataidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Lainsäädännön tuntemus Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Muiden kielten viestintätaidot Esimiestaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) Taloussuunnittelu ja budjetointi 106

111 HUMANISTINEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet MEKH PUVI TETU mediakulttuuri puheviestintä teatterin ja draaman tutkimus Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta MEKH PUVI TETU Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen MEKH PUVI TETU Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen MEKH PUVI TETU Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä

112 Työnantaja MEKH PUVI TETU Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? MEKH PUVI TETU Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Työn luonne MEKH PUVI TETU Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä

113 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: puheviestintä lehtori, liiketoimintavastaava 1 projektivastaava 1 Pääaine: teatterin ja draaman tutkimus katolisen uskonnon tuntiopettaja 1 tanssinohjaaja, taloushallinnon assistentti 1 verkostokoordinaattori 1 109

114 YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, yhteiskuntatieteiden tutkinto TYÖTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet TIED tiedotusoppi Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta TIED Vakituisessa työssä 11 Määräaikaisessa työssä 7 Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 2 Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 3 Apurahatutkijana 0 Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer 1 Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa 0 Työtön työnhakija 2 Työvoimapol. tai vastaava koulutus 0 Päätoiminen opiskelija 0 Perhevapaalla 3 Muuten työelämän ulkopuolella 1 Yhteensä 30 % TIED Vakituisessa työssä 40 Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana 40 Työtön työnhakija 7 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla 13 Yhteensä 100 LKM 30 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen TIED % 0 kk kk kk 5 17 yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen TIED % 0 kk kk kk 3 10 yli 9 kk Yhteensä

115 Työnantaja TIED Yksityinen yritys 10 Kunta, kuntayhtymä 2 Ammattikorkeakoulu 1 Valtio, valtion liikelaitos 3 Yliopisto 2 Muu julkisen hallinnon organisaatio 2 Järjestö tai vastaava 4 Oma yritys, vastaanotto tms. 1 Muu työnantaja 1 Yhteensä 26 % TIED Yritys tai järjestö 58 Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut 38 Muu työnantaja 4 Yhteensä 100 LKM 26 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? TIED % Kokonaan Osittain 5 20 Ei lainkaan 2 8 Yhteensä Työn luonne TIED % Tutkimus 1 4 Opetus tai koulutus 2 7 Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 0 0 Asiakastyö 1 4 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 1 4 Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät 2 7 Muu työn luonne 1 4 Yhteensä

116 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: tiedotusoppi toimittaja 10 tiedottaja 3 toimitussihteeri 2 assistant, order to cash 1 järjestösihteeri 1 kirjastonhoitaja 1 lehtori 1 monimediatuottaja 1 palveluneuvoja 1 tuntiopettaja 1 tutkija 1 valokuvaaja 1 viestintäasiantuntija 1 viestintäkoordinaattori 1 ympäristöasiantuntija 1 112

117 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ TYÖLLISYYSTILANNE KOULUTUSALOITTAIN Koulutusaloista käytetyt lyhenteet Human. Psyk. YHT2 humanistinen koulutusala psykologian koulutusala yhteiskuntatieteellinen koulutusala, yhteiskuntatieteiden tutkinto Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta Human. Psyk. YHT2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % Human. Psyk. YHT2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen Human. Psyk. YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Psyk. YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

118 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen Human. Psyk. YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Psyk. YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja Human. Psyk. YHT2 Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % Human. Psyk. YHT2 Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM

119 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Human. Psyk. YHT2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % Human. Psyk. YHT2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM Työn luonne Human. Psyk. YHT2 Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % Human. Psyk. YHT2 Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä LKM

120 Vuonna 2013 yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköstä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 116

121 Vuonna 2013 yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköstä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Suomen kielen viestintätaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Englannin kielen viestintätaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Esiintymistaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Projektinhallintataidot Neuvottelutaidot Lainsäädännön tuntemus Ruotsin kielen viestintätaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Esimiestaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Muiden kielten viestintätaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) 117

122 HUMANISTINEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet ETNO HISO LOGO l PHIL etnomusikologia historia logopedia filosofia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija 9 23 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM

123 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

124 Työnantaja ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä Yritys tai järjestö 46 Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut 54 Muu työnantaja 0 Yhteensä 100 LKM 24 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä Kokonaan 63 Osittain 38 Ei lainkaan 0 Yhteensä 100 LKM

125 Työn luonne ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % Yhteensä Tutkimus 13 Opetus tai koulutus 25 Johto- ja esimiestehtävät 0 Konsultointi 4 Asiakastyö 38 Markkinointi ja myynti 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 4 Viestintä- ja mediatyö 4 Toimisto- ja esikuntatehtävät 13 Muu työn luonne 0 Yhteensä 100 LKM

126 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: Etnomusikologia laulunopettaja 1 lehtori 1 projektisihteeri 1 tuntiopettaja 1 tutkija 1 Pääaine: Historia asiakirjahallintosihteeri 1 erityisluokanopettajan viransijainen 1 erityisopettaja 1 kirjastotoimihenkilö 1 käsikirjoittaja 1 museoassistentti 1 museolehtori 1 projektisuunnittelija 1 raportoija 1 ryhmänohjaaja 1 Pääaine: Logopedia puheterapeutti 6 laillistettu puheterapeutti 1 Pääaine: Filosofia projektikoordinaattori 1 tutkimusavustaja 1 122

127 PSYKOLOGIAN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet PSYK psykologia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta PSYK Vakituisessa työssä 3 Määräaikaisessa työssä 9 Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 0 Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 1 Apurahatutkijana 0 Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer 0 Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa 0 Työtön työnhakija 0 Työvoimapol. tai vastaava koulutus 0 Päätoiminen opiskelija 2 Perhevapaalla 0 Muuten työelämän ulkopuolella 0 Yhteensä 15 % PSYK Vakituisessa työssä 20 Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana 67 Työtön työnhakija 0 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla 13 Yhteensä 100 LKM 15 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen PSYK % 0 kk kk kk 2 13 yli 9 kk Yhteensä

128 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen PSYK % 0 kk kk kk 2 13 yli 9 kk Yhteensä Työnantaja PSYK Yksityinen yritys 3 Kunta, kuntayhtymä 9 Ammattikorkeakoulu 0 Valtio, valtion liikelaitos 1 Yliopisto 0 Muu julkisen hallinnon organisaatio 0 Järjestö tai vastaava 0 Oma yritys, vastaanotto tms. 0 Muu työnantaja 0 Yhteensä 13 % PSYK Yritys tai järjestö 23 Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut 77 Muu työnantaja 0 Yhteensä 100 LKM

129 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? PSYK % Kokonaan Osittain 2 15 Ei lainkaan 0 0 Yhteensä Työn luonne PSYK % Tutkimus 0 0 Opetus tai koulutus 0 0 Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 0 0 Asiakastyö Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 1 8 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 0 0 Muu työn luonne 0 0 Yhteensä AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: Psykologia psykologi 9 hr-asiantuntija 1 koulupsykologi 1 psykologi, kasvatus- ja perheneuvonta 1 psykologin sijainen 1 125

130 YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, yhteiskuntatieteiden tutkinto TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet HYVI NTYO SOSL SOSP SPED SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ SUKU hyvinvointiala nuorisotyö ja nuorisotutkimus sosiologia sosiologia, Pori sosiaalityö, sosiaalipedagogiikan linja sosiaalipolitiikka sosiaalipolitiikka, Pori sosiaalipsykologia sosiaalityö, Pori sosiaalityö sukupuolitutkimus Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta HYVI NTYO SOSL SOSP SPED SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ SUKU Yht. Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osaaikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osaaikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % HYVI NTYO SOSL SOSP SPED SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ SUKU Yht. Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM

131 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen HYVI NTYO SOSL SOSP SPED SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ SUKU Yht. 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % HYVI NTYO SOSL SOSP SPED SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ SUKU Yht. 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen HYVI NTYO SOSL SOSP SPED SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ SUKU Yht. 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % HYVI NTYO SOSL SOSP SPED SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ SUKU Yht. 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

132 Työnantaja HYVI NTYO SOSL SOSP SPED SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ SUKU Yht. Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % HYVI NTYO SOSL SOSP SPED SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ SUKU Yht. Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? HYVI NTYO SOSL SOSP SPED SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ SUKU Yht. Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % HYVI NTYO SOSL SOSP SPED SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ SUKU Yht. Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

133 Työn luonne HYVI NTYO SOSL SOSP SPED SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ SUKU Yht. Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % HYVI NTYO SOSL SOSP SPED SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ SUKU Yht. Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä LKM

134 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: hyvinvointiala lastenvalvoja, sosiaalityöntekijä 1 Pääaine: nuorisotyö ja nuorisotutkimus menetelmäkehittäjä 1 Pääaine: sosiologia tutkija 3 ammatillinen kuntoutusohjaaja 1 assistentti 1 hankesuunnittelija 1 henkilöstöassistentti 1 lapsityön ohjaaja 1 toimitussihteeri 1 verkkokoulutussuunnittelija 1 vuorovaikutussuunnittelija 1 yliaktuaari 1 Pääaine: sosiologia, Pori asiakasneuvoja 1 tohtorikoulutettava 1 ylitarkastaja 1 Pääaine: sosiaalityö, sosiaalipedagogiikan linja kuraattori 1 Pääaine: sosiaalipolitiikka, Pori customer service 1 projektikoordinaattori 1 toiminnanjohtaja 1 130

135 Pääaine: sosiaalipsykologia työhönvalmentaja 2 kouluttaja, koulutussihteeri 1 projektipäällikkö 1 projektityöntekijä 1 rehtori 1 tulliylitarkastaja 1 tutkimusamanuenssi 1 työnsuunnittelija 1 Pääaine: sosiaalityö, Pori sosiaalityöntekijä 5 lastensuojelun sosiaalityöntekijä 1 sosiaalityön johtaja 1 Pääaine: sosiaalityö sosiaalityöntekijä 21 koulukuraattori 3 lastensuojelun sosiaalityöntekijä 2 kehittäjäsosiaalityöntekijä 1 kuraattori 1 sosiaaliterapeutti 1 sosiaalityöntekijä, lasten sijaishuolto 1 urasuunnittelija 1 vastaava sosiaalityöntekijä 1 Pääaine: sukupuolitutkimus markkinatutkija, interviewer 1 131

136 TUTKINTO-OHJELMASTA VALMISTUNEET AMM HAM HOI IIM KAM KYM LOM MAT MVK POM PSM SOM STM STPM TILTA Ammattikasvatuksen maisteriohjelma Hallintotieteiden maisteriopinnot Hoitotieteen maisteriopinnot Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot Kauppatieteiden maisteriopinnot Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot Logopedian maisteriopinnot Matematiikan maisteriopinnot Monikielisen viestinnän käännöstieteen maisteriopinnot Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot Psykologian maisteriopinnot Sosiaalitieteiden maisteriopinnot Sosiaalityön maisteriopinnot Sosiaalityön maisteriopinnot, Pori Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma oh EDU HES JKK LTL SIS YKY Yhteensä AMM 2 2 KYM 1 1 HOI 1 1 HAM 4 4 TILTA 4 4 POM 2 2 KAM 1 1 MVK 1 1 IIM 2 2 MAT 1 1 PSM 2 2 SOM 2 2 LOM 1 1 STM 1 1 STPM 1 1 Yhteensä

137 LIITE 1 YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON JA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON SUORITTANEET VUONNA 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA SIJOITTUMISSEURANTAKYSELYYN VASTANNEET VUONNA 2014 Yksikkö Tutkintojen lkm Vastanneiden lkm Vastausprosentti Biolääketieteellisen teknologian % Informaatiotieteiden % Johtamiskorkeakoulu % Kasvatustieteiden % Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden % Lääketieteen % Terveystieteiden % Viestinnän, median ja teatterin % Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden % Yhteensä % YLIOPISTO YHTEENSÄ VUONNA % VUONNA % VUONNA % VUONNA % VUONNA % VUONNA %

138 Tampereen yliopisto Maisterin tai lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta valmistuneiden työllistymiskysely Hyvä Tampereen yliopistosta valmistunut Lähestymme sinua kyselyllä, jolla pyrimme selvittämään Tampereen yliopistosta hiljakkoin valmistuneiden sijoittumista työhön ja eräitä työnhakutilanteisiin liittyviä tekijöitä ja tyytyväisyyttä työhön ja tutkintoon. Odotamme vastaustasi kahden viikon kuluessa ensisijaisesti verkkolomakkeella osoitteessa tai oheisella palautuskuorella. Verkkovastaukseen tarvitset tämän lomakkeen ylälaidassa olevan opiskelijanumeron Kysely on suunnattu kaikille maisterin/lääketieteen lisensiaatin tutkinnon v suorittaneille nykyisestä työtilanteesta riippumatta. Ajankohtainen tieto valmistuneiden erilaisista tilanteista ja työllistymispoluista on tärkeää. Jotta kuva akateemisten työllistymisestä olisi mahdollisimman luotettava, on jokainen vastaus äärimmäisen arvokas. Mikäli et ole tällä hetkellä työssä, vastaa kysymyksiin soveltuvin osin. Yliopisto toimii aktiivisesti valmistuneiden työllistymisen edistämiseksi. Kyselyn kautta saatua tietoa hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden ohjauksessa. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää myös akateemisten työuraa koskevissa tutkimuksissa. Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, että työllistymisnäkökulma tulee riittävästi otetuksi huomioon mm. opiskelijamäärien mitoituksessa, opetussuunnitelmien sisällöissä, opetuksessa sekä harjoittelun järjestämisessä. Saadut vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eivätkä yksittäisen vastaajan antamat tiedot tule raportoinnissa ilmi siten, että hän olisi tunnistettavissa. Aineiston analysointi ja raportointi eteenpäin tehdään pelkästään yhteenvetotietojen pohjalta. Lomakkeiden numerointi yhdistää antamasi tiedot opintorekisterin taustatietoihin kuten koulutusalaan sekä helpottaa palautusten seurantaa. Sijoittumisseurantaraportti julkaistaan keväällä 2015 osoitteessa: Lisätietoja antavat kehittämispäällikkö Kaisa Lammi, puh sekä osastosihteeri Johanna Honkanen, puh Kiitos vaivannäöstäsi! Vastaa kysymyksiin rengastamalla oikea vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. I TYÖTILANNE JA TYÖHISTORIA a) Oletko tällä hetkellä? (valitse yksi annetuista vaihtoehdoista) 1 Vakituisessa työssä 2 Määräaikaisessa työssä 3 Teen vakituista osa-aikatyötä / periodityötä 4 Teen määräaikaista osa-aikatyötä / periodityötä 5 Apurahatutkijana 6 Itsenäisenä yrittäjänä / ammatinharjoittajana 7 Työllistettynä / työharjoittelussa / työkokeilussa 8 Työttömänä työnhakijana 9 Työvoimapoliittisessa tai vastaavassa koulutuksessa 10 Päätoimisena opiskelijana (johtaa tutkintoon tai arvosanaan) 11 Perhevapaalla (äitiys-/isyys-/vanhempain-/hoitovapaa) 12 Muuten työelämän ulkopuolella, miten? b) Montako kuukautta olet ollut yhteensä työssä valmistumisesi jälkeen? Olen ollut työssä kuukautta, josta koulutustani vastaavissa tehtävissä kuukautta. c) Millaisessa työssä olet opiskeluaikanasi ollut? Voit valita useamman vaihtoehdon. 1 Lukukausien aikana opiskelualaan liittyvässä työssä 2 Lukukausien aikana muussa kuin opiskelualaan liittyvässä työssä 3 Tutkintoon sisältyvässä harjoittelussa 4 Lukukausien ulkopuolella tehtävässä työssä (esim. kesätyö) 5 En ole ollut työssä opiskeluaikana Seuraavat kysymykset (d-f) tässä osiossa vain työssäoleville. Jos olet esim. perhe- tai opintovapaalla, vastaa sen työpaikan perusteella, josta jäit vapaalle. (Jos et ole työssä, siirry kohtaan II c). d) Nykyinen päätyönantajasi on 1 Yksityinen yritys 2 Kunta, kuntayhtymä 3 Ammattikorkeakoulu 4 Valtio, valtion liikelaitos 5 Yliopisto 6 Muu julkisen hallinnon organisaatio 7 Järjestö tai vastaava 8 Oma yritys, vastaanotto tms. 9 Muu, mikä? e) Ammatti-, tehtävä- tai virkanimikkeesi?

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 tietojenkäsittelyopin oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 hoitotieteen oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM)

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=98, vastausprosentti 37 n=157,

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Sijoittumisseuranta vuonna 29 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5.2 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä 2 kyselyn,

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5. VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 1 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 1.5.1 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008 Luonnontieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali, terveys ja liikunta ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Arja Haapakorpi & Paula Paasto Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013

Sijoittumisseuranta 2013 Sijoittumisseuranta 201 Vaasan yliopistossa vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopisto Opintoasiat / Urapalvelut Jaana

Lisätiedot

n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti 45 Työmarkkinatilanne 4 % 3 % 1 % 12 % Työssä Työtön Muu

n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti 45 Työmarkkinatilanne 4 % 3 % 1 % 12 % Työssä Työtön Muu OIKEUSTIEDE (OTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja terveydenhoitaja rakennusinsinööri fysioterapeutti metsäsuunnittelija marketing manager travel supervisor system designer maaseutuneuvoja liikunnanohjaaja maanmittausinsinööri sairaanhoitaja tietotekniikan

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Arja Haapakorpi & Paula Paasto Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ VUONNA 2009 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖMARKKINOILLE TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8 nainen 8 27 29,6. Luonnontieteellinen koulut.ala 28,8 mies 50 179 27,9 nainen 33 109 30,3

Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8 nainen 8 27 29,6. Luonnontieteellinen koulut.ala 28,8 mies 50 179 27,9 nainen 33 109 30,3 26.9.2013 opinto-oikeus alkanut 1.8.2012 31.7.2013, suoritukset samalta ajalta (sis. korvaavat suoritukset) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö 22,7 Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Tanja Makkonen Aalto BIZ valmistuneiden sijoittuminen Seuraamme tiiviisti Kauppakorkeakoulusta valmistuneiden

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015 MTI- opetuksen tulevaisuus yhdessä tehden Metsätalousinsinöörien AMK- opetuksen kehittämisseminaari 29.10.2015 Tutkija Eila Lautanen, TTS Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 1. vastaajajoukon kuvaus

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Miten hyvin KTM:t työllistyvät? Töissä 80 % valmistumishetkellä 6 kk:n kuluttua valmistumisesta

Lisätiedot

MAISTERIEN URASEURANTAA

MAISTERIEN URASEURANTAA MAISTERIEN URASEURANTAA Tampereen yliopistosta vuosina 2001 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viiden vuoden kuluttua valmistumisesta TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 2008

Lisätiedot

Viiden vuoden jälkeen

Viiden vuoden jälkeen Viiden vuoden jälkeen Jyväskylän yliopistosta vuonna 2000 valmistuneiden maistereiden työllistyminen Piia Lavikainen Tutkimusraportti 20.6.2006 Jyväskylän yliopisto Tutkimus- ja rekrytointipalvelut Tiivistelmä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Metropolia Ammattikorkeakoulu 17.4.2013 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta

Ura- ja työmarkkinaseuranta Meri Kytö ja Sanna Salonen Ura- ja työmarkkinaseuranta Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2005 valmistuneille Tampereen ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences Sarja B. Raportteja 24 Tampere

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Tohtoreiden ura- ja työmarkkinaseuranta. Vuosina 2010 2011 Oulun yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille

Tohtoreiden ura- ja työmarkkinaseuranta. Vuosina 2010 2011 Oulun yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille Tohtoreiden ura- ja työmarkkinaseuranta Vuosina 2010 2011 Oulun yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille Saatteeksi Tässä annetut tiedot tohtoreiden työllistymisestä

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta. Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2007 valmistuneiden diplomi-insinöörien uraseurantatutkimuksen tulokset

Viisi vuotta valmistumisesta. Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2007 valmistuneiden diplomi-insinöörien uraseurantatutkimuksen tulokset Ura- ja rekrytointipalvelut Satu Malo Aalto-TT 5/2014 Uraseurantatutkimus on akateemisten rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto Aarresaaren kehittämä tutkimus, jolla kartoitetaan korkeakoulutettujen

Lisätiedot

Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla

Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla Arja Haapakorpi, Jyri Manninen & Paula Paasto Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla Vuonna 2001 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon ja päättötutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen Tiedekunta Laitos Oppiaine/Koulutusohjelma Tieteenala Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen

Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Uraseuranta 2014 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut Sunna Vainiomaa

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN URASEURANTA 2010

YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN URASEURANTA 2010 YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN URASEURANTA 2010 Vaasan yliopistossa vuonna 2005 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Sunna

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Suuntamassa tohtorin työtehtäviin

Suuntamassa tohtorin työtehtäviin Suuntamassa tohtorin työtehtäviin 22.11.2012 Työelämäasiantuntijat Eira Helminen ja Terhi Erkkilä etunimi.sukunimi@uta.fi ja uraohjaaja@uta.fi Tampereen yliopisto, opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

FSD2539 Joensuun yliopistosta vuosina 2003-2006 valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden työllistyminen

FSD2539 Joensuun yliopistosta vuosina 2003-2006 valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden työllistyminen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2539 Joensuun yliopistosta vuosina 2003-2006 valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan yhteiskuntatieteistä kansantaloustiedettä, liiketaloustiedettä, kasvatustieteitä, media- ja viestintätieteitä,

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2010

SIJOITTUMISSEURANTA 2010 SIJOITTUMISSEURANTA 2010 Vaasan yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Sunna Vainiomaa ja Linda Ravindrarajan

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu)

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu) Sijoittumiskysely nuoriso ja vapaaajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008 2012 valmistuneille Perusraportti (muokattu) 1. Sukupuoli Mies 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä SEFEN RAPORTTEJA 5/2011 Viisi vuotta työelämässä Vuonna 2005 KTM-tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille Antti Raita SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN SEFE & AARRESAARI ERKOSTO Sisältö

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 79% 6 4 2 21% nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 3% 27-36 37-46 47-56 25% 28% 29% 57-62 16% 63 vuotta tai yli 2 4 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi postinumeroalue

Lisätiedot

Minne humanistimaisteri työllistyy? Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut

Minne humanistimaisteri työllistyy? Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Minne humanistimaisteri työllistyy? Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Minne humanistimaisteri työllistyy? Luennossa käsitellään esimerkiksi seuraavia aiheita: Millaisiin työtehtäviin

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

MAISTERIEN URASEURANTAA

MAISTERIEN URASEURANTAA MAISTERIEN URASEURANTAA Tampereen yliopistosta vuosina 1999 2000 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viiden vuoden kuluttua valmistumisesta TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2006

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä TAMPEREEN YLIOPISTO Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä Vuosina 2006 ja 2007 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 6 65 % 35 % 2 nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 4 % 27-36 37-46 47-56 57-62 22 % 27 % 29 % 17 % 63 vuotta tai yli 1 % 2 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan luonnontieteistä avaruustieteitä ja tähtitiedettä, fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tässä dokumentissa tarkastellaan tekniikan aloista arkkitehtuuria; kone- ja valmistustekniikkaa; rakennusja yhdyskuntatekniikkaa; sähkötekniikkaa,

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1039/2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Arkeologien, folkloristien ja kansatieteilijöiden sijoittuminen työelämään vuosina 1996-2005

Arkeologien, folkloristien ja kansatieteilijöiden sijoittuminen työelämään vuosina 1996-2005 KULTTUURIEN TUTKIMUKSEN LAITOKSELTA VALMISTUNEIDEN MAISTEREIDEN TYÖLLISTYMINEN Arkeologien, folkloristien ja kansatieteilijöiden sijoittuminen työelämään vuosina 1996-2005 Kevät 2007 Helsingin yliopisto

Lisätiedot