SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017"

Transkriptio

1 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina

2 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen ja musiikin yhteydessä Arvoisa seitsemäsluokkalainen... sivu 3 Pitkät valinnaisaineet Ilmaisutaito 4 Kaupalliset aineet... 4 Kotitalous Kuvataide... 6 Käsityö, tekninen... 7 Käsityö, tekstiili Liikunta 8 Musiikki 8 B2-kieli saksa tai ranska... 9 Tietotekniikka Lyhyet valinnaisaineet (HI) Historiaa elokuvan keinoin (LI) Liikunnan lyhytkurssi. 10 (BI) Luontokurssi (MA) Syventävä matematiikka.10 (KU) Muotoilu ja rakentelu (KU) Tehdään leffa.. 11 (TT) ATK-peruskurssi 11 (TT) ATK-kuvankäsittely.. 11 (TN) Lelu- ja korupaja.. 11 (TS) Tekstiilityön lyhytkurssi 11 Ohjeeksi valitsijalle 12 Valinnaisaineiden arviointi.. 12 Valinnaisaineiden valintakaavakkeen malli

3 ARVOISA SEITSEMÄSLUOKKALAINEN Tähän asti olet opiskellut koulussa samoja oppiaineita luokkakavereittesi kanssa. Kahta viimeistä perusopetuksen vuotta varten saat tehdä valinnaisainevalintoja. Valitset opiskeluohjelmaasi kaksivuotisia valinnaisaineita sekä lisäksi 8. luokalla opiskeltavaksi yhden vaihtoehtoisen taideaineen: ilmaisutaidon, kuvataiteen tai musiikin. Valinnaisaineita on kaksi listaa: pitkät ja lyhyet aineet. Pitkiä valinnaisaineita opiskellaan luokilla kaksi viikkotuntia joka jaksossa, lyhyitä kumpanakin vuonna kaksi viikkotuntia vain syys- tai kevätlukukaudella. Kaikki tämän vuoden seitsemäsluokkalaiset tekevät kaksi valintaa kummaltakin listalta ja lisäksi varavalinnat. Jokainen oppilas valitsee valinnaisaineiden lisäksi vaihtoehtoisen taideaineen. Sitä opiskellaan kaksoistunti viikossa vain 8.luokan syys- tai kevätlukukauden ajan. Koulussa on tutustuttu valinnaisainevaihtoehtoihin ja lisätietoja saat tästä valintaoppaasta. Teet valinnat yhdessä huoltajasi kanssa. Ensisijainen valintaperuste ja oppimisen tärkein edellytys on sinun oma kiinnostuksesi valitsemaasi oppiainetta kohtaan. Pohdi valintojasi huolellisesti, sillä valinnaisaineiden vaihtaminen ilman painavaa syytä ei yleensä ole mahdollista. Hyvä menestyminen myös valinnaisaineissa voi parantaa jatkoopiskelumahdollisuuksiasi peruskoulun jälkeen. Tarkemmat tiedot valinnaisaineiden arvioinnista löytyvät tämän oppaan lopusta. Jatko-opintoihin hakeuduttaessa saat pisteitä päättötodistuksesi kaikkien aineiden keskiarvosta sekä kolmesta parhaasta taitoaineestasi (=kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta tai musiikki), mikäli pyrit ammatillisiin oppilaitoksiin. Lukioihin valitaan oppilaat päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Tässä oppaassa on valinnaisaineiden valintakaavakkeen malli, mutta varsinaiset valinnat teet opolta saatavalle erilliselle valintakaavakkeelle. Ne jaetaan viikolla 7. Palauta valintakaavake allekirjoitettuna opolle viimeistään ke Lisätietoja opolta ( ), rehtorilta ( ) ja opettajilta Wilman kautta. 3

4 PITKÄT VALINNAISAINEET ILMAISUTAITO Ilmaisutaito on oppiaine, jossa tutkitaan ihmiseloa. Tavoitteena on rohkaista oppilasta itseilmaisuun, yhteistyöhön ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä antaa oppilaalle keinoja ymmärtää omaa itseä ja muita ihmisiä. Opinnot aloitetaan tutustumalla ryhmään ja työtapoihin. Opiskeluvälineenä käytetään pääasiassa omaa itseä: pulpetissa ei ehditä istumaan. Tunneilla tehdään monenlaisia keskittymistä ja kokonaisilmaisua kehittäviä harjoituksia, improvisoidaan, irrotellaan ja valmistetaan myös pieniä esityksiä yleisölle. Kaksivuotisessa ilmaisutaidossa opinnot jatkuvat teatteri-ilmaisun suuntaan. Tutustutaan teatteriin sekä itse tekemällä että yleisönä. 9. luokalla ryhmä valmistaa yhdessä valitun tai ryhmän ideoiman näytelmän. Ilmaisutaidon arvosanaan vaikuttaa ennen kaikkea oppilaan asenne työskentelyä ja muita ryhmän jäseniä kohtaan. On tärkeätä, että jokainen huomaa itse vaikuttavansa turvallisen ilmapiirin syntymiseen. Ilmaisutaidon tunneilla kaikilla täytyy olla mahdollisuus tehdä parhaansa luotettavassa ja kannustavassa porukassa. ILMAISUTAIDON VOIT SARIOLAN KOULUSSA VALITA PITKÄKSI VALINNAISAINEEKSI TAI TAIDEAINEVAIHTOEHDOKSI MUTTA ET MOLEMMIKSI. KAUPALLISET AINEET Kaupallisissa aineissa on tarjolla mm. kuluttaja- ja yrittäjyyskasvatusta. Aiheina ovat pankit ja niiden toiminta, erilaiset lainat, tilit ja maksuvälineet, postin toiminta, vakuutukset ja verotus, erilaiset kaupat, yritystoiminta ja yrittäjyys ammattina, kirjanpito, mainonta ja markkinointi sekä matkailu ja vieraat kulttuurit. Tavoitteena on kasvaa kriittiseksi ja järkeväksi kuluttajaksi sekä saada valmiuksia selviytyä jokapäiväisessä elämässä eteen tulevista taloudellisista ratkaisuista. Oppitunneilla opitaan itsenäistä tiedonhankintaa, mutta tehdään runsaasti myös projekti- ja ryhmätöitä. 4

5 KOTITALOUS Monipuoliset ja maukkaat eväät elämälle Pääpaino valinnaisen kotitalouden opiskelussa on käytännön työskentelyllä eli ruoanvalmistuksella. Käytännön työtaitoja tuetaan tekemällä esityksiä, ryhmätöitä ja kirjoitelmia. Tavoite: - vahvistaa ja harjaannuttaa ruoanvalmistus- ja leivontataitoja - oppia ymmärtämään ravinnon merkitys omalle hyvinvoinnille - ymmärtää kulutustottumusten vaikutuksia ympäristön kuormittajana - perehtyä suomalaiseen ruokaperinteeseen ja kauden juhliin - perehtyä tapakulttuuriin - oppia kuluttaja-asioita/taloudellisuutta - saada oppilas innostumaan kodin jokapäiväisistä askareista 8. lk - säilöntä - raaka-aine- ja ravitsemustietous - ostaisinko valmisruokaa? Ostaisinko lähiruokaa? - kodin ja kalenterivuoden juhlat - elintarvikkeiden turvallisuus - kokataan kansainvälisesti I - tarjoilu 9. lk - suomalainen ruokaperinne/maakuntaruoat - matka mausteiden maailmaan - ajankohtainen ravitsemustietous - kodin arki ja hyvinvointi - tutustuminen kansainvälisiin ruokakulttuureihin II - juhlakattaukset ja tarjollepanot tunnelman tekijänä (juhlien suunnittelu) - juhlaetiketti/tapakulttuuri - asiaa kuluttamisesta/mihin rahat kuluvat? 5

6 KUVATAIDE Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on myös ymmärtää taidetta, mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen. Kuvataiteen opetus luo perustaa suomalaisen kulttuurin sekä oppilaalle vieraiden kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Kuvataiteen opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja menetelmien sekä mediateknologian hallintaa. Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvantulkintataitoja kuvallisten tehtävien avulla. KESKEISET SISÄLLÖT Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu piirustus, grafiikka, maalaus, muotoilu ja rakentelu, kuvallisen ajattelun syventäminen kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, muoto, väri, tila, liike, aika ja viiva kuvataiteen tyylejä ja kuvasymboliikkaa omassa kuvailmaisussa omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien kuvamaailmassa taiteilijan työhön tutustumista ja tietoverkon kulttuuripalvelujen hyödyntämistä taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelua, rakennusperinnön tutkimista arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perinteisiin tutustumista tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista, muotoiluprosessiin tutustumista Media ja kuvaviestintä kuvan käyttötarkoituksen tarkastelemista, mediaesitysten rakenteellista ja sisällöllistä analyysia valokuvausta tai video- ja digitaalista kuvausta kuvakerronnan muotoja: kuvituksen, sarjakuvan ja liikkuvan kuvan erityispiirteitä graafista suunnittelua: kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perusteita mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia Kuvataide vaihtoehtoisena taideaineena (8.lk) on sisällöltään samaa kuin kuvataide valinnaisaineena, mutta toki käytännön tehtävät ja harjoitukset ovat erilaisia. Kuvataiteesta kiinnostunut oppilas voi siis huoletta tehdä molemmat valinnat. 6

7 KÄSITYÖ, TEKNINEN TAVOITTEET - turvallisten työtapojen vakiinnuttaminen - itsenäinen suunnittelu ja työskentely - erilaisten materiaalien ja raaka-aineiden tuntemus ja sopivuus - laadukkaiden ja toimivien tuotteiden aikaansaaminen PUU- JA METALLI- JA MUOVITYÖ - työpiirrosten laadinta ja työvaiheiden suunnittelu - monipuolinen ja oikeaoppinen työstö käsityökaluin - työkoneiden turvallinen, asianmukainen ja monipuolinen käyttö: vannesaha, oikotasohöylä, puusorvi ja pyörösaha, hitsauskoneet, metallin leikkaus- ja taivutuskoneet, porakoneet ym. - työvälineiden huolto, kunnossapito ja järjestys - pintakäsittely: hionta, vahaus, öljy, lakkaus ja maalaus siveltimellä ja ruiskulla KONE- JA SÄHKÖOPPI - mopojen, polkupyörien ym. korjausta ja huoltoa - elektroniikkaa KÄSITYÖ, TEKSTIILI Tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä: 8.-9.luokkien aikana syvennetään ja sovelletaan aikaisemmin opittuja asioita ja pyritään mahdollisimman itsenäiseen työskentelyyn. Oppilaiden tulee omaksua ompelukoneen ja saumurin omatoiminen ja monipuolinen hallinta. Kahdeksannella luokalla perehdytään enemmän ompelun syventämiseen sekä neulontaan. Yhdeksännellä luokalla suunnitellaan ja toteutetaan asu oppilaiden valitsemilla tekniikoilla ja materiaaleilla sekä muutenkin toteutetaan töitä oppilaiden omien suunnitelmien mukaan. Lyhyessä tekstiilityössä on oppitunteja vain puolen vuoden ajan sekä 8. että 9. luokalla. Tehtävät työt ovat aiheiltaan samoja kuin pitkässä valinnaistekstiilityössä. TEKSTIILITYÖN VOIT VALITA JOKO PITKÄKSI TAI LYHYEKSI VALINNAISAINEEKSI, MUTTA ET MOLEMMIKSI. 7

8 LIIKUNTA Valinnaisessa liikunnassa kehitetään luokkien ajan yhteisen koululiikunnan tietoja ja taitoja sekä tutustutaan uusiin liikuntalajeihin. Opiskeluryhmä voi olla yhteinen tytöillä ja pojilla tai luokkalaisilla. Valinnaisliikuntaa on yleensä kaksi tuntia viikossa, mutta joskus (esimerkiksi vierailtaessa jossain) voidaan kerralla käyttää seuraavankin viikon tunnit. Molemmilla vuosiluokilla tutustutaan uusiin liikuntalajeihin oppilaiden toiveita kuunnellen. Mahdollisuuksien mukaan tehdään käyntejä uusiin tai tuttuihin hyviksi todettuihin liikuntapaikkoihin. Valinnaisliikunnassa korostuvat vastuullisuus, ryhmässä toimiminen ja reilun pelin henki. Omaa liikuntataitoa ja kuntoa tärkeämpää on sitoutuminen ja parhaansa yrittäminen. Kunnon ja taitojen lisäksi painotetaan hyvää yrittämistä, käytöstä ja yhteistyötä. LIIKUNNAN VOIT VALITA JOKO PITKÄKSI TAI LYHYEKSI VALINNAISAINEEKSI, MUTTA ET MOLEMMIKSI. Liikuntaahan kaikki opiskelevat edelleen myös yhteisenä oppiaineena. MUSIIKKI Valinnaismusiikki on yhteismusisointia - Kurssilla painottuu käytännön musisointi ja bändisoittotaitojen kehittäminen. Lisäksi harjoittelemme säveltämistä ja improvisointia. - Soittaessamme käytämme koululla käytettävissä olevaa soittimistoa mukaan lukien bändisoittimet ja koulusoittimet. - Harjoittelemme tabulatuurien, sointumerkkien ja perinteisen nuotinnoksen lukemista sen verran kuin yhteissoiton onnistumisen kannalta on tarpeen. - Harjoittelemme vahvistimien ja äänentoistolaitteiden käyttöä. - Ohjelmisto koostuu monipuolisesti musiikin eri tyyleistä erilaiset musiikkikulttuurit huomioiden. Musiikki taideainevaihtoehtona Tavoitteet: Oppilas - kehittää musiikillisia taitojaan ja tietojaan oman toiminnan ja kokemusten kautta - tutustuu monipuolisesti musiikin eri osa-alueisiin ja oppii ymmärtämään niitä - kehittää musiikin kuuntelemisen taitoja - rakentaa omaa suhdettaan musiikkiin, saa myönteisiä kokemuksia musiikista ja innostuu harrastamaan musiikkia omalla tavallaan Sisällöt: - tuotetaan musiikkia laulaen, soittaen ja keksien - perehdytään musiikin eri osa-alueisiin (mm. populaarimusiikin tyylit, erilaiset musiikkikulttuurit, taidemusiikki) tekemisen ja kuuntelemisen kautta - musisoidaan yhdessä Musiikkia voit valita joko valinnaisaineeksi tai taideaineeksi tai molemmiksi! 8

9 B2 KIELI: SAKSA TAI RANSKA Innostu uudesta kielestä ja kulttuurista, niin saat kielelliset valmiudet ja rohkeutta selviytyä yksinkertaisista kielenkäyttötilanteista! Samalla luot vankan pohjan valitsemasi kielen jatko-opinnoille. Kummassakin kielessä keskeisiä aihealueita ovat ihminen ja hänen asuinympäristönsä sekä jokapäiväinen elämä: koulu ja koti, harrastukset ja työ, oma maa, luonto ja matkailu. Ääntämisen ja kirjoittamisen harjoittelu on myös tärkeää erityisesti ranskassa, jossa kirjoitus- ja äänneasu poikkeavat huomattavasti toisistaan. Opetuksessa pääpaino on suullisessa ilmaisussa ja sanavaraston kartuttamisessa sekä kohdekielelle ominaiseen kulttuuriin tutustumisessa. Sinun kannattaa valita valinnaisaineeksi B2 kieli, mikäli olet menestynyt hyvin englannissa ja ruotsissa, olet valmis tekemään töitä sinnikkäästi ja kielten opiskelu on sinusta mielenkiintoista. B2-KIELISTÄ VOIT VALITA VALINNAISAINEEKSI JOMMANKUMMAN. TIETOTEKNIIKKA (ATK) 8. lk Toimisto-ohjelmien hallitseminen auttaa opinnoissa ja tulevassa työelämässä - Wordin ja Excelin hyötykäyttö Esitelmät, esitykset ja luennot hoidetaan usein tietokoneella - Powerpoint ja Prezi, multimediaesitysten teko Mitä muuta ohjelmistoa tietokoneelta löytyy? - Tutustutaan yleisimpiin koneilta löytyviin ohjelmiin Tietokoneen kovalevy täynnä digitaalisia kuvia? - Kuvankäsittelyn perusteet ainakin kahdella eri kuvankäsittelyohjelmalla - Kokeillaan myös animaatioiden tekemistä Tietokoneen oheislaitteisiin tutustuminen - Kurkataan myös tietokoneen sisälle ja mietitään, mikä on minkäkin osan tehtävä. Youtube, Googlen kuvahaku jne. - Mitä tarkoittaa tekijänoikeus? Entä tietoturva? Harjoitellaan myös kymmensormijärjestelmän käyttöä. 9. lk Kutsu rippijuhliin, ohjelmalehtinen syntymäpäiville, mainos jostakin tapahtumasta - Harjoitellaan julkaisun tekemistä Publisher ohjelmalla. Omat kotisivut nettiin? - Harjoitellaan kotisivujen tekemistä html-kielellä ja joillakin valmiilla editoreilla Jatko-opintojen kannalta on hyvä tietää jotakin ohjelmoinnista - Tutustutaan pikkuisen Java-ohjelmointiin ja tehdään muutama helpohko ohjelma itse. Tutustutaan myös videokameran käyttöön ja editoidaan hieman kuvattua videota. Pilvipalvelut yleistyvät, oppimateriaalit siirtyvät pikkuhiljaa verkkoon - Tutustumme myös tähän aihealueeseen Windows7, Windows8, Mac OS X? - Vertaillaan hieman eri käyttöjärjestelmiä. Välipaloina harjoitellaan myös toisena vuonna kymmensormijärjestelmää JOS VALITSET PITKÄN TIETOTEKNIIKAN, ET VOI TEHDÄ ENÄÄ LYHYITÄ ATK-VALINTOJA 9

10 LYHYET VALINNAISAINEET HISTORIAA ELOKUVAN KEINOIN Kurssin sisältö: Perehdytään (palautetaan mieliin) eri aikakausien tapahtumiin. Katsotaan aikakauteen liittyvä elokuva, ja pohditaan millaisen kuvan elokuva aikakaudesta antoi. Mietitään myös vastasiko elokuvan antama kuva todellisuutta. Pääpaino kurssilla on Euroopan ja Suomen historiassa. Kuitenkin tutustumme myös kaukaisempien kulttuurien historiaan. LIIKUNNAN LYHYTKURSSI Katso liikunnan selostus sivulta 8! LUONTOKURSSI Kurssilla tutustutaan monipuolisesti luontoon ja syvennetään tietämystä biologiasta ja ympäristöstä. Työmenetelmät ovat vaihtelevia, ja tutkimusvälineet vaihtelevat kiikareista mikroskooppiin. Näytteitä haemme lähiympäristöstä itse, ja lajintuntemuksen parantaminen on olennainen osa opiskelua. Perehdymme myös lemmikkieläimiin ja niiden hoitoon, kalastukseen, metsästykseen, sekä teemme mahdollisuuksien mukaan vierailuja lähiympäristön tiloille. Kurssin aikana toteutamme Laipanmaan vaelluspäivän. SYVENTÄVÄ MATEMATIIKKA Kurssilla kerrataan ja syvennetään matemaattisia tietoja ja taitoja. Tavoite on antaa haasteita niille oppilaille, jotka kokevat perusopetuksen matematiikan helpoksi. Kurssin tavoitteena on myös antaa jatko-opiskeluihin entistä paremmat valmiudet. MUOTOILU JA RAKENTELU Kurssilla perehdytään kolmiulotteisten teosten maailmaan. Materiaalit vaihtelevat savesta ja kipsistä kierrätysmateriaaleihin. Teemme sekä yksittäisiä teoksia että koulun kokoelmiin jääviä yhteisteoksia. 10

11 TEHDÄÄN LEFFA! Kurssilla syvennytään elokuvan kuvakäsikirjoituksen tekemiseen, opiskellaan elokuvan tekemistä ja tehdään alusta loppuun lyhytelokuva. Kurssille osallistujalta edellytetään aitoa kiinnostusta elokuvan tekemistä kohtaan, hyviä ryhmätyötaitoja ja pitkäjännitteisyyttä pitkää prosessia ajatellen. Kahdeksannen luokan aikana tehdään kokeellisia elokuvan pätkiä ja perehdytään hieman animaation saloihin. Yhdeksännellä luokalla tehdään varsinainen pidempi lyhytelokuva. ATK PERUSKURSSI Toimisto-ohjelmien hallitseminen auttaa opinnoissa ja tulevassa työelämässä - Wordin ja Excelin hyötykäyttö. Esitelmät, esitykset ja luennot hoidetaan usein tietokoneella Powerpoint ja Prezi, multimediaesitysten teko. Harjoitellaan kymmensormijärjestelmän käyttöä. Omat kotisivut nettiin? - Harjoitellaan kotisivujen tekemistä html-kielellä ja joillakin valmiilla editoreilla. Jatko-opintojen kannalta on hyvä tietää jotakin ohjelmoinnista. Tutustutaan pikkuisen Java-ohjelmointiin ja tehdään muutama helpohko ohjelma itse. ATK KUVANKÄSITTELY Tietokoneen kovalevy täynnä digitaalisia kuvia? - Kuvankäsittelyn perusteet ainakin kahdella eri kuvankäsittelyohjelmalla. Tehdään animaatioita piirtämällä, muovaamalla, rakentamalla tai kuvaamalla. Tutustutaan videokameran käyttöön ja editoidaan kuvattua videota. Harjoitellaan kymmensormijärjestelmän käyttöä. Lyhyillä kursseilla, riippuen ryhmän toiveista, etenemisnopeudesta ja taidoista, tutustutaan myös muihin pitkän atk:n sisältämiin aihealueisiin. Jos valitset kaksi lyhyttä atk-kurssia, on oppisisältö suurin piirtein sama, kuin pitkän atk:n valinneilla. LELU- JA KORUPAJA Suunnitellaan ja valmistetaan leluja ja/tai ranne- ja kaulakoruja. Käytetään ja sovelletaan aiemmin opittuja puun, muovin ja metallin työstötekniikoita ja opitaan uuttakin. Paino on omalla luovuudella ja suunnittelulla. Voidaan myös hakea valmiita malleja. Voit tehdä leluja vauvaikäisistä itsesi ikäisille vaikka lahjaksi. TEKSTIILITYÖ Katso tekstiilityön lyhytkurssin selostus sivulta 7! 11

12 OHJEEKSI VALITSIJALLE: Valinnaisaineiden valintaan liittyy seuraavia rajoituksia - pitkän ilmaisutaidon valitsija ei voi valita taideaineeksi ilmaisutaitoa - pitkän tekstiilityön valitsija ei voi valita tekstiilityön lyhytkurssia - pitkän liikunnan valitsija ei voi valita liikunnan lyhytkurssia - pitkän tietotekniikan valitsija ei voi ottaa lyhyitä atk-valintoja, koska näissä pitkissä valinnaisaineissa opiskellaan myös lyhyen valinnaisaineen sisältö! Lisäksi: B2 kielistä ei voi valita molempia VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI Kaikki pitkät valinnaisaineet arvioidaan numerolla 4-10 Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan suoritusmerkinnällä Vaihtoehtoiset taideaineet arvioidaan suoritusmerkinnällä 12

13 SARIOLAN KOULUN VALINNAISAINEIDEN VALINTAKAAVAKE (malli) OPPILAAN NIMI LK Tutustu Sariolan koulun Valinnaisoppaaseen! VAIHTOEHTOINEN TAIDEAINE: 2 h viikossa vain 8.lk syys- tai kevätlukukaudella MERKITSE VALITSEMASI AINEEN KOHDALLE RASTI X JA VARAVALINNAN KOHTAAN V ILMAISUTAITO KUVATAIDE MUSIIKKI PITKÄT VALINNAISAINEET: 2 h viikossa 8. ja 9. luokalla MERKITSE VALITSEMIESI KAHDEN AINEEN KOHDALLE RASTI X JA TEE KOLME VARAVALINTAA V1, V2 JA V3. ILMAISUTAITO KAUPALLISET AINEET KOTITALOUS KUVATAIDE KÄSITYÖ, TEKNINEN KÄSITYÖ, TEKSTIILI LIIKUNTA MUSIIKKI TIETOTEKNIIKKA (ATK) RANSKA B2 SAKSA B2 B2-kielen valinneet : lisäksi rasti ruutuun, jos toinen kieli on toisen varavalinta. 13

14 LYHYET VALINNAISAINEET: 1 h viikossa 8. ja 9. luokalla* MERKITSE VALITSEMIESI KAHDEN AINEEN KOHDALLE RASTI X JA TEE KOLME VARAVALINTAA V1, V2 JA V3. (HI) HISTORIAA ELOKUVAN KEINOIN (LI) LIIKUNNAN LYHYTKURSSI (BI) LUONTOKURSSI (MA) SYVENTÄVÄ MATEMATIIKKA (KU) MUOTOILU JA RAKENTELU (KU) TEHDÄÄN LEFFA (TT) ATK-PERUSKURSSI (TT) ATK-KUVANKÄSITTELY (TN) LELU- JA KORUPAJA (TS) TEKSTIILITYÖN LYHYTKURSSI *=Näiden lyhyiden valinnaisaineiden opetus järjestetään tavallisesti kaksoistunteina puolen vuoden ajan sekä 8. että 9.luokalla. Huoltajan allekirjoitus Oppilaan allekirjoitus PALAUTETAAN OPOLLE VIIMEISTÄÄN KE ! 14

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

TERVAKOSKEN YHTEISKOULU

TERVAKOSKEN YHTEISKOULU TERVAKOSKEN YHTEISKOULU VALINNAISKURSSIT 2015-2016 9. -LUOKAN KURSSITARJOTIN TIEDOKSI Tervakosken yhteiskoulussa valitaan 9. luokalle lyhyitä valinnaiskursseja 2 kappaletta. Pitkät valinnaiskurssit säilyvät

Lisätiedot

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset MIHIN PERUSKOULUA TARVITAAN? TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset 1. Oppijan persoonan kehitykseen,

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin K E R H O K E S K U S Kuvaa, ääntä & tekstiä medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin Tekijät: KM, erityisluokanopettaja, Taina Ek. Kirjoittaja on toiminut pitkään alkuopetuksen opettajana

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot