SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017"

Transkriptio

1 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina

2 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen ja musiikin yhteydessä Arvoisa seitsemäsluokkalainen... sivu 3 Pitkät valinnaisaineet Ilmaisutaito 4 Kaupalliset aineet... 4 Kotitalous Kuvataide... 6 Käsityö, tekninen... 7 Käsityö, tekstiili Liikunta 8 Musiikki 8 B2-kieli saksa tai ranska... 9 Tietotekniikka Lyhyet valinnaisaineet (HI) Historiaa elokuvan keinoin (LI) Liikunnan lyhytkurssi. 10 (BI) Luontokurssi (MA) Syventävä matematiikka.10 (KU) Muotoilu ja rakentelu (KU) Tehdään leffa.. 11 (TT) ATK-peruskurssi 11 (TT) ATK-kuvankäsittely.. 11 (TN) Lelu- ja korupaja.. 11 (TS) Tekstiilityön lyhytkurssi 11 Ohjeeksi valitsijalle 12 Valinnaisaineiden arviointi.. 12 Valinnaisaineiden valintakaavakkeen malli

3 ARVOISA SEITSEMÄSLUOKKALAINEN Tähän asti olet opiskellut koulussa samoja oppiaineita luokkakavereittesi kanssa. Kahta viimeistä perusopetuksen vuotta varten saat tehdä valinnaisainevalintoja. Valitset opiskeluohjelmaasi kaksivuotisia valinnaisaineita sekä lisäksi 8. luokalla opiskeltavaksi yhden vaihtoehtoisen taideaineen: ilmaisutaidon, kuvataiteen tai musiikin. Valinnaisaineita on kaksi listaa: pitkät ja lyhyet aineet. Pitkiä valinnaisaineita opiskellaan luokilla kaksi viikkotuntia joka jaksossa, lyhyitä kumpanakin vuonna kaksi viikkotuntia vain syys- tai kevätlukukaudella. Kaikki tämän vuoden seitsemäsluokkalaiset tekevät kaksi valintaa kummaltakin listalta ja lisäksi varavalinnat. Jokainen oppilas valitsee valinnaisaineiden lisäksi vaihtoehtoisen taideaineen. Sitä opiskellaan kaksoistunti viikossa vain 8.luokan syys- tai kevätlukukauden ajan. Koulussa on tutustuttu valinnaisainevaihtoehtoihin ja lisätietoja saat tästä valintaoppaasta. Teet valinnat yhdessä huoltajasi kanssa. Ensisijainen valintaperuste ja oppimisen tärkein edellytys on sinun oma kiinnostuksesi valitsemaasi oppiainetta kohtaan. Pohdi valintojasi huolellisesti, sillä valinnaisaineiden vaihtaminen ilman painavaa syytä ei yleensä ole mahdollista. Hyvä menestyminen myös valinnaisaineissa voi parantaa jatkoopiskelumahdollisuuksiasi peruskoulun jälkeen. Tarkemmat tiedot valinnaisaineiden arvioinnista löytyvät tämän oppaan lopusta. Jatko-opintoihin hakeuduttaessa saat pisteitä päättötodistuksesi kaikkien aineiden keskiarvosta sekä kolmesta parhaasta taitoaineestasi (=kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta tai musiikki), mikäli pyrit ammatillisiin oppilaitoksiin. Lukioihin valitaan oppilaat päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Tässä oppaassa on valinnaisaineiden valintakaavakkeen malli, mutta varsinaiset valinnat teet opolta saatavalle erilliselle valintakaavakkeelle. Ne jaetaan viikolla 7. Palauta valintakaavake allekirjoitettuna opolle viimeistään ke Lisätietoja opolta ( ), rehtorilta ( ) ja opettajilta Wilman kautta. 3

4 PITKÄT VALINNAISAINEET ILMAISUTAITO Ilmaisutaito on oppiaine, jossa tutkitaan ihmiseloa. Tavoitteena on rohkaista oppilasta itseilmaisuun, yhteistyöhön ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä antaa oppilaalle keinoja ymmärtää omaa itseä ja muita ihmisiä. Opinnot aloitetaan tutustumalla ryhmään ja työtapoihin. Opiskeluvälineenä käytetään pääasiassa omaa itseä: pulpetissa ei ehditä istumaan. Tunneilla tehdään monenlaisia keskittymistä ja kokonaisilmaisua kehittäviä harjoituksia, improvisoidaan, irrotellaan ja valmistetaan myös pieniä esityksiä yleisölle. Kaksivuotisessa ilmaisutaidossa opinnot jatkuvat teatteri-ilmaisun suuntaan. Tutustutaan teatteriin sekä itse tekemällä että yleisönä. 9. luokalla ryhmä valmistaa yhdessä valitun tai ryhmän ideoiman näytelmän. Ilmaisutaidon arvosanaan vaikuttaa ennen kaikkea oppilaan asenne työskentelyä ja muita ryhmän jäseniä kohtaan. On tärkeätä, että jokainen huomaa itse vaikuttavansa turvallisen ilmapiirin syntymiseen. Ilmaisutaidon tunneilla kaikilla täytyy olla mahdollisuus tehdä parhaansa luotettavassa ja kannustavassa porukassa. ILMAISUTAIDON VOIT SARIOLAN KOULUSSA VALITA PITKÄKSI VALINNAISAINEEKSI TAI TAIDEAINEVAIHTOEHDOKSI MUTTA ET MOLEMMIKSI. KAUPALLISET AINEET Kaupallisissa aineissa on tarjolla mm. kuluttaja- ja yrittäjyyskasvatusta. Aiheina ovat pankit ja niiden toiminta, erilaiset lainat, tilit ja maksuvälineet, postin toiminta, vakuutukset ja verotus, erilaiset kaupat, yritystoiminta ja yrittäjyys ammattina, kirjanpito, mainonta ja markkinointi sekä matkailu ja vieraat kulttuurit. Tavoitteena on kasvaa kriittiseksi ja järkeväksi kuluttajaksi sekä saada valmiuksia selviytyä jokapäiväisessä elämässä eteen tulevista taloudellisista ratkaisuista. Oppitunneilla opitaan itsenäistä tiedonhankintaa, mutta tehdään runsaasti myös projekti- ja ryhmätöitä. 4

5 KOTITALOUS Monipuoliset ja maukkaat eväät elämälle Pääpaino valinnaisen kotitalouden opiskelussa on käytännön työskentelyllä eli ruoanvalmistuksella. Käytännön työtaitoja tuetaan tekemällä esityksiä, ryhmätöitä ja kirjoitelmia. Tavoite: - vahvistaa ja harjaannuttaa ruoanvalmistus- ja leivontataitoja - oppia ymmärtämään ravinnon merkitys omalle hyvinvoinnille - ymmärtää kulutustottumusten vaikutuksia ympäristön kuormittajana - perehtyä suomalaiseen ruokaperinteeseen ja kauden juhliin - perehtyä tapakulttuuriin - oppia kuluttaja-asioita/taloudellisuutta - saada oppilas innostumaan kodin jokapäiväisistä askareista 8. lk - säilöntä - raaka-aine- ja ravitsemustietous - ostaisinko valmisruokaa? Ostaisinko lähiruokaa? - kodin ja kalenterivuoden juhlat - elintarvikkeiden turvallisuus - kokataan kansainvälisesti I - tarjoilu 9. lk - suomalainen ruokaperinne/maakuntaruoat - matka mausteiden maailmaan - ajankohtainen ravitsemustietous - kodin arki ja hyvinvointi - tutustuminen kansainvälisiin ruokakulttuureihin II - juhlakattaukset ja tarjollepanot tunnelman tekijänä (juhlien suunnittelu) - juhlaetiketti/tapakulttuuri - asiaa kuluttamisesta/mihin rahat kuluvat? 5

6 KUVATAIDE Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on myös ymmärtää taidetta, mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen. Kuvataiteen opetus luo perustaa suomalaisen kulttuurin sekä oppilaalle vieraiden kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Kuvataiteen opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja menetelmien sekä mediateknologian hallintaa. Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvantulkintataitoja kuvallisten tehtävien avulla. KESKEISET SISÄLLÖT Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu piirustus, grafiikka, maalaus, muotoilu ja rakentelu, kuvallisen ajattelun syventäminen kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, muoto, väri, tila, liike, aika ja viiva kuvataiteen tyylejä ja kuvasymboliikkaa omassa kuvailmaisussa omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien kuvamaailmassa taiteilijan työhön tutustumista ja tietoverkon kulttuuripalvelujen hyödyntämistä taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelua, rakennusperinnön tutkimista arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perinteisiin tutustumista tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista, muotoiluprosessiin tutustumista Media ja kuvaviestintä kuvan käyttötarkoituksen tarkastelemista, mediaesitysten rakenteellista ja sisällöllistä analyysia valokuvausta tai video- ja digitaalista kuvausta kuvakerronnan muotoja: kuvituksen, sarjakuvan ja liikkuvan kuvan erityispiirteitä graafista suunnittelua: kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perusteita mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia Kuvataide vaihtoehtoisena taideaineena (8.lk) on sisällöltään samaa kuin kuvataide valinnaisaineena, mutta toki käytännön tehtävät ja harjoitukset ovat erilaisia. Kuvataiteesta kiinnostunut oppilas voi siis huoletta tehdä molemmat valinnat. 6

7 KÄSITYÖ, TEKNINEN TAVOITTEET - turvallisten työtapojen vakiinnuttaminen - itsenäinen suunnittelu ja työskentely - erilaisten materiaalien ja raaka-aineiden tuntemus ja sopivuus - laadukkaiden ja toimivien tuotteiden aikaansaaminen PUU- JA METALLI- JA MUOVITYÖ - työpiirrosten laadinta ja työvaiheiden suunnittelu - monipuolinen ja oikeaoppinen työstö käsityökaluin - työkoneiden turvallinen, asianmukainen ja monipuolinen käyttö: vannesaha, oikotasohöylä, puusorvi ja pyörösaha, hitsauskoneet, metallin leikkaus- ja taivutuskoneet, porakoneet ym. - työvälineiden huolto, kunnossapito ja järjestys - pintakäsittely: hionta, vahaus, öljy, lakkaus ja maalaus siveltimellä ja ruiskulla KONE- JA SÄHKÖOPPI - mopojen, polkupyörien ym. korjausta ja huoltoa - elektroniikkaa KÄSITYÖ, TEKSTIILI Tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä: 8.-9.luokkien aikana syvennetään ja sovelletaan aikaisemmin opittuja asioita ja pyritään mahdollisimman itsenäiseen työskentelyyn. Oppilaiden tulee omaksua ompelukoneen ja saumurin omatoiminen ja monipuolinen hallinta. Kahdeksannella luokalla perehdytään enemmän ompelun syventämiseen sekä neulontaan. Yhdeksännellä luokalla suunnitellaan ja toteutetaan asu oppilaiden valitsemilla tekniikoilla ja materiaaleilla sekä muutenkin toteutetaan töitä oppilaiden omien suunnitelmien mukaan. Lyhyessä tekstiilityössä on oppitunteja vain puolen vuoden ajan sekä 8. että 9. luokalla. Tehtävät työt ovat aiheiltaan samoja kuin pitkässä valinnaistekstiilityössä. TEKSTIILITYÖN VOIT VALITA JOKO PITKÄKSI TAI LYHYEKSI VALINNAISAINEEKSI, MUTTA ET MOLEMMIKSI. 7

8 LIIKUNTA Valinnaisessa liikunnassa kehitetään luokkien ajan yhteisen koululiikunnan tietoja ja taitoja sekä tutustutaan uusiin liikuntalajeihin. Opiskeluryhmä voi olla yhteinen tytöillä ja pojilla tai luokkalaisilla. Valinnaisliikuntaa on yleensä kaksi tuntia viikossa, mutta joskus (esimerkiksi vierailtaessa jossain) voidaan kerralla käyttää seuraavankin viikon tunnit. Molemmilla vuosiluokilla tutustutaan uusiin liikuntalajeihin oppilaiden toiveita kuunnellen. Mahdollisuuksien mukaan tehdään käyntejä uusiin tai tuttuihin hyviksi todettuihin liikuntapaikkoihin. Valinnaisliikunnassa korostuvat vastuullisuus, ryhmässä toimiminen ja reilun pelin henki. Omaa liikuntataitoa ja kuntoa tärkeämpää on sitoutuminen ja parhaansa yrittäminen. Kunnon ja taitojen lisäksi painotetaan hyvää yrittämistä, käytöstä ja yhteistyötä. LIIKUNNAN VOIT VALITA JOKO PITKÄKSI TAI LYHYEKSI VALINNAISAINEEKSI, MUTTA ET MOLEMMIKSI. Liikuntaahan kaikki opiskelevat edelleen myös yhteisenä oppiaineena. MUSIIKKI Valinnaismusiikki on yhteismusisointia - Kurssilla painottuu käytännön musisointi ja bändisoittotaitojen kehittäminen. Lisäksi harjoittelemme säveltämistä ja improvisointia. - Soittaessamme käytämme koululla käytettävissä olevaa soittimistoa mukaan lukien bändisoittimet ja koulusoittimet. - Harjoittelemme tabulatuurien, sointumerkkien ja perinteisen nuotinnoksen lukemista sen verran kuin yhteissoiton onnistumisen kannalta on tarpeen. - Harjoittelemme vahvistimien ja äänentoistolaitteiden käyttöä. - Ohjelmisto koostuu monipuolisesti musiikin eri tyyleistä erilaiset musiikkikulttuurit huomioiden. Musiikki taideainevaihtoehtona Tavoitteet: Oppilas - kehittää musiikillisia taitojaan ja tietojaan oman toiminnan ja kokemusten kautta - tutustuu monipuolisesti musiikin eri osa-alueisiin ja oppii ymmärtämään niitä - kehittää musiikin kuuntelemisen taitoja - rakentaa omaa suhdettaan musiikkiin, saa myönteisiä kokemuksia musiikista ja innostuu harrastamaan musiikkia omalla tavallaan Sisällöt: - tuotetaan musiikkia laulaen, soittaen ja keksien - perehdytään musiikin eri osa-alueisiin (mm. populaarimusiikin tyylit, erilaiset musiikkikulttuurit, taidemusiikki) tekemisen ja kuuntelemisen kautta - musisoidaan yhdessä Musiikkia voit valita joko valinnaisaineeksi tai taideaineeksi tai molemmiksi! 8

9 B2 KIELI: SAKSA TAI RANSKA Innostu uudesta kielestä ja kulttuurista, niin saat kielelliset valmiudet ja rohkeutta selviytyä yksinkertaisista kielenkäyttötilanteista! Samalla luot vankan pohjan valitsemasi kielen jatko-opinnoille. Kummassakin kielessä keskeisiä aihealueita ovat ihminen ja hänen asuinympäristönsä sekä jokapäiväinen elämä: koulu ja koti, harrastukset ja työ, oma maa, luonto ja matkailu. Ääntämisen ja kirjoittamisen harjoittelu on myös tärkeää erityisesti ranskassa, jossa kirjoitus- ja äänneasu poikkeavat huomattavasti toisistaan. Opetuksessa pääpaino on suullisessa ilmaisussa ja sanavaraston kartuttamisessa sekä kohdekielelle ominaiseen kulttuuriin tutustumisessa. Sinun kannattaa valita valinnaisaineeksi B2 kieli, mikäli olet menestynyt hyvin englannissa ja ruotsissa, olet valmis tekemään töitä sinnikkäästi ja kielten opiskelu on sinusta mielenkiintoista. B2-KIELISTÄ VOIT VALITA VALINNAISAINEEKSI JOMMANKUMMAN. TIETOTEKNIIKKA (ATK) 8. lk Toimisto-ohjelmien hallitseminen auttaa opinnoissa ja tulevassa työelämässä - Wordin ja Excelin hyötykäyttö Esitelmät, esitykset ja luennot hoidetaan usein tietokoneella - Powerpoint ja Prezi, multimediaesitysten teko Mitä muuta ohjelmistoa tietokoneelta löytyy? - Tutustutaan yleisimpiin koneilta löytyviin ohjelmiin Tietokoneen kovalevy täynnä digitaalisia kuvia? - Kuvankäsittelyn perusteet ainakin kahdella eri kuvankäsittelyohjelmalla - Kokeillaan myös animaatioiden tekemistä Tietokoneen oheislaitteisiin tutustuminen - Kurkataan myös tietokoneen sisälle ja mietitään, mikä on minkäkin osan tehtävä. Youtube, Googlen kuvahaku jne. - Mitä tarkoittaa tekijänoikeus? Entä tietoturva? Harjoitellaan myös kymmensormijärjestelmän käyttöä. 9. lk Kutsu rippijuhliin, ohjelmalehtinen syntymäpäiville, mainos jostakin tapahtumasta - Harjoitellaan julkaisun tekemistä Publisher ohjelmalla. Omat kotisivut nettiin? - Harjoitellaan kotisivujen tekemistä html-kielellä ja joillakin valmiilla editoreilla Jatko-opintojen kannalta on hyvä tietää jotakin ohjelmoinnista - Tutustutaan pikkuisen Java-ohjelmointiin ja tehdään muutama helpohko ohjelma itse. Tutustutaan myös videokameran käyttöön ja editoidaan hieman kuvattua videota. Pilvipalvelut yleistyvät, oppimateriaalit siirtyvät pikkuhiljaa verkkoon - Tutustumme myös tähän aihealueeseen Windows7, Windows8, Mac OS X? - Vertaillaan hieman eri käyttöjärjestelmiä. Välipaloina harjoitellaan myös toisena vuonna kymmensormijärjestelmää JOS VALITSET PITKÄN TIETOTEKNIIKAN, ET VOI TEHDÄ ENÄÄ LYHYITÄ ATK-VALINTOJA 9

10 LYHYET VALINNAISAINEET HISTORIAA ELOKUVAN KEINOIN Kurssin sisältö: Perehdytään (palautetaan mieliin) eri aikakausien tapahtumiin. Katsotaan aikakauteen liittyvä elokuva, ja pohditaan millaisen kuvan elokuva aikakaudesta antoi. Mietitään myös vastasiko elokuvan antama kuva todellisuutta. Pääpaino kurssilla on Euroopan ja Suomen historiassa. Kuitenkin tutustumme myös kaukaisempien kulttuurien historiaan. LIIKUNNAN LYHYTKURSSI Katso liikunnan selostus sivulta 8! LUONTOKURSSI Kurssilla tutustutaan monipuolisesti luontoon ja syvennetään tietämystä biologiasta ja ympäristöstä. Työmenetelmät ovat vaihtelevia, ja tutkimusvälineet vaihtelevat kiikareista mikroskooppiin. Näytteitä haemme lähiympäristöstä itse, ja lajintuntemuksen parantaminen on olennainen osa opiskelua. Perehdymme myös lemmikkieläimiin ja niiden hoitoon, kalastukseen, metsästykseen, sekä teemme mahdollisuuksien mukaan vierailuja lähiympäristön tiloille. Kurssin aikana toteutamme Laipanmaan vaelluspäivän. SYVENTÄVÄ MATEMATIIKKA Kurssilla kerrataan ja syvennetään matemaattisia tietoja ja taitoja. Tavoite on antaa haasteita niille oppilaille, jotka kokevat perusopetuksen matematiikan helpoksi. Kurssin tavoitteena on myös antaa jatko-opiskeluihin entistä paremmat valmiudet. MUOTOILU JA RAKENTELU Kurssilla perehdytään kolmiulotteisten teosten maailmaan. Materiaalit vaihtelevat savesta ja kipsistä kierrätysmateriaaleihin. Teemme sekä yksittäisiä teoksia että koulun kokoelmiin jääviä yhteisteoksia. 10

11 TEHDÄÄN LEFFA! Kurssilla syvennytään elokuvan kuvakäsikirjoituksen tekemiseen, opiskellaan elokuvan tekemistä ja tehdään alusta loppuun lyhytelokuva. Kurssille osallistujalta edellytetään aitoa kiinnostusta elokuvan tekemistä kohtaan, hyviä ryhmätyötaitoja ja pitkäjännitteisyyttä pitkää prosessia ajatellen. Kahdeksannen luokan aikana tehdään kokeellisia elokuvan pätkiä ja perehdytään hieman animaation saloihin. Yhdeksännellä luokalla tehdään varsinainen pidempi lyhytelokuva. ATK PERUSKURSSI Toimisto-ohjelmien hallitseminen auttaa opinnoissa ja tulevassa työelämässä - Wordin ja Excelin hyötykäyttö. Esitelmät, esitykset ja luennot hoidetaan usein tietokoneella Powerpoint ja Prezi, multimediaesitysten teko. Harjoitellaan kymmensormijärjestelmän käyttöä. Omat kotisivut nettiin? - Harjoitellaan kotisivujen tekemistä html-kielellä ja joillakin valmiilla editoreilla. Jatko-opintojen kannalta on hyvä tietää jotakin ohjelmoinnista. Tutustutaan pikkuisen Java-ohjelmointiin ja tehdään muutama helpohko ohjelma itse. ATK KUVANKÄSITTELY Tietokoneen kovalevy täynnä digitaalisia kuvia? - Kuvankäsittelyn perusteet ainakin kahdella eri kuvankäsittelyohjelmalla. Tehdään animaatioita piirtämällä, muovaamalla, rakentamalla tai kuvaamalla. Tutustutaan videokameran käyttöön ja editoidaan kuvattua videota. Harjoitellaan kymmensormijärjestelmän käyttöä. Lyhyillä kursseilla, riippuen ryhmän toiveista, etenemisnopeudesta ja taidoista, tutustutaan myös muihin pitkän atk:n sisältämiin aihealueisiin. Jos valitset kaksi lyhyttä atk-kurssia, on oppisisältö suurin piirtein sama, kuin pitkän atk:n valinneilla. LELU- JA KORUPAJA Suunnitellaan ja valmistetaan leluja ja/tai ranne- ja kaulakoruja. Käytetään ja sovelletaan aiemmin opittuja puun, muovin ja metallin työstötekniikoita ja opitaan uuttakin. Paino on omalla luovuudella ja suunnittelulla. Voidaan myös hakea valmiita malleja. Voit tehdä leluja vauvaikäisistä itsesi ikäisille vaikka lahjaksi. TEKSTIILITYÖ Katso tekstiilityön lyhytkurssin selostus sivulta 7! 11

12 OHJEEKSI VALITSIJALLE: Valinnaisaineiden valintaan liittyy seuraavia rajoituksia - pitkän ilmaisutaidon valitsija ei voi valita taideaineeksi ilmaisutaitoa - pitkän tekstiilityön valitsija ei voi valita tekstiilityön lyhytkurssia - pitkän liikunnan valitsija ei voi valita liikunnan lyhytkurssia - pitkän tietotekniikan valitsija ei voi ottaa lyhyitä atk-valintoja, koska näissä pitkissä valinnaisaineissa opiskellaan myös lyhyen valinnaisaineen sisältö! Lisäksi: B2 kielistä ei voi valita molempia VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI Kaikki pitkät valinnaisaineet arvioidaan numerolla 4-10 Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan suoritusmerkinnällä Vaihtoehtoiset taideaineet arvioidaan suoritusmerkinnällä 12

13 SARIOLAN KOULUN VALINNAISAINEIDEN VALINTAKAAVAKE (malli) OPPILAAN NIMI LK Tutustu Sariolan koulun Valinnaisoppaaseen! VAIHTOEHTOINEN TAIDEAINE: 2 h viikossa vain 8.lk syys- tai kevätlukukaudella MERKITSE VALITSEMASI AINEEN KOHDALLE RASTI X JA VARAVALINNAN KOHTAAN V ILMAISUTAITO KUVATAIDE MUSIIKKI PITKÄT VALINNAISAINEET: 2 h viikossa 8. ja 9. luokalla MERKITSE VALITSEMIESI KAHDEN AINEEN KOHDALLE RASTI X JA TEE KOLME VARAVALINTAA V1, V2 JA V3. ILMAISUTAITO KAUPALLISET AINEET KOTITALOUS KUVATAIDE KÄSITYÖ, TEKNINEN KÄSITYÖ, TEKSTIILI LIIKUNTA MUSIIKKI TIETOTEKNIIKKA (ATK) RANSKA B2 SAKSA B2 B2-kielen valinneet : lisäksi rasti ruutuun, jos toinen kieli on toisen varavalinta. 13

14 LYHYET VALINNAISAINEET: 1 h viikossa 8. ja 9. luokalla* MERKITSE VALITSEMIESI KAHDEN AINEEN KOHDALLE RASTI X JA TEE KOLME VARAVALINTAA V1, V2 JA V3. (HI) HISTORIAA ELOKUVAN KEINOIN (LI) LIIKUNNAN LYHYTKURSSI (BI) LUONTOKURSSI (MA) SYVENTÄVÄ MATEMATIIKKA (KU) MUOTOILU JA RAKENTELU (KU) TEHDÄÄN LEFFA (TT) ATK-PERUSKURSSI (TT) ATK-KUVANKÄSITTELY (TN) LELU- JA KORUPAJA (TS) TEKSTIILITYÖN LYHYTKURSSI *=Näiden lyhyiden valinnaisaineiden opetus järjestetään tavallisesti kaksoistunteina puolen vuoden ajan sekä 8. että 9.luokalla. Huoltajan allekirjoitus Oppilaan allekirjoitus PALAUTETAAN OPOLLE VIIMEISTÄÄN KE ! 14

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2016-2018

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2016-2018 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Valinnaisaineet

Valinnaisaineet Valinnaisaineet 2017-2018 Millaista on aloittaa uusi kieli 8. luokalla? Painotetaan perustaitoja: opit puhumaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään kieltä itselle tutuissa arkisissa aiheissa Käytetään paljon

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016-2017 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2016-2017 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.14. Kuvataide Kuvataidetta käytetään kokonaisnäkemyksellisen opetuksen välineenä. ta ohjataan ikätasoiseen toimintaan ja tuetaan vuorovaikutuksen kehitystä kuvataiteen elämyksellisin keinoin. Kuvallisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

TAPAINLINNAN KOULU Valinnaisaineopas

TAPAINLINNAN KOULU Valinnaisaineopas TAPAINLINNAN KOULU Valinnaisaineopas 2016 2017 OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN Pitkät valinnaiset Valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9.-luokilla, ja niistä annetaan numeroarviointi. Oppiainetta on 2

Lisätiedot

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA?

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? Suomalaisessa peruskoulussa taideaineiden opetuksen määrä on ollut niukkaa aina. Taideaineiden osuus

Lisätiedot

Kuvataide voi aidosti herättää kiinnostuksen vieraita kulttuureita kohtaan samalla, kun se ohjaa oman kulttuurimme ymmärtämiseen ja arvostamiseen.

Kuvataide voi aidosti herättää kiinnostuksen vieraita kulttuureita kohtaan samalla, kun se ohjaa oman kulttuurimme ymmärtämiseen ja arvostamiseen. Kuvataide Aineen kuvaus Kuvataide on taideaine. Oppiminen kuvataiteessa merkitsee elämysten saamista uusien oivallusten löytämistä. Kuvataiteen avulla oppilas ilmaisee tunteitaan itselleen tärkeitä asioita,

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 IDEASTA TUOTTEEKSI Tehdään uutta tai muunnellaan vanhaa designin hengessä. Tavoitteena kaunis tuote, jolla on käyttötarkoitus. T1 ohjata oppilasta tutustumaan

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU)

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Taito- ja taideaineet TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksessa syvennetään

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

LÄNSITUULEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016

LÄNSITUULEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016 LÄNSITUULEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SINULLE SEITSEMÄSLUOKKALAINEN..2 KIELET..3 KOTITALOUS 4 KUVATAIDE..5 LIIKUNTA (POJAT)...6 LIIKUNTA (TYTÖT)...7 MEDIA JA ILMAISU.. 8 MUSIIKKI.9

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen 13.2.2016 Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen Oppilaanohjaaja Aija Helander 7. luokan jälkeiset muutokset Oppiaineista 7. luokan kevääseen

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

Karan koulu Kalevankatu RIIHIMÄKI

Karan koulu Kalevankatu RIIHIMÄKI Karan koulu Kalevankatu 13 17 11100 RIIHIMÄKI Huoltaja ja oppilas voivat ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan mikäli heillä on oppilaan opinto-ohjelmaan liittyviä kysymyksiä. Myös rehtori ja valinnaisaineiden

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina klo Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina klo Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2017-2018 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Johdantokurssi lukion matematiikkaan Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Opi uutta

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Ohjeita... 2. Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4

Ohjeita... 2. Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4 1 Sisällys Ohjeita... 2 Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4 Espanja, B 2 -kieli... 4 Saksa, B 2 -kieli... 4 Venäjä, B 2 -kieli... 5 Valinnainen kotitalous

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2015 2016

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2015 2016 KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI Lv. 2015 2016 Seitsemännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen valinnassa mukana olevista 8. ja 9. luokan valinnaisaineista Hyvät oppilaat ja huoltajat! Seitsemännen

Lisätiedot

Alakoulun valinnaiset aineet Metsokankaan koulu

Alakoulun valinnaiset aineet Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet Metsokankaan koulu 18.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012 LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012 7. LUOKKIEN OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE Oppilaat opiskelevat vuosiluokilla 8-9 yhteisinä opetettavien oppiaineiden lisäksi kuusi tuntia viikossa valinnaisia oppiaineita,

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2016 2017

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2016 2017 KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI Lv. 2016 2017 Seitsemännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen valinnassa mukana olevista 8. ja 9. luokan valinnaisaineista Hyvät oppilaat ja huoltajat! Seitsemännen

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut):

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut): Kurssin nimi: Valinnainen jatkuva kuvataide 2 Kurssin lyhenne: wku2 Laajuus ja luokka-aste: 2+2 vvt; 8.- 9. lk, kurssi jatkuu automaattisesti oppilaan siirtyessä 9. luokalle. Opetuksen tavoite, keskeinen

Lisätiedot

KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA) Tule ja tuo vanhempasikin koulun. valinnaisaineiltaan

KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA) Tule ja tuo vanhempasikin koulun. valinnaisaineiltaan 8.luokkien valinnaisaineet 2017-2018 Sisällys Ohjeita KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA) Espanja, B 2 -kieli Saksa, B 2 -kieli Valinnainen kotitalous (laaja) Valinnainen kuvataide

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

SEITSEMÄSLUOKKALAISEN VALINNAISAINEOPAS

SEITSEMÄSLUOKKALAISEN VALINNAISAINEOPAS SEITSEMÄSLUOKKALAISEN VALINNAISAINEOPAS Pitkät valinnaisaineet lukuvuosiksi 2017-2019 Lyhyet valinnaisaineet lukuvuodeksi 2017-2018 Pohjois-Tapiolan koulu HYVÄ SEITSEMÄSLUOKKALAINEN Tässä oppaassa esitellään

Lisätiedot