Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietokannat II -kurssin harjoitustyö"

Transkriptio

1 Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Olli Opiskelija (123), Maija Mallioppilas (321),

2 Sisältö 1 Tietokannan kuvaus Tietokannan rakenne Relaatiokaava ja relaatioiden kuvaus Luokkien kuvaus Asiakas Tuote Kanta Testaus 7 A Tietokannan luontikomennot 9 B Tietokannan sisältö 9 C Ohjelmalistaukset 10 2

3 1 Tietokannan kuvaus 1.1 Tietokannan rakenne Työmme aiheeksi valitsimme pienen verkkokaupan tietokannan toteuttamisen. Kaupan tietokannassa on tarkoitus pitää yllä tietoja asiakkaista, tilauksista, tuotteista sekä tuotteiden toimittajista. Koska työn oli tarkoitus olla yksinkertainen, tietokantaa yksinkertaistettiin usealla tavalla. Niinpä tietokantaan ei tallenneta esim. tietoja tuotteiden varastosaldoista, asiakkaiden osoitteista tai hinnoista, joilla tuote on tilattu,vaikka käytännössä nämä tiedot olisivatkin tarpeen. Tietokannan ER-kaavio on esitetty kuvassa 1. Kuva 1: Tietokannan ER-kaavio. 1.2 Relaatiokaava ja relaatioiden kuvaus Tavallisia muunnossääntöjä käyttäen kuvassa 1 esitetty ER-kaavio muunnettiin seuraaviksi relaatioiksi: Asiakas(Id,Etunimi,Sukunimi) Tilaus(AsiakasId,TuoteId) Tuote(Id,Nimi,Kuvaus,ToimittajaId) Toimittaja(Id,Nimi) ER-kaavion perusteella määräytyivät myös tietokannan viiteavaimet, jotka on kohteineen lueteltu alla: AsiakasId Asiakas.Id TuoteId Tuote.Id ToimittajaId Toimittaja.Id 3

4 Relaatiot ja erityisesti niiden attribuuttien merkitys on kuvattu tarkemmin seuraavassa: Relaatio Asiakas vastaa asiakasta. Relaatiolla on avainattribuutti Id, joka vastaa asiakasnumeroa, sekä attribuutit Etunimi ja Sukunimi, jotka vastaavat asiakkaan nimeä. Tilaus liittää toisiinsa asiakkaan ja tuotteen. Relaatiolla on avainattribuutit AsiakasId ja TuoteId, jotka vastaavat tilaajan asiakasnumeroa ja tilatun tuotteen tuotenumeroa. Relaatio Tuote vastaa luonnollisesti tuotetta. Relaation avainattribuutti Id vastaa tuotenumeroa. Muita attribuutteja ovat Nimi, Kuvaus, Hinta ja ToimittajaId, joista viimeinen vastaa tuotetta toimittavan toimittajan tunnistetta. Relaatio Toimittaja vastaa toimittajaa. Relaatiolla on attribuutit Id ja Nimi, jotka vastaavat toimittajan tunnistetta ja nimeä. Attribuutti Id on relaation pääavain. 2 Luokkien kuvaus 2.1 Asiakas Luokka Asiakas vastaa ER-kaavion Asiakas-entiteettiä. Niinpä sillä on seuraavat jäsenmuuttujat: * Asiakkaan id tietokannassa. private int id; * Asiakkaan etunimi. private String etunimi; * Asiakkaan sukunimi. private String sukunimi; Asiakkaita voidaan luoda seuraavan konstuktorin avulla: * Luo asiakkaan. public Asiakas(int id, String etunimi, String sukunimi) Luokassa on seuraavat funktiot: * Palauttaa asiakkaan id:n tietokannassa. public int annaid() * Palauttaa asiakkaan etunimen. public String annaetunimi() 4

5 * Palauttaa asiakkaan sukunimen. public String annasukunimi() * Palauttaa asiakkaan tilaamat tuotteet. * Alkuehto: Tietokantayhteys on alustettu. public ArrayList<Tuote> annatuotteet() * Palauttaa asiakkaan merkkijonoesityksen. public String tostring() Lisäksi luokkaan kirjoitettiin seuraava proseduuri; koska tilaus lisätään tietokantaan, on tietokantayhteyden olatava alustettu: ** * Lisää asiakkaan tilauksiin tuotteen. * Alkuehto: Tietokantayhteys on alustettu ja tuote ei ole null. public void lisaatuote(tuote tuote) 2.2 Tuote Tuote-luokka mallintaa yksittäistä tuotetta. Luokalla on seuraavat jäsenmuuttujat: * Tuotteen id tietokannassa. private int id; * Tuotteen nimi. private String nimi; * Tuotteen kuvaus. private String kuvaus; * Tuotteen hinta. private double hinta; * Tuotteen toimittajan nimi. private String toimittaja; Tuotteita voidaan luoda seuraavan konstruktorin avulla: 5

6 * Luo tuotteen. public Tuote(int id, String nimi, String kuvaus, double hinta, String toimittaja) Tuote-luokassa on seuraavat funktiot: * Palauttaa tuotteen id:n tietokannassa. public int annaid() * Palauttaa tuotteen nimen. public String annanimi() * Palauttaa tuotteen kuvauksen. public String annakuvaus() * Palauttaa tuotteen hinnan. public double annahinta() * Palauttaa tuotteen toimittajan nimen. public String annatoimittaja() * Palauttaa tuotteen merkkijonoesityksen. public String tostring() 2.3 Kanta Luokan Kanta tarkoituksena on tarjota rajapinta tietokannan käsittelyyn. Luokan operaatiot on suunniteltu tukemaan tietokannan käyttöä kaupan asiakkaiden käyttämässä sovelluksessa. Niinpä esim. asiakkaiden tilausten tutkiminen ja tietokannan päivittäminen tuotteen tilaamista lukuunottamatta jätettiin toteuttamatta. Luokalla on seuraava jäsenmuuttuja: * Yhteys kantaan. private static Connection kanta; Luokassa on seuraavat staattiset funktiot; jokainen funktio tietysti vaatii yhteyden alustamista: * Palauttaa asiakkaan tilaamat tuotteet. Jos tilauksia ei ole, palauttaa tyhjän listan. * Alkuehto: Tietokantayhteys on alustettu ja asiakas ei ole null. public static ArrayList<Tuote> annatilaukset(asiakas asiakas) 6

7 * Palauttaa kaikki kaupan olevat tuotteet. * Jos tuotteita ei ole, palauttaa tyhjän listan. * Alkuehto: Tietokantayhteys on alustettu. public static ArrayList<Tuote> annatuotteet() * Palauttaa kaupan olevat tuotteet annetulta hintaväliltä. * Jos tuotteita ei ole, palauttaa tyhjän listan. * Alkuehto: Tietokantayhteys on alustettu. public static ArrayList<Tuote> annatuotteet(double minimi, double maksimi) Lisäksi luokassa on seuraavat proseduurit: * Alustaa tietokantayhteyden. public static void alusta() * Lisää asiakkaan tuotetilauksen. * Alkuehto: Tietokantayhteys on alustettu ja tuote tai asiakas ei ole null. public static void lisaatilaus(asiakas asiakas, Tuote tuote) * Sulkee yhteyden. * Alkuehto: Tietokantayhteys on alustettu. public static void sulje() 3 Testaus Tietokantayhteyden kokeilemiseksi suunniteltiin seuraava testaus: 1. Alustetaan tietokantayhteys. 2. Luodaan Hanhikki Hillosilmää vastaava asiakasolio. 3. Haetaan kaikki myytävänä olevat tuotteet. 4. Haetaan Hanhikin tilaukset tietokannasta; tuloksena pitäisi olla tyhjä lista. 5. Lisätään Hanhikille tilaukset joistakin tuotteista. 6. Haetaan Hanhikin tilaukset tietokannasta; tuloksena pitäisi olla lista, joka sisältää edellä lisätyt tuotteet. 7. Suljetaan yhteys. Edellisellä testausjärjestelyllä ohjelma tuotti seuraavan, oikeellisen tuloksen: 7

8 Yhteys avattu. Kaikki kaupan olevat tuotteet: [<1, Hilavitkutin, Orimattilan kone>, <2, Vimpain, Jaskan vimpain>, <3, Masiina, Jaskan vimpain>, <4, Jiirisaha, Orimattilan kone>] Asiakkaan <3, Hanhikki, Hillosilmä> tilaamat tuotteet: [] Asiakkaan <3, Hanhikki, Hillosilmä> tilaamat tuotteet: [<1, Hilavitkutin, Orimattilan kone>, <2, Vimpain, Jaskan vimpain>] Yhteys suljettu. Press any key to continue... 8

9 A Tietokannan luontikomennot Tietokanta luotiin seuraavilla komennoilla: CREATE TABLE asiakas ( id INT NOT NULL, etunimi TEXT NOT NULL, sukunimi TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY (id) ); CREATE TABLE toimittaja ( id INT NOT NULL, nimi TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY (id) ); CREATE TABLE tuote ( id INT NOT NULL, nimi TEXT NOT NULL, kuvaus TEXT NOT NULL, hinta NUMERIC NOT NULL, toimittajaid INT NOT NULL, PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY (toimittajaid) REFERENCES toimittaja ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE ); CREATE TABLE tilaus ( asiakasid INT NOT NULL, tuoteid INT NOT NULL, PRIMARY KEY (asiakasid, tuoteid), FOREIGN KEY (asiakasid) REFERENCES asiakas ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (tuoteid) REFERENCES tuote ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT ); B Tietokannan sisältö Tietokannan sisältö ennen testiajoja oli seuraava: Kauppa=# select * from asiakas; id etunimi sukunimi Orimatti Teuras 2 Laupias Psaltari 3 Hanhikki Hillosilmä (3 rows) Kauppa=# select * from tilaus; asiakasid tuoteid

10 (3 rows) Kauppa=# select * from tuote; id nimi kuvaus hinta toimittajaid Hilavitkutin Laatuisa vitkutin Vimpain Vimmattu vimpaaja Masiina Tuotantoväline lisäarvon tuottamiseen Jiirisaha Komea sähkötyökalu (4 rows) Kauppa=# select * from toimittaja; id nimi Jaskan vimpain 2 Orimattilan kone (2 rows) Testiajojen jälkeen - eli kun Hanhikki Hillosilmä oli tilannut kaksi tuotetta - Tilaus-taulun sisältö oli seuraava: Kauppa=# select * from tilaus; asiakasid tuoteid C Ohjelmalistaukset Lopullisen työn paperiversiossa tähän kohtaan liitetään lähdekoodit. Koska koodirivit ovat usein pitkiä, on suositeltavaa, että koodit tulostetaan paperille pystysuunnassa. Tämä helpottaa koodin lukemista huomattavasti. 10

SQL-KIELEN PERUSTEET

SQL-KIELEN PERUSTEET SQL-KIELEN PERUSTEET JOUNI HUOTARI 1999-2013 KALVOT PERUSTUVAT PÄÄOSIN ARI HOVIN SQL-OPPAASEEN (DOCENDO 2004) 1. VERSIO: TAPANI ÄIJÄNEN http://www.nelliportaali.fi/link/fin24130 1 1. JOHDANTO HUOM. SQL:N

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla

OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla 19. Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla 337 OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla HTTP on tilaton protokolla. Se merkitsee sitä, että jokainen

Lisätiedot

Yleinen SQL. Yleinen SQL. SQL:n kehitys

Yleinen SQL. Yleinen SQL. SQL:n kehitys .ppt Yleinen sivu 1 Yleinen :n kehitys sivu 2... kokeiluja 1970 E F Codd: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks - Relational View on Data, relaatioalgebra, normalisointi 1974-79 Berkeley

Lisätiedot

Tommi Helineva. Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen

Tommi Helineva. Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen Tommi Helineva Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 27.4.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

OHJ-1160 Laaja Ohjelmointi 2

OHJ-1160 Laaja Ohjelmointi 2 Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikan laitos OHJ1160 Laaja Ohjelmointi 2 Harjoitustyö Avaruusseikkailu 2001 + 11 Nyyti Kinnunen 222500 kinnune8 nyyti.kinnunen@tut.fi 1 1 Ohjelman rakenne

Lisätiedot

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: DI Mikko Salmenperä 11. heinäkuuta 2011 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Versio 1.4 INTEGROINTIOHJE 2(9) Sisältö 1 INTEGROINTIMAHDOLLISUUDET... 3 2 INTEGROINTIRAJAPINNAT... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 MAKSUTURVA/EMAKSUT-TAPAHTUMAN

Lisätiedot

Käyttöohje. Labra. Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. Labra. Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Henrik Naakka, projektipäällikkö,

Lisätiedot

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN 1 OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN Sisällysluettelo Tuotevalikoima... 2 Verkkokauppaan kirjautuminen... 3 Tuotteet... 3 Tuotteiden hakeminen... 3 Tuotteen tiedot... 5 Miten asiakas on aikaisemmin tilannut

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

Jos olet uusi toimittaja, rekisteröidy käyttäjäksi oheisessa osoitteessa: http://bsp.basware.com Rekisteröityminen -välilehdellä.

Jos olet uusi toimittaja, rekisteröidy käyttäjäksi oheisessa osoitteessa: http://bsp.basware.com Rekisteröityminen -välilehdellä. Basware Supplier Portal (Toimittajaportaali) on työkalu, jonka avulla toimittaja voi luoda ja lähettää verkkolaskuja. Tämä pikaopas kertoo, miten rekisteröidyt asiakasorganisaatiosi toimittajaksi ja luot

Lisätiedot

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 6 2. Asennus... 6 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6 3. Käyttöönotto... 6 3.1. Yrityksen tiedot... 6 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Ostotilaus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostotilaus...3 1.1 Ostotilausoletukset...3 1.1 Ostotilauksen perusoletukset...4 1.2 Toimitusosoitteet oletuksina...4

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Harjoitustyöraportti TNT - Tarkistetaan Ne Tentit Arkkitehtuuri- ja suunnittelumalli

T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Harjoitustyöraportti TNT - Tarkistetaan Ne Tentit Arkkitehtuuri- ja suunnittelumalli T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Harjoitustyöraportti TNT - Tarkistetaan Ne Tentit Arkkitehtuuri- ja suunnittelumalli Lasse Lindqvist Lasse Lopperi llindqvi@cc.hut.fi lmlopper@cc.hut.fi

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

Periytymisen käyttö C++:ssa

Periytymisen käyttö C++:ssa 19 Periytymisen käyttö C++:ssa Periytymisessä voi osoitin tai viittaus kantaluokkatyyppiin viitata johdetun luokkatyypin olioon. Ohjelmamme voidaan sitten kirjoittaa käsittelemään näitä osoittimia tai

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto...

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 5 2. Asennus... 5 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5 3. Käyttöönotto... 5 3.1. Omat tiedot... 5 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu-Matti Järvinen ja tutkija Essi Lahtinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty tietotekniikan osaston

Lisätiedot