TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2002 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2002 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2002 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Helmikuu 2004

2 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA VALMISTUMISVUOSITTAIN. 5 II TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2002 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA KOULUTUSALOITTAIN. 11 III TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2002 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA TIEDEKUNNITTAIN, LAITOKSITTAIN JA PÄÄAINEITTAIN 21 Humanistinen tiedekunta. 23 Kieli- ja käännöstieteiden laitos Historiatieteen laitos Musiikintutkimuksen laitos Taideaineiden laitos Informaatiotieteiden tiedekunta Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tietojenkäsittelytieteiden laitos Informaatiotutkimuksen laitos Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden laitos Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos Lääketieteellinen tiedekunta. 65 Hoitotieteen laitos Lääketieteen laitos Terveystieteen laitos (erillislaitos) Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta (nyk. Kauppa- ja Hallintotieteiden tdk) 76 Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Hallintotieteen laitos Julkisoikeuden laitos Kauppatieteiden laitos Kansantaloustieteen laitos Kunnallistieteiden laitos Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Politiikan tutkimuksen laitos Psykologian laitos Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos Tiedotusopin laitos 1

3 LASTENTARHANOPETTAJAN KOULUTUS. 124 LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 Suoritetut tutkinnot ja vastausprosentit laitoksittain Kyselylomake Vuonna 2002 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden asuinmaakunta 2

4 ALKUSANAT Tampereen yliopiston rekrytointipalvelut, suunnitteluyksikkö ja opintotoimisto ovat aktiivisesti seuranneet vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo yhdeksän vuoden ajan. Yliopistossa perustutkinnon suorittaneet ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn noin vuosi valmistumisensa jälkeen. Kysely on tehty vuosittain kahdessa erässä - keväällä ja syksyllä valmistuneet erikseen. Valmistuneiden maistereiden ja lastentarhanopettajien vastausaktiivisuus on aina ollut hyvä, tänä vuonna n. 73%. Vuonna 2002 valmistuneiden maistereiden ja lastentarhanopettajien vastausprosentit laitoksittain on esitetty liitteessä 1. Ylemmän korkeakoulututkinnon vuonna 2002 suoritti 985 opiskelijaa, vuonna Kolme opiskelijaa suoritti kaksi maisteritutkintoa vuonna 2002, heistä kaksi vastasi kyselyyn. Vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä on tarpeen seurata systemaattisesti. Työllistymisen selvittäminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä; työllistyä voi varsin monella tavoin, samoin jäädä työllistymättä. On myös syytä muistaa, että työelämän ulkopuolelle jääminen saattaa olla vastavalmistuneen oma, tietoinen valinta. Nämä seikat on syytä pitää mielessä taulukoiden lukuja tulkittaessa ja johtopäätöksiä tehtäessä. Tässä selvityksessä mukana olevat 712 vastannutta ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon Tampereen yliopistossa vuonna Viimeisessä luvussa tarkastellaan myös alemman korkeakoulututkinnon eli lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneita. Tämä siksi, että heidän opintokokonaisuutensa on selkeä alempi korkeakoulututkinto ja jos he haluavat ylemmän korkeakoulututkinnon, tulee heidän jatkaa opintojaan toisessa koulutusohjelmassa. Taulukoiden avulla on mahdollisuus tarkastella työllistymistä ja työnhakuun liittyviä tekijöitä koulutusala-, tiedekunta-, laitos- ja pääainekohtaisesti. Osion 1 taulukoissa on vertailun vuoksi työllistymistietoja myös aikaisemmin, vuosina valmistuneista. Pääsääntöisesti taulukoissa on esitetty sekä absoluuttiset että suhteelliset frekvenssit. Suhteelliset osuudet on kuitenkin jätetty esittämättä sellaisissa tapauksissa, joissa vastaajia on ollut vain vähän (kymmenen tai alle). Raportin tarkoituksena on kuvailla vastavalmistuneiden työllisyystilannetta. Selitykset ja kommentit on tarkoituksella jätetty pois, samoin graafiset esitykset tyytyväisyys- ja työssäolokuvaa lukuunottamatta. Rekrytointipalveluissa on runsaasti tietoa taulukoiden taustalla olevista asioista, joten heidän puoleensa voi kääntyä johtopäätösten ja tulkintojen teossa esiintulevien asioiden varmistamisessa. Vastavalmistuneiden työllistymisen seurantaa on tarkoitus edelleen jatkaa, ja perustutkinnon suorittaneiden lisäksi seurataan myös jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittumista. Selvityksen toimittamisesta ovat vastanneet assistentti Jyrki Ollikainen tilastotieteen yksiköstä ja yhteyssihteeri Aija Karvinen rekrytointipalveluista. Hankkeen kokonaisuudesta on vastuussa koulutuspäällikkö Jukka Mäkinen rekrytointipalveluista. 3

5 4

6 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA VALMISTUMISVUOSITTAIN 5

7 6

8 Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aika- tai perioditöissä Yrittäjä / ammatinharjoittaja Työllistetty / työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koulutuksessa Päätoiminen opiskelija Työelämän ulkopuolella, esim hoitovapaalla Yhteensä Vakituisessa työssä 39 % 41 % 50 % 45 % 43 % 43,6 % Määräaikaisessa työssä 47 % 45 % 38 % 43 % 45 % 43,6 % Työtön työnhakija 4 % 5 % 2 % 3 % 4,1 % 3,7 % Työelämän ulkopuolella, esim. 10 % 9 % 10 % 9 % 8 % 9,1 % hoitovapaalla Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen *) VALMISTUMISVUOSI Yhteensä 0 kk kk kk Yli 9 kk Yhteensä kk 5 % 5 % 4 % 4 % 4 % 4 % 1-6 kk 11 % 11 % 9 % 7 % 9 % 9 % 7-9 kk 14 % 8 % 10 % 10 % 12 % 11 % Yli 9 kk 70 % 75 % 77 % 79 % 75 % 76 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % *) Taulukon luvuissa ovat mukana myös työelämän ulkopuolella olevat. 7

9 Työnantaja VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä Yritys tai järjestö 33 % 36 % 40 % 34 % 32 % 35 % Julkinen organisaatio 63 % 62 % 57 % 61 % 64 % 61 % Muu 4 % 2 % 3 % 5 % 4 % 4 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Kokonaan 74 % 75 % 69 % 75 % 60 % 70 % Osittain 23 % 22 % 25 % 21 % 34 % 25 % Ei lainkaan 3 % 3 % 6 % 4 % 6 % 5 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vuonna 2002 valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 13 8

10 Vuonna 2002 valmistuneiden opiskeluajan työmuodot % Lukukausien aikana opiskelualaan liittyvä työ Lukukausien aikana muuhun kuin opiskelualaan liittyvä työ Työharjoittelu Lukukausien ulkopuolella tehtävä työ (kesätyö) Ei töissä opiskeluaikana 9

11 10

12 II TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA KOULUTUSALOITTAIN 11

13 12

14 Koulutusaloista käytetyt lyhenteet Human. humanistinen koulutusala Kasv., opett. kasvatustieteellinen koulutusala, opettajankoulutus Kasv., muut kasvatustieteellinen koulutusala, ei opettajankoulutus Kauppat. kauppatieteellinen koulutusala Luonnont. luonnontieteellinen koulutusala Lääket. lääketieteellinen koulutusala Psyk. psykologian koulutusala Terv. terveydenhuollon koulutusala Yhteiskuntatieteet 1 yhteiskuntatieteellinen koulutusala, taloudellis-hallinnollisesta (nyk. kauppa- ja hallintotieteiden tdk) tdk:sta mukana laitokset: aluetiede, hallintotiede, julkisoikeus, kunnallistieteet Yhteiskuntatieteet 2 yhteiskuntatieteellinen koulutusala, yhteiskuntatieteellisestä ja informaatiotieteiden tdk:sta mukana laitokset: informaatiotutkimus, politiikan tutkimus, sosiologia ja sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö, tiedotusoppi Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ ammatinharjoittaja Työllistetty/ työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul. Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteis- kunta.- tieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä LKM

15 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

16 Työnantaja Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast. tms Muu Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu Yhteensä LKM Yht. Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

17 Työn luonne yleisyysjärjestyksessä Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Opetus tai koulutus Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Asiakastyö Viestintä- ja mediatyö Muu Tutkimus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Markkinointi ja myynti Toimisto- ja esikuntatehtävät Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Opetus tai koulutus Asiakastyö Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Muu Tutkimus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Markkinointi ja myynti Toimisto- ja esikuntatehtävät Yhteensä LKM Yht. 16

18 Mitä hakukanavia käytti nykyisen työpaikan saamisessa? (Henkilö on voinut mainita korkeintaan kolme tärkeintä; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Jatkaa entisellä työnantajalla Sai paikan työnantajalta, jolla ollut töissä opiskeluaikana Lehti-ilmoitukseen vastaaminen Hyödynsi suhdeverkostoja Muu Verkkorekrytointipalv Työvoimatoimisto Yliopiston rekrytointipalvelut/ Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Jatkaa entisellä työnantajalla Sai paikan työnantajalta, jolla ollut töissä opiskeluaikana Lehti-ilmoitukseen vastaaminen Hyödynsi suhdeverkostoja Muu Verkkorekrytointipalv Työvoimatoimisto Yliopiston rekrytointipalvelut/ % Yhteensä Vastanneita yhteensä

19 Nykyisen työpaikan saamiseen myönteisesti vaikuttaneiden tekijöiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä koulutusaloittain (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Oikea asenne ja motivaatio Tutkinnon pääaine Työkokemus Erityisosaaminen Tutkinnon opintoyhdistelmä Työharjoittelu Oman ja lähialojen työmarkkinoiden aktiivinen seuraaminen Vahva suhdeverkosto Opinnäytteen/ gradun luomat valmiudet ja kontaktit Harrastuksien/ luottamustehtävien tuoma lisäpätevyys ja kontaktit VASTANNEITA KESKIMÄÄRIN Yht. 18

20 Työelämän hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden keskimääräinen kehittyminen yliopistoopiskelussa suuruusjärjestyksessä koulutusaloittain (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) Omaan alaan liittyvä teoreettinen osaaminen Analyyttinen, systemaattinen ajattelu Tiedonhankintataidot Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet Oppimiskyky Ongelmanratkaisukyky Joustavuus ja sopeutumiskyky Viestintä- ja kommunikointitaidot Kielitaito Tiimityötaidot, sosiaaliset taidot Tietotekniikan hallinta Projektiosaaminen Oman alan työkokemus Oman alan tehtävien käytännön taidot Yritystoiminnan perusteet VASTANNEITA KESKIMÄÄRIN Yht. 19

21 Mitkä seuraavista tekijöistä ovat vaikeuttaneet työllistymistä koulutustasoa vastaaviin tehtäviin? (Sama henkilö on voinut mainita useamman kohdan; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Työkokemuksen puute Alueellinen työmarkkinatilanne Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä Ikä Tutkinnon huono tunnettuus Muu tekijä Perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy Sukupuoli Puutteellinen kielitaito Puutteelliset tietotekniikkataidot Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % Human. Kasv., muut Kauppat. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Työkokemuksen puute Alueellinen työmarkkinatilanne Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä Ikä Tutkinnon huono tunnettuus Muu tekijä Perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy Sukupuoli Puutteellinen kielitaito Puutteelliset tietotekniikkataidot % Yhteensä Vastanneita yhteensä

22 III TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2002 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA TIEDEKUNNITTAIN, LAITOKSITTAIN JA PÄÄAINEITTAIN 21

23 22

24 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA TYÖLLISYYSTILANNE LAITOKSITTAIN Laitoksista käytetyt lyhenteet KIELET HIST MUSTUT TAIDE kieli- ja käännöstieteiden laitos historiatieteen laitos musiikintutkimuksen laitos (ent. kansanperinteen l.) taideaineiden laitos Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta KIELET HIST MUSTUT TAIDE Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % KIELET HIST TAIDE Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä LKM

25 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen KIELET HIST MUSTUT TAIDE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KIELET HIST TAIDE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen KIELET HIST MUSTUT TAIDE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KIELET HIST TAIDE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja KIELET HIST MUSTUT TAIDE Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % KIELET HIST TAIDE Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu Yhteensä LKM

26 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? KIELET HIST MUSTUT TAIDE Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % KIELET HIST TAIDE Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM Työn luonne KIELET HIST MUSTUT TAIDE Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu Yhteensä % KIELET HIST TAIDE Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu Yhteensä LKM

27 45 40 Vuonna 2002 humanistisesta tdk:sta valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 26

28 TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN KIELI- JA KÄÄNNÖSTIETEIDEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet ENGF GERF POHK SLAF SUOM TREN TRSA TRVE englantilainen filologia germaaninen filologia pohjoismaiset kielet slaavilainen filologia suomen kieli englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta ENGF GERF POHK SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovap Yhteensä % ENGF GERF SUOM TREN Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä LKM

29 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen ENGF GERF POHK SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ENGF GERF SUOM TREN Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen ENGF GERF POHK SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ENGF GERF SUOM TREN Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja ENGF GERF POHK SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % ENGF GERF TREN Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu Yhteensä LKM

30 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? ENGF GERF POHK SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % ENGF GERF TREN Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM Työn luonne ENGF GERF POHK SLAF SUOM TREN TRSA TRVE Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % ENGF GERF TREN Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä LKM

31 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: englantilainen filologia lehtori 5 opettaja 2 pt.tuntiopettaja 2 toimittaja 2 kirjastoavustaja 1 luokanopettaja 1 peruskoulun lehtori 1 senior designer 1 sisällöntuottaja 1 sivut. tuntiopettaja 1 tekninen kirjoittaja 1 vientiassistentti 1 Pääaine: germaaninen filologia lehtori 2 myyntineuvottelija 2 pt.tuntiopettaja 1 aineenopettaja 1 assistentti patenttitoimistossa 1 johdon assistentti 1 kielten opettaja 1 myyjä 1 pt.tuntiopettaja 1 ruotsin ja saksan lehtori 1 sivutoiminen tuntiopettaja 1 tutkija 1 Pääaine: pohjoismaiset kielet opettaja 3 pt.tuntiopettaja 1 amanuenssi 1 tuntiopettaja 1 Pääaine: slaavilainen filologia opettaja 2 englannin opettaja 1 kielikouluttaja 1 markkinointiassistentti 1 markkinointikoordinaattori 1 ryhmäohjaaja 1 30

32 Pääaine: suomen kieli opettaja 3 lehtori 3 kouluttaja 1 tiedotussihteeri 1 Pääaine: englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus kääntäjä 5 lehtori 1 tutkija 1 kirjastoavustaja 1 tekninen kirjoittaja 1 koulunkäyntiavustaja 1 kurssisuunnittelija 1 kääntäjä, patenttiassistentti 1 kääntäjä/ tulkki 1 markkinointiviestintäpäällikkö 1 Pääaine: saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus kääntäjä 1 myyjä 1 myyntivirkailija 1 terminologi 1 ulkomaantoimittaja 1 Pääaine: venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus opettaja 1 toimittaja 1 KV-asioiden koordinaattori 1 projektiassistentti 1 tulkki/ kääntäjä 1 varaosamyyjä 1 31

33 HISTORIATIETEEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet SUHI YLHI Suomen historia yleinen historia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta SUHI YLHI Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % SUHI YLHI Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen SUHI YLHI Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % SUHI YLHI Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

34 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen SUHI YLHI Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % SUHI YLHI Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja SUHI YLHI Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % YLHI Yhteensä Yritys tai järjestö 9 14 Julkinen organisaatio Muu 0 0 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SUHI YLHI Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % YLHI Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 9 5 Yhteensä LKM

35 Työn luonne SUHI YLHI Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % YLHI Yhteensä Tutkimus 9 14 Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 9 5 Asiakastyö Markkinointi ja myynti 9 5 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 10 Viestintä- ja mediatyö 0 10 Toimisto- ja esikuntateht. 0 0 Muu 0 5 Yhteensä LKM Ammattinimikkeitä Pääaine: Suomen historia historian lehtorin sijainen 1 historiankirjoittaja 1 palveluassistentti 1 projektikoordinaattori 1 projektitiedottaja 1 suunnittelija 1 toimistosihteeri 1 toimittaja 1 tuntiopettaja 1 tutkimusapulainen 1 projektisihteeri 1 toimittaja 1 34

36 Pääaine: yleinen historia lehtori 2 aineenopettaja 1 erityisluokanopettaja 1 historian tutkija 1 kansanedustajan avustaja 1 kirjastonhoitaja 1 luokanopettaja 1 museovirkailija 1 myyntineuvottelija 1 opinto-ohjaaja 1 35

37 MUSIIKINTUTKIMUKSEN LAITOS (ent. Kansanperinteen laitos) Pääaineista käytetyt lyhenteet ETNO etnomusikologia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta ETNO Vakituisessa työssä 2 Määräaikaisessa työssä 1 Osa-aikaisessa tai periodityössä 0 Yrittäjä/ammatinharjoittaja 0 Työllistetty/työharjoittelussa 0 Työtön työnhakija 0 Työvoimapol. tai vast. koul. 0 Päätoiminen opiskelija 0 Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla 0 Yhteensä 3 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen ETNO 0 kk kk kk 0 yli 9 kk 3 Yhteensä 3 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen ETNO 0 kk kk kk 0 yli 9 kk 3 Yhteensä 3 Työnantaja ETNO Yksityinen yritys 1 Kunta, kuntayhtymä 0 Valtio, valtion liikelaitos 0 Muu julk. hall. organisaatio 1 Järjestö tai vastaava 0 Oma yritys, vast.otto tms. 0 Muu 1 Yhteensä 3 36

38 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? ETNO Kokonaan 2 Osittain 1 Ei lainkaan 0 Yhteensä 3 Työn luonne ETNO Tutkimus 1 Opetus tai koulutus 1 Johto- ja esimiestehtävät 0 Konsultointi 0 Asiakastyö 0 Markkinointi ja myynti 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 Viestintä- ja mediatyö 1 Toimisto- ja esikuntateht. 0 Muu 0 Yhteensä 3 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: etnomusikologia informaatikko 1 tutkija 1 kulttuuritoimittaja 1 37

39 TAIDEAINEIDEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet SUKI TETU YKIR Suomen kirjallisuus teatterin ja draaman tutkimus yleinen kirjallisuustiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta SUKI TETU YKIR Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % SUKI Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija 7 8 Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla 0 4 Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen SUKI TETU YKIR Yhteensä % 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen SUKI TETU YKIR Yhteensä % 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä

40 Työnantaja SUKI TETU YKIR Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % SUKI Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu 7 5 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SUKI TETU YKIR Yhteensä % Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Työn luonne SUKI TETU YKIR Yhteensä % Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä

41 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: Suomen kirjallisuus toimittaja 3 tuntiopettaja 1 nuorisokulttuurisihteeri 1 lehtori 1 tietopalvelusihteeri 1 kirjaosaston hoitaja 1 äidinkielen ja 1 kirjallisuuden lehtori maatalousyrittäjä 1 yliopistonopettaja 1 kirjailija 1 taloustoimittaja 1 erityisopettajan sijainen 1 Pääaine: teatterin ja draaman tutkimus pt.tuntiopettaja 1 näyttämö- ja ilmaisuaineiden 1 opettaja Pääaine: yleinen kirjallisuus tiedottaja 1 tutkija 1 museolehtori 1 myymäläapulainen 1 tuntiopettaja 1 informaatikko 1 40

42 INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA TYÖLLISYYSTILANNE LAITOKSITTAIN Laitoksista käytetyt lyhenteet MTF TKT INF matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos informaatiotutkimuksen laitos Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta MTF TKT INF Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % MTF TKT INF Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen MTF TKT INF Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % MTF TKT INF Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

43 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen MTF TKT INF Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % MTF TKT INF Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja MTF TKT INF Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % MTF TKT INF Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? MTF TKT INF Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % MTF TKT INF Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

44 Työn luonne MTF TKT INF Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % MTF TKT INF Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä LKM

45 Vuonna 2002 informaatiotieteiden tdk:sta valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 10 44

46 TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN MATEMATIIKAN, TILASTOTIETEEN JA FILOSOFIAN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet FILO MATE TILT filosofia matematiikka tilastotiede Työtilanne vuosi valmistumisen jälkeen FILO MATE TILT Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % Yhteensä Vakituisessa työssä 20 Määräaikaisessa työssä 73 Työtön työnhakija 7 Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla 0 Yhteensä 100 LKM 15 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen FILO MATE TILT Yhteensä % 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen FILO MATE TILT Yhteensä % 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä

47 Työnantaja FILO MATE TILT Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % Yhteensä Yritys tai järjestö 7 Julkinen organisaatio 93 Muu 0 Yhteensä 100 LKM 14 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? FILO MATE TILT Yhteensä % Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Työn luonne FILO MATE TILT Yhteensä % Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: filosofia lehtori 1 graafisen viestinnän ja 1 taideaineiden opettaja taittaja 1 46

48 Pääaine: matematiikka lehtori 3 tutkija 2 pt.tuntiopettaja 1 opettaja 1 Pääaine: tilastotiede tutkija 4 47

49 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet TKOP tietojenkäsittelyoppi Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta TKOP Vakituisessa työssä 24 Määräaikaisessa työssä 3 Osa-aikaisessa tai periodityössä 0 Yrittäjä/ammatinharjoittaja 1 Työllistetty/työharjoittelussa 0 Työtön työnhakija 0 Työvoimapol. tai vast. koul. 0 Päätoiminen opiskelija 0 Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla 0 Yhteensä 28 % TKOP Vakituisessa työssä 89 Määräaikaisessa työssä 11 Työtön työnhakija 0 Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla 0 Yhteensä 100 LKM 28 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen TKOP % 0 kk kk kk 1 4 yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen TKOP % 0 kk kk kk 1 4 yli 9 kk Yhteensä

50 Työnantaja TKOP Yksityinen yritys 22 Kunta, kuntayhtymä 1 Valtio, valtion liikelaitos 0 Muu julk. hall. organisaatio 2 Järjestö tai vastaava 0 Oma yritys, vast.otto tms. 1 Muu 2 Yhteensä 28 % TKOP Yritys tai järjestö 82 Julkinen organisaatio 11 Muu 7 Yhteensä 100 LKM 28 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? TKOP % Kokonaan Osittain Ei lainkaan 0 0 Yhteensä Työn luonne TKOP % Tutkimus 1 4 Opetus tai koulutus 2 7 Johto- ja esimiestehtävät 4 15 Konsultointi 2 7 Asiakastyö 1 4 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntateht. 0 0 Muu 3 11 Yhteensä

51 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: tietojenkäsittelyoppi suunnittelija 3 ohjelmistosuunnittelija 2 software engineer 2 suunnitteluinsinööri 2 designer 1 järjestelmätukihenkilö 1 käytettävyyssuunnittelija 1 myyntijohtaja 1 peruskoulun opettaja (LO) 1 product manager 1 psykologi 1 senior designer 1 senior software engineer 1 senior usability engineer 1 software designer 1 system analyst 1 systems specialist 1 team leader 1 technology expert 1 tuotekehitysasiantuntija 1 tuotepäällikkö 1 tutkija 1 yrittäjä 1 50

52 INFORMAATIOTUTKIMUKSEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet INFO informaatiotutkimus Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta INFO Vakituisessa työssä 7 Määräaikaisessa työssä 8 Osa-aikaisessa tai periodityössä 0 Yrittäjä/ammatinharjoittaja 0 Työllistetty/työharjoittelussa 1 Työtön työnhakija 1 Työvoimapol. tai vast. koul. 0 Päätoiminen opiskelija 0 Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla 1 Yhteensä 18 % INFO Vakituisessa työssä 39 Määräaikaisessa työssä 44 Työtön työnhakija 6 Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla 11 Yhteensä 100 LKM 18 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen INFO % 0 kk kk kk 1 6 yli 9 kk Yhteensä Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen INFO % 0 kk kk kk 1 6 yli 9 kk Yhteensä

53 Työnantaja INFO Yksityinen yritys 5 Kunta, kuntayhtymä 7 Valtio, valtion liikelaitos 1 Muu julk. hall. organisaatio 3 Järjestö tai vastaava 0 Oma yritys, vast.otto tms. 0 Muu 1 Yhteensä 17 % INFO Yritys tai järjestö 29 Julkinen organisaatio 65 Muu 6 Yhteensä 100 LKM 17 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? INFO % Kokonaan Osittain 5 29 Ei lainkaan 0 0 Yhteensä Työn luonne INFO % Tutkimus 0 0 Opetus tai koulutus 1 6 Johto- ja esimiestehtävät 0 0 Konsultointi 0 0 Asiakastyö 5 29 Markkinointi ja myynti 1 6 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 4 24 Viestintä- ja mediatyö 2 12 Toimisto- ja esikuntateht. 0 0 Muu 4 24 Yhteensä

54 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: informaatiotutkimus informaatikko 6 kirjastonhoitaja 3 erikoiskirjastonhoitaja 1 internetsuunnittelija 1 knowledge mgmt specialist 1 lehtori 1 myyntipäällikkö 1 program information management specialist 1 suunnittelijainsinööri 1 toimittaja 1 53

55 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA TYÖLLISYYSTILANNE LAITOKSITTAIN Laitoksista käytetyt lyhenteet KASV OKL kasvatustieteiden laitos opettajankoulutuslaitos Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta KASV OKL Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % KASV OKL Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen KASV OKL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KASV OKL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

56 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen KASV OKL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KASV OKL Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja KASV OKL Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % KASV OKL Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? KASV OKL Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % KASV OKL Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

57 Työn luonne KASV OKL Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % KASV OKL Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä LKM

58 Vuonna 2002 kasvatustieteiden tdk:sta valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 14 57

59 TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN KASVATUSTIETEIDEN LAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet AIKK AMMK KASV aikuiskasvatus ammattikasvatus kasvatustiede Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta AIKK AMMK KASV Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % KASV Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija 0 3 Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla 14 8 Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen AIKK AMMK KASV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KASV Yhteensä 0 kk kk kk 10 6 yli 9 kk Yhteensä LKM

60 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen AIKK AMMK KASV Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KASV Yhteensä 0 kk kk kk 14 9 yli 9 kk Yhteensä LKM Työnantaja AIKK AMMK KASV Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu Yhteensä % KASV Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio Muu 0 3 Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? AIKK AMMK KASV Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % KASV Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan 5 3 Yhteensä LKM

61 Työn luonne AIKK AMMK KASV Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntateht Muu Yhteensä % KASV Yhteensä Tutkimus 0 6 Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät 0 3 Konsultointi 0 0 Asiakastyö 5 3 Markkinointi ja myynti 0 0 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö 0 0 Toimisto- ja esikuntateht Muu 5 6 Yhteensä LKM AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: aikuiskasvatus koulutuspäällikkö 1 kansanedustajan avustaja 1 kehityspäällikkö 1 suunnittelija 1 tutkimusassistentti 1 ohjaava kouluttaja 1 tutkija 1 Pääaine: ammattikasvatus lehtori 3 työvoimaohjaaja 1 KM/ammattikasvatus/opettaja 1 terveydenhuollon opettaja 1 kouluttaja 1 manager 1 60

62 Pääaine: kasvatustiede suunnittelija 3 kouluttaja 2 koulutussuunnittelija 2 amanuenssi 1 erikoissuunnittelija 1 henkilöstön kehityskoordinaattori 1 koulutussihteeri 1 käsityönopettaja 1 lastentarhanopettaja 1 luokanopettaja 1 opettaja 1 osastosihteeri 1 projektikoordinaattori 1 sosiaalityöntekijä, lastensuojelu 1 tuotepäällikkö 1 urasuunnittelija 1 61

63 OPETTAJANKOULUTUSLAITOS Pääaineista käytetyt lyhenteet KASH VARH kasvatustiede varhaiskasvatus Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta KASH VARH Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai periodityössä Yrittäjä/ammatinharjoittaja Työllistetty/työharjoittelussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla Yhteensä % KASH Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Työtön työnhakija 0 0 Työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla 4 5 Yhteensä LKM Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen KASH VARH Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % KASH Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura ja rekrytointipalvelut Helmikuu 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2000 2004

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Maaliskuu 2007 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2001 2005

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2003 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2003 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2003 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Helmikuu 2005 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 1999 2003

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2006 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2006 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2006 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Maaliskuu 2008 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2002 2006

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2011 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2005 2009

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Toukokuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Huhtikuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 1 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 2013

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 tietojenkäsittelyopin oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Huhtikuu 2017 ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 2015 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ

KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ VUONNA 2005 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA ALEMMAN KORKEAKOULU TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖMARKKINOILLE TAMPEREEN YLIOPISTO Ura ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Kandidaattitutkinto (yhteensä 57 kyselyyn vastannutta)

Kandidaattitutkinto (yhteensä 57 kyselyyn vastannutta) 9 Kandidaattitutkinto (yhteensä 7 kyselyyn vastannutta) 8 N=7 8 7 6 4 3 18 1 LTO Muu kandidaatti 3 Koulutusala N=7 3 3 3 1 1 7 11 Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Luonnontieteellinen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 hoitotieteen oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Helmikuu 2002 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 1996 2000 VALMISTUNEIDEN

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2013 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa suoritettiin vuoden 2012 tammikuun

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Maaliskuu 2009 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2003 2007

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1326 Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

MAISTERIEN URASEURANTAA

MAISTERIEN URASEURANTAA MAISTERIEN URASEURANTAA Tampereen yliopistosta vuosina 2001 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viiden vuoden kuluttua valmistumisesta TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 2008

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena TAMPEREEN YLIOPISTO 23.9.2014 Lukuvuonna 2013-2014 valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena 0 1-29 30-44 45-54 55-59 60- yht. IBT LUO Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ

KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ KANDIDAATINTUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna 2006 Tampereen yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD2917 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD2917 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Huhtikuu 2003 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA 1997

Lisätiedot

MAISTERIEN URASEURANTAA

MAISTERIEN URASEURANTAA MAISTERIEN URASEURANTAA Tampereen yliopistosta vuosina 1999 2000 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viiden vuoden kuluttua valmistumisesta TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2006

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD3052 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2012 VALMISTUNEIDEN KANDI- DAATTIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD3052 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY BACHE- LOR GRADUATES OF 2012 Tämä

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 20.1.2011, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2010 tiedekunnittain ja pääaineittain: naisten suorittamien tutkintojen osuus K=alempi tutkinto,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN. TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN. TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Huhtikuu 2004 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2012, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot ja naisten osuuss suorittajista v. 2011 tiedekunnittain ja pääaineittain K= kanditaatin tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Humanistisesta tiedekunnasta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä

Humanistisesta tiedekunnasta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Humanistisesta tiedekunnasta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Englanti Aineenopettaja Document Manager Englannin ja ruotsin lehtori Englannin ja toisen kotimaisen kielen lehtori Englannin

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Toukokuu 2002 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 1 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA 1996

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2010, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2009 tiedekunnittain ja pääaineittain, naisten osuus tutninnon suorittajista K=alempi tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN KYSELYLOMAKE: FSD3122 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD3122 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSET 1999 OPINTOVIIKOT LAITOKSITTAIN JA AINEITTAIN

TAMPEREEN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSET 1999 OPINTOVIIKOT LAITOKSITTAIN JA AINEITTAIN TAMPEREEN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSET 1999 OPINTOVIIKOT LAITOKSITTAIN JA AINEITTAIN 1 -------------------------------------------------------------------------- Opetusta antanut laitos Opintoviikkoja

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna 11 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen noin vuosi valmistumisen jälkeen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot