SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS Pöytäkirja 1/2014 Johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS Pöytäkirja 1/2014 Johtokunta 15.02.2014"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA Lauantai klo KOKOUSPAIKKA Station Lounge, Am Hauptbahnhof 10, Frankfurt am Main Kokouksessa läsnä: Nimi Tehtävä Tehtävä kokouksessa Karl-Friedrich von Knorre Johtokunnan puheenjohtaja Kokouksen puheenjohtaja Annaliisa Kühn Johtokunnan varapuheenjohtaja Kokouksen puheenjohtaja 7 osittain Anna-Liisa Diestelhorst Johtokunnan jäsen Pöytäkirjan tarkastaja Iina Fischer Johtokunnan jäsen Reettakaisa Sofia Salo Johtokunnan jäsen Felix Tölle Johtokunnan jäsen Pöytäkirjan tarkastaja Anssi Elenius Pappi-lounas Pappien koordinaattori Mauri Lunnamo Toiminnanjohtaja Kokouksen sihteeri Kokouksessa käsitellyt asiat: 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Lisätään kohdaksi 3.9. lähetyksen ja kansainvälisen diakonian neuvottelupäivän muistio. Päätös: Hyväksyttiin esitetty asialista em. lisäyksellä kokouksen työjärjestykseksi Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Liisa Diestelhorst ja Felix Tölle. 3. Tiedoksi saatettavat asiat 1) Berliinin Suomi-keskuksen vuokrasopimus hyväksyttiin ja allekirjoitettiin seuraavalla viikolla. Tilojen käyttösopimus Suomi-keskus ry:n, Berliinin suomalaisen seurakunnan ja SKTK:n välillä allekirjoitettiin ) KUN on kokouksessaan päättänyt Suomen kirkon delegaation ja sihteeristön kokoonpanon EKD:n kanssa Berliinissä käytävään konsultaatioon. 3) Suomalaisten seurakuntien tiedottajien koulutus pidetään Frankfurtissa. 4) Joulukuussa suoritettu SKTK:n palkkakirjanpidon tarkastus (Sozialversicherungsprüfung) vuoteen 2012 on päättynyt ja kaiken on todettu olevan kunnossa. 5) Anne Koskimaa on sairaslomalla ) Frankfurtin suomalainen seurakunta on antanut selvityksen SKTK:lta kesäkuussa saamansa 1.500,- avustuksen käytöstä. 7) Tilintarkastajat ovat antaneet pitämästään vuoden 2013 kirjanpidon ja taloushallinnon tarkastuksesta raportin. 8) Valmisteluryhmän muistio. 9) Jaettiin lähetyksen ja kansainvälisen diakonian neuvottelupäivän muistio. Todettiin asiat tietoon saaduiksi. Sivu 1 ( 5)

2 4. Työraportit 1) Itä ja keski, Päivi Lukkari 2) Etelä, Matti Nikkanen 3) Lounas, Anssi Elenius 4) Länsi, Anna-Maari Ruotanen 5) Pohjoinen, Helena Eckhoff 6) Renkaan toimittaja, Ritva Prinz 7) Toiminnanjohtaja, Mauri Lunnamo Todettiin työraportit tietoon saaduiksi. 5. Anomus rippikoulumaksun alentamiseksi Kolmen lapsen yksinhuoltaja anoo alennusta 380,- rippikoulumaksuun. Päätös: Pyydetään hakijaa toimittamaan tositteet tuloistaan ja kiinteistä kuluistaan. Mikäli tositteet vastaavat hakemusta, alennetaan maksu 280 euroon. 6. Kulujen korvausohjeisto 2014 Matkakustannusten korvaamisperusteissa suoritettiin Saksassa lakiuudistus, joka astui voimaan Tästä johtuen on SKTK:n omien korvausohjeiden kohdat ja muutettu vastaamaan uusia säännöksiä. Huomattavaa on päivärahojen uusi laskentaperuste sekä ateriakorvausten muuttunut kohtelu. Uusi laki koskee sekä luottamushenkilöitä että työsuhteessa olevia. Lakimuutoksesta johtuen myös Excel-matkalaskulomakkeiden ohjelmointi on uusittu. Päätös: Hyväksyttiin kustannusten korvausohjeet tehdyillä muutoksilla ja lisäyksillä. Toiminnanjohtaja on johtokunnan valtuuttamana vastuussa yhdistyksen talouteen liittyvistä päätöksistä. Kokous keskeytettiin klo lounaan ajaksi. Kokousta jatkettiin klo Poistot, tilinpäätös ja tase 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2013 oli varauduttu tulouttamaan toimintavuoden kulujen kattamiseksi ,56 omasta vapaasta pääomasta. Taseen arvo on vuoden aikana pienentynyt ,69 päätyen loppusummaan ,22. Yhdistyksen omavaraisuusaste on 81 % ja maksuvalmius 160 päivää. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 1.670,58. Päätös: Hyväksyttiin suunnitelman mukaiset poistot. Tuloutetaan omasta vapaasta pääomasta (tili 863) vuoden 2013 toiminnallinen tappio ,97 kirjanpidon tilille numero Näin tehden tilinpäätös päätyy nollaan. Hyväksyttiin esitetty taselaskelma. Varapuheenjohtaja Annaliisa Kühn johti puhetta kohdan 7 käsittelyssä loppukeskustelun ja päätöksenteon ajan. Sivu 2 ( 5)

3 8. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelmaan oli tehty pieniä tarkennuksia johtokunnan marraskuun kokouksen jälkeen. Tehtiin 3.2. kohdan resursseihin muutos: Lähetyksestä ja kansainvälisestä diakoniasta vastaavat seurakuntien lähetystyön yhteyshenkilöt aluepappien tuella. Nostettiin lähetyksen keräystavoite 1,50 euroon. Toiminnanjohtaja tarkistaa Päivi Lukkarilta, onko Karlsruhessa tarkoitus järjestää lähetyspäivä. Reettakaisa Sofia Salo antoi tekemänsä tekstin oikolukukorjaukset toimiston käyttöön. Nollatulokseen pääsemiseksi on seurakunta-apulaisten palkkakuluihin budjetoidun summan verran eli ,88 kirjattu tilille omasta vapaasta pääomasta tuloutettavaksi. Talousarvio päätyy vajaaseen loppusummaan. Päätös: Hyväksyttiin esitetyt suunnitelmat. Annetaan toimistolle valtuudet jatkaa toiminta- ja taloussuunnitelman ulkoasun työstämistä. 9. Johtokunnan toimintakertomus 2013 Todettiin, että kyseessä oleva versio mahdollistaa sisällön tarkastamisen, poistamisen ja lisäämisen. Kun tekstit on hyväksytty, siihen lisätään kuvat ja kertomus taitetaan. Kohdassa 1.3. Taloudenhoitajan kertomus eivät EKD:n tukea ja pappien palkkakuluja koskevat luvut ole lopullisia, koska kaikki maakirkot eivät ole vielä laskuttaneet työsuhdekuluja. Ehdotettiin kohdan 3.5. otsikko muutettavaksi paremmin tekstin sisältöä kuvaavaksi. Annaliisa Kühn kertoi, että Dresdenin seurakunnan luottamushenkilöistä puuttuu Helinä Kern, joka on toiminut kirkkoraadin jäsenenä ja seurakunnan kassanhoitajana. Reettakaisa Sofia Salo antoi tekemänsä tekstin oikolukukorjaukset toimiston käyttöön. Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomuksen sisältö tehdyin muutoksin ja lisäyksin. Annetaan toimistolle valtuudet edelleen työstää kertomuksen ulkoasua. 10. SKTK:n vuosikokoukset Todettiin tämän vuoden kokouksen valmisteluiden tilanne. Lähetetään esityslistan liitteet virallisille edustajille pdf:nä. Mikäli joku haluaa aineiston paperilla, tulostetaan se hänelle. Laitetaan kutsukirjeeseen maininta siitä, että kokouksessa materiaali heijastetaan näkyville. Lauantain yleiskeskustelun juontajana toimii Reettakaisa Sofia Salo. Aiheina SKTK:n vuosikokousten pitopaikka ja pituus, talouden säästökohteet ja tiedotus. Johtokunnan vaalin ääntenlaskennan aikana pidettävistä esityksistä sovitaan pappien kanssa. Saimme torstaina Hannoverin verotoimistolta tietää, että yhdistyksen säännöt eivät vastaa yleishyödyllisen yhdistyksen säännöille asetettuja vaatimuksia kaikilta kohdin. Muutostarpeet kohdistuvat 2 ja 16. Nykyisissä säännöissämme kyseiset asiat on sanottu eri tavalla kuin verottaja mallisäännöissään edellyttää. Sivu 3 ( 5)

4 Tutustuttiin vaatimusten mukaisesti muutettuihin sääntöihin, jotka johtokunnan jäsenet olivat saaneet perjantai-iltapäivällä sähköpostitse. Hyväksyttiin tehty ehdotus sellaisenaan esitettäväksi vuosikokoukselle. Koska sääntöjen muutoksesta päättää vuosikokous, pitää asia lisätä vuosikokouksen esityslistalle. Vuoden 2015 kokouspaikaksi on varattu itä ja keski alueella sijaitseva Chorin ja vuoden 2016 kokouspaikaksi etelän alueella Augsburg. Keskusteltiin johtokunnan vaalin ehdokkaista ja puheenjohtajien kausien päättymisestä. Päätös: Ehdotetaan vuosikokoukselle, että vuoden 2015 vuosikokous pidetään itä ja keski alueella Chorinissa. Lisätään 2014 vuosikokouksen esityslistalle kohta 14 Sääntöjen muutos / Satzungsänderung. Hyväksyttiin esitetyt sääntömuutokset. Toiminnanjohtaja pyytää verotoimistolta muutettujen sääntöjen ennakkotarkastusta. 11. Rippikoulut Sekä Turun Martin että Espoon Olarin rippikouluvastaavat ovat esittäneet kirjallisesti mielipiteensä johtokunnan marraskuun 2013 kokouksessaan tekemiin tämän vuoden rippikoulutyön päätöksiin. Nykyiset rippikoulutyön sopimukset ovat voimassa Olarin kanssa tähän vuoteen ja Martin kanssa vuoteen Olarille on joulukuussa jätetty sopimusehdotus vuosille Ehdotuksen jättämisen jälkeen selvisi, että Olarin leirikeskus joutuu remonttiin ja on siksi 2015 kesällä suljettu. Seurakuntaneuvosto päättää helmikuun aikana, jatkavatko he sopimusta kanssamme enää lainkaan. Turun Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan päättänyt irtisanoa voimassa olevan yhteistyösopimuksemme taloudellisten vaikeuksien takia. Tämän vuoden leiri järjestetään vielä sovitun mukaisesti. Alustavia yhteistyöskeskusteluja ollaan käymässä Ylöjärven ja Salon seurakuntien rippikouluvastaavien kanssa. Todettiin asiat tietoon saaduksi. 12. Frankfurtin seurakunnan ehdotus Kirjeessä pyydetään SKTK:n johtokuntaa pohtimaan, miten Frankfurtin toimitilojen vuokrasopimus ja sen mukana tilojen hoitoon liittyvät asiat parhaiten saadaan siirrettyä SKTK:n nimiin. Päätös: Vastataan Frankfurtille, että SKTK on valmis tukemaan seurakuntaa vuokratukineuvotteluissa. Mikäli sopimuksen siirtäminen SKTK:n nimiin katsotaan tärkeäksi, on sekin mahdollista. 13. SKTK 40 vuotta Yhdistyksen perustamisesta tulee kuluneeksi 40 vuotta. Marraskuun johtokunnan kokouksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti on Suomen Berliinin suurlähettilään kanssa sovittu kirkkojen välisen konsultaation aikana järjestettävästä vastaanotosta Sivu 4 ( 5)

5 torstaina klo suurlähettilään residenssissä teemalla SKTK 40 vuotta. Tilaisuus on tarkoitettu lähinnä konsultaatioon osallistuville, SKTK:n puheenjohtajille sekä tiedotusvälineiden edustajille. Päätös: Vuosikokouksessa Münsterissä juodaan jäsenjärjestöjen edustajien kanssa yhteinen malja juhlan kunniaksi. Kahvitauko klo Rhein-Neckarin suomalaisen seurakunnan jumalanpalvelukset 2014 Vuodelle 2013 oli sovittu kahdesta jumalanpalveluksesta, joiden papin matkakulut ja toimituspalkkion SKTK maksoi. Toukokuun jp:n toimitti Maija Jalass (Berliini) ja joulukuun Anna-Leena Schulz (München). Korvatut kustannukset ja palkkiot olivat yhteensä 546,-. Päätös: Jatketaan samaa käytäntöä tänä vuonna. Toiminnanjohtaja informoi Rhein-Neckarin seurakuntaa asiasta. 15. Muut asiat Puheenjohtaja Karl-Friedrich von Knorre ilmoitti, ettei hän pääse osallistumaan johtokunnan ja pappien yhteiseen kokoukseen toukokuussa. 16. Seuraava kokous Perjantaina klo Münsterissä. 17. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 5 ( 5)

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry

Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

Merenkulkija 1/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään. sunnuntaina 8.2. klo 14.

Merenkulkija 1/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään. sunnuntaina 8.2. klo 14. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 1/2015 Sisältö: Kommodorin palsta Venepaikkahakemukset vuodelle 2015 Vuosikirjamateriaalia Vartioinnista/vartioinnin sääntömuutos 2015 Sähköpostiosoitteiden

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: torstai 12.11.2014 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Poissa: Kutsuttuna: Uspenskin katedraalin krypta Kanavakatu 1, 00160 Helsinki Lampinen Maria, puheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 26 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Andersson, Jari jäsen Erkkilä, Raimo jäsen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen.

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen. 1 Herättäjä-Yhdistys PL 21 62101 Lapua Puh. 06-4335 700 Fax 06-43 87 430 1 / 6 HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS r.y:n VUODEN 2015 VUOSIKOKOUS Esityslista (Laaja) AIKA Perjantai 3.7.2015 klo 16.00 PAIKKA Sotkamon kirkko,

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot