SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017"

Transkriptio

1 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina

2 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen ja musiikin yhteydessä Arvoisa seitsemäsluokkalainen... sivu 3 Pitkät valinnaisaineet Ilmaisutaito 4 Kaupalliset aineet... 4 Kotitalous Kuvataide... 6 Käsityö, tekninen... 7 Käsityö, tekstiili Liikunta 8 Musiikki 8 B2-kieli saksa tai ranska... 9 Tietotekniikka Lyhyet valinnaisaineet (HI) Historiaa elokuvan keinoin (LI) Liikunnan lyhytkurssi. 10 (BI) Luontokurssi (MA) Syventävä matematiikka.10 (KU) Muotoilu ja rakentelu (KU) Tehdään leffa.. 11 (TT) ATK-peruskurssi 11 (TT) ATK-kuvankäsittely.. 11 (TN) Lelu- ja korupaja.. 11 (TS) Tekstiilityön lyhytkurssi 11 Ohjeeksi valitsijalle 12 Valinnaisaineiden arviointi.. 12 Valinnaisaineiden valintakaavakkeen malli

3 ARVOISA SEITSEMÄSLUOKKALAINEN Tähän asti olet opiskellut koulussa samoja oppiaineita luokkakavereittesi kanssa. Kahta viimeistä perusopetuksen vuotta varten saat tehdä valinnaisainevalintoja. Valitset opiskeluohjelmaasi kaksivuotisia valinnaisaineita sekä lisäksi 8. luokalla opiskeltavaksi yhden vaihtoehtoisen taideaineen: ilmaisutaidon, kuvataiteen tai musiikin. Valinnaisaineita on kaksi listaa: pitkät ja lyhyet aineet. Pitkiä valinnaisaineita opiskellaan luokilla kaksi viikkotuntia joka jaksossa, lyhyitä kumpanakin vuonna kaksi viikkotuntia vain syys- tai kevätlukukaudella. Kaikki tämän vuoden seitsemäsluokkalaiset tekevät kaksi valintaa kummaltakin listalta ja lisäksi varavalinnat. Jokainen oppilas valitsee valinnaisaineiden lisäksi vaihtoehtoisen taideaineen. Sitä opiskellaan kaksoistunti viikossa vain 8.luokan syys- tai kevätlukukauden ajan. Koulussa on tutustuttu valinnaisainevaihtoehtoihin ja lisätietoja saat tästä valintaoppaasta. Teet valinnat yhdessä huoltajasi kanssa. Ensisijainen valintaperuste ja oppimisen tärkein edellytys on sinun oma kiinnostuksesi valitsemaasi oppiainetta kohtaan. Pohdi valintojasi huolellisesti, sillä valinnaisaineiden vaihtaminen ilman painavaa syytä ei yleensä ole mahdollista. Hyvä menestyminen myös valinnaisaineissa voi parantaa jatkoopiskelumahdollisuuksiasi peruskoulun jälkeen. Tarkemmat tiedot valinnaisaineiden arvioinnista löytyvät tämän oppaan lopusta. Jatko-opintoihin hakeuduttaessa saat pisteitä päättötodistuksesi kaikkien aineiden keskiarvosta sekä kolmesta parhaasta taitoaineestasi (=kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta tai musiikki), mikäli pyrit ammatillisiin oppilaitoksiin. Lukioihin valitaan oppilaat päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Tässä oppaassa on valinnaisaineiden valintakaavakkeen malli, mutta varsinaiset valinnat teet opolta saatavalle erilliselle valintakaavakkeelle. Ne jaetaan viikolla 7. Palauta valintakaavake allekirjoitettuna opolle viimeistään ke Lisätietoja opolta ( ), rehtorilta ( ) ja opettajilta Wilman kautta. 3

4 PITKÄT VALINNAISAINEET ILMAISUTAITO Ilmaisutaito on oppiaine, jossa tutkitaan ihmiseloa. Tavoitteena on rohkaista oppilasta itseilmaisuun, yhteistyöhön ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä antaa oppilaalle keinoja ymmärtää omaa itseä ja muita ihmisiä. Opinnot aloitetaan tutustumalla ryhmään ja työtapoihin. Opiskeluvälineenä käytetään pääasiassa omaa itseä: pulpetissa ei ehditä istumaan. Tunneilla tehdään monenlaisia keskittymistä ja kokonaisilmaisua kehittäviä harjoituksia, improvisoidaan, irrotellaan ja valmistetaan myös pieniä esityksiä yleisölle. Kaksivuotisessa ilmaisutaidossa opinnot jatkuvat teatteri-ilmaisun suuntaan. Tutustutaan teatteriin sekä itse tekemällä että yleisönä. 9. luokalla ryhmä valmistaa yhdessä valitun tai ryhmän ideoiman näytelmän. Ilmaisutaidon arvosanaan vaikuttaa ennen kaikkea oppilaan asenne työskentelyä ja muita ryhmän jäseniä kohtaan. On tärkeätä, että jokainen huomaa itse vaikuttavansa turvallisen ilmapiirin syntymiseen. Ilmaisutaidon tunneilla kaikilla täytyy olla mahdollisuus tehdä parhaansa luotettavassa ja kannustavassa porukassa. ILMAISUTAIDON VOIT SARIOLAN KOULUSSA VALITA PITKÄKSI VALINNAISAINEEKSI TAI TAIDEAINEVAIHTOEHDOKSI MUTTA ET MOLEMMIKSI. KAUPALLISET AINEET Kaupallisissa aineissa on tarjolla mm. kuluttaja- ja yrittäjyyskasvatusta. Aiheina ovat pankit ja niiden toiminta, erilaiset lainat, tilit ja maksuvälineet, postin toiminta, vakuutukset ja verotus, erilaiset kaupat, yritystoiminta ja yrittäjyys ammattina, kirjanpito, mainonta ja markkinointi sekä matkailu ja vieraat kulttuurit. Tavoitteena on kasvaa kriittiseksi ja järkeväksi kuluttajaksi sekä saada valmiuksia selviytyä jokapäiväisessä elämässä eteen tulevista taloudellisista ratkaisuista. Oppitunneilla opitaan itsenäistä tiedonhankintaa, mutta tehdään runsaasti myös projekti- ja ryhmätöitä. 4

5 KOTITALOUS Monipuoliset ja maukkaat eväät elämälle Pääpaino valinnaisen kotitalouden opiskelussa on käytännön työskentelyllä eli ruoanvalmistuksella. Käytännön työtaitoja tuetaan tekemällä esityksiä, ryhmätöitä ja kirjoitelmia. Tavoite: - vahvistaa ja harjaannuttaa ruoanvalmistus- ja leivontataitoja - oppia ymmärtämään ravinnon merkitys omalle hyvinvoinnille - ymmärtää kulutustottumusten vaikutuksia ympäristön kuormittajana - perehtyä suomalaiseen ruokaperinteeseen ja kauden juhliin - perehtyä tapakulttuuriin - oppia kuluttaja-asioita/taloudellisuutta - saada oppilas innostumaan kodin jokapäiväisistä askareista 8. lk - säilöntä - raaka-aine- ja ravitsemustietous - ostaisinko valmisruokaa? Ostaisinko lähiruokaa? - kodin ja kalenterivuoden juhlat - elintarvikkeiden turvallisuus - kokataan kansainvälisesti I - tarjoilu 9. lk - suomalainen ruokaperinne/maakuntaruoat - matka mausteiden maailmaan - ajankohtainen ravitsemustietous - kodin arki ja hyvinvointi - tutustuminen kansainvälisiin ruokakulttuureihin II - juhlakattaukset ja tarjollepanot tunnelman tekijänä (juhlien suunnittelu) - juhlaetiketti/tapakulttuuri - asiaa kuluttamisesta/mihin rahat kuluvat? 5

6 KUVATAIDE Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on myös ymmärtää taidetta, mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen. Kuvataiteen opetus luo perustaa suomalaisen kulttuurin sekä oppilaalle vieraiden kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Kuvataiteen opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja menetelmien sekä mediateknologian hallintaa. Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvantulkintataitoja kuvallisten tehtävien avulla. KESKEISET SISÄLLÖT Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu piirustus, grafiikka, maalaus, muotoilu ja rakentelu, kuvallisen ajattelun syventäminen kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, muoto, väri, tila, liike, aika ja viiva kuvataiteen tyylejä ja kuvasymboliikkaa omassa kuvailmaisussa omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien kuvamaailmassa taiteilijan työhön tutustumista ja tietoverkon kulttuuripalvelujen hyödyntämistä taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelua, rakennusperinnön tutkimista arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perinteisiin tutustumista tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista, muotoiluprosessiin tutustumista Media ja kuvaviestintä kuvan käyttötarkoituksen tarkastelemista, mediaesitysten rakenteellista ja sisällöllistä analyysia valokuvausta tai video- ja digitaalista kuvausta kuvakerronnan muotoja: kuvituksen, sarjakuvan ja liikkuvan kuvan erityispiirteitä graafista suunnittelua: kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perusteita mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia Kuvataide vaihtoehtoisena taideaineena (8.lk) on sisällöltään samaa kuin kuvataide valinnaisaineena, mutta toki käytännön tehtävät ja harjoitukset ovat erilaisia. Kuvataiteesta kiinnostunut oppilas voi siis huoletta tehdä molemmat valinnat. 6

7 KÄSITYÖ, TEKNINEN TAVOITTEET - turvallisten työtapojen vakiinnuttaminen - itsenäinen suunnittelu ja työskentely - erilaisten materiaalien ja raaka-aineiden tuntemus ja sopivuus - laadukkaiden ja toimivien tuotteiden aikaansaaminen PUU- JA METALLI- JA MUOVITYÖ - työpiirrosten laadinta ja työvaiheiden suunnittelu - monipuolinen ja oikeaoppinen työstö käsityökaluin - työkoneiden turvallinen, asianmukainen ja monipuolinen käyttö: vannesaha, oikotasohöylä, puusorvi ja pyörösaha, hitsauskoneet, metallin leikkaus- ja taivutuskoneet, porakoneet ym. - työvälineiden huolto, kunnossapito ja järjestys - pintakäsittely: hionta, vahaus, öljy, lakkaus ja maalaus siveltimellä ja ruiskulla KONE- JA SÄHKÖOPPI - mopojen, polkupyörien ym. korjausta ja huoltoa - elektroniikkaa KÄSITYÖ, TEKSTIILI Tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä: 8.-9.luokkien aikana syvennetään ja sovelletaan aikaisemmin opittuja asioita ja pyritään mahdollisimman itsenäiseen työskentelyyn. Oppilaiden tulee omaksua ompelukoneen ja saumurin omatoiminen ja monipuolinen hallinta. Kahdeksannella luokalla perehdytään enemmän ompelun syventämiseen sekä neulontaan. Yhdeksännellä luokalla suunnitellaan ja toteutetaan asu oppilaiden valitsemilla tekniikoilla ja materiaaleilla sekä muutenkin toteutetaan töitä oppilaiden omien suunnitelmien mukaan. Lyhyessä tekstiilityössä on oppitunteja vain puolen vuoden ajan sekä 8. että 9. luokalla. Tehtävät työt ovat aiheiltaan samoja kuin pitkässä valinnaistekstiilityössä. TEKSTIILITYÖN VOIT VALITA JOKO PITKÄKSI TAI LYHYEKSI VALINNAISAINEEKSI, MUTTA ET MOLEMMIKSI. 7

8 LIIKUNTA Valinnaisessa liikunnassa kehitetään luokkien ajan yhteisen koululiikunnan tietoja ja taitoja sekä tutustutaan uusiin liikuntalajeihin. Opiskeluryhmä voi olla yhteinen tytöillä ja pojilla tai luokkalaisilla. Valinnaisliikuntaa on yleensä kaksi tuntia viikossa, mutta joskus (esimerkiksi vierailtaessa jossain) voidaan kerralla käyttää seuraavankin viikon tunnit. Molemmilla vuosiluokilla tutustutaan uusiin liikuntalajeihin oppilaiden toiveita kuunnellen. Mahdollisuuksien mukaan tehdään käyntejä uusiin tai tuttuihin hyviksi todettuihin liikuntapaikkoihin. Valinnaisliikunnassa korostuvat vastuullisuus, ryhmässä toimiminen ja reilun pelin henki. Omaa liikuntataitoa ja kuntoa tärkeämpää on sitoutuminen ja parhaansa yrittäminen. Kunnon ja taitojen lisäksi painotetaan hyvää yrittämistä, käytöstä ja yhteistyötä. LIIKUNNAN VOIT VALITA JOKO PITKÄKSI TAI LYHYEKSI VALINNAISAINEEKSI, MUTTA ET MOLEMMIKSI. Liikuntaahan kaikki opiskelevat edelleen myös yhteisenä oppiaineena. MUSIIKKI Valinnaismusiikki on yhteismusisointia - Kurssilla painottuu käytännön musisointi ja bändisoittotaitojen kehittäminen. Lisäksi harjoittelemme säveltämistä ja improvisointia. - Soittaessamme käytämme koululla käytettävissä olevaa soittimistoa mukaan lukien bändisoittimet ja koulusoittimet. - Harjoittelemme tabulatuurien, sointumerkkien ja perinteisen nuotinnoksen lukemista sen verran kuin yhteissoiton onnistumisen kannalta on tarpeen. - Harjoittelemme vahvistimien ja äänentoistolaitteiden käyttöä. - Ohjelmisto koostuu monipuolisesti musiikin eri tyyleistä erilaiset musiikkikulttuurit huomioiden. Musiikki taideainevaihtoehtona Tavoitteet: Oppilas - kehittää musiikillisia taitojaan ja tietojaan oman toiminnan ja kokemusten kautta - tutustuu monipuolisesti musiikin eri osa-alueisiin ja oppii ymmärtämään niitä - kehittää musiikin kuuntelemisen taitoja - rakentaa omaa suhdettaan musiikkiin, saa myönteisiä kokemuksia musiikista ja innostuu harrastamaan musiikkia omalla tavallaan Sisällöt: - tuotetaan musiikkia laulaen, soittaen ja keksien - perehdytään musiikin eri osa-alueisiin (mm. populaarimusiikin tyylit, erilaiset musiikkikulttuurit, taidemusiikki) tekemisen ja kuuntelemisen kautta - musisoidaan yhdessä Musiikkia voit valita joko valinnaisaineeksi tai taideaineeksi tai molemmiksi! 8

9 B2 KIELI: SAKSA TAI RANSKA Innostu uudesta kielestä ja kulttuurista, niin saat kielelliset valmiudet ja rohkeutta selviytyä yksinkertaisista kielenkäyttötilanteista! Samalla luot vankan pohjan valitsemasi kielen jatko-opinnoille. Kummassakin kielessä keskeisiä aihealueita ovat ihminen ja hänen asuinympäristönsä sekä jokapäiväinen elämä: koulu ja koti, harrastukset ja työ, oma maa, luonto ja matkailu. Ääntämisen ja kirjoittamisen harjoittelu on myös tärkeää erityisesti ranskassa, jossa kirjoitus- ja äänneasu poikkeavat huomattavasti toisistaan. Opetuksessa pääpaino on suullisessa ilmaisussa ja sanavaraston kartuttamisessa sekä kohdekielelle ominaiseen kulttuuriin tutustumisessa. Sinun kannattaa valita valinnaisaineeksi B2 kieli, mikäli olet menestynyt hyvin englannissa ja ruotsissa, olet valmis tekemään töitä sinnikkäästi ja kielten opiskelu on sinusta mielenkiintoista. B2-KIELISTÄ VOIT VALITA VALINNAISAINEEKSI JOMMANKUMMAN. TIETOTEKNIIKKA (ATK) 8. lk Toimisto-ohjelmien hallitseminen auttaa opinnoissa ja tulevassa työelämässä - Wordin ja Excelin hyötykäyttö Esitelmät, esitykset ja luennot hoidetaan usein tietokoneella - Powerpoint ja Prezi, multimediaesitysten teko Mitä muuta ohjelmistoa tietokoneelta löytyy? - Tutustutaan yleisimpiin koneilta löytyviin ohjelmiin Tietokoneen kovalevy täynnä digitaalisia kuvia? - Kuvankäsittelyn perusteet ainakin kahdella eri kuvankäsittelyohjelmalla - Kokeillaan myös animaatioiden tekemistä Tietokoneen oheislaitteisiin tutustuminen - Kurkataan myös tietokoneen sisälle ja mietitään, mikä on minkäkin osan tehtävä. Youtube, Googlen kuvahaku jne. - Mitä tarkoittaa tekijänoikeus? Entä tietoturva? Harjoitellaan myös kymmensormijärjestelmän käyttöä. 9. lk Kutsu rippijuhliin, ohjelmalehtinen syntymäpäiville, mainos jostakin tapahtumasta - Harjoitellaan julkaisun tekemistä Publisher ohjelmalla. Omat kotisivut nettiin? - Harjoitellaan kotisivujen tekemistä html-kielellä ja joillakin valmiilla editoreilla Jatko-opintojen kannalta on hyvä tietää jotakin ohjelmoinnista - Tutustutaan pikkuisen Java-ohjelmointiin ja tehdään muutama helpohko ohjelma itse. Tutustutaan myös videokameran käyttöön ja editoidaan hieman kuvattua videota. Pilvipalvelut yleistyvät, oppimateriaalit siirtyvät pikkuhiljaa verkkoon - Tutustumme myös tähän aihealueeseen Windows7, Windows8, Mac OS X? - Vertaillaan hieman eri käyttöjärjestelmiä. Välipaloina harjoitellaan myös toisena vuonna kymmensormijärjestelmää JOS VALITSET PITKÄN TIETOTEKNIIKAN, ET VOI TEHDÄ ENÄÄ LYHYITÄ ATK-VALINTOJA 9

10 LYHYET VALINNAISAINEET HISTORIAA ELOKUVAN KEINOIN Kurssin sisältö: Perehdytään (palautetaan mieliin) eri aikakausien tapahtumiin. Katsotaan aikakauteen liittyvä elokuva, ja pohditaan millaisen kuvan elokuva aikakaudesta antoi. Mietitään myös vastasiko elokuvan antama kuva todellisuutta. Pääpaino kurssilla on Euroopan ja Suomen historiassa. Kuitenkin tutustumme myös kaukaisempien kulttuurien historiaan. LIIKUNNAN LYHYTKURSSI Katso liikunnan selostus sivulta 8! LUONTOKURSSI Kurssilla tutustutaan monipuolisesti luontoon ja syvennetään tietämystä biologiasta ja ympäristöstä. Työmenetelmät ovat vaihtelevia, ja tutkimusvälineet vaihtelevat kiikareista mikroskooppiin. Näytteitä haemme lähiympäristöstä itse, ja lajintuntemuksen parantaminen on olennainen osa opiskelua. Perehdymme myös lemmikkieläimiin ja niiden hoitoon, kalastukseen, metsästykseen, sekä teemme mahdollisuuksien mukaan vierailuja lähiympäristön tiloille. Kurssin aikana toteutamme Laipanmaan vaelluspäivän. SYVENTÄVÄ MATEMATIIKKA Kurssilla kerrataan ja syvennetään matemaattisia tietoja ja taitoja. Tavoite on antaa haasteita niille oppilaille, jotka kokevat perusopetuksen matematiikan helpoksi. Kurssin tavoitteena on myös antaa jatko-opiskeluihin entistä paremmat valmiudet. MUOTOILU JA RAKENTELU Kurssilla perehdytään kolmiulotteisten teosten maailmaan. Materiaalit vaihtelevat savesta ja kipsistä kierrätysmateriaaleihin. Teemme sekä yksittäisiä teoksia että koulun kokoelmiin jääviä yhteisteoksia. 10

11 TEHDÄÄN LEFFA! Kurssilla syvennytään elokuvan kuvakäsikirjoituksen tekemiseen, opiskellaan elokuvan tekemistä ja tehdään alusta loppuun lyhytelokuva. Kurssille osallistujalta edellytetään aitoa kiinnostusta elokuvan tekemistä kohtaan, hyviä ryhmätyötaitoja ja pitkäjännitteisyyttä pitkää prosessia ajatellen. Kahdeksannen luokan aikana tehdään kokeellisia elokuvan pätkiä ja perehdytään hieman animaation saloihin. Yhdeksännellä luokalla tehdään varsinainen pidempi lyhytelokuva. ATK PERUSKURSSI Toimisto-ohjelmien hallitseminen auttaa opinnoissa ja tulevassa työelämässä - Wordin ja Excelin hyötykäyttö. Esitelmät, esitykset ja luennot hoidetaan usein tietokoneella Powerpoint ja Prezi, multimediaesitysten teko. Harjoitellaan kymmensormijärjestelmän käyttöä. Omat kotisivut nettiin? - Harjoitellaan kotisivujen tekemistä html-kielellä ja joillakin valmiilla editoreilla. Jatko-opintojen kannalta on hyvä tietää jotakin ohjelmoinnista. Tutustutaan pikkuisen Java-ohjelmointiin ja tehdään muutama helpohko ohjelma itse. ATK KUVANKÄSITTELY Tietokoneen kovalevy täynnä digitaalisia kuvia? - Kuvankäsittelyn perusteet ainakin kahdella eri kuvankäsittelyohjelmalla. Tehdään animaatioita piirtämällä, muovaamalla, rakentamalla tai kuvaamalla. Tutustutaan videokameran käyttöön ja editoidaan kuvattua videota. Harjoitellaan kymmensormijärjestelmän käyttöä. Lyhyillä kursseilla, riippuen ryhmän toiveista, etenemisnopeudesta ja taidoista, tutustutaan myös muihin pitkän atk:n sisältämiin aihealueisiin. Jos valitset kaksi lyhyttä atk-kurssia, on oppisisältö suurin piirtein sama, kuin pitkän atk:n valinneilla. LELU- JA KORUPAJA Suunnitellaan ja valmistetaan leluja ja/tai ranne- ja kaulakoruja. Käytetään ja sovelletaan aiemmin opittuja puun, muovin ja metallin työstötekniikoita ja opitaan uuttakin. Paino on omalla luovuudella ja suunnittelulla. Voidaan myös hakea valmiita malleja. Voit tehdä leluja vauvaikäisistä itsesi ikäisille vaikka lahjaksi. TEKSTIILITYÖ Katso tekstiilityön lyhytkurssin selostus sivulta 7! 11

12 OHJEEKSI VALITSIJALLE: Valinnaisaineiden valintaan liittyy seuraavia rajoituksia - pitkän ilmaisutaidon valitsija ei voi valita taideaineeksi ilmaisutaitoa - pitkän tekstiilityön valitsija ei voi valita tekstiilityön lyhytkurssia - pitkän liikunnan valitsija ei voi valita liikunnan lyhytkurssia - pitkän tietotekniikan valitsija ei voi ottaa lyhyitä atk-valintoja, koska näissä pitkissä valinnaisaineissa opiskellaan myös lyhyen valinnaisaineen sisältö! Lisäksi: B2 kielistä ei voi valita molempia VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI Kaikki pitkät valinnaisaineet arvioidaan numerolla 4-10 Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan suoritusmerkinnällä Vaihtoehtoiset taideaineet arvioidaan suoritusmerkinnällä 12

13 SARIOLAN KOULUN VALINNAISAINEIDEN VALINTAKAAVAKE (malli) OPPILAAN NIMI LK Tutustu Sariolan koulun Valinnaisoppaaseen! VAIHTOEHTOINEN TAIDEAINE: 2 h viikossa vain 8.lk syys- tai kevätlukukaudella MERKITSE VALITSEMASI AINEEN KOHDALLE RASTI X JA VARAVALINNAN KOHTAAN V ILMAISUTAITO KUVATAIDE MUSIIKKI PITKÄT VALINNAISAINEET: 2 h viikossa 8. ja 9. luokalla MERKITSE VALITSEMIESI KAHDEN AINEEN KOHDALLE RASTI X JA TEE KOLME VARAVALINTAA V1, V2 JA V3. ILMAISUTAITO KAUPALLISET AINEET KOTITALOUS KUVATAIDE KÄSITYÖ, TEKNINEN KÄSITYÖ, TEKSTIILI LIIKUNTA MUSIIKKI TIETOTEKNIIKKA (ATK) RANSKA B2 SAKSA B2 B2-kielen valinneet : lisäksi rasti ruutuun, jos toinen kieli on toisen varavalinta. 13

14 LYHYET VALINNAISAINEET: 1 h viikossa 8. ja 9. luokalla* MERKITSE VALITSEMIESI KAHDEN AINEEN KOHDALLE RASTI X JA TEE KOLME VARAVALINTAA V1, V2 JA V3. (HI) HISTORIAA ELOKUVAN KEINOIN (LI) LIIKUNNAN LYHYTKURSSI (BI) LUONTOKURSSI (MA) SYVENTÄVÄ MATEMATIIKKA (KU) MUOTOILU JA RAKENTELU (KU) TEHDÄÄN LEFFA (TT) ATK-PERUSKURSSI (TT) ATK-KUVANKÄSITTELY (TN) LELU- JA KORUPAJA (TS) TEKSTIILITYÖN LYHYTKURSSI *=Näiden lyhyiden valinnaisaineiden opetus järjestetään tavallisesti kaksoistunteina puolen vuoden ajan sekä 8. että 9.luokalla. Huoltajan allekirjoitus Oppilaan allekirjoitus PALAUTETAAN OPOLLE VIIMEISTÄÄN KE ! 14

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2016-2018

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2016-2018 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9.

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9. NASTOLAN YLÄKOULUN VALINNAISAINEET 8. lk 9. lk 2017 2019 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Kahdeksannella luokalla opiskeluohjelmaan tulevat uusina asioina valinnaisaineet, jotka oppilas valitsee omien kiinnostustensa,

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Media ja kuvaviestintä

Media ja kuvaviestintä 7.16 KUVATAIDE Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20142015 Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Männistön koulun VALINNAISAINEET

Männistön koulun VALINNAISAINEET Männistön koulun VALINNAISAINEET 2015-16 YHTEYSTIETOJA Männistön koulu Yhteiskouluntie 3 16100 UUSIKYLÄ p. 044 790 9369 Faksi (03) 885 1482 e-mail: manniston.koulu@nastola.fi Rehtori Sanna Ainola Puh 040

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014 1 Isoniitun koulu Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille Lukuvuodeksi 2013-2014 2 Valintamenettely Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Unajan koulun valinnaisaineet

Unajan koulun valinnaisaineet Unajan koulun valinnaisaineet Liikunta 5. luokalla Syvennetään liikkumisen perustaitoja: liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Opitaan yhteistyötaitoja, ryhmässä ja yksilönä toimimista. Liikkumisen

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2017 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2014 2015

VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 HYÖKKÄLÄN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 MITÄ VALITSEN? Yhteystiedot Opinto-ohjaaja Mari Ala-Krekola 040 314 3290 mari.ala-krekola@tuusula.fi Rehtori Janne Leivo 040 314 3283 janne.leivo@tuusula.fi

Lisätiedot

Tervetuloa erikoisluokalle!

Tervetuloa erikoisluokalle! Tiedoilla ja taidoilla on pakattuna reppu. Täällä susta välitetään, olit ysi taikka eppu. Eskolanmäen koulu 4.1.17 Tervetuloa erikoisluokalle! 1 Ilmaisutaito Ilmaisutaidon tunneilla oppilas ilmaisee itseään

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

Valinnaisaineet

Valinnaisaineet Valinnaisaineet 2017-2018 Millaista on aloittaa uusi kieli 8. luokalla? Painotetaan perustaitoja: opit puhumaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään kieltä itselle tutuissa arkisissa aiheissa Käytetään paljon

Lisätiedot

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 8 LK Tiedoksi huoltajille! Tässä tiedotteessa kerromme valintojen suorittamisesta 8. ja 9. luokkia varten. Tällä hetkellä voimassa olevien määräysten

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA Kursseja on tarjolla yhteensä seitsemän. Design -kursseja kolme. Äly ja väläys -kursseja kaksi. Ilmaisu -kursseja kaksi. Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia,

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

TAPAINLINNAN KOULU Valinnaisaineopas

TAPAINLINNAN KOULU Valinnaisaineopas TAPAINLINNAN KOULU Valinnaisaineopas 2016 2017 OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN Pitkät valinnaiset Valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9.-luokilla, ja niistä annetaan numeroarviointi. Oppiainetta on 2

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016-2017 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2016-2017 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu?

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Joensuun seudun opetussuunnitelma Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista

Lisätiedot

OmaOpo ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka

OmaOpo ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka Oma ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka 1 Sisältö 7 luokan tavoitteet...3 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet...4 Oma-seurantalomake...5 Sisältöalueiden tavoitteet ja itsearvioinnit S1 Oppiminen ja opiskelu...8

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot