SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS Pöytäkirja 5/2012 Johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS Pöytäkirja 5/2012 Johtokunta 24.11.2012"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA Lauantai klo KOKOUSPAIKKA Station Lounge, Am Hauptbahnhof 10, Frankfurt am Main Kokouksessa läsnä: Nimi Tehtävä Tehtävä kokouksessa Karl-Friedrich von Knorre Puheenjohtaja Kokouksen puheenjohtaja Anna-Liisa Diestelhorst Johtokunnan jäsen Pöytäkirjan tarkastaja Iina Fischer Johtokunnan jäsen Milja von Fragstein Johtokunnan jäsen Läsnä Reettakaisa Sofia Salo Johtokunnan jäsen Leena Nikula Johtokunnan varajäsen Pöytäkirjan tarkastaja Anssi Elenius Pappien koordinaattori Mauri Lunnamo Toiminnanjohtaja Kokouksen sihteeri Käsitellyt asiat: 60. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lisättin Muut asiat; kohdaksi ORAn tarkastuksen loppuraportti. Päätös: Edellä mainitulla lisäyksellä hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi. 62. Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Anna-Liisa Diestelhorst ja Leena Nikula. 63. Tiedoksi saatettavat asiat 1) SKTK on tehnyt Stadtkirchenverband Hannoverin kanssa vuokrasopimuksen suomalaisen seurakunnan kokoontumistilan käytöstä toistaiseksi alkaen. 2) Hannoverin maakirkko on ilmoittanut kirjeellään päättäneensä maksaa SKTK:lle 2012 alkaen Hannoverin suomalaisen seurakunnan kokoontumistilojen käyttömaksutukena 1.500,- vuosittain. Vuoden 2011 osalta tilan käyttökorvaus on maksettu suoraan Stadtkirchenverband Hannoverille. 3) Kirkon kansainvälisen työn neuvottelupäivät Kuopio. 4) Renkaan taittajaksi on valittu Marija Skara Berliinistä. Hän aloittaa työnsä Renkaan nro 1-2/2013 taittamisella. 5) SKTK:n kirjanpidon, taloushallinnon ja tilinpäätöksen 2012 tarkastus pidetään ) SKTK:n toimisto suljettuna ) Johtokunnan ja pappien kokous pidetään Frankfurt am Mainissa (ei Hannoverissa). 8) Oberrechnungsamt der EKD (ORA) tarkastaa Saksan kirkon SKTK:lle vuosille 2010 ja 2011 myöntämien avustusten käytön. 9) Valmisteluryhmän kokouksen muistio. Tarkennusten ja keskustelujen jälkeen todettiin asiat tietoon saaduiksi. 64. Työraportit 1) Itä ja keski, Päivi Lukkari 2) Etelä (ei raporttia) 3) Lounas, Anssi Elenius 4) Länsi, Helena Eckhoff Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 1

2 5) Pohjoinen, Päivi Vähäkangas 6) Renkaan toimittaja, Ritva Prinz 7) Toiminnanjohtaja, Mauri Lunnamo Keskusteltiin pitkään Berliinin tilanteesta. Pyydetään Päivi Vähäkangasta toimimaan välittäjänä konfliktissa. Jos tämä ei käy, puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat valmiit toimimaan välittäjinä osapuolten kesken. Tarkennusten ja keskustelujen jälkeen todettiin työraportit tietoon saaduiksi. Kokous keskeytettiin lounaan ajaksi klo Kokousta jatkettiin klo KUST:n lokakuun kokouksen päätökset Kirkon ulkosuomalaistyön toimikunta on käsitellyt SKTK:n anomuksen Berliinin Suomi-keskuksen vuokratuesta vuosille sekä selvityspyynnön Saksan siirtolaispappien kotimaanlomasta. Merkittiin päätökset tietoon saaduksi. 66. Lausuntopyyntö pappien koordinaattorin nimitykseen Papit ovat yksimielisesti valinneet Päivi Vähäkankaan koordinaattorikseen vuosille ja pyytävät SKTK:n johtokuntaa antamaan valinnastaan lausunnon Suomen kirkon ulkoasiain neuvostolle, joka vahvistaa esityksen. Johtokunta kiitti koordinaattorina toiminutta Anssi Eleniusta erittäin hyvästä yhteistyöstä. Päätös: Annetaan KUN:lle yksimielisesti puoltava lausunto pappien valintaan. Toiminnanjohtaja hoitaa päätöksen lähettämisen KUN:lle. 67. Pappien työseminaari Kassel Kuultiin seminaarin muistiota täydentävä pappien koordinaattorin raportti. Keskusteltiin pappien suunnittelemista ensi vuoden valtakunnallisen työn vastuualueista sekä niiden vastuuhenkilöistä. Koordinaattori välittää johtokunnan näkemykset pappien tiedoksi. 68. Euroopan suomalaispappien koulutusseminaari Freising Poliisipastori, rovasti Carita Pohjolan-Pirhonen toteutti defusing-ohjaajakoulutuksen. Kurssi antaa Euroopan ulkosuomalaispapeille valmiudet toimia kokemuksellisten purkutilanteiden (defusing) ohjaajana kriittisten tilanteiden jälkeen sekä apuvetäjänä jälkipuinti-istunnoissa (debriefing). Kurssilla käsiteltiin seuraavat aihekokonaisuudet: Henkisen ensiavun ja tuen perusteita yleensä ja erityisesti ulkomaalaistyötä tekevien kohdalla. Defusing- sekä debriefing-istuntojen perusteet ja toteuttamistavat. Koulutukseen liittyi alustuksia, keskusteluja ja harjoituksia sekä tutustumiskäynti Münchenin pääpoliisiasemalle. Anssi Elenius kertoi tarkemmin koulutuksen sisällöstä. Tarkennusten ja keskustelujen jälkeen todettiin raportti tietoon saaduksi. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 2

3 69. Etelän alueen pappi Kuultiin toiminnanjohtajan selvitys Helsingissä ja pidetyistä haastatteluista sekä valintaryhmän tekemästä esityksestä KUST:n kokoukseen. Merkittiin tietoon saaduksi. 70. Aluepäivien 2012 palaute Keskusteltiin osanottajien antamasta palautteesta sekä kuultiin toiminnanjohtajan havaintoja aluepäiviltä Kölnistä ja Hannoverista Kirjallisen palautteen mukaan seurakuntien edustajat haluavat, että ne voivat yhdessä aluepapin kanssa päättää missä muodossa tapaaminen tulevina vuosina toteutetaan. Keskusteltiin aluepäivien tarkoituksesta ja sisällöstä sekä järjestämistarpeesta ensi vuonna. Talousarviossa on varattu 5.000,- aluepäivien totetuttamiseen. Päätös: Johtokunta työstää aluepäiväkonseptia yhdessä pappien kanssa vuosikokouksen yhteydessä Hampurissa ja tarvittaessa Frankfurtissa Taloustilanne Kokousmateriaalin yhteydessä osanottajille oli lähetetty taloustilanneselvitys Kokouksessa esiteltiin taloustilanne Päätös: Taloustilanne ei anna aihetta välittömiin toimenpiteisiin. 72. Kustannusten korvausohjeet 2013 Päätös: Kustannusten korvausohjeet sekä korvattavat summat pidetään samana kuin vuonna 2012 ja niihin tehdään ainoastaan verottajalta mahdollisesti ensi vuodelle tulevat muutokset verovapaiden korvausten maksimimäärien osalta. 73. SKTK:n vuosikokous 2013 Päätös: Hyväksyttiin vuosikokouksen esityslista ja viikonlopun alustava ohjelma. 74. Keräyskohde-ehdokkaita 2013 KUA:n lopettaessa Bangladeshin naisten suojatalon tukemisen tämän vuoden lopussa, pitää vuosikokouksessa valita sen tilalle toinen keräyskohde. Päätös: Valittiin pappien tekemistä esityksistä naisten pankki ja toisenlainen lahja esitettäväksi vuosikokoukselle mahdolliseksi toiseksi keräyskohteeksi. 75. Avustusanomus Henkilö anoo diakonisin perustein tukea naisten seminaarin 2013 osallistumis- ja matkakustannuksiin. Aluepappi on antanut puoltavan lausunnon hakemukseen. Matkakulut normaalihinnoilla ovat noin 250,- ja viikonlopun majoitus- ja ruokailukustannukset 135,-. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 3

4 Päätös: Myönnettiin hakijalle vapautus osallistumismaksusta ja korvataan hänen matkakulunsa. Pyydetään hakijaa mahdollisuuksien mukaan varaaman matkansa hyvissä ajoin ja käyttämään Deutsche Bahnin säästöhintaisia lippuja. 76. Rengas Tutustuttiin selvitykseen Renkaan tuottokustannuksista sekä laskelmaan kokonaan 4-värisen lehden vaatimasta taloudellisesta lisäpanostuksesta. Painotarjoukset on pyydetty ja saatu neljältä painotalolta. Lisäkustannus vuonna 2013 olisi 128,36 ja seuraavana vuonna maksimissaan 2.118,90 ja minimissään 205,38. Päätös: Painatetaan Rengas edelleen Quensen Druck + Verlag GmbH & CO. KG:ssa Hildesheimissa. Numerosta 6-7/2013 alkaen lehti painetaan myös sisällöltään 4-värisenä. 77. GfdJ:n tukianomus 2013 GfdJ on toimittanut selvityksen tämän vuoden toiminnastaan ja anoo ensi vuodelle toimintatukea 3.620,-. Keskusteltiin toimitetusta anomuksesta sekä valmisteluryhmän kokouksen jälkeen saadusta nuorisotoiminnasta vastuullisten pappien lausunnosta toimintasuunnitelmaan. Toiminnanjohtaja selvittää päätöksen perustelut GfdJ:lle. Päätös: Avustetaan GfdJ:n toimintaa vuonna , Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 Valmisteluryhmässä päätettiin poistaa toimintasuunnitelmasta pappien nimet valtakunnallisten vastuualueiden osalta ja lisätä ne sinne vasta, kun papit ovat lopullisesti päättäneet työnjaostaan. Papit olivat tehneet arvioinnin pastoraalikoulutuksen eri kurssien hyödystä siirtolaispapin työhön ja päätyneet siihen, että kurssit jumalanpalveluselämä, sielunhoito ja kristillinen kasvatus ovat tärkeimmät, joskin kaikki kurssit koulivat papin tehtävään. Todettiin, että siinä tapauksessa että pappi maksaisi itse koulutuksensa kustannukset, saisi hän omassa veroilmoituksessaan vähentää nämä tulonhankkimiskustannuksena. Koska kolme papeista haluaa osallistua ensi vuonna pastoraalikoulutukseen, keskusteltiin lisä- ja jatkokoulutuksen rahoitusperiaatteista matka- ja koulutuskulujen sekä osallistumismaksujen osalta. Johtokunta päätti, että pappien osalta voidaan korvata yhden Suomessa järjestettävän jatkokoulutuskurssin (esim. pastoraalikurssi) osallistumis- ja täysihoitokulut vuodessa. Matkakulut koulutettavan pitää maksaa itse. Tämän lisäksi on mahdollista osallistua Saksassa pidettävään täydennyskoulutukseen, joka on sisältynyt kyseisen vuoden henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan. Päätös: Toiminta- ja taloussuunnitelmat 2013 hyväksyttiin tehdyin muutoksin ja annettiin toiminnanjohtajalle valtuudet työstää niitä johtokunnan helmikuun kokoukseen saakka. Milja von Fragstein poistui kokouksesta 78 käsiteltäessä. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 4

5 79. Muut mahdolliset asiat ORAn tarkastuksen loppuraportti Oberrechnungsamt der EKD on tarkastanut SKTK:n taloushallinnon vuosilta 2010 ja 2011 ennen kaikkea siltä osin, mikä koskee EKD:n myöntämän toimintatuen käyttöä tukipäätöksessä mainitulla tavalla. Tarkastuksen kohteena olivat lisäksi hallinnon taloudellisuus ja säästötoimet, taloushallinnon toimet sekä talousarvion toteutuminen. Tarkastuksessa todettiin, että saatu tuki oli kirjanpidossa kirjattu oikein, sekä saaduksi että käytetyksi. Tarkastuksen loppupäätelmänä mainitaan, että selvitykset EKD:n vuosina 2010 ja 2011 myöntämän toimintatuen käytön osalta on annettu. Päätettiin antaa puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle valtuudet raportin jatkokäytöstä päättämiseen. 80. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 5

SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS Pöytäkirja 3/2011 Johtokunta ja papit

SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS Pöytäkirja 3/2011 Johtokunta ja papit SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS Pöytäkirja 3/2011 Johtokunta ja papit KOKOUSAIKA 06.05.2011 perjantai klo18.13-07.05.2011 lauantai klo 16.19 KOKOUSPAIKKA Suomalaisen kirkollisen työn keskus, Markgrafstr.

Lisätiedot

SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS Pöytäkirja 1/2014 Johtokunta 15.02.2014

SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS Pöytäkirja 1/2014 Johtokunta 15.02.2014 KOKOUSAIKA Lauantai 15.02.2014 klo 11.34-15.45 KOKOUSPAIKKA Station Lounge, Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt am Main Kokouksessa läsnä: Nimi Tehtävä Tehtävä kokouksessa Karl-Friedrich von Knorre Johtokunnan

Lisätiedot

Suomalaisen kirkollisen työn keskus

Suomalaisen kirkollisen työn keskus Suomalaisen kirkollisen työn keskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo Puheenjohtajien tervehdys... 3 1. Keskusjärjestön toiminta... 4 1.1. Vuosikokous ja luottamushenkilöt... 4 1.2. Johtokunta...

Lisätiedot

Suomalaisen kirkollisen työn keskus TOIMINTAKERTOMUS 2009

Suomalaisen kirkollisen työn keskus TOIMINTAKERTOMUS 2009 Suomalaisen kirkollisen työn keskus TOIMINTAKERTOMUS 2009 Hankasalmen kirkko. Kuva: Manfred Johann Sisällysluettelo Puheenjohtajien tervehdys... 3 1. Keskusjärjestön toiminta... 4 1.1. Vuosikokous ja luottamushenkilöt...

Lisätiedot

Suomalaisen kirkollisen työn keskus

Suomalaisen kirkollisen työn keskus Suomalaisen kirkollisen työn keskus TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo Puheenjohtajien tervehdys... 3 In memoriam Sanna Kiviluoto... 4 1. Keskusjärjestön toiminta... 5 1.1. Vuosikokous ja luottamushenkilöt...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista ESITYSLISTA N:o 7/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 167 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.8.2009 klo 17.15 20.40 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (13) 78 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (13) 78 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (13) 78 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTAOHJEET

KOTELIN TOIMINTAOHJEET KOTEL 12-020 26.3.2012 KOTELIN TOIMINTAOHJEET OHJE PVÄ KOTEL-NRO YHDISTYKSEN KOKOUS (VUOSIKOKOUS) 26.3.2012 12-024 KOTELIN JÄSENEN YHDYSHENKILÖ 09-033 HALLITUS 09-034 STRATEGIARYHMÄ 09-073 HALLITUKSEN

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 7

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 7 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 14.11.2012 klo 17.00 18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Heli Ulvinen, kirkkoherra, puheenjohtaja Anja Huostila, jäsen Mari Huostila, jäsen Aki Kaivola,

Lisätiedot

Koski-Säntti Aarne. Rinta-Kiikka Leena

Koski-Säntti Aarne. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. (PSHV)

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. (PSHV) Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. (PSHV) ALAOSASTO-OPAS 2013 Miksi tämä opas? 2 Mikä on Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta? 2 Mitä alaosastoja veljeskunnalla on? 2 Mitä alaosasto voi tehdä?

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 5.2.2013 klo 18.30 21.21 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 38 KOKOUKSEN AVAUS 50 39 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 09.02.2015 klo 17.00 20.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari puheenjohtaja paikalla

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika: ma 17.1.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2015 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2015 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) 103 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2015 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.5.2004 236. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.5.2004 236. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.5.2004 236 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 251 272 Aika torstai 27.5.2004 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto V/2013 16.9.2013 klo 18.00-

Seurakuntaneuvosto V/2013 16.9.2013 klo 18.00- Seurakuntaneuvosto V/2013 16.9.2013 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS... 283 202 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 01/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 01/ 2014 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 01/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 21.01.2014 klo 17.30 20.00 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot