TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Toukokuu 2013

2

3 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA VALMISTUMISVUOSITTAIN... 5 II TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA KOULUTUSALOITTAIN III TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA YKSIKÖITTÄIN IV TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA YKSIKKÖKOHTAISESTI, KOULUTUSALOITTAIN JA PÄÄAINEITTAIN BIOLÄÄKETIETEELLISEN TEKNOLOGIAN YKSIKKÖ LUONNONTIETEELLINEN ALA INFORMAATIOTIETEIDEN YKSIKKÖ LUONNONTIETEELLINEN ALA JOHTAMISKORKEAKOULU KAUPPATIETEELLINEN ALA YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, hallintotieteiden tutkinto YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, yhteiskuntatieteiden tutkinto KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ HUMANISTINEN KOULUTUSALA KASVATUSTIETEELLINEN ALA, OPETTAJAKOULUTUS KASVATUSTIETEELLINEN ALA, MUU KOULUTUS KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ HUMANISTINEN ALA LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LÄÄKETIETEELLINEN ALA TERVEYSTIETEIDEN ALA TERVEYSTIETEIDEN YKSIKKÖ TERVEYSTIETEIDEN ALA VIESTINNÄN, MEDIAN JA TEATTERIN YKSIKKÖ HUMANISTINEN ALA YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, yhteiskuntatieteiden tutkinto YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ HUMANISTINEN ALA PSYKOLOGIAN ALA YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, yhteiskuntatieteiden tutkinto LIITE 1... YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON JA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON SUORITTANEET VUONNA 2011 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA... LIITE 2... Maisterin tutkinnosta valmistuneiden työllistymiskysely... LIITE 3... VUOSINA YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN ASUINMAAKUNTA (vuoden 2012 osoitetietojen perusteella)... 1

4 2

5 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo yli 15 vuoden ajan. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Ylemmän korkeakoulututkinnon sekä lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn noin vuosi valmistumisensa jälkeen. Kysely on tehty vuosittain kahdessa erässä - keväällä ja syksyllä valmistuneet erikseen. Valmistuneiden vastausaktiivisuus on aina ollut hyvä, tänä vuonna 64 %. Vuonna 2011 valmistuneiden vastausprosentit yksiköittäin on esitetty liitteessä 1. Ylemmän korkeakoulututkinnon (tai LL) vuonna 2011 suoritti 997 opiskelijaa. Edellisten vuosien tutkintomäärät löytyvät liitteestä 1. Vastavalmistuneiden työllistymistä on tarpeen seurata systemaattisesti. Työllistymisen selvittäminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä; työllistyä voi varsin monella tavoin, samoin jäädä työllistymättä. On myös syytä muistaa, että työelämän ulkopuolelle jääminen saattaa olla vastavalmistuneen oma, tietoinen valinta. Nämä seikat on syytä pitää mielessä taulukoiden lukuja tulkittaessa ja johtopäätöksiä tehtäessä. Tässä selvityksessä mukana olevat 636 vastannutta ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon tai lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna Tähän kyselyyn vastanneet ovat valmistuneet vielä pääaineista, tutkintoohjelmat ovat olleet käytössä vuodesta Taulukoiden avulla on mahdollisuus tarkastella työllistymistä ja työnhakuun liittyviä tekijöitä koulutusala-, yksikkö- ja pääainekohtaisesti. Osion 1 taulukoissa on vertailun vuoksi työllistymistietoja myös aikaisemmin, vuosina valmistuneista. Pääsääntöisesti taulukoissa on esitetty sekä absoluuttiset että suhteelliset frekvenssit. Joitakin asioita on havainnollistettu myös graafisin esityksin. Suhteelliset osuudet on kuitenkin jätetty esittämättä sellaisissa tapauksissa, joissa vastaajia on ollut vain vähän (kymmenen tai alle). Raportin tarkoituksena on kuvailla vastavalmistuneiden työllisyystilannetta. Selitykset ja kommentit on tarkoituksella jätetty pois. Ura- ja rekrytointipalveluissa on runsaasti tietoa taulukoiden taustalla olevista asioista, joten heidän puoleensa voi kääntyä johtopäätösten ja tulkintojen teossa esiin tulevien asioiden varmistamisessa. Vastavalmistuneiden työllistymisen seurantaa on tarkoitus edelleen kehittää ja jatkaa säännönmukaisesti. Tällä hetkellä seurantajärjestelmässä kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneiden (vuosi valmistumisesta) seurannan lisäksi seurataan myös valtakunnallisena verkostoyhteistyönä tohtorin tutkinnon (jatkotutkinnon) suorittaneiden sijoittumista 2-3 vuotta tutkinnon loppuunsaattamisesta. Maistereille on toteutettu myös useamman vuoden ajan valtakunnallisena yhteistyönä uraseurantaa eli varhaisen uran tilannekatsausta 5 vuotta valmistumisesta. Tässä yhteistyössä ovat mukana kaikki yliopistot. Selvityksen toimittamisesta ovat vastanneet tutkimusassistentti Leena Berg ja tutkimuspäällikkö Jyrki Ollikainen tilastotieteen tutkimuspalveluyksikkö TUPAsta sekä osastosihteeri Johanna Honkanen Ura- ja rekrytointipalveluista. Hankkeen kokonaisuudesta on vastuussa kehittämispäällikkö Kaisa Lammi Ura- ja rekrytointipalveluista. 3

6 4

7 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA VALMISTUMISVUOSITTAIN 5

8 6

9 Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml apurahatutkijana Osa-aika- tai perioditöissä Yrittäjä / ammatinharjoittaja Työllistetty / työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koulutuksessa Päätoiminen opiskelija Työelämän ulkopuolella, esim perhevapaalla Yhteensä Vakituisessa työssä 46 % 52 % 33 % 35 % 43 % 44,1 % Määräaikaisessa työssä, ml. 40 % 33 % 49 % 53 % 41 % 40,9 % apurahatutkijana Työtön työnhakija 4,4 % 4,8 % 4,5 % 3,0 % 4,1 % 4,3 % Työelämän ulkopuolella, esim. 9 % 10 % 13 % 9 % 12 % 10,7 % perhevapaalla Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen *) VALMISTUMISVUOSI Yhteensä 0 kk kk kk Yli 9 kk Yhteensä kk 4 % 4 % 3 % 3 % 4 % 3,8 % 1-6 kk 10 % 11 % 11 % 10 % 11 % 10,8 % 7-9 kk 8 % 8 % 12 % 11 % 9 % 9,1 % Yli 9 kk 78 % 77 % 74 % 76 % 76 % 76,3 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % *) Taulukon luvuissa ovat mukana myös työelämän ulkopuolella olevat. 7

10 Työnantaja VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio, ml. korkeakoulut Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä Yritys tai järjestö 37 % 45 % 33 % 33 % 33 % 38,2 % Julkinen organisaatio, ml. 60 % 51 % 63 % 64 % 64 % 58,6 % korkeakoulut Muu työnantaja 3 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3,3 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Kokonaan 61 % 54 % 70 % 67 % 66 % 61,5 % Osittain 32 % 36 % 24 % 28 % 27 % 31,1 % Ei lainkaan 7 % 9 % 6 % 6 % 7 % 7,4 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 8

11 Tärkein syy koulutustasoa vastaamattoman työn tekemiseen Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista 28 Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä 27 Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön 18 Työ on mielenkiintoisempaa 8 % Palkka ja/tai työehdot paremmat 8 Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin 7 Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä 4 9

12 Vuonna 2011 valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen Vuonna 2011 valmistuneiden opiskeluajan työmuodot % Lukukausien aikana opiskelualaan liittyvä työ Lukukausien aikana muu kuin opiskelualaan liittyvä työ Työharjoittelu Lukukausien ulkopuolella tehtävä työ (kesätyö) 2 Ei töissä opiskeluaikana 10

13 Vuonna 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Tutkimusmenetelmätaidot Suomen kielen viestintätaidot Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Englannin kielen viestintätaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Esiintymistaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Projektinhallintataidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Neuvottelutaidot Lainsäädännön tuntemus Muiden kielten viestintätaidot Esimiestaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) 11

14 Vuonna 2011 valmistuneiden opiskelusuunnitelmat seuraavan vuoden aikana Nainen % Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Mies Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon 12

15 II TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA KOULUTUSALOITTAIN 13

16 14

17 Koulutusaloista käytetyt lyhenteet Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 humanistinen koulutusala kasvatustieteellinen koulutusala, opettajankoulutus kasvatustieteellinen koulutusala, ei opettajankoulutus kauppatieteellinen koulutusala luonnontieteellinen koulutusala lääketieteellinen koulutusala psykologian koulutusala terveystieteiden koulutusala hallintotiede ml. turvallisuus- ja korkeakouluhallinto, julkisoikeus, kunnallisoikeus, kunnallispolitiikka, kunnallistalous, julkisyhteisöjen laskentatoimi, aluetiede, ympäristöpolitiikka valtio-oppi, kv. politiikka, sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaali-politiikka, sosiaalityö, tiedotusoppi, naistutkimus, hyvinvointiala, sosiaaliantropologia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteis- Yhteensä kunta- tieteet 2 Vakituisessa työssä Määräaik. työssä Vakituisessa osaaikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/amm.harj./ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoim.opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteis- kunta.- tieteet 1 Yhteis- Yhteensä kunta- tieteet 2 Vakituisessa työssä Määräaik. työssä, ml. apurahatutkija Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM

18 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

19 Työnantaja Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

20 Työn luonne yleisyysjärjestyksessä Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteis- Yhteiskuntatieteet 1 tieteet kunta- 2 Yhteensä Asiakastyö Opetus tai koulutus Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Tutkimus Viestintä- ja mediatyö Johto- ja esimiestehtävät Muu työn luonne Konsultointi Toimistotehtävät Markkinointi ja myynti Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteis- Yhteiskuntatieteet 1 tieteet kunta- 2 Yhteensä Asiakastyö Opetus tai koulutus Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Tutkimus Viestintä- ja mediatyö Johto- ja esimiestehtävät Muu työn luonne Konsultointi Toimistotehtävät Markkinointi ja myynti Yhteensä LKM

21 Mitä hakukanavia käytti nykyisen työpaikan saamisessa? (Henkilö on voinut mainita korkeintaan kolme tärkeintä; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Jatkaa entisellä työnantajalla Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Hyödynsi suhdeverkostoja Verkkorekrytointipalvelut Työvoimatoimisto Lehti-ilmoitukseen vastaaminen Muu hakukanava Yliopiston rekrytointipalvelut Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Jatkaa entisellä työnantajalla Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Hyödynsi suhdeverkostoja Verkkorekrytointipalvelut Työvoimatoimisto Lehti-ilmoitukseen vastaaminen Muu hakukanava Yliopiston rekrytointipalvelut % Yhteensä Vastanneita yhteensä

22 Nykyisen työpaikan saamiseen myönteisesti vaikuttaneiden tekijöiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä koulutusaloittain (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Oikea asenne ja motivaatio 5,4 5,4 5,6 5,2 5,1 3,9 4,5 5,1 5,3 5,2 5,1 Tutkinnon pääaine 4,1 5,3 4,1 4,1 4,7 5,9 5,8 4, ,3 4,5 Työkokemus 4,4 4,2 4,3 4,7 4,5 3,4 4,5 4,5 5,1 4,8 4,5 Erityisosaaminen 4,5 4, ,1 4,1 2,5 2,9 4,4 4,8 4,4 4,1 Tutkinnon opintoyhdistelmä 4,2 4,3 4, ,2 3,7 3,5 4,4 4,3 3,8 4.0 Työharjoittelu 2,9 2,7 3,3 2,5 2,9 2,8 4,3 3,3 2,8 3,5 3.0 Vahva suhdeverkosto 3,1 3,6 3,3 2, ,8 2, ,1 2,9 Oman ja lähialojen työmarkkinoiden aktiivinen seuraaminen 3, ,1 3,1 3,2 2, ,7 2, ,9 Opinnäytteen/ gradun luomat valmiudet ja kontaktit 2.0 2,3 2,7 2,4 3,1 1,6 2,4 3,4 2,8 2,5 2,4 Harrastuksien/ luottamustehtävien tuoma lisäpätevyys ja kontaktit 2,6 3,1 2,7 2,2 2,4 1,5 1,3 2,2 2,4 2,5 2,4 Vastanneita keskimäärin Yht. 20

23 Syyt koulutustasoa vastaamattoman työn tekemiseen yleisyysjärjestyksessä Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Työ on mielenkiintoisempaa Palkka ja/tai työehdot paremmat Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Työ on mielenkiintoisempaa Palkka ja/tai työehdot paremmat Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Yhteensä LKM

24 Mitkä seuraavista tekijöistä ovat vaikeuttaneet työllistymistä koulutustasoa vastaaviin tehtäviin? (Sama henkilö on voinut mainita useamman kohdan; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteis- Yhteensä kunta- tieteet 2 Työkokemuksen puute Alueellinen työmarkkinatilanne Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä Tutkinnon huono tunnettuus Muu syy Ikä Perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy Sukupuoli Puutteellinen kielitaito Puutteelliset tietotekniikkataidot Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteis- Yhteensä kunta- tieteet 2 Työkokemuksen puute Alueellinen työmarkkinatilanne Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä Tutkinnon huono tunnettuus Muu syy Ikä Perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy Sukupuoli Puutteellinen kielitaito Puutteelliset tietotekniikkataidot % Yhteensä Vastanneita yhteensä

25 Työelämässä hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden keskimääräinen kehittyminen yliopisto-opiskelussa suuruusjärjestyksessä koulutusaloittain (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Oman alan teoreettinen osaaminen 4,9 4,8 5,0 4,6 5,0 5,2 4,3 5,1 5,0 4,8 4,9 Tiedonhankintataidot 4,7 4,6 5,2 4,5 4,5 5,0 4,4 5,3 4,9 4,8 4,8 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,6 4,3 4,8 4,6 4,5 4,4 4,2 4,8 4,7 4,7 4,6 Tutkimusmenetelmätaidot 4,4 4,7 5,0 4,3 4,3 3,8 4,4 5,3 4,9 4,7 4,5 Suomen kielen viestintätaidot 4,7 4,8 4,9 4,3 4,3 4,0 3,8 4,0 4,5 4,7 4,5 Ongelmanratkaisutaidot 4,1 3,9 4,5 3,9 4,1 4,6 4,0 4,4 4,1 3,9 4,1 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 4,0 4,5 4,2 4,0 3,8 4,9 3,1 4,7 3,9 3,8 4,1 Englannin kielen viestintätaidot 4,3 3,4 3,8 4,5 4,0 3,2 3,2 4,0 4,0 3,9 4,0 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 3,8 4,2 4,1 3,5 4,1 3,1 3,2 4,2 4,1 3,9 3,8 Esiintymistaidot 4,0 4,1 4,6 3,7 3,3 3,3 3,1 3,9 3,6 3,5 3,7 Organisointi- ja koordinointitaidot 3,6 3,6 3,9 3,4 3,3 3,3 3,3 4,2 3,8 3,5 3,5 Oman alan tehtävien käytännön taidot 3,7 3,8 3,1 2,9 3,2 4,1 4,2 3,5 3,2 3,2 3,4 Projektinhallintataidot 3,3 3,6 3,2 3,1 3,2 2,7 2,6 4,5 3,7 3,2 3,3 Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä 3,9 2,8 3,5 3,1 2,8 3,0 2,1 3,1 3,2 3,1 3,2 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 3,5 4,7 4,5 2,7 2,9 2,9 3,3 3,9 3,1 2,7 3,2 Ruotsin kielen viestintätaidot 3,3 3,0 3,3 3,6 2,7 3,1 2,3 3,2 3,0 3,3 3,2 Neuvottelutaidot 3,2 3,6 3,4 2,9 2,5 3,9 2,4 3,7 3,5 2,9 3,2 Lainsäädännön tuntemus 2,5 3,3 2,8 3,6 2,1 3,8 3,0 3,5 4,2 3,2 3,1 Muiden kielten viestintätaidot 3,7 1,5 1,4 3,3 1,7 1,5 1,9 1,7 2,3 2,4 2,5 Esimiestaidot 2,0 2,2 2,6 2,3 1,8 2,7 2,3 3,2 3,0 2,0 2,3 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,7 1,4 2,4 4,4 1,7 1,4 1,2 2,0 3,2 1,8 2,1 Taloussuunnittelu ja budjetointi 1,5 1,6 2,2 3,4 1,5 1,6 1,1 2,7 3,2 1,8 2,0 Vastanneita keskimäärin

26 Opiskeleeko tai aikooko aloittaa opiskelun seuraavan vuoden aikana? (Sama henkilö on voinut mainita useamman kohdan; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet Yhteiskunta- Yhteensä 1 tieteet 2 Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteis- Yhteensä kunta- tieteet 2 Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon % Yhteensä Vastanneita yhteensä

27 III TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA YKSIKÖITTÄIN 25

28 26

29 Tieteenalayksiköistä käytetyt lyhenteet IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Lääketieteen yksikkö Terveystieteiden yksikkö Viestinnän, median ja teatterin yksikkö Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM

30 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

31 Työnantaja IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

32 Työn luonne yleisyysjärjestyksessä IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Asiakastyö Opetus tai koulutus Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Tutkimus Viestintä- ja mediatyö Johto- ja esimiestehtävät Muu työn luonne Konsultointi Toimistotehtävät Markkinointi ja myynti Yhteensä % IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Asiakastyö Opetus tai koulutus Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Tutkimus Viestintä- ja mediatyö Johto- ja esimiestehtävät Muu työn luonne Konsultointi Toimistotehtävät Markkinointi ja myynti Yhteensä LKM

33 Mitä hakukanavia käytti nykyisen työpaikan saamisessa? (Henkilö on voinut mainita korkeintaan kolme tärkeintä; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Jatkaa entisellä työnantajalla Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Hyödynsi suhdeverkostoja Verkkorekrytointipalvelut Työvoimatoimisto Lehti-ilmoitukseen vastaaminen Muu hakukanava Yliopiston rekrytointipalvelut Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Vastanneita yhteensä % IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Jatkaa entisellä työnantajalla Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Hyödynsi suhdeverkostoja Verkkorekrytointipalvelut Työvoimatoimisto Lehti-ilmoitukseen vastaaminen Muu hakukanava Yliopiston rekrytointipalvelut % Yhteensä Vastanneita yhteensä Nykyisen työpaikan saamiseen myönteisesti vaikuttaneiden tekijöiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä yksiköittäin (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Oikea asenne ja motivaatio 4,6 5,3 5,3 5,5 5,3 4,0 5,1 5,5 5,1 5,1 Tutkinnon pääaine 4,6 4,7 3,9 4,8 4,0 5,8 4,5 4,8 4,5 4,5 Työkokemus 4,5 4,5 4,9 4,3 4,3 3,4 4,5 4,9 4,6 4,5 Erityisosaaminen 4,1 4,1 4,4 4,2 4,3 2,6 4,4 4,5 4,2 4,1 Tutkinnon opintoyhdistelmä 4,1 4,3 4,1 4,2 4,2 3,7 4,4 3,5 3,9 4,0 Työharjoittelu 3,4 2,8 2,9 3,1 2,6 2,8 3,4 3,1 3,3 3,0 Vahva suhdeverkosto 3,3 2,9 2,9 3,5 2,9 2,0 2,6 3,5 3,1 2,9 Oman ja lähialojen työmarkkinoiden aktiivinen seuraaminen 1,6 3,5 2,9 3,0 2,9 2,3 2,8 3,2 3,0 2,9 Opinnäytteen/ gradun luomat valmiudet ja kontaktit 4,8 2,7 2,5 2,5 1,9 1,7 3,3 2,4 2,5 2,4 Harrastuksien/ luottamustehtävien tuoma lisäpätevyys ja kontaktit 1,4 2,6 2,5 3,0 2,4 1,6 2,1 3,2 2,0 2,4 Vastanneita keskimäärin

34 Syyt koulutustasoa vastaamattoman työn tekemiseen tärkeysjärjestyksessä IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Työ on mielenkiintoisempaa Palkka ja/tai työehdot paremmat Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Yhteensä % IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Työ on mielenkiintoisempaa Palkka ja/tai työehdot paremmat Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Yhteensä LKM

35 Mitkä seuraavista tekijöistä ovat vaikeuttaneet työllistymistä koulutustasoa vastaaviin tehtäviin? (Sama henkilö on voinut mainita useamman kohdan; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Työkokemuksen puute Alueellinen työmarkkinatilanne Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä Tutkinnon huono tunnettuus Muu syy Ikä Perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy Sukupuoli Puutteellinen kielitaito Puutteelliset tietotekniikkataidot Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Työkokemuksen puute Alueellinen työmarkkinatilanne Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä Tutkinnon huono tunnettuus Muu syy Ikä Perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy Sukupuoli Puutteellinen kielitaito Puutteelliset tietotekniikkataidot % Yhteensä Vastanneita yhteensä

36 Työelämässä hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden keskimääräinen kehittyminen yliopisto-opiskelussa suuruusjärjestyksessä yksiköittäin (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Oman alan teoreettinen osaaminen 5,4 4,9 4,8 4,9 4,8 5,2 5,1 4,7 4,9 4,9 Tiedonhankintataidot 4,5 4,5 4,7 4,9 4,7 5,0 5,3 4,2 4,9 4,8 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 3,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,4 4,8 4,3 4,7 4,6 Tutkimusmenetelmätaidot 3,9 4,4 4,5 4,8 4,4 3,8 5,3 4,3 4,8 4,5 Suomen kielen viestintätaidot 4,0 4,4 4,4 4,9 4,6 3,9 4,2 5,1 4,7 4,5 Ongelmanratkaisutaidot 3,6 4,1 4,0 4,2 3,9 4,6 4,4 3,9 4,0 4,1 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 4,4 3,7 3,9 4,4 3,8 4,9 4,6 4,4 3,8 4,1 Englannin kielen viestintätaidot 4,5 3,9 4,3 3,6 4,4 3,2 4,0 4,1 3,8 4,0 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 3,5 4,2 3,7 4,1 3,9 3,1 4,2 4,0 3,8 3,8 Esiintymistaidot 3,8 3,2 3,5 4,4 3,8 3,3 3,9 4,2 3,6 3,7 Oman alan tehtävien käytännön taidot 2,5 3,4 3,6 3,8 3,5 3,3 4,2 3,5 3,6 3,5 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,7 2,9 3,0 3,6 3,6 4,1 3,5 4,2 3,2 3,4 Neuvottelutaidot 2,3 3,4 3,3 3,4 3,3 2,7 4,5 3,6 3,1 3,3 Projektinhallintataidot 3,1 2,7 3,2 3,1 4,1 3,0 3,0 3,5 3,0 3,2 Lainsäädännön tuntemus 2,2 3,0 2,8 4,6 3,5 2,9 4,0 2,8 3,1 3,2 Ruotsin kielen viestintätaidot 2,5 2,7 3,3 3,1 3,4 3,0 3,3 3,3 3,2 3,2 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 2,0 2,6 3,0 3,6 2,9 3,9 3,7 3,5 3,1 3,2 Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä 2,2 2,1 3,7 3,0 2,3 3,7 3,6 2,5 3,3 3,1 Esimiestaidot 1,8 1,7 2,9 1,5 4,1 1,5 1,7 2,8 2,2 2,5 Muiden kielten viestintätaidot 1,5 1,9 2,4 2,4 1,9 2,7 3,3 2,0 2,2 2,3 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,3 1,6 3,4 1,8 1,6 1,4 2,1 1,7 1,7 2,1 Taloussuunnittelu ja budjetointi 1,4 1,5 3,0 1,9 1,4 1,6 2,7 1,5 1,7 2,0 Vastanneita keskimäärin

37 Opiskeleeko tai aikooko aloittaa opiskelun seuraavan vuoden aikana? (Sama henkilö on voinut mainita useamman kohdan; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % IBT SIS JKK EDU LTL MED HES CMT YKY Yhteensä Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon % Yhteensä Vastanneita yhteensä

38 36

39 IV TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA YKSIKKÖKOHTAISESTI, KOULUTUSALOITTAIN JA PÄÄAINEITTAIN 37

40 BIOLÄÄKETIETEELLISEN TEKNOLOGIAN YKSIKKÖ LUONNONTIETEELLINEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet BIKE biokemia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta BIKE Vakituisessa työssä 1 Määräaikaisessa työssä 9 Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 0 Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 0 Apurahatutkijana 1 Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer 0 Työllistetty/ työharjoittelussa 0 Työtön työnhakija 1 Työvoimapol. tai vastaava koulutus 0 Päätoiminen opiskelija 0 Perhevapaalla 0 Muuten työelämän ulkopuolella 0 Yhteensä 12 % BIKE Vakituisessa työssä 8 Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana 83 Työtön työnhakija 8 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla 0 Yhteensä 100 LKM 12 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen BIKE % 0 kk kk kk 2 17 yli 9 kk 9 75 Yhteensä

41 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen BIKE % 0 kk kk kk 2 18 yli 9 kk 8 73 Yhteensä Työnantaja BIKE Yksityinen yritys 2 Kunta, kuntayhtymä 0 Ammattikorkeakoulu 0 Valtio, valtion liikelaitos 0 Yliopisto 9 Muu julkisen hallinnon organisaatio 0 Järjestö tai vastaava 0 Oma yritys, vastaanotto tms. 0 Muu työnantaja 0 Yhteensä 11 % BIKE Yritys tai järjestö 18 Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut 82 Muu työnantaja 0 Yhteensä 100 LKM 11 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? BIKE % Kokonaan 8 73 Osittain 3 27 Ei lainkaan 0 0 Yhteensä Työn luonne BIKE % Tutkimus 9 82 Opetus tai koulutus 0 0 Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 0 0 Asiakastyö 0 0 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 1 9 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 1 9 Muu työn luonne 0 0 Yhteensä

42 Vuonna 2011 biolääketieteellisen teknologian yksiköstä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 0 40

43 Vuonna 2011 biolääketieteellisen teknologian yksiköstä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Oman alan tehtävien käytännön taidot Englannin kielen viestintätaidot Tiedonhankintataidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Suomen kielen viestintätaidot Tutkimusmenetelmätaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Esiintymistaidot Ongelmanratkaisutaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Organisointi- ja koordinointitaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Projektinhallintataidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Lainsäädännön tuntemus Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Neuvottelutaidot Muiden kielten viestintätaidot Esimiestaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi 41

44 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: biokemia tohtoriopiskelija 2 tutkija 2 application scientist 1 assistentti 1 jatko-opiskelija 1 research scientist 1 tohtorikoulutettava 1 tutkija / jatko-opiskelija 1 tutkimusapulainen 1 42

45 INFORMAATIOTIETEIDEN YKSIKKÖ LUONNONTIETEELLINEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet INFO ITIM MATE TILT TKOP VTEK informaatiotutkimus informaatiotutkimus ja interaktiivinen media matematiikka tilastotiede tietojenkäsittelyoppi vuorovaikutteinen teknologia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta INFO ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä. Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % INFO ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM

46 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen INFO ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % INFO ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen INFO ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % INFO ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

47 Työnantaja INFO ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % INFO ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? INFO ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % INFO ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

48 Työn luonne INFO ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % INFO ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä LKM Vuonna 2011 informaatiotieteiden yksiköstä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 7 46

49 Vuonna 2011 informaatiotieteiden yksiköstä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Suomen kielen viestintätaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Ongelmanratkaisutaidot Englannin kielen viestintätaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Organisointi- ja koordinointitaidot Projektinhallintataidot Esiintymistaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Ruotsin kielen viestintätaidot Neuvottelutaidot Lainsäädännön tuntemus Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) Esimiestaidot Muiden kielten viestintätaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi 47

50 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: informaatiotutkimus informaatikko 2 kirjastonhoitaja 1 kirjastonjohtaja 1 pakettiauton kuljettaja 1 tietopalvelusihteeri 1 Pääaine: informaatiotutkimus ja interaktiivinen media informaatikko 2 kirjastonhoitaja 2 kirjastonjohtaja 2 tohtoriopiskelija 2 analyytikko 1 luetteloija 1 projektityöntekijä 1 tietopalvelusihteeri 1 tutkija 1 user experience designer 1 vastaava kirjastonhoitaja 1 Pääaine: matematiikka opettaja 2 energy management consultant 1 henkilökohtainen avustaja 1 lehtori 1 matemaatikko 1 matemaattisten aineiden lehtori 1 system specialist 1 tuntiopettaja 1 Pääaine: tilastotiede tutkija 3 analyytikko 2 yliaktuaari 2 tulliylitarkastaja 1 Pääaine: tietojenkäsittelyoppi kehittämispäällikkö 1 ohjelmistosuunnittelija 1 senior engineer 1 sharepoint specialist 1 software engineer (ohjelmistoinsinööri) 1 sovellussuunnittelija 1 tiimipäällikkö 1 48

51 Pääaine: vuorovaikutteinen teknologia interaction designer 1 kehityspäällikkö 1 ohjekirjatoimittaja 1 sovelluskonsultti 1 49

52 JOHTAMISKORKEAKOULU TYÖLLISYYSTILANNE KOULUTUSALOITTAIN Koulutusaloista käytetyt lyhenteet Kauppat. YHT1 YHT2 kauppatieteellinen koulutusala yhteiskuntatieteellinen koulutusala, hallintotieteiden tutkinto yhteiskuntatieteellinen koulutusala, yhteiskuntatieteiden tutkinto Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM

53 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

54 Työnantaja Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

55 Työn luonne Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % Kauppat. YHT1 YHT2 Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä LKM Vuonna 2011 johtamiskorkeakoulusta valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 53

56 Vuonna 2011 johtamiskorkeakoulusta valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Tutkimusmenetelmätaidot Suomen kielen viestintätaidot Englannin kielen viestintätaidot Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Lainsäädännön tuntemus Organisointi- ja koordinointitaidot Esiintymistaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Ruotsin kielen viestintätaidot Projektinhallintataidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) Neuvottelutaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Oman alan tehtävien käytännön taidot Muiden kielten viestintätaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Esimiestaidot 54

57 KAUPPATIETEELLINEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet KTAL LASK MARK VAKT VOIK YHAL YJUR kansantaloustiede yrityksen taloustiede, laskentatoimi yrityksen taloustiede, markkinointi vakuutustiede vero-oikeus yrityksen hallinto yritysjuridiikka Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta KTAL LASK MARK VAKT VOIK YHAL YJUR Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % KTAL LASK MARK VAKT VOIK YHAL YJUR Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM

58 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen KTAL LASK MARK VAKT VOIK YHAL YJUR Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KTAL LASK MARK VAKT VOIK YHAL YJUR Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen KTAL LASK MARK VAKT VOIK YHAL YJUR Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KTAL LASK MARK VAKT VOIK YHAL YJUR Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

59 Työnantaja KTAL LASK MARK VAKT VOIK YHAL YJUR Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % KTAL LASK MARK VAKT VOIK YHAL YJUR Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? KTAL LASK MARK VAKT VOIK YHAL YJUR Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % KTAL LASK MARK VAKT VOIK YHAL YJUR Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

60 Työn luonne KTAL LASK MARK VAKT VOIK YHAL YJUR Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % KTAL LASK MARK VAKT VOIK YHAL YJUR Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä LKM

61 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: Kansantaloustiede account manager 1 apulaispäivittäistavarapäällikkö 1 asiantuntija 1 business analyst 1 esimiesharjoittelija 1 liiketoiminnan raportoinnin asiantuntija 1 middle office -asiantuntija 1 sales consultant 1 tohtorikoulutettava 1 tutkimuspäällikkö 1 verosihteeri 1 ylitarkastaja 1 Pääaine: yrityksen taloustiede, laskentatoimi accountant 1 analyytikko 1 assistant controller 1 associate 1 controller 1 laskenta-asiantuntija 1 tilintarkastaja 1 Pääaine: yrityksen taloustiede, markkinointi account manager, sales development 1 aluepäällikkö 1 buyer 1 junior tuotepäällikkö 1 markkinatutkija 1 markkinointiassistentti 1 myymälävastaava 1 projektikoordinaattori 1 tutkimusassistentti 1 viestintäkonsulttiharjoittelija 1 Pääaine: vakuutustiede copywriter 1 etuuskäsittelijä 1 kuntoutussuunnittelija 1 tilintarkastusassistentti 1 työturvallisuusasiantuntija 1 vahinkokäsittelijä 1 59

62 Pääaine: vero-oikeus veroasiantuntija 3 verosihteeri 2 tax advisor 1 verotarkastaja 1 Pääaine: yrityksen hallinto analyytikko 2 myyntipäällikkö 2 henkilökonsultti 1 hr-koordinaattori 1 myyntijohtaja 1 palveluneuvoja 1 sijoitusneuvoja 1 solution sales professional 1 team leader 1 tutkija 1 Pääaine: yritysjuridiikka esittelijä 1 luottoanalyytikko 1 tilintarkastusassistentti 1 verosihteeri 1 verotarkastaja 1 60

63 YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, hallintotieteiden tutkinto TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet ALUE FILA HALL JOIK KOHA KUAJ KUOI KUPO KUTA POLI TURV YMPO aluetiede finanssihallinto ja julk. yhteisöjen laskentatoimi hallintotiede julkisoikeus hallintotiede, korkeakouluhallinto ja johtaminen Kunta- ja aluejohtaminen kunnallisoikeus kunnallispolitiikka kunnallistalous hallintotiede, turvallisuushallinnon linja hallintotiede, turvallisuushallinto ympäristöpolitiikka Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta ALUE FILA HALL JOIK KOHA KUAJ KUOI KUPO KUTA POLI TURV YMPO Yht: Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osaaikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osaaikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % ALUE FILA HALL JOIK KOHA KUAJ KUOI KUPO KUTA POLI TURV YMPO Yht: Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija 0 0 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM

64 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen ALUE FILA HALL JOIK KOHA KUAJ KUOI KUPO KUTA POLI TURV YMPO Yht: 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ALUE FILA HALL JOIK KOHA KUAJ KUOI KUPO KUTA POLI TURV YMPO Yht: 0 kk kk kk 0 2 yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen ALUE FILA HALL JOIK KOHA KUAJ KUOI KUPO KUTA POLI TURV YMPO Yht: 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ALUE FILA HALL JOIK KOHA KUAJ KUOI KUPO KUTA POLI TURV YMPO Yht: 0 kk kk kk 8 yli 9 kk 62 Yhteensä 100 LKM 53 62

65 Työnantaja ALUE FILA HALL JOIK KOHA KUAJ KUOI KUPO KUTA POLI TURV YMPO Yht: Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % ALUE FILA HALL JOIK KOHA KUAJ KUOI KUPO KUTA POLI TURV YMPO Yht: Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja 0 0 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? ALUE FILA HALL JOIK KOHA KUAJ KUOI KUPO KUTA POLI TURV YMPO Yht: Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % ALUE FILA HALL JOIK KOHA KUAJ KUOI KUPO KUTA POLI TURV YMPO Yht: Kokonaan Osittain Ei lainkaan 18 8 Yhteensä LKM

66 Työn luonne ALUE FILA HALL JOIK KOHA KUAJ KUOI KUPO KUTA POLI TURV YMPO Yht: Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % ALUE FILA HALL JOIK KOHA KUAJ KUOI KUPO KUTA POLI TURV YMPO Yht: Tutkimus 10 Opetus tai koulutus 4 Johto- ja esimiestehtävät 27 Konsultointi 6 Asiakastyö 6 Markkinointi ja myynti 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 41 Viestintä- ja mediatyö 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 0 Muu työn luonne 6 Yhteensä 100 LKM 51 64

67 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: aluetiede projektisuunnittelija 2 tutkija 2 projektipäällikkö 1 tohtoriopiskelija 1 Pääaine: finanssihallinto ja julk. yhteisöjen laskentatoimi talouspäällikkö 2 kaupunginkamreeri 1 kiinteistöpäällikkö 1 ruokapalveluyrittäjä 1 taloussuunnittelija 1 tilintarkastaja 1 Pääaine: hallintotiede henkilöstöpäällikkö 1 hoivakodin yksikön vastaava 1 projektitutkija 1 projektityöntekijä 1 psykiatrian erikoissairaanhoitaja 1 rehtori 1 suunnittelija 1 tutkimuskoordinaattori 1 työvoimaneuvoja 1 vakuutusneuvoja 1 vartija 1 Pääaine: julkisoikeus palkkaturva-asiantuntija 1 tarkastaja 1 verokonsultti 1 Pääaine: hallintotiede, korkeakouluhallinto ja johtaminen erikoissuunnittelija 1 lehtori, kehittämisvastaava 1 suunnittelija 1 Pääaine: kunta- ja aluejohtaminen henkilöstöjohtaja 1 project manager 1 65

68 Pääaine: kunnallisoikeus hallintosihteeri 2 hallinto- ja talousjohtaja 1 hallinto- ja taloussihteeri 1 hallintopäällikkö 1 kunnansihteeri 1 työmarkkina-asiamies 1 Pääaine: kunnallispolitiikka kunnanjohtaja 1 Pääaine: kunnallistalous controller 1 kunnanjohtaja 1 tilintarkastaja 1 Pääaine: hallintotiede, turvallisuushallinnon linja komisario 1 rikoskomisario 1 Pääaine: hallintotiede, turvallisuushallinto komisario 2 poliisikoordinaattori 1 poliisitarkastaja 1 Pääaine: ympäristöpolitiikka ohjaaja/ ympäristökasvattaja 1 tohtoriohjelman assistentti 1 viestintä- ja vastuullisuusasiantuntija 1 66

69 YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, yhteiskuntatieteiden tutkinto TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet KVPO VALT kansainvälinen politiikka valtio-oppi Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta KVPO VALT Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen KVPO VALT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

70 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen KVPO VALT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja KVPO VALT Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja 0 0 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? KVPO VALT Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

71 Työn luonne KVPO VALT Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % KVPO VALT Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus 5 4 Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 11 7 Asiakastyö 11 7 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät 0 4 Muu työn luonne 11 7 Yhteensä LKM

72 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: kansainvälinen politiikka asiantuntija 1 freelance-avustaja 1 graduate recruitment coordinator 1 järjestösihteeri 1 kansainvälistymisasiantuntija 1 kehittämiskoordinaattori 1 konsultti 1 koordinaattori 1 koulutusvastaava 1 opintokoordinaattori 1 passenger service agent 1 projektipäällikkö 1 projektitutkija 1 suunnittelija 1 toimittaja 1 tutkija 1 työelämävalmennettava 1 työvoimaneuvoja 1 viestintäassistentti 1 Pääaine: valtio-oppi kv- ja viestintäpäällikkö 1 suunnittelija 1 tiedottaja 1 tohtorikoulutettava 1 toimistosihteeri 1 vastuullisuus- ja viestintäassistentti 1 viestintäsuunnittelija 1 ylitarkastaja 1 70

73 KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ TYÖLLISYYSTILANNE KOULUTUSALOITTAIN Koulutusaloista käytetyt lyhenteet Human. Kasv, opett. Kasv, muut humanistinen koulutusala Kasvatustieteellinen koulutusala, opettajakoulutus Kasvatustieteellinen koulutusala, muu koulutus Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

74 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

75 Työn luonne Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä LKM

76 Vuonna 2011 kasvatustieteiden yksiköstä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 74

77 Vuonna 2011 kasvatustieteiden yksiköstä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Suomen kielen viestintätaidot Tutkimusmenetelmätaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Esiintymistaidot Ongelmanratkaisutaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Organisointi- ja koordinointitaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Englannin kielen viestintätaidot Neuvottelutaidot Projektinhallintataidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Ruotsin kielen viestintätaidot Lainsäädännön tuntemus Esimiestaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Muiden kielten viestintätaidot Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) 75

78 HUMANISTINEN KOULUTUSALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet VOKO puhetekniikka ja vokologia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta VOKO Vakituisessa työssä 1 Määräaikaisessa työssä 1 Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 0 Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 0 Apurahatutkijana 0 Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer 0 Työllistetty/ työharjoittelussa 0 Työtön työnhakija 1 Työvoimapol. tai vastaava koulutus 0 Päätoiminen opiskelija 0 Perhevapaalla 0 Muuten työelämän ulkopuolella 0 Yhteensä 3 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen VOKO 0 kk kk kk 0 yli 9 kk 2 Yhteensä 3 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen VOKO 0 kk kk kk 0 yli 9 kk 2 Yhteensä 3 76

79 Työnantaja VOKO Yksityinen yritys 0 Kunta, kuntayhtymä 0 Ammattikorkeakoulu 0 Valtio, valtion liikelaitos 1 Yliopisto 1 Muu julkisen hallinnon organisaatio 0 Järjestö tai vastaava 0 Oma yritys, vastaanotto tms. 0 Muu työnantaja 0 Yhteensä 2 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? VOKO Kokonaan 3 Osittain 0 Ei lainkaan 0 Yhteensä 3 Työn luonne VOKO Tutkimus 0 Opetus tai koulutus 1 Johto- ja esimiestehtävät 0 Konsultointi 0 Asiakastyö 0 Markkinointi ja myynti 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 1 Viestintä- ja mediatyö 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 0 Muu työn luonne 0 Yhteensä 2 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: puhetekniikka ja vokologia näyttelijäntyön lehtori 1 projektipäällikkö 1 77

80 KASVATUSTIETEELLINEN ALA, OPETTAJAKOULUTUS TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet LUOK TOKL VARH kasvatustiede, luokanopettajan koulutus kasvatustiede, aineenopettajan koulutus kasvatustiede, varhaiskasvatus Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta LUOK TOKL VARH Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % LUOK TOKL VARH Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija 0 0 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM

81 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen LUOK TOKL VARH Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % LUOK TOKL VARH Yhteensä 0 kk kk kk 12 9 yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen LUOK TOKL VARH Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % LUOK TOKL VARH Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

82 Työnantaja LUOK TOKL VARH Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % LUOK TOKL VARH Yhteensä Yritys tai järjestö 0 0 Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja 0 0 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? LUOK TOKL VARH Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % LUOK TOKL VARH Yhteensä Kokonaan Osittain 8 13 Ei lainkaan 0 0 Yhteensä LKM

83 Työn luonne LUOK TOKL VARH Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % LUOK TOKL VARH Yhteensä Tutkimus 0 3 Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät 0 3 Konsultointi 0 0 Asiakastyö 4 3 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 0 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 0 0 Muu työn luonne 0 0 Yhteensä LKM AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus luokanopettaja 18 erityisluokanopettaja 1 liikunnan lehtori 1 luokanlehtori 1 luokanopettaja 1 opettaja 1 samanaikais- ja resurssiopettaja 1 Pääaine: Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus lehtori 1 Pääaine: Kasvatustiede, varhaiskasvatus lastentarhanopettaja 2 erityisopettaja 1 päiväkodin johtaja 1 81

84 KASVATUSTIETEELLINEN ALA, MUU KOULUTUS TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet AIKK AMMK KASV aikuiskasvatus kasvatustiede, ammattikasvatus kasvatustiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta AIKK AMMK KASV Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija 10 8 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM

85 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen AIKK AMMK KASV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen AIKK AMMK KASV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

86 Työnantaja AIKK AMMK KASV Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja 0 0 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? AIKK AMMK KASV Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 11 9 Yhteensä LKM

87 Työn luonne AIKK AMMK KASV Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % AIKK AMMK KASV Yhteensä Tutkimus 0 0 Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 0 0 Asiakastyö Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 0 0 Muu työn luonne 6 4 Yhteensä LKM

88 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: aikuiskasvatus hr business partner 1 laboratoriohoitaja 1 pääsihteeri 1 Pääaine: kasvatustiede, ammattikasvatus kurssin johtaja 1 tutkija 1 Pääaine: kasvatustiede lastentarhanopettaja 5 päätoiminen tuntiopettaja 2 henkilöstöassistentti 1 koulutuspäällikkö 1 koulutussihteeri 1 kriisi- ja perhetyöntekijä 1 luokanopettaja 1 opettaja 1 postityöntekijä 1 projektikoordinaattori 1 rekrytoija 1 työvoimaneuvoja 1 yhteyskoordinaattori 1 86

89 KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ HUMANISTINEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRSA TRVE YKIR englantilainen filologia saksan kieli ja kulttuuri pohjoismaiset kielet ranskan kieli venäjän kieli ja kulttuuri suomen kirjallisuus suomen kieli käännöstiede (englanti) käännöstiede (saksa) käännöstiede (venäjä) yleinen kirjallisuustiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRSA TRVE YKIR Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaik. työssä Vakituisessa osaaikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharj./ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoim. opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRSA TRVE YKIR Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaik. työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija 6 5 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM

90 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRSA TRVE YKIR Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRSA TRVE YKIR Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRSA TRVE YKIR Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRSA TRVE YKIR Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

91 Työnantaja ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRSA TRVE YKIR Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRSA TRVE YKIR Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja 13 6 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRSA TRVE YKIR Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRSA TRVE YKIR Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

92 Työn luonne ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRSA TRVE YKIR Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % ENGF GERF POHK RANS SLAF SUKI SUOM TREN TRSA TRVE YKIR Yhteensä Tutkimus 0 3 Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät 0 1 Konsultointi 0 1 Asiakastyö 13 8 Markkinointi ja myynti 0 1 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät 7 8 Muu työn luonne 13 7 Yhteensä LKM

93 Vuonna 2011 kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksiköstä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 91

94 Vuonna 2011 kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksiköstä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Suomen kielen viestintätaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Tutkimusmenetelmätaidot Englannin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Ongelmanratkaisutaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Esiintymistaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Organisointi- ja koordinointitaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Projektinhallintataidot Neuvottelutaidot Lainsäädännön tuntemus Esimiestaidot Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi 92

95 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: englantilainen filologia freelance-kääntäjä 2 aineenopettaja 1 copywriter 1 documentation coordinator 1 dokumentointikoordinaattori 1 kielenopettaja 1 kirjastonjohtaja 1 korkeakoulusihteeri 1 kulttuurikirjastonhoitaja 1 lehtori 1 opettaja 1 projektikoordinaattori 1 technical writer 1 varastotyöntekijä 1 Pääaine: saksan kieli ja kulttuuri aineen- ja luokanopettajan sijaisuudet 1 englannin opettaja 1 lehtori 1 luokanopettaja 1 matkamyyjä 1 tuntiopettaja 1 tuntiopettaja, fm-kielikouluttaja 1 Pääaine: pohjoismaiset kielet kielten lehtori 1 koulutussihteeri 1 koulutussuunnittelija 1 kääntäjä 1 opettaja 1 projektiassistentti 1 ruotsin ja englannin kielen tuntiopettaja 1 tanssinopettaja 1 tuntiopettaja 1 Pääaine: ranskan kieli hallituksen pj, yrittäjä 1 kansainvälisten asioiden koordinaattori 1 lehtori 1 myyjä 1 toimistosihteeri 1 93

96 Pääaine: venäjän kieli ja kulttuuri opintosihteeri 1 palkanlaskija 1 tuntiopettaja 1 Pääaine: suomen kirjallisuus hankeneuvoja 1 hr-koordinaattori 1 kirjastonhoitaja 1 lehtori 1 palveluasiantuntija 1 äidinkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja 1 Pääaine: suomen kieli engineering manager 1 freelancekääntäjä ja -kielentarkistaja 1 kirjastonhoitaja 1 lehtori 1 päätoiminen tuntiopettaja 1 toimitussihteeri 1 yliopisto-opettaja 1 äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 1 äidinkielen opettaja 1 Pääaine: käännöstiede (englanti) kääntäjä 2 kielikouluttaja, kääntäjä, tulkki 1 kääntäjä ja tulkki 1 projektipäällikkö 1 Pääaine: käännöstiede (saksa) konttorityöntekijä 1 kääntäjä 1 myyntikoordinaattori 1 tekninen dokumentoija 1 Pääaine: käännöstiede (venäjä) etsivä 1 osastoassistentti 1 94

97 Pääaine: yleinen kirjallisuustiede aineenopettaja 1 siivooja 1 tohtorikoulutettava 1 toimittaja 1 tuntiopettaja 1 äidinkielen ja kirjallisuuden päätoim. tuntiopettaja 1 95

98 LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ TYÖLLISYYSTILANNE KOULUTUSALOITTAIN Koulutusaloista käytetyt lyhenteet Lääket. Terv. lääketieteellinen koulutusala terveystieteiden koulutusala Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta Lääket. Terv. Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % Lääket. Terv. Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija 0 2 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen Lääket. Terv. Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Lääket. Terv. Yhteensä 0 kk kk kk 4 3 yli 9 kk Yhteensä LKM

99 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen Lääket. Terv. Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Lääket. Terv. Yhteensä 0 kk kk kk 4 3 yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja Lääket. Terv. Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % Lääket. Terv. Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja 0 0 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Lääket. Terv. Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % Lääket. Terv. Yhteensä Kokonaan Osittain 7 7 Ei lainkaan 0 0 Yhteensä LKM

100 Työn luonne Lääket. Terv. Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % Lääket. Terv. Yhteensä Tutkimus 4 5 Opetus tai koulutus 0 0 Johto- ja esimiestehtävät 4 4 Konsultointi 2 2 Asiakastyö Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 0 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 2 2 Muu työn luonne 0 0 Yhteensä LKM Vuonna 2011 lääketieteen yksiköstä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan 70 % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 11 98

101 Vuonna 2011 lääketieteen yksiköstä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Ongelmanratkaisutaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Suomen kielen viestintätaidot Neuvottelutaidot Tutkimusmenetelmätaidot Lainsäädännön tuntemus Esiintymistaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Englannin kielen viestintätaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Ruotsin kielen viestintätaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) Esimiestaidot Projektinhallintataidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Muiden kielten viestintätaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 99

102 LÄÄKETIETEELLINEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet LÄÄK lääketiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta LÄÄK Vakituisessa työssä 8 Määräaikaisessa työssä 30 Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 1 Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 8 Apurahatutkijana 0 Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer 0 Työllistetty/ työharjoittelussa 0 Työtön työnhakija 0 Työvoimapol. tai vastaava koulutus 0 Päätoiminen opiskelija 0 Perhevapaalla 5 Muuten työelämän ulkopuolella 5 Yhteensä 57 % LÄÄK Vakituisessa työssä 14 Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana 68 Työtön työnhakija 0 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap. 18 Yhteensä 100 LKM 57 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen LÄÄK % 0 kk kk kk 2 4 yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen LÄÄK % 0 kk kk kk 2 4 yli 9 kk Yhteensä

103 Työnantaja LÄÄK Yksityinen yritys 9 Kunta, kuntayhtymä 43 Ammattikorkeakoulu 0 Valtio, valtion liikelaitos 0 Yliopisto 0 Muu julkisen hallinnon organisaatio 2 Järjestö tai vastaava 0 Oma yritys, vastaanotto tms. 0 Muu työnantaja 0 Yhteensä 54 % LÄÄK Yritys tai järjestö 17 Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut 83 Muu työnantaja 0 Yhteensä 100 LKM 54 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? LÄÄK % Kokonaan Osittain 4 7 Ei lainkaan 0 0 Yhteensä Työn luonne LÄÄK % Tutkimus 2 4 Opetus tai koulutus 0 0 Johto- ja esimiestehtävät 2 4 Konsultointi 1 2 Asiakastyö Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 0 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 1 2 Muu työn luonne 0 0 Yhteensä

104 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: lääketiede lääkäri 21 terveyskeskuslääkäri 20 erikoistuva lääkäri 9 osastonlääkäri 2 kuntoutuslääkäri 1 sisätautien erikoistuva lääkäri 1 102

105 TERVEYSTIETEIDEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet MIHE International Health, MED Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta MIHE Vakituisessa työssä 0 Määräaikaisessa työssä 1 Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 0 Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 0 Apurahatutkijana 0 Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer 0 Työllistetty/ työharjoittelussa 0 Työtön työnhakija 1 Työvoimapol. tai vastaava koulutus 0 Päätoiminen opiskelija 0 Perhevapaalla 0 Muuten työelämän ulkopuolella 0 Yhteensä 2 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen MIHE 0 kk kk kk 0 yli 9 kk 2 Yhteensä 2 103

106 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen MIHE 0 kk kk kk 0 yli 9 kk 1 Yhteensä 1 Työnantaja MIHE Yksityinen yritys 0 Kunta, kuntayhtymä 0 Ammattikorkeakoulu 0 Valtio, valtion liikelaitos 1 Yliopisto 0 Muu julkisen hallinnon organisaatio 0 Järjestö tai vastaava 0 Oma yritys, vastaanotto tms. 0 Muu työnantaja 0 Yhteensä 1 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? MIHE Kokonaan 1 Osittain 0 Ei lainkaan 0 Yhteensä 1 Työn luonne MIHE Tutkimus 1 Opetus tai koulutus 0 Johto- ja esimiestehtävät 0 Konsultointi 0 Asiakastyö 0 Markkinointi ja myynti 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 Viestintä- ja mediatyö 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 0 Muu työn luonne 0 Yhteensä 1 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: International Health, MED projektikoordinaattori 1 104

107 TERVEYSTIETEIDEN YKSIKKÖ TERVEYSTIETEIDEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet HOIT KATE hoitotiede kansanterveystiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta HOIT KATE Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % HOIT KATE Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija 0 0 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap. 6 4 Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen HOIT KATE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % HOIT KATE Yhteensä 0 kk kk kk 0 0 yli 9 kk Yhteensä LKM

108 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen HOIT KATE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % HOIT KATE Yhteensä 0 kk kk kk 0 0 yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja HOIT KATE Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % HOIT KATE Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja 0 4 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? HOIT KATE Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % HOIT KATE Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 6 7 Yhteensä LKM

109 Työn luonne HOIT KATE Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % HOIT KATE Yhteensä Tutkimus 0 11 Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi 0 0 Asiakastyö Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 6 19 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 0 0 Muu työn luonne 6 4 Yhteensä LKM Vuonna 2011 terveystieteiden yksiköstä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 107

110 Vuonna 2011 terveystieteiden yksiköstä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Oman alan teoreettinen osaaminen Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Projektinhallintataidot Ongelmanratkaisutaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Organisointi- ja koordinointitaidot Suomen kielen viestintätaidot Englannin kielen viestintätaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Esiintymistaidot Neuvottelutaidot Lainsäädännön tuntemus Oman alan tehtävien käytännön taidot Ruotsin kielen viestintätaidot Esimiestaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) Muiden kielten viestintätaidot 108

111 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: hoitotiede osastonhoitaja 6 opettaja 2 apulaisosastonhoitaja 1 asiantuntija 1 lehtori 1 projektipäällikkö 1 päätoiminen tuntiopettaja 1 sairaanhoitaja 1 tuntiopettaja 1 vastaava työterveyshoitaja 1 yliopisto-opettaja 1 Pääaine: kansanterveystiede tutkija 2 fysioterapeutti 1 jatko-opiskelija 1 palvelupäällikkö 1 palveluvastaava 1 projektisuunnittelija 1 suunnittelija 1 tilaajajohtaja 1 ylitarkastaja 1 109

112 VIESTINNÄN, MEDIAN JA TEATTERIN YKSIKKÖ TYÖLLISYYSTILANNE KOULUTUSALOITTAIN Koulutusaloista käytetyt lyhenteet Human. YHT2 humanistinen koulutusala yhteiskuntatieteellinen koulutusala, yhteiskuntatieteiden tutkinto Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta Human. YHT2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % Human. YHT2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen Human. YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

113 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen Human. YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja Human. YHT2 Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % Human. YHT2 Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Human. YHT2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % Human. YHT2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

114 Työn luonne Human. YHT2 Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % Human. YHT2 Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä LKM Vuonna 2011 viestinnän, median ja teatterin yksiköstä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen

115 Vuonna 2011 viestinnän, median ja teatterin yksiköstä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Suomen kielen viestintätaidot Oman alan teoreettinen osaaminen Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Tutkimusmenetelmätaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Tiedonhankintataidot Esiintymistaidot Englannin kielen viestintätaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Ongelmanratkaisutaidot Projektinhallintataidot Organisointi- ja koordinointitaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Neuvottelutaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Lainsäädännön tuntemus Esimiestaidot Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi 113

116 HUMANISTINEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet MEKH NÄYT PUVI TETU mediakulttuuri teatterityö puheviestintä teatterin ja draaman tutkimus Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta MEKH NÄYT PUVI TETU Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen MEKH NÄYT PUVI TETU Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen MEKH NÄYT PUVI TETU Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä

117 Työnantaja MEKH NÄYT PUVI TETU Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? MEKH NÄYT PUVI TETU Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Työn luonne MEKH NÄYT PUVI TETU Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä

118 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: mediakulttuuri content manager 1 Pääaine: teatterityö näyttelijä 5 Pääaine: puheviestintä koulutuspäällikkö 1 toimittaja (freelancer) 1 viestintäassistentti 1 yksilöohjaaja etsivä nuorisotyössä 1 Pääaine: teatterin ja draaman tutkimus projektiassistentti 1 teatterituottaja 1 116

119 YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, yhteiskuntatieteiden tutkinto TYÖTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet TIED tiedotusoppi Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta TIED Vakituisessa työssä 6 Määräaikaisessa työssä 12 Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 1 Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 0 Apurahatutkijana 0 Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer 2 Työllistetty/ työharjoittelussa 1 Työtön työnhakija 2 Työvoimapol. tai vastaava koulutus 0 Päätoiminen opiskelija 1 Perhevapaalla 2 Muuten työelämän ulkopuolella 0 Yhteensä 27 % TIED Vakituisessa työssä 30 Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana 48 Työtön työnhakija 7 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap. 15 Yhteensä 100 LKM 27 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen TIED % 0 kk kk kk 3 11 yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen TIED % 0 kk kk kk 4 15 yli 9 kk Yhteensä

120 Työnantaja TIED Yksityinen yritys 15 Kunta, kuntayhtymä 1 Ammattikorkeakoulu 0 Valtio, valtion liikelaitos 2 Yliopisto 1 Muu julkisen hallinnon organisaatio 2 Järjestö tai vastaava 1 Oma yritys, vastaanotto tms. 2 Muu työnantaja 0 Yhteensä 24 % TIED Yritys tai järjestö 75 Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut 25 Muu työnantaja 0 Yhteensä 100 LKM 24 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? TIED % Kokonaan Osittain 7 29 Ei lainkaan 3 13 Yhteensä Työn luonne TIED % Tutkimus 0 0 Opetus tai koulutus 0 0 Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 0 0 Asiakastyö 3 13 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 0 Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät 0 0 Muu työn luonne 0 0 Yhteensä

121 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: tiedotusoppi toimittaja 13 ad-assistentti 1 harjoittelija 1 kirjastonhoitaja 1 ohjelmatyöntekijä 1 palveluneuvoja 1 projektipäällikkö 1 tiedottaja ja toimitussihteeri 1 tiedotussihteeri 1 toimittaja-valokuvaaja 1 valokuvaaja, freelancer 1 119

122 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ TYÖLLISYYSTILANNE KOULUTUSALOITTAIN Koulutusaloista käytetyt lyhenteet Human. Psyk. YHT2 humanistinen koulutusala psykologian koulutusala yhteiskuntatieteellinen koulutusala, yhteiskuntatieteiden tutkinto Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta Human. Psyk. YHT2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % Human. Psyk. YHT2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen Human. Psyk. YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Psyk. YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

123 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen Human. Psyk. YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Psyk. YHT2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja Human. Psyk. YHT2 Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % Human. Psyk. YHT2 Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM

124 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Human. Psyk. YHT2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % Human. Psyk. YHT2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM Työn luonne Human. Psyk. YHT2 Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % Human. Psyk. YHT2 Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä LKM

125 Vuonna 2011 yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköstä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 7 123

126 Vuonna 2011 yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköstä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Tiedonhankintataidot Oman alan teoreettinen osaaminen Tutkimusmenetelmätaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Suomen kielen viestintätaidot Ongelmanratkaisutaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Englannin kielen viestintätaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Organisointi- ja koordinointitaidot Esiintymistaidot Lainsäädännön tuntemus Ruotsin kielen viestintätaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Projektinhallintataidot Neuvottelutaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Muiden kielten viestintätaidot Esimiestaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) 124

127 HUMANISTINEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet ETNO HISO LOGO l PHIL etnomusikologia historia logopedia filosofia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM

128 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

129 Työnantaja ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja 0 4 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 6 4 Yhteensä LKM

130 Työn luonne ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % ETNO HISO LOGO PHIL Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät 6 4 Konsultointi 0 0 Asiakastyö 0 15 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö 6 4 Toimisto- ja esikuntatehtävät 0 0 Muu työn luonne 6 8 Yhteensä LKM

131 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: Etnomusikologia soitonopettaja 1 toimenhaltija 1 Pääaine: Historia opettaja 2 erityisluokanopettaja 1 historian ja yhteiskuntaopin opettaja 1 hr specialist 1 kustannustoimittaja 1 lehtori 1 lukion lehtori 1 luokanopettaja 1 projektipäällikkö 1 rikosseuraamusesimies 1 suunnittelija 1 suunnittelija 1 tohtorikoulutettava 1 tuotantoassistentti 1 tutkija 1 Pääaine: Logopedia puheterapeutti 6 tohtoriopiskelija, puheterapeutti 1 Pääaine: Filosofia aineenopettaja 1 129

132 PSYKOLOGIAN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet PSYK psykologia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta PSYK Vakituisessa työssä 2 Määräaikaisessa työssä 10 Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 0 Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä 0 Apurahatutkijana 0 Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer 1 Työllistetty/ työharjoittelussa 0 Työtön työnhakija 0 Työvoimapol. tai vastaava koulutus 0 Päätoiminen opiskelija 0 Perhevapaalla 0 Muuten työelämän ulkopuolella 0 Yhteensä 13 % PSYK Vakituisessa työssä 23 Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana 77 Työtön työnhakija 0 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap. 0 Yhteensä 100 LKM 13 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen PSYK % 0 kk kk kk 3 23 yli 9 kk Yhteensä

133 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen PSYK % 0 kk kk kk 4 33 yli 9 kk 8 67 Yhteensä Työnantaja PSYK Yksityinen yritys 1 Kunta, kuntayhtymä 7 Ammattikorkeakoulu 0 Valtio, valtion liikelaitos 0 Yliopisto 2 Muu julkisen hallinnon organisaatio 2 Järjestö tai vastaava 0 Oma yritys, vastaanotto tms. 1 Muu työnantaja 0 Yhteensä 13 % PSYK Yritys tai järjestö 15 Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut 85 Muu työnantaja 0 Yhteensä 100 LKM

134 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? PSYK % Kokonaan Osittain 0 0 Ei lainkaan 0 0 Yhteensä Työn luonne PSYK % Tutkimus 2 15 Opetus tai koulutus 0 0 Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 2 15 Asiakastyö 9 69 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 0 Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 0 0 Muu työn luonne 0 0 Yhteensä AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: Psykologia psykologi 6 koulupsykologi 3 perheneuvola-psykologi 1 avustava konsultti 1 tohtoriopiskelija 1 yrittäjä, kouluttaja, konsultti 1 132

135 YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, yhteiskuntatieteiden tutkinto TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet HYVI NAIS NTYO SOSL SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ hyvinvointiala naistutkimus nuorisotyö ja nuorisotutkimus sosiologia sosiaalipolitiikka sosiaalipolitiikka, Pori sosiaalipsykologia sosiaalityö, Pori sosiaalityö Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta HYVI NAIS NTYO SOSL SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osaaikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osaaikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % HYVI NAIS NTYO SOSL SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevap Yhteensä LKM

136 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen HYVI NAIS NTYO SOSL SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % HYVI NAIS NTYO SOSL SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen HYVI NAIS NTYO SOSL SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % HYVI NAIS NTYO SOSL SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

137 Työnantaja HYVI NAIS NTYO SOSL SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ Yht. Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % HYVI NAIS NTYO SOSL SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ Yht. Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? HYVI NAIS NTYO SOSL SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % HYVI NAIS NTYO SOSL SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

138 Työn luonne HYVI NAIS NTYO SOSL SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % HYVI NAIS NTYO SOSL SPOL SPOP SPSY STYP STYÖ Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä LKM

139 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: hyvinvointiala erityisopettaja 1 mielenterveyspalvelun johtaja 1 sosiaalityöntekijä 1 Pääaine: naistutkimus apurahatutkija, tietokirjailija 1 Pääaine: nuorisotyö ja nuorisotutkimus erityisnuorisotyöntekijä 1 koordinaattori 1 projektipäällikkö 1 työvoimaohjaaja 1 Pääaine: sosiologia viestintäsuunnittelija 2 arkistosuunnittelija 1 asiakkuusjohtaja 1 kuntouttavan toiminnan ohjaaja / työnsuunnittelija 1 oppilaanohjaaja 1 tiedeasiantuntija 1 tiedottaja 1 Pääaine: sosiaalipolitiikka ohjaaja 2 asiakassihteeri 1 asiantuntija 1 asiantuntija, nuorten ohjaus 1 hankeasiantuntija 1 liikenneasematyöntekijä 1 projektipäällikkö 1 projektipäällikkö 1 talous- ja velkaneuvoja 1 toimittaja 1 tutkija 1 tutkimusasiantuntija 1 137

140 Pääaine: sosiaalipolitiikka, Pori sosiaalityöntekijä 1 tuntiopettaja 1 vastuukouluttaja 1 Pääaine: sosiaalipsykologia henkilöstöassistentti 1 hr asiantuntija 1 kuntoutussuunnittelija 1 liikuntasuunnittelija 1 pääkonsulin assistentti 1 sosiaalityöntekijä 1 tallentaja 1 tutkija 1 yksilövalmentaja 1 Pääaine: sosiaalityö, Pori sosiaalityöntekijä 5 projektipäällikkö 1 vanhuspalveluiden päällikkö 1 Pääaine: sosiaalityö sosiaalityöntekijä 20 apurahatutkija 1 asiakkuuspäällikkö 1 johtava sosiaalityöntekijä 1 koulukuraattori 1 lapsiperheiden sosiaalityöntekijä 1 opettaja 1 palvelupäällikkö 1 perheneuvoja 1 perhesosiaalityöntekijä 1 rikosseuraamusesimies 1 työhyvinvointi koordinaattori 1 138

141 LIITE 1 YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON JA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON SUORITTANEET VUONNA 2011 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA SIJOITTUMISSEURANTAKYSELYYN VASTANNEET VUONNA 2012 Yksikkö Tutkintojen lkm Vastanneiden lkm Vastausprosentti Biolääketieteellisen teknologian % Informaatiotieteiden % Johtamiskorkeakoulu % Kasvatustieteiden % Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden % Lääketieteen % Terveystieteiden % Viestinnän, median ja teatterin % Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden % Yhteensä % YLIOPISTO YHTEENSÄ VUONNA % VUONNA % VUONNA % VUONNA % VUONNA %

142 Tampereen yliopisto LIITE 2 I TYÖTILANNE JA TYÖHISTORIA Maisterin tutkinnosta valmistuneiden työllistymiskysely Hyvä Tampereen yliopistosta valmistunut Lähestymme sinua kyselyllä, jolla pyrimme selvittämään Tampereen yliopistosta hiljakkoin valmistuneiden sijoittumista työhön ja eräitä työnhakutilanteisiin liittyviä tekijöitä. Yliopisto toimii aktiivisesti valmistuneiden työllistymisen edistämiseksi. Tampereen yliopistossa näitä toimia koordinoi Opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut, jonka toiminnasta olet saanut erikseen informaatiota valmistumisen yhteydessä. Kyselyn avulla pyritään hankkimaan ajan tasalla olevaa tietoa niin ura- ja rekrytointipalvelutoiminnan kuin myös yliopiston tieteenalayksiköiden ja oppiaineiden käyttöön. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää myös akateemisten työuraa koskevissa tutkimuksissa. Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, että työllistymisnäkökulma tulee riittävästi otetuksi huomioon mm. opiskelijamäärien mitoituksessa, opetussuunnitelmien sisällöissä, opetuksessa sekä työharjoittelun järjestämisessä. Saadut vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eivätkä yksittäisen vastaajan antamat tiedot tule raportoinnissa ilmi siten, että hän olisi tunnistettavissa. Aineiston analysointi ja raportointi eteenpäin tehdään pelkästään yhteenvetotietojen pohjalta. Lomakkeiden numerointi yhdistää antamasi tiedot opintorekisterin kautta koulutusalaasi sekä helpottaa palautusten seurantaa. Sijoittumisseurantaraportti julkaistaan keväällä 2013 osoitteessa: Odotamme vastaustasi kahden viikon kuluessa ensisijaisesti verkkolomakkeella osoitteessa tai oheisella palautuskuorella. Verkkovastaukseen tarvitset tämän lomakkeen ylälaidassa olevan opiskelijanumeron Vastaa kysymyksiin rengastamalla oikea vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Lisätietoja antavat kehittämispäällikkö Kaisa Lammi, puh sekä osastosihteeri Johanna Honkanen, puh a) Oletko tällä hetkellä? (valitse yksi annetuista vaihtoehdoista) 1 Vakituisessa työssä 2 Määräaikaisessa työssä 3 Teen vakituista osa-aikatyötä / periodityötä 4 Teen määräaikaista osa-aikatyötä / periodityötä 5 Apurahatutkijana 6 Itsenäisenä yrittäjänä / ammatinharjoittajana 7 Työllistettynä / työharjoittelussa 8 Työttömänä työnhakijana 9 Työvoimapoliittisessa tai vastaavassa koulutuksessa 10 Päätoimisena opiskelijana (johtaa tutkintoon tai arvosanaan) 11 Perhevapaalla (äitiys-/isyys-/vanhempain-/hoitovapaa) 12 Muuten työelämän ulkopuolella, miten? b) Montako kuukautta olet ollut yhteensä työssä valmistumisesi jälkeen? Olen ollut työssä kuukautta, josta koulutustani vastaavissa tehtävissä kuukautta. c) Millaisessa työssä olet opiskeluaikanasi ollut? Voit valita useamman vaihtoehdon. 1 Lukukausien aikana opiskelualaan liittyvässä työssä 2 Lukukausien aikana muussa kuin opiskelualaan liittyvässä työssä 3 Työharjoittelussa 4 Lukukausien ulkopuolella tehtävässä työssä (esim. kesätyö) 5 En ole ollut työssä opiskeluaikana Seuraavat kysymykset (d-f) tässä osiossa vain työssäoleville. Jos olet esim. perhe- tai opintovapaalla, vastaa sen työpaikan perusteella, josta jäit vapaalle. (Jos et ole työssä, siirry kohtaan II c). d) Nykyinen päätyönantajasi on 1 Yksityinen yritys 2 Kunta, kuntayhtymä 3 Ammattikorkeakoulu 4 Valtio, valtion liikelaitos 5 Yliopisto 6 Muu julkisen hallinnon organisaatio 7 Järjestö tai vastaava 8 Oma yritys, vastaanotto tms. 9 Muu, mikä? Kiitos vaivannäöstäsi!

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Huhtikuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 1 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 2013

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Huhtikuu 2017 ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 2015 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2013 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa suoritettiin vuoden 2012 tammikuun

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2011 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2005 2009

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2006 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2006 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2006 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Maaliskuu 2008 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2002 2006

Lisätiedot

Kandidaattitutkinto (yhteensä 57 kyselyyn vastannutta)

Kandidaattitutkinto (yhteensä 57 kyselyyn vastannutta) 9 Kandidaattitutkinto (yhteensä 7 kyselyyn vastannutta) 8 N=7 8 7 6 4 3 18 1 LTO Muu kandidaatti 3 Koulutusala N=7 3 3 3 1 1 7 11 Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Luonnontieteellinen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura ja rekrytointipalvelut Helmikuu 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2000 2004

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD2917 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Maaliskuu 2007 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2001 2005

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2003 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2003 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2003 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Helmikuu 2005 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 1999 2003

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2002 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2002 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2002 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Helmikuu 2004 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 1998 2002 VALMISTUNEIDEN

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2993 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD2993 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD2993 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD2993 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD3122 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 tietojenkäsittelyopin oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi Työelämä-

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi

Lisätiedot

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3045 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD3052 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY BACHE- LOR GRADUATES OF 2012 Tämä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM)

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=98, vastausprosentti 37 n=157,

Lisätiedot

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseuranta Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Taustatietoja kysely tehtiin kaikille vuonna 2005 loppututkinnon suorittaneille eli farmaseuteille, lastentarhaopettajille, maistereille sekä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena TAMPEREEN YLIOPISTO 23.9.2014 Lukuvuonna 2013-2014 valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena 0 1-29 30-44 45-54 55-59 60- yht. IBT LUO Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 hoitotieteen oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 11.4.2013 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Toukokuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 2014

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna 12 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen noin vuosi valmistumisen jälkeen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Sijoittumisseuranta vuonna 29 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5.2 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä 2 kyselyn,

Lisätiedot

SIS n-230 (*n-127) JKK n-346 (*n-193)

SIS n-230 (*n-127) JKK n-346 (*n-193) Tampereen yliopisto / Opintopalvelut 24.8.2011 "Miten merkittävinä pidät työllistymisesi kannalta seuraavia tekijöitä?" Viidennen vuoden opiskelijat 2007-2011* SIS n-230 (*n-127) JKK n-346 (*n-193) EDU

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2676 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Tekniikan ja liikenteen ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Tekniikan ja liikenteen ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 11.5.11 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot